tvojstav.com

informacije - činjenice - stavovi

Građani Srbije zagađuju životnu sredinu u svojim naseljima kao i ostali zagađivači?

Građani Srbije zagađuju životnu sredinu kao svi ostali izvori zagađenja. To je nalaz istraživanja, koje je sprovedeno na www.tvojstav.com na prigodnom uzorku od 514 ispitanika od kojih njih 301 ili 58% smatra da građani Srbije zagađuju životnu sredinu kao ostali zagađivači!

Jedini region u Srbiji, iz kojeg su ispitanici u manjem procentu od proseka, izveli stav da su građani ne zagađuju kao ostali izvori zagađenja je Sandžak i to 13%., već da su građani veći zagađivač.

Istraživanje je sprovedeno 2022. godine na uzorku od 514 ispitanka sa koji su ove ankete popunili sa 507 jedinstvenih IP adresa. Anketa je aktivirana 22.03.2022 u a 23:22. Prosečno trajanje popunjavanja jedne ankete je bilo tačno 10 minuta. Prva anketa je popunjena: 24.03.2022 u 07:42, a poslednja 14.05.2022 u 20:16. Najviše odgovora u jednom danu, njih 59, bilo je 25.03.2022.

Građani Srbije zagađuju životnu sredinu u svojim naseljima kao i ostali zagađivači?
Idi na vrh