BIRODI

English Srpski

Korupcija na Univerzitetima u BiH - Predvidiv model ranog prepoznavanja (47)

Ovo istraživanje se vrši u okviru preddiplomskog studija na temu "Korupcija na Univerzitetima u Bosni i Hercegovini - predvidiv model ranog prepoznavanja" s ciljem ukazivanja na određene propuste tokom studija, razloge koji su doveli do korupcije, preporuke i iznalaženje adekvatnog rjesenja kojim bi se iskorijenio problem koji predstavlja problem i strah studentima, ali i profesorima. Hvala Vam što ste odvojili dragocjeno vrijeme kako bi ste odgovorili na anketna pitanja. Anketa je anonimna, prema tome veoma je važno odgovoriti upotpunosti iskreno. Lijep pozdrav

Ključne reči: Korupcija; Mito;,

1. Šta po Vama predstavlja korupcija na Visokoškolskim ustanovama?

Plaćanje ispita • Plaćanje ispita profesorima. • Iznuđivanje novčanih sredstava kako bi se položio neki predmet ili nuđenje novca, dara ili bilo koje druge materijalne ili ne materijalne naknade, prinudna kupovina literature kao uslov za pristup ili pozitivnu ocjenu na ispitu i lično.. • cijene upisnina i materijala za ucenje • Korupcija je zloupotreba položaja akademskog osoblja npr. u vidu uzimanja mita od strane profesora ili asistenata koji će zauzvrat omogućiti studentima da polože ispit bez adekvatnog znanja, ili čak u slučaju da student nikako ne izađe na ispit. • Podmicivanje profesora ili simpatije profesora prema odredjenom studentu. • Po meni korupcija predstavlja pruzanje seksualnih usluga s ciljem dobijanja prolazne ocjene, ili davanje mita s istim ciljem. • Propast drzave koja sve to podrzava sve je krivo bez vlasce koje vlada drzavom jer su svi od korumpirani sud policija svi • Pa predstasvlja jako lose stanje. Jer veliki broj studenata polaze ispite nudeci mito profesorima. • Davanja para za ocjene • Uprkos ucenju, trazenje novca za polozen ispit • Nepotizam u svakom obliku, pruzanje materijalne i nematerijalne usluge za polozen ispit.... • Kupovina ispita • Ova vrsta korupcije prestavlja veliku opasnost koliko za obrazovanje tako i za građane • Vrstu kriminala koja treba da se sankcionise. • svaku zloupotrebu položaja od strane državnog službenika ili osobe koja vrši određenu javnu funkciju, a koja za cilj ima osobnu i/li materijalnu korist • plaćanje ispita, kupovina diploma • Davanje novca ili poklona profesorima ili nekoj osobi od važnosti za neku uslugu ili poboljšanje ocjene. • kada roditelji dođu da urgiraju za svoje dijete • Po meni je to unaprijed placanje ili eventualno dogovor da bi bila rjesena pozitivna ili veca ocjena. • Kršenje svih pravnih normi koje Visokoškolska ustanova treba da posjeduje, kao i neetično ponašanje i skrnavljenje čitavog obrazovnog sistema. Fakultet koji je etiketiran i na kojem je opće poznato da postoji neki vid korupcije, daje jako lošu sliku budućim studentima i svim onim osoba uopćeno koji žele nešta da promijene, a što je teško izvodljivo. • Nudjenje seksuaslnih usluga,nudje mita i drugih usluga za polaganje ispita :) • Potplacivanje za zavrsne diplome ili za prolaznost ispita. • Davanje novca i slicno podmicivanje kako bi se polozio ispit,to jest dobila prolazna ocjena na ispitu bez adekvatnog znanja. • Nudjenje raznoraznih usluga za polaganje ispita i protekciju. • davanje mita profesorima za polozeni ispit,primoravanje studenata da kupuju knjige od profesora takodjer iz razloga polaganja ispita • kada profesor uzme neki dar ili novac u zamjenu za ocjenu. • primanje mita kako bi se olaksale procedure polaganja ispita • Bilo koji vid placanja profesorima, darovanje raznim poklonima. Nekorektan odnos sa studentima u vidu pomaganja oko ispita! • Za mene pretstavlja losu sliku nasega drustva jer ukoliko neki ucenici prolaze davajuci pare ili nudjenjem seksualnih usluga sutra ce biti zaposljeni na visokim funkcijama koje na kraju nece znati obavljati • Davanje dara i drugih oblika koristi • Korupcija predstavlja los odnos profesora i dekanata prema studentima. • veliki problem jer studenti koji nista ne rade prolaze mnogo bolje od onih koji na posten nacin studiraju • Davanje mita za polaganje ispita • Insistiranje profesora na kupovini njihove literature za prolaznu ocjenu. Uzimanje novca i poklona, te izdvajanje istih studenta od ostalih i smanjivanje kriterija prema istim. Itd... • Korupciju na visokoškolskim ustanovama po meni je kupovina ispita i takođe štele pri upisu na fakultet. • .Korupcija je po meni polaganje ispita,ali ne uz znanje,nego uz prethodno davanje novca i drugih vidova darova. • Podmicivanje kao i koristenje ovlastenja za vlastitu dobit • Predstavlja najlaksi nacin za dobijanje prolazne ocjene. • Po meni je to podmicivanje profesora; davanje nerealnih ocjena studentima na osnovu poznanstva ili potplacivanjem • podmicivanje profesora • Svaki vid, prolaznosti studenta na osnovu poznanstva, nekog na visokom položaju do onog najbanalnijeg plačanja novcem. • korupcija za mene predstavlja podmićivanje nadleznih na Univerzitetima kako bi se dobila diploma. Teznja ka zvanju a ne znanju. • Jedno užasno stanje, gdje uspijevaju samo oni koji imaju novac, a ne uspijevaju oni koji imaju samo znanje. Ovo se odnosi i na studente, asistente, docente i profesore. • Pruzanje seksualnih usluga, davanje novcanih sredstava ili skupocjenih poklona kako bi se osigurala prolaznost na predmetima, stekla diploma na preddiplomskom i postdiplomskom studiju • Korupcija po meni predstavlja: davanja mita da bi se ispit polozio, pruzanje seksualnih odnosno nekih drugih usluga da bi ispit bio polozen, davanje darova... •

2. Prema ličnom iskustvu ili iskustvu ranijih kolega/studenata smatrate li da je korupcija prisutna na Vašem fakultetu?

a) nije prisutna - 14.89% (7)
b) cuo/la sam da je prisutna - 42.55% (20)
c) prisutna u manjoj mjeri - 12.77% (6)
d) prisutna u velikoj mjeri - 29.79% (14)

3. Uslovi pod kojima bih ste prijavili slučaj korupcije, kao i osobe kojima bi prijavili slučaj su:

a) Slučaj bi prijavio/la prvom nadređenom - 6.25% (4)
b) Slučaj bi prijavio/la nastavnoj služb - 4.69% (3)
c) Slučaj bi prijavio/la Rektoru - 3.13% (2)
d) Slučaj bi prijavio/la Prorektoru za studentska i nastavna pitanja - 4.69% (3)
e) Slučaj bi prijavio/la dekanu - 17.19% (11)
f) Slučaj bi prijavio/la assistentu - 0%
g) Slučaj bi prijavio/la profesoru u kojeg imam povjerenje - 14.06% (9)
h) Ne zanimaju me te situacije - 4.69% (3)
i) Da, ali ako bi prijava bila anonimna - 23.44% (15)
j) Da, ali da ne doživim posljedice prijavljivanja - 21.88% (14)

4. Da li smatrate opravdanim bilo koji od navedenih vidova korupcije: razni oblici darova, nuđenje seksualne usluge za dobivanje prolazne/pozitivne ocjene, nuđenje protiv usluga tokom polaganja ispita, plaćanje ispita, protekcije prilikom bodovanja;

a) da, ako ne mogu položiti predmet na drugi način - 10.64% (5)
b) da, ako to olakšava studiranje - 0%
c) ni u kojem slučaju - 80.85% (38)
d) možda - 8.51% (4)

5. Rezultati na nivou Univerziteta u pogledu objektivnosti ocjenjivanja studenata prema Vašem mišljenju su

a) potpuno objektivni - 6.67% (3)
b) djelomično objektivni - 64.44% (29)
c) većinom neobjektivni - 17.78% (8)
d) potpuno neobjektivni - 11.11% (5)

Komentari (0)

Slične ankete

Tvoj događaj meseca JUNA 2021 - građani! -

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Tvoj događaj meseca MAJA 2021 - građani!

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Tvoj događaj meseca! 2021.

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

UPITNIK O UPOTREBI ODEVNIH PREDMETA U SRBIJI

(Onlineistrazivanja) Sistem proizvodnje i potrošnje tekstila ima ogroman uticaj na životnu sredinu, klimu i društvo. Odeća, obuća i tekstil za domaćinstvo zauzimaju četvrto m

Anketa o makijavelizmu

(Onlineistrazivanja) Poštovani, U prilici smo da Vam ponudimo da izmerite svoju sklonost ka makijavelizmu. Na kraju upitnika se nalazu rezultat izražen u broju poena. Maksim

TOP Izjave 22.11 - 13.12

(Darko1406) Ocekujte neocekivano! Biramo najbolje tri izjave Ivana: 25 hiljada na Colinom koncertu u Areni..Pa to je citava Srbija! Ivana: Jos me pece glava naopako. Mrdjen:

ANKETA: Korupcija

(jukicmilosav) Reč korupcija (lat. corruptio) znači pokvarenost, izopačenost, razvrat, potkupljivanje, podmićivanje, kvarenje, truljenje, raspadanje, krivotvorenje. Najčešće

Mito i korupcija u zdravstvu

(www.prirodnolecenje.in.rs) Dobrodosli, molimo recite Vas stav o mitu i korupciji u zdravstvu. Preko čega ste čuli za prethodno navedeni problem? TV Radio Internet Škola/pos

Da li je i kada diktatura opravdana? - 2016

(Onlineistrazivanja) Da li smatrate da postoje situacije kada u društvu treba uspostaviti diktaturu, odnosno kada bi se prepustilo jednoj osobi ili grupi osoba da upravljaju

Kakve dnevne novine želimo? - 2015

(Onlineistrazivanja) Da li ste i koliko zainteresovani da u dnevnim novinama čitate o sledećim temama? Spoljna politika Unutrašnja politika Politički život u lokalnoj sredini

Opsti dojam za predsjednika Elvira Resica popisne komisije Novi Grad

(nihad.hadzic.37.6189) Ova anketa ima za cilj da gradjani ocjene opsti dojam predsjednika popisne komisije Novi Grad. I da se ocijeni dali je on kompetentan da bude na toj po

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove

Uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u Srbiji

(Partneri) Poštovаne koleginice i kolege, Organizacije Pаrtneri zа demokrаtske promene Srbijа i Pravni skener, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kance

Anketa o makijavelizmu

(Onlineistrazivanja) Da li ste? Član političke stranke Član sindikata Član nevladine organizacije Član verskog udruženja Angažovali u ukazivanju na nepravdu i bezakonje U pos

Izgradnja novog objekta na lokaciji Musala u Tešnju

(saliha) Dragi moji sugrađani zamolila bih vas da popunite anketu kako bi mi pomogli u mom magistarsko-istraživačkom radu. U