BIRODI

English Srpski

Anketa o filmu "Jednom braća" (52)

Ključne reči: ,

1. Da li ste gledali film "Jednom braća"?

Da, nekoliko puta - 5.77% (3)
Da, dva puta - 15.38% (8)
Da, jednom - 53.85% (28)
Ne, ali nameravam - 11.54% (6)
Ne, i ne nameravam - 13.46% (7)

2. Da li ste se zadovoljni?

Povodom za snimanje filma:
Veoma zadovoljan - 32.69% (17)
Zadovoljan - 34.62% (18)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 11.54% (6)
Nezadovoljan - 0%
Veoma nezadovoljan - 1.92% (1)
Nisam gledao film - 19.23% (10)

Sadržajem filma:
Veoma zadovoljan - 32.69% (17)
Zadovoljan - 34.62% (18)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 11.54% (6)
Nezadovoljan - 0%
Veoma nezadovoljan - 1.92% (1)
Nisam gledao film - 19.23% (10)

Izjavama Divca:
Veoma zadovoljan - 42.31% (22)
Zadovoljan - 23.08% (12)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 9.62% (5)
Nezadovoljan - 3.85% (2)
Veoma nezadovoljan - 1.92% (1)
Nisam gledao film - 19.23% (10)

Izjavama Aleksandra Petrovića (brat Dražena Petrovića):
Veoma zadovoljan - 21.15% (11)
Zadovoljan - 34.62% (18)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 19.23% (10)
Nezadovoljan - 3.85% (2)
Veoma nezadovoljan - 1.92% (1)
Nisam gledao film - 19.23% (10)

Izjavama Biserke Petrović (majka Dražena Petrovića):
Veoma zadovoljan - 28.85% (15)
Zadovoljan - 34.62% (18)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 11.54% (6)
Nezadovoljan - 3.85% (2)
Veoma nezadovoljan - 1.92% (1)
Nisam gledao film - 19.23% (10)

Dina Rađe :
Veoma zadovoljan - 25.00% (13)
Zadovoljan - 42.31% (22)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 7.69% (4)
Nezadovoljan - 3.85% (2)
Veoma nezadovoljan - 1.92% (1)
Nisam gledao film - 19.23% (10)

Tonija Kukoča:
Veoma zadovoljan - 19.23% (10)
Zadovoljan - 42.31% (22)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 9.62% (5)
Nezadovoljan - 7.69% (4)
Veoma nezadovoljan - 1.92% (1)
Nisam gledao film - 19.23% (10)

Žarka Paspalja:
Veoma zadovoljan - 21.15% (11)
Zadovoljan - 46.15% (24)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 9.62% (5)
Nezadovoljan - 1.92% (1)
Veoma nezadovoljan - 1.92% (1)
Nisam gledao film - 19.23% (10)

Dušana Ivkovića:
Veoma zadovoljan - 28.85% (15)
Zadovoljan - 38.46% (20)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 9.62% (5)
Nezadovoljan - 1.92% (1)
Veoma nezadovoljan - 0%
Nisam gledao film - 21.15% (11)

Interpretacijom istorijskih događaja:
Veoma zadovoljan - 21.15% (11)
Zadovoljan - 30.77% (16)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 17.31% (9)
Nezadovoljan - 5.77% (3)
Veoma nezadovoljan - 3.85% (2)
Nisam gledao film - 21.15% (11)

3. Da li je neki deo filma kod Vas izazvao emocije i koju?

nisam gledao • ne • nije • Nisam gledao film • Divceva poseta Drazenovom grobu • Nisam gledao film, ne volim domaće filmove, jer su glupi. • ceo film je jako emotivan • Osvajanje Svetskog prvenstva 1990. - divno! • Pogibija Drazena Petrovica • Divac seta Zagrebom • Prijepolje, moj rodni grad / budi samo divne uspoemene • plakala sam na par scena u filmu • mesovite • hh • kad radja priča kad su leteli inad dražena • kurac • Pobede na svetskom šampionatu 1990. Ponos. • Deo koji govori o Drazenovoj smrti.Tuga • Poseta grobu na kraju filma • Divac na Draženovom grobu-tuga. • Susret • Poseta Divca Draženovoj majci. • tuga • ne preterano • Tuga prilikom posete Drazenovom grobu, slike sa sahrane • Kada je Divac optuzen bez razloga • lep film • ceo film • ............... • Draženova smrt • l • Susret Vlade i Drazena pred utakmicu, Drazenovo izbegavanje kontakta • odlazak na groblje • saobracajna nesreca Drazena Petrovica • Iskrenost Divca, Draženove majke, Dina i Žarka. Slika cele reprezentacije tih godina, veoma emotivno sam doživeo sve to, jer je, po mom mišljenju, ta reprezentacija bila skup najtalentovanijih košarkaša i skup dobrih ljudi. • Ceo film je na mene ostavio jak utisak. • kraj filma • Ceo film je emotivan • osjecajnost ja sam rak • nisamjos gledala film • Pogibija, pretpostavlja se koju. • tugu • Deo u kome Divac odlazi na Draženov grob. • Da, bol zbog svega sto se desilo tada i sto se nista nije promenilo od tada •

4. Koji narodi bivše Jugoslavije su za Vas braća

Albanci - 2.33% (3)
Mađari - 3.10% (4)
Bugari - 3.88% (5)
Romi - 4.65% (6)
Slovaci - 4.65% (6)
Srbi - 12.40% (16)
Hrvati - 5.43% (7)
Bošnjaci - 6.20% (8)
Slovenci - 9.30% (12)
Crnogorci - 13.18% (17)
Makedonci - 7.75% (10)
Svi - 10.85% (14)
Niko - 8.53% (11)
Nesto drugo - 7.75% (10)
niko • Makedonci,Crnogorci,Bošnjaci nisu narodi,a hrvati nam nisu braća,sa svima treba imati dobre odnose • Grci, Bunjevci... • svi koji smatraju da su im srbi braca • svi • pa ne znam bas • ljudi smo, kakva braca • Nijedan narod ne smatram bracom • cincari • rumuni i goranci •

5. Vi ste?

Srbin - 71.15% (37)
Bošnjak - 1.92% (1)
Hrvat - 1.92% (1)
Crnogorac - 3.85% (2)
Slovenac - 0%
Albanac - 0%
Mađar - 0%
Rom - 1.92% (1)
Italijan - 0%
Bugarin - 0%
Rumun - 0%
Makedonac - 0%
Slovak - 0%
Jugosloven - 5.77% (3)
Nesto drugo - 13.46% (7)
Ljudsko bice • Nemac • Bunjevac • Mesovito poreklo • Mešana Vojvođanka, srpsko-jevrejske-mađarske krvi • Ja • antinacionalan •

6. Gde trenutno živite?

Vojvodina - Bačka - 13.46% (7)
Vojvodina - Srem - 3.85% (2)
Vojvodina - Banat - 5.77% (3)
Beograd - centar - 36.54% (19)
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surčin) - 1.92% (1)
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Čačak i Užica) - 9.62% (5)
Sandžak - 0%
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - 9.62% (5)
Istočna Srbija (Bor, Negotin, Zaječar, Majdanpek...) - 1.92% (1)
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - 7.69% (4)
Kosovo - 0%
BiH - RS - 1.92% (1)
BiH - FBH - 0%
Crna Gora - 0%
Makedonija - 0%
Hrvatska - 1.92% (1)
Slovenija - 0%
EU države - 0%
Države nečlanice EU - 1.92% (1)
SAD - 0%
Kanada - 0%
Australija - 0%
Rusija - 0%
Latinska Amerika - 0%
Afrika - 1.92% (1)
Azija - 1.92% (1)

7. Da li ste, odnosno da li je?

Ako je potrebno izaberite više odgovora!!!

Učesnik rata - 1.82% (1)
Član porodice bio učesnik rata - 16.36% (9)
Žrtva rata (izgubili člana porodice i rodbine, narušeno zdravlje) - 3.64% (2)
Poreklom sa prostora na kojima se vodio rat u bivšoj Jugoslaviji - 23.64% (13)
Ništa od navedenog - 54.55% (30)

8. Pomirenje u državama bivše Jugoslavije je?

Potrebno i moguće - 50.00% (26)
Potrebno, ali nije moguće - 25.00% (13)
Nije potrebno ali je moguće - 9.62% (5)
Nije potrebno i nije moguće - 7.69% (4)
Nemam stav - 7.69% (4)

9. Vi ste?

Vernik - 51.92% (27)
Ateista - 23.08% (12)
Agnostik - 25.00% (13)

10. Mesto rođenja Vaših roditelja?

Majka i otac u gradu - 42.31% (22)
Majka i otac na selu - 28.85% (15)
Majka na selu otac u gradu - 21.15% (11)
Majka u gradu, otac na selu - 7.69% (4)
Nesto drugo - 0%

11. Vaše obrazovanje?

Osnovno - 3.85% (2)
Srednje stručna - 21.15% (11)
Gimnazija - 11.54% (6)
Viša škola - 3.85% (2)
Fakultet - 53.85% (28)
Magistratura i doktorat - 5.77% (3)

12. Vi ste?

Zaposlen u državnom sektoru - 13.46% (7)
Zaposlen neprivatizovanom sektoru - 0%
Zaposlen u privatnom sektoru - 23.08% (12)
Zaposlen u organizacijama civilnog društva - 1.92% (1)
Honorarno zaposlen - 7.69% (4)
Nezaposlen duže od 6 meseci - 19.23% (10)
U procesu obrazovanja - 15.38% (8)
Penzioner - 1.92% (1)
Nesto drugo - 17.31% (9)
ucenik • ucenik gimnazije • preduzetnik • preduzetnik i OCD aktivista • Ucenik, djak • Samozaposlen sam. • Honorarac povremeno • raspušten •

13. Pol?

Muški - 65.38% (34)
Ženski - 34.62% (18)

14. Starost?

27 (3)24 (3)30 (3)29 (3)23 (2)49 (2)39 (2)35 (2)15 (2)55 (2)28 (2) • 25 • 38 • 33 • 19 • 50 • 26 • 12 • 20 • 45 • 32 • 36 • 99 • 17 • 56 • 40 • 31 • 14 • 34 • 72 • 53 • 18 • 37 • 22 • 42 • 16 • 21 •

Komentari (0)

Slične ankete

BIRODI anketa o filmu "Zemlja krvi i meda"

(Zoran) Koji film najbolje odslikava dešavanja tokom rata u BiH? Nijedan Nisam gledao nije dan fim sa tom temom Film koji najbolje odslikava dešavanja tokom rata u BiH je: O

Anketa o Emiru Kusturici

(Onlineistrazivanja) Šta Vam je prva asocijacija na "Emir Kusturica"? Da li ste gledali filmove Emira Kusturice? Sjećaš li se Dolly Bell? Otac na službenom putu Dom za vešanj

Anketa o nastavi hemije

(Katarina11) Pozdrav :) Da li ste bili zainteresovani na casovima hemije u osnovnoj i srednjoj skoli? Koliko ste razumeli nastavnika o gradivu koje je predavao? Shvatio sam s

Tvoj događaj meseca JUNA 2021 - građani! -

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Anketa za ljude kojima je sluh i govor oštećen - COPY - COPY - COPY - COPY

(Ibolja.app) Poštovani korisnici, ova anketa služi, da bi videli koliko je neophodna aplikacija koja bi bila namenjena prvenstveno ljudima sa oštećenim sluhom i govorom. Mol

Tvoj stav o dešavanju u predsedništvu Srbije

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja želi da čuje Vaše stavove. Molimo Vas da izdvojite dva minuta i popunite anketu. Anketa se radi za potrebe BIRODI-a. Rezu

Anketa za ljude kojima je sluh i govor oštećen - COPY - COPY

(Ibolja.app) Poštovani korisnici, ova anketa služi, da bi videli koliko je neophodna aplikacija koja bi bila namenjena prvenstveno ljudima sa oštećenim sluhom i govorom. Mol

Anketa za ljude kojima je sluh i govor oštećen - COPY - COPY - COPY

(Ibolja.app) Poštovani korisnici, ova anketa služi, da bi videli koliko je neophodna aplikacija koja bi bila namenjena prvenstveno ljudima sa oštećenim sluhom i govorom. Mol

Žanr Muzike u Srbiji

(Vladax03) Dobrodošli, ovo je anketa o muzici koju slušate. Koji žanr preferirate ? Domaći rock i punk (ekv, goblini, 357, ritam nereda...) ExYu rock-pop (bjelo dugme, parni

Narodna poezija

(vicentijevic) Molim vas, na ova pitanja odgovarajte iskreno, bez gledanja u knjige i pretraživače, samo tako ima smisao.Anketa je anonimna.Hvala. Znate li šta je kulturno na

ANKETA: BORCI PROTIV KORUPCIJE U 2020. GODINI U REPUBLICI SRBIJI?

(Onlineistrazivanja) Tekuću 2020. godinu obeležila je pandemija virusa COVID19. U ovom periodu uz postojeće, globalno ali i lokalno, javili su se novi, brojni slučajevi koru

Lokalni lokali - Grad Nis

(Onlineistrazivanja) Kakav je odnos vlasti prema javnoj svojini, zašto su lokali u ekstra zoni Niša većinom ruinirani i zašto Agencija za restituciju još uvek pravim vlasnici

Anketa za ljude kojima je sluh i govor oštećen - COPY

(Ibolja.app) Poštovani korisnici, ova anketa služi, da bi videli koliko je neophodna aplikacija koja bi bila namenjena prvenstveno ljudima sa oštećenim sluhom i govorom. Mol

Zivotna misao

(Marko_Cini) Dobro dosli, moja prva anketa Koliko imate godina? Cime se bavite Koji je vaš životni moto? Zelite da zaradite novac online DA NE MOŽDA Koliko puta dnevno r

DA LI PREDAJNIK 4G MREŽE TREBA DA STOJI NA KROVU ROBNE KUĆE MAČVA ?

(macvazdravog) DA LI PREDAJNIK 4G MREŽE TREBA DA STOJI NA KROVU ROBNE KUĆE MAČVA ?