BIRODI

English Srpski

KAKO SE SNABDEVAMO LEKOVIMA (186)

Neminovno je da se razbolimo i da tada koristimo lekove

Ključne reči: lekar,lek,recept,

1. Kako koristite lekove ?

1.Svakodnevno - 19.89% (37)
2.Povremeno - 56.45% (105)
3.Ne koristim lekove - 23.66% (44)

2. Da li lekove koje koristite dobijate na recept ?

1.Da - 22.70% (42)
2.Ne - 36.22% (67)
3.Samo neke - 41.08% (76)

3. Da li kupujete lekove po preporuci lekara ?

1.Da - 42.47% (79)
2.Ne - 8.60% (16)
3.Samo neke - 38.71% (72)
4.Sam/a odlučujem - 9.68% (18)
5.Po preporuci prijatelja - 0.54% (1)

4. Mislite da vam lekari preporučuju da kupujete lekove samo od nekih proizvođača,jer od njih dobijaju procente....

1.Da - 37.10% (69)
2.Ne - 19.35% (36)
3.Ne opterećujem se time - 43.55% (81)

5. Da li ste nekad imali negativne reakcije na lekove ?

1.Da - 19.35% (36)
2.Ne - 61.29% (114)
3.U blagom obliku - 19.35% (36)

Komentari (3)

USER14217 / 2012-08-28 09:23 / 55

Naravno da ima i dobrih lekara, nadje se jedan da valja od njih stotinu...

USER14344 / 2012-08-28 09:08 / 54

Miroslave verovatno imate loša iskustva,ali kao u svakoj profsiji ima divnih ljudi a ima i izuzetaka...

USER14217 / 2012-08-28 04:22 / 35

Preporuka svima - bezite od danasnjih lekara ... to su automehanicari a ne lekari

Slične ankete

Anketa za ljude kojima je sluh i govor oštećen - COPY - COPY

(Ibolja.app) Poštovani korisnici, ova anketa služi, da bi videli koliko je neophodna aplikacija koja bi bila namenjena prvenstveno ljudima sa oštećenim sluhom i govorom. Mol

Anketa za ljude kojima je sluh i govor oštećen - COPY - COPY - COPY

(Ibolja.app) Poštovani korisnici, ova anketa služi, da bi videli koliko je neophodna aplikacija koja bi bila namenjena prvenstveno ljudima sa oštećenim sluhom i govorom. Mol

ANKETA: BORCI PROTIV KORUPCIJE U 2020. GODINI U REPUBLICI SRBIJI?

(Onlineistrazivanja) Tekuću 2020. godinu obeležila je pandemija virusa COVID19. U ovom periodu uz postojeće, globalno ali i lokalno, javili su se novi, brojni slučajevi koru

Duvanski dim

(Milos_Paun) Pozdrav svima!! Kako ostaviti pusenje? Samo baciti Postepeno smanjivati Uzimate zvake Cigarete,dim,zastiata

Anketa za ljude kojima je sluh i govor oštećen - COPY

(Ibolja.app) Poštovani korisnici, ova anketa služi, da bi videli koliko je neophodna aplikacija koja bi bila namenjena prvenstveno ljudima sa oštećenim sluhom i govorom. Mol

Tema za debatu

(BibliotekaB) Izaberite temu o kojoj biste debatovali. O kojoj biste od ovih tema želeli da debatujete? Društvene mreže negativno utiču na psihičko stanje mladih - suprotstav

Novi mediji i interna komunikacija u preduzeću

(zivanovic) Poštovana/i, ja sam student završne (III) godine, Poslovne ekonomije na Visokoj školi za primijenjene i pravne nauke „Prometej“ – Banja Luka pa u cilju‚ izrade mo

DIJABETES MONITOR 2020

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Pred Vama je anketa o dijabetesu, koja za cilj ima sagledavanje položaja obolelih od dijabetesa. Ovo je prvi talas istraživanja. Anketa tra

Zdravlje ljubimaca

(lovepets) Da li dovoljno brinete o zdravlju svog ljubimca? Kako se zove i koje je rase vas ljubimac? Da li svog ljubimca vodite na redovan sistematski pregled? Da li svog lj

Anketa o istrazi Uprave za sprečavanje pranja novca u medijima i nevladinim organizacijama

(Onlineistrazivanja) Kako bi sebe opisali? Ja sam neko ko je upoznat sa stanjem u nevladinom sektoru i moj stav je o njima je pozitivan Ja sam neko ko je upozmat sa stanjem

UPITNIK O UPOTREBI ODEVNIH PREDMETA U SRBIJI

(Onlineistrazivanja) Sistem proizvodnje i potrošnje tekstila ima ogroman uticaj na životnu sredinu, klimu i društvo. Odeća, obuća i tekstil za domaćinstvo zauzimaju četvrto m

Da se čujemo! Tvoj stav o protestima ispred Narodne skupštine Republike Srbije

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Biro za društvena istraživanja sprovodi anketu kojom želi da sagleda motivaciju za učešće i moguća rešenja za novonastalu situaciju usled svak

ANKETA: VANREDNO STANJE I LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE

(Onlineistrazivanja) Ljudska prava i osnovne slobode u Republici Srbiji zajemčeni su najvišim pravnim aktom i nizom ratifikovanih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. Do

Anketa o epidemije COVID 19 - stanje u gradovinma Srbije

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Udruženi građanski pokret i BIRODI realizuju anketu kojom žele da utvrdi stavove građana o stanju u gradovima Srbije tokom epidemije COVID-a 1

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi

(sever.dzigurski) Poštovana/i, Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije je, uz podršku Tima za socijalno uključivanje i