tvojstav.com

informacije - činjenice - stavovi

Analize

Strah od epidemije utiče na odluku o vakcinaciji?

Strah od epidemije je bio bitan faktor koji je uticao na odluku da li će se članovi panela u vreme epidemije “Svinjskog gripa” da se vankcinišu! Naime, 46,5% učesnika ankete je navelo da imaju strah od epidemije “Svinjskog gripa”. U prilog navedenom zaključku govore i nalazi koji se dobijaju kada se ukrste odgovori na pitanje […]

Anketa i “anketa”

Razvoj interneta stvorio omogućio je da se na sajtovima medija prave ankete, koje posetioci sajta popunjavaju. Ankete su najčešće sastavljene od strane novinara i imaju jedno pitanje. Iz istraživačke vizure ovako kreirane ankete su realizovane na prigodnom uzorku posetilaca sajta, koji su izrazili interes da pokažu svoj stav na temu ankete popunjavajući jedno pitanje. Onaj […]

Kibicerska javnost?

Analiza 100 anketa sa najviše ispitanika na portalu www.tvojstav.com govori da su posetioci našeg sajta u duplo više slučajeva gledali rezultate anketa, njih 187701, nego što su popunjavali same ankete kako bi izneli svoje stavove, njih 75358. Ovaj nalaz govori da među posetiocima portala tvojstav.com, koji su pre svega iz Srbije, dominira kibicerski odnos prema […]

Fudbalska javnost u Srbiji ne veruje u prolaz grupne faze fudbalske reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj!

Više od polovine ispitanika pre prve utakmice reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstu u fudbalu smatra da fudbalska reprezentacija Srbija neće proći grupnu fazu takmičenja, odnosno ako to i uradi to će biti sa druge pozicije u grupi. Ovu prognozu imaju ispitanici koji su se predstavili kao ljubitelji fudbala, bivši fudbaleri, aktivni i bivši treneri, ali […]

Nasilje je posledica društvenog ambijenta?

Nasilje u društvu Srbije je pre svega rezultat stepena i karaktera društvenog razvoja, zatim aktuelnog stanja (tranzicije) društva, a najmanje kulturnog modela i tradicije. Među učesnicima istraživanja vladalo je nepoverenje u uspešnu borbu nasilja, jer 4 do 10 ispitanika smatra da neće doći do efikasne borbe protiv nasilja, do 1/3 ne može da oceni. Analizirajući […]

Srpska Nova godina se oduvek slavi?

Slavljenje Nove godine po Julijanskom kalendaru je tradicija koja je sve vreme čuvana i nije praksa koja je nastala tokom 90 godina, kada je došlo do obnove javne menifestacije verskog života građana Srbije. Ovaj zaključak pre važi pre svega za ispitanika iz šumadijsku i podrinjske Srbije,odnosno Banata i Srema. S druge strane su ispitanici, koji […]

Kućne ljubimce vole skoro svi?

Više od dve trećina ispitanika, koji su popunili anketu o kučnim ljubimcima 2015. godine na www.tvojstav.com, su naveli da imaju pozitivan stav prema kućnim ljubimcima. Stav o kućnim ljubimcima, na ovom uzorku ispitanika, nije uslovljen činjenicom u kojoj vrsti stambene jedinice živi ispitanik, odnosno i da li stambena jedinica ima dvorište. Istraživanje je takođe pokazalo, […]

Šta treba za dobar brak?

Vernost supružnika, dobri seksualni odnosi/život i spremnost supružnika da se razgovara o svim temama su tri ključne pretpostavke za dobar brak. To pokazuje istraživanja koje je sprovedeno u dva talasa, 2016. i 2017. godine, među članovima panela www.tvojstav.com. Metodologija istraživanja Prva anketa je aktivirana 20.11.2016 u 23:39. Na nju je odgovorilo 127 ispitanika sa isto […]

Idi na vrh