BIRODI

English Srpski Српски

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije (155)

Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Instituta za održive zajednice (ISC), u okviru programa Javno zagovaranje u praksi sa partnerskim organizacijama: Zrenjaninski edukativni centar (Zrenjanin), Sretenje (Požega), Nepušački edukativni centar (Kragujevac) i Centar za ljudska prava (Niš). Cilj projekta je uspostavljanje efikasnog mehanizma za borbu protiv korupcije na nivou gradova i opština u Srbiji. Koristimo priliku da Vas pozovemo da popunjvanjem ove ankete izrazite svoje stavove o stanju i perspektivama borbe protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije, kao i o preloženom sadržaju Lokalnog plana za borbu protiv korupcije. Takođe, ova anketa Vam daje priliku da iznesete svoje sugestije i predloge i tako doprinesete kvalitetu dokumenta. Sve autore čiji predlozi budu uneti u Lokalni plan borbe protiv korupcije BIRODI će navesti kao saradnike na projektu. Molimo sve učesnike ankete da je slobodno distribuiraju. Svi podaci i stavovi izneti u anketu biće poznati samo autorima istraživanja. Hvala Vam unapred za izdvojeno vreme, koje predstavlja Vaš doprinos borbe protiv korupciji Srdačan pozdrav, BIRODI

Ključne reči: korupcija decentralizacija,gradovi,Srbija,civilno društvo,građani,borba protiv korupcije,

1. Šta je, pre svega, za Vas korupcija?

Izaberit NAJVIŠE TRI odgovora

Davanje mita - 7.78% (43)
Pristranost i protekcija - 7.96% (44)
Uzimanje mita - 13.92% (77)
Sukob interesa kod državnih i loklanih funkcionera - 5.24% (29)
Zloupotreba položaja u javnom (republika, pokrajina, lokalna samuprava) sektoru - 17.54% (97)
Zloupotreba položaja u privatni sektoru - 4.34% (24)
Kršenje zakona - 11.21% (62)
Iznuda novca od strane nekoga ko radi u državnom sektoru - 6.15% (34)
Trgovina uticajem/moći koju pojedinac ima - 13.02% (72)
Nanošenje nepravde - 5.79% (32)
Uskraćivanje prava - 6.51% (36)
Nesto drugo - 0.54% (3)
način idavanje u zakup državnih zemljišta opš. funkcionerima, kupoprodaja firme opšt.odbornike • 0 • Kvarenje: svaki oblik nepoštovanja/zloupotrebe propisanog postupka u delu ili u celini. •

2. Ocenom od 1 - nema uopšte do 7 ima puno ocenite u kojoj meri je prisutna korupcija u Vašem gradu/opštini kod?

Gradonačelnika:
1 - 7.10% (11)
2 - 1.29% (2)
3 - 3.87% (6)
4 - 9.03% (14)
5 - 8.39% (13)
6 - 10.97% (17)
7 - 25.16% (39)
Ne mogu da ocenim - 30.97% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.23% (5)

Predsednika skupština grada:
1 - 6.45% (10)
2 - 4.52% (7)
3 - 3.23% (5)
4 - 8.39% (13)
5 - 10.97% (17)
6 - 6.45% (10)
7 - 26.45% (41)
Ne mogu da ocenim - 30.97% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.58% (4)

Odbornika:
1 - 4.52% (7)
2 - 1.29% (2)
3 - 10.32% (16)
4 - 10.97% (17)
5 - 13.55% (21)
6 - 10.32% (16)
7 - 21.94% (34)
Ne mogu da ocenim - 27.10% (42)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Članova gradskog/opštinskog veća:
1 - 3.23% (5)
2 - 2.58% (4)
3 - 7.74% (12)
4 - 7.74% (12)
5 - 14.19% (22)
6 - 14.19% (22)
7 - 23.87% (37)
Ne mogu da ocenim - 26.45% (41)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Gradskih/opštinskih službenika:
1 - 2.58% (4)
2 - 2.58% (4)
3 - 7.10% (11)
4 - 12.90% (20)
5 - 12.90% (20)
6 - 12.26% (19)
7 - 34.19% (53)
Ne mogu da ocenim - 15.48% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 0%

Direktora preduzeća čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.23% (5)
2 - 1.94% (3)
3 - 5.16% (8)
4 - 9.68% (15)
5 - 11.61% (18)
6 - 12.26% (19)
7 - 41.29% (64)
Ne mogu da ocenim - 14.19% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.65% (1)

Direktora ustanova čiji je osnivač/upravljač:
1 - 3.23% (5)
2 - 1.94% (3)
3 - 7.10% (11)
4 - 8.39% (13)
5 - 12.26% (19)
6 - 14.19% (22)
7 - 38.06% (59)
Ne mogu da ocenim - 14.19% (22)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.65% (1)

Zaposlenih u preduzećima čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 1.94% (3)
2 - 7.10% (11)
3 - 13.55% (21)
4 - 10.32% (16)
5 - 9.68% (15)
6 - 12.90% (20)
7 - 29.03% (45)
Ne mogu da ocenim - 14.84% (23)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.65% (1)

Zaposlenih u ustanovama čije osnivač/upravljač lokalna samouprava:
1 - 3.23% (5)
2 - 7.10% (11)
3 - 12.26% (19)
4 - 12.90% (20)
5 - 10.32% (16)
6 - 11.61% (18)
7 - 29.68% (46)
Ne mogu da ocenim - 12.26% (19)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.65% (1)

Predsednika mesne zajednice:
1 - 5.16% (8)
2 - 7.10% (11)
3 - 10.97% (17)
4 - 16.13% (25)
5 - 8.39% (13)
6 - 9.03% (14)
7 - 20.65% (32)
Ne mogu da ocenim - 18.06% (28)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.52% (7)

Inspekcijske službe:
1 - 1.94% (3)
2 - 3.23% (5)
3 - 3.23% (5)
4 - 7.74% (12)
5 - 10.32% (16)
6 - 12.90% (20)
7 - 44.52% (69)
Ne mogu da ocenim - 15.48% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 0.65% (1)

Političkih stranka koje su na vlasti u gradu/opštini:
1 - 3.23% (5)
2 - 0.65% (1)
3 - 5.16% (8)
4 - 3.87% (6)
5 - 4.52% (7)
6 - 10.97% (17)
7 - 52.26% (81)
Ne mogu da ocenim - 18.06% (28)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.29% (2)

Političkih strankakoje su u opoziciji gradu/opštini:
1 - 4.52% (7)
2 - 6.45% (10)
3 - 7.10% (11)
4 - 10.97% (17)
5 - 7.10% (11)
6 - 13.55% (21)
7 - 32.90% (51)
Ne mogu da ocenim - 16.13% (25)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.29% (2)

Sudija opštinskog suda:
1 - 2.58% (4)
2 - 1.94% (3)
3 - 8.39% (13)
4 - 9.03% (14)
5 - 7.74% (12)
6 - 9.68% (15)
7 - 24.52% (38)
Ne mogu da ocenim - 30.97% (48)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.16% (8)

Sudija okružnog suda:
1 - 2.58% (4)
2 - 3.23% (5)
3 - 5.81% (9)
4 - 9.03% (14)
5 - 9.68% (15)
6 - 8.39% (13)
7 - 22.58% (35)
Ne mogu da ocenim - 31.61% (49)
Nemamo to u gradu/opštini - 7.10% (11)

Tužilaca opštinskog tužilaštva:
1 - 3.23% (5)
2 - 3.87% (6)
3 - 8.39% (13)
4 - 8.39% (13)
5 - 12.90% (20)
6 - 6.45% (10)
7 - 18.71% (29)
Ne mogu da ocenim - 33.55% (52)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.52% (7)

Tužilaca okružnog tužilašta:
1 - 2.58% (4)
2 - 3.87% (6)
3 - 9.03% (14)
4 - 7.10% (11)
5 - 9.03% (14)
6 - 9.68% (15)
7 - 20.65% (32)
Ne mogu da ocenim - 31.61% (49)
Nemamo to u gradu/opštini - 6.45% (10)

Policijske uprave:
1 - 3.87% (6)
2 - 3.23% (5)
3 - 5.16% (8)
4 - 9.68% (15)
5 - 14.84% (23)
6 - 12.90% (20)
7 - 28.39% (44)
Ne mogu da ocenim - 20.65% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.29% (2)

Lokalnih medija koji su u vlasništvu lokalne samouprave:
1 - 3.87% (6)
2 - 5.81% (9)
3 - 3.23% (5)
4 - 6.45% (10)
5 - 12.26% (19)
6 - 12.26% (19)
7 - 27.74% (43)
Ne mogu da ocenim - 20.65% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 7.74% (12)

Lokalnih medija koji su u privatnom vlasništvu:
1 - 3.23% (5)
2 - 10.97% (17)
3 - 8.39% (13)
4 - 9.68% (15)
5 - 12.90% (20)
6 - 10.32% (16)
7 - 22.58% (35)
Ne mogu da ocenim - 17.42% (27)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.52% (7)

Verske zajednica kojoj pripadate:
1 - 11.61% (18)
2 - 10.97% (17)
3 - 7.74% (12)
4 - 7.74% (12)
5 - 6.45% (10)
6 - 9.68% (15)
7 - 14.84% (23)
Ne mogu da ocenim - 27.74% (43)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.23% (5)

Vrtića:
1 - 7.10% (11)
2 - 7.74% (12)
3 - 12.90% (20)
4 - 10.97% (17)
5 - 9.03% (14)
6 - 9.03% (14)
7 - 20.00% (31)
Ne mogu da ocenim - 21.29% (33)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.94% (3)

Domova zdravlja:
1 - 4.52% (7)
2 - 2.58% (4)
3 - 5.81% (9)
4 - 9.03% (14)
5 - 16.77% (26)
6 - 13.55% (21)
7 - 33.55% (52)
Ne mogu da ocenim - 12.90% (20)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.29% (2)

Bolnica:
1 - 1.94% (3)
2 - 1.94% (3)
3 - 3.87% (6)
4 - 8.39% (13)
5 - 13.55% (21)
6 - 15.48% (24)
7 - 34.19% (53)
Ne mogu da ocenim - 15.48% (24)
Nemamo to u gradu/opštini - 5.16% (8)

Škola:
1 - 2.58% (4)
2 - 6.45% (10)
3 - 7.10% (11)
4 - 12.26% (19)
5 - 14.84% (23)
6 - 13.55% (21)
7 - 25.16% (39)
Ne mogu da ocenim - 16.13% (25)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.94% (3)

Fakulteta:
1 - 1.94% (3)
2 - 1.94% (3)
3 - 2.58% (4)
4 - 10.97% (17)
5 - 11.61% (18)
6 - 11.61% (18)
7 - 28.39% (44)
Ne mogu da ocenim - 20.65% (32)
Nemamo to u gradu/opštini - 10.32% (16)

Službe za katastar nepokretnosti:
1 - 3.87% (6)
2 - 3.87% (6)
3 - 6.45% (10)
4 - 12.26% (19)
5 - 10.97% (17)
6 - 10.97% (17)
7 - 22.58% (35)
Ne mogu da ocenim - 25.81% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.23% (5)

Sindikata:
1 - 3.23% (5)
2 - 3.23% (5)
3 - 6.45% (10)
4 - 9.68% (15)
5 - 8.39% (13)
6 - 7.74% (12)
7 - 27.74% (43)
Ne mogu da ocenim - 30.32% (47)
Nemamo to u gradu/opštini - 3.23% (5)

Nevladinih organizacijama:
1 - 4.52% (7)
2 - 14.19% (22)
3 - 6.45% (10)
4 - 8.39% (13)
5 - 9.03% (14)
6 - 6.45% (10)
7 - 18.06% (28)
Ne mogu da ocenim - 28.39% (44)
Nemamo to u gradu/opštini - 4.52% (7)

Sportskih klubova :
1 - 3.87% (6)
2 - 3.87% (6)
3 - 5.16% (8)
4 - 7.10% (11)
5 - 12.26% (19)
6 - 12.26% (19)
7 - 31.61% (49)
Ne mogu da ocenim - 21.29% (33)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.58% (4)

Kulturnih institucija:
1 - 6.45% (10)
2 - 9.68% (15)
3 - 10.97% (17)
4 - 14.84% (23)
5 - 8.39% (13)
6 - 8.39% (13)
7 - 12.90% (20)
Ne mogu da ocenim - 26.45% (41)
Nemamo to u gradu/opštini - 1.94% (3)

Vlasnika kapitala /preduzetnika:
1 - 2.58% (4)
2 - 2.58% (4)
3 - 3.23% (5)
4 - 9.68% (15)
5 - 14.19% (22)
6 - 8.39% (13)
7 - 30.97% (48)
Ne mogu da ocenim - 25.81% (40)
Nemamo to u gradu/opštini - 2.58% (4)

3. Na čemu zasnivate iznete ocene o korupciji?

Molimo Vas da izaberete najviše tri odgovora!!!

Na ličnom iskustvu (dogodilo Vam se da Vam neko ponudii novac, poklon ili uslugu) - 8.49% (45)
Na osnovu razgovora sa rodbinom i ljudima koje poznajete, a koji su imali iskustvo korupcije - 15.09% (80)
Na osnovu informacija iz medija - 3.40% (18)
Na osnovu nesklada koji ste uočili između malih plata javnih službenika i njihovog visokog životnog standarda - 11.89% (63)
Na osnovu poznavanja organizacije i kadrovske strukture u lokalnoj samoupravi - 13.77% (73)
Na osnovu politike i odnosa lokalne samouprave prema korupciji - 8.11% (43)
Na osnovu nepoverenja u organe lokalne samouprave - 6.98% (37)
Na osnovu odnosa organa lokalne samouprave prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 7.74% (41)
Na osnovu odnosa građana prema onima koji ukažu na problem korupcije i bore se protiv nje - 5.47% (29)
Na osnovu svog materijalnog položaja - 4.15% (22)
Na osnovu opšteg stanja u gradu - 12.83% (68)
Nečem drugom čemu - 0%
Nesto drugo - 2.08% (11)
meni je trazeno ili vec nije odbijeno kada je dato, vise puta intervenisao kod upisa u vrtic npr • u odnosu na prioritete resavanje evidentnih problema • Greska • Na informacijama iz medija i ličnom utisku. • gradjanima koji dolaze u nasu kancelariju, neformalnim razgovorima... • Licnom iskustvu pratila sam situaciju vec duze vreme.Zbog reagovanja prosla sam kroz odredjenu vrstu • direktori u obrazovanju, u domu zdravlja, JP, polticka zaposlenost, rodbinske veze u strankama itd • 0 • zloupotreba opštine vračar na štetu državne imovine • Nisu mi poznati slučajevi korupcije. • Na osnovu ličnog iskustva, gde su mi tražili novac za određenu uslugu. •

4. Ko ima najveću odgovornost za stanje korupcije u Vašem gradu/opštini?

Molim Vas izaberite najviše PET odgovora!!!

Republička vlast - 9.93% (76)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 4.58% (35)
Gradonačelnik - 7.32% (56)
Predsednik skupštine - 4.71% (36)
Odbornici - 3.66% (28)
Lokalna samouprava kao skup organa - 10.33% (79)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.20% (78)
Lokalni mediji - 3.01% (23)
Privatna preduzeća - 2.48% (19)
Nevladine organizacije - 1.44% (11)
Verske zajednice - 0.92% (7)
Građani - 6.41% (49)
Sudstvo - 10.20% (78)
Tužilaštvo - 6.01% (46)
Političke stranke koje su na vlasti - 12.81% (98)
Političke stranke koje su u opoziciji - 3.14% (24)
Međunarodne organizacije - 1.18% (9)
Evropska unija - 0.92% (7)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 0.78% (6)
Policija • ZDRAVSTVO • 1 • policija, strukovne komore • nosioci državnih funkcija jer nemaju nikakvu odgovornost • običan narod koji sve to vidi i zna,a ne želi ili ne sme javno da to iskaže i podeli sa drugima. •

5. Šta je glavni uzrok korupcije u Vašem gradu/opštini?

... • Novac • jedino tako mogu da se zavrse poslovi. na taj nacini mozete da dobijete ono sto vama treba. • Demokratska stranka • Novac, prestiž, bahatost, samovolja..., nepoštenje čelnih ljudi na odgovornim funkcijama u opštini kao i nepouzdan sistem kontrole od strane nadležnih u Republičkim strukturama!!! • Pohlepa za vecim bogacenjem. • svi koji imaju neku moc u rukama... • male plate • Oni koji treba da kontrolisu i suzbijaju korupciju na lokalu je pospesuju, jer i oni iz toga imaju koristi, odn. zajednicki "rade poslove". Posten covek nema kome da se obrati, jer su sve drzavne institucije duboko u korupciji. Cesto je i gradjanima laksi i brzi put da nekom plate, nego da isteruju pravdu. • Najvise uzimaju direktori, i postavljena lica, jer znaju da verovatno na sledecim izborima nece biti na tom polozaju, pa hoce da se maksimalno obezbede. Takodje, problem korupcije se ni ne poteze, kao da ne postoji, sto je porazavajuce. Pojedinci kaljaju ime stranke koja ih je tu postavila, a stranka ne poteze pitanje postenja tih pojedinaca, jer bi opozicija to iskoristila. • bahatost i bezobzirnost • lose zakonodavstvo, slabe ili nikakve sankcije, slaba ili nikakva kontrola, prevelika autonomnost pojedinih struktura • Sve je povezano i traje u kontinuitetu.Institucije su uradjene jos u vreme Milosevica.Promenom vlasti nije doslo do promena radilo se po staroj matrici.DSS i SPS su sve vreme imali istu politiku.SPS je ubacio ljude u druge stranke i kontrolise partiski zivot stranaka.Sluzbe igraju odredjenu ulogu u organizovanom kriminalu.Zoran Djindjic je bio vrlo usamljen u tom poslu.Nije imao dovoljno podrske ni u svojoj stranci.Kadar koji je bio uz njega sklanjan je raznim podmetanjima kroz medije.Mediji su • Zato sto je to navika naseg drustva, a slabi su pokusaji da se iskoreni. • stanje u lokalnoj samoupravi • Korumpirani presjednici • Standard, neki zloupotrebljavaju sluzbenipolozaj zato sto im je mala plata, i onda ne znaju kad im je dosta. • Politika i politički plen • Svako ima neki dobar izgovor • Iskvareni ljudi na kljucnim pozicijama. • NEZAPOSLENOST, SIROMASTVO, GLAD ! HRANA JE LUKSUS!!! • pohlepa i neodgovornost • Партијска протекција и непотизам • Neostvareni ljudi koji dolaze na vlast da bi se obogatili. Polupismeni politicari. • NEPOSTOVANJE IZGRADNJI ANTIKORUPCIJSKIH INSTITUCUJA • Alavost • plan razvoja ne prati potrebe grada a samim tim kroz ne adekvatne projekte se ugradjuju materijalno razni subjekti koji cesto koriste vladajucu poziciju ali i opoziciju da bi ostvarili neku dobit. niko ne razmislja na duge staze vec principom daj da uzmem sada sto vise jer sutra moze svasta da se desi . mislim da globalno gledajuci narod je kriv za korupciju jer nudeci misle da imaju sanse a oni koji uzimaju miosle da se to podrazmeva a sada narod nece vise da daje a ovi su navikli da dobijaju • Svako kosristi svoj polozaj maksimalno. • Alavost i bahatost ljudi u lokalnoj samoupravi • Glavni uzrok korupcije u opštini iz koje potičem je: nizak životni standard (šte je generalno situacija u Srbiji), bezobrazluk ljudi na položajima, takođe pohlepa i želja za moći. Situacija nije ništa drugačija sa sudijama, carinicima, policijom, lekarima, medicinskim sestrama i šalterskim službenicima. Za najuobičajeniji posao, ako želite da bude kvalitetno urađen, pored plaćanja državi, MORATE da platite i licu koji treba da ga uradi. • nema odgovornosti i odgovarajuće kazne za bilo kakvo zlodelo te oni koji to rade mogu bez bojazni da zloupotrebljavaju državne interese i zakone. oni koji treba da kažnjavaju i sankcionišu korupciju i zloupotrebu radnog mesta svojim ponašanjem je podstiču i arogantno promovišu i tako u krug • Postupanje pripadnika vladajuće stranke koji su na položajima koji im daju mogućnost da donose nezakonite odluke koje su na štetu, ako ne svih, onda barem.na štetu većine građana. • zloupotreba položaja i samovolja pojedinih funkcionera • ALAVOST ! • tolerancija nepravde, nepostovanja zakona za cije nepostovanje nema kaznenih mera od strane vladajucih struktura koje svesno tolerisu cak podsticu istu svojim primerom i navode sve u zemlji da je takvo ponasanje opste dobro i korisno za svakog ko deluje u tom cilju,a da pravdu na treba traziti • Apatija gradjana kao rezultat dugogodisnje torture partokratije. • Želja da steknu što više jer znaju da neće dugo biti na funciji , samoživnost i nebriga za probleme široke mase ljudi već samo želja za svojim bogaćenjem , omogućavanje svojim bližnima da steknu bogatstvo jer će kasnije i od njih imati korist • losa socijalna i materijalna situacija gradjana,zbog koje bez pogovora pristaju na sve • familijarna veza u sudstvu,policiji,inspekciji,na registraciji vozila,na tehnickom pregledu za auto,u kineskim radnjama,opstini,svuda ti trebaju debele veze da obavis osnovne obaveze gradjana.grad je paracin,srbija. u sudu nemoze da se izvrsi iseljenje sa tuzenim jer ja zivim van srbije a sve presude su u moju korist vec 10 godina i svaki put nemogu da ga izbace iz moje kuce jer on poznaje sudiju i tako da ja nemam pravednih sansi sve dok i ja ne pocnem da placam sve redom i odlucim da zivim u • opste stanje u drzavi • male plate i los standard • spori i nejasni mehanizmi, dikreciona mogucnost ljudi da zadrze ili puste predmet dalje, opsti nemoral, kreiranje atmosfere od svih drustvenih cionioca da je korupcija legitimna • bezvlašće, javašluk u vlasti. • Nema kaznjavanja i hapsenja • Rodbinske veze između stranačke odbornike, članovima opštinskih veća, saveta mesne zajednice, direktore škola, predškolske ustanove, Javnih preduzeća, direktora doma zdravlje, socijalnog centra. Partijsko zapošljenje, kršenje zakona u konursima, imenovanja kadrova i direktora. Izgledaju kao složen skup građana s zajedničkim ciljem. Interesantan kako obogaćuju te ljude na novcima poreskih obveznika. Kako stvaraju i kupuju firme te stranačke osobe. Kako nasleđuju radnih mesta. itd.... • selektivna primena zakona i sankcija • Lični interes: da se što pre obogate dok su na vlasti. Politički interes: da pune račune svojih partija koje su ih zato i postavile na mesto odlučivanja. • nedosledna i nejasna regulativa koja pruža mogućnost za zloupotrebu • bogacenje ljudi koji su na vlasti • partokratija • besparica • Nesavladiva zelja za imanjem uticaja a kada se on stekne nesavladiv nagon za jos jos jos. Osecaj nedodirljivosti osoba koje se nadju na polozaju koji je u Srbiji potpuno opravdan zbog nedostatka bilo kakve kontrole. •

6. Ko može da doprinese borbi protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

Republička vlast - 6.71% (48)
Antikorupcijska tela na republičkom nivou - 9.51% (68)
Gradonačelnik - 5.59% (40)
Predsednik skupštine - 1.82% (13)
Odbornici - 2.38% (17)
Lokalna samouprava kao skup organa - 5.17% (37)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 4.20% (30)
Lokalni mediji - 6.57% (47)
Privatna preduzeća - 0.70% (5)
Nevladine organizacije - 6.29% (45)
Verske zajednice - 1.26% (9)
Građani - 11.19% (80)
Sudstvo - 8.95% (64)
Tužilaštvo - 8.25% (59)
Političke stranke koje su na vlasti - 6.57% (47)
Političke stranke koje su u opoziciji - 4.34% (31)
Međunarodne organizacije - 3.78% (27)
Evropska unija - 4.20% (30)
Neko drugi. ko? - 0%
Nesto drugo - 2.52% (18)
NIKO • Svi zajedno • policija, strukovne komore. • Gradjani, gradska i gradska vlast. • mladi,nezaposleni i obespravljeni željni socijalne pravde,i mogućnosti jednakih šansi. • nemam poverenja u nikog tako da cisto sumnjam da bi neko to resio • svi • RODOLJUB ŠABIĆ • Niko uvek ce biti korupcije! • policija • 3 • Zdravstvo • Umetnost: oporavak morala može doći samo iz slobodnog osećanja božanskog. • Antikorupcijska tela na lokalnom nivou. U saradnji sa pokrainom i republikom. • korupcija bi se u velikoj meri iskorenila kada bi bio bolji standard i vece plate, • Kad bi svi prispitali sebe i posteno pristupili svom poslu, korupcije ne bi ni bilo. • strogi zakoni i njihova primena na svim nivoima •

7. Da li biste podržali inicijativu da se formira telo na nivou grada koje bi se bavilo borbom protiv korupcije?

Da - 77.42% (120)
Ne - 6.45% (10)
Ne mogu da se odlučim - 6.45% (10)
Nesto drugo - 9.68% (15)
zar bi time nesta postigli? • Da, i bio bih volonter, pomogo bih svim snagama da se otera ovo zlo • da, ali da njegovim formiranjem ne bude uvecan broj admin. radnika u opstini • Da, pod uslovom da i u tom telu ne budu članovi "preko veze" • ima dosta "tela" i premalo dela • Ne bih imao poverenja u takvo telo. • ako hocete da nesto neresite formirajte telo, treba zabranjivati rad i trajno uzimati licence. • Da, šta više želeo bih da budem u takvom telu • bojim se da bi takvo telo bilo samo sredstvo za neciju dodatnu zaradu i da ne bi posluzilo svrsi • ako nema kazne i sprovodjenja zakona na delu sve propada • Nece funkcionisati • Ne nemam poverenja ni u koga ,sem ako to drzava sam ne stane na put toj pojavi . • i ono bi bilo korumpirano • da samo pronaci ljude bez putera na glavi • podrzao bi kad bi iza mene stali ljudi i mene podrzali u tome •

8. Zašto?

... • Zato sto bi se politicari plasili da ce biti uhvaceni, pa bi se zamislili kada primajmito. • Pod uslovom da bi clanovi Tela bili posteni neskloni korupciji, mogli bi da se dobiju konkretni rezultati, koji bi vodili ka resenju za iskorenjivanje korupcije. • Zato sto bi nam to pomoglo da izadjemo iz krize • da svi koji godinama trpe nepravdu a nisu je mogli ispraviti zbog bahatosti i samovolje drzavnih organa kao i njihovih odabranih opstinskih, sudskih i drugih cinovnika koji godinama postupaju po pravilima da je sve moguce ako neko hoce da te obespravi a zna ko od nosioca vlasti moze da pretvori zelju u moranje i istinu • Zato sto su svi povezani • Zato što živim u državi u kojoj nemam od čega da živim i u kojoj ljudi traže mito ili šlihtanje za sve što treba da urade. • Kako bi se znalo ko je odgovoran za stanje na lokalnom nivou, jer sada svi srive jedni druge, i odgovornog tela nema • krajnje je vreme da se krene sa pospremanjem • Iskorenjivanjem korupcije u vlasti koja nije izabrana od strane građana, naša opština bi mogla da krene napred. Pojavile bi se brojne mogućnosti za investiranje, zapošljavanje, rast privrede... • Zato sto stradamo kao drzava i kao drustvo,jer se sve mnogo umrezilo.I poziciju i opoziciju kontrolise "NEKO" i promenom vlasti se nista ne menja.Mora da se izvrsi pritisak na politicku elitu,da krene u pozitivnom smeru.Zabluda je da moramo da funkcionisemi bez pravila igre i bez institucija-na crno.Nenadoknadivi gubici.Mnogo ce vise i vremena i truda biti potrebno da se to iskoreni.20 god.ista matrica.Mora hitno da se menja.Posebno telo koje ce se time baviti,i obavezno i njegova kontrola,jer p • Da pokuša • Da bi svi gradjani bili ravnopravni • Korupcijqa je sistemska stvar. Imao institucija i institucija koje bi trebalo da se bore protiv korupcije, i sta se dogadja nista. Promena zakon i rad sudstva i tuzilastva i stvar bi se dovela u normalu. • Zato što može da doprinese smanjenju korupcije na teritoriji jedinice lokalne samouprave, a u saradnji sa drugim gradovima i šire. • Zato sto bi najkvalifikovanije utvrdjivalo izvore korupcije i predlagalo adekvatne mere. • i tu bi biolo korupcije • Takva inicijativa ne moze da donese nista lose. • Ako mogu biti otvorena mnoga druga manje potrebna tela moze i treba ovo koje je od velike vaznosti a moze doprineti boljoj kontroli i prevenciji korupcije na lokalnom nivou, jer se odatle i krece. • zato sto se nadam da ce prekrsioce zakona odvoditi pred sudove, kaznjavati a samim tim i smanjiti korupciju! • neophodnoje zbog ekonomske propasti koja čeka državu i sve gradjane i da se zaustavi odlivanje budžetskih sredstava u privatnetokove novca • Formirano telo bilo bi jedan od aparata za sprecavanje korupcije. • Zato shto se korupcija svakako ne moze ukinuti ali se moze smanjiti. • Zato sto je korupcija problem sa kojim se svi suocavamo i koji cesto pogadja najosetljivije grupe gradjana, medju kojima su siromasni, bolesni, stari i prava dece. • Zato sto ne zelim da dam par hiljada evra da bih dobila posao za stalno. • bilo bi prividno bolje. dok se i taj organ ne osili i pocne sa praksom prethodnika • Постоји могућност да корупционаши преузму контролу над таквим телом • Mora se početi od nečeg! • Zato što bi život bio mnogo lepši i lakši kada bi ljudi bez doplata završavali svoj posao. Brži bi bio obrt kapitala i država ne bi bila oštećena. Građanima bi takođe bilo lakše da plaćaju samo npr. 100 dinara (kojih je obavezno) za neki dokument, umesto 150 (50 dinara dodatno da dokument npr. bude odmah izvađen). I tako dalje, ovo su najbanalniji mogući primeri. Za sve ostalo 500 slovnih mesta je malo. • Krajnje je vreme da se mnogo toga promeni u Srbiji i time omogući bolje život svih građana. Treba stati na put svim vidovima zloupotrebe položaja. • zato sto su se vec neka druga tela,komisije...pokazale neadekvatnim • Da bi moglo to telo da se bavi korupcijom na lokalnom nivou , tako bi bilo bliže izvoru korupcije , jer od malih se počinje , ako male zavrnu slavine i presuši izvor presušiće cela reka • kako bi svi gradjani imali jednake sanse • nemam dovoljno iskustva • Ne znam • Zato sto bi bilo manje korupcije , u toj organizaciji bi trebali biti ljudi za koje se 100% zna da nece popustiti pred kriminalom , i da nece primati mito ! • Da probamo i to • da bi se blize prislo problemu • Zato sto je to vise nego potrebno, u interesu gradjana! • zato sto na lokalnom nivou najbolje poznaje i ljide i prilike na kojima pociva korupcija • VEĆ POSTOJE ANTIKORUPCISKA TELA-ALI SU BLOKIRANA U RADU OD RAZLIČITIH LOBIJA • Valjda bi korupcija prestala onda • Da bi se stalo na put korupciji i sredstva usmerila za šta su i namenjena. • Zato što jedino mogu da verujem nevladinim, ali nezavisnim organizacijama. • Zbog odgovornosti koju bi neko ODREDJEN imao i, nadam se, pozitivnih rezultata... • Zato što je to jedini način da se izborimo sa korupcijom. Naravno, postavlja se važno pitanje: koji bi mehanizmi garantovali da članovi tog tela nisu i neće biti korumpirani i da će doista da rade svoj posao? • da bi korupcija bila smanjena i da bi svi zajedno bolje ziveli • Zato sto ne dobijam nista time ..jer ce uvek biti i biti korupcije!!! • Zato sto je neophodno,da se stane na put korupciji. • Jer nista slicno ne postoji. Mozda je to korak koji je potreban, posto smo sve vec iscrpli. • Na lokalu se bolje vidi korupcija nego sa centralnog nivoa. Zna se ko je ko. •

9. Ko bi trebao da čini takvo telo?

Predstavnici lokalne samouprave - 4.07% (24)
Odbornici - 1.53% (9)
Nevladine organizacije koje se bave borbom protiv korupcije - 9.15% (54)
Nevladine organizacije ne zavisno čime se bave - 3.22% (19)
Stručnjaci za oblasti u kojima ima korupcije - 11.19% (66)
Predstavnici međunarodnih organizacija (EU, OEBS, Svetska banka, UNDP...) - 7.80% (46)
Predstavnici tela za borbu protiv korupcije (Agencija za borbu protiv korupcije, Savet za borbu protiv korupcije, Uprava za javne nabavke, Poverenik za informacije od javnog značaja ...) - 11.86% (70)
Građani - 10.00% (59)
Predstavnici verskih zajednica - 1.02% (6)
Predstavnici policije - 8.14% (48)
Predstavnici profesionalnih udruženja i komora - 5.25% (31)
Predstavnici udruženja privrednika i privrednih komora - 2.37% (14)
Novinari - 8.64% (51)
Građani koji su posvećeni borbi protiv korupcije - 13.39% (79)
Neko drugi, ko? - 0%
Nesto drugo - 2.37% (14)
protiv takvog tela sam • Niko jer nema pomoci oko korupcije • predstavnici politickih stranaka • 3 • Ne zanima me. • ko god da bude bio nece vredeti • Osim sto je gradjanin, treba da zna da se bori protiv korupcije, ali bice ubijen pre nego sto uspe • Nezavisna lica koja ce placati EU. Ni slucajno niko od navedenih, jer su svi u sprezi sa vlascu. • Niko jer su svi podlozni korupciji.Ovom drzavom vladaju stranke zarad licnih interesa. • ne podrzavam • opozicija • samo onaj ko striktno primenjuje zakon za sve i kazne • Nezavisni i POSTENI gradjani, ukoliko ih ima u zemlji Srbiji. • nisam z formiranje tela •

10. Koje osobine treba da ima neko ko je član lokalnog tela za borbu protiv korupcije?

postenje • Tesko je to reci ,svi podlozni korupciji ,Mada verujem da jos ima postenih i casnih ljudi za taj posao . • Da je obrazovan, posten, nekorumpiran, neko ko nece zazmuriti na jedno oko kada naidje na nepravilnosti, ponajvise da bude hrabar i suprotstavi se korumpiranim osobama, koje su u glavnom na visokim polozajima. • Covek koji uziva poverenje sugradjana, dosledan, principijelan • Treba da bude posten i odgovaran covek, svestan funkcije na kojoj se nalazi. • Posten, iskren, beskompromisan • strucan, posten, otvoren, praktican, otvoren za saranju i nove predloge, da ima inicijativu • integritet, odlučnost, stranačka nepripadnost... • Upornost, znanje, logiku, snagu da uradi sve da dodje do kraja slucaja, slobodan gradjanin... • Ugled poštenje • Integritet, poštenje i stručnost. • Prvo da poštuje, a potom i da se beskompromisno bori za poštovanje i sprovođenje zakona i propisa. Da bude uporan i da ne strahuje za sebe i svoje najmilije. Nešto kao Eliot Nes prilagođen današnjem trenutku. Ali, takav čovek/ljudi moraju sedeti u vrhu države, zato što su se toj našoj državi - "pokvarenoj ribi", opasno približili glava i rep, pa je teško razlučiti odakle je čistiti, a odakle smrdi. • visok moral,shvatanje odgovornosti, • Pošten, rodoljub... • ... • postenje i obrazovanje • Da je posten, da postuje zakon i da veruje drzavi. • recimo posten i vredan • moral • odgovornost, nepodmitljivost, azurnost, transparentnost i otvorenost • da nije iz Srbije • Postenje da i sam ne bude korumpiran • posten • Hrabrost i dokazanu etičnost • Samo jednu.. Postenje. • treba da ima saznanje da su organi vlasti i političke stranke u službi gradjana i da gradjani ne postoje radi njih nego oni radi gradjana • hrabrost • Upornost, istrajnost i odlucnost. • Biografiju "bez mrlje", obrazovanje ( ne samo akademsko ), visoku profesionalnost u dotadašnjoj karijeri, neprikosnovenost u praktičnoj realizaciji radnih zadataka / projekata, komunikativnost, praktičnost, pristupačnost, istrajnost, harizmatičnost, multi-iskustvenost na više područja u sferi javnog života ( državna i lokalna samouprava, biznis, kultura, očuvanje životne sredine, sport i sportske organizacije, lokalne manifestacije najrazličitijih karaktera, i dr... • postenje,iskrenost... • Poznavanje zakona, otvorenost, hrabrost tj. odsustvo straha, obavestenost, pristupacnost, komunikativnost i...da, po mogucstvu - nije pripadnik ni jedne politicke partije, gradjanski osvescen, bez licemerja, ljubazan... Da nema krivicnu prijavu i da nije osudjivan, bilo bi logicno. No, bas "u tom grmu lezi zec" - kod nas je nemaju oni koji bi trebalo da je imaju, sudi se sporo (ili nikako) onima koji treba odavno da odgovataju. • Ljudske - poslovnost Mateijale - nezavistan • Poštenje, kompetentnost i ugled u javnosti. • da je vredan,radan,uporan i posten. da je kroz svoj prethodni rad dokazao svoje postenje,nepotkupljivost i vernost. • posten prema sebi, svojoj porodici i prijateljima i drustvu uopste. • veoma tesko pitanje.. to bi ozbiljno trbalo da se razmotri... i stavi pod lupu! • posten i materijalno obezbedjen • Da ima dovoljno novca da niko ne može uticati na njega... • Да је доказано био корпумпиран • Veliku platu koja nije osobina ali bi obezbedila nepodmitljivost. Visoki moral, cast, obraz. • Da je visoko obrazovan , da ima dobru platu i da je situiran i nezavistan po pitanju finasija . Da nije zavistan od istih ljudi koje bi trebao da kontroliše , da je van stranačka ličnost i po mogućnosti čovek koji nije iz Srbije ( takav bi pravedno i temeljno ispitao sve o korupciji , jer nebi bio u rodbinskim vezama sa nikim ) • stav • Da ima VII/1 strucne spreme, da je inteligentan, hrabar i da nije do sada bio angazovan ni u politici, ni u NGO. Verske zajednice ni da ne pominjem • odovogrnost, razvijena svest o društvenim vrednostima, moralnost, stručnost • Postenje,istrajnost,nepokolebljivost • ? • Nepodmitljiv, otvoren, profesionalan, obrazovan, sa licnim i profesionalnim integritetom, apolitican • pošten i odan sprovođenju zakona • Materijalno obeybedjen. • nadljudske • Kredibilitet •

11. Čime bi trebalo da se bavi antikorupcijsko telo na nivou lokalne samouprave?

Analiza stanja korupcije - 7.75% (60)
Analiza uspeha borbe protiv korupcije - 5.43% (42)
Predlaganje mera borbe protiv korupcije - 9.69% (75)
Sprovođenje istraga u slučajevima sumnje na korupciju - 12.02% (93)
Unapređenje primene antikorupcijskih zakona - 10.47% (81)
Stvaranje ambijneta za borbu protiv korupcije - 9.95% (77)
Zaštita i podrška građanima koji su žrtve korupcije - 12.79% (99)
Povećanje učešća građana u borbi protiv korupcije - 11.50% (89)
Edukacija - 9.30% (72)
Medijske kampanje - 9.56% (74)
Nesto drugo - 1.55% (12)
Заштитом корумпираних • prikupljanjem podataka o slucajevima korupcije • nisam za formiranje tela • Uvedite smrtnu kaznu za svaki oblik korupcije i nece vam trebati to telo • Zaštita i podrška građanima koji prosleđuju informacije o eventualnoj korupciji • upravo sa svim gore navedenim • tajnim glasanjem prikupiti zalbe gradjana • socijalnim radom na terenu • podnosenje krivicnih prijava • da preispituje rad svojih službenika od gore do vrha • ? • *obrazovanje gradjana o borbi protiv korupcije •

12. Ko bi trebao da bude obuhvaćen merama, odnosno na koga bi trebalo da se odnose mere?

Gradonačelnik - 7.92% (59)
Predsednik skupštine - 8.05% (60)
Odbornici - 6.17% (46)
Lokalna samouprava kao skup organa - 9.40% (70)
Nosioci fukcija u javnim preduzećima i ustanovama - 10.60% (79)
Lokalni mediji - 4.03% (30)
Privatna preduzeća - 4.03% (30)
Nevladine organizacije - 2.95% (22)
Verske zajednice - 2.15% (16)
Građani - 2.95% (22)
Sudstvo - 8.59% (64)
Tužilaštvo - 7.25% (54)
Političke stranke koje su na vlasti - 9.66% (72)
Političke stranke koje su u opoziciji - 4.97% (37)
Sve navedene - 9.53% (71)
Nikoga - 0.13% (1)
Nekog drugog, koga? - 0%
Nesto drugo - 1.61% (12)
na sve navedene subjekte • zdravstvo • nisam za formiranje tela • zdravstveni radnici.... • na sve • 4 • ne mere, krivicna odgovornost! • pitanje je nejasno koncipirano • Niko ne sme da bude izuzet, od običnog građanina, do najvišeg funkcionera! • na sve one koji su korumpirani i sve one koji ucestvuju u davanju i uzimanju mita. • svako ko je u mogućnosti da vrši zloupotrbu u radu • Tadica •

13. Lokalni plan za borbu protiv korupcije se sastoji od mera. Koje od navedenih mera bi doprinele borbi protiv korupcije na lokalnom nivou?

Formiranje baze infomacija lokalnim fukcionerima i službenicima o imovnom stanju, članstvu u političkim stranaka, povezanim licima:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 25.16% (39)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 25.81% (40)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.16% (39)
Malo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 17.42% (27)
Nemam stav - 5.16% (8)

Izrada godišnjeg izveštaja o stanju korupcije i sprovedene borbe protiv korupcije u Vašem gradu/opštini:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 19.35% (30)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.45% (41)
Malo bi smanjilo korupciju - 33.55% (52)
Malo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 14.84% (23)
Nemam stav - 3.87% (6)

Godišnja nagrada za borbu protiv korupcije koju bi dobijali građani, novinari, organi lokalne samouprave i pripadici profesija za doprinos borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 21.94% (34)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 27.10% (42)
Malo bi smanjilo korupciju - 30.32% (47)
Malo bi povećalo korupciju - 1.29% (2)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.29% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 14.84% (23)
Nemam stav - 2.58% (4)

Zaštita prava i podrška građanima, funkcionerima i službenicima koji prijave slučaj korupcije :
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 38.06% (59)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 32.90% (51)
Malo bi smanjilo korupciju - 18.06% (28)
Malo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 7.10% (11)
Nemam stav - 1.94% (3)

Provera morala i spremnosti da fukcioneri i službenici učestvuju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 21.29% (33)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 31.61% (49)
Malo bi smanjilo korupciju - 21.94% (34)
Malo bi povećalo korupciju - 1.94% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.29% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 13.55% (21)
Nemam stav - 7.74% (12)

Uvođenje antikorupcijskog kodeksa funkcionera i službenika koji bi imao zadatak da sprecava i sankcioniše korupciju:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.23% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 29.03% (45)
Malo bi smanjilo korupciju - 23.23% (36)
Malo bi povećalo korupciju - 2.58% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.29% (2)
Ne bi bilo promene - 15.48% (24)
Nemam stav - 5.16% (8)

Postojanje TV emisije u kojoj bi se raspravili i rešili slučajevi korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 16.13% (25)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 34.84% (54)
Malo bi smanjilo korupciju - 30.97% (48)
Malo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.94% (3)
Ne bi bilo promene - 10.32% (16)
Nemam stav - 4.52% (7)

Uspostavljenje edukacije lokalnih funkcionera i službenika o korupciji i borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 12.26% (19)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 19.35% (30)
Malo bi smanjilo korupciju - 29.03% (45)
Malo bi povećalo korupciju - 3.23% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.94% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.29% (2)
Ne bi bilo promene - 25.81% (40)
Nemam stav - 7.10% (11)

Analiza faktora korupcije u organima lokalne samouprave:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 13.55% (21)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 25.16% (39)
Malo bi smanjilo korupciju - 26.45% (41)
Malo bi povećalo korupciju - 2.58% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.94% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.29% (2)
Ne bi bilo promene - 18.71% (29)
Nemam stav - 10.32% (16)

Praćenje kako mediji izveštavaju o korupciji i edukacija za medije kako da pomognu u borbi protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 16.13% (25)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 21.94% (34)
Malo bi smanjilo korupciju - 31.61% (49)
Malo bi povećalo korupciju - 3.87% (6)
Mnogo bi povećalo korupciju - 2.58% (4)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 15.48% (24)
Nemam stav - 7.74% (12)

Javno prikazivanje trošenja budžeta grada/opštine najmanje četri puta godišnje:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 34.19% (53)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 29.68% (46)
Malo bi smanjilo korupciju - 20.65% (32)
Malo bi povećalo korupciju - 1.94% (3)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.29% (2)
Ne bi bilo promene - 9.03% (14)
Nemam stav - 2.58% (4)

Pristutvo građana na sastancima upravih i nadzornih tela/odbora javnih ustanova i preduzeća:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 23.23% (36)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 23.87% (37)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.81% (40)
Malo bi povećalo korupciju - 2.58% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 3.23% (5)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 14.19% (22)
Nemam stav - 6.45% (10)

Skidanje partijskih, reklamnih i verskih obeležija iz javnih ustanova:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 16.77% (26)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 20.65% (32)
Malo bi smanjilo korupciju - 18.71% (29)
Malo bi povećalo korupciju - 2.58% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.29% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.29% (2)
Ne bi bilo promene - 26.45% (41)
Nemam stav - 12.26% (19)

Učešće građana i stručne javnosti u pravljenju budžeta grada/opštine:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 22.58% (35)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 25.16% (39)
Malo bi smanjilo korupciju - 25.16% (39)
Malo bi povećalo korupciju - 3.23% (5)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.94% (3)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.29% (2)
Ne bi bilo promene - 12.90% (20)
Nemam stav - 7.74% (12)

Kontrola izvršenja javnih nabavki od strane tela koje bi se na lokalnom nivou borilo protiv korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 31.61% (49)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 35.48% (55)
Malo bi smanjilo korupciju - 15.48% (24)
Malo bi povećalo korupciju - 5.16% (8)
Mnogo bi povećalo korupciju - 1.29% (2)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 1.29% (2)
Ne bi bilo promene - 6.45% (10)
Nemam stav - 3.23% (5)

Analiza novozaposlenih u organima i ustanova lokalne samouprave kada je u pitanju spremnost i rizik od korupcije:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 24.52% (38)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 33.55% (52)
Malo bi smanjilo korupciju - 20.65% (32)
Malo bi povećalo korupciju - 3.87% (6)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 9.03% (14)
Nemam stav - 7.10% (11)

Dostavljanje informacija o obimu aktivnosti političkih stranaka lokalnom antikorupcijskom telu:
Apsolutno bi smanjilo korupciju - 25.16% (39)
Mnogo bi smanjilo korupciju - 26.45% (41)
Malo bi smanjilo korupciju - 24.52% (38)
Malo bi povećalo korupciju - 2.58% (4)
Mnogo bi povećalo korupciju - 0%
Apsolutno bi povećalo korupciju - 0.65% (1)
Ne bi bilo promene - 14.19% (22)
Nemam stav - 6.45% (10)

14. Da li imate i koji predlog za borbu protiv korupcije u Vašem gradu/opštini?

ne • nemam • ... • Kontrola • Treba uvesti kontrolu na pojedinim radnim mestima. • VELIKU PODRSKU MEDIJA I STO VECE UCESCE GRADJANA U BPK • EDUKACIJA - U KONTEKSTU ŠTA GRAĐANI MOGU DA URADE AKO PRIMETE NEADEKVATNO FUNKCIONISANJE ANTIKORUPCIJSKIH TELA... • Za one koji traze mito, duzi boravak u zatvoru. • antikorupcijsko tijelo • Kazna za korupciju,zatvorska • Samo stroža kontrola i brza reakcija i na najmanje naznake da postoji mogućnost da dođe do korupcije, koliko god je to moguće. • smanjila bi se kada bi gradjani videli da sistem deluje, osnazili bi se da prihavljuju slucajeve korupcije • - • Javno streljanje • de se svi konkursi sprovode transparentno,da telo za borbu protiv korupcije zaista radi svoj posao,da mediji budu ukljuceni u sve nepravilnosti i da one budu sankcionisane • Analizom mojih odgovora moze se doci do pretpostavke za predlog. Licno smatram da lokalna javna biblioteka moze mnogo toga da pruzi prilikom pomoci u borbi protiv korupcije, jer je, po prirodi posla - najotvorenija za informacije korisnicima i upucivanjem gradjana na zakone i izvore informacija, moze da doprinese ovoj borbi u tzv. tranzicionom periodu, kada je korupcija najrasprostranjenija. Samim tim, kao i mnogim drugim (slicnim) aktivnostima, ucestvuje u podizanju svesti gradjana. • Strozije zakonske kazne koje bi se zapravo i primenjivale. • Da se izaberu ljudi koji ce se boriti protiv korupcije od strane gradjana a ne politickih stranaka i vlade.Da to budu novi ljudi i da nisu u nikakvoj politickoj stranci tj neutralni. • Немам • hitno poceti antikorupcijsku akciju, jer je zivot kratak da cekamo dugo • prikupljanje prijava od strane gradjana, podnosenje tuzbi • Mislim da je do sada dovoljno učinjeno oko antikorpucijskog tela na nivou cele države. Ostaje samo da to profunkcioniše. Trebalo bi da se borba vodi na svim nivoima i po istim pravilima a ne da svaka bude posebna u odnosu na grad ili lokalnu samoupravu. • korupcija je toliko zahvatila sve delove drustva, tako da ne postoji neki magican stapic za to... • flekibilnija pravila upotrebe sredstava iz budgeta, mogucnost prijave i zastita onih koji prijave, izmene zakona o javnim nabavkama i njihova bolja primena i kontrola, • Postovanje suda i zakona koji su vec propisani,tjuredjenje sudstva • obavezno uvođenje "nultog stanja" imovinske karte, pa monitoring uvećanja imonskog stanja • energično sprovesti kontrolu finansiranja stranaka, pre svega uplitanje u sivo poslovanje j. preduzeća kojima stranke na vlasti upravljaju... • Uvodjenje antikorupcijskog tela u dom zdravlja, na primer, gde bi gradjanin kome je neki lekar trazio mito, mogao odmah da se obrati antikorupcijskom telu, i da lekar bude momentalno sankcionisan. O svim takvim slucajevima, bilo bi jako korisno imati dnevnu ili nedeljnu emisiju na emisiji tipa bg hronika, gde bi bili prikazani svi zabelezeni slucajevi, cime bi sira javnost bila upoznata sa tim slucajevima, a ne samo oni koji su bili zrtve korupcije. • Uvodjenje antikorupcijskog tela u dom zdavlja, na primer, gde bi gradjanin, ukoliko mu odredjeni lekar zatrazi mito, mogao direktno da se obrati antikorupcijskom telu, koje bi momentalno sankcionisalo lekara koji je trazio mito. • Smrtna kazna • edukacija novinara i gradjana za borbu protiv korupcije • Sve ste naveli samo da se primeni....l • Prikaz javnosti liste funkcionera i njihovih plata kako u gradu tako i u JP i ustanovama • zaposlite mene • Povećavanje javnosti rada lokalne samoprave. • prethodno navedeno je dovoljno • Povecanje iznosa kazne koja je predvidjena za odredjeni prekrsaj.(Kazna mora da bude rigorozna)Promena svih ljudi u inspekcijama,novi ljudi sa biroa rada bez veze.Rad na osnovu ugovora o radu na godinu dana,sa mogucnoscu produzenja ugovora ako osoba savesno radi poso.Ali i onda samo na godinu dana.Inspekcija bi morala da se spusti na lokalni nivo,ali bi imali proveru i rad republicke inspekcije.Potpuno odvojena tela.Republicka inspekcija bi morala da ima nadleznost da proverava sve . • preisptati kupovine radnih mesta • Nemam predlog • Ne. • kazne zatvora i rad u rudnicima neplacen • Ne, • Procesuirati ono što tužioci i DB već drže u fiokama ,bar iz domena visoke korupcije,kako po iznosu,tako i po statusu korumpiranih,pre svih,bivši i sadašnji ministri • javno objavljivanje svih podataka u vezi sa privatizacijama,stecajnim postupcima,potpisivanje ugovora sa invenstitorima na teritoriji grada,rada biroa za zaposljavanje... • simulacija laznih korupcijskih ponuda od strane policije • poskidati sva govna koja su u foteljama i krenuti ispocetka. svako ko je sada u bilo kojoj stranci i privrednoj komori srbije, a narocito ovi sto zidaju zgrade i narocito oni sto su izdavali dozvole da se sve te zgrade podignu treba da odgovaraju pred sudom ali u sudu u kojem ce narod biti prisutan i da dabiju stalnu zabranu pristupanja bilo kojoj stranci, drzavnoj fotelji i tome slicno. da sazna, ako ne zna, sta je sramota. • da se oformi kancelarija koju ce opstina da finansira gde gradjani mogu da se jave svojim dolaskom ili telefonskim pozivom pri cemu bi se napravila provera navedenog jer bi izneli svoj slucaj. • Ima mnogo predloga ! Kao prvo treba oformiti tim ljudi koji zele da ucestvuju u radu i koji se ne boje odmazde predsednika opstine i njegovoh saradnika ! Treba nam Vasa logistika ! Zaista se osecamo kao istocni nemci pored Berlinskog zida ! Kolektivna apatija ponovo je zahvatila celokupno stnovnistvo ! Na vlasti je DS sa 1500 clanova ! Moramo da vratimo osmeh na lica inace vrednih i nasmejanih gradjana opstine Kovacica! • formiranje nezavisnog organa za borbu protiv korupcije i to gradskim izborima javno sa predstavljanjem kandidata i otvranjem kancelarije za pritužbe gradjana i javno objavljivanje rezultata • Veca zastita zrtava korupcije • uspostavljanje tela i visoka kontrola • Ovo je pomalo nejasno formulisano pitanje. • UZALUDAN JE SVAKI PREDLOG U GRADU ILI ZEMLJI. • Podizanje vidljivosti odluka lokalnih vlasti i lokalnih politika. Za sada, iako formalno objavljeno, ovaj deo prolazi neprimeceno, i zbog toga gradjani i ne razmisljaju o svom aktivnom ucescu. •

15. Vi živite u?

Zrenjaninu - 13.55% (21)
Kragujevcu - 5.16% (8)
Požegi - 1.94% (3)
Nišu - 9.68% (15)
Nekom drugom gradu/opštini, molimo Vas upišite! - 0%
Nesto drugo - 69.68% (108)
Beogradu • BEOGRAD • Kikindi • novi sad • Vrscu • Subotica • pancevu • Kikinda • Bujanovcu • Nova Pazova • Novom Sadu • Vranje • Leskovcu • Blacu • Priboj • U Beogradu • Bačkoj Palanci • / • Valjevo • Boljevcu ( Zaječar ) • pozarevcu • cacak • kraljevu • Cukarica Beograd • SO ŽABALJ - GOSPODJINCI • Pula • Arandjelovcu • Kraljevu • sremska mitrovica • beogradu smrdigradu • Bečej • Krusevcu • glavnom gradu • Cuprija • paracinu • ruma • Zivim od nedavno u Ralji (Sopot), a radim u Americu (Mladenovac) • Nova Varos • zemun • Kraljevo. • Sremskoj Mitrovici • Opština Centar Sarajevo • Beograd/Palilula • Inđija • Novi Beograd • Opština Kovačica • dimitrovgrad • Смедерево • Subotici • ODŽACI • Obrenovcu • leskovac • jagodina • Kovacica • Malom Idosu • smederevska palanka • Indjija • Kruševac • loznica • Životarim u opštini Krupanj. • Pancevo • Somboru • Sečanj •

16. Vaš pol?

Muški - 50.97% (79)
Ženski - 49.03% (76)

17. Koliko godina imate?

Do 18 godina - 0%
od 18 do 25 godina - 18.71% (29)
Od 26 do 35 godina - 34.19% (53)
Od 36 do 55 godina - 39.35% (61)
Preko 55 godina - 7.74% (12)

18. Vaše obrazovanje?

Osnovna škola - 0%
Srednja škola - 27.10% (42)
Viša škola - 12.90% (20)
Fakultet - 47.10% (73)
Učenik - 0.65% (1)
Studnet - 8.39% (13)
Nesto drugo - 3.87% (6)
Magistratura • dve srednje skole • Magistar filoloskih nauka • magistar umetnosti • Magistar •

19. Vi ste?

Zaposleni u državnom sektoru - 22.58% (35)
Zaposleni u privatizovanom preduzeću - 7.74% (12)
Zaposleni u neprivatizovanom preduzeću - 0.65% (1)
Zaposleni u privatnom preduzeću - 3.87% (6)
Zaposleni u NVO - 4.52% (7)
Preduzetnik sa 20 i manje zaposlenih - 5.16% (8)
Preduzetnik sa 50 i manje zaposlenih - 0.65% (1)
Preduzetnik sa 100 i manje zaposlenih - 0%
Preduzetnik sa 100 i više zaposlenih - 0%
Samozaposlen - 7.74% (12)
Nezaposlen manje od 6 meseci - 3.87% (6)
Nezaposlen duže od 6 meseci - 16.77% (26)
U procesu obrazovanja - 12.26% (19)
Penzioner - 5.16% (8)
Domaćica - 0%
Nesto drugo - 9.03% (14)
student • Zaposlena u medjunarodon organizaciji • Zaposlena kao honorarni saradnik • Stdent • Nezaposlena,radila na crno da bi prezivela, drugi izbor nije postojao, mnogo molbi zavrsilo u korpi. • / • likvidacioni upravnik • Vaspitac pripravnik na odredjeno do godinu dana, i honorarni anketar za vise marketinskih agencija. • - • advokat • Ivica Dacic • U RADNOM SPORU! • Volonterski rad u NVO. •

20. Koliko generacija, uključujući i Vas živi, odnosno je živelo u ovom gradu/opštini?

3 (41)5 (23)4 (20)2 (17)1 (16)10 (15)6 (12)7 (6)8 (4) • 9 •

Komentari (0)

Slične ankete

Dijalogom do promena na lokalnom nivou

(Onlineistrazivanja) Poštovani/a, pred Vama se nalazi anketa koju sprovodi udruženje građana Dijalog iz Valjeva. Vašim odgovorima na postavljena pitanja doprinosite da utvrd

Tvoj stav o protestima u Beogradu

(Onlineistrazivanja) Da li ste učestvovali u protestima u Beogradu? Da, 8.decembra Da, 15. decembra Da, i 8. i 15.decembra Ni 8. i 15.decembra, ali nameravam da učestvujem u

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Danas je Međunarodni Dan borbe protiv korupcije, pa želimo da Vas pitamo u kojoj fazi se nalazi borba protiv korupcije u Srbiji? Koja od naved

Anketa o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je napadnuta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije? Da, ali ne verujem da je se to desilo Da, i verujem da je s

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

Sukob Mitrović - Đilas!

(Zoran) Dva uticajna aktera u oblasti medijske industrije su u sukobu. Kakvo je tvoje mišljenje i predviđanje? Molimo Vas da ocenite: Željka Mitrovića kao ličnost Željka Mitr

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove

Uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u Srbiji

(Partneri) Poštovаne koleginice i kolege, Organizacije Pаrtneri zа demokrаtske promene Srbijа i Pravni skener, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kance

Nova stranka, nova šansa?

(USER16114) Molimo Vas da sa ove liste izabere TRI glavna prioriteta vladavina prava; poštovanje ljudskih prava i sloboda, nezavisnih od verske, rasne i nacionalne pripadnos

Anketa o hapšenju Miškovića

(Onlineistrazivanja) Da li ste upoznati sa slučajevima za koje se sumnjiči Miroslav Mišković? Slučaj Deltareal Slučaj Nibnes Slučaj Luka Beograd Slučaj C market Da Delimično

Srpsko-hrvatsko ...metanje

(Zoran) Na koji način se informišete o stanju u Srbiji? Živim u Srbiji Iz medija Od članova porodice Od prijatelja Od poslovnih partnera/kolega Neposredno, bio sam u Srbiji u

EU, Srbija i borba protiv korupcije!

(Onlineistrazivanja) Šta je za Vas korupcije? Davanje i uzimanje mita Pristranost i protekcija Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera Zloupotreba položaja u javnom se

Idealna stranka

(Onlineistrazivanja) Kada bi ste bili u situaciji da definišete glavne ciljeve razvoja Srbije, kojim redom bi ste navedene ciljeve ostvarivali. Šta bi ste ostvarili kao prvo,

Koju vrstu BROWSER-a koristite

(Onlineistrazivanja) Postovani, Interesuje nas koju vrstu browsera koristite, kako ih ocenjujete? Ako saljete link ankete, s