Centar online istraživanja
English Srpski Српски

Anketa o filmu "Jednom braća" (52)

Ključne reči: ,

1. Da li ste gledali film "Jednom braća"?

Da, nekoliko puta - 5.77% (3)
Da, dva puta - 15.38% (8)
Da, jednom - 53.85% (28)
Ne, ali nameravam - 11.54% (6)
Ne, i ne nameravam - 13.46% (7)

2. Da li ste se zadovoljni?

Povodom za snimanje filma:
Veoma zadovoljan - 32.69% (17)
Zadovoljan - 34.62% (18)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 11.54% (6)
Nezadovoljan - 0%
Veoma nezadovoljan - 1.92% (1)
Nisam gledao film - 19.23% (10)

Sadržajem filma:
Veoma zadovoljan - 32.69% (17)
Zadovoljan - 34.62% (18)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 11.54% (6)
Nezadovoljan - 0%
Veoma nezadovoljan - 1.92% (1)
Nisam gledao film - 19.23% (10)

Izjavama Divca:
Veoma zadovoljan - 42.31% (22)
Zadovoljan - 23.08% (12)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 9.62% (5)
Nezadovoljan - 3.85% (2)
Veoma nezadovoljan - 1.92% (1)
Nisam gledao film - 19.23% (10)

Izjavama Aleksandra Petrovića (brat Dražena Petrovića):
Veoma zadovoljan - 21.15% (11)
Zadovoljan - 34.62% (18)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 19.23% (10)
Nezadovoljan - 3.85% (2)
Veoma nezadovoljan - 1.92% (1)
Nisam gledao film - 19.23% (10)

Izjavama Biserke Petrović (majka Dražena Petrovića):
Veoma zadovoljan - 28.85% (15)
Zadovoljan - 34.62% (18)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 11.54% (6)
Nezadovoljan - 3.85% (2)
Veoma nezadovoljan - 1.92% (1)
Nisam gledao film - 19.23% (10)

Dina Rađe :
Veoma zadovoljan - 25.00% (13)
Zadovoljan - 42.31% (22)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 7.69% (4)
Nezadovoljan - 3.85% (2)
Veoma nezadovoljan - 1.92% (1)
Nisam gledao film - 19.23% (10)

Tonija Kukoča:
Veoma zadovoljan - 19.23% (10)
Zadovoljan - 42.31% (22)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 9.62% (5)
Nezadovoljan - 7.69% (4)
Veoma nezadovoljan - 1.92% (1)
Nisam gledao film - 19.23% (10)

Žarka Paspalja:
Veoma zadovoljan - 21.15% (11)
Zadovoljan - 46.15% (24)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 9.62% (5)
Nezadovoljan - 1.92% (1)
Veoma nezadovoljan - 1.92% (1)
Nisam gledao film - 19.23% (10)

Dušana Ivkovića:
Veoma zadovoljan - 28.85% (15)
Zadovoljan - 38.46% (20)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 9.62% (5)
Nezadovoljan - 1.92% (1)
Veoma nezadovoljan - 0%
Nisam gledao film - 21.15% (11)

Interpretacijom istorijskih događaja:
Veoma zadovoljan - 21.15% (11)
Zadovoljan - 30.77% (16)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 17.31% (9)
Nezadovoljan - 5.77% (3)
Veoma nezadovoljan - 3.85% (2)
Nisam gledao film - 21.15% (11)

3. Da li je neki deo filma kod Vas izazvao emocije i koju?

nisam gledao • ne • Nisam gledao film • nije • Susret • l • ceo film je jako emotivan • tugu • saobracajna nesreca Drazena Petrovica • Ceo film je na mene ostavio jak utisak. • osjecajnost ja sam rak • plakala sam na par scena u filmu • hh • tuga • Deo u kome Divac odlazi na Draženov grob. • Draženova smrt • kraj filma • Pogibija, pretpostavlja se koju. • Divac na Draženovom grobu-tuga. • Osvajanje Svetskog prvenstva 1990. - divno! • Tuga prilikom posete Drazenovom grobu, slike sa sahrane • Ceo film je emotivan • kurac • Poseta grobu na kraju filma • Susret Vlade i Drazena pred utakmicu, Drazenovo izbegavanje kontakta • Nisam gledao film, ne volim domaće filmove, jer su glupi. • Pobede na svetskom šampionatu 1990. Ponos. • kad radja priča kad su leteli inad dražena • Iskrenost Divca, Draženove majke, Dina i Žarka. Slika cele reprezentacije tih godina, veoma emotivno sam doživeo sve to, jer je, po mom mišljenju, ta reprezentacija bila skup najtalentovanijih košarkaša i skup dobrih ljudi. • mesovite • Deo koji govori o Drazenovoj smrti.Tuga • odlazak na groblje • lep film • ne preterano • Pogibija Drazena Petrovica • Kada je Divac optuzen bez razloga • Prijepolje, moj rodni grad / budi samo divne uspoemene • Divceva poseta Drazenovom grobu • ceo film • ............... • nisamjos gledala film • Poseta Divca Draženovoj majci. • Da, bol zbog svega sto se desilo tada i sto se nista nije promenilo od tada • Divac seta Zagrebom •

4. Koji narodi bivše Jugoslavije su za Vas braća

Albanci - 2.33% (3)
Mađari - 3.10% (4)
Bugari - 3.88% (5)
Romi - 4.65% (6)
Slovaci - 4.65% (6)
Srbi - 12.40% (16)
Hrvati - 5.43% (7)
Bošnjaci - 6.20% (8)
Slovenci - 9.30% (12)
Crnogorci - 13.18% (17)
Makedonci - 7.75% (10)
Svi - 10.85% (14)
Niko - 8.53% (11)
Nesto drugo - 7.75% (10)
pa ne znam bas • Nijedan narod ne smatram bracom • Makedonci,Crnogorci,Bošnjaci nisu narodi,a hrvati nam nisu braća,sa svima treba imati dobre odnose • rumuni i goranci • Grci, Bunjevci... • cincari • niko • svi koji smatraju da su im srbi braca • ljudi smo, kakva braca • svi •

5. Vi ste?

Srbin - 71.15% (37)
Bošnjak - 1.92% (1)
Hrvat - 1.92% (1)
Crnogorac - 3.85% (2)
Slovenac - 0%
Albanac - 0%
Mađar - 0%
Rom - 1.92% (1)
Italijan - 0%
Bugarin - 0%
Rumun - 0%
Makedonac - 0%
Slovak - 0%
Jugosloven - 5.77% (3)
Nesto drugo - 13.46% (7)
Ljudsko bice • Mesovito poreklo • Ja • Mešana Vojvođanka, srpsko-jevrejske-mađarske krvi • Nemac • antinacionalan • Bunjevac •

6. Gde trenutno živite?

Vojvodina - Bačka - 13.46% (7)
Vojvodina - Srem - 3.85% (2)
Vojvodina - Banat - 5.77% (3)
Beograd - centar - 36.54% (19)
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surčin) - 1.92% (1)
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Čačak i Užica) - 9.62% (5)
Sandžak - 0%
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - 9.62% (5)
Istočna Srbija (Bor, Negotin, Zaječar, Majdanpek...) - 1.92% (1)
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - 7.69% (4)
Kosovo - 0%
BiH - RS - 1.92% (1)
BiH - FBH - 0%
Crna Gora - 0%
Makedonija - 0%
Hrvatska - 1.92% (1)
Slovenija - 0%
EU države - 0%
Države nečlanice EU - 1.92% (1)
SAD - 0%
Kanada - 0%
Australija - 0%
Rusija - 0%
Latinska Amerika - 0%
Afrika - 1.92% (1)
Azija - 1.92% (1)

7. Da li ste, odnosno da li je?

Ako je potrebno izaberite više odgovora!!!

Učesnik rata - 1.82% (1)
Član porodice bio učesnik rata - 16.36% (9)
Žrtva rata (izgubili člana porodice i rodbine, narušeno zdravlje) - 3.64% (2)
Poreklom sa prostora na kojima se vodio rat u bivšoj Jugoslaviji - 23.64% (13)
Ništa od navedenog - 54.55% (30)

8. Pomirenje u državama bivše Jugoslavije je?

Potrebno i moguće - 50.00% (26)
Potrebno, ali nije moguće - 25.00% (13)
Nije potrebno ali je moguće - 9.62% (5)
Nije potrebno i nije moguće - 7.69% (4)
Nemam stav - 7.69% (4)

9. Vi ste?

Vernik - 51.92% (27)
Ateista - 23.08% (12)
Agnostik - 25.00% (13)

10. Mesto rođenja Vaših roditelja?

Majka i otac u gradu - 42.31% (22)
Majka i otac na selu - 28.85% (15)
Majka na selu otac u gradu - 21.15% (11)
Majka u gradu, otac na selu - 7.69% (4)
Nesto drugo - 0%

11. Vaše obrazovanje?

Osnovno - 3.85% (2)
Srednje stručna - 21.15% (11)
Gimnazija - 11.54% (6)
Viša škola - 3.85% (2)
Fakultet - 53.85% (28)
Magistratura i doktorat - 5.77% (3)

12. Vi ste?

Zaposlen u državnom sektoru - 13.46% (7)
Zaposlen neprivatizovanom sektoru - 0%
Zaposlen u privatnom sektoru - 23.08% (12)
Zaposlen u organizacijama civilnog društva - 1.92% (1)
Honorarno zaposlen - 7.69% (4)
Nezaposlen duže od 6 meseci - 19.23% (10)
U procesu obrazovanja - 15.38% (8)
Penzioner - 1.92% (1)
Nesto drugo - 17.31% (9)
ucenik • Samozaposlen sam. • preduzetnik • Ucenik, djak • raspušten • preduzetnik i OCD aktivista • Honorarac povremeno • ucenik gimnazije •

13. Pol?

Muški - 65.38% (34)
Ženski - 34.62% (18)

14. Starost?

27 (3)24 (3)30 (3)29 (3)28 (2)23 (2)49 (2)39 (2)35 (2)15 (2)55 (2) • 42 • 16 • 21 • 25 • 38 • 33 • 19 • 50 • 26 • 12 • 20 • 45 • 32 • 36 • 99 • 17 • 56 • 40 • 31 • 14 • 34 • 72 • 53 • 18 • 37 • 22 •

Komentari (0)

Slične ankete

BIRODI anketa o filmu "Zemlja krvi i meda"

(Zoran) Koji film najbolje odslikava dešavanja tokom rata u BiH? Nijedan Nisam gledao nije dan fim sa tom temom Film koji najbolje odslikava dešavanja tokom rata u BiH je: O

Anketa o Emiru Kusturici

(Onlineistrazivanja) Šta Vam je prva asocijacija na "Emir Kusturica"? Da li ste gledali filmove Emira Kusturice? Sjećaš li se Dolly Bell? Otac na službenom putu Dom za vešanj

Anketa o izjavi narodnog poslanika Vladimira Djukanovića o BIRODI

(Onlineistrazivanja) Kakav je Vaš stav o: Vladimiru Đukakoviću kao novinaru Vladimiru Đukakoviću kao funcioneru Srpske napredne stranke Vladimiru Đukakoviću narodnom poslanik

Nacionalnost i vjera

(PlaviKit) Caoo! Koje ste nacionalnosti? Koje ste vjere? nacionalnost,vjera,anketa

Ocena korisničkog interfejsa mobilnih operativnih sistema

(ime_prezime) Poštovani, na ponuđena pitanja odgovarate zaokruživanjem željenog odgovora. Anketa je anonimna potrebno je svega nekoliko minuta da se popuni. Hvala vam na izdv

Anketa o zadovoljstvu uslugama u zdravstvenim institucijama u BiH

(udruzenjekap) Molimo Vas da popunite kratku anketu o zadovoljstvu zdravstvenim uslugama u BiH. Na kraju godine, na osnovu Vaših glasova, bit će izabran najbolji zdravstveni

Anketa o pesmama - 5. deo

(AleksaM) U ovoj anketi Vas pitam za Vaše mišljenje o ovim pesmama. Feder feat. Alex Aiono - Lordly Ovo mi je omiljena pesma, volim da je slušam više puta dnevno. Ovo mi je o

Anketa o pesmama - 4. deo

(AleksaM) U ovoj anketi Vas pitam da li vam se sviđaju ove pesme. Alex Aiono - Work The Middle Ovo mi je omiljena pesma, volim da je slušam više puta dnevno. Ovo mi je omilje

Anketa o pesmama - 3. deo

(AleksaM) U ovoj anketi Vas pitam da li vam se sviđaju ove pesme. 99 Souls vs. Destiny's Child & Brandy - The Girl Is Mine Ovo mi je omiljena pesma, volim da je slušam više p

Anketa o pesmama - 2. deo

(AleksaM) U ovoj anketi Vas pitam da li vam se sviđaju ove pesme. Adil - Ista ja Ovo mi je omiljena pesma, volim da je slušam više puta dnevno. Ovo mi je omiljena pesma, voli

Anketa o pesmama

(AleksaM) U ovoj anketi Vas pitam da li vam se sviđaju ove pesme. Bojana Vunturišević - Kese etikete Ovo mi je omiljena pesma, volim da je slušam više puta dnevno. Ovo mi je

Anketa o zahtevima protesta "Protiv diktature"

(Onlineistrazivanja) Kakav je Vas stav prema protestima "Protiv diktature?" Podržavam i učestvujem Podržavam ali ne učestvujem Ne podržavam i spreman da učestvujem u kontrapr

Izborna anketa - predsednički izbori 2017. godine

(Onlineistrazivanja) Da li ste glasali na predsedničkim izborima koji se održavaju 2.aprila 2017? Da Nisam još, ali nameravam Nisam još, ali nisam odlučio da li ću glasati Ne

Da li verujete da ce Srbija vratiti KiM u potpunosti u narednih 10 godina

(el_chapo) Dobro jutro,Dobar dan,Dobro vece.Ovo je kratka anketa o tome da li ce Srbija vratiti Kosovo i Metohiju u narednih 10 godina Da li ce Srbija uspeti da vrati KiM sa

Koji bend bi ste voleli da vidite i cujete u KCK-u

(KCKrusevac) Postovani, Kulturni centar Krusevac je pokrenuo anketu sa jednim konkretnim pitanjem...KOJI BEND BI STE VOLELI