istraživanje - deliberacija - medijacija

English Srpski

Anketa o strahovima - 2016 (113)

Ključne reči: strahovi,

1. U kojoj meri ste zadovoljni sopstvenim životom?

Potpuno - 4.42% (5)
Uglavnom - 46.90% (53)
Osrednje - 27.43% (31)
Malo - 12.39% (14)
Nimalo - 7.08% (8)
Nemam stav - 1.77% (2)

2. U kojoj meri su prisutne sledeće vrste fobija kod ljudi sa kojima se Vi družite?

aerofobija - bolestan strah od letenja,:
U velikoj meri - 2.65% (3)
Osrednje - 13.27% (15)
U maloj meri - 31.86% (36)
Nimalo - 37.17% (42)
Ne mogu da ocenim - 15.04% (17)

agorafobija - bolestan strah od otvorenog praznog prostora,:
U velikoj meri - 0%
Osrednje - 5.31% (6)
U maloj meri - 5.31% (6)
Nimalo - 78.76% (89)
Ne mogu da ocenim - 10.62% (12)

bakteriofobija - bolestan strah od bakterija,:
U velikoj meri - 1.77% (2)
Osrednje - 10.62% (12)
U maloj meri - 23.89% (27)
Nimalo - 53.98% (61)
Ne mogu da ocenim - 9.73% (11)

erotofobija - bolestan strah od fizicke ljubavi,:
U velikoj meri - 1.77% (2)
Osrednje - 4.42% (5)
U maloj meri - 10.62% (12)
Nimalo - 67.26% (76)
Ne mogu da ocenim - 15.93% (18)

hematofobija - bolestan strah od gledanja krvi,:
U velikoj meri - 7.08% (8)
Osrednje - 15.93% (18)
U maloj meri - 30.09% (34)
Nimalo - 36.28% (41)
Ne mogu da ocenim - 10.62% (12)

hipofobija - bolestan strah od konja,:
U velikoj meri - 0%
Osrednje - 2.65% (3)
U maloj meri - 6.19% (7)
Nimalo - 77.88% (88)
Ne mogu da ocenim - 13.27% (15)

hirofobija - bolestan strah od vode,:
U velikoj meri - 0.88% (1)
Osrednje - 5.31% (6)
U maloj meri - 19.47% (22)
Nimalo - 64.60% (73)
Ne mogu da ocenim - 9.73% (11)

hodofobija - bolestan strah od putovanja,:
U velikoj meri - 0.88% (1)
Osrednje - 1.77% (2)
U maloj meri - 10.62% (12)
Nimalo - 74.34% (84)
Ne mogu da ocenim - 12.39% (14)

kancerofobija - bolestan strah od raka,:
U velikoj meri - 11.50% (13)
Osrednje - 10.62% (12)
U maloj meri - 29.20% (33)
Nimalo - 37.17% (42)
Ne mogu da ocenim - 11.50% (13)

kardifobija - bolestan strah od srcanih bolesti,:
U velikoj meri - 10.62% (12)
Osrednje - 7.08% (8)
U maloj meri - 23.89% (27)
Nimalo - 46.90% (53)
Ne mogu da ocenim - 11.50% (13)

klaustrofobija - bolestan strah od zatvorenog prostora,:
U velikoj meri - 3.54% (4)
Osrednje - 15.04% (17)
U maloj meri - 36.28% (41)
Nimalo - 37.17% (42)
Ne mogu da ocenim - 7.96% (9)

klinofobija - bolestan strah od odlaska u krevet,:
U velikoj meri - 0%
Osrednje - 0.88% (1)
U maloj meri - 6.19% (7)
Nimalo - 78.76% (89)
Ne mogu da ocenim - 14.16% (16)

mizofobija - strah od prljavstine, nescistoce,:
U velikoj meri - 0.88% (1)
Osrednje - 9.73% (11)
U maloj meri - 30.09% (34)
Nimalo - 50.44% (57)
Ne mogu da ocenim - 8.85% (10)

niktofobija - bolestan strah od mraka, tame, noci,:
U velikoj meri - 3.54% (4)
Osrednje - 12.39% (14)
U maloj meri - 36.28% (41)
Nimalo - 38.94% (44)
Ne mogu da ocenim - 8.85% (10)

nozofobija - bolestan strah od bolesti uopste,:
U velikoj meri - 12.39% (14)
Osrednje - 12.39% (14)
U maloj meri - 23.01% (26)
Nimalo - 42.48% (48)
Ne mogu da ocenim - 9.73% (11)

partenofobija - bolestan strah od mladih devojaka,:
U velikoj meri - 1.77% (2)
Osrednje - 0.88% (1)
U maloj meri - 3.54% (4)
Nimalo - 81.42% (92)
Ne mogu da ocenim - 12.39% (14)

pirofobija - bolestan strah od vatre,:
U velikoj meri - 2.65% (3)
Osrednje - 0.88% (1)
U maloj meri - 14.16% (16)
Nimalo - 70.80% (80)
Ne mogu da ocenim - 11.50% (13)

talasofobija - bolestan strah od mora,:
U velikoj meri - 0%
Osrednje - 3.54% (4)
U maloj meri - 12.39% (14)
Nimalo - 73.45% (83)
Ne mogu da ocenim - 10.62% (12)

tanatofobija - bolestan strah od smrti,:
U velikoj meri - 7.96% (9)
Osrednje - 15.04% (17)
U maloj meri - 25.66% (29)
Nimalo - 41.59% (47)
Ne mogu da ocenim - 9.73% (11)

toksofobija - bolestan strah od otrova,:
U velikoj meri - 0.88% (1)
Osrednje - 5.31% (6)
U maloj meri - 14.16% (16)
Nimalo - 68.14% (77)
Ne mogu da ocenim - 11.50% (13)

tripanofobija - bolestan strah od injekcija,:
U velikoj meri - 5.31% (6)
Osrednje - 10.62% (12)
U maloj meri - 29.20% (33)
Nimalo - 45.13% (51)
Ne mogu da ocenim - 9.73% (11)

zoofobija - bolestan strah od zivotinja,:
U velikoj meri - 1.77% (2)
Osrednje - 7.96% (9)
U maloj meri - 17.70% (20)
Nimalo - 64.60% (73)
Ne mogu da ocenim - 7.96% (9)

ksenofobija - bolesna mrznja prema strancima:
U velikoj meri - 3.54% (4)
Osrednje - 10.62% (12)
U maloj meri - 12.39% (14)
Nimalo - 65.49% (74)
Ne mogu da ocenim - 7.96% (9)

3. U kojoj meri smatrate da kod Vas postoje sledeće vrste strahova?

aerofobija - bolestan strah od letenja,:
U velikoj meri - 2.65% (3)
Osrednje - 10.62% (12)
U maloj meri - 31.86% (36)
Nimalo - 54.87% (62)

agorafobija - bolestan strah od otvorenog praznog prostora,:
U velikoj meri - 0.88% (1)
Osrednje - 3.54% (4)
U maloj meri - 10.62% (12)
Nimalo - 84.96% (96)

bakteriofobija - bolestan strah od bakterija,:
U velikoj meri - 3.54% (4)
Osrednje - 5.31% (6)
U maloj meri - 22.12% (25)
Nimalo - 69.03% (78)

erotofobija - bolestan strah od fizicke ljubavi,:
U velikoj meri - 5.31% (6)
Osrednje - 1.77% (2)
U maloj meri - 8.85% (10)
Nimalo - 84.07% (95)

hematofobija - bolestan strah od gledanja krvi,:
U velikoj meri - 1.77% (2)
Osrednje - 8.85% (10)
U maloj meri - 26.55% (30)
Nimalo - 62.83% (71)

hipofobija - bolestan strah od konja,:
U velikoj meri - 0%
Osrednje - 2.65% (3)
U maloj meri - 7.08% (8)
Nimalo - 90.27% (102)

hirofobija - bolestan strah od vode,:
U velikoj meri - 0.88% (1)
Osrednje - 4.42% (5)
U maloj meri - 14.16% (16)
Nimalo - 80.53% (91)

hodofobija - bolestan strah od putovanja,:
U velikoj meri - 0%
Osrednje - 3.54% (4)
U maloj meri - 15.93% (18)
Nimalo - 80.53% (91)

kancerofobija - bolestan strah od raka,:
U velikoj meri - 10.62% (12)
Osrednje - 11.50% (13)
U maloj meri - 28.32% (32)
Nimalo - 49.56% (56)

kardifobija - bolestan strah od srcanih bolesti,:
U velikoj meri - 7.96% (9)
Osrednje - 7.08% (8)
U maloj meri - 30.09% (34)
Nimalo - 54.87% (62)

klaustrofobija - bolestan strah od zatvorenog prostora,:
U velikoj meri - 1.77% (2)
Osrednje - 11.50% (13)
U maloj meri - 28.32% (32)
Nimalo - 58.41% (66)

klinofobija - bolestan strah od odlaska u krevet,:
U velikoj meri - 0.88% (1)
Osrednje - 1.77% (2)
U maloj meri - 6.19% (7)
Nimalo - 91.15% (103)

mizofobija - strah od prljavstine, nescistoce,:
U velikoj meri - 1.77% (2)
Osrednje - 7.96% (9)
U maloj meri - 20.35% (23)
Nimalo - 69.91% (79)

niktofobija - bolestan strah od mraka, tame, noci,:
U velikoj meri - 3.54% (4)
Osrednje - 10.62% (12)
U maloj meri - 26.55% (30)
Nimalo - 59.29% (67)

nozofobija - bolestan strah od bolesti uopste,:
U velikoj meri - 7.08% (8)
Osrednje - 8.85% (10)
U maloj meri - 24.78% (28)
Nimalo - 59.29% (67)

partenofobija - bolestan strah od mladih devojaka,:
U velikoj meri - 1.77% (2)
Osrednje - 2.65% (3)
U maloj meri - 5.31% (6)
Nimalo - 90.27% (102)

pirofobija - bolestan strah od vatre,:
U velikoj meri - 0%
Osrednje - 2.65% (3)
U maloj meri - 17.70% (20)
Nimalo - 79.65% (90)

talasofobija - bolestan strah od mora,:
U velikoj meri - 0%
Osrednje - 6.19% (7)
U maloj meri - 9.73% (11)
Nimalo - 84.07% (95)

tanatofobija - bolestan strah od smrti,:
U velikoj meri - 8.85% (10)
Osrednje - 12.39% (14)
U maloj meri - 22.12% (25)
Nimalo - 56.64% (64)

toksofobija - bolestan strah od otrova,:
U velikoj meri - 1.77% (2)
Osrednje - 7.96% (9)
U maloj meri - 13.27% (15)
Nimalo - 76.99% (87)

tripanofobija - bolestan strah od injekcija,:
U velikoj meri - 2.65% (3)
Osrednje - 3.54% (4)
U maloj meri - 24.78% (28)
Nimalo - 69.03% (78)

zoofobija - bolestan strah od zivotinja,:
U velikoj meri - 0.88% (1)
Osrednje - 0.88% (1)
U maloj meri - 19.47% (22)
Nimalo - 78.76% (89)

ksenofobija - bolesna mrznja prema strancima:
U velikoj meri - 0.88% (1)
Osrednje - 2.65% (3)
U maloj meri - 16.81% (19)
Nimalo - 79.65% (90)

4. Da su izbori sutra, kako bi postupili?

Glasao za SNS - 7.96% (9)
Glasao za SPS - 2.65% (3)
Glasao za DS - 3.54% (4)
Glasao za SDS - 0%
Glasao za DSS - 1.77% (2)
Glasao za LDP - 0%
Glasao za SRS - 2.65% (3)
Glasao za Dosta je bilo - 9.73% (11)
Glasao za Dveri - 4.42% (5)
Ne bi glasao - 27.43% (31)
Neodlućan - 39.82% (45)

5. Pol ispitanika?

Muško - 36.28% (41)
Žensko - 63.72% (72)

6. Koliko godina imate?

18 (7)20 (6)33 (6)32 (5)21 (5)25 (5)29 (5)22 (5)27 (4)28 (4)37 (4)35 (3)31 (3)30 (3)40 (3)38 (3)51 (3)45 (3)34 (3)39 (2)41 (2)46 (2)43 (2)52 (2)59 (2)13 (2)60 (2) • 17 • 62 • 64 • 55 • 56 • 49 • 12 • 24 • 54 • 36 • 23 • 48 • 19 • 57 • 70 • 26 • 100 •

7. Gde živite?

Vojvodina - Backa - 16.81% (19)
Vojvodina - Srem - 3.54% (4)
Vojvodina - Banat - 7.96% (9)
Beograd - centar - 18.58% (21)
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surcin) - 7.96% (9)
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Cacak i Užica) - 7.08% (8)
Sandžak - 0%
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - 15.04% (17)
Istocna Srbija (Bor, Negotin, Zajecar, Majdanpek...) - 2.65% (3)
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - 9.73% (11)
Kosovo - 0.88% (1)
BiH - RS - 3.54% (4)
BiH - FBH - 0.88% (1)
Crna Gora - 2.65% (3)
Makedonija - 0%
Hrvatska - primorski deo - 0%
Hrvatska - kontinenalni deo - 1.77% (2)
Slovenija - 0%
EU države - 0%
Države neclanice EU - 0%
SAD - 0%
Kanada - 0%
Australija - 0%
Rusija - 0%
Latinska Amerika - 0%
Afrika - 0%
Azija - 0.88% (1)
Nesto drugo - 0%

8. Vaše zanimanje?

Radnik NK PK - 1.77% (2)
Radnik VK - 2.65% (3)
Tehničar (mašinski, hemijski, veterinarski, medicinski, i sl) - 10.62% (12)
Službenik u administraciji (knjigovođe, računovođe, šalterski službenici i sl.) - 5.31% (6)
Osoblje zaštite (vojna lica, policija) - 3.54% (4)
Rukovodilac (menadžer) nižeg ranga (šefovi, nadzornici, poslovođe i sl.) - 6.19% (7)
Rukovodilac (menadžer) višeg ranga (direktori, direktori sektora, menadžeri i sl.) - 4.42% (5)
Rukovodilac (menadžer) srednjeg ranga, specijalista - 0.88% (1)
Stručnjak (inženjeri, profesori, lekari i sl) - 9.73% (11)
Poljoprivrednik - 0%
Slobodna profesija (umetnici, slobodni novinari, trgovački putnici i sl.) - 2.65% (3)
Privatni preduzetnik ima preduzeće sa preko 20 zaposlenih - 0.88% (1)
Privatni preduzetnik ima preduzeće sa manje od 20 zaposlenih - 0.88% (1)
Samozaposlen radi samostalno (zanatlije) ali ne pripada slobodnim profesijama - 0%
Sam zarađuje na drugi način - 1.77% (2)
Nezaposlen - 17.70% (20)
Učenik/student u procesu obrazovanja - 17.70% (20)
Domaćica/domaćin (prevashodno se bavi poslovima u kući) - 2.65% (3)
Penzioner - 3.54% (4)
Nesto drugo - 7.08% (8)
radnik osiguranja • Prodavac • Učenica osnovne škole • Fudbaler • ucenik • Advokat • Vaspitač • PRAVNIK •

Komentari (0)

Slične ankete

Izbori ili bojkot?

(UPSS) Ako pristine na izbore kakvi su billi 2014 i 2016 godine, opozicija gubi pravo da govori o neslobodnim medijima, izbornoj krađi, pritiscima na birače, kupovini glaso

Politički panel

(Onlineistrazivanja) Poštovani, BIRODI Vas poziva da popunite identifikacionu anketu i time steknete uslove da budete učesnici placenih anketa na temu poliitike, političkih p

Izborna anketa

(Onlineistrazivanja) Za koga bi trebalo da glasaju Srbi sa Kosova na predsedničkim izborima u Srbiji da su izbori za naredni vikend? Tomislav Nikolić Aleksandar Vućić Saša J

Anketa za volontere 2016

(USER13756) Anketa je anonimna i sadrži 5 pitanja. Da li vam je iskustvo na Green Festu pomoglo da steknete nova znanja i veštine? * Da Ne Ne znam 2. Da li mislite da će vam

Anketa o kusuru - 2016

(Onlineistrazivanja) Da li ste u proteklih mesec dana bili u prilici da Vam neki prodavac nije imao sitan da Vam vratio ceo kusur? Da, puno puta Da, malo puta Ne Ne sećam se

Anketa o predsedničkim izborima 2016. u Sjedinjenim Američkim Državama

(Onlineistrazivanja) Da li pratite izbornu kampanju za predsednika Sjedinjenih Američkih Država? Da, veoma intenzivno Da, intenzivno Da, slabo Nimalo Da li znate koliko kandi

Anketa o položaju zaposlenih u Srbiji - 2016

(Onlineistrazivanja) Šta otežava položaj zaposlenih u Srbiji? Loše radno zakonodavstvo Nesprovođenje radnog zakonodavstva Odnos i postupanje državnih organa u slučajevima krš

Zimnica 2016

(dragana.cojc) Ova anketa ima 6 pitanja. Koristite strelice Levo / Desno na tastaturi da biste se kretali kroz pitanja (sledeće / prethodno), kao i strelice Gore / Dole za kr

Da se danas održavaju lokalni izbori za koga bi ste glasali?

(izbori.vg) Anketa povodom održavanja Lokalnih Izbora 2016 Da se danas održavaju lokalni izbori za koga bi ste glasali? SDS‐SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA NARODNI DEMOKRATSKI POK

Dobrovoljno biranje plana za dogadjaj godine :)

(anja.velisa) Zdravo! Ja sam Anja. Vaša dugogodišnja drugarica. Ovom anketom možete izabrati šta biste najviše žeželi da radite na našem grupnom okupljanju povodom mog 17. ro

Lokalni izbori 2016. Bečej

(17januar) Anketa o lokalnim izborima u Bečeju koji će se održati 24. aprila Da li ćete izaći na izbore? Ocenite dosadašnji rad lokalne samouprave: Užas! Loše, ali bolje od p

IZBORI 2016 NAJOBIMNIJA ANKETA

(www.prirodnolecenje.in.rs) Za 24.april raspisani su parlamentarni, lokalni i pokrajinski izbori. Da li ćete izaći da glasate na izborima 24.aprila? Kome ćete dati svoj glas

Za koga bi ste GLASALI DA SU IZBORI DANAS

(borispk) Ova anketa je namenjena svima koji imaju pravo glasa na sledećim izborima a odnosi se na glasače u Opštini Kuršumlija. ovde možete izneti i Vaše zamerke na političk

Izbori 2016.

(Nine.ninic) Dobrodosli! Ovo je anketa koja zanima, verujte, veliku vecinu birackog tela Srbije... Da li izlazite na predstojece izbore? Izbori,izlaznost,narod,buducnost

Predstavnici građana u upravljačkim i nadzornim telima u javnom sektoru

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Biro za društvena istraživanja namerava da pokrene inicijativu koja za krajni cilj ima stvar