tvojstav.com

informacije - činjenice - stavovi

Društvo

Nasilje je posledica društvenog ambijenta?

Nasilje u društvu Srbije je pre svega rezultat stepena i karaktera društvenog razvoja, zatim aktuelnog stanja (tranzicije) društva, a najmanje kulturnog modela i tradicije. Među učesnicima istraživanja vladalo je nepoverenje u uspešnu borbu nasilja, jer 4 do 10 ispitanika smatra da neće doći do efikasne borbe protiv nasilja, do 1/3 ne može da oceni. Analizirajući […]

Srpska Nova godina se oduvek slavi?

Slavljenje Nove godine po Julijanskom kalendaru je tradicija koja je sve vreme čuvana i nije praksa koja je nastala tokom 90 godina, kada je došlo do obnove javne menifestacije verskog života građana Srbije. Ovaj zaključak pre važi pre svega za ispitanika iz šumadijsku i podrinjske Srbije,odnosno Banata i Srema. S druge strane su ispitanici, koji […]

Kućne ljubimce vole skoro svi?

Više od dve trećina ispitanika, koji su popunili anketu o kučnim ljubimcima 2015. godine na www.tvojstav.com, su naveli da imaju pozitivan stav prema kućnim ljubimcima. Stav o kućnim ljubimcima, na ovom uzorku ispitanika, nije uslovljen činjenicom u kojoj vrsti stambene jedinice živi ispitanik, odnosno i da li stambena jedinica ima dvorište. Istraživanje je takođe pokazalo, […]

Šta treba za dobar brak?

Vernost supružnika, dobri seksualni odnosi/život i spremnost supružnika da se razgovara o svim temama su tri ključne pretpostavke za dobar brak. To pokazuje istraživanja koje je sprovedeno u dva talasa, 2016. i 2017. godine, među članovima panela www.tvojstav.com. Metodologija istraživanja Prva anketa je aktivirana 20.11.2016 u 23:39. Na nju je odgovorilo 127 ispitanika sa isto […]

Kibicerska javnost?

Analiza 100 anketa sa najviše ispitanika na portalu www.tvojstav.com govori da su posetioci našeg sajta u duplo više slučajeva gledali rezultate anketa, njih 187701, nego što su popunjavali same ankete kako bi izneli svoje stavove, njih 75358. Ovaj nalaz govori da među posetiocima portala tvojstav.com, koji su pre svega iz Srbije, dominira kibicerski odnos prema […]

Idi na vrh