English Srpski Српски

Online javno mnjenje 2016 (68)

Ključne reči: ,

1. Šta radite kada imate neki problem/prioritet?

Tražim rešenje sam u skladu sa zakonom i procedurom - ?
Tražim rešenje na način koji to većina radi u skladu sa procedirom i zakonom - ?
Tražim rešenje na način koji će biti efikasan ne obraćajući pažnju šta piše u zakonu - ?
Tražim rešenje na način koji to većina radi ne obraćajući pažnju šta piše u zakonu - ?
Tražim one koji imaju problem i zajedno sa njiima pokušavam da rešimo problem u skladu sa zakonom/procedurom - ?
Iniciram ili pridružim građanskim inicijativama koje mogu da pomognu rešavanju mojih problema/prioriteta - ?
Obraćam se političkim strankama koje se bave tom temom i pokušavam da rešim problem - ?
Glasam za stranku koja vidi taj problem kao bitan - ?
Učlannjujem se u stranku, a ko je potrebno da se reši problem - ?
Nesto drugo - ?

2. Šta očekujete od političke stranke?

Ukazuje na problem građana kao što sam ja - ?
Ukazuje na problem društva u celini - ?
Rešava aktuelne probleme građana kao što sam ja u skladu sa procedurom i zakonom - ?
Rešava aktuelne konkretne probleme građana kao što sam ja na učinkovite načine koji ne moraju uvek biti u skladu sa zakonom - ?
Rešava aktuelne konkretne probleme građana kao što sam ja u skladu sa programom i ideologijom stranke - ?
Promoviše i ostvaruje interese određenih delova društva/grupa građana u skladu sa procedurom i zakonom - ?
Promoviše i ostvaruje interese određenih delova društva/grupa građana na učinkovite načine koji ne moraju uvek biti u skladu sa zakonom - ?
Promoviše i ostvaruje interese određenih delova društva/grupa građana u skladu sa programom i ideologijom stranke - ?
Sluša probleme i prioritete građana kao što sam ja - ?
Bude na usluzi građanima kao što sam ja/Bude što bliže građanima kao što sam ja i pomaže u rešavanju problema - ?
Da bude glas građana kao što sam ja - ?
Predviđa šta će se desiti u budućnosti i nudi rešenja za probleme građana kao što sam ja - ?
Predviđa šta će se desiti u budućnosti i nudi rešenja za probleme celog društva - ?
Nesto drugo - ?

3. U kojoj meri su vam bitne sledeće osobine stanke ?

Poštovanje zakona:
Veoma mnogo - ?
Mnogo - ?
Osrednje - ?
Malo - ?
Nimalo - ?

Posedovanje stručnih kapaciteta/kadrova:
Veoma mnogo - ?
Mnogo - ?
Osrednje - ?
Malo - ?
Nimalo - ?

Poštovanje obećanja iz izborne kampanje:
Veoma mnogo - ?
Mnogo - ?
Osrednje - ?
Malo - ?
Nimalo - ?

Moć/uticaj da ono što obeća sprovede:
Veoma mnogo - ?
Mnogo - ?
Osrednje - ?
Malo - ?
Nimalo - ?

Poštovanje programski načela stranke:
Veoma mnogo - ?
Mnogo - ?
Osrednje - ?
Malo - ?
Nimalo - ?

4. Na koje načine se informišete kada je u pitanju politički život

RTS - ?
PINK - ?
B92 - ?
Vojvodina - ?
N1 - ?
Lokalni mediji - ?
Facebook - ?
Twittter - ?
Politika - ?
Novosti - ?
Blic - ?
Kurir - ?
Informer - ?
Danas - ?
Srpski telegraf - ?
Internet stranice stranaka - ?
Neposredno od članova stranaka - ?
Od ljudi koji se razumeju u politiku - ?
Od ljudi kao ja - ?
Ne informišem se o politici - ?
Nesto drugo - ?

5. Koliko?

Čitate članke sa političkim temama u dnevnim novinama,:
Veooma često - ?
Često - ?
Retko - ?
Veoma retko - ?
Nikad - ?

Pratite dnevne informativne emisije:
Veooma često - ?
Često - ?
Retko - ?
Veoma retko - ?
Nikad - ?

Pratite emisije sa političkim, društvenim ili ekonomskim sadržajem:
Veooma često - ?
Često - ?
Retko - ?
Veoma retko - ?
Nikad - ?

Čitate političke tekstove u nedeljnicima:
Veooma često - ?
Često - ?
Retko - ?
Veoma retko - ?
Nikad - ?

Vodite političke diskusije na socijalnim mrežana sa istomišljenicima:
Veooma često - ?
Često - ?
Retko - ?
Veoma retko - ?
Nikad - ?

Vodite političke diskusije na socijalnim mrežana sa neistomiljenicima:
Veooma često - ?
Često - ?
Retko - ?
Veoma retko - ?
Nikad - ?

Vodite političke diskusije na socijalnim mrežana sa liderima stranka za koje glasate:
Veooma često - ?
Često - ?
Retko - ?
Veoma retko - ?
Nikad - ?

Vodite političke diskusije na socijalnim mrežana sa liderima stranka za koje ne glasate:
Veooma često - ?
Često - ?
Retko - ?
Veoma retko - ?
Nikad - ?

Odlazite na političke skupove koje prave stranke:
Veooma često - ?
Često - ?
Retko - ?
Veoma retko - ?
Nikad - ?

Pokušavate prijatelje i poznanike pridobiti za Vaše političko mišljenje:
Veooma često - ?
Često - ?
Retko - ?
Veoma retko - ?
Nikad - ?

Učestvujete na mitinzima i predizbornim skupovima:
Veooma često - ?
Često - ?
Retko - ?
Veoma retko - ?
Nikad - ?

Žrtvujete vreme i energiju da bi nekog kandidata ili partiju podržali:
Veooma često - ?
Često - ?
Retko - ?
Veoma retko - ?
Nikad - ?

Sa sugrađanima zajednički pokušavate da rešite neki problem :
Veooma često - ?
Često - ?
Retko - ?
Veoma retko - ?
Nikad - ?

6. Na koje načine želite da (se) političari komuniciraju/predstavljaju (sa) Vama (više odgovora)?

Dolaskom do Vas na posao ili kući/naselje - ?
Organizovanjem razgovora sa ludima kao što ste Vi - ?
Organizovanjem tribina - ?
Gostovanje u eletronskim medijima gde će ga novinari pitati ono sto bi ih i ja pitao - ?
Gostovanjem u kontakt emisijama - ?
Komuniciranjem na pitanja koja postavljam na socijalnim mrežama - ?
Svakodnevnim komuniciranjem preko socijalnih mreža - ?
Odgovaranjem na pisma/predloge i sugesije koje šaljem na adresu stranke - ?
Mogućnošču da telefonom ili meilom poštom razgovaram relevatnim rukovodiocima stranke - ?
Izdavanjem online biltena u kojem bi bile informacije o radu stranke, prodlozima, resenjima - ?
Online televizije koja bi imala informativni i politički program sa ciljem da objektivno informiše građane, - ?
U učestvuje u emsijama debatnog tipa sa predstavnicima drugih stranaka - ?
Nesto drugo - ?

7. Šta želite da znate/čujete o stranci za koju bi glasali/bila vam bliska?

Pet odgovora maksimalno

Koje problem vidi kao glavne/prioritetne - ?
Koga vidi kao odgovornog/šta je uzrok problema - ?
Koje su posledice navedenih problema za građane kao što sam ja - ?
Koje su posledice navedenih problema za društvo u celini - ?
Koja rešenja predlaže za probleme/prioritetet koji su bitni za građane kao što sam ja - ?
Koja rešenja predlaže za probleme/prioritetet koji su bitni društvo u celini - ?
Sa kojim kapacitetima/resursima će rešiti - ?
Koje rezultate/promene želi da postigne - ?
Sa kojim akterima (partijama, institucijama, organizacijama) će raditi na rešenju - ?
Da li će insisitrati na odgovornosti za nastanak problema - ?
Ko će biti dobitnik, a ko gubitnik predloženih rešenja/promena - ?
Koja je moja dobit od promene i rešenja - ?
Odgovora na napade i optužbe drugih - ?
Reaguje na neistine i netačne stavove drugih stranaka, političara/funkcionera - ?
Odgovore na napade i optužbe od drugih stranaka, političara/funkcionera - ?
Iznese informacije kako se finasira - ?
Kako stranka bira svoje članove na partijske funkcije - ?
Kako stranka bira svoje članove na javne funkcije - ?
Iznese informacije o godišnji planu rada sa jasnim rezultatima i aktivnostima koji se tiču mene kao građanina - ?
Periodični pregled rezultata javnih funkcionera koje je stranka delegirala na javne funkcije - ?
Informacijama o eventulanim sankcijama/odgovornostima onih koji nisu kao javni funkcioneri ispunili očekivanja - ?
Stavove o svim relevatnim temama - ?
Kako stranka kotroliše rad svojih funkcionera na javnim funkcijama - ?
Kako građani mogu da ocene rezultate rada javnih funkcionera koje je stranka imenovala na javne funkcije - ?
Kako stranka uključuje i koje problem/prioritete građana u formulisanje i predlaganje rešenja - ?
Nesto drugo - ?

8. Kojim se kriterijuma rukovodite kada birate koja Vam je stranka bliska, odnosono za koju bi glasali

Rešenje aktulenih urgetnih problema koji se mene/moju porodicu lično tiču - ?
Rešenje problema moje profesije/zanimanja - ?
Rešenje problema mog grada/dala Srbije - ?
Rešenje problema moje klase/sloja kojem pripadam - ?
Rešenje nacije kojoj pripadam - ?
Rešenje verske zajednice kojoj pripadam - ?
Rešenje problema koji su zajednički za celo društvo - ?
Nesto drugo - ?

9. Koje od navedenih političkih partija su Vam generalno bliske, a koje su daleke po onome što rade u politici u Srbiji¬?

Svaki red po jedan odgovor

Bavi onima koji su godina kao ja :
Srpska napredna stranka - ?
Socijalistička partija Srbije - ?
Srpska radikalna stranka - ?
Dosta je bilo - ?
Demokratska stranka - ?
Demokratska stranka Srbije - ?
Dveri - ?
Liberalno demokratska partija - ?
Socijaldemokratska stranka - ?
Nijedna - ?
Neka druga - ?

Bavi stanjem oblasti u kojoj radite/poslujete:
Srpska napredna stranka - ?
Socijalistička partija Srbije - ?
Srpska radikalna stranka - ?
Dosta je bilo - ?
Demokratska stranka - ?
Demokratska stranka Srbije - ?
Dveri - ?
Liberalno demokratska partija - ?
Socijaldemokratska stranka - ?
Nijedna - ?
Neka druga - ?

Bavi delom Srbije u kojem živite :
Srpska napredna stranka - ?
Socijalistička partija Srbije - ?
Srpska radikalna stranka - ?
Dosta je bilo - ?
Demokratska stranka - ?
Demokratska stranka Srbije - ?
Dveri - ?
Liberalno demokratska partija - ?
Socijaldemokratska stranka - ?
Nijedna - ?
Neka druga - ?

Bave ljudima iz klase kojoj pripadam :
Srpska napredna stranka - ?
Socijalistička partija Srbije - ?
Srpska radikalna stranka - ?
Dosta je bilo - ?
Demokratska stranka - ?
Demokratska stranka Srbije - ?
Dveri - ?
Liberalno demokratska partija - ?
Socijaldemokratska stranka - ?
Nijedna - ?
Neka druga - ?

Bave stanjem u profesiji/zanimaju kojem pripadam :
Srpska napredna stranka - ?
Socijalistička partija Srbije - ?
Srpska radikalna stranka - ?
Dosta je bilo - ?
Demokratska stranka - ?
Demokratska stranka Srbije - ?
Dveri - ?
Liberalno demokratska partija - ?
Socijaldemokratska stranka - ?
Nijedna - ?
Neka druga - ?

Bave stanjem u nacije I vere kojima pripadam:
Srpska napredna stranka - ?
Socijalistička partija Srbije - ?
Srpska radikalna stranka - ?
Dosta je bilo - ?
Demokratska stranka - ?
Demokratska stranka Srbije - ?
Dveri - ?
Liberalno demokratska partija - ?
Socijaldemokratska stranka - ?
Nijedna - ?
Neka druga - ?

10. Koje od navedenih političkih partija su Vam generalno bliske, a koje su daleke po onome što rade u politici u Srbiji¬?

Svaki red po jedan odgovor

Srpska napredna stranka:
Ne znam za nju - ?
Da skoro stalno glasam - ?
Da glasao na poslednja dva izbora, pre nisam - ?
Glasao sam nekada ranije - ?
Možda bi glaasao u budućnosti - ?
Nikada ne bi glasao - ?

Socijalistička partija Srbije:
Ne znam za nju - ?
Da skoro stalno glasam - ?
Da glasao na poslednja dva izbora, pre nisam - ?
Glasao sam nekada ranije - ?
Možda bi glaasao u budućnosti - ?
Nikada ne bi glasao - ?

Srpska radikalna stranka:
Ne znam za nju - ?
Da skoro stalno glasam - ?
Da glasao na poslednja dva izbora, pre nisam - ?
Glasao sam nekada ranije - ?
Možda bi glaasao u budućnosti - ?
Nikada ne bi glasao - ?

Dosta je bilo:
Ne znam za nju - ?
Da skoro stalno glasam - ?
Da glasao na poslednja dva izbora, pre nisam - ?
Glasao sam nekada ranije - ?
Možda bi glaasao u budućnosti - ?
Nikada ne bi glasao - ?

Demokratska stranka:
Ne znam za nju - ?
Da skoro stalno glasam - ?
Da glasao na poslednja dva izbora, pre nisam - ?
Glasao sam nekada ranije - ?
Možda bi glaasao u budućnosti - ?
Nikada ne bi glasao - ?

Demokratska stranka Srbije:
Ne znam za nju - ?
Da skoro stalno glasam - ?
Da glasao na poslednja dva izbora, pre nisam - ?
Glasao sam nekada ranije - ?
Možda bi glaasao u budućnosti - ?
Nikada ne bi glasao - ?

Dveri:
Ne znam za nju - ?
Da skoro stalno glasam - ?
Da glasao na poslednja dva izbora, pre nisam - ?
Glasao sam nekada ranije - ?
Možda bi glaasao u budućnosti - ?
Nikada ne bi glasao - ?

Liberalno demokratska partija:
Ne znam za nju - ?
Da skoro stalno glasam - ?
Da glasao na poslednja dva izbora, pre nisam - ?
Glasao sam nekada ranije - ?
Možda bi glaasao u budućnosti - ?
Nikada ne bi glasao - ?

Socijaldemokratska stranka:
Ne znam za nju - ?
Da skoro stalno glasam - ?
Da glasao na poslednja dva izbora, pre nisam - ?
Glasao sam nekada ranije - ?
Možda bi glaasao u budućnosti - ?
Nikada ne bi glasao - ?

11. Koji od navedenih političara Vam je generalno blizak, a koji je daleko od Vas gledajući kako postupa u politici?

Aleksandar Vučić:
Ne znam za njega - ?
Veoma bliska - ?
Bliska - ?
Daleka - ?
Veoma daleka - ?

Ivica Dačić:
Ne znam za njega - ?
Veoma bliska - ?
Bliska - ?
Daleka - ?
Veoma daleka - ?

Vojislav Šešelj:
Ne znam za njega - ?
Veoma bliska - ?
Bliska - ?
Daleka - ?
Veoma daleka - ?

Saša Radulović:
Ne znam za njega - ?
Veoma bliska - ?
Bliska - ?
Daleka - ?
Veoma daleka - ?

Bojan Pajtić:
Ne znam za njega - ?
Veoma bliska - ?
Bliska - ?
Daleka - ?
Veoma daleka - ?

Sadra Rašković Ivić:
Ne znam za njega - ?
Veoma bliska - ?
Bliska - ?
Daleka - ?
Veoma daleka - ?

Boško Obradović:
Ne znam za njega - ?
Veoma bliska - ?
Bliska - ?
Daleka - ?
Veoma daleka - ?

Čedomir Jovanović:
Ne znam za njega - ?
Veoma bliska - ?
Bliska - ?
Daleka - ?
Veoma daleka - ?

Boris Tadić:
Ne znam za njega - ?
Veoma bliska - ?
Bliska - ?
Daleka - ?
Veoma daleka - ?

12. Koji od navedenih političara?

Poštuje data obećanja/rečeno :
Aleksandar Vučić - ?
Ivica Dačić - ?
Vojislav Šešelj - ?
Saša Radulović - ?
Bojan Pajtić - ?
Sadra Rašković Ivić - ?
Boško Obradović - ?
Čedomir Jovanović - ?
Boris Tadić - ?
Nijedan - ?

Stručan da sprovede obećano:
Aleksandar Vučić - ?
Ivica Dačić - ?
Vojislav Šešelj - ?
Saša Radulović - ?
Bojan Pajtić - ?
Sadra Rašković Ivić - ?
Boško Obradović - ?
Čedomir Jovanović - ?
Boris Tadić - ?
Nijedan - ?

Ima moć/sposonost da sprovede obećano:
Aleksandar Vučić - ?
Ivica Dačić - ?
Vojislav Šešelj - ?
Saša Radulović - ?
Bojan Pajtić - ?
Sadra Rašković Ivić - ?
Boško Obradović - ?
Čedomir Jovanović - ?
Boris Tadić - ?
Nijedan - ?

Poštuje zakon i demokratske procedure :
Aleksandar Vučić - ?
Ivica Dačić - ?
Vojislav Šešelj - ?
Saša Radulović - ?
Bojan Pajtić - ?
Sadra Rašković Ivić - ?
Boško Obradović - ?
Čedomir Jovanović - ?
Boris Tadić - ?
Nijedan - ?

Uvažava probleme/prioritete građana :
Aleksandar Vučić - ?
Ivica Dačić - ?
Vojislav Šešelj - ?
Saša Radulović - ?
Bojan Pajtić - ?
Sadra Rašković Ivić - ?
Boško Obradović - ?
Čedomir Jovanović - ?
Boris Tadić - ?
Nijedan - ?

Postupa u skladu sa ideologijom/principima stranke:
Aleksandar Vučić - ?
Ivica Dačić - ?
Vojislav Šešelj - ?
Saša Radulović - ?
Bojan Pajtić - ?
Sadra Rašković Ivić - ?
Boško Obradović - ?
Čedomir Jovanović - ?
Boris Tadić - ?
Nijedan - ?

13. Za koga ste glasali 2014 na izborima za Narodnu Skupštinu Srbije?

Glasali za listu ALEKSANDAR VUČIĆ - BUDUĆNOST U KOJU VERUJEMO - ?
Glasali za listu IVICA DAČIĆ - "Socijalistička partija Srbije (SPS), Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS), Jedinstvena Srbija (JS)" - ?
Glasali za listu Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica - ?
Glasali za listu ČEDOMIR JOVANOVIĆ - LDP, BDZS, SDU - ?
Glasali za listu Vajdasagi Magyar Szovetseg - Pasztor Istvan - Savez vojvođanskih Mađara - Ištvan Pastor - ?
Glasali za listu SRPSKA RADIKALNA STRANKA - DR VOJISLAV ŠEŠELj - ?
Glasali za listu UJEDINjENI REGIONI SRBIJE - MLAĐAN DINKIĆ - ?
Glasali za listu ''SA DEMOKRATSKOM STRANKOM ZA DEMOKRATSKU SRBIJU'' - ?
Glasali za listu DVERI - BOŠKO OBRADOVIĆ - ?
Glasali za listu SDA Sandzaka - dr. Sulejman Uglјanin - ?
Glasali za listu BORIS TADIĆ - Nova demokratska stranka - Zeleni, LSV - Nenad Čanak, Zajedno za Srbiju, VMDK, Zajedno za Vojvodinu, Demokratska levica Roma - ?
Glasali za listu TREĆA SRBIJA - ZA SVE VREDNE LjUDE - ?
Glasali za listu CRNOGORSKA PARTIJA- Josip Broz - ?
Glasali za listu LISTA NACIONALNIH ZAJEDNICA-BDZ-MPSZ-DZH-MRM-MEP-Emir Elfić - ?
Glasali za listu DOSTA JE BILO - SAŠA RADULOVIĆ - ?
Glasali za listu "KOALICIJA GRAĐANA SVIH NARODA I NARODNOSTI (RDS - SDS)" - ?
Glasali za listu Grupa Građana "PATRIOTSKI FRONT - DR BORISLAV PELEVIĆ" - ?
Glasali za listu Ruska stranka - Slobodan Nikolić - ?
Glasali za listu PARTIJA ZA DEMOKRATSKO DELOVANjE - RIZA HALIMI - ?
Ne sećam se - ?

14. Za koga ste glasali na na izborima za Narodnu Skupštinu Srbije 2016.?

Glasao za SNS (Vučić) - ?
Glasao za SPS (Dačić) - ?
Glasao za DS (Pajtić) - ?
Glasao za SDS (Tadić) - ?
Glasao za DSS (Rašković-Ivić) - ?
Glasao za LDP (Jovanović) - ?
Glasao za SRS (Šešelj) - ?
Glasao za NS (Živković) - ?
Glasao za Dosta je (Radulović) - ?
Glasao za Dveri (Glišić) - ?
Ne sećam se - ?

15. Pol?

Muško - ?
Žensko - ?

16. Koliko godina imate?

17. Koji ste nivo obrazovanja trenutno stekli?

Osnovna škola - ?
Srednja škola - ?
Gimnazija - ?
Viša škola – državni univerzitet - ?
B.A – državni univerzitet - ?
M.A – državni univerzitet - ?
Magistar – državni univerzitet - ?
Doktor nauka – državni univerzitet - ?
Viša škola – privatni univerzitet - ?
B.A – privatni univerzitet - ?
M.A – privatni univerzitet - ?
Magistar – privatni univerzitet - ?
Doktor nauka – privatni univerzitet - ?
Nesto drugo - ?

18. Koji je Vaš radni status?

Nezaposlen duže od 6 meseci - ?
Nezaposlen kraće od 6 meseci - ?
Zaposlen u javnom sektoru do pet godina radnog staža - ?
Zaposlen u javnom sektoru sa od pet to deset godina radnog staža - ?
Zaposlen u javnom sektoru sa od deset do petnast godina radnog staža - ?
Zaposlen u javnom sektoru sa preko petnast godina radnog staža - ?
Zaposlen u privatizovanom sektoru - ?
Zaposlen u privatnom sektoru - ?
Mali preduzetnik - ?
Srednji preduzetnik - ?
Veliki preduzetnik - ?
Penzioner - ?
U procesu obrazovanja - ?
Izdržavano lice - ?
Slobodna profesija - ?
Nesto drugo - ?

19. Gde trenutno živite?

Vojvodina - Backa - ?
Vojvodina - Srem - ?
Vojvodina - Banat - ?
Beograd - centar - ?
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surcin) - ?
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Cacak i Užica) - ?
Sandžak - ?
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - ?
Istocna Srbija (Bor, Negotin, Zajecar, Majdanpek...) - ?
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - ?
Kosovo - ?
BiH - RS - ?
BiH - FBH - ?
Crna Gora - ?
Makedonija - ?
Hrvatska - ?
Slovenija - ?
EU države - ?
Države neclanice EU - ?
SAD - ?
Kanada - ?
Australija - ?
Rusija - ?
Latinska Amerika - ?
Afrika - ?
Azija - ?
Nesto drugo - ?

Komentari (0)

Slične ankete

Analiza mišljenja po pitanju rata

(zihernadla) Poštovani, zahvaljujem što ste spremni da posvetite pažnju ovoj anketi. Smatram da bi bilo korisno otkriti stav građana o izjavi predsednika Tomislava Nikolića o

KNJIGA UTISAKA - RTS - 2016

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Biro za društvena istraživanja pokreće projekat "Knjiga utisaka". Cilj projekta je da se građanima Srbije da mogućnost da izraze stav o radu

Anketa o navijanju u Srbiji - 2014

(Zoran) Poštovani, Biro za društvena istraživanja (www.birodi.org) u saradnji sa Web istraživačkim servisom TVOJSTAV.COM realizuje online anketu o navijanju Internet populac

Akcize na prehrambene proizvode

(USER86960) Poštovani potrošači, Povodom vesti da se razmatra uvođenje akciza na određene prehrambene proizvode, Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NOPS) je pripremila

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove

138. derbi Partizan - Crvena Zvezda (8.5.2010.)

(sportal.rs) Nastavljajući tradiciju praćenja stavova ljubitelja fudbala o derbiju i ovog puta organizujemo online istaživanje koje daje mogućnost da izrazite stav o svim asp

Anketa o navijanju u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Biro za društvena istraživanja (www.birodi.org) u saradnji sa Web istraživačkim servisom TVOJSTAV.COM realizuje online anketu o navijanju Int

Ocenite rad javno-komunalnih preduzeća u Vrbasu

(jukicmilosav) Na osnovu člana 13. zakona o komunalnim deltanostima Skupština grada je dužna da obezbedi izjašnjavanje građana o radu JKP najmanje jednom godišnje. To do sada

Oceni rad javih komunalnih preduzeća u Nišu

(jukicmilosav) Na osnovu člana 13. zakona o komunalnim deltanostima Skupština grada je dužna da obezbedi izjašnjavanje građana o radu JKP najmanje jednom godišnje. To do sad

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV o prilogu HRT-a o protestu "1 od 5000.000"

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link! Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima. T

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV o prilogu Studija B sa protesta "Stop krvavim košuljama"

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link! Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima. T

Knjige/Stripovi. Sta najcesce citate?

(milospkns) Dobrodosli na anketu. Cilj ove ankete je da se sazna sta ljudi preferiraju da citaju, u kom formatu i na kom jeziku. Da li vise citate knjige ili stripove? Knjige

Упитник

(stefan19) Поштовани, Пред Вама се налази упитник који је анониман, потпуно поверљив и добровољан . Молим Вас да на постаљена питања одговорите искрено како би смо заједно д

On line bankarstvo

(bmajdov) Postovanje Da li koristite online usluge banaka? Ako da, koji vid usluga koristite? SMS notifikaciju Online račun Plaćanje putem Interneta Ne koristim online usluge

Gde ćete na letovanje 2010?

(geghalfrunt) Kako ćete i gde provesti vaš godišnji odmor? Koje su najatraktivnije destinacije letovanja? Kuda ćete vi ići o