BIRODI

English Srpski

Najlepša slika protesta #1od5miliona u Nišu (33)

Ključne reči: ,

1. Molimo Vas da ocenite ovu sliku!

Veoma pozitivno - 33.33% (11)
Pozitivno - 21.21% (7)
Ni pozitivno ni negativno - 27.27% (9)
Negativno - 9.09% (3)
Veoma negativno - 9.09% (3)

2. Molimo Vas da ocenite ovu sliku!

Veoma pozitivno - 63.64% (21)
Pozitivno - 24.24% (8)
Ni pozitivno ni negativno - 6.06% (2)
Negativno - 6.06% (2)
Veoma negativno - 0%

3. Molimo Vas da ocenite ovu sliku!

Veoma pozitivno - 42.42% (14)
Pozitivno - 48.48% (16)
Ni pozitivno ni negativno - 9.09% (3)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%

4. Molimo Vas da ocenite ovu sliku!

Veoma pozitivno - 54.55% (18)
Pozitivno - 27.27% (9)
Ni pozitivno ni negativno - 9.09% (3)
Negativno - 9.09% (3)
Veoma negativno - 0%

5. Molimo Vas da ocenite ovu sliku!

Veoma pozitivno - 33.33% (11)
Pozitivno - 33.33% (11)
Ni pozitivno ni negativno - 30.30% (10)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 3.03% (1)

6. Molimo Vas da ocenite ovu sliku!

Veoma pozitivno - 30.30% (10)
Pozitivno - 42.42% (14)
Ni pozitivno ni negativno - 21.21% (7)
Negativno - 3.03% (1)
Veoma negativno - 3.03% (1)

7. Molimo Vas da ocenite ovu sliku!

Veoma pozitivno - 48.48% (16)
Pozitivno - 39.39% (13)
Ni pozitivno ni negativno - 12.12% (4)
Negativno - 0%
Veoma negativno - 0%

Komentari (0)

Slične ankete

Kako Korona virus utiče na Vaš posao?

(Centar) Centar za istraživanja (www.centarzaistrazivanja.com) putem online istražičkog portala Tvoj stav (www.tvojstav.com) sprovodi anketu o uticaju COVID-a 19 na ekonomiju

Ocenite rad javno-komunalnih preduzeća u Vrbasu

(jukicmilosav) Na osnovu člana 13. zakona o komunalnim deltanostima Skupština grada je dužna da obezbedi izjašnjavanje građana o radu JKP najmanje jednom godišnje. To do sada

Oceni rad javih komunalnih preduzeća u Nišu

(jukicmilosav) Na osnovu člana 13. zakona o komunalnim deltanostima Skupština grada je dužna da obezbedi izjašnjavanje građana o radu JKP najmanje jednom godišnje. To do sad

Građanski protesti u Srbiji 2018/2019

(jukicmilosav) Želimo saznati Vaše mišljenje o građanskim protestima. Popunite anketu i pozovite prijatelje da urade to isto. Vaše mišljenje je značajno! Kako će se razvijati

Da se čujemo! Tvoj stav o protestu #1od5000 000

(Onlineistrazivanja) Koji je glavni problem u Srbiji koji treba rešiti? Da li ste bili na poslednjem održanom protestu #1od5000 000 u Vašem gradu? Da, i odlazim redovno Da,

Da se čujemo! Tvoj stav o protestu #1od5000 000 #StopKrvavimKošuljama?

(Onlineistrazivanja) Glavni problem Srbije je: Glavni cilj protesta #1od5000 000 #StopKrvavimKošuljama! treba da bude? Na proteste dolazim, jer ...? Kako bi sebe predstavil

Tvoj stav o protestima u Beogradu

(Onlineistrazivanja) Da li ste učestvovali u protestima u Beogradu? Da, 8.decembra Da, 15. decembra Da, i 8. i 15.decembra Ni 8. i 15.decembra, ali nameravam da učestvujem u

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV o prilogu Studija B sa protesta "Stop krvavim košuljama"

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link! Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima. T

Anketa o predaji vlaništva aerodroma Konstantin Veliki u Nišu državi Srbiji

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je Gradsko veće predložilo Skupštini Grada Niša da donese odluku kojom bi se aerodrom Konstatin Veliki ustupi državi Srbiji? Da i po

17 godina od 5.oktobra 2000. godine

(Onlineistrazivanja) Kada čujete "5. oktobar", šta Vam je prva asocijacija? U javnosti se pominje nekoliko opisa šta se deslilo 5. oktobra 2000. godine. Prema Vašem mišljenju

Kulturni resursi grada Niša

(Marijanaa_) Dobrosošli, Ova anketa je napravljena kako bi se analizirali kulturni resursi grada Niša i koji su ključni problemi za unapređenje turstičke destinacije i privl

Anketa o zahtevima protesta "Protiv diktature"

(Onlineistrazivanja) Kakav je Vas stav prema protestima "Protiv diktature?" Podržavam i učestvujem Podržavam ali ne učestvujem Ne podržavam i spreman da učestvujem u kontrapr

Uslužno preduzeće AJTIKO

(zlatokosa1) OPIS DELATNOSTI: Nudimo usluge programiranja, obrade slika, profesionalni konsalting iz mnogih oblasti IT tehnologija, kombinovanje tipografije, ilustracije, fot

Preduzeće AJTIKO

(zlatokosa1) OPIS DELATNOSTI: Nudimo usluge programiranja, obrade slika, profesionalni konsalting iz mnogih oblasti IT tehnologija, kombinovanje tipografije, ilustracije, fot

Kakvu muziku slušate?

(USER13802) Hvala na odgovorima :) Rokenrol? Da Ne Ponekad Dens iz devedesetih? Da Ne Ponekad Haus i tehno muziku? Da Ne Pon