Centar online istraživanja
English Srpski Српски

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV o prilogu HRT-a o protestu "1 od 5000.000" (26)

Ključne reči: ,

1. Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link!

3 • ja sam za promenu • Slažem se sa podacima koje su preneli za razliku od naših medija. • 200 • 1 • Objektivno, jasno, sa jasnim prikazom ko protestvuje i zasto. • Sranje • Pokusaj srpske opozicije da na silu nateraju narod da obori onog koji radi za dobrobit srpkog naroda,a dovede na vlast ine koji su vrsili ekonomski genicid nad srpskim narodom! • Dobar prilog • uzivaju hrvati • Prvi put da cujem istinu od Hrvata,neocekivano • nemam komentar • Veoma pozitivna • Објективно • не разумем шта се од мене овде очекује да урадим, није дато никакво упутство за оцењивање прилога • MISLIM DA NIJE NA MOJU ŽALOST BILO 40000 • odlican prilog! • Realnost a ne nazadnjacka laz • Izuzetno dobar opis protesta "gradjanski i patriotski otpor Vucicu" • Objektivno • Rekao je istinu! Kad RTS ne sme, oni smeju. • Narodu je dosta tiranije i strahovlade jednog čoveka. • sažet, lak za razumeti, sadrži činjenice • Усташе ко усташе. Немају паметнија посла. • Glupo. •

2. Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima.

Tema priloga je bitna za građane:
Da u velikoj meri - 65.38% (17)
Da, osrednje - 3.85% (1)
Da, u maloj meri - 7.69% (2)
Ne - 7.69% (2)
Ne mogu da ocenim - 15.38% (4)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 0%

Prisutne su relevane činjenice koje su proverive,tačne i logično povezane :
Da u velikoj meri - 38.46% (10)
Da, osrednje - 23.08% (6)
Da, u maloj meri - 7.69% (2)
Ne - 26.92% (7)
Ne mogu da ocenim - 3.85% (1)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 0%

Postoje najmanje dve strane u prilogu :
Da u velikoj meri - 19.23% (5)
Da, osrednje - 19.23% (5)
Da, u maloj meri - 19.23% (5)
Ne - 26.92% (7)
Ne mogu da ocenim - 11.54% (3)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 3.85% (1)

Prikazan društveni, politčki i ekonomski kontekst u kojem se dešava povod/tema priloga:
Da u velikoj meri - 46.15% (12)
Da, osrednje - 19.23% (5)
Da, u maloj meri - 11.54% (3)
Ne - 11.54% (3)
Ne mogu da ocenim - 11.54% (3)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 0%

Prisutno produbljivanje i istraživanje teme/povoda priloga:
Da u velikoj meri - 34.62% (9)
Da, osrednje - 15.38% (4)
Da, u maloj meri - 19.23% (5)
Ne - 23.08% (6)
Ne mogu da ocenim - 3.85% (1)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 3.85% (1)

Vizuelna i tehnička oprema, prijemčivost za čitaoce/slušaoca/gledaoca:
Da u velikoj meri - 34.62% (9)
Da, osrednje - 11.54% (3)
Da, u maloj meri - 19.23% (5)
Ne - 19.23% (5)
Ne mogu da ocenim - 11.54% (3)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 3.85% (1)

Podstiče na aktivizam i javno delovanje građana :
Da u velikoj meri - 38.46% (10)
Da, osrednje - 7.69% (2)
Da, u maloj meri - 7.69% (2)
Ne - 34.62% (9)
Ne mogu da ocenim - 11.54% (3)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 0%

Postoji zaključak/poenta:
Da u velikoj meri - 34.62% (9)
Da, osrednje - 15.38% (4)
Da, u maloj meri - 15.38% (4)
Ne - 26.92% (7)
Ne mogu da ocenim - 3.85% (1)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 3.85% (1)

Skretanje pažnje sa neproverenim informacijama :
Da u velikoj meri - 11.54% (3)
Da, osrednje - 3.85% (1)
Da, u maloj meri - 23.08% (6)
Ne - 38.46% (10)
Ne mogu da ocenim - 7.69% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 15.38% (4)

Poziva na odgovornost za neučinjeno:
Da u velikoj meri - 23.08% (6)
Da, osrednje - 7.69% (2)
Da, u maloj meri - 26.92% (7)
Ne - 26.92% (7)
Ne mogu da ocenim - 7.69% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 7.69% (2)

Nudi rešenje za probleme:
Da u velikoj meri - 11.54% (3)
Da, osrednje - 11.54% (3)
Da, u maloj meri - 7.69% (2)
Ne - 50.00% (13)
Ne mogu da ocenim - 7.69% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 11.54% (3)

Inicira rešavanje problema:
Da u velikoj meri - 19.23% (5)
Da, osrednje - 3.85% (1)
Da, u maloj meri - 15.38% (4)
Ne - 34.62% (9)
Ne mogu da ocenim - 15.38% (4)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 11.54% (3)

Postoji kršenje pretpostavke nevinosti:
Da u velikoj meri - 15.38% (4)
Da, osrednje - 7.69% (2)
Da, u maloj meri - 23.08% (6)
Ne - 26.92% (7)
Ne mogu da ocenim - 19.23% (5)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 7.69% (2)

Ad hominem argumentacija/Argumentacija se bazira na oceni ličnosti:
Da u velikoj meri - 23.08% (6)
Da, osrednje - 15.38% (4)
Da, u maloj meri - 15.38% (4)
Ne - 23.08% (6)
Ne mogu da ocenim - 15.38% (4)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 7.69% (2)

Senzacionalizam, uzbunjivanje javnosti s ciljem ostvarivanja snažnog utiska:
Da u velikoj meri - 26.92% (7)
Da, osrednje - 15.38% (4)
Da, u maloj meri - 7.69% (2)
Ne - 34.62% (9)
Ne mogu da ocenim - 3.85% (1)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 11.54% (3)

Govor mržnje:
Da u velikoj meri - 15.38% (4)
Da, osrednje - 3.85% (1)
Da, u maloj meri - 11.54% (3)
Ne - 38.46% (10)
Ne mogu da ocenim - 7.69% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 23.08% (6)

Čuje se glas/mišljenje građana:
Da u velikoj meri - 23.08% (6)
Da, osrednje - 30.77% (8)
Da, u maloj meri - 3.85% (1)
Ne - 34.62% (9)
Ne mogu da ocenim - 3.85% (1)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 3.85% (1)

Izvori informacija su jasni :
Da u velikoj meri - 46.15% (12)
Da, osrednje - 7.69% (2)
Da, u maloj meri - 23.08% (6)
Ne - 23.08% (6)
Ne mogu da ocenim - 0%
Ne odnosi se na ovaj prilog - 0%

Izneti argumenti su kredibilni:
Da u velikoj meri - 30.77% (8)
Da, osrednje - 15.38% (4)
Da, u maloj meri - 26.92% (7)
Ne - 26.92% (7)
Ne mogu da ocenim - 0%
Ne odnosi se na ovaj prilog - 0%

Novinar pita ono sto biste Vi pitali:
Da u velikoj meri - 38.46% (10)
Da, osrednje - 7.69% (2)
Da, u maloj meri - 15.38% (4)
Ne - 23.08% (6)
Ne mogu da ocenim - 0%
Ne odnosi se na ovaj prilog - 15.38% (4)

Sadrži informacije koje su bitne za teme :
Da u velikoj meri - 46.15% (12)
Da, osrednje - 23.08% (6)
Da, u maloj meri - 11.54% (3)
Ne - 11.54% (3)
Ne mogu da ocenim - 3.85% (1)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 3.85% (1)

Sadrži argumenta koji su odgovarajuća za temu:
Da u velikoj meri - 42.31% (11)
Da, osrednje - 19.23% (5)
Da, u maloj meri - 15.38% (4)
Ne - 15.38% (4)
Ne mogu da ocenim - 3.85% (1)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 3.85% (1)

Činjenice koje se iznose su proverive i tačne:
Da u velikoj meri - 38.46% (10)
Da, osrednje - 23.08% (6)
Da, u maloj meri - 11.54% (3)
Ne - 23.08% (6)
Ne mogu da ocenim - 3.85% (1)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 0%

Jasno se vide izvori iznetih tvrdnji i činjenica:
Da u velikoj meri - 34.62% (9)
Da, osrednje - 19.23% (5)
Da, u maloj meri - 30.77% (8)
Ne - 15.38% (4)
Ne mogu da ocenim - 0%
Ne odnosi se na ovaj prilog - 0%

Prisutne su glasine i klevete:
Da u velikoj meri - 15.38% (4)
Da, osrednje - 11.54% (3)
Da, u maloj meri - 19.23% (5)
Ne - 34.62% (9)
Ne mogu da ocenim - 0%
Ne odnosi se na ovaj prilog - 19.23% (5)

Stavovi koji se iznose su proverivi i tačni:
Da u velikoj meri - 42.31% (11)
Da, osrednje - 19.23% (5)
Da, u maloj meri - 11.54% (3)
Ne - 19.23% (5)
Ne mogu da ocenim - 0%
Ne odnosi se na ovaj prilog - 7.69% (2)

Sagovornicu su relevatni za temu:
Da u velikoj meri - 15.38% (4)
Da, osrednje - 3.85% (1)
Da, u maloj meri - 7.69% (2)
Ne - 26.92% (7)
Ne mogu da ocenim - 11.54% (3)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 34.62% (9)

Sadržaj priloga je razumljiv:
Da u velikoj meri - 53.85% (14)
Da, osrednje - 7.69% (2)
Da, u maloj meri - 15.38% (4)
Ne - 15.38% (4)
Ne mogu da ocenim - 7.69% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 0%

Prisutna diskriminacija:
Da u velikoj meri - 15.38% (4)
Da, osrednje - 0%
Da, u maloj meri - 19.23% (5)
Ne - 38.46% (10)
Ne mogu da ocenim - 0%
Ne odnosi se na ovaj prilog - 26.92% (7)

Novinar propituje sagovornike:
Da u velikoj meri - 11.54% (3)
Da, osrednje - 7.69% (2)
Da, u maloj meri - 11.54% (3)
Ne - 19.23% (5)
Ne mogu da ocenim - 19.23% (5)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 30.77% (8)

Nije bilo bitnih pitanja od strane novinara:
Da u velikoj meri - 7.69% (2)
Da, osrednje - 11.54% (3)
Da, u maloj meri - 15.38% (4)
Ne - 26.92% (7)
Ne mogu da ocenim - 15.38% (4)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 23.08% (6)

Nije bilo bitnih činjenica i stavova koji su relevatni temu:
Da u velikoj meri - 7.69% (2)
Da, osrednje - 3.85% (1)
Da, u maloj meri - 11.54% (3)
Ne - 42.31% (11)
Ne mogu da ocenim - 19.23% (5)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 15.38% (4)

Učesnici u prilogu su relevatni za temu:
Da u velikoj meri - 19.23% (5)
Da, osrednje - 15.38% (4)
Da, u maloj meri - 3.85% (1)
Ne - 26.92% (7)
Ne mogu da ocenim - 15.38% (4)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 19.23% (5)

Novinar zagovara rešenje koja su u interesu građana:
Da u velikoj meri - 15.38% (4)
Da, osrednje - 11.54% (3)
Da, u maloj meri - 11.54% (3)
Ne - 30.77% (8)
Ne mogu da ocenim - 15.38% (4)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 15.38% (4)

Novinar se bavi prikrivenim reklamiranjem:
Da u velikoj meri - 7.69% (2)
Da, osrednje - 7.69% (2)
Da, u maloj meri - 7.69% (2)
Ne - 46.15% (12)
Ne mogu da ocenim - 15.38% (4)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 15.38% (4)

Jedan od aktera u prilogu hvali/promoviše vlast/ili ono što ona radi:
Da u velikoj meri - 0%
Da, osrednje - 3.85% (1)
Da, u maloj meri - 11.54% (3)
Ne - 23.08% (6)
Ne mogu da ocenim - 30.77% (8)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 30.77% (8)

Prisutan govor mržnje :
Da u velikoj meri - 19.23% (5)
Da, osrednje - 3.85% (1)
Da, u maloj meri - 7.69% (2)
Ne - 30.77% (8)
Ne mogu da ocenim - 7.69% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 30.77% (8)

Novinar hvali/promoviše vlast:
Da u velikoj meri - 0%
Da, osrednje - 3.85% (1)
Da, u maloj meri - 7.69% (2)
Ne - 57.69% (15)
Ne mogu da ocenim - 7.69% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 23.08% (6)

Novinar promoviše opoziciju:
Da u velikoj meri - 15.38% (4)
Da, osrednje - 11.54% (3)
Da, u maloj meri - 19.23% (5)
Ne - 30.77% (8)
Ne mogu da ocenim - 3.85% (1)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 19.23% (5)

3. Vi ste?

Predstavnik NUNSa - 0%
Predstavnik UNSa - 0%
Predstavnik PROUNS-a - 0%
Novinar - 0%
Student novinarstva - 0%
Iz NVOa - 0%
Građanin - 100.00% (26)

4. Vi ste?

Radnik NK PK - 3.85% (1)
Radnik VK - 7.69% (2)
Tehničar (mašinski, hemijski, veterinarski, medicinski i sl) - 3.85% (1)
Službenik u administraciji (knjigovođe, računovođe, šalterski službenici i sl.) - 7.69% (2)
Osoblje zaštite (vojna lica, policija) - 7.69% (2)
Rukovodilac (menadžer) nižeg ranga (šefovi, nadzornici, poslovođe i sl.) - 11.54% (3)
Rukovodilac (menadžer) višeg ranga (direktori, direktori sektora, menadžeri i sl.) - 0%
Rukovodilac (menadžer) srednjeg ranga, specijalista - 0%
Stručnjak (inženjeri, profesori, lekari i sl) - 19.23% (5)
Poljoprivrednik - 3.85% (1)
Slobodna profesija (umetnici, slobodni novinari, trgovački putnici i sl.) - 0%
Privatni preduzetnik ima preduzeće sa preko 20 zaposlenih - 0%
Privatni preduzetnik ima preduzeće sa manje od 20 zaposlenih - 0%
Samozaposlen radi samostalno (zanatlije) ali ne pripada slobodnim profesijama - 0%
Sam zaraduje na drugi način - 3.85% (1)
Nezaposlen ostao bez posla - 3.85% (1)
Nezaposlen nikada do sada radio - 0%
Učenik - 3.85% (1)
Student - 3.85% (1)
Domaćica/domaćin (prevashodno se bavi poslovima u kući) - 3.85% (1)
Penzioner - 7.69% (2)
Nesto drugo - 7.69% (2)
докторанд који или ради на црно или на одређено или не ради уопште, јер овде се цене само везе • Profesor na fakultetu •

5. Da su izbori sutra, kako bih se ponašali?

Ne bih glasao - 19.23% (5)
Glasao bih, ali ne znam za koga - 34.62% (9)
Precrtao bih listić - 0%
Glasao za Srpsku naprednu stranku - 15.38% (4)
Glasao za Socijalnističku partiju Srbije - 0%
Glasao za Demokratsku stranku - 3.85% (1)
Glasao za Narodnu stranku - 0%
Glasao za političku partiju/pokret Dragana Đilasa - 15.38% (4)
Glasao za Socijaldemokratsku stranku - 0%
Glasao za Demokratsku stranku Srbije - 0%
Glasao za Liberalno-demokratsku partiju - 0%
Glasao za Srpsku radikalnu stranku - 3.85% (1)
Glasao za Novu stranku - 3.85% (1)
Glasao za Dosta je bilo - 3.85% (1)
Glasao za Srpski pokret Dveri - 0%

Komentari (0)

Slične ankete

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV o prilogu Studija B sa protesta "Stop krvavim košuljama"

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link! Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima. T

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV - Vučič o finansiranju Crvene Zvezde i Partizana

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link! Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima. T

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link! Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima. T

Tvoj stav o protestima u Beogradu

(Onlineistrazivanja) Da li ste učestvovali u protestima u Beogradu? Da, 8.decembra Da, 15. decembra Da, i 8. i 15.decembra Ni 8. i 15.decembra, ali nameravam da učestvujem u

Da se čujemo! Tvoj stav o protestu #1od5000 000 #StopKrvavimKošuljama?

(Onlineistrazivanja) Glavni problem Srbije je: Glavni cilj protesta #1od5000 000 #StopKrvavimKošuljama! treba da bude? Na proteste dolazim, jer ...? Kako bi sebe predstavil

lako i brzo

(dijanica44) dobrodosli u tvoj stav ☺ sta volite da radite u slobodno vreme? pecat trcati voziti biciklo helloo

Tvoj stav o ....

(Onlineistrazivanja) Poštovani panelisti, Tvojstav je krenuo akciju testiranja programa učesnika predstojećih izbora. Promovišući online istraživanja kao način sagledavanja

Tvoj stav o uzbunjivačima (građanima koji ukazuju na zloupotrebe u državnom, privatnom i civilnom sektroru) - COPY

(BIRODI) Poštovani građani, Biro za društvena istraživanja će biti učesnik međunarodne konferencije o uzbunjivačima http://www.poverenik.rs/sr/medjunarodna-konferencija-zasti

Tvoj stav o BIRN-ovoj analizi "ISPUMPAVANJE KOPA I BUDŽETA"

(Onlineistrazivanja) Poštovani, U javnosti se javila polemika povodom teksta Balkanske istraživačke mreže "ISPUMPAVANJE KOPA I BUDŽETA". Želimo da čujemo i Vaš stav. Kakav je

Tvoj stav o 2014.

(Zoran) Kako ocenjujete 2014. godinu kada je u pitanju? Vaše zdravlje Vaš materijalni položaj Vaš kvalitet života Vaš posao/biznis Vaš ljubavni život Veoma pozitivno Pozitivn

Tvoj stav o e-meilu Saše Radulovića upućenog Aleksandru Vučiću

(Zoran) Postovni, Pred Vama je e-meil koji tadašnji minstar privrede Saša Radulović uputio tadašnjem Prvom potpredsedniku, a sadašnjem mandataru za sastav Vlade Srbije Aleks

Anketa o Titu

(www.tvojstav.com) Kakav je Vaš stav o Josipu Brozu Titu Kao ličnosti Kao vojnom komadantu Kao političaru Kao predsedniku SFRJ Pozitivan Ni pozitivan ni negatavin Negativan N

Tvoj stav o uzbunjivačima (građanima koji ukazuju na zloupotrebe u državnom, privatnom i civilnom sektroru)

(BIRODI) Poštovani građani, Biro za društvena istraživanja će biti učesnik međunarodne konferencije o uzbunjivačima http://www.poverenik.rs/sr/medjunarodna-konferencija-zasti

Posao u Srbiji?

(EdoZeco) Da li je teško naći posao u Srbiji i koji su to faktori koji otežavaju zapošljavanje mladih? Posao se dobija ... ako si član neke partije. ako ti je roditelj neki

Da li je tržištu u Srbiji potrebna veća ponuda garderobe za punije osobe?

(Jelena113) Kataloškim poručivanjem garderobe "+Size" veličina dobijate mogućnost kupovine komforne i kvalitetne odeće prema