BIRODI

English Srpski

Anketa o filmu "Jednom braća" (52)

Ključne reči: ,

1. Da li ste gledali film "Jednom braća"?

Da, nekoliko puta - 5.77% (3)
Da, dva puta - 15.38% (8)
Da, jednom - 53.85% (28)
Ne, ali nameravam - 11.54% (6)
Ne, i ne nameravam - 13.46% (7)

2. Da li ste se zadovoljni?

Povodom za snimanje filma:
Veoma zadovoljan - 32.69% (17)
Zadovoljan - 34.62% (18)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 11.54% (6)
Nezadovoljan - 0%
Veoma nezadovoljan - 1.92% (1)
Nisam gledao film - 19.23% (10)

Sadržajem filma:
Veoma zadovoljan - 32.69% (17)
Zadovoljan - 34.62% (18)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 11.54% (6)
Nezadovoljan - 0%
Veoma nezadovoljan - 1.92% (1)
Nisam gledao film - 19.23% (10)

Izjavama Divca:
Veoma zadovoljan - 42.31% (22)
Zadovoljan - 23.08% (12)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 9.62% (5)
Nezadovoljan - 3.85% (2)
Veoma nezadovoljan - 1.92% (1)
Nisam gledao film - 19.23% (10)

Izjavama Aleksandra Petrovića (brat Dražena Petrovića):
Veoma zadovoljan - 21.15% (11)
Zadovoljan - 34.62% (18)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 19.23% (10)
Nezadovoljan - 3.85% (2)
Veoma nezadovoljan - 1.92% (1)
Nisam gledao film - 19.23% (10)

Izjavama Biserke Petrović (majka Dražena Petrovića):
Veoma zadovoljan - 28.85% (15)
Zadovoljan - 34.62% (18)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 11.54% (6)
Nezadovoljan - 3.85% (2)
Veoma nezadovoljan - 1.92% (1)
Nisam gledao film - 19.23% (10)

Dina Rađe :
Veoma zadovoljan - 25.00% (13)
Zadovoljan - 42.31% (22)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 7.69% (4)
Nezadovoljan - 3.85% (2)
Veoma nezadovoljan - 1.92% (1)
Nisam gledao film - 19.23% (10)

Tonija Kukoča:
Veoma zadovoljan - 19.23% (10)
Zadovoljan - 42.31% (22)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 9.62% (5)
Nezadovoljan - 7.69% (4)
Veoma nezadovoljan - 1.92% (1)
Nisam gledao film - 19.23% (10)

Žarka Paspalja:
Veoma zadovoljan - 21.15% (11)
Zadovoljan - 46.15% (24)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 9.62% (5)
Nezadovoljan - 1.92% (1)
Veoma nezadovoljan - 1.92% (1)
Nisam gledao film - 19.23% (10)

Dušana Ivkovića:
Veoma zadovoljan - 28.85% (15)
Zadovoljan - 38.46% (20)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 9.62% (5)
Nezadovoljan - 1.92% (1)
Veoma nezadovoljan - 0%
Nisam gledao film - 21.15% (11)

Interpretacijom istorijskih događaja:
Veoma zadovoljan - 21.15% (11)
Zadovoljan - 30.77% (16)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 17.31% (9)
Nezadovoljan - 5.77% (3)
Veoma nezadovoljan - 3.85% (2)
Nisam gledao film - 21.15% (11)

3. Da li je neki deo filma kod Vas izazvao emocije i koju?

nisam gledao • ne • nije • Nisam gledao film • Divceva poseta Drazenovom grobu • Poseta Divca Draženovoj majci. • Ceo film je na mene ostavio jak utisak. • Prijepolje, moj rodni grad / budi samo divne uspoemene • Da, bol zbog svega sto se desilo tada i sto se nista nije promenilo od tada • ne preterano • osjecajnost ja sam rak • saobracajna nesreca Drazena Petrovica • Deo koji govori o Drazenovoj smrti.Tuga • Divac na Draženovom grobu-tuga. • kad radja priča kad su leteli inad dražena • ceo film je jako emotivan • Susret Vlade i Drazena pred utakmicu, Drazenovo izbegavanje kontakta • Pogibija Drazena Petrovica • Kada je Divac optuzen bez razloga • ............... • tugu • tuga • Susret • Poseta grobu na kraju filma • Deo u kome Divac odlazi na Draženov grob. • Pogibija, pretpostavlja se koju. • Iskrenost Divca, Draženove majke, Dina i Žarka. Slika cele reprezentacije tih godina, veoma emotivno sam doživeo sve to, jer je, po mom mišljenju, ta reprezentacija bila skup najtalentovanijih košarkaša i skup dobrih ljudi. • hh • nisamjos gledala film • kurac • ceo film • Nisam gledao film, ne volim domaće filmove, jer su glupi. • odlazak na groblje • kraj filma • plakala sam na par scena u filmu • Draženova smrt • l • Ceo film je emotivan • Divac seta Zagrebom • Tuga prilikom posete Drazenovom grobu, slike sa sahrane • lep film • mesovite • Pobede na svetskom šampionatu 1990. Ponos. • Osvajanje Svetskog prvenstva 1990. - divno! •

4. Koji narodi bivše Jugoslavije su za Vas braća

Albanci - 2.33% (3)
Mađari - 3.10% (4)
Bugari - 3.88% (5)
Romi - 4.65% (6)
Slovaci - 4.65% (6)
Srbi - 12.40% (16)
Hrvati - 5.43% (7)
Bošnjaci - 6.20% (8)
Slovenci - 9.30% (12)
Crnogorci - 13.18% (17)
Makedonci - 7.75% (10)
Svi - 10.85% (14)
Niko - 8.53% (11)
Nesto drugo - 7.75% (10)
Grci, Bunjevci... • Nijedan narod ne smatram bracom • svi koji smatraju da su im srbi braca • pa ne znam bas • cincari • rumuni i goranci • niko • Makedonci,Crnogorci,Bošnjaci nisu narodi,a hrvati nam nisu braća,sa svima treba imati dobre odnose • ljudi smo, kakva braca • svi •

5. Vi ste?

Srbin - 71.15% (37)
Bošnjak - 1.92% (1)
Hrvat - 1.92% (1)
Crnogorac - 3.85% (2)
Slovenac - 0%
Albanac - 0%
Mađar - 0%
Rom - 1.92% (1)
Italijan - 0%
Bugarin - 0%
Rumun - 0%
Makedonac - 0%
Slovak - 0%
Jugosloven - 5.77% (3)
Nesto drugo - 13.46% (7)
Ja • Bunjevac • Nemac • Ljudsko bice • antinacionalan • Mešana Vojvođanka, srpsko-jevrejske-mađarske krvi • Mesovito poreklo •

6. Gde trenutno živite?

Vojvodina - Bačka - 13.46% (7)
Vojvodina - Srem - 3.85% (2)
Vojvodina - Banat - 5.77% (3)
Beograd - centar - 36.54% (19)
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surčin) - 1.92% (1)
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Čačak i Užica) - 9.62% (5)
Sandžak - 0%
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - 9.62% (5)
Istočna Srbija (Bor, Negotin, Zaječar, Majdanpek...) - 1.92% (1)
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - 7.69% (4)
Kosovo - 0%
BiH - RS - 1.92% (1)
BiH - FBH - 0%
Crna Gora - 0%
Makedonija - 0%
Hrvatska - 1.92% (1)
Slovenija - 0%
EU države - 0%
Države nečlanice EU - 1.92% (1)
SAD - 0%
Kanada - 0%
Australija - 0%
Rusija - 0%
Latinska Amerika - 0%
Afrika - 1.92% (1)
Azija - 1.92% (1)

7. Da li ste, odnosno da li je?

Ako je potrebno izaberite više odgovora!!!

Učesnik rata - 1.82% (1)
Član porodice bio učesnik rata - 16.36% (9)
Žrtva rata (izgubili člana porodice i rodbine, narušeno zdravlje) - 3.64% (2)
Poreklom sa prostora na kojima se vodio rat u bivšoj Jugoslaviji - 23.64% (13)
Ništa od navedenog - 54.55% (30)

8. Pomirenje u državama bivše Jugoslavije je?

Potrebno i moguće - 50.00% (26)
Potrebno, ali nije moguće - 25.00% (13)
Nije potrebno ali je moguće - 9.62% (5)
Nije potrebno i nije moguće - 7.69% (4)
Nemam stav - 7.69% (4)

9. Vi ste?

Vernik - 51.92% (27)
Ateista - 23.08% (12)
Agnostik - 25.00% (13)

10. Mesto rođenja Vaših roditelja?

Majka i otac u gradu - 42.31% (22)
Majka i otac na selu - 28.85% (15)
Majka na selu otac u gradu - 21.15% (11)
Majka u gradu, otac na selu - 7.69% (4)
Nesto drugo - 0%

11. Vaše obrazovanje?

Osnovno - 3.85% (2)
Srednje stručna - 21.15% (11)
Gimnazija - 11.54% (6)
Viša škola - 3.85% (2)
Fakultet - 53.85% (28)
Magistratura i doktorat - 5.77% (3)

12. Vi ste?

Zaposlen u državnom sektoru - 13.46% (7)
Zaposlen neprivatizovanom sektoru - 0%
Zaposlen u privatnom sektoru - 23.08% (12)
Zaposlen u organizacijama civilnog društva - 1.92% (1)
Honorarno zaposlen - 7.69% (4)
Nezaposlen duže od 6 meseci - 19.23% (10)
U procesu obrazovanja - 15.38% (8)
Penzioner - 1.92% (1)
Nesto drugo - 17.31% (9)
ucenik • Honorarac povremeno • preduzetnik • raspušten • Ucenik, djak • preduzetnik i OCD aktivista • Samozaposlen sam. • ucenik gimnazije •

13. Pol?

Muški - 65.38% (34)
Ženski - 34.62% (18)

14. Starost?

27 (3)24 (3)30 (3)29 (3)23 (2)49 (2)39 (2)35 (2)15 (2)55 (2)28 (2) • 25 • 38 • 33 • 19 • 50 • 26 • 12 • 20 • 45 • 32 • 36 • 99 • 17 • 56 • 40 • 31 • 14 • 34 • 72 • 53 • 18 • 37 • 22 • 42 • 16 • 21 •

Komentari (0)

Slične ankete

BIRODI anketa o filmu "Zemlja krvi i meda"

(Zoran) Koji film najbolje odslikava dešavanja tokom rata u BiH? Nijedan Nisam gledao nije dan fim sa tom temom Film koji najbolje odslikava dešavanja tokom rata u BiH je: O

Anketa o Emiru Kusturici

(Onlineistrazivanja) Šta Vam je prva asocijacija na "Emir Kusturica"? Da li ste gledali filmove Emira Kusturice? Sjećaš li se Dolly Bell? Otac na službenom putu Dom za vešanj

ANKETA: BORCI PROTIV KORUPCIJE U 2020. GODINI U REPUBLICI SRBIJI?

(Onlineistrazivanja) Tekuću 2020. godinu obeležila je pandemija virusa COVID19. U ovom periodu uz postojeće, globalno ali i lokalno, javili su se novi, brojni slučajevi koru

Lokalni lokali - Grad Nis

(Onlineistrazivanja) Kakav je odnos vlasti prema javnoj svojini, zašto su lokali u ekstra zoni Niša većinom ruinirani i zašto Agencija za restituciju još uvek pravim vlasnici

Anketa za ljude kojima je sluh i govor oštećen - COPY

(Ibolja.app) Poštovani korisnici, ova anketa služi, da bi videli koliko je neophodna aplikacija koja bi bila namenjena prvenstveno ljudima sa oštećenim sluhom i govorom. Mol

Zivotna misao

(Marko_Cini) Dobro dosli, moja prva anketa Koliko imate godina? Cime se bavite Koji je vaš životni moto? Zelite da zaradite novac online DA NE MOŽDA Koliko puta dnevno r

Gojaznost

(sale9096) Ukoliko ne marite za svoje zdravlje, kilograme i načinu života... Ovo je idealna anketa za vas. Da li sebe smatrate gojaznom osobom, da li vam je dijagnostikovana

Kockanje

(sale9096) Ukoliko imas problem sa ovim porokom idealna anketa za tebe Da li si se nekada kocka, da li se kockas, da li imas zelju u buducnosti? Ukoliko je odgovor prvog pit

Aktivistička anketa - COPY

(Anakvx) Kakav je Vaš ____________ (upišite naziv ličnosti, institucije, pojave, fenomena i događaja ... )? Veoma pozitivan Pozitivan Ni pozitivan ni negativan Negativan Veom

DIJABETES MONITOR 2020

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Pred Vama je anketa o dijabetesu, koja za cilj ima sagledavanje položaja obolelih od dijabetesa. Ovo je prvi talas istraživanja. Anketa tra

Anketa o istrazi Uprave za sprečavanje pranja novca u medijima i nevladinim organizacijama

(Onlineistrazivanja) Kako bi sebe opisali? Ja sam neko ko je upoznat sa stanjem u nevladinom sektoru i moj stav je o njima je pozitivan Ja sam neko ko je upozmat sa stanjem

Aktivistička anketa - COPY

(Slavicajelic) Kakav je Vaš ____________ (upišite naziv ličnosti, institucije, pojave, fenomena i događaja ... )? Veoma pozitivan Pozitivan Ni pozitivan ni negativan Negativa

Koje zemlje više voliš? 2

(pajasolescha) Nova anketa preferiranja Norveška ili Švedska? Norveška Švedska Finska ili Danska? Finska Danska Island ili R. Irska? Island R. Irska Nizozemska ili Belgija? N

Anketa o mrsavljenju

(Weiv123) Dobrodosli uradicete anketu o mrsavljenju Koliko zelite da smrsate? Da li ste spremni da da date sve od sebe da bi ste smrsali? Zasto bi ste zeleli da smrsate? Mrs

Devojka, ali drugačija

(USER13750) Molim Vas da izrazite svoje mišljenje o jednoj (ne)običnoj situaciji. Srećem vrlo simpatičnu devojku, veselu, p