BIRODI

English Srpski Српски

Tvoj stav o aktuelnim dešavanjima u Libiji (173)

Ključne reči: Libija,vojna intervenvcija,SAD,NATO,Gadafi,

1. Da li pratite aktuelna dešavanja u Libiji?

Da, intenzivno - 43.93% (76)
Da, uglavnom - 37.57% (65)
Sporadično - 14.45% (25)
Skoro da ne pratim - 2.89% (5)
Ne - 0.58% (1)
Ne mogu da ocenim - 0.58% (1)

2. Kakav je Vaš stav prema intervenciji u Libiji?

Opravdan je i povod i sredstvo (vojna intervencija) - 4.62% (8)
Opravdan je povod ali nije sredstvo (vojna intervencija) - 17.34% (30)
Nije opravdan ni povod ni sredstvo (vojna intervencija) - 72.83% (126)
Ne mogu da se odlučim - 5.20% (9)

3. Kakav je Vaš stav prema Muameru Gadafiju?

Veoma pozitivan - 35.84% (62)
Pozitivan - 21.39% (37)
Ni pozitivan ni negativan - 19.65% (34)
Negativan - 8.09% (14)
Veoma negativan - 12.14% (21)
Nemam stav - 2.89% (5)

4. Ocenite ponašanje prema događajima u Libiji:

Predsednika Srbije:
Pozitivno - 4.62% (8)
Više pozitivno nego negativno - 8.09% (14)
Više negativno nego pozitivno - 18.50% (32)
Negativno - 43.35% (75)
Neodlučan - 25.43% (44)

Vlade Srbije:
Pozitivno - 2.89% (5)
Više pozitivno nego negativno - 11.56% (20)
Više negativno nego pozitivno - 19.08% (33)
Negativno - 41.62% (72)
Neodlučan - 24.86% (43)

Demokratske stranke:
Pozitivno - 4.62% (8)
Više pozitivno nego negativno - 7.51% (13)
Više negativno nego pozitivno - 17.92% (31)
Negativno - 46.24% (80)
Neodlučan - 23.70% (41)

Socijalističke partije Srbije:
Pozitivno - 3.47% (6)
Više pozitivno nego negativno - 8.67% (15)
Više negativno nego pozitivno - 17.92% (31)
Negativno - 42.20% (73)
Neodlučan - 27.75% (48)

Srpskog pokreta obnove:
Pozitivno - 4.62% (8)
Više pozitivno nego negativno - 9.83% (17)
Više negativno nego pozitivno - 13.87% (24)
Negativno - 42.20% (73)
Neodlučan - 29.48% (51)

Unije regiona Srbije:
Pozitivno - 2.89% (5)
Više pozitivno nego negativno - 6.36% (11)
Više negativno nego pozitivno - 17.34% (30)
Negativno - 42.20% (73)
Neodlučan - 31.21% (54)

Srpske napredne stranke:
Pozitivno - 5.78% (10)
Više pozitivno nego negativno - 7.51% (13)
Više negativno nego pozitivno - 19.65% (34)
Negativno - 37.57% (65)
Neodlučan - 29.48% (51)

Srpske radikalne stranke:
Pozitivno - 20.81% (36)
Više pozitivno nego negativno - 12.14% (21)
Više negativno nego pozitivno - 12.72% (22)
Negativno - 27.75% (48)
Neodlučan - 26.59% (46)

Liberalno demokratske partije:
Pozitivno - 8.09% (14)
Više pozitivno nego negativno - 6.36% (11)
Više negativno nego pozitivno - 12.14% (21)
Negativno - 47.98% (83)
Neodlučan - 25.43% (44)

Radio Televizije Srbije:
Pozitivno - 6.36% (11)
Više pozitivno nego negativno - 10.98% (19)
Više negativno nego pozitivno - 28.90% (50)
Negativno - 28.32% (49)
Neodlučan - 25.43% (44)

5. Kakvu bi politiku trebalo da vodi Srbija prema dešavanjima u Libiji?

Da zastupa svoje interese - 19.08% (33)
Da zastupa princip nemešanja u unutrašnje stvari suverene države u ovom slučaju Libije - 54.34% (94)
Da zastupa princip da je zaštita ljudskih prava iznad principa nemešanje u unutrašnje stvari suverene države u ovom slučaju Libije - 26.59% (46)

6. Koliko godina imate?

24 (11)27 (9)29 (8)21 (8)23 (8)30 (7)32 (7)28 (6)31 (6)25 (6)60 (6)19 (6)39 (5)35 (5)18 (5)36 (4)34 (4)40 (4)42 (4)38 (4)33 (4)26 (3)46 (3)51 (3)16 (3)22 (3)15 (3)20 (3)47 (2)56 (2)41 (2)57 (2)45 (2)48 (2)17 (2) • 37 • 59 • 58 • 50 • 55 • 49 • 43 • 11 • 44 • 12 • 62 •

7. Pol?

Muški - 70.52% (122)
Ženski - 29.48% (51)

8. Gde trenutno živite?

Vojvodina - Backa - 9.83% (17)
Vojvodina - Srem - 4.05% (7)
Vojvodina - Banat - 4.62% (8)
Beograd - centar - 34.68% (60)
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surcin) - 8.09% (14)
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Cacak i Užica) - 5.78% (10)
Sandžak - 0.58% (1)
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - 12.72% (22)
Istocna Srbija (Bor, Negotin, Zajecar, Majdanpek...) - 1.16% (2)
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - 6.94% (12)
Kosovo - 0.58% (1)
BiH - RS - 5.78% (10)
BiH - FBH - 0%
Crna Gora - 1.16% (2)
Makedonija - 0%
Hrvatska - 0%
Slovenija - 0%
EU države - 2.31% (4)
Države neclanice EU - 0%
SAD - 0%
Kanada - 0.58% (1)
Australija - 0%
Rusija - 0%
Latinska Amerika - 0%
Afrika - 0.58% (1)
Azija - 0.58% (1)

9. Zanimanje oca?

Radnik NK PK - 0.58% (1)
Radnik VK - 6.94% (12)
Tehnicar (mašinski, hemijski, veterinarski, medicinski, i sl) - 6.36% (11)
Službenik u administraciji (knjigovode, racunovode, šalterski službenici i sl.) - 3.47% (6)
Osoblje zaštite (vojna lica, policija) - 2.31% (4)
Rukovodilac (menadžer) nižeg ranga (šefovi, nadzornici, poslovode i sl.) - 3.47% (6)
Rukovodilac (menadžer) višeg ranga (direktori, direktori sektora, menadžeri i sl.) - 3.47% (6)
Rukovodilac (menadžer) srednjeg ranga, specijalista - 1.73% (3)
Strucnjak (inženjeri, profesori, lekari i sl) - 10.98% (19)
Poljoprivrednik - 1.73% (3)
Slobodna profesija (umetnici, slobodni novinari, trgovacki putnici i sl.) - 3.47% (6)
Privatni preduzetnik ima preduzece sa preko 20 zaposlenih - 1.73% (3)
Privatni preduzetnik ima preduzece sa manje od 20 zaposlenih - 2.89% (5)
Samozaposlen radi samostalno (zanatlije) ali ne pripada slobodnim profesijama - 1.16% (2)
Sam zaraduje na drugi nacin - 5.20% (9)
Nezaposlen - 8.09% (14)
Domacica/domacin (prevashodno se bavi poslovima u kuci) - 0%
Penzioner - 22.54% (39)
Nije živ - 10.98% (19)
Nesto drugo - 2.89% (5)
sta te bole za mog oca • l • Superman ninja • abc • ovo je cirkus od ankete. gde je pitanje o NATOfašistima? •

Komentari (0)

Slične ankete

Da se čujemo! Tvoj stav o protestu #1od5000 000

(Onlineistrazivanja) Koji je glavni problem u Srbiji koji treba rešiti? Da li ste bili na poslednjem održanom protestu #1od5000 000 u Vašem gradu? Da, i odlazim redovno Da,

Da se čujemo! Tvoj stav o protestu #1od5000 000 #StopKrvavimKošuljama?

(Onlineistrazivanja) Glavni problem Srbije je: Glavni cilj protesta #1od5000 000 #StopKrvavimKošuljama! treba da bude? Na proteste dolazim, jer ...? Kako bi sebe predstavil

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV o prilogu HRT-a o protestu "1 od 5000.000"

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link! Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima. T

Tvoj stav o protestima u Beogradu

(Onlineistrazivanja) Da li ste učestvovali u protestima u Beogradu? Da, 8.decembra Da, 15. decembra Da, i 8. i 15.decembra Ni 8. i 15.decembra, ali nameravam da učestvujem u

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV o prilogu Studija B sa protesta "Stop krvavim košuljama"

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link! Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima. T

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV - Vučič o finansiranju Crvene Zvezde i Partizana

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link! Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima. T

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link! Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima. T

lako i brzo

(dijanica44) dobrodosli u tvoj stav ☺ sta volite da radite u slobodno vreme? pecat trcati voziti biciklo helloo

Tvoj stav o ....

(Onlineistrazivanja) Poštovani panelisti, Tvojstav je krenuo akciju testiranja programa učesnika predstojećih izbora. Promovišući online istraživanja kao način sagledavanja

Anketa o Srebničkim događanjima od pre 20 godina i danas

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Molimo Vas da nam pomognete u sprovođenju istraživanja na temu Srebrnice. Iz metodoloških razloga u upitniku su neutralne formulacije, koje ne

Tvoj stav o uzbunjivačima (građanima koji ukazuju na zloupotrebe u državnom, privatnom i civilnom sektroru) - COPY

(BIRODI) Poštovani građani, Biro za društvena istraživanja će biti učesnik međunarodne konferencije o uzbunjivačima http://www.poverenik.rs/sr/medjunarodna-konferencija-zasti

Tvoj stav o BIRN-ovoj analizi "ISPUMPAVANJE KOPA I BUDŽETA"

(Onlineistrazivanja) Poštovani, U javnosti se javila polemika povodom teksta Balkanske istraživačke mreže "ISPUMPAVANJE KOPA I BUDŽETA". Želimo da čujemo i Vaš stav. Kakav je

Tvoj stav o 2014.

(Zoran) Kako ocenjujete 2014. godinu kada je u pitanju? Vaše zdravlje Vaš materijalni položaj Vaš kvalitet života Vaš posao/biznis Vaš ljubavni život Veoma pozitivno Pozitivn

Tvoj stav o e-meilu Saše Radulovića upućenog Aleksandru Vučiću

(Zoran) Postovni, Pred Vama je e-meil koji tadašnji minstar privrede Saša Radulović uputio tadašnjem Prvom potpredsedniku, a sadašnjem mandataru za sastav Vlade Srbije Aleks

Bračni ugovori

(Onlineistrazivanja) Vi ste? Samac Samica Udovac Udovica Razveden Razvedena Suprug Supruga Kakav je Vaš stav prema sklapanju