English Srpski Српски

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije (153)

Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Instituta za održive zajednice (ISC), u okviru programa Javno zagovaranje u praksi sa partnerskim organizacijama: Zrenjaninski edukativni centar (Zrenjanin), Sretenje (Požega), Nepušački edukativni centar (Kragujevac) i Centar za ljudska prava (Niš). Cilj projekta je uspostavljanje efikasnog mehanizma za borbu protiv korupcije na nivou gradova i opština u Srbiji. Koristimo priliku da Vas pozovemo da popunjvanjem ove ankete izrazite svoje stavove o stanju i perspektivama borbe protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije, kao i o preloženom sadržaju Lokalnog plana za borbu protiv korupcije. Takođe, ova anketa Vam daje priliku da iznesete svoje sugestije i predloge i tako doprinesete kvalitetu dokumenta. Sve autore čiji predlozi budu uneti u Lokalni plan borbe protiv korupcije BIRODI će navesti kao saradnike na projektu. Molimo sve učesnike ankete da je slobodno distribuiraju. Svi podaci i stavovi izneti u anketu biće poznati samo autorima istraživanja. Hvala Vam unapred za izdvojeno vreme, koje predstavlja Vaš doprinos borbe protiv korupciji Srdačan pozdrav, BIRODI

Ključne reči: korupcija decentralizacija,gradovi,Srbija,civilno društvo,građani,borba protiv korupcije,

1. Šta je, pre svega, za Vas korupcija?

Izaberit NAJVIŠE TRI odgovora

Davanje mita - 7.61% (41)
Pristranost i protekcija - 7.98% (43)
Uzimanje mita - 13.91% (75)
Sukob interesa kod državnih i loklanih funkcionera - 5.19% (28)
Zloupotreba položaja u javnom (republika, pokrajina, lokalna samuprava) sektoru - 17.63% (95)
Zloupotreba položaja u privatni sektoru - 4.45% (24)
Kršenje zakona - 11.13% (60)
Iznuda novca od strane nekoga ko radi u državnom sektoru - 6.12% (33)
Trgovina uticajem/moći koju pojedinac ima - 13.17% (71)
Nanošenje nepravde - 5.75% (31)
Uskraćivanje prava - 6.49% (35)
Nesto drugo - 0.56% (3)
Kvarenje: svaki oblik nepoštovanja/zloupotrebe propisanog postupka u delu ili u celini. • način idavanje u zakup državnih zemljišta opš. funkcionerima, kupoprodaja firme opšt.odbornike • 0 •

2. Ocenom od 1 - nema uopšte do 7 ima puno ocenite u kojoj meri je prisutna korupcija u Vašem gradu/opštini kod?

Gradonačelnika:
1 - 7.19% (11)
2 - 1.31% (2)
3 - 3.92% (6)
4 - 9.15% (14)
5 - 8.50% (13)
6 - 11.11% (17)
7 - 24.84% (38)
Ne mogu da ocenim - 30.72% (47)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.27% (5)

Predsednika skupština grada:
1 - 6.54% (10)
2 - 4.58% (7)
3 - 3.27% (5)
4 - 8.50% (13)
5 - 11.11% (17)
6 - 6.54% (10)
7 - 26.14% (40)
Ne mogu da ocenim - 30.72% (47)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.61% (4)

Odbornika:
1 - 4.58% (7)
2 - 1.31% (2)
3 - 10.46% (16)
4 - 11.11% (17)
5 - 13.73% (21)
6 - 9.80% (15)
7 - 22.22% (34)
Ne mogu da ocenim - 26.80% (41)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Članova gradskog/opštinskog veća:
1 - 3.27% (5)
2 - 2.61% (4)
3 - 7.84% (12)
4 - 7.84% (12)
5 - 14.38% (22)
6 - 13.73% (21)
7 - 24.18% (37)
Ne mogu da ocenim - 26.14% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Gradskih/opštinskih službenika:
1 - 2.61% (4)
2 - 2.61% (4)
3 - 7.19% (11)
4 - 13.07% (20)
5 - 12.42% (19)
6 - 12.42% (19)
7 - 33.99% (52)
Ne mogu da ocenim - 15.69% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Direktora preduzeća čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.27% (5)
2 - 1.96% (3)
3 - 5.23% (8)
4 - 9.80% (15)
5 - 11.76% (18)
6 - 11.76% (18)
7 - 41.18% (63)
Ne mogu da ocenim - 14.38% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.65% (1)

Direktora ustanova čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.27% (5)
2 - 1.96% (3)
3 - 7.19% (11)
4 - 8.50% (13)
5 - 11.76% (18)
6 - 14.38% (22)
7 - 37.91% (58)
Ne mogu da ocenim - 14.38% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.65% (1)

Zaposlenih u preduzećima čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 1.96% (3)
2 - 7.19% (11)
3 - 13.07% (20)
4 - 10.46% (16)
5 - 9.80% (15)
6 - 13.07% (20)
7 - 29.41% (45)
Ne mogu da ocenim - 14.38% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.65% (1)

Zaposlenih u ustanovama čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 3.27% (5)
2 - 7.19% (11)
3 - 11.76% (18)
4 - 13.07% (20)
5 - 10.46% (16)
6 - 11.76% (18)
7 - 30.07% (46)
Ne mogu da ocenim - 11.76% (18)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.65% (1)

Predsednika mesne zajednice:
1 - 5.23% (8)
2 - 7.19% (11)
3 - 11.11% (17)
4 - 16.34% (25)
5 - 8.50% (13)
6 - 9.15% (14)
7 - 20.26% (31)
Ne mogu da ocenim - 17.65% (27)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.58% (7)

Inspekcijske službe:
1 - 1.96% (3)
2 - 3.27% (5)
3 - 3.27% (5)
4 - 7.84% (12)
5 - 10.46% (16)
6 - 12.42% (19)
7 - 44.44% (68)
Ne mogu da ocenim - 15.69% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.65% (1)

Političkih stranka koje su na vlasti u gradu/opštini:
1 - 3.27% (5)
2 - 0.65% (1)
3 - 5.23% (8)
4 - 3.92% (6)
5 - 4.58% (7)
6 - 11.11% (17)
7 - 51.63% (79)
Ne mogu da ocenim - 18.30% (28)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.31% (2)

Političkih strankakoje su u opoziciji gradu/opštini:
1 - 4.58% (7)
2 - 6.54% (10)
3 - 7.19% (11)
4 - 11.11% (17)
5 - 7.19% (11)
6 - 13.07% (20)
7 - 32.68% (50)
Ne mogu da ocenim - 16.34% (25)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.31% (2)

Sudija opštinskog suda:
1 - 2.61% (4)
2 - 1.96% (3)
3 - 8.50% (13)
4 - 9.15% (14)
5 - 7.84% (12)
6 - 9.80% (15)
7 - 24.18% (37)
Ne mogu da ocenim - 31.37% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.58% (7)

Sudija okružnog suda:
1 - 2.61% (4)
2 - 3.27% (5)
3 - 5.88% (9)
4 - 9.15% (14)
5 - 9.80% (15)
6 - 8.50% (13)
7 - 22.22% (34)
Ne mogu da ocenim - 32.03% (49)
Nemamo to u gradu/opštini - 6.54% (10)

Tužilaca opštinskog tužilaštva:
1 - 3.27% (5)
2 - 3.92% (6)
3 - 8.50% (13)
4 - 8.50% (13)
5 - 13.07% (20)
6 - 6.54% (10)
7 - 18.95% (29)
Ne mogu da ocenim - 33.33% (51)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.92% (6)

Tužilaca okružnog tužilašta:
1 - 2.61% (4)
2 - 3.92% (6)
3 - 9.15% (14)
4 - 7.19% (11)
5 - 9.15% (14)
6 - 9.80% (15)
7 - 20.92% (32)
Ne mogu da ocenim - 31.37% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.88% (9)

Policijske uprave:
1 - 3.92% (6)
2 - 3.27% (5)
3 - 5.23% (8)
4 - 9.80% (15)
5 - 15.03% (23)
6 - 12.42% (19)
7 - 28.10% (43)
Ne mogu da ocenim - 20.92% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.31% (2)

Lokalnih medija koji su u vlasništvu lokalne samouprave:
1 - 3.92% (6)
2 - 5.88% (9)
3 - 3.27% (5)
4 - 6.54% (10)
5 - 12.42% (19)
6 - 12.42% (19)
7 - 28.10% (43)
Ne mogu da ocenim - 20.26% (31)
Nemamo to u gradu/opštini - 7.19% (11)

Lokalnih medija koji su u privatnom vlasništvu:
1 - 3.27% (5)
2 - 11.11% (17)
3 - 7.84% (12)
4 - 9.80% (15)
5 - 13.07% (20)
6 - 10.46% (16)
7 - 22.88% (35)
Ne mogu da ocenim - 16.99% (26)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.58% (7)

Verske zajednica kojoj pripadate:
1 - 11.11% (17)
2 - 11.11% (17)
3 - 7.84% (12)
4 - 7.84% (12)
5 - 6.54% (10)
6 - 9.80% (15)
7 - 15.03% (23)
Ne mogu da ocenim - 27.45% (42)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.27% (5)

Vrtića:
1 - 6.54% (10)
2 - 7.84% (12)
3 - 13.07% (20)
4 - 11.11% (17)
5 - 9.15% (14)
6 - 9.15% (14)
7 - 20.26% (31)
Ne mogu da ocenim - 20.92% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.96% (3)

Domova zdravlja:
1 - 4.58% (7)
2 - 2.61% (4)
3 - 5.88% (9)
4 - 9.15% (14)
5 - 16.34% (25)
6 - 13.73% (21)
7 - 33.33% (51)
Ne mogu da ocenim - 13.07% (20)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.31% (2)

Bolnica:
1 - 1.96% (3)
2 - 1.96% (3)
3 - 3.92% (6)
4 - 8.50% (13)
5 - 13.73% (21)
6 - 15.03% (23)
7 - 33.99% (52)
Ne mogu da ocenim - 15.69% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.23% (8)

Škola:
1 - 2.61% (4)
2 - 6.54% (10)
3 - 7.19% (11)
4 - 11.76% (18)
5 - 15.03% (23)
6 - 13.73% (21)
7 - 24.84% (38)
Ne mogu da ocenim - 16.34% (25)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.96% (3)

Fakulteta:
1 - 1.96% (3)
2 - 1.96% (3)
3 - 2.61% (4)
4 - 11.11% (17)
5 - 11.76% (18)
6 - 11.11% (17)
7 - 28.10% (43)
Ne mogu da ocenim - 20.92% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 10.46% (16)

Službe za katastar nepokretnosti:
1 - 3.92% (6)
2 - 3.92% (6)
3 - 6.54% (10)
4 - 12.42% (19)
5 - 10.46% (16)
6 - 11.11% (17)
7 - 22.22% (34)
Ne mogu da ocenim - 26.14% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.27% (5)

Sindikata:
1 - 3.27% (5)
2 - 3.27% (5)
3 - 5.88% (9)
4 - 9.80% (15)
5 - 8.50% (13)
6 - 7.84% (12)
7 - 28.10% (43)
Ne mogu da ocenim - 30.07% (46)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.27% (5)

Nevladinih organizacijama:
1 - 4.58% (7)
2 - 13.73% (21)
3 - 6.54% (10)
4 - 8.50% (13)
5 - 9.15% (14)
6 - 6.54% (10)
7 - 18.30% (28)
Ne mogu da ocenim - 28.10% (43)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.58% (7)

Sportskih klubova :
1 - 3.27% (5)
2 - 3.92% (6)
3 - 5.23% (8)
4 - 7.19% (11)
5 - 12.42% (19)
6 - 12.42% (19)
7 - 32.03% (49)
Ne mogu da ocenim - 20.92% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.61% (4)

Kulturnih institucija:
1 - 5.88% (9)
2 - 9.80% (15)
3 - 11.11% (17)
4 - 15.03% (23)
5 - 8.50% (13)
6 - 8.50% (13)
7 - 13.07% (20)
Ne mogu da ocenim - 26.14% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.96% (3)

Vlasnika kapitala /preduzetnika:
1 - 2.61% (4)
2 - 2.61% (4)
3 - 3.27% (5)
4 - 9.80% (15)
5 - 14.38% (22)
6 - 8.50% (13)
7 - 30.07% (46)
Ne mogu da ocenim - 26.14% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.61% (4)

3. Na čemu zasnivate iznete ocene o korupciji?

Molimo Vas da izaberete najviše tri odgovora!!!

Na ličnom iskustvu (dogodilo Vam se da Vam neko ponudii novac, poklon ili uslugu) - 8.65% (45)
Na osnovu razgovora sa rodbinom i ljudima koje poznajete, a koji su imali iskustvo korupcije - 15.00% (78)
Na osnovu informacija iz medija - 3.27% (17)
Na osnovu nesklada koji ste uočili između malih plata javnih službenika i njihovog visokog životnog standarda - 11.73% (61)
Na osnovu poznavanja organizacije i kadrovske strukture u lokalnoj samoupravi - 14.04% (73)
Na osnovu politike i odnosa lokalne samouprave prema korupciji - 8.08% (42)
Na osnovu nepoverenja u organe lokalne samouprave - 6.92% (36)
Na osnovu odnosa organa lokalne samouprave prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 7.69% (40)
Na osnovu odnosa građana prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 5.38% (28)
Na osnovu svog materijalnog položaja - 4.23% (22)
Na osnovu opšteg stanja u gradu - 12.88% (67)
Nečem drugom čemu - 0%
Nesto drugo - 2.12% (11)
0 • meni je trazeno ili vec nije odbijeno kada je dato, vise puta intervenisao kod upisa u vrtic npr • zloupotreba opštine vračar na štetu državne imovine • Nisu mi poznati slučajevi korupcije. • direktori u obrazovanju, u domu zdravlja, JP, polticka zaposlenost, rodbinske veze u strankama itd • Na osnovu ličnog iskustva, gde su mi tražili novac za određenu uslugu. • gradjanima koji dolaze u nasu kancelariju, neformalnim razgovorima... • Na informacijama iz medija i ličnom utisku. • Greska • Licnom iskustvu pratila sam situaciju vec duze vreme.Zbog reagovanja prosla sam kroz odredjenu vrstu • u odnosu na prioritete resavanje evidentnih problema •

4. Ko ima najveću odgovornost za stanje korupcije u Vašem gradu/opštini?

Molim Vas izaberite najviše PET odgovora!!!

Republička vlast - 9.88% (75)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 4.61% (35)
Gradonačelnik - 7.38% (56)
Predsednik skupštine - 4.74% (36)
Odbornici - 3.43% (26)
Lokalna samouprava kao skup organa - 10.41% (79)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.14% (77)
Lokalni mediji - 3.03% (23)
Privatna preduzeća - 2.50% (19)
Nevladine organizacije - 1.45% (11)
Verske zajednice - 0.92% (7)
Građani - 6.46% (49)
Sudstvo - 10.28% (78)
Tužilaštvo - 6.06% (46)
Političke stranke koje su na vlasti - 12.78% (97)
Političke stranke koje su u opoziciji - 3.03% (23)
Međunarodne organizacije - 1.19% (9)
Evropska unija - 0.92% (7)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 0.79% (6)
Policija • ZDRAVSTVO • običan narod koji sve to vidi i zna,a ne želi ili ne sme javno da to iskaže i podeli sa drugima. • nosioci državnih funkcija jer nemaju nikakvu odgovornost • policija, strukovne komore • 1 •

5. Šta je glavni uzrok korupcije u Vašem gradu/opštini?

... • Novac • lose funkcionisanje institucija. Korupcija se desava najvise da bi se dobilo ono sto zakonski pripada korisnicima, jer je usluga institucija nekvalitetna i spora, pa je korupcija sredstvo dobijanja kvalitetnije i brze usluge • nemastina • tolerancija nepravde, nepostovanja zakona za cije nepostovanje nema kaznenih mera od strane vladajucih struktura koje svesno tolerisu cak podsticu istu svojim primerom i navode sve u zemlji da je takvo ponasanje opste dobro i korisno za svakog ko deluje u tom cilju,a da pravdu na treba traziti • nedostatak finansija,jer moja opstina spada u ne razvijene opstine. • Borba oko prevlasti, opstanka i samo funkcionisanje sistema, jer ako zelis nesto da postignes moras se okrenuti korupciji..... • Najvise uzimaju direktori, i postavljena lica, jer znaju da verovatno na sledecim izborima nece biti na tom polozaju, pa hoce da se maksimalno obezbede. Takodje, problem korupcije se ni ne poteze, kao da ne postoji, sto je porazavajuce. Pojedinci kaljaju ime stranke koja ih je tu postavila, a stranka ne poteze pitanje postenja tih pojedinaca, jer bi opozicija to iskoristila. • Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama • Nedostatak posla u drzavi i nedostatak ljudi koji ce da se bore protiv toga • Svako ima neki dobar izgovor • opste stanje u drzavi • NIzak životni standard većine stanovnika koji dovodi do toga da svi žele da budu plaćeni za ono što urade, čak i onda kad a im to spada u opis radnog mesta. • Borba za zaštitu "statusa quo" • Kao i svugde u Srbijim naporna birokratija • Lose stanje u drzavi utice na stepen korupcije !!! • Losi Ljudi koji upravljaju gradom, kojima su pare i licna dobit vaznije od dobrobiti grada i gradjana • Iskvareni ljudi na kljucnim pozicijama. • Naša opština spada u grupu nerazvijenih i devastiranih opština,velika je nezaposlenost,privreda je uništena,mala i srednja preduzeća nisu konkurentna na tržištu,putna infrastruktura je u katastrofalnom stanju,mladi masovno odlaze iz opštine-opština se prazni..i umesto sistematske borbe da se takvo stanje popravi,rukovodeći organi i institucije sebično gledaju sopstveni interes,a gde je to moguće zapošljavaju svoje istomišljenike i podobnike-''rodbinske i prijateljske firme u okviru sistema''. • kompletan haos u državnom sistemu, nemaština • Alavost • bahatost i bezobzirnost • Pogrešni ljudi na pogrešnim mestima • NEPOSTOVANJE IZGRADNJI ANTIKORUPCIJSKIH INSTITUCUJA • Sindrom "mala bara, puno krokodila" ostavlja prostor za neverovatne manipulacije, sto dovodi do toga da korupcija postaje prakticno jedini nacin da neko ostvari svoja prava. • nezainteresovanost . • nepravda koja je meni ucinjena ako bilo ko procita ovo moje pismo molio bih da mi se obrati molim vas ne mogu vise poludecu sta mi rade ovde u kraljevu a ja sam inace strani i nas drzavljanin molim vas pomozite mi s postovanjem Eisemann ludwig 063250 700 • Opste stanje u drzavi - nepostojanje pravne, vec partijske drzave, kojom upravlja krupan kapital, koji se hrani novcem naroda koji je opljackan i odnet u Moskvu • Афирмација корпуције од стране НВО • nemoć i neznanje, ne postojanje odgovarajuće društvene svesti o korupciji i slaba reakcija gradjana na korupciju • politicka vlast • Sprega ličnih i javnih interesa, opšta beda i nezaposlenost stanovništva, vlasnici kapitala koji nesmetano građane pretvaraju u robove preko izvršilaca vlasti, "svako ima nekog svog čoveka", nepostojanje privrednih subjekata koji imaju tržišno solventne i održive proizvode i tako obezbede priliv svežeg kapitala - što za pokriće troškova života i održivi razvoj, što za investicije i u infrastrukturnim projektima i u biznis estabilishment-u, "ljudi u senci" koji već par decenija vrše tako vlast,dr • Partijska moć bez kontrole građana i nezavisnih institucija. • male plate i los standard • stepen siromaštva • nezaposlenost, siromastvo, nesankcionisani novi bogatasi / preko noci / • Visok stepn nezaposlenosti • besparica • ne efikasnost tela koja bi trebala da se bore protiv korupcije i koja su i sama najverovatnije odavno korumpirana! • pogresna politika lokalne vlasti • Sve je povezano i traje u kontinuitetu.Institucije su uradjene jos u vreme Milosevica.Promenom vlasti nije doslo do promena radilo se po staroj matrici.DSS i SPS su sve vreme imali istu politiku.SPS je ubacio ljude u druge stranke i kontrolise partiski zivot stranaka.Sluzbe igraju odredjenu ulogu u organizovanom kriminalu.Zoran Djindjic je bio vrlo usamljen u tom poslu.Nije imao dovoljno podrske ni u svojoj stranci.Kadar koji je bio uz njega sklanjan je raznim podmetanjima kroz medije.Mediji su • pare • nedostatak institucija i transparentnosti u radu • Nemoral • Apatija gradjana kao rezultat dugogodisnje torture partokratije. • Partokratija. • Novac, prestiž, bahatost, samovolja..., nepoštenje čelnih ljudi na odgovornim funkcijama u opštini kao i nepouzdan sistem kontrole od strane nadležnih u Republičkim strukturama!!! • bogacenje ljudi koji su na vlasti • nedostatak oštrih sankcija za one koji učestvuju u korupciji • losi zakoni i kaznene mere • losa socijalna i materijalna situacija gradjana,zbog koje bez pogovora pristaju na sve • strnački interesi •

6. Ko može da doprinese borbi protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

Republička vlast - 6.75% (48)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 9.42% (67)
Gradonačelnik - 5.63% (40)
Predsednik skupštine - 1.83% (13)
Odbornici - 2.39% (17)
Lokalna samouprava kao skup organa - 5.20% (37)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 4.22% (30)
Lokalni mediji - 6.47% (46)
Privatna preduzeća - 0.70% (5)
Nevladine organizacije - 6.33% (45)
Verske zajednice - 1.27% (9)
Građani - 11.11% (79)
Sudstvo - 8.86% (63)
Tužilaštvo - 8.30% (59)
Političke stranke koje su na vlasti - 6.61% (47)
Političke stranke koje su u opoziciji - 4.36% (31)
Međunarodne organizacije - 3.80% (27)
Evropska unija - 4.22% (30)
Neko drugi. ko? - 0%
Nesto drugo - 2.53% (18)
NIKO • policija, strukovne komore. • Zdravstvo • korupcija bi se u velikoj meri iskorenila kada bi bio bolji standard i vece plate, • Gradjani, gradska i gradska vlast. • 3 • nemam poverenja u nikog tako da cisto sumnjam da bi neko to resio • mladi,nezaposleni i obespravljeni željni socijalne pravde,i mogućnosti jednakih šansi. • strogi zakoni i njihova primena na svim nivoima • RODOLJUB ŠABIĆ • Umetnost: oporavak morala može doći samo iz slobodnog osećanja božanskog. • Antikorupcijska tela na lokalnom nivou. U saradnji sa pokrainom i republikom. • policija • Niko uvek ce biti korupcije! • Svi zajedno • Kad bi svi prispitali sebe i posteno pristupili svom poslu, korupcije ne bi ni bilo. • svi •

7. Da li biste podržali inicijativu da se formira telo na nivou grada koje bi se bavilo borbom protiv korupcije?

Da - 77.12% (118)
Ne - 6.54% (10)
Ne mogu da se odlučim - 6.54% (10)
Nesto drugo - 9.80% (15)
Da, i bio bih volonter, pomogo bih svim snagama da se otera ovo zlo • Ne bih imao poverenja u takvo telo. • Nece funkcionisati • zar bi time nesta postigli? • ima dosta "tela" i premalo dela • ako nema kazne i sprovodjenja zakona na delu sve propada • da samo pronaci ljude bez putera na glavi • Da, pod uslovom da i u tom telu ne budu članovi "preko veze" • podrzao bi kad bi iza mene stali ljudi i mene podrzali u tome • Ne nemam poverenja ni u koga ,sem ako to drzava sam ne stane na put toj pojavi . • i ono bi bilo korumpirano • da, ali da njegovim formiranjem ne bude uvecan broj admin. radnika u opstini • ako hocete da nesto neresite formirajte telo, treba zabranjivati rad i trajno uzimati licence. • bojim se da bi takvo telo bilo samo sredstvo za neciju dodatnu zaradu i da ne bi posluzilo svrsi • Da, šta više želeo bih da budem u takvom telu •

8. Zašto?

... • jer se stvara velika razlika izmedju slojeva drustva. penzioneri,radnici su sve siromasniji a politicari,direktori..su sve bogatiji!! • oni koji nemaju novca da daju mito nemaju ni radno mesto.da sam imala novac tipa 4-5000 eura sada bih radila posao iy svoje struke-mdecinska sestra tehnicar. • krajnje je vreme da se krene sa pospremanjem • Nešto se mora učiniti... • Zato što može da doprinese smanjenju korupcije na teritoriji jedinice lokalne samouprave, a u saradnji sa drugim gradovima i šire. • Zato sto je bitno ukazati na problem. Nikada nisam cula do sada da je iko spomenuo problem korupcije u nasoj postini. Pa nismo valjda mi jedini koji nemaju korupciju u celoj zemlji ? Javna je tajna ko i koliko uzima. • zbog haosa i anarhije koji je proizvod partokratije • Na lokalu se bolje vidi korupcija nego sa centralnog nivoa. Zna se ko je ko. • Da pokuša • videvsi rezultate koje je postigla Verica BaRAC mislim da bi uz dobre i motivisane pojedince moglo mnogo toga da se poboljsa. ali pre svega potrebna je politicka podrska za kreiranje atmosfere da je korupcija veliko zlo i da niko nece biti amnestiran. suvise je kompromisa. losa zakon o javnim navavkama omogucuje da se sve kao i u Slobino vreme svi poslovi zavrsavaju na licnim odnosima. Nema tendera koji nije namesten za nekoga i time se gubi svaka funkcija Zakona i tendera • Zato što ne postoji struktura na lokalnom nivou koja se bavi tim problemom. • Млаћење празне сламе • Takvo telo je potrebno, aki ukoliko u njemu ne sede korumpirana ili partijski postavljena lica. Takodje, lokalno telo za borbu protiv korupcije ne sme i ne moze da bude politicko orudje, vec mora da ima prohodnost kod donosilaca odluka i medija i da na transparentan nacin obavestava javnost o rezultatima svog rada. • Zato sto mislim da bi osnivanje takvog tela bila sarena laza!! • dosta je bilo nepravde • Već postoji dovoljno državnih službi s tom namenom, koje loše rade ili ne rade uopšte svoj posao. Stvaranje dodatnih ustanova antikorupcijske namene bilo bi nerezonsko trošenje budžetskog novca, jer bi one samo utonule u "mrtvo more" ostalih. Potrebno je revitalizovati i zakonski i kadrovski potpuno izmeniti trenutno stanje u svim državnim institucijama koje treba da se bore protiv korupcije, pre svega u inspekcijama, policiji, tužilaštvu i sudstvu. • zato sto ne bi mogli sami prot svih. zasto bi potrosili tudj novac i nista ne bi pametno uradili. Dok cela drzava ne krene u napad nista od toga. • ako bi to telo bilo sastavljeno od predstavnika lok. samouprave • Građani najveći dio svojih svakodnevnih potreba ostvaruje na lokalnom niovu pa je zloupotrebal vlasti na ovom nivou posebno štetna za lokalnu zajednicu i za cijelu državu • zato • Jer nista slicno ne postoji. Mozda je to korak koji je potreban, posto smo sve vec iscrpli. • Zato što bi život bio mnogo lepši i lakši kada bi ljudi bez doplata završavali svoj posao. Brži bi bio obrt kapitala i država ne bi bila oštećena. Građanima bi takođe bilo lakše da plaćaju samo npr. 100 dinara (kojih je obavezno) za neki dokument, umesto 150 (50 dinara dodatno da dokument npr. bude odmah izvađen). I tako dalje, ovo su najbanalniji mogući primeri. Za sve ostalo 500 slovnih mesta je malo. • Podrzavam svaki korak na tom polju. • Zato sto stradamo kao drzava i kao drustvo,jer se sve mnogo umrezilo.I poziciju i opoziciju kontrolise "NEKO" i promenom vlasti se nista ne menja.Mora da se izvrsi pritisak na politicku elitu,da krene u pozitivnom smeru.Zabluda je da moramo da funkcionisemi bez pravila igre i bez institucija-na crno.Nenadoknadivi gubici.Mnogo ce vise i vremena i truda biti potrebno da se to iskoreni.20 god.ista matrica.Mora hitno da se menja.Posebno telo koje ce se time baviti,i obavezno i njegova kontrola,jer p • Zato sto ne zelim da dam par hiljada evra da bih dobila posao za stalno. • to je potreba • bilo bi prividno bolje. dok se i taj organ ne osili i pocne sa praksom prethodnika • zbog nade da ce obavljati posao kako treba i da ce biti manje korupcije • Zato sto je to vise nego potrebno, u interesu gradjana! • Zato sto sam ja zrtva borbe protiv korupcije u Kovacickoj opstini! Kao novinar izbacen sam sa posla jer sam ukazao na korupciju predesednika opstine Kovacica Miroslava Krisana i direktora lokalne RTV OkK Gojka Vukadina a narocito na potpredsednika IV Vojvodine Martina Zloha koga zovu Martin 20 % • Da bi svi gradjani bili ravnopravni • Zato sto bi nam to pomoglo da izadjemo iz krize • smatram da nije neka organizacija sposobna promijeniti ljude... mi smo neka trula generacija, i moramo se sami promijeniti... a ne da nas netko drugi mijenja • Da probamo i to • Ne može se lečiti bolest istom bolešću: pošto su svi činioci celine sistema podložni korupciji u načelu, nema načina da se oni izleče dopunjavanjem novim činiocima, budući da će i ti novi biti podložni korupciji. • zato sto se nadam da ce prekrsioce zakona odvoditi pred sudove, kaznjavati a samim tim i smanjiti korupciju! • Vec postoje republicki organi za korupciju. Na kraju krajeva u svakoj organizaciji funkcioner treba da brine o korupciji, postoje i razne inspekcije. • DOSTA JE BILO BEDE I LOPOLUK TREBA STOPIRATI ZAUVEK !!! • Takvo telo bi moglo da poslusi kao dobar primer i da bude podrska gradjanima da sami pocnu da se bore protiv korupcije • zbog toga što je potrebno na lokalnom nivou organizovati borbu i ne treba očekivati da će republički organi i republička vlast nešto učiniti na polju korupcije koja je prisutna u malim lokalnim zajednicama kao i dostupnosti tih organa gradjanima • Zato sto ne dobijam nista time ..jer ce uvek biti i biti korupcije!!! • Pa imao bi kome da se obratim. • krajnje je vreme • zakonodavci ne sprovode zakone • Takva inicijativa ne moze da donese nista lose. • da bi korupcija bila smanjena i da bi svi zajedno bolje ziveli • I oni bi bili korumpirani! • plasim se da bi korupcija i tu bila prisutna • Zato sto su svi povezani • Zato sto je to jedan od nacina da se iskoreni korupcija •

9. Ko bi trebao da čini takvo telo?

Predstavnici lokalne samouprave - 4.16% (24)
Odbornici - 1.56% (9)
Nevladine organizacije koje se bave borbom protiv korupcije - 9.36% (54)
Nevladine organizacije ne zavisno čime se bave - 3.12% (18)
Stručnjaci za oblasti u kojima ima korupcije - 11.09% (64)
Predstavnici međunarodnih organizacija (EU, OEBS, Svetska banka, UNDP...) - 7.97% (46)
Predstavnici tela za borbu protiv korupcije (Agencija za borbu protiv korupcije, Savet za borbu protiv korupcije, Uprava za javne nabavke, Poverenik za informacije od javnog značaja ...) - 12.13% (70)
Građani - 10.05% (58)
Predstavnici verskih zajednica - 1.04% (6)
Predstavnici policije - 7.97% (46)
Predstavnici profesionalnih udruženja i komora - 5.03% (29)
Predstavnici udruženja privrednika i privrednih komora - 2.25% (13)
Novinari - 8.49% (49)
Građani koji su posvećeni borbi protiv korupcije - 13.34% (77)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 2.43% (14)
Osim sto je gradjanin, treba da zna da se bori protiv korupcije, ali bice ubijen pre nego sto uspe • protiv takvog tela sam • ne podrzavam • opozicija • Nezavisna lica koja ce placati EU. Ni slucajno niko od navedenih, jer su svi u sprezi sa vlascu. • ko god da bude bio nece vredeti • nisam z formiranje tela • 3 • predstavnici politickih stranaka • Nezavisni i POSTENI gradjani, ukoliko ih ima u zemlji Srbiji. • samo onaj ko striktno primenjuje zakon za sve i kazne • Niko jer su svi podlozni korupciji.Ovom drzavom vladaju stranke zarad licnih interesa. • Ne zanima me. • Niko jer nema pomoci oko korupcije •

10. Koje osobine treba da ima neko ko je član lokalnog tela za borbu protiv korupcije?

postenje • strucan, posten, otvoren, praktican, otvoren za saranju i nove predloge, da ima inicijativu • Hrabrost, istrajnost, inteligenciju. • Da je visoko obrazovan , da ima dobru platu i da je situiran i nezavistan po pitanju finasija . Da nije zavistan od istih ljudi koje bi trebao da kontroliše , da je van stranačka ličnost i po mogućnosti čovek koji nije iz Srbije ( takav bi pravedno i temeljno ispitao sve o korupciji , jer nebi bio u rodbinskim vezama sa nikim ) • Visoke moralne i eticke stavove pre svega. odlucnost, upornost. • Nekompromitovan, hrabar, pametan, lud • Postenje, dostojanstvo i doslednost. • pre svega moral i postenje. ostalo vec dolazi samo po sebi. da zna sta je sram i da voli svoj narod kakav god da je jer kada se takve stvari rade da nema milosti za krivce i da ih tretira isto. • Ugled poštenje • Kredibilitet • visoka moralna načela, analitičnost, upornosti • Covek koji uziva poverenje sugradjana, dosledan, principijelan • Iskrenost • da je dobro placen i da ima MUDA • nema takvih ovde • Posvecen, hrabar, istrajan, iskren, informisan. • istrajan,nepodmitljiv,podrzan od kolega,osoba sa stavom • da ne bude korumpirano • da je nezavisan od politike,odnosno da nema nacina na koji bi ga politicari ucenjivali • Trebao bi biti posten , zeljan pravde ! To bi trebala biti osoba koja istinski zna , koja je na svojoj kozi osjetila moc korupcije i koja ne bi zeljela da se i drugima to isto dogodi ! • postenje, nepristrasnost, solidna materijalna situacija , • Nisam z formiranje tela • Nezavisan, u službi građane. Da nema lične interese (radna mesta, privatna firma). • Trealo bi valjda ako ih ima da nisu potkupljivi • Biografiju "bez mrlje", obrazovanje ( ne samo akademsko ), visoku profesionalnost u dotadašnjoj karijeri, neprikosnovenost u praktičnoj realizaciji radnih zadataka / projekata, komunikativnost, praktičnost, pristupačnost, istrajnost, harizmatičnost, multi-iskustvenost na više područja u sferi javnog života ( državna i lokalna samouprava, biznis, kultura, očuvanje životne sredine, sport i sportske organizacije, lokalne manifestacije najrazličitijih karaktera, i dr... • Da nije isti kao oni koje ce kontrolisati • da je obrazovan, ugledan, da nije clan nijedne politicke stranke • Da je obrazovan, posten, nekorumpiran, neko ko nece zazmuriti na jedno oko kada naidje na nepravilnosti, ponajvise da bude hrabar i suprotstavi se korumpiranim osobama, koje su u glavnom na visokim polozajima. • ISKREN, POSTEN, ELOKVENTAN, BOGOBOJAZLJIV I ERUDITA ( VERNIK BEZ OBZIRA KOJE VERSKE PRIPADNOSTI) • snalazljiv, voljen u drustvenoj zajednici, siguran u to sto radi • pošten i odan sprovođenju zakona • Da u svakom trenutku može da dokaže poreklo imovine (ukoliko odstupa od standarda) da je uzoran porodičan čovek ili žena, da nije krivično kažnjavan, da nije prekšajno kažnjavan za kršenje javnog reda i mira, da ga okruženje u kojem živi ceni i poštuje, da je NEPODMITLJIV, da je ODLUČAN I HRABAR da se PRIHVATI ZADATAKA, da ima SMISLA I ZNANJA u odredjenim oblastima-MINIMUM SREDNJA ŠKOLA, i t.d. • obrazovanje, autoritet, poštenje i da je situiran i čovek zrelih godina. • Nezavisnost od lokalne vlasti. • Posvecen, moralan, sa razvijenim osecajem za odgovornost i zastitu javnog interesa, neko ko veruje da sistem moze da funkcionise... • moral.znanje • upornost i cist obraz • opet se neko setio da baca prasinu u oci pred izbore.....NETREBA!!!!! • Veliku platu koja nije osobina ali bi obezbedila nepodmitljivost. Visoki moral, cast, obraz. • nepodmitljivost i otpornost na pritiske • Nepristrasnost • Treba da bude posten i odgovoran covek, svestan pozicije na kojoj se nalazi. • stav • Zelju za uspeh grupe, a ne pojedinca. • Postenje,istrajnost,nepokolebljivost • da je dobro placen i da mu je stalo do tog posla. • nista • posten prema sebi, svojoj porodici i prijateljima i drustvu uopste. • Ugledni gradjani, postovaoci etickog kodeksa, da imaju profesionalno iskustvo i onrazovanje i ove oblasti • Upornost, istrajnost i odlucnost. • visok moral,shvatanje odgovornosti, •

11. Čime bi trebalo da se bavi antikorupcijsko telo na nivou lokalne samouprave?

Analiza stanja korupcije - 7.64% (58)
Analiza uspeha borbe protiv korupcije - 5.40% (41)
Predlaganje mera borbe protiv korupcije - 9.62% (73)
Sprovođenje istraga u slučajevima sumnje na korupciju - 11.99% (91)
Unapređenje primene antikorupcijskih zakona - 10.54% (80)
Stvaranje ambijneta za borbu protiv korupcije - 10.01% (76)
Zaštita i podrška građanima koji su žrtve korupcije - 12.78% (97)
Povećanje učešća građana u borbi protiv korupcije - 11.46% (87)
Edukacija - 9.35% (71)
Medijske kampanje - 9.62% (73)
Nesto drugo - 1.58% (12)
Uvedite smrtnu kaznu za svaki oblik korupcije i nece vam trebati to telo • nisam za formiranje tela • podnosenje krivicnih prijava • da preispituje rad svojih službenika od gore do vrha • Заштитом корумпираних • socijalnim radom na terenu • upravo sa svim gore navedenim • tajnim glasanjem prikupiti zalbe gradjana • Zaštita i podrška građanima koji prosleđuju informacije o eventualnoj korupciji • ? • *obrazovanje gradjana o borbi protiv korupcije • prikupljanjem podataka o slucajevima korupcije •

12. Ko bi trebao da bude obuhvaćen merama, odnosno na koga bi trebalo da se odnose mere?

Gradonačelnik - 7.99% (58)
Predsednik skupštine - 7.99% (58)
Odbornici - 6.06% (44)
Lokalna samouprava kao skup organa - 9.37% (68)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.61% (77)
Lokalni mediji - 4.13% (30)
Privatna preduzeća - 3.99% (29)
Nevladine organizacije - 3.03% (22)
Verske zajednice - 2.20% (16)
Građani - 3.03% (22)
Sudstvo - 8.54% (62)
Tužilaštvo - 7.16% (52)
Političke stranke koje su na vlasti - 9.64% (70)
Političke stranke koje su u opoziciji - 4.82% (35)
Sve navedene - 9.64% (70)
Nikoga - 0.14% (1)
Nekog drugog, koga? - 0%
Nesto drugo - 1.65% (12)
na sve one koji su korumpirani i sve one koji ucestvuju u davanju i uzimanju mita. • svako ko je u mogućnosti da vrši zloupotrbu u radu • zdravstvo • ne mere, krivicna odgovornost! • Tadica • na sve navedene subjekte • nisam za formiranje tela • pitanje je nejasno koncipirano • zdravstveni radnici.... • Niko ne sme da bude izuzet, od običnog građanina, do najvišeg funkcionera! • 4 • na sve •

13. Lokalni plan za borbu protiv korupcije se sastoji od mera. Koje od navedenih mera bi doprinele borbi protiv korupcije na lokalnom nivou?

Formiranje baze infomacija lokalnim fukcionerima i službenicima o imovnom stanju, članstvu u političkim stranaka, povezanim licima:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 24.18% (37)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.14% (40)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.49% (39)
Malo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 17.65% (27)
Nemam stav - 5.23% (8)

Izrada godišnjeg izveštaja o stanju korupcije i sprovedene borbe protiv korupcije u Vašem gradu/opštini:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 18.95% (29)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.14% (40)
Malo bi smanjilo korupciju - 33.99% (52)
Malo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 15.03% (23)
Nemam stav - 3.92% (6)

Godišnja nagrada za borbu protiv korupcije koju bi dobijali građani, novinari, organi lokalne samouprave i pripadici profesija za doprinos borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 21.57% (33)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.80% (41)
Malo bi smanjilo korupciju - 30.72% (47)
Malo bi povećalo korupciju - 1.31% (2)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.31% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 15.03% (23)
Nemam stav - 2.61% (4)

Zaštita prava i podrška građanima, funkcionerima i službenicima koji prijave slučaj korupcije :
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 37.91% (58)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 32.68% (50)
Malo bi smanjilo korupciju - 18.30% (28)
Malo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 7.19% (11)
Nemam stav - 1.96% (3)

Provera morala i spremnosti da fukcioneri i službenici učestvuju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 20.92% (32)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 31.37% (48)
Malo bi smanjilo korupciju - 22.22% (34)
Malo bi povećalo korupciju - 1.96% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.31% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 13.73% (21)
Nemam stav - 7.84% (12)

Uvođenje antikorupcijskog kodeksa funkcionera i službenika koji bi imao zadatak da sprecava i sankcioniše korupciju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.88% (35)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 29.41% (45)
Malo bi smanjilo korupciju - 22.88% (35)
Malo bi povećalo korupciju - 2.61% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.31% (2)
Ne bi bilo promene - 15.69% (24)
Nemam stav - 5.23% (8)

Postojanje TV emisije u kojoj bi se raspravili i rešili slučajevi korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 15.69% (24)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 35.29% (54)
Malo bi smanjilo korupciju - 30.72% (47)
Malo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.96% (3)
Ne bi bilo promene - 10.46% (16)
Nemam stav - 4.58% (7)

Uspostavljenje edukacije lokalnih funkcionera i službenika o korupciji i borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 12.42% (19)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 18.95% (29)
Malo bi smanjilo korupciju - 28.76% (44)
Malo bi povećalo korupciju - 3.27% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.96% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.31% (2)
Ne bi bilo promene - 26.14% (40)
Nemam stav - 7.19% (11)

Analiza faktora korupcije u organima lokalne samouprave:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 13.73% (21)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.18% (37)
Malo bi smanjilo korupciju - 26.80% (41)
Malo bi povećalo korupciju - 2.61% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.96% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.31% (2)
Ne bi bilo promene - 18.95% (29)
Nemam stav - 10.46% (16)

Praćenje kako mediji izveštavaju o korupciji i edukacija za medije kako da pomognu u borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 16.34% (25)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 20.92% (32)
Malo bi smanjilo korupciju - 32.03% (49)
Malo bi povećalo korupciju - 3.92% (6)
Mnogo bi povećalo korupciju - 2.61% (4)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 15.69% (24)
Nemam stav - 7.84% (12)

Javno prikazivanje trošenja budžeta grada/opštine najmanje četri puta godišnje:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 33.33% (51)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 30.07% (46)
Malo bi smanjilo korupciju - 20.92% (32)
Malo bi povećalo korupciju - 1.96% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.31% (2)
Ne bi bilo promene - 9.15% (14)
Nemam stav - 2.61% (4)

Pristutvo građana na sastancima upravih i nadzornih tela/odbora javnih ustanova i preduzeća:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.22% (34)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.18% (37)
Malo bi smanjilo korupciju - 26.14% (40)
Malo bi povećalo korupciju - 2.61% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 3.27% (5)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 14.38% (22)
Nemam stav - 6.54% (10)

Skidanje partijskih, reklamnih i verskih obeležija iz javnih ustanova:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 15.69% (24)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 20.92% (32)
Malo bi smanjilo korupciju - 18.95% (29)
Malo bi povećalo korupciju - 2.61% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.31% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.31% (2)
Ne bi bilo promene - 26.80% (41)
Nemam stav - 12.42% (19)

Učešće građana i stručne javnosti u pravljenju budžeta grada/opštine:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.22% (34)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.84% (38)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.49% (39)
Malo bi povećalo korupciju - 3.27% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.96% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.31% (2)
Ne bi bilo promene - 13.07% (20)
Nemam stav - 7.84% (12)

Kontrola izvršenja javnih nabavki od strane tela koje bi se na lokalnom nivou borilo protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 30.72% (47)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 35.95% (55)
Malo bi smanjilo korupciju - 15.69% (24)
Malo bi povećalo korupciju - 5.23% (8)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.31% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.31% (2)
Ne bi bilo promene - 6.54% (10)
Nemam stav - 3.27% (5)

Analiza novozaposlenih u organima i ustanova lokalne samouprave kada je u pitanju spremnost i rizik od korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.53% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 33.99% (52)
Malo bi smanjilo korupciju - 20.92% (32)
Malo bi povećalo korupciju - 3.92% (6)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 9.15% (14)
Nemam stav - 7.19% (11)

Dostavljanje informacija o obimu aktivnosti političkih stranaka lokalnom antikorupcijskom telu:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 24.18% (37)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.80% (41)
Malo bi smanjilo korupciju - 24.84% (38)
Malo bi povećalo korupciju - 2.61% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 14.38% (22)
Nemam stav - 6.54% (10)

14. Da li imate i koji predlog za borbu protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

ne • nemam • ... • Kontrola • prethodno navedeno je dovoljno • pocnimo od ovoga sto ste u predhodnom naveli.. • - • Ефикаснији рад судова, тужилаштва и полиције. • Uvodjenje antikorupcijskog tela u dom zdravlja, na primer, gde bi gradjanin kome je neki lekar trazio mito, mogao odmah da se obrati antikorupcijskom telu, i da lekar bude momentalno sankcionisan. O svim takvim slucajevima, bilo bi jako korisno imati dnevnu ili nedeljnu emisiju na emisiji tipa bg hronika, gde bi bili prikazani svi zabelezeni slucajevi, cime bi sira javnost bila upoznata sa tim slucajevima, a ne samo oni koji su bili zrtve korupcije. • obavezno uvođenje "nultog stanja" imovinske karte, pa monitoring uvećanja imonskog stanja • edukacija novinara i gradjana za borbu protiv korupcije • Organizacija antikorupcijskog veća i najstrožije kazne za one koji nude i primaju mito. • POŠTOVANJE I DOSLEDNO SPROVOĐENJE ZAKONA!!! • Veca zastita zrtava korupcije • flekibilnija pravila upotrebe sredstava iz budgeta, mogucnost prijave i zastita onih koji prijave, izmene zakona o javnim nabavkama i njihova bolja primena i kontrola, • Ne, za sada. • Sve prekontrolisati ponovo i nabiti napokon nekoga u zatvor ali da stvarno robija , do sada su dokazani mnogi primeri korupcije od najnižeg do najvišeg organa vlasti na lokalnim nivoima i niko nijeodgovarao a kamo li dao ostavku . Samo sprovođenja ali stvarno sprovođenje zakona i zatvorske sankcije prema takvima i oduzimanje imovine stečene korupcijom • Povećavanje javnosti rada lokalne samoprave. • Hapsenje, javno ponizavanje, oduzimanje imovine, zabrana rada i prihoda... • Socijalisticka revolucija • ulazak građana u posed informacija o trošenju budžetskih sredstava, zapošljavanja... • Javno streljanje • trajno iz struke odstranjivati korumpirane, zabranu politickog angazovanja do oduzimanja gradjanskih prava. • imam jer godinama zivim u Austriji i zelim da ovom gradu pomognem • smanjila bi se kada bi gradjani videli da sistem deluje, osnazili bi se da prihavljuju slucajeve korupcije • Kao i do sad navedeno, da se povecaju kontrole, da se otvori javni servis gde bi gradjani mogli da iznesu svoja iskustva, da se postave strucna lica koja bi pomogla u sprecavanju mita i korupcije. • Ispitivanje izdanje državnih zemljišta. Provera svih opštinskih funkcionera materijalno stanje i moralno stanje (načelnici, odbornici, direktori svih državnih istitucije, mesne zajednice, male komunalne preduzeće formirane u mesnim zajednicama), i rodbinske veze između radnike i odbornike, partijske funkcionere. Formiranje privatne industrijske zone i opremljivanje na državnim novcima direktno iz opštine. Privatizacije državnih firmi na sva tri naselja. Odnos između privatne firme i opštine. • • formiranje antikorupciskog tela koje ce MOMENTALNO reagovati na prijave i prituzbe gradjana. • Dirketno biranje lica za sprovođenje zakona, slično kao u SAD. Izabrane sudije, tužioci, šerifi, gradonačelnici i "guverneri" (tj. načelnici okruga). Drakonske kazne za izabrana lica koja ne sprovode ili krše zakone. Veća autonomija lokalnih zajednica u sprovođenju svih zakona i propisa. • EDUKACIJA - U KONTEKSTU ŠTA GRAĐANI MOGU DA URADE AKO PRIMETE NEADEKVATNO FUNKCIONISANJE ANTIKORUPCIJSKIH TELA... • formiranje nezavisnog tela koje bi odlučivalo o zapošljenju novih radnika • sve prigovore gradjana u odnosima sa javnim organizacijama sudovima opstinama trebe skupiti sa dokazima koji jasno ukazuju na nepravdu zbog koje se korupcija i u kojim ograncima delovanja javlja i ponavlja.Imena koja se sumnjice pravno procesuirati uz medije i krivicno kazniti javnost treba da sve zna • Savet z aborbu protiv korupcije, javnost u radu, zaposljavanje kvalifikovin (skolovanih) osoba na odredjeno radno mesto... • de se svi konkursi sprovode transparentno,da telo za borbu protiv korupcije zaista radi svoj posao,da mediji budu ukljuceni u sve nepravilnosti i da one budu sankcionisane • Kontrola. • Ako se krene u borbu protiv korupcije, da se ne odustaje dok se ona ne svede na najmanju mogucu meru. • kazne zatvora i rad u rudnicima neplacen • TRansparentnost u svakom smislu te reči • Prikaz javnosti liste funkcionera i njihovih plata kako u gradu tako i u JP i ustanovama • Procesuirati ono što tužioci i DB već drže u fiokama ,bar iz domena visoke korupcije,kako po iznosu,tako i po statusu korumpiranih,pre svih,bivši i sadašnji ministri • Ne, • Podizanje vidljivosti odluka lokalnih vlasti i lokalnih politika. Za sada, iako formalno objavljeno, ovaj deo prolazi neprimeceno, i zbog toga gradjani i ne razmisljaju o svom aktivnom ucescu. • Nemam poseban predlog. • energično sprovesti kontrolu finansiranja stranaka, pre svega uplitanje u sivo poslovanje j. preduzeća kojima stranke na vlasti upravljaju... • Uglavnom ste sve naveli, mozda besplatan broj na koji bi gradjani mogli da prijave da im je neko trazio mito, ili nudio i sl. • da se oformi kancelarija koju ce opstina da finansira gde gradjani mogu da se jave svojim dolaskom ili telefonskim pozivom pri cemu bi se napravila provera navedenog jer bi izneli svoj slucaj. • Da, formirati antikorupcijski tim sa delom ludi iz drugih OKRUGA!!! • Unotrasnja kontrola. Mislim za javni sektor. Uvodjenje poligrafa u isti. • Većinski izborni sistem kao preduslov za borbu protiv korupcije. • Povecanje iznosa kazne koja je predvidjena za odredjeni prekrsaj.(Kazna mora da bude rigorozna)Promena svih ljudi u inspekcijama,novi ljudi sa biroa rada bez veze.Rad na osnovu ugovora o radu na godinu dana,sa mogucnoscu produzenja ugovora ako osoba savesno radi poso.Ali i onda samo na godinu dana.Inspekcija bi morala da se spusti na lokalni nivo,ali bi imali proveru i rad republicke inspekcije.Potpuno odvojena tela.Republicka inspekcija bi morala da ima nadleznost da proverava sve . • hitno poceti antikorupcijsku akciju, jer je zivot kratak da cekamo dugo • Analizom mojih odgovora moze se doci do pretpostavke za predlog. Licno smatram da lokalna javna biblioteka moze mnogo toga da pruzi prilikom pomoci u borbi protiv korupcije, jer je, po prirodi posla - najotvorenija za informacije korisnicima i upucivanjem gradjana na zakone i izvore informacija, moze da doprinese ovoj borbi u tzv. tranzicionom periodu, kada je korupcija najrasprostranjenija. Samim tim, kao i mnogim drugim (slicnim) aktivnostima, ucestvuje u podizanju svesti gradjana. • Da imam ,prvo sto bih uradio to bi bilo razgovor sa osobama koja su jos uvek na svvojim radnim mestima i ako su do sada ucinili niz propusta. •

15. Vi živite u?

Zrenjaninu - 13.73% (21)
Kragujevcu - 5.23% (8)
Požegi - 1.96% (3)
Nišu - 9.15% (14)
Nekom drugom gradu/opštini, molimo Vas upišite! - 0%
Nesto drugo - 69.93% (107)
Beogradu • BEOGRAD • Kikindi • novi sad • Vrscu • Novom Sadu • Nova Pazova • Vranje • Leskovcu • Subotica • pancevu • Kikinda • Bujanovcu • Pancevo • zemun • pozarevcu • cacak • Obrenovcu • Priboj • glavnom gradu • Opština Centar Sarajevo • Boljevcu ( Zaječar ) • Subotici • Kruševac • Indjija • Novom Pazaru • Krusevcu • sremska mitrovica • Nova Varos • Cuprija • Sremskoj Mitrovici • Pula • Životarim u opštini Krupanj. • jagodina • Somboru • Bačkoj Palanci • kraljevu • ruma • Opština Kovačica • paracinu • Bečej • smederevska palanka • beogradu smrdigradu • Malom Idosu • / • dimitrovgrad • Inđija • Zivim od nedavno u Ralji (Sopot), a radim u Americu (Mladenovac) • Cukarica Beograd • Mladenovac • opština Mali Iđoš • Kraljevo. • loznica • opstina Gadzin Han • Beograd/Palilula • Valjevo • Bačka Palanka • SO ŽABALJ - GOSPODJINCI • Novi Beograd • Sečanj • Kraljevu • leskovac • Kovacica •

16. Vaš pol?

Muški - 51.63% (79)
Ženski - 48.37% (74)

17. Koliko godina imate?

Do 18 godina - 0%
od 18 do 25 godina - 18.95% (29)
Od 26 do 35 godina - 33.99% (52)
Od 36 do 55 godina - 39.22% (60)
Preko 55 godina - 7.84% (12)

18. Vaše obrazovanje?

Osnovna škola - 0%
Srednja škola - 27.45% (42)
Viša škola - 13.07% (20)
Fakultet - 46.41% (71)
Učenik - 0.65% (1)
Studnet - 8.50% (13)
Nesto drugo - 3.92% (6)
Magistratura • magistar umetnosti • dve srednje skole • Magistar • Magistar filoloskih nauka •

19. Vi ste?

Zaposleni u državnom sektoru - 22.88% (35)
Zaposleni u privatizovanom preduzeću - 7.19% (11)
Zaposleni u neprivatizovanom preduzeću - 0.65% (1)
Zaposleni u privatnom preduzeću - 3.92% (6)
Zaposleni u NVO - 4.58% (7)
Preduzetnik sa 20 i manje zaposlenih - 5.23% (8)
Preduzetnik sa 50 i manje zaposlenih - 0.65% (1)
Preduzetnik sa 100 i manje zaposlenih - 0%
Preduzetnik sa 100 i više zaposlenih - 0%
Samozaposlen - 7.84% (12)
Nezaposlen manje od 6 meseci - 3.92% (6)
Nezaposlen duže od 6 meseci - 16.34% (25)
U procesu obrazovanja - 12.42% (19)
Penzioner - 5.23% (8)
Domaćica - 0%
Nesto drugo - 9.15% (14)
student • Zaposlena u medjunarodon organizaciji • U RADNOM SPORU! • Nezaposlena,radila na crno da bi prezivela, drugi izbor nije postojao, mnogo molbi zavrsilo u korpi. • Zaposlena kao honorarni saradnik • Vaspitac pripravnik na odredjeno do godinu dana, i honorarni anketar za vise marketinskih agencija. • / • Volonterski rad u NVO. • - • Ivica Dacic • Stdent • advokat • likvidacioni upravnik •

20. Koliko generacija, uključujući i Vas živi, odnosno je živelo u ovom gradu/opštini?

3 (41)5 (22)4 (20)2 (16)1 (16)10 (15)6 (12)7 (6)8 (4) • 9 •

Komentari (0)

Slične ankete

Dijalogom do promena na lokalnom nivou

(Onlineistrazivanja) Poštovani/a, pred Vama se nalazi anketa koju sprovodi udruženje građana Dijalog iz Valjeva. Vašim odgovorima na postavljena pitanja doprinosite da utvrd

Tvoj stav o protestima u Beogradu

(Onlineistrazivanja) Da li ste učestvovali u protestima u Beogradu? Da, 8.decembra Da, 15. decembra Da, i 8. i 15.decembra Ni 8. i 15.decembra, ali nameravam da učestvujem u

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Danas je Međunarodni Dan borbe protiv korupcije, pa želimo da Vas pitamo u kojoj fazi se nalazi borba protiv korupcije u Srbiji? Koja od naved

Anketa o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je napadnuta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije? Da, ali ne verujem da je se to desilo Da, i verujem da je s

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

Sukob Mitrović - Đilas!

(Zoran) Dva uticajna aktera u oblasti medijske industrije su u sukobu. Kakvo je tvoje mišljenje i predviđanje? Molimo Vas da ocenite: Željka Mitrovića kao ličnost Željka Mitr

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove

Uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u Srbiji

(Partneri) Poštovаne koleginice i kolege, Organizacije Pаrtneri zа demokrаtske promene Srbijа i Pravni skener, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kance

Nova stranka, nova šansa?

(USER16114) Molimo Vas da sa ove liste izabere TRI glavna prioriteta vladavina prava; poštovanje ljudskih prava i sloboda, nezavisnih od verske, rasne i nacionalne pripadnos

Anketa o hapšenju Miškovića

(Onlineistrazivanja) Da li ste upoznati sa slučajevima za koje se sumnjiči Miroslav Mišković? Slučaj Deltareal Slučaj Nibnes Slučaj Luka Beograd Slučaj C market Da Delimično

Srpsko-hrvatsko ...metanje

(Zoran) Na koji način se informišete o stanju u Srbiji? Živim u Srbiji Iz medija Od članova porodice Od prijatelja Od poslovnih partnera/kolega Neposredno, bio sam u Srbiji u

EU, Srbija i borba protiv korupcije!

(Onlineistrazivanja) Šta je za Vas korupcije? Davanje i uzimanje mita Pristranost i protekcija Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera Zloupotreba položaja u javnom se

Idealna stranka

(Onlineistrazivanja) Kada bi ste bili u situaciji da definišete glavne ciljeve razvoja Srbije, kojim redom bi ste navedene ciljeve ostvarivali. Šta bi ste ostvarili kao prvo,

Anketa o spotu predsedničkog kandidata Saše Jankovića (2)

(Onlineistrazivanja) Kakav je Vas stav o Saši Jankoviću kao: Zaštitniku građana Veoma dobro Dobro Osrednje Loše Veoma loše N