BIRODI

English Srpski

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije (157)

Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Instituta za održive zajednice (ISC), u okviru programa Javno zagovaranje u praksi sa partnerskim organizacijama: Zrenjaninski edukativni centar (Zrenjanin), Sretenje (Požega), Nepušački edukativni centar (Kragujevac) i Centar za ljudska prava (Niš). Cilj projekta je uspostavljanje efikasnog mehanizma za borbu protiv korupcije na nivou gradova i opština u Srbiji. Koristimo priliku da Vas pozovemo da popunjvanjem ove ankete izrazite svoje stavove o stanju i perspektivama borbe protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije, kao i o preloženom sadržaju Lokalnog plana za borbu protiv korupcije. Takođe, ova anketa Vam daje priliku da iznesete svoje sugestije i predloge i tako doprinesete kvalitetu dokumenta. Sve autore čiji predlozi budu uneti u Lokalni plan borbe protiv korupcije BIRODI će navesti kao saradnike na projektu. Molimo sve učesnike ankete da je slobodno distribuiraju. Svi podaci i stavovi izneti u anketu biće poznati samo autorima istraživanja. Hvala Vam unapred za izdvojeno vreme, koje predstavlja Vaš doprinos borbe protiv korupciji Srdačan pozdrav, BIRODI

Ključne reči: korupcija decentralizacija,gradovi,Srbija,civilno društvo,građani,borba protiv korupcije,

1. Šta je, pre svega, za Vas korupcija?

Izaberit NAJVIŠE TRI odgovora

Davanje mita - 7.68% (43)
Pristranost i protekcija - 7.86% (44)
Uzimanje mita - 14.11% (79)
Sukob interesa kod državnih i loklanih funkcionera - 5.18% (29)
Zloupotreba položaja u javnom (republika, pokrajina, lokalna samuprava) sektoru - 17.68% (99)
Zloupotreba položaja u privatni sektoru - 4.64% (26)
Kršenje zakona - 11.07% (62)
Iznuda novca od strane nekoga ko radi u državnom sektoru - 6.07% (34)
Trgovina uticajem/moći koju pojedinac ima - 13.04% (73)
Nanošenje nepravde - 5.71% (32)
Uskraćivanje prava - 6.43% (36)
Nesto drugo - 0.54% (3)
Kvarenje: svaki oblik nepoštovanja/zloupotrebe propisanog postupka u delu ili u celini. • način idavanje u zakup državnih zemljišta opš. funkcionerima, kupoprodaja firme opšt.odbornike • 0 •

2. Ocenom od 1 - nema uopšte do 7 ima puno ocenite u kojoj meri je prisutna korupcija u Vašem gradu/opštini kod?

Gradonačelnika:
1 - 7.64% (12)
2 - 1.91% (3)
3 - 3.82% (6)
4 - 8.92% (14)
5 - 8.28% (13)
6 - 10.83% (17)
7 - 24.84% (39)
Ne mogu da ocenim - 30.57% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.18% (5)

Predsednika skupština grada:
1 - 6.37% (10)
2 - 5.10% (8)
3 - 3.18% (5)
4 - 8.28% (13)
5 - 10.83% (17)
6 - 6.37% (10)
7 - 26.11% (41)
Ne mogu da ocenim - 30.57% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.18% (5)

Odbornika:
1 - 5.10% (8)
2 - 1.27% (2)
3 - 10.19% (16)
4 - 10.83% (17)
5 - 13.38% (21)
6 - 10.19% (16)
7 - 22.29% (35)
Ne mogu da ocenim - 26.75% (42)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Članova gradskog/opštinskog veća:
1 - 3.82% (6)
2 - 2.55% (4)
3 - 7.64% (12)
4 - 7.64% (12)
5 - 14.01% (22)
6 - 14.01% (22)
7 - 24.20% (38)
Ne mogu da ocenim - 26.11% (41)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Gradskih/opštinskih službenika:
1 - 3.18% (5)
2 - 2.55% (4)
3 - 7.01% (11)
4 - 12.74% (20)
5 - 12.74% (20)
6 - 12.10% (19)
7 - 34.39% (54)
Ne mogu da ocenim - 15.29% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Direktora preduzeća čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.82% (6)
2 - 1.91% (3)
3 - 5.10% (8)
4 - 9.55% (15)
5 - 11.46% (18)
6 - 12.10% (19)
7 - 41.40% (65)
Ne mogu da ocenim - 14.01% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.64% (1)

Direktora ustanova čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.82% (6)
2 - 1.91% (3)
3 - 7.01% (11)
4 - 8.28% (13)
5 - 12.10% (19)
6 - 14.01% (22)
7 - 37.58% (59)
Ne mogu da ocenim - 14.65% (23)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.64% (1)

Zaposlenih u preduzećima čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 2.55% (4)
2 - 7.01% (11)
3 - 13.38% (21)
4 - 10.19% (16)
5 - 9.55% (15)
6 - 12.74% (20)
7 - 29.30% (46)
Ne mogu da ocenim - 14.65% (23)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.64% (1)

Zaposlenih u ustanovama čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 3.82% (6)
2 - 7.01% (11)
3 - 12.10% (19)
4 - 12.74% (20)
5 - 10.19% (16)
6 - 11.46% (18)
7 - 29.94% (47)
Ne mogu da ocenim - 12.10% (19)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.64% (1)

Predsednika mesne zajednice:
1 - 6.37% (10)
2 - 7.01% (11)
3 - 10.83% (17)
4 - 15.92% (25)
5 - 8.28% (13)
6 - 8.92% (14)
7 - 20.38% (32)
Ne mogu da ocenim - 17.83% (28)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.46% (7)

Inspekcijske službe:
1 - 2.55% (4)
2 - 3.18% (5)
3 - 3.18% (5)
4 - 7.64% (12)
5 - 10.19% (16)
6 - 12.74% (20)
7 - 44.59% (70)
Ne mogu da ocenim - 15.29% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.64% (1)

Političkih stranka koje su na vlasti u gradu/opštini:
1 - 3.82% (6)
2 - 0.64% (1)
3 - 5.10% (8)
4 - 3.82% (6)
5 - 4.46% (7)
6 - 10.83% (17)
7 - 52.23% (82)
Ne mogu da ocenim - 17.83% (28)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.27% (2)

Političkih strankakoje su u opoziciji gradu/opštini:
1 - 5.10% (8)
2 - 6.37% (10)
3 - 7.01% (11)
4 - 10.83% (17)
5 - 7.01% (11)
6 - 13.38% (21)
7 - 33.12% (52)
Ne mogu da ocenim - 15.92% (25)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.27% (2)

Sudija opštinskog suda:
1 - 3.18% (5)
2 - 1.91% (3)
3 - 8.28% (13)
4 - 8.92% (14)
5 - 7.64% (12)
6 - 9.55% (15)
7 - 24.84% (39)
Ne mogu da ocenim - 30.57% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.10% (8)

Sudija okružnog suda:
1 - 3.18% (5)
2 - 3.18% (5)
3 - 5.73% (9)
4 - 8.92% (14)
5 - 9.55% (15)
6 - 8.92% (14)
7 - 22.29% (35)
Ne mogu da ocenim - 31.21% (49)
Nemamo to u gradu/opštini - 7.01% (11)

Tužilaca opštinskog tužilaštva:
1 - 3.82% (6)
2 - 3.82% (6)
3 - 8.28% (13)
4 - 8.28% (13)
5 - 12.74% (20)
6 - 6.37% (10)
7 - 19.11% (30)
Ne mogu da ocenim - 33.12% (52)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.46% (7)

Tužilaca okružnog tužilašta:
1 - 2.55% (4)
2 - 3.82% (6)
3 - 8.92% (14)
4 - 7.01% (11)
5 - 8.92% (14)
6 - 9.55% (15)
7 - 21.02% (33)
Ne mogu da ocenim - 31.21% (49)
Nemamo to u gradu/opštini - 7.01% (11)

Policijske uprave:
1 - 4.46% (7)
2 - 3.18% (5)
3 - 5.10% (8)
4 - 9.55% (15)
5 - 14.65% (23)
6 - 12.74% (20)
7 - 28.66% (45)
Ne mogu da ocenim - 20.38% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.27% (2)

Lokalnih medija koji su u vlasništvu lokalne samouprave:
1 - 4.46% (7)
2 - 5.73% (9)
3 - 3.18% (5)
4 - 6.37% (10)
5 - 12.10% (19)
6 - 12.10% (19)
7 - 28.03% (44)
Ne mogu da ocenim - 20.38% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 7.64% (12)

Lokalnih medija koji su u privatnom vlasništvu:
1 - 3.82% (6)
2 - 10.83% (17)
3 - 8.28% (13)
4 - 9.55% (15)
5 - 12.74% (20)
6 - 10.19% (16)
7 - 22.93% (36)
Ne mogu da ocenim - 17.20% (27)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.46% (7)

Verske zajednica kojoj pripadate:
1 - 12.74% (20)
2 - 10.83% (17)
3 - 7.64% (12)
4 - 7.64% (12)
5 - 6.37% (10)
6 - 9.55% (15)
7 - 14.65% (23)
Ne mogu da ocenim - 27.39% (43)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.18% (5)

Vrtića:
1 - 7.64% (12)
2 - 7.64% (12)
3 - 13.38% (21)
4 - 10.83% (17)
5 - 8.92% (14)
6 - 8.92% (14)
7 - 19.75% (31)
Ne mogu da ocenim - 21.02% (33)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.91% (3)

Domova zdravlja:
1 - 5.10% (8)
2 - 2.55% (4)
3 - 5.73% (9)
4 - 8.92% (14)
5 - 16.56% (26)
6 - 13.38% (21)
7 - 33.12% (52)
Ne mogu da ocenim - 13.38% (21)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.27% (2)

Bolnica:
1 - 2.55% (4)
2 - 1.91% (3)
3 - 3.82% (6)
4 - 8.28% (13)
5 - 13.38% (21)
6 - 15.29% (24)
7 - 33.76% (53)
Ne mogu da ocenim - 15.92% (25)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.10% (8)

Škola:
1 - 3.18% (5)
2 - 6.37% (10)
3 - 7.01% (11)
4 - 12.10% (19)
5 - 14.65% (23)
6 - 13.38% (21)
7 - 24.84% (39)
Ne mogu da ocenim - 16.56% (26)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.91% (3)

Fakulteta:
1 - 2.55% (4)
2 - 1.91% (3)
3 - 2.55% (4)
4 - 10.83% (17)
5 - 12.10% (19)
6 - 11.46% (18)
7 - 28.03% (44)
Ne mogu da ocenim - 20.38% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 10.19% (16)

Službe za katastar nepokretnosti:
1 - 4.46% (7)
2 - 3.82% (6)
3 - 6.37% (10)
4 - 12.10% (19)
5 - 11.46% (18)
6 - 10.83% (17)
7 - 22.29% (35)
Ne mogu da ocenim - 25.48% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.18% (5)

Sindikata:
1 - 3.82% (6)
2 - 3.18% (5)
3 - 6.37% (10)
4 - 9.55% (15)
5 - 8.92% (14)
6 - 7.64% (12)
7 - 27.39% (43)
Ne mogu da ocenim - 29.94% (47)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.18% (5)

Nevladinih organizacijama:
1 - 5.10% (8)
2 - 14.01% (22)
3 - 6.37% (10)
4 - 8.28% (13)
5 - 9.55% (15)
6 - 6.37% (10)
7 - 17.83% (28)
Ne mogu da ocenim - 28.03% (44)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.46% (7)

Sportskih klubova :
1 - 4.46% (7)
2 - 3.82% (6)
3 - 5.10% (8)
4 - 7.01% (11)
5 - 12.74% (20)
6 - 12.10% (19)
7 - 31.21% (49)
Ne mogu da ocenim - 21.02% (33)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.55% (4)

Kulturnih institucija:
1 - 7.01% (11)
2 - 9.55% (15)
3 - 11.46% (18)
4 - 14.65% (23)
5 - 8.28% (13)
6 - 8.28% (13)
7 - 12.74% (20)
Ne mogu da ocenim - 26.11% (41)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.91% (3)

Vlasnika kapitala /preduzetnika:
1 - 3.18% (5)
2 - 2.55% (4)
3 - 3.18% (5)
4 - 9.55% (15)
5 - 14.65% (23)
6 - 8.28% (13)
7 - 30.57% (48)
Ne mogu da ocenim - 25.48% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.55% (4)

3. Na čemu zasnivate iznete ocene o korupciji?

Molimo Vas da izaberete najviše tri odgovora!!!

Na ličnom iskustvu (dogodilo Vam se da Vam neko ponudii novac, poklon ili uslugu) - 8.40% (45)
Na osnovu razgovora sa rodbinom i ljudima koje poznajete, a koji su imali iskustvo korupcije - 15.11% (81)
Na osnovu informacija iz medija - 3.36% (18)
Na osnovu nesklada koji ste uočili između malih plata javnih službenika i njihovog visokog životnog standarda - 11.94% (64)
Na osnovu poznavanja organizacije i kadrovske strukture u lokalnoj samoupravi - 13.99% (75)
Na osnovu politike i odnosa lokalne samouprave prema korupciji - 8.21% (44)
Na osnovu nepoverenja u organe lokalne samouprave - 7.09% (38)
Na osnovu odnosa organa lokalne samouprave prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 7.65% (41)
Na osnovu odnosa građana prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 5.41% (29)
Na osnovu svog materijalnog položaja - 4.10% (22)
Na osnovu opšteg stanja u gradu - 12.69% (68)
Nečem drugom čemu - 0%
Nesto drugo - 2.05% (11)
Greska • Licnom iskustvu pratila sam situaciju vec duze vreme.Zbog reagovanja prosla sam kroz odredjenu vrstu • Na osnovu ličnog iskustva, gde su mi tražili novac za određenu uslugu. • gradjanima koji dolaze u nasu kancelariju, neformalnim razgovorima... • meni je trazeno ili vec nije odbijeno kada je dato, vise puta intervenisao kod upisa u vrtic npr • zloupotreba opštine vračar na štetu državne imovine • direktori u obrazovanju, u domu zdravlja, JP, polticka zaposlenost, rodbinske veze u strankama itd • Na informacijama iz medija i ličnom utisku. • 0 • Nisu mi poznati slučajevi korupcije. • u odnosu na prioritete resavanje evidentnih problema •

4. Ko ima najveću odgovornost za stanje korupcije u Vašem gradu/opštini?

Molim Vas izaberite najviše PET odgovora!!!

Republička vlast - 9.97% (77)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 4.53% (35)
Gradonačelnik - 7.38% (57)
Predsednik skupštine - 4.66% (36)
Odbornici - 3.63% (28)
Lokalna samouprava kao skup organa - 10.36% (80)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.10% (78)
Lokalni mediji - 2.98% (23)
Privatna preduzeća - 2.46% (19)
Nevladine organizacije - 1.42% (11)
Verske zajednice - 0.91% (7)
Građani - 6.35% (49)
Sudstvo - 10.23% (79)
Tužilaštvo - 6.09% (47)
Političke stranke koje su na vlasti - 12.95% (100)
Političke stranke koje su u opoziciji - 3.11% (24)
Međunarodne organizacije - 1.17% (9)
Evropska unija - 0.91% (7)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 0.78% (6)
ZDRAVSTVO • policija, strukovne komore • običan narod koji sve to vidi i zna,a ne želi ili ne sme javno da to iskaže i podeli sa drugima. • 1 • nosioci državnih funkcija jer nemaju nikakvu odgovornost • Policija •

5. Šta je glavni uzrok korupcije u Vašem gradu/opštini?

Novac • ... • zaposlenje • Primitivizam i siromastvo • pogresna politika lokalne vlasti • selektivna primena zakona i sankcija • Borba za zaštitu "statusa quo" • Korumpirani presjednici • bogacenje ljudi koji su na vlasti • Neostvareni ljudi koji dolaze na vlast da bi se obogatili. Polupismeni politicari. • spori i nejasni mehanizmi, dikreciona mogucnost ljudi da zadrze ili puste predmet dalje, opsti nemoral, kreiranje atmosfere od svih drustvenih cionioca da je korupcija legitimna • politička moć izvršne vlasti ,poveznost politike ikriminalom stečenog kapitala,odsustvo kontrolnih mehanizama,loše sudstvo • Vladajuca stranka • Alavost i bahatost državnih službenika. • Svako ima neki dobar izgovor • Pogrešni ljudi na pogrešnim mestima • Opste stanje u drzavi - nepostojanje pravne, vec partijske drzave, kojom upravlja krupan kapital, koji se hrani novcem naroda koji je opljackan i odnet u Moskvu • Partokratija. • Nemoral • Model finansiranja stranaka • Svako kosristi svoj polozaj maksimalno. • Apatija gradjana kao rezultat dugogodisnje torture partokratije. • Sprega ličnih i javnih interesa, opšta beda i nezaposlenost stanovništva, vlasnici kapitala koji nesmetano građane pretvaraju u robove preko izvršilaca vlasti, "svako ima nekog svog čoveka", nepostojanje privrednih subjekata koji imaju tržišno solventne i održive proizvode i tako obezbede priliv svežeg kapitala - što za pokriće troškova života i održivi razvoj, što za investicije i u infrastrukturnim projektima i u biznis estabilishment-u, "ljudi u senci" koji već par decenija vrše tako vlast,dr • Афирмација корпуције од стране НВО • nezainteresovanost . • Neozbiljan pristup korupciji od strane ljudi koji mogu da ucine nesto povodom nje. • EGOIZAM I NEDOSTATAK OSEĆAJE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI LOKALNE "ELITE" • Želja da steknu što više jer znaju da neće dugo biti na funciji , samoživnost i nebriga za probleme široke mase ljudi već samo želja za svojim bogaćenjem , omogućavanje svojim bližnima da steknu bogatstvo jer će kasnije i od njih imati korist • Borba oko prevlasti, opstanka i samo funkcionisanje sistema, jer ako zelis nesto da postignes moras se okrenuti korupciji..... • Nedovoljna unutrasnjakontrola organa lokalne samouprave, tako da imaju stav da mogu da rade sta hoce, a niko ih ne sankcionise. Sistem u kome drzava nije servis, nego sila kojoj gradjanin mora da se podredi • neorganizovanost naroda,neinformisanost od strane medija,sve veca pohlepa vlasti za novcem i samoupravljanjem... • Nepostojanje zakona i uticaj medjunarodnih faktora. • biti prebogat i na polozaju • nezaposlenost • bahatost i bezobzirnost • Mentalitet • Los zivotni standard • los kadar u strankama na lokalnom nivou, sam olos • Nedostatak posla u drzavi i nedostatak ljudi koji ce da se bore protiv toga • Alavost • svi koji imaju neku moc u rukama... • Novac, prestiž, bahatost, samovolja..., nepoštenje čelnih ljudi na odgovornim funkcijama u opštini kao i nepouzdan sistem kontrole od strane nadležnih u Republičkim strukturama!!! • Mogucnost zloupotrbe polozaja na radnom mestu, "glad za novcem", nedovoljna mesecna primanja, "veze i vezice", nedovoljna kontrola institucije za suzbijanje korupcije, nedovoljna aktivnost gradjana da prijave korupciju - ili strah?.... • nemoć i neznanje, ne postojanje odgovarajuće društvene svesti o korupciji i slaba reakcija gradjana na korupciju • Nemaština, nezaposlenost, nemogućnost završavanje bilo čega bez korupcije.... • losa socijalna i materijalna situacija gradjana,zbog koje bez pogovora pristaju na sve • Nepostojanje investicija i stagnacija lokalne privrede, kao i prognoza buduceg stanja, koaj en obecava. • nepostojanje odgovornosti svake vrste • nemam stav • strnački interesi • nedosledna i nejasna regulativa koja pruža mogućnost za zloupotrebu • nedostatak oštrih sankcija za one koji učestvuju u korupciji •

6. Ko može da doprinese borbi protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

Republička vlast - 6.66% (48)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 9.43% (68)
Gradonačelnik - 5.55% (40)
Predsednik skupštine - 1.80% (13)
Odbornici - 2.64% (19)
Lokalna samouprava kao skup organa - 5.13% (37)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 4.16% (30)
Lokalni mediji - 6.52% (47)
Privatna preduzeća - 0.83% (6)
Nevladine organizacije - 6.38% (46)
Verske zajednice - 1.39% (10)
Građani - 11.10% (80)
Sudstvo - 9.02% (65)
Tužilaštvo - 8.18% (59)
Političke stranke koje su na vlasti - 6.52% (47)
Političke stranke koje su u opoziciji - 4.30% (31)
Međunarodne organizacije - 3.74% (27)
Evropska unija - 4.16% (30)
Neko drugi. ko? - 0%
Nesto drugo - 2.50% (18)
NIKO • Kad bi svi prispitali sebe i posteno pristupili svom poslu, korupcije ne bi ni bilo. • RODOLJUB ŠABIĆ • svi • strogi zakoni i njihova primena na svim nivoima • policija • Niko uvek ce biti korupcije! • Zdravstvo • Svi zajedno • Umetnost: oporavak morala može doći samo iz slobodnog osećanja božanskog. • mladi,nezaposleni i obespravljeni željni socijalne pravde,i mogućnosti jednakih šansi. • Antikorupcijska tela na lokalnom nivou. U saradnji sa pokrainom i republikom. • policija, strukovne komore. • nemam poverenja u nikog tako da cisto sumnjam da bi neko to resio • Gradjani, gradska i gradska vlast. • 3 • korupcija bi se u velikoj meri iskorenila kada bi bio bolji standard i vece plate, •

7. Da li biste podržali inicijativu da se formira telo na nivou grada koje bi se bavilo borbom protiv korupcije?

Da - 77.71% (122)
Ne - 6.37% (10)
Ne mogu da se odlučim - 6.37% (10)
Nesto drugo - 9.55% (15)
ima dosta "tela" i premalo dela • i ono bi bilo korumpirano • Da, i bio bih volonter, pomogo bih svim snagama da se otera ovo zlo • bojim se da bi takvo telo bilo samo sredstvo za neciju dodatnu zaradu i da ne bi posluzilo svrsi • podrzao bi kad bi iza mene stali ljudi i mene podrzali u tome • Ne bih imao poverenja u takvo telo. • Da, pod uslovom da i u tom telu ne budu članovi "preko veze" • Nece funkcionisati • da, ali da njegovim formiranjem ne bude uvecan broj admin. radnika u opstini • ako nema kazne i sprovodjenja zakona na delu sve propada • ako hocete da nesto neresite formirajte telo, treba zabranjivati rad i trajno uzimati licence. • Ne nemam poverenja ni u koga ,sem ako to drzava sam ne stane na put toj pojavi . • da samo pronaci ljude bez putera na glavi • zar bi time nesta postigli? • Da, šta više želeo bih da budem u takvom telu •

8. Zašto?

... • Jer postojeće ne mogu • Zato sto je to jedan od nacina da se iskoreni korupcija • Nešto se mora učiniti... • Takva inicijativa ne moze da donese nista lose. • Zato što živim u državi u kojoj nemam od čega da živim i u kojoj ljudi traže mito ili šlihtanje za sve što treba da urade. • videvsi rezultate koje je postigla Verica BaRAC mislim da bi uz dobre i motivisane pojedince moglo mnogo toga da se poboljsa. ali pre svega potrebna je politicka podrska za kreiranje atmosfere da je korupcija veliko zlo i da niko nece biti amnestiran. suvise je kompromisa. losa zakon o javnim navavkama omogucuje da se sve kao i u Slobino vreme svi poslovi zavrsavaju na licnim odnosima. Nema tendera koji nije namesten za nekoga i time se gubi svaka funkcija Zakona i tendera • zbog haosa i anarhije koji je proizvod partokratije • da bi se blize prislo problemu • zato sto ne bi mogli sami prot svih. zasto bi potrosili tudj novac i nista ne bi pametno uradili. Dok cela drzava ne krene u napad nista od toga. • da bi korupcija bila smanjena i da bi svi zajedno bolje ziveli • Постоји могућност да корупционаши преузму контролу над таквим телом • Iz prethodno navedenih i sličnih razloga,a najviše iz želje da se ovakvo stanje promeni,jer svako od nas treba da pruži svoj maksimalan doprinos i zalaganje da bi kao zajednica i društvo krenuli napred,a bez suzbijanja korupcije i promene u name i oko nas,taj napredak je neostvariv. • Ali samo da nisu pod patronatom opstinara... • na osnovu stanja u lokalnoj samoupravi i drzavi smatram da su svi sistemi morala i pravde unisteni. • Zato što ne postoji struktura na lokalnom nivou koja se bavi tim problemom. • Nema sverhe to trba da radi svako unutar svoje organizacije, ustanove i sl. pogledajte samo reviziju budzeta kako to radi drugo telo....smesno i jos povecava opsti utisak korupcije. • zbog toga što je potrebno na lokalnom nivou organizovati borbu i ne treba očekivati da će republički organi i republička vlast nešto učiniti na polju korupcije koja je prisutna u malim lokalnim zajednicama kao i dostupnosti tih organa gradjanima • jer se stvara velika razlika izmedju slojeva drustva. penzioneri,radnici su sve siromasniji a politicari,direktori..su sve bogatiji!! • Iz razloga da se smanji korupcija • Radi iskorenjavanja • to je potreba • Zato sto ne zelim da dam par hiljada evra da bih dobila posao za stalno. • i tu bi biolo korupcije • Formirano telo bilo bi jedan od aparata za sprecavanje korupcije. • Zato shto se korupcija svakako ne moze ukinuti ali se moze smanjiti. • Zato sto je korupcija ne zakonita, i da svako ima podjednaka prava • Zato sto je to vise nego potrebno, u interesu gradjana! • Smatram da je ovo telo neophodno svim gradskim sredinama. Takodje da bi ovakav vid borbe protiv korupcije zaziveo, neophodno je da se ukljuci sto veci broj gradjana uz iskrenu podrsku vlasti. • Jer nista slicno ne postoji. Mozda je to korak koji je potreban, posto smo sve vec iscrpli. • zato sto su se vec neka druga tela,komisije...pokazale neadekvatnim • neophodnoje zbog ekonomske propasti koja čeka državu i sve gradjane i da se zaustavi odlivanje budžetskih sredstava u privatnetokove novca • ne treba nam korupcija • Zato što jedino mogu da verujem nevladinim, ali nezavisnim organizacijama. • Da se iskoreni kriminal kako na političkom nivou tako i uopšte i iskorenjavanje organizovanih kriminala klanova • Zato sto je neophodno,da se stane na put korupciji. • Zato što može da doprinese smanjenju korupcije na teritoriji jedinice lokalne samouprave, a u saradnji sa drugim gradovima i šire. • Млаћење празне сламе • Neophodno je • zato sto na lokalnom nivou najbolje poznaje i ljide i prilike na kojima pociva korupcija • ono je najmanje korumpirano • Ne postoji telo na lokalnom nivou koje se bavi borbom protiv korupcije. • Zato sto bi bilo manje korupcije , u toj organizaciji bi trebali biti ljudi za koje se 100% zna da nece popustiti pred kriminalom , i da nece primati mito ! • Zato što nam je takvo telo potrebno, pod uslovom da članove tog potencijalnog tela za borbu protiv korupcije nije tako lako potkupiti ili zaplašiti. • Zato sto je korupcija problem sa kojim se svi suocavamo i koji cesto pogadja najosetljivije grupe gradjana, medju kojima su siromasni, bolesni, stari i prava dece. • da bi ovaj grad ziveo i gradjani u njega ulagali ovo je nekad bio divan grad a sada ??? • verujem da bi dalo rezultate ako da ne bi formirali po partijskoj pripadnosti • Pod uslovom da bi clanovi Tela bili posteni neskloni korupciji, mogli bi da se dobiju konkretni rezultati, koji bi vodili ka resenju za iskorenjivanje korupcije. • Time bi grad priznao da postoji korupcija, to bi predstavljao početni korak za evidentiranje i procesuiranje slučajeva korucpije i razvoja svesti za borbu protiv korupcije • Nedostatak takvog tela upravo je jedan od razloga korupcije. • Formiranje tela je prebacivanje odgovornosti na drugoga •

9. Ko bi trebao da čini takvo telo?

Predstavnici lokalne samouprave - 4.18% (25)
Odbornici - 1.67% (10)
Nevladine organizacije koje se bave borbom protiv korupcije - 9.20% (55)
Nevladine organizacije ne zavisno čime se bave - 3.18% (19)
Stručnjaci za oblasti u kojima ima korupcije - 11.20% (67)
Predstavnici međunarodnih organizacija (EU, OEBS, Svetska banka, UNDP...) - 7.69% (46)
Predstavnici tela za borbu protiv korupcije (Agencija za borbu protiv korupcije, Savet za borbu protiv korupcije, Uprava za javne nabavke, Poverenik za informacije od javnog značaja ...) - 11.87% (71)
Građani - 10.20% (61)
Predstavnici verskih zajednica - 1.00% (6)
Predstavnici policije - 8.03% (48)
Predstavnici profesionalnih udruženja i komora - 5.18% (31)
Predstavnici udruženja privrednika i privrednih komora - 2.34% (14)
Novinari - 8.53% (51)
Građani koji su posvećeni borbi protiv korupcije - 13.38% (80)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 2.34% (14)
3 • protiv takvog tela sam • nisam z formiranje tela • Osim sto je gradjanin, treba da zna da se bori protiv korupcije, ali bice ubijen pre nego sto uspe • Niko jer su svi podlozni korupciji.Ovom drzavom vladaju stranke zarad licnih interesa. • Nezavisna lica koja ce placati EU. Ni slucajno niko od navedenih, jer su svi u sprezi sa vlascu. • Nezavisni i POSTENI gradjani, ukoliko ih ima u zemlji Srbiji. • opozicija • ko god da bude bio nece vredeti • Niko jer nema pomoci oko korupcije • ne podrzavam • predstavnici politickih stranaka • samo onaj ko striktno primenjuje zakon za sve i kazne • Ne zanima me. •

10. Koje osobine treba da ima neko ko je član lokalnog tela za borbu protiv korupcije?

postenje • Treba da bude posten i odgovaran covek, svestan funkcije na kojoj se nalazi. • Да је доказано био корпумпиран • Trealo bi valjda ako ih ima da nisu potkupljivi • Istrajnost,odlucnost,nepokolebljivost,postenje,pravednost. • Castan, posten i pomalo hrabar • Postenost, jaka volja i motivisanost • Da nije isti kao oni koje ce kontrolisati • Moral. • da je vredan,radan,uporan i posten. da je kroz svoj prethodni rad dokazao svoje postenje,nepotkupljivost i vernost. • Kao prvo, da nije osuđivan niti da je protiv njega pokrenut neki krivični postupak Da je svojim dosadašnjim poslovanjem, življenjem pokazao da je pošten i čestit. Da je dovoljno lud da se upusti u tu borbu. Da je spreman na sve ono što ga očekuje kao i članove njegove porodice. • da nije iz Srbije • posten • Nepristrasnost • ISKREN, POSTEN, ELOKVENTAN, BOGOBOJAZLJIV I ERUDITA ( VERNIK BEZ OBZIRA KOJE VERSKE PRIPADNOSTI) • hrabar, vest, posten, vredan, beskompromisan, solidnog znanja, dobrih veza, komunikativan .... • odgovornost, istrajnost, solidarnost... • Da u svakom trenutku može da dokaže poreklo imovine (ukoliko odstupa od standarda) da je uzoran porodičan čovek ili žena, da nije krivično kažnjavan, da nije prekšajno kažnjavan za kršenje javnog reda i mira, da ga okruženje u kojem živi ceni i poštuje, da je NEPODMITLJIV, da je ODLUČAN I HRABAR da se PRIHVATI ZADATAKA, da ima SMISLA I ZNANJA u odredjenim oblastima-MINIMUM SREDNJA ŠKOLA, i t.d. • Upornost, znanje, logiku, snagu da uradi sve da dodje do kraja slucaja, slobodan gradjanin... • ne sme da bude državljanin srbije jer medju njima ima malo poštenih koji bi taj posao radili savesno pravično bez uplitanja novčanih i ostalih uticaja a i ne bi trebali da se vezuju platom za srbiju jer bi jedino tako bili objaktivni i po strani od pokvarenih vlastodržaca javnih funkcija koji ovde u zemlji haraju • da nema familijarne odnose,da nije gladan za novac,da je pravedan i da se ne boji mafijasa i tajkuna koji sve drze pod svoje i vrsljaju u svim drzavnim institucijama koje su nekad bile pravedne a sada mizerno,neuracunjive. • posten prema sebi, svojoj porodici i prijateljima i drustvu uopste. • Visoke moralne i eticke stavove pre svega. odlucnost, upornost. • Treba da bude usredsredjen, ne sme da odustaje lako, strpljiv i uporan • hrabrost • da savesno radi svoj posao i da nije stranacki orjetisan • Da je pošten i da nikom ne duguje. • da je obrazovan, ugledan, da nije clan nijedne politicke stranke • Postenje pre svega • odgovornost, nepodmitljivost, azurnost, transparentnost i otvorenost • Hrabar,posten i uporan gradjanin,koji nema putera na glavi • Tesko je to reci ,svi podlozni korupciji ,Mada verujem da jos ima postenih i casnih ljudi za taj posao . • postenje, nepristrasnost, solidna materijalna situacija , • da postuje zakon i zakonka akta • Ugledni gradjani, postovaoci etickog kodeksa, da imaju profesionalno iskustvo i onrazovanje i ove oblasti • stručnost, odgovornost, nepotkupljivost, hrabrost • moral • opet se neko setio da baca prasinu u oci pred izbore.....NETREBA!!!!! • Posvecen, moralan, sa razvijenim osecajem za odgovornost i zastitu javnog interesa, neko ko veruje da sistem moze da funkcionise... • posten i materijalno obezbedjen • nista • nepristrasnost, da se vec bavio zastitom ljudskih prava • ... • Poznavanje zakona, otvorenost, hrabrost tj. odsustvo straha, obavestenost, pristupacnost, komunikativnost i...da, po mogucstvu - nije pripadnik ni jedne politicke partije, gradjanski osvescen, bez licemerja, ljubazan... Da nema krivicnu prijavu i da nije osudjivan, bilo bi logicno. No, bas "u tom grmu lezi zec" - kod nas je nemaju oni koji bi trebalo da je imaju, sudi se sporo (ili nikako) onima koji treba odavno da odgovataju. • snalazljiv, voljen u drustvenoj zajednici, siguran u to sto radi • pošten, nepotkupljiv, poznaje zakon, dosledan • Ako bi vec podrzao to, taj bi morao da ima moc izricanja smrtne kazne. • da ne bude korumpirano • Veliku platu koja nije osobina ali bi obezbedila nepodmitljivost. Visoki moral, cast, obraz. • pošten i odan sprovođenju zakona • Mora da bude nezavisan: materijalno i politički. Verovatno hrabar, jer se neće dobro provesti. •

11. Čime bi trebalo da se bavi antikorupcijsko telo na nivou lokalne samouprave?

Analiza stanja korupcije - 7.66% (60)
Analiza uspeha borbe protiv korupcije - 5.49% (43)
Predlaganje mera borbe protiv korupcije - 9.83% (77)
Sprovođenje istraga u slučajevima sumnje na korupciju - 12.13% (95)
Unapređenje primene antikorupcijskih zakona - 10.47% (82)
Stvaranje ambijneta za borbu protiv korupcije - 9.83% (77)
Zaštita i podrška građanima koji su žrtve korupcije - 12.77% (100)
Povećanje učešća građana u borbi protiv korupcije - 11.49% (90)
Edukacija - 9.32% (73)
Medijske kampanje - 9.45% (74)
Nesto drugo - 1.53% (12)
nisam za formiranje tela • Uvedite smrtnu kaznu za svaki oblik korupcije i nece vam trebati to telo • socijalnim radom na terenu • tajnim glasanjem prikupiti zalbe gradjana • ? • da preispituje rad svojih službenika od gore do vrha • prikupljanjem podataka o slucajevima korupcije • Zaštita i podrška građanima koji prosleđuju informacije o eventualnoj korupciji • Заштитом корумпираних • *obrazovanje gradjana o borbi protiv korupcije • upravo sa svim gore navedenim • podnosenje krivicnih prijava •

12. Ko bi trebao da bude obuhvaćen merama, odnosno na koga bi trebalo da se odnose mere?

Gradonačelnik - 7.82% (59)
Predsednik skupštine - 7.96% (60)
Odbornici - 6.23% (47)
Lokalna samouprava kao skup organa - 9.28% (70)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.48% (79)
Lokalni mediji - 4.11% (31)
Privatna preduzeća - 4.11% (31)
Nevladine organizacije - 2.92% (22)
Verske zajednice - 2.12% (16)
Građani - 2.92% (22)
Sudstvo - 8.75% (66)
Tužilaštvo - 7.43% (56)
Političke stranke koje su na vlasti - 9.68% (73)
Političke stranke koje su u opoziciji - 5.04% (38)
Sve navedene - 9.42% (71)
Nikoga - 0.13% (1)
Nekog drugog, koga? - 0%
Nesto drugo - 1.59% (12)
na sve navedene subjekte • zdravstveni radnici.... • Tadica • ne mere, krivicna odgovornost! • pitanje je nejasno koncipirano • 4 • svako ko je u mogućnosti da vrši zloupotrbu u radu • na sve one koji su korumpirani i sve one koji ucestvuju u davanju i uzimanju mita. • Niko ne sme da bude izuzet, od običnog građanina, do najvišeg funkcionera! • na sve • zdravstvo • nisam za formiranje tela •

13. Lokalni plan za borbu protiv korupcije se sastoji od mera. Koje od navedenih mera bi doprinele borbi protiv korupcije na lokalnom nivou?

Formiranje baze infomacija lokalnim fukcionerima i službenicima o imovnom stanju, članstvu u političkim stranaka, povezanim licima:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 25.48% (40)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 25.48% (40)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.48% (40)
Malo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 17.20% (27)
Nemam stav - 5.10% (8)

Izrada godišnjeg izveštaja o stanju korupcije i sprovedene borbe protiv korupcije u Vašem gradu/opštini:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 19.75% (31)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.75% (42)
Malo bi smanjilo korupciju - 33.12% (52)
Malo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 14.65% (23)
Nemam stav - 3.82% (6)

Godišnja nagrada za borbu protiv korupcije koju bi dobijali građani, novinari, organi lokalne samouprave i pripadici profesija za doprinos borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.29% (35)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.75% (42)
Malo bi smanjilo korupciju - 30.57% (48)
Malo bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 14.65% (23)
Nemam stav - 2.55% (4)

Zaštita prava i podrška građanima, funkcionerima i službenicima koji prijave slučaj korupcije :
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 38.22% (60)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 32.48% (51)
Malo bi smanjilo korupciju - 18.47% (29)
Malo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 7.01% (11)
Nemam stav - 1.91% (3)

Provera morala i spremnosti da fukcioneri i službenici učestvuju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.29% (35)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 31.21% (49)
Malo bi smanjilo korupciju - 21.66% (34)
Malo bi povećalo korupciju - 1.91% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 13.38% (21)
Nemam stav - 7.64% (12)

Uvođenje antikorupcijskog kodeksa funkcionera i službenika koji bi imao zadatak da sprecava i sankcioniše korupciju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.57% (37)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 28.66% (45)
Malo bi smanjilo korupciju - 22.93% (36)
Malo bi povećalo korupciju - 3.18% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Ne bi bilo promene - 15.29% (24)
Nemam stav - 5.10% (8)

Postojanje TV emisije u kojoj bi se raspravili i rešili slučajevi korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 15.92% (25)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 35.03% (55)
Malo bi smanjilo korupciju - 31.21% (49)
Malo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.91% (3)
Ne bi bilo promene - 10.19% (16)
Nemam stav - 4.46% (7)

Uspostavljenje edukacije lokalnih funkcionera i službenika o korupciji i borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 12.10% (19)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 19.75% (31)
Malo bi smanjilo korupciju - 29.30% (46)
Malo bi povećalo korupciju - 3.18% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.91% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Ne bi bilo promene - 25.48% (40)
Nemam stav - 7.01% (11)

Analiza faktora korupcije u organima lokalne samouprave:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 14.01% (22)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.84% (39)
Malo bi smanjilo korupciju - 26.75% (42)
Malo bi povećalo korupciju - 2.55% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.91% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Ne bi bilo promene - 18.47% (29)
Nemam stav - 10.19% (16)

Praćenje kako mediji izveštavaju o korupciji i edukacija za medije kako da pomognu u borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 16.56% (26)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 21.66% (34)
Malo bi smanjilo korupciju - 31.85% (50)
Malo bi povećalo korupciju - 3.82% (6)
Mnogo bi povećalo korupciju - 2.55% (4)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 15.29% (24)
Nemam stav - 7.64% (12)

Javno prikazivanje trošenja budžeta grada/opštine najmanje četri puta godišnje:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 34.39% (54)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 29.30% (46)
Malo bi smanjilo korupciju - 21.02% (33)
Malo bi povećalo korupciju - 1.91% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Ne bi bilo promene - 8.92% (14)
Nemam stav - 2.55% (4)

Pristutvo građana na sastancima upravih i nadzornih tela/odbora javnih ustanova i preduzeća:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.93% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.20% (38)
Malo bi smanjilo korupciju - 26.11% (41)
Malo bi povećalo korupciju - 2.55% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 3.18% (5)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 14.01% (22)
Nemam stav - 6.37% (10)

Skidanje partijskih, reklamnih i verskih obeležija iz javnih ustanova:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 17.20% (27)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 20.38% (32)
Malo bi smanjilo korupciju - 19.11% (30)
Malo bi povećalo korupciju - 2.55% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Ne bi bilo promene - 26.11% (41)
Nemam stav - 12.10% (19)

Učešće građana i stručne javnosti u pravljenju budžeta grada/opštine:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.93% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 24.84% (39)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.48% (40)
Malo bi povećalo korupciju - 3.18% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.91% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Ne bi bilo promene - 12.74% (20)
Nemam stav - 7.64% (12)

Kontrola izvršenja javnih nabavki od strane tela koje bi se na lokalnom nivou borilo protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 31.85% (50)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 35.03% (55)
Malo bi smanjilo korupciju - 15.92% (25)
Malo bi povećalo korupciju - 5.10% (8)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.27% (2)
Ne bi bilo promene - 6.37% (10)
Nemam stav - 3.18% (5)

Analiza novozaposlenih u organima i ustanova lokalne samouprave kada je u pitanju spremnost i rizik od korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 24.84% (39)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 33.12% (52)
Malo bi smanjilo korupciju - 20.38% (32)
Malo bi povećalo korupciju - 4.46% (7)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 8.92% (14)
Nemam stav - 7.01% (11)

Dostavljanje informacija o obimu aktivnosti političkih stranaka lokalnom antikorupcijskom telu:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 25.48% (40)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.11% (41)
Malo bi smanjilo korupciju - 24.84% (39)
Malo bi povećalo korupciju - 2.55% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.64% (1)
Ne bi bilo promene - 14.01% (22)
Nemam stav - 6.37% (10)

14. Da li imate i koji predlog za borbu protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

ne • nemam • ... • Kontrola • 1. Sanacija elementarnih osnova za život: 1) Zdravlje i životna sredina, 2) Infrastruktura, 3) Bezbednost lica, imovine i stvari, 4) Pomoć socijalno ugroženom stanovništvu 2. Edukacija stanovništva o njihovim pravima 2. • Uvodjenje elektronskog rada lokalne samouprave, posebno u sektorima finansije, javne nabavke, sektor izdavalja urbanistickih dozvola, gdje bi se u svakom trenutku vidjelo kako se radi predmet, kod koga je i da ima mogucnost projere od strane supervizora (sefa sektora) i da ta informacija bude dostupna gradjanu koji je predao za dozvolu tj firmam koje su se prijavili za tender itd. Zatim obavezna uska sardnja sa agencijom za antikorupciju. Edukacija gradjana je takodje obavezna. • Smrtna kazna • Postovanje suda i zakona koji su vec propisani,tjuredjenje sudstva • Povecanje iznosa kazne koja je predvidjena za odredjeni prekrsaj.(Kazna mora da bude rigorozna)Promena svih ljudi u inspekcijama,novi ljudi sa biroa rada bez veze.Rad na osnovu ugovora o radu na godinu dana,sa mogucnoscu produzenja ugovora ako osoba savesno radi poso.Ali i onda samo na godinu dana.Inspekcija bi morala da se spusti na lokalni nivo,ali bi imali proveru i rad republicke inspekcije.Potpuno odvojena tela.Republicka inspekcija bi morala da ima nadleznost da proverava sve . • Smatram da treba da se uvedu strozi zakoni o kaznjavanju korumpiranih organizacija, preduzeca i sl. • Ovo je pomalo nejasno formulisano pitanje. • uspostavljanje tela i visoka kontrola • Agencija za borbu protiv kriminala i korupcije treba da se bavi time i da iskoreni svako kako javno tako i privatno preduzece • u malom gradu svi se poznaju i svi znaju ko je ko i kod koga se moze mito proci i svi se poznaju ili ilaju komsijske veze ili familijarne i ovde nista nefunkcionise cak ni taxi sluzba sa korupcijom.sta dalje reci... • Smeniti i njih i one koji im daju podrsku u pokrajini i republici. • Nema, situacija beznadežna. • analiza stanja u lokalnoj samoupravi • zaposlite mene • Diskvalifikacija korumpiranih • nemam stav • pohapsiti za primer • Uvodjenje antikorupcijskog tela u dom zdavlja, na primer, gde bi gradjanin, ukoliko mu odredjeni lekar zatrazi mito, mogao direktno da se obrati antikorupcijskom telu, koje bi momentalno sankcionisalo lekara koji je trazio mito. • Hapsenje, javno ponizavanje, oduzimanje imovine, zabrana rada i prihoda... • Ne, za sada. • formiranje nezavisnog organa za borbu protiv korupcije i to gradskim izborima javno sa predstavljanjem kandidata i otvranjem kancelarije za pritužbe gradjana i javno objavljivanje rezultata • kazne zatvora i rad u rudnicima neplacen • Nazalost, ne bi bilo svrsi shodno • simulacija laznih korupcijskih ponuda od strane policije • Javno prikazivanje imovinskog stanja svih lokalnih funkcionera, kao i njihove bliže i dalje familije. • Kao i do sad navedeno, da se povecaju kontrole, da se otvori javni servis gde bi gradjani mogli da iznesu svoja iskustva, da se postave strucna lica koja bi pomogla u sprecavanju mita i korupcije. • manje priče više rada • Kazna za korupciju,zatvorska • Da imam ,prvo sto bih uradio to bi bilo razgovor sa osobama koja su jos uvek na svvojim radnim mestima i ako su do sada ucinili niz propusta. • javno objavljivanje svih podataka u vezi sa privatizacijama,stecajnim postupcima,potpisivanje ugovora sa invenstitorima na teritoriji grada,rada biroa za zaposljavanje... • Većinski izborni sistem kao preduslov za borbu protiv korupcije. • Kontrola. • Organizacija antikorupcijskog veća i najstrožije kazne za one koji nude i primaju mito. • Osnivanje Tela za borbu protiv korupcije, koje bi primalo zalbe gradjana i proveravalo iste, uz krivicno gonjenje osumnjicenih. • sve prigovore gradjana u odnosima sa javnim organizacijama sudovima opstinama trebe skupiti sa dokazima koji jasno ukazuju na nepravdu zbog koje se korupcija i u kojim ograncima delovanja javlja i ponavlja.Imena koja se sumnjice pravno procesuirati uz medije i krivicno kazniti javnost treba da sve zna • - • U svakom gradu, pa i u mom, treba osnovati nezavisno telo koje bi se bavilo problemima korupcije u datoj sredini. To telo može da bude pri samoj opštini, može da bude NVO, može da bude grupa građana, ali je najbitnije da bude nezavisno i zaštićeno od strane države, pravosuđa, policije, pa i same opštine. Takođe i da ima nekoga nad sobom, ko će vršiti nadzor nad organizacijom za borbu protiv korupcije. • Za one koji traze mito, duzi boravak u zatvoru. • zajednickim snagama i ako ucestvuju svi • Prikaz javnosti liste funkcionera i njihovih plata kako u gradu tako i u JP i ustanovama • kažnjavanje svih koji to rade i preduzimanje svih raspoloživih mera kao opomenu ostalim potencijalnim nesavesnim gradjanima koji mogu kroz navedenu kaznu da vide pravdu i opomenu za delo koje se ne sme raditi jer se kažnjava bez obzira na status počinioca i funkciju koju obavlja u ovoj zemlji • Ne, • smena vladajuce garniture • EDUKACIJA - U KONTEKSTU ŠTA GRAĐANI MOGU DA URADE AKO PRIMETE NEADEKVATNO FUNKCIONISANJE ANTIKORUPCIJSKIH TELA... • Da, formirati antikorupcijski tim sa delom ludi iz drugih OKRUGA!!! • ne,za sada • Ne. • za vec utvrdjene afere izricati najvece zaprecene kazne i to bi odlicno delovalo kao preventiva • antikorupcijsko tijelo • Uporediti imovinu lokalnih funkcionera pre i posle mandata na koji su izabrani •

15. Vi živite u?

Zrenjaninu - 13.38% (21)
Kragujevcu - 5.10% (8)
Požegi - 1.91% (3)
Nišu - 10.83% (17)
Nekom drugom gradu/opštini, molimo Vas upišite! - 0%
Nesto drugo - 68.79% (108)
Beogradu • BEOGRAD • Kikindi • novi sad • Vrscu • Kikinda • Bujanovcu • Novom Sadu • Nova Pazova • Vranje • Leskovcu • Subotica • pancevu • / • Opština Centar Sarajevo • Inđija • Beograd/Palilula • Krusevcu • opština Mali Iđoš • U Beogradu • beogradu smrdigradu • Смедерево • Subotici • Indjija • Zivim od nedavno u Ralji (Sopot), a radim u Americu (Mladenovac) • Životarim u opštini Krupanj. • loznica • Novi Beograd • dimitrovgrad • Priboj • Cuprija • ruma • jagodina • paracinu • Sečanj • Opština Kovačica • Arandjelovcu • leskovac • Bačka Palanka • Valjevo • Bečej • Novom Pazaru • Sremskoj Mitrovici • smederevska palanka • Nova Varos • Malom Idosu • Kraljevu • Mladenovac • sremska mitrovica • zemun • Boljevcu ( Zaječar ) • Pula • Somboru • SO ŽABALJ - GOSPODJINCI • pozarevcu • Blacu • Kovacica • cacak • Obrenovcu • Kruševac • Kraljevo. • Cukarica Beograd • ODŽACI •

16. Vaš pol?

Muški - 50.96% (80)
Ženski - 49.04% (77)

17. Koliko godina imate?

Do 18 godina - 0%
od 18 do 25 godina - 19.11% (30)
Od 26 do 35 godina - 33.76% (53)
Od 36 do 55 godina - 39.49% (62)
Preko 55 godina - 7.64% (12)

18. Vaše obrazovanje?

Osnovna škola - 0.64% (1)
Srednja škola - 27.39% (43)
Viša škola - 12.74% (20)
Fakultet - 46.50% (73)
Učenik - 0.64% (1)
Studnet - 8.28% (13)
Nesto drugo - 3.82% (6)
Magistratura • dve srednje skole • Magistar • Magistar filoloskih nauka • magistar umetnosti •

19. Vi ste?

Zaposleni u državnom sektoru - 22.29% (35)
Zaposleni u privatizovanom preduzeću - 8.28% (13)
Zaposleni u neprivatizovanom preduzeću - 0.64% (1)
Zaposleni u privatnom preduzeću - 3.82% (6)
Zaposleni u NVO - 4.46% (7)
Preduzetnik sa 20 i manje zaposlenih - 5.10% (8)
Preduzetnik sa 50 i manje zaposlenih - 0.64% (1)
Preduzetnik sa 100 i manje zaposlenih - 0%
Preduzetnik sa 100 i više zaposlenih - 0%
Samozaposlen - 7.64% (12)
Nezaposlen manje od 6 meseci - 3.82% (6)
Nezaposlen duže od 6 meseci - 16.56% (26)
U procesu obrazovanja - 12.10% (19)
Penzioner - 5.10% (8)
Domaćica - 0.64% (1)
Nesto drugo - 8.92% (14)
student • Zaposlena kao honorarni saradnik • Stdent • Nezaposlena,radila na crno da bi prezivela, drugi izbor nije postojao, mnogo molbi zavrsilo u korpi. • Ivica Dacic • likvidacioni upravnik • / • U RADNOM SPORU! • Zaposlena u medjunarodon organizaciji • advokat • Volonterski rad u NVO. • - • Vaspitac pripravnik na odredjeno do godinu dana, i honorarni anketar za vise marketinskih agencija. •

20. Koliko generacija, uključujući i Vas živi, odnosno je živelo u ovom gradu/opštini?

3 (41)5 (23)4 (20)2 (17)10 (17)1 (16)6 (12)7 (6)8 (4) • 9 •

Komentari (0)

Slične ankete

ANKETA: BORCI PROTIV KORUPCIJE U 2020. GODINI U REPUBLICI SRBIJI?

(Onlineistrazivanja) Tekuću 2020. godinu obeležila je pandemija virusa COVID19. U ovom periodu uz postojeće, globalno ali i lokalno, javili su se novi, brojni slučajevi koru

Dijalogom do promena na lokalnom nivou

(Onlineistrazivanja) Poštovani/a, pred Vama se nalazi anketa koju sprovodi udruženje građana Dijalog iz Valjeva. Vašim odgovorima na postavljena pitanja doprinosite da utvrd

Tvoj stav o protestima u Beogradu

(Onlineistrazivanja) Da li ste učestvovali u protestima u Beogradu? Da, 8.decembra Da, 15. decembra Da, i 8. i 15.decembra Ni 8. i 15.decembra, ali nameravam da učestvujem u

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Danas je Međunarodni Dan borbe protiv korupcije, pa želimo da Vas pitamo u kojoj fazi se nalazi borba protiv korupcije u Srbiji? Koja od naved

Anketa o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je napadnuta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije? Da, ali ne verujem da je se to desilo Da, i verujem da je s

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

Sukob Mitrović - Đilas!

(Zoran) Dva uticajna aktera u oblasti medijske industrije su u sukobu. Kakvo je tvoje mišljenje i predviđanje? Molimo Vas da ocenite: Željka Mitrovića kao ličnost Željka Mitr

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove

Uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u Srbiji

(Partneri) Poštovаne koleginice i kolege, Organizacije Pаrtneri zа demokrаtske promene Srbijа i Pravni skener, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kance

Nova stranka, nova šansa?

(USER16114) Molimo Vas da sa ove liste izabere TRI glavna prioriteta vladavina prava; poštovanje ljudskih prava i sloboda, nezavisnih od verske, rasne i nacionalne pripadnos

Anketa o hapšenju Miškovića

(Onlineistrazivanja) Da li ste upoznati sa slučajevima za koje se sumnjiči Miroslav Mišković? Slučaj Deltareal Slučaj Nibnes Slučaj Luka Beograd Slučaj C market Da Delimično

Srpsko-hrvatsko ...metanje

(Zoran) Na koji način se informišete o stanju u Srbiji? Živim u Srbiji Iz medija Od članova porodice Od prijatelja Od poslovnih partnera/kolega Neposredno, bio sam u Srbiji u

EU, Srbija i borba protiv korupcije!

(Onlineistrazivanja) Šta je za Vas korupcije? Davanje i uzimanje mita Pristranost i protekcija Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera Zloupotreba položaja u javnom se

Ekologija

(Nuredin97) Poštovani,ovo je anketa koja se bavi pitanjem Eko osvještenosti ljudi.Dobrodošli!!! Misliš li da je tvoja okolin