Centar za istraživanja

English Srpski Српски

Predstavnici građana u upravljačkim i nadzornim telima u javnom sektoru (119)

Poštovani, Biro za društvena istraživanja namerava da pokrene inicijativu koja za krajni cilj ima stvaranje pravnog okvira za učešće građanskih posmatrača u nadzornim i upravljačkim telima/ustanova i preduzeća koja se finansiraju iz javnih izvora ili su u potpunom ili delimičnom vlasništvu države. Molimo Vas da ovu anketu popunite, kao i da prosledite svojim prijateljima i kolegama, kako bi što veći broj građana Srbije dao svoj stav i tako bili sukreatori ove građanske inicijative koja treba da doprinese transparentnosti rada javnog sektora u Srbiji. Hvala unapred BIRODI

Ključne reči: javna preduzeća,građani,građanski posmatrači,

1. Kakav je Vaš stav prema ideji da u svakom upravnom telu (npr. upravom odboru) bude predstavnik građana?

Podržavam - 85.71% (102)
Neodlučan - 10.08% (12)
Nepodržavam - 4.20% (5)

2. U kojim sektorima je ovo rešenje potrebno?

Javna preduzeća na republičkom nivou:
Da - 80.67% (96)
Ne - 6.72% (8)
Ne mogu da se odlučim - 12.61% (15)

Javna preduzeća na lokalnom nivou:
Da - 89.08% (106)
Ne - 6.72% (8)
Ne mogu da se odlučim - 4.20% (5)

Zdravstvene ustanove (bolnice i domovi zdravlja):
Da - 84.03% (100)
Ne - 8.40% (10)
Ne mogu da se odlučim - 7.56% (9)

Obrazovne ustanove (škole i fakulteti):
Da - 80.67% (96)
Ne - 6.72% (8)
Ne mogu da se odlučim - 12.61% (15)

Ustanove kulture:
Da - 73.11% (87)
Ne - 13.45% (16)
Ne mogu da se odlučim - 13.45% (16)

Ustanove i tela koja se finansiraju iz budžeta lokalnih samouprava:
Da - 89.08% (106)
Ne - 5.88% (7)
Ne mogu da se odlučim - 5.04% (6)

Sportski klubovi :
Da - 69.75% (83)
Ne - 15.13% (18)
Ne mogu da se odlučim - 15.13% (18)

3. Da li smatrate da bi pristustvo građanskih posmatrača doprinelo?

Efikasnijem radu:
Da, u velikoj meri - 31.93% (38)
Da, osrednje - 32.77% (39)
Da, u maloj meri - 18.49% (22)
Ne - 11.76% (14)
Ne mogu da ocenim - 5.04% (6)

Transparentnosti rada:
Da, u velikoj meri - 62.18% (74)
Da, osrednje - 21.85% (26)
Da, u maloj meri - 10.08% (12)
Ne - 3.36% (4)
Ne mogu da ocenim - 2.52% (3)

Donošenju bolji odluka:
Da, u velikoj meri - 36.97% (44)
Da, osrednje - 29.41% (35)
Da, u maloj meri - 18.49% (22)
Ne - 8.40% (10)
Ne mogu da ocenim - 6.72% (8)

Da se bolje čuje glas građana:
Da, u velikoj meri - 50.42% (60)
Da, osrednje - 24.37% (29)
Da, u maloj meri - 15.13% (18)
Ne - 6.72% (8)
Ne mogu da ocenim - 3.36% (4)

Da građani se bolje upoznaju sa svim probelima koji postoje u radu ovih tela:
Da, u velikoj meri - 53.78% (64)
Da, osrednje - 26.05% (31)
Da, u maloj meri - 11.76% (14)
Ne - 5.88% (7)
Ne mogu da ocenim - 2.52% (3)

Rastu poverenja građane u javni sektor:
Da, u velikoj meri - 47.06% (56)
Da, osrednje - 26.89% (32)
Da, u maloj meri - 13.45% (16)
Ne - 8.40% (10)
Ne mogu da ocenim - 4.20% (5)

Smanjenju korupcije :
Da, u velikoj meri - 36.97% (44)
Da, osrednje - 22.69% (27)
Da, u maloj meri - 18.49% (22)
Ne - 11.76% (14)
Ne mogu da ocenim - 10.08% (12)

4. Da li biste Vi hteli da budete građanski posmatrač?

Da, bezuslovno - 20.17% (24)
Da, ako bi bio za taj posao plaćen - 10.92% (13)
Da, ako kroz to ostvario neku zakonitu korist za sebe - 3.36% (4)
Da, ako bi imao adekvatnu podršku medija i organizacija civilnog društva - 11.76% (14)
Da, ako bi to bilo u skladu sa mojom strukom i znanjem - 32.77% (39)
Da, ako bi imao pravo glasa - 6.72% (8)
Ne - 10.92% (13)
Nemam stav - 0.84% (1)
Nešto drugo, šta? - 0%
Nesto drugo - 2.52% (3)
Da, ako bi moje angazovanje bilo u skladu s mojom strukom, a za taj moj doprinos bila i placena. • smatram da i izbor tih gradjana SIGURNO bi bio po nekoj direktivi • Jelena Karleuša treba da kontroliše kompletnu državu... njen tata je ipak bio policajac •

5. Da li je ovo moguće realizovati u Srbiji

Molimo Vas da izaberete dva odgovora !!!

Da u svakom slučaju - 12.70% (24)
Da, ako se obezbedi podrška građana - 19.05% (36)
Da, ako se obezbedi podrška organizacija civilnog društva - 15.87% (30)
Da, ako se obezbedi podrška vladajućih stranaka - 21.69% (41)
Da, ako se obezbedi podrška opozicionih stranaka - 3.17% (6)
Da, ako se obezbedi podrška EU - 16.93% (32)
Ne - 6.88% (13)
Nesto drugo - 3.70% (7)
mislim da bi predstavnici gradjana trebalo da budu delegiranih iz relevantnih nvo ukoliko je moguce • Možda • ako država ne bude mogla da izvrda, ali samo stručne i kompetentne za oblast • da, ako se obezbedi podrska institucija u cijem radu bi gradjani/ke sudelovali • Srbija nije došla do nivoa slobodnog gradjanskog društva • i ovaku su ta tela preglomazna tako da to nista ne bi promenilo • neam pojma •

6. Pol ispitanika?

Muško - 42.02% (50)
Žensko - 57.98% (69)

7. Koliko godina imate?

33 (7)27 (7)31 (7)35 (7)28 (6)40 (5)20 (4)43 (4)25 (4)48 (4)38 (4)34 (3)24 (3)26 (3)23 (3)44 (3)32 (3)42 (2)36 (2)29 (2)39 (2)47 (2)19 (2)52 (2)30 (2)55 (2)46 (2)41 (2)56 (2)37 (2)50 (2)45 (2) • 64 • 22 • 71 • 21 • 57 • 53 • 49 • 51 • 58 • 54 • 70 • 60 •

8. Vaš radni status?

Radnik NK PK - 0%
Radnik VK - 2.52% (3)
Tehnicar (mašinski, hemijski, veterinarski, medicinski, i sl) - 0.84% (1)
Službenik u administraciji (knjigovode, racunovode, šalterski službenici i sl.) - 7.56% (9)
Osoblje zaštite (vojna lica, policija) - 0.84% (1)
Rukovodilac (menadžer) nižeg ranga (šefovi, nadzornici, poslovode i sl.) - 5.04% (6)
Rukovodilac (menadžer) višeg ranga (direktori, direktori sektora, menadžeri i sl.) - 6.72% (8)
Rukovodilac (menadžer) srednjeg ranga, specijalista - 12.61% (15)
Strucnjak (inženjeri, profesori, lekari i sl) - 10.08% (12)
Poljoprivrednik - 0%
Slobodna profesija (umetnici, slobodni novinari, trgovacki putnici i sl.) - 6.72% (8)
Privatni preduzetnik ima preduzece sa preko 20 zaposlenih - 0.84% (1)
Privatni preduzetnik ima preduzece sa manje od 20 zaposlenih - 2.52% (3)
Samozaposlen radi samostalno (zanatlije) ali ne pripada slobodnim profesijama - 0.84% (1)
Sam zaraduje na drugi nacin - 5.04% (6)
Nezaposlen - 10.92% (13)
Ucenik/student u procesu obrazovanja - 12.61% (15)
Domacica/domacin (prevashodno se bavi poslovima u kuci) - 0%
Penzioner - 3.36% (4)
Nesto drugo - 10.92% (13)
Asistent menadžeru višeg ranga (CEO & CFO) • Radnica u ciivilnom društvu (International NGO, menadzment) • honorarni nezavisni pravni konsultant u NVO • zaposlena u nvo sektoru • free lance conlultant with the expertise in human rights, migration and EU integratiions • Student, bloger • NVO • trenutno bez posla • zaposlena u nevladinom sektoru • nema dovoljno opcija za odgovor • prof na univerzitetu • nezaposleni strucnjak • nevladin sektor •

9. Gde trenutno živite?

Vojvodina - Backa - 8.40% (10)
Vojvodina - Srem - 0.84% (1)
Vojvodina - Banat - 14.29% (17)
Beograd - centar - 60.50% (72)
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surcin) - 2.52% (3)
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Cacak i Užica) - 1.68% (2)
Sandžak - 1.68% (2)
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - 4.20% (5)
Istocna Srbija (Bor, Negotin, Zajecar, Majdanpek...) - 0%
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - 3.36% (4)
Kosovo - 0%
BiH - RS - 0%
BiH - FBH - 0%
Crna Gora - 0%
Makedonija - 0.84% (1)
Hrvatska - 0.84% (1)
Slovenija - 0%
EU države - 0.84% (1)
Države neclanice EU - 0%
SAD - 0%
Kanada - 0%
Australija - 0%
Rusija - 0%
Latinska Amerika - 0%
Afrika - 0%
Azija - 0%
Nesto drugo - 0%

10. Kako biste sebi opisali?

Konervativac - 1.68% (2)
Liberal - 22.69% (27)
Socijaldemokrata - 33.61% (40)
Socijalista - 3.36% (4)
Zeleni - 10.92% (13)
Komunista - 1.68% (2)
Anarhista - 4.20% (5)
Nacionalista - 3.36% (4)
Nesto drugo - 18.49% (22)
feministkinja • apoliticna • demokrata • Alodijalista libertarijanac ("sto manje drzave, to bolje") • liberalni komunist • something in it • aktiviskinja • anrhista ali ne u potpunosti • evropljanin • covek • osoba sa etičkim kodeksom • malo demokratskog socijalizma, malo anarhizma, malo zelena, malo komunizma, malo feminizma itd... • imagine • lokalpatriota • REALNA ; VREDNA I PRAVEDNA • Pravedan • Nezavisna, kritična ( ne kritizer) konstruktivna normalna osoba • Religiozan •

Komentari (1)

Sharktheboy / 2013-05-29 10:56 / 117

Veoma bitna anketa za visoko obrazovanje u Srbiji. http://www.tvojstav.com/input/JbrGmCVCMkhNCiA1Fnan

Slične ankete

Anketa o monarhiji u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Koja dva oblika vlasti su najbolja sa Srbiju? Vladar koji bi vladao na osnovu toga što ima posebne vrline koje drugi nemaju Vladar koji vlada na osnovu

Uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u Srbiji

(Partneri) Poštovаne koleginice i kolege, Organizacije Pаrtneri zа demokrаtske promene Srbijа i Pravni skener, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kance

EU, Srbija i borba protiv korupcije!

(Onlineistrazivanja) Šta je za Vas korupcije? Davanje i uzimanje mita Pristranost i protekcija Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera Zloupotreba položaja u javnom se

Mehanizmi učešća mladih na lokalnom nivou

(sever.dzigurski) Draga/i, Hvala na interesovanju za ovu anketu. Za popunjavanje je dovoljno da izdvojiš 5-10 minuta. Ovo anketa je deo policy studije na temu "Mehanizmi u

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije

(Onlineistrazivanja) Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Institu

Izbori 2020

(PravoNaPravo) Molimo vas da odgovorite na sledećih nekoliko pitanja i time pomognete stvaranju realnije slike šta su očekivanja građana u izbornoj godini koja je pred nama.

Izbori ili bojkot?

(UPSS) Ako pristine na izbore kakvi su billi 2014 i 2016 godine, opozicija gubi pravo da govori o neslobodnim medijima, izbornoj krađi, pritiscima na birače, kupovini glaso

Ocenite rad javno-komunalnih preduzeća u Vrbasu

(jukicmilosav) Na osnovu člana 13. zakona o komunalnim deltanostima Skupština grada je dužna da obezbedi izjašnjavanje građana o radu JKP najmanje jednom godišnje. To do sada

Oceni rad javih komunalnih preduzeća u Nišu

(jukicmilosav) Na osnovu člana 13. zakona o komunalnim deltanostima Skupština grada je dužna da obezbedi izjašnjavanje građana o radu JKP najmanje jednom godišnje. To do sad

Građanski protesti u Srbiji 2018/2019

(jukicmilosav) Želimo saznati Vaše mišljenje o građanskim protestima. Popunite anketu i pozovite prijatelje da urade to isto. Vaše mišljenje je značajno! Kako će se razvijati

Dijalogom do promena na lokalnom nivou

(Onlineistrazivanja) Poštovani/a, pred Vama se nalazi anketa koju sprovodi udruženje građana Dijalog iz Valjeva. Vašim odgovorima na postavljena pitanja doprinosite da utvrd

Popis problema građana Srbije

(Onlineistrazivanja) Koji je? Vaš lični problem koji ne možete da rešite? Problem Vašeg domaćinstva koji ono ne može da reši? Problem grada u kojem živite čijim rešavanjem bi

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV o prilogu HRT-a o protestu "1 od 5000.000"

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link! Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima. T

Anketa Dijalog

(Onlineistrazivanja) Da li ste …upoznati sa Vašim pravima u postupcima pred državnim organima (lokalni i/ili republički nivo)? …upoznati na koji način možete ostvariti Vaša

Novi zakon o saobraćaju - Dec. 2009

(geghalfrunt) Ova anketa ima za cilj da utvrdi koliko smo upoznati sa pravilima novog zakona o bezbednosti u saobraćaju koji