istraživanje - deliberacija - medijacija

English Srpski

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije (157)

Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Instituta za održive zajednice (ISC), u okviru programa Javno zagovaranje u praksi sa partnerskim organizacijama: Zrenjaninski edukativni centar (Zrenjanin), Sretenje (Požega), Nepušački edukativni centar (Kragujevac) i Centar za ljudska prava (Niš). Cilj projekta je uspostavljanje efikasnog mehanizma za borbu protiv korupcije na nivou gradova i opština u Srbiji. Koristimo priliku da Vas pozovemo da popunjvanjem ove ankete izrazite svoje stavove o stanju i perspektivama borbe protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije, kao i o preloženom sadržaju Lokalnog plana za borbu protiv korupcije. Takođe, ova anketa Vam daje priliku da iznesete svoje sugestije i predloge i tako doprinesete kvalitetu dokumenta. Sve autore čiji predlozi budu uneti u Lokalni plan borbe protiv korupcije BIRODI će navesti kao saradnike na projektu. Molimo sve učesnike ankete da je slobodno distribuiraju. Svi podaci i stavovi izneti u anketu biće poznati samo autorima istraživanja. Hvala Vam unapred za izdvojeno vreme, koje predstavlja Vaš doprinos borbe protiv korupciji Srdačan pozdrav, BIRODI

Ključne reči: korupcija decentralizacija,gradovi,Srbija,civilno društvo,građani,borba protiv korupcije,

1. Šta je, pre svega, za Vas korupcija?

Izaberit NAJVIŠE TRI odgovora

Davanje mita - 7.68% (43)
Pristranost i protekcija - 7.86% (44)
Uzimanje mita - 14.11% (79)
Sukob interesa kod državnih i loklanih funkcionera - 5.18% (29)
Zloupotreba položaja u javnom (republika, pokrajina, lokalna samuprava) sektoru - 17.68% (99)
Zloupotreba položaja u privatni sektoru - 4.64% (26)
Kršenje zakona - 11.07% (62)
Iznuda novca od strane nekoga ko radi u državnom sektoru - 6.07% (34)
Trgovina uticajem/moći koju pojedinac ima - 13.04% (73)
Nanošenje nepravde - 5.71% (32)
Uskraćivanje prava - 6.43% (36)
Nesto drugo - 0.54% (3)
način idavanje u zakup državnih zemljišta opš. funkcionerima, kupoprodaja firme opšt.odbornike • 0 • Kvarenje: svaki oblik nepoštovanja/zloupotrebe propisanog postupka u delu ili u celini. •

2. Ocenom od 1 - nema uopšte do 7 ima puno ocenite u kojoj meri je prisutna korupcija u Vašem gradu/opštini kod?

Gradonačelnika:
1 - 7.64% (12)
2 - 1.91% (3)
3 - 3.82% (6)
4 - 8.92% (14)
5 - 8.28% (13)
6 - 10.83% (17)
7 - 24.84% (39)
Ne mogu da ocenim - 30.57% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.18% (5)

Predsednika skupština grada:
1 - 6.37% (10)
2 - 5.10% (8)
3 - 3.18% (5)
4 - 8.28% (13)
5 - 10.83% (17)
6 - 6.37% (10)
7 - 26.11% (41)
Ne mogu da ocenim - 30.57% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.18% (5)

Odbornika:
1 - 5.10% (8)
2 - 1.27% (2)
3 - 10.19% (16)
4 - 10.83% (17)
5 - 13.38% (21)
6 - 10.19% (16)
7 - 22.29% (35)
Ne mogu da ocenim - 26.75% (42)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Članova gradskog/opštinskog veća:
1 - 3.82% (6)
2 - 2.55% (4)
3 - 7.64% (12)
4 - 7.64% (12)
5 - 14.01% (22)
6 - 14.01% (22)
7 - 24.20% (38)
Ne mogu da ocenim - 26.11% (41)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Gradskih/opštinskih službenika:
1 - 3.18% (5)
2 - 2.55% (4)
3 - 7.01% (11)
4 - 12.74% (20)
5 - 12.74% (20)
6 - 12.10% (19)
7 - 34.39% (54)
Ne mogu da ocenim - 15.29% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Direktora preduzeća čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.82% (6)
2 - 1.91% (3)
3 - 5.10% (8)
4 - 9.55% (15)
5 - 11.46% (18)
6 - 12.10% (19)
7 - 41.40% (65)
Ne mogu da ocenim - 14.01% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.64% (1)

Direktora ustanova čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.82% (6)
2 - 1.91% (3)
3 - 7.01% (11)
4 - 8.28% (13)
5 - 12.10% (19)
6 - 14.01% (22)
7 - 37.58% (59)
Ne mogu da ocenim - 14.65% (23)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.64% (1)

Zaposlenih u preduzećima čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 2.55% (4)
2 - 7.01% (11)
3 - 13.38% (21)
4 - 10.19% (16)
5 - 9.55% (15)
6 - 12.74% (20)
7 - 29.30% (46)
Ne mogu da ocenim - 14.65% (23)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.64% (1)

Zaposlenih u ustanovama čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 3.82% (6)
2 - 7.01% (11)
3 - 12.10% (19)
4 - 12.74% (20)
5 - 10.19% (16)
6 - 11.46% (18)
7 - 29.94% (47)
Ne mogu da ocenim - 12.10% (19)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.64% (1)

Predsednika mesne zajednice:
1 - 6.37% (10)
2 - 7.01% (11)
3 - 10.83% (17)
4 - 15.92% (25)
5 - 8.28% (13)
6 - 8.92% (14)
7 - 20.38% (32)
Ne mogu da ocenim - 17.83% (28)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.46% (7)

Inspekcijske službe:
1 - 2.55% (4)
2 - 3.18% (5)
3 - 3.18% (5)
4 - 7.64% (12)
5 - 10.19% (16)
6 - 12.74% (20)
7 - 44.59% (70)
Ne mogu da ocenim - 15.29% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.64% (1)

Političkih stranka koje su na vlasti u gradu/opštini:
1 - 3.82% (6)
2 - 0.64% (1)
3 - 5.10% (8)
4 - 3.82% (6)
5 - 4.46% (7)
6 - 10.83% (17)
7 - 52.23% (82)
Ne mogu da ocenim - 17.83% (28)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.27% (2)

Političkih strankakoje su u opoziciji gradu/opštini:
1 - 5.10% (8)
2 - 6.37% (10)
3 - 7.01% (11)
4 - 10.83% (17)
5 - 7.01% (11)
6 - 13.38% (21)
7 - 33.12% (52)
Ne mogu da ocenim - 15.92% (25)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.27% (2)

Sudija opštinskog suda:
1 - 3.18% (5)
2 - 1.91% (3)
3 - 8.28% (13)
4 - 8.92% (14)
5 - 7.64% (12)
6 - 9.55% (15)
7 - 24.84% (39)
Ne mogu da ocenim - 30.57% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.10% (8)

Sudija okružnog suda:
1 - 3.18% (5)
2 - 3.18% (5)
3 - 5.73% (9)
4 - 8.92% (14)
5 - 9.55% (15)
6 - 8.92% (14)
7 - 22.29% (35)
Ne mogu da ocenim - 31.21% (49)
Nemamo to u gradu/opštini - 7.01% (11)

Tužilaca opštinskog tužilaštva:
1 - 3.82% (6)
2 - 3.82% (6)
3 - 8.28% (13)
4 - 8.28% (13)
5 - 12.74% (20)
6 - 6.37% (10)
7 - 19.11% (30)
Ne mogu da ocenim - 33.12% (52)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.46% (7)

Tužilaca okružnog tužilašta:
1 - 2.55% (4)
2 - 3.82% (6)
3 - 8.92% (14)
4 - 7.01% (11)
5 - 8.92% (14)
6 - 9.55% (15)
7 - 21.02% (33)
Ne mogu da ocenim - 31.21% (49)
Nemamo to u gradu/opštini - 7.01% (11)

Policijske uprave:
1 - 4.46% (7)
2 - 3.18% (5)
3 - 5.10% (8)
4 - 9.55% (15)
5 - 14.65% (23)
6 - 12.74% (20)
7 - 28.66% (45)
Ne mogu da ocenim - 20.38% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.27% (2)

Lokalnih medija koji su u vlasništvu lokalne samouprave:
1 - 4.46% (7)
2 - 5.73% (9)
3 - 3.18% (5)
4 - 6.37% (10)
5 - 12.10% (19)
6 - 12.10% (19)
7 - 28.03% (44)
Ne mogu da ocenim - 20.38% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 7.64% (12)

Lokalnih medija koji su u privatnom vlasništvu:
1 - 3.82% (6)
2 - 10.83% (17)
3 - 8.28% (13)
4 - 9.55% (15)
5 - 12.74% (20)
6 - 10.19% (16)
7 - 22.93% (36)
Ne mogu da ocenim - 17.20% (27)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.46% (7)

Verske zajednica kojoj pripadate:
1 - 12.74% (20)
2 - 10.83% (17)
3 - 7.64% (12)
4 - 7.64% (12)
5 - 6.37% (10)
6 - 9.55% (15)
7 - 14.65% (23)
Ne mogu da ocenim - 27.39% (43)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.18% (5)

Vrtića:
1 - 7.64% (12)
2 - 7.64% (12)
3 - 13.38% (21)
4 - 10.83% (17)
5 - 8.92% (14)
6 - 8.92% (14)
7 - 19.75% (31)
Ne mogu da ocenim - 21.02% (33)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.91% (3)

Domova zdravlja:
1 - 5.10% (8)
2 - 2.55% (4)
3 - 5.73% (9)
4 - 8.92% (14)
5 - 16.56% (26)
6 - 13.38% (21)
7 - 33.12% (52)
Ne mogu da ocenim - 13.38% (21)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.27% (2)

Bolnica:
1 - 2.55% (4)
2 - 1.91% (3)
3 - 3.82% (6)
4 - 8.28% (13)
5 - 13.38% (21)
6 - 15.29% (24)
7 - 33.76% (53)
Ne mogu da ocenim - 15.92% (25)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.10% (8)

Škola:
1 - 3.18% (5)
2 - 6.37% (10)
3 - 7.01% (11)
4 - 12.10% (19)
5 - 14.65% (23)
6 - 13.38% (21)
7 - 24.84% (39)
Ne mogu da ocenim - 16.56% (26)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.91% (3)

Fakulteta:
1 - 2.55% (4)
2 - 1.91% (3)
3 - 2.55% (4)
4 - 10.83% (17)
5 - 12.10% (19)
6 - 11.46% (18)
7 - 28.03% (44)
Ne mogu da ocenim - 20.38% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 10.19% (16)

Službe za katastar nepokretnosti:
1 - 4.46% (7)
2 - 3.82% (6)
3 - 6.37% (10)
4 - 12.10% (19)
5 - 11.46% (18)
6 - 10.83% (17)
7 - 22.29% (35)
Ne mogu da ocenim - 25.48% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.18% (5)

Sindikata:
1 - 3.82% (6)
2 - 3.18% (5)
3 - 6.37% (10)
4 - 9.55% (15)
5 - 8.92% (14)
6 - 7.64% (12)
7 - 27.39% (43)
Ne mogu da ocenim - 29.94% (47)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.18% (5)

Nevladinih organizacijama:
1 - 5.10% (8)
2 - 14.01% (22)
3 - 6.37% (10)
4 - 8.28% (13)
5 - 9.55% (15)
6 - 6.37% (10)
7 - 17.83% (28)
Ne mogu da ocenim - 28.03% (44)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.46% (7)

Sportskih klubova :
1 - 4.46% (7)
2 - 3.82% (6)
3 - 5.10% (8)
4 - 7.01% (11)
5 - 12.74% (20)
6 - 12.10% (19)
7 - 31.21% (49)
Ne mogu da ocenim - 21.02% (33)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.55% (4)

Kulturnih institucija:
1 - 7.01% (11)
2 - 9.55% (15)
3 - 11.46% (18)
4 - 14.65% (23)
5 - 8.28% (13)
6 - 8.28% (13)
7 - 12.74% (20)
Ne mogu da ocenim - 26.11% (41)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.91% (3)

Vlasnika kapitala /preduzetnika:
1 - 3.18% (5)
2 - 2.55% (4)
3 - 3.18% (5)
4 - 9.55% (15)
5 - 14.65% (23)
6 - 8.28% (13)
7 - 30.57% (48)
Ne mogu da ocenim - 25.48% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.55% (4)

3. Na čemu zasnivate iznete ocene o korupciji?

Molimo Vas da izaberete najviše tri odgovora!!!

Na ličnom iskustvu (dogodilo Vam se da Vam neko ponudii novac, poklon ili uslugu) - 8.40% (45)
Na osnovu razgovora sa rodbinom i ljudima koje poznajete, a koji su imali iskustvo korupcije - 15.11% (81)
Na osnovu informacija iz medija - 3.36% (18)
Na osnovu nesklada koji ste uočili između malih plata javnih službenika i njihovog visokog životnog standarda - 11.94% (64)
Na osnovu poznavanja organizacije i kadrovske strukture u lokalnoj samoupravi - 13.99% (75)
Na osnovu politike i odnosa lokalne samouprave prema korupciji - 8.21% (44)
Na osnovu nepoverenja u organe lokalne samouprave - 7.09% (38)
Na osnovu odnosa organa lokalne samouprave prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 7.65% (41)
Na osnovu odnosa građana prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 5.41% (29)
Na osnovu svog materijalnog položaja - 4.10% (22)
Na osnovu opšteg stanja u gradu - 12.69% (68)
Nečem drugom čemu - 0%
Nesto drugo - 2.05% (11)
direktori u obrazovanju, u domu zdravlja, JP, polticka zaposlenost, rodbinske veze u strankama itd • zloupotreba opštine vračar na štetu državne imovine • Na osnovu ličnog iskustva, gde su mi tražili novac za određenu uslugu. • Greska • Na informacijama iz medija i ličnom utisku. • 0 • Nisu mi poznati slučajevi korupcije. • Licnom iskustvu pratila sam situaciju vec duze vreme.Zbog reagovanja prosla sam kroz odredjenu vrstu • u odnosu na prioritete resavanje evidentnih problema • meni je trazeno ili vec nije odbijeno kada je dato, vise puta intervenisao kod upisa u vrtic npr • gradjanima koji dolaze u nasu kancelariju, neformalnim razgovorima... •

4. Ko ima najveću odgovornost za stanje korupcije u Vašem gradu/opštini?

Molim Vas izaberite najviše PET odgovora!!!

Republička vlast - 9.97% (77)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 4.53% (35)
Gradonačelnik - 7.38% (57)
Predsednik skupštine - 4.66% (36)
Odbornici - 3.63% (28)
Lokalna samouprava kao skup organa - 10.36% (80)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.10% (78)
Lokalni mediji - 2.98% (23)
Privatna preduzeća - 2.46% (19)
Nevladine organizacije - 1.42% (11)
Verske zajednice - 0.91% (7)
Građani - 6.35% (49)
Sudstvo - 10.23% (79)
Tužilaštvo - 6.09% (47)
Političke stranke koje su na vlasti - 12.95% (100)
Političke stranke koje su u opoziciji - 3.11% (24)
Međunarodne organizacije - 1.17% (9)
Evropska unija - 0.91% (7)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 0.78% (6)
1 • Policija • ZDRAVSTVO • policija, strukovne komore • nosioci državnih funkcija jer nemaju nikakvu odgovornost • običan narod koji sve to vidi i zna,a ne želi ili ne sme javno da to iskaže i podeli sa drugima. •

5. Šta je glavni uzrok korupcije u Vašem gradu/opštini?

Novac • ... • Nemoral • plan razvoja ne prati potrebe grada a samim tim kroz ne adekvatne projekte se ugradjuju materijalno razni subjekti koji cesto koriste vladajucu poziciju ali i opoziciju da bi ostvarili neku dobit. niko ne razmislja na duge staze vec principom daj da uzmem sada sto vise jer sutra moze svasta da se desi . mislim da globalno gledajuci narod je kriv za korupciju jer nudeci misle da imaju sanse a oni koji uzimaju miosle da se to podrazmeva a sada narod nece vise da daje a ovi su navikli da dobijaju • lose funkcionisanje institucija. Korupcija se desava najvise da bi se dobilo ono sto zakonski pripada korisnicima, jer je usluga institucija nekvalitetna i spora, pa je korupcija sredstvo dobijanja kvalitetnije i brze usluge • (Ne)postojanje plana za ocuvanje zivotne sredine, veoma male plate zbog kojih se svako od tih koji primaju iste, bori da dodje na neko od malobrojnih radnih mesta u drzavnim institucijama bez obzira na kriterijum zaposljavanja. Ne ceni se znanje vec diploma koja je nesto najgore sto su ljudi izmislili..... • losa socijalna i materijalna situacija gradjana,zbog koje bez pogovora pristaju na sve • zaposlenje • bahatost i bezobzirnost • Vladajuca stranka • Izgleda da se s tim niko ne bavi,bar se ne vide rezultati borbe protiv korupcije. • Nema kaznjavanja i hapsenja • Demokratska stranka • nemam stav • Partokratija. • Standard, neki zloupotrebljavaju sluzbenipolozaj zato sto im je mala plata, i onda ne znaju kad im je dosta. • Mogucnost zloupotrbe polozaja na radnom mestu, "glad za novcem", nedovoljna mesecna primanja, "veze i vezice", nedovoljna kontrola institucije za suzbijanje korupcije, nedovoljna aktivnost gradjana da prijave korupciju - ili strah?.... • zloupotreba položaja i samovolja pojedinih funkcionera • nepismeni i alavi funkcioneri lokalne samouprave koji javna preduzeca dozivljavaju kao privatno vlasnistvo • ne efikasnost tela koja bi trebala da se bore protiv korupcije i koja su i sama najverovatnije odavno korumpirana! • Pohlepa za vecim bogacenjem. • Loši zakoni i propisi, uz nepridržavanje makar i takvih. Partokratija kao ozakonjeni vid korupcije. Loš rad službi koje služe za "uterivanje zakona" (law enforcement) - inspekcija, policije, tužilaštva i sudstva, pa otuda neprimenjivanje svih, pa tako i antikorupcijskih zakona i propisa. Negativna selekcija u svim oblastima života i rada kao još jedan preduslov podložnosti korupciji. Mentalitet građana koji korupciju smatraju "životno važnom" ili se plaše da ukažu na nju. • Vlast • Nesavladiva zelja za imanjem uticaja a kada se on stekne nesavladiv nagon za jos jos jos. Osecaj nedodirljivosti osoba koje se nadju na polozaju koji je u Srbiji potpuno opravdan zbog nedostatka bilo kakve kontrole. • besparica • Postupanje pripadnika vladajuće stranke koji su na položajima koji im daju mogućnost da donose nezakonite odluke koje su na štetu, ako ne svih, onda barem.na štetu većine građana. • Nedovoljna angažovanost upošljenika i nemogućnot obavljana poslova u kratkom vremenskom periodu, kao i obavljanje nelegalnih poslova preko državnih institucija • Alavost i bahatost državnih službenika. • Lopvi koji su "neko i nesto" u gradu!!! • strah • pohlepa i neodgovornost • Najvise uzimaju direktori, i postavljena lica, jer znaju da verovatno na sledecim izborima nece biti na tom polozaju, pa hoce da se maksimalno obezbede. Takodje, problem korupcije se ni ne poteze, kao da ne postoji, sto je porazavajuce. Pojedinci kaljaju ime stranke koja ih je tu postavila, a stranka ne poteze pitanje postenja tih pojedinaca, jer bi opozicija to iskoristila. • pogresna politika lokalne vlasti • 1. Strah gradjana da prijave korupciju 2. Zloupotreba sluzbenog zaposlenih polozajazaposlenih u drzavnim institucijama 3. Velika ne zaposlenost • Nepotizam, nezainteresovanost za dobrobit građanja, alavost. • Nedorečena, nejasna pravila ponašanja; odsustvo moralnog načela u ponašanju, što je šira, kulturološka pojava. • jedino tako mogu da se zavrse poslovi. na taj nacini mozete da dobijete ono sto vama treba. • nepravda koja je meni ucinjena ako bilo ko procita ovo moje pismo molio bih da mi se obrati molim vas ne mogu vise poludecu sta mi rade ovde u kraljevu a ja sam inace strani i nas drzavljanin molim vas pomozite mi s postovanjem Eisemann ludwig 063250 700 • bogacenje ljudi koji su na vlasti • nepostojanje odgovornosti svake vrste • spori i nejasni mehanizmi, dikreciona mogucnost ljudi da zadrze ili puste predmet dalje, opsti nemoral, kreiranje atmosfere od svih drustvenih cionioca da je korupcija legitimna • bomba • Mogućnost. Mali grad, velika sredstva i dobra poznanstva, osrednji interesi. • Sindrom "mala bara, puno krokodila" ostavlja prostor za neverovatne manipulacije, sto dovodi do toga da korupcija postaje prakticno jedini nacin da neko ostvari svoja prava. • bezvlašće, javašluk u vlasti. • nemoć i neznanje, ne postojanje odgovarajuće društvene svesti o korupciji i slaba reakcija gradjana na korupciju • nezaposlenost, siromastvo, nesankcionisani novi bogatasi / preko noci / • Primitivizam i siromastvo • opste stanje u drzavi • Oni koji treba da kontrolisu i suzbijaju korupciju na lokalu je pospesuju, jer i oni iz toga imaju koristi, odn. zajednicki "rade poslove". Posten covek nema kome da se obrati, jer su sve drzavne institucije duboko u korupciji. Cesto je i gradjanima laksi i brzi put da nekom plate, nego da isteruju pravdu. • nepostovanje zakona • tolerancija nepravde, nepostovanja zakona za cije nepostovanje nema kaznenih mera od strane vladajucih struktura koje svesno tolerisu cak podsticu istu svojim primerom i navode sve u zemlji da je takvo ponasanje opste dobro i korisno za svakog ko deluje u tom cilju,a da pravdu na treba traziti •

6. Ko može da doprinese borbi protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

Republička vlast - 6.66% (48)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 9.43% (68)
Gradonačelnik - 5.55% (40)
Predsednik skupštine - 1.80% (13)
Odbornici - 2.64% (19)
Lokalna samouprava kao skup organa - 5.13% (37)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 4.16% (30)
Lokalni mediji - 6.52% (47)
Privatna preduzeća - 0.83% (6)
Nevladine organizacije - 6.38% (46)
Verske zajednice - 1.39% (10)
Građani - 11.10% (80)
Sudstvo - 9.02% (65)
Tužilaštvo - 8.18% (59)
Političke stranke koje su na vlasti - 6.52% (47)
Političke stranke koje su u opoziciji - 4.30% (31)
Međunarodne organizacije - 3.74% (27)
Evropska unija - 4.16% (30)
Neko drugi. ko? - 0%
Nesto drugo - 2.50% (18)
NIKO • policija, strukovne komore. • strogi zakoni i njihova primena na svim nivoima • Zdravstvo • mladi,nezaposleni i obespravljeni željni socijalne pravde,i mogućnosti jednakih šansi. • Kad bi svi prispitali sebe i posteno pristupili svom poslu, korupcije ne bi ni bilo. • Svi zajedno • Gradjani, gradska i gradska vlast. • Niko uvek ce biti korupcije! • Antikorupcijska tela na lokalnom nivou. U saradnji sa pokrainom i republikom. • svi • 3 • korupcija bi se u velikoj meri iskorenila kada bi bio bolji standard i vece plate, • policija • nemam poverenja u nikog tako da cisto sumnjam da bi neko to resio • Umetnost: oporavak morala može doći samo iz slobodnog osećanja božanskog. • RODOLJUB ŠABIĆ •

7. Da li biste podržali inicijativu da se formira telo na nivou grada koje bi se bavilo borbom protiv korupcije?

Da - 77.71% (122)
Ne - 6.37% (10)
Ne mogu da se odlučim - 6.37% (10)
Nesto drugo - 9.55% (15)
ako hocete da nesto neresite formirajte telo, treba zabranjivati rad i trajno uzimati licence. • Da, šta više želeo bih da budem u takvom telu • ako nema kazne i sprovodjenja zakona na delu sve propada • Nece funkcionisati • da, ali da njegovim formiranjem ne bude uvecan broj admin. radnika u opstini • ima dosta "tela" i premalo dela • podrzao bi kad bi iza mene stali ljudi i mene podrzali u tome • Ne nemam poverenja ni u koga ,sem ako to drzava sam ne stane na put toj pojavi . • bojim se da bi takvo telo bilo samo sredstvo za neciju dodatnu zaradu i da ne bi posluzilo svrsi • Da, pod uslovom da i u tom telu ne budu članovi "preko veze" • Da, i bio bih volonter, pomogo bih svim snagama da se otera ovo zlo • zar bi time nesta postigli? • i ono bi bilo korumpirano • Ne bih imao poverenja u takvo telo. • da samo pronaci ljude bez putera na glavi •

8. Zašto?

... • Pa imao bi kome da se obratim. • Zato što je neophodno. • Valjda bi korupcija prestala onda • Jer postojeće ne mogu • plasim se da bi korupcija i tu bila prisutna • Zato sto je korupcija problem sa kojim se svi suocavamo i koji cesto pogadja najosetljivije grupe gradjana, medju kojima su siromasni, bolesni, stari i prava dece. • Podržavam,ali po jako strogim kriterijumima, jer posle i tamo bi su stavili svoje ljude. tako bi ušuškali rezultate. Promovisanje prijave korupcije među građanima. Istraživanje svih prijave. Pomoć građanima, pravni pomoć. • zbog borbe protiv korupcije • bilo bi transparentnije • Nema sverhe to trba da radi svako unutar svoje organizacije, ustanove i sl. pogledajte samo reviziju budzeta kako to radi drugo telo....smesno i jos povecava opsti utisak korupcije. • mislim da bi se to takodje ispolitizovalo • Formirano telo bilo bi jedan od aparata za sprecavanje korupcije. • verujem da bi dalo rezultate ako da ne bi formirali po partijskoj pripadnosti • Zato sto je potrebno da se stane na put korupciji, i da se drzava konacno postane servis gradjana, a ne sila kojoj se podredjujemo. • Da bi se povecao standard gradjana i da svi budu jednaki (a ne oni koji imaju da imaju jos vise,oni koji nemaju-jos vise stagniraju) • da bi ovaj grad ziveo i gradjani u njega ulagali ovo je nekad bio divan grad a sada ??? • Potrebno je da se neko,konačno,pozabavi time! • krajnje je vreme da se krene sa pospremanjem • Da bi svi gradjani bili ravnopravni • Zato sto je to jedan od nacina da se iskoreni korupcija. Unutrasnja kontrola, poligraf i ostali istrumenti. • Zato što mora da postoji nezavisno telo koje će pratiti rad organa upravljanja i admisnistracije kroz njihove izveštaje i "prijave" građana ukoliko ne ispune svoje obaveze, a to isto telo bi alarmiralo na republičkom nivou svoju centralu koja bi pokrenula postupak da se greške otklone i pravda postigne, uz minimiziranje troškova... • Na lokalu se bolje vidi korupcija nego sa centralnog nivoa. Zna se ko je ko. • Poterbno je voditi računa o korupciji kako na makro tako i na mikro nivou jedne države • Pogledajte kako zivimo, a kako to prikazuju mediji(Citaj RTS). Treba li ista reci... Hleba i igara je bila miloseviceva politika, sadasnja vlast nam je oduzela i taj hleb • Korupcijqa je sistemska stvar. Imao institucija i institucija koje bi trebalo da se bore protiv korupcije, i sta se dogadja nista. Promena zakon i rad sudstva i tuzilastva i stvar bi se dovela u normalu. • ovo je prevrsilo svaku meru...svi su povezani, korupcija je najprisutnija kod onih koji najvise treba da se bore protiv nje...policija, sudstvo, tuzilastvo • ali ovde svi cute i niko nista ne preduzima • DOSTA JE BILO BEDE I LOPOLUK TREBA STOPIRATI ZAUVEK !!! • Zato sto ce gradjani imati kome da se obrate ako su "osteceni" na neki nac zbog korupcije. Mogucnosti ostecenja: radno mesto dato pogresnim osobama, na fakultetu pao ispit jer se nije pregledao rad studenta, primljen na drzavni budzet iako nije polagao prijemni, nekima uskoro stize poziv za zatvaranje iako nisu uradili nista lose itd... • Iz razloga da se smanji korupcija • da bi korupcija bila smanjena i da bi svi zajedno bolje ziveli • da bi se blize prislo problemu • Zato sto bi se politicari plasili da ce biti uhvaceni, pa bi se zamislili kada primajmito. • Da pokuša • ako se izaberu osobe kompromitovane bez obzira na funkciju onda je to bespotrebno gubljenje vremena • zato sto na lokalnom nivou najbolje poznaje i ljide i prilike na kojima pociva korupcija • da bi peckali,maltretirali korumpirane... • Smatram da je ovo telo neophodno svim gradskim sredinama. Takodje da bi ovakav vid borbe protiv korupcije zaziveo, neophodno je da se ukljuci sto veci broj gradjana uz iskrenu podrsku vlasti. • Ne postoji telo na lokalnom nivou koje se bavi borbom protiv korupcije. • Iz prethodno navedenih i sličnih razloga,a najviše iz želje da se ovakvo stanje promeni,jer svako od nas treba da pruži svoj maksimalan doprinos i zalaganje da bi kao zajednica i društvo krenuli napred,a bez suzbijanja korupcije i promene u name i oko nas,taj napredak je neostvariv. • Iako verujem da bi i to telo bilo sastavljeno od politickih istomisljenika onih na vlasti, bar bi gradjani culi da tako nesto postoji, podnoslil bi prituzbe tom telu, pa bi vremenom pod pritiskom javnosti to telo mozda i zauzelo ulogu koja mu pripada. • Zato što nam je takvo telo potrebno, pod uslovom da članove tog potencijalnog tela za borbu protiv korupcije nije tako lako potkupiti ili zaplašiti. • da bi se bavilo korupcijom na nivou grada • krajnje je vreme • zato sto je pro forme a ne bi se nista promenilo, zato ne podrzavam • nemam dovoljno iskustva • Zato sto je to vise nego potrebno, u interesu gradjana! • zato sto su se vec neka druga tela,komisije...pokazale neadekvatnim • Zato shto se korupcija svakako ne moze ukinuti ali se moze smanjiti. • Zato sto ne zelim da dam par hiljada evra da bih dobila posao za stalno. •

9. Ko bi trebao da čini takvo telo?

Predstavnici lokalne samouprave - 4.18% (25)
Odbornici - 1.67% (10)
Nevladine organizacije koje se bave borbom protiv korupcije - 9.20% (55)
Nevladine organizacije ne zavisno čime se bave - 3.18% (19)
Stručnjaci za oblasti u kojima ima korupcije - 11.20% (67)
Predstavnici međunarodnih organizacija (EU, OEBS, Svetska banka, UNDP...) - 7.69% (46)
Predstavnici tela za borbu protiv korupcije (Agencija za borbu protiv korupcije, Savet za borbu protiv korupcije, Uprava za javne nabavke, Poverenik za informacije od javnog značaja ...) - 11.87% (71)
Građani - 10.20% (61)
Predstavnici verskih zajednica - 1.00% (6)
Predstavnici policije - 8.03% (48)
Predstavnici profesionalnih udruženja i komora - 5.18% (31)
Predstavnici udruženja privrednika i privrednih komora - 2.34% (14)
Novinari - 8.53% (51)
Građani koji su posvećeni borbi protiv korupcije - 13.38% (80)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 2.34% (14)
nisam z formiranje tela • Nezavisna lica koja ce placati EU. Ni slucajno niko od navedenih, jer su svi u sprezi sa vlascu. • samo onaj ko striktno primenjuje zakon za sve i kazne • 3 • Osim sto je gradjanin, treba da zna da se bori protiv korupcije, ali bice ubijen pre nego sto uspe • Niko jer nema pomoci oko korupcije • Niko jer su svi podlozni korupciji.Ovom drzavom vladaju stranke zarad licnih interesa. • Ne zanima me. • ne podrzavam • protiv takvog tela sam • ko god da bude bio nece vredeti • Nezavisni i POSTENI gradjani, ukoliko ih ima u zemlji Srbiji. • opozicija • predstavnici politickih stranaka •

10. Koje osobine treba da ima neko ko je član lokalnog tela za borbu protiv korupcije?

postenje • ne sme da bude državljanin srbije jer medju njima ima malo poštenih koji bi taj posao radili savesno pravično bez uplitanja novčanih i ostalih uticaja a i ne bi trebali da se vezuju platom za srbiju jer bi jedino tako bili objaktivni i po strani od pokvarenih vlastodržaca javnih funkcija koji ovde u zemlji haraju • Osobine koje ima VERICA BARAC !!!!! • Hrabrost i dokazanu etičnost • recimo posten i vredan • treba da ima u vidu interes gradjana,a ne licni,kao sto je ovde sasvim uobicajeno • a pa, ako netko zeli biti clan takvog tijela, onda mora znati sto radi i zasto to radi... • Fakultetsko obrazovanje, neformalno obrazovanje iz oblasti borbe protiv korupcije, da nije član političke parije, da nije krivično gonjen zbog primanja i davanja mita • Nepristrasnost • Iskrenost, istrajnost i poštenje. • da nije iz Srbije • da je nezavisan od politike,odnosno da nema nacina na koji bi ga politicari ucenjivali • Da nije isti kao oni koje ce kontrolisati • pošten i odan sprovođenju zakona • Да је доказано био корпумпиран • nista • obrazovanje, autoritet, poštenje i da je situiran i čovek zrelih godina. • Da je posten, da postuje zakon i da veruje drzavi. • Ugled poštenje • Posvecen, hrabar, istrajan, iskren, informisan. • jednostavno NE DVOLICNA OSOBA • Trealo bi valjda ako ih ima da nisu potkupljivi • Poznavanje zakona, otvorenost, hrabrost tj. odsustvo straha, obavestenost, pristupacnost, komunikativnost i...da, po mogucstvu - nije pripadnik ni jedne politicke partije, gradjanski osvescen, bez licemerja, ljubazan... Da nema krivicnu prijavu i da nije osudjivan, bilo bi logicno. No, bas "u tom grmu lezi zec" - kod nas je nemaju oni koji bi trebalo da je imaju, sudi se sporo (ili nikako) onima koji treba odavno da odgovataju. • Nezavisan, u službi građane. Da nema lične interese (radna mesta, privatna firma). • Ako bi vec podrzao to, taj bi morao da ima moc izricanja smrtne kazne. • ? • Da je pošten i da nikom ne duguje. • posvećenost poslu, višak slobodnog vremena, finansijska nezavisnost... • iskrenost ,postenje ,vrednocu i biti moralan covek • Na prvom mestu ne sme da bude korumpiran. Mora da bude odlučan, dosledan i snažan (verbalno naravno). Ne sme da ima dlaku na jeziku i mora da ostvari dobru saradnju sa sudstvom i policijom. Takođe mora da zna koje sve negativne strane nosi taj posao (moguće pretnje), itd. • Poštenje, kompetentnost i ugled u javnosti. • Kolketivnu i subjektivnu moralnu svest ,postovanje i uvazavanje okoline,intelekt,hrabrost,znanje,ugled ... • da je čistog obraza • Da ima besprekornu biografiju, da je pravdoljubiv, da se razume u funkcionisanje javnih sluzbi, Gradskih organa, javnih ustanova i preduzeca, da je hrabar i principijalan. • Posto je jako tesko predvideti kriterijume po kojima bi se neko oznacio kao "nezavistan", to bi, za pocetak, morao da bude neko ko se bavi borbom protiv korupcije ili slicnim aktivnostima. • Odgovoran, nepotkupljiv, ima poštovanje sredine u kojoj živi, nema želju da zloupotrebi članstvo u svoju korist • Iskrenost • da je dobro placen i da ima MUDA • da je dobro placen i da mu je stalo do tog posla. • da svojimn radom i nacinom zivota koji treba biti bez bilo kakvih moralnih sumnji u cestitost i valjanost svega prethodnog kako u privatnom tako i u radnom smislu sa velikim dijapazonom istinoljubivosti cestitosti i znanjem koga moze da upotpuni sa svojim strucnim saradnikom u cilju istog posla obavljanaj • Nepodmitljiv, otvoren, profesionalan, obrazovan, sa licnim i profesionalnim integritetom, apolitican • osobine postenog coveka,coveka koji je spreman zivot da da zarad pravde i postenja • nema takvih ovde • to nije osobina ali...da je materijalno obezbedjen... • posten • izuzetno posten,dosledan,obrazovan,hrabar • da je obrazovan, ugledan, da nije clan nijedne politicke stranke • autoritet, postenje, odlucnost • Nezavisnost od lokalne vlasti. • Hrabar,posten i uporan gradjanin,koji nema putera na glavi • Ljudske - poslovnost Mateijale - nezavistan •

11. Čime bi trebalo da se bavi antikorupcijsko telo na nivou lokalne samouprave?

Analiza stanja korupcije - 7.66% (60)
Analiza uspeha borbe protiv korupcije - 5.49% (43)
Predlaganje mera borbe protiv korupcije - 9.83% (77)
Sprovođenje istraga u slučajevima sumnje na korupciju - 12.13% (95)
Unapređenje primene antikorupcijskih zakona - 10.47% (82)
Stvaranje ambijneta za borbu protiv korupcije - 9.83% (77)
Zaštita i podrška građanima koji su žrtve korupcije - 12.77% (100)
Povećanje učešća građana u borbi protiv korupcije - 11.49% (90)
Edukacija - 9.32% (73)
Medijske kampanje - 9.45% (74)
Nesto drugo - 1.53% (12)
da preispituje rad svojih službenika od gore do vrha • ? • *obrazovanje gradjana o borbi protiv korupcije • prikupljanjem podataka o slucajevima korupcije • socijalnim radom na terenu • upravo sa svim gore navedenim • Заштитом корумпираних • nisam za formiranje tela • tajnim glasanjem prikupiti zalbe gradjana • Uvedite smrtnu kaznu za svaki oblik korupcije i nece vam trebati to telo • podnosenje krivicnih prijava • Zaštita i podrška građanima koji prosleđuju informacije o eventualnoj korupciji •

12. Ko bi trebao da bude obuhvaćen merama, odnosno na koga bi trebalo da se odnose mere?

Gradonačelnik - 7.82% (59)
Predsednik skupštine - 7.96% (60)
Odbornici - 6.23% (47)
Lokalna samouprava kao skup organa - 9.28% (70)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.48% (79)
Lokalni mediji - 4.11% (31)
Privatna preduzeća - 4.11% (31)
Nevladine organizacije - 2.92% (22)
Verske zajednice - 2.12% (16)
Građani - 2.92% (22)
Sudstvo - 8.75% (66)
Tužilaštvo - 7.43% (56)
Političke stranke koje su na vlasti - 9.68% (73)
Političke stranke koje su u opoziciji - 5.04% (38)
Sve navedene - 9.42% (71)
Nikoga - 0.13% (1)
Nekog drugog, koga? - 0%
Nesto drugo - 1.59% (12)
ne mere, krivicna odgovornost! • nisam za formiranje tela • na sve • zdravstvo • svako ko je u mogućnosti da vrši zloupotrbu u radu • pitanje je nejasno koncipirano • Tadica • Niko ne sme da bude izuzet, od običnog građanina, do najvišeg funkcionera! • 4 • na sve one koji su korumpirani i sve one koji ucestvuju u davanju i uzimanju mita. • zdravstveni radnici.... • na sve navedene subjekte •

13. Lokalni plan za borbu protiv korupcije se sastoji od mera. Koje od navedenih mera bi doprinele borbi protiv korupcije na lokalnom nivou?

Formiranje baze infomacija lokalnim fukcionerima i službenicima o imovnom stanju, članstvu u političkim stranaka, povezanim licima:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 25.48% (40)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 25.48% (40)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.48% (40)
Malo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 17.20% (27)
Nemam stav - 5.10% (8)

Izrada godišnjeg izveštaja o stanju korupcije i sprovedene borbe protiv korupcije u Vašem gradu/opštini:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 19.75% (31)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.75% (42)
Malo bi smanjilo korupciju - 33.12% (52)
Malo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 14.65% (23)
Nemam stav - 3.82% (6)

Godišnja nagrada za borbu protiv korupcije koju bi dobijali građani, novinari, organi lokalne samouprave i pripadici profesija za doprinos borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.29% (35)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.75% (42)
Malo bi smanjilo korupciju - 30.57% (48)
Malo bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 14.65% (23)
Nemam stav - 2.55% (4)

Zaštita prava i podrška građanima, funkcionerima i službenicima koji prijave slučaj korupcije :
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 38.22% (60)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 32.48% (51)
Malo bi smanjilo korupciju - 18.47% (29)
Malo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 7.01% (11)
Nemam stav - 1.91% (3)

Provera morala i spremnosti da fukcioneri i službenici učestvuju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.29% (35)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 31.21% (49)
Malo bi smanjilo korupciju - 21.66% (34)
Malo bi povećalo korupciju - 1.91% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 13.38% (21)
Nemam stav - 7.64% (12)

Uvođenje antikorupcijskog kodeksa funkcionera i službenika koji bi imao zadatak da sprecava i sankcioniše korupciju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.57% (37)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 28.66% (45)
Malo bi smanjilo korupciju - 22.93% (36)
Malo bi povećalo korupciju - 3.18% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Ne bi bilo promene - 15.29% (24)
Nemam stav - 5.10% (8)

Postojanje TV emisije u kojoj bi se raspravili i rešili slučajevi korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 15.92% (25)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 35.03% (55)
Malo bi smanjilo korupciju - 31.21% (49)
Malo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.91% (3)
Ne bi bilo promene - 10.19% (16)
Nemam stav - 4.46% (7)

Uspostavljenje edukacije lokalnih funkcionera i službenika o korupciji i borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 12.10% (19)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 19.75% (31)
Malo bi smanjilo korupciju - 29.30% (46)
Malo bi povećalo korupciju - 3.18% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.91% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Ne bi bilo promene - 25.48% (40)
Nemam stav - 7.01% (11)

Analiza faktora korupcije u organima lokalne samouprave:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 14.01% (22)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.84% (39)
Malo bi smanjilo korupciju - 26.75% (42)
Malo bi povećalo korupciju - 2.55% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.91% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Ne bi bilo promene - 18.47% (29)
Nemam stav - 10.19% (16)

Praćenje kako mediji izveštavaju o korupciji i edukacija za medije kako da pomognu u borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 16.56% (26)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 21.66% (34)
Malo bi smanjilo korupciju - 31.85% (50)
Malo bi povećalo korupciju - 3.82% (6)
Mnogo bi povećalo korupciju - 2.55% (4)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 15.29% (24)
Nemam stav - 7.64% (12)

Javno prikazivanje trošenja budžeta grada/opštine najmanje četri puta godišnje:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 34.39% (54)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 29.30% (46)
Malo bi smanjilo korupciju - 21.02% (33)
Malo bi povećalo korupciju - 1.91% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Ne bi bilo promene - 8.92% (14)
Nemam stav - 2.55% (4)

Pristutvo građana na sastancima upravih i nadzornih tela/odbora javnih ustanova i preduzeća:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.93% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.20% (38)
Malo bi smanjilo korupciju - 26.11% (41)
Malo bi povećalo korupciju - 2.55% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 3.18% (5)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 14.01% (22)
Nemam stav - 6.37% (10)

Skidanje partijskih, reklamnih i verskih obeležija iz javnih ustanova:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 17.20% (27)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 20.38% (32)
Malo bi smanjilo korupciju - 19.11% (30)
Malo bi povećalo korupciju - 2.55% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Ne bi bilo promene - 26.11% (41)
Nemam stav - 12.10% (19)

Učešće građana i stručne javnosti u pravljenju budžeta grada/opštine:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.93% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.84% (39)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.48% (40)
Malo bi povećalo korupciju - 3.18% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.91% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Ne bi bilo promene - 12.74% (20)
Nemam stav - 7.64% (12)

Kontrola izvršenja javnih nabavki od strane tela koje bi se na lokalnom nivou borilo protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 31.85% (50)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 35.03% (55)
Malo bi smanjilo korupciju - 15.92% (25)
Malo bi povećalo korupciju - 5.10% (8)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Ne bi bilo promene - 6.37% (10)
Nemam stav - 3.18% (5)

Analiza novozaposlenih u organima i ustanova lokalne samouprave kada je u pitanju spremnost i rizik od korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 24.84% (39)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 33.12% (52)
Malo bi smanjilo korupciju - 20.38% (32)
Malo bi povećalo korupciju - 4.46% (7)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 8.92% (14)
Nemam stav - 7.01% (11)

Dostavljanje informacija o obimu aktivnosti političkih stranaka lokalnom antikorupcijskom telu:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 25.48% (40)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.11% (41)
Malo bi smanjilo korupciju - 24.84% (39)
Malo bi povećalo korupciju - 2.55% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 14.01% (22)
Nemam stav - 6.37% (10)

14. Da li imate i koji predlog za borbu protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

ne • nemam • ... • Kontrola • Da. Centralizovati javne nabavke na nivou lokalne smaouprave i sprovoditi striktnu kontrolu nad radom Agencije za javne nabavke. • Uvodjenje elektronskog rada lokalne samouprave, posebno u sektorima finansije, javne nabavke, sektor izdavalja urbanistickih dozvola, gdje bi se u svakom trenutku vidjelo kako se radi predmet, kod koga je i da ima mogucnost projere od strane supervizora (sefa sektora) i da ta informacija bude dostupna gradjanu koji je predao za dozvolu tj firmam koje su se prijavili za tender itd. Zatim obavezna uska sardnja sa agencijom za antikorupciju. Edukacija gradjana je takodje obavezna. • Za one koji traze mito, duzi boravak u zatvoru. • U svakom gradu, pa i u mom, treba osnovati nezavisno telo koje bi se bavilo problemima korupcije u datoj sredini. To telo može da bude pri samoj opštini, može da bude NVO, može da bude grupa građana, ali je najbitnije da bude nezavisno i zaštićeno od strane države, pravosuđa, policije, pa i same opštine. Takođe i da ima nekoga nad sobom, ko će vršiti nadzor nad organizacijom za borbu protiv korupcije. • Ne, za sada. • Analizom mojih odgovora moze se doci do pretpostavke za predlog. Licno smatram da lokalna javna biblioteka moze mnogo toga da pruzi prilikom pomoci u borbi protiv korupcije, jer je, po prirodi posla - najotvorenija za informacije korisnicima i upucivanjem gradjana na zakone i izvore informacija, moze da doprinese ovoj borbi u tzv. tranzicionom periodu, kada je korupcija najrasprostranjenija. Samim tim, kao i mnogim drugim (slicnim) aktivnostima, ucestvuje u podizanju svesti gradjana. • Ima mnogo predloga ! Kao prvo treba oformiti tim ljudi koji zele da ucestvuju u radu i koji se ne boje odmazde predsednika opstine i njegovoh saradnika ! Treba nam Vasa logistika ! Zaista se osecamo kao istocni nemci pored Berlinskog zida ! Kolektivna apatija ponovo je zahvatila celokupno stnovnistvo ! Na vlasti je DS sa 1500 clanova ! Moramo da vratimo osmeh na lica inace vrednih i nasmejanih gradjana opstine Kovacica! • u malom gradu svi se poznaju i svi znaju ko je ko i kod koga se moze mito proci i svi se poznaju ili ilaju komsijske veze ili familijarne i ovde nista nefunkcionise cak ni taxi sluzba sa korupcijom.sta dalje reci... • sve prigovore gradjana u odnosima sa javnim organizacijama sudovima opstinama trebe skupiti sa dokazima koji jasno ukazuju na nepravdu zbog koje se korupcija i u kojim ograncima delovanja javlja i ponavlja.Imena koja se sumnjice pravno procesuirati uz medije i krivicno kazniti javnost treba da sve zna • da se oformi kancelarija koju ce opstina da finansira gde gradjani mogu da se jave svojim dolaskom ili telefonskim pozivom pri cemu bi se napravila provera navedenog jer bi izneli svoj slucaj. • energično sprovesti kontrolu finansiranja stranaka, pre svega uplitanje u sivo poslovanje j. preduzeća kojima stranke na vlasti upravljaju... • Stroge novcane i zatvorske kazne i zabrana rukovodjenja u drzavnim i opstinskim organima do kraja zivota • a ne znam, mislim da ne • Podizanje vidljivosti odluka lokalnih vlasti i lokalnih politika. Za sada, iako formalno objavljeno, ovaj deo prolazi neprimeceno, i zbog toga gradjani i ne razmisljaju o svom aktivnom ucescu. • Hapsenje, javno ponizavanje, oduzimanje imovine, zabrana rada i prihoda... • ne,za sada • smena vladajuce garniture • Samo stroža kontrola i brza reakcija i na najmanje naznake da postoji mogućnost da dođe do korupcije, koliko god je to moguće. • Strozije zakonske kazne koje bi se zapravo i primenjivale. • Većinski izborni sistem kao preduslov za borbu protiv korupcije. • smanjila bi se kada bi gradjani videli da sistem deluje, osnazili bi se da prihavljuju slucajeve korupcije • • Lekarsko uverenje za sve one koji su na nekom položaju. Zakletva u crkvi idr. sa biblijom u ruci da će časno i pošteno raditi svij posao. • Ne, • kazne zatvora i rad u rudnicima neplacen • 1. Sanacija elementarnih osnova za život: 1) Zdravlje i životna sredina, 2) Infrastruktura, 3) Bezbednost lica, imovine i stvari, 4) Pomoć socijalno ugroženom stanovništvu 2. Edukacija stanovništva o njihovim pravima 2. • Uporediti imovinu lokalnih funkcionera pre i posle mandata na koji su izabrani • Nazalost, ne bi bilo svrsi shodno • zajednickim snagama i ako ucestvuju svi • Smatram da treba da se uvedu strozi zakoni o kaznjavanju korumpiranih organizacija, preduzeca i sl. • Nema, situacija beznadežna. • Ovo je pomalo nejasno formulisano pitanje. • poskidati sva govna koja su u foteljama i krenuti ispocetka. svako ko je sada u bilo kojoj stranci i privrednoj komori srbije, a narocito ovi sto zidaju zgrade i narocito oni sto su izdavali dozvole da se sve te zgrade podignu treba da odgovaraju pred sudom ali u sudu u kojem ce narod biti prisutan i da dabiju stalnu zabranu pristupanja bilo kojoj stranci, drzavnoj fotelji i tome slicno. da sazna, ako ne zna, sta je sramota. • Sve informacije treba da budu dostupne, da se poveca ucesce gradjana/ki. Neophodno je gradjane informisati/edukovati na koji nacin mogu da se bore protiv korupcije. • Немам • Kontrola. • Obavezno uključiti sve stranke jer su one izvor korupcije • hitno poceti antikorupcijsku akciju, jer je zivot kratak da cekamo dugo • da se ukine jedno stranacko propagiranje • Ispitivanje izdanje državnih zemljišta. Provera svih opštinskih funkcionera materijalno stanje i moralno stanje (načelnici, odbornici, direktori svih državnih istitucije, mesne zajednice, male komunalne preduzeće formirane u mesnim zajednicama), i rodbinske veze između radnike i odbornike, partijske funkcionere. Formiranje privatne industrijske zone i opremljivanje na državnim novcima direktno iz opštine. Privatizacije državnih firmi na sva tri naselja. Odnos između privatne firme i opštine. • Smeniti i njih i one koji im daju podrsku u pokrajini i republici. • Socijalisticka revolucija • trajno iz struke odstranjivati korumpirane, zabranu politickog angazovanja do oduzimanja gradjanskih prava. • Dirketno biranje lica za sprovođenje zakona, slično kao u SAD. Izabrane sudije, tužioci, šerifi, gradonačelnici i "guverneri" (tj. načelnici okruga). Drakonske kazne za izabrana lica koja ne sprovode ili krše zakone. Veća autonomija lokalnih zajednica u sprovođenju svih zakona i propisa. • pocnimo od ovoga sto ste u predhodnom naveli.. • formiranje nezavisnog tela koje bi odlučivalo o zapošljenju novih radnika • formiranje antikorupciskog tela koje ce MOMENTALNO reagovati na prijave i prituzbe gradjana. • Uvodjenje antikorupcijskog tela u dom zdravlja, na primer, gde bi gradjanin kome je neki lekar trazio mito, mogao odmah da se obrati antikorupcijskom telu, i da lekar bude momentalno sankcionisan. O svim takvim slucajevima, bilo bi jako korisno imati dnevnu ili nedeljnu emisiju na emisiji tipa bg hronika, gde bi bili prikazani svi zabelezeni slucajevi, cime bi sira javnost bila upoznata sa tim slucajevima, a ne samo oni koji su bili zrtve korupcije. • zaposlite mene • javno objavljivanje svih podataka u vezi sa privatizacijama,stecajnim postupcima,potpisivanje ugovora sa invenstitorima na teritoriji grada,rada biroa za zaposljavanje... •

15. Vi živite u?

Zrenjaninu - 13.38% (21)
Kragujevcu - 5.10% (8)
Požegi - 1.91% (3)
Nišu - 10.83% (17)
Nekom drugom gradu/opštini, molimo Vas upišite! - 0%
Nesto drugo - 68.79% (108)
Beogradu • BEOGRAD • Kikindi • novi sad • Vrscu • Kikinda • Bujanovcu • Novom Sadu • Nova Pazova • Vranje • Leskovcu • Subotica • pancevu • sremska mitrovica • Cukarica Beograd • Malom Idosu • Bačkoj Palanci • leskovac • Boljevcu ( Zaječar ) • Sremskoj Mitrovici • beogradu smrdigradu • Bačka Palanka • Zivim od nedavno u Ralji (Sopot), a radim u Americu (Mladenovac) • Valjevo • opština Mali Iđoš • Obrenovcu • / • Opština Centar Sarajevo • Kraljevo. • Novi Beograd • Kraljevu • glavnom gradu • Beograd/Palilula • Opština Kovačica • jagodina • pozarevcu • Pancevo • Bečej • smederevska palanka • Смедерево • ODŽACI • cacak • paracinu • dimitrovgrad • Somboru • Sečanj • Životarim u opštini Krupanj. • Kruševac • Mladenovac • SO ŽABALJ - GOSPODJINCI • U Beogradu • Pula • Novom Pazaru • Cuprija • zemun • Nova Varos • Indjija • Priboj • loznica • Inđija • ruma • Krusevcu • Subotici •

16. Vaš pol?

Muški - 50.96% (80)
Ženski - 49.04% (77)

17. Koliko godina imate?

Do 18 godina - 0%
od 18 do 25 godina - 19.11% (30)
Od 26 do 35 godina - 33.76% (53)
Od 36 do 55 godina - 39.49% (62)
Preko 55 godina - 7.64% (12)

18. Vaše obrazovanje?

Osnovna škola - 0.64% (1)
Srednja škola - 27.39% (43)
Viša škola - 12.74% (20)
Fakultet - 46.50% (73)
Učenik - 0.64% (1)
Studnet - 8.28% (13)
Nesto drugo - 3.82% (6)
Magistratura • magistar umetnosti • Magistar filoloskih nauka • dve srednje skole • Magistar •

19. Vi ste?

Zaposleni u državnom sektoru - 22.29% (35)
Zaposleni u privatizovanom preduzeću - 8.28% (13)
Zaposleni u neprivatizovanom preduzeću - 0.64% (1)
Zaposleni u privatnom preduzeću - 3.82% (6)
Zaposleni u NVO - 4.46% (7)
Preduzetnik sa 20 i manje zaposlenih - 5.10% (8)
Preduzetnik sa 50 i manje zaposlenih - 0.64% (1)
Preduzetnik sa 100 i manje zaposlenih - 0%
Preduzetnik sa 100 i više zaposlenih - 0%
Samozaposlen - 7.64% (12)
Nezaposlen manje od 6 meseci - 3.82% (6)
Nezaposlen duže od 6 meseci - 16.56% (26)
U procesu obrazovanja - 12.10% (19)
Penzioner - 5.10% (8)
Domaćica - 0.64% (1)
Nesto drugo - 8.92% (14)
student • U RADNOM SPORU! • Volonterski rad u NVO. • Stdent • likvidacioni upravnik • Zaposlena u medjunarodon organizaciji • advokat • Vaspitac pripravnik na odredjeno do godinu dana, i honorarni anketar za vise marketinskih agencija. • - • / • Nezaposlena,radila na crno da bi prezivela, drugi izbor nije postojao, mnogo molbi zavrsilo u korpi. • Zaposlena kao honorarni saradnik • Ivica Dacic •

20. Koliko generacija, uključujući i Vas živi, odnosno je živelo u ovom gradu/opštini?

3 (41)5 (23)4 (20)2 (17)10 (17)1 (16)6 (12)7 (6)8 (4) • 9 •

Komentari (0)

Slične ankete

ANKETA: BORCI PROTIV KORUPCIJE U 2020. GODINI U REPUBLICI SRBIJI?

(Onlineistrazivanja) Tekuću 2020. godinu obeležila je pandemija virusa COVID19. U ovom periodu uz postojeće, globalno ali i lokalno, javili su se novi, brojni slučajevi koru

Dijalogom do promena na lokalnom nivou

(Onlineistrazivanja) Poštovani/a, pred Vama se nalazi anketa koju sprovodi udruženje građana Dijalog iz Valjeva. Vašim odgovorima na postavljena pitanja doprinosite da utvrd

Tvoj stav o protestima u Beogradu

(Onlineistrazivanja) Da li ste učestvovali u protestima u Beogradu? Da, 8.decembra Da, 15. decembra Da, i 8. i 15.decembra Ni 8. i 15.decembra, ali nameravam da učestvujem u

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Danas je Međunarodni Dan borbe protiv korupcije, pa želimo da Vas pitamo u kojoj fazi se nalazi borba protiv korupcije u Srbiji? Koja od naved

Anketa o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je napadnuta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije? Da, ali ne verujem da je se to desilo Da, i verujem da je s

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

Sukob Mitrović - Đilas!

(Zoran) Dva uticajna aktera u oblasti medijske industrije su u sukobu. Kakvo je tvoje mišljenje i predviđanje? Molimo Vas da ocenite: Željka Mitrovića kao ličnost Željka Mitr

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove

Uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u Srbiji

(Partneri) Poštovаne koleginice i kolege, Organizacije Pаrtneri zа demokrаtske promene Srbijа i Pravni skener, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kance

Nova stranka, nova šansa?

(USER16114) Molimo Vas da sa ove liste izabere TRI glavna prioriteta vladavina prava; poštovanje ljudskih prava i sloboda, nezavisnih od verske, rasne i nacionalne pripadnos

Anketa o hapšenju Miškovića

(Onlineistrazivanja) Da li ste upoznati sa slučajevima za koje se sumnjiči Miroslav Mišković? Slučaj Deltareal Slučaj Nibnes Slučaj Luka Beograd Slučaj C market Da Delimično

Srpsko-hrvatsko ...metanje

(Zoran) Na koji način se informišete o stanju u Srbiji? Živim u Srbiji Iz medija Od članova porodice Od prijatelja Od poslovnih partnera/kolega Neposredno, bio sam u Srbiji u

EU, Srbija i borba protiv korupcije!

(Onlineistrazivanja) Šta je za Vas korupcije? Davanje i uzimanje mita Pristranost i protekcija Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera Zloupotreba položaja u javnom se

Tvoj stav o e-meilu Saše Radulovića upućenog Aleksandru Vučiću

(Zoran) Postovni, Pred Vama je e-meil koji tadašnji minstar privrede Saša Radulović uputio tadašnjem Prvom potpredsedniku,