Centar za istraživanja

English Srpski Српски

Anketa o makijavelizmu (55)

Poštovani, U prilici smo da Vam ponudimo da izmerite svoju sklonost ka makijavelizmu. Na kraju upitnika se nalazu rezultat izražen u broju poena. Maksimalan broj poena je 130.

Ključne reči: Makijavelizam skala,korupcija,devijacije,

1. U kojoj meri se slažete sa navedenim stavovima

U životu je najbitnije ne biti poražen:
Potpuno slažem - 12.73% (7)
Uglavnom slažem - 27.27% (15)
Niti slažem niti neslažem - 25.45% (14)
Uglavnom ne slažem - 16.36% (9)
Potpuno ne slažem - 14.55% (8)
Nemam stav - 3.64% (2)

U odnosu sa ljudima najbolje im je reći ono što oni žele da čuju:
Potpuno slažem - 3.64% (2)
Uglavnom slažem - 12.73% (7)
Niti slažem niti neslažem - 14.55% (8)
Uglavnom ne slažem - 38.18% (21)
Potpuno ne slažem - 25.45% (14)
Nemam stav - 5.45% (3)

U današnje vreme ljudi su spremi da rade i zakonom kažnjive stvari da bi došli do potrebnog novca:
Potpuno slažem - 45.45% (25)
Uglavnom slažem - 27.27% (15)
Niti slažem niti neslažem - 9.09% (5)
Uglavnom ne slažem - 3.64% (2)
Potpuno ne slažem - 9.09% (5)
Nemam stav - 5.45% (3)

Treba se uvek u ponašanju pridržavati principa dobrog, ali se ni lošeg ne treba ustručavati:
Potpuno slažem - 12.73% (7)
Uglavnom slažem - 23.64% (13)
Niti slažem niti neslažem - 16.36% (9)
Uglavnom ne slažem - 23.64% (13)
Potpuno ne slažem - 18.18% (10)
Nemam stav - 5.45% (3)

Svoje iskrene namere ne treba pokazati ako je to korisno:
Potpuno slažem - 18.18% (10)
Uglavnom slažem - 25.45% (14)
Niti slažem niti neslažem - 14.55% (8)
Uglavnom ne slažem - 21.82% (12)
Potpuno ne slažem - 14.55% (8)
Nemam stav - 5.45% (3)

Skromnost u današnje vreme ne samo da je beskorisna već donosi i štetu:
Potpuno slažem - 18.18% (10)
Uglavnom slažem - 25.45% (14)
Niti slažem niti neslažem - 18.18% (10)
Uglavnom ne slažem - 16.36% (9)
Potpuno ne slažem - 18.18% (10)
Nemam stav - 3.64% (2)

Poznanstva uvek treba birati tako da ih kasnije možete koristiti:
Potpuno slažem - 3.64% (2)
Uglavnom slažem - 3.64% (2)
Niti slažem niti neslažem - 14.55% (8)
Uglavnom ne slažem - 34.55% (19)
Potpuno ne slažem - 38.18% (21)
Nemam stav - 5.45% (3)

Obećanje treba prekršti samo u situacijma kada se od toga ima neka velika korist:
Potpuno slažem - 5.45% (3)
Uglavnom slažem - 10.91% (6)
Niti slažem niti neslažem - 20.00% (11)
Uglavnom ne slažem - 25.45% (14)
Potpuno ne slažem - 30.91% (17)
Nemam stav - 7.27% (4)

Nismo u situaciji da uvek gledamo sta piše u zakonu kada se rešavaju bitni društveni problemi:
Potpuno slažem - 20.00% (11)
Uglavnom slažem - 18.18% (10)
Niti slažem niti neslažem - 10.91% (6)
Uglavnom ne slažem - 14.55% (8)
Potpuno ne slažem - 30.91% (17)
Nemam stav - 5.45% (3)

Nije uvek važno kako se pobedjuje, nego da li se pobeđuje:
Potpuno slažem - 7.27% (4)
Uglavnom slažem - 10.91% (6)
Niti slažem niti neslažem - 21.82% (12)
Uglavnom ne slažem - 16.36% (9)
Potpuno ne slažem - 40.00% (22)
Nemam stav - 3.64% (2)

Ko drugome pomaže da napreduje radi pravu stvar i za sebe:
Potpuno slažem - 29.09% (16)
Uglavnom slažem - 36.36% (20)
Niti slažem niti neslažem - 14.55% (8)
Uglavnom ne slažem - 5.45% (3)
Potpuno ne slažem - 10.91% (6)
Nemam stav - 3.64% (2)

Kada neko bude iskorišćen u korist drugog a na sopstvenu štetu ne treba ga ni malo žaliti:
Potpuno slažem - 12.73% (7)
Uglavnom slažem - 9.09% (5)
Niti slažem niti neslažem - 29.09% (16)
Uglavnom ne slažem - 21.82% (12)
Potpuno ne slažem - 20.00% (11)
Nemam stav - 7.27% (4)

Ako je ideja dobra nije bitno kojim se sredstvima sprovodi:
Potpuno slažem - 7.27% (4)
Uglavnom slažem - 14.55% (8)
Niti slažem niti neslažem - 25.45% (14)
Uglavnom ne slažem - 21.82% (12)
Potpuno ne slažem - 27.27% (15)
Nemam stav - 3.64% (2)

2. Pol?

Žensko - 50.91% (28)
Muško - 49.09% (27)

3. Starost?

63 (4)37 (3)31 (3)38 (3)46 (3)36 (3)21 (3)35 (3)50 (2)32 (2)40 (2)44 (2)48 (2)34 (2)49 (2) • 60 • 23 • 67 • 20 • 51 • 33 • 66 • 29 • 56 • 59 • 28 • 43 • 47 • 75 • 19 • 73 •

4. Ocenite dosadašnji ostvareni:

Uspeh na porodičnom planu:
Apsolutno zadovoljan - 18.52% (10)
Uglavnom zadovoljan - 48.15% (26)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 27.78% (15)
Uglavnom nezadovoljan - 1.85% (1)
Apsolutno nezadovoljan - 3.70% (2)

Uspeh na obrazovnom planu:
Apsolutno zadovoljan - 18.18% (10)
Uglavnom zadovoljan - 52.73% (29)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 21.82% (12)
Uglavnom nezadovoljan - 7.27% (4)
Apsolutno nezadovoljan - 0%

Uspeh na poslovnom planu:
Apsolutno zadovoljan - 10.91% (6)
Uglavnom zadovoljan - 45.45% (25)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 29.09% (16)
Uglavnom nezadovoljan - 9.09% (5)
Apsolutno nezadovoljan - 5.45% (3)

Uticaj i moć među ljudima sa kojima se družite:
Apsolutno zadovoljan - 9.26% (5)
Uglavnom zadovoljan - 42.59% (23)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 44.44% (24)
Uglavnom nezadovoljan - 3.70% (2)
Apsolutno nezadovoljan - 0%

Uticaj i moć među ljudima sa kojima se radite/poslujete:
Apsolutno zadovoljan - 3.77% (2)
Uglavnom zadovoljan - 37.74% (20)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 52.83% (28)
Uglavnom nezadovoljan - 1.89% (1)
Apsolutno nezadovoljan - 3.77% (2)

5. Gde živite?

Vojvodina - Backa - 12.73% (7)
Vojvodina - Srem - 3.64% (2)
Vojvodina - Banat - 1.82% (1)
Beograd - centar - 32.73% (18)
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surcin) - 9.09% (5)
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Cacak i Užica) - 3.64% (2)
Sandžak - 1.82% (1)
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - 9.09% (5)
Istocna Srbija (Bor, Negotin, Zajecar, Majdanpek...) - 3.64% (2)
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - 12.73% (7)
Kosovo - 0%
BiH - RS - 3.64% (2)
BiH - FBH - 0%
Crna Gora - 1.82% (1)
Makedonija - 0%
Hrvatska - 0%
Slovenija - 0%
EU države - 0%
Države neclanice EU - 0%
SAD - 1.82% (1)
Kanada - 0%
Australija - 0%
Rusija - 0%
Latinska Amerika - 0%
Afrika - 1.82% (1)
Azija - 0%

6. Zanimanje?

Radnik - 14.81% (8)
Tehnicar (mašinski, hemijski, veterinarski, medicinski, i sl - 5.56% (3)
Službenik u administraciji (knjigovode, racunovode, šaltersk - 7.41% (4)
Osoblje zaštite (vojna lica, policija) - 1.85% (1)
Rukovodilac (menadžer) nižeg ranga (šefovi, nadzornici, posl - 3.70% (2)
Rukovodilac (menadžer) višeg ranga (direktori, direktori sek - 1.85% (1)
Rukovodilac (menadžer) srednjeg ranga, specijalista - 7.41% (4)
Strucnjak (inženjeri, profesori, lekari i sl) - 20.37% (11)
Poljoprivrednik - 0%
Slobodna profesija (umetnici, slobodni novinari, trgovacki p - 1.85% (1)
Privatni preduzetnik - 1.85% (1)
Samozaposlen radi samostalno (zanatlije) ali ne pripada slob - 1.85% (1)
Nezaposlen - 7.41% (4)
Penzioner - 16.67% (9)
Student - 7.41% (4)

7. Vi ste?

Rođen na selu,a danas živite u malom gradu - 1.85% (1)
Rođen na selu, a danas živite u velikom gradu - 14.81% (8)
Rođeni u malom gradu gde i danas živim - 27.78% (15)
Rođen sam u malom gradu i prešao sa da živim u drugi malil gradi - 1.85% (1)
Rođen sam u malom gradu i prešao sam da živim u veliki grad - 18.52% (10)
Rođen sam u velikom gradu ali sam presao da žvim u mali grad - 1.85% (1)
Rođen sam u velikom gradu i prešao sam u drugi veliki grad - 5.56% (3)
Rođen sam u velikom gradu gde i danas živim - 27.78% (15)

8. Vi ste?

Zaposlen u javnom sektoru - 25.45% (14)
Zaposlen u privatnom sektoru - 29.09% (16)
Honorano zaposlen u javnom sektoru - 0%
Honorarno zaposlen u privatnom sektoru - 1.82% (1)
Zaposlen u civilnom društvu - 1.82% (1)
Honorarno zaposlen u civilnom društvu - 3.64% (2)
Nezaposlen do 6 meseci - 3.64% (2)
Nezaposlen duže od 6 meseci - 5.45% (3)
Preduzetnik - 7.27% (4)
Penzioner - 12.73% (7)
Nesto drugo - 9.09% (5)
student • Kosmonaut • trenutni penzioner •

9. Vi ste?

Ateista - 10.91% (6)
Agnostik - 16.36% (9)
Pravoslavac - 61.82% (34)
Katolik - 5.45% (3)
Musliman - 0%
Jevrej - 0%
Protestant - 0%
Nesto drugo - 5.45% (3)
Budista • Anglikanac • Ne izjašnjavam se •

10. Vaši mesečni prihodi?

do 300 evra - 23.64% (13)
do 600 evra - 32.73% (18)
do 900 evra - 5.45% (3)
do 1200 evra - 7.27% (4)
do 1500 evra - 5.45% (3)
do 1800 evra - 0%
do 2100 evra - 1.82% (1)
preko 2100 - 1.82% (1)
Ne želim da kažem - 21.82% (12)

11. Za koju stranku ste glasali na parlamentarnim izborim u državi u kojoj glasate?

Nisam glasao - 40.74% (22)
Precrtao listić - 16.67% (9)
Nisam imao pravo da glasam - 1.85% (1)
Glasao sam za: - 0%
Nesto drugo - 40.74% (22)
DS • Sns • SPS • To je licna stvar • aa • DJB • Zelenu stranku • Ne sećam se kad je to bilo. Moguće radikali • Xxx. • Opozicionu • Ne zelim da se izjasnim • Levica Srbije • Sebe • снс • Jogi letače • SDS • SVM •

Komentari (0)

Slične ankete

Anketa o makijavelizmu

(Onlineistrazivanja) Da li ste? Član političke stranke Član sindikata Član nevladine organizacije Član verskog udruženja Angažovali u ukazivanju na nepravdu i bezakonje U pos

3D - Digitalna Direktna Demokratija

(vladam975) Poštovani budući digitalni birači, poštovani nosioci promena, Ova anketa je prvi korak ka kreiranju platforme koja bi omogućila da u Srbiji imamo Direktnu ( bezp

Anketa o grejanju

(Onlineistrazivanja) U procesu pristupanja Evropskoj uniji Srbija je u obavezi da uskladi svoje zakonodavstvo sa zakonima EU. Međutim, mnogi delovi zakona, naročito oni koji

Aktivistička anketa - COPY

(user123) Kakav je Vaš ____________ (upišite naziv ličnosti, institucije, pojave, fenomena i događaja ... )? Veoma pozitivan Pozitivan Ni pozitivan ni negativan Negativan Veo

Stavovi vezani za Politiku zaštite konkurencije u Republici Srbiji

(Centar) Poštovani, Pred Vama je Upitnik saradnika Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu o stavovima vezanim za Politiku zaštite konkurencije u Republici Srbiji.

ANKETA: VANREDNO STANJE I LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE

(Onlineistrazivanja) Ljudska prava i osnovne slobode u Republici Srbiji zajemčeni su najvišim pravnim aktom i nizom ratifikovanih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. Do

Anketa o epidemije COVID 19 - stanje u gradovinma Srbije

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Udruženi građanski pokret i BIRODI realizuju anketu kojom žele da utvrdi stavove građana o stanju u gradovima Srbije tokom epidemije COVID-a 1

Volontiranje

(ivanavukolic) Ova anketa je napravljena u svrhu sticanja predispitnih bodova iz Teorija informacija i komunikacija. Hvala svima koji je popune. Da li biste želeli da volonti

Aktivistička anketa - COPY

(silvija123) Šta je to što bi Vas motivisalo da se angažujete promeni stanja? licna korist Lična korist Mogućnost da se promeni stanje Kakav je Vaš ____pozitivan________ (up

Aktivistička anketa - COPY

(alegaga019) Kakav je Vaš ____________ (upišite naziv ličnosti, institucije, pojave, fenomena i događaja ... )? Veoma pozitivan Pozitivan Ni pozitivan ni negativan Negativan

Da se čujemo: Život u vreme i posle COVID-a 19!

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja (BIRODI) је, uz monitoring centralnih informativnih emisija, pokrenuo i online anketu Život u vreme i posle COVID-a 19! S

Kako Korona virus utiče na Vaš posao?

(Centar) Centar za istraživanja (www.centarzaistrazivanja.com) putem online istražičkog portala Tvoj stav (www.tvojstav.com) sprovodi anketu o uticaju COVID-a 19 na ekonomiju

Pesma Evrovizije 2020

(AleksaM) Pesma Evrovizije 2020 je otkazana, to jest pomerena za narednu godinu. Samim tim, ne mogu se takmičiti iste pesme koje su predviđene za 2020. Međutim, mnoge zanima

Stevina anketa

(Onlineistrazivanja) Da li znate kada je rodjendan Sportskog drustva Crvena Zvezda? Da Ne Da li je 4.mart rođendan Sportskog drustva Crvena Zvezda? Da Ne Ne znam

Prijateljstvo muškaraca i žena - 2017

(Onlineistrazivanja) Kada kažete da Vam je neko prijatelj, šta pod tim podrazumevate? U skladu sa navedenim u prethodnom pi