BIRODI

English Srpski

Anketa o zahtevima protesta "Protiv diktature" (163)

Ključne reči: ,

1. Kakav je Vas stav prema protestima "Protiv diktature?"

Podržavam i učestvujem - 31.29% (51)
Podržavam ali ne učestvujem - 53.37% (87)
Ne podržavam i spreman da učestvujem u kontraprotestima - 1.23% (2)
Ne podržavam, ali nisam spreman da učestvujem u kontraprotestima - 12.88% (21)
Nemam stav - 1.23% (2)

2. Da li podržavate navedene zahteve?

Nezavisna provera regularnosti predsedničkih izbora :
Da, i spreman sa da se angažujem na ostvarivanju - 55.21% (90)
Da, ali nisam spreman sa da se angažujem na ostvarivanju - 34.36% (56)
Ne - 10.43% (17)

Krivična odgovornost za sve koji su odgovorni za eventualne neregularnosti u kampanju :
Da, i spreman sa da se angažujem na ostvarivanju - 57.06% (93)
Da, ali nisam spreman sa da se angažujem na ostvarivanju - 38.04% (62)
Ne - 4.91% (8)

Krivična odgovornost za sve koji su odgovorni za eventualne neregularnosti tokom glasanja i brojanja glasova:
Da, i spreman sa da se angažujem na ostvarivanju - 56.44% (92)
Da, ali nisam spreman sa da se angažujem na ostvarivanju - 38.65% (63)
Ne - 4.91% (8)

Smena odgovornih urednika RTV-a :
Da, i spreman sa da se angažujem na ostvarivanju - 50.31% (82)
Da, ali nisam spreman sa da se angažujem na ostvarivanju - 34.36% (56)
Ne - 15.34% (25)

Smena odgovornih urednika RTS-a :
Da, i spreman sa da se angažujem na ostvarivanju - 50.92% (83)
Da, ali nisam spreman sa da se angažujem na ostvarivanju - 36.20% (59)
Ne - 12.88% (21)

Oštro sankcionisanje urednika svih medija koji krše medijske zakone :
Da, i spreman sa da se angažujem na ostvarivanju - 55.83% (91)
Da, ali nisam spreman sa da se angažujem na ostvarivanju - 40.49% (66)
Ne - 3.68% (6)

Oštro sankcionisanje urednika svih medija koji krše medijske zakone Kodeks novinara Srbije:
Da, i spreman sa da se angažujem na ostvarivanju - 55.21% (90)
Da, ali nisam spreman sa da se angažujem na ostvarivanju - 41.10% (67)
Ne - 3.68% (6)

Razrešenje svih stranačkih i korumpiranih funkcionera u javnim preduzećima :
Da, i spreman sa da se angažujem na ostvarivanju - 58.90% (96)
Da, ali nisam spreman sa da se angažujem na ostvarivanju - 36.20% (59)
Ne - 4.91% (8)

Decentralizacija i premeštanje političke moći na lokalni nivo:
Da, i spreman sa da se angažujem na ostvarivanju - 53.99% (88)
Da, ali nisam spreman sa da se angažujem na ostvarivanju - 31.90% (52)
Ne - 14.11% (23)

Zaštita prava i poboljšanje statusa svih radnika:
Da, i spreman sa da se angažujem na ostvarivanju - 65.64% (107)
Da, ali nisam spreman sa da se angažujem na ostvarivanju - 28.22% (46)
Ne - 6.13% (10)

Zaštita životnog standarda stanovništva:
Da, i spreman sa da se angažujem na ostvarivanju - 66.87% (109)
Da, ali nisam spreman sa da se angažujem na ostvarivanju - 26.38% (43)
Ne - 6.75% (11)

Javno finansirano i svima dostupno zdravstvo:
Da, i spreman sa da se angažujem na ostvarivanju - 64.42% (105)
Da, ali nisam spreman sa da se angažujem na ostvarivanju - 29.45% (48)
Ne - 6.13% (10)

Javno finansirano i svima dostupno obrazovanje:
Da, i spreman sa da se angažujem na ostvarivanju - 63.80% (104)
Da, ali nisam spreman sa da se angažujem na ostvarivanju - 30.06% (49)
Ne - 6.13% (10)

3. Starost?

do 18 godina - 2.45% (4)
Od 19 do 25 godina - 12.88% (21)
Od 26 do 35 godina - 26.38% (43)
Od 36 do 45 godina - 21.47% (35)
od 46 do 55 godina - 16.56% (27)
od 56 do 65 godina - 13.50% (22)
Preko 65 godina - 6.75% (11)

4. Radni status?

Nezaposlen duže od 6 meseci - 18.40% (30)
Nezaposlen kraće od 6 meseci - 3.07% (5)
Zaposlen u javnom sektoru - 15.34% (25)
Zaposlen u privatnom sektoru - 28.83% (47)
U procesu obrazovanja - 11.66% (19)
Preduzetnik/vlasnik - 3.68% (6)
Penzioner - 10.43% (17)
Izdržavano lice - 0%
Nesto drugo - 8.59% (14)
student • Sam zaradjuje na drugi nacin • n • advokat • trenutno u inostranstvu • пуно тога • nezaposlena/izdržavana/hronično bolesna • nešto drugo • Живим у иностранству. • Nezaposlen (više godina) visokoobrazovani samohrani roditelj, radi povremeno u inostranstvu • Zaposlen • poljoprivrednik • zaposlen u civilnom sektoru •

5. Za koga ste glasali na prošlim predsedničkim izborima?

Saša Janković - 44.79% (73)
Vuk Jeremić - 6.75% (11)
Vojislav Šešelj - 3.07% (5)
Boško Obradović - 3.07% (5)
Milan Stamatović - 0%
Aleksandar Popović - 1.23% (2)
Nenad Čanak - 0.61% (1)
Saša Radulović - 6.75% (11)
Miroslav Parović - 1.23% (2)
Luka Maksimović alias Ljubiša Preletačević - 8.59% (14)
Aleksandar Vučić - 6.75% (11)
Nisam glasao - 8.59% (14)
Ne želim da kažem - 6.75% (11)
Ne sećam se - 1.84% (3)

Komentari (0)

Slične ankete

Građanski protesti u Srbiji 2018/2019

(jukicmilosav) Želimo saznati Vaše mišljenje o građanskim protestima. Popunite anketu i pozovite prijatelje da urade to isto. Vaše mišljenje je značajno! Kako će se razvijati

Anketa o protestu Beograd NIJE MALI

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli/znate da se u Beogradu već dva meseca održavaju protesti "Beograd NIJE MALI? Da, učestvovao sam Da, ali nisam učestovao Da, znam da se odr

Anketa o RTV preplati

(Onlineistrazivanja) Koliko se gleda RTS u Vašem domaćinstvu? Više od ostalih televizija Isto kao ostale televizije Manje od ostalih televizija Ne gledamo RTS Da li Vaše doma

Anketa o "Slučaju Vladimir Cvijan"

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli za "Slučaj Vladimir Cvijan"? Da Ne Ocenite ponašanje? Nate Mesarević, predsednice Vrhovnog saveta pravosuđa Vladimira Cvijana, sekretara

Anketa o borbi protiv nasilja

(Onlineistrazivanja) Kada je u pitanju nasilje u Srbiji, ono je? Posledica kulturnog modela i tradicije Srbije Posledica stepena i karaktera razvijenosti društva Srbije Posl

Antikorupcijska anketa - Kladovo

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja - BIRODI uz podršku Agencije za sprečavanje korupcije, a u saradnji sa Opštinom Kladovo sprovodi projekat, koji za cilj im

Anketa o nastavi hemije

(Katarina11) Pozdrav :) Da li ste bili zainteresovani na casovima hemije u osnovnoj i srednjoj skoli? Koliko ste razumeli nastavnika o gradivu koje je predavao? Shvatio sam s

Tvoj događaj meseca JUNA 2021 - građani! -

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Anketa za ljude kojima je sluh i govor oštećen - COPY - COPY - COPY - COPY

(Ibolja.app) Poštovani korisnici, ova anketa služi, da bi videli koliko je neophodna aplikacija koja bi bila namenjena prvenstveno ljudima sa oštećenim sluhom i govorom. Mol

Tvoj stav o dešavanju u predsedništvu Srbije

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja želi da čuje Vaše stavove. Molimo Vas da izdvojite dva minuta i popunite anketu. Anketa se radi za potrebe BIRODI-a. Rezu

Stav publike -2021

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Anketa za ljude kojima je sluh i govor oštećen - COPY - COPY

(Ibolja.app) Poštovani korisnici, ova anketa služi, da bi videli koliko je neophodna aplikacija koja bi bila namenjena prvenstveno ljudima sa oštećenim sluhom i govorom. Mol

Anketa za ljude kojima je sluh i govor oštećen - COPY - COPY - COPY

(Ibolja.app) Poštovani korisnici, ova anketa služi, da bi videli koliko je neophodna aplikacija koja bi bila namenjena prvenstveno ljudima sa oštećenim sluhom i govorom. Mol

Tvoj događaj meseca! 2021.

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Prekid štrajka žeđu i glađu Tomislava Nikolića

(Onlineistrazivanja) Pol ispitanika? Muško Žensko Koliko godina imate godina? do 18 godina do 25 godina do 35 godina do 45 g