BIRODI

English Srpski

Online javno mnjenje 2016 (68)

Ključne reči: ,

1. Šta radite kada imate neki problem/prioritet?

Tražim rešenje sam u skladu sa zakonom i procedurom - ?
Tražim rešenje na način koji to većina radi u skladu sa procedirom i zakonom - ?
Tražim rešenje na način koji će biti efikasan ne obraćajući pažnju šta piše u zakonu - ?
Tražim rešenje na način koji to većina radi ne obraćajući pažnju šta piše u zakonu - ?
Tražim one koji imaju problem i zajedno sa njiima pokušavam da rešimo problem u skladu sa zakonom/procedurom - ?
Iniciram ili pridružim građanskim inicijativama koje mogu da pomognu rešavanju mojih problema/prioriteta - ?
Obraćam se političkim strankama koje se bave tom temom i pokušavam da rešim problem - ?
Glasam za stranku koja vidi taj problem kao bitan - ?
Učlannjujem se u stranku, a ko je potrebno da se reši problem - ?
Nesto drugo - ?

2. Šta očekujete od političke stranke?

Ukazuje na problem građana kao što sam ja - ?
Ukazuje na problem društva u celini - ?
Rešava aktuelne probleme građana kao što sam ja u skladu sa procedurom i zakonom - ?
Rešava aktuelne konkretne probleme građana kao što sam ja na učinkovite načine koji ne moraju uvek biti u skladu sa zakonom - ?
Rešava aktuelne konkretne probleme građana kao što sam ja u skladu sa programom i ideologijom stranke - ?
Promoviše i ostvaruje interese određenih delova društva/grupa građana u skladu sa procedurom i zakonom - ?
Promoviše i ostvaruje interese određenih delova društva/grupa građana na učinkovite načine koji ne moraju uvek biti u skladu sa zakonom - ?
Promoviše i ostvaruje interese određenih delova društva/grupa građana u skladu sa programom i ideologijom stranke - ?
Sluša probleme i prioritete građana kao što sam ja - ?
Bude na usluzi građanima kao što sam ja/Bude što bliže građanima kao što sam ja i pomaže u rešavanju problema - ?
Da bude glas građana kao što sam ja - ?
Predviđa šta će se desiti u budućnosti i nudi rešenja za probleme građana kao što sam ja - ?
Predviđa šta će se desiti u budućnosti i nudi rešenja za probleme celog društva - ?
Nesto drugo - ?

3. U kojoj meri su vam bitne sledeće osobine stanke ?

Poštovanje zakona:
Veoma mnogo - ?
Mnogo - ?
Osrednje - ?
Malo - ?
Nimalo - ?

Posedovanje stručnih kapaciteta/kadrova:
Veoma mnogo - ?
Mnogo - ?
Osrednje - ?
Malo - ?
Nimalo - ?

Poštovanje obećanja iz izborne kampanje:
Veoma mnogo - ?
Mnogo - ?
Osrednje - ?
Malo - ?
Nimalo - ?

Moć/uticaj da ono što obeća sprovede:
Veoma mnogo - ?
Mnogo - ?
Osrednje - ?
Malo - ?
Nimalo - ?

Poštovanje programski načela stranke:
Veoma mnogo - ?
Mnogo - ?
Osrednje - ?
Malo - ?
Nimalo - ?

4. Na koje načine se informišete kada je u pitanju politički život

RTS - ?
PINK - ?
B92 - ?
Vojvodina - ?
N1 - ?
Lokalni mediji - ?
Facebook - ?
Twittter - ?
Politika - ?
Novosti - ?
Blic - ?
Kurir - ?
Informer - ?
Danas - ?
Srpski telegraf - ?
Internet stranice stranaka - ?
Neposredno od članova stranaka - ?
Od ljudi koji se razumeju u politiku - ?
Od ljudi kao ja - ?
Ne informišem se o politici - ?
Nesto drugo - ?

5. Koliko?

Čitate članke sa političkim temama u dnevnim novinama,:
Veooma često - ?
Često - ?
Retko - ?
Veoma retko - ?
Nikad - ?

Pratite dnevne informativne emisije:
Veooma često - ?
Često - ?
Retko - ?
Veoma retko - ?
Nikad - ?

Pratite emisije sa političkim, društvenim ili ekonomskim sadržajem:
Veooma često - ?
Često - ?
Retko - ?
Veoma retko - ?
Nikad - ?

Čitate političke tekstove u nedeljnicima:
Veooma često - ?
Često - ?
Retko - ?
Veoma retko - ?
Nikad - ?

Vodite političke diskusije na socijalnim mrežana sa istomišljenicima:
Veooma često - ?
Često - ?
Retko - ?
Veoma retko - ?
Nikad - ?

Vodite političke diskusije na socijalnim mrežana sa neistomiljenicima:
Veooma često - ?
Često - ?
Retko - ?
Veoma retko - ?
Nikad - ?

Vodite političke diskusije na socijalnim mrežana sa liderima stranka za koje glasate:
Veooma često - ?
Često - ?
Retko - ?
Veoma retko - ?
Nikad - ?

Vodite političke diskusije na socijalnim mrežana sa liderima stranka za koje ne glasate:
Veooma često - ?
Često - ?
Retko - ?
Veoma retko - ?
Nikad - ?

Odlazite na političke skupove koje prave stranke:
Veooma često - ?
Često - ?
Retko - ?
Veoma retko - ?
Nikad - ?

Pokušavate prijatelje i poznanike pridobiti za Vaše političko mišljenje:
Veooma često - ?
Često - ?
Retko - ?
Veoma retko - ?
Nikad - ?

Učestvujete na mitinzima i predizbornim skupovima:
Veooma često - ?
Često - ?
Retko - ?
Veoma retko - ?
Nikad - ?

Žrtvujete vreme i energiju da bi nekog kandidata ili partiju podržali:
Veooma često - ?
Često - ?
Retko - ?
Veoma retko - ?
Nikad - ?

Sa sugrađanima zajednički pokušavate da rešite neki problem :
Veooma često - ?
Često - ?
Retko - ?
Veoma retko - ?
Nikad - ?

6. Na koje načine želite da (se) političari komuniciraju/predstavljaju (sa) Vama (više odgovora)?

Dolaskom do Vas na posao ili kući/naselje - ?
Organizovanjem razgovora sa ludima kao što ste Vi - ?
Organizovanjem tribina - ?
Gostovanje u eletronskim medijima gde će ga novinari pitati ono sto bi ih i ja pitao - ?
Gostovanjem u kontakt emisijama - ?
Komuniciranjem na pitanja koja postavljam na socijalnim mrežama - ?
Svakodnevnim komuniciranjem preko socijalnih mreža - ?
Odgovaranjem na pisma/predloge i sugesije koje šaljem na adresu stranke - ?
Mogućnošču da telefonom ili meilom poštom razgovaram relevatnim rukovodiocima stranke - ?
Izdavanjem online biltena u kojem bi bile informacije o radu stranke, prodlozima, resenjima - ?
Online televizije koja bi imala informativni i politički program sa ciljem da objektivno informiše građane, - ?
U učestvuje u emsijama debatnog tipa sa predstavnicima drugih stranaka - ?
Nesto drugo - ?

7. Šta želite da znate/čujete o stranci za koju bi glasali/bila vam bliska?

Pet odgovora maksimalno

Koje problem vidi kao glavne/prioritetne - ?
Koga vidi kao odgovornog/šta je uzrok problema - ?
Koje su posledice navedenih problema za građane kao što sam ja - ?
Koje su posledice navedenih problema za društvo u celini - ?
Koja rešenja predlaže za probleme/prioritetet koji su bitni za građane kao što sam ja - ?
Koja rešenja predlaže za probleme/prioritetet koji su bitni društvo u celini - ?
Sa kojim kapacitetima/resursima će rešiti - ?
Koje rezultate/promene želi da postigne - ?
Sa kojim akterima (partijama, institucijama, organizacijama) će raditi na rešenju - ?
Da li će insisitrati na odgovornosti za nastanak problema - ?
Ko će biti dobitnik, a ko gubitnik predloženih rešenja/promena - ?
Koja je moja dobit od promene i rešenja - ?
Odgovora na napade i optužbe drugih - ?
Reaguje na neistine i netačne stavove drugih stranaka, političara/funkcionera - ?
Odgovore na napade i optužbe od drugih stranaka, političara/funkcionera - ?
Iznese informacije kako se finasira - ?
Kako stranka bira svoje članove na partijske funkcije - ?
Kako stranka bira svoje članove na javne funkcije - ?
Iznese informacije o godišnji planu rada sa jasnim rezultatima i aktivnostima koji se tiču mene kao građanina - ?
Periodični pregled rezultata javnih funkcionera koje je stranka delegirala na javne funkcije - ?
Informacijama o eventulanim sankcijama/odgovornostima onih koji nisu kao javni funkcioneri ispunili očekivanja - ?
Stavove o svim relevatnim temama - ?
Kako stranka kotroliše rad svojih funkcionera na javnim funkcijama - ?
Kako građani mogu da ocene rezultate rada javnih funkcionera koje je stranka imenovala na javne funkcije - ?
Kako stranka uključuje i koje problem/prioritete građana u formulisanje i predlaganje rešenja - ?
Nesto drugo - ?

8. Kojim se kriterijuma rukovodite kada birate koja Vam je stranka bliska, odnosono za koju bi glasali

Rešenje aktulenih urgetnih problema koji se mene/moju porodicu lično tiču - ?
Rešenje problema moje profesije/zanimanja - ?
Rešenje problema mog grada/dala Srbije - ?
Rešenje problema moje klase/sloja kojem pripadam - ?
Rešenje nacije kojoj pripadam - ?
Rešenje verske zajednice kojoj pripadam - ?
Rešenje problema koji su zajednički za celo društvo - ?
Nesto drugo - ?

9. Koje od navedenih političkih partija su Vam generalno bliske, a koje su daleke po onome što rade u politici u Srbiji¬?

Svaki red po jedan odgovor

Bavi onima koji su godina kao ja :
Srpska napredna stranka - ?
Socijalistička partija Srbije - ?
Srpska radikalna stranka - ?
Dosta je bilo - ?
Demokratska stranka - ?
Demokratska stranka Srbije - ?
Dveri - ?
Liberalno demokratska partija - ?
Socijaldemokratska stranka - ?
Nijedna - ?
Neka druga - ?

Bavi stanjem oblasti u kojoj radite/poslujete:
Srpska napredna stranka - ?
Socijalistička partija Srbije - ?
Srpska radikalna stranka - ?
Dosta je bilo - ?
Demokratska stranka - ?
Demokratska stranka Srbije - ?
Dveri - ?
Liberalno demokratska partija - ?
Socijaldemokratska stranka - ?
Nijedna - ?
Neka druga - ?

Bavi delom Srbije u kojem živite :
Srpska napredna stranka - ?
Socijalistička partija Srbije - ?
Srpska radikalna stranka - ?
Dosta je bilo - ?
Demokratska stranka - ?
Demokratska stranka Srbije - ?
Dveri - ?
Liberalno demokratska partija - ?
Socijaldemokratska stranka - ?
Nijedna - ?
Neka druga - ?

Bave ljudima iz klase kojoj pripadam :
Srpska napredna stranka - ?
Socijalistička partija Srbije - ?
Srpska radikalna stranka - ?
Dosta je bilo - ?
Demokratska stranka - ?
Demokratska stranka Srbije - ?
Dveri - ?
Liberalno demokratska partija - ?
Socijaldemokratska stranka - ?
Nijedna - ?
Neka druga - ?

Bave stanjem u profesiji/zanimaju kojem pripadam :
Srpska napredna stranka - ?
Socijalistička partija Srbije - ?
Srpska radikalna stranka - ?
Dosta je bilo - ?
Demokratska stranka - ?
Demokratska stranka Srbije - ?
Dveri - ?
Liberalno demokratska partija - ?
Socijaldemokratska stranka - ?
Nijedna - ?
Neka druga - ?

Bave stanjem u nacije I vere kojima pripadam:
Srpska napredna stranka - ?
Socijalistička partija Srbije - ?
Srpska radikalna stranka - ?
Dosta je bilo - ?
Demokratska stranka - ?
Demokratska stranka Srbije - ?
Dveri - ?
Liberalno demokratska partija - ?
Socijaldemokratska stranka - ?
Nijedna - ?
Neka druga - ?

10. Koje od navedenih političkih partija su Vam generalno bliske, a koje su daleke po onome što rade u politici u Srbiji¬?

Svaki red po jedan odgovor

Srpska napredna stranka:
Ne znam za nju - ?
Da skoro stalno glasam - ?
Da glasao na poslednja dva izbora, pre nisam - ?
Glasao sam nekada ranije - ?
Možda bi glaasao u budućnosti - ?
Nikada ne bi glasao - ?

Socijalistička partija Srbije:
Ne znam za nju - ?
Da skoro stalno glasam - ?
Da glasao na poslednja dva izbora, pre nisam - ?
Glasao sam nekada ranije - ?
Možda bi glaasao u budućnosti - ?
Nikada ne bi glasao - ?

Srpska radikalna stranka:
Ne znam za nju - ?
Da skoro stalno glasam - ?
Da glasao na poslednja dva izbora, pre nisam - ?
Glasao sam nekada ranije - ?
Možda bi glaasao u budućnosti - ?
Nikada ne bi glasao - ?

Dosta je bilo:
Ne znam za nju - ?
Da skoro stalno glasam - ?
Da glasao na poslednja dva izbora, pre nisam - ?
Glasao sam nekada ranije - ?
Možda bi glaasao u budućnosti - ?
Nikada ne bi glasao - ?

Demokratska stranka:
Ne znam za nju - ?
Da skoro stalno glasam - ?
Da glasao na poslednja dva izbora, pre nisam - ?
Glasao sam nekada ranije - ?
Možda bi glaasao u budućnosti - ?
Nikada ne bi glasao - ?

Demokratska stranka Srbije:
Ne znam za nju - ?
Da skoro stalno glasam - ?
Da glasao na poslednja dva izbora, pre nisam - ?
Glasao sam nekada ranije - ?
Možda bi glaasao u budućnosti - ?
Nikada ne bi glasao - ?

Dveri:
Ne znam za nju - ?
Da skoro stalno glasam - ?
Da glasao na poslednja dva izbora, pre nisam - ?
Glasao sam nekada ranije - ?
Možda bi glaasao u budućnosti - ?
Nikada ne bi glasao - ?

Liberalno demokratska partija:
Ne znam za nju - ?
Da skoro stalno glasam - ?
Da glasao na poslednja dva izbora, pre nisam - ?
Glasao sam nekada ranije - ?
Možda bi glaasao u budućnosti - ?
Nikada ne bi glasao - ?

Socijaldemokratska stranka:
Ne znam za nju - ?
Da skoro stalno glasam - ?
Da glasao na poslednja dva izbora, pre nisam - ?
Glasao sam nekada ranije - ?
Možda bi glaasao u budućnosti - ?
Nikada ne bi glasao - ?

11. Koji od navedenih političara Vam je generalno blizak, a koji je daleko od Vas gledajući kako postupa u politici?

Aleksandar Vučić:
Ne znam za njega - ?
Veoma bliska - ?
Bliska - ?
Daleka - ?
Veoma daleka - ?

Ivica Dačić:
Ne znam za njega - ?
Veoma bliska - ?
Bliska - ?
Daleka - ?
Veoma daleka - ?

Vojislav Šešelj:
Ne znam za njega - ?
Veoma bliska - ?
Bliska - ?
Daleka - ?
Veoma daleka - ?

Saša Radulović:
Ne znam za njega - ?
Veoma bliska - ?
Bliska - ?
Daleka - ?
Veoma daleka - ?

Bojan Pajtić:
Ne znam za njega - ?
Veoma bliska - ?
Bliska - ?
Daleka - ?
Veoma daleka - ?

Sadra Rašković Ivić:
Ne znam za njega - ?
Veoma bliska - ?
Bliska - ?
Daleka - ?
Veoma daleka - ?

Boško Obradović:
Ne znam za njega - ?
Veoma bliska - ?
Bliska - ?
Daleka - ?
Veoma daleka - ?

Čedomir Jovanović:
Ne znam za njega - ?
Veoma bliska - ?
Bliska - ?
Daleka - ?
Veoma daleka - ?

Boris Tadić:
Ne znam za njega - ?
Veoma bliska - ?
Bliska - ?
Daleka - ?
Veoma daleka - ?

12. Koji od navedenih političara?

Poštuje data obećanja/rečeno :
Aleksandar Vučić - ?
Ivica Dačić - ?
Vojislav Šešelj - ?
Saša Radulović - ?
Bojan Pajtić - ?
Sadra Rašković Ivić - ?
Boško Obradović - ?
Čedomir Jovanović - ?
Boris Tadić - ?
Nijedan - ?

Stručan da sprovede obećano:
Aleksandar Vučić - ?
Ivica Dačić - ?
Vojislav Šešelj - ?
Saša Radulović - ?
Bojan Pajtić - ?
Sadra Rašković Ivić - ?
Boško Obradović - ?
Čedomir Jovanović - ?
Boris Tadić - ?
Nijedan - ?

Ima moć/sposonost da sprovede obećano:
Aleksandar Vučić - ?
Ivica Dačić - ?
Vojislav Šešelj - ?
Saša Radulović - ?
Bojan Pajtić - ?
Sadra Rašković Ivić - ?
Boško Obradović - ?
Čedomir Jovanović - ?
Boris Tadić - ?
Nijedan - ?

Poštuje zakon i demokratske procedure :
Aleksandar Vučić - ?
Ivica Dačić - ?
Vojislav Šešelj - ?
Saša Radulović - ?
Bojan Pajtić - ?
Sadra Rašković Ivić - ?
Boško Obradović - ?
Čedomir Jovanović - ?
Boris Tadić - ?
Nijedan - ?

Uvažava probleme/prioritete građana :
Aleksandar Vučić - ?
Ivica Dačić - ?
Vojislav Šešelj - ?
Saša Radulović - ?
Bojan Pajtić - ?
Sadra Rašković Ivić - ?
Boško Obradović - ?
Čedomir Jovanović - ?
Boris Tadić - ?
Nijedan - ?

Postupa u skladu sa ideologijom/principima stranke:
Aleksandar Vučić - ?
Ivica Dačić - ?
Vojislav Šešelj - ?
Saša Radulović - ?
Bojan Pajtić - ?
Sadra Rašković Ivić - ?
Boško Obradović - ?
Čedomir Jovanović - ?
Boris Tadić - ?
Nijedan - ?

13. Za koga ste glasali 2014 na izborima za Narodnu Skupštinu Srbije?

Glasali za listu ALEKSANDAR VUČIĆ - BUDUĆNOST U KOJU VERUJEMO - ?
Glasali za listu IVICA DAČIĆ - "Socijalistička partija Srbije (SPS), Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS), Jedinstvena Srbija (JS)" - ?
Glasali za listu Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica - ?
Glasali za listu ČEDOMIR JOVANOVIĆ - LDP, BDZS, SDU - ?
Glasali za listu Vajdasagi Magyar Szovetseg - Pasztor Istvan - Savez vojvođanskih Mađara - Ištvan Pastor - ?
Glasali za listu SRPSKA RADIKALNA STRANKA - DR VOJISLAV ŠEŠELj - ?
Glasali za listu UJEDINjENI REGIONI SRBIJE - MLAĐAN DINKIĆ - ?
Glasali za listu ''SA DEMOKRATSKOM STRANKOM ZA DEMOKRATSKU SRBIJU'' - ?
Glasali za listu DVERI - BOŠKO OBRADOVIĆ - ?
Glasali za listu SDA Sandzaka - dr. Sulejman Uglјanin - ?
Glasali za listu BORIS TADIĆ - Nova demokratska stranka - Zeleni, LSV - Nenad Čanak, Zajedno za Srbiju, VMDK, Zajedno za Vojvodinu, Demokratska levica Roma - ?
Glasali za listu TREĆA SRBIJA - ZA SVE VREDNE LjUDE - ?
Glasali za listu CRNOGORSKA PARTIJA- Josip Broz - ?
Glasali za listu LISTA NACIONALNIH ZAJEDNICA-BDZ-MPSZ-DZH-MRM-MEP-Emir Elfić - ?
Glasali za listu DOSTA JE BILO - SAŠA RADULOVIĆ - ?
Glasali za listu "KOALICIJA GRAĐANA SVIH NARODA I NARODNOSTI (RDS - SDS)" - ?
Glasali za listu Grupa Građana "PATRIOTSKI FRONT - DR BORISLAV PELEVIĆ" - ?
Glasali za listu Ruska stranka - Slobodan Nikolić - ?
Glasali za listu PARTIJA ZA DEMOKRATSKO DELOVANjE - RIZA HALIMI - ?
Ne sećam se - ?

14. Za koga ste glasali na na izborima za Narodnu Skupštinu Srbije 2016.?

Glasao za SNS (Vučić) - ?
Glasao za SPS (Dačić) - ?
Glasao za DS (Pajtić) - ?
Glasao za SDS (Tadić) - ?
Glasao za DSS (Rašković-Ivić) - ?
Glasao za LDP (Jovanović) - ?
Glasao za SRS (Šešelj) - ?
Glasao za NS (Živković) - ?
Glasao za Dosta je (Radulović) - ?
Glasao za Dveri (Glišić) - ?
Ne sećam se - ?

15. Pol?

Muško - ?
Žensko - ?

16. Koliko godina imate?

17. Koji ste nivo obrazovanja trenutno stekli?

Osnovna škola - ?
Srednja škola - ?
Gimnazija - ?
Viša škola – državni univerzitet - ?
B.A – državni univerzitet - ?
M.A – državni univerzitet - ?
Magistar – državni univerzitet - ?
Doktor nauka – državni univerzitet - ?
Viša škola – privatni univerzitet - ?
B.A – privatni univerzitet - ?
M.A – privatni univerzitet - ?
Magistar – privatni univerzitet - ?
Doktor nauka – privatni univerzitet - ?
Nesto drugo - ?

18. Koji je Vaš radni status?

Nezaposlen duže od 6 meseci - ?
Nezaposlen kraće od 6 meseci - ?
Zaposlen u javnom sektoru do pet godina radnog staža - ?
Zaposlen u javnom sektoru sa od pet to deset godina radnog staža - ?
Zaposlen u javnom sektoru sa od deset do petnast godina radnog staža - ?
Zaposlen u javnom sektoru sa preko petnast godina radnog staža - ?
Zaposlen u privatizovanom sektoru - ?
Zaposlen u privatnom sektoru - ?
Mali preduzetnik - ?
Srednji preduzetnik - ?
Veliki preduzetnik - ?
Penzioner - ?
U procesu obrazovanja - ?
Izdržavano lice - ?
Slobodna profesija - ?
Nesto drugo - ?

19. Gde trenutno živite?

Vojvodina - Backa - ?
Vojvodina - Srem - ?
Vojvodina - Banat - ?
Beograd - centar - ?
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surcin) - ?
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Cacak i Užica) - ?
Sandžak - ?
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - ?
Istocna Srbija (Bor, Negotin, Zajecar, Majdanpek...) - ?
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - ?
Kosovo - ?
BiH - RS - ?
BiH - FBH - ?
Crna Gora - ?
Makedonija - ?
Hrvatska - ?
Slovenija - ?
EU države - ?
Države neclanice EU - ?
SAD - ?
Kanada - ?
Australija - ?
Rusija - ?
Latinska Amerika - ?
Afrika - ?
Azija - ?
Nesto drugo - ?

Komentari (0)

Slične ankete

Istraživanje "BIRAČKO PONAŠANJE"

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja - BIRODI sprovodi istraživanje aktivnog javnog mnjenja u Srbije, odnosno građana Srbije, koji žele da svoje stavove iznes

Istraživanje "BIRAČ 2021"

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja - BIRODI sprovodi istraživanje aktivnog javnog mnjenja u Srbije, odnosno građana Srbije, koji žele da svoje stavove iznes

ANKETA: BORCI PROTIV KORUPCIJE U 2020. GODINI U REPUBLICI SRBIJI?

(Onlineistrazivanja) Tekuću 2020. godinu obeležila je pandemija virusa COVID19. U ovom periodu uz postojeće, globalno ali i lokalno, javili su se novi, brojni slučajevi koru

ANKETA: VANREDNO STANJE I LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE

(Onlineistrazivanja) Ljudska prava i osnovne slobode u Republici Srbiji zajemčeni su najvišim pravnim aktom i nizom ratifikovanih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. Do

Kako Korona virus utiče na Vaš posao?

(Centar) Centar za istraživanja (www.centarzaistrazivanja.com) putem online istražičkog portala Tvoj stav (www.tvojstav.com) sprovodi anketu o uticaju COVID-a 19 na ekonomiju

Analiza mišljenja po pitanju rata

(zihernadla) Poštovani, zahvaljujem što ste spremni da posvetite pažnju ovoj anketi. Smatram da bi bilo korisno otkriti stav građana o izjavi predsednika Tomislava Nikolića o

KNJIGA UTISAKA - RTS - 2016

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Biro za društvena istraživanja pokreće projekat "Knjiga utisaka". Cilj projekta je da se građanima Srbije da mogućnost da izraze stav o radu

Anketa o navijanju u Srbiji - 2014

(Zoran) Poštovani, Biro za društvena istraživanja (www.birodi.org) u saradnji sa Web istraživačkim servisom TVOJSTAV.COM realizuje online anketu o navijanju Internet populac

Akcize na prehrambene proizvode

(USER86960) Poštovani potrošači, Povodom vesti da se razmatra uvođenje akciza na određene prehrambene proizvode, Nacionalna organizacija potrošača Srbije (NOPS) je pripremila

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove

138. derbi Partizan - Crvena Zvezda (8.5.2010.)

(sportal.rs) Nastavljajući tradiciju praćenja stavova ljubitelja fudbala o derbiju i ovog puta organizujemo online istaživanje koje daje mogućnost da izrazite stav o svim asp

Anketa o navijanju u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Biro za društvena istraživanja (www.birodi.org) u saradnji sa Web istraživačkim servisom TVOJSTAV.COM realizuje online anketu o navijanju Int

Antikorupcijska anketa - Kladovo

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja - BIRODI uz podršku Agencije za sprečavanje korupcije, a u saradnji sa Opštinom Kladovo sprovodi projekat, koji za cilj im

Tvoj događaj meseca JUNA 2021 - građani! -

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Evalucija nastupa predstavnika izbornih lista za izbore u Beogradu!

(Onlineistrazivanja) Molim Vas da ocenite predstavnika sledećih izbornih lista za beogradske izbore I. Vujović (koalicija ok