Centar za istraživanja

English Srpski Српски

Mobilne skole zagovaranja (48)

Poštovana/i, Institut za održive zajednice (ISC) od 2008. godine sprovodi program Mobilne škole zagovaranja (MAS). Cilj ovog programa je bio da u lokalnim zajednicama širom Srbije razvije kapacitete građana/ki potrebne za planiranje i sprovođenje efektivnih kampanja javnog zagovaranja. Tim angažovan od strane ISC trenutno sprovodi procenu uspešnosti MAS programa. Ovaj upitnik namenjen je predstavnicima/ama organizacija civilnog društva koje nisu učestvovale u MAS programu, sa ciljem da sagledamo i druge inicijative javnog zagovaranja i prilike za izgradnju kapaciteta. Za popunjavanje upitnika je dovoljno da izdvojite 10 minuta Vašeg vremena. Hvala unapred!

Ključne reči: evaluacija,javno zagovaranje,organizacije civilnog društva,razvoj kapaciteta,

1. U kojoj opštini živite?

Bečej • novi sad • Novi Beograd • Rakovica • Palilula • Beograd • Zajecar • Leskovac • Obrenovac • Pancevo • Smederevska Palanka • Grocka • Niš, Medijana • Novi Sad, Vojvodina, Srbija • zemun • Backa Palanka • С Паланка • Majdanpek • Sombor • PARAĆIN • Brus • Valjevo • Krusevac • požega • Аrilje • Prijepolje • Veliko Gradište • Kragujevac • Alibunar. • Ada • Nis, Mediana • Niš •

2. Molimo Vas da označite uzrast / godine starosti.

do 25 - 8.33% (4)
26-35 - 37.50% (18)
36-45 - 35.42% (17)
46-55 - 10.42% (5)
više od 55 - 8.33% (4)

3. U rad koje organizacije civilnog društva ste aktivno uključeni?

da • Obrazovanje plus • SRSR • Helijum • Udruženje za pomoć i podršku osobama sa cističnom fibrozom u Vojvodini OSMEH • Graditelji mira • 13 godina • NVO Logos • AS - Centar za osnaživanje mladih osoba koje žive sa HIV-om i AIDS-om • Udruženje "Centar mladih Roma" Požega • udruzenje gradjana • Omladinski centar Backe Palanke • Becejsko udruzenje mladih • Sociativa, Udruženje Roditelja • Разним • Ljudi za životinje • Somborski edukativni centar • NGO Plant, Nis • Ni u jednu. • CZOR • udruženje građana Ekobečej • BUM • Nvo Duga • pancevacke organizacije mladih i za mlade • Udruženje građan "Poverenje" • birodi • Inicijativa za inkluziju VelikiMali • UG Education Association, Novi Sad • Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Šumadija, Sportski savez osoba sa invaliditetom Šumadije • edukacija za 21. vek • NAPOR • Centar za gradjansko delovanje • ''Ekološko udruženje Rzav-God Save Rzav'' • Ljudska prava • Otvoreni klub • nisam ukljucen • Kafic • Iz Kruga Beograd • Info centar (udruženje) • AGRONOMSKO DRUŠTVO SRBIJE , SRPSKO DRUŠTVO ZA VANREDNE SITUACIJE • edit centar • Omladinski klub • .... • nigde • Odbor za ljudska prava • Timocki Omladinski Centar i Omladina JAZAS-a Zajecar •

4. Da li ste učestvovali u obukama koje je organizovao Institut za održive zajednice (ISC) pod nazivom Mobilne škole zagovaranja (MAS program)?

Ne - 97.92% (47)
Da - 2.08% (1)

5. Koliko često je u poslednjih 5 godina vaša organizacija sprovodila inicijative javnog zagovaranja?

nikad - 39.58% (19)
jednom - 10.42% (5)
dva puta - 10.42% (5)
tri-četiri puta - 16.67% (8)
pet puta - 0%
češće od pet puta - 22.92% (11)

6. Ukoliko nikada ili retko sprovodite akcije javnog zagovaranja, ocenite skalom aspekte koji su na to uticali

1 - najmanji uticaj / 5 - najveći uticaj

nemamo potrebna znanja i veštine:
1 - 12.50% (4)
2 - 31.25% (10)
3 - 28.13% (9)
4 - 18.75% (6)
5 - 9.38% (3)

smatramo da to nije adekvatan način za temu i ciljnu grupu kojom se bavimo:
1 - 50.00% (16)
2 - 15.63% (5)
3 - 12.50% (4)
4 - 18.75% (6)
5 - 3.13% (1)

smatramo da akcije javnog zagovaranja ne mogu da dovedu do promene koju želimo da postignemo:
1 - 66.67% (20)
2 - 13.33% (4)
3 - 10.00% (3)
4 - 10.00% (3)
5 - 0%

nemamo sredstava za to:
1 - 11.43% (4)
2 - 8.57% (3)
3 - 17.14% (6)
4 - 28.57% (10)
5 - 34.29% (12)

nemamo podršku od strane drugih udruženja i institucija:
1 - 18.18% (6)
2 - 9.09% (3)
3 - 30.30% (10)
4 - 18.18% (6)
5 - 24.24% (8)

nemamo podršku u zajednici:
1 - 18.18% (6)
2 - 18.18% (6)
3 - 21.21% (7)
4 - 15.15% (5)
5 - 27.27% (9)

7. Molimo Vas da po značaju rangirate preduslove za uspešno javno zagovaranje

koristeći strelice poređajte preduslove tako da na vrhu bude najvažniji, a na dnu najmanje važan

finansijska sredstva - 17.56% (3.6875)
znanja i veštine - 11.90% (2.5)
partnerstva - 17.46% (3.6666666666667)
značaj teme za organizaciju - 21.43% (4.5)
procena mogućnosti uticaja - 17.96% (3.7708333333333)
značaj teme za građane - 13.69% (2.875)

8. Posmatrajući samo znanja i veštine, u kojoj meri smatrate da ovaj aspekt utiče na efektivnost zagovaranja?

1 - uopšte ne utiče / 5 - presudno je

značaj znanja i veština:
1 - 2.08% (1)
2 - 4.17% (2)
3 - 6.25% (3)
4 - 37.50% (18)
5 - 50.00% (24)

9. Da li su članovi/ce vašeg udruženja imali priliku da tokom poslednjih 5 godina učestvuju na treninzima/obukama u vezi javnog zagovaranja?

ne - 50.00% (24)
na jednoj obuci - 25.00% (12)
na 2-3 obuke - 12.50% (6)
na 3-5 obuka - 4.17% (2)
na više od 5 obuka - 8.33% (4)

10. Ukoliko ste imali priliku da učestvujete, koje su bile teme ovih obuka?

Ukoliko niste učestvovali na obukama, pređite na sledeće pitanje

Javno zagovaranje • Zagovaranje za budžet • podizanje svesti o ekološkim izazovima • Šta je javno zagovaranje i kako se radi • korupcija • Javni nastup i zagovaranje za promene • Javno zagovaranje praktične politike • Lobiranje i zagovaranje • Saradnja sa lokalnom samoupravom • Javno zagovaranje u lokalnoj zajednici, Javno zagovaranje za poboljsanje položaja ranjivih grupa • zagovaranje za priključenju EU, uvođenje ekoloških standarda, za očuvanje prirodnih resursa, za standarde u proizvodnji zdrave bezbedne hrane, za poljoprivrednu proizvodnju bez gmo, za obrazovanje siromašnih žena, • Ljudska prava , aktivizam, preduzetnistvo, uticaj na donosioce odluka • Javno zagovaranje i lobiranje, Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine (ne postoji vise), 2008. ili 2009. godine. • prava dece/osoba sa invaliditetom, antidiskriminacija, socijalna inkluzija, inkluzivno obrazovanje itd. • Upotreba online AlaTa za žagovaranje • Javno lobiranje i zagovaranje za osobe koje žive sa HIV-om i javno lobiranje • Ukljucivanje gradjana u procese donosenja odluka, gradjenje imidza organizacije, nastup u medijima, sklapanje partnerstava sa drugim organizacijama, institucijama... • Active Citizens • javno zagovaranje na lokalnom nivou, nacionalnom nivou, za promenu budžetskih politika, •

11. Ko je organizovao i vodio te obuke?

Ukoliko niste učestvovali na obukama, pređite na sledeće pitanje

ISC • TIM 3, Obuka & Odluka • Britich Council • Omladina JAZAS-a, iz Beograda i Međunarodna mreža pomoći (IAN) • Res polis, MOS, Grupa Hajde da, Protecta NIS, Toplicki centar za demokratiju i ljudska prava... • YEG • Beogradska otvorena škola (BOŠ), Evropski pokret u Srbiji, Centar za razvoj građanskog društva „Protecta“ i UNECOOP, uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške • Gradjanske inicijative • REC, BOŠ, GI, SAN EKO,SEKO životna sredina i energetika • Start up centar Kragujevac • ISC, Otvoreni klub, • Centar za prava deteta - Uzice, Hajde da... , NAPOR, Zive biblioteke - Savet Evrope , Inicijativa mladih za zastitu ljudskih prava • Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine • Forum Syd, Zarko Sunderic • Ne sećam se • NVO iz Beograda • Balkanski fond za lokalne inicijative • Organizacije civilnog društva, međunarodni donatori, međunarodne organizacije •

12. Kako procenjujete nivo znanja i veština vaše organizacije u sledećim oblastima?

1 - uopšte ne posedujemo / 5 - veoma smo kompetentne/i

definisanje ciljeva zagovaranja:
1 - 8.33% (4)
2 - 14.58% (7)
3 - 22.92% (11)
4 - 27.08% (13)
5 - 27.08% (13)

razvoj partnerstava:
1 - 6.25% (3)
2 - 8.33% (4)
3 - 29.17% (14)
4 - 33.33% (16)
5 - 22.92% (11)

komunikacijske veštine:
1 - 0%
2 - 6.25% (3)
3 - 12.50% (6)
4 - 41.67% (20)
5 - 39.58% (19)

medijski nastup:
1 - 4.17% (2)
2 - 10.42% (5)
3 - 22.92% (11)
4 - 39.58% (19)
5 - 22.92% (11)

veštine pregovaranja:
1 - 6.25% (3)
2 - 12.50% (6)
3 - 25.00% (12)
4 - 37.50% (18)
5 - 18.75% (9)

prikupljanje sredstava:
1 - 10.42% (5)
2 - 25.00% (12)
3 - 25.00% (12)
4 - 29.17% (14)
5 - 10.42% (5)

poznavanje rada institucija:
1 - 4.17% (2)
2 - 14.58% (7)
3 - 18.75% (9)
4 - 35.42% (17)
5 - 27.08% (13)

uključivanje građana:
1 - 10.42% (5)
2 - 10.42% (5)
3 - 27.08% (13)
4 - 25.00% (12)
5 - 27.08% (13)

13. Označite koje kompetencije nedostaju vašoj organizaciji.

možete odabrati više odgovora

definisanje ciljeva zagovaranja - 8.76% (12)
razvoj partnerstava - 13.87% (19)
komunikacijske veštine - 8.76% (12)
medijski nastup - 10.95% (15)
pregovaranje - 14.60% (20)
prikupljanje sredstava - 18.25% (25)
poznavanje rada institucija - 10.95% (15)
uključivanje građana - 11.68% (16)
nešto drugo - 0%
Nesto drugo - 2.19% (3)
poznavanje mehanizama koordinacije razlicitih sektora/ministarstava • teme koje bi mi zagovarali nisu in i vladjuca klasa je protiv njih • nista •

14. Šta smatrate da su najveće prepreke za javno zagovaranje u Srbiji?

možete odabrati više odgovora

zatvorenost institucija - 29.51% (36)
položaj i imidž udruženja - 15.57% (19)
nedostatak sredstava - 16.39% (20)
nespremnost udruženja da sarađuju i umrežavaju se - 17.21% (21)
nedostatak kompetencija za javno zagovaranje - 18.85% (23)
nešto drugo - 0%
Nesto drugo - 2.46% (3)
nista • Slaba zainteresovanost građana za učešće u javnom životu • zagovaranje sluzi za samom jedan set interesa •

15. Kakva podrška vam je potrebna da bi se više bavili javnim zagovaranjem?

možete odabrati više odgovora

dodatne obuke - 21.58% (30)
mentorska podrška - 22.30% (31)
finansijska sredstva - 22.30% (31)
primeri dobre prakse - 17.99% (25)
partnerstva - 14.39% (20)
nešto drugo - 0%
Nesto drugo - 1.44% (2)
sloboda medija i funkcinalnija demokratija • nista •

Komentari (0)

Slične ankete

sladja.srce

(sladja.srce) Dragi moji, dobrodosli na ovaj divan sajt pun mogucnosti da iskazete svoje misljenje pomocu anketa koje cemo vam ponuditi Da li se hranite zdravo Da li pratite

skolstvo

(radmilatea) malo pitanja a puno znace Da li je skola u stalnom kontaktu sa vama kao roditeljem? Da li ste uvek informisani o uspehu vaseg deteta> Da li su roditeljski sastan

Generacija X i informacione tehnologije

(Filipovska) Anketae sprovodi kako bi uvideli koliko generacija X koristi informacione tehnologije, koje najčešće koristi i da li ih koristi prilikom odabira turističke desti

Korištenje aplikacija na mobilnim uređajima

(ElaIva) U koju svrhu najviše koristiš mobilne aplikacije? Igranje igrica Pristup društvenim mrežama Zdravlje i vježbanje Fotografiranje Nešto drugo Koju društvenu mrežu najv

13.plata 2016

(Onlineistrazivanja) Da li ste zaposleni? Da u privatnom preduzeću čiji su vlasnici iz Srbije Da u privatnom preduzeću čiji su vlasnici iz država EU Da u privatnom preduzeću

Primena racunara u nastavi

(NVujic) Poštovani, Anketa je namenjena svim onima koji se bave vaspitno-obrazovnim radom na temu primene racunara u nastavi. Primena racunara omogucava nastavniku da: uvek d

Predavači teorijske nastave

(USER14082) Poštovani kolege predavači, ova anketa ima za cilj da istraži koje su to nastavne metode i nastavna sredstva koje predavači praktikuju, da li se strogo prdržavamo

Internet Kupovina

(crackermax) Prevelike cene u brendiranim prodavnicama sve cesce nas teraju da svakodnevne stvari kupujemo preko interneta. Da li kupujete preko interneta? Koliko cesto kupu

dejana68m.

(dejana68m.) želim dobrodošlicu svima koji žele da kažu svoje mišljenje o ovoj temi 1, Koje je vaše mišljenje o inkluziji u školi 2. Mislite li da je ovakva nastava moguće da

KOMUNIKACIJA

(ivanavujic) Molimo te da nam naznačite u kojoj meri te opisuje svaka od navedenih rečenica.Upitinik je anoniman i nema tačnih i netačnih odgovora. Svaki odgovor je dobar, uk

Tržišni udio dominantnih operatera mobilne telefonije

(samiraa) Dobro došli U kojem gradu živite ? Banja Luka Bijeljina Mostar Sarajevo Travnik Tuzla Zenica Other Kojeg operatera mobilne telefonije koristite BH Telecom HT- Erone

Naša Kuršumlija

(borispk) Poštovani korisniče ova anketa je namenjena da bi smo proverili koliko ste zadovoljni Vašim statusom i političkoj situaciji u našoj opštini, molim Vas da ovu našu

Savremene tehnologije u skolstvu

(delakroa) Dobrodosli u anketu o primeni savremenih tehnologija! Da li koristite internet za ucenje? Mislite li da je kvalitetnije ucenje pomocu racunara? Mislim da jeste Mis

Merenje zadovoljstva studenata na Specijalističkim studijama Visoke turističke škole

(vturkulj) Molimo vas da izdvojite nekoliko minuta i popunite upitnik u cilju unapređenja kvaliteta nastave Specijalističkih studija Visoke turističke škole. Da li ste zadovo

Koliko slušate radio, kada, u kojim terminima? Vaši prijedlozi za stavljanje radio industrije na viši nivo

(Amina23) Molim vas da svojim kratkim odgovorima date svoj doprinos za izradu Master rada na temu "Društvena i profesionalna