BIRODI

English Srpski

Srbija protiv raka debelog creva (30)

Ključne reči: ,

1. Da li ste upoznati sa problemom karcinoma debelog creva u Srbiji?

Da, u potpunosti - 16.67% (5)
Da, uglavnom - 20.00% (6)
Da, delimično - 26.67% (8)
Da, malo - 23.33% (7)
Ne - 13.33% (4)

2. Da li znate koji su faktori nastanka ove vrste kancera?

Da, u potpunosti - 23.33% (7)
Da, uglavnom - 16.67% (5)
Da, delimično - 23.33% (7)
Da, malo - 23.33% (7)
Ne - 13.33% (4)

3. Na koji način ste stekli informacije o karcinomu debelog creva?

Putem dnevnih novina - 10.00% (3)
Putem novina koje se bave temom zdravlja - 6.67% (2)
Stručne literature - 16.67% (5)
Interneta - 26.67% (8)
TV - 10.00% (3)
Od ljudi koji su oboleli ove bolesti - 3.33% (1)
Neki drugi način - 23.33% (7)
Do sada nisam ništa čuo o ovoj bolesti - 3.33% (1)

4. Šta mislite o skriningu (preventivnim pregledima) koji treba da se sprovede u Srbiji?

Podržavam - 86.67% (26)
Ne podržavam - 6.67% (2)
Nemam stav - 6.67% (2)

5. Zašto je po Vašem mišljenju bitno sprovesti skrining?

Zato što je broj obolelih veliki - 6.67% (2)
Zato što je rizik od obolevanja od ove vrste raka u Srbiji veliki - 6.67% (2)
Zato što je smtrnost od raka debelog creva velika - 23.33% (7)
Zato što će se na taj način podići svest građana i društva o ovoj bolesti i značaju lečenja - 13.33% (4)
Zato što obolevaju mladi - 0%
Zato što će se na taj način unaprediti kvalitet lečenja - 3.33% (1)
Zato što će se na taj način povećati procenat ranog i blagovremenog otkrivanja ove bolesti - 40.00% (12)
Ne podržavam skrining - 6.67% (2)

6. Po Vašem misljenju, koji od navedenih faktora utiče na nastanak kancera debelog creva?

Nepravilna ishrana - 28.57% (26)
Sedenje na neudobnim stolicama - 3.30% (3)
Ljuta hrana - 2.20% (2)
Gojaznost - 8.79% (8)
Nelečenje infekcija - 4.40% (4)
Pušenje - 6.59% (6)
Nasledni faktor - 14.29% (13)
Postojanje crevnih polipa - 12.09% (11)
Nedostatak fizičke aktivnosti - 10.99% (10)
Nehigijena - 5.49% (5)
Nekvalitetan donji veš - 1.10% (1)
Ništa od navedenog - 0%
Nemam stav - 0%
Ne znam - 2.20% (2)

Komentari (0)

Slične ankete

ANKETA: BORCI PROTIV KORUPCIJE U 2020. GODINI U REPUBLICI SRBIJI?

(Onlineistrazivanja) Tekuću 2020. godinu obeležila je pandemija virusa COVID19. U ovom periodu uz postojeće, globalno ali i lokalno, javili su se novi, brojni slučajevi koru

Funkcionerska kampanja

(Onlineistrazivanja) Istraživanje "Šta je to funkcionerska kampanja" sprovodi Podrinjski antikorupcijski tim - PAKT u okviru projekta "Funkcioner iz tog džepa" i služi za utv

Da li ste za ČIST PARLAMET SRBIJE? -2020

(Onlineistrazivanja) Poštovani građani i građanke Srbije, Biro za društvena istraživanja pokreće PETICIONU ANKETU, koja za cilj ima otvaranje javne rasprave o mogućnostima b

Tvoj stav o protestima u Beogradu

(Onlineistrazivanja) Da li ste učestvovali u protestima u Beogradu? Da, 8.decembra Da, 15. decembra Da, i 8. i 15.decembra Ni 8. i 15.decembra, ali nameravam da učestvujem u

Anketa o prvostepenoj presudi Ratku Mladiću

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri ste upoznati sa? Dešavanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini Postupanje Ratka Mladića tokom rata u Bosni i Hercegovni Potpuno Uglavnom Deli

Da li ste za ČIST PARLAMET SRBIJE? - 2016

(Onlineistrazivanja) Poštovani građani i građanke Srbije, Biro za društvena istraživanja pokreće PETICIONU ANKETU, koja za cilj ima otvaranje javne rasprave o mogućnostima b

Anketa o Olimpijadi u Brazilu

(Onlineistrazivanja) Koji od navedenih prinicipa je za Vas najbitniji? Važno je učestvovati na takmičenju/utakmici Važno je dati sve od sebe na takmičenju/utakmici Važno je p

Anketa o strahovima - 2016

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri ste zadovoljni sopstvenim životom? Potpuno Uglavnom Osrednje Malo Nimalo Nemam stav U kojoj meri su prisutne sledeće vrste fobija kod ljudi

Tvoj stav o ....

(Onlineistrazivanja) Poštovani panelisti, Tvojstav je krenuo akciju testiranja programa učesnika predstojećih izbora. Promovišući online istraživanja kao način sagledavanja

Anketa o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je napadnuta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije? Da, ali ne verujem da je se to desilo Da, i verujem da je s

Anekta o terorističkom napadu u Parizu

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je u Parizu pre sva dana izvršeno nekoliko terorističkih napada? Da, intenzivno sam pratio Da, osrednje sam pratio Da, slabo sam pratio

Anketa o Briselskom sporazumu - 2015

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri pratili Briselske pregovore oko Kosova? Veoma intenzivno Intenzivno Osrednje Slabo Veoma slabo Nisam pratio Iz kojih izvora ste se informisa

Tvoj stav o uzbunjivačima (građanima koji ukazuju na zloupotrebe u državnom, privatnom i civilnom sektroru) - COPY

(BIRODI) Poštovani građani, Biro za društvena istraživanja će biti učesnik međunarodne konferencije o uzbunjivačima http://www.poverenik.rs/sr/medjunarodna-konferencija-zasti

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Koja su Vaša iskustva u komunikaciji sa stomatolozima?

(OnlineStomatolog) Mi smo mali tim sajta www.online-stomatolozi.com i želeli bi više da znamo o problemima u komunikaciji sa