BIRODI

English Srpski

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi (630)

Poštovana/i, Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije je, uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, u procesu izrade Smernica za unapređivanje uloge informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u obrazovanju. U sklopu izrade ovih Smernica sprovodi se i istraživanje o upotrebi IKT u nastavnom procesu. Ova anketa je namenjena osobama koje rade u osnovnim i srednjim školama kao nastavnici/e razredne i predmetne nastave. Popunjavanje ankete traje oko 10 minuta. Molimo Vas da izdvojite malo vremena i svojim učešćem date doprinos realizaciji ovog istraživanja. hvala unapred!

Ključne reči: informaciono-komunikacione tehnologije,IKT,nastava,obrazovanje,

1. Molimo Vas da označite uzrast / godine starosti

do 25 - 1.90% (12)
26-35 - 19.21% (121)
36-45 - 47.94% (302)
46-55 - 25.40% (160)
56 i više - 5.56% (35)

2. Koliko dugo radite u nastavi?

manje od 5 godina - 11.59% (73)
6-10 godina - 25.08% (158)
11-20 godina - 40.16% (253)
21-30 godina - 20.00% (126)
više od 30 godina - 3.17% (20)

3. Označite predmet koji predajete

Razredna nastava - 16.98% (107)
Maternji jezik i književnost - 11.59% (73)
Strani jezici - 6.35% (40)
Istorija - 3.17% (20)
Geografija - 1.27% (8)
Likovno - 0.95% (6)
Muzičko - 2.06% (13)
Matematika - 4.92% (31)
Biologija - 4.60% (29)
Fizika - 4.29% (27)
Hemija - 2.22% (14)
Fizičko - 1.59% (10)
Građansko vaspitanje - 1.75% (11)
Veronauka - 0.95% (6)
Sociologija - 0.16% (1)
Psihologija - 1.59% (10)
Filozofija - 0.32% (2)
ostali društveni predmeti - 0.48% (3)
ostali prirodni predmeti - 0.48% (3)
ostali stručni predmeti - 7.46% (47)
Tehničko i informatičko obrazovanje - 6.51% (41)
Računarstvo i informatika - 14.13% (89)
Nesto drugo - 6.19% (39)
stručni saradnik • Pedagog • bibliotekar • Direktor škole • poslovna informatika • medijatekar • Čuvari prirode • patronažni učitelj • klavir u muzičkoj školi • Tehničko i informatičko obrazovanje, Računarstvo i informatiku i Građansko vaspitanje • harmonija • skolski bibliotekar • стручни сарадник, педагог • elektro predmete • ne radim u školi • strucni saradnik psiholog • Elektrotehnicku grupu predmeta • biblitekar • srpski kao nematernji jezik • bibliotekar-medijatekar • Gradska prosvetna inspekcija / ucitelj ovaj profesor razredne nastave radio 17 godina i jos sam uca • Mašinska grupa prdmeta • kamerna muzika, orkestar • stručni predmeti prehrambene struke • predmeti iz elektrotehničke grupe predmeta • Компј. графику, Моделирање маш. ел. и конструкција • matematika i racunarstvo i informatika - dva predmeta • pedagoškinja • nastavnik individualne nastave u skoli za decu sa cerebralnom paralizom • programiranje • stručni saradnik pedagog •

4. Označite koliko često u Vašoj školi imate pristup sledećim resursima

Računar :
nikad - 4.29% (27)
ređe od jednom mesečno - 3.81% (24)
jednom mesečno - 1.27% (8)
nekoliko/više puta mesečno - 4.60% (29)
jednom nedeljno - 2.86% (18)
nekoliko/više puta nedeljno - 10.00% (63)
svakodnevno - 73.17% (461)

Internet :
nikad - 9.52% (60)
ređe od jednom mesečno - 4.92% (31)
jednom mesečno - 1.27% (8)
nekoliko/više puta mesečno - 5.24% (33)
jednom nedeljno - 3.49% (22)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.68% (61)
svakodnevno - 65.87% (415)

Štampanje dokumenata:
nikad - 8.57% (54)
ređe od jednom mesečno - 6.35% (40)
jednom mesečno - 4.92% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 7.46% (47)
jednom nedeljno - 5.08% (32)
nekoliko/više puta nedeljno - 14.60% (92)
svakodnevno - 53.02% (334)

Skeniranje i kopiranje dokumenata:
nikad - 12.38% (78)
ređe od jednom mesečno - 8.25% (52)
jednom mesečno - 3.17% (20)
nekoliko/više puta mesečno - 9.52% (60)
jednom nedeljno - 5.08% (32)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.87% (100)
svakodnevno - 45.71% (288)

Video projektor:
nikad - 16.19% (102)
ređe od jednom mesečno - 11.75% (74)
jednom mesečno - 5.24% (33)
nekoliko/više puta mesečno - 8.10% (51)
jednom nedeljno - 5.40% (34)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.87% (100)
svakodnevno - 37.46% (236)

Audio i video oprema za snimanje i emitovanje:
nikad - 53.81% (339)
ređe od jednom mesečno - 11.75% (74)
jednom mesečno - 4.92% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 5.56% (35)
jednom nedeljno - 2.38% (15)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.83% (43)
svakodnevno - 14.76% (93)

Elektronska (multimedijalna) tabla:
nikad - 72.38% (456)
ređe od jednom mesečno - 5.24% (33)
jednom mesečno - 2.06% (13)
nekoliko/više puta mesečno - 3.17% (20)
jednom nedeljno - 2.06% (13)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.24% (33)
svakodnevno - 9.84% (62)

Oprema za održavanje video konferencije:
nikad - 82.38% (519)
ređe od jednom mesečno - 6.03% (38)
jednom mesečno - 1.43% (9)
nekoliko/više puta mesečno - 1.90% (12)
jednom nedeljno - 0.95% (6)
nekoliko/više puta nedeljno - 2.22% (14)
svakodnevno - 5.08% (32)

Digitalni kabineti:
nikad - 44.76% (282)
ređe od jednom mesečno - 9.37% (59)
jednom mesečno - 3.33% (21)
nekoliko/više puta mesečno - 5.24% (33)
jednom nedeljno - 4.60% (29)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.14% (45)
svakodnevno - 25.56% (161)

Prostor na serveru za smeštanje internet prezentacija i nastavnih materijala:
nikad - 49.52% (312)
ređe od jednom mesečno - 5.71% (36)
jednom mesečno - 3.49% (22)
nekoliko/više puta mesečno - 3.33% (21)
jednom nedeljno - 2.86% (18)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.08% (32)
svakodnevno - 30.00% (189)

Odgovarajući programi (softveri) - licencni/komercijalni:
nikad - 52.22% (329)
ređe od jednom mesečno - 6.98% (44)
jednom mesečno - 2.54% (16)
nekoliko/više puta mesečno - 3.02% (19)
jednom nedeljno - 3.17% (20)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.08% (32)
svakodnevno - 26.98% (170)

Odgovarajući programi (softveri) - slobodni softver:
nikad - 38.89% (245)
ređe od jednom mesečno - 6.51% (41)
jednom mesečno - 2.70% (17)
nekoliko/više puta mesečno - 3.65% (23)
jednom nedeljno - 3.65% (23)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.62% (48)
svakodnevno - 36.98% (233)

Pristup bazama podataka od značaja za oblast nauke kojom se bavim:
nikad - 31.75% (200)
ređe od jednom mesečno - 8.41% (53)
jednom mesečno - 3.81% (24)
nekoliko/više puta mesečno - 6.35% (40)
jednom nedeljno - 4.13% (26)
nekoliko/više puta nedeljno - 10.16% (64)
svakodnevno - 35.40% (223)

Tehnička podrška prilikom upotrebe tehnologije:
nikad - 39.68% (250)
ređe od jednom mesečno - 11.43% (72)
jednom mesečno - 3.97% (25)
nekoliko/više puta mesečno - 7.46% (47)
jednom nedeljno - 6.98% (44)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.83% (43)
svakodnevno - 23.65% (149)

Pedagoško-didaktička podrška za upotrebu IKT u nastavi:
nikad - 45.87% (289)
ređe od jednom mesečno - 12.06% (76)
jednom mesečno - 4.92% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 6.51% (41)
jednom nedeljno - 4.44% (28)
nekoliko/više puta nedeljno - 8.10% (51)
svakodnevno - 18.10% (114)

Specifične asistivne tehnologije (npr. prilagođene tastature, miševi, komunikaciona pomagala, itd.):
nikad - 76.83% (484)
ređe od jednom mesečno - 4.60% (29)
jednom mesečno - 1.59% (10)
nekoliko/više puta mesečno - 4.44% (28)
jednom nedeljno - 0.79% (5)
nekoliko/više puta nedeljno - 2.22% (14)
svakodnevno - 9.52% (60)

5. Procenite nivo svojih kompetencija za upotrebu IKT u nastavi

1 - najniže / 5 - najviše

1 - 1.75% (11)
2 - 4.92% (31)
3 - 28.89% (182)
4 - 35.40% (223)
5 - 29.05% (183)

6. Rangirajte prilike kroz koje ste stekli svoje kompetencije za upotrebu IKT

koristeći strelice poređajte prilike tako da na vrhu bude ona kroz koju ste najviše naučili, a na dnu kroz koju ste najmanje

formalno obrazovanje (na fakultetu) - 19.67% (4.131746031746)
seminari za stručno usavršavanje koji se nude kroz katalog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja - 17.20% (3.6111111111111)
drugi seminari/obuke za stručno usavršavanje (npr. kurs u školi računara) - 19.01% (3.9920634920635)
od drugih osoba koje imaju IKT znanja i veštine - 16.05% (3.3714285714286)
putem neformalnih onlajn kurseva i zajednica - 17.94% (3.7666666666667)
samostalno - 10.13% (2.1269841269841)

7. Koje još kompetencije treba da unapredite kako bi više koristili IKT u nastavi?

možete odabrati više odgovora.

korišćenje opreme - 18.16% (207)
upotreba računarskih programa - 27.28% (311)
pronalaženje i korišćenje dostupnih multimedijalnih nastavnih sadržaja - 19.74% (225)
priprema multimedijalnih nastavnih sadržaja - 28.95% (330)
Nesto drugo - 5.88% (67)
nista • uytu • nije do mene nego do finansija :) • nedostaje oprema, kompeteniju imaam • izrada baze podataka • da imamo internet u svim ucionicama a ne samo u nekima • nedostaje jedino oprema npr. interaktivna tabla • ne treba da unapređujem • Znanje engleskog jezika • nabavka osnovne opreme,interaktivna table,projektori • nedostatak je: neopremljenost inf.kabineta • Мањак квалитетне опреме. Рачунари, пројектори, лаптоп,... • Samostalna izrada aplikacija za testove • korišćenje pametnih tabli, izrada softvera • rad na zajedničkim projektima sa nastavnicima informatičke struke • Треба ми боља опрема, а не знање. • koricenje multimedijalne table • timski rad • samo nadogradnja • nešto novo, izokrenuta učionica • korišćenje sistema za elektronsko učenje i učenje na daljinu • Način motivacije učenika - pedagošku osnovu • k4 • multimedijalnih • PRavljenje BAZE podataka • engleski jezik • korišćenje elektronske table • elektronsku tablu • on lajn nastava • navedeno je dovoljno • primena interneta u nastavi • praćenje rada i ocenjivanje uz pomoć IKT • u učionici nemam računar • nema nista • Nove tehnologije i oprema • usavrsiti metodiku primene IKT nastave • slepo kucanje • opremljnost škola i kabineta • obuka • bolja opremljenost skole • засад ниједно • timski rad sa kolegama • Problem je u nedostatku nastavnih sredstava, a ne u mojim kompetencijama. • korišćenje lokalne mreže računara • samostalno podizanje Mudl platforme za ucenje • održavanje rašunarskih mreža • nemam dovoljno vremena zbor obimne papirologije koju MP neodmereno i besplatno zahteva • samostalna izrada edukativnih programa • nabavka jos nekih uredjaja-dokument kamere, AirLinera i sl • приступ ресурсима • projektor kako bih prikazala ono sto znam •

8. Označite koliko često u nastavi koristite sledeće računarske programe i materijale

Računarske programe MS Office paketa (Word, Excel, Power Point, itd.).:
nikad - 3.81% (24)
ređe od jednom mesečno - 3.81% (24)
jednom mesečno - 3.17% (20)
nekoliko/više puta mesečno - 10.95% (69)
jednom nedeljno - 3.65% (23)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.24% (96)
svakodnevno - 59.37% (374)

Programe za organizaciju nastave u elektronskom okruženju: sistemi za upravljanje učenjem (npr. Moodle, Blackboard).:
nikad - 54.92% (346)
ređe od jednom mesečno - 16.67% (105)
jednom mesečno - 5.08% (32)
nekoliko/više puta mesečno - 6.35% (40)
jednom nedeljno - 3.97% (25)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.87% (37)
svakodnevno - 7.14% (45)

Programe za trenutno slanje poruka, audio i video konferencije (npr. Skype, Google Talk):
nikad - 38.25% (241)
ređe od jednom mesečno - 12.70% (80)
jednom mesečno - 4.60% (29)
nekoliko/više puta mesečno - 5.56% (35)
jednom nedeljno - 4.29% (27)
nekoliko/više puta nedeljno - 10.00% (63)
svakodnevno - 24.60% (155)

Programe za socijalno povezivanje i saradnju u elektronskom okruženju za potrebe nastave (npr. Facebook, Google Apps, Ning):
nikad - 21.43% (135)
ređe od jednom mesečno - 8.57% (54)
jednom mesečno - 5.87% (37)
nekoliko/više puta mesečno - 7.78% (49)
jednom nedeljno - 5.87% (37)
nekoliko/više puta nedeljno - 11.27% (71)
svakodnevno - 39.21% (247)

Programe za izradu i uređivanje Internet stranica (npr. Blogger, Edublogs, Wikispaces):
nikad - 50.63% (319)
ređe od jednom mesečno - 10.32% (65)
jednom mesečno - 5.40% (34)
nekoliko/više puta mesečno - 6.35% (40)
jednom nedeljno - 5.56% (35)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.21% (58)
svakodnevno - 12.54% (79)

Programe za izradu i deljenje fotografija, audio i video zapisa (npr. Flickr, iTunes, YouTube):
nikad - 26.83% (169)
ređe od jednom mesečno - 15.56% (98)
jednom mesečno - 7.78% (49)
nekoliko/više puta mesečno - 9.84% (62)
jednom nedeljno - 8.25% (52)
nekoliko/više puta nedeljno - 13.33% (84)
svakodnevno - 18.41% (116)

Interaktivne veb-alate:
nikad - 44.29% (279)
ređe od jednom mesečno - 16.03% (101)
jednom mesečno - 5.40% (34)
nekoliko/više puta mesečno - 9.05% (57)
jednom nedeljno - 6.35% (40)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.52% (60)
svakodnevno - 9.37% (59)

Materijale na maternjem jeziku koje pronalazim na internetu:
nikad - 6.51% (41)
ređe od jednom mesečno - 6.98% (44)
jednom mesečno - 5.87% (37)
nekoliko/više puta mesečno - 12.70% (80)
jednom nedeljno - 10.79% (68)
nekoliko/više puta nedeljno - 20.63% (130)
svakodnevno - 36.51% (230)

Materijale na stranim jezicima koje pronalazim na internetu i onlajn platformama:
nikad - 17.30% (109)
ređe od jednom mesečno - 16.98% (107)
jednom mesečno - 8.25% (52)
nekoliko/više puta mesečno - 12.38% (78)
jednom nedeljno - 10.00% (63)
nekoliko/više puta nedeljno - 14.29% (90)
svakodnevno - 20.79% (131)

Materijale koji se nalaze na postojećim onlajn platformama:
nikad - 14.29% (90)
ređe od jednom mesečno - 13.97% (88)
jednom mesečno - 9.05% (57)
nekoliko/više puta mesečno - 13.65% (86)
jednom nedeljno - 11.59% (73)
nekoliko/više puta nedeljno - 16.19% (102)
svakodnevno - 21.27% (134)

Materijale koji su dostupni u školskoj računarskoj mreži i bazi podataka:
nikad - 51.75% (326)
ređe od jednom mesečno - 12.70% (80)
jednom mesečno - 6.35% (40)
nekoliko/više puta mesečno - 6.35% (40)
jednom nedeljno - 4.44% (28)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.19% (39)
svakodnevno - 12.22% (77)

Elektronske materijale koje poseduje škola (npr. CD ROM):
nikad - 47.62% (300)
ređe od jednom mesečno - 15.08% (95)
jednom mesečno - 5.71% (36)
nekoliko/više puta mesečno - 5.56% (35)
jednom nedeljno - 6.03% (38)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.94% (50)
svakodnevno - 12.06% (76)

Elektronske materijale koje ste dobili od izdavača udžbenika:
nikad - 30.16% (190)
ređe od jednom mesečno - 15.08% (95)
jednom mesečno - 7.14% (45)
nekoliko/više puta mesečno - 9.05% (57)
jednom nedeljno - 7.78% (49)
nekoliko/više puta nedeljno - 12.86% (81)
svakodnevno - 17.94% (113)

9. Označite koje onlajn resurse koristite u svom radu

možete odabrati više odgovora

kreativnaskola.rs - 25.08% (451)
digitalnaskola.rs - 16.74% (301)
www.ask.rs - 3.84% (69)
obrazovanje.vojvodina.gov.rs - 4.34% (78)
edublogodak.com - 3.50% (63)
vebciklopedija.weebly.com - 9.79% (176)
klikdoznanja.edu.rs - 18.02% (324)
phet.colorado.edu/sr - 3.34% (60)
rs.wikimedija.org - 8.34% (150)
Nesto drugo - 7.01% (126)
našaškola.net • fizika za osnovce • pil • ništa • www.eduvizija.hr • puno, puno onih koji nisu navedeni • WordPress • http://www.w3schools.com/ • www.edu-soft.rs • viva fizika, marinina razumljiva fizika, takmicenje iz fizike • didactic.ro • http://www.geogebratube.org/?lang=en • http://www.teachingenglish.org.uk/ • edukativni materijal koji pronadjem na net-u • pdfsb.com • socijalne mreže • reaching-english.blogspot.com, britishcouncil.org • nemam odredjeni resurs • vikpedija.rs • srb.edmodo, sophia.org • materijale sa obrazovnih portala i sajtova na engleskom jeziku • Teachertube • многобројне стране сајтове • http://www.fizik.si/index.php/en/ • macmillan, onestopenglish,OUP, Cambridge • www.e-informatika.net • PIL, sajtove i blogove kolega iz zemlje i sveta koje pronađem u zavisnosti od teme • edukativni blogovi • blog- ispeci pa reci deci, hajde da se igramo, uciteljsko blogce i sl • materijali english book • Edmodo • google.com; wikipedia.com • matematikaosnovnaskola.rs • danpodan.weebly.com • logos-edu.rs • www.papertoys.com www.knud.de www.yourchildlearns.com www.grundschule-pretzschendorf.de и др. • Microsoft Partners In learning • razni sajtovi vezani za psihologiju • helpkidzlearn.com, osmiodragmatic.edu.rs, minimops.com, shinylearning.co.uk • www.skolskidnevnik.net, http://informatika.oshrs.edu.rs • pearsonlongman.rs • likovnakultura.webs.com • academy.oracle.com • еЗбирка • mnoge hrvatske sajtove • http://imslp.org/ i druge sajtove sa notnim izdanjima dostupnim za besplatni downlaod • projekat rastko • razne grupe unutar Facebooka • Google • skolskidnevnik.net,http://cp.c-ij.com/en/contents/1005/... • po sadržaju koji obrađujem sa raznih resursa • lične (moje) resurse • obrazovanje plus, dete plus, ted.com, sajber ucitelj, uciteljsko blogce, • Uglavnom sajtove na engleskom jeziku: recimo drugih škola u Velikoj Britaniji ili SAD... •

10. Procenite u kojoj meri upotreba IKT doprinosi sledećim aspektima

1 - uopšte ne doprinosi / 5 - od presudnog je značaja

kvalitet nastave:
1 - 0.96% (6)
2 - 2.09% (13)
3 - 12.86% (80)
4 - 39.71% (247)
5 - 44.37% (276)

dostizanje ciljeva časa:
1 - 0.64% (4)
2 - 3.70% (23)
3 - 22.38% (139)
4 - 42.03% (261)
5 - 31.24% (194)

motivacija učenika/ca:
1 - 0.64% (4)
2 - 2.09% (13)
3 - 9.98% (62)
4 - 30.11% (187)
5 - 57.17% (355)

učešće učenika/ca u nastavi:
1 - 0.64% (4)
2 - 2.73% (17)
3 - 13.80% (86)
4 - 37.88% (236)
5 - 44.94% (280)

postignuća učenika/ca:
1 - 0.97% (6)
2 - 3.90% (24)
3 - 20.45% (126)
4 - 43.99% (271)
5 - 30.68% (189)

razvoj kompetencija učenika/ca za upotrebu IKT:
1 - 0.97% (6)
2 - 2.74% (17)
3 - 9.50% (59)
4 - 29.63% (184)
5 - 57.17% (355)

11. U nekoliko rečenica prokomentarišete odgovore na prethodno pitanje

Nemam komentar • Ok • Настава може бити квалитетна, мотивишућа и ефикасна и без ИКТа. Са друге стране, ученици се могу оспособити да користе ИКТ само ако их ЗАИАТА КОРИСТЕ. • Smatram da motivisanost ucenika znaci zapravo njihovu UNUTRASNJU motivaciju koja nije nuzno povezana sa upotrebom racunara. Skola u kojoj sam radila ne raspolaze jos uvek takvom tehnikom, osim toga mislim da je neophodno drugim vrednostima dati prioritete pa bi i sama motivisanost bila na zavidnijem nivou. U razredu gde od 17 ucenika, 14 zivi u porodici gde nijedan roditelj nije zaposlen, a cak troje odgajaju staratelji... kolika je zapravo motivisanost dece u svakom smislu? • Mislim da upotreba IKT podiže opšti nivo rada i motivaciju, ali nedovoljno. Nismo dovoljno obučeni da je svrsishodno koristimo. Dešava mi se da od tehnologije očekujem previše, a rezultati izostanu. Volela bih da me toj meri i potrebi neko nauči. U mojoj školi je tehnologija uvek dostupna, pa imam problem da procenim kada je potrebna, a kada je bolje bez nje :) • Kvalitet nastave se povećava, motivacija učenika raste jer mogu samostalno da rade i vrednovanje učenika je transparentno • Vecini ucenika je zanimljivo da se pojedine lekcije obrade upotrebom IT • Zve savisi od opremljenosti škole od plana i programa nastave za određene profile kadrova. Od dobijenih donacija iz raznih fondova itd. • Sve prethodno navedeno moze se postici i bez IKT u nastavi ali svakako da upotreba IKT doprinosti i kvalitetu nastave i postizanju ciljeva i svemu ostalom. Rang uticaja zavisi od aktuelnih karakteristika predmeta, nastavne teme i jedinice tako da se ne moze sa velikom preciznoscu odrediti ali orjentaciono iz mog ugla gledista izgleda tako. • Ukoliko se IKT koristi smisleno doprinosi većoj anažovanosti učenika, osposobljava ih da koriste IKT za samoobrazovanje...ali prečesta upotreba može dovesti do smanjene zainteresovanosti, kao i do onesposobljavanja učenika za druge vidove dolaska do informacija i saznanja • Multimedijalna nastava je svakako neophodna u nastavi. Tabla i kreda su odavno prevazidjeni, ali su i dalje u velikoj meri zastupljeni. Ova zemlja je siromasna, prosveta ide u ambis. Polako, ali sigurno :) • Predajem informatiku tako da su računari sa Internet konekcijom osnovno nastavno sredstvo u koje koristim nastavi • Највећи је утицај на мотивацију ученика и тиме се стварају услови за активно учешће ученика у настави. Ученици су заинтересовани, стечено знање је квалитетније и трајније. Млади у великој мери користе ИКТ у свакодневном животу, али им треба пружити прилику да лакше и интересантније уче користећи ИКТ. • Potreba dece za savremenom informacionom tehnologijom potice iz vremena u kome zive. Skola tu potrebu mora da zadovolji kako bi nam drustvo napredovalo, i nastava bila zanimljiva! • Presudna je uloga IKT-a u motivaciji ucenika. Koriscenjem IKT-a, paznja ucenika je usmerena na gradivo, prazan hod gotovo da ne postoji. Rezultati ucenika su bolji. • Рачунари сами по себи ништа не значе. Треба осмислити који све програми могу да се користе у одређеним предметима и њих користити. • deca su vrlo pametna i talentovana • Ova vrsta kompetencija je neophodna za rad nastavnika u osnovnim i srednjim školama. Učenici od prvog razreda osnovne škole treba da imaju predmet INFORMATIKA, kao obavezan. Ovo je naročito bitno za učenike od 5-8 razreda. • Употреба ИКТ утиче у великој мери на квалитет часова и лакше се долази до циља часа. Увек постоји могућност да на више начина представимо неки појам, објаснимо, укључимо све ученике и увежбамо, а да то буде у оквиру школског часа. • Za nas je već kasno. Treba početi na vreme i stalno se usavršavati naravno uz obezbeđivanje potrebne opreme u svim školama. • U nastavi fizike ogled ima prednost nad ikt kad god je to moguće. • vecinom su bili konkretni • Мрзи ме да куцам • ИКТ мислим да има велики утицај на развој квалитета наставе и достизање циљева часа.Ученици су мотивисанији у настави када користим( барем у своје име говорим )интернет ,филмове презентације.....Морам и ово да нагласим да сва средства која поседујем и користим морао сам самостално да обезбедим у сарадњи са родитељима итд........од компјутера ,штампача,скенера бим-пројектора,скенера,разне цд везане за математику,српски језик и свет око нас.Није да се хвалим али је жива истина!!!Хвала и ПОЗДРАВ ! • Ucenici znaju da korite internet, uglavnom socijalne mreze.Da bi smo ih zainteresovali za nastavu i u slobodnom vremenu, potrebno je i na socijalnim mrezama da im dostavimo nesto vezano za nastavu a zanimljivo sto ce i sami pogledati... • doprinosi kad bi skole imale tehnicke mogucnosti i nastavnici koji zele, dodatnu edukaciju • Upotreba IKT-a podize kvalitet nastave.Podsticanjem ucenika da koriste baze podataka na internetu u istrazivanju i sticanju dodatnih znanja dostize se visok nivo postignuca. • IKT su podrska i nastavnicima i ucenicima .U svakom slucaju doprinose unapredjenju nastave na svim poljima • Radim kao skolski psiholog vec 35 godina i poslednjih nekoliko godina koristim racunar i Internet u radu.Za ovo vreme,vise od 25 god.sam izvodila i nastavu psihologije,tako da su moja iskustva i znanja o IKT veoma skromna,a nepoznavanje engleskog jezika me dodatno ogranicava.Iako sam samouka u koriscenju IKT dosta je koristim i veoma mi pomaze u radu.Zbog svega ovoga bila sam i u dilemi kod nekih odgovora.Nadam se da ce vam ipak koristiti. • Da bi se razmišljalo o prethodnom pitawu, neophodno je da makar na dva učenika imamo po jedan računar. učenici bi bili motivisaniji i angažovaniji u nastavi. najbolje je učiti ako imamo audio, video i tekstualni zapis. • Samom primenom IKT doprinosi većem prostoru pri objašnjavanju nastavnih sadržaja, čime se poboljšavaju postignuća učenika. Motivacija učenika je na višem nivou jer su zainteresovani za nove tehnologije, a samim tim im je i sam proces nastave interesantniji. Ujedno nadograđuju svoje znanje, osposobljavaju se za dalju primenu IKT u svom radu, razvijaju pristum timskom radu. • Učenici sa većom pažnjom prate nastavu ukoliko se u njoj koristi IKT. Bolje pamte sadržaje, a princip oćiglednosti je više zastupljen. Više njihovih čula je "izloženo" sadržajima što takođe doprinosi boljem razumevanju, pamćenju ali i aktivnosti učenika. Istovremeno, uključivanje učenika u kreiranju sadržaja upotrebom IKt-a doprinosi razvoju funkcionalnih znanja ne samo kada je u pitanju upotreba IKT alatki već i prilikom usvajanja nastavnih sadržaja koji se uče pomoću IKT. • Kao prva anketa ovakve vrste, pitanja i ponuđeni odgovori su prilično dobro osmišljeni. U budućim ovakvim anketama trablo bi uključiti još neka pitanja i ponuditi još nekoliko dodatnih odgovora kako bi slika realnog stanja bila preciznija. • IKT u nastavi mogu veoma popraviti kvalitet nastave ,djaci vise ucestvuju ,ali sto se tice motivisaosti mislim da su motivisani isti ucenici kao i kod tradicionalne nastave • Не треба претеривати са ИКТ јер она може да непотребно одвуче пажњу од других битних аспеката у образовању и васпитању (разговор на пример). • Upotreba IKT u nastavi je danas nešto bez čega ne mogu da zamislim realizaciju nastavnog procesa. • U jednom od prethodnih pitanja bilo je da li se i koliko često koriste zajednički resursi (podaci, baza znanja, multimedijalni, interaktivni, edukativni ...) sadržaji same škole. Među ponuđenim odgovorima nije pedviđeno da škola NEMA tako nešto. • Квалитет наставе зависи пре свега од наставника. Да заинтересује ученике да га прате. Остало зависи од технологије коју зна да искористи да приближи ученицима наставне материјале. У школама треба увести бржи интернет да би се реално приказали снимци, видеоконференције, као и додатна опрема за извођење наставе, а не само рачунар и пројектор. • Da li će IKT da doprinese ili odmogne nastavi zavisi od pripremljenosti nastavnika i pažljivo odabranog materijala. • Ученици поседују знање коришћења рада на рачунарима, али селективно - мање познају базе података и корисне сајтове(линкове. Воле да раде презентације. часови уз рачунар су им живљи, занимљивији, активнији су. Најбољи резултати су у дигиталном кабинету, када се остварује и групни рад или по паровима • Zavisi od teme, predznanja učenika ali i motivisanosti saog nastavnika • Moj stav je da svaki nastavnik bi trebao da ima neka osnovna znanja o računarima bez obzira na godine radnog staža i da ih koristi u nastavi. • Da bi IKt bio zastupljeniji u nastavi treba omogućiti prostup opremi, tj. resursima u školama. Škole su i dalje nedovoljno opremljene novim tehnologijama. • IKT je dobar alat,i zahteva dobrog nastavnika... • u;enici su motivisani, jer ikt doprinosi raybijanju monotonije i doprinosi aktivnoj uloyi u;enika • Nasa skola ima jedan digitalni kabinet sa 10 kompjutera koje koriste svi ucenici skole i jako je tesko doci na red ,a cesto se desavaju i raznorazni kvarovi u tokm kabinetu.Skola ne poseduje fotokopir aparat koga bi moglo da koristi nastavno osoblje vac samo administrativna sluzba.Nedavno je skola dobila donaciju laptop i videoprojektor te sada i mozemo ponekad da ih koristimo • Mislim da bi upotreba IKT unapredila nastavu.Na internetu vec ima gomila materijala koja bi se mogla iskoristiti u nastavi,nase je cesto samo da ih upotrebimo,a ponekad ni to ne mozemo. • Na zalos primorana sam da ucim od svojih ucenika umesto da mi je sve kurseve platila drzava - Ministarstvo prosvete. Treba informatiku uvesti kao obavezan predmet na maturi. Moje dete je na razmeni u Nemackoj, IV razred gimnazije oni spremaju maturski ispit iz informatike dok mi i dalje mlatimo praznu slamu sa srpskim jezikom. • Učenicima je ugodno da rade sa različitim izvorima saznanja, zanimljivije je. • Učenicima je pre svega zanimljiviji čas,pažljiviji su i samim tim bolje pamte lekcije. • Kvalitet nastave se poboljšava, ali samo ako je materijal dobro pripremljen i odabran. Često se primena IT u nastavi svodi na PP prezentacije (često veoma loše). Djaci se teško uključuju u forume, blogove i slično. Pretpostavljam da je to zato što ipak preovladava tradicionalni način edukacije, pa su nenavikli, a i slabo zainteresovani. Verovatno bi trebalo više insistirati na tome da koriste internet u svrhu obrazovanja. • Živimo u vremenu u kome informaciona tehnologija ima primat. Da bi nam nastava bila zanimqiva , a samim tim i uspešna treba da pratimo razvoj tehnologije i da se prilagođavamo vremenu i učenicima. Sve što je blisko učenicima jača njihovu motivaciju . Svesni smo da bez dobre motivacije nema uspešne nastave. Sve ovo ne znači da se upotrebom IKT obavezno postiže visok kvalitet nastave. Da bi se to zaista desilo tmora se naći prava mera . •

12. Šta smatrate da su najveće prepreke u primeni IKT u nastavi

možete odabrati više odgovora

nedostatak opreme - 16.16% (448)
nedovoljno digitalnih kabineta - 12.26% (340)
nedostatak adekvatnih elektronskih materijala za nastavu - 9.27% (257)
nedostatak kompetencija nastavnika/ca za primenu IKT - 14.42% (400)
nedostatak spremnosti nastavnika/ca da koriste IKT - 14.50% (402)
nedostatak tehničke podrške za primenu IKT u nastavi - 12.19% (338)
nedostatak pedagoško-didaktičke podrške za primenu IKT u nastavi - 10.46% (290)
nedostatak podrške od strane drugih osoba zaposlenih u školi - 9.20% (255)
Nesto drugo - 1.55% (43)
materijalna motivacija nastavnika • софтвер • nedisciplina učenika prilikom izvođenja takvog časa • novac za opremu, usavršavanje i najvažnije stimulaciju nastavnika koji se dodatno angažuju • NOVAC • motivacija • Kvalitet opreme koja se koristi u IKT. računari po školama su jako zastareli • nezainteresovanost za inovacije • Nemaju svi učenici adekvatno znanje da bi se uključili u nastavu • otpor rukovodećih struktura • nezainteresovanost učenika • Medijatekar koji bi upoznavao nastavnike sa mogućnostima IKT i bio facilitator. • Ministarstvo iz komunističkog doba kojem je cilj da spreči štrajkove umesto da unapredi nastavu • nemaju sva deca računare i pristup internetu • nedostatak novca za sve gore navedeno • Prilagođavanje svih učesnika u IKT mogućnostima za rad • Небрига, немар и безобразлук локалне самоуправе! • Losi programi i planovi • To sto im je draze da igraju kompjuterske igrice nego da nauce nesto. • stavljanje informatike u drugi plan • Slaba motivisanost • sve što je navedeno • Preciziranje i obaveza upotrebe • Isto su plaćeni i oni koji koriste ikt i oni koji predaju uz pomoć krede i table. • Govoriti o promeni IKT u nastavi tamo gde nema osnovnih higijenskih uslova? Mnogo dece nema PC, adsl • spor Internet pristup, nedostatak razmene iskustva nastavnika(forumi) objedinjeni na jednom mestu • Najviše nedostatak spremnosti nastavnika. • учешће Педагошког завода (ово се односи на простор Републике Српске) • Pored velikog broja računara u školi, koristim svoj lični... • nedostatak realnije i konkretnije podrške IKT sektoru na svim nivoima • nedostatak sredstava za održavanje postojeće opreme • Neadekvatna podrska ministarstva prosvete i ne nalazenje novca za finansiranje IKT nastave • Nemotivisanost nastavnika • ZA MOJ PREDMET U SKOLI GDE PREDAJEM NEMAM NI KABINET , A KAMOLI JOS DA KORISTIM KOMPIJUTER U INFOR. • Stav lokalne samouprave da izađe u susret ka postizanju podizanja IT u školi • nezainteresovanost nastavnika, nerazumevanje direktora • šta više? • planovi predmeta a i standardi • potrebno je da svaka ucionica ima tzv. pametne table, povezane sa komjuterom. • Nesrazmernost između postignuća učenika u ulaganja nastavnika u pripremu • nedovoljna spremnost da se ceni rad nastavnika u okviru IKT • stav države prema tim kompetencijama i nedostatak standarda • ученичка незаинтересованост и неспремност да се уче у овој области (алатке које су им потребне, а пр •

13. Šta smatrate da je neophodno preduzeti kako bi se unapredila uloga i povećala primena IKT u nastavi?

možete odabrati više odgovora

obezbediti više prilika za razvoj kompetencija - 9.98% (361)
obezbediti bolju opremu - 11.64% (421)
obezbediti bolju tehničku podršku u školi - 11.77% (426)
intenzivnije promovisati raspoložive onlajn resurse i materijale - 9.37% (339)
razvijati bolje priručnike za nastavnike/ce - 9.26% (335)
intenzivnije promovisati i nagrađivati upotrebu IKT u nastavi - 9.56% (346)
uvrstiti više sadržaja o IKT u nastavne programe - 7.60% (275)
unaprediti zakonsku regulativu - 6.05% (219)
povećati podršku Školskih uprava - 7.24% (262)
povećati podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - 9.87% (357)
povećati podršku ministarstva nadležnog za telekomunikacije - 6.33% (229)
Nesto drugo - 1.33% (48)
obavezne seminare za nastavnike o primeni IKT sa primetima iz predmeta • obezbediti više opreme • Повећати подршку Педагошког завода (ово се односи на простор Републике Српске) • odrediti koordinatora za IKT u svakoj skoli i nagraditi ga sa 10-30% norme casova, • uvesti Informatiku u redovnu nastavu • ne izbacivati IKT iz osnovne škole i odvojiti ga od OT-a • Posebno nagraditi PROFESORE koji se zalažu za modernizaciju i poboljšanje izvođenja nastave. • SVE treba preduzeti, ali pre svega OPREMA i MOTIVACIJA nastavnika • da bi se postigao održivi efekat ovo pitanje ne može se odvojiti od celine obrazovnog pitanja • Informatički kultivisati direktore i nastavnike..imperativnije a ne po slobodnoj volji... • Obučavati učenike • Uvesti predmet INFORMATIKA I RAČUNARSTVO kao obavezan od I do VIII razreda! • Uvesti računarstvo i informatiku kao obavezni predmet • Više novca • обезбедити било какву опрему • пригодан софтвер • nagraditi ljude koji se trude • olaksati nastavicima administrativne poslove-popunjavanje skolskog dnevnika da bi imali vise vremena • motivisati nastavnike za kreativniji rad (sistem nagradjivanja nastvnika nije adekvatan) • sirenje iskustva sa nastavnicima koji upotrebljavaju IKT u nastavi i nagradjivanje takvih nastavnika • u obrazovnom sistemu na svim nivoima treba zaposliti odgovarajuće IKT stručnjake sa rezultatima • Povećati plate ili bar ne tražiti da nastavnici obuke plaćaju iz svog dubokog džepa. • Osoba u školi koja bi se bavila unapređenjem nastave na nivou čitave škole. • Obučiti nastavnike za korišćenje IKT-e u nastavi • Informatički opesminiti nastavnike • Promeniti planove i programe konsultujuci NASTAVNIKE • запослити стручну особу за техничку подршку и одржавање опреме која ће помоћи наставницима • Neophodno je uvesti informatiku u redovnu nastavu i obezbediti tehnicku podrsku za nastavnike. • Omogućiti da svaki nastavnik u svojoj kući ima svoj računar i internet po beneficiranim cenama jer j • sve navedeno • и локиалне самоуправе • Mnogi učenici privatno nemaju komijuter odnosno pristup internetu • Uvesti informatiku kao maturskji ispit • vaspitati decu i naučiti ih kako da pravilno koriste i cene nove načine učenja • Новац, повољне кредите за опрему кућну, бесплатне сате, импулсе и остало • Donirati skolama opremu i programe. • Izjednacenost finansiranja • Direktori su staromodni!!! • Deci omogućiti korišćenje računara i interneta u školi, npr. posle nastave, jer nemaju uslova kući • Strucno lice za primenu IKT u nastavi u skolama. Master Profesor Informatike, Milan Rajkovic. • Pomuditi više gotovih materijala, resursa i baza. Formirati i poseban tim u okviru nekog tela . • obezbediti računar za svakog nastavnika • Potrebno je prvo da svaki nastavnik ima svoj lap top ili racunar • obezbediti da se licenciran softver u edukativne svrhe dobije BESPLATNO • Razviti privredu, uložiti u škole, proverivati tok novca koji uđe u skolu, a nemena je razvoj IKT-a • Analiza spremnosti učenika za određene modele rada • Ne obezbediti bolju opremu već obezbediti opremu • Promeniti svest dece o skoli. •

Komentari (0)

Slične ankete

UPITNIK O UPOTREBI ODEVNIH PREDMETA U SRBIJI

(Onlineistrazivanja) Sistem proizvodnje i potrošnje tekstila ima ogroman uticaj na životnu sredinu, klimu i društvo. Odeća, obuća i tekstil za domaćinstvo zauzimaju četvrto m

3D - Digitalna Direktna Demokratija

(vladam975) Poštovani budući digitalni birači, poštovani nosioci promena, Ova anketa je prvi korak ka kreiranju platforme koja bi omogućila da u Srbiji imamo Direktnu ( bezp

Stavovi studenata

(MKovacevic) Molim Vas da odgovorite na sledeca pitanja Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računar društvene mreže rad u Office paketu traženje inf

IKT

(Katarina996) Molimo Vas da odgovorite na sledeća pitanja. Koliko je primena računara bila zastupljena u nastavi na Vašim dosadašnjim studijama na Hemijskom fakultetu? veoma

IKT

(Jelena_96) Molim Vas da odgovorite na sledeća pitanja. Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računare. društvene mreže rad u Office paketu traženje

Stavovi studenata

(Marijana96) Postovane kolege i koleginice, Molim Vas da odgovorite na sledeca pitanja. Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računare. društvene mre

Uslužno preduzeće AJTIKO

(zlatokosa1) OPIS DELATNOSTI: Nudimo usluge programiranja, obrade slika, profesionalni konsalting iz mnogih oblasti IT tehnologija, kombinovanje tipografije, ilustracije, fot

Preduzeće AJTIKO

(zlatokosa1) OPIS DELATNOSTI: Nudimo usluge programiranja, obrade slika, profesionalni konsalting iz mnogih oblasti IT tehnologija, kombinovanje tipografije, ilustracije, fot

Vodosnabdevanje

(lLucky) Hvala za učešće u ovoj anonimnoj anketi :) Molim da anketu popunjavaju samo punoletna lica bez obzira na pol i mesto. Vaš pol (rod) i mesto boravka Ženski pol, ži

Savremene tehnologije u skolstvu

(delakroa) Dobrodosli u anketu o primeni savremenih tehnologija! Da li koristite internet za ucenje? Mislite li da je kvalitetnije ucenje pomocu racunara? Mislim da jeste Mis

Vaša interesovanja

(oreova_mala) Zdravo svima! Ova anketa je kreiranja radi uzimanja određenih informacija o Vašim interesovanjima. Pažljivo pročitajte pitanja i izaberite odgovor koji Vam odgo

Kakve dnevne novine želimo? - 2015

(Onlineistrazivanja) Da li ste i koliko zainteresovani da u dnevnim novinama čitate o sledećim temama? Spoljna politika Unutrašnja politika Politički život u lokalnoj sredini

Istraživanje o konzumiranju duvanskih proizvoda

(Bazinga94) Pozivam vas, da popunite anketu koja mi je potrebna za seminarski rad iz psihologije. Anketa je anonimna. Da li konzumirate duvanske proizvode? Koje duvanske pro

Ocena vladajućeg sentimenta hashtaga #NetBot

(Mooshema) Ovom anketom želimo da istražimo vaš utisak o sentimentu konverzacije koji ste imali, ako ste pratili na Tviteru hashtag #NetBot (panel (Zlo)upotreba interneta, Me

Digitalno čitanje

(Spring) Poštovani, molim za koji minut Vašeg vremena, kako bi zajedno učestvovali u razvoju nove aplikacije koja spaja ljub