tvojstav.com

informacije - činjenice - stavovi

Anketa i “anketa”

Razvoj interneta stvorio omogućio je da se na sajtovima medija prave ankete, koje posetioci sajta popunjavaju. Ankete su najčešće sastavljene od strane novinara i imaju jedno pitanje.

Iz istraživačke vizure ovako kreirane ankete su realizovane na prigodnom uzorku posetilaca sajta, koji su izrazili interes da pokažu svoj stav na temu ankete popunjavajući jedno pitanje. Onaj ko popuni anketu dobija mogućnost da pogleda rezultate te iste ankete i time se zabavi ili zadovolji znatiželju. S druge strane, on dobija mogućnost da vidi rezultate ankete koji su sakupljeni na najmanje precizan i analitičan način.

Sve ovo navodimo, jer smatramo da slušanje publike i istraživanje stavova građana o relevatnim društvenim temama, akterima i procesima su izvor svakog medija koji pretenduje da bude sredstvo istraživanja, analiziranja, propitivanja i podsećanja. Zato je od velikog značaja da se ankete, kojima se prikupljaju stavovi posetilaca sajta, sprovode uz poštovanje svih metodoloških pravila.

Prvo pravilo je da anketa mora da ima pitanja koje identifikuje sociodemgrafski identitet ispitanika na nivou pola, starosti, obrazovanja, zanimanje i mesta prebivališta. Ova pitanje daju sociodemografski sliku o ispitanicima, odnosno da nam pokaže gde je realizovani uzorak ankete u odnosu na osobine populacije posetilaca sajta, koji se prikupljaju na druge više precizne načine.

Drugo pravilo se odnosi na tematska pitanja. Naime, jednim od pitanja u anketu potrebno je utvrditi da li je ispitanik informisan o temu o kojoj u anketi iznosi stav. Iznošenje stava o nečemu o čemu ispitanik nema saznanja rezultate istraživanja čini manje relevatnim. 

Treće pravilo se tiče samih formulacija u pitanjima. Autor ankete ne treba da koriste stručne reči/formulacije, lokalizme, žargone i slengove, ali i ni reči koje imaju više značenja ili negativne konotacije, odnosno da izbegava reči koje mogu da budu negativne ili pogrdne za ispitanika. Takođe, autor ankete mora da izbegne pitanja koja sugerišu odgovor. 

Ovako realizovana anketa omogućava medij koji kreira anketu dobijene rezultate analizira kako na niovu teme, tako i na nivou ko su isptanici koji su popunili anketi i posećuju sajt.

Realizacijom ovakvih istraživanja čuva se perpetuum mobile slobodne javnosti, koji čine izrada metodološki ispravnih anketa, prikupljanje relevatnih podataka i stručna i etična prezentacija rezultata istraživanja u cilju izrade medijskih sadržaja koji su u funkciji deliberacije.

Upravo očuvanje i ubrzanje perpetuum mobila demokratske javnosti je misija www.tvojstav.com

Anketa i “anketa”
Idi na vrh