English Srpski Српски

Anketa Dijalog (4)

Ključne reči: ,

1. Da li ste

…upoznati sa Vašim pravima u postupcima pred državnim organima (lokalni i/ili republički nivo)?:
Da - 50.00% (2)
Ne - 50.00% (2)
Ne želim da odgovorim - 0%

…upoznati na koji način možete ostvariti Vaša prava u postupcima pred državnim organima (lokalni i/ili republički nivo)?:
Da - 50.00% (2)
Ne - 50.00% (2)
Ne želim da odgovorim - 0%

…upoznati na koji način možete zaštiti Vaša prava u postupcima pred državnim organima (lokalni i/ili republički nivo)?:
Da - 50.00% (2)
Ne - 50.00% (2)
Ne želim da odgovorim - 0%

…bili oštećeni u postupcima pred državnim organima (lokalni i/ili republički nivo)?:
Da - 50.00% (2)
Ne - 50.00% (2)
Ne želim da odgovorim - 0%

…se obraćali nadležnim istitucijama zbog kršenja Vaših prava u postupcima pred državnim organima (lokalni i/ili republički nivo)?:
Da - 50.00% (2)
Ne - 50.00% (2)
Ne želim da odgovorim - 0%

…zadovoljni ishodom po Vašoj žalbi/pritužbi?:
Da - 25.00% (1)
Ne - 50.00% (2)
Ne želim da odgovorim - 25.00% (1)

2. Za prethodnih šest godina, u postupcima pred državnim organima (lokalni i/ili republički nivo), koja, od navedenih Vaših prava, su bila prekršena?

Pravo na život. - 6.45% (2)
Sloboda od mučenja. - 3.23% (1)
Sloboda od ropstva. - 3.23% (1)
Pravo na slobodu i sigurnost. - 3.23% (1)
Pravo na pravično suđenje. - 6.45% (2)
Pravo na pravičnu naknadu u slučaju povrede ljudskog prava. - 3.23% (1)
Sloboda od diskriminacije; pravo na ravnopravnost. - 3.23% (1)
Pravo na različitost. - 3.23% (1)
pravo na nacionalnost. - 6.45% (2)
Pravo na privatnost i porodični život. - 3.23% (1)
Pravo na brak. - 3.23% (1)
Pravo na lično vlasništvo. - 3.23% (1)
Pravo na kretanje. - 6.45% (2)
Pravo na azil. - 0%
Sloboda mišljenja, savesti i vere. - 3.23% (1)
Sloboda izražavanja. - 3.23% (1)
Sloboda okupljanja i udruživanja. - 3.23% (1)
Pravo na zdravstvenu zaštitu. - 3.23% (1)
Pravo na obrazovanje. - 3.23% (1)
Pravo na zapošljavanje. - 9.68% (3)
Pravo na odmor i slobodno vreme. - 3.23% (1)
Pravo na socijalnu zaštitu. - 6.45% (2)
Pravo na političko delovanje. - 3.23% (1)
Pravo učešće u kulturnom životu. - 3.23% (1)
Nesto drugo - 3.23% (1)
pravo na zaradu •

3. Da li ste

..čuli za institucije/tela na nivou Grada Valjeva koja štite prava građana? :
Da - 0%
Ne - 75.00% (3)
Ne žellim da odgovorim - 25.00% (1)

.. se obraćali institucijama/telima na nivou Grada Valjeva koja štite prava građana? :
Da - 0%
Ne - 75.00% (3)
Ne žellim da odgovorim - 25.00% (1)

..zadovoljni reakcijom institucija/tela na nivou Grada Valjeva koja štite prava građana? :
Da - 0%
Ne - 25.00% (1)
Ne žellim da odgovorim - 75.00% (3)

:
Da - 0%
Ne - 50.00% (2)
Ne žellim da odgovorim - 50.00% (2)

4. Pol ispitanika

Muški - 75.00% (3)
Ženski - 25.00% (1)

5. Koliko godina imate?

Do 18 - 0%
Od 19 do 25 - 75.00% (3)
Od 26 do 35 - 0%
Od 36 do 45 - 0%
Od 46 do 55 - 25.00% (1)
Od 56 do 65 - 0%
Preko 65 - 0%

6. Kakav je Vaš radni status?

Zaposlen/a u javnom sektoru - 0%
Zaposlen/a u privatnom sektoru - 25.00% (1)
Nezaposlen/a duže od 6 meseci - 25.00% (1)
Nezaposlen/a kraće od 6 meseci - 0%
Izdržavano lice - 25.00% (1)
Korisnik/ca socijalne pomoći - 0%
Penzioner/ka - 0%
Vlasnik/ca/suvlasnik/ca firme - 0%
Nesto drugo - 25.00% (1)
Student •

Komentari (0)

Slične ankete

Dijalogom do promena na lokalnom nivou

(Onlineistrazivanja) Poštovani/a, pred Vama se nalazi anketa koju sprovodi udruženje građana Dijalog iz Valjeva. Vašim odgovorima na postavljena pitanja doprinosite da utvrd

Mehanizmi učešća mladih na lokalnom nivou

(sever.dzigurski) Draga/i, Hvala na interesovanju za ovu anketu. Za popunjavanje je dovoljno da izdvojiš 5-10 minuta. Ovo anketa je deo policy studije na temu "Mehanizmi u

Građanski protesti u Srbiji 2018/2019

(jukicmilosav) Želimo saznati Vaše mišljenje o građanskim protestima. Popunite anketu i pozovite prijatelje da urade to isto. Vaše mišljenje je značajno! Kako će se razvijati

Aktivistička anketa - COPY

(Mirjanaa) Kakav je Vaš ____________ (upišite naziv ličnosti, institucije, pojave, fenomena i događaja ... )? Veoma pozitivan Pozitivan Ni pozitivan ni negativan Negativan Ve

Na raskršću

(jukicmilosav) U turbulentnim vremenima često postavljamo pitanje "kako dalje". Želimo od ćujemo Vaše mišljenje Šta mislite o procesu pristupanja EU? Na koji način se građani

DEMOS anketa

(igydemos) Pomognite nam da učinimo Crnu Goru uspješnom državom Smatrate li da aktuelna vlast u Crnoj Gori dovoljno brine o Vama? Da li mislite da su protesti adekvatan odgov

Aktivistička anketa - COPY - COPY

(zarada1) Kakav je Vaš ____________ (upišite naziv ličnosti, institucije, pojave, fenomena i događaja ... )? Veoma pozitivan Pozitivan Ni pozitivan ni negativan Negativan Veo

Anketa I

(Ana_Andrea) Postovani ucenici, molim Vas da odgovorite na pitanja sledeceg upitnika. Ovo je vazno da bismo se bolje upoznali i nastavili uspesan rad na nastavi hemije. Kada

Anketa 1

(Biljana2016) Poštovani učenici, Molim vas da odgovorite na pitanja sledećeg upitnika. Ovo je važno da bismo se bolje upoznali i nastavili uspešan rad na nastavi hemije. Da l

Aktivistička anketa - COPY

(zoricanesa) Šta je to što bi Vas motivisalo da se angažujete promeni stanja? Lična korist Mogućnost da se promeni stanje Kakav je Vaš stav o hapsenju Sare Vidak u Kotoru(upi

Test anketa

(igorpa) Da li više voliš zimu ili leto? Više volim zimu Više volim leto Da li si zadovoljan poslom kojim se baviš i od kojeg živiš?

Aktivistička anketa - COPY

(Milena_91) Da li vozite auto? Da li biste otisli u drugi grad da poravite auto bez dodatnih troskova?

Aktivistička anketa - COPY

(Leamilica) Kakav je Vaš ____________ (upišite naziv ličnosti, institucije, pojave, fenomena i događaja ... )? Veoma pozitivan Pozitivan Ni pozitivan ni negativan Negativan V

Aktivistička anketa - COPY

(Hajrudin) Kakav je Vaš ____________ (upišite naziv ličnosti, institucije, pojave, fenomena i događaja ... )? Veoma pozitivan Pozitivan Ni pozitivan ni negativan Negativan Ve

Asvaltiranje puta u Gornja Slapnica,Velika Kladuša?

(slapnicar) Dobro došli,hvala vam unaprijed za vaše odvojeno vrijeme za popunjavanje ove Ankete. Mlimo vas da nam se predsta