BIRODI

English Srpski

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije (157)

Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Instituta za održive zajednice (ISC), u okviru programa Javno zagovaranje u praksi sa partnerskim organizacijama: Zrenjaninski edukativni centar (Zrenjanin), Sretenje (Požega), Nepušački edukativni centar (Kragujevac) i Centar za ljudska prava (Niš). Cilj projekta je uspostavljanje efikasnog mehanizma za borbu protiv korupcije na nivou gradova i opština u Srbiji. Koristimo priliku da Vas pozovemo da popunjvanjem ove ankete izrazite svoje stavove o stanju i perspektivama borbe protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije, kao i o preloženom sadržaju Lokalnog plana za borbu protiv korupcije. Takođe, ova anketa Vam daje priliku da iznesete svoje sugestije i predloge i tako doprinesete kvalitetu dokumenta. Sve autore čiji predlozi budu uneti u Lokalni plan borbe protiv korupcije BIRODI će navesti kao saradnike na projektu. Molimo sve učesnike ankete da je slobodno distribuiraju. Svi podaci i stavovi izneti u anketu biće poznati samo autorima istraživanja. Hvala Vam unapred za izdvojeno vreme, koje predstavlja Vaš doprinos borbe protiv korupciji Srdačan pozdrav, BIRODI

Ključne reči: korupcija decentralizacija,gradovi,Srbija,civilno društvo,građani,borba protiv korupcije,

1. Šta je, pre svega, za Vas korupcija?

Izaberit NAJVIŠE TRI odgovora

Davanje mita - 7.68% (43)
Pristranost i protekcija - 7.86% (44)
Uzimanje mita - 14.11% (79)
Sukob interesa kod državnih i loklanih funkcionera - 5.18% (29)
Zloupotreba položaja u javnom (republika, pokrajina, lokalna samuprava) sektoru - 17.68% (99)
Zloupotreba položaja u privatni sektoru - 4.64% (26)
Kršenje zakona - 11.07% (62)
Iznuda novca od strane nekoga ko radi u državnom sektoru - 6.07% (34)
Trgovina uticajem/moći koju pojedinac ima - 13.04% (73)
Nanošenje nepravde - 5.71% (32)
Uskraćivanje prava - 6.43% (36)
Nesto drugo - 0.54% (3)
0 • način idavanje u zakup državnih zemljišta opš. funkcionerima, kupoprodaja firme opšt.odbornike • Kvarenje: svaki oblik nepoštovanja/zloupotrebe propisanog postupka u delu ili u celini. •

2. Ocenom od 1 - nema uopšte do 7 ima puno ocenite u kojoj meri je prisutna korupcija u Vašem gradu/opštini kod?

Gradonačelnika:
1 - 7.64% (12)
2 - 1.91% (3)
3 - 3.82% (6)
4 - 8.92% (14)
5 - 8.28% (13)
6 - 10.83% (17)
7 - 24.84% (39)
Ne mogu da ocenim - 30.57% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.18% (5)

Predsednika skupština grada:
1 - 6.37% (10)
2 - 5.10% (8)
3 - 3.18% (5)
4 - 8.28% (13)
5 - 10.83% (17)
6 - 6.37% (10)
7 - 26.11% (41)
Ne mogu da ocenim - 30.57% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.18% (5)

Odbornika:
1 - 5.10% (8)
2 - 1.27% (2)
3 - 10.19% (16)
4 - 10.83% (17)
5 - 13.38% (21)
6 - 10.19% (16)
7 - 22.29% (35)
Ne mogu da ocenim - 26.75% (42)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Članova gradskog/opštinskog veća:
1 - 3.82% (6)
2 - 2.55% (4)
3 - 7.64% (12)
4 - 7.64% (12)
5 - 14.01% (22)
6 - 14.01% (22)
7 - 24.20% (38)
Ne mogu da ocenim - 26.11% (41)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Gradskih/opštinskih službenika:
1 - 3.18% (5)
2 - 2.55% (4)
3 - 7.01% (11)
4 - 12.74% (20)
5 - 12.74% (20)
6 - 12.10% (19)
7 - 34.39% (54)
Ne mogu da ocenim - 15.29% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Direktora preduzeća čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.82% (6)
2 - 1.91% (3)
3 - 5.10% (8)
4 - 9.55% (15)
5 - 11.46% (18)
6 - 12.10% (19)
7 - 41.40% (65)
Ne mogu da ocenim - 14.01% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.64% (1)

Direktora ustanova čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.82% (6)
2 - 1.91% (3)
3 - 7.01% (11)
4 - 8.28% (13)
5 - 12.10% (19)
6 - 14.01% (22)
7 - 37.58% (59)
Ne mogu da ocenim - 14.65% (23)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.64% (1)

Zaposlenih u preduzećima čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 2.55% (4)
2 - 7.01% (11)
3 - 13.38% (21)
4 - 10.19% (16)
5 - 9.55% (15)
6 - 12.74% (20)
7 - 29.30% (46)
Ne mogu da ocenim - 14.65% (23)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.64% (1)

Zaposlenih u ustanovama čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 3.82% (6)
2 - 7.01% (11)
3 - 12.10% (19)
4 - 12.74% (20)
5 - 10.19% (16)
6 - 11.46% (18)
7 - 29.94% (47)
Ne mogu da ocenim - 12.10% (19)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.64% (1)

Predsednika mesne zajednice:
1 - 6.37% (10)
2 - 7.01% (11)
3 - 10.83% (17)
4 - 15.92% (25)
5 - 8.28% (13)
6 - 8.92% (14)
7 - 20.38% (32)
Ne mogu da ocenim - 17.83% (28)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.46% (7)

Inspekcijske službe:
1 - 2.55% (4)
2 - 3.18% (5)
3 - 3.18% (5)
4 - 7.64% (12)
5 - 10.19% (16)
6 - 12.74% (20)
7 - 44.59% (70)
Ne mogu da ocenim - 15.29% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.64% (1)

Političkih stranka koje su na vlasti u gradu/opštini:
1 - 3.82% (6)
2 - 0.64% (1)
3 - 5.10% (8)
4 - 3.82% (6)
5 - 4.46% (7)
6 - 10.83% (17)
7 - 52.23% (82)
Ne mogu da ocenim - 17.83% (28)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.27% (2)

Političkih strankakoje su u opoziciji gradu/opštini:
1 - 5.10% (8)
2 - 6.37% (10)
3 - 7.01% (11)
4 - 10.83% (17)
5 - 7.01% (11)
6 - 13.38% (21)
7 - 33.12% (52)
Ne mogu da ocenim - 15.92% (25)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.27% (2)

Sudija opštinskog suda:
1 - 3.18% (5)
2 - 1.91% (3)
3 - 8.28% (13)
4 - 8.92% (14)
5 - 7.64% (12)
6 - 9.55% (15)
7 - 24.84% (39)
Ne mogu da ocenim - 30.57% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.10% (8)

Sudija okružnog suda:
1 - 3.18% (5)
2 - 3.18% (5)
3 - 5.73% (9)
4 - 8.92% (14)
5 - 9.55% (15)
6 - 8.92% (14)
7 - 22.29% (35)
Ne mogu da ocenim - 31.21% (49)
Nemamo to u gradu/opštini - 7.01% (11)

Tužilaca opštinskog tužilaštva:
1 - 3.82% (6)
2 - 3.82% (6)
3 - 8.28% (13)
4 - 8.28% (13)
5 - 12.74% (20)
6 - 6.37% (10)
7 - 19.11% (30)
Ne mogu da ocenim - 33.12% (52)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.46% (7)

Tužilaca okružnog tužilašta:
1 - 2.55% (4)
2 - 3.82% (6)
3 - 8.92% (14)
4 - 7.01% (11)
5 - 8.92% (14)
6 - 9.55% (15)
7 - 21.02% (33)
Ne mogu da ocenim - 31.21% (49)
Nemamo to u gradu/opštini - 7.01% (11)

Policijske uprave:
1 - 4.46% (7)
2 - 3.18% (5)
3 - 5.10% (8)
4 - 9.55% (15)
5 - 14.65% (23)
6 - 12.74% (20)
7 - 28.66% (45)
Ne mogu da ocenim - 20.38% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.27% (2)

Lokalnih medija koji su u vlasništvu lokalne samouprave:
1 - 4.46% (7)
2 - 5.73% (9)
3 - 3.18% (5)
4 - 6.37% (10)
5 - 12.10% (19)
6 - 12.10% (19)
7 - 28.03% (44)
Ne mogu da ocenim - 20.38% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 7.64% (12)

Lokalnih medija koji su u privatnom vlasništvu:
1 - 3.82% (6)
2 - 10.83% (17)
3 - 8.28% (13)
4 - 9.55% (15)
5 - 12.74% (20)
6 - 10.19% (16)
7 - 22.93% (36)
Ne mogu da ocenim - 17.20% (27)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.46% (7)

Verske zajednica kojoj pripadate:
1 - 12.74% (20)
2 - 10.83% (17)
3 - 7.64% (12)
4 - 7.64% (12)
5 - 6.37% (10)
6 - 9.55% (15)
7 - 14.65% (23)
Ne mogu da ocenim - 27.39% (43)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.18% (5)

Vrtića:
1 - 7.64% (12)
2 - 7.64% (12)
3 - 13.38% (21)
4 - 10.83% (17)
5 - 8.92% (14)
6 - 8.92% (14)
7 - 19.75% (31)
Ne mogu da ocenim - 21.02% (33)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.91% (3)

Domova zdravlja:
1 - 5.10% (8)
2 - 2.55% (4)
3 - 5.73% (9)
4 - 8.92% (14)
5 - 16.56% (26)
6 - 13.38% (21)
7 - 33.12% (52)
Ne mogu da ocenim - 13.38% (21)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.27% (2)

Bolnica:
1 - 2.55% (4)
2 - 1.91% (3)
3 - 3.82% (6)
4 - 8.28% (13)
5 - 13.38% (21)
6 - 15.29% (24)
7 - 33.76% (53)
Ne mogu da ocenim - 15.92% (25)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.10% (8)

Škola:
1 - 3.18% (5)
2 - 6.37% (10)
3 - 7.01% (11)
4 - 12.10% (19)
5 - 14.65% (23)
6 - 13.38% (21)
7 - 24.84% (39)
Ne mogu da ocenim - 16.56% (26)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.91% (3)

Fakulteta:
1 - 2.55% (4)
2 - 1.91% (3)
3 - 2.55% (4)
4 - 10.83% (17)
5 - 12.10% (19)
6 - 11.46% (18)
7 - 28.03% (44)
Ne mogu da ocenim - 20.38% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 10.19% (16)

Službe za katastar nepokretnosti:
1 - 4.46% (7)
2 - 3.82% (6)
3 - 6.37% (10)
4 - 12.10% (19)
5 - 11.46% (18)
6 - 10.83% (17)
7 - 22.29% (35)
Ne mogu da ocenim - 25.48% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.18% (5)

Sindikata:
1 - 3.82% (6)
2 - 3.18% (5)
3 - 6.37% (10)
4 - 9.55% (15)
5 - 8.92% (14)
6 - 7.64% (12)
7 - 27.39% (43)
Ne mogu da ocenim - 29.94% (47)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.18% (5)

Nevladinih organizacijama:
1 - 5.10% (8)
2 - 14.01% (22)
3 - 6.37% (10)
4 - 8.28% (13)
5 - 9.55% (15)
6 - 6.37% (10)
7 - 17.83% (28)
Ne mogu da ocenim - 28.03% (44)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.46% (7)

Sportskih klubova :
1 - 4.46% (7)
2 - 3.82% (6)
3 - 5.10% (8)
4 - 7.01% (11)
5 - 12.74% (20)
6 - 12.10% (19)
7 - 31.21% (49)
Ne mogu da ocenim - 21.02% (33)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.55% (4)

Kulturnih institucija:
1 - 7.01% (11)
2 - 9.55% (15)
3 - 11.46% (18)
4 - 14.65% (23)
5 - 8.28% (13)
6 - 8.28% (13)
7 - 12.74% (20)
Ne mogu da ocenim - 26.11% (41)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.91% (3)

Vlasnika kapitala /preduzetnika:
1 - 3.18% (5)
2 - 2.55% (4)
3 - 3.18% (5)
4 - 9.55% (15)
5 - 14.65% (23)
6 - 8.28% (13)
7 - 30.57% (48)
Ne mogu da ocenim - 25.48% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.55% (4)

3. Na čemu zasnivate iznete ocene o korupciji?

Molimo Vas da izaberete najviše tri odgovora!!!

Na ličnom iskustvu (dogodilo Vam se da Vam neko ponudii novac, poklon ili uslugu) - 8.40% (45)
Na osnovu razgovora sa rodbinom i ljudima koje poznajete, a koji su imali iskustvo korupcije - 15.11% (81)
Na osnovu informacija iz medija - 3.36% (18)
Na osnovu nesklada koji ste uočili između malih plata javnih službenika i njihovog visokog životnog standarda - 11.94% (64)
Na osnovu poznavanja organizacije i kadrovske strukture u lokalnoj samoupravi - 13.99% (75)
Na osnovu politike i odnosa lokalne samouprave prema korupciji - 8.21% (44)
Na osnovu nepoverenja u organe lokalne samouprave - 7.09% (38)
Na osnovu odnosa organa lokalne samouprave prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 7.65% (41)
Na osnovu odnosa građana prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 5.41% (29)
Na osnovu svog materijalnog položaja - 4.10% (22)
Na osnovu opšteg stanja u gradu - 12.69% (68)
Nečem drugom čemu - 0%
Nesto drugo - 2.05% (11)
Nisu mi poznati slučajevi korupcije. • direktori u obrazovanju, u domu zdravlja, JP, polticka zaposlenost, rodbinske veze u strankama itd • gradjanima koji dolaze u nasu kancelariju, neformalnim razgovorima... • 0 • u odnosu na prioritete resavanje evidentnih problema • Na informacijama iz medija i ličnom utisku. • meni je trazeno ili vec nije odbijeno kada je dato, vise puta intervenisao kod upisa u vrtic npr • Na osnovu ličnog iskustva, gde su mi tražili novac za određenu uslugu. • zloupotreba opštine vračar na štetu državne imovine • Greska • Licnom iskustvu pratila sam situaciju vec duze vreme.Zbog reagovanja prosla sam kroz odredjenu vrstu •

4. Ko ima najveću odgovornost za stanje korupcije u Vašem gradu/opštini?

Molim Vas izaberite najviše PET odgovora!!!

Republička vlast - 9.97% (77)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 4.53% (35)
Gradonačelnik - 7.38% (57)
Predsednik skupštine - 4.66% (36)
Odbornici - 3.63% (28)
Lokalna samouprava kao skup organa - 10.36% (80)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.10% (78)
Lokalni mediji - 2.98% (23)
Privatna preduzeća - 2.46% (19)
Nevladine organizacije - 1.42% (11)
Verske zajednice - 0.91% (7)
Građani - 6.35% (49)
Sudstvo - 10.23% (79)
Tužilaštvo - 6.09% (47)
Političke stranke koje su na vlasti - 12.95% (100)
Političke stranke koje su u opoziciji - 3.11% (24)
Međunarodne organizacije - 1.17% (9)
Evropska unija - 0.91% (7)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 0.78% (6)
policija, strukovne komore • običan narod koji sve to vidi i zna,a ne želi ili ne sme javno da to iskaže i podeli sa drugima. • Policija • nosioci državnih funkcija jer nemaju nikakvu odgovornost • 1 • ZDRAVSTVO •

5. Šta je glavni uzrok korupcije u Vašem gradu/opštini?

... • Novac • nezaposlenost • Opste stanje u drzavi - nepostojanje pravne, vec partijske drzave, kojom upravlja krupan kapital, koji se hrani novcem naroda koji je opljackan i odnet u Moskvu • Nepostojanje kontrole zaposlenih u institucijama u kojima ima najvise kourupcije. • Nemoral • Zato sto je to navika naseg drustva, a slabi su pokusaji da se iskoreni. • Želja da steknu što više jer znaju da neće dugo biti na funciji , samoživnost i nebriga za probleme široke mase ljudi već samo želja za svojim bogaćenjem , omogućavanje svojim bližnima da steknu bogatstvo jer će kasnije i od njih imati korist • loša administracija • Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama • neznam • Ne postoji želja da se korupcija iskoreni • Svako ima neki dobar izgovor • Vlast • Postupanje pripadnika vladajuće stranke koji su na položajima koji im daju mogućnost da donose nezakonite odluke koje su na štetu, ako ne svih, onda barem.na štetu većine građana. • bomba • stepen siromaštva • nezaposlenost, siromastvo, nesankcionisani novi bogatasi / preko noci / • Loši zakoni i propisi, uz nepridržavanje makar i takvih. Partokratija kao ozakonjeni vid korupcije. Loš rad službi koje služe za "uterivanje zakona" (law enforcement) - inspekcija, policije, tužilaštva i sudstva, pa otuda neprimenjivanje svih, pa tako i antikorupcijskih zakona i propisa. Negativna selekcija u svim oblastima života i rada kao još jedan preduslov podložnosti korupciji. Mentalitet građana koji korupciju smatraju "životno važnom" ili se plaše da ukažu na nju. • neefikasnost ljudi na vlasti • besparica • los kadar u strankama na lokalnom nivou, sam olos • Mogucnost zloupotrbe polozaja na radnom mestu, "glad za novcem", nedovoljna mesecna primanja, "veze i vezice", nedovoljna kontrola institucije za suzbijanje korupcije, nedovoljna aktivnost gradjana da prijave korupciju - ili strah?.... • male plate • nedostatak finansija,jer moja opstina spada u ne razvijene opstine. • Nema kaznjavanja i hapsenja • kompletan haos u državnom sistemu, nemaština • Nedorečena, nejasna pravila ponašanja; odsustvo moralnog načela u ponašanju, što je šira, kulturološka pojava. • Nezainteresovanost funkcionera i zdravstvenih radnika za resavnje problema korupcije • bahatost i bezobzirnost • Iskvareni ljudi na kljucnim pozicijama. • EGOIZAM I NEDOSTATAK OSEĆAJE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI LOKALNE "ELITE" • Pohlepa za vecim bogacenjem. • NEPOSTOVANJE IZGRADNJI ANTIKORUPCIJSKIH INSTITUCUJA • Losi Ljudi koji upravljaju gradom, kojima su pare i licna dobit vaznije od dobrobiti grada i gradjana • Glavni uzrok korupcije u opštini iz koje potičem je: nizak životni standard (šte je generalno situacija u Srbiji), bezobrazluk ljudi na položajima, takođe pohlepa i želja za moći. Situacija nije ništa drugačija sa sudijama, carinicima, policijom, lekarima, medicinskim sestrama i šalterskim službenicima. Za najuobičajeniji posao, ako želite da bude kvalitetno urađen, pored plaćanja državi, MORATE da platite i licu koji treba da ga uradi. • pare • (Ne)postojanje plana za ocuvanje zivotne sredine, veoma male plate zbog kojih se svako od tih koji primaju iste, bori da dodje na neko od malobrojnih radnih mesta u drzavnim institucijama bez obzira na kriterijum zaposljavanja. Ne ceni se znanje vec diploma koja je nesto najgore sto su ljudi izmislili..... • neodgovorna republička i lokalna vlast • losa socijalna i materijalna situacija gradjana,zbog koje bez pogovora pristaju na sve • opste siromastvo prvo duhovno a onda materijalno. • losi zakoni i kaznene mere • strah • Svako kosristi svoj polozaj maksimalno. • Vladajuca stranka • Uzimanje mita • Sve je povezano i traje u kontinuitetu.Institucije su uradjene jos u vreme Milosevica.Promenom vlasti nije doslo do promena radilo se po staroj matrici.DSS i SPS su sve vreme imali istu politiku.SPS je ubacio ljude u druge stranke i kontrolise partiski zivot stranaka.Sluzbe igraju odredjenu ulogu u organizovanom kriminalu.Zoran Djindjic je bio vrlo usamljen u tom poslu.Nije imao dovoljno podrske ni u svojoj stranci.Kadar koji je bio uz njega sklanjan je raznim podmetanjima kroz medije.Mediji su • stanje u lokalnoj samoupravi • 1)Politicka raznolikost,oblast koja se proceni da nije DS-ova - osudjena je na izolaciju i ne investiranje=propast. 2) Pri zaposljavanju u drzavnoj ustanovi traze se pare od 7000-10.000 evra. 3)Pri izvodjenju gradjevinskih radova na teritoriji gradskog jezgra posao dobija iskljucivo jedna firma sa kojom je predsednik u monopolistickom dogovoru (dealu) • nedostatak institucija i transparentnosti u radu • nedosledna i nejasna regulativa koja pruža mogućnost za zloupotrebu • Borba oko prevlasti, opstanka i samo funkcionisanje sistema, jer ako zelis nesto da postignes moras se okrenuti korupciji..... •

6. Ko može da doprinese borbi protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

Republička vlast - 6.66% (48)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 9.43% (68)
Gradonačelnik - 5.55% (40)
Predsednik skupštine - 1.80% (13)
Odbornici - 2.64% (19)
Lokalna samouprava kao skup organa - 5.13% (37)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 4.16% (30)
Lokalni mediji - 6.52% (47)
Privatna preduzeća - 0.83% (6)
Nevladine organizacije - 6.38% (46)
Verske zajednice - 1.39% (10)
Građani - 11.10% (80)
Sudstvo - 9.02% (65)
Tužilaštvo - 8.18% (59)
Političke stranke koje su na vlasti - 6.52% (47)
Političke stranke koje su u opoziciji - 4.30% (31)
Međunarodne organizacije - 3.74% (27)
Evropska unija - 4.16% (30)
Neko drugi. ko? - 0%
Nesto drugo - 2.50% (18)
NIKO • Umetnost: oporavak morala može doći samo iz slobodnog osećanja božanskog. • nemam poverenja u nikog tako da cisto sumnjam da bi neko to resio • mladi,nezaposleni i obespravljeni željni socijalne pravde,i mogućnosti jednakih šansi. • RODOLJUB ŠABIĆ • korupcija bi se u velikoj meri iskorenila kada bi bio bolji standard i vece plate, • svi • Niko uvek ce biti korupcije! • Gradjani, gradska i gradska vlast. • strogi zakoni i njihova primena na svim nivoima • Zdravstvo • policija • 3 • Kad bi svi prispitali sebe i posteno pristupili svom poslu, korupcije ne bi ni bilo. • Antikorupcijska tela na lokalnom nivou. U saradnji sa pokrainom i republikom. • Svi zajedno • policija, strukovne komore. •

7. Da li biste podržali inicijativu da se formira telo na nivou grada koje bi se bavilo borbom protiv korupcije?

Da - 77.71% (122)
Ne - 6.37% (10)
Ne mogu da se odlučim - 6.37% (10)
Nesto drugo - 9.55% (15)
zar bi time nesta postigli? • podrzao bi kad bi iza mene stali ljudi i mene podrzali u tome • Da, i bio bih volonter, pomogo bih svim snagama da se otera ovo zlo • ako nema kazne i sprovodjenja zakona na delu sve propada • da, ali da njegovim formiranjem ne bude uvecan broj admin. radnika u opstini • bojim se da bi takvo telo bilo samo sredstvo za neciju dodatnu zaradu i da ne bi posluzilo svrsi • da samo pronaci ljude bez putera na glavi • Da, šta više želeo bih da budem u takvom telu • ako hocete da nesto neresite formirajte telo, treba zabranjivati rad i trajno uzimati licence. • Ne bih imao poverenja u takvo telo. • i ono bi bilo korumpirano • Nece funkcionisati • ima dosta "tela" i premalo dela • Ne nemam poverenja ni u koga ,sem ako to drzava sam ne stane na put toj pojavi . • Da, pod uslovom da i u tom telu ne budu članovi "preko veze" •

8. Zašto?

... • Zato što mora da postoji nezavisno telo koje će pratiti rad organa upravljanja i admisnistracije kroz njihove izveštaje i "prijave" građana ukoliko ne ispune svoje obaveze, a to isto telo bi alarmiralo na republičkom nivou svoju centralu koja bi pokrenula postupak da se greške otklone i pravda postigne, uz minimiziranje troškova... • ako se izaberu osobe kompromitovane bez obzira na funkciju onda je to bespotrebno gubljenje vremena • na osnovu stanja u lokalnoj samoupravi i drzavi smatram da su svi sistemi morala i pravde unisteni. • Zato sto bi se politicari plasili da ce biti uhvaceni, pa bi se zamislili kada primajmito. • Mora se početi od nečeg! • Zato sto je korupcija ne zakonita, i da svako ima podjednaka prava • Da bi prestala korupcija i da svi gradjani imaju jednaka prava i sansu da ostvare ta prava, bez obzira o kojoj je instituciji rec. Da ne dolaze u situaciju da razmisljaju koga poznaju da bi im izasao u susret vezano za problem koji imaju, a ne treba zaboraviti da mnogi od nas nemaju nikog koga poznaju i nisu u mogucnosti ni da rese svoje probleme, bilo koje prirode, pa samim tim i odustaju i gube nadu, a problem se ne moze i nece sam resiti. • Млаћење празне сламе • Da bi se povecao standard gradjana i da svi budu jednaki (a ne oni koji imaju da imaju jos vise,oni koji nemaju-jos vise stagniraju) • zato jer jedino tako bi se doslo do ikakog reda • Zato sto bi najkvalifikovanije utvrdjivalo izvore korupcije i predlagalo adekvatne mere. • Zato sto je bitno ukazati na problem. Nikada nisam cula do sada da je iko spomenuo problem korupcije u nasoj postini. Pa nismo valjda mi jedini koji nemaju korupciju u celoj zemlji ? Javna je tajna ko i koliko uzima. • manje korupcije • Takvo telo je potrebno, aki ukoliko u njemu ne sede korumpirana ili partijski postavljena lica. Takodje, lokalno telo za borbu protiv korupcije ne sme i ne moze da bude politicko orudje, vec mora da ima prohodnost kod donosilaca odluka i medija i da na transparentan nacin obavestava javnost o rezultatima svog rada. • nemam dovoljno iskustva • zato • zato sto u nasem gradu ko ima koga,ima i boga...dosta ! • zato • zato sto korupcija urusava drzavne institucije sto se odrazava na prava i socijalni polozaj gradjana • Poterbno je voditi računa o korupciji kako na makro tako i na mikro nivou jedne države • Iz prethodno navedenih i sličnih razloga,a najviše iz želje da se ovakvo stanje promeni,jer svako od nas treba da pruži svoj maksimalan doprinos i zalaganje da bi kao zajednica i društvo krenuli napred,a bez suzbijanja korupcije i promene u name i oko nas,taj napredak je neostvariv. • da bi se blize prislo problemu • Smatram da je ovo telo neophodno svim gradskim sredinama. Takodje da bi ovakav vid borbe protiv korupcije zaziveo, neophodno je da se ukljuci sto veci broj gradjana uz iskrenu podrsku vlasti. • zbog toga što je potrebno na lokalnom nivou organizovati borbu i ne treba očekivati da će republički organi i republička vlast nešto učiniti na polju korupcije koja je prisutna u malim lokalnim zajednicama kao i dostupnosti tih organa gradjanima • ono je najmanje korumpirano • Iz razloga da se smanji korupcija • Da pokuša • Podrzavam svaki korak na tom polju. • Ne postoji telo na lokalnom nivou koje se bavi borbom protiv korupcije. • jer je ovako nepodnosljivo,nepravedno,zalosno • bilo bi prividno bolje. dok se i taj organ ne osili i pocne sa praksom prethodnika • Zasto?To se i ja pitam Jer korupcija pocinje najvecim delom u Zdravstvu u opstini Zrenjanin. • :) • zbog nade da ce obavljati posao kako treba i da ce biti manje korupcije • videvsi rezultate koje je postigla Verica BaRAC mislim da bi uz dobre i motivisane pojedince moglo mnogo toga da se poboljsa. ali pre svega potrebna je politicka podrska za kreiranje atmosfere da je korupcija veliko zlo i da niko nece biti amnestiran. suvise je kompromisa. losa zakon o javnim navavkama omogucuje da se sve kao i u Slobino vreme svi poslovi zavrsavaju na licnim odnosima. Nema tendera koji nije namesten za nekoga i time se gubi svaka funkcija Zakona i tendera • ako bi to telo bilo sastavljeno od predstavnika lok. samouprave • smatram da nije neka organizacija sposobna promijeniti ljude... mi smo neka trula generacija, i moramo se sami promijeniti... a ne da nas netko drugi mijenja • Zato shto se korupcija svakako ne moze ukinuti ali se moze smanjiti. • Iskorenjivanjem korupcije u vlasti koja nije izabrana od strane građana, naša opština bi mogla da krene napred. Pojavile bi se brojne mogućnosti za investiranje, zapošljavanje, rast privrede... • zato sto na lokalnom nivou najbolje poznaje i ljide i prilike na kojima pociva korupcija • Kako bi se znalo ko je odgovoran za stanje na lokalnom nivou, jer sada svi srive jedni druge, i odgovornog tela nema • Zato sto je korupcija problem sa kojim se svi suocavamo i koji cesto pogadja najosetljivije grupe gradjana, medju kojima su siromasni, bolesni, stari i prava dece. • zakonodavci ne sprovode zakone • da svi koji godinama trpe nepravdu a nisu je mogli ispraviti zbog bahatosti i samovolje drzavnih organa kao i njihovih odabranih opstinskih, sudskih i drugih cinovnika koji godinama postupaju po pravilima da je sve moguce ako neko hoce da te obespravi a zna ko od nosioca vlasti moze da pretvori zelju u moranje i istinu • Da bi moglo to telo da se bavi korupcijom na lokalnom nivou , tako bi bilo bliže izvoru korupcije , jer od malih se počinje , ako male zavrnu slavine i presuši izvor presušiće cela reka • Zato sto ne zelim da dam par hiljada evra da bih dobila posao za stalno. • Zato sto su svi povezani • ovo je prevrsilo svaku meru...svi su povezani, korupcija je najprisutnija kod onih koji najvise treba da se bore protiv nje...policija, sudstvo, tuzilastvo • Korupcijqa je sistemska stvar. Imao institucija i institucija koje bi trebalo da se bore protiv korupcije, i sta se dogadja nista. Promena zakon i rad sudstva i tuzilastva i stvar bi se dovela u normalu. • Zato sto bi nam to pomoglo da izadjemo iz krize •

9. Ko bi trebao da čini takvo telo?

Predstavnici lokalne samouprave - 4.18% (25)
Odbornici - 1.67% (10)
Nevladine organizacije koje se bave borbom protiv korupcije - 9.20% (55)
Nevladine organizacije ne zavisno čime se bave - 3.18% (19)
Stručnjaci za oblasti u kojima ima korupcije - 11.20% (67)
Predstavnici međunarodnih organizacija (EU, OEBS, Svetska banka, UNDP...) - 7.69% (46)
Predstavnici tela za borbu protiv korupcije (Agencija za borbu protiv korupcije, Savet za borbu protiv korupcije, Uprava za javne nabavke, Poverenik za informacije od javnog značaja ...) - 11.87% (71)
Građani - 10.20% (61)
Predstavnici verskih zajednica - 1.00% (6)
Predstavnici policije - 8.03% (48)
Predstavnici profesionalnih udruženja i komora - 5.18% (31)
Predstavnici udruženja privrednika i privrednih komora - 2.34% (14)
Novinari - 8.53% (51)
Građani koji su posvećeni borbi protiv korupcije - 13.38% (80)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 2.34% (14)
nisam z formiranje tela • protiv takvog tela sam • ne podrzavam • Osim sto je gradjanin, treba da zna da se bori protiv korupcije, ali bice ubijen pre nego sto uspe • ko god da bude bio nece vredeti • Niko jer su svi podlozni korupciji.Ovom drzavom vladaju stranke zarad licnih interesa. • opozicija • 3 • Nezavisni i POSTENI gradjani, ukoliko ih ima u zemlji Srbiji. • Ne zanima me. • samo onaj ko striktno primenjuje zakon za sve i kazne • predstavnici politickih stranaka • Niko jer nema pomoci oko korupcije • Nezavisna lica koja ce placati EU. Ni slucajno niko od navedenih, jer su svi u sprezi sa vlascu. •

10. Koje osobine treba da ima neko ko je član lokalnog tela za borbu protiv korupcije?

postenje • Posvecen, hrabar, istrajan, iskren, informisan. • pre svega moral i postenje. ostalo vec dolazi samo po sebi. da zna sta je sram i da voli svoj narod kakav god da je jer kada se takve stvari rade da nema milosti za krivce i da ih tretira isto. • to nije osobina ali...da je materijalno obezbedjen... • Postenje, obrzovanje, nepristrasnost, pravdoljibovost, nepokolebljivost, nepodmitljivost... • osobine postenog coveka,coveka koji je spreman zivot da da zarad pravde i postenja • izuzetno posten,dosledan,obrazovan,hrabar • Da je posten, da postuje zakon i da veruje drzavi. • Postenje pre svega • Kao prvo, da nije osuđivan niti da je protiv njega pokrenut neki krivični postupak Da je svojim dosadašnjim poslovanjem, življenjem pokazao da je pošten i čestit. Da je dovoljno lud da se upusti u tu borbu. Da je spreman na sve ono što ga očekuje kao i članove njegove porodice. • nepristrasnost, da se vec bavio zastitom ljudskih prava • Covek koji uziva poverenje sugradjana, dosledan, principijelan • obrazovan,posten • Poštenje,iskrenost dobrota posvecenost borbi protiv korupcije i njenog iskorenjavanja u potpunosti • iskrenost ,postenje ,vrednocu i biti moralan covek • upornost i cist obraz • Treba da bude posten i odgovoran covek, svestan pozicije na kojoj se nalazi. • da nema familijarne odnose,da nije gladan za novac,da je pravedan i da se ne boji mafijasa i tajkuna koji sve drze pod svoje i vrsljaju u svim drzavnim institucijama koje su nekad bile pravedne a sada mizerno,neuracunjive. • Treba da ima odgovarajuće kvalifikacije, da dobro poznaje zakon i ostale propise i da ne popušta pod pritiskom i da bude pravičan. • Nepristrasnost • nema takvih ovde • Pametan, pravičan, realan ... • da ne bude korumpirano • posten • Ugledni gradjani, postovaoci etickog kodeksa, da imaju profesionalno iskustvo i onrazovanje i ove oblasti • ? • savestan,pošten,nepodmitljiv,realan • Osobine koje ima VERICA BARAC !!!!! • Ljudske - poslovnost Mateijale - nezavistan • da svojimn radom i nacinom zivota koji treba biti bez bilo kakvih moralnih sumnji u cestitost i valjanost svega prethodnog kako u privatnom tako i u radnom smislu sa velikim dijapazonom istinoljubivosti cestitosti i znanjem koga moze da upotpuni sa svojim strucnim saradnikom u cilju istog posla obavljanaj • da je vredan,radan,uporan i posten. da je kroz svoj prethodni rad dokazao svoje postenje,nepotkupljivost i vernost. • istrajan,nepodmitljiv,podrzan od kolega,osoba sa stavom • pošten i odan sprovođenju zakona • Visoke moralne i eticke stavove pre svega. odlucnost, upornost. • posten prema sebi, svojoj porodici i prijateljima i drustvu uopste. • Hrabrost i dokazanu etičnost • Da je obrazovan, posten, nekorumpiran, neko ko nece zazmuriti na jedno oko kada naidje na nepravilnosti, ponajvise da bude hrabar i suprotstavi se korumpiranim osobama, koje su u glavnom na visokim polozajima. • nemam stav • a pa, ako netko zeli biti clan takvog tijela, onda mora znati sto radi i zasto to radi... • Materijalno obeybedjen. • hrabrost • Kredibilitet • Poštenje, kompetentnost i ugled u javnosti. • postenje,iskrenost... • Savestan, odgovoran i naravno nepodmitljiv. • odgovornost, nepodmitljivost, azurnost, transparentnost i otvorenost • Biografiju "bez mrlje", obrazovanje ( ne samo akademsko ), visoku profesionalnost u dotadašnjoj karijeri, neprikosnovenost u praktičnoj realizaciji radnih zadataka / projekata, komunikativnost, praktičnost, pristupačnost, istrajnost, harizmatičnost, multi-iskustvenost na više područja u sferi javnog života ( državna i lokalna samouprava, biznis, kultura, očuvanje životne sredine, sport i sportske organizacije, lokalne manifestacije najrazličitijih karaktera, i dr... • Nezavisnost od lokalne vlasti. • da je čistog obraza • Poštenje, stručnost, hrabrost... • Hrabrost, istrajnost, inteligenciju. •

11. Čime bi trebalo da se bavi antikorupcijsko telo na nivou lokalne samouprave?

Analiza stanja korupcije - 7.66% (60)
Analiza uspeha borbe protiv korupcije - 5.49% (43)
Predlaganje mera borbe protiv korupcije - 9.83% (77)
Sprovođenje istraga u slučajevima sumnje na korupciju - 12.13% (95)
Unapređenje primene antikorupcijskih zakona - 10.47% (82)
Stvaranje ambijneta za borbu protiv korupcije - 9.83% (77)
Zaštita i podrška građanima koji su žrtve korupcije - 12.77% (100)
Povećanje učešća građana u borbi protiv korupcije - 11.49% (90)
Edukacija - 9.32% (73)
Medijske kampanje - 9.45% (74)
Nesto drugo - 1.53% (12)
tajnim glasanjem prikupiti zalbe gradjana • podnosenje krivicnih prijava • Zaštita i podrška građanima koji prosleđuju informacije o eventualnoj korupciji • Заштитом корумпираних • socijalnim radom na terenu • upravo sa svim gore navedenim • *obrazovanje gradjana o borbi protiv korupcije • prikupljanjem podataka o slucajevima korupcije • nisam za formiranje tela • da preispituje rad svojih službenika od gore do vrha • Uvedite smrtnu kaznu za svaki oblik korupcije i nece vam trebati to telo • ? •

12. Ko bi trebao da bude obuhvaćen merama, odnosno na koga bi trebalo da se odnose mere?

Gradonačelnik - 7.82% (59)
Predsednik skupštine - 7.96% (60)
Odbornici - 6.23% (47)
Lokalna samouprava kao skup organa - 9.28% (70)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.48% (79)
Lokalni mediji - 4.11% (31)
Privatna preduzeća - 4.11% (31)
Nevladine organizacije - 2.92% (22)
Verske zajednice - 2.12% (16)
Građani - 2.92% (22)
Sudstvo - 8.75% (66)
Tužilaštvo - 7.43% (56)
Političke stranke koje su na vlasti - 9.68% (73)
Političke stranke koje su u opoziciji - 5.04% (38)
Sve navedene - 9.42% (71)
Nikoga - 0.13% (1)
Nekog drugog, koga? - 0%
Nesto drugo - 1.59% (12)
Tadica • zdravstveni radnici.... • svako ko je u mogućnosti da vrši zloupotrbu u radu • na sve • nisam za formiranje tela • ne mere, krivicna odgovornost! • zdravstvo • na sve navedene subjekte • na sve one koji su korumpirani i sve one koji ucestvuju u davanju i uzimanju mita. • 4 • Niko ne sme da bude izuzet, od običnog građanina, do najvišeg funkcionera! • pitanje je nejasno koncipirano •

13. Lokalni plan za borbu protiv korupcije se sastoji od mera. Koje od navedenih mera bi doprinele borbi protiv korupcije na lokalnom nivou?

Formiranje baze infomacija lokalnim fukcionerima i službenicima o imovnom stanju, članstvu u političkim stranaka, povezanim licima:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 25.48% (40)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 25.48% (40)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.48% (40)
Malo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 17.20% (27)
Nemam stav - 5.10% (8)

Izrada godišnjeg izveštaja o stanju korupcije i sprovedene borbe protiv korupcije u Vašem gradu/opštini:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 19.75% (31)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.75% (42)
Malo bi smanjilo korupciju - 33.12% (52)
Malo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 14.65% (23)
Nemam stav - 3.82% (6)

Godišnja nagrada za borbu protiv korupcije koju bi dobijali građani, novinari, organi lokalne samouprave i pripadici profesija za doprinos borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.29% (35)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.75% (42)
Malo bi smanjilo korupciju - 30.57% (48)
Malo bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 14.65% (23)
Nemam stav - 2.55% (4)

Zaštita prava i podrška građanima, funkcionerima i službenicima koji prijave slučaj korupcije :
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 38.22% (60)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 32.48% (51)
Malo bi smanjilo korupciju - 18.47% (29)
Malo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 7.01% (11)
Nemam stav - 1.91% (3)

Provera morala i spremnosti da fukcioneri i službenici učestvuju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.29% (35)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 31.21% (49)
Malo bi smanjilo korupciju - 21.66% (34)
Malo bi povećalo korupciju - 1.91% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 13.38% (21)
Nemam stav - 7.64% (12)

Uvođenje antikorupcijskog kodeksa funkcionera i službenika koji bi imao zadatak da sprecava i sankcioniše korupciju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.57% (37)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 28.66% (45)
Malo bi smanjilo korupciju - 22.93% (36)
Malo bi povećalo korupciju - 3.18% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Ne bi bilo promene - 15.29% (24)
Nemam stav - 5.10% (8)

Postojanje TV emisije u kojoj bi se raspravili i rešili slučajevi korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 15.92% (25)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 35.03% (55)
Malo bi smanjilo korupciju - 31.21% (49)
Malo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.91% (3)
Ne bi bilo promene - 10.19% (16)
Nemam stav - 4.46% (7)

Uspostavljenje edukacije lokalnih funkcionera i službenika o korupciji i borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 12.10% (19)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 19.75% (31)
Malo bi smanjilo korupciju - 29.30% (46)
Malo bi povećalo korupciju - 3.18% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.91% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Ne bi bilo promene - 25.48% (40)
Nemam stav - 7.01% (11)

Analiza faktora korupcije u organima lokalne samouprave:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 14.01% (22)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.84% (39)
Malo bi smanjilo korupciju - 26.75% (42)
Malo bi povećalo korupciju - 2.55% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.91% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Ne bi bilo promene - 18.47% (29)
Nemam stav - 10.19% (16)

Praćenje kako mediji izveštavaju o korupciji i edukacija za medije kako da pomognu u borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 16.56% (26)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 21.66% (34)
Malo bi smanjilo korupciju - 31.85% (50)
Malo bi povećalo korupciju - 3.82% (6)
Mnogo bi povećalo korupciju - 2.55% (4)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 15.29% (24)
Nemam stav - 7.64% (12)

Javno prikazivanje trošenja budžeta grada/opštine najmanje četri puta godišnje:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 34.39% (54)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 29.30% (46)
Malo bi smanjilo korupciju - 21.02% (33)
Malo bi povećalo korupciju - 1.91% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Ne bi bilo promene - 8.92% (14)
Nemam stav - 2.55% (4)

Pristutvo građana na sastancima upravih i nadzornih tela/odbora javnih ustanova i preduzeća:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.93% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.20% (38)
Malo bi smanjilo korupciju - 26.11% (41)
Malo bi povećalo korupciju - 2.55% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 3.18% (5)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 14.01% (22)
Nemam stav - 6.37% (10)

Skidanje partijskih, reklamnih i verskih obeležija iz javnih ustanova:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 17.20% (27)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 20.38% (32)
Malo bi smanjilo korupciju - 19.11% (30)
Malo bi povećalo korupciju - 2.55% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Ne bi bilo promene - 26.11% (41)
Nemam stav - 12.10% (19)

Učešće građana i stručne javnosti u pravljenju budžeta grada/opštine:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.93% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.84% (39)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.48% (40)
Malo bi povećalo korupciju - 3.18% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.91% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Ne bi bilo promene - 12.74% (20)
Nemam stav - 7.64% (12)

Kontrola izvršenja javnih nabavki od strane tela koje bi se na lokalnom nivou borilo protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 31.85% (50)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 35.03% (55)
Malo bi smanjilo korupciju - 15.92% (25)
Malo bi povećalo korupciju - 5.10% (8)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Ne bi bilo promene - 6.37% (10)
Nemam stav - 3.18% (5)

Analiza novozaposlenih u organima i ustanova lokalne samouprave kada je u pitanju spremnost i rizik od korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 24.84% (39)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 33.12% (52)
Malo bi smanjilo korupciju - 20.38% (32)
Malo bi povećalo korupciju - 4.46% (7)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 8.92% (14)
Nemam stav - 7.01% (11)

Dostavljanje informacija o obimu aktivnosti političkih stranaka lokalnom antikorupcijskom telu:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 25.48% (40)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.11% (41)
Malo bi smanjilo korupciju - 24.84% (39)
Malo bi povećalo korupciju - 2.55% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 14.01% (22)
Nemam stav - 6.37% (10)

14. Da li imate i koji predlog za borbu protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

ne • nemam • ... • Kontrola • Princip "Tajnog Kupca" osoba koj bi nudila odredjenim personama mito, ozvucen sa skrivenom kamerom. • Da se izaberu ljudi koji ce se boriti protiv korupcije od strane gradjana a ne politickih stranaka i vlade.Da to budu novi ljudi i da nisu u nikakvoj politickoj stranci tj neutralni. • Prikaz javnosti liste funkcionera i njihovih plata kako u gradu tako i u JP i ustanovama • Sve informacije treba da budu dostupne, da se poveca ucesce gradjana/ki. Neophodno je gradjane informisati/edukovati na koji nacin mogu da se bore protiv korupcije. • uspostavljanje tela i visoka kontrola • nemam stav • Kao i do sad navedeno, da se povecaju kontrole, da se otvori javni servis gde bi gradjani mogli da iznesu svoja iskustva, da se postave strucna lica koja bi pomogla u sprecavanju mita i korupcije. • flekibilnija pravila upotrebe sredstava iz budgeta, mogucnost prijave i zastita onih koji prijave, izmene zakona o javnim nabavkama i njihova bolja primena i kontrola, • Kazna za korupciju,zatvorska • Trebalo bi da imamo jednu organizaciju koja se bavi borbom protiv korupcije, a clanovi bi trebalai biti ne samo policija , nego i obicni gradjani .. Posebno bi se trebali ukljuciti mladi , jer na njima svijet ostaje ! • obavezno uvođenje "nultog stanja" imovinske karte, pa monitoring uvećanja imonskog stanja • Uvodjenje antikorupcijskog tela u dom zdravlja, na primer, gde bi gradjanin kome je neki lekar trazio mito, mogao odmah da se obrati antikorupcijskom telu, i da lekar bude momentalno sankcionisan. O svim takvim slucajevima, bilo bi jako korisno imati dnevnu ili nedeljnu emisiju na emisiji tipa bg hronika, gde bi bili prikazani svi zabelezeni slucajevi, cime bi sira javnost bila upoznata sa tim slucajevima, a ne samo oni koji su bili zrtve korupcije. • da se nekako tajno ispita sta je radjeno u predhodnih 10 godina u opstini • Strozije zakonske kazne koje bi se zapravo i primenjivale. • Obavezno uključiti sve stranke jer su one izvor korupcije • za vec utvrdjene afere izricati najvece zaprecene kazne i to bi odlicno delovalo kao preventiva • POŠTOVANJE I DOSLEDNO SPROVOĐENJE ZAKONA!!! • Agencija za borbu protiv kriminala i korupcije treba da se bavi time i da iskoreni svako kako javno tako i privatno preduzece • Veca zastita zrtava korupcije • Uporediti imovinu lokalnih funkcionera pre i posle mandata na koji su izabrani • Savet z aborbu protiv korupcije, javnost u radu, zaposljavanje kvalifikovin (skolovanih) osoba na odredjeno radno mesto... • formiranje nezavisnog tela koje bi odlučivalo o zapošljenju novih radnika • Ne! • Smeniti i njih i one koji im daju podrsku u pokrajini i republici. • Ako se krene u borbu protiv korupcije, da se ne odustaje dok se ona ne svede na najmanju mogucu meru. • Povećavanje javnosti rada lokalne samoprave. • Da. Centralizovati javne nabavke na nivou lokalne smaouprave i sprovoditi striktnu kontrolu nad radom Agencije za javne nabavke. • formiranje antikorupciskog tela koje ce MOMENTALNO reagovati na prijave i prituzbe gradjana. • Smatram da treba da se uvedu strozi zakoni o kaznjavanju korumpiranih organizacija, preduzeca i sl. • preisptati kupovine radnih mesta • da se ukine jedno stranacko propagiranje • 1. Sanacija elementarnih osnova za život: 1) Zdravlje i životna sredina, 2) Infrastruktura, 3) Bezbednost lica, imovine i stvari, 4) Pomoć socijalno ugroženom stanovništvu 2. Edukacija stanovništva o njihovim pravima 2. • - • TRansparentnost u svakom smislu te reči • Osnivanje Tela za borbu protiv korupcije, koje bi primalo zalbe gradjana i proveravalo iste, uz krivicno gonjenje osumnjicenih. • Sve ste naveli samo da se primeni....l • Uglavnom ste sve naveli, mozda besplatan broj na koji bi gradjani mogli da prijave da im je neko trazio mito, ili nudio i sl. • energično sprovesti kontrolu finansiranja stranaka, pre svega uplitanje u sivo poslovanje j. preduzeća kojima stranke na vlasti upravljaju... • Ne, • Uvodjenje elektronskog rada lokalne samouprave, posebno u sektorima finansije, javne nabavke, sektor izdavalja urbanistickih dozvola, gdje bi se u svakom trenutku vidjelo kako se radi predmet, kod koga je i da ima mogucnost projere od strane supervizora (sefa sektora) i da ta informacija bude dostupna gradjanu koji je predao za dozvolu tj firmam koje su se prijavili za tender itd. Zatim obavezna uska sardnja sa agencijom za antikorupciju. Edukacija gradjana je takodje obavezna. • trajno iz struke odstranjivati korumpirane, zabranu politickog angazovanja do oduzimanja gradjanskih prava. • Samo stroža kontrola i brza reakcija i na najmanje naznake da postoji mogućnost da dođe do korupcije, koliko god je to moguće. • nemam • poskidati sva govna koja su u foteljama i krenuti ispocetka. svako ko je sada u bilo kojoj stranci i privrednoj komori srbije, a narocito ovi sto zidaju zgrade i narocito oni sto su izdavali dozvole da se sve te zgrade podignu treba da odgovaraju pred sudom ali u sudu u kojem ce narod biti prisutan i da dabiju stalnu zabranu pristupanja bilo kojoj stranci, drzavnoj fotelji i tome slicno. da sazna, ako ne zna, sta je sramota. • • pocnimo od ovoga sto ste u predhodnom naveli.. • hitno formiranje tima za pravljnje akcionog plana i delovanje protiv korupcije na lokalnom nivou • Javno prikazivanje imovinskog stanja svih lokalnih funkcionera, kao i njihove bliže i dalje familije. • Smrtna kazna • Organizacija antikorupcijskog veća i najstrožije kazne za one koji nude i primaju mito. •

15. Vi živite u?

Zrenjaninu - 13.38% (21)
Kragujevcu - 5.10% (8)
Požegi - 1.91% (3)
Nišu - 10.83% (17)
Nekom drugom gradu/opštini, molimo Vas upišite! - 0%
Nesto drugo - 68.79% (108)
Beogradu • BEOGRAD • Kikindi • novi sad • Vrscu • Subotica • pancevu • Kikinda • Bujanovcu • Nova Pazova • Novom Sadu • Vranje • Leskovcu • cacak • Inđija • Kovacica • Indjija • Bačka Palanka • Nova Varos • opstina Gadzin Han • Subotici • SO ŽABALJ - GOSPODJINCI • Mladenovac • Bečej • Arandjelovcu • Cukarica Beograd • Kraljevu • / • beogradu smrdigradu • opština Mali Iđoš • sremska mitrovica • jagodina • kraljevu • ODŽACI • Bačkoj Palanci • Krusevcu • Boljevcu ( Zaječar ) • Sečanj • Valjevo • Priboj • Beograd/Palilula • Pula • zemun • loznica • paracinu • Obrenovcu • Cuprija • Blacu • pozarevcu • Смедерево • ruma • leskovac • smederevska palanka • U Beogradu • Malom Idosu • Opština Kovačica • Zivim od nedavno u Ralji (Sopot), a radim u Americu (Mladenovac) • Pancevo • dimitrovgrad • Novom Pazaru • Sremskoj Mitrovici • Životarim u opštini Krupanj. • Kruševac •

16. Vaš pol?

Muški - 50.96% (80)
Ženski - 49.04% (77)

17. Koliko godina imate?

Do 18 godina - 0%
od 18 do 25 godina - 19.11% (30)
Od 26 do 35 godina - 33.76% (53)
Od 36 do 55 godina - 39.49% (62)
Preko 55 godina - 7.64% (12)

18. Vaše obrazovanje?

Osnovna škola - 0.64% (1)
Srednja škola - 27.39% (43)
Viša škola - 12.74% (20)
Fakultet - 46.50% (73)
Učenik - 0.64% (1)
Studnet - 8.28% (13)
Nesto drugo - 3.82% (6)
Magistratura • dve srednje skole • Magistar filoloskih nauka • magistar umetnosti • Magistar •

19. Vi ste?

Zaposleni u državnom sektoru - 22.29% (35)
Zaposleni u privatizovanom preduzeću - 8.28% (13)
Zaposleni u neprivatizovanom preduzeću - 0.64% (1)
Zaposleni u privatnom preduzeću - 3.82% (6)
Zaposleni u NVO - 4.46% (7)
Preduzetnik sa 20 i manje zaposlenih - 5.10% (8)
Preduzetnik sa 50 i manje zaposlenih - 0.64% (1)
Preduzetnik sa 100 i manje zaposlenih - 0%
Preduzetnik sa 100 i više zaposlenih - 0%
Samozaposlen - 7.64% (12)
Nezaposlen manje od 6 meseci - 3.82% (6)
Nezaposlen duže od 6 meseci - 16.56% (26)
U procesu obrazovanja - 12.10% (19)
Penzioner - 5.10% (8)
Domaćica - 0.64% (1)
Nesto drugo - 8.92% (14)
student • Volonterski rad u NVO. • / • likvidacioni upravnik • Ivica Dacic • Zaposlena u medjunarodon organizaciji • Vaspitac pripravnik na odredjeno do godinu dana, i honorarni anketar za vise marketinskih agencija. • Stdent • - • Nezaposlena,radila na crno da bi prezivela, drugi izbor nije postojao, mnogo molbi zavrsilo u korpi. • advokat • Zaposlena kao honorarni saradnik • U RADNOM SPORU! •

20. Koliko generacija, uključujući i Vas živi, odnosno je živelo u ovom gradu/opštini?

3 (41)5 (23)4 (20)2 (17)10 (17)1 (16)6 (12)7 (6)8 (4) • 9 •

Komentari (0)

Slične ankete

ANKETA: BORCI PROTIV KORUPCIJE U 2020. GODINI U REPUBLICI SRBIJI?

(Onlineistrazivanja) Tekuću 2020. godinu obeležila je pandemija virusa COVID19. U ovom periodu uz postojeće, globalno ali i lokalno, javili su se novi, brojni slučajevi koru

Dijalogom do promena na lokalnom nivou

(Onlineistrazivanja) Poštovani/a, pred Vama se nalazi anketa koju sprovodi udruženje građana Dijalog iz Valjeva. Vašim odgovorima na postavljena pitanja doprinosite da utvrd

Tvoj stav o protestima u Beogradu

(Onlineistrazivanja) Da li ste učestvovali u protestima u Beogradu? Da, 8.decembra Da, 15. decembra Da, i 8. i 15.decembra Ni 8. i 15.decembra, ali nameravam da učestvujem u

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Danas je Međunarodni Dan borbe protiv korupcije, pa želimo da Vas pitamo u kojoj fazi se nalazi borba protiv korupcije u Srbiji? Koja od naved

Anketa o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je napadnuta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije? Da, ali ne verujem da je se to desilo Da, i verujem da je s

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

Sukob Mitrović - Đilas!

(Zoran) Dva uticajna aktera u oblasti medijske industrije su u sukobu. Kakvo je tvoje mišljenje i predviđanje? Molimo Vas da ocenite: Željka Mitrovića kao ličnost Željka Mitr

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove

Uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u Srbiji

(Partneri) Poštovаne koleginice i kolege, Organizacije Pаrtneri zа demokrаtske promene Srbijа i Pravni skener, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kance

Nova stranka, nova šansa?

(USER16114) Molimo Vas da sa ove liste izabere TRI glavna prioriteta vladavina prava; poštovanje ljudskih prava i sloboda, nezavisnih od verske, rasne i nacionalne pripadnos

Anketa o hapšenju Miškovića

(Onlineistrazivanja) Da li ste upoznati sa slučajevima za koje se sumnjiči Miroslav Mišković? Slučaj Deltareal Slučaj Nibnes Slučaj Luka Beograd Slučaj C market Da Delimično

Srpsko-hrvatsko ...metanje

(Zoran) Na koji način se informišete o stanju u Srbiji? Živim u Srbiji Iz medija Od članova porodice Od prijatelja Od poslovnih partnera/kolega Neposredno, bio sam u Srbiji u

EU, Srbija i borba protiv korupcije!

(Onlineistrazivanja) Šta je za Vas korupcije? Davanje i uzimanje mita Pristranost i protekcija Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera Zloupotreba položaja u javnom se

Kućni budžet

(USER15345) Koji su prioritetu u trošenju i raspoređivanju novca? Na šta najviše trošite novac? računi za komunalije hrana i