BIRODI

English Srpski

Izborna kampanja i mediji (45)

Ko se za šta bori u ovoj izbornoj kampanji? Za šta mediji, za šta političari? Gde smo mi, građani, u njihovoj orbiti? Molim te za tvoje stavove o funkciji medija i političara u ovoj izbornoj kampanji :-)

Ključne reči: novinari,političari,izborna kampanja,

1. Da li ti je dosadašnja izborna kampanja pomogla da se odrediš prema nekoj političkoj opciji?

Ne, nimalo. - 60.87% (28)
Donekle. - 23.91% (11)
Da, u potpunosti. - 15.22% (7)

2. Zahvaljujući čemu si formirao svoj stav o bilo kojoj političkoj opciji?

Ubedljivost, istinitost i doslednost u akcijama političara. - 31.37% (16)
Objektivnost, istinitost i uravnoteženost u izveštavanju medija. - 1.96% (1)
Na osnovu kvaliteta sopstvenog života. - 25.49% (13)
Nijedan od ponuđenih odgovora. - 41.18% (21)

3. Rad kojih elektronskih medija u vreme izborne kampanje smatraš ispravnim?

Javni servis - RTS. - 17.78% (8)
Javni servis - RTV. - 33.33% (15)
RTV B92. - 42.22% (19)
RTV PINK. - 0%
TV PRVA. - 6.67% (3)

4. Koji štampani medij ti je najviše pomogao da sagledaš političke aktere u ovoj izbornoj kampanji?

Politika. - 14.49% (10)
Danas. - 37.68% (26)
Blic. - 17.39% (12)
Večernje novosti. - 10.14% (7)
Informer. - 8.70% (6)
Kurir. - 7.25% (5)
Naše novine. - 4.35% (3)

5. Bez čega ne bi mogao da formiraš svoj stav o političkim ponudama u ovoj izbornoj kampanji?

Bez štampanih i elektronskih medija. - 22.22% (14)
Bez socijalnih mreža. - 39.68% (25)
Bez razgovora u svojim privatnim i poslovnim krugovima. - 38.10% (24)

Komentari (0)

Slične ankete

Da li ste za ČIST PARLAMET SRBIJE? -2020

(Onlineistrazivanja) Poštovani građani i građanke Srbije, Biro za društvena istraživanja pokreće PETICIONU ANKETU, koja za cilj ima otvaranje javne rasprave o mogućnostima b

Da li ste za ČIST PARLAMET SRBIJE? - 2016

(Onlineistrazivanja) Poštovani građani i građanke Srbije, Biro za društvena istraživanja pokreće PETICIONU ANKETU, koja za cilj ima otvaranje javne rasprave o mogućnostima b

Post-izborna anketa!

(Zoran) Poštovani, Biro za društvena istraživanja želi da čuje Vaše stavove o ponašanju medija u izbornoj kampanji i potom ih predstavi javnosti, medijima i Republičkoj radi

Izborna anketa

(Zoran) Dragi prijatelji, anketa se radi za potrebe naučnog istraživanja. Rezultate, tj. bazu sa odgovorima će moći svako da koristi ko pomogne ovo istraživanje. Zato Vas mol

Da li ste za ČIST PARLAMET SRBIJE?

(Onlineistrazivanja) Poštovani građani i građanke Srbije, Biro za društvena istraživanja pokreće PETICIONU ANKETU, koja za cilj ima otvaranje javne rasprave o mogućnostima b

BIRAČI PITAJU, IZBORNE LISTE I KANDIDATI ODGOVARAJU!

(Onlineistrazivanja) Kome je namenjeno Vaše pitanje? Izborna lista 1 Izborna lista 2 Predsednički kandidat 1 Kako glasi Vaše pitanje? Pol ispitanika Muško Žensko U koju staro

Tvoj događaj meseca JUNA 2021 - građani! -

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Tvoj stav o dešavanju u predsedništvu Srbije

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja želi da čuje Vaše stavove. Molimo Vas da izdvojite dva minuta i popunite anketu. Anketa se radi za potrebe BIRODI-a. Rezu

Zaštita životne sredine na lokalnom nivou

(jovancic.natasa@gmail.com) Dobar dan! Istraživanje je posvećeno analizi kapaciteta i potreba: a. Lokalnih samouprava, b. Organizacija civilnog društva i c. Poslovnog sektora

Tvoj događaj meseca MAJA 2021 - građani!

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Tvoj događaj meseca! 2021.

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Stav publike -2021

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Tvoj događaj meseca! 2021.

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

ANKETA: BORCI PROTIV KORUPCIJE U 2020. GODINI U REPUBLICI SRBIJI?

(Onlineistrazivanja) Tekuću 2020. godinu obeležila je pandemija virusa COVID19. U ovom periodu uz postojeće, globalno ali i lokalno, javili su se novi, brojni slučajevi koru

Prekid štrajka žeđu i glađu Tomislava Nikolića

(Onlineistrazivanja) Pol ispitanika? Muško Žensko Koliko godina imate godina? do 18 godina do 25 godina do 35 godina do 45 g