istraživanje - deliberacija - medijacija

English Srpski

Dijalogom do promena na lokalnom nivou (129)

Poštovani/a, pred Vama se nalazi anketa koju sprovodi udruženje građana Dijalog iz Valjeva. Vašim odgovorima na postavljena pitanja doprinosite da utvrdimo stavove građana/ki Valjeva o građanskom aktivizmu, načinima informisanja, kao i o percepciji građana/ki o odnosu lokalne samoprave prema građanskom aktivizmu. Na osnovu prikupljenih informacije biće urađen dokument koji će sadržati preporuke za unapređenje građanskog aktivizma na lokalnom nivou i unapređenje učešća građana/ki u promenama na lokalnom nivou. Hvala Vam na odvojenom vremenu, #NištaBezDijaloga #ICSW2019

Ključne reči: građanski aktivizam,mediji,demokratija,

1. Da li se slažete da građani/ke treba da aktivno učestvuju u procesima donošenja odluka?

Da - ?
Ne - ?
Nemam stav - ?

2. Da li građani/ke treba da učestvuju u procesu donošenja samo onih odluka u kojima mogu dati svoj puni doprinos?

Da - ?
Ne - ?
Nemam stav - ?

3. Da li građani/ke ne treba da aktivno učestvuju u odlučivanju, ali ih je potrebno stalno informisati o odlukama koje se donose?

Da - ?
Ne - ?
Ne znam - ?

4. Da li učešće građana/ki u odlučivanju usporava donošenje odluka i potrebno ga je svesti na najmanju moguću meru?

Da - ?
Ne - ?
Ne znam - ?

5. Da li se slažete da je učešće građana/ki u odlučivanju nepotrebno jer su građani/ke izabrali svoje predstavnike/ce )poslanike/ce, odbornike/ce)?

Da - ?
Ne - ?
Nemam stav - ?

6. Da li znate na koje načine građani mogu da učestvuju procesu donošenja odluka u Vašem gradu?

Da, preko mesnih zajednica - ?
Da, preko zborova građana - ?
Da, preko građanskih incijativa - ?
Da, preko javne rasprave - ?
Da, preko referenduma - ?
Da, preko davanja predloga političkim strankama - ?
Da, obraćanjem predsedniku države - ?
Da, obraćanjem Vladi Srbije - ?
Da, obraćanjem nadležnom ministarstvu - ?
Da, obraćanjem Skupštini Srbije - ?
Da, obraćanjem EU - ?
Da, obraćanjem Zaštitniku građana - ?
Ne znam - ?
Građani nemaju pravo da učestvuju u donošenju odluka - ?
Nesto drugo - ?

7. Koje teme ili pitanja su od posebnog interesa za građane/ke na lokalnom nivou i neophodno je uključiti građane/ke u procese donošenja odluka o tim temama/pitanjima?

Infrastruktura (putevi, vodovod, kanalizacija, ...) - ?
Zaštita životne sredine - ?
Nacrt budžeta - ?
Unapređenje kvaliteta životagrađana (zapošljavanje, urbano planiranje, razvoj, ...) - ?
Vladavina prava, ljudska prava, borba protiv korupcije - ?
Obrazovanje, sport i pitanja mladih - ?
Nešto drugo - ?
Nesto drugo - ?

8. Koji od ovih načina učešća građana/ki u procesu odlučivanja je najefikasniji u Vašem gradu?

Preko odbornika - ?
Referendum - ?
Mesne zajednice - ?
Zbor građana - ?
Građanska inicijativa - ?
Javna rasprava - ?
Ne zna / neodlučan/a - ?
Bez odgovora - ?

9. Učešće građana/ki u procesu donošenja odluka u u Vašem gradu sprovodi se na neki drugi način (navedite koji).

10. Kako biste ocenili odziv građana/ki, odnosno nivo učešća građana/ki u nabrojanim oblicima/načinima učešća građana/ki u Vašem gradu?

Zadovoljavajući - ?
Nezadovoljavajući - ?
Ne mogu da ocenim - ?

11. Da li znate za slučajeve da su građani/ke u Vašem gradu direktno uticali na donošenje ili promenu ranije donetih odluka?

Da - ?
Ne - ?

12. O informacijama iz Vašeg grada, države i sveta informišete se preko:

Štampanih medija - ?
Javni medijski servis (RTS) - ?
TV sa nacionalnom frekvencijom - ?
TV sa regionalnom frekvencijom - ?
Kablovska televizija - ?
Internet portali - ?
Nesto drugo - ?

13. Na skali školskih ocena od 1 do 5 ocenite Vaš stepen informisanosti o radu gradske uprave u Vašem gradu.

1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?
Ne mogu da ocenim - ?

14. Na koje načine se informišete o mogućnostima za učešće u procesu donošenja odluka u u Vašem gradu?

Preko medija - ?
Preko veb sajta lokalne samouprave - ?
Preko Saveta mesne zajednice - ?
Preko udruženja građana - ?
Preko sindikata - ?
Od sugrađana/ki - ?
Od kolege/koleginice - ?
Ne želim da odgovorim - ?

15. Kako biste ocenili nivo dostupnosti informacija o mogućnostima učestvovanja građana/ki u procesu odlučivanja u Vašem gradu?

Veoma zadovoljavajući - ?
Donekle zadovoljavajući - ?
Donekle nezadovoljavajući - ?
Veoma nezadovoljavajući - ?
Nemam odgovor - ?

16. Koliko je važno da građani/ke, osim preko svojih zastupnika, i na druge načine aktivnije učestvuju u procesu odlučivanja u Vašem gradu?

Veoma važno - ?
Donekle važno - ?
Nevažno - ?
Donekle nevažno - ?
Nemam odgovor - ?

17. Glavni razlozi zbog kojih građani/ke ne učestvuju u većoj meri u procesima odlučivanja u Vašem gradu su:

Nezainteresovanost - ?
Nedovoljna informisanost o načinu učešća - ?
Nedostatak komunikacije sa lokalnom samoupravom ili izabranim predstavnicima - ?
Zbog uverenja da predlozi neće biti uvaženi - ?
Nedovoljan broj građana/ki koji su zainteresovani - ?
Nefunkcionisanje mesnih zajednica - ?
Nemam odgovor - ?

18. Ocenom od 1 nisko do 5 visoko, ocenite poverenje u rad lokalne samouprave u Vašem gradu:

1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?
Nemam stav - ?

19. Da li redovno izlazite na izbore?

Uvek izlazim na izbore - ?
Izlazim samo na republičke izbore - ?
Izlazim samo na lokalne izbore - ?
Izlazim samo na predsedničke izbore - ?
Nikad ne izlazim na izbore - ?

20. Da se danas održavaju izbori glasali biste za:

Izbornu listu Vladajuće koalicije - ?
Izbornu listu stranaka i pokreta koji su potpisali Sporazum sa narodom - ?
Izbornu listu lokalnih grupa građana - ?
Ne bih glasao/la - ?
Neodlučan/a - ?

21. Pol ispitanika

Muški - ?
Ženski - ?

22. Starosna grupa

18-25 - ?
26-40 - ?
41-55 - ?
56-65 - ?
65 i stariji - ?

23. Kvalifikacija/stručna sprema

I Stepen četri razreda osnovne - ?
II Stepen - osnovna škola - ?
III Stepen - SSS srednja škola - ?
IV Stepen - SSS srednja škola - ?
V Stepen - VKV - SSS srednja škola - ?
VI Stepen - VŠS viša škola - ?
VII - 1 VSS visoka stručna sprema - ?
VI-1 Osnovne trogodišnje akademske studije - ?
VI-1 Osnovne trogodišnje strukovne studije - ?
VI-2 Specijalističke strukovne studije - ?
VII-1a Osnovne četvorogodišnje akademske studije - ?
VII-1a Integrisane master studije studije - ?
VII-1b Master VII-2 Magistar nauka - ?
VII-2 Specijalizacija u medicini - ?
VII-2 Specijalističke akademske studije - ?
VIII Doktor nauka - ?

Komentari (0)

Slične ankete

Zaštita životne sredine na lokalnom nivou

(jovancic.natasa@gmail.com) Dobar dan! Istraživanje je posvećeno analizi kapaciteta i potreba: a. Lokalnih samouprava, b. Organizacija civilnog društva i c. Poslovnog sektora

ANKETA: BORCI PROTIV KORUPCIJE U 2020. GODINI U REPUBLICI SRBIJI?

(Onlineistrazivanja) Tekuću 2020. godinu obeležila je pandemija virusa COVID19. U ovom periodu uz postojeće, globalno ali i lokalno, javili su se novi, brojni slučajevi koru

3D - Digitalna Direktna Demokratija

(vladam975) Poštovani budući digitalni birači, poštovani nosioci promena, Ova anketa je prvi korak ka kreiranju platforme koja bi omogućila da u Srbiji imamo Direktnu ( bezp

Na raskršću

(jukicmilosav) U turbulentnim vremenima često postavljamo pitanje "kako dalje". Želimo od ćujemo Vaše mišljenje Šta mislite o procesu pristupanja EU? Na koji način se građani

Godinu danas posle poplava u Srbiji!

(Onlineistrazivanja) Godinu dana posle velikih poplava u Srbiji želimo da čujemo Vašu ocenu onoga što se dešavalo. Anketa se sprovodi u nekomercijalne svrhe! Hvala za izdvoje

Upitnik javni tužioci

(Onlineistrazivanja) Sa kojim od navedenih tvrdnji se slažete, a sa kojima ne? (Zaokružiti u SVAKOM REDU) U Srbiji nema perspektive za ljude kao što sam ja. Budućnost je ovde

Vase politicko misljenje

(saallee) Da li ste zadovoljni aktuelnom vlascu u nasoj zemlji? ne da ne mogu da se opredelim ako bi sutra bili izbori , upisite koga bi ste glasali za predsednika drzave? ak

Predsednički izbori

(Onlineistrazivanja) Vi ste danas? Glasao za Tadića Glasao za Nikolića Nisam glasao Precrtao listić Nemam pravo glasa Zašto? Ocenite kampanju Borisa Tadića Tomislava Nikolić

Mehanizmi učešća mladih na lokalnom nivou

(sever.dzigurski) Draga/i, Hvala na interesovanju za ovu anketu. Za popunjavanje je dovoljno da izdvojiš 5-10 minuta. Ovo anketa je deo policy studije na temu "Mehanizmi u

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije

(Onlineistrazivanja) Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Institu

Predstavnici građana u upravljačkim i nadzornim telima u javnom sektoru

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Biro za društvena istraživanja namerava da pokrene inicijativu koja za krajni cilj ima stvaranje pravnog okvira za učešće građanskih posmatrač

Kosovska računica

(BIRODI) Počinje spor pred Medjunarodnim sudom pravde o legalnosti proglesene nezavisnosti Kosova. Kakav je Vaš stav Kada čujete reč Kosovo, Kosovo i Metohija, šta Vam prvo p

Antikorupcijska anketa - Kladovo

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja - BIRODI uz podršku Agencije za sprečavanje korupcije, a u saradnji sa Opštinom Kladovo sprovodi projekat, koji za cilj im

Da se čujemo: Život u vreme i posle COVID-a 19!

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja (BIRODI) је, uz monitoring centralnih informativnih emisija, pokrenuo i online anketu Život u vreme i posle COVID-a 19! S

Упитник

(stefan19) Поштовани, Пред Вама се налази упитник који је анониман, потпуно поверљив и добровољан . Молим Вас да на постаље