BIRODI

English Srpski

SPORTSKA REKREACIJA ZAPOSLENIH LICA 2 (65)

Ključne reči: SPORT,REKREACIJA,ZAPOSLENI,ANKETA,

1. Na skali od 1 do 10 ocenite težinu poslova koje obavljate na svom radnom mestu?

5 (12)8 (10)10 (8)7 (8)9 (7)3 (6)2 (5)4 (4)1 (3)6 (2)

2. Proces rada na svom radnom mestu obavljate:

sedeći - 44.62% (29)
stojeći na mestu - 1.54% (1)
stojeći uz umereno hodanje - 6.15% (4)
pretežno hodanje - 9.23% (6)
kombinovano - 36.92% (24)
prinudni položaj (pognut, klečeći,...) - 1.54% (1)

3. Koliko dnevno imate slobodnog vremena?

do 2 h - 26.15% (17)
3 - 4 h - 21.54% (14)
više od 4 h - 43.08% (28)
nemam slobodnog vremena - 9.23% (6)

4. Da li imate dovoljno slobodnog vremena za sportsku rekreaciju?

Ne - 38.46% (25)
Da - 61.54% (40)

5. Koliko puta nedeljno se bavite sportskom rekreacijom?

1 - 2 puta - 16.92% (11)
3 - 4 puta - 16.92% (11)
svakodnevno - 13.85% (9)
samo vikendom - 15.38% (10)
nijednom - 36.92% (24)

Komentari (0)

Slične ankete

SPORTSKA REKREACIJA ZAPOSLENIH LICA 5

(VLADIMIR) Da li u firmi u kojoj radite postoji organizovan oblik sportske rekreacije u toku radnog vremena? Da li se u firmi u kojoj radite organzuju aktivni odmori za radn

SPORTSKA REKREACIJA ZAPOSLENIH LICA 4

(VLADIMIR) Kada se najčešće bavite sportskom rekreacijom? u procesu rada u svakodnevnom slobodnom vremenu u toku nedeljnog odmora u toku godišnjeg odmora u toku zdravstveno-p

SPORTSKA REKREACIJA ZAPOSLENIH LICA 3

(VLADIMIR) Da li na sportsku rekreaciju odlazite samostalno ili u društvu? samostalno u društvu Da li odlazite na organizovane sportsko-rekreativne aktivnosti ili se oslanjat

Anketa o navijanju u Srbiji - 2014

(Zoran) Poštovani, Biro za društvena istraživanja (www.birodi.org) u saradnji sa Web istraživačkim servisom TVOJSTAV.COM realizuje online anketu o navijanju Internet populac

Anketa o navijanju u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Biro za društvena istraživanja (www.birodi.org) u saradnji sa Web istraživačkim servisom TVOJSTAV.COM realizuje online anketu o navijanju Int

BIRAČI PITAJU, IZBORNE LISTE I KANDIDATI ODGOVARAJU!

(Onlineistrazivanja) Kome je namenjeno Vaše pitanje? Izborna lista 1 Izborna lista 2 Predsednički kandidat 1 Kako glasi Vaše pitanje? Pol ispitanika Muško Žensko U koju staro

Lokalni lokali - Grad Nis

(Onlineistrazivanja) Kakav je odnos vlasti prema javnoj svojini, zašto su lokali u ekstra zoni Niša većinom ruinirani i zašto Agencija za restituciju još uvek pravim vlasnici

DIJABETES MONITOR 2020

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Pred Vama je anketa o dijabetesu, koja za cilj ima sagledavanje položaja obolelih od dijabetesa. Ovo je prvi talas istraživanja. Anketa tra

ANKETA: VANREDNO STANJE I LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE

(Onlineistrazivanja) Ljudska prava i osnovne slobode u Republici Srbiji zajemčeni su najvišim pravnim aktom i nizom ratifikovanih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. Do

Anketa o epidemije COVID 19 - stanje u gradovinma Srbije

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Udruženi građanski pokret i BIRODI realizuju anketu kojom žele da utvrdi stavove građana o stanju u gradovima Srbije tokom epidemije COVID-a 1

Ocenite izjavu Dr Velo Markovski o virusu CODIV19 i njegovom lečenju

(Onlineistrazivanja) Koji je Vaš prvi utisak nakon gledanja ovog priloga? Molimo Vas da ocenite sledeću izjavu: Jasna Argumentovana u smislu da sadrži relevane podatke za izn

Popis problema građana Srbije

(Onlineistrazivanja) Koji je? Vaš lični problem koji ne možete da rešite? Problem Vašeg domaćinstva koji ono ne može da reši? Problem grada u kojem živite čijim rešavanjem bi

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV o prilogu HRT-a o protestu "1 od 5000.000"

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link! Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima. T

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV o prilogu Studija B sa protesta "Stop krvavim košuljama"

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link! Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima. T

BOJA AUTOMOBILA

(dusan2401) Koja je najbolja boja za automobile? crvena, zelena, siva, crna, zuta, plava