BIRODI

English Srpski

Tranzicioni bilans - 2021 (23)

Ključne reči: ,

1. Vaše zanimanje?

Političar višeg ranga (članovi republičkih/pokrajinskih vlada, predsednici skupštinskih odbora, plaćeni članovi izvršnih odbora parlamentarnih stranaka, predsednici, republičkih/pokrajinskih sudova i zamenici) - 0%
Političar srednjeg ranga (ostali plaćeni funkcioneri u republičkoj/pokrajin vladama i skupštinama, članovi izvršnih i plaćeni članovi glavnih odbora parlamentarnih stranaka, sudije republičkih/pokrajinskih sudova) - 0%
Političar nižeg ranga (plaćeni gradski i opštinski funkcioneri,članovi glavnih odbora parlamentarnih stranaka) - 0%
Direktor višeg ranga (generalni direktor/zamenik/pomoćnik u preduzeću sa 500 i više zaposlenih, u državnom/društvenom i mešovitom sektoru gde je država većinski vlasnik; direktor - ne vlasnik! - u privatnom preduzeću sa više od 50 zaposlenih) - 4.35% (1)
Direktor srednjeg ranga (direktor sektora većeg preduzeća; direktor/zamenik/pomoćnik u preduzeću sa 100-500 zaposlenih, u državnom/društvenom/mešovitom vlasništvu; direktor - ne vlasnik! - u privatnom preduzeću sa 31-50 zaposlenih) - 4.35% (1)
Direktor nižeg ranga (direktor sektora srednjeg preduzeća; direktor u državnom/društvenom/mešovitom preduzeću do 100 zaposlenih; direktor - ne vlasnik! - privatnog preduzeća do30 zaposlenih) - 4.35% (1)
Krupniji preduzetnik (vlasnik ili većinski suvlasnik – veći od ostalih suvlasnika - u privatnom preduzeću sa više od 250 zaposlenih) - 0%
Srednji preduzetnik (vlasnik ili većinski suvlasnik – veći od ostalih suvlasnika - u privatnom preduzeću sa51-250 zaposlenih) - 0%
Mali preduzetnik (vlasnik ili većinski suvlasnik – veći od ostalih suvlasnika - u privatnom preduzeću sa11-50 zaposlenih) - 0%
mikro preduzetnik (vlasnik ili većinski suvlasnik – veći od ostalih suvlasnika - u privatnom preduzeću sa 2-10 zaposlenih) - 4.35% (1)
samozaposlen – registrovan (vlasnik privatne firme/radnje/ordinacije/advokatske kancelarije, bez zaposlenih) niži rukovodilac (šef pogona, odeljenja i sl.) - 4.35% (1)
Stručnjak (sa vss i všs) - 8.70% (2)
Slobodna profesija (umetnici, sportisti) - 0%
Poslovođa - 0%
Službenik (sa srednjom stručnom spremom) - 13.04% (3)
Tehničar (sa sss) - 0%
VKV radnik - 4.35% (1)
KV radnik - 0%
Službenik (sa nižom stručnom spremom) - 0%
PKV radnik - 0%
NKV radnik - 4.35% (1)
Osoblje zaštite (vojska, policija, čuvari i sl.) - 0%
Poljoprivrednik (sa vlastitom zemljom) - 0%
Poljoprivredni radnik (radi na tuđoj - privatnoj/državnoj zemlji) - 0%
Penzioner - 17.39% (4)
Nezaposlen(ne radi ni formalno ni neformalno, ni u poljoprivredi i tražio/la je aktivno zaposlenje bar jedanput tokom prethodnog meseca plus može stupiti na radno mesto u roku od dve nedelje ako mu/joj se ponudi posao) - 4.35% (1)
Domaćica - 4.35% (1)
Student - 4.35% (1)
Učenik - 8.70% (2)
Neko drugo, koje? - 0%
Nesto drugo - 8.70% (2)
Profesor • Advokat •

2. Mesto stanovanja?

U centru grada u kući - 13.04% (3)
U centru grada u zgradi - 30.43% (7)
Na poluperferiji u kući - 8.70% (2)
Na poluperferiji u zgradi - 21.74% (5)
Na perferiji u kući - 4.35% (1)
Na perferiji u zgradi - 13.04% (3)
Na selu - 8.70% (2)
Nesto drugo - 0%

3. Gde trenutno živite?

Vojvodina - Bačka - 17.39% (4)
Vojvodina - Srem - 0%
Vojvodina - Banat - 8.70% (2)
Beograd - centar - 30.43% (7)
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surčin) - 4.35% (1)
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Čačak i Užice) - 8.70% (2)
Sandžak - 0%
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - 8.70% (2)
Istočna Srbija (Bor, Negotin, Zaječar, Majdanpek...) - 4.35% (1)
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - 8.70% (2)
Kosovo - 0%
BiH - RS - 0%
BiH - FBH - 0%
Crna Gora - 4.35% (1)
Makedonija - 0%
Hrvatska - 0%
Slovenija - 0%
EU države - 0%
Država u Evropi koja nije članica EU - 0%
SAD - 0%
Kanada - 0%
Australija - 0%
Rusija - 4.35% (1)
Latinska Amerika - 0%
Afrika - 0%
Azija - 0%
Nesto drugo - 0%

4. U kojem sektoru ste zaposleni?

Poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, vodoprivreda - 4.35% (1)
Industrija i rudarstvo - 13.04% (3)
Građevinarstvo, komunalne delatnosti - 8.70% (2)
Zanatstvo - 4.35% (1)
Saobraćaj i veze - 0%
Trgovina, ugostiteljstvo, turizam - 0%
Lične usluge - 8.70% (2)
Finansije - 8.70% (2)
Obrazovanje, kultura, zdravstvo, socijalna zaštita - 4.35% (1)
Policija, vojska, zaštita - 0%
Državni organi i organizacije, političke stranke itd. - 4.35% (1)
Domaćica - 4.35% (1)
Nezaposlen - 0%
Penzioner - 17.39% (4)
Primalac socijalne pomoći - 4.35% (1)
Učenik ili student - 8.70% (2)
Ne znam - 0%
Nisam zaposen - 4.35% (1)
Navedite koji? - 0%
Nesto drugo - 4.35% (1)
Statistika RTCG •

5. Da li Vam se nešto od navedenog desilo u poslednjih 30 godina?

Ostajali bez posla i teško nalazili novi:
Da, od 1990. do 2000. godine - 8.70% (2)
Da, od 2000. do 2012. godine - 17.39% (4)
Da, od 2012. godine do danas - 17.39% (4)
Da, od 1990. do danas - 4.35% (1)
Ne, u poslednjih 30 godina - 52.17% (12)

Niste mogli da ostvarite svoja prava (lečenje, školovanje, pravično suđenje ...):
Da, od 1990. do 2000. godine - 4.35% (1)
Da, od 2000. do 2012. godine - 8.70% (2)
Da, od 2012. godine do danas - 21.74% (5)
Da, od 1990. do danas - 4.35% (1)
Ne, u poslednjih 30 godina - 60.87% (14)

Radili posao koji je slabo plaćen i van Vaše struke):
Da, od 1990. do 2000. godine - 4.35% (1)
Da, od 2000. do 2012. godine - 13.04% (3)
Da, od 2012. godine do danas - 21.74% (5)
Da, od 1990. do danas - 17.39% (4)
Ne, u poslednjih 30 godina - 43.48% (10)

Bili direktna žtva konkretnog Vladinog zakona:
Da, od 1990. do 2000. godine - 8.70% (2)
Da, od 2000. do 2012. godine - 4.35% (1)
Da, od 2012. godine do danas - 26.09% (6)
Da, od 1990. do danas - 0%
Ne, u poslednjih 30 godina - 60.87% (14)

Vaša porodica osirimašila:
Da, od 1990. do 2000. godine - 8.70% (2)
Da, od 2000. do 2012. godine - 21.74% (5)
Da, od 2012. godine do danas - 30.43% (7)
Da, od 1990. do danas - 8.70% (2)
Ne, u poslednjih 30 godina - 30.43% (7)

Moći i uticaja Vaše porodice smanjen:
Da, od 1990. do 2000. godine - 13.04% (3)
Da, od 2000. do 2012. godine - 4.35% (1)
Da, od 2012. godine do danas - 17.39% (4)
Da, od 1990. do danas - 13.04% (3)
Ne, u poslednjih 30 godina - 52.17% (12)

Morali da zbog rata ili iz nužde menjate gradove u kojima ste živeli:
Da, od 1990. do 2000. godine - 4.35% (1)
Da, od 2000. do 2012. godine - 0%
Da, od 2012. godine do danas - 4.35% (1)
Da, od 1990. do danas - 4.35% (1)
Ne, u poslednjih 30 godina - 86.96% (20)

Vi ili neko od članova Vaše porodice su se iselili u inostranstvo i započeli svoj normalan život:
Da, od 1990. do 2000. godine - 13.04% (3)
Da, od 2000. do 2012. godine - 13.04% (3)
Da, od 2012. godine do danas - 26.09% (6)
Da, od 1990. do danas - 4.35% (1)
Ne, u poslednjih 30 godina - 43.48% (10)

Vraćena imovina nacionalizovana nakon II svetskog rata:
Da, od 1990. do 2000. godine - 4.35% (1)
Da, od 2000. do 2012. godine - 0%
Da, od 2012. godine do danas - 4.35% (1)
Da, od 1990. do danas - 4.35% (1)
Ne, u poslednjih 30 godina - 86.96% (20)

Izvršena rehabilitacija članova porodice za optužbe iz II svetskog rata:
Da, od 1990. do 2000. godine - 0%
Da, od 2000. do 2012. godine - 0%
Da, od 2012. godine do danas - 8.70% (2)
Da, od 1990. do danas - 4.35% (1)
Ne, u poslednjih 30 godina - 86.96% (20)

Postali vlasnik nekretnine, akcija u prvatnom preduzeću stekli diplomu fakulteta:
Da, od 1990. do 2000. godine - 8.70% (2)
Da, od 2000. do 2012. godine - 17.39% (4)
Da, od 2012. godine do danas - 4.35% (1)
Da, od 1990. do danas - 4.35% (1)
Ne, u poslednjih 30 godina - 65.22% (15)

Postali većinski vlasnik preduzeća:
Da, od 1990. do 2000. godine - 4.35% (1)
Da, od 2000. do 2012. godine - 8.70% (2)
Da, od 2012. godine do danas - 0%
Da, od 1990. do danas - 0%
Ne, u poslednjih 30 godina - 86.96% (20)

Vi ili neko od članova porodice postao javnih funkcioner:
Da, od 1990. do 2000. godine - 8.70% (2)
Da, od 2000. do 2012. godine - 0%
Da, od 2012. godine do danas - 4.35% (1)
Da, od 1990. do danas - 0%
Ne, u poslednjih 30 godina - 86.96% (20)

Imali, odnosno imate uticajne prijatelje na bitnim društvenim položajima/javnim funkcijama:
Da, od 1990. do 2000. godine - 17.39% (4)
Da, od 2000. do 2012. godine - 8.70% (2)
Da, od 2012. godine do danas - 0%
Da, od 1990. do danas - 8.70% (2)
Ne, u poslednjih 30 godina - 65.22% (15)

Komentari (0)

Slične ankete

Tranzicioni bilans

(Onlineistrazivanja) Da li Vam se nešto od navedenog desilo u poslednjih 30 godina? Ostajali bez posla i teško nalazili novi Niste mogli da ostvarite svoja prava (lečenje, šk

Tranzicioni bilans

(Onlineistrazivanja) Da li Vam se nešto od navedenog desilo u poslednjih 30 godina? Ostajali bez posla i teško nalazili novi Niste mogli da ostvarite svoja prava (lečenje, šk

Tvoj događaj meseca JUNA 2021 - građani! -

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Tvoj događaj meseca MAJA 2021 - građani!

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Tvoj događaj meseca! 2021.

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Stav publike -2021

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Tvoj događaj meseca! 2021.

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Mišljenje o LGBT u Srbiji 2021.

(Vladax03) Mišljenje o LGBT populaciji. Mišljenje o lgbt Nemam mišljenje, ne zanimaju me. Podržavam LGBT, ali nisam LGBT LGBT je bolest. LGBT podržavam, ali paradu ponosa ne.

ANKETA: BORCI PROTIV KORUPCIJE U 2020. GODINI U REPUBLICI SRBIJI?

(Onlineistrazivanja) Tekuću 2020. godinu obeležila je pandemija virusa COVID19. U ovom periodu uz postojeće, globalno ali i lokalno, javili su se novi, brojni slučajevi koru

Bilans 2009. godine

(Onlineistrazivanja) Šta Vam je asocijacija na 2009. godinu? Koliko je bila uspešna 2009. godine kada je u pitanju Vaše/Vaša/Vaš? Zdravlje Karijera Ljubav Porodica Stranka za

Nova stranka, nova šansa?

(USER16114) Molimo Vas da sa ove liste izabere TRI glavna prioriteta vladavina prava; poštovanje ljudskih prava i sloboda, n

Kakve automobile vozimo?

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Najnovija anketa je posvećena Vašim navikama i stavovima vezanim za automobile. Da li imate

Anketa o makijavelizmu

(Onlineistrazivanja) Da li ste? Član političke stranke Član sindikata Član nevladine organizacije Član verskog udruženja Ang

Anketa o Jovi Kapičiću

(Onlineistrazivanja) Kada je rat opravdan ako je? To način da se spreči agresija druge države To način da se spreči ekonomsk

Podmaster podovi

(aleksandraj) Dragi korisnici, odlučili smo da vas zamolimo da nam pomognete i iskažete svoje utiske o našim proizvodima, ka