tvojstav.com

informacije - činjenice - stavovi

Vlast jednog od naroda izabranog je idealna forma vlast u Srbiji?

Vladavina jednog, koji je izbran na izborima je oblik vlasti, je vrsta vlasti koju preferira najveći broj ispitanika koji je učestvovao u anketi o monarhiji.

Vlast jednog koji bi bio izabran na izbornima je podržalo 55 od 202 ispitanika su za učesnike ankete jedan od dva najbolja za Srbiju. Na drugom mestu je model vlasti koji bi se bazirao na skupštini sastavljenoj od predstavnika političkih stranaka biranih od strane građana na izborima. Za ovaj model vlasti je glasalo 49 učesnika ankete.

Iako bi se moglo naslutiti da među zagovornicima monokratije ima veći procenat onih koji su za obnovu kraljevine Srbije, rezultati istraživanja govore da među monokratima na ovom uzorku ima nešto više od 1/4 rojalista, dok među onima koji parlamentarizam vide kao idealan način vlasti tek svaki deseti podržava povratak kraljevine u Srbiju.

Metodologija istraživanja

Citirani nalazi su rezultat sprovedenog istraživanja na prigodnom uzorku veličine 202 ispitanika, koji su ovu anketu popunili sa 196 jedinstvenih IP adresa. Anketa je aktivirana 05.10.2015 u 20:22 i dostavljena panelistima www.tvojstavom.com. Prosečno trajanje popunjavanja ankete je bilo 5 minuta i 31 sekunda. Prva anketa je popunjena 06.10.2015 u 00:06,a poslednja 15.10.2015 02:12. Najviše odgovora u jednom danu bilo je 06.10.2015 ti to 63.

Vlast jednog od naroda izabranog je idealna forma vlast u Srbiji?
Idi na vrh