BIRODI

English Srpski

Anketa o monarhiji u Srbiji (202)

Ključne reči: ,

1. Koja dva oblika vlasti su najbolja sa Srbiju?

Vladar koji bi vladao na osnovu toga što ima posebne vrline koje drugi nemaju - ?
Vladar koji vlada na osnovu podrške Srpske pravosavne crkve - ?
Vladar koji bi doživotno vladao i koje bi nasledio neko koga on odredi - ?
Vladar koji bi doživotno vladao i kojeg bi nasledio njegov potomak ili član porodice/rodbine - ?
Vladar koji bi doživotno vladao i nasledjivao ga neko ko bi bio biran od strane elite - ?
Vladar koji bi dozivotno vladao i nasledjivao ga neko ko bi bio izabran na izborima od svih gradjana - ?
Vladar koji bi bio biran neposredno od strane građana na izborima - ?
Predstavnici elite koje bi nasledjivali njhovi potomci/članovi porodice/rodbine - ?
Predstavnici elite koji bi bili birani na izborima od strane gradjana - ?
Skupština sastavljena od predstavnika političkih stranaka biranih od strane građana na izborima - ?
Vlada izabrana u skupštini - ?
Premijer izabran u skupštini - ?
Predsednik izabran u skupštini - ?
Vlast samoorganizovanih građana bez učešća autoriteta države - ?
Nesto drugo - ?

2. Da li Srbija treba da bude ponovo kraljevina, tj. parlametarna monarhija?

Da - ?
Ne - ?
Nemam stav/Ne znam - ?

3. Da li ste čuli za prestolonaslednika/princa Aleksandra II Karađorevića?

Da - ?
Ne - ?
Nisam siguran/na - ?

4. Kakvo je generalno mišljenje o NJKV Aleksandru II Karađorđeviću?

Veoma pozitivno - ?
Pozitivno - ?
Ni pozitivno ni negativno - ?
Negativno - ?
Veoma negativno - ?

5. Šta je pozitivno kod Aleksandra II Karađorđevića?

Humanitarni rad - ?
Stipendiranje đaka i studenata - ?
Karađorđev potomak - ?
Rad na povratku monarhije - ?
Nema ništa pozitivno - ?
Rad na poboljšanju imidža Srbije - ?
Maniri i način ponašanja - ?
Politički stavovi - ?
Veze sa inostranstvom - ?
Nesto drugo - ?

6. Šta je negativno kod Aleksandra II Karađorđevića?

Komunikacija sa narodom - ?
Nedovoljno poznavanje srpskog jezika - ?
Odnos prema svojim rođacima - ?
Nerazumevanje problema koje Srbija ima - ?
Politički stavovi - ?
Nema ništa negativno - ?
Nesto drugo - ?

7. Da li bi?

Trebalo organizovati refenedum o tome da li Srbija treba da bude monarhija ili republika:
Da - ?
Nisam siguran - ?
Ne - ?
Nemam stav - ?

Glasali na takvom referendumu?:
Da - ?
Nisam siguran - ?
Ne - ?
Nemam stav - ?

8. Kako bi sebe predstavili?

Monarhista - ?
Rojalista - ?
Republikanac - ?
Anarhista - ?
Nista od navedenog, ja sam apolitičan - ?
Nesto drugo - ?

9. Tokom II svetskog rata članovi Vaša porodice su?

Bili učesnici na stani Narodno oslobodilačke vojske - ?
Bili učesnici na stani Kraljevske vojske u otadžbini - ?
Bili su učesnici na Narodno oslobodilačke vojske i na strani Kraljevske vojske u otadžbini - ?
Nis bili učesnici ni na jednoj strani - ?
Na strani okupacione Vlade Milana Nedića - ?
Ne znam - ?

10. Starost?

Do 18 godina - ?
Od 19 do 25 godina - ?
Od 26 do 35 godina - ?
Od 36 do 45 godina - ?
od 46 do 55 godina - ?
Od 56 do 65 godina - ?
Preko 65 godina - ?

11. Vaše zanimanje?

Radnik NK, PK - ?
Radnik VK - ?
Tehničar (mašinski, hemijski, veterinarski, medicinski i sl) - ?
Službenik u administraciji (knjigovođe, računovođe, šalterski službenici i sl.) - ?
Osoblje zaštite (vojna lica, policija) - ?
Rukovodilac (menadžer) nižeg ranga (šefovi, nadzornici, poslovođe i sl) - ?
Rukovodilac (menadžer) višeg ranga (direktori, direktori sektora, menadžeri i sl.) - ?
Rukovodilac (menadžer) srednjeg ranga, specijalista - ?
Stručnjak (inženjeri, profesori, lekari i sl) - ?
Poljoprivrednik - ?
Slobodna profesija (umetnici, novinari, trgovački putnici i sl.) - ?
Privatni preduzetnik, ima preduzeće sa više od 20 zaposlenih - ?
Privatni preduzetnik ima preduzeće sa manje od 20 zaposlenih - ?
Samozaposlen radi samostalno (zanatlije), ali ne pripada slobodnim profesijama - ?
Sam zarađuje na drugi način - ?
Nezaposlen - ?
Učenik/student u procesu obrazovanja - ?
Domaćica/domaćin (prevashodno se bavi poslovima u kući) - ?
Penzioner - ?
Nešto drugo - ?

12. Gde trenutno živite?

Vojvodina - Bačka - ?
Vojvodina - Srem - ?
Vojvodina - Banat - ?
Beograd - centar - ?
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surcin) - ?
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Cacak i Užica) - ?
Sandžak - ?
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - ?
Istocna Srbija (Bor, Negotin, Zajecar, Majdanpek...) - ?
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - ?
Sever Kosova - ?
Centralni deo Kosovo - ?
Južni deo Kosova - ?
BiH - RS - ?
BiH - FBH - ?
Crna Gora - ?
Makedonija - ?
Hrvatska - ?
Slovenija - ?
EU države - ?
Države neclanice EU - ?
SAD - ?
Kanada - ?
Australija - ?
Rusija - ?
Latinska Amerika - ?
Afrika - ?
Azija - ?

Komentari (0)

Slične ankete

Tvoj događaj meseca JUNA 2021 - građani! -

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Žanr Muzike u Srbiji

(Vladax03) Dobrodošli, ovo je anketa o muzici koju slušate. Koji žanr preferirate ? Domaći rock i punk (ekv, goblini, 357, ritam nereda...) ExYu rock-pop (bjelo dugme, parni

ANKETA: BORCI PROTIV KORUPCIJE U 2020. GODINI U REPUBLICI SRBIJI?

(Onlineistrazivanja) Tekuću 2020. godinu obeležila je pandemija virusa COVID19. U ovom periodu uz postojeće, globalno ali i lokalno, javili su se novi, brojni slučajevi koru

DIJABETES MONITOR 2020

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Pred Vama je anketa o dijabetesu, koja za cilj ima sagledavanje položaja obolelih od dijabetesa. Ovo je prvi talas istraživanja. Anketa tra

3D - Digitalna Direktna Demokratija

(vladam975) Poštovani budući digitalni birači, poštovani nosioci promena, Ova anketa je prvi korak ka kreiranju platforme koja bi omogućila da u Srbiji imamo Direktnu ( bezp

ANKETA: VANREDNO STANJE I LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE

(Onlineistrazivanja) Ljudska prava i osnovne slobode u Republici Srbiji zajemčeni su najvišim pravnim aktom i nizom ratifikovanih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. Do

Da se čujemo: Život u vreme i posle COVID-a 19!

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja (BIRODI) је, uz monitoring centralnih informativnih emisija, pokrenuo i online anketu Život u vreme i posle COVID-a 19! S

Kako Korona virus utiče na Vaš posao?

(Centar) Centar za istraživanja (www.centarzaistrazivanja.com) putem online istražičkog portala Tvoj stav (www.tvojstav.com) sprovodi anketu o uticaju COVID-a 19 na ekonomiju

ANKETA: Korupcija

(jukicmilosav) Reč korupcija (lat. corruptio) znači pokvarenost, izopačenost, razvrat, potkupljivanje, podmićivanje, kvarenje, truljenje, raspadanje, krivotvorenje. Najčešće

Građanski protesti u Srbiji 2018/2019

(jukicmilosav) Želimo saznati Vaše mišljenje o građanskim protestima. Popunite anketu i pozovite prijatelje da urade to isto. Vaše mišljenje je značajno! Kako će se razvijati

Anketa o predaji vlaništva aerodroma Konstantin Veliki u Nišu državi Srbiji

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je Gradsko veće predložilo Skupštini Grada Niša da donese odluku kojom bi se aerodrom Konstatin Veliki ustupi državi Srbiji? Da i po

Anketa o prvostepenoj presudi Ratku Mladiću

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri ste upoznati sa? Dešavanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini Postupanje Ratka Mladića tokom rata u Bosni i Hercegovni Potpuno Uglavnom Deli

Anketa o idejnom rešenju za spomen obeležje Zoranu Djindjiću

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da nam napišete na šta Vas asocira predmet sa slike? Molimo Vas da ocenite Zorana Đinđića kao: Doktora filozofije Opozicionog lidera Predsedni

Anketa o izjavi narodnog poslanika Vladimira Djukanovića o BIRODI

(Onlineistrazivanja) Kakav je Vaš stav o: Vladimiru Đukakoviću kao novinaru Vladimiru Đukakoviću kao funcioneru Srpske napredne stranke Vladimiru Đukakoviću narodnom poslanik

Da li će se stvoriti nova jugoslovenska država?

(slaven) Dobro došli. Možete nam pomoći tako što će te odgovoriti na pitanje ,,Da li vi smatrate da bih bilo dobro da se stv