tvojstav.com

informacije - činjenice - stavovi

Nasilje je posledica društvenog ambijenta?

Nasilje u društvu Srbije je pre svega rezultat stepena i karaktera društvenog razvoja, zatim aktuelnog stanja (tranzicije) društva, a najmanje kulturnog modela i tradicije.

Među učesnicima istraživanja vladalo je nepoverenje u uspešnu borbu nasilja, jer 4 do 10 ispitanika smatra da neće doći do efikasne borbe protiv nasilja, do 1/3 ne može da oceni.

Analizirajući odgovore o uspešnosti borbe protiv nasilja po polu ispitanika može se zaključiti da nema razlike u odgovorima.

Metodologija istraživanja

Anketa je aktivirana 30.09.2009 u 10:34. Na pitanja iz ankete je odgovoreno 174 puta sa 170 jedinstvenih IP adresa. Prvo popunjavanje ankete se desilo 26.01.2014 u 18:33, a poslednje 14.08.2020 u 14:06 Najviše odgovora u jednom danu je bilo 26.01.2014. kada je ovu anketu popunilo 154 ispitanika. Prosečno trajanje popunjavanja jedne ankete je bilo 2 minuita i 9 sekundi.

Anketa je realizovana na prigodnom uzorku članova panela www.tvojstav.com

Nasilje je posledica društvenog ambijenta?
Idi na vrh