Centar online istraživanja
English Srpski Српски

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi (621)

Poštovana/i, Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije je, uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, u procesu izrade Smernica za unapređivanje uloge informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u obrazovanju. U sklopu izrade ovih Smernica sprovodi se i istraživanje o upotrebi IKT u nastavnom procesu. Ova anketa je namenjena osobama koje rade u osnovnim i srednjim školama kao nastavnici/e razredne i predmetne nastave. Popunjavanje ankete traje oko 10 minuta. Molimo Vas da izdvojite malo vremena i svojim učešćem date doprinos realizaciji ovog istraživanja. hvala unapred!

Ključne reči: informaciono-komunikacione tehnologije,IKT,nastava,obrazovanje,

1. Molimo Vas da označite uzrast / godine starosti

do 25 - 1.61% (10)
26-35 - 19.16% (119)
36-45 - 48.63% (302)
46-55 - 25.12% (156)
56 i više - 5.48% (34)

2. Koliko dugo radite u nastavi?

manje od 5 godina - 11.43% (71)
6-10 godina - 25.12% (156)
11-20 godina - 40.58% (252)
21-30 godina - 19.81% (123)
više od 30 godina - 3.06% (19)

3. Označite predmet koji predajete

Razredna nastava - 17.07% (106)
Maternji jezik i književnost - 11.59% (72)
Strani jezici - 6.44% (40)
Istorija - 3.22% (20)
Geografija - 1.29% (8)
Likovno - 0.97% (6)
Muzičko - 2.09% (13)
Matematika - 4.83% (30)
Biologija - 4.67% (29)
Fizika - 4.19% (26)
Hemija - 2.25% (14)
Fizičko - 1.61% (10)
Građansko vaspitanje - 1.61% (10)
Veronauka - 0.97% (6)
Sociologija - 0.16% (1)
Psihologija - 1.61% (10)
Filozofija - 0.32% (2)
ostali društveni predmeti - 0.48% (3)
ostali prirodni predmeti - 0.48% (3)
ostali stručni predmeti - 7.41% (46)
Tehničko i informatičko obrazovanje - 6.44% (40)
Računarstvo i informatika - 14.01% (87)
Nesto drugo - 6.28% (39)
Pedagog • stručni saradnik • bibliotekar • Direktor škole • poslovna informatika • medijatekar • Gradska prosvetna inspekcija / ucitelj ovaj profesor razredne nastave radio 17 godina i jos sam uca • Компј. графику, Моделирање маш. ел. и конструкција • elektro predmete • matematika i racunarstvo i informatika - dva predmeta • strucni saradnik psiholog • skolski bibliotekar • stručni saradnik pedagog • стручни сарадник, педагог • Mašinska grupa prdmeta • nastavnik individualne nastave u skoli za decu sa cerebralnom paralizom • srpski kao nematernji jezik • predmeti iz elektrotehničke grupe predmeta • Čuvari prirode • Elektrotehnicku grupu predmeta • kamerna muzika, orkestar • programiranje • ne radim u školi • pedagoškinja • Tehničko i informatičko obrazovanje, Računarstvo i informatiku i Građansko vaspitanje • biblitekar • patronažni učitelj • stručni predmeti prehrambene struke • bibliotekar-medijatekar • klavir u muzičkoj školi • harmonija •

4. Označite koliko često u Vašoj školi imate pristup sledećim resursima

Računar :
nikad - 4.35% (27)
ređe od jednom mesečno - 3.86% (24)
jednom mesečno - 1.13% (7)
nekoliko/više puta mesečno - 4.51% (28)
jednom nedeljno - 2.90% (18)
nekoliko/više puta nedeljno - 10.14% (63)
svakodnevno - 73.11% (454)

Internet :
nikad - 9.66% (60)
ređe od jednom mesečno - 4.99% (31)
jednom mesečno - 1.13% (7)
nekoliko/više puta mesečno - 5.15% (32)
jednom nedeljno - 3.54% (22)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.82% (61)
svakodnevno - 65.70% (408)

Štampanje dokumenata:
nikad - 8.70% (54)
ređe od jednom mesečno - 6.44% (40)
jednom mesečno - 4.99% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 7.25% (45)
jednom nedeljno - 4.99% (31)
nekoliko/više puta nedeljno - 14.49% (90)
svakodnevno - 53.14% (330)

Skeniranje i kopiranje dokumenata:
nikad - 12.56% (78)
ređe od jednom mesečno - 8.37% (52)
jednom mesečno - 3.22% (20)
nekoliko/više puta mesečno - 9.50% (59)
jednom nedeljno - 4.83% (30)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.62% (97)
svakodnevno - 45.89% (285)

Video projektor:
nikad - 16.26% (101)
ređe od jednom mesečno - 11.92% (74)
jednom mesečno - 4.99% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 8.05% (50)
jednom nedeljno - 5.31% (33)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.94% (99)
svakodnevno - 37.52% (233)

Audio i video oprema za snimanje i emitovanje:
nikad - 53.78% (334)
ređe od jednom mesečno - 11.92% (74)
jednom mesečno - 4.99% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 5.48% (34)
jednom nedeljno - 2.25% (14)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.76% (42)
svakodnevno - 14.81% (92)

Elektronska (multimedijalna) tabla:
nikad - 72.14% (448)
ređe od jednom mesečno - 5.31% (33)
jednom mesečno - 1.93% (12)
nekoliko/više puta mesečno - 3.22% (20)
jednom nedeljno - 2.09% (13)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.31% (33)
svakodnevno - 9.98% (62)

Oprema za održavanje video konferencije:
nikad - 82.29% (511)
ređe od jednom mesečno - 6.12% (38)
jednom mesečno - 1.29% (8)
nekoliko/više puta mesečno - 1.93% (12)
jednom nedeljno - 0.97% (6)
nekoliko/više puta nedeljno - 2.25% (14)
svakodnevno - 5.15% (32)

Digitalni kabineti:
nikad - 44.93% (279)
ređe od jednom mesečno - 9.34% (58)
jednom mesečno - 3.06% (19)
nekoliko/više puta mesečno - 5.15% (32)
jednom nedeljno - 4.67% (29)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.09% (44)
svakodnevno - 25.76% (160)

Prostor na serveru za smeštanje internet prezentacija i nastavnih materijala:
nikad - 49.44% (307)
ređe od jednom mesečno - 5.64% (35)
jednom mesečno - 3.38% (21)
nekoliko/više puta mesečno - 3.22% (20)
jednom nedeljno - 2.90% (18)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.15% (32)
svakodnevno - 30.27% (188)

Odgovarajući programi (softveri) - licencni/komercijalni:
nikad - 52.01% (323)
ređe od jednom mesečno - 7.09% (44)
jednom mesečno - 2.25% (14)
nekoliko/više puta mesečno - 3.06% (19)
jednom nedeljno - 3.22% (20)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.15% (32)
svakodnevno - 27.21% (169)

Odgovarajući programi (softveri) - slobodni softver:
nikad - 38.65% (240)
ređe od jednom mesečno - 6.60% (41)
jednom mesečno - 2.42% (15)
nekoliko/više puta mesečno - 3.70% (23)
jednom nedeljno - 3.70% (23)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.73% (48)
svakodnevno - 37.20% (231)

Pristup bazama podataka od značaja za oblast nauke kojom se bavim:
nikad - 32.05% (199)
ređe od jednom mesečno - 8.21% (51)
jednom mesečno - 3.54% (22)
nekoliko/više puta mesečno - 6.44% (40)
jednom nedeljno - 4.19% (26)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.98% (62)
svakodnevno - 35.59% (221)

Tehnička podrška prilikom upotrebe tehnologije:
nikad - 39.77% (247)
ređe od jednom mesečno - 11.27% (70)
jednom mesečno - 3.70% (23)
nekoliko/više puta mesečno - 7.57% (47)
jednom nedeljno - 7.09% (44)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.76% (42)
svakodnevno - 23.83% (148)

Pedagoško-didaktička podrška za upotrebu IKT u nastavi:
nikad - 46.22% (287)
ređe od jednom mesečno - 12.08% (75)
jednom mesečno - 4.51% (28)
nekoliko/više puta mesečno - 6.60% (41)
jednom nedeljno - 4.51% (28)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.89% (49)
svakodnevno - 18.20% (113)

Specifične asistivne tehnologije (npr. prilagođene tastature, miševi, komunikaciona pomagala, itd.):
nikad - 77.29% (480)
ređe od jednom mesečno - 4.67% (29)
jednom mesečno - 1.29% (8)
nekoliko/više puta mesečno - 4.35% (27)
jednom nedeljno - 0.81% (5)
nekoliko/više puta nedeljno - 2.25% (14)
svakodnevno - 9.34% (58)

5. Procenite nivo svojih kompetencija za upotrebu IKT u nastavi

1 - najniže / 5 - najviše

1 - 1.77% (11)
2 - 4.99% (31)
3 - 28.82% (179)
4 - 35.10% (218)
5 - 29.31% (182)

6. Rangirajte prilike kroz koje ste stekli svoje kompetencije za upotrebu IKT

koristeći strelice poređajte prilike tako da na vrhu bude ona kroz koju ste najviše naučili, a na dnu kroz koju ste najmanje

formalno obrazovanje (na fakultetu) - 19.71% (4.1400966183575)
seminari za stručno usavršavanje koji se nude kroz katalog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja - 17.18% (3.6070853462158)
drugi seminari/obuke za stručno usavršavanje (npr. kurs u školi računara) - 19.04% (3.9983896940419)
od drugih osoba koje imaju IKT znanja i veštine - 16.05% (3.3703703703704)
putem neformalnih onlajn kurseva i zajednica - 17.92% (3.7632850241546)
samostalno - 10.10% (2.1207729468599)

7. Koje još kompetencije treba da unapredite kako bi više koristili IKT u nastavi?

možete odabrati više odgovora.

korišćenje opreme - 18.21% (205)
upotreba računarskih programa - 27.26% (307)
pronalaženje i korišćenje dostupnih multimedijalnih nastavnih sadržaja - 19.72% (222)
priprema multimedijalnih nastavnih sadržaja - 28.95% (326)
Nesto drugo - 5.86% (66)
nista • korišćenje sistema za elektronsko učenje i učenje na daljinu • Aktuelnosti iz razvijenih obrazovnih sistema • приступ ресурсима • Треба ми боља опрема, а не знање. • izrada baze podataka • samostalno podizanje Mudl platforme za ucenje • praćenje rada i ocenjivanje uz pomoć IKT • koricenje multimedijalne table • nedostatak je: neopremljenost inf.kabineta • pristup tehnici u školi • upotreba IKT u nastavi podrazumeva stalno usavršavanje • k4 • usavrsiti metodiku primene IKT nastave • PRavljenje BAZE podataka • nabavka jos nekih uredjaja-dokument kamere, AirLinera i sl • nedostaje oprema, kompeteniju imaam • / • rad na zajedničkim projektima sa nastavnicima informatičke struke • Мањак квалитетне опреме. Рачунари, пројектори, лаптоп,... • Način motivacije učenika - pedagošku osnovu • timski rad • Nove tehnologije i oprema • on lajn nastava • Kreiranje internet prezentacija • animiranje materijala • nešto novo, izokrenuta učionica • bolja opremljenost skole • primena interneta u nastavi • Samostalna izrada aplikacija za testove • da imamo internet u svim ucionicama a ne samo u nekima • korišćenje pametnih tabli, izrada softvera • Da imam na cemu da radim • nemam dovoljno vremena zbor obimne papirologije koju MP neodmereno i besplatno zahteva • navedeno je dovoljno • samostalna izrada edukativnih programa • nedostaje jedino oprema npr. interaktivna tabla • Problem je u nedostatku nastavnih sredstava, a ne u mojim kompetencijama. • održavanje rašunarskih mreža • projektor kako bih prikazala ono sto znam • korišćenje lokalne mreže računara • nije do mene nego do finansija :) • opremljnost škola i kabineta • ne treba da unapređujem • obuka • Bolja podrska • nabavka osnovne opreme,interaktivna table,projektori • upotreba elektronske table • Znanje engleskog jezika • multimedijalnih • Mogucnost da koristim racunarsku ucionicu svakodnevno, gde je svakom uceniku moguc pristup racunaru. •

8. Označite koliko često u nastavi koristite sledeće računarske programe i materijale

Računarske programe MS Office paketa (Word, Excel, Power Point, itd.).:
nikad - 3.86% (24)
ređe od jednom mesečno - 3.86% (24)
jednom mesečno - 3.22% (20)
nekoliko/više puta mesečno - 11.11% (69)
jednom nedeljno - 3.54% (22)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.46% (96)
svakodnevno - 58.94% (366)

Programe za organizaciju nastave u elektronskom okruženju: sistemi za upravljanje učenjem (npr. Moodle, Blackboard).:
nikad - 55.72% (346)
ređe od jednom mesečno - 16.75% (104)
jednom mesečno - 4.99% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 6.44% (40)
jednom nedeljno - 3.54% (22)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.80% (36)
svakodnevno - 6.76% (42)

Programe za trenutno slanje poruka, audio i video konferencije (npr. Skype, Google Talk):
nikad - 38.49% (239)
ređe od jednom mesečno - 12.88% (80)
jednom mesečno - 4.67% (29)
nekoliko/više puta mesečno - 5.48% (34)
jednom nedeljno - 4.19% (26)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.98% (62)
svakodnevno - 24.32% (151)

Programe za socijalno povezivanje i saradnju u elektronskom okruženju za potrebe nastave (npr. Facebook, Google Apps, Ning):
nikad - 21.74% (135)
ređe od jednom mesečno - 8.70% (54)
jednom mesečno - 5.64% (35)
nekoliko/više puta mesečno - 7.89% (49)
jednom nedeljno - 5.80% (36)
nekoliko/više puta nedeljno - 11.27% (70)
svakodnevno - 38.97% (242)

Programe za izradu i uređivanje Internet stranica (npr. Blogger, Edublogs, Wikispaces):
nikad - 51.05% (317)
ređe od jednom mesečno - 10.47% (65)
jednom mesečno - 5.31% (33)
nekoliko/više puta mesečno - 6.44% (40)
jednom nedeljno - 5.15% (32)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.34% (58)
svakodnevno - 12.24% (76)

Programe za izradu i deljenje fotografija, audio i video zapisa (npr. Flickr, iTunes, YouTube):
nikad - 27.21% (169)
ređe od jednom mesečno - 15.46% (96)
jednom mesečno - 7.73% (48)
nekoliko/više puta mesečno - 9.82% (61)
jednom nedeljno - 8.21% (51)
nekoliko/više puta nedeljno - 13.53% (84)
svakodnevno - 18.04% (112)

Interaktivne veb-alate:
nikad - 44.77% (278)
ređe od jednom mesečno - 16.10% (100)
jednom mesečno - 5.48% (34)
nekoliko/više puta mesečno - 9.02% (56)
jednom nedeljno - 6.12% (38)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.66% (60)
svakodnevno - 8.86% (55)

Materijale na maternjem jeziku koje pronalazim na internetu:
nikad - 6.60% (41)
ređe od jednom mesečno - 7.09% (44)
jednom mesečno - 5.80% (36)
nekoliko/više puta mesečno - 12.88% (80)
jednom nedeljno - 10.63% (66)
nekoliko/više puta nedeljno - 20.61% (128)
svakodnevno - 36.39% (226)

Materijale na stranim jezicima koje pronalazim na internetu i onlajn platformama:
nikad - 17.23% (107)
ređe od jednom mesečno - 17.23% (107)
jednom mesečno - 8.05% (50)
nekoliko/više puta mesečno - 12.56% (78)
jednom nedeljno - 9.98% (62)
nekoliko/više puta nedeljno - 14.49% (90)
svakodnevno - 20.45% (127)

Materijale koji se nalaze na postojećim onlajn platformama:
nikad - 14.49% (90)
ređe od jednom mesečno - 14.01% (87)
jednom mesečno - 9.02% (56)
nekoliko/više puta mesečno - 13.85% (86)
jednom nedeljno - 11.59% (72)
nekoliko/više puta nedeljno - 16.10% (100)
svakodnevno - 20.93% (130)

Materijale koji su dostupni u školskoj računarskoj mreži i bazi podataka:
nikad - 52.01% (323)
ređe od jednom mesečno - 12.88% (80)
jednom mesečno - 6.44% (40)
nekoliko/više puta mesečno - 6.44% (40)
jednom nedeljno - 4.19% (26)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.12% (38)
svakodnevno - 11.92% (74)

Elektronske materijale koje poseduje škola (npr. CD ROM):
nikad - 47.83% (297)
ređe od jednom mesečno - 15.30% (95)
jednom mesečno - 5.80% (36)
nekoliko/više puta mesečno - 5.64% (35)
jednom nedeljno - 5.80% (36)
nekoliko/više puta nedeljno - 8.05% (50)
svakodnevno - 11.59% (72)

Elektronske materijale koje ste dobili od izdavača udžbenika:
nikad - 30.43% (189)
ređe od jednom mesečno - 14.98% (93)
jednom mesečno - 7.25% (45)
nekoliko/više puta mesečno - 9.18% (57)
jednom nedeljno - 7.57% (47)
nekoliko/više puta nedeljno - 13.04% (81)
svakodnevno - 17.55% (109)

9. Označite koje onlajn resurse koristite u svom radu

možete odabrati više odgovora

kreativnaskola.rs - 25.03% (445)
digitalnaskola.rs - 16.70% (297)
www.ask.rs - 3.82% (68)
obrazovanje.vojvodina.gov.rs - 4.33% (77)
edublogodak.com - 3.54% (63)
vebciklopedija.weebly.com - 9.84% (175)
klikdoznanja.edu.rs - 18.05% (321)
phet.colorado.edu/sr - 3.37% (60)
rs.wikimedija.org - 8.27% (147)
Nesto drugo - 7.03% (125)
našaškola.net • fizika za osnovce • pil • ništa • rastko, nastava istorije, narodna biblioteka, jad vasem, specijalizovane sajtove za istoriju...a • Projekat Rastko, CNTI i FILMic, wordpress, youtube • academy.oracle.com • http://www.geogebratube.org/?lang=en • vordpres • edukativni blogovi • busyteacher.com • istorijska biblioteka • Edmodo • www.eduvizija.hr • Rayne strane sajtove • skolskidnevnik.net,http://cp.c-ij.com/en/contents/1005/... • lične (moje) resurse • exchange.smarttech.com, prometheanplanet.com i mnogi drugi • Lični blog • sajtovi za razmenu besplatnog notnog materijala • www.pil-vb.net • khan academy, brightstorm maths, teacher tube, learner.org • likovnakultura.webs.com • puno, puno onih koji nisu navedeni • pearsonlongman.rs • www.nasaskola.net, www.geogebra.org • edukativni materijal koji pronadjem na net-u • obrazovanje plus, dete plus, ted.com, sajber ucitelj, uciteljsko blogce, • www.mein-deutschbuch.de • www.nasaskola.net • ispeciparecideci, uciteljicaljilja • projekat rastko • NASA, ESA, iz oblati fizike • Blogovi koje pišu kolege • razne grupe unutar Facebooka • i neke od nabrojanih, ali sve ono sto mi u datom momentu odgovara • nas skolski e-learning • materijale sa obrazovnih portala i sajtova na engleskom jeziku • www.rukautestu.vin.bg.ac.rs • viva fizika, marinina razumljiva fizika, takmicenje iz fizike • projekatrastko • многобројне стране сајтове • Učitelji i učiteljice • www.papertoys.com www.knud.de www.yourchildlearns.com www.grundschule-pretzschendorf.de и др. • materijale sa blogova svojih kolega • gigapedija • hrvatski obrazovni sajtovi • www.nasaskola.net, blog, ... • nukleusanimation • ispeciparecideci.wordpress.com, zlatna-djeca.blogspot.com,uciteljicaljilja.wordpress.com • mnoge hrvatske sajtove • pravoslavlje na internetu • sajberučitelj • logos-edu.rs •

10. Procenite u kojoj meri upotreba IKT doprinosi sledećim aspektima

1 - uopšte ne doprinosi / 5 - od presudnog je značaja

kvalitet nastave:
1 - 0.98% (6)
2 - 2.11% (13)
3 - 12.85% (79)
4 - 39.67% (244)
5 - 44.39% (273)

dostizanje ciljeva časa:
1 - 0.65% (4)
2 - 3.75% (23)
3 - 22.48% (138)
4 - 42.18% (259)
5 - 30.94% (190)

motivacija učenika/ca:
1 - 0.65% (4)
2 - 2.12% (13)
3 - 10.10% (62)
4 - 29.80% (183)
5 - 57.33% (352)

učešće učenika/ca u nastavi:
1 - 0.65% (4)
2 - 2.76% (17)
3 - 13.96% (86)
4 - 37.50% (231)
5 - 45.13% (278)

postignuća učenika/ca:
1 - 0.99% (6)
2 - 3.94% (24)
3 - 20.69% (126)
4 - 43.84% (267)
5 - 30.54% (186)

razvoj kompetencija učenika/ca za upotrebu IKT:
1 - 0.98% (6)
2 - 2.77% (17)
3 - 9.61% (59)
4 - 29.48% (181)
5 - 57.17% (351)

11. U nekoliko rečenica prokomentarišete odgovore na prethodno pitanje

Ok • Nemam komentar • Radim cesto putem prezentacija koje sama izradjujem, a u skorije vreme omogucavam i deci (IVrazred) da uz moju pomoc izrade prezentacije u PP-u i odrze svojim drugovima cas. Pokazalo se jako dobro, posebno u motivaciji i postignucima ucenika. • Koristim u radu različite resurse koje pronalazim na Internetu i učenike upoznajem na koji način mogu doći do informacija. Digitalna učionica u mojoj školi nije zakqučana za učitelje. • Pošto je u pitanju generacija koja je odrasla uz računare to je njima normalan i zanimljiv način učenja. • Mislim da drzava nema novca za opremanje skola IKT-om, a čini mi se i da ju je sve manje briga obrazovanje, a od nastavnika traže da budu čarobnjaci...Koliko je sve ovo korisno znamo svi, samo ne znamo ko ce da da pare... • Potreba dece za savremenom informacionom tehnologijom potice iz vremena u kome zive. Skola tu potrebu mora da zadovolji kako bi nam drustvo napredovalo, i nastava bila zanimljiva! • Motivisanost i dobra atmosfera za rad doprinosi ostvarenju ciljeva nastave. • Neophodnano je da odgovarajuće oprema bude u učionici i pristupača nastaviku u svakom momentu. Sve ostalo može se naučiti. • Ucenicima bi ovakav vid nastave bio daleko zanimljiviji,a efekti ucenja mnogo bolji. • Sa IKT, kao i bez njih, rade uvek isti učenici. One koji su nezainteresovani, teško je zainteresovati. Svi rade jedino kad dobiju domaće zadatke - recimo Viki. • Sve zavisi od samih ucenika • Učenici su više zainteresovani za rad na časovima kada se koristi savremena tehnologija.Nije dobro što drugi izvori informisanja padaju u drugi plan. • Kod nekih ucenika ne pomaze ni jedan vid nastave. • Džaba IKT ako je loša nastava/priprema/plan/nastavnik/ministarstvo. Ministarstvo je užasno. • xmhgm • ИКТ мислим да има велики утицај на развој квалитета наставе и достизање циљева часа.Ученици су мотивисанији у настави када користим( барем у своје име говорим )интернет ,филмове презентације.....Морам и ово да нагласим да сва средства која поседујем и користим морао сам самостално да обезбедим у сарадњи са родитељима итд........од компјутера ,штампача,скенера бим-пројектора,скенера,разне цд везане за математику,српски језик и свет око нас.Није да се хвалим али је жива истина!!!Хвала и ПОЗДРАВ ! • Učenici uopšte nisu motivisani - loš načinom obrazovanja. Motivisanost na časovima multimedijalne nastave je veća nego kod klasičnog sistema nastave . Učenici najviše koriste računare za igrice i facebook a sva ostala nastava im brzo dosadi. Nisu željni znanja već su motivisani lošim primerima iz društva. • IKT ne donosi sam po sebi boljitak • svakako se današnje geneacije mogu motivisati ako i sam nastavnik upotrebljava ono što deca koriste svakodnevno, što je i njim dostupno i zanimčljivo • Највећи је утицај на мотивацију ученика и тиме се стварају услови за активно учешће ученика у настави. Ученици су заинтересовани, стечено знање је квалитетније и трајније. Млади у великој мери користе ИКТ у свакодневном животу, али им треба пружити прилику да лакше и интересантније уче користећи ИКТ. • Dobija se na osavremenjavanju nastave, ucenici su zainteresovaniji za materijale i medije koji su im bliski (danasnjim ucenicima su papir i knjiga nametnuti mediji), lakse se snalaze u materijalu,povecano je njihovo ucesce jer bolje opazaju, pokazuju sklonost za daljim istrazivanjem. Postize se visok transfer znanja, vizuelizacija pojmova i naj bitnije, ponekad sami pronalaze odgovore na mestima koja su nama nepoznata. Dobit u nastavi je visestruka. • Volela bih da koristim deo od ovoga sto ste naznacili u nastavi jer bi tada cas bio zanimljiviji deci i znanje bi se lakse prenelo. • IKT - digitalna nastavna sredstva imaju stanovitu ulogu za unapređenje nastave, ali samo ako je ista organizovana tako da svi đaci imaju dostupnu opremu u rukama i da aktivno učestvuju na osnovu niza zadataka s određenim rješenjima, ako su u prilici da sami prepoznavanju suštinu, da otkriju smisao, iznesu ideju, napišu komentar, i slično. U protivnom svi ti dogitalni efekti (boje, slike, pokreti, zvuk, muzika itd.) mogu da se pretvore u običnu dekoraciju časa, u pasivnost u zamračenom prostoru • Za učenike je IK postala sastavni deo svakodnevnog komuniciranja, samim tim su njihovi "kanali komunikacije" otvoreniji za sve što im je dostupno na taj način. • за ове одговоре остаћеТе ускраћени, већ сам Вам их дао у претходним одговорима. • dobre su pitanje • Ucenici su vise motivisani za rad,aktivo ucestvuju i sami pokusavaju da naprave nesto novo. • Upotreba ITK sredstava u nastavi je neophodna, olakšava rad, uključuje sve učenike, nudi bezbrojne resurse, ostvaruje ekonomičnost vremena.... • Najveći problem je motivacija učenika. • bilo bi dobro kada bi mogla više a koristim modernu tehnologiju direktno u nastavi...ali... • IKT doprinosi unapređenju nastave, ali ne treba da postane jedino nastavno sredstvo. Potpuni prelazak na korišćenje IKT vremenom bi doveo do pada motivacije kod učenika. • IKT je dobra stvar za vezbu i sablonsko resavanje problema. Ucenici znaju da budu i kreativni, ali ako im se sve pruzi na tacni, nekad to moze da unisti njihovu kreativnost i radoznalost. Mnogo stvari saznam upravo od djaka. I to je dobro. Ali mislim da nesablonske zadatke , za one talentovane ucenike, ipak ne treba davati resene unapred, ali ih treba uputiti na forume i dati izvesne smernice kako i kome da se obrate . Nastavnik je tu samo kao pomagac, ali ne kao jedini izvor znanja. • Upotreba IKT u nastavi poboljšava kvalitet nastave i razvija motivaciju kod učenika. • Upotreba racunara i interneta, kao modernih tehnologija treba da bude dostupna nastavnicima, kao opcija za rad, mada nije uputno ni preterivati sa upotrebom tehnologije • Neophodno je uključivanje savremene tehnike u svim predmetima radi boljeg približavanja sadržaja učenja učenicima... • Za predmet koji predajem, upotreba multimedije - snimaka i nota je neophodna, a drugih izvora, osim na Net-u, praktično i da nemamo. • Učenici ne mogu biti ravnopravni učesnici u IKT nastavi ukoliko i oni nemaju sopstvene računare(lap-top, tablet i sl...). • Učenici vole nove medije i sve što je u vezi sa računarima. Prihvataju zadatke uglavnom svi, ako treba pripremiti nešto na "novi" način... • jos racunara u skole da nas bar ucenici obuce,a mogao bi i po jedan laptop po nastavniku • IKT su podrska i nastavnicima i ucenicima .U svakom slucaju doprinose unapredjenju nastave na svim poljima • U realizaciji sadrzaja ,bez obzira na predmet ,ne zamislivo je ostvarivanje cilja (sticanje znanja, povecanje motivacije,aktivnog ucesca, interakcije) bez IKT-e • Ucenici veoma motivisani za upotrebu ikt u nastavi i postize se visok kvalitet nastave • Upotreba kompjutera u školi pomaže da čas bude zanimljiv,sa više ilustrativnih pristupa nekim temama, da sliku prati zvuk i da se računar koristi kao UČILO a ne samo kao izvor zabave • Učenicima nije novina da koriste računar i druge web alate u nastavi. Reakcija učenika je poput ''čudo traje tri dana'' , a nakon čuda ... Da bi u potpunosti relizovala cilj časa potreban mi još jedan čas, za tehničku realizaciju. • Nemam komentar, Upotreba IKT je relativna stvar. • Informatika i računarstvo mora da bude redovan, ane izborni predmet. To je moj zaključak. • Učenike je lako zainteresovati novim i njima pristupačnim sadržajima • Skoro da je neophodna u nastavi, ali nije sama po sebi garancija učeničke aktivnosti niti velikih postignuća. • Neophodnost • Svakako je nastava zanimqivija uz simulacije i animacije. Učenici se uče da samostalno spremaju lekcije uz korišćenje rasploživog materijala na Internetu, vežbaju i engleski jezik. Samostalno izvode zaključke , shvataju težinu pripremanj lekcija , pa više uvažavaju nastavnike. Razvijaju logiku i samopouzdanje. Što se tiče invalida i dužeg odsustvovanja dec zbog bolesti , trebalo bi njima uvesti i IPTV. • ZANIMLJIVO •

12. Šta smatrate da su najveće prepreke u primeni IKT u nastavi

možete odabrati više odgovora

nedostatak opreme - 16.09% (441)
nedovoljno digitalnih kabineta - 12.29% (337)
nedostatak adekvatnih elektronskih materijala za nastavu - 9.23% (253)
nedostatak kompetencija nastavnika/ca za primenu IKT - 14.41% (395)
nedostatak spremnosti nastavnika/ca da koriste IKT - 14.48% (397)
nedostatak tehničke podrške za primenu IKT u nastavi - 12.22% (335)
nedostatak pedagoško-didaktičke podrške za primenu IKT u nastavi - 10.51% (288)
nedostatak podrške od strane drugih osoba zaposlenih u školi - 9.19% (252)
Nesto drugo - 1.57% (43)
To sto im je draze da igraju kompjuterske igrice nego da nauce nesto. • materijalna motivacija nastavnika • nezainteresovanost nastavnika, nerazumevanje direktora • софтвер • nedisciplina učenika prilikom izvođenja takvog časa • Prilagođavanje svih učesnika u IKT mogućnostima za rad • Medijatekar koji bi upoznavao nastavnike sa mogućnostima IKT i bio facilitator. • sve što je navedeno • Nesrazmernost između postignuća učenika u ulaganja nastavnika u pripremu • potrebno je da svaka ucionica ima tzv. pametne table, povezane sa komjuterom. • Isto su plaćeni i oni koji koriste ikt i oni koji predaju uz pomoć krede i table. • Preciziranje i obaveza upotrebe • stavljanje informatike u drugi plan • Neadekvatna podrska ministarstva prosvete i ne nalazenje novca za finansiranje IKT nastave • stav države prema tim kompetencijama i nedostatak standarda • otpor rukovodećih struktura • motivacija • Losi programi i planovi • Kvalitet opreme koja se koristi u IKT. računari po školama su jako zastareli • Govoriti o promeni IKT u nastavi tamo gde nema osnovnih higijenskih uslova? Mnogo dece nema PC, adsl • planovi predmeta a i standardi • учешће Педагошког завода (ово се односи на простор Републике Српске) • nedostatak sredstava za održavanje postojeće opreme • nezainteresovanost učenika • nemaju sva deca računare i pristup internetu • nedovoljna spremnost da se ceni rad nastavnika u okviru IKT • šta više? • spor Internet pristup, nedostatak razmene iskustva nastavnika(forumi) objedinjeni na jednom mestu • nedostatak novca za sve gore navedeno • nezainteresovanost za inovacije • Небрига, немар и безобразлук локалне самоуправе! • novac za opremu, usavršavanje i najvažnije stimulaciju nastavnika koji se dodatno angažuju • Najviše nedostatak spremnosti nastavnika. • Nemaju svi učenici adekvatno znanje da bi se uključili u nastavu • Pored velikog broja računara u školi, koristim svoj lični... • Ministarstvo iz komunističkog doba kojem je cilj da spreči štrajkove umesto da unapredi nastavu • Slaba motivisanost • ZA MOJ PREDMET U SKOLI GDE PREDAJEM NEMAM NI KABINET , A KAMOLI JOS DA KORISTIM KOMPIJUTER U INFOR. • NOVAC • Nemotivisanost nastavnika • ученичка незаинтересованост и неспремност да се уче у овој области (алатке које су им потребне, а пр • Stav lokalne samouprave da izađe u susret ka postizanju podizanja IT u školi • nedostatak realnije i konkretnije podrške IKT sektoru na svim nivoima •

13. Šta smatrate da je neophodno preduzeti kako bi se unapredila uloga i povećala primena IKT u nastavi?

možete odabrati više odgovora

obezbediti više prilika za razvoj kompetencija - 9.94% (357)
obezbediti bolju opremu - 11.55% (415)
obezbediti bolju tehničku podršku u školi - 11.72% (421)
intenzivnije promovisati raspoložive onlajn resurse i materijale - 9.41% (338)
razvijati bolje priručnike za nastavnike/ce - 9.21% (331)
intenzivnije promovisati i nagrađivati upotrebu IKT u nastavi - 9.58% (344)
uvrstiti više sadržaja o IKT u nastavne programe - 7.63% (274)
unaprediti zakonsku regulativu - 6.10% (219)
povećati podršku Školskih uprava - 7.27% (261)
povećati podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - 9.94% (357)
povećati podršku ministarstva nadležnog za telekomunikacije - 6.32% (227)
Nesto drugo - 1.34% (48)
Deci omogućiti korišćenje računara i interneta u školi, npr. posle nastave, jer nemaju uslova kući • пригодан софтвер • Omogućiti da svaki nastavnik u svojoj kući ima svoj računar i internet po beneficiranim cenama jer j • Pomuditi više gotovih materijala, resursa i baza. Formirati i poseban tim u okviru nekog tela . • Obučavati učenike • Mnogi učenici privatno nemaju komijuter odnosno pristup internetu • Uvesti računarstvo i informatiku kao obavezni predmet • Informatički opesminiti nastavnike • Uvesti informatiku kao maturskji ispit • Obučiti nastavnike za korišćenje IKT-e u nastavi • nagraditi ljude koji se trude • obezbediti da se licenciran softver u edukativne svrhe dobije BESPLATNO • Promeniti planove i programe konsultujuci NASTAVNIKE • Razviti privredu, uložiti u škole, proverivati tok novca koji uđe u skolu, a nemena je razvoj IKT-a • Direktori su staromodni!!! • Izjednacenost finansiranja • Posebno nagraditi PROFESORE koji se zalažu za modernizaciju i poboljšanje izvođenja nastave. • и локиалне самоуправе • vaspitati decu i naučiti ih kako da pravilno koriste i cene nove načine učenja • uvesti Informatiku u redovnu nastavu • motivisati nastavnike za kreativniji rad (sistem nagradjivanja nastvnika nije adekvatan) • obavezne seminare za nastavnike o primeni IKT sa primetima iz predmeta • odrediti koordinatora za IKT u svakoj skoli i nagraditi ga sa 10-30% norme casova, • Osoba u školi koja bi se bavila unapređenjem nastave na nivou čitave škole. • SVE treba preduzeti, ali pre svega OPREMA i MOTIVACIJA nastavnika • Više novca • obezbediti više opreme • Neophodno je uvesti informatiku u redovnu nastavu i obezbediti tehnicku podrsku za nastavnike. • olaksati nastavicima administrativne poslove-popunjavanje skolskog dnevnika da bi imali vise vremena • da bi se postigao održivi efekat ovo pitanje ne može se odvojiti od celine obrazovnog pitanja • Новац, повољне кредите за опрему кућну, бесплатне сате, импулсе и остало • Ne obezbediti bolju opremu već obezbediti opremu • Promeniti svest dece o skoli. • Povećati plate ili bar ne tražiti da nastavnici obuke plaćaju iz svog dubokog džepa. • ne izbacivati IKT iz osnovne škole i odvojiti ga od OT-a • sve navedeno • запослити стручну особу за техничку подршку и одржавање опреме која ће помоћи наставницима • Повећати подршку Педагошког завода (ово се односи на простор Републике Српске) • obezbediti računar za svakog nastavnika • Informatički kultivisati direktore i nastavnike..imperativnije a ne po slobodnoj volji... • обезбедити било какву опрему • Donirati skolama opremu i programe. • Analiza spremnosti učenika za određene modele rada • Strucno lice za primenu IKT u nastavi u skolama. Master Profesor Informatike, Milan Rajkovic. • u obrazovnom sistemu na svim nivoima treba zaposliti odgovarajuće IKT stručnjake sa rezultatima • Potrebno je prvo da svaki nastavnik ima svoj lap top ili racunar • Uvesti predmet INFORMATIKA I RAČUNARSTVO kao obavezan od I do VIII razreda! • sirenje iskustva sa nastavnicima koji upotrebljavaju IKT u nastavi i nagradjivanje takvih nastavnika •

Komentari (0)

Slične ankete

Stavovi studenata

(MKovacevic) Molim Vas da odgovorite na sledeca pitanja Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računar društvene mreže rad u Office paketu traženje inf

IKT

(Katarina996) Molimo Vas da odgovorite na sledeća pitanja. Koliko je primena računara bila zastupljena u nastavi na Vašim dosadašnjim studijama na Hemijskom fakultetu? veoma

IKT

(Jelena_96) Molim Vas da odgovorite na sledeća pitanja. Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računare. društvene mreže rad u Office paketu traženje

Stavovi studenata

(Marijana96) Postovane kolege i koleginice, Molim Vas da odgovorite na sledeca pitanja. Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računare. društvene mre

Uslužno preduzeće AJTIKO

(zlatokosa1) OPIS DELATNOSTI: Nudimo usluge programiranja, obrade slika, profesionalni konsalting iz mnogih oblasti IT tehnologija, kombinovanje tipografije, ilustracije, fot

Preduzeće AJTIKO

(zlatokosa1) OPIS DELATNOSTI: Nudimo usluge programiranja, obrade slika, profesionalni konsalting iz mnogih oblasti IT tehnologija, kombinovanje tipografije, ilustracije, fot

Vodosnabdevanje

(lLucky) Hvala za učešće u ovoj anonimnoj anketi :) Molim da anketu popunjavaju samo punoletna lica bez obzira na pol i mesto. Vaš pol (rod) i mesto boravka Ženski pol, ži

Savremene tehnologije u skolstvu

(delakroa) Dobrodosli u anketu o primeni savremenih tehnologija! Da li koristite internet za ucenje? Mislite li da je kvalitetnije ucenje pomocu racunara? Mislim da jeste Mis

Vaša interesovanja

(oreova_mala) Zdravo svima! Ova anketa je kreiranja radi uzimanja određenih informacija o Vašim interesovanjima. Pažljivo pročitajte pitanja i izaberite odgovor koji Vam odgo

Kakve dnevne novine želimo? - 2015

(Onlineistrazivanja) Da li ste i koliko zainteresovani da u dnevnim novinama čitate o sledećim temama? Spoljna politika Unutrašnja politika Politički život u lokalnoj sredini

Istraživanje o konzumiranju duvanskih proizvoda

(Bazinga94) Pozivam vas, da popunite anketu koja mi je potrebna za seminarski rad iz psihologije. Anketa je anonimna. Da li konzumirate duvanske proizvode? Koje duvanske pro

Ocena vladajućeg sentimenta hashtaga #NetBot

(Mooshema) Ovom anketom želimo da istražimo vaš utisak o sentimentu konverzacije koji ste imali, ako ste pratili na Tviteru hashtag #NetBot (panel (Zlo)upotreba interneta, Me

Digitalno čitanje

(Spring) Poštovani, molim za koji minut Vašeg vremena, kako bi zajedno učestvovali u razvoju nove aplikacije koja spaja ljubitelje knjiga i novih tehnologija. Da li čitate kn

Mobilni telefoni

(Tatjana998) Da li posedujete mobilni telefon? Ne Jedan Dva Tri Vise od tri Operativni sistem vaseg mobilnog telefona je...? Android Windows Syimbian Mac OS BlackBerry OS Ko

Da li (za)radite vikendom?

(Onlineistrazivanja) Vi ste? Nezaposlen Honorano zaposlen na jednom poslu Honorano zaposlen na dva i više poslova Stalno zap