Centar online istraživanja
English Srpski Српски

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi (620)

Poštovana/i, Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije je, uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, u procesu izrade Smernica za unapređivanje uloge informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u obrazovanju. U sklopu izrade ovih Smernica sprovodi se i istraživanje o upotrebi IKT u nastavnom procesu. Ova anketa je namenjena osobama koje rade u osnovnim i srednjim školama kao nastavnici/e razredne i predmetne nastave. Popunjavanje ankete traje oko 10 minuta. Molimo Vas da izdvojite malo vremena i svojim učešćem date doprinos realizaciji ovog istraživanja. hvala unapred!

Ključne reči: informaciono-komunikacione tehnologije,IKT,nastava,obrazovanje,

1. Molimo Vas da označite uzrast / godine starosti

do 25 - 1.61% (10)
26-35 - 19.19% (119)
36-45 - 48.55% (301)
46-55 - 25.16% (156)
56 i više - 5.48% (34)

2. Koliko dugo radite u nastavi?

manje od 5 godina - 11.45% (71)
6-10 godina - 25.16% (156)
11-20 godina - 40.65% (252)
21-30 godina - 19.68% (122)
više od 30 godina - 3.06% (19)

3. Označite predmet koji predajete

Razredna nastava - 17.10% (106)
Maternji jezik i književnost - 11.61% (72)
Strani jezici - 6.45% (40)
Istorija - 3.23% (20)
Geografija - 1.29% (8)
Likovno - 0.97% (6)
Muzičko - 2.10% (13)
Matematika - 4.84% (30)
Biologija - 4.68% (29)
Fizika - 4.19% (26)
Hemija - 2.26% (14)
Fizičko - 1.61% (10)
Građansko vaspitanje - 1.61% (10)
Veronauka - 0.81% (5)
Sociologija - 0.16% (1)
Psihologija - 1.61% (10)
Filozofija - 0.32% (2)
ostali društveni predmeti - 0.48% (3)
ostali prirodni predmeti - 0.48% (3)
ostali stručni predmeti - 7.42% (46)
Tehničko i informatičko obrazovanje - 6.45% (40)
Računarstvo i informatika - 14.03% (87)
Nesto drugo - 6.29% (39)
stručni saradnik • Pedagog • medijatekar • bibliotekar • Direktor škole • poslovna informatika • stručni predmeti prehrambene struke • kamerna muzika, orkestar • Gradska prosvetna inspekcija / ucitelj ovaj profesor razredne nastave radio 17 godina i jos sam uca • matematika i racunarstvo i informatika - dva predmeta • srpski kao nematernji jezik • Компј. графику, Моделирање маш. ел. и конструкција • stručni saradnik pedagog • skolski bibliotekar • harmonija • strucni saradnik psiholog • nastavnik individualne nastave u skoli za decu sa cerebralnom paralizom • predmeti iz elektrotehničke grupe predmeta • Mašinska grupa prdmeta • elektro predmete • Elektrotehnicku grupu predmeta • стручни сарадник, педагог • ne radim u školi • Čuvari prirode • programiranje • Tehničko i informatičko obrazovanje, Računarstvo i informatiku i Građansko vaspitanje • biblitekar • bibliotekar-medijatekar • patronažni učitelj • klavir u muzičkoj školi • pedagoškinja •

4. Označite koliko često u Vašoj školi imate pristup sledećim resursima

Računar :
nikad - 4.35% (27)
ređe od jednom mesečno - 3.87% (24)
jednom mesečno - 0.97% (6)
nekoliko/više puta mesečno - 4.52% (28)
jednom nedeljno - 2.90% (18)
nekoliko/više puta nedeljno - 10.16% (63)
svakodnevno - 73.23% (454)

Internet :
nikad - 9.68% (60)
ređe od jednom mesečno - 5.00% (31)
jednom mesečno - 0.97% (6)
nekoliko/više puta mesečno - 5.16% (32)
jednom nedeljno - 3.55% (22)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.84% (61)
svakodnevno - 65.81% (408)

Štampanje dokumenata:
nikad - 8.71% (54)
ređe od jednom mesečno - 6.45% (40)
jednom mesečno - 4.84% (30)
nekoliko/više puta mesečno - 7.26% (45)
jednom nedeljno - 5.00% (31)
nekoliko/više puta nedeljno - 14.52% (90)
svakodnevno - 53.23% (330)

Skeniranje i kopiranje dokumenata:
nikad - 12.58% (78)
ređe od jednom mesečno - 8.39% (52)
jednom mesečno - 3.06% (19)
nekoliko/više puta mesečno - 9.52% (59)
jednom nedeljno - 4.84% (30)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.65% (97)
svakodnevno - 45.97% (285)

Video projektor:
nikad - 16.29% (101)
ređe od jednom mesečno - 11.94% (74)
jednom mesečno - 4.84% (30)
nekoliko/više puta mesečno - 8.06% (50)
jednom nedeljno - 5.32% (33)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.97% (99)
svakodnevno - 37.58% (233)

Audio i video oprema za snimanje i emitovanje:
nikad - 53.87% (334)
ređe od jednom mesečno - 11.94% (74)
jednom mesečno - 4.84% (30)
nekoliko/više puta mesečno - 5.48% (34)
jednom nedeljno - 2.26% (14)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.77% (42)
svakodnevno - 14.84% (92)

Elektronska (multimedijalna) tabla:
nikad - 72.26% (448)
ređe od jednom mesečno - 5.32% (33)
jednom mesečno - 1.77% (11)
nekoliko/više puta mesečno - 3.23% (20)
jednom nedeljno - 2.10% (13)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.32% (33)
svakodnevno - 10.00% (62)

Oprema za održavanje video konferencije:
nikad - 82.42% (511)
ređe od jednom mesečno - 6.13% (38)
jednom mesečno - 1.13% (7)
nekoliko/više puta mesečno - 1.94% (12)
jednom nedeljno - 0.97% (6)
nekoliko/više puta nedeljno - 2.26% (14)
svakodnevno - 5.16% (32)

Digitalni kabineti:
nikad - 45.00% (279)
ređe od jednom mesečno - 9.35% (58)
jednom mesečno - 2.90% (18)
nekoliko/više puta mesečno - 5.16% (32)
jednom nedeljno - 4.68% (29)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.10% (44)
svakodnevno - 25.81% (160)

Prostor na serveru za smeštanje internet prezentacija i nastavnih materijala:
nikad - 49.52% (307)
ređe od jednom mesečno - 5.65% (35)
jednom mesečno - 3.23% (20)
nekoliko/više puta mesečno - 3.23% (20)
jednom nedeljno - 2.90% (18)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.16% (32)
svakodnevno - 30.32% (188)

Odgovarajući programi (softveri) - licencni/komercijalni:
nikad - 52.10% (323)
ređe od jednom mesečno - 7.10% (44)
jednom mesečno - 2.10% (13)
nekoliko/više puta mesečno - 3.06% (19)
jednom nedeljno - 3.23% (20)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.16% (32)
svakodnevno - 27.26% (169)

Odgovarajući programi (softveri) - slobodni softver:
nikad - 38.71% (240)
ređe od jednom mesečno - 6.61% (41)
jednom mesečno - 2.26% (14)
nekoliko/više puta mesečno - 3.71% (23)
jednom nedeljno - 3.71% (23)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.74% (48)
svakodnevno - 37.26% (231)

Pristup bazama podataka od značaja za oblast nauke kojom se bavim:
nikad - 32.10% (199)
ređe od jednom mesečno - 8.23% (51)
jednom mesečno - 3.55% (22)
nekoliko/više puta mesečno - 6.29% (39)
jednom nedeljno - 4.19% (26)
nekoliko/više puta nedeljno - 10.00% (62)
svakodnevno - 35.65% (221)

Tehnička podrška prilikom upotrebe tehnologije:
nikad - 39.84% (247)
ređe od jednom mesečno - 11.29% (70)
jednom mesečno - 3.71% (23)
nekoliko/više puta mesečno - 7.42% (46)
jednom nedeljno - 7.10% (44)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.77% (42)
svakodnevno - 23.87% (148)

Pedagoško-didaktička podrška za upotrebu IKT u nastavi:
nikad - 46.29% (287)
ređe od jednom mesečno - 12.10% (75)
jednom mesečno - 4.52% (28)
nekoliko/više puta mesečno - 6.45% (40)
jednom nedeljno - 4.52% (28)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.90% (49)
svakodnevno - 18.23% (113)

Specifične asistivne tehnologije (npr. prilagođene tastature, miševi, komunikaciona pomagala, itd.):
nikad - 77.42% (480)
ređe od jednom mesečno - 4.68% (29)
jednom mesečno - 1.29% (8)
nekoliko/više puta mesečno - 4.19% (26)
jednom nedeljno - 0.81% (5)
nekoliko/više puta nedeljno - 2.26% (14)
svakodnevno - 9.35% (58)

5. Procenite nivo svojih kompetencija za upotrebu IKT u nastavi

1 - najniže / 5 - najviše

1 - 1.77% (11)
2 - 5.00% (31)
3 - 28.87% (179)
4 - 35.16% (218)
5 - 29.19% (181)

6. Rangirajte prilike kroz koje ste stekli svoje kompetencije za upotrebu IKT

koristeći strelice poređajte prilike tako da na vrhu bude ona kroz koju ste najviše naučili, a na dnu kroz koju ste najmanje

formalno obrazovanje (na fakultetu) - 19.73% (4.1435483870968)
seminari za stručno usavršavanje koji se nude kroz katalog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja - 17.17% (3.6064516129032)
drugi seminari/obuke za stručno usavršavanje (npr. kurs u školi računara) - 19.02% (3.9951612903226)
od drugih osoba koje imaju IKT znanja i veštine - 16.04% (3.3677419354839)
putem neformalnih onlajn kurseva i zajednica - 17.93% (3.7645161290323)
samostalno - 10.11% (2.1225806451613)

7. Koje još kompetencije treba da unapredite kako bi više koristili IKT u nastavi?

možete odabrati više odgovora.

korišćenje opreme - 18.22% (205)
upotreba računarskih programa - 27.29% (307)
pronalaženje i korišćenje dostupnih multimedijalnih nastavnih sadržaja - 19.73% (222)
priprema multimedijalnih nastavnih sadržaja - 28.89% (325)
Nesto drugo - 5.87% (66)
nista • Aktuelnosti iz razvijenih obrazovnih sistema • Mogucnost da koristim racunarsku ucionicu svakodnevno, gde je svakom uceniku moguc pristup racunaru. • upotreba elektronske table • upotreba IKT u nastavi podrazumeva stalno usavršavanje • приступ ресурсима • Треба ми боља опрема, а не знање. • korišćenje lokalne mreže računara • animiranje materijala • samo nadogradnja • priprema učenika za IKT • elektronsku tablu • koricenje multimedijalne table • timski rad • praćenje rada i ocenjivanje uz pomoć IKT • opremljnost škola i kabineta • on lajn nastava • engleski jezik • Znanje engleskog jezika • Namenski programi za nastavu i istrazivanje • primena interneta u nastavi • obuka • nabavka jos nekih uredjaja-dokument kamere, AirLinera i sl • Мањак квалитетне опреме. Рачунари, пројектори, лаптоп,... • korišćenje sistema za elektronsko učenje i učenje na daljinu • samostalno podizanje Mudl platforme za ucenje • programiranje • - • projektor kako bih prikazala ono sto znam • Da imam na cemu da radim • Nove tehnologije i oprema • navedeno je dovoljno • Način motivacije učenika - pedagošku osnovu • PRavljenje BAZE podataka • timski rad sa kolegama • bolja opremljenost skole • rad na zajedničkim projektima sa nastavnicima informatičke struke • ne treba da unapređujem • Kreiranje internet prezentacija • Problem je u nedostatku nastavnih sredstava, a ne u mojim kompetencijama. • u učionici nemam računar • administracija racunarske mreze • nešto novo, izokrenuta učionica • usavrsiti metodiku primene IKT nastave • засад ниједно • Bolja podrska • nedostaje jedino oprema npr. interaktivna tabla • nedostatak je: neopremljenost inf.kabineta • korišćenje pametnih tabli, izrada softvera • uytu • Samostalna izrada aplikacija za testove •

8. Označite koliko često u nastavi koristite sledeće računarske programe i materijale

Računarske programe MS Office paketa (Word, Excel, Power Point, itd.).:
nikad - 3.87% (24)
ređe od jednom mesečno - 3.87% (24)
jednom mesečno - 3.23% (20)
nekoliko/više puta mesečno - 10.97% (68)
jednom nedeljno - 3.55% (22)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.48% (96)
svakodnevno - 59.03% (366)

Programe za organizaciju nastave u elektronskom okruženju: sistemi za upravljanje učenjem (npr. Moodle, Blackboard).:
nikad - 55.81% (346)
ređe od jednom mesečno - 16.77% (104)
jednom mesečno - 5.00% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 6.29% (39)
jednom nedeljno - 3.55% (22)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.81% (36)
svakodnevno - 6.77% (42)

Programe za trenutno slanje poruka, audio i video konferencije (npr. Skype, Google Talk):
nikad - 38.55% (239)
ređe od jednom mesečno - 12.90% (80)
jednom mesečno - 4.68% (29)
nekoliko/više puta mesečno - 5.32% (33)
jednom nedeljno - 4.19% (26)
nekoliko/više puta nedeljno - 10.00% (62)
svakodnevno - 24.35% (151)

Programe za socijalno povezivanje i saradnju u elektronskom okruženju za potrebe nastave (npr. Facebook, Google Apps, Ning):
nikad - 21.77% (135)
ređe od jednom mesečno - 8.71% (54)
jednom mesečno - 5.65% (35)
nekoliko/više puta mesečno - 7.74% (48)
jednom nedeljno - 5.81% (36)
nekoliko/više puta nedeljno - 11.29% (70)
svakodnevno - 39.03% (242)

Programe za izradu i uređivanje Internet stranica (npr. Blogger, Edublogs, Wikispaces):
nikad - 51.13% (317)
ređe od jednom mesečno - 10.48% (65)
jednom mesečno - 5.32% (33)
nekoliko/više puta mesečno - 6.29% (39)
jednom nedeljno - 5.16% (32)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.35% (58)
svakodnevno - 12.26% (76)

Programe za izradu i deljenje fotografija, audio i video zapisa (npr. Flickr, iTunes, YouTube):
nikad - 27.26% (169)
ređe od jednom mesečno - 15.48% (96)
jednom mesečno - 7.74% (48)
nekoliko/više puta mesečno - 9.68% (60)
jednom nedeljno - 8.23% (51)
nekoliko/više puta nedeljno - 13.55% (84)
svakodnevno - 18.06% (112)

Interaktivne veb-alate:
nikad - 44.84% (278)
ređe od jednom mesečno - 16.13% (100)
jednom mesečno - 5.48% (34)
nekoliko/više puta mesečno - 8.87% (55)
jednom nedeljno - 6.13% (38)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.68% (60)
svakodnevno - 8.87% (55)

Materijale na maternjem jeziku koje pronalazim na internetu:
nikad - 6.61% (41)
ređe od jednom mesečno - 7.10% (44)
jednom mesečno - 5.81% (36)
nekoliko/više puta mesečno - 12.74% (79)
jednom nedeljno - 10.65% (66)
nekoliko/više puta nedeljno - 20.65% (128)
svakodnevno - 36.45% (226)

Materijale na stranim jezicima koje pronalazim na internetu i onlajn platformama:
nikad - 17.26% (107)
ređe od jednom mesečno - 17.26% (107)
jednom mesečno - 8.06% (50)
nekoliko/više puta mesečno - 12.42% (77)
jednom nedeljno - 10.00% (62)
nekoliko/više puta nedeljno - 14.52% (90)
svakodnevno - 20.48% (127)

Materijale koji se nalaze na postojećim onlajn platformama:
nikad - 14.52% (90)
ređe od jednom mesečno - 14.03% (87)
jednom mesečno - 9.03% (56)
nekoliko/više puta mesečno - 13.71% (85)
jednom nedeljno - 11.61% (72)
nekoliko/više puta nedeljno - 16.13% (100)
svakodnevno - 20.97% (130)

Materijale koji su dostupni u školskoj računarskoj mreži i bazi podataka:
nikad - 52.10% (323)
ređe od jednom mesečno - 12.90% (80)
jednom mesečno - 6.45% (40)
nekoliko/više puta mesečno - 6.29% (39)
jednom nedeljno - 4.19% (26)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.13% (38)
svakodnevno - 11.94% (74)

Elektronske materijale koje poseduje škola (npr. CD ROM):
nikad - 47.90% (297)
ređe od jednom mesečno - 15.32% (95)
jednom mesečno - 5.81% (36)
nekoliko/više puta mesečno - 5.48% (34)
jednom nedeljno - 5.81% (36)
nekoliko/više puta nedeljno - 8.06% (50)
svakodnevno - 11.61% (72)

Elektronske materijale koje ste dobili od izdavača udžbenika:
nikad - 30.48% (189)
ređe od jednom mesečno - 15.00% (93)
jednom mesečno - 7.26% (45)
nekoliko/više puta mesečno - 9.03% (56)
jednom nedeljno - 7.58% (47)
nekoliko/više puta nedeljno - 13.06% (81)
svakodnevno - 17.58% (109)

9. Označite koje onlajn resurse koristite u svom radu

možete odabrati više odgovora

kreativnaskola.rs - 24.99% (444)
digitalnaskola.rs - 16.71% (297)
www.ask.rs - 3.83% (68)
obrazovanje.vojvodina.gov.rs - 4.33% (77)
edublogodak.com - 3.55% (63)
vebciklopedija.weebly.com - 9.85% (175)
klikdoznanja.edu.rs - 18.06% (321)
phet.colorado.edu/sr - 3.38% (60)
rs.wikimedija.org - 8.27% (147)
Nesto drugo - 7.03% (125)
našaškola.net • fizika za osnovce • pil • ništa • Teachertube • po sadržaju koji obrađujem sa raznih resursa • http://imslp.org/ i druge sajtove sa notnim izdanjima dostupnim za besplatni downlaod • http://www.teachingenglish.org.uk/ • www.zuns.rs, www.nb.rs, www.projekatrastko.rs, www.riznicasrpska.net etc • istorijska biblioteka • www.skolskidnevnik.net, http://informatika.oshrs.edu.rs • materijali english book • izdavači udžbenika iz engleskog, stranice stranih fakulteta/univerziteta • danpodan.weebly.com • obrazovanje plus, dete plus, ted.com, sajber ucitelj, uciteljsko blogce, • многобројне стране сајтове • vikpedija.rs • www.eduvizija.hr • socijalne mreže • pojedini blogovi, ask.rs, rastko.rs, itd... • nukleusanimation • www.edu-soft.rs • http://www.geogebratube.org/?lang=en • Coursera.org • google.com; wikipedia.com • http://www.svetnauke.org/ • helpkidzlearn.com, osmiodragmatic.edu.rs, minimops.com, shinylearning.co.uk • gigapedija • busyteacher.com • en.islcollective.com, busyteacher.org, blogovi kolega iz celog sveta • blog- ispeci pa reci deci, hajde da se igramo, uciteljsko blogce i sl • Lični blog • didactic.ro • puno, puno onih koji nisu navedeni • Rayne strane sajtove • ispeciparecideci, uciteljicaljilja • Uglavnom sajtove na engleskom jeziku: recimo drugih škola u Velikoj Britaniji ili SAD... • pravoslavlje na internetu • PIL,e-pismen,vikipedija • sajtove elektrotehničkih fakulteta i visokih skola u Srbiji i van nje, oracle materijale • vordpres • macmillan, onestopenglish,OUP, Cambridge • http://www.vanda51pro.com • sajtovi americkih fakulteta i sl • www.rukautestu.vin.bg.ac.rs • academy.oracle.com • www.nasaskola.net, www.geogebra.org • razne tutorijale i materijale sa sajtova fakulteta • NASA, ESA, iz oblati fizike • ostale domaće i strane sajtove i blogove koji se bave obrazovanjem i pedagoškim naukama • www.nasaskola.net, blog, ... • viva fizika, marinina razumljiva fizika, takmicenje iz fizike • pearsonlongman.rs • sajberučitelj •

10. Procenite u kojoj meri upotreba IKT doprinosi sledećim aspektima

1 - uopšte ne doprinosi / 5 - od presudnog je značaja

kvalitet nastave:
1 - 0.98% (6)
2 - 2.12% (13)
3 - 12.87% (79)
4 - 39.74% (244)
5 - 44.30% (272)

dostizanje ciljeva časa:
1 - 0.65% (4)
2 - 3.75% (23)
3 - 22.51% (138)
4 - 42.25% (259)
5 - 30.83% (189)

motivacija učenika/ca:
1 - 0.65% (4)
2 - 2.12% (13)
3 - 10.11% (62)
4 - 29.85% (183)
5 - 57.26% (351)

učešće učenika/ca u nastavi:
1 - 0.65% (4)
2 - 2.76% (17)
3 - 13.98% (86)
4 - 37.56% (231)
5 - 45.04% (277)

postignuća učenika/ca:
1 - 0.99% (6)
2 - 3.95% (24)
3 - 20.72% (126)
4 - 43.91% (267)
5 - 30.43% (185)

razvoj kompetencija učenika/ca za upotrebu IKT:
1 - 0.98% (6)
2 - 2.77% (17)
3 - 9.62% (59)
4 - 29.53% (181)
5 - 57.10% (350)

11. U nekoliko rečenica prokomentarišete odgovore na prethodno pitanje

Nemam komentar • Ok • Upotreba IKT u nastavi može da bude itekakav podsticaj da učenici sa većom motivacijom pristupaju samom procesu učenja. Vešto rukovođeni, samostalno dolaze do novih saznanja na jednostavan, njima mnogo prihvatljiviji i zanimljiviji način. Takva znanja ostaju trajna,a uspeh njihovog rada veoma očigledan i merljiv. Kroz ovakav proces učenja i učenici se uče da samostalno procenjuju svoj i rad svojih drugova u odeljenju. • Sve zavisi od prethodnog znanja ucnika i njihovih interesovanja-svako je individua za sebe. • Treba biti spreman da motivišeš učenike i da dostigneš cilj časa i kada nemaš opremu na raspolaganju ili kad tehnika zataji, da li to sme da bude razlog neuspelog časa. • Informacono - komunikacione tehologija u mojoj nastavnoj prqaksi su novina, njihove domete i praktičnu i teorijsku korist ne mogu precizno da odredim i definišem, ali sam otvoren za njihovu upotrebu u svakako treba da budue deo moderne , savrmene nastave. Otežavajuće okolnosti u nedostatak opreme u školama i predrasude. • Neophodnost • IKT u nastavi poboljsava kvalitet nastave, podstice zainteresovanost ucenika za sadrzaje i povecava aktivnost na casu, ali samo ako su sadrzaji dobro prezentovani, zanimljivi, motivisuci. Nije dovoljno samo ukljuciti racunar i pustiti slike da se smenjuju vec je neophodna dobra priprema, odabir pravih sadrzaja kao i prate'a prica i zadaci koji aktiviraju sve ucenike prema njihovim sposobnostima. Za takav cas je potrebno izdvajanje puno vremena, pa nisam u mogucnosti da cesto koristim prezentacij • Učenici su motivisaniji za rad, lako usvajaju znanja, brza je razmena informacija. Mnogo je dostupnih materijala koji mogu da se koriste u nastavi i za nastavnika i za učenika. • Upotreba ITK sredstava u nastavi je neophodna, olakšava rad, uključuje sve učenike, nudi bezbrojne resurse, ostvaruje ekonomičnost vremena.... • IKT nije "čarobni štapić", i ne motiviše i ne privlači sama po sebi učenike. Sadržaji planova i programa su neusklađeni međusobno po predmetima (korelacija valjda), preobimni i preambiciozni. Mislim da dosta često podstiče oportune navike učenika počevši od "čitanja" lektire sa Interneta... • Da bi se razmišljalo o prethodnom pitawu, neophodno je da makar na dva učenika imamo po jedan računar. učenici bi bili motivisaniji i angažovaniji u nastavi. najbolje je učiti ako imamo audio, video i tekstualni zapis. • u;enici su motivisani, jer ikt doprinosi raybijanju monotonije i doprinosi aktivnoj uloyi u;enika • Kroz sopstveno iskustvo videla sam da su ucenici pazljiviji ako se gradivo izlaze preko prezentacije i da su ucenici tada motivisani i da postavljaju pitanja i da se zaista ukljuce, ali nisam primetila da je to doprinelo poboljsanju postignuca • - • Sa IKT, kao i bez njih, rade uvek isti učenici. One koji su nezainteresovani, teško je zainteresovati. Svi rade jedino kad dobiju domaće zadatke - recimo Viki. • Čas, pre svega, bude zanimljiviji ako se odstupi od ustaljene forme. Naravno da će se postići cilj časa, ali on bi se postigao i bez upotrebe IKT. S tom razlikom, što će učenici na ovaj način biti motivisaniji i za pažnju, i za aktivnost i za aktivno učestvovanje na času. A ne treba spominjati da će nastavne jedinice obrađene na ovaj način duže ostati zapamćene i gradivo lakše naučeno. • Nastavniku, koji voli decu, želi da ih osamostali, nauči življenju, nije IKT najneophodnije pomagalo (iskreno) • Upotrebom IKT-a nastava može biti dinamičnija i interesantnija učenicima. Veća je mogućnost njihove participacije, jer oni vrlo rado prihvataju nove tehnologije i motivisaniji su da na taj način usvajaju nove sadržaje. Takođe, to je mogućnost da i sami razvijaju različite oblike digitalne pismenosti. • Taman sam prokomentarisao da prethodno pitanje nema mnogo smisla. IKT je od presudnog značaja, a opet nema nikakvog značaja. Kao što kolega Leman često kaže, IKT je kao kiseonik - neprimetna, a opet sasvim neophodna. Zaboravili smo na struku. Neću se porediti sa drugim strukama, ali u ekonomiji stvari se menjaju dan za dan. Da nije Interneta, ne bi uopšte bilo moguće raditi. Moj odgovor na vaše pitanje je i 1 i 5, zato sam stavio 3. • Casovi koji se organizuju uz podrsku IKT su zanimljiviji, privlace vecu paznju ucenika sto doprinosi ostvarivanju zacrtanih ciljeva. Znacajno je istaci da deca/ucenici danas provode dosta vremena koristeci IKT i vrlo cesto se desi da su edukovaniji od samih nastavnika. Dobra organizacija casova koja ucenike stavlja u centar paznje treba da iskoristi njihove vec formirane kompentencije na polju IKT za jacanje istih i razvijanje novih. nastavnici treba da planiniraju nastavu uz podrsku ucenika. • Nasa skola ima jedan digitalni kabinet sa 10 kompjutera koje koriste svi ucenici skole i jako je tesko doci na red ,a cesto se desavaju i raznorazni kvarovi u tokm kabinetu.Skola ne poseduje fotokopir aparat koga bi moglo da koristi nastavno osoblje vac samo administrativna sluzba.Nedavno je skola dobila donaciju laptop i videoprojektor te sada i mozemo ponekad da ih koristimo • Ova vrsta kompetencija je neophodna za rad nastavnika u osnovnim i srednjim školama. Učenici od prvog razreda osnovne škole treba da imaju predmet INFORMATIKA, kao obavezan. Ovo je naročito bitno za učenike od 5-8 razreda. • Upotreba IKT unapredjuje nastavni proces, cini ga interesantnijim i ociglednijim. Predstavlja laksi i brzi put usvajanja znanja. • ИКТ је неопходна за развој вештина потребних појединцу за успешно функционисање у 21. веку. • Vidi se iz priloženog , IKT koristi učenicima : zadovoljni su , lakše usvajaju ponuđene sadržaje , našli su se . • Učenici su motivisaniji kada gledaju neki link na youtube-u, slušaju pesme, gledaju scene iz filmova i tako uče strani jezik. • Ukoliko se IKT koristi smisleno doprinosi većoj anažovanosti učenika, osposobljava ih da koriste IKT za samoobrazovanje...ali prečesta upotreba može dovesti do smanjene zainteresovanosti, kao i do onesposobljavanja učenika za druge vidove dolaska do informacija i saznanja • kvalitet nastave je poboljsan, dostizanje ciljeva časa ipak zavisi od nastavnika i njegove organizacije casa, motivacija učenika je malo poboljsana, ali ne bitno, učešće učenika i postignuća učenika su vezana za individualnost istih i IKT tehnologije nisu presudne u ovom slucaju, razvoj kompetencija učenika/ca za upotrebu IKT je za sada jedina dobrobit. • Квалитет наставе не зависи пресудно од употребе ИКТ; нестручан наставник може помоћу ИКТ деци пренети и погрешне информације. Циљ часа се и у прошлости могао постићи, без ИКТ. Ученици јесу мотивисани, или бар пажљивији, у сваком случају више учествују, када се користе ИКТ. Постигнућа делимично стоје у зависности од употребе ИКТ, али највише од оцене. Ако само наставник користи ИКТ, компетенције ученика се неће побољшати. Употреба ИКТ мора ићи у двосмерном правцу: и наставник и ученик. • Interesantnije, interaktivnije, korisnije • Ученици поседују знање коришћења рада на рачунарима, али селективно - мање познају базе података и корисне сајтове(линкове. Воле да раде презентације. часови уз рачунар су им живљи, занимљивији, активнији су. Најбољи резултати су у дигиталном кабинету, када се остварује и групни рад или по паровима • Uptrbom IKT u nastavi doprinosi boljem kvalitetu nastave i ostvarivanju obrazovnih cijeva.Učenici su motivisaniji za učešće u nastavnim aktivnostima,razvija se interakcija izmedju učenika,nastavnika i nastavnih sadržaja.Učenici se upućuju i na druge ,zanimljivije i aktuelnije izvore znanja koje mogu koristiti kako u školi tako i van nje. • Ne želim da komentarišem,zbog apsurda u našem sistemu obrazovanja. a naročito zbog neadkvatnih pravila-prepisavanje iskustva iz drugih zemalja,kao i nehumanog najavljenog uvođenja umrežavanja škola. • Motivacija učenika u velikoj meri zavisi od elektronske pismenpsti nastavnika, ali i učenika. Najbolja korelacija se postiže uzajamnom podrškom i kroz obostranu pomoć nastavnika i đaka. • Primenom IKT u nastavi učenici su više motivisani za nastavne sadržaje, učestvuju u nastavnom procesu, nastavni sadržaji se brže i više usvajaju, a samim tim i cilj časa biva u većoj meri dostignut. • Primena IKT u nastavi podiže nivo interesovanja učenika kao i njihovu motivaciju da se sami oprobaju u primeni IKt u procesu učenja.Šteta što škola nije tehnički bolje operemljena bilo bi višestruko korisno. • Vecini ucenika je zanimljivo da se pojedine lekcije obrade upotrebom IT • Upotreba IKT-a podize kvalitet nastave.Podsticanjem ucenika da koriste baze podataka na internetu u istrazivanju i sticanju dodatnih znanja dostize se visok nivo postignuca. • Učenici bi samo da budu na mrežama i da igraju igrice. Neće da koriste računat za učenje, a on im često odvlači pažnju. • U zavisnosti kako se koriste IKT u nastavi moze u veikoj meri ilinaprotiv vrlo malo doprineti ostvarivanju ciljeva casa, motivaciji ucenika, pa i njihovom ucescu u nastavi. I pored upotrebe IKT-a u na casu on moze biti pretezno ftontalnog tipa. Bitno je da znamo sta zelimo postici koriscenjem IKT-a u nastavi. • Učenici rado prihvataju IKT tehnologije i rado ih koriste. Ja radim u takvoj školi da nemam mogućnosti da koristim IKT tehnologije u nastavi koliko je to potrebno već kada po nastavnom planu imam potrebu korišćenju računara, nosim svoj lap-top, kao i učenici koji imaju svoj. • Nism sigurna da li sam sve dobro shvatila, a prema tome i dobro odgovorila. • Materijalno-tehnička sredstva više nisu problem. Škola je dobro opremljena hardverom i softverom, ali je njegova upotreba stvar dobre volje nastavnika. Ne postoji institucionalizovan pristup (obaveza) korišćenju IKT već samo preporuke. • Dobar nastavnik + kreda i tabla = do bar nastavnik. Los nastavnik + kreda i tabla + los nastavnik. Dobar nastavnik + IKT = dobar i interesantan nastavnik. Los nastavnik + IKT = los nastavnik, samo se pravi vazan. • Učenicima su samo pisani udžbenici dosadni. Oni uče tako što rade nešto konkretno i jedino tako ima postignuća • Motivacija ucenika je najvaznija za postignuca ucenika.Kvalitet nastave se postize sa IKT .Ucesce ucenika u nastavi se povecava sa IKT. • Podrzavam vise edukacije nastavnika i prvenstveno mogucnost upotrebe-adekvatnu opremljenost skola, bez toga je "mrtvo slovo na papiru" • Pitanja su u skladu sa ciljem istraživanja. • Učenici su više motivisani za rad na času ako im je vizuelno prikazan materijal koji se obrađuje, lakše se pamti.Takva nastava im je zanimljivija, a mogu da i sami nauče da koriste elektronske medije u istraživanju. • Nastava je kvalitetnija primenom multimedijalnih sredstava (objedinjen zvuk, slika, animacija, tekst). Motivacija ucenika je veca jer je njihovo ucesce u radu vece, aktivniji su, mogu se vrsiti prilagodjavanja i individualizacija nastave, bolja postignuca se ostvaruju brzim fidbekom (ucenik odmah zna sta je tacno uradio a sta ne), vise puta moze prolaziti kroz date materijale, u komunikaciji sa vrsnjacima - forumi, cet... dodatno ucenje, razmena i mnoge druge prednosti. • Samo korišćenje IKT-a u nastavi nije preduslov ni za kvalitet nastave, ni za motivaciju učenika, ni za dostizanje ciljeva u nastavi - to zavisi od mnogih drugih faktora. Ali kako je korišćenje IKT-a imperativ današnjeg društva, tako je neophodno učenike sistematski obučavati isto. •

12. Šta smatrate da su najveće prepreke u primeni IKT u nastavi

možete odabrati više odgovora

nedostatak opreme - 16.09% (441)
nedovoljno digitalnih kabineta - 12.26% (336)
nedostatak adekvatnih elektronskih materijala za nastavu - 9.23% (253)
nedostatak kompetencija nastavnika/ca za primenu IKT - 14.42% (395)
nedostatak spremnosti nastavnika/ca da koriste IKT - 14.49% (397)
nedostatak tehničke podrške za primenu IKT u nastavi - 12.23% (335)
nedostatak pedagoško-didaktičke podrške za primenu IKT u nastavi - 10.51% (288)
nedostatak podrške od strane drugih osoba zaposlenih u školi - 9.20% (252)
Nesto drugo - 1.57% (43)
otpor rukovodećih struktura • ученичка незаинтересованост и неспремност да се уче у овој области (алатке које су им потребне, а пр • NOVAC • sve što je navedeno • Stav lokalne samouprave da izađe u susret ka postizanju podizanja IT u školi • spor Internet pristup, nedostatak razmene iskustva nastavnika(forumi) objedinjeni na jednom mestu • Najviše nedostatak spremnosti nastavnika. • Nemotivisanost nastavnika • Slaba motivisanost • Nesrazmernost između postignuća učenika u ulaganja nastavnika u pripremu • stavljanje informatike u drugi plan • nezainteresovanost nastavnika, nerazumevanje direktora • Nemaju svi učenici adekvatno znanje da bi se uključili u nastavu • nedisciplina učenika prilikom izvođenja takvog časa • materijalna motivacija nastavnika • Preciziranje i obaveza upotrebe • šta više? • nedostatak realnije i konkretnije podrške IKT sektoru na svim nivoima • Prilagođavanje svih učesnika u IKT mogućnostima za rad • nedostatak sredstava za održavanje postojeće opreme • novac za opremu, usavršavanje i najvažnije stimulaciju nastavnika koji se dodatno angažuju • planovi predmeta a i standardi • nedostatak novca za sve gore navedeno • motivacija • potrebno je da svaka ucionica ima tzv. pametne table, povezane sa komjuterom. • софтвер • Ministarstvo iz komunističkog doba kojem je cilj da spreči štrajkove umesto da unapredi nastavu • nezainteresovanost za inovacije • Kvalitet opreme koja se koristi u IKT. računari po školama su jako zastareli • Medijatekar koji bi upoznavao nastavnike sa mogućnostima IKT i bio facilitator. • Losi programi i planovi • nemaju sva deca računare i pristup internetu • To sto im je draze da igraju kompjuterske igrice nego da nauce nesto. • nedovoljna spremnost da se ceni rad nastavnika u okviru IKT • учешће Педагошког завода (ово се односи на простор Републике Српске) • stav države prema tim kompetencijama i nedostatak standarda • Govoriti o promeni IKT u nastavi tamo gde nema osnovnih higijenskih uslova? Mnogo dece nema PC, adsl • Neadekvatna podrska ministarstva prosvete i ne nalazenje novca za finansiranje IKT nastave • Pored velikog broja računara u školi, koristim svoj lični... • ZA MOJ PREDMET U SKOLI GDE PREDAJEM NEMAM NI KABINET , A KAMOLI JOS DA KORISTIM KOMPIJUTER U INFOR. • Небрига, немар и безобразлук локалне самоуправе! • Isto su plaćeni i oni koji koriste ikt i oni koji predaju uz pomoć krede i table. • nezainteresovanost učenika •

13. Šta smatrate da je neophodno preduzeti kako bi se unapredila uloga i povećala primena IKT u nastavi?

možete odabrati više odgovora

obezbediti više prilika za razvoj kompetencija - 9.94% (357)
obezbediti bolju opremu - 11.56% (415)
obezbediti bolju tehničku podršku u školi - 11.72% (421)
intenzivnije promovisati raspoložive onlajn resurse i materijale - 9.41% (338)
razvijati bolje priručnike za nastavnike/ce - 9.22% (331)
intenzivnije promovisati i nagrađivati upotrebu IKT u nastavi - 9.58% (344)
uvrstiti više sadržaja o IKT u nastavne programe - 7.60% (273)
unaprediti zakonsku regulativu - 6.10% (219)
povećati podršku Školskih uprava - 7.27% (261)
povećati podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - 9.94% (357)
povećati podršku ministarstva nadležnog za telekomunikacije - 6.32% (227)
Nesto drugo - 1.34% (48)
Повећати подршку Педагошког завода (ово се односи на простор Републике Српске) • Analiza spremnosti učenika za određene modele rada • obezbediti više opreme • Izjednacenost finansiranja • SVE treba preduzeti, ali pre svega OPREMA i MOTIVACIJA nastavnika • ne izbacivati IKT iz osnovne škole i odvojiti ga od OT-a • motivisati nastavnike za kreativniji rad (sistem nagradjivanja nastvnika nije adekvatan) • da bi se postigao održivi efekat ovo pitanje ne može se odvojiti od celine obrazovnog pitanja • Obučiti nastavnike za korišćenje IKT-e u nastavi • Omogućiti da svaki nastavnik u svojoj kući ima svoj računar i internet po beneficiranim cenama jer j • Više novca • Strucno lice za primenu IKT u nastavi u skolama. Master Profesor Informatike, Milan Rajkovic. • obavezne seminare za nastavnike o primeni IKT sa primetima iz predmeta • обезбедити било какву опрему • obezbediti da se licenciran softver u edukativne svrhe dobije BESPLATNO • olaksati nastavicima administrativne poslove-popunjavanje skolskog dnevnika da bi imali vise vremena • запослити стручну особу за техничку подршку и одржавање опреме која ће помоћи наставницима • sve navedeno • Новац, повољне кредите за опрему кућну, бесплатне сате, импулсе и остало • uvesti Informatiku u redovnu nastavu • Deci omogućiti korišćenje računara i interneta u školi, npr. posle nastave, jer nemaju uslova kući • Potrebno je prvo da svaki nastavnik ima svoj lap top ili racunar • Informatički opesminiti nastavnike • Obučavati učenike • Neophodno je uvesti informatiku u redovnu nastavu i obezbediti tehnicku podrsku za nastavnike. • Razviti privredu, uložiti u škole, proverivati tok novca koji uđe u skolu, a nemena je razvoj IKT-a • Ne obezbediti bolju opremu već obezbediti opremu • Promeniti svest dece o skoli. • sirenje iskustva sa nastavnicima koji upotrebljavaju IKT u nastavi i nagradjivanje takvih nastavnika • Uvesti predmet INFORMATIKA I RAČUNARSTVO kao obavezan od I do VIII razreda! • Direktori su staromodni!!! • nagraditi ljude koji se trude • odrediti koordinatora za IKT u svakoj skoli i nagraditi ga sa 10-30% norme casova, • Uvesti informatiku kao maturskji ispit • Osoba u školi koja bi se bavila unapređenjem nastave na nivou čitave škole. • Povećati plate ili bar ne tražiti da nastavnici obuke plaćaju iz svog dubokog džepa. • Donirati skolama opremu i programe. • Pomuditi više gotovih materijala, resursa i baza. Formirati i poseban tim u okviru nekog tela . • пригодан софтвер • и локиалне самоуправе • Uvesti računarstvo i informatiku kao obavezni predmet • Mnogi učenici privatno nemaju komijuter odnosno pristup internetu • vaspitati decu i naučiti ih kako da pravilno koriste i cene nove načine učenja • obezbediti računar za svakog nastavnika • Promeniti planove i programe konsultujuci NASTAVNIKE • Informatički kultivisati direktore i nastavnike..imperativnije a ne po slobodnoj volji... • u obrazovnom sistemu na svim nivoima treba zaposliti odgovarajuće IKT stručnjake sa rezultatima • Posebno nagraditi PROFESORE koji se zalažu za modernizaciju i poboljšanje izvođenja nastave. •

Komentari (0)

Slične ankete

Stavovi studenata

(MKovacevic) Molim Vas da odgovorite na sledeca pitanja Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računar društvene mreže rad u Office paketu traženje inf

IKT

(Katarina996) Molimo Vas da odgovorite na sledeća pitanja. Koliko je primena računara bila zastupljena u nastavi na Vašim dosadašnjim studijama na Hemijskom fakultetu? veoma

IKT

(Jelena_96) Molim Vas da odgovorite na sledeća pitanja. Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računare. društvene mreže rad u Office paketu traženje

Stavovi studenata

(Marijana96) Postovane kolege i koleginice, Molim Vas da odgovorite na sledeca pitanja. Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računare. društvene mre

Uslužno preduzeće AJTIKO

(zlatokosa1) OPIS DELATNOSTI: Nudimo usluge programiranja, obrade slika, profesionalni konsalting iz mnogih oblasti IT tehnologija, kombinovanje tipografije, ilustracije, fot

Preduzeće AJTIKO

(zlatokosa1) OPIS DELATNOSTI: Nudimo usluge programiranja, obrade slika, profesionalni konsalting iz mnogih oblasti IT tehnologija, kombinovanje tipografije, ilustracije, fot

Vodosnabdevanje

(lLucky) Hvala za učešće u ovoj anonimnoj anketi :) Molim da anketu popunjavaju samo punoletna lica bez obzira na pol i mesto. Vaš pol (rod) i mesto boravka Ženski pol, ži

Savremene tehnologije u skolstvu

(delakroa) Dobrodosli u anketu o primeni savremenih tehnologija! Da li koristite internet za ucenje? Mislite li da je kvalitetnije ucenje pomocu racunara? Mislim da jeste Mis

Vaša interesovanja

(oreova_mala) Zdravo svima! Ova anketa je kreiranja radi uzimanja određenih informacija o Vašim interesovanjima. Pažljivo pročitajte pitanja i izaberite odgovor koji Vam odgo

Kakve dnevne novine želimo? - 2015

(Onlineistrazivanja) Da li ste i koliko zainteresovani da u dnevnim novinama čitate o sledećim temama? Spoljna politika Unutrašnja politika Politički život u lokalnoj sredini

Istraživanje o konzumiranju duvanskih proizvoda

(Bazinga94) Pozivam vas, da popunite anketu koja mi je potrebna za seminarski rad iz psihologije. Anketa je anonimna. Da li konzumirate duvanske proizvode? Koje duvanske pro

Ocena vladajućeg sentimenta hashtaga #NetBot

(Mooshema) Ovom anketom želimo da istražimo vaš utisak o sentimentu konverzacije koji ste imali, ako ste pratili na Tviteru hashtag #NetBot (panel (Zlo)upotreba interneta, Me

Digitalno čitanje

(Spring) Poštovani, molim za koji minut Vašeg vremena, kako bi zajedno učestvovali u razvoju nove aplikacije koja spaja ljubitelje knjiga i novih tehnologija. Da li čitate kn

Mobilni telefoni

(Tatjana998) Da li posedujete mobilni telefon? Ne Jedan Dva Tri Vise od tri Operativni sistem vaseg mobilnog telefona je...? Android Windows Syimbian Mac OS BlackBerry OS Ko

Da li su tetovaze dobre ili ne?

(TeaDjalovic) Pozdrav Da li bi se vi tetovirali? Koja je svrha tetoviranja? Zasto bi se tetovirali? Zbog cega se ljudi tet