Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; RainTPL has a deprecated constructor in /www/webvol37/9a/gshlzr74snntuu2/tvojstav.com/public_html/php/raintpl/includes/rain.tpl.class.php on line 70
Bolje je udvoje - volonterska podrška za decu i mlade sa invaliditetom - Rezultati ankete .:. tvoj stav .:.

BIRODI

English Srpski

Bolje je udvoje - volonterska podrška za decu i mlade sa invaliditetom (93)

Poštovana/i, Za popunjavanje ankete je dovoljno da izdvojite 10 minuta. Ova anketa je deo procene situacije za sprovođenja Programa "Bolje je udvoje" koji realizuje Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) sa partnerskim organizacijama. Kroz program "Bolje je udvoje" se podstiče razvoj i primena modela Budi drug/drugarica u Srbiji, kao vida društvene inkluzije ugroženih grupa, pre svega dece i mladih sa invaliditetom. Kroz ovaj model se povezuju pripadnici/e ranjivih grupa sa volonterima/kama - osobama koje su spremne da odvoje svoje vreme i posvete se druženju i zajedničkim aktivnostima. Popunjavanjem ankete ćete doprineti boljem razumevanju situacije, te kvalitetnijem sprovođenju programa. Budi drug/drugarica - popuni anketu. Hvala! Za više informacija o Programu: Natalija Simović / natalija@bcif.org za više informacija o procesu procene situacije: Sever Džigurski / sever.dzigurski@gmail.com

Ključne reči: osobe sa invaliditetom,volontiranje,socijalno uključivanje,

1. Ja sam:

volonter/ka - 18.28% (17)
aktivista/kinja udruženja građana - 12.90% (12)
zaposlen/a u udruženju građana - 17.20% (16)
zaposlen/a u opštini - 4.30% (4)
zaposlen/a u instituciji za socijalno staranje (centar za socijalni rad, dom za decu...??) - 9.68% (9)
zaposlen/a u medijima - 7.53% (7)
zaposlen/a u školi - 10.75% (10)
zaposlen/a u ustanovi kulture - 1.08% (1)
predstavnik/ca biznis sektora - 2.15% (2)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 16.13% (15)
student • nezaposlena • оснивач и председник НВО • jedan od osnivaca naucne internet organizacije Scienceomatica • zaposlen u zdravstvenoj organizaciji • nezaposlena osoba sa invaliditetom • aktivista u jednom udruženju, a volonterka u nekoliko udruženja • nijedna • Predsednik udruženja OSI ADA ČUKARICA • advokatski pripravnik • zaposlena u agencji za istrazivanje trzista • osi • Nista od navedenog • Frizer •

2. Procenite nivo učešća osoba sa invaliditetom (OSI) u javnom životu vaše zajednice

1 - uopšte ne učestvuju / 5 - veoma učestvuju:
1 - 22.58% (21)
2 - 47.31% (44)
3 - 22.58% (21)
4 - 3.23% (3)
5 - 4.30% (4)

3. Koje su glavne prepreke/poteškoće za veće učešće OSI u vašoj zajednici?

Možete odabrati više odgovora

Stah OSI od (ne)prihvatanja - 5.66% (30)
Nivo informisanosti OSI o pravima i mogućnostima - 6.60% (35)
Odnos porodice OSI (npr. zatvorenost, nedovoljno podrške...) - 6.60% (35)
Nevidljivost OSI u zajednici - 8.30% (44)
Predrasude okoline - 9.43% (50)
Fizičke barijere - 8.87% (47)
(ne)informisanost javnosti - 4.91% (26)
Nedovoljna briga o građanima generalno - 8.11% (43)
Nepostojanje mehanizama za uključivanje OSI - 4.72% (25)
Nedosledno sprovođenje postojećih strategija - 5.85% (31)
Nedovoljno saradnje među relevantnim akterima - 5.09% (27)
Broj i sadržaj postojećih usluga/servisa za OSI - 6.23% (33)
Otvorenost i dostupnost postojećih servisa za korisnike/ce - 3.77% (20)
Nedostatak obučenih kadrova koji bi radili sa OSI - 5.66% (30)
Nedostatak resursa za programe usmerene uključivanju OSI - 5.09% (27)
Projektno delovanje udruženja - nema kontinuiteta u razvoju servisa - 3.77% (20)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 1.32% (7)
fiy.barijere • nedostatak samopouzdanja i nerazvijeno samopoverenje u lične kapacitete, hronična pasivnost • Ne ucestvujem • preterano isticanje OSI • strah da ne ostanu bez novcane pomoci • na teritoriji Aranđelovca nedostaje skoro sve, počev od dnevnog boravka,pa na dalje........ • Socijalni status OSI koji dovodi do potpune iskljucenosti •

4. Koliko je Vaša organizacija/institucija dostupna i otvorena za osobe sa invaliditetom?

1 - nismo uošte / 5 - veoma smo dostupni i otvoreni:
1 - 9.68% (9)
2 - 9.68% (9)
3 - 17.20% (16)
4 - 21.51% (20)
5 - 41.94% (39)

5. Na koji način Vaša organizacija/institucija uključuje osobe sa invaliditetom u svoje delovanje?

Kratko opišite inicijative/programe kroz koje uključujete OSI u svoj rad.

kancelarija za OSI koju je osnovala opština, Volonterski servis Zvezdare-pomoć i podrška u kućnim uslovima, sufinansiranje rada UG koje deluju na teritoriji Zvezdare ( budžet Opštine) • Projekti, izlozbe, izleti • kroz projekte : dnevni boravak za decu sa posebnim potrebama, volonterske servise kroz humanitarne aktivnosti • Kroz konkurse, obuke, studijska putovanja koja su potpunosti otvorena za sve pojedince time. Takođe, kroz projekte specifično namenjene za OSI, kao što je promocija koncepta socijalnog preduzetništva, kao forme privređivanja koja primarno podstiče zapošljavanje marginalizovanih grupa, posebno OSI. • Zaposljava ih na honaranim poslovima koji mogu da se rade od kuce. • Clan sam Sportskog udruzenja za OSI koja veoma aktivno ucestvuje sa svojim clanovima na sportskim takmicenjima svih nivoa od lokalnih do svetskih olimpijskih igara a u udruzenjima za OSI ukljucujemo cele porodice u radionice,aktivniosti po projektima,edukacije,u volontere,u rad udruzenja..... • Konkurisali smo kod EU za projekat Dnevnog centra • zapošljavanje, informisanje • Organizacija pruža usluge OSI • kroz svoje vaspitno/obrazovne programe, sekcije, radionice, slobodne aktivnosti... • Nemam komentar • Nasa organizacija na sve moguce nacine ukljucuje OSI u svoju delatnost i to: - u rad opstinskih Drustava i Saveza - kao volontere u aktivnostima - kao korisnike programa • kao partnere • tt • Seminari, tribine, promotivni časovi, ustupanje konja drugim organizacijama (nazaj na konja - Slovenija) za promciju terapije pomoću konja. Tribine na temu radnog osposobljavanja i angažovanja OSI u konjičkim klubovima. • Pruža uslugu smeštaja. Uprava Ustanove podržava antidiskriminacioni stav. Povremeno realizujemo projekte namenjene deci sa invaliditetom. Negujemo partnerske odnose sa udruženjima koja podržavaju ovu populaciju. • Stalnim zaposlenjem na odgovarajucim radnim mestima. • Nasa organizacija radi sa osobama sa Down sindromom, i svi nasi programi ukljucuju njihovo angazovanje od pocetka do kraja trajanja projekta • MOGUCNOST ZAPOSLJAVANJA I SKOLOVANJA • Kroz saradničeke programe sa drugim OCD. • Organizacija u Herceg Novom je jako dobra,nudi osobama s invaliditetom i zaposlenje • Informisemo javnost o svim delovanjima i aktivnostima organizacija osoba sa invaliditetom, pisemo o njihovim problemima, zivotu uopste. • OSI uključujemo kroz različite programe, za decu i osobe koji iskazuju potrebu za celodnevnim zbrinjavanjem imamo razvijenu uslugu dnevnog boravka. Inkluzivni programi biblioteke igračaka i kreativnih radionica namenjeni su za decu nižeg i osnovno školskog uzrasta. Mladima nudimo programe druženja. • Daje im mogucnost da ucestvuju u svim projektima u kojima ucestvuju osobe bez invaliditeta. • nikako ja sam osoba sa invaliditetom i ''nevidljiva''u svojoj sredini • Dnevni centar za boravak umereno i teze ometenih lica okuplja OSI i celodnevnim aktivnostima i raznovrsnim programimom ih stimulise • Putem projerkata, materijalna podrška,i kroz aktivnog učešća stručnih radnika u organizovanju raznih vidova pomoći i pružanje raznih oblika zaštite OSI. • Centar za orijentaciju drustva je nevladina organizacija koja se bavi pitanjima ljudskih prava OSI. U svojim projektima ukljucuje kroz partnerstvo lokalne koalicije OOSI u 9 opstina u Srbiji. U fokusu projekata je razvoj socijalnih servisa, zaposljavanje OSI i monitoring ljudskih prava OSI. • Kroz ostvarivanje prava i usluga iz delatnosti socijalne zastite • Primarnu pravnu pomoć naša organizacija pruža putem interneta, ovo sredstvo komunikacije posebno pogoduje osobama sa invaliditetom. Stoga smo veoma zainteresovani za uključivanje kolega sa invaliditetom koji bi nam na najbolji način pomogli u identifikaciji problema sa kojima se susreću. • -aktivnosti u okviru usluge dnevnog boravka -inkluzivne kreativne radionice -letovanja i izleti biblioteka igracaka -aktivnosti integracije: setnje gradom, odlazak na bazen, igranje u dvoristima osnovnih skola -kulturno-zabavne aktivnosti:ucestvovanje u gradskim desavanjima,proslava zancajnih datuma • Kancelarija za OSI, Volonterski servis, sufinanisranje UG • U dva najveća programa (Dečja nedelja i Vaskrs) pozivamo decu, a u svim ostalim (desetak) su dobrodošli. • pisemo o njima • organizacijom i učešćem na nastupima • Nikako...:( • ne znam • Do sada nismo imali takva iskustva. • Radimo različite programe i projekte. • Organizacija kojoj ja pripadam bavi se prevencijom i rehabilitacijom zavisnika od psihoaktivnih supstanci. Trenutno nemamo ni jednu OSI koja je uključena bilo kao terapeut bilo kao osoba koja je došla na tretman. To su za sada jedine dve mogućnosti na koji način OSI mogu biti uključene u ovu OCD. • UDRUŽENJE OSI PARAPLEGIJE I KVADRIPLEGIJE ADA-ČUKARICA je nevladina humanitarna organizacija registrovana krajem 2009. godine , shodno novom Zakonu o udruženjima iz 2009. godine sa sedištem u Beogradu, opština Čukarica, a radi okupljanja paraplegičara, kvadriplegičara i svih drugih osoba sa invali • tesko se prihvataju ali vremenom uspevaju da dodju do cilja • nikako. u mom gradu jedva se vide osobe sa invaliditetom • Izrada zajedničkih akcionih planova u okviru Strategije razvoja grada,Strateškog plana za socijalnu politiku grada, stalni kontakti sa udruženjima; imamo pri zgradi i rampu za osobe sa invaliditetom; • n/a • Nalazi im posao,zabavu,pomoc • урадили смо документарни филм и развијамо га у документарни серијал о животу детета и његове породице, афирмишући жироко учешће локалне заједнице и целог друштва у укључивању детета са инвалидитетом у живот са децом његове генерације и целим друштвом • Promovisanjem rada , putem medija , preko poznanika i prijatelja • javni radovi iy oblasti zivotne sredine,javna preduze'a-samozaposlavanje • Ne moze se opisati jer Ih nikako ne ukljucuje. •

6. Da li u Vašoj organizaciji/instituciji postoji radno angažovana osoba sa invaliditetom?

Ne - 69.89% (65)
Da - 30.11% (28)

7. Procenite nivo spremnosti različitih aktera da doprinesu većem učešću OSI i podrže inicijative koje su tome usmerene

1 - nisu nimalo spremne/i ... 5 - veoma su spremne/i

Opština:
1 - 15.05% (14)
2 - 32.26% (30)
3 - 34.41% (32)
4 - 7.53% (7)
5 - 10.75% (10)

Centar za socijalni rad:
1 - 12.90% (12)
2 - 24.73% (23)
3 - 33.33% (31)
4 - 16.13% (15)
5 - 12.90% (12)

Udruženja građana:
1 - 6.45% (6)
2 - 13.98% (13)
3 - 18.28% (17)
4 - 31.18% (29)
5 - 30.11% (28)

Privreda / biznis sektor:
1 - 27.96% (26)
2 - 36.56% (34)
3 - 22.58% (21)
4 - 7.53% (7)
5 - 5.38% (5)

Ustanove kulture:
1 - 12.90% (12)
2 - 21.51% (20)
3 - 31.18% (29)
4 - 19.35% (18)
5 - 15.05% (14)

Mediji:
1 - 7.53% (7)
2 - 17.20% (16)
3 - 33.33% (31)
4 - 23.66% (22)
5 - 18.28% (17)

Škole:
1 - 11.83% (11)
2 - 19.35% (18)
3 - 30.11% (28)
4 - 23.66% (22)
5 - 15.05% (14)

8. Koji su preduslovi za veće učešće i podršku aktera?

Možete odabrati više odgovora

Jasne procedure i standardi u oblasti socijalne zaštite - 8.47% (45)
Bolje razumevanje koncepta socijalnog uključivanja - 7.53% (40)
Razbijanje predrasuda / povećanje svesti o potrebama OSI - 13.37% (71)
Postojanje podsticajnih mehanizama (npr. poreske olakšice...) - 8.66% (46)
Povećanje raspoloživih resursa - 5.27% (28)
Prepoznavanje interesa za učešće i podršku - 6.78% (36)
Bolja međusektorska saradnja - 8.10% (43)
Unapređena informisanost zaposlenih - 5.46% (29)
Veći kapaciteti organizacija/institucija - 4.33% (23)
Direktan kontakt zaposlenih sa OSI - 8.47% (45)
Definisanje strategije na državnom nivou - 4.90% (26)
Definisanje lokalnih strategija - 5.46% (29)
Decentralizacija - 3.77% (20)
Dosledno sprovođenje zakonske regulative - 8.66% (46)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 0.75% (4)
detransparentnost socijalnog ega • ? • Promocija alternativnih načinaza uključivanje OSI na tržište rada, kroz socijalno preduzetništvo. • 1 •

9. Koliko interresorna komisija u Vašoj opštini doprinosi većem uključivanju OSI?

ukoliko ne poznajete rad Interresorne komisije, preskočite ovo pitanje

1 - ne doprinosi uopšte / 5 - veoma doprinosi:
1 - 31.08% (23)
2 - 29.73% (22)
3 - 31.08% (23)
4 - 6.76% (5)
5 - 1.35% (1)

10. Koje je vaše razumevanje uloge interresorne komisije?

Ukoliko ne poznajete rad Interresorne komisije, preskočite ovo pitanje

unapređenje i koordiniranje aktivnosti svih socijalnih parnera u oblasti unapređenja položaja i kvaliteta svakodnevnog života OSI na teritoriji opštine • Procena potrebne podrške i stvaranje mogućnosti za primenu iste • ne znamo ni da li postoje. • Nije mi poznato postojanje ovakve komisije u Jagodini, znam da postoji komisija za socijalna pitanja i komisija za kategorizaciju, ali za interresornu komisiju nisam cuo. • ? • obuhvatanje svih aspekata neophodnih za inkluziju • takva komisija cini mi se ne postoji u mojoj opstini,a iako postoji onda je njen uticaj nistavan,a intersovanje za osobe sa invaliditetom nikakvo,tacnije prema meni konkretno,svi jednostavno okrecu glavu ili sto je najteze ponasaju se kao da sam mentalno zaostala,iako je moj problem fizicke prirode • Verovatno, bolja saradnj i usklađivanje zajedničkih akcija; • Dobro poznavanje ciljne grupe sa razumevanjem njiihovih potreba i stavova. Poznavanje vrsta i kategorija invalidnosti i koje su njihove mogućnosti ( sposobnosti ) • Interresorna komisija bi trebalo da pomogne osobi i ponudi joj isluge koje su joj dostupne. • bavi se procenom potreba za pružanjem i dodatnog obrazovanja,zdravstvene i socijalne podrške deci i učenicima • procena sposobnosti (zdravstvene, intelektualne, radne...) i potreba za konkretnim vidovima podrške OSI • savetodavno telo, nisu obezbedjeni mehanizmi i resursi za realizaciju preporuke komisija • Neopravdano i nestrucno • procenjuje funkcijonalnu sposobnost OSI, daje mišljenje i predlog o raljem radu sa osobom i predlaže stepen njegove uključenosti u zajednicu • Nigde ju nevidim, tj. niko od nadležnih ni ne zna da objasni ni gde se nalaze a kamo li da nešto više znaju... • IRK bi trebalo da napravi individualni plan podrške za svakog korisnika posebno u oblasti socijale, zdravstva i obrazovanja, u najboljem interesu deteta za što bolji napredak. • ne znam ni da postoje • Da pomogne detetu sa smetnjama u razvoju da se uključi u aktivnosti u zajednici i članovima porodice deteta da uzme aktivnije učešće u ovom procesu. Da izradi individualni plan podrške za dete i umreži sve aktere u procesu pružanja podrške detetu. • nemam stav • Smatramo da se donošenjem rešenje ne završava proces bavljenja detetom/osobom što je kod nas praksa. Komisija vrlo često donese rešenje, međutim ne prati ispunjenje predloga mere. Bojim se da se i interes deteta/osobe zanemaruje. • - • ..Uvazavanje mogucnosti deteta u procesu obrazovanja...misljenje kvalifikovanih koji vec rade i poznaju dete,pracenje dinamike napredovanja deteta.. • Ukljucivanje u drustveni zivot, obezbedjenje materijalnih sredstava za pojedine troskove (mesecne karte, ucenicki i studentski dom, besplatan boravak u PU, besplatna uzina) • razumem,ali u mojoj opstini takva komisija i ne postoji,doduse za mene koja se ne krecem ne postoji ama bas nista osim majcinog stana u kome i sa kojpm zivim • hh • :) • ne zelim da odgovorim • Interresorna komisija predlaze nivo i vrstu potrebne podrske detetu i porodici u svim oblastima-socijalna, zdravstvena, obrazovna, koristeci potencijale deteta i porodice, a sve u cilju obezbedjivanja najboljih uslova za razvoj i napredak deteta. • nmn • Da na vreme prepozna potrebe OSI i njene porodice i pruži blagovremene upute za dalju podršku. • U nasoj sredini je jos uvek nepoznati rad interresorne komisije,ali njihov rad moze u mnogome doprineti radu dnevnog boravka.Zato sto oni mogu uputiti decu koja ne podlezu ni jednom vidu obrazovanja u dnevni boravak. • ne razumem pitanje • Pomoc da se grupe osoba kojima je potrebna dodatna podrska,ukljuce u zivot zajednice uz uvazavanje onoga sto oni mogu da rade. • dati preporuku da se maksimalno podstaknu kapaciteti OSI u domenu njihovih mogucnosti u najadekvatnijim uslovima i uz adekvatnu podrsku • Interresorna komisija služi za procenu potreba pružanja dodatne podrške (obrazovne, zdravstvene, socijalne) • veza izmedju osoba sa invaliditetom i ostatka populacije (ukljucujuci "obicne gradjane", radne organizacije, kao i politicke strukture) • Ima ključnu ulogu u proceni potreba OSI i iznalaženju načina za zadovoljenje tih potreba bilo da se radi o obrazovnom, socijalnom ili zdravstvenom domenu •

11. Kako smatrate da je moguće unaprediti efektivnost rada Interresorne komisije?

Možete odabrati više odgovora / Ukoliko ne poznajete rad Interresorne komisije, preskočite ovo pitanje

Unapređenjem saradnje IRK sa drugim subjektima u zajednici - 13.42% (31)
Unapređenim planiranjem, praćenjem i izveštavanjem o radu IRK - 10.82% (25)
Uspostavljanjem mehanizama za osiguranje kvaliteta delovanja IRK - 8.23% (19)
Boljim protokom informacija između IRK i drugih aktera - 14.29% (33)
Jasnim definisanjem nadležnosti IRK - 10.39% (24)
Poznavanjem nadležnosti IRK od šire zajednice - 9.96% (23)
Uspostavljanje efikasnog sistema procene - 9.52% (22)
Izgradnjom kapaciteta IRK - 5.63% (13)
Otvorenijim/transparentnijim pristupom u radu IRK - 9.09% (21)
Izmenom sastava IRK - 6.06% (14)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 2.60% (6)
obezbedjivanjem finansijske podrške iz lokalnog budžeta • ne treba apropo prethodnom odgovoru isticati konkretan odgovor u ovom slucaju • ? • nisam cula za tu komisiju • ne znam • Kada načelnica bivšeg sektora "KATEGORIZACIJE" u Domu Zdravlja ne zna da objasni gde se nalazi... •

12. Procenite nivo volonterskog učešća građana/ki u vašoj zajednici

1 - veoma nizak / 5 - veoma visok:
1 - 18.28% (17)
2 - 33.33% (31)
3 - 29.03% (27)
4 - 16.13% (15)
5 - 3.23% (3)

13. Kakve prilike za volontiranje postoje u vašoj zajednici?

Možete odabrati više odgovora

Volontiranje u udruženjima građana - 25.18% (69)
Volontiranje u organizovanju javnih akcija i manifestacija - 17.15% (47)
Personalna asistencija za OSI - 11.68% (32)
Lokalni volonterski sersis - 10.95% (30)
Akcije đačkih i studentskih parlamenata - 15.69% (43)
Kancelarija za mlade - 16.79% (46)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 2.55% (7)
Centra za omladinski razvoj, Volonterski centri • skoro da i ne postoje. Naš klub pokušava sa uključivanjem, ali to je skoro pa jedini primer u Ar. • ne znam • ? • ..... • volontiranje u opštinskoj upravi i javnim ustanovama i preduzećima. posebno u deficitarnim kadrovima • nikakve,postoji neka nevladina organizacija ali je dostupna samo odabranima,ne ukljucuje osobe sa in •

14. Koji su ključni izazovi za veće volontersko učešće građana/ki u Vašoj zajednici?

Možete odabrati više odgovora

Motivacija volontera/ki - 13.54% (60)
Slaba informisanost potencijalnih volontera/ki - 10.16% (45)
Nedostatak kulture volontiranja i rada za dobrobit drugih - 13.77% (61)
Postojeće administrativne procedure / neadekvatan zakon - 4.29% (19)
Neuređeno priznavanje i vrednovanje volonterskog angažovanja - 12.19% (54)
Nedostatak adekvatnog volonterskog menadžmenta - 6.32% (28)
Loša koordinacija volonterskih servisa - 3.39% (15)
Nedovoljno podrške razvoju volontiranja - 9.26% (41)
Nedovoljna vidljivost prilika za volontiranje - 9.93% (44)
Zatvorenost institucija/organizacija u kojima je moguće volontirati - 6.55% (29)
Nepoznavanje mogućih mehanizama motivacije volontera - 5.42% (24)
Neusklađenost potreba i kapaciteta volontera/ke i udruženja/institucije - 4.06% (18)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 1.13% (5)
koliko sam informisana volonterski servisi čak i ne postoje • nedostatak osecanja • ? • Nista nije dovoljno transparentno...samo prividono postoje mogucnosti • ne znam •

15. U kakvim inicijativama / aktivnostima smatrate da je učešće volontera/ki najadekvatnije?

Možete odabrati više odgovora

Rad sa marginalizovanim grupama - 11.83% (55)
Asistencija/druženje sa OSI - 12.90% (60)
U rešavanju svakodnevnih problema u lokalnoj zajednici - 7.96% (37)
Promocija znanja i veština OSI - 10.11% (47)
Aktivnosti neformalnog obrazovanja (radionice, treninzi...) - 8.17% (38)
Kulturne aktivnosti - 9.25% (43)
Ulične akcije - 9.89% (46)
Sportske aktivnosti - 7.96% (37)
Humanitarne aktivnosti - 13.12% (61)
Gde god volonter/ka prepoznaje svoj interes - 8.17% (38)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 0.65% (3)
? • ... • Volonter ima pravo da bira gdje i sta hoce da radi. Treba da rade nesto gdje mogu i da nauce korisno •

Komentari (0)

Slične ankete

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

(sever.dzigurski) Poštovana/i, Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije je, uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, u procesu izrade Smernica za

Predstavnici građana u upravljačkim i nadzornim telima u javnom sektoru

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Biro za društvena istraživanja namerava da pokrene inicijativu koja za krajni cilj ima stvaranje pravnog okvira za učešće građanskih posmatrač

Tvojstav o Reč na reč - 30.12.2020.

(Onlineistrazivanja) Glavni problem u Srbiji je? Molim Vas da ocenite u kojoj meri su u emisiji "Reč na reč" Teme u emsiji su bile u skladu sa Vašim interesovanjima Odgovori

Tvojstav o Utisku nedelje 20.12.2020.godine

(Onlineistrazivanja) Glavni problem u Srbiji je? Molim Vas da ocenite u kojoj meri su u emisiji "Utisak nedelje" Teme u emsiji su bile u skladu sa Vašim interesovanjima Odgov

Tvojstav o Reč na reč

(Onlineistrazivanja) Glavni problem u Srbiji je? Molim Vas da ocenite u kojoj meri su u emisiji "Reč na reč" Teme u emsiji su bile u skladu sa Vašim interesovanjima Odgovori

Tranzicioni bilans

(Onlineistrazivanja) Da li Vam se nešto od navedenog desilo u poslednjih 30 godina? Ostajali bez posla i teško nalazili novi Niste mogli da ostvarite svoja prava (lečenje, šk

Upitnik za studente VSZŠ

(tara2009) Hvala što podržavate naučno istraživanje Za vreme vanrednog stanja, pandemije –korona virusa, sam fizički vežbala/o: Više Manje Isto Internet (aplikacije, društven

Funkcionerska kampanja

(Onlineistrazivanja) Istraživanje "Šta je to funkcionerska kampanja" sprovodi Podrinjski antikorupcijski tim - PAKT u okviru projekta "Funkcioner iz tog džepa" i služi za utv

Štampane ili elektronske knjige?

(Ljilja23) Pozdrav! U ovoj anketi ispitaću Vaš stav u vezi štampanih i elektronskih izdanja knjiga, koje su po Vašem mišljenju bolje i koje više koristite. Molim Vas da što j

Kako Korona virus utiče na Vaš posao?

(Centar) Centar za istraživanja (www.centarzaistrazivanja.com) putem online istražičkog portala Tvoj stav (www.tvojstav.com) sprovodi anketu o uticaju COVID-a 19 na ekonomiju

ANKETA: Korupcija

(jukicmilosav) Reč korupcija (lat. corruptio) znači pokvarenost, izopačenost, razvrat, potkupljivanje, podmićivanje, kvarenje, truljenje, raspadanje, krivotvorenje. Najčešće

Anketa I

(Ana_Andrea) Postovani ucenici, molim Vas da odgovorite na pitanja sledeceg upitnika. Ovo je vazno da bismo se bolje upoznali i nastavili uspesan rad na nastavi hemije. Kada

Anketa 1

(Biljana2016) Poštovani učenici, Molim vas da odgovorite na pitanja sledećeg upitnika. Ovo je važno da bismo se bolje upoznali i nastavili uspešan rad na nastavi hemije. Da l

Dečiji kapuera fest i radionica za odrasle (19.-21.10.2018. godine)

(Sanja777) Dragi naši mali i veliki kapueristi, čast nam je i zadovoljstvo da Vas pozovemo na još jedno zajedničko druženje, ovoga puta u Novom Sadu. 19., 20. i 21. oktobra

DSS-sa narodom i uz narod

(USER13541) molimo resite ovu anketu kojom nam pomazete da sagledamo pravo stanje stvari da li imate pravo glasa na lokalnim