BIRODI

English Srpski

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije (157)

Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Instituta za održive zajednice (ISC), u okviru programa Javno zagovaranje u praksi sa partnerskim organizacijama: Zrenjaninski edukativni centar (Zrenjanin), Sretenje (Požega), Nepušački edukativni centar (Kragujevac) i Centar za ljudska prava (Niš). Cilj projekta je uspostavljanje efikasnog mehanizma za borbu protiv korupcije na nivou gradova i opština u Srbiji. Koristimo priliku da Vas pozovemo da popunjvanjem ove ankete izrazite svoje stavove o stanju i perspektivama borbe protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije, kao i o preloženom sadržaju Lokalnog plana za borbu protiv korupcije. Takođe, ova anketa Vam daje priliku da iznesete svoje sugestije i predloge i tako doprinesete kvalitetu dokumenta. Sve autore čiji predlozi budu uneti u Lokalni plan borbe protiv korupcije BIRODI će navesti kao saradnike na projektu. Molimo sve učesnike ankete da je slobodno distribuiraju. Svi podaci i stavovi izneti u anketu biće poznati samo autorima istraživanja. Hvala Vam unapred za izdvojeno vreme, koje predstavlja Vaš doprinos borbe protiv korupciji Srdačan pozdrav, BIRODI

Ključne reči: korupcija decentralizacija,gradovi,Srbija,civilno društvo,građani,borba protiv korupcije,

1. Šta je, pre svega, za Vas korupcija?

Izaberit NAJVIŠE TRI odgovora

Davanje mita - 7.68% (43)
Pristranost i protekcija - 7.86% (44)
Uzimanje mita - 14.11% (79)
Sukob interesa kod državnih i loklanih funkcionera - 5.18% (29)
Zloupotreba položaja u javnom (republika, pokrajina, lokalna samuprava) sektoru - 17.68% (99)
Zloupotreba položaja u privatni sektoru - 4.64% (26)
Kršenje zakona - 11.07% (62)
Iznuda novca od strane nekoga ko radi u državnom sektoru - 6.07% (34)
Trgovina uticajem/moći koju pojedinac ima - 13.04% (73)
Nanošenje nepravde - 5.71% (32)
Uskraćivanje prava - 6.43% (36)
Nesto drugo - 0.54% (3)
0 • način idavanje u zakup državnih zemljišta opš. funkcionerima, kupoprodaja firme opšt.odbornike • Kvarenje: svaki oblik nepoštovanja/zloupotrebe propisanog postupka u delu ili u celini. •

2. Ocenom od 1 - nema uopšte do 7 ima puno ocenite u kojoj meri je prisutna korupcija u Vašem gradu/opštini kod?

Gradonačelnika:
1 - 7.64% (12)
2 - 1.91% (3)
3 - 3.82% (6)
4 - 8.92% (14)
5 - 8.28% (13)
6 - 10.83% (17)
7 - 24.84% (39)
Ne mogu da ocenim - 30.57% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.18% (5)

Predsednika skupština grada:
1 - 6.37% (10)
2 - 5.10% (8)
3 - 3.18% (5)
4 - 8.28% (13)
5 - 10.83% (17)
6 - 6.37% (10)
7 - 26.11% (41)
Ne mogu da ocenim - 30.57% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.18% (5)

Odbornika:
1 - 5.10% (8)
2 - 1.27% (2)
3 - 10.19% (16)
4 - 10.83% (17)
5 - 13.38% (21)
6 - 10.19% (16)
7 - 22.29% (35)
Ne mogu da ocenim - 26.75% (42)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Članova gradskog/opštinskog veća:
1 - 3.82% (6)
2 - 2.55% (4)
3 - 7.64% (12)
4 - 7.64% (12)
5 - 14.01% (22)
6 - 14.01% (22)
7 - 24.20% (38)
Ne mogu da ocenim - 26.11% (41)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Gradskih/opštinskih službenika:
1 - 3.18% (5)
2 - 2.55% (4)
3 - 7.01% (11)
4 - 12.74% (20)
5 - 12.74% (20)
6 - 12.10% (19)
7 - 34.39% (54)
Ne mogu da ocenim - 15.29% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Direktora preduzeća čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.82% (6)
2 - 1.91% (3)
3 - 5.10% (8)
4 - 9.55% (15)
5 - 11.46% (18)
6 - 12.10% (19)
7 - 41.40% (65)
Ne mogu da ocenim - 14.01% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.64% (1)

Direktora ustanova čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.82% (6)
2 - 1.91% (3)
3 - 7.01% (11)
4 - 8.28% (13)
5 - 12.10% (19)
6 - 14.01% (22)
7 - 37.58% (59)
Ne mogu da ocenim - 14.65% (23)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.64% (1)

Zaposlenih u preduzećima čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 2.55% (4)
2 - 7.01% (11)
3 - 13.38% (21)
4 - 10.19% (16)
5 - 9.55% (15)
6 - 12.74% (20)
7 - 29.30% (46)
Ne mogu da ocenim - 14.65% (23)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.64% (1)

Zaposlenih u ustanovama čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 3.82% (6)
2 - 7.01% (11)
3 - 12.10% (19)
4 - 12.74% (20)
5 - 10.19% (16)
6 - 11.46% (18)
7 - 29.94% (47)
Ne mogu da ocenim - 12.10% (19)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.64% (1)

Predsednika mesne zajednice:
1 - 6.37% (10)
2 - 7.01% (11)
3 - 10.83% (17)
4 - 15.92% (25)
5 - 8.28% (13)
6 - 8.92% (14)
7 - 20.38% (32)
Ne mogu da ocenim - 17.83% (28)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.46% (7)

Inspekcijske službe:
1 - 2.55% (4)
2 - 3.18% (5)
3 - 3.18% (5)
4 - 7.64% (12)
5 - 10.19% (16)
6 - 12.74% (20)
7 - 44.59% (70)
Ne mogu da ocenim - 15.29% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.64% (1)

Političkih stranka koje su na vlasti u gradu/opštini:
1 - 3.82% (6)
2 - 0.64% (1)
3 - 5.10% (8)
4 - 3.82% (6)
5 - 4.46% (7)
6 - 10.83% (17)
7 - 52.23% (82)
Ne mogu da ocenim - 17.83% (28)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.27% (2)

Političkih strankakoje su u opoziciji gradu/opštini:
1 - 5.10% (8)
2 - 6.37% (10)
3 - 7.01% (11)
4 - 10.83% (17)
5 - 7.01% (11)
6 - 13.38% (21)
7 - 33.12% (52)
Ne mogu da ocenim - 15.92% (25)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.27% (2)

Sudija opštinskog suda:
1 - 3.18% (5)
2 - 1.91% (3)
3 - 8.28% (13)
4 - 8.92% (14)
5 - 7.64% (12)
6 - 9.55% (15)
7 - 24.84% (39)
Ne mogu da ocenim - 30.57% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.10% (8)

Sudija okružnog suda:
1 - 3.18% (5)
2 - 3.18% (5)
3 - 5.73% (9)
4 - 8.92% (14)
5 - 9.55% (15)
6 - 8.92% (14)
7 - 22.29% (35)
Ne mogu da ocenim - 31.21% (49)
Nemamo to u gradu/opštini - 7.01% (11)

Tužilaca opštinskog tužilaštva:
1 - 3.82% (6)
2 - 3.82% (6)
3 - 8.28% (13)
4 - 8.28% (13)
5 - 12.74% (20)
6 - 6.37% (10)
7 - 19.11% (30)
Ne mogu da ocenim - 33.12% (52)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.46% (7)

Tužilaca okružnog tužilašta:
1 - 2.55% (4)
2 - 3.82% (6)
3 - 8.92% (14)
4 - 7.01% (11)
5 - 8.92% (14)
6 - 9.55% (15)
7 - 21.02% (33)
Ne mogu da ocenim - 31.21% (49)
Nemamo to u gradu/opštini - 7.01% (11)

Policijske uprave:
1 - 4.46% (7)
2 - 3.18% (5)
3 - 5.10% (8)
4 - 9.55% (15)
5 - 14.65% (23)
6 - 12.74% (20)
7 - 28.66% (45)
Ne mogu da ocenim - 20.38% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.27% (2)

Lokalnih medija koji su u vlasništvu lokalne samouprave:
1 - 4.46% (7)
2 - 5.73% (9)
3 - 3.18% (5)
4 - 6.37% (10)
5 - 12.10% (19)
6 - 12.10% (19)
7 - 28.03% (44)
Ne mogu da ocenim - 20.38% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 7.64% (12)

Lokalnih medija koji su u privatnom vlasništvu:
1 - 3.82% (6)
2 - 10.83% (17)
3 - 8.28% (13)
4 - 9.55% (15)
5 - 12.74% (20)
6 - 10.19% (16)
7 - 22.93% (36)
Ne mogu da ocenim - 17.20% (27)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.46% (7)

Verske zajednica kojoj pripadate:
1 - 12.74% (20)
2 - 10.83% (17)
3 - 7.64% (12)
4 - 7.64% (12)
5 - 6.37% (10)
6 - 9.55% (15)
7 - 14.65% (23)
Ne mogu da ocenim - 27.39% (43)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.18% (5)

Vrtića:
1 - 7.64% (12)
2 - 7.64% (12)
3 - 13.38% (21)
4 - 10.83% (17)
5 - 8.92% (14)
6 - 8.92% (14)
7 - 19.75% (31)
Ne mogu da ocenim - 21.02% (33)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.91% (3)

Domova zdravlja:
1 - 5.10% (8)
2 - 2.55% (4)
3 - 5.73% (9)
4 - 8.92% (14)
5 - 16.56% (26)
6 - 13.38% (21)
7 - 33.12% (52)
Ne mogu da ocenim - 13.38% (21)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.27% (2)

Bolnica:
1 - 2.55% (4)
2 - 1.91% (3)
3 - 3.82% (6)
4 - 8.28% (13)
5 - 13.38% (21)
6 - 15.29% (24)
7 - 33.76% (53)
Ne mogu da ocenim - 15.92% (25)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.10% (8)

Škola:
1 - 3.18% (5)
2 - 6.37% (10)
3 - 7.01% (11)
4 - 12.10% (19)
5 - 14.65% (23)
6 - 13.38% (21)
7 - 24.84% (39)
Ne mogu da ocenim - 16.56% (26)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.91% (3)

Fakulteta:
1 - 2.55% (4)
2 - 1.91% (3)
3 - 2.55% (4)
4 - 10.83% (17)
5 - 12.10% (19)
6 - 11.46% (18)
7 - 28.03% (44)
Ne mogu da ocenim - 20.38% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 10.19% (16)

Službe za katastar nepokretnosti:
1 - 4.46% (7)
2 - 3.82% (6)
3 - 6.37% (10)
4 - 12.10% (19)
5 - 11.46% (18)
6 - 10.83% (17)
7 - 22.29% (35)
Ne mogu da ocenim - 25.48% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.18% (5)

Sindikata:
1 - 3.82% (6)
2 - 3.18% (5)
3 - 6.37% (10)
4 - 9.55% (15)
5 - 8.92% (14)
6 - 7.64% (12)
7 - 27.39% (43)
Ne mogu da ocenim - 29.94% (47)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.18% (5)

Nevladinih organizacijama:
1 - 5.10% (8)
2 - 14.01% (22)
3 - 6.37% (10)
4 - 8.28% (13)
5 - 9.55% (15)
6 - 6.37% (10)
7 - 17.83% (28)
Ne mogu da ocenim - 28.03% (44)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.46% (7)

Sportskih klubova :
1 - 4.46% (7)
2 - 3.82% (6)
3 - 5.10% (8)
4 - 7.01% (11)
5 - 12.74% (20)
6 - 12.10% (19)
7 - 31.21% (49)
Ne mogu da ocenim - 21.02% (33)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.55% (4)

Kulturnih institucija:
1 - 7.01% (11)
2 - 9.55% (15)
3 - 11.46% (18)
4 - 14.65% (23)
5 - 8.28% (13)
6 - 8.28% (13)
7 - 12.74% (20)
Ne mogu da ocenim - 26.11% (41)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.91% (3)

Vlasnika kapitala /preduzetnika:
1 - 3.18% (5)
2 - 2.55% (4)
3 - 3.18% (5)
4 - 9.55% (15)
5 - 14.65% (23)
6 - 8.28% (13)
7 - 30.57% (48)
Ne mogu da ocenim - 25.48% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.55% (4)

3. Na čemu zasnivate iznete ocene o korupciji?

Molimo Vas da izaberete najviše tri odgovora!!!

Na ličnom iskustvu (dogodilo Vam se da Vam neko ponudii novac, poklon ili uslugu) - 8.40% (45)
Na osnovu razgovora sa rodbinom i ljudima koje poznajete, a koji su imali iskustvo korupcije - 15.11% (81)
Na osnovu informacija iz medija - 3.36% (18)
Na osnovu nesklada koji ste uočili između malih plata javnih službenika i njihovog visokog životnog standarda - 11.94% (64)
Na osnovu poznavanja organizacije i kadrovske strukture u lokalnoj samoupravi - 13.99% (75)
Na osnovu politike i odnosa lokalne samouprave prema korupciji - 8.21% (44)
Na osnovu nepoverenja u organe lokalne samouprave - 7.09% (38)
Na osnovu odnosa organa lokalne samouprave prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 7.65% (41)
Na osnovu odnosa građana prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 5.41% (29)
Na osnovu svog materijalnog položaja - 4.10% (22)
Na osnovu opšteg stanja u gradu - 12.69% (68)
Nečem drugom čemu - 0%
Nesto drugo - 2.05% (11)
direktori u obrazovanju, u domu zdravlja, JP, polticka zaposlenost, rodbinske veze u strankama itd • Na osnovu ličnog iskustva, gde su mi tražili novac za određenu uslugu. • Greska • 0 • zloupotreba opštine vračar na štetu državne imovine • Licnom iskustvu pratila sam situaciju vec duze vreme.Zbog reagovanja prosla sam kroz odredjenu vrstu • u odnosu na prioritete resavanje evidentnih problema • meni je trazeno ili vec nije odbijeno kada je dato, vise puta intervenisao kod upisa u vrtic npr • Na informacijama iz medija i ličnom utisku. • Nisu mi poznati slučajevi korupcije. • gradjanima koji dolaze u nasu kancelariju, neformalnim razgovorima... •

4. Ko ima najveću odgovornost za stanje korupcije u Vašem gradu/opštini?

Molim Vas izaberite najviše PET odgovora!!!

Republička vlast - 9.97% (77)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 4.53% (35)
Gradonačelnik - 7.38% (57)
Predsednik skupštine - 4.66% (36)
Odbornici - 3.63% (28)
Lokalna samouprava kao skup organa - 10.36% (80)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.10% (78)
Lokalni mediji - 2.98% (23)
Privatna preduzeća - 2.46% (19)
Nevladine organizacije - 1.42% (11)
Verske zajednice - 0.91% (7)
Građani - 6.35% (49)
Sudstvo - 10.23% (79)
Tužilaštvo - 6.09% (47)
Političke stranke koje su na vlasti - 12.95% (100)
Političke stranke koje su u opoziciji - 3.11% (24)
Međunarodne organizacije - 1.17% (9)
Evropska unija - 0.91% (7)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 0.78% (6)
običan narod koji sve to vidi i zna,a ne želi ili ne sme javno da to iskaže i podeli sa drugima. • ZDRAVSTVO • nosioci državnih funkcija jer nemaju nikakvu odgovornost • policija, strukovne komore • 1 • Policija •

5. Šta je glavni uzrok korupcije u Vašem gradu/opštini?

... • Novac • Nemoral • nepismeni i alavi funkcioneri lokalne samouprave koji javna preduzeca dozivljavaju kao privatno vlasnistvo • Apatija gradjana kao rezultat dugogodisnje torture partokratije. • biti prebogat i na polozaju • 1. Strah gradjana da prijave korupciju 2. Zloupotreba sluzbenog zaposlenih polozajazaposlenih u drzavnim institucijama 3. Velika ne zaposlenost • Alavost i bahatost državnih službenika. • Sprega ličnih i javnih interesa, opšta beda i nezaposlenost stanovništva, vlasnici kapitala koji nesmetano građane pretvaraju u robove preko izvršilaca vlasti, "svako ima nekog svog čoveka", nepostojanje privrednih subjekata koji imaju tržišno solventne i održive proizvode i tako obezbede priliv svežeg kapitala - što za pokriće troškova života i održivi razvoj, što za investicije i u infrastrukturnim projektima i u biznis estabilishment-u, "ljudi u senci" koji već par decenija vrše tako vlast,dr • neefikasnost ljudi na vlasti • Sindrom "mala bara, puno krokodila" ostavlja prostor za neverovatne manipulacije, sto dovodi do toga da korupcija postaje prakticno jedini nacin da neko ostvari svoja prava. • Losi Ljudi koji upravljaju gradom, kojima su pare i licna dobit vaznije od dobrobiti grada i gradjana • neorganizovanost naroda,neinformisanost od strane medija,sve veca pohlepa vlasti za novcem i samoupravljanjem... • opste siromastvo prvo duhovno a onda materijalno. • Lopovi,nepostovanje zakona i ustava... • Mogućnost. Mali grad, velika sredstva i dobra poznanstva, osrednji interesi. • strah • Nepostojanje političke volje za borbu protiv korupcije. • cela drzava funkcionise na taj nacin • Demokratska stranka • Nepostojanje kontrole zaposlenih u institucijama u kojima ima najvise kourupcije. • nezaposlenost • nema odgovornosti i odgovarajuće kazne za bilo kakvo zlodelo te oni koji to rade mogu bez bojazni da zloupotrebljavaju državne interese i zakone. oni koji treba da kažnjavaju i sankcionišu korupciju i zloupotrebu radnog mesta svojim ponašanjem je podstiču i arogantno promovišu i tako u krug • politička moć izvršne vlasti ,poveznost politike ikriminalom stečenog kapitala,odsustvo kontrolnih mehanizama,loše sudstvo • Opste stanje u gradu. Smatram da je korupcija prisutna u svim delovima drustva. Razlog, nezadovoljstvo mesecnim prihodima, mentalitet, nebriga drustva ( nekaznjavanje korupcije u bilo kom pogledu), neprofesionalizam! Korupcija je sada "normalan vid komunikacije" u drustvu. • Primitivizam i siromastvo • zaposlenje • Borba za zaštitu "statusa quo" • Naša opština spada u grupu nerazvijenih i devastiranih opština,velika je nezaposlenost,privreda je uništena,mala i srednja preduzeća nisu konkurentna na tržištu,putna infrastruktura je u katastrofalnom stanju,mladi masovno odlaze iz opštine-opština se prazni..i umesto sistematske borbe da se takvo stanje popravi,rukovodeći organi i institucije sebično gledaju sopstveni interes,a gde je to moguće zapošljavaju svoje istomišljenike i podobnike-''rodbinske i prijateljske firme u okviru sistema''. • Nedovoljna angažovanost upošljenika i nemogućnot obavljana poslova u kratkom vremenskom periodu, kao i obavljanje nelegalnih poslova preko državnih institucija • Izgleda da se s tim niko ne bavi,bar se ne vide rezultati borbe protiv korupcije. • plan razvoja ne prati potrebe grada a samim tim kroz ne adekvatne projekte se ugradjuju materijalno razni subjekti koji cesto koriste vladajucu poziciju ali i opoziciju da bi ostvarili neku dobit. niko ne razmislja na duge staze vec principom daj da uzmem sada sto vise jer sutra moze svasta da se desi . mislim da globalno gledajuci narod je kriv za korupciju jer nudeci misle da imaju sanse a oni koji uzimaju miosle da se to podrazmeva a sada narod nece vise da daje a ovi su navikli da dobijaju • stanje u lokalnoj samoupravi • Nepoverenje u intsitucije i nestručnost lokalne uprave • Zato sto je to navika naseg drustva, a slabi su pokusaji da se iskoreni. • jedino tako mogu da se zavrse poslovi. na taj nacini mozete da dobijete ono sto vama treba. • besparica • Partijska moć bez kontrole građana i nezavisnih institucija. • NEZAPOSLENOST, SIROMASTVO, GLAD ! HRANA JE LUKSUS!!! • Los zivotni standard • partokratija • Nedovoljan broj radnih mesta,nezaposlenost,nauceni obrasci ponasanja,losa kaznena politika... • Model finansiranja stranaka • Nedovoljna unutrasnjakontrola organa lokalne samouprave, tako da imaju stav da mogu da rade sta hoce, a niko ih ne sankcionise. Sistem u kome drzava nije servis, nego sila kojoj gradjanin mora da se podredi • pohlepa i neodgovornost • neodgovorna republička i lokalna vlast • strnački interesi • nemam stav • Alavost • Nepostojanje zakona i uticaj medjunarodnih faktora. • Glavni uzrok korupcije u opštini iz koje potičem je: nizak životni standard (šte je generalno situacija u Srbiji), bezobrazluk ljudi na položajima, takođe pohlepa i želja za moći. Situacija nije ništa drugačija sa sudijama, carinicima, policijom, lekarima, medicinskim sestrama i šalterskim službenicima. Za najuobičajeniji posao, ako želite da bude kvalitetno urađen, pored plaćanja državi, MORATE da platite i licu koji treba da ga uradi. • Nema kaznjavanja i hapsenja •

6. Ko može da doprinese borbi protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

Republička vlast - 6.66% (48)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 9.43% (68)
Gradonačelnik - 5.55% (40)
Predsednik skupštine - 1.80% (13)
Odbornici - 2.64% (19)
Lokalna samouprava kao skup organa - 5.13% (37)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 4.16% (30)
Lokalni mediji - 6.52% (47)
Privatna preduzeća - 0.83% (6)
Nevladine organizacije - 6.38% (46)
Verske zajednice - 1.39% (10)
Građani - 11.10% (80)
Sudstvo - 9.02% (65)
Tužilaštvo - 8.18% (59)
Političke stranke koje su na vlasti - 6.52% (47)
Političke stranke koje su u opoziciji - 4.30% (31)
Međunarodne organizacije - 3.74% (27)
Evropska unija - 4.16% (30)
Neko drugi. ko? - 0%
Nesto drugo - 2.50% (18)
NIKO • Kad bi svi prispitali sebe i posteno pristupili svom poslu, korupcije ne bi ni bilo. • Gradjani, gradska i gradska vlast. • mladi,nezaposleni i obespravljeni željni socijalne pravde,i mogućnosti jednakih šansi. • Zdravstvo • Svi zajedno • 3 • Niko uvek ce biti korupcije! • RODOLJUB ŠABIĆ • Antikorupcijska tela na lokalnom nivou. U saradnji sa pokrainom i republikom. • Umetnost: oporavak morala može doći samo iz slobodnog osećanja božanskog. • strogi zakoni i njihova primena na svim nivoima • policija, strukovne komore. • korupcija bi se u velikoj meri iskorenila kada bi bio bolji standard i vece plate, • svi • nemam poverenja u nikog tako da cisto sumnjam da bi neko to resio • policija •

7. Da li biste podržali inicijativu da se formira telo na nivou grada koje bi se bavilo borbom protiv korupcije?

Da - 77.71% (122)
Ne - 6.37% (10)
Ne mogu da se odlučim - 6.37% (10)
Nesto drugo - 9.55% (15)
Nece funkcionisati • i ono bi bilo korumpirano • ako nema kazne i sprovodjenja zakona na delu sve propada • bojim se da bi takvo telo bilo samo sredstvo za neciju dodatnu zaradu i da ne bi posluzilo svrsi • podrzao bi kad bi iza mene stali ljudi i mene podrzali u tome • Ne nemam poverenja ni u koga ,sem ako to drzava sam ne stane na put toj pojavi . • da samo pronaci ljude bez putera na glavi • Da, šta više želeo bih da budem u takvom telu • ako hocete da nesto neresite formirajte telo, treba zabranjivati rad i trajno uzimati licence. • Da, i bio bih volonter, pomogo bih svim snagama da se otera ovo zlo • Da, pod uslovom da i u tom telu ne budu članovi "preko veze" • da, ali da njegovim formiranjem ne bude uvecan broj admin. radnika u opstini • ima dosta "tela" i premalo dela • Ne bih imao poverenja u takvo telo. • zar bi time nesta postigli? •

8. Zašto?

... • Da se razvije svest o pojavi i utice na promenu ponasanja svih faktora u drustvu • da bi ovaj grad ziveo i gradjani u njega ulagali ovo je nekad bio divan grad a sada ??? • Zato sto je to jedan od nacina da se iskoreni korupcija. Unutrasnja kontrola, poligraf i ostali istrumenti. • Pa da bi se borili protiv korupcije na bilo koji nacin. Glupo pitanje • ali ovde svi cute i niko nista ne preduzima • Podržavam,ali po jako strogim kriterijumima, jer posle i tamo bi su stavili svoje ljude. tako bi ušuškali rezultate. Promovisanje prijave korupcije među građanima. Istraživanje svih prijave. Pomoć građanima, pravni pomoć. • zato jer jedino tako bi se doslo do ikakog reda • Zato sto je korupcija problem sa kojim se svi suocavamo i koji cesto pogadja najosetljivije grupe gradjana, medju kojima su siromasni, bolesni, stari i prava dece. • Podrzavam svaki korak na tom polju. • zakonodavci ne sprovode zakone • I oni bi bili korumpirani! • manje korupcije • zato sto se nadam da ce prekrsioce zakona odvoditi pred sudove, kaznjavati a samim tim i smanjiti korupciju! • zato sto u nasem gradu ko ima koga,ima i boga...dosta ! • Takva inicijativa ne moze da donese nista lose. • mozda bi se moglo nesto uciniti protiv korupcije..mada veoma malo verujem u to • da bi se bavilo korupcijom na nivou grada • krajnje je vreme da se krene sa pospremanjem • zato sto korupcija urusava drzavne institucije sto se odrazava na prava i socijalni polozaj gradjana • zato sto na lokalnom nivou najbolje poznaje i ljide i prilike na kojima pociva korupcija • oni ne mogu to da rese , po meni samo politicari bi mogli. • Zato što je potrebno uspostaviti nezavisan sistem kontrole. Sada kontrole nema, samo samovolje. Dalje, važno je edukovati građane koji bi umeli da koriste svoje pravo da zatraže javnost informacija. • zbog nade da ce obavljati posao kako treba i da ce biti manje korupcije • ako bi to telo bilo sastavljeno od predstavnika lok. samouprave • Zato što ne postoji struktura na lokalnom nivou koja se bavi tim problemom. • Korupcijqa je sistemska stvar. Imao institucija i institucija koje bi trebalo da se bore protiv korupcije, i sta se dogadja nista. Promena zakon i rad sudstva i tuzilastva i stvar bi se dovela u normalu. • Pa imao bi kome da se obratim. • Zato što je neophodno. • da bi korupcija bila smanjena i da bi svi zajedno bolje ziveli • ako se izaberu osobe kompromitovane bez obzira na funkciju onda je to bespotrebno gubljenje vremena • Radi iskorenjavanja • Iako verujem da bi i to telo bilo sastavljeno od politickih istomisljenika onih na vlasti, bar bi gradjani culi da tako nesto postoji, podnoslil bi prituzbe tom telu, pa bi vremenom pod pritiskom javnosti to telo mozda i zauzelo ulogu koja mu pripada. • Valjda bi korupcija prestala onda • zbog toga što je potrebno na lokalnom nivou organizovati borbu i ne treba očekivati da će republički organi i republička vlast nešto učiniti na polju korupcije koja je prisutna u malim lokalnim zajednicama kao i dostupnosti tih organa gradjanima • Iskorenjivanjem korupcije u vlasti koja nije izabrana od strane građana, naša opština bi mogla da krene napred. Pojavile bi se brojne mogućnosti za investiranje, zapošljavanje, rast privrede... • DOSTA JE BILO BEDE I LOPOLUK TREBA STOPIRATI ZAUVEK !!! • zbog borbe protiv korupcije • kontrolu i borbu direktno mora da realizuje grupa ljudi koji poznaju okolnosti i mehanizme korupcije • da bi se blize prislo problemu • da bi peckali,maltretirali korumpirane... • i tu bi biolo korupcije • Nema sverhe to trba da radi svako unutar svoje organizacije, ustanove i sl. pogledajte samo reviziju budzeta kako to radi drugo telo....smesno i jos povecava opsti utisak korupcije. • Zato sto je korupcija ne zakonita, i da svako ima podjednaka prava • Da bi prestala korupcija i da svi gradjani imaju jednaka prava i sansu da ostvare ta prava, bez obzira o kojoj je instituciji rec. Da ne dolaze u situaciju da razmisljaju koga poznaju da bi im izasao u susret vezano za problem koji imaju, a ne treba zaboraviti da mnogi od nas nemaju nikog koga poznaju i nisu u mogucnosti ni da rese svoje probleme, bilo koje prirode, pa samim tim i odustaju i gube nadu, a problem se ne moze i nece sam resiti. • zato sto je pro forme a ne bi se nista promenilo, zato ne podrzavam • Da bi svi gradjani bili ravnopravni • Formiranje tela je prebacivanje odgovornosti na drugoga • nemam dovoljno iskustva • Zato što je to jedini način da se izborimo sa korupcijom. Naravno, postavlja se važno pitanje: koji bi mehanizmi garantovali da članovi tog tela nisu i neće biti korumpirani i da će doista da rade svoj posao? • Takvo telo bi moglo da poslusi kao dobar primer i da bude podrska gradjanima da sami pocnu da se bore protiv korupcije •

9. Ko bi trebao da čini takvo telo?

Predstavnici lokalne samouprave - 4.18% (25)
Odbornici - 1.67% (10)
Nevladine organizacije koje se bave borbom protiv korupcije - 9.20% (55)
Nevladine organizacije ne zavisno čime se bave - 3.18% (19)
Stručnjaci za oblasti u kojima ima korupcije - 11.20% (67)
Predstavnici međunarodnih organizacija (EU, OEBS, Svetska banka, UNDP...) - 7.69% (46)
Predstavnici tela za borbu protiv korupcije (Agencija za borbu protiv korupcije, Savet za borbu protiv korupcije, Uprava za javne nabavke, Poverenik za informacije od javnog značaja ...) - 11.87% (71)
Građani - 10.20% (61)
Predstavnici verskih zajednica - 1.00% (6)
Predstavnici policije - 8.03% (48)
Predstavnici profesionalnih udruženja i komora - 5.18% (31)
Predstavnici udruženja privrednika i privrednih komora - 2.34% (14)
Novinari - 8.53% (51)
Građani koji su posvećeni borbi protiv korupcije - 13.38% (80)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 2.34% (14)
nisam z formiranje tela • Ne zanima me. • protiv takvog tela sam • ko god da bude bio nece vredeti • 3 • Nezavisni i POSTENI gradjani, ukoliko ih ima u zemlji Srbiji. • predstavnici politickih stranaka • opozicija • Nezavisna lica koja ce placati EU. Ni slucajno niko od navedenih, jer su svi u sprezi sa vlascu. • samo onaj ko striktno primenjuje zakon za sve i kazne • ne podrzavam • Niko jer su svi podlozni korupciji.Ovom drzavom vladaju stranke zarad licnih interesa. • Niko jer nema pomoci oko korupcije • Osim sto je gradjanin, treba da zna da se bori protiv korupcije, ali bice ubijen pre nego sto uspe •

10. Koje osobine treba da ima neko ko je član lokalnog tela za borbu protiv korupcije?

postenje • Ugled poštenje • postenje, nepristrasnost, solidna materijalna situacija , • Nisam z formiranje tela • odgovornost, nepodmitljivost, azurnost, transparentnost i otvorenost • obrazovan,posten • Integritet, poštenje i stručnost. • visoka moralna načela, analitičnost, upornosti • Postenje da i sam ne bude korumpiran • moral • Posto je jako tesko predvideti kriterijume po kojima bi se neko oznacio kao "nezavistan", to bi, za pocetak, morao da bude neko ko se bavi borbom protiv korupcije ili slicnim aktivnostima. • da je nezavisan od politike,odnosno da nema nacina na koji bi ga politicari ucenjivali • Veliku platu koja nije osobina ali bi obezbedila nepodmitljivost. Visoki moral, cast, obraz. • da je otporan na korupciju jer ima lagodan ivot pa ga novac ne interesuje • Hrabar, pravedan , pronicljiv, strpljiv i odlucan da se gradjanima a narocito deci vrati vera u normalne sisteme vrednosti ! • jak karakter da ne bude i sam korumpiran i cvrsti volju jer je to dug i tesko izleciv proces • DA NIJE STARIJI OD 55 A NI MLAĐI OD 35 GODINA,ŠKOLOVAN I INFORMISAN,DA NIJE STRANAČKI NASTROJEN,I DA NIJE BIZNISMEN... • Hrabrost i dokazanu etičnost • da je nepotkupljiv • odgovornost, istrajnost, solidarnost... • Samo jednu.. Postenje. • Treba da bude posten i odgovoran covek, svestan pozicije na kojoj se nalazi. • Kredibilitet • Castan, posten i pomalo hrabar • Covek koji uziva poverenje sugradjana, dosledan, principijelan • postenje,iskrenost... • Treba da ima odgovarajuće kvalifikacije, da dobro poznaje zakon i ostale propise i da ne popušta pod pritiskom i da bude pravičan. • Materijalno obeybedjen. • Trebao bi biti posten , zeljan pravde ! To bi trebala biti osoba koja istinski zna , koja je na svojoj kozi osjetila moc korupcije i koja ne bi zeljela da se i drugima to isto dogodi ! • Da je visoko obrazovan , da ima dobru platu i da je situiran i nezavistan po pitanju finasija . Da nije zavistan od istih ljudi koje bi trebao da kontroliše , da je van stranačka ličnost i po mogućnosti čovek koji nije iz Srbije ( takav bi pravedno i temeljno ispitao sve o korupciji , jer nebi bio u rodbinskim vezama sa nikim ) • visoko obrazovanje,cistu proslost,minimalno prosecnu inteligenciju,da je prosao psiholosko testiranje • Da u svakom trenutku može da dokaže poreklo imovine (ukoliko odstupa od standarda) da je uzoran porodičan čovek ili žena, da nije krivično kažnjavan, da nije prekšajno kažnjavan za kršenje javnog reda i mira, da ga okruženje u kojem živi ceni i poštuje, da je NEPODMITLJIV, da je ODLUČAN I HRABAR da se PRIHVATI ZADATAKA, da ima SMISLA I ZNANJA u odredjenim oblastima-MINIMUM SREDNJA ŠKOLA, i t.d. • da ne bude korumpirano • nadljudske • da svojimn radom i nacinom zivota koji treba biti bez bilo kakvih moralnih sumnji u cestitost i valjanost svega prethodnog kako u privatnom tako i u radnom smislu sa velikim dijapazonom istinoljubivosti cestitosti i znanjem koga moze da upotpuni sa svojim strucnim saradnikom u cilju istog posla obavljanaj • Poštenje, stručnost, hrabrost... • Да је материјано обезбеђен захваљујући успешности у својој професији, и минимално подложан могућности уцене. • Nekompromitovan, hrabar, pametan, lud • da je čistog obraza • savestan,pošten,nepodmitljiv,realan • Treba da bude posten i odgovaran covek, svestan funkcije na kojoj se nalazi. • Poznavanje zakona, otvorenost, hrabrost tj. odsustvo straha, obavestenost, pristupacnost, komunikativnost i...da, po mogucstvu - nije pripadnik ni jedne politicke partije, gradjanski osvescen, bez licemerja, ljubazan... Da nema krivicnu prijavu i da nije osudjivan, bilo bi logicno. No, bas "u tom grmu lezi zec" - kod nas je nemaju oni koji bi trebalo da je imaju, sudi se sporo (ili nikako) onima koji treba odavno da odgovataju. • obrazovanje, autoritet, poštenje i da je situiran i čovek zrelih godina. • Posvecen, moralan, sa razvijenim osecajem za odgovornost i zastitu javnog interesa, neko ko veruje da sistem moze da funkcionise... • Iskrenost • nema takvih ovde • visok moral,shvatanje odgovornosti, • posten • Odlucnost • moral.znanje • Fakultetsko obrazovanje, neformalno obrazovanje iz oblasti borbe protiv korupcije, da nije član političke parije, da nije krivično gonjen zbog primanja i davanja mita •

11. Čime bi trebalo da se bavi antikorupcijsko telo na nivou lokalne samouprave?

Analiza stanja korupcije - 7.66% (60)
Analiza uspeha borbe protiv korupcije - 5.49% (43)
Predlaganje mera borbe protiv korupcije - 9.83% (77)
Sprovođenje istraga u slučajevima sumnje na korupciju - 12.13% (95)
Unapređenje primene antikorupcijskih zakona - 10.47% (82)
Stvaranje ambijneta za borbu protiv korupcije - 9.83% (77)
Zaštita i podrška građanima koji su žrtve korupcije - 12.77% (100)
Povećanje učešća građana u borbi protiv korupcije - 11.49% (90)
Edukacija - 9.32% (73)
Medijske kampanje - 9.45% (74)
Nesto drugo - 1.53% (12)
prikupljanjem podataka o slucajevima korupcije • Заштитом корумпираних • socijalnim radom na terenu • Uvedite smrtnu kaznu za svaki oblik korupcije i nece vam trebati to telo • tajnim glasanjem prikupiti zalbe gradjana • ? • podnosenje krivicnih prijava • *obrazovanje gradjana o borbi protiv korupcije • Zaštita i podrška građanima koji prosleđuju informacije o eventualnoj korupciji • da preispituje rad svojih službenika od gore do vrha • upravo sa svim gore navedenim • nisam za formiranje tela •

12. Ko bi trebao da bude obuhvaćen merama, odnosno na koga bi trebalo da se odnose mere?

Gradonačelnik - 7.82% (59)
Predsednik skupštine - 7.96% (60)
Odbornici - 6.23% (47)
Lokalna samouprava kao skup organa - 9.28% (70)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.48% (79)
Lokalni mediji - 4.11% (31)
Privatna preduzeća - 4.11% (31)
Nevladine organizacije - 2.92% (22)
Verske zajednice - 2.12% (16)
Građani - 2.92% (22)
Sudstvo - 8.75% (66)
Tužilaštvo - 7.43% (56)
Političke stranke koje su na vlasti - 9.68% (73)
Političke stranke koje su u opoziciji - 5.04% (38)
Sve navedene - 9.42% (71)
Nikoga - 0.13% (1)
Nekog drugog, koga? - 0%
Nesto drugo - 1.59% (12)
Tadica • na sve navedene subjekte • Niko ne sme da bude izuzet, od običnog građanina, do najvišeg funkcionera! • zdravstvo • nisam za formiranje tela • na sve • zdravstveni radnici.... • pitanje je nejasno koncipirano • svako ko je u mogućnosti da vrši zloupotrbu u radu • na sve one koji su korumpirani i sve one koji ucestvuju u davanju i uzimanju mita. • 4 • ne mere, krivicna odgovornost! •

13. Lokalni plan za borbu protiv korupcije se sastoji od mera. Koje od navedenih mera bi doprinele borbi protiv korupcije na lokalnom nivou?

Formiranje baze infomacija lokalnim fukcionerima i službenicima o imovnom stanju, članstvu u političkim stranaka, povezanim licima:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 25.48% (40)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 25.48% (40)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.48% (40)
Malo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 17.20% (27)
Nemam stav - 5.10% (8)

Izrada godišnjeg izveštaja o stanju korupcije i sprovedene borbe protiv korupcije u Vašem gradu/opštini:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 19.75% (31)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.75% (42)
Malo bi smanjilo korupciju - 33.12% (52)
Malo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 14.65% (23)
Nemam stav - 3.82% (6)

Godišnja nagrada za borbu protiv korupcije koju bi dobijali građani, novinari, organi lokalne samouprave i pripadici profesija za doprinos borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.29% (35)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.75% (42)
Malo bi smanjilo korupciju - 30.57% (48)
Malo bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 14.65% (23)
Nemam stav - 2.55% (4)

Zaštita prava i podrška građanima, funkcionerima i službenicima koji prijave slučaj korupcije :
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 38.22% (60)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 32.48% (51)
Malo bi smanjilo korupciju - 18.47% (29)
Malo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 7.01% (11)
Nemam stav - 1.91% (3)

Provera morala i spremnosti da fukcioneri i službenici učestvuju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.29% (35)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 31.21% (49)
Malo bi smanjilo korupciju - 21.66% (34)
Malo bi povećalo korupciju - 1.91% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 13.38% (21)
Nemam stav - 7.64% (12)

Uvođenje antikorupcijskog kodeksa funkcionera i službenika koji bi imao zadatak da sprecava i sankcioniše korupciju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.57% (37)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 28.66% (45)
Malo bi smanjilo korupciju - 22.93% (36)
Malo bi povećalo korupciju - 3.18% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Ne bi bilo promene - 15.29% (24)
Nemam stav - 5.10% (8)

Postojanje TV emisije u kojoj bi se raspravili i rešili slučajevi korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 15.92% (25)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 35.03% (55)
Malo bi smanjilo korupciju - 31.21% (49)
Malo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.91% (3)
Ne bi bilo promene - 10.19% (16)
Nemam stav - 4.46% (7)

Uspostavljenje edukacije lokalnih funkcionera i službenika o korupciji i borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 12.10% (19)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 19.75% (31)
Malo bi smanjilo korupciju - 29.30% (46)
Malo bi povećalo korupciju - 3.18% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.91% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Ne bi bilo promene - 25.48% (40)
Nemam stav - 7.01% (11)

Analiza faktora korupcije u organima lokalne samouprave:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 14.01% (22)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.84% (39)
Malo bi smanjilo korupciju - 26.75% (42)
Malo bi povećalo korupciju - 2.55% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.91% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Ne bi bilo promene - 18.47% (29)
Nemam stav - 10.19% (16)

Praćenje kako mediji izveštavaju o korupciji i edukacija za medije kako da pomognu u borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 16.56% (26)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 21.66% (34)
Malo bi smanjilo korupciju - 31.85% (50)
Malo bi povećalo korupciju - 3.82% (6)
Mnogo bi povećalo korupciju - 2.55% (4)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 15.29% (24)
Nemam stav - 7.64% (12)

Javno prikazivanje trošenja budžeta grada/opštine najmanje četri puta godišnje:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 34.39% (54)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 29.30% (46)
Malo bi smanjilo korupciju - 21.02% (33)
Malo bi povećalo korupciju - 1.91% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Ne bi bilo promene - 8.92% (14)
Nemam stav - 2.55% (4)

Pristutvo građana na sastancima upravih i nadzornih tela/odbora javnih ustanova i preduzeća:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.93% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.20% (38)
Malo bi smanjilo korupciju - 26.11% (41)
Malo bi povećalo korupciju - 2.55% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 3.18% (5)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 14.01% (22)
Nemam stav - 6.37% (10)

Skidanje partijskih, reklamnih i verskih obeležija iz javnih ustanova:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 17.20% (27)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 20.38% (32)
Malo bi smanjilo korupciju - 19.11% (30)
Malo bi povećalo korupciju - 2.55% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Ne bi bilo promene - 26.11% (41)
Nemam stav - 12.10% (19)

Učešće građana i stručne javnosti u pravljenju budžeta grada/opštine:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.93% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.84% (39)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.48% (40)
Malo bi povećalo korupciju - 3.18% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.91% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Ne bi bilo promene - 12.74% (20)
Nemam stav - 7.64% (12)

Kontrola izvršenja javnih nabavki od strane tela koje bi se na lokalnom nivou borilo protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 31.85% (50)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 35.03% (55)
Malo bi smanjilo korupciju - 15.92% (25)
Malo bi povećalo korupciju - 5.10% (8)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Ne bi bilo promene - 6.37% (10)
Nemam stav - 3.18% (5)

Analiza novozaposlenih u organima i ustanova lokalne samouprave kada je u pitanju spremnost i rizik od korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 24.84% (39)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 33.12% (52)
Malo bi smanjilo korupciju - 20.38% (32)
Malo bi povećalo korupciju - 4.46% (7)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 8.92% (14)
Nemam stav - 7.01% (11)

Dostavljanje informacija o obimu aktivnosti političkih stranaka lokalnom antikorupcijskom telu:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 25.48% (40)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.11% (41)
Malo bi smanjilo korupciju - 24.84% (39)
Malo bi povećalo korupciju - 2.55% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 14.01% (22)
Nemam stav - 6.37% (10)

14. Da li imate i koji predlog za borbu protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

ne • nemam • ... • Kontrola • Savet z aborbu protiv korupcije, javnost u radu, zaposljavanje kvalifikovin (skolovanih) osoba na odredjeno radno mesto... • da se oformi kancelarija koju ce opstina da finansira gde gradjani mogu da se jave svojim dolaskom ili telefonskim pozivom pri cemu bi se napravila provera navedenog jer bi izneli svoj slucaj. • Većinski izborni sistem kao preduslov za borbu protiv korupcije. • simulacija laznih korupcijskih ponuda od strane policije • Dirketno biranje lica za sprovođenje zakona, slično kao u SAD. Izabrane sudije, tužioci, šerifi, gradonačelnici i "guverneri" (tj. načelnici okruga). Drakonske kazne za izabrana lica koja ne sprovode ili krše zakone. Veća autonomija lokalnih zajednica u sprovođenju svih zakona i propisa. • imam jer godinama zivim u Austriji i zelim da ovom gradu pomognem • Diskvalifikacija korumpiranih • formiranje nezavisnog tela koje bi odlučivalo o zapošljenju novih radnika • manje priče više rada • Uglavnom ste sve naveli, mozda besplatan broj na koji bi gradjani mogli da prijave da im je neko trazio mito, ili nudio i sl. • Trebalo bi da imamo jednu organizaciju koja se bavi borbom protiv korupcije, a clanovi bi trebalai biti ne samo policija , nego i obicni gradjani .. Posebno bi se trebali ukljuciti mladi , jer na njima svijet ostaje ! • Nazalost, ne bi bilo svrsi shodno • Strozije zakonske kazne koje bi se zapravo i primenjivale. • Ефикаснији рад судова, тужилаштва и полиције. • da se nekako tajno ispita sta je radjeno u predhodnih 10 godina u opstini • formiranje antikorupciskog tela koje ce MOMENTALNO reagovati na prijave i prituzbe gradjana. • Mislim da je do sada dovoljno učinjeno oko antikorpucijskog tela na nivou cele države. Ostaje samo da to profunkcioniše. Trebalo bi da se borba vodi na svim nivoima i po istim pravilima a ne da svaka bude posebna u odnosu na grad ili lokalnu samoupravu. • nemam stav • flekibilnija pravila upotrebe sredstava iz budgeta, mogucnost prijave i zastita onih koji prijave, izmene zakona o javnim nabavkama i njihova bolja primena i kontrola, • Javno prikazivanje imovinskog stanja svih lokalnih funkcionera, kao i njihove bliže i dalje familije. • Da. Centralizovati javne nabavke na nivou lokalne smaouprave i sprovoditi striktnu kontrolu nad radom Agencije za javne nabavke. • javno objavljivanje svih podataka u vezi sa privatizacijama,stecajnim postupcima,potpisivanje ugovora sa invenstitorima na teritoriji grada,rada biroa za zaposljavanje... • Uvodjenje antikorupcijskog tela u dom zdavlja, na primer, gde bi gradjanin, ukoliko mu odredjeni lekar zatrazi mito, mogao direktno da se obrati antikorupcijskom telu, koje bi momentalno sankcionisalo lekara koji je trazio mito. • Smeniti i njih i one koji im daju podrsku u pokrajini i republici. • UZALUDAN JE SVAKI PREDLOG U GRADU ILI ZEMLJI. • Nema, situacija beznadežna. • POŠTOVANJE I DOSLEDNO SPROVOĐENJE ZAKONA!!! • da se ukine jedno stranacko propagiranje • Ako se krene u borbu protiv korupcije, da se ne odustaje dok se ona ne svede na najmanju mogucu meru. • Kazna za korupciju,zatvorska • zajednickim snagama i ako ucestvuju svi • Agencija za borbu protiv kriminala i korupcije treba da se bavi time i da iskoreni svako kako javno tako i privatno preduzece • Da se izaberu ljudi koji ce se boriti protiv korupcije od strane gradjana a ne politickih stranaka i vlade.Da to budu novi ljudi i da nisu u nikakvoj politickoj stranci tj neutralni. • vece plate zaposlenima • kazne zatvora i rad u rudnicima neplacen • Sve ste naveli samo da se primeni....l • Otvaranje kancelarije u gradu-opstini u kojoj zivim • Analizom mojih odgovora moze se doci do pretpostavke za predlog. Licno smatram da lokalna javna biblioteka moze mnogo toga da pruzi prilikom pomoci u borbi protiv korupcije, jer je, po prirodi posla - najotvorenija za informacije korisnicima i upucivanjem gradjana na zakone i izvore informacija, moze da doprinese ovoj borbi u tzv. tranzicionom periodu, kada je korupcija najrasprostranjenija. Samim tim, kao i mnogim drugim (slicnim) aktivnostima, ucestvuje u podizanju svesti gradjana. • Organizacija antikorupcijskog veća i najstrožije kazne za one koji nude i primaju mito. • de se svi konkursi sprovode transparentno,da telo za borbu protiv korupcije zaista radi svoj posao,da mediji budu ukljuceni u sve nepravilnosti i da one budu sankcionisane • uspostavljanje tela i visoka kontrola • zaposlite mene • Ovo je pomalo nejasno formulisano pitanje. • Uporediti imovinu lokalnih funkcionera pre i posle mandata na koji su izabrani • hitno formiranje tima za pravljnje akcionog plana i delovanje protiv korupcije na lokalnom nivou • Stroge novcane i zatvorske kazne i zabrana rukovodjenja u drzavnim i opstinskim organima do kraja zivota • Procesuirati ono što tužioci i DB već drže u fiokama ,bar iz domena visoke korupcije,kako po iznosu,tako i po statusu korumpiranih,pre svih,bivši i sadašnji ministri • ne plaćati... • prethodno navedeno je dovoljno • Prvo bi trebalo organizovati neku vrstu informativnog sastanka-tribine,gde bi građanima i zainteresovanim stranama bile predočene mere i projekti za borbu protiv korupcije,trebalo bi izvršiti razmenu informacija i omogućiti ljudima koji su znaju za slučajeve korupcije da o tome javno kažu,a zatim predložiti mere za osnivanje antikorupcijskog tela na teritoriji opštine,i uz medijsku podršku i kampanje promovisati njegov rad. •

15. Vi živite u?

Zrenjaninu - 13.38% (21)
Kragujevcu - 5.10% (8)
Požegi - 1.91% (3)
Nišu - 10.83% (17)
Nekom drugom gradu/opštini, molimo Vas upišite! - 0%
Nesto drugo - 68.79% (108)
Beogradu • BEOGRAD • Kikindi • novi sad • Vrscu • Novom Sadu • Nova Pazova • Vranje • Leskovcu • Subotica • pancevu • Kikinda • Bujanovcu • Novom Pazaru • Krusevcu • zemun • Valjevo • Kraljevo. • Mladenovac • ruma • Bačkoj Palanci • Novi Beograd • Nova Varos • beogradu smrdigradu • Inđija • Blacu • Kovacica • cacak • smederevska palanka • paracinu • kraljevu • Obrenovcu • Pancevo • leskovac • jagodina • opstina Gadzin Han • Opština Centar Sarajevo • glavnom gradu • SO ŽABALJ - GOSPODJINCI • Bačka Palanka • ODŽACI • U Beogradu • Zivim od nedavno u Ralji (Sopot), a radim u Americu (Mladenovac) • Cuprija • / • opština Mali Iđoš • Sečanj • Pula • Смедерево • Cukarica Beograd • sremska mitrovica • Malom Idosu • Sremskoj Mitrovici • dimitrovgrad • Kruševac • Beograd/Palilula • Kraljevu • Indjija • Bečej • Subotici • Somboru • Životarim u opštini Krupanj. • Arandjelovcu •

16. Vaš pol?

Muški - 50.96% (80)
Ženski - 49.04% (77)

17. Koliko godina imate?

Do 18 godina - 0%
od 18 do 25 godina - 19.11% (30)
Od 26 do 35 godina - 33.76% (53)
Od 36 do 55 godina - 39.49% (62)
Preko 55 godina - 7.64% (12)

18. Vaše obrazovanje?

Osnovna škola - 0.64% (1)
Srednja škola - 27.39% (43)
Viša škola - 12.74% (20)
Fakultet - 46.50% (73)
Učenik - 0.64% (1)
Studnet - 8.28% (13)
Nesto drugo - 3.82% (6)
Magistratura • Magistar • Magistar filoloskih nauka • dve srednje skole • magistar umetnosti •

19. Vi ste?

Zaposleni u državnom sektoru - 22.29% (35)
Zaposleni u privatizovanom preduzeću - 8.28% (13)
Zaposleni u neprivatizovanom preduzeću - 0.64% (1)
Zaposleni u privatnom preduzeću - 3.82% (6)
Zaposleni u NVO - 4.46% (7)
Preduzetnik sa 20 i manje zaposlenih - 5.10% (8)
Preduzetnik sa 50 i manje zaposlenih - 0.64% (1)
Preduzetnik sa 100 i manje zaposlenih - 0%
Preduzetnik sa 100 i više zaposlenih - 0%
Samozaposlen - 7.64% (12)
Nezaposlen manje od 6 meseci - 3.82% (6)
Nezaposlen duže od 6 meseci - 16.56% (26)
U procesu obrazovanja - 12.10% (19)
Penzioner - 5.10% (8)
Domaćica - 0.64% (1)
Nesto drugo - 8.92% (14)
student • Vaspitac pripravnik na odredjeno do godinu dana, i honorarni anketar za vise marketinskih agencija. • Volonterski rad u NVO. • Stdent • U RADNOM SPORU! • Zaposlena kao honorarni saradnik • Ivica Dacic • advokat • Zaposlena u medjunarodon organizaciji • Nezaposlena,radila na crno da bi prezivela, drugi izbor nije postojao, mnogo molbi zavrsilo u korpi. • / • likvidacioni upravnik • - •

20. Koliko generacija, uključujući i Vas živi, odnosno je živelo u ovom gradu/opštini?

3 (41)5 (23)4 (20)2 (17)10 (17)1 (16)6 (12)7 (6)8 (4) • 9 •

Komentari (0)

Slične ankete

ANKETA: BORCI PROTIV KORUPCIJE U 2020. GODINI U REPUBLICI SRBIJI?

(Onlineistrazivanja) Tekuću 2020. godinu obeležila je pandemija virusa COVID19. U ovom periodu uz postojeće, globalno ali i lokalno, javili su se novi, brojni slučajevi koru

Dijalogom do promena na lokalnom nivou

(Onlineistrazivanja) Poštovani/a, pred Vama se nalazi anketa koju sprovodi udruženje građana Dijalog iz Valjeva. Vašim odgovorima na postavljena pitanja doprinosite da utvrd

Tvoj stav o protestima u Beogradu

(Onlineistrazivanja) Da li ste učestvovali u protestima u Beogradu? Da, 8.decembra Da, 15. decembra Da, i 8. i 15.decembra Ni 8. i 15.decembra, ali nameravam da učestvujem u

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Danas je Međunarodni Dan borbe protiv korupcije, pa želimo da Vas pitamo u kojoj fazi se nalazi borba protiv korupcije u Srbiji? Koja od naved

Anketa o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je napadnuta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije? Da, ali ne verujem da je se to desilo Da, i verujem da je s

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

Sukob Mitrović - Đilas!

(Zoran) Dva uticajna aktera u oblasti medijske industrije su u sukobu. Kakvo je tvoje mišljenje i predviđanje? Molimo Vas da ocenite: Željka Mitrovića kao ličnost Željka Mitr

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove

Uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u Srbiji

(Partneri) Poštovаne koleginice i kolege, Organizacije Pаrtneri zа demokrаtske promene Srbijа i Pravni skener, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kance

Nova stranka, nova šansa?

(USER16114) Molimo Vas da sa ove liste izabere TRI glavna prioriteta vladavina prava; poštovanje ljudskih prava i sloboda, nezavisnih od verske, rasne i nacionalne pripadnos

Anketa o hapšenju Miškovića

(Onlineistrazivanja) Da li ste upoznati sa slučajevima za koje se sumnjiči Miroslav Mišković? Slučaj Deltareal Slučaj Nibnes Slučaj Luka Beograd Slučaj C market Da Delimično

Srpsko-hrvatsko ...metanje

(Zoran) Na koji način se informišete o stanju u Srbiji? Živim u Srbiji Iz medija Od članova porodice Od prijatelja Od poslovnih partnera/kolega Neposredno, bio sam u Srbiji u

EU, Srbija i borba protiv korupcije!

(Onlineistrazivanja) Šta je za Vas korupcije? Davanje i uzimanje mita Pristranost i protekcija Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera Zloupotreba položaja u javnom se

Kandidatura, da ili ne ?

(Onlineistrazivanja) Da li Srbija? Zaslužuje i treba da dobije status kandidata za EU Zaslužuje, ali ne treba da dobije stat