BIRODI

English Srpski Српски

Anketa o makijavelizmu (56)

Poštovani, U prilici smo da Vam ponudimo da izmerite svoju sklonost ka makijavelizmu. Na kraju upitnika se nalazu rezultat izražen u broju poena. Maksimalan broj poena je 130.

Ključne reči: Makijavelizam skala,korupcija,devijacije,

1. U kojoj meri se slažete sa navedenim stavovima

U životu je najbitnije ne biti poražen:
Potpuno slažem - 12.50% (7)
Uglavnom slažem - 26.79% (15)
Niti slažem niti neslažem - 25.00% (14)
Uglavnom ne slažem - 16.07% (9)
Potpuno ne slažem - 14.29% (8)
Nemam stav - 5.36% (3)

U odnosu sa ljudima najbolje im je reći ono što oni žele da čuju:
Potpuno slažem - 3.57% (2)
Uglavnom slažem - 12.50% (7)
Niti slažem niti neslažem - 14.29% (8)
Uglavnom ne slažem - 37.50% (21)
Potpuno ne slažem - 25.00% (14)
Nemam stav - 7.14% (4)

U današnje vreme ljudi su spremi da rade i zakonom kažnjive stvari da bi došli do potrebnog novca:
Potpuno slažem - 44.64% (25)
Uglavnom slažem - 28.57% (16)
Niti slažem niti neslažem - 8.93% (5)
Uglavnom ne slažem - 3.57% (2)
Potpuno ne slažem - 8.93% (5)
Nemam stav - 5.36% (3)

Treba se uvek u ponašanju pridržavati principa dobrog, ali se ni lošeg ne treba ustručavati:
Potpuno slažem - 12.50% (7)
Uglavnom slažem - 23.21% (13)
Niti slažem niti neslažem - 16.07% (9)
Uglavnom ne slažem - 23.21% (13)
Potpuno ne slažem - 17.86% (10)
Nemam stav - 7.14% (4)

Svoje iskrene namere ne treba pokazati ako je to korisno:
Potpuno slažem - 17.86% (10)
Uglavnom slažem - 25.00% (14)
Niti slažem niti neslažem - 14.29% (8)
Uglavnom ne slažem - 21.43% (12)
Potpuno ne slažem - 14.29% (8)
Nemam stav - 7.14% (4)

Skromnost u današnje vreme ne samo da je beskorisna već donosi i štetu:
Potpuno slažem - 19.64% (11)
Uglavnom slažem - 25.00% (14)
Niti slažem niti neslažem - 17.86% (10)
Uglavnom ne slažem - 16.07% (9)
Potpuno ne slažem - 17.86% (10)
Nemam stav - 3.57% (2)

Poznanstva uvek treba birati tako da ih kasnije možete koristiti:
Potpuno slažem - 3.57% (2)
Uglavnom slažem - 3.57% (2)
Niti slažem niti neslažem - 14.29% (8)
Uglavnom ne slažem - 33.93% (19)
Potpuno ne slažem - 37.50% (21)
Nemam stav - 7.14% (4)

Obećanje treba prekršti samo u situacijma kada se od toga ima neka velika korist:
Potpuno slažem - 5.36% (3)
Uglavnom slažem - 10.71% (6)
Niti slažem niti neslažem - 19.64% (11)
Uglavnom ne slažem - 25.00% (14)
Potpuno ne slažem - 30.36% (17)
Nemam stav - 8.93% (5)

Nismo u situaciji da uvek gledamo sta piše u zakonu kada se rešavaju bitni društveni problemi:
Potpuno slažem - 19.64% (11)
Uglavnom slažem - 19.64% (11)
Niti slažem niti neslažem - 10.71% (6)
Uglavnom ne slažem - 14.29% (8)
Potpuno ne slažem - 30.36% (17)
Nemam stav - 5.36% (3)

Nije uvek važno kako se pobedjuje, nego da li se pobeđuje:
Potpuno slažem - 7.14% (4)
Uglavnom slažem - 10.71% (6)
Niti slažem niti neslažem - 21.43% (12)
Uglavnom ne slažem - 16.07% (9)
Potpuno ne slažem - 41.07% (23)
Nemam stav - 3.57% (2)

Ko drugome pomaže da napreduje radi pravu stvar i za sebe:
Potpuno slažem - 28.57% (16)
Uglavnom slažem - 37.50% (21)
Niti slažem niti neslažem - 14.29% (8)
Uglavnom ne slažem - 5.36% (3)
Potpuno ne slažem - 10.71% (6)
Nemam stav - 3.57% (2)

Kada neko bude iskorišćen u korist drugog a na sopstvenu štetu ne treba ga ni malo žaliti:
Potpuno slažem - 12.50% (7)
Uglavnom slažem - 8.93% (5)
Niti slažem niti neslažem - 28.57% (16)
Uglavnom ne slažem - 21.43% (12)
Potpuno ne slažem - 19.64% (11)
Nemam stav - 8.93% (5)

Ako je ideja dobra nije bitno kojim se sredstvima sprovodi:
Potpuno slažem - 7.14% (4)
Uglavnom slažem - 14.29% (8)
Niti slažem niti neslažem - 25.00% (14)
Uglavnom ne slažem - 21.43% (12)
Potpuno ne slažem - 26.79% (15)
Nemam stav - 5.36% (3)

2. Pol?

Žensko - 51.79% (29)
Muško - 48.21% (27)

3. Starost?

63 (4)37 (3)31 (3)38 (3)46 (3)36 (3)21 (3)35 (3)50 (2)32 (2)40 (2)44 (2)48 (2)34 (2)49 (2) • 60 • 23 • 67 • 20 • 51 • 33 • 66 • 29 • 56 • 59 • 28 • 43 • 47 • 75 • 19 • 73 • 25 •

4. Ocenite dosadašnji ostvareni:

Uspeh na porodičnom planu:
Apsolutno zadovoljan - 18.18% (10)
Uglavnom zadovoljan - 49.09% (27)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 27.27% (15)
Uglavnom nezadovoljan - 1.82% (1)
Apsolutno nezadovoljan - 3.64% (2)

Uspeh na obrazovnom planu:
Apsolutno zadovoljan - 17.86% (10)
Uglavnom zadovoljan - 53.57% (30)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 21.43% (12)
Uglavnom nezadovoljan - 7.14% (4)
Apsolutno nezadovoljan - 0%

Uspeh na poslovnom planu:
Apsolutno zadovoljan - 10.71% (6)
Uglavnom zadovoljan - 44.64% (25)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 30.36% (17)
Uglavnom nezadovoljan - 8.93% (5)
Apsolutno nezadovoljan - 5.36% (3)

Uticaj i moć među ljudima sa kojima se družite:
Apsolutno zadovoljan - 9.09% (5)
Uglavnom zadovoljan - 41.82% (23)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 45.45% (25)
Uglavnom nezadovoljan - 3.64% (2)
Apsolutno nezadovoljan - 0%

Uticaj i moć među ljudima sa kojima se radite/poslujete:
Apsolutno zadovoljan - 3.70% (2)
Uglavnom zadovoljan - 37.04% (20)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 53.70% (29)
Uglavnom nezadovoljan - 1.85% (1)
Apsolutno nezadovoljan - 3.70% (2)

5. Gde živite?

Vojvodina - Backa - 12.50% (7)
Vojvodina - Srem - 3.57% (2)
Vojvodina - Banat - 1.79% (1)
Beograd - centar - 32.14% (18)
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surcin) - 8.93% (5)
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Cacak i Užica) - 3.57% (2)
Sandžak - 1.79% (1)
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - 8.93% (5)
Istocna Srbija (Bor, Negotin, Zajecar, Majdanpek...) - 3.57% (2)
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - 12.50% (7)
Kosovo - 0%
BiH - RS - 5.36% (3)
BiH - FBH - 0%
Crna Gora - 1.79% (1)
Makedonija - 0%
Hrvatska - 0%
Slovenija - 0%
EU države - 0%
Države neclanice EU - 0%
SAD - 1.79% (1)
Kanada - 0%
Australija - 0%
Rusija - 0%
Latinska Amerika - 0%
Afrika - 1.79% (1)
Azija - 0%

6. Zanimanje?

Radnik - 14.55% (8)
Tehnicar (mašinski, hemijski, veterinarski, medicinski, i sl - 5.45% (3)
Službenik u administraciji (knjigovode, racunovode, šaltersk - 7.27% (4)
Osoblje zaštite (vojna lica, policija) - 1.82% (1)
Rukovodilac (menadžer) nižeg ranga (šefovi, nadzornici, posl - 3.64% (2)
Rukovodilac (menadžer) višeg ranga (direktori, direktori sek - 1.82% (1)
Rukovodilac (menadžer) srednjeg ranga, specijalista - 7.27% (4)
Strucnjak (inženjeri, profesori, lekari i sl) - 20.00% (11)
Poljoprivrednik - 0%
Slobodna profesija (umetnici, slobodni novinari, trgovacki p - 3.64% (2)
Privatni preduzetnik - 1.82% (1)
Samozaposlen radi samostalno (zanatlije) ali ne pripada slob - 1.82% (1)
Nezaposlen - 7.27% (4)
Penzioner - 16.36% (9)
Student - 7.27% (4)

7. Vi ste?

Rođen na selu,a danas živite u malom gradu - 1.82% (1)
Rođen na selu, a danas živite u velikom gradu - 14.55% (8)
Rođeni u malom gradu gde i danas živim - 27.27% (15)
Rođen sam u malom gradu i prešao sa da živim u drugi malil gradi - 1.82% (1)
Rođen sam u malom gradu i prešao sam da živim u veliki grad - 20.00% (11)
Rođen sam u velikom gradu ali sam presao da žvim u mali grad - 1.82% (1)
Rođen sam u velikom gradu i prešao sam u drugi veliki grad - 5.45% (3)
Rođen sam u velikom gradu gde i danas živim - 27.27% (15)

8. Vi ste?

Zaposlen u javnom sektoru - 26.79% (15)
Zaposlen u privatnom sektoru - 28.57% (16)
Honorano zaposlen u javnom sektoru - 0%
Honorarno zaposlen u privatnom sektoru - 1.79% (1)
Zaposlen u civilnom društvu - 1.79% (1)
Honorarno zaposlen u civilnom društvu - 3.57% (2)
Nezaposlen do 6 meseci - 3.57% (2)
Nezaposlen duže od 6 meseci - 5.36% (3)
Preduzetnik - 7.14% (4)
Penzioner - 12.50% (7)
Nesto drugo - 8.93% (5)
student • Kosmonaut • trenutni penzioner •

9. Vi ste?

Ateista - 10.71% (6)
Agnostik - 16.07% (9)
Pravoslavac - 62.50% (35)
Katolik - 5.36% (3)
Musliman - 0%
Jevrej - 0%
Protestant - 0%
Nesto drugo - 5.36% (3)
Budista • Ne izjašnjavam se • Anglikanac •

10. Vaši mesečni prihodi?

do 300 evra - 25.00% (14)
do 600 evra - 32.14% (18)
do 900 evra - 5.36% (3)
do 1200 evra - 7.14% (4)
do 1500 evra - 5.36% (3)
do 1800 evra - 0%
do 2100 evra - 1.79% (1)
preko 2100 - 1.79% (1)
Ne želim da kažem - 21.43% (12)

11. Za koju stranku ste glasali na parlamentarnim izborim u državi u kojoj glasate?

Nisam glasao - 40.00% (22)
Precrtao listić - 18.18% (10)
Nisam imao pravo da glasam - 1.82% (1)
Glasao sam za: - 0%
Nesto drugo - 40.00% (22)
DS • Sns • SPS • Sebe • Zelenu stranku • SDS • Ne sećam se kad je to bilo. Moguće radikali • aa • Levica Srbije • Opozicionu • Jogi letače • SVM • Xxx. • To je licna stvar • снс • DJB • Ne zelim da se izjasnim •

Komentari (0)

Slične ankete

Anketa o makijavelizmu

(Onlineistrazivanja) Da li ste? Član političke stranke Član sindikata Član nevladine organizacije Član verskog udruženja Angažovali u ukazivanju na nepravdu i bezakonje U pos

Anketa o mrsavljenju

(Weiv123) Dobrodosli uradicete anketu o mrsavljenju Koliko zelite da smrsate? Da li ste spremni da da date sve od sebe da bi ste smrsali? Zasto bi ste zeleli da smrsate? Mrs

Aktivistička anketa - COPY

(Olgica1976) Kakav je Vaš ____________ (upišite naziv ličnosti, institucije, pojave, fenomena i događaja ... )? Veoma pozitivan Pozitivan Ni pozitivan ni negativan Negativan

Aktivistička anketa - COPY

(Olgica1976) Kakav je Vaš ____________ (upišite naziv ličnosti, institucije, pojave, fenomena i događaja ... )? Veoma pozitivan Pozitivan Ni pozitivan ni negativan Negativan

3D - Digitalna Direktna Demokratija

(vladam975) Poštovani budući digitalni birači, poštovani nosioci promena, Ova anketa je prvi korak ka kreiranju platforme koja bi omogućila da u Srbiji imamo Direktnu ( bezp

Anketa o grejanju

(Onlineistrazivanja) U procesu pristupanja Evropskoj uniji Srbija je u obavezi da uskladi svoje zakonodavstvo sa zakonima EU. Međutim, mnogi delovi zakona, naročito oni koji

Aktivistička anketa - COPY

(user123) Kakav je Vaš ____________ (upišite naziv ličnosti, institucije, pojave, fenomena i događaja ... )? Veoma pozitivan Pozitivan Ni pozitivan ni negativan Negativan Veo

Stavovi vezani za Politiku zaštite konkurencije u Republici Srbiji

(Centar) Poštovani, Pred Vama je Upitnik saradnika Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu o stavovima vezanim za Politiku zaštite konkurencije u Republici Srbiji.

ANKETA: VANREDNO STANJE I LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE

(Onlineistrazivanja) Ljudska prava i osnovne slobode u Republici Srbiji zajemčeni su najvišim pravnim aktom i nizom ratifikovanih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. Do

Anketa o epidemije COVID 19 - stanje u gradovinma Srbije

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Udruženi građanski pokret i BIRODI realizuju anketu kojom žele da utvrdi stavove građana o stanju u gradovima Srbije tokom epidemije COVID-a 1

Volontiranje

(ivanavukolic) Ova anketa je napravljena u svrhu sticanja predispitnih bodova iz Teorija informacija i komunikacija. Hvala svima koji je popune. Da li biste želeli da volonti

Aktivistička anketa - COPY

(silvija123) Šta je to što bi Vas motivisalo da se angažujete promeni stanja? licna korist Lična korist Mogućnost da se promeni stanje Kakav je Vaš ____pozitivan________ (up

Aktivistička anketa - COPY

(alegaga019) Kakav je Vaš ____________ (upišite naziv ličnosti, institucije, pojave, fenomena i događaja ... )? Veoma pozitivan Pozitivan Ni pozitivan ni negativan Negativan

Da se čujemo: Život u vreme i posle COVID-a 19!

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja (BIRODI) је, uz monitoring centralnih informativnih emisija, pokrenuo i online anketu Život u vreme i posle COVID-a 19! S

Srbija u EU

(Onlineistrazivanja) Kakav je Vaš stav prema evroatlanskim integracijama Srbije kada je u pitanju članstvo u? Evropskoj unij