Centar za istraživanja

English Srpski Српски

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije (155)

Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Instituta za održive zajednice (ISC), u okviru programa Javno zagovaranje u praksi sa partnerskim organizacijama: Zrenjaninski edukativni centar (Zrenjanin), Sretenje (Požega), Nepušački edukativni centar (Kragujevac) i Centar za ljudska prava (Niš). Cilj projekta je uspostavljanje efikasnog mehanizma za borbu protiv korupcije na nivou gradova i opština u Srbiji. Koristimo priliku da Vas pozovemo da popunjvanjem ove ankete izrazite svoje stavove o stanju i perspektivama borbe protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije, kao i o preloženom sadržaju Lokalnog plana za borbu protiv korupcije. Takođe, ova anketa Vam daje priliku da iznesete svoje sugestije i predloge i tako doprinesete kvalitetu dokumenta. Sve autore čiji predlozi budu uneti u Lokalni plan borbe protiv korupcije BIRODI će navesti kao saradnike na projektu. Molimo sve učesnike ankete da je slobodno distribuiraju. Svi podaci i stavovi izneti u anketu biće poznati samo autorima istraživanja. Hvala Vam unapred za izdvojeno vreme, koje predstavlja Vaš doprinos borbe protiv korupciji Srdačan pozdrav, BIRODI

Ključne reči: korupcija decentralizacija,gradovi,Srbija,civilno društvo,građani,borba protiv korupcije,

1. Šta je, pre svega, za Vas korupcija?

Izaberit NAJVIŠE TRI odgovora

Davanje mita - 7.78% (43)
Pristranost i protekcija - 7.96% (44)
Uzimanje mita - 13.92% (77)
Sukob interesa kod državnih i loklanih funkcionera - 5.24% (29)
Zloupotreba položaja u javnom (republika, pokrajina, lokalna samuprava) sektoru - 17.54% (97)
Zloupotreba položaja u privatni sektoru - 4.34% (24)
Kršenje zakona - 11.21% (62)
Iznuda novca od strane nekoga ko radi u državnom sektoru - 6.15% (34)
Trgovina uticajem/moći koju pojedinac ima - 13.02% (72)
Nanošenje nepravde - 5.79% (32)
Uskraćivanje prava - 6.51% (36)
Nesto drugo - 0.54% (3)
0 • način idavanje u zakup državnih zemljišta opš. funkcionerima, kupoprodaja firme opšt.odbornike • Kvarenje: svaki oblik nepoštovanja/zloupotrebe propisanog postupka u delu ili u celini. •

2. Ocenom od 1 - nema uopšte do 7 ima puno ocenite u kojoj meri je prisutna korupcija u Vašem gradu/opštini kod?

Gradonačelnika:
1 - 7.10% (11)
2 - 1.29% (2)
3 - 3.87% (6)
4 - 9.03% (14)
5 - 8.39% (13)
6 - 10.97% (17)
7 - 25.16% (39)
Ne mogu da ocenim - 30.97% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.23% (5)

Predsednika skupština grada:
1 - 6.45% (10)
2 - 4.52% (7)
3 - 3.23% (5)
4 - 8.39% (13)
5 - 10.97% (17)
6 - 6.45% (10)
7 - 26.45% (41)
Ne mogu da ocenim - 30.97% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.58% (4)

Odbornika:
1 - 4.52% (7)
2 - 1.29% (2)
3 - 10.32% (16)
4 - 10.97% (17)
5 - 13.55% (21)
6 - 10.32% (16)
7 - 21.94% (34)
Ne mogu da ocenim - 27.10% (42)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Članova gradskog/opštinskog veća:
1 - 3.23% (5)
2 - 2.58% (4)
3 - 7.74% (12)
4 - 7.74% (12)
5 - 14.19% (22)
6 - 14.19% (22)
7 - 23.87% (37)
Ne mogu da ocenim - 26.45% (41)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Gradskih/opštinskih službenika:
1 - 2.58% (4)
2 - 2.58% (4)
3 - 7.10% (11)
4 - 12.90% (20)
5 - 12.90% (20)
6 - 12.26% (19)
7 - 34.19% (53)
Ne mogu da ocenim - 15.48% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Direktora preduzeća čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.23% (5)
2 - 1.94% (3)
3 - 5.16% (8)
4 - 9.68% (15)
5 - 11.61% (18)
6 - 12.26% (19)
7 - 41.29% (64)
Ne mogu da ocenim - 14.19% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.65% (1)

Direktora ustanova čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.23% (5)
2 - 1.94% (3)
3 - 7.10% (11)
4 - 8.39% (13)
5 - 12.26% (19)
6 - 14.19% (22)
7 - 38.06% (59)
Ne mogu da ocenim - 14.19% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.65% (1)

Zaposlenih u preduzećima čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 1.94% (3)
2 - 7.10% (11)
3 - 13.55% (21)
4 - 10.32% (16)
5 - 9.68% (15)
6 - 12.90% (20)
7 - 29.03% (45)
Ne mogu da ocenim - 14.84% (23)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.65% (1)

Zaposlenih u ustanovama čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 3.23% (5)
2 - 7.10% (11)
3 - 12.26% (19)
4 - 12.90% (20)
5 - 10.32% (16)
6 - 11.61% (18)
7 - 29.68% (46)
Ne mogu da ocenim - 12.26% (19)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.65% (1)

Predsednika mesne zajednice:
1 - 5.16% (8)
2 - 7.10% (11)
3 - 10.97% (17)
4 - 16.13% (25)
5 - 8.39% (13)
6 - 9.03% (14)
7 - 20.65% (32)
Ne mogu da ocenim - 18.06% (28)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.52% (7)

Inspekcijske službe:
1 - 1.94% (3)
2 - 3.23% (5)
3 - 3.23% (5)
4 - 7.74% (12)
5 - 10.32% (16)
6 - 12.90% (20)
7 - 44.52% (69)
Ne mogu da ocenim - 15.48% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.65% (1)

Političkih stranka koje su na vlasti u gradu/opštini:
1 - 3.23% (5)
2 - 0.65% (1)
3 - 5.16% (8)
4 - 3.87% (6)
5 - 4.52% (7)
6 - 10.97% (17)
7 - 52.26% (81)
Ne mogu da ocenim - 18.06% (28)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.29% (2)

Političkih strankakoje su u opoziciji gradu/opštini:
1 - 4.52% (7)
2 - 6.45% (10)
3 - 7.10% (11)
4 - 10.97% (17)
5 - 7.10% (11)
6 - 13.55% (21)
7 - 32.90% (51)
Ne mogu da ocenim - 16.13% (25)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.29% (2)

Sudija opštinskog suda:
1 - 2.58% (4)
2 - 1.94% (3)
3 - 8.39% (13)
4 - 9.03% (14)
5 - 7.74% (12)
6 - 9.68% (15)
7 - 24.52% (38)
Ne mogu da ocenim - 30.97% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.16% (8)

Sudija okružnog suda:
1 - 2.58% (4)
2 - 3.23% (5)
3 - 5.81% (9)
4 - 9.03% (14)
5 - 9.68% (15)
6 - 8.39% (13)
7 - 22.58% (35)
Ne mogu da ocenim - 31.61% (49)
Nemamo to u gradu/opštini - 7.10% (11)

Tužilaca opštinskog tužilaštva:
1 - 3.23% (5)
2 - 3.87% (6)
3 - 8.39% (13)
4 - 8.39% (13)
5 - 12.90% (20)
6 - 6.45% (10)
7 - 18.71% (29)
Ne mogu da ocenim - 33.55% (52)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.52% (7)

Tužilaca okružnog tužilašta:
1 - 2.58% (4)
2 - 3.87% (6)
3 - 9.03% (14)
4 - 7.10% (11)
5 - 9.03% (14)
6 - 9.68% (15)
7 - 20.65% (32)
Ne mogu da ocenim - 31.61% (49)
Nemamo to u gradu/opštini - 6.45% (10)

Policijske uprave:
1 - 3.87% (6)
2 - 3.23% (5)
3 - 5.16% (8)
4 - 9.68% (15)
5 - 14.84% (23)
6 - 12.90% (20)
7 - 28.39% (44)
Ne mogu da ocenim - 20.65% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.29% (2)

Lokalnih medija koji su u vlasništvu lokalne samouprave:
1 - 3.87% (6)
2 - 5.81% (9)
3 - 3.23% (5)
4 - 6.45% (10)
5 - 12.26% (19)
6 - 12.26% (19)
7 - 27.74% (43)
Ne mogu da ocenim - 20.65% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 7.74% (12)

Lokalnih medija koji su u privatnom vlasništvu:
1 - 3.23% (5)
2 - 10.97% (17)
3 - 8.39% (13)
4 - 9.68% (15)
5 - 12.90% (20)
6 - 10.32% (16)
7 - 22.58% (35)
Ne mogu da ocenim - 17.42% (27)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.52% (7)

Verske zajednica kojoj pripadate:
1 - 11.61% (18)
2 - 10.97% (17)
3 - 7.74% (12)
4 - 7.74% (12)
5 - 6.45% (10)
6 - 9.68% (15)
7 - 14.84% (23)
Ne mogu da ocenim - 27.74% (43)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.23% (5)

Vrtića:
1 - 7.10% (11)
2 - 7.74% (12)
3 - 12.90% (20)
4 - 10.97% (17)
5 - 9.03% (14)
6 - 9.03% (14)
7 - 20.00% (31)
Ne mogu da ocenim - 21.29% (33)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.94% (3)

Domova zdravlja:
1 - 4.52% (7)
2 - 2.58% (4)
3 - 5.81% (9)
4 - 9.03% (14)
5 - 16.77% (26)
6 - 13.55% (21)
7 - 33.55% (52)
Ne mogu da ocenim - 12.90% (20)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.29% (2)

Bolnica:
1 - 1.94% (3)
2 - 1.94% (3)
3 - 3.87% (6)
4 - 8.39% (13)
5 - 13.55% (21)
6 - 15.48% (24)
7 - 34.19% (53)
Ne mogu da ocenim - 15.48% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.16% (8)

Škola:
1 - 2.58% (4)
2 - 6.45% (10)
3 - 7.10% (11)
4 - 12.26% (19)
5 - 14.84% (23)
6 - 13.55% (21)
7 - 25.16% (39)
Ne mogu da ocenim - 16.13% (25)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.94% (3)

Fakulteta:
1 - 1.94% (3)
2 - 1.94% (3)
3 - 2.58% (4)
4 - 10.97% (17)
5 - 11.61% (18)
6 - 11.61% (18)
7 - 28.39% (44)
Ne mogu da ocenim - 20.65% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 10.32% (16)

Službe za katastar nepokretnosti:
1 - 3.87% (6)
2 - 3.87% (6)
3 - 6.45% (10)
4 - 12.26% (19)
5 - 10.97% (17)
6 - 10.97% (17)
7 - 22.58% (35)
Ne mogu da ocenim - 25.81% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.23% (5)

Sindikata:
1 - 3.23% (5)
2 - 3.23% (5)
3 - 6.45% (10)
4 - 9.68% (15)
5 - 8.39% (13)
6 - 7.74% (12)
7 - 27.74% (43)
Ne mogu da ocenim - 30.32% (47)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.23% (5)

Nevladinih organizacijama:
1 - 4.52% (7)
2 - 14.19% (22)
3 - 6.45% (10)
4 - 8.39% (13)
5 - 9.03% (14)
6 - 6.45% (10)
7 - 18.06% (28)
Ne mogu da ocenim - 28.39% (44)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.52% (7)

Sportskih klubova :
1 - 3.87% (6)
2 - 3.87% (6)
3 - 5.16% (8)
4 - 7.10% (11)
5 - 12.26% (19)
6 - 12.26% (19)
7 - 31.61% (49)
Ne mogu da ocenim - 21.29% (33)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.58% (4)

Kulturnih institucija:
1 - 6.45% (10)
2 - 9.68% (15)
3 - 10.97% (17)
4 - 14.84% (23)
5 - 8.39% (13)
6 - 8.39% (13)
7 - 12.90% (20)
Ne mogu da ocenim - 26.45% (41)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.94% (3)

Vlasnika kapitala /preduzetnika:
1 - 2.58% (4)
2 - 2.58% (4)
3 - 3.23% (5)
4 - 9.68% (15)
5 - 14.19% (22)
6 - 8.39% (13)
7 - 30.97% (48)
Ne mogu da ocenim - 25.81% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.58% (4)

3. Na čemu zasnivate iznete ocene o korupciji?

Molimo Vas da izaberete najviše tri odgovora!!!

Na ličnom iskustvu (dogodilo Vam se da Vam neko ponudii novac, poklon ili uslugu) - 8.49% (45)
Na osnovu razgovora sa rodbinom i ljudima koje poznajete, a koji su imali iskustvo korupcije - 15.09% (80)
Na osnovu informacija iz medija - 3.40% (18)
Na osnovu nesklada koji ste uočili između malih plata javnih službenika i njihovog visokog životnog standarda - 11.89% (63)
Na osnovu poznavanja organizacije i kadrovske strukture u lokalnoj samoupravi - 13.77% (73)
Na osnovu politike i odnosa lokalne samouprave prema korupciji - 8.11% (43)
Na osnovu nepoverenja u organe lokalne samouprave - 6.98% (37)
Na osnovu odnosa organa lokalne samouprave prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 7.74% (41)
Na osnovu odnosa građana prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 5.47% (29)
Na osnovu svog materijalnog položaja - 4.15% (22)
Na osnovu opšteg stanja u gradu - 12.83% (68)
Nečem drugom čemu - 0%
Nesto drugo - 2.08% (11)
Na osnovu ličnog iskustva, gde su mi tražili novac za određenu uslugu. • Nisu mi poznati slučajevi korupcije. • gradjanima koji dolaze u nasu kancelariju, neformalnim razgovorima... • Licnom iskustvu pratila sam situaciju vec duze vreme.Zbog reagovanja prosla sam kroz odredjenu vrstu • u odnosu na prioritete resavanje evidentnih problema • zloupotreba opštine vračar na štetu državne imovine • Greska • direktori u obrazovanju, u domu zdravlja, JP, polticka zaposlenost, rodbinske veze u strankama itd • 0 • meni je trazeno ili vec nije odbijeno kada je dato, vise puta intervenisao kod upisa u vrtic npr • Na informacijama iz medija i ličnom utisku. •

4. Ko ima najveću odgovornost za stanje korupcije u Vašem gradu/opštini?

Molim Vas izaberite najviše PET odgovora!!!

Republička vlast - 9.93% (76)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 4.58% (35)
Gradonačelnik - 7.32% (56)
Predsednik skupštine - 4.71% (36)
Odbornici - 3.66% (28)
Lokalna samouprava kao skup organa - 10.33% (79)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.20% (78)
Lokalni mediji - 3.01% (23)
Privatna preduzeća - 2.48% (19)
Nevladine organizacije - 1.44% (11)
Verske zajednice - 0.92% (7)
Građani - 6.41% (49)
Sudstvo - 10.20% (78)
Tužilaštvo - 6.01% (46)
Političke stranke koje su na vlasti - 12.81% (98)
Političke stranke koje su u opoziciji - 3.14% (24)
Međunarodne organizacije - 1.18% (9)
Evropska unija - 0.92% (7)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 0.78% (6)
1 • ZDRAVSTVO • običan narod koji sve to vidi i zna,a ne želi ili ne sme javno da to iskaže i podeli sa drugima. • nosioci državnih funkcija jer nemaju nikakvu odgovornost • Policija • policija, strukovne komore •

5. Šta je glavni uzrok korupcije u Vašem gradu/opštini?

Novac • ... • spori i nejasni mehanizmi, dikreciona mogucnost ljudi da zadrze ili puste predmet dalje, opsti nemoral, kreiranje atmosfere od svih drustvenih cionioca da je korupcija legitimna • Loši zakoni i propisi, uz nepridržavanje makar i takvih. Partokratija kao ozakonjeni vid korupcije. Loš rad službi koje služe za "uterivanje zakona" (law enforcement) - inspekcija, policije, tužilaštva i sudstva, pa otuda neprimenjivanje svih, pa tako i antikorupcijskih zakona i propisa. Negativna selekcija u svim oblastima života i rada kao još jedan preduslov podložnosti korupciji. Mentalitet građana koji korupciju smatraju "životno važnom" ili se plaše da ukažu na nju. • lose funkcionisanje institucija. Korupcija se desava najvise da bi se dobilo ono sto zakonski pripada korisnicima, jer je usluga institucija nekvalitetna i spora, pa je korupcija sredstvo dobijanja kvalitetnije i brze usluge • tolerancija nepravde, nepostovanja zakona za cije nepostovanje nema kaznenih mera od strane vladajucih struktura koje svesno tolerisu cak podsticu istu svojim primerom i navode sve u zemlji da je takvo ponasanje opste dobro i korisno za svakog ko deluje u tom cilju,a da pravdu na treba traziti • Sve je povezano i traje u kontinuitetu.Institucije su uradjene jos u vreme Milosevica.Promenom vlasti nije doslo do promena radilo se po staroj matrici.DSS i SPS su sve vreme imali istu politiku.SPS je ubacio ljude u druge stranke i kontrolise partiski zivot stranaka.Sluzbe igraju odredjenu ulogu u organizovanom kriminalu.Zoran Djindjic je bio vrlo usamljen u tom poslu.Nije imao dovoljno podrske ni u svojoj stranci.Kadar koji je bio uz njega sklanjan je raznim podmetanjima kroz medije.Mediji su • politicka vlast • nemam stav • Афирмација корпуције од стране НВО • Velika vlast predsednika opštine i njegovih saradnika • nedostatak oštrih sankcija za one koji učestvuju u korupciji • Nedovoljan broj radnih mesta,nezaposlenost,nauceni obrasci ponasanja,losa kaznena politika... • bogacenje ljudi koji su na vlasti • nemoć i neznanje, ne postojanje odgovarajuće društvene svesti o korupciji i slaba reakcija gradjana na korupciju • NIzak životni standard većine stanovnika koji dovodi do toga da svi žele da budu plaćeni za ono što urade, čak i onda kad a im to spada u opis radnog mesta. • ne efikasnost tela koja bi trebala da se bore protiv korupcije i koja su i sama najverovatnije odavno korumpirana! • Nedostatak posla u drzavi i nedostatak ljudi koji ce da se bore protiv toga • Postupanje pripadnika vladajuće stranke koji su na položajima koji im daju mogućnost da donose nezakonite odluke koje su na štetu, ako ne svih, onda barem.na štetu većine građana. • ne smatra se nemoralnom i drustveno stetnom pojavom vec uobicajenim, gotovo regularnim putem da se ostavre odredjena prava • pare • svi koji imaju neku moc u rukama... • neefikasnost ljudi na vlasti • nedostatak institucija i transparentnosti u radu • nezaposlenost • ALAVOST ! • kompletan haos u državnom sistemu, nemaština • pohlepna vlast • stepen siromaštva • Oni koji treba da kontrolisu i suzbijaju korupciju na lokalu je pospesuju, jer i oni iz toga imaju koristi, odn. zajednicki "rade poslove". Posten covek nema kome da se obrati, jer su sve drzavne institucije duboko u korupciji. Cesto je i gradjanima laksi i brzi put da nekom plate, nego da isteruju pravdu. • nepismeni i alavi funkcioneri lokalne samouprave koji javna preduzeca dozivljavaju kao privatno vlasnistvo • neznam • cela drzava funkcionise na taj nacin • Svako ima neki dobar izgovor • Lopovi,nepostovanje zakona i ustava... • nepravda koja je meni ucinjena ako bilo ko procita ovo moje pismo molio bih da mi se obrati molim vas ne mogu vise poludecu sta mi rade ovde u kraljevu a ja sam inace strani i nas drzavljanin molim vas pomozite mi s postovanjem Eisemann ludwig 063250 700 • Nedovoljna unutrasnjakontrola organa lokalne samouprave, tako da imaju stav da mogu da rade sta hoce, a niko ih ne sankcionise. Sistem u kome drzava nije servis, nego sila kojoj gradjanin mora da se podredi • neodgovornost, netrnsparentnost • selektivna primena zakona i sankcija • Nema kaznjavanja i hapsenja • EGOIZAM I NEDOSTATAK OSEĆAJE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI LOKALNE "ELITE" • Nepostojanje zakona i uticaj medjunarodnih faktora. • nezainteresovanost . • Demokratska stranka • Nemaština, nezaposlenost, nemogućnost završavanje bilo čega bez korupcije.... • Model finansiranja stranaka • Neozbiljan pristup korupciji od strane ljudi koji mogu da ucine nesto povodom nje. • Alavost i bahatost ljudi u lokalnoj samoupravi • Vlast • Vladajuca stranka • nepostovanje zakona • ne dovoljan ljubav prema poslu koju radimo... •

6. Ko može da doprinese borbi protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

Republička vlast - 6.71% (48)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 9.51% (68)
Gradonačelnik - 5.59% (40)
Predsednik skupštine - 1.82% (13)
Odbornici - 2.38% (17)
Lokalna samouprava kao skup organa - 5.17% (37)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 4.20% (30)
Lokalni mediji - 6.57% (47)
Privatna preduzeća - 0.70% (5)
Nevladine organizacije - 6.29% (45)
Verske zajednice - 1.26% (9)
Građani - 11.19% (80)
Sudstvo - 8.95% (64)
Tužilaštvo - 8.25% (59)
Političke stranke koje su na vlasti - 6.57% (47)
Političke stranke koje su u opoziciji - 4.34% (31)
Međunarodne organizacije - 3.78% (27)
Evropska unija - 4.20% (30)
Neko drugi. ko? - 0%
Nesto drugo - 2.52% (18)
NIKO • Gradjani, gradska i gradska vlast. • mladi,nezaposleni i obespravljeni željni socijalne pravde,i mogućnosti jednakih šansi. • strogi zakoni i njihova primena na svim nivoima • korupcija bi se u velikoj meri iskorenila kada bi bio bolji standard i vece plate, • Niko uvek ce biti korupcije! • Kad bi svi prispitali sebe i posteno pristupili svom poslu, korupcije ne bi ni bilo. • RODOLJUB ŠABIĆ • policija • svi • Zdravstvo • 3 • Antikorupcijska tela na lokalnom nivou. U saradnji sa pokrainom i republikom. • policija, strukovne komore. • Umetnost: oporavak morala može doći samo iz slobodnog osećanja božanskog. • Svi zajedno • nemam poverenja u nikog tako da cisto sumnjam da bi neko to resio •

7. Da li biste podržali inicijativu da se formira telo na nivou grada koje bi se bavilo borbom protiv korupcije?

Da - 77.42% (120)
Ne - 6.45% (10)
Ne mogu da se odlučim - 6.45% (10)
Nesto drugo - 9.68% (15)
ako nema kazne i sprovodjenja zakona na delu sve propada • da, ali da njegovim formiranjem ne bude uvecan broj admin. radnika u opstini • Ne bih imao poverenja u takvo telo. • ima dosta "tela" i premalo dela • Nece funkcionisati • podrzao bi kad bi iza mene stali ljudi i mene podrzali u tome • Ne nemam poverenja ni u koga ,sem ako to drzava sam ne stane na put toj pojavi . • Da, i bio bih volonter, pomogo bih svim snagama da se otera ovo zlo • Da, pod uslovom da i u tom telu ne budu članovi "preko veze" • zar bi time nesta postigli? • Da, šta više želeo bih da budem u takvom telu • i ono bi bilo korumpirano • ako hocete da nesto neresite formirajte telo, treba zabranjivati rad i trajno uzimati licence. • bojim se da bi takvo telo bilo samo sredstvo za neciju dodatnu zaradu i da ne bi posluzilo svrsi • da samo pronaci ljude bez putera na glavi •

8. Zašto?

... • U pokušaju da se smanji nivo korupcije i da se stvari postave na zdrave noge. • Da bi moglo to telo da se bavi korupcijom na lokalnom nivou , tako bi bilo bliže izvoru korupcije , jer od malih se počinje , ako male zavrnu slavine i presuši izvor presušiće cela reka • manje korupcije • verujem da bi dalo rezultate ako da ne bi formirali po partijskoj pripadnosti • Radi iskorenjavanja • zato sto se nadam da ce prekrsioce zakona odvoditi pred sudove, kaznjavati a samim tim i smanjiti korupciju! • Korupcijqa je sistemska stvar. Imao institucija i institucija koje bi trebalo da se bore protiv korupcije, i sta se dogadja nista. Promena zakon i rad sudstva i tuzilastva i stvar bi se dovela u normalu. • Iskorenjivanjem korupcije u vlasti koja nije izabrana od strane građana, naša opština bi mogla da krene napred. Pojavile bi se brojne mogućnosti za investiranje, zapošljavanje, rast privrede... • Zato sto stradamo kao drzava i kao drustvo,jer se sve mnogo umrezilo.I poziciju i opoziciju kontrolise "NEKO" i promenom vlasti se nista ne menja.Mora da se izvrsi pritisak na politicku elitu,da krene u pozitivnom smeru.Zabluda je da moramo da funkcionisemi bez pravila igre i bez institucija-na crno.Nenadoknadivi gubici.Mnogo ce vise i vremena i truda biti potrebno da se to iskoreni.20 god.ista matrica.Mora hitno da se menja.Posebno telo koje ce se time baviti,i obavezno i njegova kontrola,jer p • Zato sto je korupcija ne zakonita, i da svako ima podjednaka prava • to je potreba • Valjda bi korupcija prestala onda • dosta je bilo nepravde • da se uspostavi red ,i svi budu jednaki pred zakonskim aktima • Kako bi se znalo ko je odgovoran za stanje na lokalnom nivou, jer sada svi srive jedni druge, i odgovornog tela nema • Zato sto je neophodno,da se stane na put korupciji. • DOSTA JE BILO BEDE I LOPOLUK TREBA STOPIRATI ZAUVEK !!! • Zato sto je to jedan od nacina da se iskoreni korupcija • Nešto se mora učiniti... • Pogledajte kako zivimo, a kako to prikazuju mediji(Citaj RTS). Treba li ista reci... Hleba i igara je bila miloseviceva politika, sadasnja vlast nam je oduzela i taj hleb • zato sto ne bi mogli sami prot svih. zasto bi potrosili tudj novac i nista ne bi pametno uradili. Dok cela drzava ne krene u napad nista od toga. • oni koji nemaju novca da daju mito nemaju ni radno mesto.da sam imala novac tipa 4-5000 eura sada bih radila posao iy svoje struke-mdecinska sestra tehnicar. • Zato sto je korupcija problem sa kojim se svi suocavamo i koji cesto pogadja najosetljivije grupe gradjana, medju kojima su siromasni, bolesni, stari i prava dece. • Takva inicijativa ne moze da donese nista lose. • Pod uslovom da bi clanovi Tela bili posteni neskloni korupciji, mogli bi da se dobiju konkretni rezultati, koji bi vodili ka resenju za iskorenjivanje korupcije. • Korupcija, po meni, loše utiče na celo društvo i treba je iskoreniti. Stavljanje u povlašćeni položaj, nepravda i nejednakost, nije demokratija za koju se zalažemo. • zato jer jedino tako bi se doslo do ikakog reda • zato sto na lokalnom nivou najbolje poznaje i ljide i prilike na kojima pociva korupcija • Potrebno je da se neko,konačno,pozabavi time! • videvsi rezultate koje je postigla Verica BaRAC mislim da bi uz dobre i motivisane pojedince moglo mnogo toga da se poboljsa. ali pre svega potrebna je politicka podrska za kreiranje atmosfere da je korupcija veliko zlo i da niko nece biti amnestiran. suvise je kompromisa. losa zakon o javnim navavkama omogucuje da se sve kao i u Slobino vreme svi poslovi zavrsavaju na licnim odnosima. Nema tendera koji nije namesten za nekoga i time se gubi svaka funkcija Zakona i tendera • oni ne mogu to da rese , po meni samo politicari bi mogli. • Već postoji dovoljno državnih službi s tom namenom, koje loše rade ili ne rade uopšte svoj posao. Stvaranje dodatnih ustanova antikorupcijske namene bilo bi nerezonsko trošenje budžetskog novca, jer bi one samo utonule u "mrtvo more" ostalih. Potrebno je revitalizovati i zakonski i kadrovski potpuno izmeniti trenutno stanje u svim državnim institucijama koje treba da se bore protiv korupcije, pre svega u inspekcijama, policiji, tužilaštvu i sudstvu. • zato • Zato što nam je takvo telo potrebno, pod uslovom da članove tog potencijalnog tela za borbu protiv korupcije nije tako lako potkupiti ili zaplašiti. • Takvo telo bi moglo da poslusi kao dobar primer i da bude podrska gradjanima da sami pocnu da se bore protiv korupcije • 11111111111 • ako se izaberu osobe kompromitovane bez obzira na funkciju onda je to bespotrebno gubljenje vremena • Pa da bi se borili protiv korupcije na bilo koji nacin. Glupo pitanje • Pa imao bi kome da se obratim. • Formirano telo bilo bi jedan od aparata za sprecavanje korupcije. • Ne može se lečiti bolest istom bolešću: pošto su svi činioci celine sistema podložni korupciji u načelu, nema načina da se oni izleče dopunjavanjem novim činiocima, budući da će i ti novi biti podložni korupciji. • Zato sto je bitno ukazati na problem. Nikada nisam cula do sada da je iko spomenuo problem korupcije u nasoj postini. Pa nismo valjda mi jedini koji nemaju korupciju u celoj zemlji ? Javna je tajna ko i koliko uzima. • Zato što mora da postoji nezavisno telo koje će pratiti rad organa upravljanja i admisnistracije kroz njihove izveštaje i "prijave" građana ukoliko ne ispune svoje obaveze, a to isto telo bi alarmiralo na republičkom nivou svoju centralu koja bi pokrenula postupak da se greške otklone i pravda postigne, uz minimiziranje troškova... • Na lokalu se bolje vidi korupcija nego sa centralnog nivoa. Zna se ko je ko. • Vec postoje republicki organi za korupciju. Na kraju krajeva u svakoj organizaciji funkcioner treba da brine o korupciji, postoje i razne inspekcije. • Budući da je korupcija vrlo zastupljena i da ugrožava društvo u celini, mora da postoji telo čija bi isključiva nadležnost bila sveobuhvatna analiza i borba protiv korupcije. • Zbog odgovornosti koju bi neko ODREDJEN imao i, nadam se, pozitivnih rezultata... • zato sto korupcija urusava drzavne institucije sto se odrazava na prava i socijalni polozaj gradjana • Smatram da je ovo telo neophodno svim gradskim sredinama. Takodje da bi ovakav vid borbe protiv korupcije zaziveo, neophodno je da se ukljuci sto veci broj gradjana uz iskrenu podrsku vlasti. • Zato što živim u državi u kojoj nemam od čega da živim i u kojoj ljudi traže mito ili šlihtanje za sve što treba da urade. •

9. Ko bi trebao da čini takvo telo?

Predstavnici lokalne samouprave - 4.07% (24)
Odbornici - 1.53% (9)
Nevladine organizacije koje se bave borbom protiv korupcije - 9.15% (54)
Nevladine organizacije ne zavisno čime se bave - 3.22% (19)
Stručnjaci za oblasti u kojima ima korupcije - 11.19% (66)
Predstavnici međunarodnih organizacija (EU, OEBS, Svetska banka, UNDP...) - 7.80% (46)
Predstavnici tela za borbu protiv korupcije (Agencija za borbu protiv korupcije, Savet za borbu protiv korupcije, Uprava za javne nabavke, Poverenik za informacije od javnog značaja ...) - 11.86% (70)
Građani - 10.00% (59)
Predstavnici verskih zajednica - 1.02% (6)
Predstavnici policije - 8.14% (48)
Predstavnici profesionalnih udruženja i komora - 5.25% (31)
Predstavnici udruženja privrednika i privrednih komora - 2.37% (14)
Novinari - 8.64% (51)
Građani koji su posvećeni borbi protiv korupcije - 13.39% (79)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 2.37% (14)
3 • Nezavisni i POSTENI gradjani, ukoliko ih ima u zemlji Srbiji. • Niko jer su svi podlozni korupciji.Ovom drzavom vladaju stranke zarad licnih interesa. • nisam z formiranje tela • Ne zanima me. • samo onaj ko striktno primenjuje zakon za sve i kazne • Osim sto je gradjanin, treba da zna da se bori protiv korupcije, ali bice ubijen pre nego sto uspe • predstavnici politickih stranaka • protiv takvog tela sam • Niko jer nema pomoci oko korupcije • ne podrzavam • opozicija • Nezavisna lica koja ce placati EU. Ni slucajno niko od navedenih, jer su svi u sprezi sa vlascu. • ko god da bude bio nece vredeti •

10. Koje osobine treba da ima neko ko je član lokalnog tela za borbu protiv korupcije?

postenje • osobine postenog coveka,coveka koji je spreman zivot da da zarad pravde i postenja • Savestan • Poštenje, kompetentnost i ugled u javnosti. • Hrabrost, istrajnost, inteligenciju. • Da ima dovoljno novca da niko ne može uticati na njega... • jednostavno NE DVOLICNA OSOBA • Nepodmitljiv, otvoren, profesionalan, obrazovan, sa licnim i profesionalnim integritetom, apolitican • argumentovana kompetentnost za oblast za koju je školovan,praktično iskustvo i znanje o funkcionisanju državnih organa i institucija,nespornu ličnu i profesionalnu biografiju • postenje i obrazovanje • posten • Trebao bi biti posten , zeljan pravde ! To bi trebala biti osoba koja istinski zna , koja je na svojoj kozi osjetila moc korupcije i koja ne bi zeljela da se i drugima to isto dogodi ! • a pa, ako netko zeli biti clan takvog tijela, onda mora znati sto radi i zasto to radi... • jak karakter da ne bude i sam korumpiran i cvrsti volju jer je to dug i tesko izleciv proces • Nisam z formiranje tela • DA NIJE STARIJI OD 55 A NI MLAĐI OD 35 GODINA,ŠKOLOVAN I INFORMISAN,DA NIJE STRANAČKI NASTROJEN,I DA NIJE BIZNISMEN... • Da nije isti kao oni koje ce kontrolisati • izuzetno posten,dosledan,obrazovan,hrabar • Ugled poštenje • Postenost, jaka volja i motivisanost • Strucnost, nepristrasnost i naravno, hrabrost. • autoritet, postenje, odlucnost • Osobine koje ima VERICA BARAC !!!!! • Profesionalnost, objektivnost, karakternost, nepokolebljivost, moralnost, ... • Da ima besprekornu biografiju, da je pravdoljubiv, da se razume u funkcionisanje javnih sluzbi, Gradskih organa, javnih ustanova i preduzeca, da je hrabar i principijalan. • pošten, nepotkupljiv, poznaje zakon, dosledan • Poznavanje zakona, otvorenost, hrabrost tj. odsustvo straha, obavestenost, pristupacnost, komunikativnost i...da, po mogucstvu - nije pripadnik ni jedne politicke partije, gradjanski osvescen, bez licemerja, ljubazan... Da nema krivicnu prijavu i da nije osudjivan, bilo bi logicno. No, bas "u tom grmu lezi zec" - kod nas je nemaju oni koji bi trebalo da je imaju, sudi se sporo (ili nikako) onima koji treba odavno da odgovataju. • stav • Castan, posten i pomalo hrabar • Visoke moralne i eticke stavove pre svega. odlucnost, upornost. • Nezavisan, u službi građane. Da nema lične interese (radna mesta, privatna firma). • Odlucnost • Kolketivnu i subjektivnu moralnu svest ,postovanje i uvazavanje okoline,intelekt,hrabrost,znanje,ugled ... • Hrabrost i dokazanu etičnost • Posvecen, moralan, sa razvijenim osecajem za odgovornost i zastitu javnog interesa, neko ko veruje da sistem moze da funkcionise... • da je nepotkupljiv • nepristrasnost, da se vec bavio zastitom ljudskih prava • Biografiju "bez mrlje", obrazovanje ( ne samo akademsko ), visoku profesionalnost u dotadašnjoj karijeri, neprikosnovenost u praktičnoj realizaciji radnih zadataka / projekata, komunikativnost, praktičnost, pristupačnost, istrajnost, harizmatičnost, multi-iskustvenost na više područja u sferi javnog života ( državna i lokalna samouprava, biznis, kultura, očuvanje životne sredine, sport i sportske organizacije, lokalne manifestacije najrazličitijih karaktera, i dr... • pošten i odan sprovođenju zakona • da postuje zakon i zakonka akta • Upornost, istrajnost i odlucnost. • Да је материјано обезбеђен захваљујући успешности у својој професији, и минимално подложан могућности уцене. • istrajan,nepodmitljiv,podrzan od kolega,osoba sa stavom • Treba da bude neko i nesto a ne ove secikese danasnje... • Samo jednu.. Postenje. • Trealo bi valjda ako ih ima da nisu potkupljivi • Na prvom mestu ne sme da bude korumpiran. Mora da bude odlučan, dosledan i snažan (verbalno naravno). Ne sme da ima dlaku na jeziku i mora da ostvari dobru saradnju sa sudstvom i policijom. Takođe mora da zna koje sve negativne strane nosi taj posao (moguće pretnje), itd. • savestan,pošten,nepodmitljiv,realan • Istrajnost,odlucnost,nepokolebljivost,postenje,pravednost. • Ako bi vec podrzao to, taj bi morao da ima moc izricanja smrtne kazne. • Hrabar, pravedan , pronicljiv, strpljiv i odlucan da se gradjanima a narocito deci vrati vera u normalne sisteme vrednosti ! •

11. Čime bi trebalo da se bavi antikorupcijsko telo na nivou lokalne samouprave?

Analiza stanja korupcije - 7.75% (60)
Analiza uspeha borbe protiv korupcije - 5.43% (42)
Predlaganje mera borbe protiv korupcije - 9.69% (75)
Sprovođenje istraga u slučajevima sumnje na korupciju - 12.02% (93)
Unapređenje primene antikorupcijskih zakona - 10.47% (81)
Stvaranje ambijneta za borbu protiv korupcije - 9.95% (77)
Zaštita i podrška građanima koji su žrtve korupcije - 12.79% (99)
Povećanje učešća građana u borbi protiv korupcije - 11.50% (89)
Edukacija - 9.30% (72)
Medijske kampanje - 9.56% (74)
Nesto drugo - 1.55% (12)
podnosenje krivicnih prijava • socijalnim radom na terenu • Заштитом корумпираних • tajnim glasanjem prikupiti zalbe gradjana • prikupljanjem podataka o slucajevima korupcije • da preispituje rad svojih službenika od gore do vrha • *obrazovanje gradjana o borbi protiv korupcije • Uvedite smrtnu kaznu za svaki oblik korupcije i nece vam trebati to telo • Zaštita i podrška građanima koji prosleđuju informacije o eventualnoj korupciji • nisam za formiranje tela • upravo sa svim gore navedenim • ? •

12. Ko bi trebao da bude obuhvaćen merama, odnosno na koga bi trebalo da se odnose mere?

Gradonačelnik - 7.92% (59)
Predsednik skupštine - 8.05% (60)
Odbornici - 6.17% (46)
Lokalna samouprava kao skup organa - 9.40% (70)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.60% (79)
Lokalni mediji - 4.03% (30)
Privatna preduzeća - 4.03% (30)
Nevladine organizacije - 2.95% (22)
Verske zajednice - 2.15% (16)
Građani - 2.95% (22)
Sudstvo - 8.59% (64)
Tužilaštvo - 7.25% (54)
Političke stranke koje su na vlasti - 9.66% (72)
Političke stranke koje su u opoziciji - 4.97% (37)
Sve navedene - 9.53% (71)
Nikoga - 0.13% (1)
Nekog drugog, koga? - 0%
Nesto drugo - 1.61% (12)
na sve navedene subjekte • zdravstvo • Niko ne sme da bude izuzet, od običnog građanina, do najvišeg funkcionera! • zdravstveni radnici.... • ne mere, krivicna odgovornost! • nisam za formiranje tela • na sve one koji su korumpirani i sve one koji ucestvuju u davanju i uzimanju mita. • Tadica • na sve • pitanje je nejasno koncipirano • 4 • svako ko je u mogućnosti da vrši zloupotrbu u radu •

13. Lokalni plan za borbu protiv korupcije se sastoji od mera. Koje od navedenih mera bi doprinele borbi protiv korupcije na lokalnom nivou?

Formiranje baze infomacija lokalnim fukcionerima i službenicima o imovnom stanju, članstvu u političkim stranaka, povezanim licima:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 25.16% (39)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 25.81% (40)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.16% (39)
Malo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 17.42% (27)
Nemam stav - 5.16% (8)

Izrada godišnjeg izveštaja o stanju korupcije i sprovedene borbe protiv korupcije u Vašem gradu/opštini:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 19.35% (30)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.45% (41)
Malo bi smanjilo korupciju - 33.55% (52)
Malo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 14.84% (23)
Nemam stav - 3.87% (6)

Godišnja nagrada za borbu protiv korupcije koju bi dobijali građani, novinari, organi lokalne samouprave i pripadici profesija za doprinos borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 21.94% (34)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 27.10% (42)
Malo bi smanjilo korupciju - 30.32% (47)
Malo bi povećalo korupciju - 1.29% (2)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.29% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 14.84% (23)
Nemam stav - 2.58% (4)

Zaštita prava i podrška građanima, funkcionerima i službenicima koji prijave slučaj korupcije :
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 38.06% (59)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 32.90% (51)
Malo bi smanjilo korupciju - 18.06% (28)
Malo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 7.10% (11)
Nemam stav - 1.94% (3)

Provera morala i spremnosti da fukcioneri i službenici učestvuju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 21.29% (33)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 31.61% (49)
Malo bi smanjilo korupciju - 21.94% (34)
Malo bi povećalo korupciju - 1.94% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.29% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 13.55% (21)
Nemam stav - 7.74% (12)

Uvođenje antikorupcijskog kodeksa funkcionera i službenika koji bi imao zadatak da sprecava i sankcioniše korupciju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.23% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 29.03% (45)
Malo bi smanjilo korupciju - 23.23% (36)
Malo bi povećalo korupciju - 2.58% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.29% (2)
Ne bi bilo promene - 15.48% (24)
Nemam stav - 5.16% (8)

Postojanje TV emisije u kojoj bi se raspravili i rešili slučajevi korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 16.13% (25)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 34.84% (54)
Malo bi smanjilo korupciju - 30.97% (48)
Malo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.94% (3)
Ne bi bilo promene - 10.32% (16)
Nemam stav - 4.52% (7)

Uspostavljenje edukacije lokalnih funkcionera i službenika o korupciji i borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 12.26% (19)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 19.35% (30)
Malo bi smanjilo korupciju - 29.03% (45)
Malo bi povećalo korupciju - 3.23% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.94% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.29% (2)
Ne bi bilo promene - 25.81% (40)
Nemam stav - 7.10% (11)

Analiza faktora korupcije u organima lokalne samouprave:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 13.55% (21)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 25.16% (39)
Malo bi smanjilo korupciju - 26.45% (41)
Malo bi povećalo korupciju - 2.58% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.94% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.29% (2)
Ne bi bilo promene - 18.71% (29)
Nemam stav - 10.32% (16)

Praćenje kako mediji izveštavaju o korupciji i edukacija za medije kako da pomognu u borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 16.13% (25)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 21.94% (34)
Malo bi smanjilo korupciju - 31.61% (49)
Malo bi povećalo korupciju - 3.87% (6)
Mnogo bi povećalo korupciju - 2.58% (4)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 15.48% (24)
Nemam stav - 7.74% (12)

Javno prikazivanje trošenja budžeta grada/opštine najmanje četri puta godišnje:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 34.19% (53)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 29.68% (46)
Malo bi smanjilo korupciju - 20.65% (32)
Malo bi povećalo korupciju - 1.94% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.29% (2)
Ne bi bilo promene - 9.03% (14)
Nemam stav - 2.58% (4)

Pristutvo građana na sastancima upravih i nadzornih tela/odbora javnih ustanova i preduzeća:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.23% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 23.87% (37)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.81% (40)
Malo bi povećalo korupciju - 2.58% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 3.23% (5)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 14.19% (22)
Nemam stav - 6.45% (10)

Skidanje partijskih, reklamnih i verskih obeležija iz javnih ustanova:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 16.77% (26)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 20.65% (32)
Malo bi smanjilo korupciju - 18.71% (29)
Malo bi povećalo korupciju - 2.58% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.29% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.29% (2)
Ne bi bilo promene - 26.45% (41)
Nemam stav - 12.26% (19)

Učešće građana i stručne javnosti u pravljenju budžeta grada/opštine:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.58% (35)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 25.16% (39)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.16% (39)
Malo bi povećalo korupciju - 3.23% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.94% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.29% (2)
Ne bi bilo promene - 12.90% (20)
Nemam stav - 7.74% (12)

Kontrola izvršenja javnih nabavki od strane tela koje bi se na lokalnom nivou borilo protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 31.61% (49)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 35.48% (55)
Malo bi smanjilo korupciju - 15.48% (24)
Malo bi povećalo korupciju - 5.16% (8)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.29% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.29% (2)
Ne bi bilo promene - 6.45% (10)
Nemam stav - 3.23% (5)

Analiza novozaposlenih u organima i ustanova lokalne samouprave kada je u pitanju spremnost i rizik od korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 24.52% (38)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 33.55% (52)
Malo bi smanjilo korupciju - 20.65% (32)
Malo bi povećalo korupciju - 3.87% (6)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 9.03% (14)
Nemam stav - 7.10% (11)

Dostavljanje informacija o obimu aktivnosti političkih stranaka lokalnom antikorupcijskom telu:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 25.16% (39)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.45% (41)
Malo bi smanjilo korupciju - 24.52% (38)
Malo bi povećalo korupciju - 2.58% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 14.19% (22)
Nemam stav - 6.45% (10)

14. Da li imate i koji predlog za borbu protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

ne • nemam • ... • Kontrola • formiranje antikorupciskog tela koje ce MOMENTALNO reagovati na prijave i prituzbe gradjana. • Većinski izborni sistem kao preduslov za borbu protiv korupcije. • POŠTOVANJE I DOSLEDNO SPROVOĐENJE ZAKONA!!! • Socijalisticka revolucija • da se nekako tajno ispita sta je radjeno u predhodnih 10 godina u opstini • imam jer godinama zivim u Austriji i zelim da ovom gradu pomognem • kažnjavanje svih koji to rade i preduzimanje svih raspoloživih mera kao opomenu ostalim potencijalnim nesavesnim gradjanima koji mogu kroz navedenu kaznu da vide pravdu i opomenu za delo koje se ne sme raditi jer se kažnjava bez obzira na status počinioca i funkciju koju obavlja u ovoj zemlji • ulazak građana u posed informacija o trošenju budžetskih sredstava, zapošljavanja... • Javno streljanje • Obavezno uključiti sve stranke jer su one izvor korupcije • Ne! • Da se izaberu ljudi koji ce se boriti protiv korupcije od strane gradjana a ne politickih stranaka i vlade.Da to budu novi ljudi i da nisu u nikakvoj politickoj stranci tj neutralni. • flekibilnija pravila upotrebe sredstava iz budgeta, mogucnost prijave i zastita onih koji prijave, izmene zakona o javnim nabavkama i njihova bolja primena i kontrola, • Ima mnogo predloga ! Kao prvo treba oformiti tim ljudi koji zele da ucestvuju u radu i koji se ne boje odmazde predsednika opstine i njegovoh saradnika ! Treba nam Vasa logistika ! Zaista se osecamo kao istocni nemci pored Berlinskog zida ! Kolektivna apatija ponovo je zahvatila celokupno stnovnistvo ! Na vlasti je DS sa 1500 clanova ! Moramo da vratimo osmeh na lica inace vrednih i nasmejanih gradjana opstine Kovacica! • za vec utvrdjene afere izricati najvece zaprecene kazne i to bi odlicno delovalo kao preventiva • hitno poceti antikorupcijsku akciju, jer je zivot kratak da cekamo dugo • ne plaćati... • energično sprovesti kontrolu finansiranja stranaka, pre svega uplitanje u sivo poslovanje j. preduzeća kojima stranke na vlasti upravljaju... • Procesuirati ono što tužioci i DB već drže u fiokama ,bar iz domena visoke korupcije,kako po iznosu,tako i po statusu korumpiranih,pre svih,bivši i sadašnji ministri • Analizom mojih odgovora moze se doci do pretpostavke za predlog. Licno smatram da lokalna javna biblioteka moze mnogo toga da pruzi prilikom pomoci u borbi protiv korupcije, jer je, po prirodi posla - najotvorenija za informacije korisnicima i upucivanjem gradjana na zakone i izvore informacija, moze da doprinese ovoj borbi u tzv. tranzicionom periodu, kada je korupcija najrasprostranjenija. Samim tim, kao i mnogim drugim (slicnim) aktivnostima, ucestvuje u podizanju svesti gradjana. • Veca zastita zrtava korupcije • smanjila bi se kada bi gradjani videli da sistem deluje, osnazili bi se da prihavljuju slucajeve korupcije • da se oformi kancelarija koju ce opstina da finansira gde gradjani mogu da se jave svojim dolaskom ili telefonskim pozivom pri cemu bi se napravila provera navedenog jer bi izneli svoj slucaj. • de se svi konkursi sprovode transparentno,da telo za borbu protiv korupcije zaista radi svoj posao,da mediji budu ukljuceni u sve nepravilnosti i da one budu sankcionisane • antikorupcijsko tijelo • Sve ste naveli samo da se primeni....l • u malom gradu svi se poznaju i svi znaju ko je ko i kod koga se moze mito proci i svi se poznaju ili ilaju komsijske veze ili familijarne i ovde nista nefunkcionise cak ni taxi sluzba sa korupcijom.sta dalje reci... • Uvodjenje antikorupcijskog tela u dom zdravlja, na primer, gde bi gradjanin kome je neki lekar trazio mito, mogao odmah da se obrati antikorupcijskom telu, i da lekar bude momentalno sankcionisan. O svim takvim slucajevima, bilo bi jako korisno imati dnevnu ili nedeljnu emisiju na emisiji tipa bg hronika, gde bi bili prikazani svi zabelezeni slucajevi, cime bi sira javnost bila upoznata sa tim slucajevima, a ne samo oni koji su bili zrtve korupcije. • Povecana transparentnost i dovodjenje nezavisnih analiticara i kontrolora. • UZALUDAN JE SVAKI PREDLOG U GRADU ILI ZEMLJI. • Stroge novcane i zatvorske kazne i zabrana rukovodjenja u drzavnim i opstinskim organima do kraja zivota • obavezno uvođenje "nultog stanja" imovinske karte, pa monitoring uvećanja imonskog stanja • Ne, za sada. • Hapsenje, javno ponizavanje, oduzimanje imovine, zabrana rada i prihoda... • Ne. • Prikaz javnosti liste funkcionera i njihovih plata kako u gradu tako i u JP i ustanovama • zaposlite mene • pocnimo od ovoga sto ste u predhodnom naveli.. • Unotrasnja kontrola. Mislim za javni sektor. Uvodjenje poligrafa u isti. • Uvodjenje antikorupcijskog tela u dom zdavlja, na primer, gde bi gradjanin, ukoliko mu odredjeni lekar zatrazi mito, mogao direktno da se obrati antikorupcijskom telu, koje bi momentalno sankcionisalo lekara koji je trazio mito. • - • Ako se krene u borbu protiv korupcije, da se ne odustaje dok se ona ne svede na najmanju mogucu meru. • Uporediti imovinu lokalnih funkcionera pre i posle mandata na koji su izabrani • VELIKU PODRSKU MEDIJA I STO VECE UCESCE GRADJANA U BPK • da se ukine jedno stranacko propagiranje • Strozije zakonske kazne koje bi se zapravo i primenjivale. • Ovo je pomalo nejasno formulisano pitanje. • Povećavanje javnosti rada lokalne samoprave. • kazne zatvora i rad u rudnicima neplacen • Tuzilastvo i sudstvo da striktno rade svoj posao Potpuna transparentsnost finansiranja politickih partija •

15. Vi živite u?

Zrenjaninu - 13.55% (21)
Kragujevcu - 5.16% (8)
Požegi - 1.94% (3)
Nišu - 9.68% (15)
Nekom drugom gradu/opštini, molimo Vas upišite! - 0%
Nesto drugo - 69.68% (108)
Beogradu • BEOGRAD • Kikindi • novi sad • Vrscu • Nova Pazova • Novom Sadu • Vranje • Leskovcu • Subotica • pancevu • Kikinda • Bujanovcu • jagodina • Indjija • sremska mitrovica • Sečanj • leskovac • Cuprija • Inđija • Sremskoj Mitrovici • Valjevo • Смедерево • Opština Centar Sarajevo • Blacu • Nova Varos • cacak • ODŽACI • Krusevcu • Zivim od nedavno u Ralji (Sopot), a radim u Americu (Mladenovac) • Pancevo • Kovacica • pozarevcu • Bečej • opština Mali Iđoš • / • loznica • Somboru • Boljevcu ( Zaječar ) • Novom Pazaru • beogradu smrdigradu • zemun • Životarim u opštini Krupanj. • opstina Gadzin Han • Bačka Palanka • Kraljevu • Bačkoj Palanci • Subotici • Priboj • Beograd/Palilula • Obrenovcu • kraljevu • glavnom gradu • Mladenovac • Arandjelovcu • Kruševac • ruma • Novi Beograd • smederevska palanka • U Beogradu • Kraljevo. • Pula • SO ŽABALJ - GOSPODJINCI •

16. Vaš pol?

Muški - 50.97% (79)
Ženski - 49.03% (76)

17. Koliko godina imate?

Do 18 godina - 0%
od 18 do 25 godina - 18.71% (29)
Od 26 do 35 godina - 34.19% (53)
Od 36 do 55 godina - 39.35% (61)
Preko 55 godina - 7.74% (12)

18. Vaše obrazovanje?

Osnovna škola - 0%
Srednja škola - 27.10% (42)
Viša škola - 12.90% (20)
Fakultet - 47.10% (73)
Učenik - 0.65% (1)
Studnet - 8.39% (13)
Nesto drugo - 3.87% (6)
Magistratura • magistar umetnosti • Magistar • Magistar filoloskih nauka • dve srednje skole •

19. Vi ste?

Zaposleni u državnom sektoru - 22.58% (35)
Zaposleni u privatizovanom preduzeću - 7.74% (12)
Zaposleni u neprivatizovanom preduzeću - 0.65% (1)
Zaposleni u privatnom preduzeću - 3.87% (6)
Zaposleni u NVO - 4.52% (7)
Preduzetnik sa 20 i manje zaposlenih - 5.16% (8)
Preduzetnik sa 50 i manje zaposlenih - 0.65% (1)
Preduzetnik sa 100 i manje zaposlenih - 0%
Preduzetnik sa 100 i više zaposlenih - 0%
Samozaposlen - 7.74% (12)
Nezaposlen manje od 6 meseci - 3.87% (6)
Nezaposlen duže od 6 meseci - 16.77% (26)
U procesu obrazovanja - 12.26% (19)
Penzioner - 5.16% (8)
Domaćica - 0%
Nesto drugo - 9.03% (14)
student • Stdent • Zaposlena kao honorarni saradnik • U RADNOM SPORU! • Volonterski rad u NVO. • Nezaposlena,radila na crno da bi prezivela, drugi izbor nije postojao, mnogo molbi zavrsilo u korpi. • / • likvidacioni upravnik • Ivica Dacic • advokat • - • Vaspitac pripravnik na odredjeno do godinu dana, i honorarni anketar za vise marketinskih agencija. • Zaposlena u medjunarodon organizaciji •

20. Koliko generacija, uključujući i Vas živi, odnosno je živelo u ovom gradu/opštini?

3 (41)5 (23)4 (20)2 (17)1 (16)10 (15)6 (12)7 (6)8 (4) • 9 •

Komentari (0)

Slične ankete

Dijalogom do promena na lokalnom nivou

(Onlineistrazivanja) Poštovani/a, pred Vama se nalazi anketa koju sprovodi udruženje građana Dijalog iz Valjeva. Vašim odgovorima na postavljena pitanja doprinosite da utvrd

Tvoj stav o protestima u Beogradu

(Onlineistrazivanja) Da li ste učestvovali u protestima u Beogradu? Da, 8.decembra Da, 15. decembra Da, i 8. i 15.decembra Ni 8. i 15.decembra, ali nameravam da učestvujem u

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Danas je Međunarodni Dan borbe protiv korupcije, pa želimo da Vas pitamo u kojoj fazi se nalazi borba protiv korupcije u Srbiji? Koja od naved

Anketa o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je napadnuta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije? Da, ali ne verujem da je se to desilo Da, i verujem da je s

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

Sukob Mitrović - Đilas!

(Zoran) Dva uticajna aktera u oblasti medijske industrije su u sukobu. Kakvo je tvoje mišljenje i predviđanje? Molimo Vas da ocenite: Željka Mitrovića kao ličnost Željka Mitr

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove

Uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u Srbiji

(Partneri) Poštovаne koleginice i kolege, Organizacije Pаrtneri zа demokrаtske promene Srbijа i Pravni skener, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kance

Nova stranka, nova šansa?

(USER16114) Molimo Vas da sa ove liste izabere TRI glavna prioriteta vladavina prava; poštovanje ljudskih prava i sloboda, nezavisnih od verske, rasne i nacionalne pripadnos

Anketa o hapšenju Miškovića

(Onlineistrazivanja) Da li ste upoznati sa slučajevima za koje se sumnjiči Miroslav Mišković? Slučaj Deltareal Slučaj Nibnes Slučaj Luka Beograd Slučaj C market Da Delimično

Srpsko-hrvatsko ...metanje

(Zoran) Na koji način se informišete o stanju u Srbiji? Živim u Srbiji Iz medija Od članova porodice Od prijatelja Od poslovnih partnera/kolega Neposredno, bio sam u Srbiji u

EU, Srbija i borba protiv korupcije!

(Onlineistrazivanja) Šta je za Vas korupcije? Davanje i uzimanje mita Pristranost i protekcija Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera Zloupotreba položaja u javnom se

Idealna stranka

(Onlineistrazivanja) Kada bi ste bili u situaciji da definišete glavne ciljeve razvoja Srbije, kojim redom bi ste navedene ciljeve ostvarivali. Šta bi ste ostvarili kao prvo,

Da li ste čuli za novi Jolla mobilni telefon?

(sashaarh) Poštovani, Ovim putem bih hteo da Vam postavim par pitanja u vezi pojave na tržištu novog mobilnog telefona pod n