istraživanje - deliberacija - medijacija

English Srpski

Mito i korupcija u zdravstvu (28)

Dobrodosli, molimo recite Vas stav o mitu i korupciji u zdravstvu.

Ključne reči: ,

1. Preko čega ste čuli za prethodno navedeni problem?

TV - 39.29% (11)
Radio - 0%
Internet - 35.71% (10)
Škola/posao - 17.86% (5)
Novine - 7.14% (2)

2. Da li smatrate da je ozbiljan problem naše države?

DA - 100.00% (28)
NE - 0%

3. Da li si bio/la u prilici da koristiš korupciju (koristiš veze, poznanstva...), mito kako bi završio/la neke poslove?

DA - 57.14% (16)
NE - 42.86% (12)

4. je vaš stav po pitanju mita i korupcije u zdravstvu?

Nepravedno • Krivicna djela i treba da nadlezni za korupciju vise rade na tome • Vecina zdravstava funkcionira na mitu • treba ih kazniti i stati im na kraj • Mislim da bi se trebale uvesti neke sankcije po pitanju toga. • Smatram da nije previse zastupljena korupcija, kao i da je nepotrebna ! • Katastrofa ,ne znam gdje ovo vodi sve :/ • Žalosno i jadno • Nema • Primjeniti šerijat za korupciju :) • Zaboli me za korupciju • Korupcija je zločin vrijedan zatvora i vraćanja novca nazad. • Sramota i nepravda prema postenom narodu • Mora da se nadje nacin da se mito i korupcija iskorene iz nase zemlje • Veoma rasprostranjeno. • Ovo je kriminalna država! • X • HARAM i kršenje hipokratove zakletve. Dno koje jedna osoba moze dotaci • Sto prije rijesiti taj problem vezan za korupciju • a • sve to je veoma zabrinjavajuće , s obzirom na našu budućnost • nikakav • Ah privatnici • vrlo negativan... • To je jako stetna pojava po celo drustvo i zajednicu. • Lose je to • Ima ga dosta,bez mita ne moze se nista postici • grozno •

5. Ukoliko bi ti službenik tražio mito , šta bi uradio/la?

Ne bi platio/la - 10.71% (3)
Potražio bi nekoga da mi pomogne bez mita - 28.57% (8)
Platio/la bi ukoliko bih imao/la novca - 14.29% (4)
Prijavio/la bi upravi - 25.00% (7)
Platio bi ukoliko se - 0%
Ništa ne bi učinio/la - 0%
Ne znam - 21.43% (6)

Komentari (0)

Slične ankete

ANKETA: Korupcija

(jukicmilosav) Reč korupcija (lat. corruptio) znači pokvarenost, izopačenost, razvrat, potkupljivanje, podmićivanje, kvarenje, truljenje, raspadanje, krivotvorenje. Najčešće

Korupcija na Univerzitetima u BiH - Predvidiv model ranog prepoznavanja

(melisak) Ovo istraživanje se vrši u okviru preddiplomskog studija na temu "Korupcija na Univerzitetima u Bosni i Hercegovini - predvidiv model ranog prepoznavanja" s ciljem

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove

Anketa o makijavelizmu

(Onlineistrazivanja) Da li ste? Član političke stranke Član sindikata Član nevladine organizacije Član verskog udruženja Angažovali u ukazivanju na nepravdu i bezakonje U pos

Posao u Srbiji?

(EdoZeco) Da li je teško naći posao u Srbiji i koji su to faktori koji otežavaju zapošljavanje mladih? Posao se dobija ... ako si član neke partije. ako ti je roditelj neki

Da li biste i kome prijavili slučaj korupcije?

(Onlineistrazivanja) Da li u poslednjih 12 meseca ste bili u prilici? Da Vam je neko tražio mito Da Vam je nudio mito Da ste Vi nekome tražili mito Da Ne Ne sećam se Da li bi

Korupcija u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Kada bi ste bili u situaciji da definišete glavne ciljeve razvoja Srbije, kojim redom bi ste navedene ciljeve ostvarivali. Šta bi ste ostvarili kao prvo,

Tvoj događaj meseca JUNA 2021 - građani! -

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Tvoj događaj meseca MAJA 2021 - građani!

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Tvoj događaj meseca! 2021.

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Anketa o makijavelizmu

(Onlineistrazivanja) Poštovani, U prilici smo da Vam ponudimo da izmerite svoju sklonost ka makijavelizmu. Na kraju upitnika se nalazu rezultat izražen u broju poena. Maksim

Anketa o zadovoljstvu uslugama u zdravstvenim institucijama u BiH

(udruzenjekap) Molimo Vas da popunite kratku anketu o zadovoljstvu zdravstvenim uslugama u BiH. Na kraju godine, na osnovu Vaših glasova, bit će izabran najbolji zdravstveni

Da li je i kada diktatura opravdana? - 2016

(Onlineistrazivanja) Da li smatrate da postoje situacije kada u društvu treba uspostaviti diktaturu, odnosno kada bi se prepustilo jednoj osobi ili grupi osoba da upravljaju

Kakve dnevne novine želimo? - 2015

(Onlineistrazivanja) Da li ste i koliko zainteresovani da u dnevnim novinama čitate o sledećim temama? Spoljna politika Unutrašnja politika Politički život u lokalnoj sredini

Odevanje koleginica na poslu! - 2018

(Onlineistrazivanja) Kako prenosi Mondo u Velikoj Britaniji je urađeno istraživanje na temu odevanja koleginica. Šta Vi misl