BIRODI

English Srpski

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi (630)

Poštovana/i, Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije je, uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, u procesu izrade Smernica za unapređivanje uloge informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u obrazovanju. U sklopu izrade ovih Smernica sprovodi se i istraživanje o upotrebi IKT u nastavnom procesu. Ova anketa je namenjena osobama koje rade u osnovnim i srednjim školama kao nastavnici/e razredne i predmetne nastave. Popunjavanje ankete traje oko 10 minuta. Molimo Vas da izdvojite malo vremena i svojim učešćem date doprinos realizaciji ovog istraživanja. hvala unapred!

Ključne reči: informaciono-komunikacione tehnologije,IKT,nastava,obrazovanje,

1. Molimo Vas da označite uzrast / godine starosti

do 25 - 1.90% (12)
26-35 - 19.21% (121)
36-45 - 47.94% (302)
46-55 - 25.40% (160)
56 i više - 5.56% (35)

2. Koliko dugo radite u nastavi?

manje od 5 godina - 11.59% (73)
6-10 godina - 25.08% (158)
11-20 godina - 40.16% (253)
21-30 godina - 20.00% (126)
više od 30 godina - 3.17% (20)

3. Označite predmet koji predajete

Razredna nastava - 16.98% (107)
Maternji jezik i književnost - 11.59% (73)
Strani jezici - 6.35% (40)
Istorija - 3.17% (20)
Geografija - 1.27% (8)
Likovno - 0.95% (6)
Muzičko - 2.06% (13)
Matematika - 4.92% (31)
Biologija - 4.60% (29)
Fizika - 4.29% (27)
Hemija - 2.22% (14)
Fizičko - 1.59% (10)
Građansko vaspitanje - 1.75% (11)
Veronauka - 0.95% (6)
Sociologija - 0.16% (1)
Psihologija - 1.59% (10)
Filozofija - 0.32% (2)
ostali društveni predmeti - 0.48% (3)
ostali prirodni predmeti - 0.48% (3)
ostali stručni predmeti - 7.46% (47)
Tehničko i informatičko obrazovanje - 6.51% (41)
Računarstvo i informatika - 14.13% (89)
Nesto drugo - 6.19% (39)
Pedagog • stručni saradnik • Direktor škole • poslovna informatika • medijatekar • bibliotekar • nastavnik individualne nastave u skoli za decu sa cerebralnom paralizom • stručni saradnik pedagog • stručni predmeti prehrambene struke • harmonija • kamerna muzika, orkestar • patronažni učitelj • Elektrotehnicku grupu predmeta • bibliotekar-medijatekar • srpski kao nematernji jezik • Gradska prosvetna inspekcija / ucitelj ovaj profesor razredne nastave radio 17 godina i jos sam uca • skolski bibliotekar • matematika i racunarstvo i informatika - dva predmeta • biblitekar • Tehničko i informatičko obrazovanje, Računarstvo i informatiku i Građansko vaspitanje • klavir u muzičkoj školi • Компј. графику, Моделирање маш. ел. и конструкција • pedagoškinja • стручни сарадник, педагог • Čuvari prirode • Mašinska grupa prdmeta • strucni saradnik psiholog • elektro predmete • predmeti iz elektrotehničke grupe predmeta • ne radim u školi • programiranje •

4. Označite koliko često u Vašoj školi imate pristup sledećim resursima

Računar :
nikad - 4.29% (27)
ređe od jednom mesečno - 3.81% (24)
jednom mesečno - 1.27% (8)
nekoliko/više puta mesečno - 4.60% (29)
jednom nedeljno - 2.86% (18)
nekoliko/više puta nedeljno - 10.00% (63)
svakodnevno - 73.17% (461)

Internet :
nikad - 9.52% (60)
ređe od jednom mesečno - 4.92% (31)
jednom mesečno - 1.27% (8)
nekoliko/više puta mesečno - 5.24% (33)
jednom nedeljno - 3.49% (22)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.68% (61)
svakodnevno - 65.87% (415)

Štampanje dokumenata:
nikad - 8.57% (54)
ređe od jednom mesečno - 6.35% (40)
jednom mesečno - 4.92% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 7.46% (47)
jednom nedeljno - 5.08% (32)
nekoliko/više puta nedeljno - 14.60% (92)
svakodnevno - 53.02% (334)

Skeniranje i kopiranje dokumenata:
nikad - 12.38% (78)
ređe od jednom mesečno - 8.25% (52)
jednom mesečno - 3.17% (20)
nekoliko/više puta mesečno - 9.52% (60)
jednom nedeljno - 5.08% (32)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.87% (100)
svakodnevno - 45.71% (288)

Video projektor:
nikad - 16.19% (102)
ređe od jednom mesečno - 11.75% (74)
jednom mesečno - 5.24% (33)
nekoliko/više puta mesečno - 8.10% (51)
jednom nedeljno - 5.40% (34)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.87% (100)
svakodnevno - 37.46% (236)

Audio i video oprema za snimanje i emitovanje:
nikad - 53.81% (339)
ređe od jednom mesečno - 11.75% (74)
jednom mesečno - 4.92% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 5.56% (35)
jednom nedeljno - 2.38% (15)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.83% (43)
svakodnevno - 14.76% (93)

Elektronska (multimedijalna) tabla:
nikad - 72.38% (456)
ređe od jednom mesečno - 5.24% (33)
jednom mesečno - 2.06% (13)
nekoliko/više puta mesečno - 3.17% (20)
jednom nedeljno - 2.06% (13)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.24% (33)
svakodnevno - 9.84% (62)

Oprema za održavanje video konferencije:
nikad - 82.38% (519)
ređe od jednom mesečno - 6.03% (38)
jednom mesečno - 1.43% (9)
nekoliko/više puta mesečno - 1.90% (12)
jednom nedeljno - 0.95% (6)
nekoliko/više puta nedeljno - 2.22% (14)
svakodnevno - 5.08% (32)

Digitalni kabineti:
nikad - 44.76% (282)
ređe od jednom mesečno - 9.37% (59)
jednom mesečno - 3.33% (21)
nekoliko/više puta mesečno - 5.24% (33)
jednom nedeljno - 4.60% (29)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.14% (45)
svakodnevno - 25.56% (161)

Prostor na serveru za smeštanje internet prezentacija i nastavnih materijala:
nikad - 49.52% (312)
ređe od jednom mesečno - 5.71% (36)
jednom mesečno - 3.49% (22)
nekoliko/više puta mesečno - 3.33% (21)
jednom nedeljno - 2.86% (18)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.08% (32)
svakodnevno - 30.00% (189)

Odgovarajući programi (softveri) - licencni/komercijalni:
nikad - 52.22% (329)
ređe od jednom mesečno - 6.98% (44)
jednom mesečno - 2.54% (16)
nekoliko/više puta mesečno - 3.02% (19)
jednom nedeljno - 3.17% (20)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.08% (32)
svakodnevno - 26.98% (170)

Odgovarajući programi (softveri) - slobodni softver:
nikad - 38.89% (245)
ređe od jednom mesečno - 6.51% (41)
jednom mesečno - 2.70% (17)
nekoliko/više puta mesečno - 3.65% (23)
jednom nedeljno - 3.65% (23)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.62% (48)
svakodnevno - 36.98% (233)

Pristup bazama podataka od značaja za oblast nauke kojom se bavim:
nikad - 31.75% (200)
ređe od jednom mesečno - 8.41% (53)
jednom mesečno - 3.81% (24)
nekoliko/više puta mesečno - 6.35% (40)
jednom nedeljno - 4.13% (26)
nekoliko/više puta nedeljno - 10.16% (64)
svakodnevno - 35.40% (223)

Tehnička podrška prilikom upotrebe tehnologije:
nikad - 39.68% (250)
ređe od jednom mesečno - 11.43% (72)
jednom mesečno - 3.97% (25)
nekoliko/više puta mesečno - 7.46% (47)
jednom nedeljno - 6.98% (44)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.83% (43)
svakodnevno - 23.65% (149)

Pedagoško-didaktička podrška za upotrebu IKT u nastavi:
nikad - 45.87% (289)
ređe od jednom mesečno - 12.06% (76)
jednom mesečno - 4.92% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 6.51% (41)
jednom nedeljno - 4.44% (28)
nekoliko/više puta nedeljno - 8.10% (51)
svakodnevno - 18.10% (114)

Specifične asistivne tehnologije (npr. prilagođene tastature, miševi, komunikaciona pomagala, itd.):
nikad - 76.83% (484)
ređe od jednom mesečno - 4.60% (29)
jednom mesečno - 1.59% (10)
nekoliko/više puta mesečno - 4.44% (28)
jednom nedeljno - 0.79% (5)
nekoliko/više puta nedeljno - 2.22% (14)
svakodnevno - 9.52% (60)

5. Procenite nivo svojih kompetencija za upotrebu IKT u nastavi

1 - najniže / 5 - najviše

1 - 1.75% (11)
2 - 4.92% (31)
3 - 28.89% (182)
4 - 35.40% (223)
5 - 29.05% (183)

6. Rangirajte prilike kroz koje ste stekli svoje kompetencije za upotrebu IKT

koristeći strelice poređajte prilike tako da na vrhu bude ona kroz koju ste najviše naučili, a na dnu kroz koju ste najmanje

formalno obrazovanje (na fakultetu) - 19.67% (4.131746031746)
seminari za stručno usavršavanje koji se nude kroz katalog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja - 17.20% (3.6111111111111)
drugi seminari/obuke za stručno usavršavanje (npr. kurs u školi računara) - 19.01% (3.9920634920635)
od drugih osoba koje imaju IKT znanja i veštine - 16.05% (3.3714285714286)
putem neformalnih onlajn kurseva i zajednica - 17.94% (3.7666666666667)
samostalno - 10.13% (2.1269841269841)

7. Koje još kompetencije treba da unapredite kako bi više koristili IKT u nastavi?

možete odabrati više odgovora.

korišćenje opreme - 18.16% (207)
upotreba računarskih programa - 27.28% (311)
pronalaženje i korišćenje dostupnih multimedijalnih nastavnih sadržaja - 19.74% (225)
priprema multimedijalnih nastavnih sadržaja - 28.95% (330)
Nesto drugo - 5.88% (67)
nista • da imamo internet u svim ucionicama a ne samo u nekima • programiranje • Problem je u nedostatku nastavnih sredstava, a ne u mojim kompetencijama. • praćenje rada i ocenjivanje uz pomoć IKT • održavanje rašunarskih mreža • nemam dovoljno vremena zbor obimne papirologije koju MP neodmereno i besplatno zahteva • Bolja podrska • k4 • Nove tehnologije i oprema • upotreba IKT u nastavi podrazumeva stalno usavršavanje • pristup tehnici u školi • korišćenje sistema za elektronsko učenje i učenje na daljinu • administracija racunarske mreze • Треба ми боља опрема, а не знање. • bolja opremljenost skole • samostalna izrada edukativnih programa • opremljnost škola i kabineta • navedeno je dovoljno • засад ниједно • nedostaje oprema, kompeteniju imaam • koricenje multimedijalne table • korišćenje lokalne mreže računara • engleski jezik • Aktuelnosti iz razvijenih obrazovnih sistema • Mogucnost da koristim racunarsku ucionicu svakodnevno, gde je svakom uceniku moguc pristup racunaru. • Samostalna izrada aplikacija za testove • multimedijalnih • timski rad • usavrsiti metodiku primene IKT nastave • priprema učenika za IKT • projektor kako bih prikazala ono sto znam • nije do mene nego do finansija :) • / • samostalno podizanje Mudl platforme za ucenje • приступ ресурсима • nabavka osnovne opreme,interaktivna table,projektori • nedostaje jedino oprema npr. interaktivna tabla • Kreiranje internet prezentacija • on lajn nastava • korišćenje pametnih tabli, izrada softvera • timski rad sa kolegama • uytu • slepo kucanje • Мањак квалитетне опреме. Рачунари, пројектори, лаптоп,... • nema nista • elektronsku tablu • Način motivacije učenika - pedagošku osnovu • nabavka jos nekih uredjaja-dokument kamere, AirLinera i sl • Namenski programi za nastavu i istrazivanje • Da imam na cemu da radim •

8. Označite koliko često u nastavi koristite sledeće računarske programe i materijale

Računarske programe MS Office paketa (Word, Excel, Power Point, itd.).:
nikad - 3.81% (24)
ređe od jednom mesečno - 3.81% (24)
jednom mesečno - 3.17% (20)
nekoliko/više puta mesečno - 10.95% (69)
jednom nedeljno - 3.65% (23)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.24% (96)
svakodnevno - 59.37% (374)

Programe za organizaciju nastave u elektronskom okruženju: sistemi za upravljanje učenjem (npr. Moodle, Blackboard).:
nikad - 54.92% (346)
ređe od jednom mesečno - 16.67% (105)
jednom mesečno - 5.08% (32)
nekoliko/više puta mesečno - 6.35% (40)
jednom nedeljno - 3.97% (25)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.87% (37)
svakodnevno - 7.14% (45)

Programe za trenutno slanje poruka, audio i video konferencije (npr. Skype, Google Talk):
nikad - 38.25% (241)
ređe od jednom mesečno - 12.70% (80)
jednom mesečno - 4.60% (29)
nekoliko/više puta mesečno - 5.56% (35)
jednom nedeljno - 4.29% (27)
nekoliko/više puta nedeljno - 10.00% (63)
svakodnevno - 24.60% (155)

Programe za socijalno povezivanje i saradnju u elektronskom okruženju za potrebe nastave (npr. Facebook, Google Apps, Ning):
nikad - 21.43% (135)
ređe od jednom mesečno - 8.57% (54)
jednom mesečno - 5.87% (37)
nekoliko/više puta mesečno - 7.78% (49)
jednom nedeljno - 5.87% (37)
nekoliko/više puta nedeljno - 11.27% (71)
svakodnevno - 39.21% (247)

Programe za izradu i uređivanje Internet stranica (npr. Blogger, Edublogs, Wikispaces):
nikad - 50.63% (319)
ređe od jednom mesečno - 10.32% (65)
jednom mesečno - 5.40% (34)
nekoliko/više puta mesečno - 6.35% (40)
jednom nedeljno - 5.56% (35)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.21% (58)
svakodnevno - 12.54% (79)

Programe za izradu i deljenje fotografija, audio i video zapisa (npr. Flickr, iTunes, YouTube):
nikad - 26.83% (169)
ređe od jednom mesečno - 15.56% (98)
jednom mesečno - 7.78% (49)
nekoliko/više puta mesečno - 9.84% (62)
jednom nedeljno - 8.25% (52)
nekoliko/više puta nedeljno - 13.33% (84)
svakodnevno - 18.41% (116)

Interaktivne veb-alate:
nikad - 44.29% (279)
ređe od jednom mesečno - 16.03% (101)
jednom mesečno - 5.40% (34)
nekoliko/više puta mesečno - 9.05% (57)
jednom nedeljno - 6.35% (40)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.52% (60)
svakodnevno - 9.37% (59)

Materijale na maternjem jeziku koje pronalazim na internetu:
nikad - 6.51% (41)
ređe od jednom mesečno - 6.98% (44)
jednom mesečno - 5.87% (37)
nekoliko/više puta mesečno - 12.70% (80)
jednom nedeljno - 10.79% (68)
nekoliko/više puta nedeljno - 20.63% (130)
svakodnevno - 36.51% (230)

Materijale na stranim jezicima koje pronalazim na internetu i onlajn platformama:
nikad - 17.30% (109)
ređe od jednom mesečno - 16.98% (107)
jednom mesečno - 8.25% (52)
nekoliko/više puta mesečno - 12.38% (78)
jednom nedeljno - 10.00% (63)
nekoliko/više puta nedeljno - 14.29% (90)
svakodnevno - 20.79% (131)

Materijale koji se nalaze na postojećim onlajn platformama:
nikad - 14.29% (90)
ređe od jednom mesečno - 13.97% (88)
jednom mesečno - 9.05% (57)
nekoliko/više puta mesečno - 13.65% (86)
jednom nedeljno - 11.59% (73)
nekoliko/više puta nedeljno - 16.19% (102)
svakodnevno - 21.27% (134)

Materijale koji su dostupni u školskoj računarskoj mreži i bazi podataka:
nikad - 51.75% (326)
ređe od jednom mesečno - 12.70% (80)
jednom mesečno - 6.35% (40)
nekoliko/više puta mesečno - 6.35% (40)
jednom nedeljno - 4.44% (28)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.19% (39)
svakodnevno - 12.22% (77)

Elektronske materijale koje poseduje škola (npr. CD ROM):
nikad - 47.62% (300)
ređe od jednom mesečno - 15.08% (95)
jednom mesečno - 5.71% (36)
nekoliko/više puta mesečno - 5.56% (35)
jednom nedeljno - 6.03% (38)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.94% (50)
svakodnevno - 12.06% (76)

Elektronske materijale koje ste dobili od izdavača udžbenika:
nikad - 30.16% (190)
ređe od jednom mesečno - 15.08% (95)
jednom mesečno - 7.14% (45)
nekoliko/više puta mesečno - 9.05% (57)
jednom nedeljno - 7.78% (49)
nekoliko/više puta nedeljno - 12.86% (81)
svakodnevno - 17.94% (113)

9. Označite koje onlajn resurse koristite u svom radu

možete odabrati više odgovora

kreativnaskola.rs - 25.08% (451)
digitalnaskola.rs - 16.74% (301)
www.ask.rs - 3.84% (69)
obrazovanje.vojvodina.gov.rs - 4.34% (78)
edublogodak.com - 3.50% (63)
vebciklopedija.weebly.com - 9.79% (176)
klikdoznanja.edu.rs - 18.02% (324)
phet.colorado.edu/sr - 3.34% (60)
rs.wikimedija.org - 8.34% (150)
Nesto drugo - 7.01% (126)
našaškola.net • fizika za osnovce • pil • ništa • Projekat Rastko, CNTI i FILMic, wordpress, youtube • WordPress • www.zuns.rs, www.nb.rs, www.projekatrastko.rs, www.riznicasrpska.net etc • rastko, nastava istorije, narodna biblioteka, jad vasem, specijalizovane sajtove za istoriju...a • praktikum.rs znanje.org • nas skolski e-learning • www.nasaskola.net, www.geogebra.org • Nesto drugo • www.papertoys.com www.knud.de www.yourchildlearns.com www.grundschule-pretzschendorf.de и др. • academy.oracle.com • one koje sama pravim • Teachertube • logos-edu.rs • youtube.com • edukativni blogovi • ispeciparecideci, uciteljicaljilja • http://www.teachingenglish.org.uk/ • exchange.smarttech.com, prometheanplanet.com i mnogi drugi • reaching-english.blogspot.com, britishcouncil.org • www.communication4all.co.uk, www.zvrk.rs, www.learnenglishkids.britishcouncil.org • http://www.geogebratube.org/?lang=en • didactic.ro • razne tutorijale i materijale sa sajtova fakulteta • razne grupe unutar Facebooka • Uglavnom sa inostranih sqjtova • vikpedija.rs • gigapedija • puno, puno onih koji nisu navedeni • google.com; wikipedia.com • lične (moje) resurse • macmillan, onestopenglish,OUP, Cambridge • socijalne mreže • all about art • edukativni materijal koji pronadjem na net-u • tudasbayis.hu • likovnakultura.webs.com • sajberučitelj • viva fizika, marinina razumljiva fizika, takmicenje iz fizike • Uglavnom sajtove na engleskom jeziku: recimo drugih škola u Velikoj Britaniji ili SAD... • http://www.vanda51pro.com • vordpres • e-skola; fizika za osnovce;obrazovni centar; • PIL,e-pismen,vikipedija • elab.tfc.kg.ac.rs • www.rukautestu.vin.bg.ac.rs • srb.edmodo, sophia.org • mimioconect,... • izdavači udžbenika iz engleskog, stranice stranih fakulteta/univerziteta • nukleusanimation • obrazovnokreativnicentar.com; islcollective.com •

10. Procenite u kojoj meri upotreba IKT doprinosi sledećim aspektima

1 - uopšte ne doprinosi / 5 - od presudnog je značaja

kvalitet nastave:
1 - 0.96% (6)
2 - 2.09% (13)
3 - 12.86% (80)
4 - 39.71% (247)
5 - 44.37% (276)

dostizanje ciljeva časa:
1 - 0.64% (4)
2 - 3.70% (23)
3 - 22.38% (139)
4 - 42.03% (261)
5 - 31.24% (194)

motivacija učenika/ca:
1 - 0.64% (4)
2 - 2.09% (13)
3 - 9.98% (62)
4 - 30.11% (187)
5 - 57.17% (355)

učešće učenika/ca u nastavi:
1 - 0.64% (4)
2 - 2.73% (17)
3 - 13.80% (86)
4 - 37.88% (236)
5 - 44.94% (280)

postignuća učenika/ca:
1 - 0.97% (6)
2 - 3.90% (24)
3 - 20.45% (126)
4 - 43.99% (271)
5 - 30.68% (189)

razvoj kompetencija učenika/ca za upotrebu IKT:
1 - 0.97% (6)
2 - 2.74% (17)
3 - 9.50% (59)
4 - 29.63% (184)
5 - 57.17% (355)

11. U nekoliko rečenica prokomentarišete odgovore na prethodno pitanje

Nemam komentar • Ok • Savremena tehnologija koja je učenicima prirodna i zabavna može da im približi klasične sadržaje, koji su potrebni i nezamenljivi. • Učenici provode dosta vremena za računarom, pa im je lakše da prate i usvajaju gradivo koje se predtavlja na taj način. Audio-vizuelni materijali podstiču učenike da prate i i imaju efekat drugasčijeg, novog i neočekivanog u procesu nastave, a takođe kod učenika stvaraju utisak da oni sudeluju u procesu rada i što, opetv dovodi do njihovog uključivanja... • Primena IKT pomaže u ostvarivanju cilja časa, ali nije presudna. Na ostvarenje cilja utiče veliki broj faktora, a primena IKT nije osnovni, ali može da pomogne. • Informacione tehnologije znatno doprinose unapređenju nastave. Mada, ne treba preterivati. Živa reč je na prvom mestu. • Зависи од пажње ученика и воље за рад, мотивације, а највише брзине саме технике, која по некада закаже, често закаже!!! Срамота је да школе у Србији немају плаћене ИКТ стручњаке, па наставници Информатике не стижу да раде свој посао, него их искоришћавају БЕСПЛАТНО за све од куцања до техничких проблема и инсталирање система на рачунаре. У питању су десетине рачунара. Библиотекари се не разумеју у рачунаре итд. А наставници Информатике држе курсеве по потреби наставницима, бесплатно! • Podrzavam vise edukacije nastavnika i prvenstveno mogucnost upotrebe-adekvatnu opremljenost skola, bez toga je "mrtvo slovo na papiru" • Moja škola ne poseduje bazu podataka i elektronske materijale. Imamo digitalni kabinet, ali je bila samo jedna obuka zainteresovanih nastavnika i to na brzinu i samo forme radi da čak i mi koji smo pisali ,,korake'' ne umemo da se snađemo u korišćenju tog kabineta. Imamo samo jednu multimedijalnu učionicu tako da smo srećni kad makar jednom nedeljno možemo da je koristimo.Učenici vole primenu IKT, zainteresovaniji su i njihovo znanje je trajnije. Koristim FB u nastavi svakodnevno od kuće. • Motivacija učenika u velikoj meri zavisi od elektronske pismenpsti nastavnika, ali i učenika. Najbolja korelacija se postiže uzajamnom podrškom i kroz obostranu pomoć nastavnika i đaka. • Motivacija ucenika je po meni, u danasnje vreme, veoma bitna. Pokazite im nesto novo, interaktivno, drugacije i verujte bice i rezultata. Na ovakav nacin mogu da ucestvuju u nastavi, ali postignuca nisu na nivou koji ja zelim da budu. • Ucenicima je zanimljivije i lakse pamte, ako nesto vide ili sami pripremaju PPP. • ИКТ не може само по себи допринети повећању претходно наведених ставки, већ ту долазе до изражаја методичко-дидактичке и друге компетенције наставника. Примена ИКТ може много утицати и на квалитет наставе и на повећање мотивације ученике и на све остало наведено, али само ако наставник зна правилно да их користи (у складу са циљем часа, узрасним и индивидуалним карактеристикама ученика, конкретном наставном ситуацијом, итд). • Mislim da najviše utiče na motivaciju učenika, ali se upotrebom IKT-a menja i sam kvalitet nastave. • / • Deci je interasantnije da uče upotrebom IKT u nastavi. Nastavnici tako imaju mnogo, mnogo više posla, ali su postignuća učenika bolja. Bilo bi dobro kada bi svaka škola imala jedno radno mesto posvećeno održavanju kabineta, mreže, sajta. Veliki nedostatak npr. e-learninga je što nemaju sva deca pristup internetu od kuće. • IKT u svakom pogledu poboljšava i rad nastavnika i učenika ali u mojoj školi je nedostupan zbog tehničkih problema : jedan kompjuter u zbornici , štampač uglavnom ne radi kad proradi nema papira ... video bim samo za pojednine nastavnike , ostalo nema • Život u današnje vreme je nezamisliv bez upotrebe savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija. Svaki nastavnik može i treba da, u okviru svog predmeta, osavremeni nastavu multimedijalnim sadržajima jer današnja omladina je svakodnevno u kontaktu s istim. Takvi časovi su učenicima zanimljiviji, aktivno učestvuju na času, a pri tom se i oni upoznaju sa raznim veb alatkama koje mogu da primene u svom radu. • osamrenjivanje i mordenizacija nastave,bolji rezultati i postignuca ucenika. • MISLIM DA JE SAD DOBA KOMPIJUTERA I DA DECA BOLJE OD NAS VLADAJU NJIME, PA ZATO NE TREBA IH SPUTAVATI NEGO CAK TREBA UCITI I OD NJIH, A I ONI OD NAS • Не могу да одговорим на сва питања јасно, јер нису једнозначна. Нпр. могу да штампам, а не могу да скенирам. Примењујем Мудл који лично одржавам свакодневно, али немам могућност да га користим у школи ... • Da bi se vise koristili u nastavi potrebna je veca obuka nastavnika . Elektronski seminari su mi puno pomogli i naucili. • Generacije 21. veka, ali mora se uzeti u obzir socijalna struktura dece., nedostupnost interneta kao i sporost konekcije u pojedinim selima u kojima radim. • Mislim da upotreba interneta i uopšte svih računarskih programa i mogućnosti doprinosi boljem kvalitetu nastave. • IKT doprinosi kvalitetu nastave, ali nije presudan za kvalitet znanja i postizanje ciljeva časova. IKT jeste jako važan činilac vaspitno-pbrazovnog procesa i lično meni pomaže da upotrebom ovih tehologija pojačam motivaciju mojih učenika. • Не треба претеривати са ИКТ јер она може да непотребно одвуче пажњу од других битних аспеката у образовању и васпитању (разговор на пример). • Neuporedivo vece zadovoljstvo kod ucenika izaziva koriscenje IKT u nastavi, pa s obzirom na zanimanje za te sadrzaje adekvatno je i usvajanje, kao i primena naucenog. Treba omasoviti sadrzaje, povecati fond nagrada za sve koji popunjavaju bazu znanja a svakom zaposlenom propisati odredjeni broj obaveznih casova uz koriscenje IKT-a • Živimo u vremenu u kome informaciona tehnologija ima primat. Da bi nam nastava bila zanimqiva , a samim tim i uspešna treba da pratimo razvoj tehnologije i da se prilagođavamo vremenu i učenicima. Sve što je blisko učenicima jača njihovu motivaciju . Svesni smo da bez dobre motivacije nema uspešne nastave. Sve ovo ne znači da se upotrebom IKT obavezno postiže visok kvalitet nastave. Da bi se to zaista desilo tmora se naći prava mera . • Učenici su odraslali uz mobilne telefone i računare, kad uspeju da se odvoje od Kantera, prate nastavne materijale na koje se upute ili sami istražuju, rešavaju zadate zadatke, sarađuju, motivisaniji su • Vidim napredak kod svojih ucenika u svakom pogledu od kada pokusavam da osavremenim nastavu upotrebom IKT tehnologija. Motivisaniji su, casovi su zanimljiviji, kreativniji i ucenici brze i lakse nauce. Takodje lepo saradjuju u grupnom radu a samim tim su i dosta aktivniji na casu. • Ne znam sta se od mene trazi, ova recenica je nepismena. • brže,bolje,kvalitetno,neograničen broj mogućnosti! • Tehnologije su imale ogroman uticaj na promenu nacina zivota (npr. mobilni telefoni). Dostupnost informacija je ogromna. Ucenici rastu okruzeni tehnologijom i treba to iskoristiti u nastavi jer je njima bliska i neophodna. Oni su motivisaniji za ucenje ako uce u interesantnom okruzenju (racunari, internet). Upotreba tehnologija ih bolje i priprema za zivot i za zanimanja danasnjice koja su nezamisliva bez racunara. • Upotreba IKT doprinosi motivaciji učenika, kvalitet nastave je bolji, ali u svemu se mora imati i mera. Učenici previše vremena koriste za rad na računaru, njihov rečnik je sve siromašniji, ne znaju da komuniciraju sa vršnjacima. • Сбе би било лепше и боље, да држава мало више води рачуна о просвети! У мојој школи интернет не постоји већ више од годину дана, јер Општина не плаћа рачуне!!!! Мислим да сам довољно рекао!!! • Деца веома радо раде на рачунарима, активни су током целог часа и одлично се сналазе у новима ситуацијама или када проналазе тражене информације. Користећи рачунар деца учење схватају као игру и мање озбиљно па им је за трајније знање потребно више пута да користе или раде нове садржаје да би то постигли. • Predmeti koje predajem su usko povezani sa IKT, pa je time i upotreba IKT neophodna u poboljšanju kvaliteta nastave, ostvarivanju ciljeva na časovima, povećanju angažmana učenika i podizanju nivoa njihovih kompetencija. • Класична настава више није занимљива и сврсисходна, док се коришћењем IKT у настави много више постиже на квалитету наставе и мотивацији ученика. • U realizaciji sadrzaja ,bez obzira na predmet ,ne zamislivo je ostvarivanje cilja (sticanje znanja, povecanje motivacije,aktivnog ucesca, interakcije) bez IKT-e • U našoj školi već šest godina najavljuju obuku za rad na računaru i ništa. Ja sam privatno završila obugu i sad znam osnovno a volela bih da znam više. • mislim da škole trebaju da omoguće nastavnicima pristup u digitalne učionice.; sve što sam navela da koristim u nastavi je lično moje:lap-top, cd- sama kreiram ili autora kvark media....koje sam sama nabavila ... • Formirati ih preciznije. Predvideti adekvatnije mogućnosti odgovora. • a sta je bilo prethodno pitanje? • Znanja učenika iz oblaasti IT nisu dovoljna.Potrebna je stalna korelacija sa nastavom TIO., Prilagoditi program informatike sa više primenljivih veština i umenja (a manje teorije • IKT ne donosi sam po sebi boljitak • Smatrama da je od suštinske važnosti kompetentnost profesora i motivisanost za rad, pa tek oonda tehnologija koje može biti od neprocenljivog značaja. • Olakšava se izvođenje nastave kao npr. vreme potrebno za za crtanje šema se skraćuje, simulacije mogu mnogo dodatno da objasne principe rada, učenici mogu kvalitetnije da učestvuju u nastavi i da istražuju, ostavlja se više prostora za razgovor sa učenicima i istraživanje u odnosnu na klasično predavanje • Korišćenje IKT u kombinaciji sa drugim oblicima nastave je neophodno. Učenici svakodnevno provode mnogo vremena ispred računara, uglavnom na društvenim mrežama. To treba iskoristiti i usmeriti. Velika količina obrazovnih materijala, simulacija, animacija... može da doprinese da nastavni proces bude sadržajniji. Pomoću odgovarajućih prezentacija i simulacija mogu da se dočaraju efekti i objasne pojmovi koje učenici teško prihvataju. • Мрзи ме да куцам • Učenike uvek motiviše korišćenje IKT u nastavi zato što se sa tim retko susreću u školskom okruženju. • To u mnogome zavisi od samog predavača tj. nastavnika. Sama primena IKT u nastavi ne znači i automatski dobar kvalitet. Bitno je šta se od materijala koristi i kako se koristi i kada se koristi. Takođe je jako važno za šta se koristi IKT, da li za časove obrade, utvrđivanja ili provere. Sve to mora biti začinjeno živom reči nastavnika. • zadovoljavajuće •

12. Šta smatrate da su najveće prepreke u primeni IKT u nastavi

možete odabrati više odgovora

nedostatak opreme - 16.16% (448)
nedovoljno digitalnih kabineta - 12.26% (340)
nedostatak adekvatnih elektronskih materijala za nastavu - 9.27% (257)
nedostatak kompetencija nastavnika/ca za primenu IKT - 14.42% (400)
nedostatak spremnosti nastavnika/ca da koriste IKT - 14.50% (402)
nedostatak tehničke podrške za primenu IKT u nastavi - 12.19% (338)
nedostatak pedagoško-didaktičke podrške za primenu IKT u nastavi - 10.46% (290)
nedostatak podrške od strane drugih osoba zaposlenih u školi - 9.20% (255)
Nesto drugo - 1.55% (43)
nemaju sva deca računare i pristup internetu • šta više? • Medijatekar koji bi upoznavao nastavnike sa mogućnostima IKT i bio facilitator. • Isto su plaćeni i oni koji koriste ikt i oni koji predaju uz pomoć krede i table. • nezainteresovanost nastavnika, nerazumevanje direktora • nezainteresovanost za inovacije • novac za opremu, usavršavanje i najvažnije stimulaciju nastavnika koji se dodatno angažuju • nedostatak novca za sve gore navedeno • materijalna motivacija nastavnika • Небрига, немар и безобразлук локалне самоуправе! • nezainteresovanost učenika • Nesrazmernost između postignuća učenika u ulaganja nastavnika u pripremu • sve što je navedeno • учешће Педагошког завода (ово се односи на простор Републике Српске) • Nemaju svi učenici adekvatno znanje da bi se uključili u nastavu • Preciziranje i obaveza upotrebe • spor Internet pristup, nedostatak razmene iskustva nastavnika(forumi) objedinjeni na jednom mestu • Najviše nedostatak spremnosti nastavnika. • ученичка незаинтересованост и неспремност да се уче у овој области (алатке које су им потребне, а пр • nedostatak realnije i konkretnije podrške IKT sektoru na svim nivoima • Stav lokalne samouprave da izađe u susret ka postizanju podizanja IT u školi • Prilagođavanje svih učesnika u IKT mogućnostima za rad • planovi predmeta a i standardi • stav države prema tim kompetencijama i nedostatak standarda • Pored velikog broja računara u školi, koristim svoj lični... • Neadekvatna podrska ministarstva prosvete i ne nalazenje novca za finansiranje IKT nastave • софтвер • To sto im je draze da igraju kompjuterske igrice nego da nauce nesto. • stavljanje informatike u drugi plan • nedisciplina učenika prilikom izvođenja takvog časa • Slaba motivisanost • motivacija • nedostatak sredstava za održavanje postojeće opreme • Govoriti o promeni IKT u nastavi tamo gde nema osnovnih higijenskih uslova? Mnogo dece nema PC, adsl • NOVAC • potrebno je da svaka ucionica ima tzv. pametne table, povezane sa komjuterom. • nedovoljna spremnost da se ceni rad nastavnika u okviru IKT • otpor rukovodećih struktura • Nemotivisanost nastavnika • Kvalitet opreme koja se koristi u IKT. računari po školama su jako zastareli • Ministarstvo iz komunističkog doba kojem je cilj da spreči štrajkove umesto da unapredi nastavu • ZA MOJ PREDMET U SKOLI GDE PREDAJEM NEMAM NI KABINET , A KAMOLI JOS DA KORISTIM KOMPIJUTER U INFOR. • Losi programi i planovi •

13. Šta smatrate da je neophodno preduzeti kako bi se unapredila uloga i povećala primena IKT u nastavi?

možete odabrati više odgovora

obezbediti više prilika za razvoj kompetencija - 9.98% (361)
obezbediti bolju opremu - 11.64% (421)
obezbediti bolju tehničku podršku u školi - 11.77% (426)
intenzivnije promovisati raspoložive onlajn resurse i materijale - 9.37% (339)
razvijati bolje priručnike za nastavnike/ce - 9.26% (335)
intenzivnije promovisati i nagrađivati upotrebu IKT u nastavi - 9.56% (346)
uvrstiti više sadržaja o IKT u nastavne programe - 7.60% (275)
unaprediti zakonsku regulativu - 6.05% (219)
povećati podršku Školskih uprava - 7.24% (262)
povećati podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - 9.87% (357)
povećati podršku ministarstva nadležnog za telekomunikacije - 6.33% (229)
Nesto drugo - 1.33% (48)
Razviti privredu, uložiti u škole, proverivati tok novca koji uđe u skolu, a nemena je razvoj IKT-a • obezbediti više opreme • Uvesti informatiku kao maturskji ispit • obavezne seminare za nastavnike o primeni IKT sa primetima iz predmeta • Analiza spremnosti učenika za određene modele rada • obezbediti da se licenciran softver u edukativne svrhe dobije BESPLATNO • обезбедити било какву опрему • obezbediti računar za svakog nastavnika • sirenje iskustva sa nastavnicima koji upotrebljavaju IKT u nastavi i nagradjivanje takvih nastavnika • Posebno nagraditi PROFESORE koji se zalažu za modernizaciju i poboljšanje izvođenja nastave. • Neophodno je uvesti informatiku u redovnu nastavu i obezbediti tehnicku podrsku za nastavnike. • Uvesti predmet INFORMATIKA I RAČUNARSTVO kao obavezan od I do VIII razreda! • Новац, повољне кредите за опрему кућну, бесплатне сате, импулсе и остало • Deci omogućiti korišćenje računara i interneta u školi, npr. posle nastave, jer nemaju uslova kući • olaksati nastavicima administrativne poslove-popunjavanje skolskog dnevnika da bi imali vise vremena • ne izbacivati IKT iz osnovne škole i odvojiti ga od OT-a • sve navedeno • запослити стручну особу за техничку подршку и одржавање опреме која ће помоћи наставницима • SVE treba preduzeti, ali pre svega OPREMA i MOTIVACIJA nastavnika • Direktori su staromodni!!! • Promeniti planove i programe konsultujuci NASTAVNIKE • Pomuditi više gotovih materijala, resursa i baza. Formirati i poseban tim u okviru nekog tela . • Više novca • Informatički opesminiti nastavnike • пригодан софтвер • vaspitati decu i naučiti ih kako da pravilno koriste i cene nove načine učenja • nagraditi ljude koji se trude • Potrebno je prvo da svaki nastavnik ima svoj lap top ili racunar • Povećati plate ili bar ne tražiti da nastavnici obuke plaćaju iz svog dubokog džepa. • da bi se postigao održivi efekat ovo pitanje ne može se odvojiti od celine obrazovnog pitanja • motivisati nastavnike za kreativniji rad (sistem nagradjivanja nastvnika nije adekvatan) • Informatički kultivisati direktore i nastavnike..imperativnije a ne po slobodnoj volji... • Osoba u školi koja bi se bavila unapređenjem nastave na nivou čitave škole. • Omogućiti da svaki nastavnik u svojoj kući ima svoj računar i internet po beneficiranim cenama jer j • uvesti Informatiku u redovnu nastavu • Повећати подршку Педагошког завода (ово се односи на простор Републике Српске) • Uvesti računarstvo i informatiku kao obavezni predmet • u obrazovnom sistemu na svim nivoima treba zaposliti odgovarajuće IKT stručnjake sa rezultatima • Ne obezbediti bolju opremu već obezbediti opremu • Promeniti svest dece o skoli. • Izjednacenost finansiranja • Mnogi učenici privatno nemaju komijuter odnosno pristup internetu • и локиалне самоуправе • Strucno lice za primenu IKT u nastavi u skolama. Master Profesor Informatike, Milan Rajkovic. • Obučiti nastavnike za korišćenje IKT-e u nastavi • Obučavati učenike • Donirati skolama opremu i programe. • odrediti koordinatora za IKT u svakoj skoli i nagraditi ga sa 10-30% norme casova, •

Komentari (0)

Slične ankete

UPITNIK O UPOTREBI ODEVNIH PREDMETA U SRBIJI

(Onlineistrazivanja) Sistem proizvodnje i potrošnje tekstila ima ogroman uticaj na životnu sredinu, klimu i društvo. Odeća, obuća i tekstil za domaćinstvo zauzimaju četvrto m

3D - Digitalna Direktna Demokratija

(vladam975) Poštovani budući digitalni birači, poštovani nosioci promena, Ova anketa je prvi korak ka kreiranju platforme koja bi omogućila da u Srbiji imamo Direktnu ( bezp

Stavovi studenata

(MKovacevic) Molim Vas da odgovorite na sledeca pitanja Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računar društvene mreže rad u Office paketu traženje inf

IKT

(Katarina996) Molimo Vas da odgovorite na sledeća pitanja. Koliko je primena računara bila zastupljena u nastavi na Vašim dosadašnjim studijama na Hemijskom fakultetu? veoma

IKT

(Jelena_96) Molim Vas da odgovorite na sledeća pitanja. Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računare. društvene mreže rad u Office paketu traženje

Stavovi studenata

(Marijana96) Postovane kolege i koleginice, Molim Vas da odgovorite na sledeca pitanja. Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računare. društvene mre

Uslužno preduzeće AJTIKO

(zlatokosa1) OPIS DELATNOSTI: Nudimo usluge programiranja, obrade slika, profesionalni konsalting iz mnogih oblasti IT tehnologija, kombinovanje tipografije, ilustracije, fot

Preduzeće AJTIKO

(zlatokosa1) OPIS DELATNOSTI: Nudimo usluge programiranja, obrade slika, profesionalni konsalting iz mnogih oblasti IT tehnologija, kombinovanje tipografije, ilustracije, fot

Vodosnabdevanje

(lLucky) Hvala za učešće u ovoj anonimnoj anketi :) Molim da anketu popunjavaju samo punoletna lica bez obzira na pol i mesto. Vaš pol (rod) i mesto boravka Ženski pol, ži

Savremene tehnologije u skolstvu

(delakroa) Dobrodosli u anketu o primeni savremenih tehnologija! Da li koristite internet za ucenje? Mislite li da je kvalitetnije ucenje pomocu racunara? Mislim da jeste Mis

Vaša interesovanja

(oreova_mala) Zdravo svima! Ova anketa je kreiranja radi uzimanja određenih informacija o Vašim interesovanjima. Pažljivo pročitajte pitanja i izaberite odgovor koji Vam odgo

Kakve dnevne novine želimo? - 2015

(Onlineistrazivanja) Da li ste i koliko zainteresovani da u dnevnim novinama čitate o sledećim temama? Spoljna politika Unutrašnja politika Politički život u lokalnoj sredini

Istraživanje o konzumiranju duvanskih proizvoda

(Bazinga94) Pozivam vas, da popunite anketu koja mi je potrebna za seminarski rad iz psihologije. Anketa je anonimna. Da li konzumirate duvanske proizvode? Koje duvanske pro

Ocena vladajućeg sentimenta hashtaga #NetBot

(Mooshema) Ovom anketom želimo da istražimo vaš utisak o sentimentu konverzacije koji ste imali, ako ste pratili na Tviteru hashtag #NetBot (panel (Zlo)upotreba interneta, Me

Utisak nedelje

(Zoran) Poštovani Molimo Vas da izdvojite jedan minut i popunite anketu o emisiji "Utisak nedelje. Unapred hvala Istraživač