tvojstav.com

informacije - činjenice - stavovi

Šta treba za dobar brak?

Vernost supružnika, dobri seksualni odnosi/život i spremnost supružnika da se razgovara o svim temama su tri ključne pretpostavke za dobar brak. To pokazuje istraživanja koje je sprovedeno u dva talasa, 2016. i 2017. godine, među članovima panela www.tvojstav.com.

Metodologija istraživanja

Prva anketa je aktivirana 20.11.2016 u 23:39. Na nju je odgovorilo 127 ispitanika sa isto toliko jedinstvenih IP adresa. Prosečno trajanje popunjavanja jedne ankete je trajalo 2 minuta u 52 sekunde. Prva anketa je popunjena 21.11.2016 u 00:05, a poslednja 02.09.2022 u 09:27 Najviše odgovora u jednom danu, tačno 77 bilo je 21.11.2016.
U anketi koja je realizovana godinu dana kasnije učestovalo je nešto više ispitanika, njih 173 ispitanika, koji su popunili anketu sa 170 jedinstvenih IP adresa i na to su potrošili skoro tri ipo minuta.
Prva anketa je popunjena 19.02.2017 u 00:07, a poslednja 15.12.2017 u 21:09. Najviše odgovora u jednom danu, njih 113, bilo je 19.02.2017.

U oba slučaja istraživanje je realizovano putem prigodnog uzorka tako što je link ankete dostavljen članovima panela tvojstav.com.

Za dodatne informacije o istraživanju možete se obratiti na office@tvojstav.com.

Šta treba za dobar brak?
Idi na vrh