Centar online istraživanja
English Srpski Српски

Popis prooblema građana Srbije (2)

Ključne reči: ,

1. Koji je?

Molimo Vas da zbog obrate podataka odgovore pišete latinicom. Hvala Vam

Vaš lični problem koji ne možete da rešite?

:
Finansije • CHF • 

Problem Vašeg domaćinstva koji ono ne može da reši?

:
Finansijsko stanje • Ispravnost vode za piće • 

Problem grada u kojem živite čijim rešavanjem bi se unapredio život ljudi kao što ste Vi?

:
Vise radnih mesta • nedostatak kulturnih sadržaja • 

Problem dela Srbije u kojem živite čijim rešavanjem bi se unapredio život ljudi kao što ste Vi?

:
Zaposljavanje • voda za piće u Vojvodini • 

Problem na nivou Srbije čijim rešavanjem bi se unapredio život ljudi kao što ste Vi?

:
Zaposljavanje  • Pravna sigurnost • 

2. Da li ste spremni da se angažujete u rešavanju?

Vaših ličnih problema:
Da - 100.00% (2)
Ne - 0%
Nisam siguran - 0%

Vaših porodičnih problema:
Da - 100.00% (2)
Ne - 0%
Nisam siguran - 0%

Problema na nivou grada u kojem živite:
Da - 100.00% (2)
Ne - 0%
Nisam siguran - 0%

Problema na nivou dela Srbije u kojem živite:
Da - 100.00% (2)
Ne - 0%
Nisam siguran - 0%

Problema na nivou Srbije:
Da - 50.00% (1)
Ne - 0%
Nisam siguran - 50.00% (1)

3. Šta je to što bi Vas opredelilo da se angažujete u rešavanju problema koje ste naveli?

Adekvatan posao • građanski aktivizam •

4. U kojem gradu/opštini živite?

NOVI SAD • Vrbas •

5. Da li su Vam se dešavale napred navedeno stvari?

Ostajali bez posla i teško nalazili novi:
Da pre 2000. godine - 0%
Da posle 2000. godine - 50.00% (1)
Da, posle 2012. godine - 50.00% (1)
Da i pre i posle 2000 godine - 0%
Da i pre i posle 2000. godine, ali i posle 2012. godine - 0%

Prekinuli školovanje ili se otežano školovali:
Da pre 2000. godine - 50.00% (1)
Da posle 2000. godine - 0%
Da, posle 2012. godine - 0%
Da i pre i posle 2000 godine - 50.00% (1)
Da i pre i posle 2000. godine, ali i posle 2012. godine - 0%

Niste sebi mogli da priuštite stvari koje vam znače:
Da pre 2000. godine - 0%
Da posle 2000. godine - 0%
Da, posle 2012. godine - 100.00% (2)
Da i pre i posle 2000 godine - 0%
Da i pre i posle 2000. godine, ali i posle 2012. godine - 0%

Niste moogli da se adekvatno lečite:
Da pre 2000. godine - 0%
Da posle 2000. godine - 0%
Da, posle 2012. godine - 100.00% (2)
Da i pre i posle 2000 godine - 0%
Da i pre i posle 2000. godine, ali i posle 2012. godine - 0%

Niste mogli da ostvarite zakonom garantovana prava:
Da pre 2000. godine - 0%
Da posle 2000. godine - 0%
Da, posle 2012. godine - 100.00% (2)
Da i pre i posle 2000 godine - 0%
Da i pre i posle 2000. godine, ali i posle 2012. godine - 0%

Radili posao koji je slabo plaćen :
Da pre 2000. godine - 0%
Da posle 2000. godine - 0%
Da, posle 2012. godine - 100.00% (2)
Da i pre i posle 2000 godine - 0%
Da i pre i posle 2000. godine, ali i posle 2012. godine - 0%

Radili posao koji je van Vaše struke:
Da pre 2000. godine - 0%
Da posle 2000. godine - 50.00% (1)
Da, posle 2012. godine - 50.00% (1)
Da i pre i posle 2000 godine - 0%
Da i pre i posle 2000. godine, ali i posle 2012. godine - 0%

Vi lično bili žrtva bezakonja/kršenja zakona:
Da pre 2000. godine - 0%
Da posle 2000. godine - 50.00% (1)
Da, posle 2012. godine - 50.00% (1)
Da i pre i posle 2000 godine - 0%
Da i pre i posle 2000. godine, ali i posle 2012. godine - 0%

Član porodice bio žrtva nepravde:
Da pre 2000. godine - 0%
Da posle 2000. godine - 50.00% (1)
Da, posle 2012. godine - 50.00% (1)
Da i pre i posle 2000 godine - 0%
Da i pre i posle 2000. godine, ali i posle 2012. godine - 0%

Vi lično bili žtva loše Vladine politike:
Da pre 2000. godine - 0%
Da posle 2000. godine - 100.00% (2)
Da, posle 2012. godine - 0%
Da i pre i posle 2000 godine - 0%
Da i pre i posle 2000. godine, ali i posle 2012. godine - 0%

Osiromašenje Vaše porodice:
Da pre 2000. godine - 0%
Da posle 2000. godine - 0%
Da, posle 2012. godine - 100.00% (2)
Da i pre i posle 2000 godine - 0%
Da i pre i posle 2000. godine, ali i posle 2012. godine - 0%

Opadanje moći i uticaja Vaše porodice:
Da pre 2000. godine - 0%
Da posle 2000. godine - 0%
Da, posle 2012. godine - 100.00% (2)
Da i pre i posle 2000 godine - 0%
Da i pre i posle 2000. godine, ali i posle 2012. godine - 0%

Morali da menjate grad u kojem ste živeli:
Da pre 2000. godine - 0%
Da posle 2000. godine - 0%
Da, posle 2012. godine - 100.00% (2)
Da i pre i posle 2000 godine - 0%
Da i pre i posle 2000. godine, ali i posle 2012. godine - 0%

6. Vi ste?

Muško - 100.00% (2)
Žensko - 0%

7. Koji je nivo Vašeg obrazovanja:

Osnovna škola i niže - 0%
Srednja škola - 50.00% (1)
Viša škola - 50.00% (1)
Završen fakultet - 0%
Završene master studije - 0%
Završene doktorske studije - 0%

8. Koliko godina imate?

55 • 39 •

9. Vi ste?

Radnik NK PK - 0%
Radnik VK - 0%
Tehničar (mašinski, hemijski, veterinarski, medicinski i sl) - 0%
Službenik u administraciji (knjigovođe, računovođe, šalterski službenici i sl.) - 0%
Osoblje zaštite (vojna lica, policija) - 0%
Rukovodilac (menadžer) nižeg ranga (šefovi, nadzornici, poslovođe i sl.) - 0%
Rukovodilac (menadžer) višeg ranga (direktori, direktori sektora, menadžeri i sl.) - 0%
Rukovodilac (menadžer) srednjeg ranga, specijalista - 0%
Stručnjak (inženjeri, profesori, lekari i sl) - 0%
Poljoprivrednik - 0%
Slobodna profesija (umetnici, slobodni novinari, trgovački putnici i sl.) - 0%
Privatni preduzetnik ima preduzeće sa preko 20 zaposlenih - 0%
Privatni preduzetnik ima preduzeće sa manje od 20 zaposlenih - 0%
Samozaposlen radi samostalno (zanatlije) ali ne pripada slobodnim profesijama - 0%
Sam zaraduje na drugi način - 50.00% (1)
Nezaposlen ostao bez posla - 50.00% (1)
Nezaposlen nikada do sada radio - 0%
Učenik - 0%
Student - 0%
Domaćica/domaćin (prevashodno se bavi poslovima u kući) - 0%
Penzioner - 0%
Nesto drugo - 0%

10. Kako bi sebe predstavili?

Konzervativac - 0%
Liberal - 0%
Socijaldemokrata - 100.00% (2)
Socijalista - 0%
Komunista - 0%
Anarhista - 0%
Zeleni - 0%
Apolitičan - 0%
Antipoliotičan - 0%
Nacionalista - 0%
Nesto drugo - 0%

Komentari (0)

Slične ankete

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV o prilogu HRT-a o protestu "1 od 5000.000"

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link! Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima. T

Tvoj stav o protestima u Beogradu

(Onlineistrazivanja) Da li ste učestvovali u protestima u Beogradu? Da, 8.decembra Da, 15. decembra Da, i 8. i 15.decembra Ni 8. i 15.decembra, ali nameravam da učestvujem u

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV o prilogu Studija B sa protesta "Stop krvavim košuljama"

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link! Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima. T

17 godina od 5.oktobra 2000. godine

(Onlineistrazivanja) Kada čujete "5. oktobar", šta Vam je prva asocijacija? U javnosti se pominje nekoliko opisa šta se deslilo 5. oktobra 2000. godine. Prema Vašem mišljenju

Članstvo u Istraživačko-analitičkoj mreži Srbije - 2017

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Biro za društvena istraživanja želi da uspostavi Istraživačko-analitičku mrežu Srbije (IAMS). Iz tog razloga sprovodi istraživanje koje treba

Članstvo u Istraživačko-analitičkoj mreži Srbije

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Biro za društvena istraživanja želi da uspostavi Istraživačko-analitičku mrežu Srbije (IAMS). Iz tog razloga sprovodi istraživanje koje treba

Anketa o predsedničkim kandidatima u Srbiji 2017.

(Onlineistrazivanja) Kako gledate na predsedničke izbore koji treba da se održe polovinom 2017. godine? Kao skoro pa nebitne Kao nebitne Kao bitne Kao sudbonosne Nemam stav

KNJIGA UTISAKA - RTS - 2016

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Biro za društvena istraživanja pokreće projekat "Knjiga utisaka". Cilj projekta je da se građanima Srbije da mogućnost da izraze stav o radu

Tvoja sedmica - sedmični pregled stavova građana Srbije

(Onlineistrazivanja) Koja je ličnost/institucija (pozitivno ili negativno) obeležila proteklih sedam dana i zašto? Koji je događaj (pozitivno ili negativno) obeležio protekli

Parada Ponosa 2016.

(Onlineistrazivanja) Da li znate za neku osobu koja je homoseksualne orijentacije? Da, član je moje porodice Da, prijatelji smo Da, radimo zajedno Da, komšije smo Ja sam homo

Online javno mnjenje 2016

(Onlineistrazivanja) Šta radite kada imate neki problem/prioritet? Tražim rešenje sam u skladu sa zakonom i procedurom Tražim rešenje na način koji to većina radi u skladu sa

Anketa o nezavisnom i slobodnom televizijskom kanalu

(Onlineistrazivanja) Šta očekujete od televizije? Da informiše tome šta se dešava Da objasni sta se dešava Da edukuje/obrazuje Da promoviše dobre stvari posebno one koje ra

Potpuni izbori 2016 Srbija

(nitramussu) Za koga će te glasati na Republičkim izborima 2016? Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje Za pravedniju Srbiju - Demokratska stranka (Nova, DSHV, ZZS) Ivica Dačić -

Tvoj stav o ....

(Onlineistrazivanja) Poštovani panelisti, Tvojstav je krenuo akciju testiranja programa učesnika predstojećih izbora. Promovišući online istraživanja kao način sagledavanja

ETIKA DANAS

(USER13750) Jan Amos Komenski (1592-1670) bio je lingvista, prirodnjak, humanista, filozof, političar, a nadasve otac novog