English Srpski Српски

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi (622)

Poštovana/i, Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije je, uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, u procesu izrade Smernica za unapređivanje uloge informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u obrazovanju. U sklopu izrade ovih Smernica sprovodi se i istraživanje o upotrebi IKT u nastavnom procesu. Ova anketa je namenjena osobama koje rade u osnovnim i srednjim školama kao nastavnici/e razredne i predmetne nastave. Popunjavanje ankete traje oko 10 minuta. Molimo Vas da izdvojite malo vremena i svojim učešćem date doprinos realizaciji ovog istraživanja. hvala unapred!

Ključne reči: informaciono-komunikacione tehnologije,IKT,nastava,obrazovanje,

1. Molimo Vas da označite uzrast / godine starosti

do 25 - 1.61% (10)
26-35 - 19.29% (120)
36-45 - 48.55% (302)
46-55 - 25.08% (156)
56 i više - 5.47% (34)

2. Koliko dugo radite u nastavi?

manje od 5 godina - 11.58% (72)
6-10 godina - 25.08% (156)
11-20 godina - 40.51% (252)
21-30 godina - 19.77% (123)
više od 30 godina - 3.05% (19)

3. Označite predmet koji predajete

Razredna nastava - 17.04% (106)
Maternji jezik i književnost - 11.58% (72)
Strani jezici - 6.43% (40)
Istorija - 3.22% (20)
Geografija - 1.29% (8)
Likovno - 0.96% (6)
Muzičko - 2.09% (13)
Matematika - 4.82% (30)
Biologija - 4.66% (29)
Fizika - 4.18% (26)
Hemija - 2.25% (14)
Fizičko - 1.61% (10)
Građansko vaspitanje - 1.61% (10)
Veronauka - 0.96% (6)
Sociologija - 0.16% (1)
Psihologija - 1.61% (10)
Filozofija - 0.32% (2)
ostali društveni predmeti - 0.48% (3)
ostali prirodni predmeti - 0.48% (3)
ostali stručni predmeti - 7.40% (46)
Tehničko i informatičko obrazovanje - 6.43% (40)
Računarstvo i informatika - 14.15% (88)
Nesto drugo - 6.27% (39)
Pedagog • stručni saradnik • bibliotekar • Direktor škole • poslovna informatika • medijatekar • biblitekar • patronažni učitelj • стручни сарадник, педагог • skolski bibliotekar • kamerna muzika, orkestar • stručni saradnik pedagog • harmonija • predmeti iz elektrotehničke grupe predmeta • ne radim u školi • pedagoškinja • elektro predmete • Tehničko i informatičko obrazovanje, Računarstvo i informatiku i Građansko vaspitanje • Компј. графику, Моделирање маш. ел. и конструкција • srpski kao nematernji jezik • Gradska prosvetna inspekcija / ucitelj ovaj profesor razredne nastave radio 17 godina i jos sam uca • Elektrotehnicku grupu predmeta • nastavnik individualne nastave u skoli za decu sa cerebralnom paralizom • Mašinska grupa prdmeta • Čuvari prirode • strucni saradnik psiholog • klavir u muzičkoj školi • stručni predmeti prehrambene struke • matematika i racunarstvo i informatika - dva predmeta • bibliotekar-medijatekar • programiranje •

4. Označite koliko često u Vašoj školi imate pristup sledećim resursima

Računar :
nikad - 4.34% (27)
ređe od jednom mesečno - 3.86% (24)
jednom mesečno - 1.13% (7)
nekoliko/više puta mesečno - 4.50% (28)
jednom nedeljno - 2.89% (18)
nekoliko/više puta nedeljno - 10.13% (63)
svakodnevno - 73.15% (455)

Internet :
nikad - 9.65% (60)
ređe od jednom mesečno - 4.98% (31)
jednom mesečno - 1.13% (7)
nekoliko/više puta mesečno - 5.14% (32)
jednom nedeljno - 3.54% (22)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.81% (61)
svakodnevno - 65.76% (409)

Štampanje dokumenata:
nikad - 8.68% (54)
ređe od jednom mesečno - 6.43% (40)
jednom mesečno - 4.98% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 7.23% (45)
jednom nedeljno - 5.14% (32)
nekoliko/više puta nedeljno - 14.47% (90)
svakodnevno - 53.05% (330)

Skeniranje i kopiranje dokumenata:
nikad - 12.54% (78)
ređe od jednom mesečno - 8.36% (52)
jednom mesečno - 3.22% (20)
nekoliko/više puta mesečno - 9.49% (59)
jednom nedeljno - 4.98% (31)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.59% (97)
svakodnevno - 45.82% (285)

Video projektor:
nikad - 16.24% (101)
ređe od jednom mesečno - 11.90% (74)
jednom mesečno - 4.98% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 8.04% (50)
jednom nedeljno - 5.31% (33)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.92% (99)
svakodnevno - 37.62% (234)

Audio i video oprema za snimanje i emitovanje:
nikad - 53.70% (334)
ređe od jednom mesečno - 11.90% (74)
jednom mesečno - 4.98% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 5.47% (34)
jednom nedeljno - 2.25% (14)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.91% (43)
svakodnevno - 14.79% (92)

Elektronska (multimedijalna) tabla:
nikad - 72.19% (449)
ređe od jednom mesečno - 5.31% (33)
jednom mesečno - 1.93% (12)
nekoliko/više puta mesečno - 3.22% (20)
jednom nedeljno - 2.09% (13)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.31% (33)
svakodnevno - 9.97% (62)

Oprema za održavanje video konferencije:
nikad - 82.32% (512)
ređe od jednom mesečno - 6.11% (38)
jednom mesečno - 1.29% (8)
nekoliko/više puta mesečno - 1.93% (12)
jednom nedeljno - 0.96% (6)
nekoliko/više puta nedeljno - 2.25% (14)
svakodnevno - 5.14% (32)

Digitalni kabineti:
nikad - 44.86% (279)
ređe od jednom mesečno - 9.32% (58)
jednom mesečno - 3.05% (19)
nekoliko/više puta mesečno - 5.14% (32)
jednom nedeljno - 4.66% (29)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.07% (44)
svakodnevno - 25.88% (161)

Prostor na serveru za smeštanje internet prezentacija i nastavnih materijala:
nikad - 49.36% (307)
ređe od jednom mesečno - 5.63% (35)
jednom mesečno - 3.38% (21)
nekoliko/više puta mesečno - 3.22% (20)
jednom nedeljno - 2.89% (18)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.14% (32)
svakodnevno - 30.39% (189)

Odgovarajući programi (softveri) - licencni/komercijalni:
nikad - 51.93% (323)
ređe od jednom mesečno - 7.07% (44)
jednom mesečno - 2.25% (14)
nekoliko/više puta mesečno - 3.05% (19)
jednom nedeljno - 3.22% (20)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.14% (32)
svakodnevno - 27.33% (170)

Odgovarajući programi (softveri) - slobodni softver:
nikad - 38.59% (240)
ređe od jednom mesečno - 6.59% (41)
jednom mesečno - 2.41% (15)
nekoliko/više puta mesečno - 3.70% (23)
jednom nedeljno - 3.70% (23)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.72% (48)
svakodnevno - 37.30% (232)

Pristup bazama podataka od značaja za oblast nauke kojom se bavim:
nikad - 31.99% (199)
ređe od jednom mesečno - 8.20% (51)
jednom mesečno - 3.54% (22)
nekoliko/više puta mesečno - 6.43% (40)
jednom nedeljno - 4.18% (26)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.97% (62)
svakodnevno - 35.69% (222)

Tehnička podrška prilikom upotrebe tehnologije:
nikad - 39.71% (247)
ređe od jednom mesečno - 11.25% (70)
jednom mesečno - 3.70% (23)
nekoliko/više puta mesečno - 7.56% (47)
jednom nedeljno - 7.07% (44)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.75% (42)
svakodnevno - 23.95% (149)

Pedagoško-didaktička podrška za upotrebu IKT u nastavi:
nikad - 46.14% (287)
ređe od jednom mesečno - 12.06% (75)
jednom mesečno - 4.50% (28)
nekoliko/više puta mesečno - 6.59% (41)
jednom nedeljno - 4.50% (28)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.88% (49)
svakodnevno - 18.33% (114)

Specifične asistivne tehnologije (npr. prilagođene tastature, miševi, komunikaciona pomagala, itd.):
nikad - 77.17% (480)
ređe od jednom mesečno - 4.66% (29)
jednom mesečno - 1.29% (8)
nekoliko/više puta mesečno - 4.34% (27)
jednom nedeljno - 0.80% (5)
nekoliko/više puta nedeljno - 2.25% (14)
svakodnevno - 9.49% (59)

5. Procenite nivo svojih kompetencija za upotrebu IKT u nastavi

1 - najniže / 5 - najviše

1 - 1.77% (11)
2 - 4.98% (31)
3 - 28.78% (179)
4 - 35.05% (218)
5 - 29.42% (183)

6. Rangirajte prilike kroz koje ste stekli svoje kompetencije za upotrebu IKT

koristeći strelice poređajte prilike tako da na vrhu bude ona kroz koju ste najviše naučili, a na dnu kroz koju ste najmanje

formalno obrazovanje (na fakultetu) - 19.71% (4.1382636655949)
seminari za stručno usavršavanje koji se nude kroz katalog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja - 17.19% (3.6093247588424)
drugi seminari/obuke za stručno usavršavanje (npr. kurs u školi računara) - 19.06% (4.0016077170418)
od drugih osoba koje imaju IKT znanja i veštine - 16.05% (3.3713826366559)
putem neformalnih onlajn kurseva i zajednica - 17.91% (3.7604501607717)
samostalno - 10.09% (2.1189710610932)

7. Koje još kompetencije treba da unapredite kako bi više koristili IKT u nastavi?

možete odabrati više odgovora.

korišćenje opreme - 18.19% (205)
upotreba računarskih programa - 27.24% (307)
pronalaženje i korišćenje dostupnih multimedijalnih nastavnih sadržaja - 19.70% (222)
priprema multimedijalnih nastavnih sadržaja - 28.93% (326)
Nesto drugo - 5.94% (67)
nista • nema nista • multimedijalnih • nedostatak je: neopremljenost inf.kabineta • Samostalna izrada aplikacija za testove • Nove tehnologije i oprema • timski rad • samo nadogradnja • u učionici nemam računar • Mogucnost da koristim racunarsku ucionicu svakodnevno, gde je svakom uceniku moguc pristup racunaru. • projektor kako bih prikazala ono sto znam • Kreiranje internet prezentacija • on lajn nastava • Aktuelnosti iz razvijenih obrazovnih sistema • elektronsku tablu • - • engleski jezik • izrada baze podataka • Треба ми боља опрема, а не знање. • samostalno podizanje Mudl platforme za ucenje • administracija racunarske mreze • slepo kucanje • korišćenje sistema za elektronsko učenje i učenje na daljinu • nemam dovoljno vremena zbor obimne papirologije koju MP neodmereno i besplatno zahteva • upotreba IKT u nastavi podrazumeva stalno usavršavanje • приступ ресурсима • nabavka osnovne opreme,interaktivna table,projektori • timski rad sa kolegama • bolja opremljenost skole • nedostaje jedino oprema npr. interaktivna tabla • praćenje rada i ocenjivanje uz pomoć IKT • Način motivacije učenika - pedagošku osnovu • korišćenje pametnih tabli, izrada softvera • obuka • pristup tehnici u školi • Problem je u nedostatku nastavnih sredstava, a ne u mojim kompetencijama. • da imamo internet u svim ucionicama a ne samo u nekima • nešto novo, izokrenuta učionica • Namenski programi za nastavu i istrazivanje • Bolja podrska • programiranje • Мањак квалитетне опреме. Рачунари, пројектори, лаптоп,... • opremljnost škola i kabineta • PRavljenje BAZE podataka • ne treba da unapređujem • navedeno je dovoljno • k4 • koricenje multimedijalne table • samostalna izrada edukativnih programa • usavrsiti metodiku primene IKT nastave • rad na zajedničkim projektima sa nastavnicima informatičke struke •

8. Označite koliko često u nastavi koristite sledeće računarske programe i materijale

Računarske programe MS Office paketa (Word, Excel, Power Point, itd.).:
nikad - 3.86% (24)
ređe od jednom mesečno - 3.86% (24)
jednom mesečno - 3.22% (20)
nekoliko/više puta mesečno - 11.09% (69)
jednom nedeljno - 3.54% (22)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.43% (96)
svakodnevno - 59.00% (367)

Programe za organizaciju nastave u elektronskom okruženju: sistemi za upravljanje učenjem (npr. Moodle, Blackboard).:
nikad - 55.63% (346)
ređe od jednom mesečno - 16.72% (104)
jednom mesečno - 4.98% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 6.43% (40)
jednom nedeljno - 3.54% (22)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.79% (36)
svakodnevno - 6.91% (43)

Programe za trenutno slanje poruka, audio i video konferencije (npr. Skype, Google Talk):
nikad - 38.42% (239)
ređe od jednom mesečno - 12.86% (80)
jednom mesečno - 4.66% (29)
nekoliko/više puta mesečno - 5.47% (34)
jednom nedeljno - 4.18% (26)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.97% (62)
svakodnevno - 24.44% (152)

Programe za socijalno povezivanje i saradnju u elektronskom okruženju za potrebe nastave (npr. Facebook, Google Apps, Ning):
nikad - 21.70% (135)
ređe od jednom mesečno - 8.68% (54)
jednom mesečno - 5.63% (35)
nekoliko/više puta mesečno - 7.88% (49)
jednom nedeljno - 5.79% (36)
nekoliko/više puta nedeljno - 11.25% (70)
svakodnevno - 39.07% (243)

Programe za izradu i uređivanje Internet stranica (npr. Blogger, Edublogs, Wikispaces):
nikad - 50.96% (317)
ređe od jednom mesečno - 10.45% (65)
jednom mesečno - 5.31% (33)
nekoliko/više puta mesečno - 6.43% (40)
jednom nedeljno - 5.14% (32)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.32% (58)
svakodnevno - 12.38% (77)

Programe za izradu i deljenje fotografija, audio i video zapisa (npr. Flickr, iTunes, YouTube):
nikad - 27.17% (169)
ređe od jednom mesečno - 15.43% (96)
jednom mesečno - 7.72% (48)
nekoliko/više puta mesečno - 9.81% (61)
jednom nedeljno - 8.20% (51)
nekoliko/više puta nedeljno - 13.50% (84)
svakodnevno - 18.17% (113)

Interaktivne veb-alate:
nikad - 44.69% (278)
ređe od jednom mesečno - 16.08% (100)
jednom mesečno - 5.47% (34)
nekoliko/više puta mesečno - 9.00% (56)
jednom nedeljno - 6.11% (38)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.65% (60)
svakodnevno - 9.00% (56)

Materijale na maternjem jeziku koje pronalazim na internetu:
nikad - 6.59% (41)
ređe od jednom mesečno - 7.07% (44)
jednom mesečno - 5.79% (36)
nekoliko/više puta mesečno - 12.86% (80)
jednom nedeljno - 10.61% (66)
nekoliko/više puta nedeljno - 20.58% (128)
svakodnevno - 36.50% (227)

Materijale na stranim jezicima koje pronalazim na internetu i onlajn platformama:
nikad - 17.20% (107)
ređe od jednom mesečno - 17.20% (107)
jednom mesečno - 8.04% (50)
nekoliko/više puta mesečno - 12.54% (78)
jednom nedeljno - 9.97% (62)
nekoliko/više puta nedeljno - 14.47% (90)
svakodnevno - 20.58% (128)

Materijale koji se nalaze na postojećim onlajn platformama:
nikad - 14.47% (90)
ređe od jednom mesečno - 13.99% (87)
jednom mesečno - 9.00% (56)
nekoliko/više puta mesečno - 13.83% (86)
jednom nedeljno - 11.58% (72)
nekoliko/više puta nedeljno - 16.08% (100)
svakodnevno - 21.06% (131)

Materijale koji su dostupni u školskoj računarskoj mreži i bazi podataka:
nikad - 51.93% (323)
ređe od jednom mesečno - 12.86% (80)
jednom mesečno - 6.43% (40)
nekoliko/više puta mesečno - 6.43% (40)
jednom nedeljno - 4.18% (26)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.11% (38)
svakodnevno - 12.06% (75)

Elektronske materijale koje poseduje škola (npr. CD ROM):
nikad - 47.75% (297)
ređe od jednom mesečno - 15.27% (95)
jednom mesečno - 5.79% (36)
nekoliko/više puta mesečno - 5.63% (35)
jednom nedeljno - 5.79% (36)
nekoliko/više puta nedeljno - 8.04% (50)
svakodnevno - 11.74% (73)

Elektronske materijale koje ste dobili od izdavača udžbenika:
nikad - 30.39% (189)
ređe od jednom mesečno - 14.95% (93)
jednom mesečno - 7.23% (45)
nekoliko/više puta mesečno - 9.16% (57)
jednom nedeljno - 7.56% (47)
nekoliko/više puta nedeljno - 13.02% (81)
svakodnevno - 17.68% (110)

9. Označite koje onlajn resurse koristite u svom radu

možete odabrati više odgovora

kreativnaskola.rs - 25.07% (446)
digitalnaskola.rs - 16.69% (297)
www.ask.rs - 3.82% (68)
obrazovanje.vojvodina.gov.rs - 4.33% (77)
edublogodak.com - 3.54% (63)
vebciklopedija.weebly.com - 9.84% (175)
klikdoznanja.edu.rs - 18.04% (321)
phet.colorado.edu/sr - 3.37% (60)
rs.wikimedija.org - 8.26% (147)
Nesto drugo - 7.03% (125)
našaškola.net • fizika za osnovce • pil • ništa • sajtovi za razmenu besplatnog notnog materijala • youtube.com • Učitelji i učiteljice • i neke od nabrojanih, ali sve ono sto mi u datom momentu odgovara • еЗбирка • PIL,e-pismen,vikipedija • www.edu-soft.rs • www.mein-deutschbuch.de • pdfsb.com • http://imslp.org/ i druge sajtove sa notnim izdanjima dostupnim za besplatni downlaod • www.e-informatika.net • www.zuns.rs, www.nb.rs, www.projekatrastko.rs, www.riznicasrpska.net etc • materijale sa obrazovnih portala i sajtova na engleskom jeziku • mimioconect,... • nemam odredjeni resurs • http://www.teachingenglish.org.uk/ • razne grupe unutar Facebooka • ispeciparecideci, uciteljicaljilja • youtube , wikipedis • pravoslavlje na internetu • vikpedija.rs • Coursera.org • macmillan, onestopenglish,OUP, Cambridge • http://www.w3schools.com/ • academy.oracle.com • Sajtove koji nisu u ponudi na ovom spisku • Rayne strane sajtove • www.nasaskola.net, www.geogebra.org • sajtovi muzeja i galerija • rastko, nastava istorije, narodna biblioteka, jad vasem, specijalizovane sajtove za istoriju...a • WordPress • NASA, ESA, iz oblati fizike • ispeciparecideci.wordpress.com, zlatna-djeca.blogspot.com,uciteljicaljilja.wordpress.com • projekat rastko • Projekat Rastko, CNTI i FILMic, wordpress, youtube • tudasbayis.hu • Blogovi koje pišu kolege • busyteacher.com • www.communication4all.co.uk, www.zvrk.rs, www.learnenglishkids.britishcouncil.org • sajtovi americkih fakulteta i sl • http://www.vanda51pro.com • pojedini blogovi, ask.rs, rastko.rs, itd... • https://sites.google.com/site/oeopeneducation/home • projekatrastko • nas skolski e-learning • Uglavnom sajtove na engleskom jeziku: recimo drugih škola u Velikoj Britaniji ili SAD... • www.pil-vb.net • Lični blog • praktikum.rs znanje.org • Google •

10. Procenite u kojoj meri upotreba IKT doprinosi sledećim aspektima

1 - uopšte ne doprinosi / 5 - od presudnog je značaja

kvalitet nastave:
1 - 0.97% (6)
2 - 2.11% (13)
3 - 12.82% (79)
4 - 39.61% (244)
5 - 44.48% (274)

dostizanje ciljeva časa:
1 - 0.65% (4)
2 - 3.74% (23)
3 - 22.44% (138)
4 - 42.11% (259)
5 - 31.06% (191)

motivacija učenika/ca:
1 - 0.65% (4)
2 - 2.11% (13)
3 - 10.08% (62)
4 - 29.76% (183)
5 - 57.40% (353)

učešće učenika/ca u nastavi:
1 - 0.65% (4)
2 - 2.76% (17)
3 - 13.94% (86)
4 - 37.44% (231)
5 - 45.22% (279)

postignuća učenika/ca:
1 - 0.98% (6)
2 - 3.93% (24)
3 - 20.66% (126)
4 - 43.77% (267)
5 - 30.66% (187)

razvoj kompetencija učenika/ca za upotrebu IKT:
1 - 0.98% (6)
2 - 2.76% (17)
3 - 9.59% (59)
4 - 29.43% (181)
5 - 57.24% (352)

11. U nekoliko rečenica prokomentarišete odgovore na prethodno pitanje

Nemam komentar • Ok • Tradicionalna nastava mora da se obogati upotrebom IKT jer to mnogo doprinosi kvalitetu nastave, razvoju kreativnosti, zanimljivija je i ucenici su zainteresovaniji za ucenje. • Učenicima su kompjuteri, odnosno audio-vizuelna sredstva veoma bliski zato što je informacija kompletna. Audio bez vizuelnog je suviše apstraktno za tako mlad uzrast pa su deca prijemčivija za ono što može plastično da im se predstavi u video prezentaciji što je svakako vrsta očigledne nastave. • Smatram da upotreba IKT ne doprinosi mnogo zanimljivijoj nastavi,jer učenicima je danas sve dostupno na netu ,tako da im to ne predstavlja neku motivaciju.Pre 5 godina je bilo mnogo zanimljivije,da se učenicima prikaze neka prezentacija ili da odgledaju neki film koji je vezan za plan i program nastavne jedinice. • Upotreba IKT u nastavi može da bude itekakav podsticaj da učenici sa većom motivacijom pristupaju samom procesu učenja. Vešto rukovođeni, samostalno dolaze do novih saznanja na jednostavan, njima mnogo prihvatljiviji i zanimljiviji način. Takva znanja ostaju trajna,a uspeh njihovog rada veoma očigledan i merljiv. Kroz ovakav proces učenja i učenici se uče da samostalno procenjuju svoj i rad svojih drugova u odeljenju. • Ученици поседују знање коришћења рада на рачунарима, али селективно - мање познају базе података и корисне сајтове(линкове. Воле да раде презентације. часови уз рачунар су им живљи, занимљивији, активнији су. Најбољи резултати су у дигиталном кабинету, када се остварује и групни рад или по паровима • Upotreba kompjutera u školi pomaže da čas bude zanimljiv,sa više ilustrativnih pristupa nekim temama, da sliku prati zvuk i da se računar koristi kao UČILO a ne samo kao izvor zabave • Kvalitet nastave se moze u velikoj meri poboljsati,dok postignuca ucenika zavise i od mnogih dr.faktora. • dsds • Da bi IKt bio zastupljeniji u nastavi treba omogućiti prostup opremi, tj. resursima u školama. Škole su i dalje nedovoljno opremljene novim tehnologijama. • Ucenici su zainteresovani za korišćenje tehnologije u nastavi. • Nastava treba da budepovezana sazivotom ,posto ucenici koristek od kuce racunar ,trebalo bi svakodnevno da ga koriste i u nastavi za sticanje znanja. • Kao prva anketa ovakve vrste, pitanja i ponuđeni odgovori su prilično dobro osmišljeni. U budućim ovakvim anketama trablo bi uključiti još neka pitanja i ponuditi još nekoliko dodatnih odgovora kako bi slika realnog stanja bila preciznija. • Upotreba IKT u nastavi podize kvalitet nastave,veoma brzo se dostizu ciljevi casa.Istovremeno to povlaci za sobom da motivacija na casu bude bolja i da ucenici uzimaju vise ucesce u toku nastavnog casa.Kao rezultat toga nastavnici imaju povratnu informaciju o postignucu ucenika i shvatanju gradiva i pokaznih vezbi.Sve to doprinosi razvoju kompetencije ucenika za upotrebu IKT!! • Uvesti informatiku i racunarstvo kao obavezni predmet u osnovnim skolama! • за ове одговоре остаћеТе ускраћени, већ сам Вам их дао у претходним одговорима. • IKT u nastavi mogu veoma popraviti kvalitet nastave ,djaci vise ucestvuju ,ali sto se tice motivisaosti mislim da su motivisani isti ucenici kao i kod tradicionalne nastave • Upotreba IKT tehnologija u nastavi može značajno da doprinse poboljšanju kvaliteta nastave ali se ne može reći da je od presudnog značaja. Dostupnost tehničkih resursa doprinosi boljoj informisanosti nastavnika, omogućava jednostavniju izradu nastavnih materijala. uputstava, testova i sl, kao i boljoj komunikaciji sa učenicima. Ono što jeste od presudnog značaja je da nastavnici znaju kada i gde mogu upotrebiti raćunar u nastavi a da to ima pozitivnog efekta. • Potrebno je da nastavnici koiste multimedijalna sredstva u nastavi ne da bi ona sama sebi bila cilj, već u svrhu učenja učenika! • Učenici su više motivisani za rad na času ako im je vizuelno prikazan materijal koji se obrađuje, lakše se pamti.Takva nastava im je zanimljivija, a mogu da i sami nauče da koriste elektronske medije u istraživanju. • Ucenici treba da budu aktivni ucesnici nastave! A ne samo pasivni posmatraci! • Bez obzira na slabu opremljenost matične škole elektronskim resursima i tehnologijom, mislim da se uz pomoć jednog kompjutera/laptopa i dobre volje nastavnika, kao i aktivnog učešća đaka u vidu održavanja stranice, istraživanja na Internetu ili odgovora na domaće zadatke uz korišćenje onlajn rešenja, može postići neopisivo mnogo! • IKT je dobra stvar za vezbu i sablonsko resavanje problema. Ucenici znaju da budu i kreativni, ali ako im se sve pruzi na tacni, nekad to moze da unisti njihovu kreativnost i radoznalost. Mnogo stvari saznam upravo od djaka. I to je dobro. Ali mislim da nesablonske zadatke , za one talentovane ucenike, ipak ne treba davati resene unapred, ali ih treba uputiti na forume i dati izvesne smernice kako i kome da se obrate . Nastavnik je tu samo kao pomagac, ali ne kao jedini izvor znanja. • Moje znanje savremene komunikacione tehnologije je skromno,ali ne osećem potrebu da je,kao takvu,upoznajem-želim samo da je koristim.U tom smislu mi treba podrška odnosno obuka za korišćenje postojećih resursa i u školi MORA postojati čovek koji će pratiti novitete i pružiti tehničku podršku nama kojima tehnika nije "srednje ime". • Motivacija, učešće i postignuće ne zavise samo od IKT kompetencija - zavise od prirode predmeta i rada nastavnika, motivacije učenika i nastavnika, metodike itd. Ali direktno utiče na postignuće, jer se mnogo resursa može naći primenom IKT tehnologija i te kompetencije su danas u direktnoj vezi sa uspehom u životu - iz bilo koje oblasti. • Informacione tehnologije znatno doprinose unapređenju nastave. Mada, ne treba preterivati. Živa reč je na prvom mestu. • ИКТ не може само по себи допринети повећању претходно наведених ставки, већ ту долазе до изражаја методичко-дидактичке и друге компетенције наставника. Примена ИКТ може много утицати и на квалитет наставе и на повећање мотивације ученике и на све остало наведено, али само ако наставник зна правилно да их користи (у складу са циљем часа, узрасним и индивидуалним карактеристикама ученика, конкретном наставном ситуацијом, итд). • Motivacija i postignuce ucenika zavise i od interesovanja za predmet, od samog programa i gradiva... • IKT je veoma vazan deo nastave • Зависи од пажње ученика и воље за рад, мотивације, а највише брзине саме технике, која по некада закаже, често закаже!!! Срамота је да школе у Србији немају плаћене ИКТ стручњаке, па наставници Информатике не стижу да раде свој посао, него их искоришћавају БЕСПЛАТНО за све од куцања до техничких проблема и инсталирање система на рачунаре. У питању су десетине рачунара. Библиотекари се не разумеју у рачунаре итд. А наставници Информатике држе курсеве по потреби наставницима, бесплатно! • IKT poduže na stavni proces na viši ili, tačnije, na neophodan nivo u 21. veku. Unosi dinamiku u nastavu, produžava nastavnu situaciju na vreme van škole, pospešuje smislen grupni rad i omogućava vidljivost rezultata rada/projektnih aktivnosti... • deca su vrlo pametna i talentovana • U skole treba uneti sto vise interaktivnih tabli i obuciti nastavnike i ucitelje da ih koriste svakodnevno. • / • Učenici rado prihvataju IKT tehnologije i rado ih koriste. Ja radim u takvoj školi da nemam mogućnosti da koristim IKT tehnologije u nastavi koliko je to potrebno već kada po nastavnom planu imam potrebu korišćenju računara, nosim svoj lap-top, kao i učenici koji imaju svoj. • Ne želim da komentarišem,zbog apsurda u našem sistemu obrazovanja. a naročito zbog neadkvatnih pravila-prepisavanje iskustva iz drugih zemalja,kao i nehumanog najavljenog uvođenja umrežavanja škola. • Samom primenom IKT doprinosi većem prostoru pri objašnjavanju nastavnih sadržaja, čime se poboljšavaju postignuća učenika. Motivacija učenika je na višem nivou jer su zainteresovani za nove tehnologije, a samim tim im je i sam proces nastave interesantniji. Ujedno nadograđuju svoje znanje, osposobljavaju se za dalju primenu IKT u svom radu, razvijaju pristum timskom radu. • Настава може бити квалитетна, мотивишућа и ефикасна и без ИКТа. Са друге стране, ученици се могу оспособити да користе ИКТ само ако их ЗАИАТА КОРИСТЕ. • Dobija se na osavremenjavanju nastave, ucenici su zainteresovaniji za materijale i medije koji su im bliski (danasnjim ucenicima su papir i knjiga nametnuti mediji), lakse se snalaze u materijalu,povecano je njihovo ucesce jer bolje opazaju, pokazuju sklonost za daljim istrazivanjem. Postize se visok transfer znanja, vizuelizacija pojmova i naj bitnije, ponekad sami pronalaze odgovore na mestima koja su nama nepoznata. Dobit u nastavi je visestruka. • Nastavnik se ne sme osloniti samo na primenu IKT-a u nastavi, da bi čas bio kvalitetan, mora biti dobro osmišljen... • Deci časove čini zanimljivijim i drugačijim, podstiče ih na aktivnije učešće i razmišljanje, mada najčešće prate slajdove, ali ih animira mnoštvo boja i zvukova. • Upotrebom IKT-a nastava može biti dinamičnija i interesantnija učenicima. Veća je mogućnost njihove participacije, jer oni vrlo rado prihvataju nove tehnologije i motivisaniji su da na taj način usvajaju nove sadržaje. Takođe, to je mogućnost da i sami razvijaju različite oblike digitalne pismenosti. • jljhčjlčh • Učenicima su samo pisani udžbenici dosadni. Oni uče tako što rade nešto konkretno i jedino tako ima postignuća • Olakšava se izvođenje nastave kao npr. vreme potrebno za za crtanje šema se skraćuje, simulacije mogu mnogo dodatno da objasne principe rada, učenici mogu kvalitetnije da učestvuju u nastavi i da istražuju, ostavlja se više prostora za razgovor sa učenicima i istraživanje u odnosnu na klasično predavanje • Džaba IKT ako je loša nastava/priprema/plan/nastavnik/ministarstvo. Ministarstvo je užasno. • Svakako je nastava zanimqivija uz simulacije i animacije. Učenici se uče da samostalno spremaju lekcije uz korišćenje rasploživog materijala na Internetu, vežbaju i engleski jezik. Samostalno izvode zaključke , shvataju težinu pripremanj lekcija , pa više uvažavaju nastavnike. Razvijaju logiku i samopouzdanje. Što se tiče invalida i dužeg odsustvovanja dec zbog bolesti , trebalo bi njima uvesti i IPTV. • Na zalost, situacija u skoli je takva da nemamo pristup ni potrebnim programima za unapredjenje nastave niti smo dovoljno upuceni za njeno koriscenje.. • Korišćenje IKT u nastavi postiže se osavremenjavanje nastave, povećava interesovanje učenika , ali to ne znači automatsko postizanje ciljeva nastave i postignuća učenika. Svakako da se upotrebom različitih programa može postići dinamičnija nastava i samim učenicima omugućava uključenje u izradu zadataka , kao i upoznavanje sa različitim programima. • Ucenicima upotrreba ovakivih sredstava u nastavimoze poboljsati kvalitet znanja, ali nije od presudnog znacaja. • Класична настава више није занимљива и сврсисходна, док се коришћењем IKT у настави много више постиже на квалитету наставе и мотивацији ученика. •

12. Šta smatrate da su najveće prepreke u primeni IKT u nastavi

možete odabrati više odgovora

nedostatak opreme - 16.12% (442)
nedovoljno digitalnih kabineta - 12.29% (337)
nedostatak adekvatnih elektronskih materijala za nastavu - 9.23% (253)
nedostatak kompetencija nastavnika/ca za primenu IKT - 14.41% (395)
nedostatak spremnosti nastavnika/ca da koriste IKT - 14.48% (397)
nedostatak tehničke podrške za primenu IKT u nastavi - 12.22% (335)
nedostatak pedagoško-didaktičke podrške za primenu IKT u nastavi - 10.50% (288)
nedostatak podrške od strane drugih osoba zaposlenih u školi - 9.19% (252)
Nesto drugo - 1.57% (43)
ученичка незаинтересованост и неспремност да се уче у овој области (алатке које су им потребне, а пр • nemaju sva deca računare i pristup internetu • sve što je navedeno • Nesrazmernost između postignuća učenika u ulaganja nastavnika u pripremu • Stav lokalne samouprave da izađe u susret ka postizanju podizanja IT u školi • otpor rukovodećih struktura • Isto su plaćeni i oni koji koriste ikt i oni koji predaju uz pomoć krede i table. • Nemotivisanost nastavnika • potrebno je da svaka ucionica ima tzv. pametne table, povezane sa komjuterom. • nezainteresovanost za inovacije • novac za opremu, usavršavanje i najvažnije stimulaciju nastavnika koji se dodatno angažuju • nedostatak novca za sve gore navedeno • Ministarstvo iz komunističkog doba kojem je cilj da spreči štrajkove umesto da unapredi nastavu • Slaba motivisanost • nezainteresovanost učenika • nezainteresovanost nastavnika, nerazumevanje direktora • Losi programi i planovi • учешће Педагошког завода (ово се односи на простор Републике Српске) • NOVAC • nedostatak realnije i konkretnije podrške IKT sektoru na svim nivoima • motivacija • Preciziranje i obaveza upotrebe • Prilagođavanje svih učesnika u IKT mogućnostima za rad • ZA MOJ PREDMET U SKOLI GDE PREDAJEM NEMAM NI KABINET , A KAMOLI JOS DA KORISTIM KOMPIJUTER U INFOR. • To sto im je draze da igraju kompjuterske igrice nego da nauce nesto. • Medijatekar koji bi upoznavao nastavnike sa mogućnostima IKT i bio facilitator. • Pored velikog broja računara u školi, koristim svoj lični... • materijalna motivacija nastavnika • Небрига, немар и безобразлук локалне самоуправе! • nedisciplina učenika prilikom izvođenja takvog časa • spor Internet pristup, nedostatak razmene iskustva nastavnika(forumi) objedinjeni na jednom mestu • nedostatak sredstava za održavanje postojeće opreme • Najviše nedostatak spremnosti nastavnika. • Nemaju svi učenici adekvatno znanje da bi se uključili u nastavu • Neadekvatna podrska ministarstva prosvete i ne nalazenje novca za finansiranje IKT nastave • planovi predmeta a i standardi • stav države prema tim kompetencijama i nedostatak standarda • nedovoljna spremnost da se ceni rad nastavnika u okviru IKT • софтвер • šta više? • Govoriti o promeni IKT u nastavi tamo gde nema osnovnih higijenskih uslova? Mnogo dece nema PC, adsl • stavljanje informatike u drugi plan • Kvalitet opreme koja se koristi u IKT. računari po školama su jako zastareli •

13. Šta smatrate da je neophodno preduzeti kako bi se unapredila uloga i povećala primena IKT u nastavi?

možete odabrati više odgovora

obezbediti više prilika za razvoj kompetencija - 9.93% (357)
obezbediti bolju opremu - 11.57% (416)
obezbediti bolju tehničku podršku u školi - 11.74% (422)
intenzivnije promovisati raspoložive onlajn resurse i materijale - 9.40% (338)
razvijati bolje priručnike za nastavnike/ce - 9.21% (331)
intenzivnije promovisati i nagrađivati upotrebu IKT u nastavi - 9.57% (344)
uvrstiti više sadržaja o IKT u nastavne programe - 7.62% (274)
unaprediti zakonsku regulativu - 6.09% (219)
povećati podršku Školskih uprava - 7.29% (262)
povećati podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - 9.93% (357)
povećati podršku ministarstva nadležnog za telekomunikacije - 6.31% (227)
Nesto drugo - 1.34% (48)
odrediti koordinatora za IKT u svakoj skoli i nagraditi ga sa 10-30% norme casova, • обезбедити било какву опрему • sve navedeno • obavezne seminare za nastavnike o primeni IKT sa primetima iz predmeta • obezbediti da se licenciran softver u edukativne svrhe dobije BESPLATNO • motivisati nastavnike za kreativniji rad (sistem nagradjivanja nastvnika nije adekvatan) • Više novca • Uvesti predmet INFORMATIKA I RAČUNARSTVO kao obavezan od I do VIII razreda! • Posebno nagraditi PROFESORE koji se zalažu za modernizaciju i poboljšanje izvođenja nastave. • sirenje iskustva sa nastavnicima koji upotrebljavaju IKT u nastavi i nagradjivanje takvih nastavnika • и локиалне самоуправе • Mnogi učenici privatno nemaju komijuter odnosno pristup internetu • пригодан софтвер • Ne obezbediti bolju opremu već obezbediti opremu • SVE treba preduzeti, ali pre svega OPREMA i MOTIVACIJA nastavnika • u obrazovnom sistemu na svim nivoima treba zaposliti odgovarajuće IKT stručnjake sa rezultatima • Obučiti nastavnike za korišćenje IKT-e u nastavi • Direktori su staromodni!!! • Новац, повољне кредите за опрему кућну, бесплатне сате, импулсе и остало • Strucno lice za primenu IKT u nastavi u skolama. Master Profesor Informatike, Milan Rajkovic. • Osoba u školi koja bi se bavila unapređenjem nastave na nivou čitave škole. • Повећати подршку Педагошког завода (ово се односи на простор Републике Српске) • Potrebno je prvo da svaki nastavnik ima svoj lap top ili racunar • olaksati nastavicima administrativne poslove-popunjavanje skolskog dnevnika da bi imali vise vremena • ne izbacivati IKT iz osnovne škole i odvojiti ga od OT-a • Informatički opesminiti nastavnike • Uvesti računarstvo i informatiku kao obavezni predmet • da bi se postigao održivi efekat ovo pitanje ne može se odvojiti od celine obrazovnog pitanja • Pomuditi više gotovih materijala, resursa i baza. Formirati i poseban tim u okviru nekog tela . • obezbediti računar za svakog nastavnika • Povećati plate ili bar ne tražiti da nastavnici obuke plaćaju iz svog dubokog džepa. • Neophodno je uvesti informatiku u redovnu nastavu i obezbediti tehnicku podrsku za nastavnike. • Analiza spremnosti učenika za određene modele rada • Deci omogućiti korišćenje računara i interneta u školi, npr. posle nastave, jer nemaju uslova kući • vaspitati decu i naučiti ih kako da pravilno koriste i cene nove načine učenja • Promeniti planove i programe konsultujuci NASTAVNIKE • Uvesti informatiku kao maturskji ispit • Razviti privredu, uložiti u škole, proverivati tok novca koji uđe u skolu, a nemena je razvoj IKT-a • Obučavati učenike • запослити стручну особу за техничку подршку и одржавање опреме која ће помоћи наставницима • Promeniti svest dece o skoli. • Donirati skolama opremu i programe. • obezbediti više opreme • uvesti Informatiku u redovnu nastavu • nagraditi ljude koji se trude • Informatički kultivisati direktore i nastavnike..imperativnije a ne po slobodnoj volji... • Omogućiti da svaki nastavnik u svojoj kući ima svoj računar i internet po beneficiranim cenama jer j • Izjednacenost finansiranja •

Komentari (0)

Slične ankete

Stavovi studenata

(MKovacevic) Molim Vas da odgovorite na sledeca pitanja Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računar društvene mreže rad u Office paketu traženje inf

IKT

(Katarina996) Molimo Vas da odgovorite na sledeća pitanja. Koliko je primena računara bila zastupljena u nastavi na Vašim dosadašnjim studijama na Hemijskom fakultetu? veoma

IKT

(Jelena_96) Molim Vas da odgovorite na sledeća pitanja. Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računare. društvene mreže rad u Office paketu traženje

Stavovi studenata

(Marijana96) Postovane kolege i koleginice, Molim Vas da odgovorite na sledeca pitanja. Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računare. društvene mre

Uslužno preduzeće AJTIKO

(zlatokosa1) OPIS DELATNOSTI: Nudimo usluge programiranja, obrade slika, profesionalni konsalting iz mnogih oblasti IT tehnologija, kombinovanje tipografije, ilustracije, fot

Preduzeće AJTIKO

(zlatokosa1) OPIS DELATNOSTI: Nudimo usluge programiranja, obrade slika, profesionalni konsalting iz mnogih oblasti IT tehnologija, kombinovanje tipografije, ilustracije, fot

Vodosnabdevanje

(lLucky) Hvala za učešće u ovoj anonimnoj anketi :) Molim da anketu popunjavaju samo punoletna lica bez obzira na pol i mesto. Vaš pol (rod) i mesto boravka Ženski pol, ži

Savremene tehnologije u skolstvu

(delakroa) Dobrodosli u anketu o primeni savremenih tehnologija! Da li koristite internet za ucenje? Mislite li da je kvalitetnije ucenje pomocu racunara? Mislim da jeste Mis

Vaša interesovanja

(oreova_mala) Zdravo svima! Ova anketa je kreiranja radi uzimanja određenih informacija o Vašim interesovanjima. Pažljivo pročitajte pitanja i izaberite odgovor koji Vam odgo

Kakve dnevne novine želimo? - 2015

(Onlineistrazivanja) Da li ste i koliko zainteresovani da u dnevnim novinama čitate o sledećim temama? Spoljna politika Unutrašnja politika Politički život u lokalnoj sredini

Istraživanje o konzumiranju duvanskih proizvoda

(Bazinga94) Pozivam vas, da popunite anketu koja mi je potrebna za seminarski rad iz psihologije. Anketa je anonimna. Da li konzumirate duvanske proizvode? Koje duvanske pro

Ocena vladajućeg sentimenta hashtaga #NetBot

(Mooshema) Ovom anketom želimo da istražimo vaš utisak o sentimentu konverzacije koji ste imali, ako ste pratili na Tviteru hashtag #NetBot (panel (Zlo)upotreba interneta, Me

Digitalno čitanje

(Spring) Poštovani, molim za koji minut Vašeg vremena, kako bi zajedno učestvovali u razvoju nove aplikacije koja spaja ljubitelje knjiga i novih tehnologija. Da li čitate kn

Mobilni telefoni

(Tatjana998) Da li posedujete mobilni telefon? Ne Jedan Dva Tri Vise od tri Operativni sistem vaseg mobilnog telefona je...? Android Windows Syimbian Mac OS BlackBerry OS Ko

problem nezaposlenosti

(tanja1983) dobro dosli ....posto je ne zaposlenost danas tema o kojoj se najvise govori i koja je najveci problem danasnjos