English Srpski Српски

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije (153)

Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Instituta za održive zajednice (ISC), u okviru programa Javno zagovaranje u praksi sa partnerskim organizacijama: Zrenjaninski edukativni centar (Zrenjanin), Sretenje (Požega), Nepušački edukativni centar (Kragujevac) i Centar za ljudska prava (Niš). Cilj projekta je uspostavljanje efikasnog mehanizma za borbu protiv korupcije na nivou gradova i opština u Srbiji. Koristimo priliku da Vas pozovemo da popunjvanjem ove ankete izrazite svoje stavove o stanju i perspektivama borbe protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije, kao i o preloženom sadržaju Lokalnog plana za borbu protiv korupcije. Takođe, ova anketa Vam daje priliku da iznesete svoje sugestije i predloge i tako doprinesete kvalitetu dokumenta. Sve autore čiji predlozi budu uneti u Lokalni plan borbe protiv korupcije BIRODI će navesti kao saradnike na projektu. Molimo sve učesnike ankete da je slobodno distribuiraju. Svi podaci i stavovi izneti u anketu biće poznati samo autorima istraživanja. Hvala Vam unapred za izdvojeno vreme, koje predstavlja Vaš doprinos borbe protiv korupciji Srdačan pozdrav, BIRODI

Ključne reči: korupcija decentralizacija,gradovi,Srbija,civilno društvo,građani,borba protiv korupcije,

1. Šta je, pre svega, za Vas korupcija?

Izaberit NAJVIŠE TRI odgovora

Davanje mita - 7.61% (41)
Pristranost i protekcija - 7.98% (43)
Uzimanje mita - 13.91% (75)
Sukob interesa kod državnih i loklanih funkcionera - 5.19% (28)
Zloupotreba položaja u javnom (republika, pokrajina, lokalna samuprava) sektoru - 17.63% (95)
Zloupotreba položaja u privatni sektoru - 4.45% (24)
Kršenje zakona - 11.13% (60)
Iznuda novca od strane nekoga ko radi u državnom sektoru - 6.12% (33)
Trgovina uticajem/moći koju pojedinac ima - 13.17% (71)
Nanošenje nepravde - 5.75% (31)
Uskraćivanje prava - 6.49% (35)
Nesto drugo - 0.56% (3)
način idavanje u zakup državnih zemljišta opš. funkcionerima, kupoprodaja firme opšt.odbornike • Kvarenje: svaki oblik nepoštovanja/zloupotrebe propisanog postupka u delu ili u celini. • 0 •

2. Ocenom od 1 - nema uopšte do 7 ima puno ocenite u kojoj meri je prisutna korupcija u Vašem gradu/opštini kod?

Gradonačelnika:
1 - 7.19% (11)
2 - 1.31% (2)
3 - 3.92% (6)
4 - 9.15% (14)
5 - 8.50% (13)
6 - 11.11% (17)
7 - 24.84% (38)
Ne mogu da ocenim - 30.72% (47)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.27% (5)

Predsednika skupština grada:
1 - 6.54% (10)
2 - 4.58% (7)
3 - 3.27% (5)
4 - 8.50% (13)
5 - 11.11% (17)
6 - 6.54% (10)
7 - 26.14% (40)
Ne mogu da ocenim - 30.72% (47)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.61% (4)

Odbornika:
1 - 4.58% (7)
2 - 1.31% (2)
3 - 10.46% (16)
4 - 11.11% (17)
5 - 13.73% (21)
6 - 9.80% (15)
7 - 22.22% (34)
Ne mogu da ocenim - 26.80% (41)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Članova gradskog/opštinskog veća:
1 - 3.27% (5)
2 - 2.61% (4)
3 - 7.84% (12)
4 - 7.84% (12)
5 - 14.38% (22)
6 - 13.73% (21)
7 - 24.18% (37)
Ne mogu da ocenim - 26.14% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Gradskih/opštinskih službenika:
1 - 2.61% (4)
2 - 2.61% (4)
3 - 7.19% (11)
4 - 13.07% (20)
5 - 12.42% (19)
6 - 12.42% (19)
7 - 33.99% (52)
Ne mogu da ocenim - 15.69% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Direktora preduzeća čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.27% (5)
2 - 1.96% (3)
3 - 5.23% (8)
4 - 9.80% (15)
5 - 11.76% (18)
6 - 11.76% (18)
7 - 41.18% (63)
Ne mogu da ocenim - 14.38% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.65% (1)

Direktora ustanova čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.27% (5)
2 - 1.96% (3)
3 - 7.19% (11)
4 - 8.50% (13)
5 - 11.76% (18)
6 - 14.38% (22)
7 - 37.91% (58)
Ne mogu da ocenim - 14.38% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.65% (1)

Zaposlenih u preduzećima čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 1.96% (3)
2 - 7.19% (11)
3 - 13.07% (20)
4 - 10.46% (16)
5 - 9.80% (15)
6 - 13.07% (20)
7 - 29.41% (45)
Ne mogu da ocenim - 14.38% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.65% (1)

Zaposlenih u ustanovama čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 3.27% (5)
2 - 7.19% (11)
3 - 11.76% (18)
4 - 13.07% (20)
5 - 10.46% (16)
6 - 11.76% (18)
7 - 30.07% (46)
Ne mogu da ocenim - 11.76% (18)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.65% (1)

Predsednika mesne zajednice:
1 - 5.23% (8)
2 - 7.19% (11)
3 - 11.11% (17)
4 - 16.34% (25)
5 - 8.50% (13)
6 - 9.15% (14)
7 - 20.26% (31)
Ne mogu da ocenim - 17.65% (27)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.58% (7)

Inspekcijske službe:
1 - 1.96% (3)
2 - 3.27% (5)
3 - 3.27% (5)
4 - 7.84% (12)
5 - 10.46% (16)
6 - 12.42% (19)
7 - 44.44% (68)
Ne mogu da ocenim - 15.69% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.65% (1)

Političkih stranka koje su na vlasti u gradu/opštini:
1 - 3.27% (5)
2 - 0.65% (1)
3 - 5.23% (8)
4 - 3.92% (6)
5 - 4.58% (7)
6 - 11.11% (17)
7 - 51.63% (79)
Ne mogu da ocenim - 18.30% (28)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.31% (2)

Političkih strankakoje su u opoziciji gradu/opštini:
1 - 4.58% (7)
2 - 6.54% (10)
3 - 7.19% (11)
4 - 11.11% (17)
5 - 7.19% (11)
6 - 13.07% (20)
7 - 32.68% (50)
Ne mogu da ocenim - 16.34% (25)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.31% (2)

Sudija opštinskog suda:
1 - 2.61% (4)
2 - 1.96% (3)
3 - 8.50% (13)
4 - 9.15% (14)
5 - 7.84% (12)
6 - 9.80% (15)
7 - 24.18% (37)
Ne mogu da ocenim - 31.37% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.58% (7)

Sudija okružnog suda:
1 - 2.61% (4)
2 - 3.27% (5)
3 - 5.88% (9)
4 - 9.15% (14)
5 - 9.80% (15)
6 - 8.50% (13)
7 - 22.22% (34)
Ne mogu da ocenim - 32.03% (49)
Nemamo to u gradu/opštini - 6.54% (10)

Tužilaca opštinskog tužilaštva:
1 - 3.27% (5)
2 - 3.92% (6)
3 - 8.50% (13)
4 - 8.50% (13)
5 - 13.07% (20)
6 - 6.54% (10)
7 - 18.95% (29)
Ne mogu da ocenim - 33.33% (51)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.92% (6)

Tužilaca okružnog tužilašta:
1 - 2.61% (4)
2 - 3.92% (6)
3 - 9.15% (14)
4 - 7.19% (11)
5 - 9.15% (14)
6 - 9.80% (15)
7 - 20.92% (32)
Ne mogu da ocenim - 31.37% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.88% (9)

Policijske uprave:
1 - 3.92% (6)
2 - 3.27% (5)
3 - 5.23% (8)
4 - 9.80% (15)
5 - 15.03% (23)
6 - 12.42% (19)
7 - 28.10% (43)
Ne mogu da ocenim - 20.92% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.31% (2)

Lokalnih medija koji su u vlasništvu lokalne samouprave:
1 - 3.92% (6)
2 - 5.88% (9)
3 - 3.27% (5)
4 - 6.54% (10)
5 - 12.42% (19)
6 - 12.42% (19)
7 - 28.10% (43)
Ne mogu da ocenim - 20.26% (31)
Nemamo to u gradu/opštini - 7.19% (11)

Lokalnih medija koji su u privatnom vlasništvu:
1 - 3.27% (5)
2 - 11.11% (17)
3 - 7.84% (12)
4 - 9.80% (15)
5 - 13.07% (20)
6 - 10.46% (16)
7 - 22.88% (35)
Ne mogu da ocenim - 16.99% (26)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.58% (7)

Verske zajednica kojoj pripadate:
1 - 11.11% (17)
2 - 11.11% (17)
3 - 7.84% (12)
4 - 7.84% (12)
5 - 6.54% (10)
6 - 9.80% (15)
7 - 15.03% (23)
Ne mogu da ocenim - 27.45% (42)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.27% (5)

Vrtića:
1 - 6.54% (10)
2 - 7.84% (12)
3 - 13.07% (20)
4 - 11.11% (17)
5 - 9.15% (14)
6 - 9.15% (14)
7 - 20.26% (31)
Ne mogu da ocenim - 20.92% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.96% (3)

Domova zdravlja:
1 - 4.58% (7)
2 - 2.61% (4)
3 - 5.88% (9)
4 - 9.15% (14)
5 - 16.34% (25)
6 - 13.73% (21)
7 - 33.33% (51)
Ne mogu da ocenim - 13.07% (20)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.31% (2)

Bolnica:
1 - 1.96% (3)
2 - 1.96% (3)
3 - 3.92% (6)
4 - 8.50% (13)
5 - 13.73% (21)
6 - 15.03% (23)
7 - 33.99% (52)
Ne mogu da ocenim - 15.69% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.23% (8)

Škola:
1 - 2.61% (4)
2 - 6.54% (10)
3 - 7.19% (11)
4 - 11.76% (18)
5 - 15.03% (23)
6 - 13.73% (21)
7 - 24.84% (38)
Ne mogu da ocenim - 16.34% (25)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.96% (3)

Fakulteta:
1 - 1.96% (3)
2 - 1.96% (3)
3 - 2.61% (4)
4 - 11.11% (17)
5 - 11.76% (18)
6 - 11.11% (17)
7 - 28.10% (43)
Ne mogu da ocenim - 20.92% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 10.46% (16)

Službe za katastar nepokretnosti:
1 - 3.92% (6)
2 - 3.92% (6)
3 - 6.54% (10)
4 - 12.42% (19)
5 - 10.46% (16)
6 - 11.11% (17)
7 - 22.22% (34)
Ne mogu da ocenim - 26.14% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.27% (5)

Sindikata:
1 - 3.27% (5)
2 - 3.27% (5)
3 - 5.88% (9)
4 - 9.80% (15)
5 - 8.50% (13)
6 - 7.84% (12)
7 - 28.10% (43)
Ne mogu da ocenim - 30.07% (46)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.27% (5)

Nevladinih organizacijama:
1 - 4.58% (7)
2 - 13.73% (21)
3 - 6.54% (10)
4 - 8.50% (13)
5 - 9.15% (14)
6 - 6.54% (10)
7 - 18.30% (28)
Ne mogu da ocenim - 28.10% (43)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.58% (7)

Sportskih klubova :
1 - 3.27% (5)
2 - 3.92% (6)
3 - 5.23% (8)
4 - 7.19% (11)
5 - 12.42% (19)
6 - 12.42% (19)
7 - 32.03% (49)
Ne mogu da ocenim - 20.92% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.61% (4)

Kulturnih institucija:
1 - 5.88% (9)
2 - 9.80% (15)
3 - 11.11% (17)
4 - 15.03% (23)
5 - 8.50% (13)
6 - 8.50% (13)
7 - 13.07% (20)
Ne mogu da ocenim - 26.14% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.96% (3)

Vlasnika kapitala /preduzetnika:
1 - 2.61% (4)
2 - 2.61% (4)
3 - 3.27% (5)
4 - 9.80% (15)
5 - 14.38% (22)
6 - 8.50% (13)
7 - 30.07% (46)
Ne mogu da ocenim - 26.14% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.61% (4)

3. Na čemu zasnivate iznete ocene o korupciji?

Molimo Vas da izaberete najviše tri odgovora!!!

Na ličnom iskustvu (dogodilo Vam se da Vam neko ponudii novac, poklon ili uslugu) - 8.65% (45)
Na osnovu razgovora sa rodbinom i ljudima koje poznajete, a koji su imali iskustvo korupcije - 15.00% (78)
Na osnovu informacija iz medija - 3.27% (17)
Na osnovu nesklada koji ste uočili između malih plata javnih službenika i njihovog visokog životnog standarda - 11.73% (61)
Na osnovu poznavanja organizacije i kadrovske strukture u lokalnoj samoupravi - 14.04% (73)
Na osnovu politike i odnosa lokalne samouprave prema korupciji - 8.08% (42)
Na osnovu nepoverenja u organe lokalne samouprave - 6.92% (36)
Na osnovu odnosa organa lokalne samouprave prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 7.69% (40)
Na osnovu odnosa građana prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 5.38% (28)
Na osnovu svog materijalnog položaja - 4.23% (22)
Na osnovu opšteg stanja u gradu - 12.88% (67)
Nečem drugom čemu - 0%
Nesto drugo - 2.12% (11)
meni je trazeno ili vec nije odbijeno kada je dato, vise puta intervenisao kod upisa u vrtic npr • Nisu mi poznati slučajevi korupcije. • 0 • Licnom iskustvu pratila sam situaciju vec duze vreme.Zbog reagovanja prosla sam kroz odredjenu vrstu • u odnosu na prioritete resavanje evidentnih problema • zloupotreba opštine vračar na štetu državne imovine • direktori u obrazovanju, u domu zdravlja, JP, polticka zaposlenost, rodbinske veze u strankama itd • Na informacijama iz medija i ličnom utisku. • Na osnovu ličnog iskustva, gde su mi tražili novac za određenu uslugu. • Greska • gradjanima koji dolaze u nasu kancelariju, neformalnim razgovorima... •

4. Ko ima najveću odgovornost za stanje korupcije u Vašem gradu/opštini?

Molim Vas izaberite najviše PET odgovora!!!

Republička vlast - 9.88% (75)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 4.61% (35)
Gradonačelnik - 7.38% (56)
Predsednik skupštine - 4.74% (36)
Odbornici - 3.43% (26)
Lokalna samouprava kao skup organa - 10.41% (79)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.14% (77)
Lokalni mediji - 3.03% (23)
Privatna preduzeća - 2.50% (19)
Nevladine organizacije - 1.45% (11)
Verske zajednice - 0.92% (7)
Građani - 6.46% (49)
Sudstvo - 10.28% (78)
Tužilaštvo - 6.06% (46)
Političke stranke koje su na vlasti - 12.78% (97)
Političke stranke koje su u opoziciji - 3.03% (23)
Međunarodne organizacije - 1.19% (9)
Evropska unija - 0.92% (7)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 0.79% (6)
nosioci državnih funkcija jer nemaju nikakvu odgovornost • 1 • policija, strukovne komore • Policija • običan narod koji sve to vidi i zna,a ne želi ili ne sme javno da to iskaže i podeli sa drugima. • ZDRAVSTVO •

5. Šta je glavni uzrok korupcije u Vašem gradu/opštini?

... • Novac • Neostvareni ljudi koji dolaze na vlast da bi se obogatili. Polupismeni politicari. • Pohlepa za vecim bogacenjem. • politička moć izvršne vlasti ,poveznost politike ikriminalom stečenog kapitala,odsustvo kontrolnih mehanizama,loše sudstvo • stanje u lokalnoj samoupravi • bogacenje ljudi koji su na vlasti • Losi Ljudi koji upravljaju gradom, kojima su pare i licna dobit vaznije od dobrobiti grada i gradjana • Najvise uzimaju direktori, i postavljena lica, jer znaju da verovatno na sledecim izborima nece biti na tom polozaju, pa hoce da se maksimalno obezbede. Takodje, problem korupcije se ni ne poteze, kao da ne postoji, sto je porazavajuce. Pojedinci kaljaju ime stranke koja ih je tu postavila, a stranka ne poteze pitanje postenja tih pojedinaca, jer bi opozicija to iskoristila. • Афирмација корпуције од стране НВО • tolerancija nepravde, nepostovanja zakona za cije nepostovanje nema kaznenih mera od strane vladajucih struktura koje svesno tolerisu cak podsticu istu svojim primerom i navode sve u zemlji da je takvo ponasanje opste dobro i korisno za svakog ko deluje u tom cilju,a da pravdu na treba traziti • Nepostojanje političke volje za borbu protiv korupcije. • Lopovi,nepostovanje zakona i ustava... • Los zivotni standard • Kao i svugde u Srbijim naporna birokratija • Nepoverenje u intsitucije i nestručnost lokalne uprave • spori i nejasni mehanizmi, dikreciona mogucnost ljudi da zadrze ili puste predmet dalje, opsti nemoral, kreiranje atmosfere od svih drustvenih cionioca da je korupcija legitimna • Nedovoljna angažovanost upošljenika i nemogućnot obavljana poslova u kratkom vremenskom periodu, kao i obavljanje nelegalnih poslova preko državnih institucija • opste stanje u drzavi • lose funkcionisanje institucija. Korupcija se desava najvise da bi se dobilo ono sto zakonski pripada korisnicima, jer je usluga institucija nekvalitetna i spora, pa je korupcija sredstvo dobijanja kvalitetnije i brze usluge • nedostatak institucija i transparentnosti u radu • strah • nedostatak finansija,jer moja opstina spada u ne razvijene opstine. • Partokratija. • familijarna veza u sudstvu,policiji,inspekciji,na registraciji vozila,na tehnickom pregledu za auto,u kineskim radnjama,opstini,svuda ti trebaju debele veze da obavis osnovne obaveze gradjana.grad je paracin,srbija. u sudu nemoze da se izvrsi iseljenje sa tuzenim jer ja zivim van srbije a sve presude su u moju korist vec 10 godina i svaki put nemogu da ga izbace iz moje kuce jer on poznaje sudiju i tako da ja nemam pravednih sansi sve dok i ja ne pocnem da placam sve redom i odlucim da zivim u • Lose stanje u institucijama i negativna selekcija kadrova. • Партијска протекција и непотизам • male plate i los standard • Neozbiljan pristup korupciji od strane ljudi koji mogu da ucine nesto povodom nje. • Želja da steknu što više jer znaju da neće dugo biti na funciji , samoživnost i nebriga za probleme široke mase ljudi već samo želja za svojim bogaćenjem , omogućavanje svojim bližnima da steknu bogatstvo jer će kasnije i od njih imati korist • Vladajuca stranka • NEPOSTOVANJE IZGRADNJI ANTIKORUPCIJSKIH INSTITUCUJA • Rodbinske veze između stranačke odbornike, članovima opštinskih veća, saveta mesne zajednice, direktore škola, predškolske ustanove, Javnih preduzeća, direktora doma zdravlje, socijalnog centra. Partijsko zapošljenje, kršenje zakona u konursima, imenovanja kadrova i direktora. Izgledaju kao složen skup građana s zajedničkim ciljem. Interesantan kako obogaćuju te ljude na novcima poreskih obveznika. Kako stvaraju i kupuju firme te stranačke osobe. Kako nasleđuju radnih mesta. itd.... • Vlast • Velika vlast predsednika opštine i njegovih saradnika • Demokratska stranka • Nedovoljan broj radnih mesta,nezaposlenost,nauceni obrasci ponasanja,losa kaznena politika... • neefikasnost ljudi na vlasti • nedosledna i nejasna regulativa koja pruža mogućnost za zloupotrebu • Glavni uzrok korupcije u opštini iz koje potičem je: nizak životni standard (šte je generalno situacija u Srbiji), bezobrazluk ljudi na položajima, takođe pohlepa i želja za moći. Situacija nije ništa drugačija sa sudijama, carinicima, policijom, lekarima, medicinskim sestrama i šalterskim službenicima. Za najuobičajeniji posao, ako želite da bude kvalitetno urađen, pored plaćanja državi, MORATE da platite i licu koji treba da ga uradi. • Oni koji treba da kontrolisu i suzbijaju korupciju na lokalu je pospesuju, jer i oni iz toga imaju koristi, odn. zajednicki "rade poslove". Posten covek nema kome da se obrati, jer su sve drzavne institucije duboko u korupciji. Cesto je i gradjanima laksi i brzi put da nekom plate, nego da isteruju pravdu. • Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama • Lopvi koji su "neko i nesto" u gradu!!! • neodgovornost, netrnsparentnost • besparica • Korumpirani presjednici • 1)Politicka raznolikost,oblast koja se proceni da nije DS-ova - osudjena je na izolaciju i ne investiranje=propast. 2) Pri zaposljavanju u drzavnoj ustanovi traze se pare od 7000-10.000 evra. 3)Pri izvodjenju gradjevinskih radova na teritoriji gradskog jezgra posao dobija iskljucivo jedna firma sa kojom je predsednik u monopolistickom dogovoru (dealu) • Nepostojanje kontrole zaposlenih u institucijama u kojima ima najvise kourupcije. • nemoć i neznanje, ne postojanje odgovarajuće društvene svesti o korupciji i slaba reakcija gradjana na korupciju • Nemaština, nezaposlenost, nemogućnost završavanje bilo čega bez korupcije.... • nepostovanje zakona • cela drzava funkcionise na taj nacin •

6. Ko može da doprinese borbi protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

Republička vlast - 6.75% (48)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 9.42% (67)
Gradonačelnik - 5.63% (40)
Predsednik skupštine - 1.83% (13)
Odbornici - 2.39% (17)
Lokalna samouprava kao skup organa - 5.20% (37)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 4.22% (30)
Lokalni mediji - 6.47% (46)
Privatna preduzeća - 0.70% (5)
Nevladine organizacije - 6.33% (45)
Verske zajednice - 1.27% (9)
Građani - 11.11% (79)
Sudstvo - 8.86% (63)
Tužilaštvo - 8.30% (59)
Političke stranke koje su na vlasti - 6.61% (47)
Političke stranke koje su u opoziciji - 4.36% (31)
Međunarodne organizacije - 3.80% (27)
Evropska unija - 4.22% (30)
Neko drugi. ko? - 0%
Nesto drugo - 2.53% (18)
NIKO • Kad bi svi prispitali sebe i posteno pristupili svom poslu, korupcije ne bi ni bilo. • strogi zakoni i njihova primena na svim nivoima • Gradjani, gradska i gradska vlast. • Niko uvek ce biti korupcije! • 3 • Antikorupcijska tela na lokalnom nivou. U saradnji sa pokrainom i republikom. • svi • nemam poverenja u nikog tako da cisto sumnjam da bi neko to resio • Svi zajedno • RODOLJUB ŠABIĆ • korupcija bi se u velikoj meri iskorenila kada bi bio bolji standard i vece plate, • Umetnost: oporavak morala može doći samo iz slobodnog osećanja božanskog. • mladi,nezaposleni i obespravljeni željni socijalne pravde,i mogućnosti jednakih šansi. • policija, strukovne komore. • Zdravstvo • policija •

7. Da li biste podržali inicijativu da se formira telo na nivou grada koje bi se bavilo borbom protiv korupcije?

Da - 77.12% (118)
Ne - 6.54% (10)
Ne mogu da se odlučim - 6.54% (10)
Nesto drugo - 9.80% (15)
ako hocete da nesto neresite formirajte telo, treba zabranjivati rad i trajno uzimati licence. • Da, šta više želeo bih da budem u takvom telu • ima dosta "tela" i premalo dela • podrzao bi kad bi iza mene stali ljudi i mene podrzali u tome • Ne nemam poverenja ni u koga ,sem ako to drzava sam ne stane na put toj pojavi . • Ne bih imao poverenja u takvo telo. • Da, pod uslovom da i u tom telu ne budu članovi "preko veze" • zar bi time nesta postigli? • Nece funkcionisati • bojim se da bi takvo telo bilo samo sredstvo za neciju dodatnu zaradu i da ne bi posluzilo svrsi • ako nema kazne i sprovodjenja zakona na delu sve propada • da, ali da njegovim formiranjem ne bude uvecan broj admin. radnika u opstini • Da, i bio bih volonter, pomogo bih svim snagama da se otera ovo zlo • da samo pronaci ljude bez putera na glavi • i ono bi bilo korumpirano •

8. Zašto?

... • Takvo telo je potrebno, aki ukoliko u njemu ne sede korumpirana ili partijski postavljena lica. Takodje, lokalno telo za borbu protiv korupcije ne sme i ne moze da bude politicko orudje, vec mora da ima prohodnost kod donosilaca odluka i medija i da na transparentan nacin obavestava javnost o rezultatima svog rada. • Valjda bi korupcija prestala onda • Neophodno je • Zato što ne postoji struktura na lokalnom nivou koja se bavi tim problemom. • krajnje je vreme da se krene sa pospremanjem • Zato što je potrebno uspostaviti nezavisan sistem kontrole. Sada kontrole nema, samo samovolje. Dalje, važno je edukovati građane koji bi umeli da koriste svoje pravo da zatraže javnost informacija. • Kako bi se znalo ko je odgovoran za stanje na lokalnom nivou, jer sada svi srive jedni druge, i odgovornog tela nema • 11111111111 • Da bi svi gradjani bili ravnopravni • zakonodavci ne sprovode zakone • Zato sto je neophodno,da se stane na put korupciji. • Ne znam • Vec postoje republicki organi za korupciju. Na kraju krajeva u svakoj organizaciji funkcioner treba da brine o korupciji, postoje i razne inspekcije. • zbog toga što je potrebno na lokalnom nivou organizovati borbu i ne treba očekivati da će republički organi i republička vlast nešto učiniti na polju korupcije koja je prisutna u malim lokalnim zajednicama kao i dostupnosti tih organa gradjanima • Formirano telo bilo bi jedan od aparata za sprecavanje korupcije. • ako se izaberu osobe kompromitovane bez obzira na funkciju onda je to bespotrebno gubljenje vremena • Već postoji dovoljno državnih službi s tom namenom, koje loše rade ili ne rade uopšte svoj posao. Stvaranje dodatnih ustanova antikorupcijske namene bilo bi nerezonsko trošenje budžetskog novca, jer bi one samo utonule u "mrtvo more" ostalih. Potrebno je revitalizovati i zakonski i kadrovski potpuno izmeniti trenutno stanje u svim državnim institucijama koje treba da se bore protiv korupcije, pre svega u inspekcijama, policiji, tužilaštvu i sudstvu. • Pa da bi se borili protiv korupcije na bilo koji nacin. Glupo pitanje • Zato sto sam ja zrtva borbe protiv korupcije u Kovacickoj opstini! Kao novinar izbacen sam sa posla jer sam ukazao na korupciju predesednika opstine Kovacica Miroslava Krisana i direktora lokalne RTV OkK Gojka Vukadina a narocito na potpredsednika IV Vojvodine Martina Zloha koga zovu Martin 20 % • Zato sto je korupcija problem sa kojim se svi suocavamo i koji cesto pogadja najosetljivije grupe gradjana, medju kojima su siromasni, bolesni, stari i prava dece. • ono je najmanje korumpirano • Takvo telo bi moglo da poslusi kao dobar primer i da bude podrska gradjanima da sami pocnu da se bore protiv korupcije • ZATO STO BI SVOJIM MERAMA LPBPK DELOVALO PREVENTIVNO I EDUKATIVNO • plasim se da bi korupcija i tu bila prisutna • Zato što živim u državi u kojoj nemam od čega da živim i u kojoj ljudi traže mito ili šlihtanje za sve što treba da urade. • bilo bi transparentnije • Iz prethodno navedenih i sličnih razloga,a najviše iz želje da se ovakvo stanje promeni,jer svako od nas treba da pruži svoj maksimalan doprinos i zalaganje da bi kao zajednica i društvo krenuli napred,a bez suzbijanja korupcije i promene u name i oko nas,taj napredak je neostvariv. • oni koji nemaju novca da daju mito nemaju ni radno mesto.da sam imala novac tipa 4-5000 eura sada bih radila posao iy svoje struke-mdecinska sestra tehnicar. • Jer zelim da budem deo grupe koje ce uciniti nesto dobro, zelim da doprinesem sprecavanju korupcije • Građani najveći dio svojih svakodnevnih potreba ostvaruje na lokalnom niovu pa je zloupotrebal vlasti na ovom nivou posebno štetna za lokalnu zajednicu i za cijelu državu • oni ne mogu to da rese , po meni samo politicari bi mogli. • zato sto se nadam da ce prekrsioce zakona odvoditi pred sudove, kaznjavati a samim tim i smanjiti korupciju! • U pokušaju da se smanji nivo korupcije i da se stvari postave na zdrave noge. • Takva inicijativa ne moze da donese nista lose. • Ali samo da nisu pod patronatom opstinara... • Zato što može da doprinese smanjenju korupcije na teritoriji jedinice lokalne samouprave, a u saradnji sa drugim gradovima i šire. • Zato sto je to vise nego potrebno, u interesu gradjana! • Time bi grad priznao da postoji korupcija, to bi predstavljao početni korak za evidentiranje i procesuiranje slučajeva korucpije i razvoja svesti za borbu protiv korupcije • Da pokuša • jer je ovako nepodnosljivo,nepravedno,zalosno • Pa imao bi kome da se obratim. • bilo bi prividno bolje. dok se i taj organ ne osili i pocne sa praksom prethodnika • Ako mogu biti otvorena mnoga druga manje potrebna tela moze i treba ovo koje je od velike vaznosti a moze doprineti boljoj kontroli i prevenciji korupcije na lokalnom nivou, jer se odatle i krece. • mislim da bi se to takodje ispolitizovalo • Potrebno je da se neko,konačno,pozabavi time! • Korupcija, po meni, loše utiče na celo društvo i treba je iskoreniti. Stavljanje u povlašćeni položaj, nepravda i nejednakost, nije demokratija za koju se zalažemo. • Zato sto ce gradjani imati kome da se obrate ako su "osteceni" na neki nac zbog korupcije. Mogucnosti ostecenja: radno mesto dato pogresnim osobama, na fakultetu pao ispit jer se nije pregledao rad studenta, primljen na drzavni budzet iako nije polagao prijemni, nekima uskoro stize poziv za zatvaranje iako nisu uradili nista lose itd... • I oni bi bili korumpirani! • Potrebni su ljudi koji ce ciste glave i sa velikim platama biti nepodmitljivi i nekorumpirani te tako poceti sa resavanjem problema, mada i ovo deluje kao nadrealno resenje. • Zato sto je bitno ukazati na problem. Nikada nisam cula do sada da je iko spomenuo problem korupcije u nasoj postini. Pa nismo valjda mi jedini koji nemaju korupciju u celoj zemlji ? Javna je tajna ko i koliko uzima. •

9. Ko bi trebao da čini takvo telo?

Predstavnici lokalne samouprave - 4.16% (24)
Odbornici - 1.56% (9)
Nevladine organizacije koje se bave borbom protiv korupcije - 9.36% (54)
Nevladine organizacije ne zavisno čime se bave - 3.12% (18)
Stručnjaci za oblasti u kojima ima korupcije - 11.09% (64)
Predstavnici međunarodnih organizacija (EU, OEBS, Svetska banka, UNDP...) - 7.97% (46)
Predstavnici tela za borbu protiv korupcije (Agencija za borbu protiv korupcije, Savet za borbu protiv korupcije, Uprava za javne nabavke, Poverenik za informacije od javnog značaja ...) - 12.13% (70)
Građani - 10.05% (58)
Predstavnici verskih zajednica - 1.04% (6)
Predstavnici policije - 7.97% (46)
Predstavnici profesionalnih udruženja i komora - 5.03% (29)
Predstavnici udruženja privrednika i privrednih komora - 2.25% (13)
Novinari - 8.49% (49)
Građani koji su posvećeni borbi protiv korupcije - 13.34% (77)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 2.43% (14)
nisam z formiranje tela • Niko jer nema pomoci oko korupcije • Osim sto je gradjanin, treba da zna da se bori protiv korupcije, ali bice ubijen pre nego sto uspe • predstavnici politickih stranaka • samo onaj ko striktno primenjuje zakon za sve i kazne • 3 • protiv takvog tela sam • Niko jer su svi podlozni korupciji.Ovom drzavom vladaju stranke zarad licnih interesa. • Ne zanima me. • Nezavisni i POSTENI gradjani, ukoliko ih ima u zemlji Srbiji. • opozicija • ko god da bude bio nece vredeti • ne podrzavam • Nezavisna lica koja ce placati EU. Ni slucajno niko od navedenih, jer su svi u sprezi sa vlascu. •

10. Koje osobine treba da ima neko ko je član lokalnog tela za borbu protiv korupcije?

postenje • nemam stav • Savestan, odgovoran i naravno nepodmitljiv. • Kredibilitet • Castan, posten i pomalo hrabar • Poštenje, kompetentnost i ugled u javnosti. • moral.znanje • da je obrazovan, ugledan, da nije clan nijedne politicke stranke • posten i materijalno obezbedjen • pošten, nepotkupljiv, poznaje zakon, dosledan • Posto je jako tesko predvideti kriterijume po kojima bi se neko oznacio kao "nezavistan", to bi, za pocetak, morao da bude neko ko se bavi borbom protiv korupcije ili slicnim aktivnostima. • da je nepotkupljiv • odovogrnost, razvijena svest o društvenim vrednostima, moralnost, stručnost • Nepodmitljiv, otvoren, profesionalan, obrazovan, sa licnim i profesionalnim integritetom, apolitican • postenje,iskrenost... • Posvecen, hrabar, istrajan, iskren, informisan. • Da ima besprekornu biografiju, da je pravdoljubiv, da se razume u funkcionisanje javnih sluzbi, Gradskih organa, javnih ustanova i preduzeca, da je hrabar i principijalan. • Nisam z formiranje tela • Ako bi vec podrzao to, taj bi morao da ima moc izricanja smrtne kazne. • Da nije isti kao oni koje ce kontrolisati • da svojimn radom i nacinom zivota koji treba biti bez bilo kakvih moralnih sumnji u cestitost i valjanost svega prethodnog kako u privatnom tako i u radnom smislu sa velikim dijapazonom istinoljubivosti cestitosti i znanjem koga moze da upotpuni sa svojim strucnim saradnikom u cilju istog posla obavljanaj • Da je obrazovan, posten, nekorumpiran, neko ko nece zazmuriti na jedno oko kada naidje na nepravilnosti, ponajvise da bude hrabar i suprotstavi se korumpiranim osobama, koje su u glavnom na visokim polozajima. • Odgovoran, nepotkupljiv, ima poštovanje sredine u kojoj živi, nema želju da zloupotrebi članstvo u svoju korist • Prevashodno visoke lične,organizacione i moralne karakteristike,osoba koja je beskompromisna u borbi protiv korupcije i nepravde,osoba koja želi pozitivno da menja negativne društvene pojave u svojoj sredini-opštini,osoba koja je društveno angažovana i odgovorna i ima autoritet među svojim sugrađanima i institucijama,koja nema ''fleke'' u svom radu. • Hrabrost, istrajnost, inteligenciju. • nepodmitljivost i otpornost na pritiske • ne sme da bude državljanin srbije jer medju njima ima malo poštenih koji bi taj posao radili savesno pravično bez uplitanja novčanih i ostalih uticaja a i ne bi trebali da se vezuju platom za srbiju jer bi jedino tako bili objaktivni i po strani od pokvarenih vlastodržaca javnih funkcija koji ovde u zemlji haraju • Da je visoko obrazovan , da ima dobru platu i da je situiran i nezavistan po pitanju finasija . Da nije zavistan od istih ljudi koje bi trebao da kontroliše , da je van stranačka ličnost i po mogućnosti čovek koji nije iz Srbije ( takav bi pravedno i temeljno ispitao sve o korupciji , jer nebi bio u rodbinskim vezama sa nikim ) • Postenje, dostojanstvo i doslednost. • hrabrost • da je vredan,radan,uporan i posten. da je kroz svoj prethodni rad dokazao svoje postenje,nepotkupljivost i vernost. • Poznavanje zakona, otvorenost, hrabrost tj. odsustvo straha, obavestenost, pristupacnost, komunikativnost i...da, po mogucstvu - nije pripadnik ni jedne politicke partije, gradjanski osvescen, bez licemerja, ljubazan... Da nema krivicnu prijavu i da nije osudjivan, bilo bi logicno. No, bas "u tom grmu lezi zec" - kod nas je nemaju oni koji bi trebalo da je imaju, sudi se sporo (ili nikako) onima koji treba odavno da odgovataju. • Veliku platu koja nije osobina ali bi obezbedila nepodmitljivost. Visoki moral, cast, obraz. • da je nezavisan od politike,odnosno da nema nacina na koji bi ga politicari ucenjivali • Trealo bi valjda ako ih ima da nisu potkupljivi • Nezavisan, u službi građane. Da nema lične interese (radna mesta, privatna firma). • da je čistog obraza • Poštenje, stručnost, hrabrost... • Visoke moralne i eticke stavove pre svega. odlucnost, upornost. • savestan,pošten,nepodmitljiv,realan • odgovornost, nepodmitljivost, azurnost, transparentnost i otvorenost • Pametan, pravičan, realan ... • da savesno radi svoj posao i da nije stranacki orjetisan • treba da ima u vidu interes gradjana,a ne licni,kao sto je ovde sasvim uobicajeno • nadljudske • nepristrasnost, da se vec bavio zastitom ljudskih prava • Savestan • Da ima dovoljno novca da niko ne može uticati na njega... • Da je pošten i da nikom ne duguje. • Posten, iskren, beskompromisan • nista •

11. Čime bi trebalo da se bavi antikorupcijsko telo na nivou lokalne samouprave?

Analiza stanja korupcije - 7.64% (58)
Analiza uspeha borbe protiv korupcije - 5.40% (41)
Predlaganje mera borbe protiv korupcije - 9.62% (73)
Sprovođenje istraga u slučajevima sumnje na korupciju - 11.99% (91)
Unapređenje primene antikorupcijskih zakona - 10.54% (80)
Stvaranje ambijneta za borbu protiv korupcije - 10.01% (76)
Zaštita i podrška građanima koji su žrtve korupcije - 12.78% (97)
Povećanje učešća građana u borbi protiv korupcije - 11.46% (87)
Edukacija - 9.35% (71)
Medijske kampanje - 9.62% (73)
Nesto drugo - 1.58% (12)
upravo sa svim gore navedenim • nisam za formiranje tela • Заштитом корумпираних • podnosenje krivicnih prijava • socijalnim radom na terenu • Zaštita i podrška građanima koji prosleđuju informacije o eventualnoj korupciji • Uvedite smrtnu kaznu za svaki oblik korupcije i nece vam trebati to telo • tajnim glasanjem prikupiti zalbe gradjana • da preispituje rad svojih službenika od gore do vrha • *obrazovanje gradjana o borbi protiv korupcije • ? • prikupljanjem podataka o slucajevima korupcije •

12. Ko bi trebao da bude obuhvaćen merama, odnosno na koga bi trebalo da se odnose mere?

Gradonačelnik - 7.99% (58)
Predsednik skupštine - 7.99% (58)
Odbornici - 6.06% (44)
Lokalna samouprava kao skup organa - 9.37% (68)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.61% (77)
Lokalni mediji - 4.13% (30)
Privatna preduzeća - 3.99% (29)
Nevladine organizacije - 3.03% (22)
Verske zajednice - 2.20% (16)
Građani - 3.03% (22)
Sudstvo - 8.54% (62)
Tužilaštvo - 7.16% (52)
Političke stranke koje su na vlasti - 9.64% (70)
Političke stranke koje su u opoziciji - 4.82% (35)
Sve navedene - 9.64% (70)
Nikoga - 0.14% (1)
Nekog drugog, koga? - 0%
Nesto drugo - 1.65% (12)
Niko ne sme da bude izuzet, od običnog građanina, do najvišeg funkcionera! • ne mere, krivicna odgovornost! • zdravstveni radnici.... • zdravstvo • na sve navedene subjekte • na sve • na sve one koji su korumpirani i sve one koji ucestvuju u davanju i uzimanju mita. • pitanje je nejasno koncipirano • svako ko je u mogućnosti da vrši zloupotrbu u radu • 4 • nisam za formiranje tela • Tadica •

13. Lokalni plan za borbu protiv korupcije se sastoji od mera. Koje od navedenih mera bi doprinele borbi protiv korupcije na lokalnom nivou?

Formiranje baze infomacija lokalnim fukcionerima i službenicima o imovnom stanju, članstvu u političkim stranaka, povezanim licima:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 24.18% (37)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.14% (40)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.49% (39)
Malo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 17.65% (27)
Nemam stav - 5.23% (8)

Izrada godišnjeg izveštaja o stanju korupcije i sprovedene borbe protiv korupcije u Vašem gradu/opštini:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 18.95% (29)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.14% (40)
Malo bi smanjilo korupciju - 33.99% (52)
Malo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 15.03% (23)
Nemam stav - 3.92% (6)

Godišnja nagrada za borbu protiv korupcije koju bi dobijali građani, novinari, organi lokalne samouprave i pripadici profesija za doprinos borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 21.57% (33)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.80% (41)
Malo bi smanjilo korupciju - 30.72% (47)
Malo bi povećalo korupciju - 1.31% (2)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.31% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 15.03% (23)
Nemam stav - 2.61% (4)

Zaštita prava i podrška građanima, funkcionerima i službenicima koji prijave slučaj korupcije :
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 37.91% (58)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 32.68% (50)
Malo bi smanjilo korupciju - 18.30% (28)
Malo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 7.19% (11)
Nemam stav - 1.96% (3)

Provera morala i spremnosti da fukcioneri i službenici učestvuju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 20.92% (32)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 31.37% (48)
Malo bi smanjilo korupciju - 22.22% (34)
Malo bi povećalo korupciju - 1.96% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.31% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 13.73% (21)
Nemam stav - 7.84% (12)

Uvođenje antikorupcijskog kodeksa funkcionera i službenika koji bi imao zadatak da sprecava i sankcioniše korupciju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.88% (35)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 29.41% (45)
Malo bi smanjilo korupciju - 22.88% (35)
Malo bi povećalo korupciju - 2.61% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.31% (2)
Ne bi bilo promene - 15.69% (24)
Nemam stav - 5.23% (8)

Postojanje TV emisije u kojoj bi se raspravili i rešili slučajevi korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 15.69% (24)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 35.29% (54)
Malo bi smanjilo korupciju - 30.72% (47)
Malo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.96% (3)
Ne bi bilo promene - 10.46% (16)
Nemam stav - 4.58% (7)

Uspostavljenje edukacije lokalnih funkcionera i službenika o korupciji i borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 12.42% (19)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 18.95% (29)
Malo bi smanjilo korupciju - 28.76% (44)
Malo bi povećalo korupciju - 3.27% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.96% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.31% (2)
Ne bi bilo promene - 26.14% (40)
Nemam stav - 7.19% (11)

Analiza faktora korupcije u organima lokalne samouprave:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 13.73% (21)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.18% (37)
Malo bi smanjilo korupciju - 26.80% (41)
Malo bi povećalo korupciju - 2.61% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.96% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.31% (2)
Ne bi bilo promene - 18.95% (29)
Nemam stav - 10.46% (16)

Praćenje kako mediji izveštavaju o korupciji i edukacija za medije kako da pomognu u borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 16.34% (25)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 20.92% (32)
Malo bi smanjilo korupciju - 32.03% (49)
Malo bi povećalo korupciju - 3.92% (6)
Mnogo bi povećalo korupciju - 2.61% (4)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 15.69% (24)
Nemam stav - 7.84% (12)

Javno prikazivanje trošenja budžeta grada/opštine najmanje četri puta godišnje:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 33.33% (51)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 30.07% (46)
Malo bi smanjilo korupciju - 20.92% (32)
Malo bi povećalo korupciju - 1.96% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.31% (2)
Ne bi bilo promene - 9.15% (14)
Nemam stav - 2.61% (4)

Pristutvo građana na sastancima upravih i nadzornih tela/odbora javnih ustanova i preduzeća:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.22% (34)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.18% (37)
Malo bi smanjilo korupciju - 26.14% (40)
Malo bi povećalo korupciju - 2.61% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 3.27% (5)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 14.38% (22)
Nemam stav - 6.54% (10)

Skidanje partijskih, reklamnih i verskih obeležija iz javnih ustanova:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 15.69% (24)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 20.92% (32)
Malo bi smanjilo korupciju - 18.95% (29)
Malo bi povećalo korupciju - 2.61% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.31% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.31% (2)
Ne bi bilo promene - 26.80% (41)
Nemam stav - 12.42% (19)

Učešće građana i stručne javnosti u pravljenju budžeta grada/opštine:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.22% (34)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.84% (38)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.49% (39)
Malo bi povećalo korupciju - 3.27% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.96% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.31% (2)
Ne bi bilo promene - 13.07% (20)
Nemam stav - 7.84% (12)

Kontrola izvršenja javnih nabavki od strane tela koje bi se na lokalnom nivou borilo protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 30.72% (47)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 35.95% (55)
Malo bi smanjilo korupciju - 15.69% (24)
Malo bi povećalo korupciju - 5.23% (8)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.31% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.31% (2)
Ne bi bilo promene - 6.54% (10)
Nemam stav - 3.27% (5)

Analiza novozaposlenih u organima i ustanova lokalne samouprave kada je u pitanju spremnost i rizik od korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.53% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 33.99% (52)
Malo bi smanjilo korupciju - 20.92% (32)
Malo bi povećalo korupciju - 3.92% (6)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 9.15% (14)
Nemam stav - 7.19% (11)

Dostavljanje informacija o obimu aktivnosti političkih stranaka lokalnom antikorupcijskom telu:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 24.18% (37)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.80% (41)
Malo bi smanjilo korupciju - 24.84% (38)
Malo bi povećalo korupciju - 2.61% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 14.38% (22)
Nemam stav - 6.54% (10)

14. Da li imate i koji predlog za borbu protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

ne • nemam • ... • Kontrola • kazne zatvora i rad u rudnicima neplacen • nešto od prethodno navedenog • Postovanje suda i zakona koji su vec propisani,tjuredjenje sudstva • da se nekako tajno ispita sta je radjeno u predhodnih 10 godina u opstini • Ako se krene u borbu protiv korupcije, da se ne odustaje dok se ona ne svede na najmanju mogucu meru. • smanjila bi se kada bi gradjani videli da sistem deluje, osnazili bi se da prihavljuju slucajeve korupcije • Princip "Tajnog Kupca" osoba koj bi nudila odredjenim personama mito, ozvucen sa skrivenom kamerom. • Ne! • Savet z aborbu protiv korupcije, javnost u radu, zaposljavanje kvalifikovin (skolovanih) osoba na odredjeno radno mesto... • Obavezno uključiti sve stranke jer su one izvor korupcije • da se ukine jedno stranacko propagiranje • Za one koji traze mito, duzi boravak u zatvoru. • Smatram da treba da se uvedu strozi zakoni o kaznjavanju korumpiranih organizacija, preduzeca i sl. • hitno formiranje tima za pravljnje akcionog plana i delovanje protiv korupcije na lokalnom nivou • POŠTOVANJE I DOSLEDNO SPROVOĐENJE ZAKONA!!! • UZALUDAN JE SVAKI PREDLOG U GRADU ILI ZEMLJI. • imam jer godinama zivim u Austriji i zelim da ovom gradu pomognem • Otvaranje kancelarije u gradu-opstini u kojoj zivim • Javno prikazivanje imovinskog stanja svih lokalnih funkcionera, kao i njihove bliže i dalje familije. • javno objavljivanje svih podataka u vezi sa privatizacijama,stecajnim postupcima,potpisivanje ugovora sa invenstitorima na teritoriji grada,rada biroa za zaposljavanje... • zaposlite mene • Javno streljanje • pohapsiti za primer • Sve informacije treba da budu dostupne, da se poveca ucesce gradjana/ki. Neophodno je gradjane informisati/edukovati na koji nacin mogu da se bore protiv korupcije. • 1. Sanacija elementarnih osnova za život: 1) Zdravlje i životna sredina, 2) Infrastruktura, 3) Bezbednost lica, imovine i stvari, 4) Pomoć socijalno ugroženom stanovništvu 2. Edukacija stanovništva o njihovim pravima 2. • Strozije zakonske kazne koje bi se zapravo i primenjivale. • Uvodjenje antikorupcijskog tela u dom zdavlja, na primer, gde bi gradjanin, ukoliko mu odredjeni lekar zatrazi mito, mogao direktno da se obrati antikorupcijskom telu, koje bi momentalno sankcionisalo lekara koji je trazio mito. • trajno iz struke odstranjivati korumpirane, zabranu politickog angazovanja do oduzimanja gradjanskih prava. • Ima mnogo predloga ! Kao prvo treba oformiti tim ljudi koji zele da ucestvuju u radu i koji se ne boje odmazde predsednika opstine i njegovoh saradnika ! Treba nam Vasa logistika ! Zaista se osecamo kao istocni nemci pored Berlinskog zida ! Kolektivna apatija ponovo je zahvatila celokupno stnovnistvo ! Na vlasti je DS sa 1500 clanova ! Moramo da vratimo osmeh na lica inace vrednih i nasmejanih gradjana opstine Kovacica! • poskidati sva govna koja su u foteljama i krenuti ispocetka. svako ko je sada u bilo kojoj stranci i privrednoj komori srbije, a narocito ovi sto zidaju zgrade i narocito oni sto su izdavali dozvole da se sve te zgrade podignu treba da odgovaraju pred sudom ali u sudu u kojem ce narod biti prisutan i da dabiju stalnu zabranu pristupanja bilo kojoj stranci, drzavnoj fotelji i tome slicno. da sazna, ako ne zna, sta je sramota. • EDUKACIJA - U KONTEKSTU ŠTA GRAĐANI MOGU DA URADE AKO PRIMETE NEADEKVATNO FUNKCIONISANJE ANTIKORUPCIJSKIH TELA... • Da. Centralizovati javne nabavke na nivou lokalne smaouprave i sprovoditi striktnu kontrolu nad radom Agencije za javne nabavke. • Tuzilastvo i sudstvo da striktno rade svoj posao Potpuna transparentsnost finansiranja politickih partija • obavezno uvođenje "nultog stanja" imovinske karte, pa monitoring uvećanja imonskog stanja • antikorupcijsko tijelo • Uvodjenje elektronskog rada lokalne samouprave, posebno u sektorima finansije, javne nabavke, sektor izdavalja urbanistickih dozvola, gdje bi se u svakom trenutku vidjelo kako se radi predmet, kod koga je i da ima mogucnost projere od strane supervizora (sefa sektora) i da ta informacija bude dostupna gradjanu koji je predao za dozvolu tj firmam koje su se prijavili za tender itd. Zatim obavezna uska sardnja sa agencijom za antikorupciju. Edukacija gradjana je takodje obavezna. • Ne, za sada. • u malom gradu svi se poznaju i svi znaju ko je ko i kod koga se moze mito proci i svi se poznaju ili ilaju komsijske veze ili familijarne i ovde nista nefunkcionise cak ni taxi sluzba sa korupcijom.sta dalje reci... • Sve prekontrolisati ponovo i nabiti napokon nekoga u zatvor ali da stvarno robija , do sada su dokazani mnogi primeri korupcije od najnižeg do najvišeg organa vlasti na lokalnim nivoima i niko nijeodgovarao a kamo li dao ostavku . Samo sprovođenja ali stvarno sprovođenje zakona i zatvorske sankcije prema takvima i oduzimanje imovine stečene korupcijom • Lekarsko uverenje za sve one koji su na nekom položaju. Zakletva u crkvi idr. sa biblijom u ruci da će časno i pošteno raditi svij posao. • flekibilnija pravila upotrebe sredstava iz budgeta, mogucnost prijave i zastita onih koji prijave, izmene zakona o javnim nabavkama i njihova bolja primena i kontrola, • preisptati kupovine radnih mesta • Povecana transparentnost i dovodjenje nezavisnih analiticara i kontrolora. • Treba uvesti kontrolu na pojedinim radnim mestima. • ulazak građana u posed informacija o trošenju budžetskih sredstava, zapošljavanja... • Немам • formiranje nezavisnog tela koje bi odlučivalo o zapošljenju novih radnika • prethodno navedeno je dovoljno • Podizanje vidljivosti odluka lokalnih vlasti i lokalnih politika. Za sada, iako formalno objavljeno, ovaj deo prolazi neprimeceno, i zbog toga gradjani i ne razmisljaju o svom aktivnom ucescu. • de se svi konkursi sprovode transparentno,da telo za borbu protiv korupcije zaista radi svoj posao,da mediji budu ukljuceni u sve nepravilnosti i da one budu sankcionisane •

15. Vi živite u?

Zrenjaninu - 13.73% (21)
Kragujevcu - 5.23% (8)
Požegi - 1.96% (3)
Nišu - 9.15% (14)
Nekom drugom gradu/opštini, molimo Vas upišite! - 0%
Nesto drugo - 69.93% (107)
Beogradu • BEOGRAD • Kikindi • novi sad • Vrscu • Subotica • pancevu • Kikinda • Bujanovcu • Novom Sadu • Nova Pazova • Vranje • Leskovcu • Blacu • Opština Centar Sarajevo • ODŽACI • pozarevcu • cacak • Obrenovcu • Somboru • Bečej • Životarim u opštini Krupanj. • Zivim od nedavno u Ralji (Sopot), a radim u Americu (Mladenovac) • Novom Pazaru • kraljevu • Boljevcu ( Zaječar ) • Subotici • Arandjelovcu • Kraljevo. • Bačkoj Palanci • Krusevcu • Nova Varos • Indjija • Kovacica • opština Mali Iđoš • opstina Gadzin Han • beogradu smrdigradu • Mladenovac • SO ŽABALJ - GOSPODJINCI • jagodina • ruma • loznica • Kraljevu • Sremskoj Mitrovici • Kruševac • paracinu • smederevska palanka • Pancevo • Cuprija • sremska mitrovica • Pula • leskovac • glavnom gradu • Opština Kovačica • zemun • Priboj • dimitrovgrad • / • Inđija • Beograd/Palilula • Смедерево • Novi Beograd • Sečanj •

16. Vaš pol?

Muški - 51.63% (79)
Ženski - 48.37% (74)

17. Koliko godina imate?

Do 18 godina - 0%
od 18 do 25 godina - 18.95% (29)
Od 26 do 35 godina - 33.99% (52)
Od 36 do 55 godina - 39.22% (60)
Preko 55 godina - 7.84% (12)

18. Vaše obrazovanje?

Osnovna škola - 0%
Srednja škola - 27.45% (42)
Viša škola - 13.07% (20)
Fakultet - 46.41% (71)
Učenik - 0.65% (1)
Studnet - 8.50% (13)
Nesto drugo - 3.92% (6)
Magistratura • Magistar filoloskih nauka • dve srednje skole • Magistar • magistar umetnosti •

19. Vi ste?

Zaposleni u državnom sektoru - 22.88% (35)
Zaposleni u privatizovanom preduzeću - 7.19% (11)
Zaposleni u neprivatizovanom preduzeću - 0.65% (1)
Zaposleni u privatnom preduzeću - 3.92% (6)
Zaposleni u NVO - 4.58% (7)
Preduzetnik sa 20 i manje zaposlenih - 5.23% (8)
Preduzetnik sa 50 i manje zaposlenih - 0.65% (1)
Preduzetnik sa 100 i manje zaposlenih - 0%
Preduzetnik sa 100 i više zaposlenih - 0%
Samozaposlen - 7.84% (12)
Nezaposlen manje od 6 meseci - 3.92% (6)
Nezaposlen duže od 6 meseci - 16.34% (25)
U procesu obrazovanja - 12.42% (19)
Penzioner - 5.23% (8)
Domaćica - 0%
Nesto drugo - 9.15% (14)
student • Volonterski rad u NVO. • Ivica Dacic • Zaposlena kao honorarni saradnik • likvidacioni upravnik • Nezaposlena,radila na crno da bi prezivela, drugi izbor nije postojao, mnogo molbi zavrsilo u korpi. • / • Stdent • Zaposlena u medjunarodon organizaciji • Vaspitac pripravnik na odredjeno do godinu dana, i honorarni anketar za vise marketinskih agencija. • advokat • - • U RADNOM SPORU! •

20. Koliko generacija, uključujući i Vas živi, odnosno je živelo u ovom gradu/opštini?

3 (41)5 (22)4 (20)2 (16)1 (16)10 (15)6 (12)7 (6)8 (4) • 9 •

Komentari (0)

Slične ankete

Dijalogom do promena na lokalnom nivou

(Onlineistrazivanja) Poštovani/a, pred Vama se nalazi anketa koju sprovodi udruženje građana Dijalog iz Valjeva. Vašim odgovorima na postavljena pitanja doprinosite da utvrd

Tvoj stav o protestima u Beogradu

(Onlineistrazivanja) Da li ste učestvovali u protestima u Beogradu? Da, 8.decembra Da, 15. decembra Da, i 8. i 15.decembra Ni 8. i 15.decembra, ali nameravam da učestvujem u

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Danas je Međunarodni Dan borbe protiv korupcije, pa želimo da Vas pitamo u kojoj fazi se nalazi borba protiv korupcije u Srbiji? Koja od naved

Anketa o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je napadnuta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije? Da, ali ne verujem da je se to desilo Da, i verujem da je s

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

Sukob Mitrović - Đilas!

(Zoran) Dva uticajna aktera u oblasti medijske industrije su u sukobu. Kakvo je tvoje mišljenje i predviđanje? Molimo Vas da ocenite: Željka Mitrovića kao ličnost Željka Mitr

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove

Uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u Srbiji

(Partneri) Poštovаne koleginice i kolege, Organizacije Pаrtneri zа demokrаtske promene Srbijа i Pravni skener, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kance

Nova stranka, nova šansa?

(USER16114) Molimo Vas da sa ove liste izabere TRI glavna prioriteta vladavina prava; poštovanje ljudskih prava i sloboda, nezavisnih od verske, rasne i nacionalne pripadnos

Anketa o hapšenju Miškovića

(Onlineistrazivanja) Da li ste upoznati sa slučajevima za koje se sumnjiči Miroslav Mišković? Slučaj Deltareal Slučaj Nibnes Slučaj Luka Beograd Slučaj C market Da Delimično

Srpsko-hrvatsko ...metanje

(Zoran) Na koji način se informišete o stanju u Srbiji? Živim u Srbiji Iz medija Od članova porodice Od prijatelja Od poslovnih partnera/kolega Neposredno, bio sam u Srbiji u

EU, Srbija i borba protiv korupcije!

(Onlineistrazivanja) Šta je za Vas korupcije? Davanje i uzimanje mita Pristranost i protekcija Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera Zloupotreba položaja u javnom se

Idealna stranka

(Onlineistrazivanja) Kada bi ste bili u situaciji da definišete glavne ciljeve razvoja Srbije, kojim redom bi ste navedene ciljeve ostvarivali. Šta bi ste ostvarili kao prvo,

televizija

(USER13441) Dobro dosli u ovu anketu.U ovoj anketi mozete da popunite Da li gledate telvizor? da ponekad cesto retko ne Sta