BIRODI

English Srpski

Kakve dnevne novine želimo? - 2015 (82)

Ključne reči: dnevne novine,časopis,

1. Da li ste zainteresovani da u novinama čitate?

Vesti o političkim događanjima u našoj zemlji:
Da, u potpunosti - 28.05% (23)
Da, u velikoj meri - 21.95% (18)
Da, u maloj meri - 34.15% (28)
Ne - 14.63% (12)
Nisam siguran - 1.22% (1)

Komentari i analize političkim događanjima u našoj zemlji:
Da, u potpunosti - 25.61% (21)
Da, u velikoj meri - 24.39% (20)
Da, u maloj meri - 30.49% (25)
Ne - 19.51% (16)
Nisam siguran - 0%

Vesti o međunarodnim događajima:
Da, u potpunosti - 20.73% (17)
Da, u velikoj meri - 40.24% (33)
Da, u maloj meri - 32.93% (27)
Ne - 4.88% (4)
Nisam siguran - 1.22% (1)

Komentari i analize međunarodnih događaja:
Da, u potpunosti - 20.73% (17)
Da, u velikoj meri - 39.02% (32)
Da, u maloj meri - 29.27% (24)
Ne - 10.98% (9)
Nisam siguran - 0%

Vesti iz života lokalne sredine:
Da, u potpunosti - 21.95% (18)
Da, u velikoj meri - 40.24% (33)
Da, u maloj meri - 28.05% (23)
Ne - 8.54% (7)
Nisam siguran - 1.22% (1)

Komentari i analize života u lokalnoj sredini:
Da, u potpunosti - 21.95% (18)
Da, u velikoj meri - 32.93% (27)
Da, u maloj meri - 26.83% (22)
Ne - 17.07% (14)
Nisam siguran - 1.22% (1)

Vesti iz oblasti kulture i umetnosti:
Da, u potpunosti - 43.90% (36)
Da, u velikoj meri - 26.83% (22)
Da, u maloj meri - 21.95% (18)
Ne - 4.88% (4)
Nisam siguran - 2.44% (2)

Komentari i analize događanja iz kulture i umetnosti:
Da, u potpunosti - 39.02% (32)
Da, u velikoj meri - 24.39% (20)
Da, u maloj meri - 21.95% (18)
Ne - 12.20% (10)
Nisam siguran - 2.44% (2)

Vesti iz sporta:
Da, u potpunosti - 28.05% (23)
Da, u velikoj meri - 23.17% (19)
Da, u maloj meri - 36.59% (30)
Ne - 10.98% (9)
Nisam siguran - 1.22% (1)

Komentari i analize događanja u sportu:
Da, u potpunosti - 23.17% (19)
Da, u velikoj meri - 20.73% (17)
Da, u maloj meri - 34.15% (28)
Ne - 19.51% (16)
Nisam siguran - 2.44% (2)

Vesti iz privrede, ekonomije:
Da, u potpunosti - 26.83% (22)
Da, u velikoj meri - 30.49% (25)
Da, u maloj meri - 29.27% (24)
Ne - 12.20% (10)
Nisam siguran - 1.22% (1)

Komentari i analize iz oblasti privrede i ekonomije:
Da, u potpunosti - 24.39% (20)
Da, u velikoj meri - 24.39% (20)
Da, u maloj meri - 30.49% (25)
Ne - 17.07% (14)
Nisam siguran - 3.66% (3)

2. Pojedine novine u svetu, a i kod nas, pored uobičajenih sadržaja imaju i posebne dodatke o pojedinim temama. Da li biste vi želeli da tako nešto imate u novini koju najčešće kupujete ili ne biste želeli? Ako biste želeli, o kojim temama? (moguća su tri odgovora):

“Uradi sam” - 23.18% (51)
TV programi - 10.45% (23)
Ne bih želeo - 1.82% (4)
O automobilima - 6.36% (14)
O zdravlju i bolestima - 21.82% (48)
O kompjuterima - 13.18% (29)
O radu NVO - 3.64% (8)
O biznisu - 11.82% (26)
Nesto drugo - 7.73% (17)
Porodični Savetnik • Kulturna desavanja i manifestacije • kako pobeci iz srbije • nauka kultura • kultura, priroda, zivotinje • / • o muzici • o nlo , ufo--- • Strip,patenti,motociklima,vicevima,vinarije strane • о језику, правопису, лингвистици • umetnost, kultura, mali recnik stranog jezika... • o knjigama • Kultura • o sportu • Obrazovanju • o sportu i istoriji • Drumski saobraćaj (obuka vozača, auto škole, pravila saobraćaja) Veronauka, Golubarstvo, Sex •

3. U nekim novinama mogu da pišu i ljudi iz javnog, političkog i kulturnog života, isto kao što i obični građani mogu da pišu o onome što ih tišti i o čemu razmišljaju, dok u drugim novinama mogu da pišu samo njihovi profesionalni novinari. Koje vi novine više cenite?

Novine u kojima pišu samo njihovi profesionalni novinari - 10.98% (9)
Novine u kojima, pored njihovih novinara, mogu da sarađuju i druge javne ličnosti - 12.20% (10)
Novine u kojima, pored njihovih novinara, mogu da pišu i obični građani - 19.51% (16)
Novine u kojima mogu da pišu, pored njihovih novinara, i javne ličnosti i obični građani - 45.12% (37)
Ne zna, ne razmišlja o tome - 8.54% (7)
Nesto drugo - 3.66% (3)
sve je to irelavantno • ne znam • Novine koje neće biti tabloidne i gde će se pisati realno •

4. Koliko su za vas važne sledeće osobine tekstova u dnevnim novinama kada su u pitanju?

Grafički izgled, :
Potpuno važno - 28.05% (23)
Uglavnom važno - 30.49% (25)
I važno i nevažno - 34.15% (28)
Uglavnom nevažno - 4.88% (4)
Potpuno nevažno - 2.44% (2)

Preglednost:
Potpuno važno - 53.66% (44)
Uglavnom važno - 39.02% (32)
I važno i nevažno - 3.66% (3)
Uglavnom nevažno - 1.22% (1)
Potpuno nevažno - 2.44% (2)

Zanimljivost:
Potpuno važno - 67.07% (55)
Uglavnom važno - 26.83% (22)
I važno i nevažno - 6.10% (5)
Uglavnom nevažno - 0%
Potpuno nevažno - 0%

Informativnost:
Potpuno važno - 79.27% (65)
Uglavnom važno - 15.85% (13)
I važno i nevažno - 4.88% (4)
Uglavnom nevažno - 0%
Potpuno nevažno - 0%

Istinitost, :
Potpuno važno - 90.24% (74)
Uglavnom važno - 4.88% (4)
I važno i nevažno - 4.88% (4)
Uglavnom nevažno - 0%
Potpuno nevažno - 0%

Objektivnost:
Potpuno važno - 80.49% (66)
Uglavnom važno - 17.07% (14)
I važno i nevažno - 1.22% (1)
Uglavnom nevažno - 1.22% (1)
Potpuno nevažno - 0%

Kritičnost:
Potpuno važno - 69.51% (57)
Uglavnom važno - 17.07% (14)
I važno i nevažno - 8.54% (7)
Uglavnom nevažno - 2.44% (2)
Potpuno nevažno - 2.44% (2)

Raznovrsnost:
Potpuno važno - 62.20% (51)
Uglavnom važno - 28.05% (23)
I važno i nevažno - 8.54% (7)
Uglavnom nevažno - 0%
Potpuno nevažno - 1.22% (1)

Razumljivost:
Potpuno važno - 74.39% (61)
Uglavnom važno - 23.17% (19)
I važno i nevažno - 2.44% (2)
Uglavnom nevažno - 0%
Potpuno nevažno - 0%

Postojanje slike:
Potpuno važno - 37.80% (31)
Uglavnom važno - 24.39% (20)
I važno i nevažno - 30.49% (25)
Uglavnom nevažno - 6.10% (5)
Potpuno nevažno - 1.22% (1)

Dužina teksta:
Potpuno važno - 23.17% (19)
Uglavnom važno - 30.49% (25)
I važno i nevažno - 29.27% (24)
Uglavnom nevažno - 8.54% (7)
Potpuno nevažno - 8.54% (7)

Veličina novina:
Potpuno važno - 25.61% (21)
Uglavnom važno - 13.41% (11)
I važno i nevažno - 30.49% (25)
Uglavnom nevažno - 18.29% (15)
Potpuno nevažno - 12.20% (10)

Da je naslov odgovarajući sadržaju teksta:
Potpuno važno - 65.85% (54)
Uglavnom važno - 20.73% (17)
I važno i nevažno - 9.76% (8)
Uglavnom nevažno - 1.22% (1)
Potpuno nevažno - 2.44% (2)

5. Da li ste, i ako jeste, koliko često tokom poslednja tri meseca ?

Čitali “Politiku”:
6-7 puta nedeljno - 8.54% (7)
3-5 puta nedeljno - 7.32% (6)
1-2 puta nedeljno - 19.51% (16)
Bar jednom u tri meseca - 19.51% (16)
Nijednom u poslednja tri meseca - 45.12% (37)

Čitali “Blic”:
6-7 puta nedeljno - 24.39% (20)
3-5 puta nedeljno - 19.51% (16)
1-2 puta nedeljno - 17.07% (14)
Bar jednom u tri meseca - 28.05% (23)
Nijednom u poslednja tri meseca - 10.98% (9)

Čitali “Glas javnosti”:
6-7 puta nedeljno - 1.22% (1)
3-5 puta nedeljno - 1.22% (1)
1-2 puta nedeljno - 6.10% (5)
Bar jednom u tri meseca - 14.63% (12)
Nijednom u poslednja tri meseca - 76.83% (63)

Čitali “Danas”:
6-7 puta nedeljno - 6.10% (5)
3-5 puta nedeljno - 7.32% (6)
1-2 puta nedeljno - 10.98% (9)
Bar jednom u tri meseca - 23.17% (19)
Nijednom u poslednja tri meseca - 52.44% (43)

Čitali “Večernje novosti”:
6-7 puta nedeljno - 12.20% (10)
3-5 puta nedeljno - 8.54% (7)
1-2 puta nedeljno - 15.85% (13)
Bar jednom u tri meseca - 32.93% (27)
Nijednom u poslednja tri meseca - 30.49% (25)

Čitali “Press”:
6-7 puta nedeljno - 2.44% (2)
3-5 puta nedeljno - 1.22% (1)
1-2 puta nedeljno - 4.88% (4)
Bar jednom u tri meseca - 18.29% (15)
Nijednom u poslednja tri meseca - 73.17% (60)

Čitali “Kurir”:
6-7 puta nedeljno - 9.76% (8)
3-5 puta nedeljno - 8.54% (7)
1-2 puta nedeljno - 12.20% (10)
Bar jednom u tri meseca - 20.73% (17)
Nijednom u poslednja tri meseca - 48.78% (40)

Čitali “Borbu”:
6-7 puta nedeljno - 0%
3-5 puta nedeljno - 0%
1-2 puta nedeljno - 1.22% (1)
Bar jednom u tri meseca - 8.54% (7)
Nijednom u poslednja tri meseca - 90.24% (74)

Čitali "Pravdu":
6-7 puta nedeljno - 1.22% (1)
3-5 puta nedeljno - 1.22% (1)
1-2 puta nedeljno - 1.22% (1)
Bar jednom u tri meseca - 14.63% (12)
Nijednom u poslednja tri meseca - 81.71% (67)

Kupili “Politiku”:
6-7 puta nedeljno - 4.88% (4)
3-5 puta nedeljno - 3.66% (3)
1-2 puta nedeljno - 13.41% (11)
Bar jednom u tri meseca - 9.76% (8)
Nijednom u poslednja tri meseca - 68.29% (56)

Kupili “Blic”:
6-7 puta nedeljno - 7.32% (6)
3-5 puta nedeljno - 12.20% (10)
1-2 puta nedeljno - 14.63% (12)
Bar jednom u tri meseca - 10.98% (9)
Nijednom u poslednja tri meseca - 54.88% (45)

Kupili “Glas javnosti”:
6-7 puta nedeljno - 0%
3-5 puta nedeljno - 0%
1-2 puta nedeljno - 2.44% (2)
Bar jednom u tri meseca - 4.88% (4)
Nijednom u poslednja tri meseca - 92.68% (76)

Kupili “Danas”:
6-7 puta nedeljno - 1.22% (1)
3-5 puta nedeljno - 3.66% (3)
1-2 puta nedeljno - 4.88% (4)
Bar jednom u tri meseca - 13.41% (11)
Nijednom u poslednja tri meseca - 76.83% (63)

Kupili “Večernje novosti”:
6-7 puta nedeljno - 2.44% (2)
3-5 puta nedeljno - 6.10% (5)
1-2 puta nedeljno - 8.54% (7)
Bar jednom u tri meseca - 9.76% (8)
Nijednom u poslednja tri meseca - 73.17% (60)

Kupili “Press”:
6-7 puta nedeljno - 1.22% (1)
3-5 puta nedeljno - 0%
1-2 puta nedeljno - 2.44% (2)
Bar jednom u tri meseca - 4.88% (4)
Nijednom u poslednja tri meseca - 91.46% (75)

Kupili “Kurir”:
6-7 puta nedeljno - 4.88% (4)
3-5 puta nedeljno - 2.44% (2)
1-2 puta nedeljno - 2.44% (2)
Bar jednom u tri meseca - 9.76% (8)
Nijednom u poslednja tri meseca - 80.49% (66)

Kupili “Borbu”:
6-7 puta nedeljno - 0%
3-5 puta nedeljno - 0%
1-2 puta nedeljno - 1.22% (1)
Bar jednom u tri meseca - 4.88% (4)
Nijednom u poslednja tri meseca - 93.90% (77)

Kupili "Pravdu":
6-7 puta nedeljno - 0%
3-5 puta nedeljno - 0%
1-2 puta nedeljno - 2.44% (2)
Bar jednom u tri meseca - 4.88% (4)
Nijednom u poslednja tri meseca - 92.68% (76)

6. U kojoj meri čitate sledeće novine?

“Politiku”:
Isključivo preko Interneta - 22.22% (18)
Više preko Interneta, manje u papirnoj vernoj verziji - 14.81% (12)
Podjednako - 6.17% (5)
Manje preko Interneta, više u papirnoj vernoj verziji - 3.70% (3)
Isključivo u papirnoj verziji - 14.81% (12)
Ne čitam - 38.27% (31)

“Blic”:
Isključivo preko Interneta - 39.02% (32)
Više preko Interneta, manje u papirnoj vernoj verziji - 28.05% (23)
Podjednako - 12.20% (10)
Manje preko Interneta, više u papirnoj vernoj verziji - 3.66% (3)
Isključivo u papirnoj verziji - 8.54% (7)
Ne čitam - 8.54% (7)

“Glas javnosti”:
Isključivo preko Interneta - 11.11% (9)
Više preko Interneta, manje u papirnoj vernoj verziji - 7.41% (6)
Podjednako - 1.23% (1)
Manje preko Interneta, više u papirnoj vernoj verziji - 3.70% (3)
Isključivo u papirnoj verziji - 4.94% (4)
Ne čitam - 71.60% (58)

“Danas”:
Isključivo preko Interneta - 20.99% (17)
Više preko Interneta, manje u papirnoj vernoj verziji - 7.41% (6)
Podjednako - 6.17% (5)
Manje preko Interneta, više u papirnoj vernoj verziji - 6.17% (5)
Isključivo u papirnoj verziji - 13.58% (11)
Ne čitam - 45.68% (37)

“Večernje novosti”:
Isključivo preko Interneta - 21.25% (17)
Više preko Interneta, manje u papirnoj vernoj verziji - 17.50% (14)
Podjednako - 8.75% (7)
Manje preko Interneta, više u papirnoj vernoj verziji - 5.00% (4)
Isključivo u papirnoj verziji - 17.50% (14)
Ne čitam - 30.00% (24)

“Press”:
Isključivo preko Interneta - 12.66% (10)
Više preko Interneta, manje u papirnoj vernoj verziji - 6.33% (5)
Podjednako - 2.53% (2)
Manje preko Interneta, više u papirnoj vernoj verziji - 3.80% (3)
Isključivo u papirnoj verziji - 6.33% (5)
Ne čitam - 68.35% (54)

“Kurir”:
Isključivo preko Interneta - 25.61% (21)
Više preko Interneta, manje u papirnoj vernoj verziji - 9.76% (8)
Podjednako - 3.66% (3)
Manje preko Interneta, više u papirnoj vernoj verziji - 3.66% (3)
Isključivo u papirnoj verziji - 12.20% (10)
Ne čitam - 45.12% (37)

“Borbu”:
Isključivo preko Interneta - 9.76% (8)
Više preko Interneta, manje u papirnoj vernoj verziji - 4.88% (4)
Podjednako - 0%
Manje preko Interneta, više u papirnoj vernoj verziji - 1.22% (1)
Isključivo u papirnoj verziji - 2.44% (2)
Ne čitam - 81.71% (67)

"Pradva":
Isključivo preko Interneta - 10.98% (9)
Više preko Interneta, manje u papirnoj vernoj verziji - 4.88% (4)
Podjednako - 1.22% (1)
Manje preko Interneta, više u papirnoj vernoj verziji - 0%
Isključivo u papirnoj verziji - 3.66% (3)
Ne čitam - 79.27% (65)

7. Pol ispitanika?

Muško - 47.56% (39)
Žensko - 52.44% (43)

8. Koliko godina imate?

26 (4)29 (4)45 (4)16 (4)38 (4)30 (4)58 (3)41 (3)39 (3)46 (3)33 (3)57 (2)19 (2)37 (2)51 (2)32 (2)21 (2)25 (2)44 (2)65 (2)22 (2)31 (2) • 59 • 20 • 35 • 63 • 27 • 61 • 100 • 50 • 18 • 36 • 24 • 40 • 56 • 34 • 28 • 54 • 17 • 53 • 49 • 60 • 43 •

9. Vaše obrazovanje?

Osnovna i niže - 3.66% (3)
Srednja - 31.71% (26)
Viša - 21.95% (18)
Visoka, fakultet - 42.68% (35)

10. Kakav je vaš radni status?

Domaćica - 1.22% (1)
Penzioner - 3.66% (3)
Student - 13.41% (11)
Nezaposlen – traži posao - 30.49% (25)
Zaposlen u društvenom sektoru - 13.41% (11)
Zaposlen u privatnom sektoru - 19.51% (16)
Privatnik, vlasnik radnje, preduzeća - 2.44% (2)
Zaposlen u državnim organima - 9.76% (8)
Nesto drugo - 6.10% (5)
Učenik • student i zaposlena u privatnom sektoru • jebala vas pitanja bez mogucnosti nesto drugo... sta vas zabole za moje obrazovanje i sturcnu spremu • Skola •

11. Gde trenutno živite?

Vojvodina - Backa - 13.41% (11)
Vojvodina - Srem - 4.88% (4)
Vojvodina - Banat - 6.10% (5)
Beograd - centar - 24.39% (20)
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surcin) - 7.32% (6)
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Cacak i Užica) - 8.54% (7)
Sandžak - 1.22% (1)
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - 19.51% (16)
Istocna Srbija (Bor, Negotin, Zajecar, Majdanpek...) - 2.44% (2)
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - 7.32% (6)
Kosovo - 0%
BiH - RS - 0%
BiH - FBH - 0%
Crna Gora - 0%
Makedonija - 1.22% (1)
Hrvatska - 0%
Slovenija - 0%
EU države - 0%
Države neclanice EU - 0%
SAD - 1.22% (1)
Kanada - 0%
Australija - 0%
Rusija - 0%
Latinska Amerika - 0%
Afrika - 0%
Azija - 0%
Nesto drugo - 2.44% (2)
Austrija • na marsu •

Komentari (0)

Slične ankete

Kakve dnevne novine želimo?

(Onlineistrazivanja) Da li ste i koliko zainteresovani da u dnevnim novinama čitate o sledećim temama? Spoljna politika Unutrašnja politika Politički život u lokalnoj sredini

Dan posle o utakmici Srbija - Gana

(sportal.rs) Vodeći srpski sportski portal SPORTAL.RS i prvi Web istraživački servis u Srbiji www.tvojstav.com će tokom Svetskog prvenstva u fudbalu organizovati web ankete u

Stav publike -2021

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Tvoj događaj meseca! 2021.

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Da se čujemo: Život u vreme i posle COVID-a 19!

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja (BIRODI) је, uz monitoring centralnih informativnih emisija, pokrenuo i online anketu Život u vreme i posle COVID-a 19! S

Analiza štampanih medija u Crnoj Gori

(n4nadja) Koliko od sljedećih štampanih medija (Vijesti, Dan, Pobjeda, Dnevne novine, Monitor) čitate u cilju dobijanja relevantnih informacija? sve 1 od 5 2 od 5 3 od 5 4 od

Kupovina preko interneta

(maka90) Da li vas vise privlaci popust ili puna cena? Da li kupujete proizvode preko interneta. Ako je odgovor da napisite koji su i kakva su vam iskustva sa prodajom preko

Anketa o Briselskim pregovorima - 2015

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Radio Kontakt plus iz Kosovske Mitrovice sprovodi online anketu o Brisleskom sporazumu. Na ovaj način želimo da čujemo Vaš stav. Rezultate an

RK Sloga Požega superligaš u sezoni 2015-2016

(Tambura) Dragi požežani, bliže se nastavak polusezone u kojoj se očekuje da RK Sloga iz Požege po prvi put u istoriji postane Superligaš. Želimo da znamo da li imamo podršku

Ocena vladajućeg sentimenta hashtaga #NetBot

(Mooshema) Ovom anketom želimo da istražimo vaš utisak o sentimentu konverzacije koji ste imali, ako ste pratili na Tviteru hashtag #NetBot (panel (Zlo)upotreba interneta, Me

Kvalitet citanja

(Ichabod) Da li volite da citate? Koliko puta nedeljno kupujeste dnevne novine? Kada ste poslednji put procitali neku knjigu? Da li ste jedni od onih osoba koje iskljucivo ci

MOLTEN U SRBIJI?

(handball) Postovani dozvolite da se predstavimo. Mi smo nemacka kompanija BALLCO koja se bavi proizvodnjom i prodajom lopti svih ekipnih sportova.Zastupamo ,,MOLTEN" koji je

MOLTEN U SRBIJI?

Postovani dozvolite da se predstavimo. Mi smo nemacka kompanija BALLCO koja se bavi proizvodnjom i prodajom lopti svih ekipnih sportova. ,,MOLTEN" je jedan od vodecih brendova

Dnevne novine i političke partije

(Zoran) Šta Vam je prva asocijacija sledeće dnevne novine? Politika Danas Večernje novosti Blic Kurir Informer Naše novine Alo Koje od navedenih dnevnih novina? Politika Dana

1/4 finalna košarkaška utakmica na Olimpijadi Srbija - Hrvatska!

(Onlineistrazivanja) Šta je za Vas sport? Igra Šou biznis Zabava Hobi Način da država/nacija pokaže svoju snagu Način da se