English Srpski Српски

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV o prilogu Studija B sa protesta "Stop krvavim košuljama" (51)

Ključne reči: ,

1. Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link!

0 • 1 • dvojka na internetu je i na youtube dve stvari, dvojka • Potpuno amaterski i neprofesionalno. Devoci je verovatno prvo izvestavanje ovog tipa, pa se bas i nije snasla. Rekla bih da joj fond reci manjka ili nije stigla da zapamti sve sto joj je raceno. • neobjektivno,nestrucno izvestavanje po direktivi • odvratno, lazljivo, neprofesionalno, nepismeno, licemerno. VRLO NEGATIVNO !!! • Propaganda SNS • Ocena, hmm... Kako oceni nešto što bi trebalo da bude novinarstvo, a veze sa tom časnom i ozbiljnom profesijom nema... Sramotno izveštavanje o ovom skupu... Tendenciozno, maliciozno i u duhu nekih prošlih vremena za koja sam mislio da su iza nas... • Očajan pristrasan i neobjektivan prilog. Neprofesionalno • Срамота! • laz nad lazima • Uzasan prilog potpuno neprofesionala I neobjektivan. Reporterka prenosi neistinite informacije. • Nepismena devojka kojoj je dat tekst, koji zbog male pameti nije bas dobro zapamtila. Ako ovo cudo sebe smatra novinarom onda smo dublje u cabruno sto sam mislila • 200 • Sramotno, degradiranje novinarstva! • Nista • Brutallica • Odvratno!!! • Neprofesionalno! • Neprofesionalno, uz kršenje normi • Diletantsko, nepismeno i neprofesionalno izvestavanje o ozbiljnoj temi. Povrh toga, iznesene su neistine i propaganda. • Ako izuzmemo činjenicu da laže (jer sam bio tamo), primećujem prilično lošu dikciju veliku frekvenciju poštapalica itd. Recite šta hoćete od Miloševićevom RTS-u 90-tih ali bar su umeli da pričaju. • budi nostalgiju na devedesete • Bruka!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! • Jedinica • Odvratno • Obmana • laz, prevara • sramotno i ponižavajuće • Neprofesionalan • Neobjektivno, što se ubrzo i dokazalo. Zadatak novinara je da objektivno izveste i da ne iznose svoje mišljenje o događaju o kome izveštavaju. • Sramotno • Neprofesionalno... • Kakav je ona"novinar", ne zna da sastavi prosto proširenu rečenicu • Sramotan, po uzoru na Severnu Koreju • хаотичан • Amaterizam sa političkim backgroundom. • Ovo je sramtoa za novinarstvo uopste, tuzna slika Srbije danas!!! • Realan prikaz desavanja sa dozom subjektivnog posmatranja na desavanja. • Drustvu se prezenuje laz i prikriva istina koja je surova • propaganda, neobjektivno, ne izvestava sa cinjenicama • bruka • Dno dna • ????? • Прилог оставља без текста • Sve je istina sto je u prilogu receno. •

2. Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima.

Tema priloga je bitna za građane:
Da u velikoj meri - 62.75% (32)
Da, osrednje - 11.76% (6)
Da, u maloj meri - 3.92% (2)
Ne - 7.84% (4)
Ne mogu da ocenim - 3.92% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 9.80% (5)

Prisutne su relevane činjenice koje su proverive,tačne i logično povezane :
Da u velikoj meri - 3.92% (2)
Da, osrednje - 5.88% (3)
Da, u maloj meri - 7.84% (4)
Ne - 45.10% (23)
Ne mogu da ocenim - 3.92% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 33.33% (17)

Postoje najmanje dve strane :
Da u velikoj meri - 13.73% (7)
Da, osrednje - 3.92% (2)
Da, u maloj meri - 0%
Ne - 41.18% (21)
Ne mogu da ocenim - 13.73% (7)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 27.45% (14)

Prikazan društveni, politčki i ekonomski kontekst u kojem se dešava povod/tema priloga:
Da u velikoj meri - 5.88% (3)
Da, osrednje - 3.92% (2)
Da, u maloj meri - 7.84% (4)
Ne - 47.06% (24)
Ne mogu da ocenim - 5.88% (3)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 29.41% (15)

Prisutno produbljivanje i istraživanje teme/povoda priloga:
Da u velikoj meri - 7.84% (4)
Da, osrednje - 3.92% (2)
Da, u maloj meri - 7.84% (4)
Ne - 50.98% (26)
Ne mogu da ocenim - 1.96% (1)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 27.45% (14)

Vizuelna i tehnička oprema, prijemčivost za čitaoce/slušaoca/gledaoca:
Da u velikoj meri - 3.92% (2)
Da, osrednje - 9.80% (5)
Da, u maloj meri - 13.73% (7)
Ne - 43.14% (22)
Ne mogu da ocenim - 11.76% (6)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 17.65% (9)

Podstiče na aktivizam i javno delovanje gradjana :
Da u velikoj meri - 21.57% (11)
Da, osrednje - 5.88% (3)
Da, u maloj meri - 11.76% (6)
Ne - 35.29% (18)
Ne mogu da ocenim - 3.92% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 21.57% (11)

Postoji zaključak/poenta:
Da u velikoj meri - 23.53% (12)
Da, osrednje - 0%
Da, u maloj meri - 11.76% (6)
Ne - 43.14% (22)
Ne mogu da ocenim - 0%
Ne odnosi se na ovaj prilog - 21.57% (11)

Skretanje pažnje sa neproverenim informacijama :
Da u velikoj meri - 70.59% (36)
Da, osrednje - 7.84% (4)
Da, u maloj meri - 9.80% (5)
Ne - 3.92% (2)
Ne mogu da ocenim - 3.92% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 3.92% (2)

Poziva na odgovornost za loše i neučinjeno:
Da u velikoj meri - 9.80% (5)
Da, osrednje - 5.88% (3)
Da, u maloj meri - 5.88% (3)
Ne - 45.10% (23)
Ne mogu da ocenim - 11.76% (6)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 21.57% (11)

Nudi rešenje za probleme:
Da u velikoj meri - 1.96% (1)
Da, osrednje - 1.96% (1)
Da, u maloj meri - 5.88% (3)
Ne - 58.82% (30)
Ne mogu da ocenim - 0%
Ne odnosi se na ovaj prilog - 31.37% (16)

Inicira rešavanje problema:
Da u velikoj meri - 1.96% (1)
Da, osrednje - 3.92% (2)
Da, u maloj meri - 3.92% (2)
Ne - 58.82% (30)
Ne mogu da ocenim - 1.96% (1)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 29.41% (15)

Postoji kršenje pretpostavke nevinosti:
Da u velikoj meri - 64.71% (33)
Da, osrednje - 11.76% (6)
Da, u maloj meri - 1.96% (1)
Ne - 5.88% (3)
Ne mogu da ocenim - 11.76% (6)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 3.92% (2)

Ad hominem argumentacija/Argumentacija koja se bazira na oceni ličnosti:
Da u velikoj meri - 41.18% (21)
Da, osrednje - 13.73% (7)
Da, u maloj meri - 5.88% (3)
Ne - 15.69% (8)
Ne mogu da ocenim - 15.69% (8)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 7.84% (4)

Senzacionalizam, uzbunjivanje javnosti s ciljem ostvarivanja snažnog utiska.:
Da u velikoj meri - 64.71% (33)
Da, osrednje - 7.84% (4)
Da, u maloj meri - 11.76% (6)
Ne - 9.80% (5)
Ne mogu da ocenim - 3.92% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 1.96% (1)

Govor mržnje/medijski progon:
Da u velikoj meri - 60.78% (31)
Da, osrednje - 11.76% (6)
Da, u maloj meri - 11.76% (6)
Ne - 9.80% (5)
Ne mogu da ocenim - 3.92% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 1.96% (1)

Čuje se glas/mišljenje građana:
Da u velikoj meri - 1.96% (1)
Da, osrednje - 1.96% (1)
Da, u maloj meri - 3.92% (2)
Ne - 58.82% (30)
Ne mogu da ocenim - 1.96% (1)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 31.37% (16)

Izvori informacija su jasni :
Da u velikoj meri - 9.80% (5)
Da, osrednje - 1.96% (1)
Da, u maloj meri - 7.84% (4)
Ne - 56.86% (29)
Ne mogu da ocenim - 1.96% (1)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 21.57% (11)

Izneti argumenti kredibilni:
Da u velikoj meri - 3.92% (2)
Da, osrednje - 0%
Da, u maloj meri - 5.88% (3)
Ne - 64.71% (33)
Ne mogu da ocenim - 1.96% (1)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 23.53% (12)

Novinar pita ono sto bi Vi pitali:
Da u velikoj meri - 3.92% (2)
Da, osrednje - 0%
Da, u maloj meri - 3.92% (2)
Ne - 58.82% (30)
Ne mogu da ocenim - 1.96% (1)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 31.37% (16)

Sadrži informacije koje su bitne za teme :
Da u velikoj meri - 3.92% (2)
Da, osrednje - 5.88% (3)
Da, u maloj meri - 9.80% (5)
Ne - 52.94% (27)
Ne mogu da ocenim - 3.92% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 23.53% (12)

Sadrži argumenta koja su odgovarajuća za temu:
Da u velikoj meri - 3.92% (2)
Da, osrednje - 0%
Da, u maloj meri - 7.84% (4)
Ne - 56.86% (29)
Ne mogu da ocenim - 5.88% (3)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 25.49% (13)

Činjenice koje se iznose su proverive i tačne:
Da u velikoj meri - 5.88% (3)
Da, osrednje - 0%
Da, u maloj meri - 9.80% (5)
Ne - 56.86% (29)
Ne mogu da ocenim - 1.96% (1)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 25.49% (13)

Jasno se vide su izvori iznetih tvrdnje i činjenice:
Da u velikoj meri - 7.84% (4)
Da, osrednje - 1.96% (1)
Da, u maloj meri - 3.92% (2)
Ne - 54.90% (28)
Ne mogu da ocenim - 7.84% (4)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 23.53% (12)

Prisutne su glasine i klevete:
Da u velikoj meri - 62.75% (32)
Da, osrednje - 9.80% (5)
Da, u maloj meri - 7.84% (4)
Ne - 13.73% (7)
Ne mogu da ocenim - 3.92% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 1.96% (1)

Stavovi koji se iznose su proverivi i tačne:
Da u velikoj meri - 5.88% (3)
Da, osrednje - 5.88% (3)
Da, u maloj meri - 5.88% (3)
Ne - 50.98% (26)
Ne mogu da ocenim - 3.92% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 27.45% (14)

Sagovornicu su relevatni za temu:
Da u velikoj meri - 3.92% (2)
Da, osrednje - 1.96% (1)
Da, u maloj meri - 5.88% (3)
Ne - 43.14% (22)
Ne mogu da ocenim - 5.88% (3)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 39.22% (20)

Sadržaj priloga vam je razumljiv:
Da u velikoj meri - 21.57% (11)
Da, osrednje - 11.76% (6)
Da, u maloj meri - 13.73% (7)
Ne - 29.41% (15)
Ne mogu da ocenim - 5.88% (3)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 17.65% (9)

Prisutna diskriminacija:
Da u velikoj meri - 60.78% (31)
Da, osrednje - 15.69% (8)
Da, u maloj meri - 9.80% (5)
Ne - 5.88% (3)
Ne mogu da ocenim - 3.92% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 3.92% (2)

Novinar propituje sagovornike/istražuje :
Da u velikoj meri - 1.96% (1)
Da, osrednje - 0%
Da, u maloj meri - 3.92% (2)
Ne - 58.82% (30)
Ne mogu da ocenim - 3.92% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 31.37% (16)

Nije bilo bitnih pitanja od strane novinara:
Da u velikoj meri - 45.10% (23)
Da, osrednje - 1.96% (1)
Da, u maloj meri - 7.84% (4)
Ne - 17.65% (9)
Ne mogu da ocenim - 3.92% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 23.53% (12)

Nije bilo bitnih činjenica i stavova koji su relevatni temu:
Da u velikoj meri - 47.06% (24)
Da, osrednje - 7.84% (4)
Da, u maloj meri - 9.80% (5)
Ne - 19.61% (10)
Ne mogu da ocenim - 3.92% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 11.76% (6)

Učesnici u prilogu su relevatni za temu:
Da u velikoj meri - 7.84% (4)
Da, osrednje - 0%
Da, u maloj meri - 3.92% (2)
Ne - 43.14% (22)
Ne mogu da ocenim - 5.88% (3)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 39.22% (20)

Novinar zagovara rešenje koja su u interesu građana:
Da u velikoj meri - 5.88% (3)
Da, osrednje - 0%
Da, u maloj meri - 3.92% (2)
Ne - 60.78% (31)
Ne mogu da ocenim - 3.92% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 25.49% (13)

Novinar se bavi prikrivenim reklamiranjem:
Da u velikoj meri - 66.67% (34)
Da, osrednje - 5.88% (3)
Da, u maloj meri - 7.84% (4)
Ne - 11.76% (6)
Ne mogu da ocenim - 1.96% (1)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 5.88% (3)

Jedan od aktera hvali/promoviše vlast/ili ono što ona radi:
Da u velikoj meri - 70.59% (36)
Da, osrednje - 1.96% (1)
Da, u maloj meri - 3.92% (2)
Ne - 13.73% (7)
Ne mogu da ocenim - 3.92% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 5.88% (3)

Prisutan govor mržnje :
Da u velikoj meri - 62.75% (32)
Da, osrednje - 7.84% (4)
Da, u maloj meri - 17.65% (9)
Ne - 7.84% (4)
Ne mogu da ocenim - 1.96% (1)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 1.96% (1)

Novinar hvali/promoviše vlast:
Da u velikoj meri - 76.47% (39)
Da, osrednje - 7.84% (4)
Da, u maloj meri - 3.92% (2)
Ne - 5.88% (3)
Ne mogu da ocenim - 3.92% (2)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 1.96% (1)

Novinar promoviše opoziciju:
Da u velikoj meri - 1.96% (1)
Da, osrednje - 1.96% (1)
Da, u maloj meri - 3.92% (2)
Ne - 64.71% (33)
Ne mogu da ocenim - 5.88% (3)
Ne odnosi se na ovaj prilog - 21.57% (11)

3. Vi ste?

Predstavnik NUNSa - 1.96% (1)
Predstavnik UNSa - 0%
Predstavnik PROUNS-a - 0%
Novinar - 5.88% (3)
Student novinarstva - 1.96% (1)
Iz NVOa - 0%
Građanin - 90.20% (46)

4. Vi ste?

Radnik NK PK - 1.96% (1)
Radnik VK - 1.96% (1)
Tehničar (mašinski, hemijski, veterinarski, medicinski i sl) - 1.96% (1)
Službenik u administraciji (knjigovođe, računovođe, šalterski službenici i sl.) - 11.76% (6)
Osoblje zaštite (vojna lica, policija) - 3.92% (2)
Rukovodilac (menadžer) nižeg ranga (šefovi, nadzornici, poslovođe i sl.) - 5.88% (3)
Rukovodilac (menadžer) višeg ranga (direktori, direktori sektora, menadžeri i sl.) - 5.88% (3)
Rukovodilac (menadžer) srednjeg ranga, specijalista - 1.96% (1)
Stručnjak (inženjeri, profesori, lekari i sl) - 27.45% (14)
Poljoprivrednik - 0%
Slobodna profesija (umetnici, slobodni novinari, trgovački putnici i sl.) - 7.84% (4)
Privatni preduzetnik ima preduzeće sa preko 20 zaposlenih - 0%
Privatni preduzetnik ima preduzeće sa manje od 20 zaposlenih - 1.96% (1)
Samozaposlen radi samostalno (zanatlije) ali ne pripada slobodnim profesijama - 0%
Sam zaraduje na drugi način - 1.96% (1)
Nezaposlen ostao bez posla - 9.80% (5)
Nezaposlen nikada do sada radio - 1.96% (1)
Učenik - 0%
Student - 3.92% (2)
Domaćica/domaćin (prevashodno se bavi poslovima u kući) - 1.96% (1)
Penzioner - 1.96% (1)
Nesto drugo - 5.88% (3)
zaposleni karikaturista :) • slobodni umetnik • Urednik •

5. Da su izbori sutra, kako bih se ponašali?

Ne bih glasao - 11.76% (6)
Glasao bih, ali ne znam za koga - 45.10% (23)
Precrtao bih listić - 5.88% (3)
Glasao za Srpsku naprednu stranku - 9.80% (5)
Glasao za Socijalnističku partiju Srbije - 3.92% (2)
Glasao za Demokratsku stranku - 3.92% (2)
Glasao za Narodnu stranku - 0%
Glasao za političku partiju/pokret Dragana Đilasa - 13.73% (7)
Glasao za Socijaldemokratsku stranku - 0%
Glasao za Demokratsku stranku Srbije - 1.96% (1)
Glasao za Liberalno-demokratsku partiju - 1.96% (1)
Glasao za Srpsku radikalnu stranku - 0%
Glasao za Novu stranku - 0%
Glasao za Dosta je bilo - 1.96% (1)
Glasao za Srpski pokret Dveri - 0%

Komentari (0)

Slične ankete

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV o prilogu HRT-a o protestu "1 od 5000.000"

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link! Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima. T

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV - Vučič o finansiranju Crvene Zvezde i Partizana

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link! Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima. T

MEDIA MONITOR - TVOJ STAV

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da date generalnu ocenu priloga! Kliknite na link! Molim Vas da pogledate navedeni prilog i ocenite ga u skladu sa navedenim kriterijumima. T

Tvoj stav o protestima u Beogradu

(Onlineistrazivanja) Da li ste učestvovali u protestima u Beogradu? Da, 8.decembra Da, 15. decembra Da, i 8. i 15.decembra Ni 8. i 15.decembra, ali nameravam da učestvujem u

Da se čujemo! Tvoj stav o protestu #1od5000 000

(Onlineistrazivanja) Koji je glavni problem u Srbiji koji treba rešiti? Da li ste bili na poslednjem održanom protestu #1od5000 000 u Vašem gradu? Da, i odlazim redovno Da,

Da se čujemo! Tvoj stav o protestu #1od5000 000 #StopKrvavimKošuljama?

(Onlineistrazivanja) Glavni problem Srbije je: Glavni cilj protesta #1od5000 000 #StopKrvavimKošuljama! treba da bude? Na proteste dolazim, jer ...? Kako bi sebe predstavil

lako i brzo

(dijanica44) dobrodosli u tvoj stav ☺ sta volite da radite u slobodno vreme? pecat trcati voziti biciklo helloo

Tvoj stav o ....

(Onlineistrazivanja) Poštovani panelisti, Tvojstav je krenuo akciju testiranja programa učesnika predstojećih izbora. Promovišući online istraživanja kao način sagledavanja

Tvoj stav o uzbunjivačima (građanima koji ukazuju na zloupotrebe u državnom, privatnom i civilnom sektroru) - COPY

(BIRODI) Poštovani građani, Biro za društvena istraživanja će biti učesnik međunarodne konferencije o uzbunjivačima http://www.poverenik.rs/sr/medjunarodna-konferencija-zasti

Tvoj stav o BIRN-ovoj analizi "ISPUMPAVANJE KOPA I BUDŽETA"

(Onlineistrazivanja) Poštovani, U javnosti se javila polemika povodom teksta Balkanske istraživačke mreže "ISPUMPAVANJE KOPA I BUDŽETA". Želimo da čujemo i Vaš stav. Kakav je

Tvoj stav o 2014.

(Zoran) Kako ocenjujete 2014. godinu kada je u pitanju? Vaše zdravlje Vaš materijalni položaj Vaš kvalitet života Vaš posao/biznis Vaš ljubavni život Veoma pozitivno Pozitivn

Tvoj stav o e-meilu Saše Radulovića upućenog Aleksandru Vučiću

(Zoran) Postovni, Pred Vama je e-meil koji tadašnji minstar privrede Saša Radulović uputio tadašnjem Prvom potpredsedniku, a sadašnjem mandataru za sastav Vlade Srbije Aleks

Anketa o Titu

(www.tvojstav.com) Kakav je Vaš stav o Josipu Brozu Titu Kao ličnosti Kao vojnom komadantu Kao političaru Kao predsedniku SFRJ Pozitivan Ni pozitivan ni negatavin Negativan N

Tvoj stav o uzbunjivačima (građanima koji ukazuju na zloupotrebe u državnom, privatnom i civilnom sektroru)

(BIRODI) Poštovani građani, Biro za društvena istraživanja će biti učesnik međunarodne konferencije o uzbunjivačima http://www.poverenik.rs/sr/medjunarodna-konferencija-zasti

Boris i Bata

(Onlineistrazivanja) Najbolji glumac SFRJ bio je? Koga više cenite kao? Glumca Čoveka Političara Velimira Batu Živojinovića