Centar za istraživanja

English Srpski Српски

ANKETA: VANREDNO STANJE I LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE (705)

Ljudska prava i osnovne slobode u Republici Srbiji zajemčeni su najvišim pravnim aktom i nizom ratifikovanih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. Do odstupanja od određenih ljudskih prava i osnovnih sloboda može doći u vreme vanrednog stanja - razlozi javne opasnosti koja ugrožava opstanak države ili građana mogu biti osnov za to. Međutim, to ne znači da se granica između opravdanog odstupanja i zloupotrebe sme preći. S obzirom da je u Republici od 15. marta na snazi vanredno stanje, naš je cilj da percepciju građana o stanju ljudskih prava u vreme vanrednog stanja ispitamo, koristeći se alatom "Tvoj stav". Pozivamo vas da iznesete svoj stav popunjavanjem ove online ankete kojoj možete pristupiti putem ovog linka. Anketu biće moguće popuniti do subote, 2. maja 2020. godine. Anketa je anonimna, a za njeno popunjavanje potrebno je desetak minuta. Ova aktivnost rezultat je saradnje aktivista NVO Tri tačke i Biroa za društvena istraživanja (BIRODI). Na osnovu prikupljenih rezultata, izrađena i javnosti predstavljena biće adekvatna analiza. Zbog fizičkih ograničenja alata naglašavamo da je u pitanju pilot poduhvat - prvi od nekoliko planiranih ciklusa anketiranja na temu ljudskih prava, osnovnih sloboda, vladavine prava koji su trenutno u pripremi. Pozivamo vas i da nam sve vaše utiske, komentare, kritike, pitanja i sugestije pošaljete koristeći naloge NVO Tri tačke na svim društvenim mrežama (@nvotritacke) ili putem e-pošte na info@tritacke.org Hvala vam.

Ključne reči: ,

1. Kako ocenjujete svoju upoznatost sa ljudskim pravima i osnovnim slobodama koja su vam zajemčeni međunarodnim standardima, Ustavom i propisima Republike Srbije?

Veoma dobro - 21.42% (151)
Više nego dobro - 11.49% (81)
Dobro - 32.77% (231)
Nezadovoljavajuće - 15.46% (109)
Veoma nezadovoljavajuće - 11.91% (84)
Ne mogu da ocenim - 6.52% (46)
Ne želim da kažem - 0.14% (1)
Nesto drugo - 0.28% (2)
sve je ovo veliko sranje • Ustav, propisi, međunarodni standardi :D Trebali ste više mesta ostaviti ovde za pisanje... •

2. Da i se slažete sa navedenim stavovima?

Prema vašem viđenju, odstupanja od ljudskih prava i osnovnih sloboda do kojih je došlo zbog proglašenja vanrednog stanja u Republici Srbiji, opravdana su i srazmerna cilju zbog kojih su ih državni organi uveli :
Potpuno se slažem - 12.20% (86)
Uglavnom se slažem - 13.05% (92)
Niti slažem niti ne slažem - 8.51% (60)
Uglavnom ne slažem - 34.89% (246)
Potpuno ne slažem - 30.35% (214)
Nemam stav - 0.57% (4)
Ne želim da se izjasnim - 0.43% (3)

Od uvođenja vanrednog stanja (15. mart 2020. godine), prema vašem viđenju, mediji (elektronski, štampani, online, itd) funkcionišu slobodno, bez uticaja ili kontrole državnih organa: :
Potpuno se slažem - 8.09% (57)
Uglavnom se slažem - 5.96% (42)
Niti slažem niti ne slažem - 5.67% (40)
Uglavnom ne slažem - 29.93% (211)
Potpuno ne slažem - 48.94% (345)
Nemam stav - 0.57% (4)
Ne želim da se izjasnim - 0.85% (6)

U vreme vanrednog stanja, prema vašem viđenju, zabrana mučenja, nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta) u potpunosti se poštuje :
Potpuno se slažem - 7.66% (54)
Uglavnom se slažem - 10.50% (74)
Niti slažem niti ne slažem - 11.77% (83)
Uglavnom ne slažem - 31.35% (221)
Potpuno ne slažem - 34.61% (244)
Nemam stav - 3.12% (22)
Ne želim da se izjasnim - 0.99% (7)

U vreme vanrednog stanja, prema vašem viđenju, pravo na slobodu misli, savesti i veroispovesti u potpunosti se poštuje :
Potpuno se slažem - 8.37% (59)
Uglavnom se slažem - 8.65% (61)
Niti slažem niti ne slažem - 9.22% (65)
Uglavnom ne slažem - 32.77% (231)
Potpuno ne slažem - 38.87% (274)
Nemam stav - 1.28% (9)
Ne želim da se izjasnim - 0.85% (6)

U vreme vanrednog stanja, prema vašem viđenju, pravo na pravično sudjenje u potpunosti se poštuje :
Potpuno se slažem - 7.38% (52)
Uglavnom se slažem - 6.10% (43)
Niti slažem niti ne slažem - 10.50% (74)
Uglavnom ne slažem - 28.51% (201)
Potpuno ne slažem - 40.71% (287)
Nemam stav - 5.39% (38)
Ne želim da se izjasnim - 1.42% (10)

U vreme vanrednog stanja, prema vašem viđenju, prava iz radnih odnosa u potpunosti se poštuju :
Potpuno se slažem - 5.96% (42)
Uglavnom se slažem - 8.79% (62)
Niti slažem niti ne slažem - 12.77% (90)
Uglavnom ne slažem - 34.75% (245)
Potpuno ne slažem - 33.62% (237)
Nemam stav - 3.40% (24)
Ne želim da se izjasnim - 0.71% (5)

U vreme vanrednog stanja, prema vašem viđenju, standardi bezbednosti i zdravlja na radu (u odnosu na zaposlene) u potpunosti se poštuju :
Potpuno se slažem - 7.09% (50)
Uglavnom se slažem - 11.35% (80)
Niti slažem niti ne slažem - 11.49% (81)
Uglavnom ne slažem - 32.62% (230)
Potpuno ne slažem - 33.90% (239)
Nemam stav - 2.84% (20)
Ne želim da se izjasnim - 0.71% (5)

U vreme vanrednog stanja, prema vašem viđenju, pravo na zdravstvenu zaštitu u potpunosti se poštuje :
Potpuno se slažem - 8.51% (60)
Uglavnom se slažem - 10.92% (77)
Niti slažem niti ne slažem - 12.62% (89)
Uglavnom ne slažem - 31.49% (222)
Potpuno ne slažem - 31.77% (224)
Nemam stav - 3.69% (26)
Ne želim da se izjasnim - 0.99% (7)

3. Radi zaštite svojih ljudskih prava i osnovnih sloboda u vreme vanrednog stanja, obratio/la bih se sledećim subjektima (obeležiti tri odgovora):

Vojska - 1.31% (23)
Policija - 6.72% (118)
Nadležno ministarstvo (pravda, zdravlje, poljoprivreda, finansije, itd) - 4.61% (81)
Nadležna inspekcija (sanitarna, zdravstvena, upravna, itd) - 5.98% (105)
Javno tužilaštvo - 3.30% (58)
Nadležni sud - 4.27% (75)
Ustavni sud - 5.87% (103)
Zaštitnik građana - 13.84% (243)
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti - 5.01% (88)
Poverenik za slobodan pristup informacijama i zaštitu podataka o ličnosti - 5.69% (100)
Centar za socijalni rad - 1.71% (30)
Lokalna samouprava - 1.82% (32)
Nevladine organizacije - 8.43% (148)
Mediji - 12.07% (212)
Predsednik Republike Srbije - 2.45% (43)
Lice koje će osigurati da se do cilja dođe, a za neku korist (“veza”) - 3.42% (60)
Svim navedenima - 1.99% (35)
Nijednom od navedenih - 7.23% (127)
Nesto drugo - 4.27% (75)
Advokatu • Sudu u Strazburu • Sud u Strazburu • Advokat • Nemam kome da se obratim • Ne bih se obracala • Nikom, kome se obratiti kada svi pripadaju SNS-u i slaba vajda od svih • Nikom • Ne znam • Nebih znao • dfghjkkjgg hjjj • Privatna advokatska kancelarija • Nepostoji institucija-trenutno • Policija • 2 • Dr.du • Evropska agencija za zaštitu ljudskih prava • Gradjanima putem neta • Sve ove institucije koje ste naveli su tu samo da se kaže da ih imamo... • RU • Nikom od navedenih,svi podrzavaju krsenje uatava • U zavisnosti od toga koje mi je pravo povređeno i od strane kogu. Tako da ne mogu dati odgovor sada • Nazalost nema kome • Bogu bih se pomolio • Zzu • Никоме јер Србија није правна држава, не постоји владавина права • Stranim medijima • W • Neko telo koje nije pod sapom drzave Srbije • Strancima • međunarodne institucije • Medjunarode organizacije • Slobodnim medijima..KRIK, BIRN, N1 i sl. • Međunarodni sud • m • Evropski sud za ljudska prava • Obzirom na potpuno uzurpaciju institucija ne postoji pertinentna adresa . • pks • NEMA KOME DA SE OBRATIM. • Nikome • Nema kome,u ovoj drzavi je sve prodato,potkupljeno i u rukama pogresnih ljudi. • Svetom Petru • "Za vreme vanrednog stanja niko nema nadležnost da reaguje pozakonu" tvrde službenici. • 3 • Medjunarodnim sluzbama • Prijatelju koji ima uticaja u drustvu • Podrška ljudi preko društvenih mreža za pritisak na institucije da rade svoj posao za koji ih plaćam • Medjunarodne pravne institucije • Bogu • Internacionlni sud za ljudska prava • Mediji • CINS •

4. Ukoliko u toku vanrednog stanja neko moje zajemčeno ljudsko pravo bude povređeno, verujem da ću svoje pravo sigurno/najbrže ostvariti (u smislu dobijanja zaštite/pomoći) ukoliko se obratim sledećim subjektima (obeležiti dva odgovora):

Vojsci - 0.52% (7)
Policiji - 6.27% (84)
Nadležnom ministarstvu (pravda, zdravlje, poljoprivreda, finansije, itd) - 2.16% (29)
Nadležnoj inspekciji (sanitarna, zdravstvena, upravna, itd) - 4.40% (59)
Tužilaštvu - 5.00% (67)
Nadležnom sudu - 3.66% (49)
Ustavnom sudu - 4.18% (56)
Zaštitniku građana - 11.27% (151)
Povereniku za zaštitu ravnopravnosti - 3.96% (53)
Povereniku za slobodan pristup informacijama i zaštitu podataka o ličnosti - 3.13% (42)
Centru za socijalni rad - 1.34% (18)
Lokalnoj samoupravi - 1.72% (23)
Nevladinim organizacijama - 8.66% (116)
Medijima - 14.48% (194)
Predsedniku Republike - 2.54% (34)
Licu koje će osigurati da se do cilja dođe, a za neku korist (“veza”) - 5.45% (73)
Svim navedenima - 1.42% (19)
Nijednom od navedenih - 13.96% (187)
Nešto treće - 0%
Nesto drugo - 5.90% (79)
Advokatu • Sudu u Strazburu • Bogu • Medjunarodnom sudu • Advokat • Slobodnim medijima • Nikom od navedenih • Medjunarodnom sudu pravde • Medjunarodni sud • Vladajućoj partiji,ali tamo ne pripadam... • Opet u zavisnosti od toga koje pravo i ko ga ugrožava zavisi odgovor. • Međunarodno tužilaštvu • Nemam poverenja u nijednu navedenu instituciju u Srbiji. Samo evropdkom sudu za ljudska prava. • Nikom • Javnost putem neta • m • Medjunarodni sud za ljudska prava • 7 • Evropski sud za ljudska prava • dat odgovor u prethodnom pitanju • K • EU • Ne znam da li da se smejem ili da plačem od muke... • Uzimam stvar u svoje ruke • Kažu...čekaj da prođe vanredno stanje! • Nemam poverenje ni u jednu instituciju • bugu • Obratila bih se nekim stranim institucijama • Niko mi nije pomogao kada sam tražila dozvolu da mogu negovati nepokretnu mamu! Prebacuju jedni na d • Bogu bih se pomolio • Slobodnim medijima N1, nova s • Nemas kome , moras sam • Ne obracam se • Strazbur • Nigde • Strazburu • Isto • medijima • Da bi se obratili međunarodnim organizacijama morate ispoštovati proceduru kod domaćih • Svi znamo da nikakvo obraćanje ne vredi ničemu, sa obzirom na to kakva nam je država • pks • Videcete ???? • Van granica Srbije • Ne rade nam institucije, tako da je pitanje suvišno • Samo pritisak javnosti nešto promeni, a razlog je očuvanje rejtinga. • Policiju • Je li ovo neka sala ? Posaljete pismo zastitinuk gradjana . Eto jos jedne . • Pogledati predhodni odgovor. • Zz • Nikome • Medjunarodnom sudu za ljudska prava • Privatna advokatska kancelarija • Mislim da takvo nešto ne funkcioniše ovde • Drustvenim mrezama • Dr.Dusan Dundjer • Nekoj medjunarodnoj organizaciji • Ulica • međunarodnim institucijama • Usluge Organizovanog kriminala. •

5. Pol ispitanika

Miško - 39.01% (275)
Žensko - 60.99% (430)

6. Starost?

do 18 godina - 0.85% (6)
Od 19 do 25 godina - 12.77% (90)
Od 26 do 35 godina - 25.96% (183)
Od 36 do 45 godina - 29.22% (206)
Od 46 do 55 godina - 19.01% (134)
od 56 do 65 godina - 10.07% (71)
Preko 66 godina - 2.13% (15)

7. Zanimanje?

Radnik NK PK - 1.56% (11)
Radnik VK - 4.54% (32)
Tehnicar (mašinski, hemijski, veterinarski, medicinski, i sl) - 7.38% (52)
Službenik u administraciji (knjigovode, racunovode, šalterski službenici i sl.) - 7.09% (50)
Osoblje zaštite (vojna lica, policija) - 0.57% (4)
Rukovodilac (menadžer) nižeg ranga (šefovi, nadzornici, poslovode i sl.) - 4.11% (29)
Rukovodilac (menadžer) višeg ranga (direktori, direktori sektora, menadžeri i sl.) - 2.55% (18)
Rukovodilac (menadžer) srednjeg ranga, specijalista - 2.27% (16)
Strucnjak (inženjeri, profesori, lekari i sl) - 18.01% (127)
Poljoprivrednik - 1.13% (8)
Slobodna profesija (umetnici, slobodni novinari, trgovacki putnici i sl.) - 5.53% (39)
Privatni preduzetnik ima preduzece sa preko 20 zaposlenih - 0.71% (5)
Privatni preduzetnik ima preduzece sa manje od 20 zaposlenih - 3.69% (26)
Samozaposlen radi samostalno (zanatlije) ali ne pripada slobodnim profesijama - 2.27% (16)
Sam zaraduje na drugi nacin - 6.67% (47)
Nezaposlen - 10.35% (73)
Ucenik/student u procesu obrazovanja - 9.65% (68)
Domacica/domacin (prevashodno se bavi poslovima u kuci) - 2.27% (16)
Penzioner - 4.96% (35)
Nesto drugo - 4.68% (33)
Advokat • trgovac • Profesor • Ostao bez posla zbog vasih sranja • Diplomirani pravnik, advokatski pripravnik • Medicinska sestra vaspitac • Frilenser • Profesionalni vozac teretnog vozila • m • Nrprijavljeni radnik. • Medicinska sestra-vaspitac • Štamparija • Freelance brand manager • Siroka je paleta o Tom uopste pisati. Bolje ostavite po strani. Nadam se boljim vremenimaza moju por • Pobegao • Diplomirani pravnik • sudija • Bog • Mislim da ću ipak da plačem od muke... • Učenik srednje škole • Ne • Lekar na specijalizaciji, zaposlen unazad 2 godine • Preduzetnik na prinudnom odmoru • Master pravnik, samozaposlen ali ne mogu to nazvati zanatstvom. Preduzetnik, svakako! • Sve radim, a plaćena sam 0 dinara. • Elektticar • Psiholog/Istraživač • Zaposleni u privatnoj praksi • VSS ekonomista, radnik u proizvodnji •

8. Mesto stanovanja?

Vojvodina - Bačka - 17.87% (126)
Vojvodina - Srem - 4.40% (31)
Vojvodina - Banat - 5.25% (37)
Beograd - centar - 24.26% (171)
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surčin) - 4.26% (30)
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Cacak i Užica) - 9.08% (64)
Sandžak - 0.99% (7)
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - 11.63% (82)
Istočna Srbija (Bor, Negotin, Zaječar, Majdanpek...) - 4.40% (31)
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - 11.77% (83)
Kosovo - 0.28% (2)
BiH - Republika Srpska - 0.43% (3)
BiH - Federacija Bosne i Hercegovine - 0%
Crna Gora - 0.14% (1)
Makedonija - 0%
Hrvatska - 0.14% (1)
Slovenija - 0.28% (2)
EU države - 2.13% (15)
Države nečlanice EU iz Evrope - 0.14% (1)
SAD - 0.28% (2)
Kanada - 0.14% (1)
Australija - 0.14% (1)
Rusija - 0.14% (1)
Latinska Amerika - 0.28% (2)
Afrika - 0.14% (1)
Azija - 0.28% (2)
Nesto drugo - 1.13% (8)
Zemun • Okupirana zemlja • Bujanovac • Prijepolje • Beograd • Liberland • centralna srbija •

9. Označite izvore preko kojih se informišete o stanju u zemlji i u svetu? (najviše tri odgovora)

RTS - 5.85% (116)
Privatne televizije sa nacionalnom frekvencijom - 2.83% (56)
Kablovske televizije - 12.16% (241)
Lokalne TV - 1.82% (36)
Dnevna štampa - 2.42% (48)
Nedeljnici - 2.07% (41)
Web portali - 14.28% (283)
Lokani web portali - 2.42% (48)
Internet (samostalna pretraga) - 26.74% (530)
Društvene mreže - 20.59% (408)
Radio Beograd - 0.25% (5)
Privatne radio stanice - 0.66% (13)
Lokalne radio stanice - 0.76% (15)
Prijatelji i/ili porodica - 5.55% (110)
Nesto drugo - 1.61% (32)
N1 • Youtube • TV N1 • Ne zelim da budem informisana • Twiter, televizije bez nacionalne frekvencije(nisu u flasnistvu režima) • Privatne televizijama koje h su nacionalna frekvencijama odnosno N1 • Strani samostalni mediji • Prijatelji i rodbina... • N1 i objektivni posmatrači • N1, Nova S, Insajder, Danas • facebook • Pa kod našeg predsednika, on sve zna :'( • N1, Internet, World Health Organization • Kada kažem kablovske televizije to podrazumeva i RTS i sve sa nacional.frekvencijom, D • Studio B mi je omiljen . Melodrama , epiteti , losa gluma . Jednom reciju Kasandra , to mi volimo . • Strani mediji • WHO/SZO • Kablovske tv, društvene mreže • novas portal, n1 • N1,nova s • N1, Danas, Nova S, Nedeljnik • covid19.rs • pink • N1 televija •

Komentari (0)

Slične ankete

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije

(Onlineistrazivanja) Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Institu

Anketa o epidemije COVID 19 - stanje u gradovinma Srbije

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Udruženi građanski pokret i BIRODI realizuju anketu kojom žele da utvrdi stavove građana o stanju u gradovima Srbije tokom epidemije COVID-a 1

Da se čujemo: Život u vreme i posle COVID-a 19!

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja (BIRODI) је, uz monitoring centralnih informativnih emisija, pokrenuo i online anketu Život u vreme i posle COVID-a 19! S

Dijalogom do promena na lokalnom nivou

(Onlineistrazivanja) Poštovani/a, pred Vama se nalazi anketa koju sprovodi udruženje građana Dijalog iz Valjeva. Vašim odgovorima na postavljena pitanja doprinosite da utvrd

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

Humana bezbednost i LGBT zajednica

(qcentar) Poštovani/ poštovana, Hvala što ste pristali da učestvujete u istraživanju "Humana bezbednost i LGBT zajednica". Ova anketa je deo istoimenog istraživačkog proje

Aktivistička anketa - COPY

(user123) Kakav je Vaš ____________ (upišite naziv ličnosti, institucije, pojave, fenomena i događaja ... )? Veoma pozitivan Pozitivan Ni pozitivan ni negativan Negativan Veo

Aktivistička anketa - COPY

(silvija123) Šta je to što bi Vas motivisalo da se angažujete promeni stanja? licna korist Lična korist Mogućnost da se promeni stanje Kakav je Vaš ____pozitivan________ (up

Studenti za vreme corona virusa

(snezana_c) Tvoja reakcija kada si saznao/la da je u našu državu stigao corona virus? Uplašen/a. Ne zanima me to. Brinu me samo ispiti. Da li smatraš da je potrebno uvoditi c

Aktivistička anketa - COPY

(alegaga019) Kakav je Vaš ____________ (upišite naziv ličnosti, institucije, pojave, fenomena i događaja ... )? Veoma pozitivan Pozitivan Ni pozitivan ni negativan Negativan

Kako Korona virus utiče na Vaš posao?

(Centar) Centar za istraživanja (www.centarzaistrazivanja.com) putem online istražičkog portala Tvoj stav (www.tvojstav.com) sprovodi anketu o uticaju COVID-a 19 na ekonomiju

Aktivistička anketa - COPY

(Kristina98) Kakav je Vaš ____________ (upišite naziv ličnosti, institucije, pojave, fenomena i događaja ... )? Veoma pozitivan Pozitivan Ni pozitivan ni negativan Negativan

Aktivistička anketa - COPY

(Jeca86) Kakav je Vaš __stav na______ (upišite naziv ličnosti, institucije, pojave, fenomena i događaja ... )? Veoma pozitivan Pozitivan Ni pozitivan ni negativan Negativan V

Aktivistička anketa - COPY

(Mirjanaa) Kakav je Vaš ____________ (upišite naziv ličnosti, institucije, pojave, fenomena i događaja ... )? Veoma pozitivan Pozitivan Ni pozitivan ni negativan Negativan Ve

Poverenje gradjana u MUP

(USER13572) MUP prolazi kroz velike promene i svaka njihova reakcija na kriminalitet je burno medijiski propracena ali da li