BIRODI

English Srpski

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije (156)

Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Instituta za održive zajednice (ISC), u okviru programa Javno zagovaranje u praksi sa partnerskim organizacijama: Zrenjaninski edukativni centar (Zrenjanin), Sretenje (Požega), Nepušački edukativni centar (Kragujevac) i Centar za ljudska prava (Niš). Cilj projekta je uspostavljanje efikasnog mehanizma za borbu protiv korupcije na nivou gradova i opština u Srbiji. Koristimo priliku da Vas pozovemo da popunjvanjem ove ankete izrazite svoje stavove o stanju i perspektivama borbe protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije, kao i o preloženom sadržaju Lokalnog plana za borbu protiv korupcije. Takođe, ova anketa Vam daje priliku da iznesete svoje sugestije i predloge i tako doprinesete kvalitetu dokumenta. Sve autore čiji predlozi budu uneti u Lokalni plan borbe protiv korupcije BIRODI će navesti kao saradnike na projektu. Molimo sve učesnike ankete da je slobodno distribuiraju. Svi podaci i stavovi izneti u anketu biće poznati samo autorima istraživanja. Hvala Vam unapred za izdvojeno vreme, koje predstavlja Vaš doprinos borbe protiv korupciji Srdačan pozdrav, BIRODI

Ključne reči: korupcija decentralizacija,gradovi,Srbija,civilno društvo,građani,borba protiv korupcije,

1. Šta je, pre svega, za Vas korupcija?

Izaberit NAJVIŠE TRI odgovora

Davanje mita - 7.72% (43)
Pristranost i protekcija - 7.90% (44)
Uzimanje mita - 14.00% (78)
Sukob interesa kod državnih i loklanih funkcionera - 5.21% (29)
Zloupotreba položaja u javnom (republika, pokrajina, lokalna samuprava) sektoru - 17.59% (98)
Zloupotreba položaja u privatni sektoru - 4.49% (25)
Kršenje zakona - 11.13% (62)
Iznuda novca od strane nekoga ko radi u državnom sektoru - 6.10% (34)
Trgovina uticajem/moći koju pojedinac ima - 13.11% (73)
Nanošenje nepravde - 5.75% (32)
Uskraćivanje prava - 6.46% (36)
Nesto drugo - 0.54% (3)
Kvarenje: svaki oblik nepoštovanja/zloupotrebe propisanog postupka u delu ili u celini. • način idavanje u zakup državnih zemljišta opš. funkcionerima, kupoprodaja firme opšt.odbornike • 0 •

2. Ocenom od 1 - nema uopšte do 7 ima puno ocenite u kojoj meri je prisutna korupcija u Vašem gradu/opštini kod?

Gradonačelnika:
1 - 7.05% (11)
2 - 1.92% (3)
3 - 3.85% (6)
4 - 8.97% (14)
5 - 8.33% (13)
6 - 10.90% (17)
7 - 25.00% (39)
Ne mogu da ocenim - 30.77% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.21% (5)

Predsednika skupština grada:
1 - 6.41% (10)
2 - 5.13% (8)
3 - 3.21% (5)
4 - 8.33% (13)
5 - 10.90% (17)
6 - 6.41% (10)
7 - 26.28% (41)
Ne mogu da ocenim - 30.77% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.56% (4)

Odbornika:
1 - 4.49% (7)
2 - 1.28% (2)
3 - 10.26% (16)
4 - 10.90% (17)
5 - 13.46% (21)
6 - 10.26% (16)
7 - 22.44% (35)
Ne mogu da ocenim - 26.92% (42)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Članova gradskog/opštinskog veća:
1 - 3.21% (5)
2 - 2.56% (4)
3 - 7.69% (12)
4 - 7.69% (12)
5 - 14.10% (22)
6 - 14.10% (22)
7 - 24.36% (38)
Ne mogu da ocenim - 26.28% (41)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Gradskih/opštinskih službenika:
1 - 2.56% (4)
2 - 2.56% (4)
3 - 7.05% (11)
4 - 12.82% (20)
5 - 12.82% (20)
6 - 12.18% (19)
7 - 34.62% (54)
Ne mogu da ocenim - 15.38% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Direktora preduzeća čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.21% (5)
2 - 1.92% (3)
3 - 5.13% (8)
4 - 9.62% (15)
5 - 11.54% (18)
6 - 12.18% (19)
7 - 41.67% (65)
Ne mogu da ocenim - 14.10% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.64% (1)

Direktora ustanova čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.21% (5)
2 - 1.92% (3)
3 - 7.05% (11)
4 - 8.33% (13)
5 - 12.18% (19)
6 - 14.10% (22)
7 - 37.82% (59)
Ne mogu da ocenim - 14.74% (23)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.64% (1)

Zaposlenih u preduzećima čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 1.92% (3)
2 - 7.05% (11)
3 - 13.46% (21)
4 - 10.26% (16)
5 - 9.62% (15)
6 - 12.82% (20)
7 - 29.49% (46)
Ne mogu da ocenim - 14.74% (23)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.64% (1)

Zaposlenih u ustanovama čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 3.21% (5)
2 - 7.05% (11)
3 - 12.18% (19)
4 - 12.82% (20)
5 - 10.26% (16)
6 - 11.54% (18)
7 - 30.13% (47)
Ne mogu da ocenim - 12.18% (19)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.64% (1)

Predsednika mesne zajednice:
1 - 5.77% (9)
2 - 7.05% (11)
3 - 10.90% (17)
4 - 16.03% (25)
5 - 8.33% (13)
6 - 8.97% (14)
7 - 20.51% (32)
Ne mogu da ocenim - 17.95% (28)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.49% (7)

Inspekcijske službe:
1 - 1.92% (3)
2 - 3.21% (5)
3 - 3.21% (5)
4 - 7.69% (12)
5 - 10.26% (16)
6 - 12.82% (20)
7 - 44.87% (70)
Ne mogu da ocenim - 15.38% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.64% (1)

Političkih stranka koje su na vlasti u gradu/opštini:
1 - 3.21% (5)
2 - 0.64% (1)
3 - 5.13% (8)
4 - 3.85% (6)
5 - 4.49% (7)
6 - 10.90% (17)
7 - 52.56% (82)
Ne mogu da ocenim - 17.95% (28)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.28% (2)

Političkih strankakoje su u opoziciji gradu/opštini:
1 - 4.49% (7)
2 - 6.41% (10)
3 - 7.05% (11)
4 - 10.90% (17)
5 - 7.05% (11)
6 - 13.46% (21)
7 - 33.33% (52)
Ne mogu da ocenim - 16.03% (25)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.28% (2)

Sudija opštinskog suda:
1 - 2.56% (4)
2 - 1.92% (3)
3 - 8.33% (13)
4 - 8.97% (14)
5 - 7.69% (12)
6 - 9.62% (15)
7 - 25.00% (39)
Ne mogu da ocenim - 30.77% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.13% (8)

Sudija okružnog suda:
1 - 2.56% (4)
2 - 3.21% (5)
3 - 5.77% (9)
4 - 8.97% (14)
5 - 9.62% (15)
6 - 8.97% (14)
7 - 22.44% (35)
Ne mogu da ocenim - 31.41% (49)
Nemamo to u gradu/opštini - 7.05% (11)

Tužilaca opštinskog tužilaštva:
1 - 3.21% (5)
2 - 3.85% (6)
3 - 8.33% (13)
4 - 8.33% (13)
5 - 12.82% (20)
6 - 6.41% (10)
7 - 19.23% (30)
Ne mogu da ocenim - 33.33% (52)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.49% (7)

Tužilaca okružnog tužilašta:
1 - 2.56% (4)
2 - 3.85% (6)
3 - 8.97% (14)
4 - 7.05% (11)
5 - 8.97% (14)
6 - 9.62% (15)
7 - 21.15% (33)
Ne mogu da ocenim - 31.41% (49)
Nemamo to u gradu/opštini - 6.41% (10)

Policijske uprave:
1 - 3.85% (6)
2 - 3.21% (5)
3 - 5.13% (8)
4 - 9.62% (15)
5 - 14.74% (23)
6 - 12.82% (20)
7 - 28.85% (45)
Ne mogu da ocenim - 20.51% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.28% (2)

Lokalnih medija koji su u vlasništvu lokalne samouprave:
1 - 3.85% (6)
2 - 5.77% (9)
3 - 3.21% (5)
4 - 6.41% (10)
5 - 12.18% (19)
6 - 12.18% (19)
7 - 28.21% (44)
Ne mogu da ocenim - 20.51% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 7.69% (12)

Lokalnih medija koji su u privatnom vlasništvu:
1 - 3.21% (5)
2 - 10.90% (17)
3 - 8.33% (13)
4 - 9.62% (15)
5 - 12.82% (20)
6 - 10.26% (16)
7 - 23.08% (36)
Ne mogu da ocenim - 17.31% (27)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.49% (7)

Verske zajednica kojoj pripadate:
1 - 12.18% (19)
2 - 10.90% (17)
3 - 7.69% (12)
4 - 7.69% (12)
5 - 6.41% (10)
6 - 9.62% (15)
7 - 14.74% (23)
Ne mogu da ocenim - 27.56% (43)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.21% (5)

Vrtića:
1 - 7.05% (11)
2 - 7.69% (12)
3 - 13.46% (21)
4 - 10.90% (17)
5 - 8.97% (14)
6 - 8.97% (14)
7 - 19.87% (31)
Ne mogu da ocenim - 21.15% (33)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.92% (3)

Domova zdravlja:
1 - 4.49% (7)
2 - 2.56% (4)
3 - 5.77% (9)
4 - 8.97% (14)
5 - 16.67% (26)
6 - 13.46% (21)
7 - 33.33% (52)
Ne mogu da ocenim - 13.46% (21)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.28% (2)

Bolnica:
1 - 1.92% (3)
2 - 1.92% (3)
3 - 3.85% (6)
4 - 8.33% (13)
5 - 13.46% (21)
6 - 15.38% (24)
7 - 33.97% (53)
Ne mogu da ocenim - 16.03% (25)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.13% (8)

Škola:
1 - 2.56% (4)
2 - 6.41% (10)
3 - 7.05% (11)
4 - 12.18% (19)
5 - 14.74% (23)
6 - 13.46% (21)
7 - 25.00% (39)
Ne mogu da ocenim - 16.67% (26)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.92% (3)

Fakulteta:
1 - 1.92% (3)
2 - 1.92% (3)
3 - 2.56% (4)
4 - 10.90% (17)
5 - 12.18% (19)
6 - 11.54% (18)
7 - 28.21% (44)
Ne mogu da ocenim - 20.51% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 10.26% (16)

Službe za katastar nepokretnosti:
1 - 3.85% (6)
2 - 3.85% (6)
3 - 6.41% (10)
4 - 12.18% (19)
5 - 11.54% (18)
6 - 10.90% (17)
7 - 22.44% (35)
Ne mogu da ocenim - 25.64% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.21% (5)

Sindikata:
1 - 3.21% (5)
2 - 3.21% (5)
3 - 6.41% (10)
4 - 9.62% (15)
5 - 8.97% (14)
6 - 7.69% (12)
7 - 27.56% (43)
Ne mogu da ocenim - 30.13% (47)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.21% (5)

Nevladinih organizacijama:
1 - 4.49% (7)
2 - 14.10% (22)
3 - 6.41% (10)
4 - 8.33% (13)
5 - 9.62% (15)
6 - 6.41% (10)
7 - 17.95% (28)
Ne mogu da ocenim - 28.21% (44)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.49% (7)

Sportskih klubova :
1 - 3.85% (6)
2 - 3.85% (6)
3 - 5.13% (8)
4 - 7.05% (11)
5 - 12.82% (20)
6 - 12.18% (19)
7 - 31.41% (49)
Ne mogu da ocenim - 21.15% (33)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.56% (4)

Kulturnih institucija:
1 - 6.41% (10)
2 - 9.62% (15)
3 - 11.54% (18)
4 - 14.74% (23)
5 - 8.33% (13)
6 - 8.33% (13)
7 - 12.82% (20)
Ne mogu da ocenim - 26.28% (41)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.92% (3)

Vlasnika kapitala /preduzetnika:
1 - 2.56% (4)
2 - 2.56% (4)
3 - 3.21% (5)
4 - 9.62% (15)
5 - 14.74% (23)
6 - 8.33% (13)
7 - 30.77% (48)
Ne mogu da ocenim - 25.64% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.56% (4)

3. Na čemu zasnivate iznete ocene o korupciji?

Molimo Vas da izaberete najviše tri odgovora!!!

Na ličnom iskustvu (dogodilo Vam se da Vam neko ponudii novac, poklon ili uslugu) - 8.44% (45)
Na osnovu razgovora sa rodbinom i ljudima koje poznajete, a koji su imali iskustvo korupcije - 15.20% (81)
Na osnovu informacija iz medija - 3.38% (18)
Na osnovu nesklada koji ste uočili između malih plata javnih službenika i njihovog visokog životnog standarda - 11.82% (63)
Na osnovu poznavanja organizacije i kadrovske strukture u lokalnoj samoupravi - 13.88% (74)
Na osnovu politike i odnosa lokalne samouprave prema korupciji - 8.07% (43)
Na osnovu nepoverenja u organe lokalne samouprave - 7.13% (38)
Na osnovu odnosa organa lokalne samouprave prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 7.69% (41)
Na osnovu odnosa građana prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 5.44% (29)
Na osnovu svog materijalnog položaja - 4.13% (22)
Na osnovu opšteg stanja u gradu - 12.76% (68)
Nečem drugom čemu - 0%
Nesto drugo - 2.06% (11)
u odnosu na prioritete resavanje evidentnih problema • Nisu mi poznati slučajevi korupcije. • meni je trazeno ili vec nije odbijeno kada je dato, vise puta intervenisao kod upisa u vrtic npr • gradjanima koji dolaze u nasu kancelariju, neformalnim razgovorima... • 0 • Na informacijama iz medija i ličnom utisku. • zloupotreba opštine vračar na štetu državne imovine • Na osnovu ličnog iskustva, gde su mi tražili novac za određenu uslugu. • Greska • Licnom iskustvu pratila sam situaciju vec duze vreme.Zbog reagovanja prosla sam kroz odredjenu vrstu • direktori u obrazovanju, u domu zdravlja, JP, polticka zaposlenost, rodbinske veze u strankama itd •

4. Ko ima najveću odgovornost za stanje korupcije u Vašem gradu/opštini?

Molim Vas izaberite najviše PET odgovora!!!

Republička vlast - 9.88% (76)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 4.55% (35)
Gradonačelnik - 7.28% (56)
Predsednik skupštine - 4.68% (36)
Odbornici - 3.64% (28)
Lokalna samouprava kao skup organa - 10.40% (80)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.14% (78)
Lokalni mediji - 2.99% (23)
Privatna preduzeća - 2.47% (19)
Nevladine organizacije - 1.43% (11)
Verske zajednice - 0.91% (7)
Građani - 6.37% (49)
Sudstvo - 10.27% (79)
Tužilaštvo - 6.11% (47)
Političke stranke koje su na vlasti - 12.87% (99)
Političke stranke koje su u opoziciji - 3.12% (24)
Međunarodne organizacije - 1.17% (9)
Evropska unija - 0.91% (7)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 0.78% (6)
policija, strukovne komore • običan narod koji sve to vidi i zna,a ne želi ili ne sme javno da to iskaže i podeli sa drugima. • nosioci državnih funkcija jer nemaju nikakvu odgovornost • ZDRAVSTVO • 1 • Policija •

5. Šta je glavni uzrok korupcije u Vašem gradu/opštini?

... • Novac • Nemoral • Nema kaznjavanja i hapsenja • plan razvoja ne prati potrebe grada a samim tim kroz ne adekvatne projekte se ugradjuju materijalno razni subjekti koji cesto koriste vladajucu poziciju ali i opoziciju da bi ostvarili neku dobit. niko ne razmislja na duge staze vec principom daj da uzmem sada sto vise jer sutra moze svasta da se desi . mislim da globalno gledajuci narod je kriv za korupciju jer nudeci misle da imaju sanse a oni koji uzimaju miosle da se to podrazmeva a sada narod nece vise da daje a ovi su navikli da dobijaju • Losi Ljudi koji upravljaju gradom, kojima su pare i licna dobit vaznije od dobrobiti grada i gradjana • Najvise uzimaju direktori, i postavljena lica, jer znaju da verovatno na sledecim izborima nece biti na tom polozaju, pa hoce da se maksimalno obezbede. Takodje, problem korupcije se ni ne poteze, kao da ne postoji, sto je porazavajuce. Pojedinci kaljaju ime stranke koja ih je tu postavila, a stranka ne poteze pitanje postenja tih pojedinaca, jer bi opozicija to iskoristila. • ne znam tocno, vjerojatno mi gradjani koji smo inertni, koji pustamo da vrijeme prolazi...a svoje rane lijecimo po kaficima. svi to znamo, ali i svi okrecemo glave... • Svako kosristi svoj polozaj maksimalno. • Neostvareni ljudi koji dolaze na vlast da bi se obogatili. Polupismeni politicari. • Ne postoji želja da se korupcija iskoreni • biti prebogat i na polozaju • EGOIZAM I NEDOSTATAK OSEĆAJE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI LOKALNE "ELITE" • stanje u lokalnoj samoupravi • Komplikovane procedure, čekanje u redovima... • Nezainteresovanost funkcionera i zdravstvenih radnika za resavnje problema korupcije • bogacenje ljudi koji su na vlasti • Naša opština spada u grupu nerazvijenih i devastiranih opština,velika je nezaposlenost,privreda je uništena,mala i srednja preduzeća nisu konkurentna na tržištu,putna infrastruktura je u katastrofalnom stanju,mladi masovno odlaze iz opštine-opština se prazni..i umesto sistematske borbe da se takvo stanje popravi,rukovodeći organi i institucije sebično gledaju sopstveni interes,a gde je to moguće zapošljavaju svoje istomišljenike i podobnike-''rodbinske i prijateljske firme u okviru sistema''. • Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama • Vlast • Popustljivost lokalnih i drzavnih organa - ne cine nista ili zmure? Sudovi sporo rade. Svako svakoga poznaje, pa samim tim i svako he svakoga necim "zaduzio" ("ja tebi - ti meni"), niske plate, ali pre svega - strah gradjana da se aktivno suprotstave civilizovanim i legalnim (legalnim? kako, ako sudovi slabo obavljaju posao?) sredstvima. Dakle - osvescenost gradjana i mentalitet koji se tesko menja. Zbog cega se mentalitet i svest tesko menjaju? Zacarani krug...! • Apatija gradjana kao rezultat dugogodisnje torture partokratije. • Model finansiranja stranaka • NIzak životni standard većine stanovnika koji dovodi do toga da svi žele da budu plaćeni za ono što urade, čak i onda kad a im to spada u opis radnog mesta. • Kao i svugde u Srbijim naporna birokratija • los kadar u strankama na lokalnom nivou, sam olos • loša administracija • neodgovorna republička i lokalna vlast • politička moć izvršne vlasti ,poveznost politike ikriminalom stečenog kapitala,odsustvo kontrolnih mehanizama,loše sudstvo • neznam • Nedovoljna angažovanost upošljenika i nemogućnot obavljana poslova u kratkom vremenskom periodu, kao i obavljanje nelegalnih poslova preko državnih institucija • Borba oko prevlasti, opstanka i samo funkcionisanje sistema, jer ako zelis nesto da postignes moras se okrenuti korupciji..... • kompletan haos u državnom sistemu, nemaština • ALAVOST ! • neodgovornost, netrnsparentnost • Zato sto je to navika naseg drustva, a slabi su pokusaji da se iskoreni. • Postupanje pripadnika vladajuće stranke koji su na položajima koji im daju mogućnost da donose nezakonite odluke koje su na štetu, ako ne svih, onda barem.na štetu većine građana. • (Ne)postojanje plana za ocuvanje zivotne sredine, veoma male plate zbog kojih se svako od tih koji primaju iste, bori da dodje na neko od malobrojnih radnih mesta u drzavnim institucijama bez obzira na kriterijum zaposljavanja. Ne ceni se znanje vec diploma koja je nesto najgore sto su ljudi izmislili..... • Mogucnost zloupotrbe polozaja na radnom mestu, "glad za novcem", nedovoljna mesecna primanja, "veze i vezice", nedovoljna kontrola institucije za suzbijanje korupcije, nedovoljna aktivnost gradjana da prijave korupciju - ili strah?.... • siromaštvo, beznađe s jedne strane i lopovluk tj. pohlepa sa druge • Nedostatak posla u drzavi i nedostatak ljudi koji ce da se bore protiv toga • jedino tako mogu da se zavrse poslovi. na taj nacini mozete da dobijete ono sto vama treba. • bezvlašće, javašluk u vlasti. • losi zakoni i kaznene mere • nemam stav • Loši zakoni i propisi, uz nepridržavanje makar i takvih. Partokratija kao ozakonjeni vid korupcije. Loš rad službi koje služe za "uterivanje zakona" (law enforcement) - inspekcija, policije, tužilaštva i sudstva, pa otuda neprimenjivanje svih, pa tako i antikorupcijskih zakona i propisa. Negativna selekcija u svim oblastima života i rada kao još jedan preduslov podložnosti korupciji. Mentalitet građana koji korupciju smatraju "životno važnom" ili se plaše da ukažu na nju. • pare • Nepostojanje političke volje za borbu protiv korupcije. • 1)Politicka raznolikost,oblast koja se proceni da nije DS-ova - osudjena je na izolaciju i ne investiranje=propast. 2) Pri zaposljavanju u drzavnoj ustanovi traze se pare od 7000-10.000 evra. 3)Pri izvodjenju gradjevinskih radova na teritoriji gradskog jezgra posao dobija iskljucivo jedna firma sa kojom je predsednik u monopolistickom dogovoru (dealu) • familijarna veza u sudstvu,policiji,inspekciji,na registraciji vozila,na tehnickom pregledu za auto,u kineskim radnjama,opstini,svuda ti trebaju debele veze da obavis osnovne obaveze gradjana.grad je paracin,srbija. u sudu nemoze da se izvrsi iseljenje sa tuzenim jer ja zivim van srbije a sve presude su u moju korist vec 10 godina i svaki put nemogu da ga izbace iz moje kuce jer on poznaje sudiju i tako da ja nemam pravednih sansi sve dok i ja ne pocnem da placam sve redom i odlucim da zivim u • politicka vlast • Opste stanje u drzavi - nepostojanje pravne, vec partijske drzave, kojom upravlja krupan kapital, koji se hrani novcem naroda koji je opljackan i odnet u Moskvu •

6. Ko može da doprinese borbi protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

Republička vlast - 6.69% (48)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 9.47% (68)
Gradonačelnik - 5.57% (40)
Predsednik skupštine - 1.81% (13)
Odbornici - 2.51% (18)
Lokalna samouprava kao skup organa - 5.15% (37)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 4.18% (30)
Lokalni mediji - 6.55% (47)
Privatna preduzeća - 0.84% (6)
Nevladine organizacije - 6.27% (45)
Verske zajednice - 1.39% (10)
Građani - 11.14% (80)
Sudstvo - 8.91% (64)
Tužilaštvo - 8.22% (59)
Političke stranke koje su na vlasti - 6.55% (47)
Političke stranke koje su u opoziciji - 4.32% (31)
Međunarodne organizacije - 3.76% (27)
Evropska unija - 4.18% (30)
Neko drugi. ko? - 0%
Nesto drugo - 2.51% (18)
NIKO • strogi zakoni i njihova primena na svim nivoima • Kad bi svi prispitali sebe i posteno pristupili svom poslu, korupcije ne bi ni bilo. • Niko uvek ce biti korupcije! • Antikorupcijska tela na lokalnom nivou. U saradnji sa pokrainom i republikom. • korupcija bi se u velikoj meri iskorenila kada bi bio bolji standard i vece plate, • nemam poverenja u nikog tako da cisto sumnjam da bi neko to resio • mladi,nezaposleni i obespravljeni željni socijalne pravde,i mogućnosti jednakih šansi. • svi • policija, strukovne komore. • Gradjani, gradska i gradska vlast. • 3 • policija • RODOLJUB ŠABIĆ • Zdravstvo • Umetnost: oporavak morala može doći samo iz slobodnog osećanja božanskog. • Svi zajedno •

7. Da li biste podržali inicijativu da se formira telo na nivou grada koje bi se bavilo borbom protiv korupcije?

Da - 77.56% (121)
Ne - 6.41% (10)
Ne mogu da se odlučim - 6.41% (10)
Nesto drugo - 9.62% (15)
da samo pronaci ljude bez putera na glavi • da, ali da njegovim formiranjem ne bude uvecan broj admin. radnika u opstini • Da, i bio bih volonter, pomogo bih svim snagama da se otera ovo zlo • ima dosta "tela" i premalo dela • i ono bi bilo korumpirano • Da, šta više želeo bih da budem u takvom telu • Ne nemam poverenja ni u koga ,sem ako to drzava sam ne stane na put toj pojavi . • zar bi time nesta postigli? • bojim se da bi takvo telo bilo samo sredstvo za neciju dodatnu zaradu i da ne bi posluzilo svrsi • ako hocete da nesto neresite formirajte telo, treba zabranjivati rad i trajno uzimati licence. • podrzao bi kad bi iza mene stali ljudi i mene podrzali u tome • Da, pod uslovom da i u tom telu ne budu članovi "preko veze" • Ne bih imao poverenja u takvo telo. • ako nema kazne i sprovodjenja zakona na delu sve propada • Nece funkcionisati •

8. Zašto?

... • Formiranje tela je prebacivanje odgovornosti na drugoga • Građani najveći dio svojih svakodnevnih potreba ostvaruje na lokalnom niovu pa je zloupotrebal vlasti na ovom nivou posebno štetna za lokalnu zajednicu i za cijelu državu • Radi iskorenjavanja • zato sto je pro forme a ne bi se nista promenilo, zato ne podrzavam • krajnje je vreme • Budući da je korupcija vrlo zastupljena i da ugrožava društvo u celini, mora da postoji telo čija bi isključiva nadležnost bila sveobuhvatna analiza i borba protiv korupcije. • Da pokuša • Već postoji dovoljno državnih službi s tom namenom, koje loše rade ili ne rade uopšte svoj posao. Stvaranje dodatnih ustanova antikorupcijske namene bilo bi nerezonsko trošenje budžetskog novca, jer bi one samo utonule u "mrtvo more" ostalih. Potrebno je revitalizovati i zakonski i kadrovski potpuno izmeniti trenutno stanje u svim državnim institucijama koje treba da se bore protiv korupcije, pre svega u inspekcijama, policiji, tužilaštvu i sudstvu. • zato sto u nasem gradu ko ima koga,ima i boga...dosta ! • Млаћење празне сламе • Krajnje je vreme da se mnogo toga promeni u Srbiji i time omogući bolje život svih građana. Treba stati na put svim vidovima zloupotrebe položaja. • bilo bi transparentnije • Zato sto stradamo kao drzava i kao drustvo,jer se sve mnogo umrezilo.I poziciju i opoziciju kontrolise "NEKO" i promenom vlasti se nista ne menja.Mora da se izvrsi pritisak na politicku elitu,da krene u pozitivnom smeru.Zabluda je da moramo da funkcionisemi bez pravila igre i bez institucija-na crno.Nenadoknadivi gubici.Mnogo ce vise i vremena i truda biti potrebno da se to iskoreni.20 god.ista matrica.Mora hitno da se menja.Posebno telo koje ce se time baviti,i obavezno i njegova kontrola,jer p • DOSTA JE BILO BEDE I LOPOLUK TREBA STOPIRATI ZAUVEK !!! • zato sto korupcija urusava drzavne institucije sto se odrazava na prava i socijalni polozaj gradjana • Ne znam • Da se razvije svest o pojavi i utice na promenu ponasanja svih faktora u drustvu • ako se izaberu osobe kompromitovane bez obzira na funkciju onda je to bespotrebno gubljenje vremena • zato sto ne bi mogli sami prot svih. zasto bi potrosili tudj novac i nista ne bi pametno uradili. Dok cela drzava ne krene u napad nista od toga. • Zato sto bismo time dobili uredjenije drustvo, u kome se znaju i postuju prava gradjana, a isto tako se znaju ovlascenja i ogranicenja zaposlenih u lokalnoj samoupravi i u institucijama u kojima trenutno "cveta" mito i korupcija. • oni ne mogu to da rese , po meni samo politicari bi mogli. • Zato sto je to vise nego potrebno, u interesu gradjana! • I oni bi bili korumpirani! • Zato sto je to potrebno svakom gradu. Korupcija je uzela maha. • Nedostatak takvog tela upravo je jedan od razloga korupcije. • na osnovu stanja u lokalnoj samoupravi i drzavi smatram da su svi sistemi morala i pravde unisteni. • Podrzavam svaki korak na tom polju. • zato • Ne može se lečiti bolest istom bolešću: pošto su svi činioci celine sistema podložni korupciji u načelu, nema načina da se oni izleče dopunjavanjem novim činiocima, budući da će i ti novi biti podložni korupciji. • Korupcijqa je sistemska stvar. Imao institucija i institucija koje bi trebalo da se bore protiv korupcije, i sta se dogadja nista. Promena zakon i rad sudstva i tuzilastva i stvar bi se dovela u normalu. • neophodnoje zbog ekonomske propasti koja čeka državu i sve gradjane i da se zaustavi odlivanje budžetskih sredstava u privatnetokove novca • zbog haosa i anarhije koji je proizvod partokratije • da bi ovaj grad ziveo i gradjani u njega ulagali ovo je nekad bio divan grad a sada ??? • Formirano telo bilo bi jedan od aparata za sprecavanje korupcije. • Постоји могућност да корупционаши преузму контролу над таквим телом • nemam dovoljno iskustva • da bi peckali,maltretirali korumpirane... • Ne postoji telo na lokalnom nivou koje se bavi borbom protiv korupcije. • Zato sto bi bilo manje korupcije , u toj organizaciji bi trebali biti ljudi za koje se 100% zna da nece popustiti pred kriminalom , i da nece primati mito ! • niko ne sprovodi zakon kazne su samo na papiru nema odgovornosti sve što se radi od strane nosioca državnih funkcija od gore do dna je van morala i bilo kakvih sankcija. ko god može prlja obraz a džepove evrima i obilato se time koristi bez ikakve bojazni opštinari pogotovo kao i pojedine sudije a svi to znaju • Ako mogu biti otvorena mnoga druga manje potrebna tela moze i treba ovo koje je od velike vaznosti a moze doprineti boljoj kontroli i prevenciji korupcije na lokalnom nivou, jer se odatle i krece. • Pa imao bi kome da se obratim. • zakonodavci ne sprovode zakone • da bi ziveli ko ljudi • Jer zelim da budem deo grupe koje ce uciniti nesto dobro, zelim da doprinesem sprecavanju korupcije • Zato što je to jedini način da se izborimo sa korupcijom. Naravno, postavlja se važno pitanje: koji bi mehanizmi garantovali da članovi tog tela nisu i neće biti korumpirani i da će doista da rade svoj posao? • Zato što nam je takvo telo potrebno, pod uslovom da članove tog potencijalnog tela za borbu protiv korupcije nije tako lako potkupiti ili zaplašiti. • Da bi svi gradjani bili ravnopravni • Time bi grad priznao da postoji korupcija, to bi predstavljao početni korak za evidentiranje i procesuiranje slučajeva korucpije i razvoja svesti za borbu protiv korupcije • Nema sverhe to trba da radi svako unutar svoje organizacije, ustanove i sl. pogledajte samo reviziju budzeta kako to radi drugo telo....smesno i jos povecava opsti utisak korupcije. •

9. Ko bi trebao da čini takvo telo?

Predstavnici lokalne samouprave - 4.21% (25)
Odbornici - 1.68% (10)
Nevladine organizacije koje se bave borbom protiv korupcije - 9.09% (54)
Nevladine organizacije ne zavisno čime se bave - 3.20% (19)
Stručnjaci za oblasti u kojima ima korupcije - 11.28% (67)
Predstavnici međunarodnih organizacija (EU, OEBS, Svetska banka, UNDP...) - 7.74% (46)
Predstavnici tela za borbu protiv korupcije (Agencija za borbu protiv korupcije, Savet za borbu protiv korupcije, Uprava za javne nabavke, Poverenik za informacije od javnog značaja ...) - 11.78% (70)
Građani - 10.10% (60)
Predstavnici verskih zajednica - 1.01% (6)
Predstavnici policije - 8.08% (48)
Predstavnici profesionalnih udruženja i komora - 5.22% (31)
Predstavnici udruženja privrednika i privrednih komora - 2.36% (14)
Novinari - 8.59% (51)
Građani koji su posvećeni borbi protiv korupcije - 13.30% (79)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 2.36% (14)
Nezavisna lica koja ce placati EU. Ni slucajno niko od navedenih, jer su svi u sprezi sa vlascu. • Osim sto je gradjanin, treba da zna da se bori protiv korupcije, ali bice ubijen pre nego sto uspe • 3 • protiv takvog tela sam • ko god da bude bio nece vredeti • predstavnici politickih stranaka • nisam z formiranje tela • Nezavisni i POSTENI gradjani, ukoliko ih ima u zemlji Srbiji. • Ne zanima me. • ne podrzavam • samo onaj ko striktno primenjuje zakon za sve i kazne • opozicija • Niko jer su svi podlozni korupciji.Ovom drzavom vladaju stranke zarad licnih interesa. • Niko jer nema pomoci oko korupcije •

10. Koje osobine treba da ima neko ko je član lokalnog tela za borbu protiv korupcije?

postenje • treba da ima saznanje da su organi vlasti i političke stranke u službi gradjana i da gradjani ne postoje radi njih nego oni radi gradjana • opet se neko setio da baca prasinu u oci pred izbore.....NETREBA!!!!! • Treba da bude posten i odgovoran covek, svestan pozicije na kojoj se nalazi. • Da je obrazovan, posten, nekorumpiran, neko ko nece zazmuriti na jedno oko kada naidje na nepravilnosti, ponajvise da bude hrabar i suprotstavi se korumpiranim osobama, koje su u glavnom na visokim polozajima. • osobine postenog coveka,coveka koji je spreman zivot da da zarad pravde i postenja • jak karakter da ne bude i sam korumpiran i cvrsti volju jer je to dug i tesko izleciv proces • recimo posten i vredan • Mora da bude nezavisan: materijalno i politički. Verovatno hrabar, jer se neće dobro provesti. • posten prema sebi, svojoj porodici i prijateljima i drustvu uopste. • nemam stav • upornost i cist obraz • Profesionalnost, objektivnost, karakternost, nepokolebljivost, moralnost, ... • Postenost, jaka volja i motivisanost • Iskrenost, istrajnost i poštenje. • Poštenje, kompetentnost i ugled u javnosti. • Treba da bude neko i nesto a ne ove secikese danasnje... • Nepristrasnost • posvećenost poslu, višak slobodnog vremena, finansijska nezavisnost... • to nije osobina ali...da je materijalno obezbedjen... • znanje, pravicnost, istrajnost, hrabrost • odovogrnost, razvijena svest o društvenim vrednostima, moralnost, stručnost • Prevashodno visoke lične,organizacione i moralne karakteristike,osoba koja je beskompromisna u borbi protiv korupcije i nepravde,osoba koja želi pozitivno da menja negativne društvene pojave u svojoj sredini-opštini,osoba koja je društveno angažovana i odgovorna i ima autoritet među svojim sugrađanima i institucijama,koja nema ''fleke'' u svom radu. • visok moral,shvatanje odgovornosti, • obrazovan,posten • ? • Visoke moralne i eticke stavove pre svega. odlucnost, upornost. • snalazljiv, voljen u drustvenoj zajednici, siguran u to sto radi • Materijalno obeybedjen. • Savestan, odgovoran i naravno nepodmitljiv. • treba da ima u vidu interes gradjana,a ne licni,kao sto je ovde sasvim uobicajeno • Odgovoran, nepotkupljiv, ima poštovanje sredine u kojoj živi, nema želju da zloupotrebi članstvo u svoju korist • pre svega moral i postenje. ostalo vec dolazi samo po sebi. da zna sta je sram i da voli svoj narod kakav god da je jer kada se takve stvari rade da nema milosti za krivce i da ih tretira isto. • Da ima besprekornu biografiju, da je pravdoljubiv, da se razume u funkcionisanje javnih sluzbi, Gradskih organa, javnih ustanova i preduzeca, da je hrabar i principijalan. • Postenje,istrajnost,nepokolebljivost • Hrabrost i dokazanu etičnost • Da u svakom trenutku može da dokaže poreklo imovine (ukoliko odstupa od standarda) da je uzoran porodičan čovek ili žena, da nije krivično kažnjavan, da nije prekšajno kažnjavan za kršenje javnog reda i mira, da ga okruženje u kojem živi ceni i poštuje, da je NEPODMITLJIV, da je ODLUČAN I HRABAR da se PRIHVATI ZADATAKA, da ima SMISLA I ZNANJA u odredjenim oblastima-MINIMUM SREDNJA ŠKOLA, i t.d. • Nezavisnost od lokalne vlasti. • Integritet, poštenje i stručnost. • Nisam z formiranje tela • a pa, ako netko zeli biti clan takvog tijela, onda mora znati sto radi i zasto to radi... • Posten, iskren, beskompromisan • strucan, posten, otvoren, praktican, otvoren za saranju i nove predloge, da ima inicijativu • hrabar, vest, posten, vredan, beskompromisan, solidnog znanja, dobrih veza, komunikativan .... • Da ima dovoljno novca da niko ne može uticati na njega... • Treba da bude posten i odgovaran covek, svestan funkcije na kojoj se nalazi. • Moral. • Postenje da i sam ne bude korumpiran • Da ima VII/1 strucne spreme, da je inteligentan, hrabar i da nije do sada bio angazovan ni u politici, ni u NGO. Verske zajednice ni da ne pominjem • Savestan • da nema familijarne odnose,da nije gladan za novac,da je pravedan i da se ne boji mafijasa i tajkuna koji sve drze pod svoje i vrsljaju u svim drzavnim institucijama koje su nekad bile pravedne a sada mizerno,neuracunjive. •

11. Čime bi trebalo da se bavi antikorupcijsko telo na nivou lokalne samouprave?

Analiza stanja korupcije - 7.70% (60)
Analiza uspeha borbe protiv korupcije - 5.52% (43)
Predlaganje mera borbe protiv korupcije - 9.76% (76)
Sprovođenje istraga u slučajevima sumnje na korupciju - 12.07% (94)
Unapređenje primene antikorupcijskih zakona - 10.40% (81)
Stvaranje ambijneta za borbu protiv korupcije - 9.88% (77)
Zaštita i podrška građanima koji su žrtve korupcije - 12.71% (99)
Povećanje učešća građana u borbi protiv korupcije - 11.55% (90)
Edukacija - 9.37% (73)
Medijske kampanje - 9.50% (74)
Nesto drugo - 1.54% (12)
tajnim glasanjem prikupiti zalbe gradjana • Заштитом корумпираних • Uvedite smrtnu kaznu za svaki oblik korupcije i nece vam trebati to telo • *obrazovanje gradjana o borbi protiv korupcije • da preispituje rad svojih službenika od gore do vrha • upravo sa svim gore navedenim • podnosenje krivicnih prijava • prikupljanjem podataka o slucajevima korupcije • ? • Zaštita i podrška građanima koji prosleđuju informacije o eventualnoj korupciji • socijalnim radom na terenu • nisam za formiranje tela •

12. Ko bi trebao da bude obuhvaćen merama, odnosno na koga bi trebalo da se odnose mere?

Gradonačelnik - 7.89% (59)
Predsednik skupštine - 8.02% (60)
Odbornici - 6.15% (46)
Lokalna samouprava kao skup organa - 9.36% (70)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.56% (79)
Lokalni mediji - 4.14% (31)
Privatna preduzeća - 4.01% (30)
Nevladine organizacije - 2.94% (22)
Verske zajednice - 2.14% (16)
Građani - 2.94% (22)
Sudstvo - 8.69% (65)
Tužilaštvo - 7.35% (55)
Političke stranke koje su na vlasti - 9.63% (72)
Političke stranke koje su u opoziciji - 4.95% (37)
Sve navedene - 9.49% (71)
Nikoga - 0.13% (1)
Nekog drugog, koga? - 0%
Nesto drugo - 1.60% (12)
zdravstvo • na sve navedene subjekte • svako ko je u mogućnosti da vrši zloupotrbu u radu • nisam za formiranje tela • 4 • Tadica • na sve one koji su korumpirani i sve one koji ucestvuju u davanju i uzimanju mita. • zdravstveni radnici.... • ne mere, krivicna odgovornost! • na sve • pitanje je nejasno koncipirano • Niko ne sme da bude izuzet, od običnog građanina, do najvišeg funkcionera! •

13. Lokalni plan za borbu protiv korupcije se sastoji od mera. Koje od navedenih mera bi doprinele borbi protiv korupcije na lokalnom nivou?

Formiranje baze infomacija lokalnim fukcionerima i službenicima o imovnom stanju, članstvu u političkim stranaka, povezanim licima:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 25.00% (39)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 25.64% (40)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.64% (40)
Malo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 17.31% (27)
Nemam stav - 5.13% (8)

Izrada godišnjeg izveštaja o stanju korupcije i sprovedene borbe protiv korupcije u Vašem gradu/opštini:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 19.23% (30)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.92% (42)
Malo bi smanjilo korupciju - 33.33% (52)
Malo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 14.74% (23)
Nemam stav - 3.85% (6)

Godišnja nagrada za borbu protiv korupcije koju bi dobijali građani, novinari, organi lokalne samouprave i pripadici profesija za doprinos borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 21.79% (34)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.92% (42)
Malo bi smanjilo korupciju - 30.77% (48)
Malo bi povećalo korupciju - 1.28% (2)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.28% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 14.74% (23)
Nemam stav - 2.56% (4)

Zaštita prava i podrška građanima, funkcionerima i službenicima koji prijave slučaj korupcije :
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 37.82% (59)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 32.69% (51)
Malo bi smanjilo korupciju - 18.59% (29)
Malo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 7.05% (11)
Nemam stav - 1.92% (3)

Provera morala i spremnosti da fukcioneri i službenici učestvuju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 21.79% (34)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 31.41% (49)
Malo bi smanjilo korupciju - 21.79% (34)
Malo bi povećalo korupciju - 1.92% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.28% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 13.46% (21)
Nemam stav - 7.69% (12)

Uvođenje antikorupcijskog kodeksa funkcionera i službenika koji bi imao zadatak da sprecava i sankcioniše korupciju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.08% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 28.85% (45)
Malo bi smanjilo korupciju - 23.08% (36)
Malo bi povećalo korupciju - 3.21% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.28% (2)
Ne bi bilo promene - 15.38% (24)
Nemam stav - 5.13% (8)

Postojanje TV emisije u kojoj bi se raspravili i rešili slučajevi korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 16.03% (25)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 35.26% (55)
Malo bi smanjilo korupciju - 30.77% (48)
Malo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.92% (3)
Ne bi bilo promene - 10.26% (16)
Nemam stav - 4.49% (7)

Uspostavljenje edukacije lokalnih funkcionera i službenika o korupciji i borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 12.18% (19)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 19.23% (30)
Malo bi smanjilo korupciju - 29.49% (46)
Malo bi povećalo korupciju - 3.21% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.92% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.28% (2)
Ne bi bilo promene - 25.64% (40)
Nemam stav - 7.05% (11)

Analiza faktora korupcije u organima lokalne samouprave:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 13.46% (21)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 25.00% (39)
Malo bi smanjilo korupciju - 26.92% (42)
Malo bi povećalo korupciju - 2.56% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.92% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.28% (2)
Ne bi bilo promene - 18.59% (29)
Nemam stav - 10.26% (16)

Praćenje kako mediji izveštavaju o korupciji i edukacija za medije kako da pomognu u borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 16.03% (25)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 21.79% (34)
Malo bi smanjilo korupciju - 32.05% (50)
Malo bi povećalo korupciju - 3.85% (6)
Mnogo bi povećalo korupciju - 2.56% (4)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 15.38% (24)
Nemam stav - 7.69% (12)

Javno prikazivanje trošenja budžeta grada/opštine najmanje četri puta godišnje:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 33.97% (53)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 29.49% (46)
Malo bi smanjilo korupciju - 21.15% (33)
Malo bi povećalo korupciju - 1.92% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.28% (2)
Ne bi bilo promene - 8.97% (14)
Nemam stav - 2.56% (4)

Pristutvo građana na sastancima upravih i nadzornih tela/odbora javnih ustanova i preduzeća:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.08% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 23.72% (37)
Malo bi smanjilo korupciju - 26.28% (41)
Malo bi povećalo korupciju - 2.56% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 3.21% (5)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 14.10% (22)
Nemam stav - 6.41% (10)

Skidanje partijskih, reklamnih i verskih obeležija iz javnih ustanova:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 16.67% (26)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 20.51% (32)
Malo bi smanjilo korupciju - 19.23% (30)
Malo bi povećalo korupciju - 2.56% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.28% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.28% (2)
Ne bi bilo promene - 26.28% (41)
Nemam stav - 12.18% (19)

Učešće građana i stručne javnosti u pravljenju budžeta grada/opštine:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.44% (35)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 25.00% (39)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.64% (40)
Malo bi povećalo korupciju - 3.21% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.92% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.28% (2)
Ne bi bilo promene - 12.82% (20)
Nemam stav - 7.69% (12)

Kontrola izvršenja javnih nabavki od strane tela koje bi se na lokalnom nivou borilo protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 31.41% (49)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 35.26% (55)
Malo bi smanjilo korupciju - 16.03% (25)
Malo bi povećalo korupciju - 5.13% (8)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.28% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.28% (2)
Ne bi bilo promene - 6.41% (10)
Nemam stav - 3.21% (5)

Analiza novozaposlenih u organima i ustanova lokalne samouprave kada je u pitanju spremnost i rizik od korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 24.36% (38)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 33.33% (52)
Malo bi smanjilo korupciju - 20.51% (32)
Malo bi povećalo korupciju - 4.49% (7)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 8.97% (14)
Nemam stav - 7.05% (11)

Dostavljanje informacija o obimu aktivnosti političkih stranaka lokalnom antikorupcijskom telu:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 25.00% (39)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.28% (41)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.00% (39)
Malo bi povećalo korupciju - 2.56% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 14.10% (22)
Nemam stav - 6.41% (10)

14. Da li imate i koji predlog za borbu protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

ne • nemam • ... • Kontrola • formiranje nezavisnog organa za borbu protiv korupcije i to gradskim izborima javno sa predstavljanjem kandidata i otvranjem kancelarije za pritužbe gradjana i javno objavljivanje rezultata • kažnjavanje svih koji to rade i preduzimanje svih raspoloživih mera kao opomenu ostalim potencijalnim nesavesnim gradjanima koji mogu kroz navedenu kaznu da vide pravdu i opomenu za delo koje se ne sme raditi jer se kažnjava bez obzira na status počinioca i funkciju koju obavlja u ovoj zemlji • Da se izaberu ljudi koji ce se boriti protiv korupcije od strane gradjana a ne politickih stranaka i vlade.Da to budu novi ljudi i da nisu u nikakvoj politickoj stranci tj neutralni. • de se svi konkursi sprovode transparentno,da telo za borbu protiv korupcije zaista radi svoj posao,da mediji budu ukljuceni u sve nepravilnosti i da one budu sankcionisane • Savet z aborbu protiv korupcije, javnost u radu, zaposljavanje kvalifikovin (skolovanih) osoba na odredjeno radno mesto... • nemam • Osnivanje Tela za borbu protiv korupcije, koje bi primalo zalbe gradjana i proveravalo iste, uz krivicno gonjenje osumnjicenih. • analiza stanja u lokalnoj samoupravi • Sve informacije treba da budu dostupne, da se poveca ucesce gradjana/ki. Neophodno je gradjane informisati/edukovati na koji nacin mogu da se bore protiv korupcije. • vece plate zaposlenima • Nemam poseban predlog. • Uglavnom ste sve naveli, mozda besplatan broj na koji bi gradjani mogli da prijave da im je neko trazio mito, ili nudio i sl. • smena vladajuce garniture • Ne, • flekibilnija pravila upotrebe sredstava iz budgeta, mogucnost prijave i zastita onih koji prijave, izmene zakona o javnim nabavkama i njihova bolja primena i kontrola, • Trebalo bi da imamo jednu organizaciju koja se bavi borbom protiv korupcije, a clanovi bi trebalai biti ne samo policija , nego i obicni gradjani .. Posebno bi se trebali ukljuciti mladi , jer na njima svijet ostaje ! • zaposlite mene • U svakom gradu, pa i u mom, treba osnovati nezavisno telo koje bi se bavilo problemima korupcije u datoj sredini. To telo može da bude pri samoj opštini, može da bude NVO, može da bude grupa građana, ali je najbitnije da bude nezavisno i zaštićeno od strane države, pravosuđa, policije, pa i same opštine. Takođe i da ima nekoga nad sobom, ko će vršiti nadzor nad organizacijom za borbu protiv korupcije. • simulacija laznih korupcijskih ponuda od strane policije • TRansparentnost u svakom smislu te reči • Mislim da je do sada dovoljno učinjeno oko antikorpucijskog tela na nivou cele države. Ostaje samo da to profunkcioniše. Trebalo bi da se borba vodi na svim nivoima i po istim pravilima a ne da svaka bude posebna u odnosu na grad ili lokalnu samoupravu. • kazne zatvora i rad u rudnicima neplacen • Analizom mojih odgovora moze se doci do pretpostavke za predlog. Licno smatram da lokalna javna biblioteka moze mnogo toga da pruzi prilikom pomoci u borbi protiv korupcije, jer je, po prirodi posla - najotvorenija za informacije korisnicima i upucivanjem gradjana na zakone i izvore informacija, moze da doprinese ovoj borbi u tzv. tranzicionom periodu, kada je korupcija najrasprostranjenija. Samim tim, kao i mnogim drugim (slicnim) aktivnostima, ucestvuje u podizanju svesti gradjana. • Uvodjenje elektronskog rada lokalne samouprave, posebno u sektorima finansije, javne nabavke, sektor izdavalja urbanistickih dozvola, gdje bi se u svakom trenutku vidjelo kako se radi predmet, kod koga je i da ima mogucnost projere od strane supervizora (sefa sektora) i da ta informacija bude dostupna gradjanu koji je predao za dozvolu tj firmam koje su se prijavili za tender itd. Zatim obavezna uska sardnja sa agencijom za antikorupciju. Edukacija gradjana je takodje obavezna. • ne,za sada • - • Princip "Tajnog Kupca" osoba koj bi nudila odredjenim personama mito, ozvucen sa skrivenom kamerom. • formiranje antikorupciskog tela koje ce MOMENTALNO reagovati na prijave i prituzbe gradjana. • energično sprovesti kontrolu finansiranja stranaka, pre svega uplitanje u sivo poslovanje j. preduzeća kojima stranke na vlasti upravljaju... • • Sve prekontrolisati ponovo i nabiti napokon nekoga u zatvor ali da stvarno robija , do sada su dokazani mnogi primeri korupcije od najnižeg do najvišeg organa vlasti na lokalnim nivoima i niko nijeodgovarao a kamo li dao ostavku . Samo sprovođenja ali stvarno sprovođenje zakona i zatvorske sankcije prema takvima i oduzimanje imovine stečene korupcijom • Povećavanje javnosti rada lokalne samoprave. • Smrtna kazna • Diskvalifikacija korumpiranih • u malom gradu svi se poznaju i svi znaju ko je ko i kod koga se moze mito proci i svi se poznaju ili ilaju komsijske veze ili familijarne i ovde nista nefunkcionise cak ni taxi sluzba sa korupcijom.sta dalje reci... • trajno iz struke odstranjivati korumpirane, zabranu politickog angazovanja do oduzimanja gradjanskih prava. • poskidati sva govna koja su u foteljama i krenuti ispocetka. svako ko je sada u bilo kojoj stranci i privrednoj komori srbije, a narocito ovi sto zidaju zgrade i narocito oni sto su izdavali dozvole da se sve te zgrade podignu treba da odgovaraju pred sudom ali u sudu u kojem ce narod biti prisutan i da dabiju stalnu zabranu pristupanja bilo kojoj stranci, drzavnoj fotelji i tome slicno. da sazna, ako ne zna, sta je sramota. • javno objavljivanje svih podataka u vezi sa privatizacijama,stecajnim postupcima,potpisivanje ugovora sa invenstitorima na teritoriji grada,rada biroa za zaposljavanje... • manje priče više rada • hitno poceti antikorupcijsku akciju, jer je zivot kratak da cekamo dugo • Uvodjenje antikorupcijskog tela u dom zdavlja, na primer, gde bi gradjanin, ukoliko mu odredjeni lekar zatrazi mito, mogao direktno da se obrati antikorupcijskom telu, koje bi momentalno sankcionisalo lekara koji je trazio mito. • pocnimo od ovoga sto ste u predhodnom naveli.. • uspostavljanje tela i visoka kontrola • Ima mnogo predloga ! Kao prvo treba oformiti tim ljudi koji zele da ucestvuju u radu i koji se ne boje odmazde predsednika opstine i njegovoh saradnika ! Treba nam Vasa logistika ! Zaista se osecamo kao istocni nemci pored Berlinskog zida ! Kolektivna apatija ponovo je zahvatila celokupno stnovnistvo ! Na vlasti je DS sa 1500 clanova ! Moramo da vratimo osmeh na lica inace vrednih i nasmejanih gradjana opstine Kovacica! • Uporediti imovinu lokalnih funkcionera pre i posle mandata na koji su izabrani • Povecana transparentnost i dovodjenje nezavisnih analiticara i kontrolora. • samo neka pocne • Nemam predlog • Popisivanje imovine svim funkcionerima pre stupanja na funkciju. Utvrdjivanje stecene imovine za vreme funkcije, uporediti visinu primanja i da li postoji razlika izmedju zaradjenog novca i imovine. Ispitivanje porekla imovine. • Ovo je pomalo nejasno formulisano pitanje. •

15. Vi živite u?

Zrenjaninu - 13.46% (21)
Kragujevcu - 5.13% (8)
Požegi - 1.92% (3)
Nišu - 10.26% (16)
Nekom drugom gradu/opštini, molimo Vas upišite! - 0%
Nesto drugo - 69.23% (108)
Beogradu • BEOGRAD • Kikindi • novi sad • Vrscu • Subotica • pancevu • Kikinda • Bujanovcu • Novom Sadu • Nova Pazova • Vranje • Leskovcu • Cukarica Beograd • Pancevo • Kovacica • Novom Pazaru • opština Mali Iđoš • Novi Beograd • sremska mitrovica • Obrenovcu • glavnom gradu • Priboj • Zivim od nedavno u Ralji (Sopot), a radim u Americu (Mladenovac) • beogradu smrdigradu • pozarevcu • opstina Gadzin Han • ruma • SO ŽABALJ - GOSPODJINCI • Opština Kovačica • Bečej • Somboru • jagodina • Malom Idosu • kraljevu • Bačkoj Palanci • Životarim u opštini Krupanj. • Valjevo • leskovac • Beograd/Palilula • Kraljevu • / • Смедерево • cacak • Inđija • smederevska palanka • Mladenovac • Kraljevo. • Pula • Bačka Palanka • zemun • U Beogradu • paracinu • Sremskoj Mitrovici • Opština Centar Sarajevo • Cuprija • Kruševac • loznica • Subotici • ODŽACI • dimitrovgrad • Arandjelovcu • Sečanj •

16. Vaš pol?

Muški - 50.64% (79)
Ženski - 49.36% (77)

17. Koliko godina imate?

Do 18 godina - 0%
od 18 do 25 godina - 18.59% (29)
Od 26 do 35 godina - 33.97% (53)
Od 36 do 55 godina - 39.74% (62)
Preko 55 godina - 7.69% (12)

18. Vaše obrazovanje?

Osnovna škola - 0.64% (1)
Srednja škola - 26.92% (42)
Viša škola - 12.82% (20)
Fakultet - 46.79% (73)
Učenik - 0.64% (1)
Studnet - 8.33% (13)
Nesto drugo - 3.85% (6)
Magistratura • Magistar filoloskih nauka • Magistar • magistar umetnosti • dve srednje skole •

19. Vi ste?

Zaposleni u državnom sektoru - 22.44% (35)
Zaposleni u privatizovanom preduzeću - 7.69% (12)
Zaposleni u neprivatizovanom preduzeću - 0.64% (1)
Zaposleni u privatnom preduzeću - 3.85% (6)
Zaposleni u NVO - 4.49% (7)
Preduzetnik sa 20 i manje zaposlenih - 5.13% (8)
Preduzetnik sa 50 i manje zaposlenih - 0.64% (1)
Preduzetnik sa 100 i manje zaposlenih - 0%
Preduzetnik sa 100 i više zaposlenih - 0%
Samozaposlen - 7.69% (12)
Nezaposlen manje od 6 meseci - 3.85% (6)
Nezaposlen duže od 6 meseci - 16.67% (26)
U procesu obrazovanja - 12.18% (19)
Penzioner - 5.13% (8)
Domaćica - 0.64% (1)
Nesto drugo - 8.97% (14)
student • Ivica Dacic • likvidacioni upravnik • / • Nezaposlena,radila na crno da bi prezivela, drugi izbor nije postojao, mnogo molbi zavrsilo u korpi. • Stdent • Volonterski rad u NVO. • - • Zaposlena u medjunarodon organizaciji • U RADNOM SPORU! • Vaspitac pripravnik na odredjeno do godinu dana, i honorarni anketar za vise marketinskih agencija. • Zaposlena kao honorarni saradnik • advokat •

20. Koliko generacija, uključujući i Vas živi, odnosno je živelo u ovom gradu/opštini?

3 (41)5 (23)4 (20)2 (17)10 (16)1 (16)6 (12)7 (6)8 (4) • 9 •

Komentari (0)

Slične ankete

ANKETA: BORCI PROTIV KORUPCIJE U 2020. GODINI U REPUBLICI SRBIJI?

(Onlineistrazivanja) Tekuću 2020. godinu obeležila je pandemija virusa COVID19. U ovom periodu uz postojeće, globalno ali i lokalno, javili su se novi, brojni slučajevi koru

Dijalogom do promena na lokalnom nivou

(Onlineistrazivanja) Poštovani/a, pred Vama se nalazi anketa koju sprovodi udruženje građana Dijalog iz Valjeva. Vašim odgovorima na postavljena pitanja doprinosite da utvrd

Tvoj stav o protestima u Beogradu

(Onlineistrazivanja) Da li ste učestvovali u protestima u Beogradu? Da, 8.decembra Da, 15. decembra Da, i 8. i 15.decembra Ni 8. i 15.decembra, ali nameravam da učestvujem u

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Danas je Međunarodni Dan borbe protiv korupcije, pa želimo da Vas pitamo u kojoj fazi se nalazi borba protiv korupcije u Srbiji? Koja od naved

Anketa o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je napadnuta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije? Da, ali ne verujem da je se to desilo Da, i verujem da je s

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

Sukob Mitrović - Đilas!

(Zoran) Dva uticajna aktera u oblasti medijske industrije su u sukobu. Kakvo je tvoje mišljenje i predviđanje? Molimo Vas da ocenite: Željka Mitrovića kao ličnost Željka Mitr

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove

Uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u Srbiji

(Partneri) Poštovаne koleginice i kolege, Organizacije Pаrtneri zа demokrаtske promene Srbijа i Pravni skener, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kance

Nova stranka, nova šansa?

(USER16114) Molimo Vas da sa ove liste izabere TRI glavna prioriteta vladavina prava; poštovanje ljudskih prava i sloboda, nezavisnih od verske, rasne i nacionalne pripadnos

Anketa o hapšenju Miškovića

(Onlineistrazivanja) Da li ste upoznati sa slučajevima za koje se sumnjiči Miroslav Mišković? Slučaj Deltareal Slučaj Nibnes Slučaj Luka Beograd Slučaj C market Da Delimično

Srpsko-hrvatsko ...metanje

(Zoran) Na koji način se informišete o stanju u Srbiji? Živim u Srbiji Iz medija Od članova porodice Od prijatelja Od poslovnih partnera/kolega Neposredno, bio sam u Srbiji u

EU, Srbija i borba protiv korupcije!

(Onlineistrazivanja) Šta je za Vas korupcije? Davanje i uzimanje mita Pristranost i protekcija Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera Zloupotreba položaja u javnom se

Politicki stav

(miroslava) Da li cete izaci na izbore? Da Ne Ne znam Za koga cete glasati na izborima? SPS-PUPS-JS SNS DS DSS LDP URS Sta o