BIRODI

English Srpski

Korupcija u Srbiji (205)

Ključne reči: korupcija,mito,antikorupcija,srbija,

1. Kada bi ste bili u situaciji da definišete glavne ciljeve razvoja Srbije, kojim redom bi ste navedene ciljeve ostvarivali. Šta bi ste ostvarili kao prvo, drugo, treće ?

Obezbeđivanje reda i mira u državi - 9.01% (82)
Obezbeđivanje većeg uticaja građana na rad državnih organa (vlade, skupštine i sudova) - 10.44% (95)
Borba protiv visokih cena - 7.03% (64)
Podrška pravu na slobodno izražavanje mišljenja - 4.73% (43)
Ekonomski rast po svaku cenu - 8.90% (81)
Borba protiv kriminala - 15.60% (142)
Sigurnost i odbrana zemlje - 4.84% (44)
Osavremenjivanje sela i gradova - 7.47% (68)
Stabilan privredan razvoj - 14.40% (131)
Društvo u kojem će se više ceniti ideja nego li novac - 6.15% (56)
Društvo u kojem će biti više ljudskosti i prijateljstva - 6.48% (59)
Veći uticaj zaposlenih na upravljanje u preduzećima - 4.95% (45)

2. Po Vašem mišljenju, u kojoj od ovih institucija sa liste je korupcija najraširenija?

Molimo Vas izaberite najviše četiri odgovora !!!

Predsednik Srbije - 0.77% (7)
Republička vlada - 4.96% (45)
Parlament - 5.07% (46)
Vlada - 5.95% (54)
Opštinska administracija - 9.37% (85)
Vojska - 0.77% (7)
Carina - 6.84% (62)
Poreski organi - 5.84% (53)
Sudstvo - 13.01% (118)
Policija - 10.58% (96)
Telekom - 0.99% (9)
Elektrodistribucija - 1.65% (15)
Agencija za privatizaciju - 8.05% (73)
Agencija za strana ulaganja - 2.21% (20)
Zdravstvo - 11.91% (108)
Direkcija za robne rezerve - 1.65% (15)
Finansijska policija - 4.52% (41)
Narodna banka - 1.54% (14)
Školstvo - 4.30% (39)

3. Po Vašem mišljenju, u kojima profesijama i zanimanjima je korupcija najzastupljenija?

Novinari - 2.04% (24)
Nastavnici u školama - 2.47% (29)
Univerzitetski službenici i profesori - 5.70% (67)
Službenici u ministarstvima - 5.78% (68)
Opštinski službenici - 7.48% (88)
Administrativni službenici u sudstvu - 3.06% (36)
Sudije - 9.01% (106)
Javni tužioci - 3.40% (40)
Advokati - 3.23% (38)
Policajci - 8.67% (102)
Carinici - 7.57% (89)
Poreski službenici - 4.93% (58)
Članovi parlamenta - 3.32% (39)
Ministri - 5.61% (66)
Odbornici opštinskih skupština - 3.57% (42)
Biznismeni - 2.89% (34)
Lekari - 9.01% (106)
Lideri političkih partija i koalicija - 4.68% (55)
Lokalni politički lideri - 5.53% (65)
Bankari - 1.19% (14)
Vojska Jugoslavije - 0.85% (10)

4. Po Vašem mišljenju, koja su tri najvažnija činioca koji izazivaju korupciju u Srbiji?

Male plate službenika u javnom sektoru - 6.09% (40)
Moralna kriza - 14.31% (94)
Loše zakonodavstvo - 12.94% (85)
Problemi nasleđeni iz neposredne političke prošlosti - 6.24% (41)
Neefikasnost pravosudnog sistema - 14.76% (97)
Želja onih koji su na vlasti da se brzo obogate - 12.33% (81)
Odsustvo stroge unutrašnje kontrole u državnim ustanovama - 15.53% (102)
Osobenosti naše nacionalne kulture - 3.65% (24)
Nepoštovanje službene dužnosti i lični interesi - 14.00% (92)
Nemam stav - 0.15% (1)

5. Kada je korucija opravdana?

Obeležite sve odogovore za koje smatate je korupcija opravdana

Ako je to jedini način ostvarivanja zakonom utvrđenih prava - 5.65% (14)
Ako je to jedini način da građanin ostvari svoj cilj - 2.82% (7)
Ako je to jedini način da građanin ostvari interes porodice - 6.45% (16)
Ako mu je mala plata u preduzeću u kojem radi - 2.02% (5)
Ako je to način da se ostavri korist za preduzeće - 0.81% (2)
Ako je to način da se građanin zaštiti od loše politike vlade - 4.03% (10)
Ako je to način da se ostvari neka korist za državu - 3.63% (9)
Ako se na taj način da se zaštite nacionalni interesi - 5.65% (14)
Korupcija nikada nije opravdana - 68.95% (171)

6. Kada je reč o korupciji u Srbiji, koje od sledećih mišljenja Vam je najbliže?

Rast korupcije u Srbiji ne može biti zaustavljen - 9.27% (19)
Korupcije će u Srbiji uvek biti, ali ona ipak može biti svedena na određenu meru - 40.49% (83)
Korupcija u Srbiji može biti značajno smanjena - 39.51% (81)
Korupcija u Srbiji može biti iskorenjena - 10.73% (22)

7. Pokušajte da zamislite sebe kao službenika sa malom platom kojem se obrati neko ko Vam ponudi novac, poklon ili uslugu da biste rešili njegov/njen problem. Kako biste Vi postupili?

Prihvatio/la bih ponudu, svi to rade - 1.46% (3)
Prihvatio/la bih ponudu, ako mogu da rešim njegov/njen problem - 4.88% (10)
Ne bih prihvatio/la ponudu, ako je rešavanje problema vezano s kršenjem zakona - 24.39% (50)
Ne bih prihvatio/la ponudu, jer ne odobravam takvo delovanje - 58.05% (119)
Ne znam - 11.22% (23)

8. Ako biste imali veliki problem i neko bi Vam direktno zatražio novac da vam reši problem šta biste učinili?

Platio bih ako ne bih mogao da svoj problem na drugi način rešim - 16.59% (34)
Platio bih ako bih mogao to sebi da priuštim - 7.80% (16)
Ne bih platio ako bi postojao drugi način da rešim svoj problem - 43.41% (89)
Ni u kom slučaju ne bih platio - 25.37% (52)
Ne znam - 6.83% (14)

9. Pol ispitanika?

Muški - 52.20% (107)
Ženski - 47.80% (98)

10. Koliko godina imate?

24 (14)23 (13)29 (13)26 (11)25 (10)33 (10)31 (9)27 (9)30 (8)22 (8)38 (7)52 (7)50 (7)40 (7)39 (6)28 (6)43 (6)36 (5)37 (4)21 (4)44 (3)41 (3)48 (3)45 (3)51 (3)35 (3)46 (2)18 (2)53 (2)19 (2)32 (2) • 17 • 20 • 34 • 58 • 16 • 54 • 42 • 59 • 57 • 65 • 56 •

11. Gde trenutno živite?

Bačka - 11.22% (23)
Banat - 6.83% (14)
Srem - 2.93% (6)
Beograd - 40.00% (82)
Južna Srbija - 6.83% (14)
Zapadna Srbija - 4.88% (10)
Sandžak - 1.95% (4)
Istočna Srbija - 4.39% (9)
Centralna Srbija - 17.07% (35)
Nešto drugo - 3.90% (8)

12. Koje je Vaše zanimanje?

Radnik NK PK - 0.98% (2)
Radnik VK - 1.46% (3)
Tehničar (mašinski, hemijski, veterinarski, medicinski, i sl) - 2.93% (6)
Službenik u administraciji (knjigovođe, računovođe, šalterski službenici i sl.) - 8.29% (17)
Osoblje zaštite (vojna lica, policija) - 1.95% (4)
Rukovodilac (menadžer) nižeg ranga (šefovi, nadzornici, poslovođe i sl) - 2.44% (5)
Rukovodilac (menadžer) višeg ranga (direktori, direktori sektora, menadžeri i sl) - 4.88% (10)
Rukovodilac (menadžer) srednjeg ranga, specijalista - 2.93% (6)
Stručnjak (inženjeri, profesori, lekari i sl) - 12.20% (25)
Poljoprivrednik - 0.49% (1)
Slobodna profesija (umetnici, slobodni novinari, trgovački putnici i sl.) - 5.37% (11)
Privatni preduzetnik ima preduzeće sa preko 20 zaposlenih - 0%
Privatni preduzetnik ima preduzeće sa manje od 20 zaposlenih - 4.39% (9)
Samozaposlen radi samostalno (zanatlije) ali ne pripada slobodnim profesijama - 0.49% (1)
Sam zarađuje na drugi način - 1.95% (4)
Nezaposlen - 14.15% (29)
Učenik/student u procesu obrazovanja - 27.32% (56)
Domaćica/domaćin (prevashodno se bavi poslovima u kući) - 0%
Penzioner - 1.46% (3)
Nešto drugo - 6.34% (13)

Komentari (0)

Slične ankete

Tvoj događaj meseca JUNA 2021 - građani! -

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Tvoj događaj meseca MAJA 2021 - građani!

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Tvoj događaj meseca! 2021.

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

ANKETA: Korupcija

(jukicmilosav) Reč korupcija (lat. corruptio) znači pokvarenost, izopačenost, razvrat, potkupljivanje, podmićivanje, kvarenje, truljenje, raspadanje, krivotvorenje. Najčešće

Da li je i kada diktatura opravdana? - 2016

(Onlineistrazivanja) Da li smatrate da postoje situacije kada u društvu treba uspostaviti diktaturu, odnosno kada bi se prepustilo jednoj osobi ili grupi osoba da upravljaju

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove

Uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u Srbiji

(Partneri) Poštovаne koleginice i kolege, Organizacije Pаrtneri zа demokrаtske promene Srbijа i Pravni skener, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kance

Posao u Srbiji?

(EdoZeco) Da li je teško naći posao u Srbiji i koji su to faktori koji otežavaju zapošljavanje mladih? Posao se dobija ... ako si član neke partije. ako ti je roditelj neki

Koliko su građani odgovorni za stanje u Srbiji ?

(Zoran) U kojoj meri su građani odgovorni za? Visoku nezaposlenost Što u parlamentu nemamo bolje poslanike Što je u društvu visoka korupcija Što nam privreda nije bolja Što s

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije

(Onlineistrazivanja) Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Institu

Srpsko-albanski pregovori između Prištine i Beograda o Kosovu

(Onlineistrazivanja) Koji su glavni problemi Srbije? Privredna situacija Nezaposlenost i siromaštvo Prava građana, kriminal i korupcija Spor proces EU integracija Stanje na i

Ukidanje "Belog Šengena" zbog duplih funkcija?

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Biro za društvena isstraživanja nastavlja sa realizacijom istraživanja koja omogućavaju građanima Srbije da pokažu svoje stavove o najbitnijim

Da li je i kada diktatura opravdana?

(Onlineistrazivanja) Da li smatrate da postoje situacije kada u društvu treba uspostaviti diktaturu, odnosno kada bi se prepustilo jednoj osobi ili grupi osoba da upravljaju

H1N1 zdravstveni, medijski ili korupcijski problem?

(Onlineistrazivanja) Kada je u pitanju virus H1N1, kako ocenjujete dosadašnji učinak? Ministra zdravlja Tomice Milosavljevića Ministra prosvete Žarka Obradovića Radne grupa z

Kandidatura, da ili ne ?

(Onlineistrazivanja) Da li Srbija? Zaslužuje i treba da dobije status kandidata za EU Zaslužuje, ali ne treba da dobije stat