Centar online istraživanja
English Srpski Српски

EU, Srbija i borba protiv korupcije! (71)

Ključne reči: EU,Srbija,borba protiv korupcije,

1. Šta je za Vas korupcije?

Izaberite tri odgovora

Davanje i uzimanje mita - 19.83% (48)
Pristranost i protekcija - 6.61% (16)
Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera - 6.20% (15)
Zloupotreba položaja u javnom sektoru - 17.36% (42)
Zloupotreba položaja u privatnom sektoru - 7.02% (17)
Kršenje zakona - 10.74% (26)
Iznuda novca od strane nekoga ko radi u državnom sektoru - 8.68% (21)
Trgovina uticajem/moći koju pojedinac ima - 16.94% (41)
Nanošenje nepravde - 4.13% (10)
Uskraćivanje prava - 1.65% (4)
Nesto drugo - 0.83% (2)
sve što ste naveli • alternativno ostvarivanje prava •

2. Od čije volje će u najvećoj meri zavisiti borba protiv korupcije u Srbiji?

poredjajte sve ponudjene odgovore po rangu od prvog do poslednjeg

EU - 8.96% (4.9295774647887)
Vlade - 9.32% (5.1267605633803)
Skupštine Srbije - 10.09% (5.5492957746479)
Političkih partija - 9.86% (5.4225352112676)
Pravosuđa - 8.32% (4.5774647887324)
Građana - 8.78% (4.830985915493)
Medija - 9.81% (5.3943661971831)
Nevladih organizacija - 12.24% (6.7323943661972)
Antikorupcijskih tela - 9.83% (5.4084507042254)
Profesionalnih udruženja profesija koje su prepoznate kao korumpirane - 12.78% (7.0281690140845)

3. U kojoj meri ste upoznati sa slučajevima?

„Sartid“ (Ju-Es stil),:
Potpuno - 11.27% (8)
Uglavnom - 19.72% (14)
Delimično - 28.17% (20)
Malo - 29.58% (21)
Nemam stav - 11.27% (8)

„Šinvoz“ :
Potpuno - 8.45% (6)
Uglavnom - 15.49% (11)
Delimično - 21.13% (15)
Malo - 38.03% (27)
Nemam stav - 16.90% (12)

„Jugoremedija“:
Potpuno - 11.27% (8)
Uglavnom - 18.31% (13)
Delimično - 25.35% (18)
Malo - 30.99% (22)
Nemam stav - 14.08% (10)

Veterinarski zavod, :
Potpuno - 8.45% (6)
Uglavnom - 8.45% (6)
Delimično - 28.17% (20)
Malo - 33.80% (24)
Nemam stav - 21.13% (15)

Prodaja poslovnih prostora Zavoda za opšte plaćanje ZOP ( Nacionalna štedionica), :
Potpuno - 9.86% (7)
Uglavnom - 22.54% (16)
Delimično - 21.13% (15)
Malo - 29.58% (21)
Nemam stav - 16.90% (12)

„Mobtel“ :
Potpuno - 18.31% (13)
Uglavnom - 28.17% (20)
Delimično - 19.72% (14)
Malo - 23.94% (17)
Nemam stav - 9.86% (7)

„C market“ :
Potpuno - 18.31% (13)
Uglavnom - 32.39% (23)
Delimično - 22.54% (16)
Malo - 14.08% (10)
Nemam stav - 12.68% (9)

„Tehnohemija“ :
Potpuno - 5.63% (4)
Uglavnom - 16.90% (12)
Delimično - 21.13% (15)
Malo - 36.62% (26)
Nemam stav - 19.72% (14)

„Srbolek“ :
Potpuno - 8.45% (6)
Uglavnom - 11.27% (8)
Delimično - 25.35% (18)
Malo - 38.03% (27)
Nemam stav - 16.90% (12)

„Keramika“ Kanjiža :
Potpuno - 5.63% (4)
Uglavnom - 12.68% (9)
Delimično - 21.13% (15)
Malo - 38.03% (27)
Nemam stav - 22.54% (16)

„Zastava elektro“:
Potpuno - 8.45% (6)
Uglavnom - 12.68% (9)
Delimično - 23.94% (17)
Malo - 35.21% (25)
Nemam stav - 19.72% (14)

4. Da li je u navedenim slučajevima bilo korupcije?

„Sartid“ (Ju-Es stil),:
Da i učesnici su bili predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti - 50.70% (36)
Da, ali nisu učestovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti - 2.82% (2)
Nije bilo korupcije - 4.23% (3)
Nemam stav - 42.25% (30)

„Šinvoz“ :
Da i učesnici su bili predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti - 49.30% (35)
Da, ali nisu učestovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti - 4.23% (3)
Nije bilo korupcije - 2.82% (2)
Nemam stav - 43.66% (31)

„Jugoremedija“:
Da i učesnici su bili predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti - 52.11% (37)
Da, ali nisu učestovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti - 4.23% (3)
Nije bilo korupcije - 2.82% (2)
Nemam stav - 40.85% (29)

Veterinarski zavod, :
Da i učesnici su bili predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti - 45.07% (32)
Da, ali nisu učestovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti - 5.63% (4)
Nije bilo korupcije - 1.41% (1)
Nemam stav - 47.89% (34)

Prodaja poslovnih prostora Zavoda za opšte plaćanje ZOP ( Nacionalna štedionica), :
Da i učesnici su bili predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti - 52.11% (37)
Da, ali nisu učestovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti - 2.82% (2)
Nije bilo korupcije - 1.41% (1)
Nemam stav - 43.66% (31)

„Mobtel“ :
Da i učesnici su bili predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti - 54.93% (39)
Da, ali nisu učestovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti - 7.04% (5)
Nije bilo korupcije - 2.82% (2)
Nemam stav - 35.21% (25)

„C market“ :
Da i učesnici su bili predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti - 66.20% (47)
Da, ali nisu učestovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti - 1.41% (1)
Nije bilo korupcije - 1.41% (1)
Nemam stav - 30.99% (22)

„Tehnohemija“ :
Da i učesnici su bili predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti - 45.07% (32)
Da, ali nisu učestovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti - 1.41% (1)
Nije bilo korupcije - 1.41% (1)
Nemam stav - 52.11% (37)

„Srbolek“ :
Da i učesnici su bili predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti - 45.07% (32)
Da, ali nisu učestovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti - 5.63% (4)
Nije bilo korupcije - 1.41% (1)
Nemam stav - 47.89% (34)

„Keramika“ Kanjiža :
Da i učesnici su bili predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti - 45.07% (32)
Da, ali nisu učestovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti - 2.82% (2)
Nije bilo korupcije - 2.82% (2)
Nemam stav - 49.30% (35)

„Zastava elektro“:
Da i učesnici su bili predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti - 47.89% (34)
Da, ali nisu učestovali predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti - 5.63% (4)
Nije bilo korupcije - 1.41% (1)
Nemam stav - 45.07% (32)

5. Da li verujete da na navedeni slučajevi biti krivično procesuiran?

„Sartid“ (Ju-Es stil),:
Da, samo analiziran - 11.27% (8)
Da, odgovoraće samo "sitne ribe" - 35.21% (25)
Da, odgovaraće i visoki fukcioneri vlasti - 4.23% (3)
Ne - 49.30% (35)

„Šinvoz“ :
Da, samo analiziran - 9.86% (7)
Da, odgovoraće samo "sitne ribe" - 43.66% (31)
Da, odgovaraće i visoki fukcioneri vlasti - 4.23% (3)
Ne - 42.25% (30)

„Jugoremedija“:
Da, samo analiziran - 12.68% (9)
Da, odgovoraće samo "sitne ribe" - 39.44% (28)
Da, odgovaraće i visoki fukcioneri vlasti - 5.63% (4)
Ne - 42.25% (30)

Veterinarski zavod, :
Da, samo analiziran - 11.27% (8)
Da, odgovoraće samo "sitne ribe" - 38.03% (27)
Da, odgovaraće i visoki fukcioneri vlasti - 5.63% (4)
Ne - 45.07% (32)

Prodaja poslovnih prostora Zavoda za opšte plaćanje ZOP ( Nacionalna štedionica), :
Da, samo analiziran - 11.27% (8)
Da, odgovoraće samo "sitne ribe" - 35.21% (25)
Da, odgovaraće i visoki fukcioneri vlasti - 5.63% (4)
Ne - 47.89% (34)

„Mobtel“ :
Da, samo analiziran - 12.68% (9)
Da, odgovoraće samo "sitne ribe" - 35.21% (25)
Da, odgovaraće i visoki fukcioneri vlasti - 8.45% (6)
Ne - 43.66% (31)

„C market“ :
Da, samo analiziran - 15.49% (11)
Da, odgovoraće samo "sitne ribe" - 35.21% (25)
Da, odgovaraće i visoki fukcioneri vlasti - 9.86% (7)
Ne - 39.44% (28)

„Tehnohemija“ :
Da, samo analiziran - 11.27% (8)
Da, odgovoraće samo "sitne ribe" - 39.44% (28)
Da, odgovaraće i visoki fukcioneri vlasti - 2.82% (2)
Ne - 46.48% (33)

„Srbolek“ :
Da, samo analiziran - 14.08% (10)
Da, odgovoraće samo "sitne ribe" - 39.44% (28)
Da, odgovaraće i visoki fukcioneri vlasti - 4.23% (3)
Ne - 42.25% (30)

„Keramika“ Kanjiža :
Da, samo analiziran - 11.27% (8)
Da, odgovoraće samo "sitne ribe" - 40.85% (29)
Da, odgovaraće i visoki fukcioneri vlasti - 2.82% (2)
Ne - 45.07% (32)

„Zastava elektro“:
Da, samo analiziran - 9.86% (7)
Da, odgovoraće samo "sitne ribe" - 40.85% (29)
Da, odgovaraće i visoki fukcioneri vlasti - 4.23% (3)
Ne - 45.07% (32)

6. Kakav je Vaš stav prema ulasku Srbije u EU?

Pozitivan - 52.11% (37)
Negativan - 19.72% (14)
To pitanje nije aktuelno za mene - 14.08% (10)
Nemam dovoljno informacija da bi imao stav - 14.08% (10)

7. Pol ispitanika?

Muški - 60.56% (43)
Ženski - 39.44% (28)

8. Koliko godina imate?

28 (4)24 (4)50 (3)35 (3)30 (3)60 (3)43 (3)49 (3)29 (3)25 (2)26 (2)20 (2)19 (2)33 (2)27 (2)52 (2)22 (2)34 (2)56 (2)39 (2)21 (2) • 47 • 57 • 45 • 31 • 38 • 44 • 46 • 63 • 36 • 15 • 18 • 40 • 42 • 51 • 65 • 41 • 32 • 72 •

9. Kada bi sutra bili izbori za koju stranku bi glasali?

ldp • Nijednu • ds • dss • sdp • Ne bih izasla na izbore • LSV • hehe naravno, nijednu • neopredeljen • ? • Neću glasati, na žalost svi samo žele vlast, a narod ko šiša • Socijaldemokratska partija Srbije • SRS • ne bih glasao • liberalno demokratsku stranku • Dveri ili Radikali • Ne bih glasao dok god prskaju prste. Ne verujes mi -- ne verujem ti. • Srpska Napredna Stranka • Ucestvovao bih eventualno u drzavnom udaru.prisiljen za SPS ili Dveri • sps • nemam pojma • ne bih glasala • Demokratska stranka • NDS • ta partija jos nije osnovana, ili ja barem za nju ne znam da postoji • SNS • demokratska partije • srpsku naprednu stranku • Nisam video listu stranaka (uglavnom zaokruzim broj 1) • Nisam siguran da bih izašao na glasanje • ne • naprednu • Ne glasam, nema potrebe. • ds ili ldp • Po prvi puta necu izaci na izbore. • Pokvario bih izborni listic • URS • ponistila bih glas • Ниједна странка ми не одговара. • dveri srpske • ni za živu glavu neću više glasati • necu izaci • ne bi glasao • Ni jednu. • ne znam • Srpsku Radikalnu stranku. •

10. Vi ste?

Zaposlen u javnom sektoru - 23.94% (17)
Zaposlen u privatnom sektoru - 16.90% (12)
Zaposlen u organizacijama civilnog drustva - 2.82% (2)
Samozaposlen - 7.04% (5)
Vlasnik preduzeća - 2.82% (2)
Student - 18.31% (13)
Učenik - 1.41% (1)
Penzioner - 11.27% (8)
Primalac socijalne pomoći - 0%
Nesto drugo - 15.49% (11)
nezaposlen • nezaposlena • i student i zaposlen u privatnom sektoru • Izdrzavano lice sa 3 magistrature • nezaposlenu , u sudskom sporu • Student i volonter u nekoliko organizacija • Zaposlena u drzavnom preduzecu • nemamm nista • Privremeno u inostranstvu •

11. Vaše obrazovanje?

Bez škole - 0%
Osnovna škola - 2.82% (2)
Srednja stručna - 26.76% (19)
Gimnazija - 4.23% (3)
Viša škola - 14.08% (10)
Fakultet - 43.66% (31)
Nesto drugo - 8.45% (6)
doktorat • kv frizer • studiram • Magistrat • 3 magistrature •

12. Gde trenutno živite?

Vojvodina - Backa - 12.68% (9)
Vojvodina - Srem - 5.63% (4)
Vojvodina - Banat - 9.86% (7)
Beograd - centar - 29.58% (21)
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surcin) - 5.63% (4)
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Cacak i Užica) - 2.82% (2)
Sandžak - 1.41% (1)
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - 11.27% (8)
Istocna Srbija (Bor, Negotin, Zajecar, Majdanpek...) - 2.82% (2)
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - 11.27% (8)
Kosovo - 1.41% (1)
BiH - RS - 0%
BiH - FBH - 1.41% (1)
Crna Gora - 1.41% (1)
Makedonija - 0%
Hrvatska - 0%
Slovenija - 0%
EU države - 2.82% (2)
Države neclanice EU - 0%
SAD - 0%
Kanada - 0%
Australija - 0%
Rusija - 0%
Latinska Amerika - 0%
Afrika - 0%
Azija - 0%

Komentari (0)

Slične ankete

Anketa o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je napadnuta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije? Da, ali ne verujem da je se to desilo Da, i verujem da je s

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

Sukob Mitrović - Đilas!

(Zoran) Dva uticajna aktera u oblasti medijske industrije su u sukobu. Kakvo je tvoje mišljenje i predviđanje? Molimo Vas da ocenite: Željka Mitrovića kao ličnost Željka Mitr

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Zoran) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove i razmišljan

Nova stranka, nova šansa?

(USER16114) Molimo Vas da sa ove liste izabere TRI glavna prioriteta vladavina prava; poštovanje ljudskih prava i sloboda, nezavisnih od verske, rasne i nacionalne pripadnos

Srpsko-hrvatsko ...metanje

(Zoran) Na koji način se informišete o stanju u Srbiji? Živim u Srbiji Iz medija Od članova porodice Od prijatelja Od poslovnih partnera/kolega Neposredno, bio sam u Srbiji u

Idealna stranka

(Zoran) Kada bi ste bili u situaciji da definišete glavne ciljeve razvoja Srbije, kojim redom bi ste navedene ciljeve ostvarivali. Šta bi ste ostvarili kao prvo, drugo, treće

Protesti u Srbiji?

(Zoran) U susednim državama, Hrvatskoj i Crnoj Gori su odrzani protesti ili su najavljeni. U mobilizaciji i organizaciji protesta značajnu ulogu imaju društveni mediji. Kakav

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije

(Zoran) Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Instituta za održive

Korupcija u Srbiji

(Zoran) Kada bi ste bili u situaciji da definišete glavne ciljeve razvoja Srbije, kojim redom bi ste navedene ciljeve ostvarivali. Šta bi ste ostvarili kao prvo, drugo, treće

Tvoj stav o ....

(Onlineistrazivanja) Poštovani panelisti, Tvojstav je krenuo akciju testiranja programa učesnika predstojećih izbora. Promovišući online istraživanja kao način sagledavanja

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Danas je Međunarodni Dan borbe protiv korupcije, pa želimo da Vas pitamo u kojoj fazi se nalazi borba protiv korupcije u Srbiji? Koja od naved

Tvoj stav o uzbunjivačima (građanima koji ukazuju na zloupotrebe u državnom, privatnom i civilnom sektroru) - COPY

(BIRODI) Poštovani građani, Biro za društvena istraživanja će biti učesnik međunarodne konferencije o uzbunjivačima http://www.poverenik.rs/sr/medjunarodna-konferencija-zasti

Da li su cene knjiga previsoke?

(USER15923) Da li mislite da su cene knjiga u Srbiji previsoke? Da li kupujete knjige na stranim jezicima? Da li kupujete ca