BIRODI

English Srpski

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi (630)

Poštovana/i, Nacionalni prosvetni savet Republike Srbije je, uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, u procesu izrade Smernica za unapređivanje uloge informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT) u obrazovanju. U sklopu izrade ovih Smernica sprovodi se i istraživanje o upotrebi IKT u nastavnom procesu. Ova anketa je namenjena osobama koje rade u osnovnim i srednjim školama kao nastavnici/e razredne i predmetne nastave. Popunjavanje ankete traje oko 10 minuta. Molimo Vas da izdvojite malo vremena i svojim učešćem date doprinos realizaciji ovog istraživanja. hvala unapred!

Ključne reči: informaciono-komunikacione tehnologije,IKT,nastava,obrazovanje,

1. Molimo Vas da označite uzrast / godine starosti

do 25 - 1.90% (12)
26-35 - 19.21% (121)
36-45 - 47.94% (302)
46-55 - 25.40% (160)
56 i više - 5.56% (35)

2. Koliko dugo radite u nastavi?

manje od 5 godina - 11.59% (73)
6-10 godina - 25.08% (158)
11-20 godina - 40.16% (253)
21-30 godina - 20.00% (126)
više od 30 godina - 3.17% (20)

3. Označite predmet koji predajete

Razredna nastava - 16.98% (107)
Maternji jezik i književnost - 11.59% (73)
Strani jezici - 6.35% (40)
Istorija - 3.17% (20)
Geografija - 1.27% (8)
Likovno - 0.95% (6)
Muzičko - 2.06% (13)
Matematika - 4.92% (31)
Biologija - 4.60% (29)
Fizika - 4.29% (27)
Hemija - 2.22% (14)
Fizičko - 1.59% (10)
Građansko vaspitanje - 1.75% (11)
Veronauka - 0.95% (6)
Sociologija - 0.16% (1)
Psihologija - 1.59% (10)
Filozofija - 0.32% (2)
ostali društveni predmeti - 0.48% (3)
ostali prirodni predmeti - 0.48% (3)
ostali stručni predmeti - 7.46% (47)
Tehničko i informatičko obrazovanje - 6.51% (41)
Računarstvo i informatika - 14.13% (89)
Nesto drugo - 6.19% (39)
Pedagog • stručni saradnik • Direktor škole • poslovna informatika • medijatekar • bibliotekar • srpski kao nematernji jezik • stručni predmeti prehrambene struke • bibliotekar-medijatekar • kamerna muzika, orkestar • стручни сарадник, педагог • Gradska prosvetna inspekcija / ucitelj ovaj profesor razredne nastave radio 17 godina i jos sam uca • Čuvari prirode • matematika i racunarstvo i informatika - dva predmeta • Elektrotehnicku grupu predmeta • nastavnik individualne nastave u skoli za decu sa cerebralnom paralizom • stručni saradnik pedagog • pedagoškinja • predmeti iz elektrotehničke grupe predmeta • skolski bibliotekar • klavir u muzičkoj školi • elektro predmete • ne radim u školi • strucni saradnik psiholog • biblitekar • patronažni učitelj • Mašinska grupa prdmeta • harmonija • Компј. графику, Моделирање маш. ел. и конструкција • programiranje • Tehničko i informatičko obrazovanje, Računarstvo i informatiku i Građansko vaspitanje •

4. Označite koliko često u Vašoj školi imate pristup sledećim resursima

Računar :
nikad - 4.29% (27)
ređe od jednom mesečno - 3.81% (24)
jednom mesečno - 1.27% (8)
nekoliko/više puta mesečno - 4.60% (29)
jednom nedeljno - 2.86% (18)
nekoliko/više puta nedeljno - 10.00% (63)
svakodnevno - 73.17% (461)

Internet :
nikad - 9.52% (60)
ređe od jednom mesečno - 4.92% (31)
jednom mesečno - 1.27% (8)
nekoliko/više puta mesečno - 5.24% (33)
jednom nedeljno - 3.49% (22)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.68% (61)
svakodnevno - 65.87% (415)

Štampanje dokumenata:
nikad - 8.57% (54)
ređe od jednom mesečno - 6.35% (40)
jednom mesečno - 4.92% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 7.46% (47)
jednom nedeljno - 5.08% (32)
nekoliko/više puta nedeljno - 14.60% (92)
svakodnevno - 53.02% (334)

Skeniranje i kopiranje dokumenata:
nikad - 12.38% (78)
ređe od jednom mesečno - 8.25% (52)
jednom mesečno - 3.17% (20)
nekoliko/više puta mesečno - 9.52% (60)
jednom nedeljno - 5.08% (32)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.87% (100)
svakodnevno - 45.71% (288)

Video projektor:
nikad - 16.19% (102)
ređe od jednom mesečno - 11.75% (74)
jednom mesečno - 5.24% (33)
nekoliko/više puta mesečno - 8.10% (51)
jednom nedeljno - 5.40% (34)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.87% (100)
svakodnevno - 37.46% (236)

Audio i video oprema za snimanje i emitovanje:
nikad - 53.81% (339)
ređe od jednom mesečno - 11.75% (74)
jednom mesečno - 4.92% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 5.56% (35)
jednom nedeljno - 2.38% (15)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.83% (43)
svakodnevno - 14.76% (93)

Elektronska (multimedijalna) tabla:
nikad - 72.38% (456)
ređe od jednom mesečno - 5.24% (33)
jednom mesečno - 2.06% (13)
nekoliko/više puta mesečno - 3.17% (20)
jednom nedeljno - 2.06% (13)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.24% (33)
svakodnevno - 9.84% (62)

Oprema za održavanje video konferencije:
nikad - 82.38% (519)
ređe od jednom mesečno - 6.03% (38)
jednom mesečno - 1.43% (9)
nekoliko/više puta mesečno - 1.90% (12)
jednom nedeljno - 0.95% (6)
nekoliko/više puta nedeljno - 2.22% (14)
svakodnevno - 5.08% (32)

Digitalni kabineti:
nikad - 44.76% (282)
ređe od jednom mesečno - 9.37% (59)
jednom mesečno - 3.33% (21)
nekoliko/više puta mesečno - 5.24% (33)
jednom nedeljno - 4.60% (29)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.14% (45)
svakodnevno - 25.56% (161)

Prostor na serveru za smeštanje internet prezentacija i nastavnih materijala:
nikad - 49.52% (312)
ređe od jednom mesečno - 5.71% (36)
jednom mesečno - 3.49% (22)
nekoliko/više puta mesečno - 3.33% (21)
jednom nedeljno - 2.86% (18)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.08% (32)
svakodnevno - 30.00% (189)

Odgovarajući programi (softveri) - licencni/komercijalni:
nikad - 52.22% (329)
ređe od jednom mesečno - 6.98% (44)
jednom mesečno - 2.54% (16)
nekoliko/više puta mesečno - 3.02% (19)
jednom nedeljno - 3.17% (20)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.08% (32)
svakodnevno - 26.98% (170)

Odgovarajući programi (softveri) - slobodni softver:
nikad - 38.89% (245)
ređe od jednom mesečno - 6.51% (41)
jednom mesečno - 2.70% (17)
nekoliko/više puta mesečno - 3.65% (23)
jednom nedeljno - 3.65% (23)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.62% (48)
svakodnevno - 36.98% (233)

Pristup bazama podataka od značaja za oblast nauke kojom se bavim:
nikad - 31.75% (200)
ređe od jednom mesečno - 8.41% (53)
jednom mesečno - 3.81% (24)
nekoliko/više puta mesečno - 6.35% (40)
jednom nedeljno - 4.13% (26)
nekoliko/više puta nedeljno - 10.16% (64)
svakodnevno - 35.40% (223)

Tehnička podrška prilikom upotrebe tehnologije:
nikad - 39.68% (250)
ređe od jednom mesečno - 11.43% (72)
jednom mesečno - 3.97% (25)
nekoliko/više puta mesečno - 7.46% (47)
jednom nedeljno - 6.98% (44)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.83% (43)
svakodnevno - 23.65% (149)

Pedagoško-didaktička podrška za upotrebu IKT u nastavi:
nikad - 45.87% (289)
ređe od jednom mesečno - 12.06% (76)
jednom mesečno - 4.92% (31)
nekoliko/više puta mesečno - 6.51% (41)
jednom nedeljno - 4.44% (28)
nekoliko/više puta nedeljno - 8.10% (51)
svakodnevno - 18.10% (114)

Specifične asistivne tehnologije (npr. prilagođene tastature, miševi, komunikaciona pomagala, itd.):
nikad - 76.83% (484)
ređe od jednom mesečno - 4.60% (29)
jednom mesečno - 1.59% (10)
nekoliko/više puta mesečno - 4.44% (28)
jednom nedeljno - 0.79% (5)
nekoliko/više puta nedeljno - 2.22% (14)
svakodnevno - 9.52% (60)

5. Procenite nivo svojih kompetencija za upotrebu IKT u nastavi

1 - najniže / 5 - najviše

1 - 1.75% (11)
2 - 4.92% (31)
3 - 28.89% (182)
4 - 35.40% (223)
5 - 29.05% (183)

6. Rangirajte prilike kroz koje ste stekli svoje kompetencije za upotrebu IKT

koristeći strelice poređajte prilike tako da na vrhu bude ona kroz koju ste najviše naučili, a na dnu kroz koju ste najmanje

formalno obrazovanje (na fakultetu) - 19.67% (4.131746031746)
seminari za stručno usavršavanje koji se nude kroz katalog Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja - 17.20% (3.6111111111111)
drugi seminari/obuke za stručno usavršavanje (npr. kurs u školi računara) - 19.01% (3.9920634920635)
od drugih osoba koje imaju IKT znanja i veštine - 16.05% (3.3714285714286)
putem neformalnih onlajn kurseva i zajednica - 17.94% (3.7666666666667)
samostalno - 10.13% (2.1269841269841)

7. Koje još kompetencije treba da unapredite kako bi više koristili IKT u nastavi?

možete odabrati više odgovora.

korišćenje opreme - 18.16% (207)
upotreba računarskih programa - 27.28% (311)
pronalaženje i korišćenje dostupnih multimedijalnih nastavnih sadržaja - 19.74% (225)
priprema multimedijalnih nastavnih sadržaja - 28.95% (330)
Nesto drugo - 5.88% (67)
nista • - • nedostatak je: neopremljenost inf.kabineta • korišćenje elektronske table • rad na zajedničkim projektima sa nastavnicima informatičke struke • Nove tehnologije i oprema • / • Треба ми боља опрема, а не знање. • animiranje materijala • Problem je u nedostatku nastavnih sredstava, a ne u mojim kompetencijama. • приступ ресурсима • multimedijalnih • nije do mene nego do finansija :) • Znanje engleskog jezika • bolja opremljenost skole • timski rad sa kolegama • Samostalna izrada aplikacija za testove • Bolja podrska • upotreba elektronske table • pristup tehnici u školi • korišćenje lokalne mreže računara • nabavka osnovne opreme,interaktivna table,projektori • Мањак квалитетне опреме. Рачунари, пројектори, лаптоп,... • uytu • on lajn nastava • izrada baze podataka • Da imam na cemu da radim • programiranje • obuka • opremljnost škola i kabineta • engleski jezik • koricenje multimedijalne table • samostalna izrada edukativnih programa • k4 • nemam dovoljno vremena zbor obimne papirologije koju MP neodmereno i besplatno zahteva • upotreba IKT u nastavi podrazumeva stalno usavršavanje • praćenje rada i ocenjivanje uz pomoć IKT • timski rad • nabavka jos nekih uredjaja-dokument kamere, AirLinera i sl • Aktuelnosti iz razvijenih obrazovnih sistema • nedostaje oprema, kompeteniju imaam • nema nista • navedeno je dovoljno • održavanje rašunarskih mreža • Način motivacije učenika - pedagošku osnovu • usavrsiti metodiku primene IKT nastave • da imamo internet u svim ucionicama a ne samo u nekima • samo nadogradnja • PRavljenje BAZE podataka • projektor kako bih prikazala ono sto znam • Kreiranje internet prezentacija •

8. Označite koliko često u nastavi koristite sledeće računarske programe i materijale

Računarske programe MS Office paketa (Word, Excel, Power Point, itd.).:
nikad - 3.81% (24)
ređe od jednom mesečno - 3.81% (24)
jednom mesečno - 3.17% (20)
nekoliko/više puta mesečno - 10.95% (69)
jednom nedeljno - 3.65% (23)
nekoliko/više puta nedeljno - 15.24% (96)
svakodnevno - 59.37% (374)

Programe za organizaciju nastave u elektronskom okruženju: sistemi za upravljanje učenjem (npr. Moodle, Blackboard).:
nikad - 54.92% (346)
ređe od jednom mesečno - 16.67% (105)
jednom mesečno - 5.08% (32)
nekoliko/više puta mesečno - 6.35% (40)
jednom nedeljno - 3.97% (25)
nekoliko/više puta nedeljno - 5.87% (37)
svakodnevno - 7.14% (45)

Programe za trenutno slanje poruka, audio i video konferencije (npr. Skype, Google Talk):
nikad - 38.25% (241)
ređe od jednom mesečno - 12.70% (80)
jednom mesečno - 4.60% (29)
nekoliko/više puta mesečno - 5.56% (35)
jednom nedeljno - 4.29% (27)
nekoliko/više puta nedeljno - 10.00% (63)
svakodnevno - 24.60% (155)

Programe za socijalno povezivanje i saradnju u elektronskom okruženju za potrebe nastave (npr. Facebook, Google Apps, Ning):
nikad - 21.43% (135)
ređe od jednom mesečno - 8.57% (54)
jednom mesečno - 5.87% (37)
nekoliko/više puta mesečno - 7.78% (49)
jednom nedeljno - 5.87% (37)
nekoliko/više puta nedeljno - 11.27% (71)
svakodnevno - 39.21% (247)

Programe za izradu i uređivanje Internet stranica (npr. Blogger, Edublogs, Wikispaces):
nikad - 50.63% (319)
ređe od jednom mesečno - 10.32% (65)
jednom mesečno - 5.40% (34)
nekoliko/više puta mesečno - 6.35% (40)
jednom nedeljno - 5.56% (35)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.21% (58)
svakodnevno - 12.54% (79)

Programe za izradu i deljenje fotografija, audio i video zapisa (npr. Flickr, iTunes, YouTube):
nikad - 26.83% (169)
ređe od jednom mesečno - 15.56% (98)
jednom mesečno - 7.78% (49)
nekoliko/više puta mesečno - 9.84% (62)
jednom nedeljno - 8.25% (52)
nekoliko/više puta nedeljno - 13.33% (84)
svakodnevno - 18.41% (116)

Interaktivne veb-alate:
nikad - 44.29% (279)
ređe od jednom mesečno - 16.03% (101)
jednom mesečno - 5.40% (34)
nekoliko/više puta mesečno - 9.05% (57)
jednom nedeljno - 6.35% (40)
nekoliko/više puta nedeljno - 9.52% (60)
svakodnevno - 9.37% (59)

Materijale na maternjem jeziku koje pronalazim na internetu:
nikad - 6.51% (41)
ređe od jednom mesečno - 6.98% (44)
jednom mesečno - 5.87% (37)
nekoliko/više puta mesečno - 12.70% (80)
jednom nedeljno - 10.79% (68)
nekoliko/više puta nedeljno - 20.63% (130)
svakodnevno - 36.51% (230)

Materijale na stranim jezicima koje pronalazim na internetu i onlajn platformama:
nikad - 17.30% (109)
ređe od jednom mesečno - 16.98% (107)
jednom mesečno - 8.25% (52)
nekoliko/više puta mesečno - 12.38% (78)
jednom nedeljno - 10.00% (63)
nekoliko/više puta nedeljno - 14.29% (90)
svakodnevno - 20.79% (131)

Materijale koji se nalaze na postojećim onlajn platformama:
nikad - 14.29% (90)
ređe od jednom mesečno - 13.97% (88)
jednom mesečno - 9.05% (57)
nekoliko/više puta mesečno - 13.65% (86)
jednom nedeljno - 11.59% (73)
nekoliko/više puta nedeljno - 16.19% (102)
svakodnevno - 21.27% (134)

Materijale koji su dostupni u školskoj računarskoj mreži i bazi podataka:
nikad - 51.75% (326)
ređe od jednom mesečno - 12.70% (80)
jednom mesečno - 6.35% (40)
nekoliko/više puta mesečno - 6.35% (40)
jednom nedeljno - 4.44% (28)
nekoliko/više puta nedeljno - 6.19% (39)
svakodnevno - 12.22% (77)

Elektronske materijale koje poseduje škola (npr. CD ROM):
nikad - 47.62% (300)
ređe od jednom mesečno - 15.08% (95)
jednom mesečno - 5.71% (36)
nekoliko/više puta mesečno - 5.56% (35)
jednom nedeljno - 6.03% (38)
nekoliko/više puta nedeljno - 7.94% (50)
svakodnevno - 12.06% (76)

Elektronske materijale koje ste dobili od izdavača udžbenika:
nikad - 30.16% (190)
ređe od jednom mesečno - 15.08% (95)
jednom mesečno - 7.14% (45)
nekoliko/više puta mesečno - 9.05% (57)
jednom nedeljno - 7.78% (49)
nekoliko/više puta nedeljno - 12.86% (81)
svakodnevno - 17.94% (113)

9. Označite koje onlajn resurse koristite u svom radu

možete odabrati više odgovora

kreativnaskola.rs - 25.08% (451)
digitalnaskola.rs - 16.74% (301)
www.ask.rs - 3.84% (69)
obrazovanje.vojvodina.gov.rs - 4.34% (78)
edublogodak.com - 3.50% (63)
vebciklopedija.weebly.com - 9.79% (176)
klikdoznanja.edu.rs - 18.02% (324)
phet.colorado.edu/sr - 3.34% (60)
rs.wikimedija.org - 8.34% (150)
Nesto drugo - 7.01% (126)
našaškola.net • fizika za osnovce • pil • ništa • rastko, nastava istorije, narodna biblioteka, jad vasem, specijalizovane sajtove za istoriju...a • Teachertube • Coursera.org • http://imslp.org/ i druge sajtove sa notnim izdanjima dostupnim za besplatni downlaod • Microsoft Partners In learning • hrvatski obrazovni sajtovi • Rayne strane sajtove • youtube.com • www.eduvizija.hr • socijalne mreže • didactic.ro • e-skola; fizika za osnovce;obrazovni centar; • materijale sa blogova svojih kolega • matematikaosnovnaskola.rs • PIL, sajtove i blogove kolega iz zemlje i sveta koje pronađem u zavisnosti od teme • pojedini blogovi, ask.rs, rastko.rs, itd... • mimioconect,... • WordPress • www.zuns.rs, www.nb.rs, www.projekatrastko.rs, www.riznicasrpska.net etc • учасофт, неколико блогова учитеља (учитељица Гоца и школарци и сл) • sajtovi za razmenu besplatnog notnog materijala • Nesto drugo • www.papertoys.com www.knud.de www.yourchildlearns.com www.grundschule-pretzschendorf.de и др. • edukativni materijal koji pronadjem na net-u • www.abakus.edu.rs • NASA, ESA, iz oblati fizike • skolskidnevnik.net,http://cp.c-ij.com/en/contents/1005/... • sajtove sa knjizevnim tekstovima • ispeciparecideci.wordpress.com, zlatna-djeca.blogspot.com,uciteljicaljilja.wordpress.com • nukleusanimation • materijali english book • macmillan, onestopenglish,OUP, Cambridge • razni sajtovi vezani za psihologiju • www.rukautestu.vin.bg.ac.rs • pdfsb.com • Projekat Rastko, CNTI i FILMic, wordpress, youtube • danpodan.weebly.com • all about art • obrazovanje plus, dete plus, ted.com, sajber ucitelj, uciteljsko blogce, • logos-edu.rs • Učitelji i učiteljice • http://www.fizik.si/index.php/en/ • edukativni blogovi • materijale sa obrazovnih portala i sajtova na engleskom jeziku • busyteacher.com • PIL,e-pismen,vikipedija • Edmodo • ostale domaće i strane sajtove i blogove koji se bave obrazovanjem i pedagoškim naukama • slajd share, blogove, grupe, sajtove • http://www.w3schools.com/ •

10. Procenite u kojoj meri upotreba IKT doprinosi sledećim aspektima

1 - uopšte ne doprinosi / 5 - od presudnog je značaja

kvalitet nastave:
1 - 0.96% (6)
2 - 2.09% (13)
3 - 12.86% (80)
4 - 39.71% (247)
5 - 44.37% (276)

dostizanje ciljeva časa:
1 - 0.64% (4)
2 - 3.70% (23)
3 - 22.38% (139)
4 - 42.03% (261)
5 - 31.24% (194)

motivacija učenika/ca:
1 - 0.64% (4)
2 - 2.09% (13)
3 - 9.98% (62)
4 - 30.11% (187)
5 - 57.17% (355)

učešće učenika/ca u nastavi:
1 - 0.64% (4)
2 - 2.73% (17)
3 - 13.80% (86)
4 - 37.88% (236)
5 - 44.94% (280)

postignuća učenika/ca:
1 - 0.97% (6)
2 - 3.90% (24)
3 - 20.45% (126)
4 - 43.99% (271)
5 - 30.68% (189)

razvoj kompetencija učenika/ca za upotrebu IKT:
1 - 0.97% (6)
2 - 2.74% (17)
3 - 9.50% (59)
4 - 29.63% (184)
5 - 57.17% (355)

11. U nekoliko rečenica prokomentarišete odgovore na prethodno pitanje

Nemam komentar • Ok • U 21.veku ne može da se uči niti da se radi bez IKT-a. Moramo, tj.poželjno je da budemo upoznati sa najnovijim tehnologijama i da ih primenimo ne samo u školi (nego i u svakodnevnom životu). • Bitno je da u doba tehnologije, ucenici koji svakodnevno provode vise sati za kompjuterom, uvide da mogu nesto i da nauce. Jako dobar odziv ima upotreba kompjutera u nastavi, ucenici radije prihvataju zadatke. • Smatrama da je od suštinske važnosti kompetentnost profesora i motivisanost za rad, pa tek oonda tehnologija koje može biti od neprocenljivog značaja. • KOKO • Smatram da je upotreba IKT veoma značajna za budućnost školovanja u Srbiji iz razloga jer će samo na taj način uspeti da se dodje do boljeg i savremenijeg obrazovanja, a samim tim funkcionalnijeg i efikasnijeg! • Употрбом ИКТ у настави ученици се подстичу на активност, повећава се мотивација, изазива критичко мишљење; настава се осавремењава. • U realizaciji sadrzaja ,bez obzira na predmet ,ne zamislivo je ostvarivanje cilja (sticanje znanja, povecanje motivacije,aktivnog ucesca, interakcije) bez IKT-e • IKT su podrska i nastavnicima i ucenicima .U svakom slucaju doprinose unapredjenju nastave na svim poljima • Na zalos primorana sam da ucim od svojih ucenika umesto da mi je sve kurseve platila drzava - Ministarstvo prosvete. Treba informatiku uvesti kao obavezan predmet na maturi. Moje dete je na razmeni u Nemackoj, IV razred gimnazije oni spremaju maturski ispit iz informatike dok mi i dalje mlatimo praznu slamu sa srpskim jezikom. • Da bi učenici iskazali svoje potencijale i razvili osećaj prema IT tehnologiji kao i mogućnostima koje ona pruža moramo im obezbediti pristup opremi kao i obuku kako da pravilno koriste istu. Sve ovo su preduslovi za njihovo napredovanje ali ne i garancija da će se oni razvijati u tom pravcu. U svakom slučaju mi smo tu da im znanje prenesemo a na njima je da li će ga u životu koristiti ili ne. • nije do mene da ucim ucenike informatici i savremenim tehnologijama, ali svakako imaju priliku da se upoznaju sa mogucnostima koriscenja i primene IT • Na jednom od seminara uvidela sam prednosti ovakvog rada, ali uslovi moje škole ne dozvoljavaju mi da stečena znanja primenim. Mislim da bi ovakav rad doprineo poboljšanju nastave, ali i znanja učenika. Današnja deca su spremna za računar više nego što mi možemo i da zamislimo, a njihova znanja treba iskoristiti kako bi im se tradicionalne vrednosti lakše približile. • Neophodno je uvesti sistem administratore u osnovne i srednje skole. Koji bi izmedju ostalog bili i podrska drugim kolegama u primeni IKT u nastavi. Neophodno je da Informatika postane obavezan predmet u osnovnim skolama sa 2 casa nedeljno najmanje od 5 tog razreda. Precizno definisati da samo Profesori Informatike mogu da predaju Informatiku. Oni su jedini osposobljeni za to, A ne Menadzeri, Masinci, Arhitekte, Inzinjeri i slicno. Omoguciti svim prosvetnim radnicima ECDL kurseve. • Dobar nastavnik + kreda i tabla = do bar nastavnik. Los nastavnik + kreda i tabla + los nastavnik. Dobar nastavnik + IKT = dobar i interesantan nastavnik. Los nastavnik + IKT = los nastavnik, samo se pravi vazan. • Upotreba IKT-a u nastavi može da osavremeni nastavni proces i delimično motiviše učenike (ukoliko su oni zainteresovani za nastavni sadržaj) ali sami alati i njihova upotreba ne mogu dostići zadate ciljeve ukoliko profesor dobro ne osmisli sam cilj upotrebe IKT-a i ostalih materijala u nastavi. • Рачунари сами по себи ништа не значе. Треба осмислити који све програми могу да се користе у одређеним предметима и њих користити. • ... • Neophodna je saradnja prvo medju aktivima zatim naterati kolege svih aktiva da saradjuju • Upotreba racunara i interneta, kao modernih tehnologija treba da bude dostupna nastavnicima, kao opcija za rad, mada nije uputno ni preterivati sa upotrebom tehnologije • Uptrbom IKT u nastavi doprinosi boljem kvalitetu nastave i ostvarivanju obrazovnih cijeva.Učenici su motivisaniji za učešće u nastavnim aktivnostima,razvija se interakcija izmedju učenika,nastavnika i nastavnih sadržaja.Učenici se upućuju i na druge ,zanimljivije i aktuelnije izvore znanja koje mogu koristiti kako u školi tako i van nje. • Iz iskustva znam da veći nivo ciljeva se može postići korištenjem IT u nastavi. • - • Treba vise obuciti nastavnike za primenu racunarske tehnike, ali pre svega osavremeniti kabinete i opremiti ih potrebnom tehnokom. • Da li će IKT da doprinese ili odmogne nastavi zavisi od pripremljenosti nastavnika i pažljivo odabranog materijala. • Na samo času, IKT mogu biti od vwelike pomoći, ali kvalitet nastave i stepen ostvarivanja ciljeva časa ipak najviše zavise od nastavnika. • To je učenicima danas "prirodno" okruženje. • IKT je neophodan. • U nastavi fizike ogled ima prednost nad ikt kad god je to moguće. • Sve ono što je potrebno učenicima da saznaju i primene znanje može se naći na internetu, a o neophodnosti poznavanje ove tehnologije nemoram ni da govorim, jer je čovek nepismen ako nezna da koristi IKT. Ovo im je i interesantniji način jer moraju sami da pronalaze odgovora pa se uključuju u nastavu i lakše usvajaju nova saznanja. • korišćenje IKT doprinosi značajnom poboljšanju kvaliteta nastave. Škole nisu u mogućnosti da obezbede potrebna nastavna sredsttva i obuće nastavnike. Meni korišćeje IKT omogućuje bolju pripremu časa, veći obim podataka prezentovan učenicima i njihovo angažovanje u toku časa. • IKT je veoma vazan deo nastave • Da bi IKt bio zastupljeniji u nastavi treba omogućiti prostup opremi, tj. resursima u školama. Škole su i dalje nedovoljno opremljene novim tehnologijama. • Potrebno je da škole imaju informatičku opremu zaista bez toga nemožemo u 21 vek. Mora se znati ko to da izfinansira i u kom roku. • Nism sigurna da li sam sve dobro shvatila, a prema tome i dobro odgovorila. • Smatram da je u današnjoj, savremenoj nastavi veoma bitno koristiti i resurse i platforme i alate i.....da bi čas bio uspešan, da bi dosegli ciljeve koje smo postavili u svom radu, obučili i osnažili učenike i stvorili interaktivnu osnovu-platformu za sticanje znanja i ovladavanje novim sadržajima bez straha ili frustracija. • MISLIM DA JE SAD DOBA KOMPIJUTERA I DA DECA BOLJE OD NAS VLADAJU NJIME, PA ZATO NE TREBA IH SPUTAVATI NEGO CAK TREBA UCITI I OD NJIH, A I ONI OD NAS • Mislim da je komentar prilično razumljiv u datim odgovorima. • Nemam komentar, Upotreba IKT je relativna stvar. • ИКТ не може само по себи допринети повећању претходно наведених ставки, већ ту долазе до изражаја методичко-дидактичке и друге компетенције наставника. Примена ИКТ може много утицати и на квалитет наставе и на повећање мотивације ученике и на све остало наведено, али само ако наставник зна правилно да их користи (у складу са циљем часа, узрасним и индивидуалним карактеристикама ученика, конкретном наставном ситуацијом, итд). • Ovo mi je pomoglo da vidim gde sam u upotrebi IT U nekim pitanjima se ne nalazim pošto sam razvijam softver za svaki čas... • U zavisnosti kako se koriste IKT u nastavi moze u veikoj meri ilinaprotiv vrlo malo doprineti ostvarivanju ciljeva casa, motivaciji ucenika, pa i njihovom ucescu u nastavi. I pored upotrebe IKT-a u na casu on moze biti pretezno ftontalnog tipa. Bitno je da znamo sta zelimo postici koriscenjem IKT-a u nastavi. • Postoje prioritetnije metode i sredstva u nastavi koje je potrebno menjati, odnos prema učenicima, motivacija i stvarna zainteresovanost, koja bi se kod pojedinaca upotrebom IKT u nastavi samo produbila u negativnom smislu. • Lakse je uz prezentaciju objasnjavati predvidjenu nastavnu jedinicu, ucenici mogu vizualno da prate sadrzaje koje prezentujete i i motivisaniji su za razliku od klasicnog predavanja ali postignuca su individualna i zavise samo od dece bezobzira na vid predavanja. • Učenici su motivisaniji da rade uz primenu ikt tehnologije, časovi su im zanimljiviji, ali je potrebno da nastavnik uloži dodatno vreme i trud za pripremu takve vrste časova. • Било би потребно обухватити што већи број наставника овом или сличним анкетама. • Veoma je vazna upotreba IKT pri realizaciji nasavi kao raxvoju kompetave cilja casa kao motivacije i ucesca ucenika u nastavi kao i razvoju kompentencija • Nastava koroscenjem ikt-a je ociglednija, dinamicnija i pristupacnija ucenicima. Pristupacnija jer su i racunar i internet nesto sto ucenike podseca na slobodno vreme, igru i zabavu. Koriscenjem ikt-a oni uce, a nisu ni svesni. Takva nastava je ociglednija sto doprinosi trajnijem znanju. • Motivacija ucenika je najvaznija za postignuca ucenika.Kvalitet nastave se postize sa IKT .Ucesce ucenika u nastavi se povecava sa IKT. • Vidi se iz priloženog , IKT koristi učenicima : zadovoljni su , lakše usvajaju ponuđene sadržaje , našli su se . • Nasa skola ima jedan digitalni kabinet sa 10 kompjutera koje koriste svi ucenici skole i jako je tesko doci na red ,a cesto se desavaju i raznorazni kvarovi u tokm kabinetu.Skola ne poseduje fotokopir aparat koga bi moglo da koristi nastavno osoblje vac samo administrativna sluzba.Nedavno je skola dobila donaciju laptop i videoprojektor te sada i mozemo ponekad da ih koristimo •

12. Šta smatrate da su najveće prepreke u primeni IKT u nastavi

možete odabrati više odgovora

nedostatak opreme - 16.16% (448)
nedovoljno digitalnih kabineta - 12.26% (340)
nedostatak adekvatnih elektronskih materijala za nastavu - 9.27% (257)
nedostatak kompetencija nastavnika/ca za primenu IKT - 14.42% (400)
nedostatak spremnosti nastavnika/ca da koriste IKT - 14.50% (402)
nedostatak tehničke podrške za primenu IKT u nastavi - 12.19% (338)
nedostatak pedagoško-didaktičke podrške za primenu IKT u nastavi - 10.46% (290)
nedostatak podrške od strane drugih osoba zaposlenih u školi - 9.20% (255)
Nesto drugo - 1.55% (43)
nedostatak novca za sve gore navedeno • nedovoljna spremnost da se ceni rad nastavnika u okviru IKT • sve što je navedeno • Medijatekar koji bi upoznavao nastavnike sa mogućnostima IKT i bio facilitator. • Isto su plaćeni i oni koji koriste ikt i oni koji predaju uz pomoć krede i table. • novac za opremu, usavršavanje i najvažnije stimulaciju nastavnika koji se dodatno angažuju • NOVAC • Najviše nedostatak spremnosti nastavnika. • Nemaju svi učenici adekvatno znanje da bi se uključili u nastavu • ZA MOJ PREDMET U SKOLI GDE PREDAJEM NEMAM NI KABINET , A KAMOLI JOS DA KORISTIM KOMPIJUTER U INFOR. • Slaba motivisanost • motivacija • Losi programi i planovi • spor Internet pristup, nedostatak razmene iskustva nastavnika(forumi) objedinjeni na jednom mestu • nedisciplina učenika prilikom izvođenja takvog časa • Pored velikog broja računara u školi, koristim svoj lični... • Prilagođavanje svih učesnika u IKT mogućnostima za rad • Небрига, немар и безобразлук локалне самоуправе! • nemaju sva deca računare i pristup internetu • nezainteresovanost nastavnika, nerazumevanje direktora • planovi predmeta a i standardi • Neadekvatna podrska ministarstva prosvete i ne nalazenje novca za finansiranje IKT nastave • Kvalitet opreme koja se koristi u IKT. računari po školama su jako zastareli • nezainteresovanost učenika • Nemotivisanost nastavnika • stav države prema tim kompetencijama i nedostatak standarda • Stav lokalne samouprave da izađe u susret ka postizanju podizanja IT u školi • potrebno je da svaka ucionica ima tzv. pametne table, povezane sa komjuterom. • materijalna motivacija nastavnika • nedostatak realnije i konkretnije podrške IKT sektoru na svim nivoima • ученичка незаинтересованост и неспремност да се уче у овој области (алатке које су им потребне, а пр • otpor rukovodećih struktura • nezainteresovanost za inovacije • Nesrazmernost između postignuća učenika u ulaganja nastavnika u pripremu • Preciziranje i obaveza upotrebe • To sto im je draze da igraju kompjuterske igrice nego da nauce nesto. • Govoriti o promeni IKT u nastavi tamo gde nema osnovnih higijenskih uslova? Mnogo dece nema PC, adsl • софтвер • учешће Педагошког завода (ово се односи на простор Републике Српске) • šta više? • Ministarstvo iz komunističkog doba kojem je cilj da spreči štrajkove umesto da unapredi nastavu • nedostatak sredstava za održavanje postojeće opreme • stavljanje informatike u drugi plan •

13. Šta smatrate da je neophodno preduzeti kako bi se unapredila uloga i povećala primena IKT u nastavi?

možete odabrati više odgovora

obezbediti više prilika za razvoj kompetencija - 9.98% (361)
obezbediti bolju opremu - 11.64% (421)
obezbediti bolju tehničku podršku u školi - 11.77% (426)
intenzivnije promovisati raspoložive onlajn resurse i materijale - 9.37% (339)
razvijati bolje priručnike za nastavnike/ce - 9.26% (335)
intenzivnije promovisati i nagrađivati upotrebu IKT u nastavi - 9.56% (346)
uvrstiti više sadržaja o IKT u nastavne programe - 7.60% (275)
unaprediti zakonsku regulativu - 6.05% (219)
povećati podršku Školskih uprava - 7.24% (262)
povećati podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - 9.87% (357)
povećati podršku ministarstva nadležnog za telekomunikacije - 6.33% (229)
Nesto drugo - 1.33% (48)
obezbediti da se licenciran softver u edukativne svrhe dobije BESPLATNO • nagraditi ljude koji se trude • Promeniti planove i programe konsultujuci NASTAVNIKE • u obrazovnom sistemu na svim nivoima treba zaposliti odgovarajuće IKT stručnjake sa rezultatima • Uvesti informatiku kao maturskji ispit • Uvesti računarstvo i informatiku kao obavezni predmet • Uvesti predmet INFORMATIKA I RAČUNARSTVO kao obavezan od I do VIII razreda! • Повећати подршку Педагошког завода (ово се односи на простор Републике Српске) • obavezne seminare za nastavnike o primeni IKT sa primetima iz predmeta • Donirati skolama opremu i programe. • Neophodno je uvesti informatiku u redovnu nastavu i obezbediti tehnicku podrsku za nastavnike. • Ne obezbediti bolju opremu već obezbediti opremu • Strucno lice za primenu IKT u nastavi u skolama. Master Profesor Informatike, Milan Rajkovic. • Новац, повољне кредите за опрему кућну, бесплатне сате, импулсе и остало • olaksati nastavicima administrativne poslove-popunjavanje skolskog dnevnika da bi imali vise vremena • motivisati nastavnike za kreativniji rad (sistem nagradjivanja nastvnika nije adekvatan) • ne izbacivati IKT iz osnovne škole i odvojiti ga od OT-a • Povećati plate ili bar ne tražiti da nastavnici obuke plaćaju iz svog dubokog džepa. • Informatički kultivisati direktore i nastavnike..imperativnije a ne po slobodnoj volji... • Potrebno je prvo da svaki nastavnik ima svoj lap top ili racunar • обезбедити било какву опрему • sirenje iskustva sa nastavnicima koji upotrebljavaju IKT u nastavi i nagradjivanje takvih nastavnika • пригодан софтвер • odrediti koordinatora za IKT u svakoj skoli i nagraditi ga sa 10-30% norme casova, • запослити стручну особу за техничку подршку и одржавање опреме која ће помоћи наставницима • Obučavati učenike • Omogućiti da svaki nastavnik u svojoj kući ima svoj računar i internet po beneficiranim cenama jer j • sve navedeno • Izjednacenost finansiranja • Osoba u školi koja bi se bavila unapređenjem nastave na nivou čitave škole. • da bi se postigao održivi efekat ovo pitanje ne može se odvojiti od celine obrazovnog pitanja • Obučiti nastavnike za korišćenje IKT-e u nastavi • uvesti Informatiku u redovnu nastavu • obezbediti više opreme • Direktori su staromodni!!! • Razviti privredu, uložiti u škole, proverivati tok novca koji uđe u skolu, a nemena je razvoj IKT-a • Promeniti svest dece o skoli. • Pomuditi više gotovih materijala, resursa i baza. Formirati i poseban tim u okviru nekog tela . • Informatički opesminiti nastavnike • SVE treba preduzeti, ali pre svega OPREMA i MOTIVACIJA nastavnika • Analiza spremnosti učenika za određene modele rada • Deci omogućiti korišćenje računara i interneta u školi, npr. posle nastave, jer nemaju uslova kući • vaspitati decu i naučiti ih kako da pravilno koriste i cene nove načine učenja • obezbediti računar za svakog nastavnika • Posebno nagraditi PROFESORE koji se zalažu za modernizaciju i poboljšanje izvođenja nastave. • Više novca • и локиалне самоуправе • Mnogi učenici privatno nemaju komijuter odnosno pristup internetu •

Komentari (0)

Slične ankete

UPITNIK O UPOTREBI ODEVNIH PREDMETA U SRBIJI

(Onlineistrazivanja) Sistem proizvodnje i potrošnje tekstila ima ogroman uticaj na životnu sredinu, klimu i društvo. Odeća, obuća i tekstil za domaćinstvo zauzimaju četvrto m

3D - Digitalna Direktna Demokratija

(vladam975) Poštovani budući digitalni birači, poštovani nosioci promena, Ova anketa je prvi korak ka kreiranju platforme koja bi omogućila da u Srbiji imamo Direktnu ( bezp

Stavovi studenata

(MKovacevic) Molim Vas da odgovorite na sledeca pitanja Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računar društvene mreže rad u Office paketu traženje inf

IKT

(Katarina996) Molimo Vas da odgovorite na sledeća pitanja. Koliko je primena računara bila zastupljena u nastavi na Vašim dosadašnjim studijama na Hemijskom fakultetu? veoma

IKT

(Jelena_96) Molim Vas da odgovorite na sledeća pitanja. Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računare. društvene mreže rad u Office paketu traženje

Stavovi studenata

(Marijana96) Postovane kolege i koleginice, Molim Vas da odgovorite na sledeca pitanja. Označite polja ispred aktivnosti zbog kojih najviše koristite računare. društvene mre

Uslužno preduzeće AJTIKO

(zlatokosa1) OPIS DELATNOSTI: Nudimo usluge programiranja, obrade slika, profesionalni konsalting iz mnogih oblasti IT tehnologija, kombinovanje tipografije, ilustracije, fot

Preduzeće AJTIKO

(zlatokosa1) OPIS DELATNOSTI: Nudimo usluge programiranja, obrade slika, profesionalni konsalting iz mnogih oblasti IT tehnologija, kombinovanje tipografije, ilustracije, fot

Vodosnabdevanje

(lLucky) Hvala za učešće u ovoj anonimnoj anketi :) Molim da anketu popunjavaju samo punoletna lica bez obzira na pol i mesto. Vaš pol (rod) i mesto boravka Ženski pol, ži

Savremene tehnologije u skolstvu

(delakroa) Dobrodosli u anketu o primeni savremenih tehnologija! Da li koristite internet za ucenje? Mislite li da je kvalitetnije ucenje pomocu racunara? Mislim da jeste Mis

Vaša interesovanja

(oreova_mala) Zdravo svima! Ova anketa je kreiranja radi uzimanja određenih informacija o Vašim interesovanjima. Pažljivo pročitajte pitanja i izaberite odgovor koji Vam odgo

Kakve dnevne novine želimo? - 2015

(Onlineistrazivanja) Da li ste i koliko zainteresovani da u dnevnim novinama čitate o sledećim temama? Spoljna politika Unutrašnja politika Politički život u lokalnoj sredini

Istraživanje o konzumiranju duvanskih proizvoda

(Bazinga94) Pozivam vas, da popunite anketu koja mi je potrebna za seminarski rad iz psihologije. Anketa je anonimna. Da li konzumirate duvanske proizvode? Koje duvanske pro

Ocena vladajućeg sentimenta hashtaga #NetBot

(Mooshema) Ovom anketom želimo da istražimo vaš utisak o sentimentu konverzacije koji ste imali, ako ste pratili na Tviteru hashtag #NetBot (panel (Zlo)upotreba interneta, Me

Rock muzika

(Snow90) Dajte vaše najiskrenije mišljenje. :) Da li mislite da rock muzika još uvek postoji kod nas? Da li smatrate da se j