istraživanje - deliberacija - medijacija

English Srpski

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi (630)

Poštovana/i, Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije je, uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, u procesu izrade Smernica za unapređivanje uloge informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u obrazovanju. U sklopu izrade ovih Smernica sprovodi se i istraživanje o upotrebi IKT u nastavnom procesu. Ova anketa je namenjena osobama koje rade u osnovnim i srednjim školama kao nastavnici/e razredne i predmetne nastave. Popunjavanje ankete traje oko 10 minuta. Molimo Vas da izdvojite malo vremena i svojim učešćem date doprinos realizaciji ovog istraživanja. hvala unapred!

Ključne reči: informaciono-komunikacione tehnologije,IKT,nastava,obrazovanje,

1. Molimo Vas da označite uzrast / godine starosti

do 25 - 1.90% (12)
26-35 - 19.21% (121)
36-45 - 47.94% (302)
46-55 - 25.40% (160)
56 i više - 5.56% (35)

2. Koliko dugo radite u nastavi?

manje od 5 godina - 11.59% (73)
6-10 godina - 25.08% (158)
11-20 godina - 40.16% (253)
21-30 godina - 20.00% (126)
više od 30 godina - 3.17% (20)

3. Označite predmet koji predajete

Razredna nastava - 16.98% (107)
Maternji jezik i književnost - 11.59% (73)
Strani jezici - 6.35% (40)
Istorija - 3.17% (20)
Geografija - 1.27% (8)
Likovno - 0.95% (6)
Muzičko - 2.06% (13)
Matematika - 4.92% (31)
Biologija - 4.60% (29)
Fizika - 4.29% (27)
Hemija - 2.22% (14)
Fizičko - 1.59% (10)
Građansko vaspitanje - 1.75% (11)
Veronauka - 0.95% (6)
Sociologija - 0.16% (1)
Psihologija - 1.59% (10)
Filozofija - 0.32% (2)
ostali društveni predmeti - 0.48% (3)
ostali prirodni predmeti - 0.48% (3)
ostali stručni predmeti - 7.46% (47)
Tehničko i informatičko obrazovanje - 6.51% (41)
Računarstvo i informatika - 14.13% (89)
Nesto drugo - 6.19% (39)
Pedagog • stručni saradnik • medijatekar • bibliotekar • Direktor škole • poslovna informatika • Čuvari prirode • stručni saradnik pedagog • Elektrotehnicku grupu predmeta • programiranje • стручни сарадник, педагог • ne radim u školi • Gradska prosvetna inspekcija / ucitelj ovaj profesor razredne nastave radio 17 godina i jos sam uca • harmonija • Tehničko i informatičko obrazovanje, Računarstvo i informatiku i Građansko vaspitanje • klavir u muzičkoj školi • bibliotekar-medijatekar • matematika i racunarstvo i informatika - dva predmeta • Компј. графику, Моделирање маш. ел. и конструкција • predmeti iz elektrotehničke grupe predmeta • srpski kao nematernji jezik • biblitekar • pedagoškinja • patronažni učitelj • elektro predmete • kamerna muzika, orkestar • Mašinska grupa prdmeta • stručni predmeti prehrambene struke • nastavnik individualne nastave u skoli za decu sa cerebralnom paralizom • skolski bibliotekar • strucni saradnik psiholog •

4. Označite koliko često u Vašoj školi imate pristup sledećim resursima

Računar :
nikad - 4.29% (27)
ređe od jednom mesečno - 3.81% (24)
jednom mesečno - 1.27% (8)
nekoliko/više puta mesečno - 4.60% (29)
jednom nedeljno - 2.86% (18)
nekoliko/više puta nedeljno - 10.00% (63)
svakodnevno - 73.17% (461)

Internet :
nikad - 9.52% (60)
ređe od jednom mesečno - 4.92% (31)
jednom mesečno - 1.27% (8)
nekoliko/više puta mesečno - 5.24% (33)
jednom nedeljno - 3.49% (22)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.68% (61)
svakodnevno - 65.87% (415)

Štampanje dokumenata:
nikad - 8.57% (54)
ređe od jednom mesečno - 6.35% (40)
jednom mesečno - 4.92% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 7.46% (47)
jednom nedeljno - 5.08% (32)
nekoliko/više puta nedeljno - 14.60% (92)
svakodnevno - 53.02% (334)

Skeniranje i kopiranje dokumenata:
nikad - 12.38% (78)
ređe od jednom mesečno - 8.25% (52)
jednom mesečno - 3.17% (20)
nekoliko/više puta mesečno - 9.52% (60)
jednom nedeljno - 5.08% (32)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.87% (100)
svakodnevno - 45.71% (288)

Video projektor:
nikad - 16.19% (102)
ređe od jednom mesečno - 11.75% (74)
jednom mesečno - 5.24% (33)
nekoliko/više puta mesečno - 8.10% (51)
jednom nedeljno - 5.40% (34)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.87% (100)
svakodnevno - 37.46% (236)

Audio i video oprema za snimanje i emitovanje:
nikad - 53.81% (339)
ređe od jednom mesečno - 11.75% (74)
jednom mesečno - 4.92% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 5.56% (35)
jednom nedeljno - 2.38% (15)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.83% (43)
svakodnevno - 14.76% (93)

Elektronska (multimedijalna) tabla:
nikad - 72.38% (456)
ređe od jednom mesečno - 5.24% (33)
jednom mesečno - 2.06% (13)
nekoliko/više puta mesečno - 3.17% (20)
jednom nedeljno - 2.06% (13)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.24% (33)
svakodnevno - 9.84% (62)

Oprema za održavanje video konferencije:
nikad - 82.38% (519)
ređe od jednom mesečno - 6.03% (38)
jednom mesečno - 1.43% (9)
nekoliko/više puta mesečno - 1.90% (12)
jednom nedeljno - 0.95% (6)
nekoliko/više puta nedeljno - 2.22% (14)
svakodnevno - 5.08% (32)

Digitalni kabineti:
nikad - 44.76% (282)
ređe od jednom mesečno - 9.37% (59)
jednom mesečno - 3.33% (21)
nekoliko/više puta mesečno - 5.24% (33)
jednom nedeljno - 4.60% (29)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.14% (45)
svakodnevno - 25.56% (161)

Prostor na serveru za smeštanje internet prezentacija i nastavnih materijala:
nikad - 49.52% (312)
ređe od jednom mesečno - 5.71% (36)
jednom mesečno - 3.49% (22)
nekoliko/više puta mesečno - 3.33% (21)
jednom nedeljno - 2.86% (18)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.08% (32)
svakodnevno - 30.00% (189)

Odgovarajući programi (softveri) - licencni/komercijalni:
nikad - 52.22% (329)
ređe od jednom mesečno - 6.98% (44)
jednom mesečno - 2.54% (16)
nekoliko/više puta mesečno - 3.02% (19)
jednom nedeljno - 3.17% (20)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.08% (32)
svakodnevno - 26.98% (170)

Odgovarajući programi (softveri) - slobodni softver:
nikad - 38.89% (245)
ređe od jednom mesečno - 6.51% (41)
jednom mesečno - 2.70% (17)
nekoliko/više puta mesečno - 3.65% (23)
jednom nedeljno - 3.65% (23)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.62% (48)
svakodnevno - 36.98% (233)

Pristup bazama podataka od značaja za oblast nauke kojom se bavim:
nikad - 31.75% (200)
ređe od jednom mesečno - 8.41% (53)
jednom mesečno - 3.81% (24)
nekoliko/više puta mesečno - 6.35% (40)
jednom nedeljno - 4.13% (26)
nekoliko/više puta nedeljno - 10.16% (64)
svakodnevno - 35.40% (223)

Tehnička podrška prilikom upotrebe tehnologije:
nikad - 39.68% (250)
ređe od jednom mesečno - 11.43% (72)
jednom mesečno - 3.97% (25)
nekoliko/više puta mesečno - 7.46% (47)
jednom nedeljno - 6.98% (44)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.83% (43)
svakodnevno - 23.65% (149)

Pedagoško-didaktička podrška za upotrebu IKT u nastavi:
nikad - 45.87% (289)
ređe od jednom mesečno - 12.06% (76)
jednom mesečno - 4.92% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 6.51% (41)
jednom nedeljno - 4.44% (28)
nekoliko/više puta nedeljno - 8.10% (51)
svakodnevno - 18.10% (114)

Specifične asistivne tehnologije (npr. prilagođene tastature, miševi, komunikaciona pomagala, itd.):
nikad - 76.83% (484)
ređe od jednom mesečno - 4.60% (29)
jednom mesečno - 1.59% (10)
nekoliko/više puta mesečno - 4.44% (28)
jednom nedeljno - 0.79% (5)
nekoliko/više puta nedeljno - 2.22% (14)
svakodnevno - 9.52% (60)

5. Procenite nivo svojih kompetencija za upotrebu IKT u nastavi

1 - najniže / 5 - najviše

1 - 1.75% (11)
2 - 4.92% (31)
3 - 28.89% (182)
4 - 35.40% (223)
5 - 29.05% (183)

6. Rangirajte prilike kroz koje ste stekli svoje kompetencije za upotrebu IKT

koristeći strelice poređajte prilike tako da na vrhu bude ona kroz koju ste najviše naučili, a na dnu kroz koju ste najmanje

formalno obrazovanje (na fakultetu) - 19.67% (4.131746031746)
seminari za stručno usavršavanje koji se nude kroz katalog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja - 17.20% (3.6111111111111)
drugi seminari/obuke za stručno usavršavanje (npr. kurs u školi računara) - 19.01% (3.9920634920635)
od drugih osoba koje imaju IKT znanja i veštine - 16.05% (3.3714285714286)
putem neformalnih onlajn kurseva i zajednica - 17.94% (3.7666666666667)
samostalno - 10.13% (2.1269841269841)

7. Koje još kompetencije treba da unapredite kako bi više koristili IKT u nastavi?

možete odabrati više odgovora.

korišćenje opreme - 18.16% (207)
upotreba računarskih programa - 27.28% (311)
pronalaženje i korišćenje dostupnih multimedijalnih nastavnih sadržaja - 19.74% (225)
priprema multimedijalnih nastavnih sadržaja - 28.95% (330)
Nesto drugo - 5.88% (67)
nista • nije do mene nego do finansija :) • samo nadogradnja • nema nista • bolja opremljenost skole • administracija racunarske mreze • Da imam na cemu da radim • timski rad • samostalna izrada edukativnih programa • da imamo internet u svim ucionicama a ne samo u nekima • nedostaje oprema, kompeteniju imaam • primena interneta u nastavi • Aktuelnosti iz razvijenih obrazovnih sistema • Problem je u nedostatku nastavnih sredstava, a ne u mojim kompetencijama. • navedeno je dovoljno • Треба ми боља опрема, а не знање. • nemam dovoljno vremena zbor obimne papirologije koju MP neodmereno i besplatno zahteva • PRavljenje BAZE podataka • nešto novo, izokrenuta učionica • priprema učenika za IKT • Mogucnost da koristim racunarsku ucionicu svakodnevno, gde je svakom uceniku moguc pristup racunaru. • korišćenje elektronske table • ne treba da unapređujem • rad na zajedničkim projektima sa nastavnicima informatičke struke • projektor kako bih prikazala ono sto znam • Način motivacije učenika - pedagošku osnovu • održavanje rašunarskih mreža • korišćenje sistema za elektronsko učenje i učenje na daljinu • Мањак квалитетне опреме. Рачунари, пројектори, лаптоп,... • on lajn nastava • multimedijalnih • opremljnost škola i kabineta • izrada baze podataka • nedostatak je: neopremljenost inf.kabineta • uytu • nabavka osnovne opreme,interaktivna table,projektori • timski rad sa kolegama • elektronsku tablu • pristup tehnici u školi • Kreiranje internet prezentacija • Bolja podrska • k4 • korišćenje pametnih tabli, izrada softvera • programiranje • nabavka jos nekih uredjaja-dokument kamere, AirLinera i sl • upotreba elektronske table • praćenje rada i ocenjivanje uz pomoć IKT • engleski jezik • usavrsiti metodiku primene IKT nastave • upotreba IKT u nastavi podrazumeva stalno usavršavanje • korišćenje lokalne mreže računara •

8. Označite koliko često u nastavi koristite sledeće računarske programe i materijale

Računarske programe MS Office paketa (Word, Excel, Power Point, itd.).:
nikad - 3.81% (24)
ređe od jednom mesečno - 3.81% (24)
jednom mesečno - 3.17% (20)
nekoliko/više puta mesečno - 10.95% (69)
jednom nedeljno - 3.65% (23)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.24% (96)
svakodnevno - 59.37% (374)

Programe za organizaciju nastave u elektronskom okruženju: sistemi za upravljanje učenjem (npr. Moodle, Blackboard).:
nikad - 54.92% (346)
ređe od jednom mesečno - 16.67% (105)
jednom mesečno - 5.08% (32)
nekoliko/više puta mesečno - 6.35% (40)
jednom nedeljno - 3.97% (25)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.87% (37)
svakodnevno - 7.14% (45)

Programe za trenutno slanje poruka, audio i video konferencije (npr. Skype, Google Talk):
nikad - 38.25% (241)
ređe od jednom mesečno - 12.70% (80)
jednom mesečno - 4.60% (29)
nekoliko/više puta mesečno - 5.56% (35)
jednom nedeljno - 4.29% (27)
nekoliko/više puta nedeljno - 10.00% (63)
svakodnevno - 24.60% (155)

Programe za socijalno povezivanje i saradnju u elektronskom okruženju za potrebe nastave (npr. Facebook, Google Apps, Ning):
nikad - 21.43% (135)
ređe od jednom mesečno - 8.57% (54)
jednom mesečno - 5.87% (37)
nekoliko/više puta mesečno - 7.78% (49)
jednom nedeljno - 5.87% (37)
nekoliko/više puta nedeljno - 11.27% (71)
svakodnevno - 39.21% (247)

Programe za izradu i uređivanje Internet stranica (npr. Blogger, Edublogs, Wikispaces):
nikad - 50.63% (319)
ređe od jednom mesečno - 10.32% (65)
jednom mesečno - 5.40% (34)
nekoliko/više puta mesečno - 6.35% (40)
jednom nedeljno - 5.56% (35)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.21% (58)
svakodnevno - 12.54% (79)

Programe za izradu i deljenje fotografija, audio i video zapisa (npr. Flickr, iTunes, YouTube):
nikad - 26.83% (169)
ređe od jednom mesečno - 15.56% (98)
jednom mesečno - 7.78% (49)
nekoliko/više puta mesečno - 9.84% (62)
jednom nedeljno - 8.25% (52)
nekoliko/više puta nedeljno - 13.33% (84)
svakodnevno - 18.41% (116)

Interaktivne veb-alate:
nikad - 44.29% (279)
ređe od jednom mesečno - 16.03% (101)
jednom mesečno - 5.40% (34)
nekoliko/više puta mesečno - 9.05% (57)
jednom nedeljno - 6.35% (40)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.52% (60)
svakodnevno - 9.37% (59)

Materijale na maternjem jeziku koje pronalazim na internetu:
nikad - 6.51% (41)
ređe od jednom mesečno - 6.98% (44)
jednom mesečno - 5.87% (37)
nekoliko/više puta mesečno - 12.70% (80)
jednom nedeljno - 10.79% (68)
nekoliko/više puta nedeljno - 20.63% (130)
svakodnevno - 36.51% (230)

Materijale na stranim jezicima koje pronalazim na internetu i onlajn platformama:
nikad - 17.30% (109)
ređe od jednom mesečno - 16.98% (107)
jednom mesečno - 8.25% (52)
nekoliko/više puta mesečno - 12.38% (78)
jednom nedeljno - 10.00% (63)
nekoliko/više puta nedeljno - 14.29% (90)
svakodnevno - 20.79% (131)

Materijale koji se nalaze na postojećim onlajn platformama:
nikad - 14.29% (90)
ređe od jednom mesečno - 13.97% (88)
jednom mesečno - 9.05% (57)
nekoliko/više puta mesečno - 13.65% (86)
jednom nedeljno - 11.59% (73)
nekoliko/više puta nedeljno - 16.19% (102)
svakodnevno - 21.27% (134)

Materijale koji su dostupni u školskoj računarskoj mreži i bazi podataka:
nikad - 51.75% (326)
ređe od jednom mesečno - 12.70% (80)
jednom mesečno - 6.35% (40)
nekoliko/više puta mesečno - 6.35% (40)
jednom nedeljno - 4.44% (28)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.19% (39)
svakodnevno - 12.22% (77)

Elektronske materijale koje poseduje škola (npr. CD ROM):
nikad - 47.62% (300)
ređe od jednom mesečno - 15.08% (95)
jednom mesečno - 5.71% (36)
nekoliko/više puta mesečno - 5.56% (35)
jednom nedeljno - 6.03% (38)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.94% (50)
svakodnevno - 12.06% (76)

Elektronske materijale koje ste dobili od izdavača udžbenika:
nikad - 30.16% (190)
ređe od jednom mesečno - 15.08% (95)
jednom mesečno - 7.14% (45)
nekoliko/više puta mesečno - 9.05% (57)
jednom nedeljno - 7.78% (49)
nekoliko/više puta nedeljno - 12.86% (81)
svakodnevno - 17.94% (113)

9. Označite koje onlajn resurse koristite u svom radu

možete odabrati više odgovora

kreativnaskola.rs - 25.08% (451)
digitalnaskola.rs - 16.74% (301)
www.ask.rs - 3.84% (69)
obrazovanje.vojvodina.gov.rs - 4.34% (78)
edublogodak.com - 3.50% (63)
vebciklopedija.weebly.com - 9.79% (176)
klikdoznanja.edu.rs - 18.02% (324)
phet.colorado.edu/sr - 3.34% (60)
rs.wikimedija.org - 8.34% (150)
Nesto drugo - 7.01% (126)
našaškola.net • fizika za osnovce • pil • ništa • NASA, ESA, iz oblati fizike • Lični blog • helpkidzlearn.com, osmiodragmatic.edu.rs, minimops.com, shinylearning.co.uk • all about art • Rayne strane sajtove • www.abakus.edu.rs • pojedini blogovi, ask.rs, rastko.rs, itd... • hrvatski obrazovni sajtovi • многобројне стране сајтове • Projekat Rastko, CNTI i FILMic, wordpress, youtube • vordpres • www.communication4all.co.uk, www.zvrk.rs, www.learnenglishkids.britishcouncil.org • i neke od nabrojanih, ali sve ono sto mi u datom momentu odgovara • Microsoft Partners In learning • Nesto drugo • ostale domaće i strane sajtove i blogove koji se bave obrazovanjem i pedagoškim naukama • еЗбирка • po sadržaju koji obrađujem sa raznih resursa • sajtove sa knjizevnim tekstovima • danpodan.weebly.com • Google • www.nasaskola.net, blog, ... • http://www.vanda51pro.com • lične (moje) resurse • materijale sa obrazovnih portala i sajtova na engleskom jeziku • Uglavnom sajtove na engleskom jeziku: recimo drugih škola u Velikoj Britaniji ili SAD... • google.com; wikipedia.com • www.papertoys.com www.knud.de www.yourchildlearns.com www.grundschule-pretzschendorf.de и др. • WordPress • http://www.geogebratube.org/?lang=en • didactic.ro • ispeciparecideci.wordpress.com, zlatna-djeca.blogspot.com,uciteljicaljilja.wordpress.com • materijali english book • logos-edu.rs • www.eduvizija.hr • sajtovi muzeja i galerija • viva fizika, marinina razumljiva fizika, takmicenje iz fizike • http://www.fizik.si/index.php/en/ • e-skola; fizika za osnovce;obrazovni centar; • Učitelji i učiteljice • obrazovnokreativnicentar.com; islcollective.com • istorijska biblioteka • rastko, nastava istorije, narodna biblioteka, jad vasem, specijalizovane sajtove za istoriju...a • edukativni materijal koji pronadjem na net-u • https://sites.google.com/site/oeopeneducation/home • pdfsb.com • projekat rastko • razne tutorijale i materijale sa sajtova fakulteta • ispeciparecideci, uciteljicaljilja • sajtovi americkih fakulteta i sl •

10. Procenite u kojoj meri upotreba IKT doprinosi sledećim aspektima

1 - uopšte ne doprinosi / 5 - od presudnog je značaja

kvalitet nastave:
1 - 0.96% (6)
2 - 2.09% (13)
3 - 12.86% (80)
4 - 39.71% (247)
5 - 44.37% (276)

dostizanje ciljeva časa:
1 - 0.64% (4)
2 - 3.70% (23)
3 - 22.38% (139)
4 - 42.03% (261)
5 - 31.24% (194)

motivacija učenika/ca:
1 - 0.64% (4)
2 - 2.09% (13)
3 - 9.98% (62)
4 - 30.11% (187)
5 - 57.17% (355)

učešće učenika/ca u nastavi:
1 - 0.64% (4)
2 - 2.73% (17)
3 - 13.80% (86)
4 - 37.88% (236)
5 - 44.94% (280)

postignuća učenika/ca:
1 - 0.97% (6)
2 - 3.90% (24)
3 - 20.45% (126)
4 - 43.99% (271)
5 - 30.68% (189)

razvoj kompetencija učenika/ca za upotrebu IKT:
1 - 0.97% (6)
2 - 2.74% (17)
3 - 9.50% (59)
4 - 29.63% (184)
5 - 57.17% (355)

11. U nekoliko rečenica prokomentarišete odgovore na prethodno pitanje

Nemam komentar • Ok • Podrzavam vise edukacije nastavnika i prvenstveno mogucnost upotrebe-adekvatnu opremljenost skola, bez toga je "mrtvo slovo na papiru" • Класична настава више није занимљива и сврсисходна, док се коришћењем IKT у настави много више постиже на квалитету наставе и мотивацији ученика. • Informatika i računarstvo mora da bude redovan, ane izborni predmet. To je moj zaključak. • Bez obzira na slabu opremljenost matične škole elektronskim resursima i tehnologijom, mislim da se uz pomoć jednog kompjutera/laptopa i dobre volje nastavnika, kao i aktivnog učešća đaka u vidu održavanja stranice, istraživanja na Internetu ili odgovora na domaće zadatke uz korišćenje onlajn rešenja, može postići neopisivo mnogo! • ako želimo dobar rezultat, moramo imati i savremena sredstva inače se vraćamo unazad i naš trud je utaludan. • Kvalitet nastave zavisi od kompetencija nastavnika. Ako je nastavnik stručan, u svim aspektima rada, onda upotreba IKT doprinosi sticanju znanja učenika. Ako nastavnik nije stručan, onda IKT zamagljuje činjenicu da nastavnik ne zna svoj posao, a čas (samo) izgleda šareno, veselo, dinamično. Svakodnevno donosim svoj računar na kome sam kod kuće pripremila prezentacije. U gimnaziji nemam internet u učionici. • Deci je zanimljivo kada koristim prezentacije da bih obradila neke sadrzaje i pravim asocijacije u ppt-u. To ih stimulise. Povremeno ih upucujem na sajtove sa interaktivnim didaktickim igrama kroz koje uce. Ne smatram da ce kvalitet nastave biti bolji ako su svakodnevno zastupljeni multimedijalni sadrzaji. Odlicno su pomagalo, ali kao u svemu ni u tome ne treba preterivati. • bez komentara • Savremene tehnologije mogu i da odmognu ukoliko nastavnik nije obucen da ih koriti za potrebe nastave i predmeta koji predaje. Ukoliko su materijali pravilno odabrani i upotrebljani tako da pomognu a nikako zamene nastavnika, mogli bi biti od presudnog zna;aja i za motivaciju i za lak[e razumevanje nastavnih sadrzaja. • Učenici u svakodnevnom životu koriste IKT. Na nastavnicima je da prilagode IKT potrebama nastave i učenike upute u korišćenje u te svrhe. • Није све у ИКТ, треба правилно користити ове ресурсе. Коришћење ИКТ ношено је унутрашњом мотивацијом за рад. • Učenici su motivisaniji kada gledaju neki link na youtube-u, slušaju pesme, gledaju scene iz filmova i tako uče strani jezik. • racunari su doneli revoluciju u nastavi • Smatram da je u današnjoj, savremenoj nastavi veoma bitno koristiti i resurse i platforme i alate i.....da bi čas bio uspešan, da bi dosegli ciljeve koje smo postavili u svom radu, obučili i osnažili učenike i stvorili interaktivnu osnovu-platformu za sticanje znanja i ovladavanje novim sadržajima bez straha ili frustracija. • Nastava je kvalitetnija i zanimljivija ucenicima.To dovodi do boljih postignuca. • Danas je neophodno koristiti IKT iz vise razloga.Prvo sticanje znanja ,zatim povecava motivaciju, bolja organizacija casa, edukacija i izvan skolskog procesa. Jednom recju neophodnost u nastavi bilo kog predmeta • Natav je dinamičnija. Pomaže u postizanju ostvarenja ciljeva časa, pošto motivacija učenika/cabiva veća kada je u toku časa upotrebljen neki od IKT modela. Učenici/ce vole da rade i pišu po interaktivnoj tabli i da koriste multimedijalne sadržaje. Postignuća učenika/ca ne zavise samo od upotrebe IKT, ali doprinose u tom procesu.Upotreba u toku nastave svakako potstiče razvoj navike za upotrebu, samim tim i kompetencija. • IKT - digitalna nastavna sredstva imaju stanovitu ulogu za unapređenje nastave, ali samo ako je ista organizovana tako da svi đaci imaju dostupnu opremu u rukama i da aktivno učestvuju na osnovu niza zadataka s određenim rješenjima, ako su u prilici da sami prepoznavanju suštinu, da otkriju smisao, iznesu ideju, napišu komentar, i slično. U protivnom svi ti dogitalni efekti (boje, slike, pokreti, zvuk, muzika itd.) mogu da se pretvore u običnu dekoraciju časa, u pasivnost u zamračenom prostoru • Upotreba IKTa čini nastavu likovne kulture kvalitetnom i zanimljivom zbog mogućnosti korišćenja vizuelnog materijala sa interneta. Učenici često i sami pronalaze nov materijal, izlažu domaći rad preko prezentacije ili traže mogućnosti da se sami bave digitalnom fotografijom, dizajnom, filmom itd. Ipak, ne zanemarujemo klasične likovne tehnike, a cilj časa se može postići na razne načine, tako da upotreba IKTa u ovom smislu olakšava posao, ali nije presudna. • Ucenicima treba omoguciti da sto vise koriste savremene informacione tehnologije u nastavi jer ih to motivise. • Upotreba IKT unapredjuje nastavni proces, cini ga interesantnijim i ociglednijim. Predstavlja laksi i brzi put usvajanja znanja. • Деца веома радо раде на рачунарима, активни су током целог часа и одлично се сналазе у новима ситуацијама или када проналазе тражене информације. Користећи рачунар деца учење схватају као игру и мање озбиљно па им је за трајније знање потребно више пута да користе или раде нове садржаје да би то постигли. • Sve što je u vezi sa upotrebom IKT u nastavi zaista je od velikog značaja. Nastava je osavremenjena, interaktivna, učenici aktivni i angažovani jer samostalno razmišljaju i neposredno rešavaju zadatke itd. Zbog toga su i veoma zainteresovani jer im je zanimljivije na časovima tog tipa. Nastavnik potroši malo vremena za pripremu, ali je zadovoljniji postignutim rezultatima. • Mislim da upotreba interneta i uopšte svih računarskih programa i mogućnosti doprinosi boljem kvalitetu nastave. • - • Vidi se iz priloženog , IKT koristi učenicima : zadovoljni su , lakše usvajaju ponuđene sadržaje , našli su se . • Moji odgovori nose visoke ocene ali samo u situaciji da nastavniok/ucitelj zeli da ucenima pruzi nesto razlicito, u skladu sa njihovim interesovanjem za nove metode ucenja. Informatika se u osnovnoj skoli, u vecini slucajeva ne drzi ozbiljno (cast izuzecima).Ponegde nastavu izvode priuceni nastavnici, koji vise odmazu nego sto pomaze ugledu predmeta i interesovanju za njega. Ovaj predmet se ne ocenjuje sto je skandalozno (ali se ocenjuje i fizicko i izabrani sport i ulazi u prosek). • Квалитет наставе зависи пре свега од наставника. Да заинтересује ученике да га прате. Остало зависи од технологије коју зна да искористи да приближи ученицима наставне материјале. У школама треба увести бржи интернет да би се реално приказали снимци, видеоконференције, као и додатна опрема за извођење наставе, а не само рачунар и пројектор. • Učenicima je zanimljivije da nastavne sadržaje rade na računaru i da lekcije uče na njima, nego kod klasičnog savladavanja gradiva. Ja lično jedan deo vezan za društvene mreže u 8 raredu radim i preko facebook-a gde učenici vide da im on može poslužiti i za neke druge stvare od onih uobičajenih na koje su oni navikli. • Volela bih da koristim deo od ovoga sto ste naznacili u nastavi jer bi tada cas bio zanimljiviji deci i znanje bi se lakse prenelo. • Имам утисак да што се више трудим, користећи ИКТ, постигнуће ученика је мање. • Deca danas su rođena i žive u eri računara i škola se mora prilagođavati. Nastavnici moraju pratiti trendove ako žele da deci prenesu znanja na interesantan način, i moraju stalno koristiti IKT tehnologije u svom životu i radu. Na žalost, još uvek to rade samo entuzijazti.. • U nastavi fizike ogled ima prednost nad ikt kad god je to moguće. • Nadam se da će vam koristiti u cilju opremanja škola za IKT nastavu • Što više nastavnih metoda i sredstava treba kombinovati kako bi se unapredio kvalitet nastavnog procesa. Upotreba IKT u nastavi mora biti sastavni deo obrazovanja u 21 veku ali ne bi trebalo bazirati čas samo na tome već kombinovati sa drugim metodama i tehnikama. • Ucenicima upotrreba ovakivih sredstava u nastavimoze poboljsati kvalitet znanja, ali nije od presudnog znacaja. • Neophodna je saradnja prvo medju aktivima zatim naterati kolege svih aktiva da saradjuju • brže,bolje,kvalitetno,neograničen broj mogućnosti! • Smišljena i kvalitetna primena ikt metoda može unaprediti sve navedene. • Kvalitet nastave ce i dalje, sto je dobro, da zavisi od kvalitetnog kadra, ljudi koji imaju dobre komunikacijske i socijalne vestine.Upotreba IKT doprinosi razbijanju monotonije na casu, deluje podsticajno, motivisuce i omogucava istrazivanje, a posle i selekciju informaciju i upotrebu onih koji ce da postignu cilj casa ili nastave.Dobro bi bilo da sve ucionice budu digitalne ne samo specijalizovani kabineti.Jos uvek ne zanju svi ucenici ni da posalju mejl, ali i nastavnici. Obuka dvosmerna. :) • Na zalos primorana sam da ucim od svojih ucenika umesto da mi je sve kurseve platila drzava - Ministarstvo prosvete. Treba informatiku uvesti kao obavezan predmet na maturi. Moje dete je na razmeni u Nemackoj, IV razred gimnazije oni spremaju maturski ispit iz informatike dok mi i dalje mlatimo praznu slamu sa srpskim jezikom. • Sa IKT, kao i bez njih, rade uvek isti učenici. One koji su nezainteresovani, teško je zainteresovati. Svi rade jedino kad dobiju domaće zadatke - recimo Viki. • Smatram da je upotreba IKT veoma značajna za budućnost školovanja u Srbiji iz razloga jer će samo na taj način uspeti da se dodje do boljeg i savremenijeg obrazovanja, a samim tim funkcionalnijeg i efikasnijeg! • Ucenici cuju,vide i koriste multimedijalne sadrzaje, sto pospesuje njihovo aktivno ucestvovanje i interesovanje za ponudjene sadrzaje. Racunar im je njdraze sredstvo za rad i u tom smislu rado prihvataju rad na resavanju zadataka u elektronskoj formi. Takva organizacija usvajanja i reprodukovanja stecenog znanja uz pomoc ik sredstava u mnogome doprinosi produbljivanju ucenickih ik vestina. • IKT nije "čarobni štapić", i ne motiviše i ne privlači sama po sebi učenike. Sadržaji planova i programa su neusklađeni međusobno po predmetima (korelacija valjda), preobimni i preambiciozni. Mislim da dosta često podstiče oportune navike učenika počevši od "čitanja" lektire sa Interneta... • U današnje IKT vreme, upotreba istih je od presudnog značaja za motivaciju učenika kako im ne bismo bili suvoparni i dosadni. IKT su bitne i za poboljšanje kvaliteta i postizanje ciljeva časa kao i za postignuća učenika ali nisu od presudnog značaja, tu smo ipak bitniji mi, kao ljudski faktor koji sve to uobličava. Bitni su i kod kompetencija učenika ali oni već mnogo stvari rade i bez IKT u nastavi, tako da ni tu nisu od presudnog značaja. • Da bi IKt bio zastupljeniji u nastavi treba omogućiti prostup opremi, tj. resursima u školama. Škole su i dalje nedovoljno opremljene novim tehnologijama. • Učenici vole novine, pa tako upotreba IKT u nastavi za njih je izazov i odlična motivacija. Njima je tradicionalna nastava dosadna te zato su motivisaniji za rad kada se upotrebljava IKT u nastavi, a i rezultati njihovih postignuća su odlični. Na taj način oni lakše, bolje pamate, a i znanje im je dugotrajnije. • Deca sve to vole ali ne znaju i sve sto mora da se uci odmah se odbacuje. Cak i word-a se plase. Tek kad nauce na to gledaju kako treba. • Hibridna nastava je najbolja. •

12. Šta smatrate da su najveće prepreke u primeni IKT u nastavi

možete odabrati više odgovora

nedostatak opreme - 16.16% (448)
nedovoljno digitalnih kabineta - 12.26% (340)
nedostatak adekvatnih elektronskih materijala za nastavu - 9.27% (257)
nedostatak kompetencija nastavnika/ca za primenu IKT - 14.42% (400)
nedostatak spremnosti nastavnika/ca da koriste IKT - 14.50% (402)
nedostatak tehničke podrške za primenu IKT u nastavi - 12.19% (338)
nedostatak pedagoško-didaktičke podrške za primenu IKT u nastavi - 10.46% (290)
nedostatak podrške od strane drugih osoba zaposlenih u školi - 9.20% (255)
Nesto drugo - 1.55% (43)
ZA MOJ PREDMET U SKOLI GDE PREDAJEM NEMAM NI KABINET , A KAMOLI JOS DA KORISTIM KOMPIJUTER U INFOR. • nezainteresovanost učenika • šta više? • nedisciplina učenika prilikom izvođenja takvog časa • Slaba motivisanost • Pored velikog broja računara u školi, koristim svoj lični... • Preciziranje i obaveza upotrebe • otpor rukovodećih struktura • To sto im je draze da igraju kompjuterske igrice nego da nauce nesto. • materijalna motivacija nastavnika • nezainteresovanost nastavnika, nerazumevanje direktora • Небрига, немар и безобразлук локалне самоуправе! • novac za opremu, usavršavanje i najvažnije stimulaciju nastavnika koji se dodatno angažuju • nezainteresovanost za inovacije • софтвер • учешће Педагошког завода (ово се односи на простор Републике Српске) • Isto su plaćeni i oni koji koriste ikt i oni koji predaju uz pomoć krede i table. • potrebno je da svaka ucionica ima tzv. pametne table, povezane sa komjuterom. • planovi predmeta a i standardi • Govoriti o promeni IKT u nastavi tamo gde nema osnovnih higijenskih uslova? Mnogo dece nema PC, adsl • motivacija • Nesrazmernost između postignuća učenika u ulaganja nastavnika u pripremu • nemaju sva deca računare i pristup internetu • spor Internet pristup, nedostatak razmene iskustva nastavnika(forumi) objedinjeni na jednom mestu • Kvalitet opreme koja se koristi u IKT. računari po školama su jako zastareli • nedostatak sredstava za održavanje postojeće opreme • nedovoljna spremnost da se ceni rad nastavnika u okviru IKT • Medijatekar koji bi upoznavao nastavnike sa mogućnostima IKT i bio facilitator. • stav države prema tim kompetencijama i nedostatak standarda • sve što je navedeno • Neadekvatna podrska ministarstva prosvete i ne nalazenje novca za finansiranje IKT nastave • stavljanje informatike u drugi plan • Losi programi i planovi • Prilagođavanje svih učesnika u IKT mogućnostima za rad • Najviše nedostatak spremnosti nastavnika. • Stav lokalne samouprave da izađe u susret ka postizanju podizanja IT u školi • Nemotivisanost nastavnika • nedostatak novca za sve gore navedeno • ученичка незаинтересованост и неспремност да се уче у овој области (алатке које су им потребне, а пр • Ministarstvo iz komunističkog doba kojem je cilj da spreči štrajkove umesto da unapredi nastavu • Nemaju svi učenici adekvatno znanje da bi se uključili u nastavu • nedostatak realnije i konkretnije podrške IKT sektoru na svim nivoima • NOVAC •

13. Šta smatrate da je neophodno preduzeti kako bi se unapredila uloga i povećala primena IKT u nastavi?

možete odabrati više odgovora

obezbediti više prilika za razvoj kompetencija - 9.98% (361)
obezbediti bolju opremu - 11.64% (421)
obezbediti bolju tehničku podršku u školi - 11.77% (426)
intenzivnije promovisati raspoložive onlajn resurse i materijale - 9.37% (339)
razvijati bolje priručnike za nastavnike/ce - 9.26% (335)
intenzivnije promovisati i nagrađivati upotrebu IKT u nastavi - 9.56% (346)
uvrstiti više sadržaja o IKT u nastavne programe - 7.60% (275)
unaprediti zakonsku regulativu - 6.05% (219)
povećati podršku Školskih uprava - 7.24% (262)
povećati podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - 9.87% (357)
povećati podršku ministarstva nadležnog za telekomunikacije - 6.33% (229)
Nesto drugo - 1.33% (48)
obezbediti da se licenciran softver u edukativne svrhe dobije BESPLATNO • Analiza spremnosti učenika za određene modele rada • Uvesti predmet INFORMATIKA I RAČUNARSTVO kao obavezan od I do VIII razreda! • Omogućiti da svaki nastavnik u svojoj kući ima svoj računar i internet po beneficiranim cenama jer j • uvesti Informatiku u redovnu nastavu • Повећати подршку Педагошког завода (ово се односи на простор Републике Српске) • obezbediti računar za svakog nastavnika • Osoba u školi koja bi se bavila unapređenjem nastave na nivou čitave škole. • запослити стручну особу за техничку подршку и одржавање опреме која ће помоћи наставницима • Izjednacenost finansiranja • vaspitati decu i naučiti ih kako da pravilno koriste i cene nove načine učenja • ne izbacivati IKT iz osnovne škole i odvojiti ga od OT-a • Mnogi učenici privatno nemaju komijuter odnosno pristup internetu • Uvesti informatiku kao maturskji ispit • nagraditi ljude koji se trude • и локиалне самоуправе • Strucno lice za primenu IKT u nastavi u skolama. Master Profesor Informatike, Milan Rajkovic. • Pomuditi više gotovih materijala, resursa i baza. Formirati i poseban tim u okviru nekog tela . • u obrazovnom sistemu na svim nivoima treba zaposliti odgovarajuće IKT stručnjake sa rezultatima • odrediti koordinatora za IKT u svakoj skoli i nagraditi ga sa 10-30% norme casova, • обезбедити било какву опрему • Razviti privredu, uložiti u škole, proverivati tok novca koji uđe u skolu, a nemena je razvoj IKT-a • sirenje iskustva sa nastavnicima koji upotrebljavaju IKT u nastavi i nagradjivanje takvih nastavnika • Donirati skolama opremu i programe. • sve navedeno • obezbediti više opreme • da bi se postigao održivi efekat ovo pitanje ne može se odvojiti od celine obrazovnog pitanja • obavezne seminare za nastavnike o primeni IKT sa primetima iz predmeta • olaksati nastavicima administrativne poslove-popunjavanje skolskog dnevnika da bi imali vise vremena • Ne obezbediti bolju opremu već obezbediti opremu • Neophodno je uvesti informatiku u redovnu nastavu i obezbediti tehnicku podrsku za nastavnike. • Новац, повољне кредите за опрему кућну, бесплатне сате, импулсе и остало • Informatički kultivisati direktore i nastavnike..imperativnije a ne po slobodnoj volji... • Obučiti nastavnike za korišćenje IKT-e u nastavi • Promeniti planove i programe konsultujuci NASTAVNIKE • Više novca • Obučavati učenike • SVE treba preduzeti, ali pre svega OPREMA i MOTIVACIJA nastavnika • Promeniti svest dece o skoli. • Posebno nagraditi PROFESORE koji se zalažu za modernizaciju i poboljšanje izvođenja nastave. • Povećati plate ili bar ne tražiti da nastavnici obuke plaćaju iz svog dubokog džepa. • пригодан софтвер • Informatički opesminiti nastavnike • Potrebno je prvo da svaki nastavnik ima svoj lap top ili racunar • Direktori su staromodni!!! • motivisati nastavnike za kreativniji rad (sistem nagradjivanja nastvnika nije adekvatan) • Deci omogućiti korišćenje računara i interneta u školi, npr. posle nastave, jer nemaju uslova kući • Uvesti računarstvo i informatiku kao obavezni predmet •

Komentari (0)

Slične ankete

UPITNIK O UPOTREBI ODEVNIH PREDMETA U SRBIJI

(Onlineistrazivanja) Sistem proizvodnje i potrošnje tekstila ima ogroman uticaj na životnu sredinu, klimu i društvo. Odeća, obuća i tekstil za domaćinstvo zauzimaju četvrto m

3D - Digitalna Direktna Demokratija

(vladam975) Poštovani budući digitalni birači, poštovani nosioci promena, Ova anketa je prvi korak ka kreiranju platforme koja bi omogućila da u Srbiji imamo Direktnu ( bezp

Stavovi studenata

(MKovacevic) Molim Vas da odgovorite na sledeca pitanja Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računar društvene mreže rad u Office paketu traženje inf

IKT

(Katarina996) Molimo Vas da odgovorite na sledeća pitanja. Koliko je primena računara bila zastupljena u nastavi na Vašim dosadašnjim studijama na Hemijskom fakultetu? veoma

IKT

(Jelena_96) Molim Vas da odgovorite na sledeća pitanja. Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računare. društvene mreže rad u Office paketu traženje

Stavovi studenata

(Marijana96) Postovane kolege i koleginice, Molim Vas da odgovorite na sledeca pitanja. Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računare. društvene mre

Uslužno preduzeće AJTIKO

(zlatokosa1) OPIS DELATNOSTI: Nudimo usluge programiranja, obrade slika, profesionalni konsalting iz mnogih oblasti IT tehnologija, kombinovanje tipografije, ilustracije, fot

Preduzeće AJTIKO

(zlatokosa1) OPIS DELATNOSTI: Nudimo usluge programiranja, obrade slika, profesionalni konsalting iz mnogih oblasti IT tehnologija, kombinovanje tipografije, ilustracije, fot

Vodosnabdevanje

(lLucky) Hvala za učešće u ovoj anonimnoj anketi :) Molim da anketu popunjavaju samo punoletna lica bez obzira na pol i mesto. Vaš pol (rod) i mesto boravka Ženski pol, ži

Savremene tehnologije u skolstvu

(delakroa) Dobrodosli u anketu o primeni savremenih tehnologija! Da li koristite internet za ucenje? Mislite li da je kvalitetnije ucenje pomocu racunara? Mislim da jeste Mis

Vaša interesovanja

(oreova_mala) Zdravo svima! Ova anketa je kreiranja radi uzimanja određenih informacija o Vašim interesovanjima. Pažljivo pročitajte pitanja i izaberite odgovor koji Vam odgo

Kakve dnevne novine želimo? - 2015

(Onlineistrazivanja) Da li ste i koliko zainteresovani da u dnevnim novinama čitate o sledećim temama? Spoljna politika Unutrašnja politika Politički život u lokalnoj sredini

Istraživanje o konzumiranju duvanskih proizvoda

(Bazinga94) Pozivam vas, da popunite anketu koja mi je potrebna za seminarski rad iz psihologije. Anketa je anonimna. Da li konzumirate duvanske proizvode? Koje duvanske pro

Ocena vladajućeg sentimenta hashtaga #NetBot

(Mooshema) Ovom anketom želimo da istražimo vaš utisak o sentimentu konverzacije koji ste imali, ako ste pratili na Tviteru hashtag #NetBot (panel (Zlo)upotreba interneta, Me

Fotografske usluge

(besan011.0324) Dobrodosli! Hvala Vam na izdvojenom vremenu! Da li ste ikada koristile usluge profesionalnog fotografa? Da N