tvojstav.com

informacije - činjenice - stavovi

Nauka

Strah od epidemije utiče na odluku o vakcinaciji?

Strah od epidemije je bio bitan faktor koji je uticao na odluku da li će se članovi panela u vreme epidemije “Svinjskog gripa” da se vankcinišu! Naime, 46,5% učesnika ankete je navelo da imaju strah od epidemije “Svinjskog gripa”. U prilog navedenom zaključku govore i nalazi koji se dobijaju kada se ukrste odgovori na pitanje […]

Anketa i “anketa”

Razvoj interneta stvorio omogućio je da se na sajtovima medija prave ankete, koje posetioci sajta popunjavaju. Ankete su najčešće sastavljene od strane novinara i imaju jedno pitanje. Iz istraživačke vizure ovako kreirane ankete su realizovane na prigodnom uzorku posetilaca sajta, koji su izrazili interes da pokažu svoj stav na temu ankete popunjavajući jedno pitanje. Onaj […]

Idi na vrh