Centar online istraživanja
English Srpski Српски

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije (152)

Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Instituta za održive zajednice (ISC), u okviru programa Javno zagovaranje u praksi sa partnerskim organizacijama: Zrenjaninski edukativni centar (Zrenjanin), Sretenje (Požega), Nepušački edukativni centar (Kragujevac) i Centar za ljudska prava (Niš). Cilj projekta je uspostavljanje efikasnog mehanizma za borbu protiv korupcije na nivou gradova i opština u Srbiji. Koristimo priliku da Vas pozovemo da popunjvanjem ove ankete izrazite svoje stavove o stanju i perspektivama borbe protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije, kao i o preloženom sadržaju Lokalnog plana za borbu protiv korupcije. Takođe, ova anketa Vam daje priliku da iznesete svoje sugestije i predloge i tako doprinesete kvalitetu dokumenta. Sve autore čiji predlozi budu uneti u Lokalni plan borbe protiv korupcije BIRODI će navesti kao saradnike na projektu. Molimo sve učesnike ankete da je slobodno distribuiraju. Svi podaci i stavovi izneti u anketu biće poznati samo autorima istraživanja. Hvala Vam unapred za izdvojeno vreme, koje predstavlja Vaš doprinos borbe protiv korupciji Srdačan pozdrav, BIRODI

Ključne reči: korupcija decentralizacija,gradovi,Srbija,civilno društvo,građani,borba protiv korupcije,

1. Šta je, pre svega, za Vas korupcija?

Izaberit NAJVIŠE TRI odgovora

Davanje mita - 7.62% (41)
Pristranost i protekcija - 7.99% (43)
Uzimanje mita - 13.75% (74)
Sukob interesa kod državnih i loklanih funkcionera - 5.20% (28)
Zloupotreba položaja u javnom (republika, pokrajina, lokalna samuprava) sektoru - 17.66% (95)
Zloupotreba položaja u privatni sektoru - 4.46% (24)
Kršenje zakona - 11.15% (60)
Iznuda novca od strane nekoga ko radi u državnom sektoru - 6.13% (33)
Trgovina uticajem/moći koju pojedinac ima - 13.20% (71)
Nanošenje nepravde - 5.76% (31)
Uskraćivanje prava - 6.51% (35)
Nesto drugo - 0.56% (3)
Kvarenje: svaki oblik nepoštovanja/zloupotrebe propisanog postupka u delu ili u celini. • 0 • način idavanje u zakup državnih zemljišta opš. funkcionerima, kupoprodaja firme opšt.odbornike •

2. Ocenom od 1 - nema uopšte do 7 ima puno ocenite u kojoj meri je prisutna korupcija u Vašem gradu/opštini kod?

Gradonačelnika:
1 - 7.24% (11)
2 - 0.66% (1)
3 - 3.95% (6)
4 - 9.21% (14)
5 - 8.55% (13)
6 - 11.18% (17)
7 - 25.00% (38)
Ne mogu da ocenim - 30.92% (47)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.29% (5)

Predsednika skupština grada:
1 - 6.58% (10)
2 - 3.95% (6)
3 - 3.29% (5)
4 - 8.55% (13)
5 - 11.18% (17)
6 - 6.58% (10)
7 - 26.32% (40)
Ne mogu da ocenim - 30.92% (47)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.63% (4)

Odbornika:
1 - 4.61% (7)
2 - 0.66% (1)
3 - 10.53% (16)
4 - 11.18% (17)
5 - 13.82% (21)
6 - 9.87% (15)
7 - 22.37% (34)
Ne mogu da ocenim - 26.97% (41)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Članova gradskog/opštinskog veća:
1 - 3.29% (5)
2 - 1.97% (3)
3 - 7.89% (12)
4 - 7.89% (12)
5 - 14.47% (22)
6 - 13.82% (21)
7 - 24.34% (37)
Ne mogu da ocenim - 26.32% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Gradskih/opštinskih službenika:
1 - 2.63% (4)
2 - 2.63% (4)
3 - 7.24% (11)
4 - 13.16% (20)
5 - 11.84% (18)
6 - 12.50% (19)
7 - 34.21% (52)
Ne mogu da ocenim - 15.79% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Direktora preduzeća čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.29% (5)
2 - 1.32% (2)
3 - 5.26% (8)
4 - 9.87% (15)
5 - 11.84% (18)
6 - 11.84% (18)
7 - 41.45% (63)
Ne mogu da ocenim - 14.47% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Direktora ustanova čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.29% (5)
2 - 1.97% (3)
3 - 7.24% (11)
4 - 8.55% (13)
5 - 11.18% (17)
6 - 14.47% (22)
7 - 38.16% (58)
Ne mogu da ocenim - 14.47% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Zaposlenih u preduzećima čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 1.32% (2)
2 - 7.24% (11)
3 - 13.16% (20)
4 - 10.53% (16)
5 - 9.87% (15)
6 - 13.16% (20)
7 - 29.61% (45)
Ne mogu da ocenim - 14.47% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Zaposlenih u ustanovama čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 3.29% (5)
2 - 7.24% (11)
3 - 11.84% (18)
4 - 13.16% (20)
5 - 9.87% (15)
6 - 11.84% (18)
7 - 30.26% (46)
Ne mogu da ocenim - 11.84% (18)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Predsednika mesne zajednice:
1 - 5.26% (8)
2 - 7.24% (11)
3 - 10.53% (16)
4 - 16.45% (25)
5 - 8.55% (13)
6 - 9.21% (14)
7 - 20.39% (31)
Ne mogu da ocenim - 17.76% (27)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.61% (7)

Inspekcijske službe:
1 - 1.97% (3)
2 - 3.29% (5)
3 - 3.29% (5)
4 - 7.89% (12)
5 - 9.87% (15)
6 - 12.50% (19)
7 - 44.74% (68)
Ne mogu da ocenim - 15.79% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.66% (1)

Političkih stranka koje su na vlasti u gradu/opštini:
1 - 3.29% (5)
2 - 0%
3 - 5.26% (8)
4 - 3.95% (6)
5 - 4.61% (7)
6 - 11.18% (17)
7 - 51.97% (79)
Ne mogu da ocenim - 18.42% (28)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.32% (2)

Političkih strankakoje su u opoziciji gradu/opštini:
1 - 4.61% (7)
2 - 6.58% (10)
3 - 7.24% (11)
4 - 11.18% (17)
5 - 6.58% (10)
6 - 13.16% (20)
7 - 32.89% (50)
Ne mogu da ocenim - 16.45% (25)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.32% (2)

Sudija opštinskog suda:
1 - 2.63% (4)
2 - 1.97% (3)
3 - 7.89% (12)
4 - 9.21% (14)
5 - 7.89% (12)
6 - 9.87% (15)
7 - 24.34% (37)
Ne mogu da ocenim - 31.58% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.61% (7)

Sudija okružnog suda:
1 - 2.63% (4)
2 - 3.29% (5)
3 - 5.92% (9)
4 - 8.55% (13)
5 - 9.87% (15)
6 - 8.55% (13)
7 - 22.37% (34)
Ne mogu da ocenim - 32.24% (49)
Nemamo to u gradu/opštini - 6.58% (10)

Tužilaca opštinskog tužilaštva:
1 - 3.29% (5)
2 - 3.29% (5)
3 - 8.55% (13)
4 - 8.55% (13)
5 - 13.16% (20)
6 - 6.58% (10)
7 - 19.08% (29)
Ne mogu da ocenim - 33.55% (51)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.95% (6)

Tužilaca okružnog tužilašta:
1 - 2.63% (4)
2 - 3.95% (6)
3 - 9.21% (14)
4 - 7.24% (11)
5 - 9.21% (14)
6 - 9.87% (15)
7 - 21.05% (32)
Ne mogu da ocenim - 30.92% (47)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.92% (9)

Policijske uprave:
1 - 3.95% (6)
2 - 2.63% (4)
3 - 5.26% (8)
4 - 9.87% (15)
5 - 15.13% (23)
6 - 12.50% (19)
7 - 28.29% (43)
Ne mogu da ocenim - 21.05% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.32% (2)

Lokalnih medija koji su u vlasništvu lokalne samouprave:
1 - 3.95% (6)
2 - 5.92% (9)
3 - 3.29% (5)
4 - 6.58% (10)
5 - 11.84% (18)
6 - 12.50% (19)
7 - 28.29% (43)
Ne mogu da ocenim - 20.39% (31)
Nemamo to u gradu/opštini - 7.24% (11)

Lokalnih medija koji su u privatnom vlasništvu:
1 - 3.29% (5)
2 - 10.53% (16)
3 - 7.89% (12)
4 - 9.87% (15)
5 - 13.16% (20)
6 - 10.53% (16)
7 - 23.03% (35)
Ne mogu da ocenim - 17.11% (26)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.61% (7)

Verske zajednica kojoj pripadate:
1 - 11.18% (17)
2 - 11.18% (17)
3 - 7.89% (12)
4 - 7.89% (12)
5 - 6.58% (10)
6 - 9.87% (15)
7 - 14.47% (22)
Ne mogu da ocenim - 27.63% (42)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.29% (5)

Vrtića:
1 - 6.58% (10)
2 - 7.89% (12)
3 - 13.16% (20)
4 - 11.18% (17)
5 - 9.21% (14)
6 - 9.21% (14)
7 - 20.39% (31)
Ne mogu da ocenim - 20.39% (31)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.97% (3)

Domova zdravlja:
1 - 4.61% (7)
2 - 2.63% (4)
3 - 5.92% (9)
4 - 9.21% (14)
5 - 16.45% (25)
6 - 13.82% (21)
7 - 33.55% (51)
Ne mogu da ocenim - 12.50% (19)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.32% (2)

Bolnica:
1 - 1.97% (3)
2 - 1.97% (3)
3 - 3.95% (6)
4 - 8.55% (13)
5 - 13.82% (21)
6 - 15.13% (23)
7 - 34.21% (52)
Ne mogu da ocenim - 15.13% (23)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.26% (8)

Škola:
1 - 2.63% (4)
2 - 6.58% (10)
3 - 7.24% (11)
4 - 11.84% (18)
5 - 15.13% (23)
6 - 13.82% (21)
7 - 25.00% (38)
Ne mogu da ocenim - 15.79% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.97% (3)

Fakulteta:
1 - 1.97% (3)
2 - 1.97% (3)
3 - 2.63% (4)
4 - 11.18% (17)
5 - 11.84% (18)
6 - 11.18% (17)
7 - 28.29% (43)
Ne mogu da ocenim - 20.39% (31)
Nemamo to u gradu/opštini - 10.53% (16)

Službe za katastar nepokretnosti:
1 - 3.95% (6)
2 - 3.95% (6)
3 - 6.58% (10)
4 - 12.50% (19)
5 - 10.53% (16)
6 - 11.18% (17)
7 - 22.37% (34)
Ne mogu da ocenim - 25.66% (39)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.29% (5)

Sindikata:
1 - 3.29% (5)
2 - 3.29% (5)
3 - 5.92% (9)
4 - 9.87% (15)
5 - 8.55% (13)
6 - 7.89% (12)
7 - 28.29% (43)
Ne mogu da ocenim - 29.61% (45)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.29% (5)

Nevladinih organizacijama:
1 - 4.61% (7)
2 - 13.82% (21)
3 - 6.58% (10)
4 - 7.89% (12)
5 - 9.21% (14)
6 - 6.58% (10)
7 - 18.42% (28)
Ne mogu da ocenim - 28.29% (43)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.61% (7)

Sportskih klubova :
1 - 3.29% (5)
2 - 3.95% (6)
3 - 5.26% (8)
4 - 7.24% (11)
5 - 11.84% (18)
6 - 12.50% (19)
7 - 32.24% (49)
Ne mogu da ocenim - 21.05% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.63% (4)

Kulturnih institucija:
1 - 5.92% (9)
2 - 9.87% (15)
3 - 11.18% (17)
4 - 15.13% (23)
5 - 8.55% (13)
6 - 8.55% (13)
7 - 12.50% (19)
Ne mogu da ocenim - 26.32% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.97% (3)

Vlasnika kapitala /preduzetnika:
1 - 2.63% (4)
2 - 2.63% (4)
3 - 3.29% (5)
4 - 9.87% (15)
5 - 13.82% (21)
6 - 8.55% (13)
7 - 30.26% (46)
Ne mogu da ocenim - 26.32% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.63% (4)

3. Na čemu zasnivate iznete ocene o korupciji?

Molimo Vas da izaberete najviše tri odgovora!!!

Na ličnom iskustvu (dogodilo Vam se da Vam neko ponudii novac, poklon ili uslugu) - 8.70% (45)
Na osnovu razgovora sa rodbinom i ljudima koje poznajete, a koji su imali iskustvo korupcije - 15.09% (78)
Na osnovu informacija iz medija - 3.29% (17)
Na osnovu nesklada koji ste uočili između malih plata javnih službenika i njihovog visokog životnog standarda - 11.80% (61)
Na osnovu poznavanja organizacije i kadrovske strukture u lokalnoj samoupravi - 14.12% (73)
Na osnovu politike i odnosa lokalne samouprave prema korupciji - 8.12% (42)
Na osnovu nepoverenja u organe lokalne samouprave - 6.77% (35)
Na osnovu odnosa organa lokalne samouprave prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 7.74% (40)
Na osnovu odnosa građana prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 5.22% (27)
Na osnovu svog materijalnog položaja - 4.06% (21)
Na osnovu opšteg stanja u gradu - 12.96% (67)
Nečem drugom čemu - 0%
Nesto drugo - 2.13% (11)
meni je trazeno ili vec nije odbijeno kada je dato, vise puta intervenisao kod upisa u vrtic npr • gradjanima koji dolaze u nasu kancelariju, neformalnim razgovorima... • zloupotreba opštine vračar na štetu državne imovine • Greska • Na osnovu ličnog iskustva, gde su mi tražili novac za određenu uslugu. • Nisu mi poznati slučajevi korupcije. • direktori u obrazovanju, u domu zdravlja, JP, polticka zaposlenost, rodbinske veze u strankama itd • Na informacijama iz medija i ličnom utisku. • 0 • u odnosu na prioritete resavanje evidentnih problema • Licnom iskustvu pratila sam situaciju vec duze vreme.Zbog reagovanja prosla sam kroz odredjenu vrstu •

4. Ko ima najveću odgovornost za stanje korupcije u Vašem gradu/opštini?

Molim Vas izaberite najviše PET odgovora!!!

Republička vlast - 9.92% (75)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 4.63% (35)
Gradonačelnik - 7.41% (56)
Predsednik skupštine - 4.63% (35)
Odbornici - 3.31% (25)
Lokalna samouprava kao skup organa - 10.45% (79)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.19% (77)
Lokalni mediji - 3.04% (23)
Privatna preduzeća - 2.51% (19)
Nevladine organizacije - 1.46% (11)
Verske zajednice - 0.93% (7)
Građani - 6.48% (49)
Sudstvo - 10.19% (77)
Tužilaštvo - 6.08% (46)
Političke stranke koje su na vlasti - 12.83% (97)
Političke stranke koje su u opoziciji - 3.04% (23)
Međunarodne organizacije - 1.19% (9)
Evropska unija - 0.93% (7)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 0.79% (6)
policija, strukovne komore • 1 • Policija • ZDRAVSTVO • nosioci državnih funkcija jer nemaju nikakvu odgovornost • običan narod koji sve to vidi i zna,a ne želi ili ne sme javno da to iskaže i podeli sa drugima. •

5. Šta je glavni uzrok korupcije u Vašem gradu/opštini?

... • Novac • Lose stanje u drzavi utice na stepen korupcije !!! • neodgovornost, netrnsparentnost • nedostatak finansija,jer moja opstina spada u ne razvijene opstine. • 1. Strah gradjana da prijave korupciju 2. Zloupotreba sluzbenog zaposlenih polozajazaposlenih u drzavnim institucijama 3. Velika ne zaposlenost • nepostojanje odgovornosti svake vrste • Sve je povezano i traje u kontinuitetu.Institucije su uradjene jos u vreme Milosevica.Promenom vlasti nije doslo do promena radilo se po staroj matrici.DSS i SPS su sve vreme imali istu politiku.SPS je ubacio ljude u druge stranke i kontrolise partiski zivot stranaka.Sluzbe igraju odredjenu ulogu u organizovanom kriminalu.Zoran Djindjic je bio vrlo usamljen u tom poslu.Nije imao dovoljno podrske ni u svojoj stranci.Kadar koji je bio uz njega sklanjan je raznim podmetanjima kroz medije.Mediji su • strah • nemastina • Lose stanje u institucijama i negativna selekcija kadrova. • lose zakonodavstvo, slabe ili nikakve sankcije, slaba ili nikakva kontrola, prevelika autonomnost pojedinih struktura • Vladajuca stranka • Pohlepa za vecim bogacenjem. • Svako ima neki dobar izgovor • Nemaština, nezaposlenost, nemogućnost završavanje bilo čega bez korupcije.... • nezainteresovanost . • male plate i los standard • Borba oko prevlasti, opstanka i samo funkcionisanje sistema, jer ako zelis nesto da postignes moras se okrenuti korupciji..... • nema odgovornosti i odgovarajuće kazne za bilo kakvo zlodelo te oni koji to rade mogu bez bojazni da zloupotrebljavaju državne interese i zakone. oni koji treba da kažnjavaju i sankcionišu korupciju i zloupotrebu radnog mesta svojim ponašanjem je podstiču i arogantno promovišu i tako u krug • nemam stav • stepen siromaštva • ALAVOST ! • Losi Ljudi koji upravljaju gradom, kojima su pare i licna dobit vaznije od dobrobiti grada i gradjana • ne znam tocno, vjerojatno mi gradjani koji smo inertni, koji pustamo da vrijeme prolazi...a svoje rane lijecimo po kaficima. svi to znamo, ali i svi okrecemo glave... • losi zakoni i kaznene mere • Mogućnost. Mali grad, velika sredstva i dobra poznanstva, osrednji interesi. • cela drzava funkcionise na taj nacin • tolerancija nepravde, nepostovanja zakona za cije nepostovanje nema kaznenih mera od strane vladajucih struktura koje svesno tolerisu cak podsticu istu svojim primerom i navode sve u zemlji da je takvo ponasanje opste dobro i korisno za svakog ko deluje u tom cilju,a da pravdu na treba traziti • Politika i politički plen • Nedovoljan broj radnih mesta,nezaposlenost,nauceni obrasci ponasanja,losa kaznena politika... • neorganizovanost naroda,neinformisanost od strane medija,sve veca pohlepa vlasti za novcem i samoupravljanjem... • stanje svesti • Najvise uzimaju direktori, i postavljena lica, jer znaju da verovatno na sledecim izborima nece biti na tom polozaju, pa hoce da se maksimalno obezbede. Takodje, problem korupcije se ni ne poteze, kao da ne postoji, sto je porazavajuce. Pojedinci kaljaju ime stranke koja ih je tu postavila, a stranka ne poteze pitanje postenja tih pojedinaca, jer bi opozicija to iskoristila. • Neostvareni ljudi koji dolaze na vlast da bi se obogatili. Polupismeni politicari. • biti prebogat i na polozaju • ne dovoljan ljubav prema poslu koju radimo... • Model finansiranja stranaka • Naša opština spada u grupu nerazvijenih i devastiranih opština,velika je nezaposlenost,privreda je uništena,mala i srednja preduzeća nisu konkurentna na tržištu,putna infrastruktura je u katastrofalnom stanju,mladi masovno odlaze iz opštine-opština se prazni..i umesto sistematske borbe da se takvo stanje popravi,rukovodeći organi i institucije sebično gledaju sopstveni interes,a gde je to moguće zapošljavaju svoje istomišljenike i podobnike-''rodbinske i prijateljske firme u okviru sistema''. • Lopovi,nepostovanje zakona i ustava... • Loši zakoni i propisi, uz nepridržavanje makar i takvih. Partokratija kao ozakonjeni vid korupcije. Loš rad službi koje služe za "uterivanje zakona" (law enforcement) - inspekcija, policije, tužilaštva i sudstva, pa otuda neprimenjivanje svih, pa tako i antikorupcijskih zakona i propisa. Negativna selekcija u svim oblastima života i rada kao još jedan preduslov podložnosti korupciji. Mentalitet građana koji korupciju smatraju "životno važnom" ili se plaše da ukažu na nju. • neefikasnost ljudi na vlasti • bomba • ne efikasnost tela koja bi trebala da se bore protiv korupcije i koja su i sama najverovatnije odavno korumpirana! • lose funkcionisanje institucija. Korupcija se desava najvise da bi se dobilo ono sto zakonski pripada korisnicima, jer je usluga institucija nekvalitetna i spora, pa je korupcija sredstvo dobijanja kvalitetnije i brze usluge • Ne postoji želja da se korupcija iskoreni • nedostatak oštrih sankcija za one koji učestvuju u korupciji • neodgovorna republička i lokalna vlast • Izgleda da se s tim niko ne bavi,bar se ne vide rezultati borbe protiv korupcije. • Velika vlast predsednika opštine i njegovih saradnika • Novac, prestiž, bahatost, samovolja..., nepoštenje čelnih ljudi na odgovornim funkcijama u opštini kao i nepouzdan sistem kontrole od strane nadležnih u Republičkim strukturama!!! • Kao i svugde u Srbijim naporna birokratija •

6. Ko može da doprinese borbi protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

Republička vlast - 6.77% (48)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 9.45% (67)
Gradonačelnik - 5.64% (40)
Predsednik skupštine - 1.83% (13)
Odbornici - 2.40% (17)
Lokalna samouprava kao skup organa - 5.22% (37)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 4.23% (30)
Lokalni mediji - 6.49% (46)
Privatna preduzeća - 0.71% (5)
Nevladine organizacije - 6.35% (45)
Verske zajednice - 1.27% (9)
Građani - 11.14% (79)
Sudstvo - 8.89% (63)
Tužilaštvo - 8.32% (59)
Političke stranke koje su na vlasti - 6.49% (46)
Političke stranke koje su u opoziciji - 4.37% (31)
Međunarodne organizacije - 3.67% (26)
Evropska unija - 4.23% (30)
Neko drugi. ko? - 0%
Nesto drugo - 2.54% (18)
NIKO • Svi zajedno • strogi zakoni i njihova primena na svim nivoima • Umetnost: oporavak morala može doći samo iz slobodnog osećanja božanskog. • policija • mladi,nezaposleni i obespravljeni željni socijalne pravde,i mogućnosti jednakih šansi. • Zdravstvo • svi • Kad bi svi prispitali sebe i posteno pristupili svom poslu, korupcije ne bi ni bilo. • Niko uvek ce biti korupcije! • RODOLJUB ŠABIĆ • Antikorupcijska tela na lokalnom nivou. U saradnji sa pokrainom i republikom. • Gradjani, gradska i gradska vlast. • policija, strukovne komore. • korupcija bi se u velikoj meri iskorenila kada bi bio bolji standard i vece plate, • nemam poverenja u nikog tako da cisto sumnjam da bi neko to resio • 3 •

7. Da li biste podržali inicijativu da se formira telo na nivou grada koje bi se bavilo borbom protiv korupcije?

Da - 77.63% (118)
Ne - 6.58% (10)
Ne mogu da se odlučim - 5.92% (9)
Nesto drugo - 9.87% (15)
ako hocete da nesto neresite formirajte telo, treba zabranjivati rad i trajno uzimati licence. • da samo pronaci ljude bez putera na glavi • ako nema kazne i sprovodjenja zakona na delu sve propada • i ono bi bilo korumpirano • Da, i bio bih volonter, pomogo bih svim snagama da se otera ovo zlo • zar bi time nesta postigli? • Ne nemam poverenja ni u koga ,sem ako to drzava sam ne stane na put toj pojavi . • Ne bih imao poverenja u takvo telo. • Da, pod uslovom da i u tom telu ne budu članovi "preko veze" • podrzao bi kad bi iza mene stali ljudi i mene podrzali u tome • Da, šta više želeo bih da budem u takvom telu • bojim se da bi takvo telo bilo samo sredstvo za neciju dodatnu zaradu i da ne bi posluzilo svrsi • Nece funkcionisati • ima dosta "tela" i premalo dela • da, ali da njegovim formiranjem ne bude uvecan broj admin. radnika u opstini •

8. Zašto?

... • zbog haosa i anarhije koji je proizvod partokratije • videvsi rezultate koje je postigla Verica BaRAC mislim da bi uz dobre i motivisane pojedince moglo mnogo toga da se poboljsa. ali pre svega potrebna je politicka podrska za kreiranje atmosfere da je korupcija veliko zlo i da niko nece biti amnestiran. suvise je kompromisa. losa zakon o javnim navavkama omogucuje da se sve kao i u Slobino vreme svi poslovi zavrsavaju na licnim odnosima. Nema tendera koji nije namesten za nekoga i time se gubi svaka funkcija Zakona i tendera • Zato sto ne dobijam nista time ..jer ce uvek biti i biti korupcije!!! • zato sto je pro forme a ne bi se nista promenilo, zato ne podrzavam • Da bi se stalo na put korupciji i sredstva usmerila za šta su i namenjena. • zato sto su se vec neka druga tela,komisije...pokazale neadekvatnim • Da bi se povecao standard gradjana i da svi budu jednaki (a ne oni koji imaju da imaju jos vise,oni koji nemaju-jos vise stagniraju) • zato sto ne bi mogli sami prot svih. zasto bi potrosili tudj novac i nista ne bi pametno uradili. Dok cela drzava ne krene u napad nista od toga. • ali ovde svi cute i niko nista ne preduzima • Jer postojeće ne mogu • manje korupcije • I oni bi bili korumpirani! • Zato sto je korupcija ne zakonita, i da svako ima podjednaka prava • Zato sto bismo time dobili uredjenije drustvo, u kome se znaju i postuju prava gradjana, a isto tako se znaju ovlascenja i ogranicenja zaposlenih u lokalnoj samoupravi i u institucijama u kojima trenutno "cveta" mito i korupcija. • zato • Nedostatak takvog tela upravo je jedan od razloga korupcije. • Zato što mora da postoji nezavisno telo koje će pratiti rad organa upravljanja i admisnistracije kroz njihove izveštaje i "prijave" građana ukoliko ne ispune svoje obaveze, a to isto telo bi alarmiralo na republičkom nivou svoju centralu koja bi pokrenula postupak da se greške otklone i pravda postigne, uz minimiziranje troškova... • Zato sto sam ja zrtva borbe protiv korupcije u Kovacickoj opstini! Kao novinar izbacen sam sa posla jer sam ukazao na korupciju predesednika opstine Kovacica Miroslava Krisana i direktora lokalne RTV OkK Gojka Vukadina a narocito na potpredsednika IV Vojvodine Martina Zloha koga zovu Martin 20 % • Zato što jedino mogu da verujem nevladinim, ali nezavisnim organizacijama. • bilo bi prividno bolje. dok se i taj organ ne osili i pocne sa praksom prethodnika • Pogledajte kako zivimo, a kako to prikazuju mediji(Citaj RTS). Treba li ista reci... Hleba i igara je bila miloseviceva politika, sadasnja vlast nam je oduzela i taj hleb • Zato sto bi nam to pomoglo da izadjemo iz krize • Mora se početi od nečeg! • Pa imao bi kome da se obratim. • Na lokalu se bolje vidi korupcija nego sa centralnog nivoa. Zna se ko je ko. • Da pokuša • Zato što bi život bio mnogo lepši i lakši kada bi ljudi bez doplata završavali svoj posao. Brži bi bio obrt kapitala i država ne bi bila oštećena. Građanima bi takođe bilo lakše da plaćaju samo npr. 100 dinara (kojih je obavezno) za neki dokument, umesto 150 (50 dinara dodatno da dokument npr. bude odmah izvađen). I tako dalje, ovo su najbanalniji mogući primeri. Za sve ostalo 500 slovnih mesta je malo. • Zato sto bi se politicari plasili da ce biti uhvaceni, pa bi se zamislili kada primajmito. • oni koji nemaju novca da daju mito nemaju ni radno mesto.da sam imala novac tipa 4-5000 eura sada bih radila posao iy svoje struke-mdecinska sestra tehnicar. • Ali samo da nisu pod patronatom opstinara... • Ako mogu biti otvorena mnoga druga manje potrebna tela moze i treba ovo koje je od velike vaznosti a moze doprineti boljoj kontroli i prevenciji korupcije na lokalnom nivou, jer se odatle i krece. • Pod uslovom da bi clanovi Tela bili posteni neskloni korupciji, mogli bi da se dobiju konkretni rezultati, koji bi vodili ka resenju za iskorenjivanje korupcije. • ne treba nam korupcija • zato • dosta je bilo nepravde • krajnje je vreme • ako se izaberu osobe kompromitovane bez obzira na funkciju onda je to bespotrebno gubljenje vremena • Zato sto je to jedan od nacina da se iskoreni korupcija. Unutrasnja kontrola, poligraf i ostali istrumenti. • Potrebno je da se neko,konačno,pozabavi time! • plasim se da bi korupcija i tu bila prisutna • Valjda bi korupcija prestala onda • Zato sto bi bilo manje korupcije , u toj organizaciji bi trebali biti ljudi za koje se 100% zna da nece popustiti pred kriminalom , i da nece primati mito ! • Zato sto je to potrebno svakom gradu. Korupcija je uzela maha. • zato sto korupcija urusava drzavne institucije sto se odrazava na prava i socijalni polozaj gradjana • to je potreba • Korupcijqa je sistemska stvar. Imao institucija i institucija koje bi trebalo da se bore protiv korupcije, i sta se dogadja nista. Promena zakon i rad sudstva i tuzilastva i stvar bi se dovela u normalu. • Zato sto je neophodno,da se stane na put korupciji. • Takvo telo je potrebno, aki ukoliko u njemu ne sede korumpirana ili partijski postavljena lica. Takodje, lokalno telo za borbu protiv korupcije ne sme i ne moze da bude politicko orudje, vec mora da ima prohodnost kod donosilaca odluka i medija i da na transparentan nacin obavestava javnost o rezultatima svog rada. • Iz prethodno navedenih i sličnih razloga,a najviše iz želje da se ovakvo stanje promeni,jer svako od nas treba da pruži svoj maksimalan doprinos i zalaganje da bi kao zajednica i društvo krenuli napred,a bez suzbijanja korupcije i promene u name i oko nas,taj napredak je neostvariv. • za dobrobit gradjana •

9. Ko bi trebao da čini takvo telo?

Predstavnici lokalne samouprave - 4.17% (24)
Odbornici - 1.56% (9)
Nevladine organizacije koje se bave borbom protiv korupcije - 9.38% (54)
Nevladine organizacije ne zavisno čime se bave - 2.95% (17)
Stručnjaci za oblasti u kojima ima korupcije - 11.11% (64)
Predstavnici međunarodnih organizacija (EU, OEBS, Svetska banka, UNDP...) - 7.99% (46)
Predstavnici tela za borbu protiv korupcije (Agencija za borbu protiv korupcije, Savet za borbu protiv korupcije, Uprava za javne nabavke, Poverenik za informacije od javnog značaja ...) - 12.15% (70)
Građani - 10.07% (58)
Predstavnici verskih zajednica - 1.04% (6)
Predstavnici policije - 7.99% (46)
Predstavnici profesionalnih udruženja i komora - 5.03% (29)
Predstavnici udruženja privrednika i privrednih komora - 2.26% (13)
Novinari - 8.51% (49)
Građani koji su posvećeni borbi protiv korupcije - 13.37% (77)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 2.43% (14)
Nezavisna lica koja ce placati EU. Ni slucajno niko od navedenih, jer su svi u sprezi sa vlascu. • Ne zanima me. • 3 • nisam z formiranje tela • protiv takvog tela sam • ne podrzavam • ko god da bude bio nece vredeti • opozicija • Niko jer nema pomoci oko korupcije • Osim sto je gradjanin, treba da zna da se bori protiv korupcije, ali bice ubijen pre nego sto uspe • Niko jer su svi podlozni korupciji.Ovom drzavom vladaju stranke zarad licnih interesa. • Nezavisni i POSTENI gradjani, ukoliko ih ima u zemlji Srbiji. • samo onaj ko striktno primenjuje zakon za sve i kazne • predstavnici politickih stranaka •

10. Koje osobine treba da ima neko ko je član lokalnog tela za borbu protiv korupcije?

postenje • Hrabar, pravedan , pronicljiv, strpljiv i odlucan da se gradjanima a narocito deci vrati vera u normalne sisteme vrednosti ! • Ako bi vec podrzao to, taj bi morao da ima moc izricanja smrtne kazne. • treba da ima u vidu interes gradjana,a ne licni,kao sto je ovde sasvim uobicajeno • visok moral,shvatanje odgovornosti, • Nisam z formiranje tela • Visoke moralne i eticke stavove pre svega. odlucnost, upornost. • nepristrasnost, da se vec bavio zastitom ljudskih prava • a pa, ako netko zeli biti clan takvog tijela, onda mora znati sto radi i zasto to radi... • odgovornost, nepodmitljivost, azurnost, transparentnost i otvorenost • Samo jednu.. Postenje. • Pošten, rodoljub... • da je nepotkupljiv • da je čistog obraza • da postuje zakon i zakonka akta • Moral. • obrazovanje, autoritet, poštenje i da je situiran i čovek zrelih godina. • moral • Ugledni gradjani, postovaoci etickog kodeksa, da imaju profesionalno iskustvo i onrazovanje i ove oblasti • Posto je jako tesko predvideti kriterijume po kojima bi se neko oznacio kao "nezavistan", to bi, za pocetak, morao da bude neko ko se bavi borbom protiv korupcije ili slicnim aktivnostima. • da je dobro placen i da mu je stalo do tog posla. • Poštenje, stručnost, hrabrost... • Iskrenost • to nije osobina ali...da je materijalno obezbedjen... • Да је доказано био корпумпиран • Hrabrost, istrajnost, inteligenciju. • Cestitost.Covek koji je i do sada to radio.BORBA je proces koji traje,jer je i korupcija proces koji traje.Obrazovani mladi,sa biroa rada,(dobri studenti a dugo cekaju)i pomoc starijih koji imaju iskustva sa tom borbom protiv organizovanog kriminala u institucijama.I same institucije treba da nesto urade na tome,ali oni nemaju ni snage ni volje,da to ucine.Toliko je sve kriminalizovano da ispadas bela ovca u crno stado,ako pokusas da funkcionises po pozitivnim zakonskim propisima.Smetas,remetis • nadljudske • Istrajnost,odlucnost,nepokolebljivost,postenje,pravednost. • izuzetno posten,dosledan,obrazovan,hrabar • Da nije isti kao oni koje ce kontrolisati • Treba da bude posten i odgovaran covek, svestan funkcije na kojoj se nalazi. • Nepodmitljiv, otvoren, profesionalan, obrazovan, sa licnim i profesionalnim integritetom, apolitican • Mora da bude nezavisan: materijalno i politički. Verovatno hrabar, jer se neće dobro provesti. • Treba da bude posten i odgovoran covek, svestan pozicije na kojoj se nalazi. • snalazljiv, voljen u drustvenoj zajednici, siguran u to sto radi • Da u svakom trenutku može da dokaže poreklo imovine (ukoliko odstupa od standarda) da je uzoran porodičan čovek ili žena, da nije krivično kažnjavan, da nije prekšajno kažnjavan za kršenje javnog reda i mira, da ga okruženje u kojem živi ceni i poštuje, da je NEPODMITLJIV, da je ODLUČAN I HRABAR da se PRIHVATI ZADATAKA, da ima SMISLA I ZNANJA u odredjenim oblastima-MINIMUM SREDNJA ŠKOLA, i t.d. • ? • da savesno radi svoj posao i da nije stranacki orjetisan • Da ima besprekornu biografiju, da je pravdoljubiv, da se razume u funkcionisanje javnih sluzbi, Gradskih organa, javnih ustanova i preduzeca, da je hrabar i principijalan. • Da je visoko obrazovan , da ima dobru platu i da je situiran i nezavistan po pitanju finasija . Da nije zavistan od istih ljudi koje bi trebao da kontroliše , da je van stranačka ličnost i po mogućnosti čovek koji nije iz Srbije ( takav bi pravedno i temeljno ispitao sve o korupciji , jer nebi bio u rodbinskim vezama sa nikim ) • Hrabrost i dokazanu etičnost • znanje, pravicnost, istrajnost, hrabrost • ... • Postenje, dostojanstvo i doslednost. • Nepristrasnost • Veliku platu koja nije osobina ali bi obezbedila nepodmitljivost. Visoki moral, cast, obraz. • Poznavanje zakona, otvorenost, hrabrost tj. odsustvo straha, obavestenost, pristupacnost, komunikativnost i...da, po mogucstvu - nije pripadnik ni jedne politicke partije, gradjanski osvescen, bez licemerja, ljubazan... Da nema krivicnu prijavu i da nije osudjivan, bilo bi logicno. No, bas "u tom grmu lezi zec" - kod nas je nemaju oni koji bi trebalo da je imaju, sudi se sporo (ili nikako) onima koji treba odavno da odgovataju. • Covek koji uziva poverenje sugradjana, dosledan, principijelan • Upornost, znanje, logiku, snagu da uradi sve da dodje do kraja slucaja, slobodan gradjanin... • iskrenost ,postenje ,vrednocu i biti moralan covek •

11. Čime bi trebalo da se bavi antikorupcijsko telo na nivou lokalne samouprave?

Analiza stanja korupcije - 7.65% (58)
Analiza uspeha borbe protiv korupcije - 5.28% (40)
Predlaganje mera borbe protiv korupcije - 9.63% (73)
Sprovođenje istraga u slučajevima sumnje na korupciju - 12.01% (91)
Unapređenje primene antikorupcijskih zakona - 10.55% (80)
Stvaranje ambijneta za borbu protiv korupcije - 10.03% (76)
Zaštita i podrška građanima koji su žrtve korupcije - 12.80% (97)
Povećanje učešća građana u borbi protiv korupcije - 11.48% (87)
Edukacija - 9.37% (71)
Medijske kampanje - 9.63% (73)
Nesto drugo - 1.58% (12)
Zaštita i podrška građanima koji prosleđuju informacije o eventualnoj korupciji • Заштитом корумпираних • podnosenje krivicnih prijava • socijalnim radom na terenu • ? • da preispituje rad svojih službenika od gore do vrha • upravo sa svim gore navedenim • prikupljanjem podataka o slucajevima korupcije • Uvedite smrtnu kaznu za svaki oblik korupcije i nece vam trebati to telo • tajnim glasanjem prikupiti zalbe gradjana • nisam za formiranje tela • *obrazovanje gradjana o borbi protiv korupcije •

12. Ko bi trebao da bude obuhvaćen merama, odnosno na koga bi trebalo da se odnose mere?

Gradonačelnik - 7.86% (57)
Predsednik skupštine - 8.00% (58)
Odbornici - 6.07% (44)
Lokalna samouprava kao skup organa - 9.38% (68)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.62% (77)
Lokalni mediji - 4.14% (30)
Privatna preduzeća - 4.00% (29)
Nevladine organizacije - 3.03% (22)
Verske zajednice - 2.21% (16)
Građani - 3.03% (22)
Sudstvo - 8.55% (62)
Tužilaštvo - 7.17% (52)
Političke stranke koje su na vlasti - 9.66% (70)
Političke stranke koje su u opoziciji - 4.83% (35)
Sve navedene - 9.66% (70)
Nikoga - 0.14% (1)
Nekog drugog, koga? - 0%
Nesto drugo - 1.66% (12)
Niko ne sme da bude izuzet, od običnog građanina, do najvišeg funkcionera! • 4 • zdravstvo • Tadica • nisam za formiranje tela • na sve navedene subjekte • na sve • zdravstveni radnici.... • pitanje je nejasno koncipirano • ne mere, krivicna odgovornost! • svako ko je u mogućnosti da vrši zloupotrbu u radu • na sve one koji su korumpirani i sve one koji ucestvuju u davanju i uzimanju mita. •

13. Lokalni plan za borbu protiv korupcije se sastoji od mera. Koje od navedenih mera bi doprinele borbi protiv korupcije na lokalnom nivou?

Formiranje baze infomacija lokalnim fukcionerima i službenicima o imovnom stanju, članstvu u političkim stranaka, povezanim licima:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.68% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.32% (40)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.66% (39)
Malo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 17.76% (27)
Nemam stav - 5.26% (8)

Izrada godišnjeg izveštaja o stanju korupcije i sprovedene borbe protiv korupcije u Vašem gradu/opštini:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 19.08% (29)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 25.66% (39)
Malo bi smanjilo korupciju - 34.21% (52)
Malo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 15.13% (23)
Nemam stav - 3.95% (6)

Godišnja nagrada za borbu protiv korupcije koju bi dobijali građani, novinari, organi lokalne samouprave i pripadici profesija za doprinos borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 21.05% (32)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.97% (41)
Malo bi smanjilo korupciju - 30.92% (47)
Malo bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 15.13% (23)
Nemam stav - 2.63% (4)

Zaštita prava i podrška građanima, funkcionerima i službenicima koji prijave slučaj korupcije :
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 38.16% (58)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 32.24% (49)
Malo bi smanjilo korupciju - 18.42% (28)
Malo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 7.24% (11)
Nemam stav - 1.97% (3)

Provera morala i spremnosti da fukcioneri i službenici učestvuju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 20.39% (31)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 31.58% (48)
Malo bi smanjilo korupciju - 22.37% (34)
Malo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 13.82% (21)
Nemam stav - 7.89% (12)

Uvođenje antikorupcijskog kodeksa funkcionera i službenika koji bi imao zadatak da sprecava i sankcioniše korupciju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.03% (35)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 28.95% (44)
Malo bi smanjilo korupciju - 23.03% (35)
Malo bi povećalo korupciju - 2.63% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 15.79% (24)
Nemam stav - 5.26% (8)

Postojanje TV emisije u kojoj bi se raspravili i rešili slučajevi korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 15.79% (24)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 35.53% (54)
Malo bi smanjilo korupciju - 30.92% (47)
Malo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Ne bi bilo promene - 9.87% (15)
Nemam stav - 4.61% (7)

Uspostavljenje edukacije lokalnih funkcionera i službenika o korupciji i borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 12.50% (19)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 19.08% (29)
Malo bi smanjilo korupciju - 28.95% (44)
Malo bi povećalo korupciju - 3.29% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 26.32% (40)
Nemam stav - 7.24% (11)

Analiza faktora korupcije u organima lokalne samouprave:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 13.82% (21)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.34% (37)
Malo bi smanjilo korupciju - 26.97% (41)
Malo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 19.08% (29)
Nemam stav - 10.53% (16)

Praćenje kako mediji izveštavaju o korupciji i edukacija za medije kako da pomognu u borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 16.45% (25)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 21.05% (32)
Malo bi smanjilo korupciju - 32.24% (49)
Malo bi povećalo korupciju - 3.95% (6)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 15.79% (24)
Nemam stav - 7.89% (12)

Javno prikazivanje trošenja budžeta grada/opštine najmanje četri puta godišnje:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 33.55% (51)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 30.26% (46)
Malo bi smanjilo korupciju - 20.39% (31)
Malo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 9.21% (14)
Nemam stav - 2.63% (4)

Pristutvo građana na sastancima upravih i nadzornih tela/odbora javnih ustanova i preduzeća:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.37% (34)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.34% (37)
Malo bi smanjilo korupciju - 26.32% (40)
Malo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 3.29% (5)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 14.47% (22)
Nemam stav - 6.58% (10)

Skidanje partijskih, reklamnih i verskih obeležija iz javnih ustanova:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 15.79% (24)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 21.05% (32)
Malo bi smanjilo korupciju - 19.08% (29)
Malo bi povećalo korupciju - 2.63% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 26.97% (41)
Nemam stav - 12.50% (19)

Učešće građana i stručne javnosti u pravljenju budžeta grada/opštine:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.37% (34)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 25.00% (38)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.00% (38)
Malo bi povećalo korupciju - 3.29% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.97% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 13.16% (20)
Nemam stav - 7.89% (12)

Kontrola izvršenja javnih nabavki od strane tela koje bi se na lokalnom nivou borilo protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 30.92% (47)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 36.18% (55)
Malo bi smanjilo korupciju - 15.79% (24)
Malo bi povećalo korupciju - 4.61% (7)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.32% (2)
Ne bi bilo promene - 6.58% (10)
Nemam stav - 3.29% (5)

Analiza novozaposlenih u organima i ustanova lokalne samouprave kada je u pitanju spremnost i rizik od korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.68% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 33.55% (51)
Malo bi smanjilo korupciju - 21.05% (32)
Malo bi povećalo korupciju - 3.95% (6)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 9.21% (14)
Nemam stav - 7.24% (11)

Dostavljanje informacija o obimu aktivnosti političkih stranaka lokalnom antikorupcijskom telu:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 24.34% (37)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.97% (41)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.00% (38)
Malo bi povećalo korupciju - 2.63% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.66% (1)
Ne bi bilo promene - 14.47% (22)
Nemam stav - 5.92% (9)

14. Da li imate i koji predlog za borbu protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

ne • nemam • ... • Kontrola • Podizanje vidljivosti odluka lokalnih vlasti i lokalnih politika. Za sada, iako formalno objavljeno, ovaj deo prolazi neprimeceno, i zbog toga gradjani i ne razmisljaju o svom aktivnom ucescu. • Stroge novcane i zatvorske kazne i zabrana rukovodjenja u drzavnim i opstinskim organima do kraja zivota • formiranje nezavisnog organa za borbu protiv korupcije i to gradskim izborima javno sa predstavljanjem kandidata i otvranjem kancelarije za pritužbe gradjana i javno objavljivanje rezultata • Ako se krene u borbu protiv korupcije, da se ne odustaje dok se ona ne svede na najmanju mogucu meru. • Popisivanje imovine svim funkcionerima pre stupanja na funkciju. Utvrdjivanje stecene imovine za vreme funkcije, uporediti visinu primanja i da li postoji razlika izmedju zaradjenog novca i imovine. Ispitivanje porekla imovine. • edukacija novinara i gradjana za borbu protiv korupcije • uspostavljanje tela i visoka kontrola • Za one koji traze mito, duzi boravak u zatvoru. • - • 1. Sanacija elementarnih osnova za život: 1) Zdravlje i životna sredina, 2) Infrastruktura, 3) Bezbednost lica, imovine i stvari, 4) Pomoć socijalno ugroženom stanovništvu 2. Edukacija stanovništva o njihovim pravima 2. • Analizom mojih odgovora moze se doci do pretpostavke za predlog. Licno smatram da lokalna javna biblioteka moze mnogo toga da pruzi prilikom pomoci u borbi protiv korupcije, jer je, po prirodi posla - najotvorenija za informacije korisnicima i upucivanjem gradjana na zakone i izvore informacija, moze da doprinese ovoj borbi u tzv. tranzicionom periodu, kada je korupcija najrasprostranjenija. Samim tim, kao i mnogim drugim (slicnim) aktivnostima, ucestvuje u podizanju svesti gradjana. • Osnivanje Tela za borbu protiv korupcije, koje bi primalo zalbe gradjana i proveravalo iste, uz krivicno gonjenje osumnjicenih. • kazne zatvora i rad u rudnicima neplacen • Javno prikazivanje imovinskog stanja svih lokalnih funkcionera, kao i njihove bliže i dalje familije. • Smatram da treba da se uvedu strozi zakoni o kaznjavanju korumpiranih organizacija, preduzeca i sl. • a ne znam, mislim da ne • Unotrasnja kontrola. Mislim za javni sektor. Uvodjenje poligrafa u isti. • UZALUDAN JE SVAKI PREDLOG U GRADU ILI ZEMLJI. • Princip "Tajnog Kupca" osoba koj bi nudila odredjenim personama mito, ozvucen sa skrivenom kamerom. • Dirketno biranje lica za sprovođenje zakona, slično kao u SAD. Izabrane sudije, tužioci, šerifi, gradonačelnici i "guverneri" (tj. načelnici okruga). Drakonske kazne za izabrana lica koja ne sprovode ili krše zakone. Veća autonomija lokalnih zajednica u sprovođenju svih zakona i propisa. • nemam stav • Otvaranje kancelarije u gradu-opstini u kojoj zivim • vece plate zaposlenima • hitno poceti antikorupcijsku akciju, jer je zivot kratak da cekamo dugo • prikupljanje prijava od strane gradjana, podnosenje tuzbi • formiranje nezavisnog tela koje bi odlučivalo o zapošljenju novih radnika • Da, formirati antikorupcijski tim sa delom ludi iz drugih OKRUGA!!! • Kontrola. • preisptati kupovine radnih mesta • da se nekako tajno ispita sta je radjeno u predhodnih 10 godina u opstini • Nazalost, ne bi bilo svrsi shodno • korupcija je toliko zahvatila sve delove drustva, tako da ne postoji neki magican stapic za to... • zajednickim snagama i ako ucestvuju svi • Postovanje suda i zakona koji su vec propisani,tjuredjenje sudstva • Povecana transparentnost i dovodjenje nezavisnih analiticara i kontrolora. • Povećavanje javnosti rada lokalne samoprave. • U svakom gradu, pa i u mom, treba osnovati nezavisno telo koje bi se bavilo problemima korupcije u datoj sredini. To telo može da bude pri samoj opštini, može da bude NVO, može da bude grupa građana, ali je najbitnije da bude nezavisno i zaštićeno od strane države, pravosuđa, policije, pa i same opštine. Takođe i da ima nekoga nad sobom, ko će vršiti nadzor nad organizacijom za borbu protiv korupcije. • Savet z aborbu protiv korupcije, javnost u radu, zaposljavanje kvalifikovin (skolovanih) osoba na odredjeno radno mesto... • da se oformi kancelarija koju ce opstina da finansira gde gradjani mogu da se jave svojim dolaskom ili telefonskim pozivom pri cemu bi se napravila provera navedenog jer bi izneli svoj slucaj. • antikorupcijsko tijelo • Tuzilastvo i sudstvo da striktno rade svoj posao Potpuna transparentsnost finansiranja politickih partija • Uvodjenje antikorupcijskog tela u dom zdravlja, na primer, gde bi gradjanin kome je neki lekar trazio mito, mogao odmah da se obrati antikorupcijskom telu, i da lekar bude momentalno sankcionisan. O svim takvim slucajevima, bilo bi jako korisno imati dnevnu ili nedeljnu emisiju na emisiji tipa bg hronika, gde bi bili prikazani svi zabelezeni slucajevi, cime bi sira javnost bila upoznata sa tim slucajevima, a ne samo oni koji su bili zrtve korupcije. • Uglavnom ste sve naveli, mozda besplatan broj na koji bi gradjani mogli da prijave da im je neko trazio mito, ili nudio i sl. • Ispitivanje izdanje državnih zemljišta. Provera svih opštinskih funkcionera materijalno stanje i moralno stanje (načelnici, odbornici, direktori svih državnih istitucije, mesne zajednice, male komunalne preduzeće formirane u mesnim zajednicama), i rodbinske veze između radnike i odbornike, partijske funkcionere. Formiranje privatne industrijske zone i opremljivanje na državnim novcima direktno iz opštine. Privatizacije državnih firmi na sva tri naselja. Odnos između privatne firme i opštine. • pohapsiti za primer • Prikaz javnosti liste funkcionera i njihovih plata kako u gradu tako i u JP i ustanovama • Smeniti i njih i one koji im daju podrsku u pokrajini i republici. • Ovo je pomalo nejasno formulisano pitanje. • Treba uvesti kontrolu na pojedinim radnim mestima. • Procesuirati ono što tužioci i DB već drže u fiokama ,bar iz domena visoke korupcije,kako po iznosu,tako i po statusu korumpiranih,pre svih,bivši i sadašnji ministri •

15. Vi živite u?

Zrenjaninu - 13.82% (21)
Kragujevcu - 5.26% (8)
Požegi - 1.97% (3)
Nišu - 9.21% (14)
Nekom drugom gradu/opštini, molimo Vas upišite! - 0%
Nesto drugo - 69.74% (106)
Beogradu • BEOGRAD • Kikindi • novi sad • Vrscu • Novom Sadu • Nova Pazova • Vranje • Leskovcu • Subotica • pancevu • Kikinda • Bujanovcu • glavnom gradu • pozarevcu • Pancevo • Nova Varos • Krusevcu • Opština Kovačica • Sremskoj Mitrovici • Novi Beograd • Sečanj • Inđija • dimitrovgrad • Novom Pazaru • Životarim u opštini Krupanj. • leskovac • Kruševac • zemun • SO ŽABALJ - GOSPODJINCI • Kraljevu • Mladenovac • Blacu • Obrenovcu • Kovacica • Смедерево • Indjija • Priboj • opstina Gadzin Han • Malom Idosu • ODŽACI • Somboru • Zivim od nedavno u Ralji (Sopot), a radim u Americu (Mladenovac) • Bačkoj Palanci • Subotici • cacak • Kraljevo. • / • Valjevo • Arandjelovcu • sremska mitrovica • Cuprija • kraljevu • Cukarica Beograd • Bačka Palanka • Opština Centar Sarajevo • Pula • Bečej • loznica • Boljevcu ( Zaječar ) • opština Mali Iđoš • Beograd/Palilula • paracinu •

16. Vaš pol?

Muški - 51.97% (79)
Ženski - 48.03% (73)

17. Koliko godina imate?

Do 18 godina - 0%
od 18 do 25 godina - 18.42% (28)
Od 26 do 35 godina - 34.21% (52)
Od 36 do 55 godina - 39.47% (60)
Preko 55 godina - 7.89% (12)

18. Vaše obrazovanje?

Osnovna škola - 0%
Srednja škola - 27.63% (42)
Viša škola - 12.50% (19)
Fakultet - 46.71% (71)
Učenik - 0.66% (1)
Studnet - 8.55% (13)
Nesto drugo - 3.95% (6)
Magistratura • magistar umetnosti • Magistar • dve srednje skole • Magistar filoloskih nauka •

19. Vi ste?

Zaposleni u državnom sektoru - 23.03% (35)
Zaposleni u privatizovanom preduzeću - 7.24% (11)
Zaposleni u neprivatizovanom preduzeću - 0.66% (1)
Zaposleni u privatnom preduzeću - 3.95% (6)
Zaposleni u NVO - 4.61% (7)
Preduzetnik sa 20 i manje zaposlenih - 5.26% (8)
Preduzetnik sa 50 i manje zaposlenih - 0.66% (1)
Preduzetnik sa 100 i manje zaposlenih - 0%
Preduzetnik sa 100 i više zaposlenih - 0%
Samozaposlen - 7.24% (11)
Nezaposlen manje od 6 meseci - 3.95% (6)
Nezaposlen duže od 6 meseci - 16.45% (25)
U procesu obrazovanja - 12.50% (19)
Penzioner - 5.26% (8)
Domaćica - 0%
Nesto drugo - 9.21% (14)
student • Stdent • / • - • advokat • Zaposlena kao honorarni saradnik • Zaposlena u medjunarodon organizaciji • Nezaposlena,radila na crno da bi prezivela, drugi izbor nije postojao, mnogo molbi zavrsilo u korpi. • U RADNOM SPORU! • likvidacioni upravnik • Ivica Dacic • Vaspitac pripravnik na odredjeno do godinu dana, i honorarni anketar za vise marketinskih agencija. • Volonterski rad u NVO. •

20. Koliko generacija, uključujući i Vas živi, odnosno je živelo u ovom gradu/opštini?

3 (41)5 (22)4 (19)2 (16)1 (16)10 (15)6 (12)7 (6)8 (4) • 9 •

Komentari (0)

Slične ankete

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Danas je Međunarodni Dan borbe protiv korupcije, pa želimo da Vas pitamo u kojoj fazi se nalazi borba protiv korupcije u Srbiji? Koja od naved

Anketa o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je napadnuta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije? Da, ali ne verujem da je se to desilo Da, i verujem da je s

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

Sukob Mitrović - Đilas!

(Zoran) Dva uticajna aktera u oblasti medijske industrije su u sukobu. Kakvo je tvoje mišljenje i predviđanje? Molimo Vas da ocenite: Željka Mitrovića kao ličnost Željka Mitr

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove

Uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u Srbiji

(Partneri) Poštovаne koleginice i kolege, Organizacije Pаrtneri zа demokrаtske promene Srbijа i Pravni skener, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kance

Nova stranka, nova šansa?

(USER16114) Molimo Vas da sa ove liste izabere TRI glavna prioriteta vladavina prava; poštovanje ljudskih prava i sloboda, nezavisnih od verske, rasne i nacionalne pripadnos

Anketa o hapšenju Miškovića

(Onlineistrazivanja) Da li ste upoznati sa slučajevima za koje se sumnjiči Miroslav Mišković? Slučaj Deltareal Slučaj Nibnes Slučaj Luka Beograd Slučaj C market Da Delimično

Srpsko-hrvatsko ...metanje

(Zoran) Na koji način se informišete o stanju u Srbiji? Živim u Srbiji Iz medija Od članova porodice Od prijatelja Od poslovnih partnera/kolega Neposredno, bio sam u Srbiji u

EU, Srbija i borba protiv korupcije!

(Onlineistrazivanja) Šta je za Vas korupcije? Davanje i uzimanje mita Pristranost i protekcija Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera Zloupotreba položaja u javnom se

Idealna stranka

(Onlineistrazivanja) Kada bi ste bili u situaciji da definišete glavne ciljeve razvoja Srbije, kojim redom bi ste navedene ciljeve ostvarivali. Šta bi ste ostvarili kao prvo,

Protesti u Srbiji?

(Onlineistrazivanja) U susednim državama, Hrvatskoj i Crnoj Gori su odrzani protesti ili su najavljeni. U mobilizaciji i organizaciji protesta značajnu ulogu imaju društveni

Korupcija u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Kada bi ste bili u situaciji da definišete glavne ciljeve razvoja Srbije, kojim redom bi ste navedene ciljeve ostvarivali. Šta bi ste ostvarili kao prvo,

Ocena korisničkog interfejsa mobilnih operativnih sistema

(ime_prezime) Poštovani, na ponuđena pitanja odgovarate zaokruživanjem željenog odgovora. Anketa je anonimna potrebno je sve