Centar za istraživanja

English Srpski Српски

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi (630)

Poštovana/i, Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije je, uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, u procesu izrade Smernica za unapređivanje uloge informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u obrazovanju. U sklopu izrade ovih Smernica sprovodi se i istraživanje o upotrebi IKT u nastavnom procesu. Ova anketa je namenjena osobama koje rade u osnovnim i srednjim školama kao nastavnici/e razredne i predmetne nastave. Popunjavanje ankete traje oko 10 minuta. Molimo Vas da izdvojite malo vremena i svojim učešćem date doprinos realizaciji ovog istraživanja. hvala unapred!

Ključne reči: informaciono-komunikacione tehnologije,IKT,nastava,obrazovanje,

1. Molimo Vas da označite uzrast / godine starosti

do 25 - 1.90% (12)
26-35 - 19.21% (121)
36-45 - 47.94% (302)
46-55 - 25.40% (160)
56 i više - 5.56% (35)

2. Koliko dugo radite u nastavi?

manje od 5 godina - 11.59% (73)
6-10 godina - 25.08% (158)
11-20 godina - 40.16% (253)
21-30 godina - 20.00% (126)
više od 30 godina - 3.17% (20)

3. Označite predmet koji predajete

Razredna nastava - 16.98% (107)
Maternji jezik i književnost - 11.59% (73)
Strani jezici - 6.35% (40)
Istorija - 3.17% (20)
Geografija - 1.27% (8)
Likovno - 0.95% (6)
Muzičko - 2.06% (13)
Matematika - 4.92% (31)
Biologija - 4.60% (29)
Fizika - 4.29% (27)
Hemija - 2.22% (14)
Fizičko - 1.59% (10)
Građansko vaspitanje - 1.75% (11)
Veronauka - 0.95% (6)
Sociologija - 0.16% (1)
Psihologija - 1.59% (10)
Filozofija - 0.32% (2)
ostali društveni predmeti - 0.48% (3)
ostali prirodni predmeti - 0.48% (3)
ostali stručni predmeti - 7.46% (47)
Tehničko i informatičko obrazovanje - 6.51% (41)
Računarstvo i informatika - 14.13% (89)
Nesto drugo - 6.19% (39)
Pedagog • stručni saradnik • medijatekar • bibliotekar • Direktor škole • poslovna informatika • Mašinska grupa prdmeta • kamerna muzika, orkestar • srpski kao nematernji jezik • стручни сарадник, педагог • skolski bibliotekar • ne radim u školi • Čuvari prirode • stručni predmeti prehrambene struke • klavir u muzičkoj školi • bibliotekar-medijatekar • elektro predmete • programiranje • nastavnik individualne nastave u skoli za decu sa cerebralnom paralizom • harmonija • matematika i racunarstvo i informatika - dva predmeta • patronažni učitelj • stručni saradnik pedagog • Elektrotehnicku grupu predmeta • strucni saradnik psiholog • Gradska prosvetna inspekcija / ucitelj ovaj profesor razredne nastave radio 17 godina i jos sam uca • Компј. графику, Моделирање маш. ел. и конструкција • Tehničko i informatičko obrazovanje, Računarstvo i informatiku i Građansko vaspitanje • pedagoškinja • biblitekar • predmeti iz elektrotehničke grupe predmeta •

4. Označite koliko često u Vašoj školi imate pristup sledećim resursima

Računar :
nikad - 4.29% (27)
ređe od jednom mesečno - 3.81% (24)
jednom mesečno - 1.27% (8)
nekoliko/više puta mesečno - 4.60% (29)
jednom nedeljno - 2.86% (18)
nekoliko/više puta nedeljno - 10.00% (63)
svakodnevno - 73.17% (461)

Internet :
nikad - 9.52% (60)
ređe od jednom mesečno - 4.92% (31)
jednom mesečno - 1.27% (8)
nekoliko/više puta mesečno - 5.24% (33)
jednom nedeljno - 3.49% (22)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.68% (61)
svakodnevno - 65.87% (415)

Štampanje dokumenata:
nikad - 8.57% (54)
ređe od jednom mesečno - 6.35% (40)
jednom mesečno - 4.92% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 7.46% (47)
jednom nedeljno - 5.08% (32)
nekoliko/više puta nedeljno - 14.60% (92)
svakodnevno - 53.02% (334)

Skeniranje i kopiranje dokumenata:
nikad - 12.38% (78)
ređe od jednom mesečno - 8.25% (52)
jednom mesečno - 3.17% (20)
nekoliko/više puta mesečno - 9.52% (60)
jednom nedeljno - 5.08% (32)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.87% (100)
svakodnevno - 45.71% (288)

Video projektor:
nikad - 16.19% (102)
ređe od jednom mesečno - 11.75% (74)
jednom mesečno - 5.24% (33)
nekoliko/više puta mesečno - 8.10% (51)
jednom nedeljno - 5.40% (34)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.87% (100)
svakodnevno - 37.46% (236)

Audio i video oprema za snimanje i emitovanje:
nikad - 53.81% (339)
ređe od jednom mesečno - 11.75% (74)
jednom mesečno - 4.92% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 5.56% (35)
jednom nedeljno - 2.38% (15)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.83% (43)
svakodnevno - 14.76% (93)

Elektronska (multimedijalna) tabla:
nikad - 72.38% (456)
ređe od jednom mesečno - 5.24% (33)
jednom mesečno - 2.06% (13)
nekoliko/više puta mesečno - 3.17% (20)
jednom nedeljno - 2.06% (13)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.24% (33)
svakodnevno - 9.84% (62)

Oprema za održavanje video konferencije:
nikad - 82.38% (519)
ređe od jednom mesečno - 6.03% (38)
jednom mesečno - 1.43% (9)
nekoliko/više puta mesečno - 1.90% (12)
jednom nedeljno - 0.95% (6)
nekoliko/više puta nedeljno - 2.22% (14)
svakodnevno - 5.08% (32)

Digitalni kabineti:
nikad - 44.76% (282)
ređe od jednom mesečno - 9.37% (59)
jednom mesečno - 3.33% (21)
nekoliko/više puta mesečno - 5.24% (33)
jednom nedeljno - 4.60% (29)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.14% (45)
svakodnevno - 25.56% (161)

Prostor na serveru za smeštanje internet prezentacija i nastavnih materijala:
nikad - 49.52% (312)
ređe od jednom mesečno - 5.71% (36)
jednom mesečno - 3.49% (22)
nekoliko/više puta mesečno - 3.33% (21)
jednom nedeljno - 2.86% (18)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.08% (32)
svakodnevno - 30.00% (189)

Odgovarajući programi (softveri) - licencni/komercijalni:
nikad - 52.22% (329)
ređe od jednom mesečno - 6.98% (44)
jednom mesečno - 2.54% (16)
nekoliko/više puta mesečno - 3.02% (19)
jednom nedeljno - 3.17% (20)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.08% (32)
svakodnevno - 26.98% (170)

Odgovarajući programi (softveri) - slobodni softver:
nikad - 38.89% (245)
ređe od jednom mesečno - 6.51% (41)
jednom mesečno - 2.70% (17)
nekoliko/više puta mesečno - 3.65% (23)
jednom nedeljno - 3.65% (23)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.62% (48)
svakodnevno - 36.98% (233)

Pristup bazama podataka od značaja za oblast nauke kojom se bavim:
nikad - 31.75% (200)
ređe od jednom mesečno - 8.41% (53)
jednom mesečno - 3.81% (24)
nekoliko/više puta mesečno - 6.35% (40)
jednom nedeljno - 4.13% (26)
nekoliko/više puta nedeljno - 10.16% (64)
svakodnevno - 35.40% (223)

Tehnička podrška prilikom upotrebe tehnologije:
nikad - 39.68% (250)
ređe od jednom mesečno - 11.43% (72)
jednom mesečno - 3.97% (25)
nekoliko/više puta mesečno - 7.46% (47)
jednom nedeljno - 6.98% (44)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.83% (43)
svakodnevno - 23.65% (149)

Pedagoško-didaktička podrška za upotrebu IKT u nastavi:
nikad - 45.87% (289)
ređe od jednom mesečno - 12.06% (76)
jednom mesečno - 4.92% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 6.51% (41)
jednom nedeljno - 4.44% (28)
nekoliko/više puta nedeljno - 8.10% (51)
svakodnevno - 18.10% (114)

Specifične asistivne tehnologije (npr. prilagođene tastature, miševi, komunikaciona pomagala, itd.):
nikad - 76.83% (484)
ređe od jednom mesečno - 4.60% (29)
jednom mesečno - 1.59% (10)
nekoliko/više puta mesečno - 4.44% (28)
jednom nedeljno - 0.79% (5)
nekoliko/više puta nedeljno - 2.22% (14)
svakodnevno - 9.52% (60)

5. Procenite nivo svojih kompetencija za upotrebu IKT u nastavi

1 - najniže / 5 - najviše

1 - 1.75% (11)
2 - 4.92% (31)
3 - 28.89% (182)
4 - 35.40% (223)
5 - 29.05% (183)

6. Rangirajte prilike kroz koje ste stekli svoje kompetencije za upotrebu IKT

koristeći strelice poređajte prilike tako da na vrhu bude ona kroz koju ste najviše naučili, a na dnu kroz koju ste najmanje

formalno obrazovanje (na fakultetu) - 19.67% (4.131746031746)
seminari za stručno usavršavanje koji se nude kroz katalog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja - 17.20% (3.6111111111111)
drugi seminari/obuke za stručno usavršavanje (npr. kurs u školi računara) - 19.01% (3.9920634920635)
od drugih osoba koje imaju IKT znanja i veštine - 16.05% (3.3714285714286)
putem neformalnih onlajn kurseva i zajednica - 17.94% (3.7666666666667)
samostalno - 10.13% (2.1269841269841)

7. Koje još kompetencije treba da unapredite kako bi više koristili IKT u nastavi?

možete odabrati više odgovora.

korišćenje opreme - 18.16% (207)
upotreba računarskih programa - 27.28% (311)
pronalaženje i korišćenje dostupnih multimedijalnih nastavnih sadržaja - 19.74% (225)
priprema multimedijalnih nastavnih sadržaja - 28.95% (330)
Nesto drugo - 5.88% (67)
nista • da imamo internet u svim ucionicama a ne samo u nekima • pristup tehnici u školi • PRavljenje BAZE podataka • nešto novo, izokrenuta učionica • uytu • samostalna izrada edukativnih programa • korišćenje sistema za elektronsko učenje i učenje na daljinu • elektronsku tablu • primena interneta u nastavi • k4 • samo nadogradnja • samostalno podizanje Mudl platforme za ucenje • multimedijalnih • upotreba IKT u nastavi podrazumeva stalno usavršavanje • nedostaje oprema, kompeteniju imaam • / • praćenje rada i ocenjivanje uz pomoć IKT • Треба ми боља опрема, а не знање. • ne treba da unapređujem • Da imam na cemu da radim • засад ниједно • obuka • rad na zajedničkim projektima sa nastavnicima informatičke struke • priprema učenika za IKT • Problem je u nedostatku nastavnih sredstava, a ne u mojim kompetencijama. • timski rad sa kolegama • nedostaje jedino oprema npr. interaktivna tabla • upotreba elektronske table • Način motivacije učenika - pedagošku osnovu • Aktuelnosti iz razvijenih obrazovnih sistema • izrada baze podataka • nedostatak je: neopremljenost inf.kabineta • nije do mene nego do finansija :) • korišćenje pametnih tabli, izrada softvera • programiranje • Kreiranje internet prezentacija • Samostalna izrada aplikacija za testove • bolja opremljenost skole • opremljnost škola i kabineta • korišćenje elektronske table • on lajn nastava • Nove tehnologije i oprema • nabavka osnovne opreme,interaktivna table,projektori • navedeno je dovoljno • održavanje rašunarskih mreža • u učionici nemam računar • koricenje multimedijalne table • administracija racunarske mreze • nemam dovoljno vremena zbor obimne papirologije koju MP neodmereno i besplatno zahteva • engleski jezik •

8. Označite koliko često u nastavi koristite sledeće računarske programe i materijale

Računarske programe MS Office paketa (Word, Excel, Power Point, itd.).:
nikad - 3.81% (24)
ređe od jednom mesečno - 3.81% (24)
jednom mesečno - 3.17% (20)
nekoliko/više puta mesečno - 10.95% (69)
jednom nedeljno - 3.65% (23)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.24% (96)
svakodnevno - 59.37% (374)

Programe za organizaciju nastave u elektronskom okruženju: sistemi za upravljanje učenjem (npr. Moodle, Blackboard).:
nikad - 54.92% (346)
ređe od jednom mesečno - 16.67% (105)
jednom mesečno - 5.08% (32)
nekoliko/više puta mesečno - 6.35% (40)
jednom nedeljno - 3.97% (25)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.87% (37)
svakodnevno - 7.14% (45)

Programe za trenutno slanje poruka, audio i video konferencije (npr. Skype, Google Talk):
nikad - 38.25% (241)
ređe od jednom mesečno - 12.70% (80)
jednom mesečno - 4.60% (29)
nekoliko/više puta mesečno - 5.56% (35)
jednom nedeljno - 4.29% (27)
nekoliko/više puta nedeljno - 10.00% (63)
svakodnevno - 24.60% (155)

Programe za socijalno povezivanje i saradnju u elektronskom okruženju za potrebe nastave (npr. Facebook, Google Apps, Ning):
nikad - 21.43% (135)
ređe od jednom mesečno - 8.57% (54)
jednom mesečno - 5.87% (37)
nekoliko/više puta mesečno - 7.78% (49)
jednom nedeljno - 5.87% (37)
nekoliko/više puta nedeljno - 11.27% (71)
svakodnevno - 39.21% (247)

Programe za izradu i uređivanje Internet stranica (npr. Blogger, Edublogs, Wikispaces):
nikad - 50.63% (319)
ređe od jednom mesečno - 10.32% (65)
jednom mesečno - 5.40% (34)
nekoliko/više puta mesečno - 6.35% (40)
jednom nedeljno - 5.56% (35)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.21% (58)
svakodnevno - 12.54% (79)

Programe za izradu i deljenje fotografija, audio i video zapisa (npr. Flickr, iTunes, YouTube):
nikad - 26.83% (169)
ređe od jednom mesečno - 15.56% (98)
jednom mesečno - 7.78% (49)
nekoliko/više puta mesečno - 9.84% (62)
jednom nedeljno - 8.25% (52)
nekoliko/više puta nedeljno - 13.33% (84)
svakodnevno - 18.41% (116)

Interaktivne veb-alate:
nikad - 44.29% (279)
ređe od jednom mesečno - 16.03% (101)
jednom mesečno - 5.40% (34)
nekoliko/više puta mesečno - 9.05% (57)
jednom nedeljno - 6.35% (40)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.52% (60)
svakodnevno - 9.37% (59)

Materijale na maternjem jeziku koje pronalazim na internetu:
nikad - 6.51% (41)
ređe od jednom mesečno - 6.98% (44)
jednom mesečno - 5.87% (37)
nekoliko/više puta mesečno - 12.70% (80)
jednom nedeljno - 10.79% (68)
nekoliko/više puta nedeljno - 20.63% (130)
svakodnevno - 36.51% (230)

Materijale na stranim jezicima koje pronalazim na internetu i onlajn platformama:
nikad - 17.30% (109)
ređe od jednom mesečno - 16.98% (107)
jednom mesečno - 8.25% (52)
nekoliko/više puta mesečno - 12.38% (78)
jednom nedeljno - 10.00% (63)
nekoliko/više puta nedeljno - 14.29% (90)
svakodnevno - 20.79% (131)

Materijale koji se nalaze na postojećim onlajn platformama:
nikad - 14.29% (90)
ređe od jednom mesečno - 13.97% (88)
jednom mesečno - 9.05% (57)
nekoliko/više puta mesečno - 13.65% (86)
jednom nedeljno - 11.59% (73)
nekoliko/više puta nedeljno - 16.19% (102)
svakodnevno - 21.27% (134)

Materijale koji su dostupni u školskoj računarskoj mreži i bazi podataka:
nikad - 51.75% (326)
ređe od jednom mesečno - 12.70% (80)
jednom mesečno - 6.35% (40)
nekoliko/više puta mesečno - 6.35% (40)
jednom nedeljno - 4.44% (28)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.19% (39)
svakodnevno - 12.22% (77)

Elektronske materijale koje poseduje škola (npr. CD ROM):
nikad - 47.62% (300)
ređe od jednom mesečno - 15.08% (95)
jednom mesečno - 5.71% (36)
nekoliko/više puta mesečno - 5.56% (35)
jednom nedeljno - 6.03% (38)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.94% (50)
svakodnevno - 12.06% (76)

Elektronske materijale koje ste dobili od izdavača udžbenika:
nikad - 30.16% (190)
ređe od jednom mesečno - 15.08% (95)
jednom mesečno - 7.14% (45)
nekoliko/više puta mesečno - 9.05% (57)
jednom nedeljno - 7.78% (49)
nekoliko/više puta nedeljno - 12.86% (81)
svakodnevno - 17.94% (113)

9. Označite koje onlajn resurse koristite u svom radu

možete odabrati više odgovora

kreativnaskola.rs - 25.08% (451)
digitalnaskola.rs - 16.74% (301)
www.ask.rs - 3.84% (69)
obrazovanje.vojvodina.gov.rs - 4.34% (78)
edublogodak.com - 3.50% (63)
vebciklopedija.weebly.com - 9.79% (176)
klikdoznanja.edu.rs - 18.02% (324)
phet.colorado.edu/sr - 3.34% (60)
rs.wikimedija.org - 8.34% (150)
Nesto drugo - 7.01% (126)
našaškola.net • fizika za osnovce • pil • ništa • Blogovi koje pišu kolege • projekat rastko • skolskidnevnik.net,http://cp.c-ij.com/en/contents/1005/... • pdfsb.com • reaching-english.blogspot.com, britishcouncil.org • academy.oracle.com • Microsoft Partners In learning • google.com; wikipedia.com • istorijska biblioteka • http://www.vanda51pro.com • sajtovi za razmenu besplatnog notnog materijala • многобројне стране сајтове • vikpedija.rs • one koje sama pravim • Sajtove koji nisu u ponudi na ovom spisku • hrvatski obrazovni sajtovi • NASA, ESA, iz oblati fizike • учасофт, неколико блогова учитеља (учитељица Гоца и школарци и сл) • pearsonlongman.rs • helpkidzlearn.com, osmiodragmatic.edu.rs, minimops.com, shinylearning.co.uk • gigapedija • viva fizika, marinina razumljiva fizika, takmicenje iz fizike • sajberučitelj • еЗбирка • http://www.teachingenglish.org.uk/ • nemam odredjeni resurs • razni sajtovi vezani za psihologiju • Projekat Rastko, CNTI i FILMic, wordpress, youtube • www.nasaskola.net • www.papertoys.com www.knud.de www.yourchildlearns.com www.grundschule-pretzschendorf.de и др. • youtube , wikipedis • obrazovnokreativnicentar.com; islcollective.com • sajtove elektrotehničkih fakulteta i visokih skola u Srbiji i van nje, oracle materijale • matematikaosnovnaskola.rs • vordpres • e-skola; fizika za osnovce;obrazovni centar; • praktikum.rs znanje.org • macmillan, onestopenglish,OUP, Cambridge • Coursera.org • www.e-informatika.net • www.eduvizija.hr • likovnakultura.webs.com • rastko, nastava istorije, narodna biblioteka, jad vasem, specijalizovane sajtove za istoriju...a • exchange.smarttech.com, prometheanplanet.com i mnogi drugi • Lični blog • en.islcollective.com, busyteacher.org, blogovi kolega iz celog sveta • elab.tfc.kg.ac.rs • Učitelji i učiteljice • razne tutorijale i materijale sa sajtova fakulteta • socijalne mreže •

10. Procenite u kojoj meri upotreba IKT doprinosi sledećim aspektima

1 - uopšte ne doprinosi / 5 - od presudnog je značaja

kvalitet nastave:
1 - 0.96% (6)
2 - 2.09% (13)
3 - 12.86% (80)
4 - 39.71% (247)
5 - 44.37% (276)

dostizanje ciljeva časa:
1 - 0.64% (4)
2 - 3.70% (23)
3 - 22.38% (139)
4 - 42.03% (261)
5 - 31.24% (194)

motivacija učenika/ca:
1 - 0.64% (4)
2 - 2.09% (13)
3 - 9.98% (62)
4 - 30.11% (187)
5 - 57.17% (355)

učešće učenika/ca u nastavi:
1 - 0.64% (4)
2 - 2.73% (17)
3 - 13.80% (86)
4 - 37.88% (236)
5 - 44.94% (280)

postignuća učenika/ca:
1 - 0.97% (6)
2 - 3.90% (24)
3 - 20.45% (126)
4 - 43.99% (271)
5 - 30.68% (189)

razvoj kompetencija učenika/ca za upotrebu IKT:
1 - 0.97% (6)
2 - 2.74% (17)
3 - 9.50% (59)
4 - 29.63% (184)
5 - 57.17% (355)

11. U nekoliko rečenica prokomentarišete odgovore na prethodno pitanje

Nemam komentar • Ok • IKT nije presudan za uspeh učenika, ali može da doprinese boljoj motivaciji, očiglednosti u nastavi i da doprinese zanimljivosti nastave. • Dobro je da se neko zanima za IKT i nadam se da će moji odgovori nešto promeniti i da ću doprineti kvalitetnijoj nastavi i većim znanjima učenika. • IKT ne donosi sam po sebi boljitak • Dobija se na osavremenjavanju nastave, ucenici su zainteresovaniji za materijale i medije koji su im bliski (danasnjim ucenicima su papir i knjiga nametnuti mediji), lakse se snalaze u materijalu,povecano je njihovo ucesce jer bolje opazaju, pokazuju sklonost za daljim istrazivanjem. Postize se visok transfer znanja, vizuelizacija pojmova i naj bitnije, ponekad sami pronalaze odgovore na mestima koja su nama nepoznata. Dobit u nastavi je visestruka. • Kvalitet nastave zavisi od nastavnika, ne postoje magična pomagala da kvalitet automatski bude na najvišem nivou. Učenici su motivisaniji čim se izadje iz dvodimenzionalnog načina prenošenja znanja. Samim tim i rezultati su bolji. Razvoj kompetencija za upotrebu IKT nije primarni cilj upotrebe IKT na času stranog jezika. • Upotreba IKT u nastavi sigurno doprinosi njenom kvalitetu i približavanju učenicima, jer nastavnik pokazuje da je osavremenjen. Takođe, nastavnik koji dobro poznaje IKT može da prenese svoje znanje učenicima savetima i smernicama. Međutim, upotreba IKT u nastavi ne garantuje uspešan čas niti motivaciju učenika pogotovo kada nastavnik SAMO koristi npr.tuđe prezentacije... • Kolege koje predaju u školama (bilo osnovnim ili srednjim) bi trebalo da uvek budu svesni jednog - predaju deci rođenoj početkom 21. veka. Živimo u dobu interneta i tehničkog napretka i moramo ići u korak sa novinama. Učenici danas žele interakciju na času, vizuelni doživljaj onoga u čemu uče, a sve je to moguće uz značajnu upotrebu informacionih tehnologija. Onoga trenutka kada budemo tako razmišljali počećemo da imamo kvalitetniju nastavu i dobar odnos sa učenicima. I • racunari su doneli revoluciju u nastavi • Neophodno je uvesti sistem administratore u osnovne i srednje skole. Koji bi izmedju ostalog bili i podrska drugim kolegama u primeni IKT u nastavi. Neophodno je da Informatika postane obavezan predmet u osnovnim skolama sa 2 casa nedeljno najmanje od 5 tog razreda. Precizno definisati da samo Profesori Informatike mogu da predaju Informatiku. Oni su jedini osposobljeni za to, A ne Menadzeri, Masinci, Arhitekte, Inzinjeri i slicno. Omoguciti svim prosvetnim radnicima ECDL kurseve. • Učenici uopšte nisu motivisani - loš načinom obrazovanja. Motivisanost na časovima multimedijalne nastave je veća nego kod klasičnog sistema nastave . Učenici najviše koriste računare za igrice i facebook a sva ostala nastava im brzo dosadi. Nisu željni znanja već su motivisani lošim primerima iz društva. • IKT poduže na stavni proces na viši ili, tačnije, na neophodan nivo u 21. veku. Unosi dinamiku u nastavu, produžava nastavnu situaciju na vreme van škole, pospešuje smislen grupni rad i omogućava vidljivost rezultata rada/projektnih aktivnosti... • Učenici kao "digitalni urodjenici" upotrebu IKT doživqavaju ako svoje prirodno okruženje, rado ih i vešto koriste i imaju želju da se na tom području oprobavaju i proširuju svoja znanja i veštine. S druge strane, odsustvo IKT u nastavi učenike dovodi u zonu nemotivacije, nedostatka izazova, stvara za njih neprirodno okruženje. • Da bi učenici iskazali svoje potencijale i razvili osećaj prema IT tehnologiji kao i mogućnostima koje ona pruža moramo im obezbediti pristup opremi kao i obuku kako da pravilno koriste istu. Sve ovo su preduslovi za njihovo napredovanje ali ne i garancija da će se oni razvijati u tom pravcu. U svakom slučaju mi smo tu da im znanje prenesemo a na njima je da li će ga u životu koristiti ili ne. • Džaba IKT ako je loša nastava/priprema/plan/nastavnik/ministarstvo. Ministarstvo je užasno. • Učenike uvek motiviše korišćenje IKT u nastavi zato što se sa tim retko susreću u školskom okruženju. • Nedostatak materijalnih sredstava za obuke nastavnika iz ove oblasti je problem sa kojim se svakodnevno suocavamo. • Neophodna je saradnja prvo medju aktivima zatim naterati kolege svih aktiva da saradjuju • Slažem se da je upotreba IKT od velikog značaja za većinu aspekata nastavnog procesa, ali ne uvek i najvažniji. Recimo , samo ostvarivanje cilja časa, zavisiće od mnogo faktora na koje upotreba ITK ne mora da ima veliki uticaj . • IKT tehnologija ukoliko se koristi u nastavi treba da bude deo celokupnog nastavnog procesa, i u tom slucaju su rezultati optimalni. Ne moze da zameni zivu rec nastavnika i razgovor sa ucenicima. Kao deo nastavnog procesa jako je korisna da ilustruje ucenicima ono sto uce. • IKT nosi u sebi veliki potencijal, ali samo ako je nastava programirana i individualizovana. U nastavi istorije, rec, opis, slika, razgovor, ideja, razmisljanje o nekom dogadjaju ne moze u potpunosti biti zamenjeno racunarom, jer trazi interakciju. Na[a znanja moraju biti ve'a i obuke specifikovanije, ako bismo zeleli da dostignemo taj maksimum, da nacin, vrstu ucenja, komentare i zadatke radimo u skladu sa individualnim osobenostima deteta. • Настава са ИКТ је интерактивна, имамо бољу повратну информацију од ученика. Ученици суделују у неким вежбама помоћу којих лакше усвајају градиво. Развијају се разне вештине. Омогућује решавање домаћих задатака и онлајн комуникацију са наставником (моодле, скајп,..). Провера знања помоћу онлајн тестова. Омогућује ученицима да својим пројектима (powerpoint, movie maker,..) лакше савладају градиво... • Upotreba IKT-a nije presudna za prva četiri aspekta. Ali kvalitet nastave, ostvarivanje ciljeva časa, motivisanje učenika i njihova postignuća, kao i učešće u nastavi, podižu se na visok nivo upotrebom IKT-a. Od presudnog je značaja za poslednji aspekat. • ИКТ не може само по себи допринети повећању претходно наведених ставки, већ ту долазе до изражаја методичко-дидактичке и друге компетенције наставника. Примена ИКТ може много утицати и на квалитет наставе и на повећање мотивације ученике и на све остало наведено, али само ако наставник зна правилно да их користи (у складу са циљем часа, узрасним и индивидуалним карактеристикама ученика, конкретном наставном ситуацијом, итд). • Na zalos primorana sam da ucim od svojih ucenika umesto da mi je sve kurseve platila drzava - Ministarstvo prosvete. Treba informatiku uvesti kao obavezan predmet na maturi. Moje dete je na razmeni u Nemackoj, IV razred gimnazije oni spremaju maturski ispit iz informatike dok mi i dalje mlatimo praznu slamu sa srpskim jezikom. • Mišljenja sam da samo kombinacija tradicionalne nastave i primene IKT je pun pogodak. Ne treba "bežati" od tradicionalne nastave , pa čak i od frontalne nastave, sve zavisi, kad je šta bolje. • Posto sam profesor fizickog vaspitanja,nemam prilike da cesto na nastavi koristim ovakvu vrstu tehnologije, ali smatram da kada bi uslovi dozvoljavali, bilo bi mnogo vise obostrane koristi. Trebalo bi vise seminara posetiti kako bi se upoznali sa svime sto ovakav vid tehnologije nudi. • Било би потребно обухватити што већи број наставника овом или сличним анкетама. • / • Učenici bolje pamte kada vizuelno vide nešto. Zanimljivije im je u radu, interesantnija nastava, a još, ukoliko postoji mogućnost da se i oni aktiviraju u izradi prezentacija, postiže se pun pogodak. Ja svakodnevno primenjujem svoje, kao i preuzete prezentacije. Svaka od njih je različita i zanimljiva na svoj način, pa svaki put učenici usvoje nešto novo, a dugo pamte viđeno, tj. slikom predstavljeno. Takođe, bolje pamte i kada im dam zadatak da nešto samostalno pronađu na internetu, • Učenici su više zainteresovani za rad na časovima kada se koristi savremena tehnologija.Nije dobro što drugi izvori informisanja padaju u drugi plan. • IKT u svakom pogledu poboljšava i rad nastavnika i učenika ali u mojoj školi je nedostupan zbog tehničkih problema : jedan kompjuter u zbornici , štampač uglavnom ne radi kad proradi nema papira ... video bim samo za pojednine nastavnike , ostalo nema • Kvalitet nastave ne zavisi prevashodno od prisustva IKT-a, jer najsavršeniji program, baza podataka, mreža linkova je "integrisan" u zainteresovanom i radoznalom nastavniku. Savremena tehnologija je bliža učenicima i nastavni sadržaji su zanimljiviji, postoji veća motivisanost, ali samo ako je IKT nadgradnja. Računari su samo alat, fale nam majstori. • Upotreba IKT je od ključnog značaja za sva zanimanja u budućnosti, i osnovno informatičko znanje i pismenost se mora više razvijati kroz sve predmete u nastavi u osnovnim i srednjik školama. Digitalni kabineti se često koriste samo za nastavu informatike, i nema dovoljno volje da se organizuje nastava tako da se informatička oprema upotrebi i na drugim časovima. • Smatrama da je od suštinske važnosti kompetentnost profesora i motivisanost za rad, pa tek oonda tehnologija koje može biti od neprocenljivog značaja. • Učenici danas rastu u eri kompjutera i to je jedan od mudrih načina da ih privučemo nastavi i zainteresujemo. Klasina nastava je za njih prespora. • Taman sam prokomentarisao da prethodno pitanje nema mnogo smisla. IKT je od presudnog značaja, a opet nema nikakvog značaja. Kao što kolega Leman često kaže, IKT je kao kiseonik - neprimetna, a opet sasvim neophodna. Zaboravili smo na struku. Neću se porediti sa drugim strukama, ali u ekonomiji stvari se menjaju dan za dan. Da nije Interneta, ne bi uopšte bilo moguće raditi. Moj odgovor na vaše pitanje je i 1 i 5, zato sam stavio 3. • u;enici su motivisani, jer ikt doprinosi raybijanju monotonije i doprinosi aktivnoj uloyi u;enika • Ne mislim da samom upotrebom IKT možemo postići naše ciljeve. Ja to vidim kao jedno od pomagala u radu nastavnika. Ohrabrujem decu da koriste različite sajtove, jer predajem engleski jezik za koji ima mnoštvo sjajnih edukativnih sajtova i alata. Meni je jako važno da, pogotovo mlađa deca koja nemaju vlastiti kompjuter nauče da ga upotrebljavaju i počnu da koriste npr. CD-ROM koji su dobili uz udžbenik, i polako otkrivaju potpuno novo polje u kojem uče ovaj predmet. • Deci je zanimljivo kada koristim prezentacije da bih obradila neke sadrzaje i pravim asocijacije u ppt-u. To ih stimulise. Povremeno ih upucujem na sajtove sa interaktivnim didaktickim igrama kroz koje uce. Ne smatram da ce kvalitet nastave biti bolji ako su svakodnevno zastupljeni multimedijalni sadrzaji. Odlicno su pomagalo, ali kao u svemu ni u tome ne treba preterivati. • Učenici su motivisaniji za rad, lako usvajaju znanja, brza je razmena informacija. Mnogo je dostupnih materijala koji mogu da se koriste u nastavi i za nastavnika i za učenika. • Učenici su odraslali uz mobilne telefone i računare, kad uspeju da se odvoje od Kantera, prate nastavne materijale na koje se upute ili sami istražuju, rešavaju zadate zadatke, sarađuju, motivisaniji su • ITK je neophodan i preko potreban u svim razredima. Sve ucionice bi trebalo da imaju interaktivne table i po bar nekoliko racunara za grupni oblik rada. Jedino na ovaj na;in ucenici ce dobiti mogucnost da u informacionom dobu pravilno kanalisu i implementiraju svoje znanje. • Presudna je uloga IKT-a u motivaciji ucenika. Koriscenjem IKT-a, paznja ucenika je usmerena na gradivo, prazan hod gotovo da ne postoji. Rezultati ucenika su bolji. • Sve je mnogo lakše i brže. Jednu prezentaciju npr. koristim u više odeljenja, a onda i naredne godine, uz neke korekcije. Štedi se vreme. Učenicima je sve mnogo jasnije, jer je gradivo prikazano kroz slike, video zapise, animacije, itd. • Učenici provode dosta vremena za računarom, pa im je lakše da prate i usvajaju gradivo koje se predtavlja na taj način. Audio-vizuelni materijali podstiču učenike da prate i i imaju efekat drugasčijeg, novog i neočekivanog u procesu nastave, a takođe kod učenika stvaraju utisak da oni sudeluju u procesu rada i što, opetv dovodi do njihovog uključivanja... • Мрзи ме да куцам • Ukoliko se IKT koristi smisleno doprinosi većoj anažovanosti učenika, osposobljava ih da koriste IKT za samoobrazovanje...ali prečesta upotreba može dovesti do smanjene zainteresovanosti, kao i do onesposobljavanja učenika za druge vidove dolaska do informacija i saznanja • osamrenjivanje i mordenizacija nastave,bolji rezultati i postignuca ucenika. • Upotreba IKT u nastavi podize kvalitet nastave,veoma brzo se dostizu ciljevi casa.Istovremeno to povlaci za sobom da motivacija na casu bude bolja i da ucenici uzimaju vise ucesce u toku nastavnog casa.Kao rezultat toga nastavnici imaju povratnu informaciju o postignucu ucenika i shvatanju gradiva i pokaznih vezbi.Sve to doprinosi razvoju kompetencije ucenika za upotrebu IKT!! • Deci časove čini zanimljivijim i drugačijim, podstiče ih na aktivnije učešće i razmišljanje, mada najčešće prate slajdove, ali ih animira mnoštvo boja i zvukova. •

12. Šta smatrate da su najveće prepreke u primeni IKT u nastavi

možete odabrati više odgovora

nedostatak opreme - 16.16% (448)
nedovoljno digitalnih kabineta - 12.26% (340)
nedostatak adekvatnih elektronskih materijala za nastavu - 9.27% (257)
nedostatak kompetencija nastavnika/ca za primenu IKT - 14.42% (400)
nedostatak spremnosti nastavnika/ca da koriste IKT - 14.50% (402)
nedostatak tehničke podrške za primenu IKT u nastavi - 12.19% (338)
nedostatak pedagoško-didaktičke podrške za primenu IKT u nastavi - 10.46% (290)
nedostatak podrške od strane drugih osoba zaposlenih u školi - 9.20% (255)
Nesto drugo - 1.55% (43)
Nesrazmernost između postignuća učenika u ulaganja nastavnika u pripremu • novac za opremu, usavršavanje i najvažnije stimulaciju nastavnika koji se dodatno angažuju • nedostatak realnije i konkretnije podrške IKT sektoru na svim nivoima • Stav lokalne samouprave da izađe u susret ka postizanju podizanja IT u školi • nemaju sva deca računare i pristup internetu • nezainteresovanost nastavnika, nerazumevanje direktora • NOVAC • ZA MOJ PREDMET U SKOLI GDE PREDAJEM NEMAM NI KABINET , A KAMOLI JOS DA KORISTIM KOMPIJUTER U INFOR. • учешће Педагошког завода (ово се односи на простор Републике Српске) • Najviše nedostatak spremnosti nastavnika. • stav države prema tim kompetencijama i nedostatak standarda • Preciziranje i obaveza upotrebe • spor Internet pristup, nedostatak razmene iskustva nastavnika(forumi) objedinjeni na jednom mestu • otpor rukovodećih struktura • Prilagođavanje svih učesnika u IKT mogućnostima za rad • planovi predmeta a i standardi • Medijatekar koji bi upoznavao nastavnike sa mogućnostima IKT i bio facilitator. • Slaba motivisanost • sve što je navedeno • šta više? • nedostatak sredstava za održavanje postojeće opreme • nedisciplina učenika prilikom izvođenja takvog časa • софтвер • potrebno je da svaka ucionica ima tzv. pametne table, povezane sa komjuterom. • Небрига, немар и безобразлук локалне самоуправе! • Ministarstvo iz komunističkog doba kojem je cilj da spreči štrajkove umesto da unapredi nastavu • nedovoljna spremnost da se ceni rad nastavnika u okviru IKT • materijalna motivacija nastavnika • Pored velikog broja računara u školi, koristim svoj lični... • nezainteresovanost za inovacije • nedostatak novca za sve gore navedeno • motivacija • Govoriti o promeni IKT u nastavi tamo gde nema osnovnih higijenskih uslova? Mnogo dece nema PC, adsl • Nemaju svi učenici adekvatno znanje da bi se uključili u nastavu • Neadekvatna podrska ministarstva prosvete i ne nalazenje novca za finansiranje IKT nastave • To sto im je draze da igraju kompjuterske igrice nego da nauce nesto. • Losi programi i planovi • ученичка незаинтересованост и неспремност да се уче у овој области (алатке које су им потребне, а пр • stavljanje informatike u drugi plan • Isto su plaćeni i oni koji koriste ikt i oni koji predaju uz pomoć krede i table. • nezainteresovanost učenika • Nemotivisanost nastavnika • Kvalitet opreme koja se koristi u IKT. računari po školama su jako zastareli •

13. Šta smatrate da je neophodno preduzeti kako bi se unapredila uloga i povećala primena IKT u nastavi?

možete odabrati više odgovora

obezbediti više prilika za razvoj kompetencija - 9.98% (361)
obezbediti bolju opremu - 11.64% (421)
obezbediti bolju tehničku podršku u školi - 11.77% (426)
intenzivnije promovisati raspoložive onlajn resurse i materijale - 9.37% (339)
razvijati bolje priručnike za nastavnike/ce - 9.26% (335)
intenzivnije promovisati i nagrađivati upotrebu IKT u nastavi - 9.56% (346)
uvrstiti više sadržaja o IKT u nastavne programe - 7.60% (275)
unaprediti zakonsku regulativu - 6.05% (219)
povećati podršku Školskih uprava - 7.24% (262)
povećati podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - 9.87% (357)
povećati podršku ministarstva nadležnog za telekomunikacije - 6.33% (229)
Nesto drugo - 1.33% (48)
Informatički opesminiti nastavnike • vaspitati decu i naučiti ih kako da pravilno koriste i cene nove načine učenja • Promeniti planove i programe konsultujuci NASTAVNIKE • обезбедити било какву опрему • Obučiti nastavnike za korišćenje IKT-e u nastavi • da bi se postigao održivi efekat ovo pitanje ne može se odvojiti od celine obrazovnog pitanja • odrediti koordinatora za IKT u svakoj skoli i nagraditi ga sa 10-30% norme casova, • Razviti privredu, uložiti u škole, proverivati tok novca koji uđe u skolu, a nemena je razvoj IKT-a • Informatički kultivisati direktore i nastavnike..imperativnije a ne po slobodnoj volji... • Strucno lice za primenu IKT u nastavi u skolama. Master Profesor Informatike, Milan Rajkovic. • Povećati plate ili bar ne tražiti da nastavnici obuke plaćaju iz svog dubokog džepa. • Posebno nagraditi PROFESORE koji se zalažu za modernizaciju i poboljšanje izvođenja nastave. • obezbediti više opreme • sirenje iskustva sa nastavnicima koji upotrebljavaju IKT u nastavi i nagradjivanje takvih nastavnika • Ne obezbediti bolju opremu već obezbediti opremu • u obrazovnom sistemu na svim nivoima treba zaposliti odgovarajuće IKT stručnjake sa rezultatima • obezbediti računar za svakog nastavnika • Analiza spremnosti učenika za određene modele rada • Neophodno je uvesti informatiku u redovnu nastavu i obezbediti tehnicku podrsku za nastavnike. • obezbediti da se licenciran softver u edukativne svrhe dobije BESPLATNO • motivisati nastavnike za kreativniji rad (sistem nagradjivanja nastvnika nije adekvatan) • Новац, повољне кредите за опрему кућну, бесплатне сате, импулсе и остало • Više novca • obavezne seminare za nastavnike o primeni IKT sa primetima iz predmeta • Izjednacenost finansiranja • SVE treba preduzeti, ali pre svega OPREMA i MOTIVACIJA nastavnika • Potrebno je prvo da svaki nastavnik ima svoj lap top ili racunar • Повећати подршку Педагошког завода (ово се односи на простор Републике Српске) • Direktori su staromodni!!! • Omogućiti da svaki nastavnik u svojoj kući ima svoj računar i internet po beneficiranim cenama jer j • пригодан софтвер • и локиалне самоуправе • nagraditi ljude koji se trude • sve navedeno • Obučavati učenike • Promeniti svest dece o skoli. • Deci omogućiti korišćenje računara i interneta u školi, npr. posle nastave, jer nemaju uslova kući • Osoba u školi koja bi se bavila unapređenjem nastave na nivou čitave škole. • Uvesti predmet INFORMATIKA I RAČUNARSTVO kao obavezan od I do VIII razreda! • Uvesti računarstvo i informatiku kao obavezni predmet • olaksati nastavicima administrativne poslove-popunjavanje skolskog dnevnika da bi imali vise vremena • ne izbacivati IKT iz osnovne škole i odvojiti ga od OT-a • Uvesti informatiku kao maturskji ispit • uvesti Informatiku u redovnu nastavu • Mnogi učenici privatno nemaju komijuter odnosno pristup internetu • запослити стручну особу за техничку подршку и одржавање опреме која ће помоћи наставницима • Pomuditi više gotovih materijala, resursa i baza. Formirati i poseban tim u okviru nekog tela . • Donirati skolama opremu i programe. •

Komentari (0)

Slične ankete

Stavovi vezani za Politiku zaštite konkurencije u Republici Srbiji

(Centar) Poštovani, Pred Vama je Upitnik saradnika Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu o stavovima vezanim za Politiku zaštite konkurencije u Republici Srbiji.

3D - Digitalna Direktna Demokratija

(vladam975) Poštovani budući digitalni birači, poštovani nosioci promena, Ova anketa je prvi korak ka kreiranju platforme koja bi omogućila da u Srbiji imamo Direktnu ( bezp

Stavovi studenata

(MKovacevic) Molim Vas da odgovorite na sledeca pitanja Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računar društvene mreže rad u Office paketu traženje inf

IKT

(Katarina996) Molimo Vas da odgovorite na sledeća pitanja. Koliko je primena računara bila zastupljena u nastavi na Vašim dosadašnjim studijama na Hemijskom fakultetu? veoma

IKT

(Jelena_96) Molim Vas da odgovorite na sledeća pitanja. Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računare. društvene mreže rad u Office paketu traženje

Stavovi studenata

(Marijana96) Postovane kolege i koleginice, Molim Vas da odgovorite na sledeca pitanja. Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računare. društvene mre

Uslužno preduzeće AJTIKO

(zlatokosa1) OPIS DELATNOSTI: Nudimo usluge programiranja, obrade slika, profesionalni konsalting iz mnogih oblasti IT tehnologija, kombinovanje tipografije, ilustracije, fot

Preduzeće AJTIKO

(zlatokosa1) OPIS DELATNOSTI: Nudimo usluge programiranja, obrade slika, profesionalni konsalting iz mnogih oblasti IT tehnologija, kombinovanje tipografije, ilustracije, fot

Vodosnabdevanje

(lLucky) Hvala za učešće u ovoj anonimnoj anketi :) Molim da anketu popunjavaju samo punoletna lica bez obzira na pol i mesto. Vaš pol (rod) i mesto boravka Ženski pol, ži

Savremene tehnologije u skolstvu

(delakroa) Dobrodosli u anketu o primeni savremenih tehnologija! Da li koristite internet za ucenje? Mislite li da je kvalitetnije ucenje pomocu racunara? Mislim da jeste Mis

Vaša interesovanja

(oreova_mala) Zdravo svima! Ova anketa je kreiranja radi uzimanja određenih informacija o Vašim interesovanjima. Pažljivo pročitajte pitanja i izaberite odgovor koji Vam odgo

Kakve dnevne novine želimo? - 2015

(Onlineistrazivanja) Da li ste i koliko zainteresovani da u dnevnim novinama čitate o sledećim temama? Spoljna politika Unutrašnja politika Politički život u lokalnoj sredini

Istraživanje o konzumiranju duvanskih proizvoda

(Bazinga94) Pozivam vas, da popunite anketu koja mi je potrebna za seminarski rad iz psihologije. Anketa je anonimna. Da li konzumirate duvanske proizvode? Koje duvanske pro

Ocena vladajućeg sentimenta hashtaga #NetBot

(Mooshema) Ovom anketom želimo da istražimo vaš utisak o sentimentu konverzacije koji ste imali, ako ste pratili na Tviteru hashtag #NetBot (panel (Zlo)upotreba interneta, Me

Dan državnosti Srbije! - 2016

(Onlineistrazivanja) Kada čujete pojam "država Srbija" šta Vam je prva asocijacija? Kada čujete pojam " država Jugoslavija"