tvojstav.com

informacije - činjenice - stavovi

Strah od epidemije utiče na odluku o vakcinaciji?

Strah od epidemije je bio bitan faktor koji je uticao na odluku da li će se članovi panela u vreme epidemije “Svinjskog gripa” da se vankcinišu! Naime, 46,5% učesnika ankete je navelo da imaju strah od epidemije “Svinjskog gripa”.

U prilog navedenom zaključku govore i nalazi koji se dobijaju kada se ukrste odgovori na pitanje o strahu od “Svinjskog gripa” i stava prema vakcinaciji, gde kod onih kod kojih postoji strah od ove vrste grupa je i veća spremnost za vakcinaciju.

Metodologija istraživanja

Anketa o “Svinjskom gripu” je aktivirana 12.10.2009 u 08:26. U periodu od 12.10.2009. u 08:28, kada je prvi put popunjena do 12.03.2014 21:01, kada je poslednji put popunjena, u anketi je uzelo učešće 142 ispitanika sa 134 jedinstvene IP adrese.Prosečno trajanje jedne popunjene ankete je minut i 49 sekundi Najviše odgovora u jednom danu, njih 46, bilo je 02.11.2009. godine.

Anketa je realizovana na prigodnom uzorku članova panela www.tvojstav.com.

Strah od epidemije utiče na odluku o vakcinaciji?
Idi na vrh