BIRODI

English Srpski

Bolje je udvoje - volonterska podrška za decu i mlade sa invaliditetom (93)

Poštovana/i, Za popunjavanje ankete je dovoljno da izdvojite 10 minuta. Ova anketa je deo procene situacije za sprovođenja Programa "Bolje je udvoje" koji realizuje Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) sa partnerskim organizacijama. Kroz program "Bolje je udvoje" se podstiče razvoj i primena modela Budi drug/drugarica u Srbiji, kao vida društvene inkluzije ugroženih grupa, pre svega dece i mladih sa invaliditetom. Kroz ovaj model se povezuju pripadnici/e ranjivih grupa sa volonterima/kama - osobama koje su spremne da odvoje svoje vreme i posvete se druženju i zajedničkim aktivnostima. Popunjavanjem ankete ćete doprineti boljem razumevanju situacije, te kvalitetnijem sprovođenju programa. Budi drug/drugarica - popuni anketu. Hvala! Za više informacija o Programu: Natalija Simović / natalija@bcif.org za više informacija o procesu procene situacije: Sever Džigurski / sever.dzigurski@gmail.com

Ključne reči: osobe sa invaliditetom,volontiranje,socijalno uključivanje,

1. Ja sam:

volonter/ka - 18.28% (17)
aktivista/kinja udruženja građana - 12.90% (12)
zaposlen/a u udruženju građana - 17.20% (16)
zaposlen/a u opštini - 4.30% (4)
zaposlen/a u instituciji za socijalno staranje (centar za socijalni rad, dom za decu...??) - 9.68% (9)
zaposlen/a u medijima - 7.53% (7)
zaposlen/a u školi - 10.75% (10)
zaposlen/a u ustanovi kulture - 1.08% (1)
predstavnik/ca biznis sektora - 2.15% (2)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 16.13% (15)
student • jedan od osnivaca naucne internet organizacije Scienceomatica • zaposlena u agencji za istrazivanje trzista • Nista od navedenog • nezaposlena osoba sa invaliditetom • zaposlen u zdravstvenoj organizaciji • оснивач и председник НВО • advokatski pripravnik • nezaposlena • nijedna • Frizer • osi • Predsednik udruženja OSI ADA ČUKARICA • aktivista u jednom udruženju, a volonterka u nekoliko udruženja •

2. Procenite nivo učešća osoba sa invaliditetom (OSI) u javnom životu vaše zajednice

1 - uopšte ne učestvuju / 5 - veoma učestvuju:
1 - 22.58% (21)
2 - 47.31% (44)
3 - 22.58% (21)
4 - 3.23% (3)
5 - 4.30% (4)

3. Koje su glavne prepreke/poteškoće za veće učešće OSI u vašoj zajednici?

Možete odabrati više odgovora

Stah OSI od (ne)prihvatanja - 5.66% (30)
Nivo informisanosti OSI o pravima i mogućnostima - 6.60% (35)
Odnos porodice OSI (npr. zatvorenost, nedovoljno podrške...) - 6.60% (35)
Nevidljivost OSI u zajednici - 8.30% (44)
Predrasude okoline - 9.43% (50)
Fizičke barijere - 8.87% (47)
(ne)informisanost javnosti - 4.91% (26)
Nedovoljna briga o građanima generalno - 8.11% (43)
Nepostojanje mehanizama za uključivanje OSI - 4.72% (25)
Nedosledno sprovođenje postojećih strategija - 5.85% (31)
Nedovoljno saradnje među relevantnim akterima - 5.09% (27)
Broj i sadržaj postojećih usluga/servisa za OSI - 6.23% (33)
Otvorenost i dostupnost postojećih servisa za korisnike/ce - 3.77% (20)
Nedostatak obučenih kadrova koji bi radili sa OSI - 5.66% (30)
Nedostatak resursa za programe usmerene uključivanju OSI - 5.09% (27)
Projektno delovanje udruženja - nema kontinuiteta u razvoju servisa - 3.77% (20)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 1.32% (7)
fiy.barijere • na teritoriji Aranđelovca nedostaje skoro sve, počev od dnevnog boravka,pa na dalje........ • preterano isticanje OSI • Ne ucestvujem • nedostatak samopouzdanja i nerazvijeno samopoverenje u lične kapacitete, hronična pasivnost • strah da ne ostanu bez novcane pomoci • Socijalni status OSI koji dovodi do potpune iskljucenosti •

4. Koliko je Vaša organizacija/institucija dostupna i otvorena za osobe sa invaliditetom?

1 - nismo uošte / 5 - veoma smo dostupni i otvoreni:
1 - 9.68% (9)
2 - 9.68% (9)
3 - 17.20% (16)
4 - 21.51% (20)
5 - 41.94% (39)

5. Na koji način Vaša organizacija/institucija uključuje osobe sa invaliditetom u svoje delovanje?

Kratko opišite inicijative/programe kroz koje uključujete OSI u svoj rad.

Mi smo inicijativa za inkluziju. Sve aktivnosti su nam usmerena ka ukljucivanju dece i mladih sa teskocama u lokalnu zajednicu. U volonterskom programu imamo i jedan broj volontera/ki sa teskocama. • OSI mogu koristiti nase usluge, podjednako kao i ostali gradjani. • урадили смо документарни филм и развијамо га у документарни серијал о животу детета и његове породице, афирмишући жироко учешће локалне заједнице и целог друштва у укључивању детета са инвалидитетом у живот са децом његове генерације и целим друштвом • - • saradnja sa udruženjem direktno, uz pomoć opštine... • Stalnim zaposlenjem na odgovarajucim radnim mestima. • Nasa organizacija radi sa osobama sa Down sindromom, i svi nasi programi ukljucuju njihovo angazovanje od pocetka do kraja trajanja projekta • kancelarija za OSI koju je osnovala opština, Volonterski servis Zvezdare-pomoć i podrška u kućnim uslovima, sufinansiranje rada UG koje deluju na teritoriji Zvezdare ( budžet Opštine) • Nemam komentar • Kroz konkurse, obuke, studijska putovanja koja su potpunosti otvorena za sve pojedince time. Takođe, kroz projekte specifično namenjene za OSI, kao što je promocija koncepta socijalnog preduzetništva, kao forme privređivanja koja primarno podstiče zapošljavanje marginalizovanih grupa, posebno OSI. • Promovisanjem rada , putem medija , preko poznanika i prijatelja • Centar za orijentaciju drustva je nevladina organizacija koja se bavi pitanjima ljudskih prava OSI. U svojim projektima ukljucuje kroz partnerstvo lokalne koalicije OOSI u 9 opstina u Srbiji. U fokusu projekata je razvoj socijalnih servisa, zaposljavanje OSI i monitoring ljudskih prava OSI. • Obuka za koriscenje racunara sprovedena u nasoj organizacjii • UDRUŽENJE OSI PARAPLEGIJE I KVADRIPLEGIJE ADA-ČUKARICA je nevladina humanitarna organizacija registrovana krajem 2009. godine , shodno novom Zakonu o udruženjima iz 2009. godine sa sedištem u Beogradu, opština Čukarica, a radi okupljanja paraplegičara, kvadriplegičara i svih drugih osoba sa invali • kroz aktivno učešće OSI u Grupi za samozastupanje koja je usmerena na osnaživanje korisnika za promovisanje i ostvarivanje svojih prava u zajednici; uključivanjem OSI u projekat Mobilnog tima gde direktno pružaju podršku svojim vršnjacima uključivanjem u različite aktivnosti: učešće u edukacijama • Organizacija u Herceg Novom je jako dobra,nudi osobama s invaliditetom i zaposlenje • ne ukljucujemo OSI u nas rad • Kroz magazin Liceulice bavimo se temama kao sto su (ne)pristupacnosti okruzenja/mogucnosti za OSI. U planu nam je da ukljucimo OSI osobe u distributivnu mrezu magazina Liceulice, ali je to ozbiljan projekat za koji, nazalost, jos uvek nemamo dovoljno kapaciteta. • Nikako...:( • putem raznih akcija, aktivnosti i dr.. • podrska OSI u ucenju,u razvoju saznajnih i kreativnih sposobnosti,obrazovanju,ranoj stimulacij • Naša organizacija se bavi promovisanjem mogućnosti OSI i senzibilizacijom šire populacije na probleme sa kojima se OSI i njihove porodice susreću. • Dnevni centar za boravak umereno i teze ometenih lica okuplja OSI i celodnevnim aktivnostima i raznovrsnim programimom ih stimulise • upisujemo u skolu svu decu • hgjhg,jm • ne znam • Nasa organizacija na sve moguce nacine ukljucuje OSI u svoju delatnost i to: - u rad opstinskih Drustava i Saveza - kao volontere u aktivnostima - kao korisnike programa • Informisemo javnost o svim delovanjima i aktivnostima organizacija osoba sa invaliditetom, pisemo o njihovim problemima, zivotu uopste. • Daje im mogucnost da ucestvuju u svim projektima u kojima ucestvuju osobe bez invaliditeta. • Osobe sa invaliditetom se uključuju u naše redovne programe. Nemamo programe koje su usmerene samo na OSI, ali su svi naši programi otvoreni za različite ciljne grupe. • Do sada nije bilo osoba sa invaliditetom ukljucenih u delovanje moje institucije. • saradnja na projektima koji promovišu prava OSI, konkretan rad sa decom i mladima kroz projekat " predah roditeljstvo", saradnja i razmena informacija sa roditeljima dece sa smetnjama u razvoju, edukativna podrška roditeljima, inicijativa za stvaranje mreže za planiranje podrške OSI i njhovim porodi • Radimo različite programe i projekte. • Projekti • n/a • Pruža uslugu smeštaja. Uprava Ustanove podržava antidiskriminacioni stav. Povremeno realizujemo projekte namenjene deci sa invaliditetom. Negujemo partnerske odnose sa udruženjima koja podržavaju ovu populaciju. • Clan sam Sportskog udruzenja za OSI koja veoma aktivno ucestvuje sa svojim clanovima na sportskim takmicenjima svih nivoa od lokalnih do svetskih olimpijskih igara a u udruzenjima za OSI ukljucujemo cele porodice u radionice,aktivniosti po projektima,edukacije,u volontere,u rad udruzenja..... • U dva najveća programa (Dečja nedelja i Vaskrs) pozivamo decu, a u svim ostalim (desetak) su dobrodošli. • organizacijom i učešćem na nastupima • Izrada zajedničkih akcionih planova u okviru Strategije razvoja grada,Strateškog plana za socijalnu politiku grada, stalni kontakti sa udruženjima; imamo pri zgradi i rampu za osobe sa invaliditetom; • kroz grupe podrške • Zaposljava ih na honaranim poslovima koji mogu da se rade od kuce. • ja sam osoba sa invaliditetom ali je stav drustva prema meni ponizavajuc iako sam fakultetski obrazovana,a i dalje brinem o svom obrazovanju,jer mi je to i pomoc u borbi protiv izopstenosti iz sredine i negativnog stava kako prema meni tako i prema majci sa kojom zivim • tesko se prihvataju ali vremenom uspevaju da dodju do cilja • Kroz ostvarivanje prava i usluga iz delatnosti socijalne zastite • zastupanjem i poboljsavanjem polozaja OSI u drustvu. Stvaranje preduslova za servise podrske OSI. • ne ucestvujem • Kroz realizaciju partnerskih projekata. • kroz projekte : dnevni boravak za decu sa posebnim potrebama, volonterske servise kroz humanitarne aktivnosti • nikako. u mom gradu jedva se vide osobe sa invaliditetom •

6. Da li u Vašoj organizaciji/instituciji postoji radno angažovana osoba sa invaliditetom?

Ne - 69.89% (65)
Da - 30.11% (28)

7. Procenite nivo spremnosti različitih aktera da doprinesu većem učešću OSI i podrže inicijative koje su tome usmerene

1 - nisu nimalo spremne/i ... 5 - veoma su spremne/i

Opština:
1 - 15.05% (14)
2 - 32.26% (30)
3 - 34.41% (32)
4 - 7.53% (7)
5 - 10.75% (10)

Centar za socijalni rad:
1 - 12.90% (12)
2 - 24.73% (23)
3 - 33.33% (31)
4 - 16.13% (15)
5 - 12.90% (12)

Udruženja građana:
1 - 6.45% (6)
2 - 13.98% (13)
3 - 18.28% (17)
4 - 31.18% (29)
5 - 30.11% (28)

Privreda / biznis sektor:
1 - 27.96% (26)
2 - 36.56% (34)
3 - 22.58% (21)
4 - 7.53% (7)
5 - 5.38% (5)

Ustanove kulture:
1 - 12.90% (12)
2 - 21.51% (20)
3 - 31.18% (29)
4 - 19.35% (18)
5 - 15.05% (14)

Mediji:
1 - 7.53% (7)
2 - 17.20% (16)
3 - 33.33% (31)
4 - 23.66% (22)
5 - 18.28% (17)

Škole:
1 - 11.83% (11)
2 - 19.35% (18)
3 - 30.11% (28)
4 - 23.66% (22)
5 - 15.05% (14)

8. Koji su preduslovi za veće učešće i podršku aktera?

Možete odabrati više odgovora

Jasne procedure i standardi u oblasti socijalne zaštite - 8.47% (45)
Bolje razumevanje koncepta socijalnog uključivanja - 7.53% (40)
Razbijanje predrasuda / povećanje svesti o potrebama OSI - 13.37% (71)
Postojanje podsticajnih mehanizama (npr. poreske olakšice...) - 8.66% (46)
Povećanje raspoloživih resursa - 5.27% (28)
Prepoznavanje interesa za učešće i podršku - 6.78% (36)
Bolja međusektorska saradnja - 8.10% (43)
Unapređena informisanost zaposlenih - 5.46% (29)
Veći kapaciteti organizacija/institucija - 4.33% (23)
Direktan kontakt zaposlenih sa OSI - 8.47% (45)
Definisanje strategije na državnom nivou - 4.90% (26)
Definisanje lokalnih strategija - 5.46% (29)
Decentralizacija - 3.77% (20)
Dosledno sprovođenje zakonske regulative - 8.66% (46)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 0.75% (4)
1 • Promocija alternativnih načinaza uključivanje OSI na tržište rada, kroz socijalno preduzetništvo. • detransparentnost socijalnog ega • ? •

9. Koliko interresorna komisija u Vašoj opštini doprinosi većem uključivanju OSI?

ukoliko ne poznajete rad Interresorne komisije, preskočite ovo pitanje

1 - ne doprinosi uopšte / 5 - veoma doprinosi:
1 - 31.08% (23)
2 - 29.73% (22)
3 - 31.08% (23)
4 - 6.76% (5)
5 - 1.35% (1)

10. Koje je vaše razumevanje uloge interresorne komisije?

Ukoliko ne poznajete rad Interresorne komisije, preskočite ovo pitanje

Pomoc da se grupe osoba kojima je potrebna dodatna podrska,ukljuce u zivot zajednice uz uvazavanje onoga sto oni mogu da rade. • ne znam ni da postoje • - • bavi se procenom potreba za pružanjem i dodatnog obrazovanja,zdravstvene i socijalne podrške deci i učenicima • Neopravdano i nestrucno • ne znamo ni da li postoje. • obuhvatanje svih aspekata neophodnih za inkluziju • U nasoj sredini je jos uvek nepoznati rad interresorne komisije,ali njihov rad moze u mnogome doprineti radu dnevnog boravka.Zato sto oni mogu uputiti decu koja ne podlezu ni jednom vidu obrazovanja u dnevni boravak. • hh • procena sposobnosti (zdravstvene, intelektualne, radne...) i potreba za konkretnim vidovima podrške OSI • ne zelim da odgovorim • Da na vreme prepozna potrebe OSI i njene porodice i pruži blagovremene upute za dalju podršku. • dati preporuku da se maksimalno podstaknu kapaciteti OSI u domenu njihovih mogucnosti u najadekvatnijim uslovima i uz adekvatnu podrsku • Nigde ju nevidim, tj. niko od nadležnih ni ne zna da objasni ni gde se nalaze a kamo li da nešto više znaju... • ? • nemam stav • savetodavno telo, nisu obezbedjeni mehanizmi i resursi za realizaciju preporuke komisija • unapređenje i koordiniranje aktivnosti svih socijalnih parnera u oblasti unapređenja položaja i kvaliteta svakodnevnog života OSI na teritoriji opštine • Nije mi poznato postojanje ovakve komisije u Jagodini, znam da postoji komisija za socijalna pitanja i komisija za kategorizaciju, ali za interresornu komisiju nisam cuo. • nmn • Procena potrebne podrške i stvaranje mogućnosti za primenu iste • ne razumem pitanje • Interresorna komisija bi trebalo da pomogne osobi i ponudi joj isluge koje su joj dostupne. • Interresorna komisija predlaze nivo i vrstu potrebne podrske detetu i porodici u svim oblastima-socijalna, zdravstvena, obrazovna, koristeci potencijale deteta i porodice, a sve u cilju obezbedjivanja najboljih uslova za razvoj i napredak deteta. • Ima ključnu ulogu u proceni potreba OSI i iznalaženju načina za zadovoljenje tih potreba bilo da se radi o obrazovnom, socijalnom ili zdravstvenom domenu • razumem,ali u mojoj opstini takva komisija i ne postoji,doduse za mene koja se ne krecem ne postoji ama bas nista osim majcinog stana u kome i sa kojpm zivim • veza izmedju osoba sa invaliditetom i ostatka populacije (ukljucujuci "obicne gradjane", radne organizacije, kao i politicke strukture) • ..Uvazavanje mogucnosti deteta u procesu obrazovanja...misljenje kvalifikovanih koji vec rade i poznaju dete,pracenje dinamike napredovanja deteta.. • :) • Ukljucivanje u drustveni zivot, obezbedjenje materijalnih sredstava za pojedine troskove (mesecne karte, ucenicki i studentski dom, besplatan boravak u PU, besplatna uzina) • Verovatno, bolja saradnj i usklađivanje zajedničkih akcija; • Interresorna komisija služi za procenu potreba pružanja dodatne podrške (obrazovne, zdravstvene, socijalne) • Dobro poznavanje ciljne grupe sa razumevanjem njiihovih potreba i stavova. Poznavanje vrsta i kategorija invalidnosti i koje su njihove mogućnosti ( sposobnosti ) • Smatramo da se donošenjem rešenje ne završava proces bavljenja detetom/osobom što je kod nas praksa. Komisija vrlo često donese rešenje, međutim ne prati ispunjenje predloga mere. Bojim se da se i interes deteta/osobe zanemaruje. • takva komisija cini mi se ne postoji u mojoj opstini,a iako postoji onda je njen uticaj nistavan,a intersovanje za osobe sa invaliditetom nikakvo,tacnije prema meni konkretno,svi jednostavno okrecu glavu ili sto je najteze ponasaju se kao da sam mentalno zaostala,iako je moj problem fizicke prirode • procenjuje funkcijonalnu sposobnost OSI, daje mišljenje i predlog o raljem radu sa osobom i predlaže stepen njegove uključenosti u zajednicu • Da pomogne detetu sa smetnjama u razvoju da se uključi u aktivnosti u zajednici i članovima porodice deteta da uzme aktivnije učešće u ovom procesu. Da izradi individualni plan podrške za dete i umreži sve aktere u procesu pružanja podrške detetu. • IRK bi trebalo da napravi individualni plan podrške za svakog korisnika posebno u oblasti socijale, zdravstva i obrazovanja, u najboljem interesu deteta za što bolji napredak. •

11. Kako smatrate da je moguće unaprediti efektivnost rada Interresorne komisije?

Možete odabrati više odgovora / Ukoliko ne poznajete rad Interresorne komisije, preskočite ovo pitanje

Unapređenjem saradnje IRK sa drugim subjektima u zajednici - 13.42% (31)
Unapređenim planiranjem, praćenjem i izveštavanjem o radu IRK - 10.82% (25)
Uspostavljanjem mehanizama za osiguranje kvaliteta delovanja IRK - 8.23% (19)
Boljim protokom informacija između IRK i drugih aktera - 14.29% (33)
Jasnim definisanjem nadležnosti IRK - 10.39% (24)
Poznavanjem nadležnosti IRK od šire zajednice - 9.96% (23)
Uspostavljanje efikasnog sistema procene - 9.52% (22)
Izgradnjom kapaciteta IRK - 5.63% (13)
Otvorenijim/transparentnijim pristupom u radu IRK - 9.09% (21)
Izmenom sastava IRK - 6.06% (14)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 2.60% (6)
ne znam • ? • nisam cula za tu komisiju • ne treba apropo prethodnom odgovoru isticati konkretan odgovor u ovom slucaju • Kada načelnica bivšeg sektora "KATEGORIZACIJE" u Domu Zdravlja ne zna da objasni gde se nalazi... • obezbedjivanjem finansijske podrške iz lokalnog budžeta •

12. Procenite nivo volonterskog učešća građana/ki u vašoj zajednici

1 - veoma nizak / 5 - veoma visok:
1 - 18.28% (17)
2 - 33.33% (31)
3 - 29.03% (27)
4 - 16.13% (15)
5 - 3.23% (3)

13. Kakve prilike za volontiranje postoje u vašoj zajednici?

Možete odabrati više odgovora

Volontiranje u udruženjima građana - 25.18% (69)
Volontiranje u organizovanju javnih akcija i manifestacija - 17.15% (47)
Personalna asistencija za OSI - 11.68% (32)
Lokalni volonterski sersis - 10.95% (30)
Akcije đačkih i studentskih parlamenata - 15.69% (43)
Kancelarija za mlade - 16.79% (46)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 2.55% (7)
ne znam • Centra za omladinski razvoj, Volonterski centri • volontiranje u opštinskoj upravi i javnim ustanovama i preduzećima. posebno u deficitarnim kadrovima • nikakve,postoji neka nevladina organizacija ali je dostupna samo odabranima,ne ukljucuje osobe sa in • skoro da i ne postoje. Naš klub pokušava sa uključivanjem, ali to je skoro pa jedini primer u Ar. • ..... • ? •

14. Koji su ključni izazovi za veće volontersko učešće građana/ki u Vašoj zajednici?

Možete odabrati više odgovora

Motivacija volontera/ki - 13.54% (60)
Slaba informisanost potencijalnih volontera/ki - 10.16% (45)
Nedostatak kulture volontiranja i rada za dobrobit drugih - 13.77% (61)
Postojeće administrativne procedure / neadekvatan zakon - 4.29% (19)
Neuređeno priznavanje i vrednovanje volonterskog angažovanja - 12.19% (54)
Nedostatak adekvatnog volonterskog menadžmenta - 6.32% (28)
Loša koordinacija volonterskih servisa - 3.39% (15)
Nedovoljno podrške razvoju volontiranja - 9.26% (41)
Nedovoljna vidljivost prilika za volontiranje - 9.93% (44)
Zatvorenost institucija/organizacija u kojima je moguće volontirati - 6.55% (29)
Nepoznavanje mogućih mehanizama motivacije volontera - 5.42% (24)
Neusklađenost potreba i kapaciteta volontera/ke i udruženja/institucije - 4.06% (18)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 1.13% (5)
Nista nije dovoljno transparentno...samo prividono postoje mogucnosti • ne znam • koliko sam informisana volonterski servisi čak i ne postoje • nedostatak osecanja • ? •

15. U kakvim inicijativama / aktivnostima smatrate da je učešće volontera/ki najadekvatnije?

Možete odabrati više odgovora

Rad sa marginalizovanim grupama - 11.83% (55)
Asistencija/druženje sa OSI - 12.90% (60)
U rešavanju svakodnevnih problema u lokalnoj zajednici - 7.96% (37)
Promocija znanja i veština OSI - 10.11% (47)
Aktivnosti neformalnog obrazovanja (radionice, treninzi...) - 8.17% (38)
Kulturne aktivnosti - 9.25% (43)
Ulične akcije - 9.89% (46)
Sportske aktivnosti - 7.96% (37)
Humanitarne aktivnosti - 13.12% (61)
Gde god volonter/ka prepoznaje svoj interes - 8.17% (38)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 0.65% (3)
... • Volonter ima pravo da bira gdje i sta hoce da radi. Treba da rade nesto gdje mogu i da nauce korisno • ? •

Komentari (0)

Slične ankete

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

(sever.dzigurski) Poštovana/i, Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije je, uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, u procesu izrade Smernica za

Predstavnici građana u upravljačkim i nadzornim telima u javnom sektoru

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Biro za društvena istraživanja namerava da pokrene inicijativu koja za krajni cilj ima stvaranje pravnog okvira za učešće građanskih posmatrač

BIRAČI PITAJU, IZBORNE LISTE I KANDIDATI ODGOVARAJU!

(Onlineistrazivanja) Kome je namenjeno Vaše pitanje? Izborna lista 1 Izborna lista 2 Predsednički kandidat 1 Kako glasi Vaše pitanje? Pol ispitanika Muško Žensko U koju staro

Upitnik za studente VSZŠ

(tara2009) Hvala vam što podržavate naučno istraživanje. Poređajte životne vrednosti prema tome koje su najbitnije za srećan život (od najvažnijih ka manje važnim) Obrazovanj

Istraživanje "BIRAČKO PONAŠANJE"

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja - BIRODI sprovodi istraživanje aktivnog javnog mnjenja u Srbije, odnosno građana Srbije, koji žele da svoje stavove iznes

Istraživanje "BIRAČ 2021"

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja - BIRODI sprovodi istraživanje aktivnog javnog mnjenja u Srbije, odnosno građana Srbije, koji žele da svoje stavove iznes

Tvoj događaj meseca JUNA 2021 - građani! -

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Tvoj stav o dešavanju u predsedništvu Srbije

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja želi da čuje Vaše stavove. Molimo Vas da izdvojite dva minuta i popunite anketu. Anketa se radi za potrebe BIRODI-a. Rezu

Zasebnost in zaščita na internetu 3 del

(USER14773) Nikad ne objavljujem informacije drugih ljudi na internetu. Uopšte se ne slažem Ne slažem se Niti se slažem niti se ne slažem Slažem se Potpuno se slažem Da li mi

Tvoj događaj meseca MAJA 2021 - građani!

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Stav publike -2021

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Tvoj događaj meseca! 2021.

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Tvojstav o Reč na reč - 30.12.2020.

(Onlineistrazivanja) Glavni problem u Srbiji je? Molim Vas da ocenite u kojoj meri su u emisiji "Reč na reč" Teme u emsiji su bile u skladu sa Vašim interesovanjima Odgovori

Tvojstav o Utisku nedelje 20.12.2020.godine

(Onlineistrazivanja) Glavni problem u Srbiji je? Molim Vas da ocenite u kojoj meri su u emisiji "Utisak nedelje" Teme u emsiji su bile u skladu sa Vašim interesovanjima Odgov

Čitanost dnevne štampe u Srbiji

(USER16296) Dnevne novine kupujem... svakodnevno više puta nedeljno jednom nedeljno retko kad nikad U dnevnim novinama čitam