English Srpski Српски

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi (621)

Poštovana/i, Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije je, uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, u procesu izrade Smernica za unapređivanje uloge informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u obrazovanju. U sklopu izrade ovih Smernica sprovodi se i istraživanje o upotrebi IKT u nastavnom procesu. Ova anketa je namenjena osobama koje rade u osnovnim i srednjim školama kao nastavnici/e razredne i predmetne nastave. Popunjavanje ankete traje oko 10 minuta. Molimo Vas da izdvojite malo vremena i svojim učešćem date doprinos realizaciji ovog istraživanja. hvala unapred!

Ključne reči: informaciono-komunikacione tehnologije,IKT,nastava,obrazovanje,

1. Molimo Vas da označite uzrast / godine starosti

do 25 - 1.61% (10)
26-35 - 19.16% (119)
36-45 - 48.63% (302)
46-55 - 25.12% (156)
56 i više - 5.48% (34)

2. Koliko dugo radite u nastavi?

manje od 5 godina - 11.43% (71)
6-10 godina - 25.12% (156)
11-20 godina - 40.58% (252)
21-30 godina - 19.81% (123)
više od 30 godina - 3.06% (19)

3. Označite predmet koji predajete

Razredna nastava - 17.07% (106)
Maternji jezik i književnost - 11.59% (72)
Strani jezici - 6.44% (40)
Istorija - 3.22% (20)
Geografija - 1.29% (8)
Likovno - 0.97% (6)
Muzičko - 2.09% (13)
Matematika - 4.83% (30)
Biologija - 4.67% (29)
Fizika - 4.19% (26)
Hemija - 2.25% (14)
Fizičko - 1.61% (10)
Građansko vaspitanje - 1.61% (10)
Veronauka - 0.97% (6)
Sociologija - 0.16% (1)
Psihologija - 1.61% (10)
Filozofija - 0.32% (2)
ostali društveni predmeti - 0.48% (3)
ostali prirodni predmeti - 0.48% (3)
ostali stručni predmeti - 7.41% (46)
Tehničko i informatičko obrazovanje - 6.44% (40)
Računarstvo i informatika - 14.01% (87)
Nesto drugo - 6.28% (39)
Pedagog • stručni saradnik • Direktor škole • poslovna informatika • medijatekar • bibliotekar • стручни сарадник, педагог • Gradska prosvetna inspekcija / ucitelj ovaj profesor razredne nastave radio 17 godina i jos sam uca • matematika i racunarstvo i informatika - dva predmeta • predmeti iz elektrotehničke grupe predmeta • srpski kao nematernji jezik • ne radim u školi • nastavnik individualne nastave u skoli za decu sa cerebralnom paralizom • elektro predmete • bibliotekar-medijatekar • Tehničko i informatičko obrazovanje, Računarstvo i informatiku i Građansko vaspitanje • klavir u muzičkoj školi • Čuvari prirode • strucni saradnik psiholog • biblitekar • Компј. графику, Моделирање маш. ел. и конструкција • stručni saradnik pedagog • stručni predmeti prehrambene struke • patronažni učitelj • skolski bibliotekar • kamerna muzika, orkestar • programiranje • Elektrotehnicku grupu predmeta • pedagoškinja • harmonija • Mašinska grupa prdmeta •

4. Označite koliko često u Vašoj školi imate pristup sledećim resursima

Računar :
nikad - 4.35% (27)
ređe od jednom mesečno - 3.86% (24)
jednom mesečno - 1.13% (7)
nekoliko/više puta mesečno - 4.51% (28)
jednom nedeljno - 2.90% (18)
nekoliko/više puta nedeljno - 10.14% (63)
svakodnevno - 73.11% (454)

Internet :
nikad - 9.66% (60)
ređe od jednom mesečno - 4.99% (31)
jednom mesečno - 1.13% (7)
nekoliko/više puta mesečno - 5.15% (32)
jednom nedeljno - 3.54% (22)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.82% (61)
svakodnevno - 65.70% (408)

Štampanje dokumenata:
nikad - 8.70% (54)
ređe od jednom mesečno - 6.44% (40)
jednom mesečno - 4.99% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 7.25% (45)
jednom nedeljno - 4.99% (31)
nekoliko/više puta nedeljno - 14.49% (90)
svakodnevno - 53.14% (330)

Skeniranje i kopiranje dokumenata:
nikad - 12.56% (78)
ređe od jednom mesečno - 8.37% (52)
jednom mesečno - 3.22% (20)
nekoliko/više puta mesečno - 9.50% (59)
jednom nedeljno - 4.83% (30)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.62% (97)
svakodnevno - 45.89% (285)

Video projektor:
nikad - 16.26% (101)
ređe od jednom mesečno - 11.92% (74)
jednom mesečno - 4.99% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 8.05% (50)
jednom nedeljno - 5.31% (33)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.94% (99)
svakodnevno - 37.52% (233)

Audio i video oprema za snimanje i emitovanje:
nikad - 53.78% (334)
ređe od jednom mesečno - 11.92% (74)
jednom mesečno - 4.99% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 5.48% (34)
jednom nedeljno - 2.25% (14)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.76% (42)
svakodnevno - 14.81% (92)

Elektronska (multimedijalna) tabla:
nikad - 72.14% (448)
ređe od jednom mesečno - 5.31% (33)
jednom mesečno - 1.93% (12)
nekoliko/više puta mesečno - 3.22% (20)
jednom nedeljno - 2.09% (13)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.31% (33)
svakodnevno - 9.98% (62)

Oprema za održavanje video konferencije:
nikad - 82.29% (511)
ređe od jednom mesečno - 6.12% (38)
jednom mesečno - 1.29% (8)
nekoliko/više puta mesečno - 1.93% (12)
jednom nedeljno - 0.97% (6)
nekoliko/više puta nedeljno - 2.25% (14)
svakodnevno - 5.15% (32)

Digitalni kabineti:
nikad - 44.93% (279)
ređe od jednom mesečno - 9.34% (58)
jednom mesečno - 3.06% (19)
nekoliko/više puta mesečno - 5.15% (32)
jednom nedeljno - 4.67% (29)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.09% (44)
svakodnevno - 25.76% (160)

Prostor na serveru za smeštanje internet prezentacija i nastavnih materijala:
nikad - 49.44% (307)
ređe od jednom mesečno - 5.64% (35)
jednom mesečno - 3.38% (21)
nekoliko/više puta mesečno - 3.22% (20)
jednom nedeljno - 2.90% (18)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.15% (32)
svakodnevno - 30.27% (188)

Odgovarajući programi (softveri) - licencni/komercijalni:
nikad - 52.01% (323)
ređe od jednom mesečno - 7.09% (44)
jednom mesečno - 2.25% (14)
nekoliko/više puta mesečno - 3.06% (19)
jednom nedeljno - 3.22% (20)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.15% (32)
svakodnevno - 27.21% (169)

Odgovarajući programi (softveri) - slobodni softver:
nikad - 38.65% (240)
ređe od jednom mesečno - 6.60% (41)
jednom mesečno - 2.42% (15)
nekoliko/više puta mesečno - 3.70% (23)
jednom nedeljno - 3.70% (23)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.73% (48)
svakodnevno - 37.20% (231)

Pristup bazama podataka od značaja za oblast nauke kojom se bavim:
nikad - 32.05% (199)
ređe od jednom mesečno - 8.21% (51)
jednom mesečno - 3.54% (22)
nekoliko/više puta mesečno - 6.44% (40)
jednom nedeljno - 4.19% (26)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.98% (62)
svakodnevno - 35.59% (221)

Tehnička podrška prilikom upotrebe tehnologije:
nikad - 39.77% (247)
ređe od jednom mesečno - 11.27% (70)
jednom mesečno - 3.70% (23)
nekoliko/više puta mesečno - 7.57% (47)
jednom nedeljno - 7.09% (44)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.76% (42)
svakodnevno - 23.83% (148)

Pedagoško-didaktička podrška za upotrebu IKT u nastavi:
nikad - 46.22% (287)
ređe od jednom mesečno - 12.08% (75)
jednom mesečno - 4.51% (28)
nekoliko/više puta mesečno - 6.60% (41)
jednom nedeljno - 4.51% (28)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.89% (49)
svakodnevno - 18.20% (113)

Specifične asistivne tehnologije (npr. prilagođene tastature, miševi, komunikaciona pomagala, itd.):
nikad - 77.29% (480)
ređe od jednom mesečno - 4.67% (29)
jednom mesečno - 1.29% (8)
nekoliko/više puta mesečno - 4.35% (27)
jednom nedeljno - 0.81% (5)
nekoliko/više puta nedeljno - 2.25% (14)
svakodnevno - 9.34% (58)

5. Procenite nivo svojih kompetencija za upotrebu IKT u nastavi

1 - najniže / 5 - najviše

1 - 1.77% (11)
2 - 4.99% (31)
3 - 28.82% (179)
4 - 35.10% (218)
5 - 29.31% (182)

6. Rangirajte prilike kroz koje ste stekli svoje kompetencije za upotrebu IKT

koristeći strelice poređajte prilike tako da na vrhu bude ona kroz koju ste najviše naučili, a na dnu kroz koju ste najmanje

formalno obrazovanje (na fakultetu) - 19.71% (4.1400966183575)
seminari za stručno usavršavanje koji se nude kroz katalog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja - 17.18% (3.6070853462158)
drugi seminari/obuke za stručno usavršavanje (npr. kurs u školi računara) - 19.04% (3.9983896940419)
od drugih osoba koje imaju IKT znanja i veštine - 16.05% (3.3703703703704)
putem neformalnih onlajn kurseva i zajednica - 17.92% (3.7632850241546)
samostalno - 10.10% (2.1207729468599)

7. Koje još kompetencije treba da unapredite kako bi više koristili IKT u nastavi?

možete odabrati više odgovora.

korišćenje opreme - 18.21% (205)
upotreba računarskih programa - 27.26% (307)
pronalaženje i korišćenje dostupnih multimedijalnih nastavnih sadržaja - 19.72% (222)
priprema multimedijalnih nastavnih sadržaja - 28.95% (326)
Nesto drugo - 5.86% (66)
nista • opremljnost škola i kabineta • primena interneta u nastavi • samo nadogradnja • Znanje engleskog jezika • Namenski programi za nastavu i istrazivanje • rad na zajedničkim projektima sa nastavnicima informatičke struke • засад ниједно • održavanje rašunarskih mreža • Kreiranje internet prezentacija • nedostatak je: neopremljenost inf.kabineta • Nove tehnologije i oprema • usavrsiti metodiku primene IKT nastave • upotreba IKT u nastavi podrazumeva stalno usavršavanje • nedostaje oprema, kompeteniju imaam • bolja opremljenost skole • korišćenje lokalne mreže računara • uytu • timski rad sa kolegama • nabavka jos nekih uredjaja-dokument kamere, AirLinera i sl • pristup tehnici u školi • ne treba da unapređujem • nije do mene nego do finansija :) • Aktuelnosti iz razvijenih obrazovnih sistema • izrada baze podataka • projektor kako bih prikazala ono sto znam • Samostalna izrada aplikacija za testove • samostalno podizanje Mudl platforme za ucenje • korišćenje pametnih tabli, izrada softvera • animiranje materijala • on lajn nastava • Problem je u nedostatku nastavnih sredstava, a ne u mojim kompetencijama. • nemam dovoljno vremena zbor obimne papirologije koju MP neodmereno i besplatno zahteva • priprema učenika za IKT • nedostaje jedino oprema npr. interaktivna tabla • programiranje • / • samostalna izrada edukativnih programa • slepo kucanje • Треба ми боља опрема, а не знање. • Мањак квалитетне опреме. Рачунари, пројектори, лаптоп,... • multimedijalnih • navedeno je dovoljno • k4 • u učionici nemam računar • upotreba elektronske table • nabavka osnovne opreme,interaktivna table,projektori • приступ ресурсима • korišćenje sistema za elektronsko učenje i učenje na daljinu • obuka • nešto novo, izokrenuta učionica •

8. Označite koliko često u nastavi koristite sledeće računarske programe i materijale

Računarske programe MS Office paketa (Word, Excel, Power Point, itd.).:
nikad - 3.86% (24)
ređe od jednom mesečno - 3.86% (24)
jednom mesečno - 3.22% (20)
nekoliko/više puta mesečno - 11.11% (69)
jednom nedeljno - 3.54% (22)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.46% (96)
svakodnevno - 58.94% (366)

Programe za organizaciju nastave u elektronskom okruženju: sistemi za upravljanje učenjem (npr. Moodle, Blackboard).:
nikad - 55.72% (346)
ređe od jednom mesečno - 16.75% (104)
jednom mesečno - 4.99% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 6.44% (40)
jednom nedeljno - 3.54% (22)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.80% (36)
svakodnevno - 6.76% (42)

Programe za trenutno slanje poruka, audio i video konferencije (npr. Skype, Google Talk):
nikad - 38.49% (239)
ređe od jednom mesečno - 12.88% (80)
jednom mesečno - 4.67% (29)
nekoliko/više puta mesečno - 5.48% (34)
jednom nedeljno - 4.19% (26)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.98% (62)
svakodnevno - 24.32% (151)

Programe za socijalno povezivanje i saradnju u elektronskom okruženju za potrebe nastave (npr. Facebook, Google Apps, Ning):
nikad - 21.74% (135)
ređe od jednom mesečno - 8.70% (54)
jednom mesečno - 5.64% (35)
nekoliko/više puta mesečno - 7.89% (49)
jednom nedeljno - 5.80% (36)
nekoliko/više puta nedeljno - 11.27% (70)
svakodnevno - 38.97% (242)

Programe za izradu i uređivanje Internet stranica (npr. Blogger, Edublogs, Wikispaces):
nikad - 51.05% (317)
ređe od jednom mesečno - 10.47% (65)
jednom mesečno - 5.31% (33)
nekoliko/više puta mesečno - 6.44% (40)
jednom nedeljno - 5.15% (32)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.34% (58)
svakodnevno - 12.24% (76)

Programe za izradu i deljenje fotografija, audio i video zapisa (npr. Flickr, iTunes, YouTube):
nikad - 27.21% (169)
ređe od jednom mesečno - 15.46% (96)
jednom mesečno - 7.73% (48)
nekoliko/više puta mesečno - 9.82% (61)
jednom nedeljno - 8.21% (51)
nekoliko/više puta nedeljno - 13.53% (84)
svakodnevno - 18.04% (112)

Interaktivne veb-alate:
nikad - 44.77% (278)
ređe od jednom mesečno - 16.10% (100)
jednom mesečno - 5.48% (34)
nekoliko/više puta mesečno - 9.02% (56)
jednom nedeljno - 6.12% (38)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.66% (60)
svakodnevno - 8.86% (55)

Materijale na maternjem jeziku koje pronalazim na internetu:
nikad - 6.60% (41)
ređe od jednom mesečno - 7.09% (44)
jednom mesečno - 5.80% (36)
nekoliko/više puta mesečno - 12.88% (80)
jednom nedeljno - 10.63% (66)
nekoliko/više puta nedeljno - 20.61% (128)
svakodnevno - 36.39% (226)

Materijale na stranim jezicima koje pronalazim na internetu i onlajn platformama:
nikad - 17.23% (107)
ređe od jednom mesečno - 17.23% (107)
jednom mesečno - 8.05% (50)
nekoliko/više puta mesečno - 12.56% (78)
jednom nedeljno - 9.98% (62)
nekoliko/više puta nedeljno - 14.49% (90)
svakodnevno - 20.45% (127)

Materijale koji se nalaze na postojećim onlajn platformama:
nikad - 14.49% (90)
ređe od jednom mesečno - 14.01% (87)
jednom mesečno - 9.02% (56)
nekoliko/više puta mesečno - 13.85% (86)
jednom nedeljno - 11.59% (72)
nekoliko/više puta nedeljno - 16.10% (100)
svakodnevno - 20.93% (130)

Materijale koji su dostupni u školskoj računarskoj mreži i bazi podataka:
nikad - 52.01% (323)
ređe od jednom mesečno - 12.88% (80)
jednom mesečno - 6.44% (40)
nekoliko/više puta mesečno - 6.44% (40)
jednom nedeljno - 4.19% (26)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.12% (38)
svakodnevno - 11.92% (74)

Elektronske materijale koje poseduje škola (npr. CD ROM):
nikad - 47.83% (297)
ređe od jednom mesečno - 15.30% (95)
jednom mesečno - 5.80% (36)
nekoliko/više puta mesečno - 5.64% (35)
jednom nedeljno - 5.80% (36)
nekoliko/više puta nedeljno - 8.05% (50)
svakodnevno - 11.59% (72)

Elektronske materijale koje ste dobili od izdavača udžbenika:
nikad - 30.43% (189)
ređe od jednom mesečno - 14.98% (93)
jednom mesečno - 7.25% (45)
nekoliko/više puta mesečno - 9.18% (57)
jednom nedeljno - 7.57% (47)
nekoliko/više puta nedeljno - 13.04% (81)
svakodnevno - 17.55% (109)

9. Označite koje onlajn resurse koristite u svom radu

možete odabrati više odgovora

kreativnaskola.rs - 25.03% (445)
digitalnaskola.rs - 16.70% (297)
www.ask.rs - 3.82% (68)
obrazovanje.vojvodina.gov.rs - 4.33% (77)
edublogodak.com - 3.54% (63)
vebciklopedija.weebly.com - 9.84% (175)
klikdoznanja.edu.rs - 18.05% (321)
phet.colorado.edu/sr - 3.37% (60)
rs.wikimedija.org - 8.27% (147)
Nesto drugo - 7.03% (125)
našaškola.net • fizika za osnovce • pil • ništa • lične (moje) resurse • tudasbayis.hu • logos-edu.rs • one koje sama pravim • www.mein-deutschbuch.de • www.communication4all.co.uk, www.zvrk.rs, www.learnenglishkids.britishcouncil.org • praktikum.rs znanje.org • google.com; wikipedia.com • vordpres • http://imslp.org/ i druge sajtove sa notnim izdanjima dostupnim za besplatni downlaod • po sadržaju koji obrađujem sa raznih resursa • sajtovi americkih fakulteta i sl • edukativni blogovi • nukleusanimation • http://www.svetnauke.org/ • socijalne mreže • skolskidnevnik.net,http://cp.c-ij.com/en/contents/1005/... • nas skolski e-learning • razni sajtovi vezani za psihologiju • Microsoft Partners In learning • www.nasaskola.net, blog, ... • еЗбирка • razne grupe unutar Facebooka • http://www.teachingenglish.org.uk/ • франкофоне сајтове за учење и подучавање француском језику • gigapedija • youtube , wikipedis • i neke od nabrojanih, ali sve ono sto mi u datom momentu odgovara • www.abakus.edu.rs • youtube.com • Projekat Rastko, CNTI i FILMic, wordpress, youtube • ostale domaće i strane sajtove i blogove koji se bave obrazovanjem i pedagoškim naukama • e-skola; fizika za osnovce;obrazovni centar; • www.papertoys.com www.knud.de www.yourchildlearns.com www.grundschule-pretzschendorf.de и др. • http://www.geogebratube.org/?lang=en • materijale sa blogova svojih kolega • NASA, ESA, iz oblati fizike • en.islcollective.com, busyteacher.org, blogovi kolega iz celog sveta • Blogovi koje pišu kolege • Google • didactic.ro • slajd share, blogove, grupe, sajtove • Rayne strane sajtove • pearsonlongman.rs • PIL, sajtove i blogove kolega iz zemlje i sveta koje pronađem u zavisnosti od teme • bioblog • mnoge hrvatske sajtove • pdfsb.com • www.edu-soft.rs • Nesto drugo •

10. Procenite u kojoj meri upotreba IKT doprinosi sledećim aspektima

1 - uopšte ne doprinosi / 5 - od presudnog je značaja

kvalitet nastave:
1 - 0.98% (6)
2 - 2.11% (13)
3 - 12.85% (79)
4 - 39.67% (244)
5 - 44.39% (273)

dostizanje ciljeva časa:
1 - 0.65% (4)
2 - 3.75% (23)
3 - 22.48% (138)
4 - 42.18% (259)
5 - 30.94% (190)

motivacija učenika/ca:
1 - 0.65% (4)
2 - 2.12% (13)
3 - 10.10% (62)
4 - 29.80% (183)
5 - 57.33% (352)

učešće učenika/ca u nastavi:
1 - 0.65% (4)
2 - 2.76% (17)
3 - 13.96% (86)
4 - 37.50% (231)
5 - 45.13% (278)

postignuća učenika/ca:
1 - 0.99% (6)
2 - 3.94% (24)
3 - 20.69% (126)
4 - 43.84% (267)
5 - 30.54% (186)

razvoj kompetencija učenika/ca za upotrebu IKT:
1 - 0.98% (6)
2 - 2.77% (17)
3 - 9.61% (59)
4 - 29.48% (181)
5 - 57.17% (351)

11. U nekoliko rečenica prokomentarišete odgovore na prethodno pitanje

Ok • Nemam komentar • Predmeti koje predajem su usko povezani sa IKT, pa je time i upotreba IKT neophodna u poboljšanju kvaliteta nastave, ostvarivanju ciljeva na časovima, povećanju angažmana učenika i podizanju nivoa njihovih kompetencija. • Upotreba kompjutera u školi pomaže da čas bude zanimljiv,sa više ilustrativnih pristupa nekim temama, da sliku prati zvuk i da se računar koristi kao UČILO a ne samo kao izvor zabave • Kvalitet nastave se povećava, motivacija učenika raste jer mogu samostalno da rade i vrednovanje učenika je transparentno • Lakse je uz prezentaciju objasnjavati predvidjenu nastavnu jedinicu, ucenici mogu vizualno da prate sadrzaje koje prezentujete i i motivisaniji su za razliku od klasicnog predavanja ali postignuca su individualna i zavise samo od dece bezobzira na vid predavanja. • Vidi se iz priloženog , IKT koristi učenicima : zadovoljni su , lakše usvajaju ponuđene sadržaje , našli su se . • Не треба претеривати са ИКТ јер она може да непотребно одвуче пажњу од других битних аспеката у образовању и васпитању (разговор на пример). • Uvodjenjem Informaciono komunikacionihtehnologija mislim da bi kvalitet casova bio poboljsan, Ucenici bi bili zainteresovaniji, Ucinilo bi nastavu zanimljivijom... mozda bi u nekim slucejevima moga da odvede u suprotnom pravcu ali treba biti obazriv i primenjivati ih u ni previse ni premalo! • Ученици уче да користе ресурсе, а не да бубају чињенице, што утврђује њихова знања • Odlicno pitanje. • Može biti najsavremenija oprema kada dete neće da uči, neće ni uz pomoć računara. Planovi i programi predmeta nisu usklađeni sa mogućnostima IKT, treba više slobode planiranja prepustiti nastavniku. Nastavnici ne dobijaju finansijski pomoć za praćenje inovacija IKT. • U 21.veku ne može da se uči niti da se radi bez IKT-a. Moramo, tj.poželjno je da budemo upoznati sa najnovijim tehnologijama i da ih primenimo ne samo u školi (nego i u svakodnevnom životu). • 79895 • Највећи је утицај на мотивацију ученика и тиме се стварају услови за активно учешће ученика у настави. Ученици су заинтересовани, стечено знање је квалитетније и трајније. Млади у великој мери користе ИКТ у свакодневном животу, али им треба пружити прилику да лакше и интересантније уче користећи ИКТ. • Učenici bolje pamte kada vizuelno vide nešto. Zanimljivije im je u radu, interesantnija nastava, a još, ukoliko postoji mogućnost da se i oni aktiviraju u izradi prezentacija, postiže se pun pogodak. Ja svakodnevno primenjujem svoje, kao i preuzete prezentacije. Svaka od njih je različita i zanimljiva na svoj način, pa svaki put učenici usvoje nešto novo, a dugo pamte viđeno, tj. slikom predstavljeno. Takođe, bolje pamte i kada im dam zadatak da nešto samostalno pronađu na internetu, • Ученици већ у великој мери (на штету књига) користе интернет за добијање података, најчешће некорисних, понекад чак и штетних. Ако преко редовних часова усмеримо ученике, на интересантан и креативан начин ка правим подацима, резултати ће бити одлични. Поред редовног градива још могу додатно да науче веома употребљиве информације. • Ucenici veoma motivisani za upotrebu ikt u nastavi i postize se visok kvalitet nastave • Dostupnost tehnologije bi znacila mnogo za nastavu i njenu efikasnost. Potrebno je motivisati nastavnike da je koriste, kao i poboljsati opremljenost skola.Direktore skola takodje dobro edukovati na istu temu, a ne da kopiranje i stampanje materijala bude problem ?! Video bim je zakljucan kod direktora u kancelariji, i moramo da mu najavimo kad cemo ga koristiti!!!!Toliko o dostupnosti IKT. • Učenicima su kompjuteri, odnosno audio-vizuelna sredstva veoma bliski zato što je informacija kompletna. Audio bez vizuelnog je suviše apstraktno za tako mlad uzrast pa su deca prijemčivija za ono što može plastično da im se predstavi u video prezentaciji što je svakako vrsta očigledne nastave. • posto radim u skoli za decu sa posebnim potrebama, od presudne je vaznosti njihovo osposobljavanje za rad na kompjuteru i upotrebe online resura, jer su to ponekad jedini vidovi njihove socijalizacije van skole, a i upotreba IKT im omogucava ispoljavanja njihovih maksimalnih potencijala, kao i ucestvovanja u aktivnostima u kojima bez IKT i AT ne bi bili u mogucnosti • Ne bih da komentarišem. • Upotreba IKT u nastavi sigurno doprinosi njenom kvalitetu i približavanju učenicima, jer nastavnik pokazuje da je osavremenjen. Takođe, nastavnik koji dobro poznaje IKT može da prenese svoje znanje učenicima savetima i smernicama. Međutim, upotreba IKT u nastavi ne garantuje uspešan čas niti motivaciju učenika pogotovo kada nastavnik SAMO koristi npr.tuđe prezentacije... • / • Motivacija ucenika je po meni, u danasnje vreme, veoma bitna. Pokazite im nesto novo, interaktivno, drugacije i verujte bice i rezultata. Na ovakav nacin mogu da ucestvuju u nastavi, ali postignuca nisu na nivou koji ja zelim da budu. • Upotreba IKT-a u nastavi najviše doprinosi motivaciji učenika/ca, naročito multimedijalni sadržaji. Na taj način im se povećava zaineresovanost za gradivo i približava materija koja im ne bi bila toliko zanimljiva da se prezentuje na tradicionalan način. • Učenici su više motivisani za rad na času ako im je vizuelno prikazan materijal koji se obrađuje, lakše se pamti.Takva nastava im je zanimljivija, a mogu da i sami nauče da koriste elektronske medije u istraživanju. • TREBA VREMENA ZA ITK U NASTAVI,TE SE NE KORISTI TAKO ČESTO,MADA SU UČENICICMA TO NAJZANIMLJIVIJI ČASOVI. • Настава може бити квалитетна, мотивишућа и ефикасна и без ИКТа. Са друге стране, ученици се могу оспособити да користе ИКТ само ако их ЗАИАТА КОРИСТЕ. • Nastava da bi bila potpuna,sadržajna i pratila nova dostignuća u svakom pogledu, potrebna je upotreba IKT-a. Na žalost škole nemaju dovoljno opreme, čak i za one nastavnike koji imaju znanja, motivacije, sposobnosti da primene IKT • Samo oni koji ne znaju da rade na računaru i nemaju pristupa informacionim tehnologijama mogu da tvrde da računar u nastavi nema prednost u odnosu na klasične oblike rada. • IKT je veoma vazan deo nastave • Motivacija i postignuce ucenika zavise i od interesovanja za predmet, od samog programa i gradiva... • Nism sigurna da li sam sve dobro shvatila, a prema tome i dobro odgovorila. • Uptrbom IKT u nastavi doprinosi boljem kvalitetu nastave i ostvarivanju obrazovnih cijeva.Učenici su motivisaniji za učešće u nastavnim aktivnostima,razvija se interakcija izmedju učenika,nastavnika i nastavnih sadržaja.Učenici se upućuju i na druge ,zanimljivije i aktuelnije izvore znanja koje mogu koristiti kako u školi tako i van nje. • Nasa skola ima jedan digitalni kabinet sa 10 kompjutera koje koriste svi ucenici skole i jako je tesko doci na red ,a cesto se desavaju i raznorazni kvarovi u tokm kabinetu.Skola ne poseduje fotokopir aparat koga bi moglo da koristi nastavno osoblje vac samo administrativna sluzba.Nedavno je skola dobila donaciju laptop i videoprojektor te sada i mozemo ponekad da ih koristimo • Upotreba IKT-a u nastavi može da osavremeni nastavni proces i delimično motiviše učenike (ukoliko su oni zainteresovani za nastavni sadržaj) ali sami alati i njihova upotreba ne mogu dostići zadate ciljeve ukoliko profesor dobro ne osmisli sam cilj upotrebe IKT-a i ostalih materijala u nastavi. • Било би потребно обухватити што већи број наставника овом или сличним анкетама. • Upotreba IKT-a nije presudna za prva četiri aspekta. Ali kvalitet nastave, ostvarivanje ciljeva časa, motivisanje učenika i njihova postignuća, kao i učešće u nastavi, podižu se na visok nivo upotrebom IKT-a. Od presudnog je značaja za poslednji aspekat. • Učenicima je zanimljivija nastava ako je podržana IKT, duže im drži pažnju. Upotrebom multimedijalnih sadržaja nastavni sadržaji se i vizuelno približe učenicima. Učenici se osposobljavaju za korišćenje IKT u svakodnevnom životu. • Neki ponuđeni odgovori su mi bili potpuna nepoznanica, pa sam odgovarala sa nikada • U predmetu tehnicko i informaticko obrazovanje koriscenje racunara je vazno, kao i koriscenje Internet mreze kao ogromnog izvora informacija-zanimljivosti i inovacije u tehnici, veliki izbor slika. Takav vid nastave motivise ucenike za dalji rad i cas ima pravilnu strukturu-pokriveni su ciljevi casa. • bez komentara • Na samo času, IKT mogu biti od vwelike pomoći, ali kvalitet nastave i stepen ostvarivanja ciljeva časa ipak najviše zavise od nastavnika. • IKT nije presudan za uspeh učenika, ali može da doprinese boljoj motivaciji, očiglednosti u nastavi i da doprinese zanimljivosti nastave. • jljhčjlčh • Učenici osnovnoškolskog uzrasta se brzo zasite od upotrebe IKT u nastavi, odnosno priželjkuju iz časa u čas nešto novo, nešto što još uvek nisu videli (pre svega u pogledu softvera koji se koristi), a to znači da nastavnik svakodnevno ne samo da treba da traga za novim interesantnim sadržajima koji doprinose boljem savladavanju gradiva već konstantno mora da uči i savladava neke nove alate kako bi privukao njihovu pažnju. I na kraju sve to nije garancija da će učenici to znanje i usvojiti. • Pitanja su u skladu sa ciljem istraživanja. • Na zalos primorana sam da ucim od svojih ucenika umesto da mi je sve kurseve platila drzava - Ministarstvo prosvete. Treba informatiku uvesti kao obavezan predmet na maturi. Moje dete je na razmeni u Nemackoj, IV razred gimnazije oni spremaju maturski ispit iz informatike dok mi i dalje mlatimo praznu slamu sa srpskim jezikom. • Učenici su odraslali uz mobilne telefone i računare, kad uspeju da se odvoje od Kantera, prate nastavne materijale na koje se upute ili sami istražuju, rešavaju zadate zadatke, sarađuju, motivisaniji su • osamrenjivanje i mordenizacija nastave,bolji rezultati i postignuca ucenika. • Džaba IKT ako je loša nastava/priprema/plan/nastavnik/ministarstvo. Ministarstvo je užasno. •

12. Šta smatrate da su najveće prepreke u primeni IKT u nastavi

možete odabrati više odgovora

nedostatak opreme - 16.09% (441)
nedovoljno digitalnih kabineta - 12.29% (337)
nedostatak adekvatnih elektronskih materijala za nastavu - 9.23% (253)
nedostatak kompetencija nastavnika/ca za primenu IKT - 14.41% (395)
nedostatak spremnosti nastavnika/ca da koriste IKT - 14.48% (397)
nedostatak tehničke podrške za primenu IKT u nastavi - 12.22% (335)
nedostatak pedagoško-didaktičke podrške za primenu IKT u nastavi - 10.51% (288)
nedostatak podrške od strane drugih osoba zaposlenih u školi - 9.19% (252)
Nesto drugo - 1.57% (43)
Nemaju svi učenici adekvatno znanje da bi se uključili u nastavu • Ministarstvo iz komunističkog doba kojem je cilj da spreči štrajkove umesto da unapredi nastavu • Preciziranje i obaveza upotrebe • Losi programi i planovi • nedovoljna spremnost da se ceni rad nastavnika u okviru IKT • Najviše nedostatak spremnosti nastavnika. • nedostatak novca za sve gore navedeno • šta više? • учешће Педагошког завода (ово се односи на простор Републике Српске) • nedostatak sredstava za održavanje postojeće opreme • nezainteresovanost za inovacije • софтвер • stavljanje informatike u drugi plan • Isto su plaćeni i oni koji koriste ikt i oni koji predaju uz pomoć krede i table. • Prilagođavanje svih učesnika u IKT mogućnostima za rad • nemaju sva deca računare i pristup internetu • planovi predmeta a i standardi • sve što je navedeno • Medijatekar koji bi upoznavao nastavnike sa mogućnostima IKT i bio facilitator. • nezainteresovanost učenika • materijalna motivacija nastavnika • ZA MOJ PREDMET U SKOLI GDE PREDAJEM NEMAM NI KABINET , A KAMOLI JOS DA KORISTIM KOMPIJUTER U INFOR. • Govoriti o promeni IKT u nastavi tamo gde nema osnovnih higijenskih uslova? Mnogo dece nema PC, adsl • Небрига, немар и безобразлук локалне самоуправе! • otpor rukovodećih struktura • stav države prema tim kompetencijama i nedostatak standarda • potrebno je da svaka ucionica ima tzv. pametne table, povezane sa komjuterom. • Nemotivisanost nastavnika • Kvalitet opreme koja se koristi u IKT. računari po školama su jako zastareli • nezainteresovanost nastavnika, nerazumevanje direktora • nedostatak realnije i konkretnije podrške IKT sektoru na svim nivoima • Pored velikog broja računara u školi, koristim svoj lični... • spor Internet pristup, nedostatak razmene iskustva nastavnika(forumi) objedinjeni na jednom mestu • Nesrazmernost između postignuća učenika u ulaganja nastavnika u pripremu • To sto im je draze da igraju kompjuterske igrice nego da nauce nesto. • Slaba motivisanost • motivacija • Stav lokalne samouprave da izađe u susret ka postizanju podizanja IT u školi • ученичка незаинтересованост и неспремност да се уче у овој области (алатке које су им потребне, а пр • nedisciplina učenika prilikom izvođenja takvog časa • novac za opremu, usavršavanje i najvažnije stimulaciju nastavnika koji se dodatno angažuju • Neadekvatna podrska ministarstva prosvete i ne nalazenje novca za finansiranje IKT nastave • NOVAC •

13. Šta smatrate da je neophodno preduzeti kako bi se unapredila uloga i povećala primena IKT u nastavi?

možete odabrati više odgovora

obezbediti više prilika za razvoj kompetencija - 9.94% (357)
obezbediti bolju opremu - 11.55% (415)
obezbediti bolju tehničku podršku u školi - 11.72% (421)
intenzivnije promovisati raspoložive onlajn resurse i materijale - 9.41% (338)
razvijati bolje priručnike za nastavnike/ce - 9.21% (331)
intenzivnije promovisati i nagrađivati upotrebu IKT u nastavi - 9.58% (344)
uvrstiti više sadržaja o IKT u nastavne programe - 7.63% (274)
unaprediti zakonsku regulativu - 6.10% (219)
povećati podršku Školskih uprava - 7.27% (261)
povećati podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - 9.94% (357)
povećati podršku ministarstva nadležnog za telekomunikacije - 6.32% (227)
Nesto drugo - 1.34% (48)
Uvesti predmet INFORMATIKA I RAČUNARSTVO kao obavezan od I do VIII razreda! • sve navedeno • nagraditi ljude koji se trude • Donirati skolama opremu i programe. • Direktori su staromodni!!! • vaspitati decu i naučiti ih kako da pravilno koriste i cene nove načine učenja • Informatički kultivisati direktore i nastavnike..imperativnije a ne po slobodnoj volji... • obezbediti više opreme • Neophodno je uvesti informatiku u redovnu nastavu i obezbediti tehnicku podrsku za nastavnike. • Uvesti računarstvo i informatiku kao obavezni predmet • uvesti Informatiku u redovnu nastavu • Obučiti nastavnike za korišćenje IKT-e u nastavi • Повећати подршку Педагошког завода (ово се односи на простор Републике Српске) • sirenje iskustva sa nastavnicima koji upotrebljavaju IKT u nastavi i nagradjivanje takvih nastavnika • ne izbacivati IKT iz osnovne škole i odvojiti ga od OT-a • Posebno nagraditi PROFESORE koji se zalažu za modernizaciju i poboljšanje izvođenja nastave. • odrediti koordinatora za IKT u svakoj skoli i nagraditi ga sa 10-30% norme casova, • Analiza spremnosti učenika za određene modele rada • и локиалне самоуправе • SVE treba preduzeti, ali pre svega OPREMA i MOTIVACIJA nastavnika • Omogućiti da svaki nastavnik u svojoj kući ima svoj računar i internet po beneficiranim cenama jer j • обезбедити било какву опрему • Obučavati učenike • Promeniti svest dece o skoli. • Новац, повољне кредите за опрему кућну, бесплатне сате, импулсе и остало • Pomuditi više gotovih materijala, resursa i baza. Formirati i poseban tim u okviru nekog tela . • Uvesti informatiku kao maturskji ispit • olaksati nastavicima administrativne poslove-popunjavanje skolskog dnevnika da bi imali vise vremena • obezbediti računar za svakog nastavnika • Povećati plate ili bar ne tražiti da nastavnici obuke plaćaju iz svog dubokog džepa. • obavezne seminare za nastavnike o primeni IKT sa primetima iz predmeta • Deci omogućiti korišćenje računara i interneta u školi, npr. posle nastave, jer nemaju uslova kući • Više novca • u obrazovnom sistemu na svim nivoima treba zaposliti odgovarajuće IKT stručnjake sa rezultatima • Osoba u školi koja bi se bavila unapređenjem nastave na nivou čitave škole. • запослити стручну особу за техничку подршку и одржавање опреме која ће помоћи наставницима • Strucno lice za primenu IKT u nastavi u skolama. Master Profesor Informatike, Milan Rajkovic. • Razviti privredu, uložiti u škole, proverivati tok novca koji uđe u skolu, a nemena je razvoj IKT-a • Mnogi učenici privatno nemaju komijuter odnosno pristup internetu • motivisati nastavnike za kreativniji rad (sistem nagradjivanja nastvnika nije adekvatan) • Izjednacenost finansiranja • Ne obezbediti bolju opremu već obezbediti opremu • da bi se postigao održivi efekat ovo pitanje ne može se odvojiti od celine obrazovnog pitanja • obezbediti da se licenciran softver u edukativne svrhe dobije BESPLATNO • Informatički opesminiti nastavnike • Potrebno je prvo da svaki nastavnik ima svoj lap top ili racunar • пригодан софтвер • Promeniti planove i programe konsultujuci NASTAVNIKE •

Komentari (0)

Slične ankete

Stavovi studenata

(MKovacevic) Molim Vas da odgovorite na sledeca pitanja Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računar društvene mreže rad u Office paketu traženje inf

IKT

(Katarina996) Molimo Vas da odgovorite na sledeća pitanja. Koliko je primena računara bila zastupljena u nastavi na Vašim dosadašnjim studijama na Hemijskom fakultetu? veoma

IKT

(Jelena_96) Molim Vas da odgovorite na sledeća pitanja. Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računare. društvene mreže rad u Office paketu traženje

Stavovi studenata

(Marijana96) Postovane kolege i koleginice, Molim Vas da odgovorite na sledeca pitanja. Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računare. društvene mre

Uslužno preduzeće AJTIKO

(zlatokosa1) OPIS DELATNOSTI: Nudimo usluge programiranja, obrade slika, profesionalni konsalting iz mnogih oblasti IT tehnologija, kombinovanje tipografije, ilustracije, fot

Preduzeće AJTIKO

(zlatokosa1) OPIS DELATNOSTI: Nudimo usluge programiranja, obrade slika, profesionalni konsalting iz mnogih oblasti IT tehnologija, kombinovanje tipografije, ilustracije, fot

Vodosnabdevanje

(lLucky) Hvala za učešće u ovoj anonimnoj anketi :) Molim da anketu popunjavaju samo punoletna lica bez obzira na pol i mesto. Vaš pol (rod) i mesto boravka Ženski pol, ži

Savremene tehnologije u skolstvu

(delakroa) Dobrodosli u anketu o primeni savremenih tehnologija! Da li koristite internet za ucenje? Mislite li da je kvalitetnije ucenje pomocu racunara? Mislim da jeste Mis

Vaša interesovanja

(oreova_mala) Zdravo svima! Ova anketa je kreiranja radi uzimanja određenih informacija o Vašim interesovanjima. Pažljivo pročitajte pitanja i izaberite odgovor koji Vam odgo

Kakve dnevne novine želimo? - 2015

(Onlineistrazivanja) Da li ste i koliko zainteresovani da u dnevnim novinama čitate o sledećim temama? Spoljna politika Unutrašnja politika Politički život u lokalnoj sredini

Istraživanje o konzumiranju duvanskih proizvoda

(Bazinga94) Pozivam vas, da popunite anketu koja mi je potrebna za seminarski rad iz psihologije. Anketa je anonimna. Da li konzumirate duvanske proizvode? Koje duvanske pro

Ocena vladajućeg sentimenta hashtaga #NetBot

(Mooshema) Ovom anketom želimo da istražimo vaš utisak o sentimentu konverzacije koji ste imali, ako ste pratili na Tviteru hashtag #NetBot (panel (Zlo)upotreba interneta, Me

Digitalno čitanje

(Spring) Poštovani, molim za koji minut Vašeg vremena, kako bi zajedno učestvovali u razvoju nove aplikacije koja spaja ljubitelje knjiga i novih tehnologija. Da li čitate kn

Mobilni telefoni

(Tatjana998) Da li posedujete mobilni telefon? Ne Jedan Dva Tri Vise od tri Operativni sistem vaseg mobilnog telefona je...? Android Windows Syimbian Mac OS BlackBerry OS Ko

Anketa o dijaspori

(Onlineistrazivanja) Da li je neko u Vašoj porodici pripadnik dijaspore? Da Ne Ne želim da odgovorim Ko je za Vas pre svega