BIRODI

English Srpski

Anketa Dijalog (5)

Ključne reči: ,

1. Da li ste

…upoznati sa Vašim pravima u postupcima pred državnim organima (lokalni i/ili republički nivo)?:
Da - 40.00% (2)
Ne - 60.00% (3)
Ne želim da odgovorim - 0%

…upoznati na koji način možete ostvariti Vaša prava u postupcima pred državnim organima (lokalni i/ili republički nivo)?:
Da - 40.00% (2)
Ne - 60.00% (3)
Ne želim da odgovorim - 0%

…upoznati na koji način možete zaštiti Vaša prava u postupcima pred državnim organima (lokalni i/ili republički nivo)?:
Da - 40.00% (2)
Ne - 60.00% (3)
Ne želim da odgovorim - 0%

…bili oštećeni u postupcima pred državnim organima (lokalni i/ili republički nivo)?:
Da - 40.00% (2)
Ne - 60.00% (3)
Ne želim da odgovorim - 0%

…se obraćali nadležnim istitucijama zbog kršenja Vaših prava u postupcima pred državnim organima (lokalni i/ili republički nivo)?:
Da - 40.00% (2)
Ne - 60.00% (3)
Ne želim da odgovorim - 0%

…zadovoljni ishodom po Vašoj žalbi/pritužbi?:
Da - 20.00% (1)
Ne - 40.00% (2)
Ne želim da odgovorim - 40.00% (2)

2. Za prethodnih šest godina, u postupcima pred državnim organima (lokalni i/ili republički nivo), koja, od navedenih Vaših prava, su bila prekršena?

Pravo na život. - 6.25% (2)
Sloboda od mučenja. - 3.13% (1)
Sloboda od ropstva. - 3.13% (1)
Pravo na slobodu i sigurnost. - 3.13% (1)
Pravo na pravično suđenje. - 6.25% (2)
Pravo na pravičnu naknadu u slučaju povrede ljudskog prava. - 3.13% (1)
Sloboda od diskriminacije; pravo na ravnopravnost. - 3.13% (1)
Pravo na različitost. - 3.13% (1)
pravo na nacionalnost. - 6.25% (2)
Pravo na privatnost i porodični život. - 3.13% (1)
Pravo na brak. - 3.13% (1)
Pravo na lično vlasništvo. - 3.13% (1)
Pravo na kretanje. - 6.25% (2)
Pravo na azil. - 0%
Sloboda mišljenja, savesti i vere. - 3.13% (1)
Sloboda izražavanja. - 3.13% (1)
Sloboda okupljanja i udruživanja. - 3.13% (1)
Pravo na zdravstvenu zaštitu. - 3.13% (1)
Pravo na obrazovanje. - 3.13% (1)
Pravo na zapošljavanje. - 9.38% (3)
Pravo na odmor i slobodno vreme. - 6.25% (2)
Pravo na socijalnu zaštitu. - 6.25% (2)
Pravo na političko delovanje. - 3.13% (1)
Pravo učešće u kulturnom životu. - 3.13% (1)
Nesto drugo - 3.13% (1)
pravo na zaradu •

3. Da li ste

..čuli za institucije/tela na nivou Grada Valjeva koja štite prava građana? :
Da - 0%
Ne - 80.00% (4)
Ne žellim da odgovorim - 20.00% (1)

.. se obraćali institucijama/telima na nivou Grada Valjeva koja štite prava građana? :
Da - 0%
Ne - 80.00% (4)
Ne žellim da odgovorim - 20.00% (1)

..zadovoljni reakcijom institucija/tela na nivou Grada Valjeva koja štite prava građana? :
Da - 0%
Ne - 20.00% (1)
Ne žellim da odgovorim - 80.00% (4)

:
Da - 0%
Ne - 40.00% (2)
Ne žellim da odgovorim - 60.00% (3)

4. Pol ispitanika

Muški - 60.00% (3)
Ženski - 40.00% (2)

5. Koliko godina imate?

Do 18 - 0%
Od 19 do 25 - 60.00% (3)
Od 26 do 35 - 0%
Od 36 do 45 - 20.00% (1)
Od 46 do 55 - 20.00% (1)
Od 56 do 65 - 0%
Preko 65 - 0%

6. Kakav je Vaš radni status?

Zaposlen/a u javnom sektoru - 0%
Zaposlen/a u privatnom sektoru - 40.00% (2)
Nezaposlen/a duže od 6 meseci - 20.00% (1)
Nezaposlen/a kraće od 6 meseci - 0%
Izdržavano lice - 20.00% (1)
Korisnik/ca socijalne pomoći - 0%
Penzioner/ka - 0%
Vlasnik/ca/suvlasnik/ca firme - 0%
Nesto drugo - 20.00% (1)
Student •

Komentari (0)

Slične ankete

Izbori ili bojkot?

(UPSS) Ako pristine na izbore kakvi su billi 2014 i 2016 godine, opozicija gubi pravo da govori o neslobodnim medijima, izbornoj krađi, pritiscima na birače, kupovini glaso

Dijalogom do promena na lokalnom nivou

(Onlineistrazivanja) Poštovani/a, pred Vama se nalazi anketa koju sprovodi udruženje građana Dijalog iz Valjeva. Vašim odgovorima na postavljena pitanja doprinosite da utvrd

Mehanizmi učešća mladih na lokalnom nivou

(sever.dzigurski) Draga/i, Hvala na interesovanju za ovu anketu. Za popunjavanje je dovoljno da izdvojiš 5-10 minuta. Ovo anketa je deo policy studije na temu "Mehanizmi u

Anketa o nastavi hemije

(Katarina11) Pozdrav :) Da li ste bili zainteresovani na casovima hemije u osnovnoj i srednjoj skoli? Koliko ste razumeli nastavnika o gradivu koje je predavao? Shvatio sam s

Tvoj događaj meseca JUNA 2021 - građani! -

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Anketa za ljude kojima je sluh i govor oštećen - COPY - COPY - COPY - COPY

(Ibolja.app) Poštovani korisnici, ova anketa služi, da bi videli koliko je neophodna aplikacija koja bi bila namenjena prvenstveno ljudima sa oštećenim sluhom i govorom. Mol

Tvoj stav o dešavanju u predsedništvu Srbije

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja želi da čuje Vaše stavove. Molimo Vas da izdvojite dva minuta i popunite anketu. Anketa se radi za potrebe BIRODI-a. Rezu

Anketa za ljude kojima je sluh i govor oštećen - COPY - COPY

(Ibolja.app) Poštovani korisnici, ova anketa služi, da bi videli koliko je neophodna aplikacija koja bi bila namenjena prvenstveno ljudima sa oštećenim sluhom i govorom. Mol

Anketa za ljude kojima je sluh i govor oštećen - COPY - COPY - COPY

(Ibolja.app) Poštovani korisnici, ova anketa služi, da bi videli koliko je neophodna aplikacija koja bi bila namenjena prvenstveno ljudima sa oštećenim sluhom i govorom. Mol

Žanr Muzike u Srbiji

(Vladax03) Dobrodošli, ovo je anketa o muzici koju slušate. Koji žanr preferirate ? Domaći rock i punk (ekv, goblini, 357, ritam nereda...) ExYu rock-pop (bjelo dugme, parni

Narodna poezija

(vicentijevic) Molim vas, na ova pitanja odgovarajte iskreno, bez gledanja u knjige i pretraživače, samo tako ima smisao.Anketa je anonimna.Hvala. Znate li šta je kulturno na

ANKETA: BORCI PROTIV KORUPCIJE U 2020. GODINI U REPUBLICI SRBIJI?

(Onlineistrazivanja) Tekuću 2020. godinu obeležila je pandemija virusa COVID19. U ovom periodu uz postojeće, globalno ali i lokalno, javili su se novi, brojni slučajevi koru

Lokalni lokali - Grad Nis

(Onlineistrazivanja) Kakav je odnos vlasti prema javnoj svojini, zašto su lokali u ekstra zoni Niša većinom ruinirani i zašto Agencija za restituciju još uvek pravim vlasnici

Anketa za ljude kojima je sluh i govor oštećen - COPY

(Ibolja.app) Poštovani korisnici, ova anketa služi, da bi videli koliko je neophodna aplikacija koja bi bila namenjena prvenstveno ljudima sa oštećenim sluhom i govorom. Mol

Novi ratni rasporedi!

(Zoran) U javnosti postoje informacije o slanju poziva građanim koji su služili vojsku da se odazovu na pozive za preuzimanj