istraživanje - deliberacija - medijacija

English Srpski

Fiksna telefonija Telekoma Srbije (123)

Ovde mozete oceniti rad nase najvece telekomunikacione kompanije, i ujedno jedinog operatera fiksne telefonije u Srbiji...

Ključne reči: ,

1. Koji tip fiksnog priključka koristite?

Standardni telefonski priključak (POTS) - 82.11% (101)
Bazni ISDN priključak (ISDN BRI) - 6.50% (8)
Primarni ISDN priključak (ISDN PRI) - 3.25% (4)
Bežični telefonski priključak (CDMA ili WLL) - 8.13% (10)

2. Da li, uz Vaš telefonski priključak, koristite i neku od dole navedenih usluga?

Open ADSL - 38.96% (60)
Open IPTV - 12.99% (20)
Dial-up - 5.19% (8)
FamilyPlus paket - 0.65% (1)
Štedljive usluge - 7.79% (12)
Ne koristim nijednu od navedenih - 34.42% (53)

3. Da li koristite neku od dodatnih usluga u ponudi fiksne telefonije, na Vašem telefonskom priključku?

Ukoliko imate više telefonskih priključaka, odaberite sve usluge koje koristite

Identifikacija pozivajućeg pretplatnika - 33.70% (61)
Poziv na čekanju - 4.97% (9)
Preusmeravanje dolaznih poziva - 4.42% (8)
Konferencijska veza sa tri učesnika u vezi - 3.31% (6)
Telefonsko buđenje (Služba 9811) - 3.31% (6)
Omnifon - paket dodatnih usluga - 1.66% (3)
Pozivi sa fiksnog ka mobilnom - 13.26% (24)
Noćni razgovori - 3.87% (7)
InoCall Plus (međunarodni pozivi) - 1.66% (3)
Ograničavanje odlaznih poziva - 0.55% (1)
Odbijanje odlaznih poziva - 0%
Pomoćni brojač na strani pretplatnika - 0%
Zlonamerni poziv ("lovac") - 1.10% (2)
NE KORISTIM NI JEDNU OD PONUĐENIH USLUGA - 28.18% (51)

4. Da li znate kolika je cena impulsa?

Ne - 72.36% (89)
Da - 27.64% (34)

5. Da li znate kolika je cena osnovne mesečne pretplate?

Ne - 27.64% (34)
Da - 72.36% (89)

6. Čime ste najviše zadovoljni po pitanju usluga fiksne telefonije Telekoma Srbije?

Kvalitetne usluge - 19.87% (31)
Ljubazno osoblje zaduženo za brigu o korisnicima - 12.82% (20)
Dostupnost usluge - 17.31% (27)
Povoljne cene usluga - 12.82% (20)
Nešto drugo - 20.51% (32)
Nesto drugo - 16.67% (26)
Nisam zadovoljan • Olakšava mi novčanik. • nisam zadovoljna • mislim da bi još jedna fiksna telefonija dovela do još kvalitetnije usluge telekoma • nezadovoljna sam uglavnom neljubaznim operaterima • Nisam zadovoljan!!!! • nisam posebno zadovoljan, prosto sam naviknut • nista • ndodgovornost i neažurnost • NI sa cim nisam zadovoljna • Nisam zadovoljna.linija je u kvaru vec dve nedelje • SAMO NA VREME DOSTAVLJATE RACUNE A U PRUZANJU USLUGA STE O • nema brojno stanje impulsa na racunu,atoje obaveno • sto se cujem svaki dan sa mojim tatom • Ni sa cim. • neažurnošću • JEDAN JE TELEKOM • nisam nesto zadovoljna ali ne mogu da biram, prikljucak za fiksni telefon sam platila pa pozlatila, • bas nista... • nisacim uzassssssssssssssss • nisam uopšte zadovoljan • Retko čime • telefonska veza je ok • nicim •

7. Da li imate podnet zahtev za telefonskim priključkom koji još uvek nije rešen?

Ne - 80.49% (99)
Da - 19.51% (24)

8. Koliko ste dugo čekali na uvođenje telefonskog priključka, od trenutka podnošenja zahteva?

Manje od mesec dana - 22.95% (28)
Između jednog i tri meseca - 12.30% (15)
Između tri i šest meseci - 4.10% (5)
Između šest meseci i godinu dana - 4.92% (6)
Oko godinu dana - 7.38% (9)
Oko dve godine - 2.46% (3)
Oko tri godine - 2.46% (3)
Duže od tri godine - 9.84% (12)
Nešto drugo - 20.49% (25)
Nesto drugo - 13.11% (16)
ne sećam se • Nisam podneo zahtev • ne secam se davno je bilo • oovrat predhodnog tel.broja • nisam imala takvih iskustava • nemam pojma • Davno je to bilo, čekalo se dosta dugo • priključak imam više od trideset godina • 35 godina • davno je to bilo. • lhhioyuuiupuiopu • ne znam •

9. Koliko ste dugo korisnik usluga fiksne telefonije?

Manje od godinu dana - 3.25% (4)
Između jedne i dve godine - 4.07% (5)
Između dve i tri godine - 4.07% (5)
Između tri i pet godina - 2.44% (3)
Između pet i sedam godina - 8.13% (10)
Između sedam i deset godina - 2.44% (3)
Između 10 i 15 godina - 13.01% (16)
Duže od 15 godina - 62.60% (77)

10. Da li ste nekada imali potrebu da uložite reklamaciju na iznos računa za telekomunikacione usluge (fiksni telefon, ADSL, IPTV, i dr.)?

Ukoliko jeste, odaberite kako je Vaša reklamacija bila rešena

Jesam, i reklamacija je bila rešena u moju korist - 18.70% (23)
Jesam, ali reklamacija nije bila rešena u moju korist - 16.26% (20)
Nisam - 45.53% (56)
Ne sećam se - 19.51% (24)

11. Da li ste nekada imali potrebu da uložite reklamaciju na iznos računa za telekomunikacione usluge (fiksni telefon, ADSL, IPTV, i dr.)?

Ukoliko jeste, odaberite kako je Vaša reklamacija bila rešena

Jesam, i reklamacija je bila rešena u moju korist - 13.82% (17)
Jesam, ali reklamacija nije bila rešena u moju korist - 21.14% (26)
Nisam - 46.34% (57)
Ne sećam se - 18.70% (23)

12. Da li ste nekada imali potrebu da prijavljujete smetnju ili kvar na telefonskoj liniji, ADSL-u ili pri korišćenju usluge Open IPTV? U kom roku je smetnja bila otklonjena?

Da li ste nekada pozivali korisničke servise 977 ili 0800/100-100 jer ste imali tehničkih problema pri funkcionisanju neke od usluga...

Smetnja je otklonjena za manje od 24 časa od trenutka prijave - 18.70% (23)
Smetnja je otklonjena u roku od 24 do 48 časova od trenutka prijave - 18.70% (23)
Smetnja je otklonjena u roku od 3 do 5 dana - 14.63% (18)
Smetnja je otklonjena posle 5 dana - 12.20% (15)
Nisam nikada prijavljivao/prijavljivala smetnju ili kvar - 20.33% (25)
Nesto drugo - 15.45% (19)
VISE OD 10 DANA • Smetnja je bila otklonjena posle 14 meseci • smetnja je otklonjena posle 22 dana • Smetnja nije otkljonjena i vise od 15 dana • neodgovorno i dugo se otklanja kvar posle 10 dana • telefon nema signala više od sedam dana i posle više prijava a ranije se dešavalo i deset petnaest • SMETNJA NIKADA NIJE OTKLONJENA DO KRAJA • telefon ne radi vec 5 dana ali kad treba da se popravi to se dugo ceka ,ali da se iskljuci to odmah • Smetnja nikad nije otklonjena • Smetnja ni danas dan nije otklonjena • Nemogy da dobijem evo i. Sada celo pte podne zovem 0800100100 • Prijavila da se internet gubi, rekli da je zbog starog rutera, ali da ne mogu da ga menjaju dok radi • Ne koristim • Smetnja nije otklonjena ni nakon dve nedelje.sramota • prijavila sam ali nije nista reseno • smetnja/molba nije rešena 2,5 meseca • ne secam se • Smetnja jos uvek nije otklonjena i posle tri dana, cak se nisu udostojili da objasne ZASTO i kako se • svako 7 dana •

13. Na koji način se najviše informišete o uslugama fiksne telefonije Telekoma Srbije?

Na primer, pretpostavimo situaciju da ste od prijatelja čuli za neku uslugu u ponudi koja bi mogla da Vas interesuje, ali ne znate sve detalje. Kako ćete se informisati o toj usluzi?

Dolaskom u korisnički centar (poslovnicu) - 10.22% (19)
Pozivanjem Korisničkog servisa na brojeve 9813 ili 9818 - 14.52% (27)
Slanjem e-maila na info@telekom.rs - 6.99% (13)
Putem web prezentacije www.telekomcentar.com - 31.18% (58)
Putem javnih glasila (štampani mediji, televizija...) - 15.59% (29)
Putem reklamnog letka, uz telefonski račun - 14.52% (27)
Na neki drugi način - 5.38% (10)
Nesto drugo - 1.61% (3)
internet • ne informišem se • vrlo tesko se dolazi do informacija, uzasssssssssssssss •

14. Ukoliko imate primedbu u vezi sa bilo kojom uslugom fiksne telefonije ili Interneta, ona se odnosi na:

Na primer: uvođenje nove telefonske linije, cene usluga, dostupnost usluga, rad korisničkog servisa, ADSL, dvojnički priključak, PCM, kvalitet neke od usluga, primedba bilo koje vrste ...

Nemam • dvojnički priključak • adsl • nemam primedbe • cene usluga • cena usluge • nemam zamerki za sad • dobiti oeratera pravo je cudo, uzasssssssssssssssssss • uvodjenje nove linije • nepotrebna dodela novog broja tel.prilikom priključenja BOX3 pketa • Velika pretplata • Cena usluga • IZUZETNO DUGO ČEKANJE NA REŠAVANJE ZAHTEVA ZA NOVI TELEFONSKI PRIKLJUČAK U SLUČAJU NE POSTOJANJA TEHNIČKIH MOGUĆNOSTI, KAO I NEMOGUĆNOST DA SE SAZNA OČEKIVANI ROK ZA REŠAVANJE ZAHTEVA OD NADLEŽNIH SLUŽBI TELEKOMA SRBIJA • CENU !!! Ukidanje usluge ''selidba bez adrese''!!! • skoro sam imala veoma neprijatnu situaciju u korisnickom servisu, napravljena je greska zbog koje moram da cekam duze od mesec dana da bih uzela mobilni telefon • Dugo čekanje na javljanje agenta (opetera) u Kontakt centru... Kampanje Telekoma Srbija su odlične, ali je podrška tim kampanjama (osim marketinške, koja je ogromna), slaba na nivou prodajnih mesta (korisnički centri, poslovnice) i kontakt centra, jer se izuzetno dugo čeka, a i ponekad se dobijaju različite informacije. Nesumljivo je da je rad Kontakt centra dosta bolji nego pre tri ili četiri godine, te se nadam da Telekom Srbija nastaviti sa unapređivanjem svoje podrške korisnicima. • sve • ADSL je još uvek dosta skup u odnosu na brzinu koju nudi • spor internet • nemam promedbe • Godinama postoji problem na liniji 0346743290, vise od dvadeset puta godisnje se prijavi problem na ovoj liniji jer ste neodgovorni prema svom poslu. Kablovi se vukupo zemlji koji su prekinuti na vise mesta, bandere su popadale. Popravka se vrsi tek kad ulozimo prigovor ili urgenciju, sto znaci posle sedam dana. • imam primedbu na neke ljude, operatere koji moraju biti ljubazni i polako objasniti! Ja znam da nas ima svakojakih i ne bi trebalo da imaju određeno vreme po korisniku • visoka cena pretplate, nisu mi dozvolili da svoje pretplatnicko pravo prenesem na trece lice • Nemam nikakvu primedbu. • Radnici telekoma se ponasaju prema nama korisnicima bahato, vrlo cesto se postavljaju u razgovoru da su iznad korisnika, teraju nas da budemo jadni i bedni kako bi oni dopunili svoj ego a mi zavrshili neku glupost i dobili ono sto placamo . • Primedba se odnosi na čekanje na uspostavu nove veze, tj. rešavanje zahteva za novi telefonski priključak. Takođe, u Kontakt centru 9813 nikad nemaju informaciju o roku za rešavanje zahteva, već mogu samo da napišu "urgenciju", evidentiraju je i proslede tehničkim službama... • primedba za operatere,tesko ih je dobiti a nekada i nemoguce • Kvalitet Internet protoka varira i nije uvek jednak,nekad je sve uredu a nekad je katastrofalan. • nemam primedbixxx • kvalitet usluga,otklanjanje prijavljenih smetnji.Ne mogućnost prijave kvarova direktno operateru.Neumanjivanju računa kada ne mogu da koristim telefon po više dana a troškovi za prijave kvarova više puta i polučasovno čekanje na telefon za prijavu kvara a tarifira se svaki minut.Stvarno nema smisla itd.e • uvođenje nove linije • NE PRUZANJE ODGOVARAJUCE USLUGE PO UGOVORU • podrska internetu je OCAJNO LOSA, ceka se beskonacno, stramota !!!!!!!!! • Uvodjenje nove telefonske linije • nista • cekanje na dobijanje telefonskog broja i neljubaznoscu radnika • za sad nemam • Loš pristup internenu. Koristim Orion Telekom internet. Nekoliko puta sam reklamirao, međutim i dalje imam problem sa internetom. U toku dana se dešava da imam loš prijem po nekoliko puta. • skupa je osnovna pretplata • treba ukinuti PCM • dvojnički priključak, cene usluga, uvođenje nove telefonske linije • skupa preplata • Nemam primedbu. • Operateri korisnickog servisa su krajnje neprofesionalni, rijetko znaju odgovore na bilo kakavo pitanje, pitam se zasto su placeni uopste...bezobrazni, drski..strasno, treba ih sve otpustiti...BLAGI UZAS..na zalost telekom drzi monopol jer je jedini operater fixne telefonije pa nemamo izbora nego biti njihovi korisnici..da postoji i jedna druga kompanija, makar bila i tri put skuplja na nju bih presla... • neprofesionalno osoblje, nestručnost, loša podrška za korisnike • ... • Uveden je poziv na čekanju (probno, bez zahteva) koji unosi zabunu kod neiskusnih korisnika dajući signal da je linija slobodna iako je u stvari zauzeta • cena • nejasan i nerazumljiv telefonski racun • dugo čekanje prilikom javljanja operatera u korisničkom servisu, a od svojih prijatelja i poznanika sam čula da se dugo čeka i na uvođenje adsl priključka (čak preko godinu dana) • Ponasanje tehnicara prilikom dolaska kod potrosaca • DUGO CEKANJE DA SE OTKLONI KVAR NA TELEFONSKOJ LINIJI • Cena usluga bi mogla biti pristupacnija • Kada je tražena druga linije, nije bilo slobodne parice, a nisu predložili bežični. • trenutno bez primedbi • Mesecna predplata je prevelika. •

15. Da li ste zadovoljni informaicjama o uslugama u ponudi na Internet prezentacijama Telekoma Srbije (www.telekomcentar.com, www.telekom.rs, www.mts.telekom.rs, www.nadlanu.com)?

Da, sve je detaljno objašnjeno - 27.27% (33)
Da, iako bi moglo još detaljnije - 36.36% (44)
Ne, jer i dalje nemam odgovore na neka pitanja - 28.10% (34)
Ne posećujem Internet - 8.26% (10)

16. Da li ste nekada bili u prilici da koristite Kontakt centar Telekoma Srbije? Kakvi su Vaši utisci?

U Kontakt centar Telekoma Srbije spadaju sledeći servisi i službe: 988-Služba informacija o brojevima pretplatnika; 9812-Služba raznih i sportskih informacija; 9813-Korisnički servis fiksne telefonije (informacije o cenama i vrsta usluga i načinu aktivacije, prijem zahteva, provera ishoda i statusa zahteva i prijem reklamacija); 9818-Korisnički servis za prodaju dodatnih usluga i ADSL priključka u promotivnoj kampanji; 977-Korisnički servis za prijavu smetnji i kvarova na telefonskoj liniji, tehničku podršku, prijavu smetnji i prijem tehničkih reklamacija pri koriščenju usluge Open IPTV; 0800 100 100-Korisnički servis Internet podrške (korisnička tehnička podrška za usluge ADSL, dial-up, mail nalog nadlanu.com i druge Internet usluge); 0800 100 800-Call centar Funkcije žutih i belih strana (informacije u vezi oglašavanja u štampanim i elektronskim izdanjima, sugestije, primedbe i žalbe, pohvale i komentari na rad servisa 988, 9812, 9818, 9822, 9823, 9844, Viza servisa i web prezentacija webstrane.com i 988info.rs); Viza servisi-prijem zahteva za zakazivanje termina za podnošenje zahteva za vizu; 96-Prijem telegrama telefonskim putem; 901-Međunarodne telefonske usluge.

Veoma sam zadovoljan radom Kontakt centra - 21.14% (26)
Delimično sam zadovoljan radom Kontakt centra - 36.59% (45)
Nezadovoljan sam radom Kontakt centra - 16.26% (20)
Veoma sam nezadovoljan radom Kontakt centra - 10.57% (13)
Ostalo - 8.94% (11)
Nesto drugo - 6.50% (8)
nisam koristila • Izuzetno nezadovoljan, jedva cekam da se telekom proda i otpusti makar 80% zaposlenih • Internet podrška način ispravke kvara treba promeniti, veoma dugo čeka na poziv • Nisam imao priliku • nema sanse da se dobijeuzassssssssssssssssssssss • Nismo koristili • kad vec uspem da dobijem vezu, posle onolikog slusanja muzike dok cekam da mi se neko javi, sve se r •

17. Ocenite ljubaznost zaposlenih u Kontakt centru i korisničkim centrima (poslovnicama).

1 (neljubazni) - 8.13% (10)
2 (umereno neljubazni) - 17.89% (22)
3 (neodlučan sam) - 17.89% (22)
4 (umereno ljubazni) - 30.89% (38)
5 (ljubazni) - 25.20% (31)

18. Ocenite profesionalnost montera i tehničara Telekoma Srbije.

1 neprofesionalni - 12.20% (15)
2 slabo profesionalni - 19.51% (24)
3 neodlučan sam - 27.64% (34)
4 profesionalni - 31.71% (39)
5 visoko profesionalni - 3.25% (4)
Nesto drugo - 5.69% (7)
ne znam • ne mogu da ocenim • Nisam imala prilike \nesto da mi \rade • kako koji • nisam imao prilike da koristim njihove usluge • ne znam, nisam ih video •

19. Koje usluge biste Vi želeli, a koje se trenutno ne nalaze u ponudi fiksne telefonije Telekoma Srbije? Vaši predlozi, sugestije i utisci...

ne znam • nemam • nemam ideju • Besplatni nocni pozivi,tipa promocije itd.. • Besplatne lokalne pozive • Integrisani tarifni paketi telekomunikacionih usluga (Fiksni telefon + ADSL + IPTV + mobilni telefon) • besplatni minuti u lokalnoj mrezi ukljuceni u osnovnu pretplatu • besplatni pozivi u okviru mts mreže u određenom periodu dana • dvojnik • neodlucan • Ukidanje PCM uredjaja, isturenih stepena i ostalih opravdanja za pustanje savremenih IT servisa • vise besplatnih impulsa • Selidba bez adrese - stanje mirovanja bez plaćanja pretplate! • 1 • Uvodite ADSL Internet u selima oko KRAGUJEVCA! • Objedinjena naplata. Tj ako preko telekoma dobijam racun za fiksni telefon, ADSL, IPTV, Mobilni telefon, to su cetri racuna koja stizu obicno nezavisni jedni od drugih. Zalim jedan racun sa pregledom troskava, tako bi placanje bilo jednostavnije. • Brzi internet, stabilna veza... • zadovoljavajuce usluge • HDD televizija • Zelim ADSL a to ne mogu da ostvarim jer sam dvojnik,navodno nema parica.Redovni sam platisa i smatram da time ostvarujem pravo da mi se izadje u susret za ADSL.Vec dve godine koristim mobilni mts internet koji je vema spor. • jednostavnije uklanjanje dvojnih linija • BRŽIJE JAVLJANJE IZ COL CENTRA I DELOVANJE U OPTIMALNOM VREMENU • da se otarasim telekoma akoje ikakomoguceeeeeeeeeeeeeeeee • nemam komentar • Sve usluge koje pozelim su mi vec pruzene. • kvalitetniji internet, upload • Od vaše kuće nikakve jer sam i postojećom vrlo nezadovoljan • gfgfg • web tv, to jest iptv preko interneta kao što je web tv. • no comment • trenutno nemam predloga • Vazna obavestenja • veca produktivnost • trenutno nemam ideja • nema takvih • Nemam. • da ukida obavezne pretplate... • KLUB KORISNIKA FIKSNE TELEFONIJE TELEKOMA SRBIJA KOJI BI NAGRAĐIVAO KORISNIKE KOJI PLAĆAJU REDOVNO RAČUNE ZA TELEKOM USLUGE U VIDU BESPLATNOG SAOBRAĆAJA, POVOLJNIJIH TARIFA ILI ODREĐENOG KREDITA ZA BESPLATNE RAZGOVORE U MREŽI... • IPTV za dva televizora • Nemam nekih sugestija,mada jedino sto bih voleo jeste da se greske brze otklanjaju • Voip telefonija • Da uz postojeci telefonski prikljucak i broj,dobije se free jos jedan broj • objašnjenje kako se obračunavaju impulsi radi naplate istih • slanje poruka • nista posebno...sve ima... • identifikacija pozivaoca, preusmeravanje poziva... • ne znam, • vise montera a manje operatera u kontakt centru. U sematskom delu kablovske da se ubace programi kao sto je N1 i Nova, da postoji i druga strana pricea ne samo PINK. • Sve ponde su ok, samo bilo bi odlicno da cene internet ADSL usluge budu niže. • lakši pristup listingu • Da putem svog internet naloga imam mogucnost aktivacije/ deaktivacije dodatnih usluga i da se povodom velikog broja zloupotreba da mogucnost korisnicima da se identifikuju iskljucivo putem lozinke ili sigurnosn. pitanja kad pozivaju info centar • Utisci, losi. • ADSL internet i da ne budem dvojnik •

20. Da li biste želeli da imate mogućnost komunikacije sa Korisničkim servisom/Brigom o korisnicima Telekoma Srbije i putem web foruma, kao što je to slučaj sa mnogim drugim telekomunikacionim kompanijama (npr. SBB, Telenor, mt:s...)

Ne - 25.20% (31)
Da - 74.80% (92)

Komentari (1)

Veljica / 2013-03-29 18:02 / 87

Zelim ADSL internet ali sam dvojnik,u posti kazu da nema parica.Ucenik sam 7-og razreda i treba mi brzi internet zbog skole.Molim vas da ako je moguce resite moj problem,ili bar da me uputite na pravu gde mogu dobiti odgovor,u posti u Jagodini kazu da nije moguce resiti problem,a ja mislim da se svaki problem moze resiti.

Slične ankete

Поскупљење Инфо сервиса Телекома Србије од 01. фебруара 2010.

(USER13434) Од 01. фебуара 2010. године, цене позива ка Инфо сервисима Телекома Србије (Служба за информације о бројевима претплатника - 988, и разних и спортских информација

Utisak nedelje ili/i Hitvit

(Onlineistrazivanja) Vasa asocijacija na Hittvit? Prva asocijacija na Utisak nedelje? Da li gledate emisije Utisak nedelje i Hittvit? Da, samo Utisak nedelje Da, samo Hittvit

Da li verujete da bi dobili sudski spor protiv? - 2015.

(Onlineistrazivanja) Da li verujete da biste, u slučaju da su sve činjenice na Vašoj strani, dobili sudski spor protiv? Predsednika Srbije Predsednika Vlade Srbije Ministra

akcije

(dusan1) dali ce gradjani srbije dobiti novac od prodaje telekoma?

Open Home

(Aleksandar10) Da li koristite telekomunikacione i multimedijalne usluge drugih kompanija na tržištu Srbije? Da Ne 1.Koje usluge Telekoma Srbija koristite? mt:s postpa

Mobilna telefonija

(USER14294) dobrodosli u mobilnu telefoniju Srbije Koje moguce mobilne operatere trenutno koristite MTS Telenor Vip Drugo Koji je vas glavni mobilni operater MTS Telenor Vip

Prodaja Telekoma Srbija

(Onlineistrazivanja) Ko bi trebao da bude većinski vlasnik Telekoma Država Korisnici usluga Telekoma koji redovno plaćaju svoje račune Strana kompanija koja se bavi telekom

Мобилна телефонија Србије

(USER13434) Анкета намењена корисницима мобилне телефоније Телекома Србије - мобилне мреже mt:s. Да ли користите услуге Мобилне телефоније Србије? Да Не Да ли користите услуг

Da li verujete da bi dobili sudski spor protiv?

(Onlineistrazivanja) Da li verujete da biste, u slučaju da su sve činjenice na Vašoj strani, dobili sudski spor protiv? Predsednika Srbije Predsednika Vlade Srbije Ministra

Antikorupcijska anketa - Kladovo

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja - BIRODI uz podršku Agencije za sprečavanje korupcije, a u saradnji sa Opštinom Kladovo sprovodi projekat, koji za cilj im

Koliko znamo o odnosima i saradnji Srbije i Amerike

(Onlineistrazivanja) PG Mreza i BIRODI Vas pozivaju na mali kviz-upitnik o društveno-ekonomskoj istoriji odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Da li znate da Beograd

BIRAČI PITAJU, IZBORNE LISTE I KANDIDATI ODGOVARAJU!

(Onlineistrazivanja) Kome je namenjeno Vaše pitanje? Izborna lista 1 Izborna lista 2 Predsednički kandidat 1 Kako glasi Vaše pitanje? Pol ispitanika Muško Žensko U koju staro

Istraživanje "BIRAČKO PONAŠANJE"

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja - BIRODI sprovodi istraživanje aktivnog javnog mnjenja u Srbije, odnosno građana Srbije, koji žele da svoje stavove iznes

Istraživanje "BIRAČ 2021"

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja - BIRODI sprovodi istraživanje aktivnog javnog mnjenja u Srbije, odnosno građana Srbije, koji žele da svoje stavove iznes

Stjepan Mesić u "Veče sa Ivanom Ivanovićem"

(Zoran) Koliko često gledate emisiju "Veče sa Ivanom Ivanovićem" Uvek Skoro uvek Često Retko Skoro nikad Nikad Ocenom od 1 -