istraživanje - deliberacija - medijacija

English Srpski

Anketa o monarhiji u Srbiji (202)

Ključne reči: ,

1. Koja dva oblika vlasti su najbolja sa Srbiju?

Vladar koji bi vladao na osnovu toga što ima posebne vrline koje drugi nemaju - ?
Vladar koji vlada na osnovu podrške Srpske pravosavne crkve - ?
Vladar koji bi doživotno vladao i koje bi nasledio neko koga on odredi - ?
Vladar koji bi doživotno vladao i kojeg bi nasledio njegov potomak ili član porodice/rodbine - ?
Vladar koji bi doživotno vladao i nasledjivao ga neko ko bi bio biran od strane elite - ?
Vladar koji bi dozivotno vladao i nasledjivao ga neko ko bi bio izabran na izborima od svih gradjana - ?
Vladar koji bi bio biran neposredno od strane građana na izborima - ?
Predstavnici elite koje bi nasledjivali njhovi potomci/članovi porodice/rodbine - ?
Predstavnici elite koji bi bili birani na izborima od strane gradjana - ?
Skupština sastavljena od predstavnika političkih stranaka biranih od strane građana na izborima - ?
Vlada izabrana u skupštini - ?
Premijer izabran u skupštini - ?
Predsednik izabran u skupštini - ?
Vlast samoorganizovanih građana bez učešća autoriteta države - ?
Nesto drugo - ?

2. Da li Srbija treba da bude ponovo kraljevina, tj. parlametarna monarhija?

Da - ?
Ne - ?
Nemam stav/Ne znam - ?

3. Da li ste čuli za prestolonaslednika/princa Aleksandra II Karađorevića?

Da - ?
Ne - ?
Nisam siguran/na - ?

4. Kakvo je generalno mišljenje o NJKV Aleksandru II Karađorđeviću?

Veoma pozitivno - ?
Pozitivno - ?
Ni pozitivno ni negativno - ?
Negativno - ?
Veoma negativno - ?

5. Šta je pozitivno kod Aleksandra II Karađorđevića?

Humanitarni rad - ?
Stipendiranje đaka i studenata - ?
Karađorđev potomak - ?
Rad na povratku monarhije - ?
Nema ništa pozitivno - ?
Rad na poboljšanju imidža Srbije - ?
Maniri i način ponašanja - ?
Politički stavovi - ?
Veze sa inostranstvom - ?
Nesto drugo - ?

6. Šta je negativno kod Aleksandra II Karađorđevića?

Komunikacija sa narodom - ?
Nedovoljno poznavanje srpskog jezika - ?
Odnos prema svojim rođacima - ?
Nerazumevanje problema koje Srbija ima - ?
Politički stavovi - ?
Nema ništa negativno - ?
Nesto drugo - ?

7. Da li bi?

Trebalo organizovati refenedum o tome da li Srbija treba da bude monarhija ili republika:
Da - ?
Nisam siguran - ?
Ne - ?
Nemam stav - ?

Glasali na takvom referendumu?:
Da - ?
Nisam siguran - ?
Ne - ?
Nemam stav - ?

8. Kako bi sebe predstavili?

Monarhista - ?
Rojalista - ?
Republikanac - ?
Anarhista - ?
Nista od navedenog, ja sam apolitičan - ?
Nesto drugo - ?

9. Tokom II svetskog rata članovi Vaša porodice su?

Bili učesnici na stani Narodno oslobodilačke vojske - ?
Bili učesnici na stani Kraljevske vojske u otadžbini - ?
Bili su učesnici na Narodno oslobodilačke vojske i na strani Kraljevske vojske u otadžbini - ?
Nis bili učesnici ni na jednoj strani - ?
Na strani okupacione Vlade Milana Nedića - ?
Ne znam - ?

10. Starost?

Do 18 godina - ?
Od 19 do 25 godina - ?
Od 26 do 35 godina - ?
Od 36 do 45 godina - ?
od 46 do 55 godina - ?
Od 56 do 65 godina - ?
Preko 65 godina - ?

11. Vaše zanimanje?

Radnik NK, PK - ?
Radnik VK - ?
Tehničar (mašinski, hemijski, veterinarski, medicinski i sl) - ?
Službenik u administraciji (knjigovođe, računovođe, šalterski službenici i sl.) - ?
Osoblje zaštite (vojna lica, policija) - ?
Rukovodilac (menadžer) nižeg ranga (šefovi, nadzornici, poslovođe i sl) - ?
Rukovodilac (menadžer) višeg ranga (direktori, direktori sektora, menadžeri i sl.) - ?
Rukovodilac (menadžer) srednjeg ranga, specijalista - ?
Stručnjak (inženjeri, profesori, lekari i sl) - ?
Poljoprivrednik - ?
Slobodna profesija (umetnici, novinari, trgovački putnici i sl.) - ?
Privatni preduzetnik, ima preduzeće sa više od 20 zaposlenih - ?
Privatni preduzetnik ima preduzeće sa manje od 20 zaposlenih - ?
Samozaposlen radi samostalno (zanatlije), ali ne pripada slobodnim profesijama - ?
Sam zarađuje na drugi način - ?
Nezaposlen - ?
Učenik/student u procesu obrazovanja - ?
Domaćica/domaćin (prevashodno se bavi poslovima u kući) - ?
Penzioner - ?
Nešto drugo - ?

12. Gde trenutno živite?

Vojvodina - Bačka - ?
Vojvodina - Srem - ?
Vojvodina - Banat - ?
Beograd - centar - ?
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surcin) - ?
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Cacak i Užica) - ?
Sandžak - ?
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - ?
Istocna Srbija (Bor, Negotin, Zajecar, Majdanpek...) - ?
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - ?
Sever Kosova - ?
Centralni deo Kosovo - ?
Južni deo Kosova - ?
BiH - RS - ?
BiH - FBH - ?
Crna Gora - ?
Makedonija - ?
Hrvatska - ?
Slovenija - ?
EU države - ?
Države neclanice EU - ?
SAD - ?
Kanada - ?
Australija - ?
Rusija - ?
Latinska Amerika - ?
Afrika - ?
Azija - ?

Komentari (0)

Slične ankete

Antikorupcijska anketa - Kladovo

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja - BIRODI uz podršku Agencije za sprečavanje korupcije, a u saradnji sa Opštinom Kladovo sprovodi projekat, koji za cilj im

Tvoj događaj meseca JUNA 2021 - građani! -

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Žanr Muzike u Srbiji

(Vladax03) Dobrodošli, ovo je anketa o muzici koju slušate. Koji žanr preferirate ? Domaći rock i punk (ekv, goblini, 357, ritam nereda...) ExYu rock-pop (bjelo dugme, parni

ANKETA: BORCI PROTIV KORUPCIJE U 2020. GODINI U REPUBLICI SRBIJI?

(Onlineistrazivanja) Tekuću 2020. godinu obeležila je pandemija virusa COVID19. U ovom periodu uz postojeće, globalno ali i lokalno, javili su se novi, brojni slučajevi koru

DIJABETES MONITOR 2020

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Pred Vama je anketa o dijabetesu, koja za cilj ima sagledavanje položaja obolelih od dijabetesa. Ovo je prvi talas istraživanja. Anketa tra

3D - Digitalna Direktna Demokratija

(vladam975) Poštovani budući digitalni birači, poštovani nosioci promena, Ova anketa je prvi korak ka kreiranju platforme koja bi omogućila da u Srbiji imamo Direktnu ( bezp

ANKETA: VANREDNO STANJE I LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE

(Onlineistrazivanja) Ljudska prava i osnovne slobode u Republici Srbiji zajemčeni su najvišim pravnim aktom i nizom ratifikovanih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. Do

Da se čujemo: Život u vreme i posle COVID-a 19!

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja (BIRODI) је, uz monitoring centralnih informativnih emisija, pokrenuo i online anketu Život u vreme i posle COVID-a 19! S

Kako Korona virus utiče na Vaš posao?

(Centar) Centar za istraživanja (www.centarzaistrazivanja.com) putem online istražičkog portala Tvoj stav (www.tvojstav.com) sprovodi anketu o uticaju COVID-a 19 na ekonomiju

ANKETA: Korupcija

(jukicmilosav) Reč korupcija (lat. corruptio) znači pokvarenost, izopačenost, razvrat, potkupljivanje, podmićivanje, kvarenje, truljenje, raspadanje, krivotvorenje. Najčešće

Građanski protesti u Srbiji 2018/2019

(jukicmilosav) Želimo saznati Vaše mišljenje o građanskim protestima. Popunite anketu i pozovite prijatelje da urade to isto. Vaše mišljenje je značajno! Kako će se razvijati

Anketa o predaji vlaništva aerodroma Konstantin Veliki u Nišu državi Srbiji

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je Gradsko veće predložilo Skupštini Grada Niša da donese odluku kojom bi se aerodrom Konstatin Veliki ustupi državi Srbiji? Da i po

Anketa o prvostepenoj presudi Ratku Mladiću

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri ste upoznati sa? Dešavanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini Postupanje Ratka Mladića tokom rata u Bosni i Hercegovni Potpuno Uglavnom Deli

Anketa o idejnom rešenju za spomen obeležje Zoranu Djindjiću

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da nam napišete na šta Vas asocira predmet sa slike? Molimo Vas da ocenite Zorana Đinđića kao: Doktora filozofije Opozicionog lidera Predsedni

PayPal

(USER16009) Da li će doći Pay Pal u Srbiju? Da li bi ste voleli da Pay Pal dođe? Opišite nam Pay Pal. Pay Pal služi za...? I