English Srpski Српски

Mehanizmi učešća mladih na lokalnom nivou (105)

Draga/i, Hvala na interesovanju za ovu anketu. Za popunjavanje je dovoljno da izdvojiš 5-10 minuta. Ovo anketa je deo policy studije na temu "Mehanizmi učešća mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou". Studija se sprovodi u okviru Fellowship programa Local Government and Public Service Reform Initiative Instituta za otvoreno društvo iz Budimpešte. hvala na učešću u istraživanju! Sever Dzigurski sever.dzigurski@gmail.com

Ključne reči: participacija,lokalna omladinska politika,mehanizmi učešća mladih,

1. U kojoj opštini živiš?

Bečej • Prijepolje • Novi Becej • Novi Beograd • Zrenjanin • Ruma • Novi Pazar • Kikinda • Novi Sad • Bor • Alibunar • Pancevo • Lapovo • Bechej • Sokobanja • Nova Crnja • Republika Srbija • Trgoviste • krusevac • Valjevo • Priboj • Mali Idjos • Kragujevac • Mladenovac • Vrnjačka Banja • SOMBOR • Plandište • Trstenik • Presevo • Leskovac • Senta • Inđija • NiŠ • Aleksandrovac • Požega • Opština Blace • Bosilegrad • Bačka Palanka • Stara Pazova • Vranje • Krupanj • Bela Crkva • doboj • Pecinci • Vlasotince • Vrbas • Majdanpek • ОПШТИНА РАЖАЊ • Cajetina • Osečina • Beograd • Prokuplje • Odžaci • Tutin • Kosjeric • Kuršumlija • Palilula • Loznica • Uzice • Bačka Topola • Surdulica • Vladičin Han •

2. Kako si profesionalno povezan/a sa procesom razvoja i sprovođenja omladinske politike u tvojoj opštini?

Koordinator/ka Kancelarije za mlade - 32.80% (41)
Volonter/ka Kancelarije za mlade - 16.00% (20)
Član/ica Saveta za mlade - 7.20% (9)
Član/ica Veća zadužen/a za omladinsku politiku - 0.80% (1)
Član/ica udruženja građana - 20.00% (25)
Član/ica đačkog parlamenta - 2.40% (3)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 20.80% (26)
nisam povezan • predsednica udruzenja gradjana • Koordiantorka Kancelarije za razvoj zajednice, u okviru KZM • nikako • ucesnik uprocesu izarade strategije za mlade • prijatelj mi predsednik BUMa, pa me obestava s vremena na vreme • NE ZANIMA ME TO • nista od navedenog • Nikako. • nisam • Član komisije za izradu LAP za mlade • .. • Direktor, JU Direkcija za omladinu i sport. Clan opštinskog odbora G17 • nisam ukljucen • nisam povezana • aktivista omladinske politicke organizacije • Nisam povezana ni na jedan nacin • Ni na koji nacin • najpametniji u celoj prici • Omladinski radinik u KMZ • mediji • Organizujem tribine u okviru borbe protiv narkomanije •

3. Koje osobe čine Savet za mlade u tvojoj opštini?

U potpunosti predstavnici/e političkih partija - 14.29% (15)
Veći deo čine pradstavnici/e političkih partija, a manji deo predstavnici/e organizacija civilnog društva - 23.81% (25)
Manji deo čine predstavnici/e političkih partija, a veći deo predstavnici/e organizacija civilnog društva - 18.10% (19)
Sve osobe iz Saveta su izabrane putem javnog konkursa, sa unapred jasno definisanim kriterijumima - 2.86% (3)
Ne znam da li postoji Savet za mlade u mojoj opštini - 10.48% (11)
Ne postoji Savet za mlade u mojoj opštini - 10.48% (11)
Savet za mlade postoji, ali mu ne znam sastav - 12.38% (13)
drugo. opišite: - 0%
Nesto drugo - 7.62% (8)
Iako postoji kvazi Savet, pomenuti je nevidljiv i članovi su birani na foru "znam te, znaš me" • idioti • 2 partije, 2 NVO, 2 đačka parlamenta + opštinari • Sastav postoji, ai ne funkcionise • Proces formiranja Saveta je u toku. • neznam • Ne poznajem nijednu osobu • Savet postoji, ali se ne sastaje, tj. postoji samo na papiru. •

4. Koliko članova/ica broji Savet za mlade u tvojoj opštini ?

ukoliko u Tvojoj opštini ne postoji Savet za mlade ili ne znaš o njegovom radu, pređi na sledeće pitanje

7 (12)5 (12)9 (11)11 (6)12 (5)10 (4)15 (3) • 14 • 23 • 13 • 4 •

5. Koji procenat članova/ica Saveta su mlade osobe (mlađe od 30 godina)?

ukoliko u Tvojoj opštini ne postoji Savet za mlade ili ne znaš o njegovom sastavu, pređi na sledeće pitanje

0-20 % - 6.94% (5)
20-40 % - 22.22% (16)
40-60 % - 12.50% (9)
60-80 % - 26.39% (19)
80-100 % - 31.94% (23)

6. Da li u Tvojoj opštini postoji Omladinski savez (krovna organizacija mladih)?

Da, čine ga isključivo organizacije mladih - 3.81% (4)
Da, čine ga različita udruženja građana - 4.76% (5)
Da, čine ga udruženja građana, omladinske grupe političkih partija... - 1.90% (2)
Ne znam da li postoji - 23.81% (25)
Ne postoji - 61.90% (65)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 3.81% (4)
Trenutno ne postoji, ali ima nadznaka da ce se formirati • samo u vreme SKOJa • da • postojalo je nekoliko inicijativa •

7. Molim Te da proceniš nivo participacije mladih u tvojoj opštini posredstvom Hartove lestvice participacije

adaptirano od: Rodger Hart: Children's Participation from Tokonism to Citizenship, 1992

MLADI INICIRAJU, ALI ZAJEDNO SA ODRASLIMA DONOSE ODLUKE (ovakve zajedničke aktivnosti osnažuju mlade i u isto vreme im pružaju mogućnost da uče iz životnog i stručnog iskustva odraslih) - 16.19% (17)
MLADI INICIRAJU I VODE (odrasli, kada je potrebno, imaju samo podržavajuću ulogu) - 10.48% (11)
ODRASLI INICIRAJU, ALI ZAJEDNO SA MLADIMA DONOSE I SPROVODE ODLUKE (mladima je omogućeno aktivno učešće u procesima donošenja odluka) - 8.57% (9)
ODRASLI KONSULTUJU MLADE I DAJU IM OBJAŠNJENJE (konsultativni proces donošenja odluka, uz informisanje mladih o ishodima konsultacija) - 8.57% (9)
MLADIMA SE, UZ OBJAŠNJENJE, DODELJUJU ZADACI (mladi imaju specifične, male doprinose u procesu donošenja i sprovođenja odluka) - 10.48% (11)
TOKENIZAM / SIMBOLIČKA UPOTREBA (stiče se utisak da se mladi piraju, ali zapravo imaju veoma malo ili nimalo uticaja na aktivnosti i način svog učešća) - 20.00% (21)
DEKORACIJA (mladi se koriste da pripomognu ili posredno podrže ono što odrasli sprovode) - 10.48% (11)
MANIPULACIJA (odrasli koriste mlade za svoje ciljeve, a to predstavljaju kao da je inicijativa došla od mladih) - 15.24% (16)

8. Imajući na umu 4 nivoa participacije (informisanje, konsultacije, dijalog, partnerstvo), obeleži nivo učešća u određenim procesima

Istraživanje potreba mladih:
mladi ne učestvuju - 16.19% (17)
mladi su informisani - 18.10% (19)
mladi su konsultovani - 19.05% (20)
sa mladima je uspostavljen kontinuirani dijalog i data im je mogućnost da direktno učestvuju - 36.19% (38)
uspostavljeno je partnerstvo, koje podrazumeva zajedničku odgovornost - 10.48% (11)

Definisanje Lokalnog akcionog plana za mlade (LPAM):
mladi ne učestvuju - 19.05% (20)
mladi su informisani - 16.19% (17)
mladi su konsultovani - 19.05% (20)
sa mladima je uspostavljen kontinuirani dijalog i data im je mogućnost da direktno učestvuju - 26.67% (28)
uspostavljeno je partnerstvo, koje podrazumeva zajedničku odgovornost - 19.05% (20)

Način i prioriteti u sprovođenju LPAM:
mladi ne učestvuju - 23.81% (25)
mladi su informisani - 14.29% (15)
mladi su konsultovani - 20.00% (21)
sa mladima je uspostavljen kontinuirani dijalog i data im je mogućnost da direktno učestvuju - 26.67% (28)
uspostavljeno je partnerstvo, koje podrazumeva zajedničku odgovornost - 15.24% (16)

Definisanje programa rada lokalnih tela omladinske politike (Kancelarija za mlade, Savet za mlade, itd.):
mladi ne učestvuju - 19.05% (20)
mladi su informisani - 26.67% (28)
mladi su konsultovani - 11.43% (12)
sa mladima je uspostavljen kontinuirani dijalog i data im je mogućnost da direktno učestvuju - 25.71% (27)
uspostavljeno je partnerstvo, koje podrazumeva zajedničku odgovornost - 17.14% (18)

Sprovođenje programa lokalnih tela za mlade:
mladi ne učestvuju - 20.00% (21)
mladi su informisani - 26.67% (28)
mladi su konsultovani - 21.90% (23)
sa mladima je uspostavljen kontinuirani dijalog i data im je mogućnost da direktno učestvuju - 21.90% (23)
uspostavljeno je partnerstvo, koje podrazumeva zajedničku odgovornost - 9.52% (10)

Izbor Koordinatora/ke Kancelarije za mlade i članova/ica Saveta za mlade:
mladi ne učestvuju - 40.95% (43)
mladi su informisani - 27.62% (29)
mladi su konsultovani - 13.33% (14)
sa mladima je uspostavljen kontinuirani dijalog i data im je mogućnost da direktno učestvuju - 9.52% (10)
uspostavljeno je partnerstvo, koje podrazumeva zajedničku odgovornost - 8.57% (9)

Upravljanje finansijama namenjenih razvoju i sprovođenju omladinske politike u opštini:
mladi ne učestvuju - 47.62% (50)
mladi su informisani - 18.10% (19)
mladi su konsultovani - 12.38% (13)
sa mladima je uspostavljen kontinuirani dijalog i data im je mogućnost da direktno učestvuju - 14.29% (15)
uspostavljeno je partnerstvo, koje podrazumeva zajedničku odgovornost - 7.62% (8)

Praćenje i procena (monitoring i evaluacija) aktivnosti u oblasti omladinske politike u opštini:
mladi ne učestvuju - 36.19% (38)
mladi su informisani - 23.81% (25)
mladi su konsultovani - 17.14% (18)
sa mladima je uspostavljen kontinuirani dijalog i data im je mogućnost da direktno učestvuju - 18.10% (19)
uspostavljeno je partnerstvo, koje podrazumeva zajedničku odgovornost - 4.76% (5)

Izveštavanje o sprovođenju omladinske politike u opštini:
mladi ne učestvuju - 34.29% (36)
mladi su informisani - 31.43% (33)
mladi su konsultovani - 8.57% (9)
sa mladima je uspostavljen kontinuirani dijalog i data im je mogućnost da direktno učestvuju - 16.19% (17)
uspostavljeno je partnerstvo, koje podrazumeva zajedničku odgovornost - 9.52% (10)

9. Imajući na umu procenjeni nivo participacije mladih, šta prepoznaješ kao ključne prepreke za veće učešće mladih u procesima donošenja odluka:

možeš da odabereš više odgovora

Politička volja osoba koje donose odluke - 14.62% (57)
Niska svest o značaju učešća mladih kod osoba koje donose odluke - 16.41% (64)
Neadekvatni oblici podrške nadležnih opštinskih tela - 9.49% (37)
Nepostojanje obavezujućeg institucionalnog mehanizma za učešće mladih (npr. obavezne konsultacije, kvote u telima, radne grupe...) - 11.54% (45)
Visina sredstava u budžetu opštine namenjenih razvoju i sprovođenju omladinske politike - 11.54% (45)
Nivo i oblici saradnje između različitih institucija i organizacija - 7.95% (31)
Nedovoljne kompetencije (znanja, veštine, stavovi) koordinatora/ke Kancelarije za mlade i/ili članova/ica Saveta za mlade - 5.38% (21)
Neadekvatni programi koje tela omladinske politike sprovode - 2.82% (11)
Kapaciteti omladinskih organizacija I organizacija za mlade - 7.18% (28)
Nepostojanje reprezentativnog mehanizma mladih (omladinski savez / krovna organizacija mladih) - 9.23% (36)
Način I pravci delovanja medjunarodnih organizacija aktivnih u oblasti omladinske politike - 2.56% (10)
drugo: - 0%
Nesto drugo - 1.28% (5)
Odrasli,velikom vecinom neobrazovani,su pustili svoje korenje u politici,te mladih,obrazovani, nema • .. • ne znam • Lični interes onih koji su na pozicijama da donose odluke, a pri tome isključuju mlade • nezainteresovanost mladih, slaba komunikacija •

10. Kako smatraš da je moguće povećati učešće mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou?

npr. koje su prioritetne mere, kakve aktivnosti bi osigurale veće učešće, koje preduslove je neophodno obezbediti, ko je odgovoran za povećanje učešća mladih...

Zakoni i Uredbe, kako bi se obavezali da poštuju mišljenje mladih • izvrsiti analizu zainteresovanosti omladine u opstini u oblasti kulture,sporta,obrazovanja,nauke....te na osnovu dobijenih rezultata sačiniti adekvatne programe,radionice,seminare... • Nagradjivanjem njihovog anga\ovanja • Povecanjem svesti LS o potrebama mladih, ukljucivanjem mladih u same organizacije dogadjaja, sto bi dovelo do povecanja ucesca mladih, kao i do saznanja sta je to sto oni zele da se organizujeu njihovoj opstini, povecanjem postovanja misljenja mladih... • Takmicenja znanja i sposobnosti, challenge-i... • Realizacija velikog broja aktivnosti koje su u skladu sa LAPom • Transparentnije formiranje saveta za mlade • nikako, nismo mi Svajcarska • Kad zapalimo sve,pa krenemo izpocetka! • Strateski plan i politicka volja. • Neophodno je iskljuciti politiku jer mladi u Beceju imaju averziju ka institucijama u kojima se politika mesa u svaku sferu! Udruzenja gradjana upravo zbog toga bolje saradjuju sa mladima nego zvanicne institucije. Kancelarija za mlade nema profesionalan kadar i planirano smisljen program rada, a savet za mlade postoji samo fiktivno i ne zaseda redovno. Onog trenutka kada se zaista obrati paznja na potrebe i ideje mladih - i njihovo ucesce ce biti vece. Nadam se da ce ova anketa biti publikovana • veca prisustvost mladih oko pitanja koje se ticu svih gradjana • Dobrim informisanjem mladih , gde i kako se mogu ikljuciti i uzeti aktivnije ucesce, ali isto tako i informisanje svih relevantnih institucija o ukljucivanju mladih u proces dionosenja odluka. • Internetom. • organizovanje izbora sa savet omladinaca i pravljenje plana i programa za funkcionisanje istog, te davanje prilike i mogucnosti da predstavnik saveta na skupstinskim zasedanjima SO izraze svoje predloge, potrebe i interesovanja i o istim javno raspravljaju i donose odluke sa odraslima. • Samoinicijativnim upuštanjem u pisanje i realizaciju sopstvenih projekata, koji pokrivaju i rešavaju probleme sa kojima se mladi svakodnevno susreću, ali i većim procentom razumevanja lokalne samouprave za iste probleme. • Pobuđivanjem svesti mladih o njihovoj poziciji u društvu, moguće je pravovremenim informisanjem o pravima i obavezama mladih u odlučivanju na nivou lokalne zajednice. Uključivanjem velikog broja mladih u rad opštinskih tela i saveta izuzevši KZM i Savet za mlade u kojima mladi čine 100% sastava. • kvote, edukacija i umrezavanje opstinskih/gradskih uprava i svih zainteresovanih strana • zti8uz • aktivacija mladih, informisanje o potrebi ukljucivanja i mehanizmima ukljucivanja mladih • Učešće mladih iz organizacija civilnog društva u radu Saveta i drugih radnih grupa za mlade, povećavanje izdvajanja iz budžeta za mlade, kreiranje regionalnih krovnih organizacija. • uz mnogo toga • potrebno je organizovati stranke mladih na podrucju lokalne zajednice • Promovisati da Kancelarije za mlade ne budu mesta gde se skupljaju stalno isti ljudi, vec da svi mogu da dodju. Kad god odem u svoju lokalnu kancelariju za mlade - dole su stalno ista lica, isti volonteri....i onda se mi novi koji dodjemo na neki seminar ili slicno osecamo iskljuceno i nepozvano. • Dobro formiratje KOMS i onda ce mo svi da zivimo na cvetnim poljanama u gradu Zio pored reke Babilon... Veeeeeliki, PR, veeelika obavestenost, razni medjunarodni i IPA prekogranicni projekti, mogucnost EVS-a u Kancelariji za mlade opstine Prijepolje • DZAbe kad nemamo uticaja mi kao omladina neko drugi vuche konce a neslushaju nas mi smo samo marionete!Bechej bi mogao tako produktivan grad da bude da se iskoriste prirodni resursi ovo bi mogao da bude turistichki grad i za pripreme sportista ma shta vredi da pricham.... • Raspuštanje saveta za mlade i uključivanje motivisanih ljudi u rad • Uključiti što veći broj mladih u institucije, lokalnu samoupravu, rukovodeća mesta u ustanovama. Dozvoliti mladima da sami odlučuju o stvarima koje se direktno tiču njih i njihovih potreba. Uključiti mlade u pripremi projekata koji su od suštinske važnosti za kvalitetan život i slobodno vreme mladih. Jednostavno, dati slobodu mladima da odlučuju o svom živortu, ali u isto vreme staviti im odgovornost za odluke koje sami donesu. • Ono sto bi sigurno doprinelo da se mladi prikljuce i vise ucestvuju u omladinskim klubovima, i Kancelariji za mlade mora biti organizovanje i finansiranje ekskurzija kako bi se na taj nacin druzili u upoznali (zainteresovali) za programe politika za mlade. Nesto sto ce ih zainteresovati i podstaci na rad. • Donosenje mehanizama, gde nijedna odluka koja se tice mladih ne moze biti doneta bez njih samih. Tu pre svega mislim na konstituisanje i transparentan rad Saveta za mlade, sacinjen od reprezentativnih mladih ljudi svoje generacije, izabranih na javnom konkursu, jer u Savetu treba da sede motivisani i aktivni mladi ljudi. Vecina clanova Saveta treba da budu mladi, i clan gradskog veca, ili koordinator KZM ne bi trebalo da da donese bilo kakvu odluku bez pozitivnog misljenja Saveta za mlade. • Razbiti stereotipe i predrasude o građanskoj participaciji.Edukovati roditelje koji utiču na decu u stvaranju lično interesnih pogleda na svet oko sebe,da je dobro i korisno raditi za opšte dobro svih građana.Promovisati na nacionalnom nivou suštinske evropske vrednosti,uspostaviti mehanizam uticaja na lokalne samouprave da moraju sprovoditi strateške ciljeve nacionalne strategije za mlade čak i ukoliko se to kosi sa ciljevima politilkih partija koje su u toj opštini na vlasti.Dati podršku posto • ne znam • Odluka o tome treba da bude doneta sa najvišeg nivoa, odn. od strane Skupštine Grada, u smislu obaveznosti uključivanja mladih u donošenje odluka koje se tiču njih samih. Odluka treba da bude obavezujuća za sve oblasti koje se tiču mladih. • Podići nivo svesti najšire javnosti o važnosti uključivanja mladih u donošenje odluka, da budžet mladih bude programski, a da se program piše u saradnji sa mladima, da budžet bude vidljiv i da ga drugi Opštinski resori ne mogu koristiti. Da pri MOSu postoji tim koji bi obilazio kancelarije, da se u budžetu planira dovoljno sredstava za rad kancelarija i implementaciju LAPa • . • anketa. obuke,seminari,ljudi koji se bave mladima i okupljaju mlade na seminare obuke itd. • Smanjiti uticaj politickih elita, obezbediti kvote za participaciju mladih, osigurati da se budzet transparentno trosi pogotovu u delu namenjen mladima po konkursu a ne po cefu predsednika, da se uspostave kriterijuma implementacije LAPMa i da se primenjuju mere koje se u njemu nalaze a usvojila je lokalna Skupstina opstine • kg • NE ZANIMA ME • Nek mladi osnuju politicku partiju i neka uzmu ucesce na izborima,neka oni budu ti koji ce da donose odluke na lokalnom nivou,ne da se prikljucuju pojedinim aktuelnim partijama jer po njima na mladima svet ostaje ali ako moze da se mladi ne pitaju.Mislim da nije sva mlada pamet otisla iz ove opstine,neka se udruze i nastupe zajedno a ne da mole pacenike iz opstine da urade nesto za mladost! • Vece informisanje mladih • Trebalo bi mnogo više uključiti mlade u procese donošenja odluka, za početak preko institucija učeničkih parlamenata, a kasnije i na druge načine. Mladima je neophodna motivacija, ali i različiti vidovi neformalnog obrazovanja, sve u cilju iznalaženja načina da se što veći broj mladih ljudi uključi u rad omladinskih organizacija. • - zajednička realizacija nekih njihovih predloga-kako bi se uverili u funkcionalnost i realnost, - volonterske nagrade (ne mislim na novac) ... • neophodno je obezbediti adekvatan odabir lica koja će raditi i sarađivati sa mladima • .. • U našoj opštini postoji problem nepostojanja srednje škole, pa ciljna grupa od 15 - 30 godina, napušta našu sredinu (jako je mali % mladih koji se vraća) te je rad sa mladima manjeg kapaciteta, zbog broja mladih. Inače povećanje informisanosti bi nadam se doprinelo većem učešću mladih i njihova veća zainteresovanost da učine nešto za sebe. • umrežavanje, bolje informisanje, razmena informacija i iskustava, saradnja na svim nivoima • Obezbediti institucionalizovanje omladinskih tela, Povecati broj seminara i edukacija za mlade koji mogu da organizuju omladiske organizacije i vode ih ka ostvarivanju ciljevaloklane omladinske politike. • Formiranje krovnih organizacija koje će stati u ''zaštitu'' mladih, skrenuti pažnju lokalne vlasti na sam značaj ove populacije koja u našoj Opštini čini 16% ukupne populacije, imajući u vidu da je to samo uzrast od 15 do 30 godina. Samim time i izdvajanja iz budžeta biće primerenija i omladinska politika na lokalu sprovodiće se efikasnije i delotvornije. • Postojanjem programa kako bi im se priblizio rad lokalne samouprave, omasoviti programe i akcije mladima interesantne na teme koje njima odgovaraju, postojanje vise omladinskih organizacija... •

Komentari (0)

Slične ankete

Dijalogom do promena na lokalnom nivou

(Onlineistrazivanja) Poštovani/a, pred Vama se nalazi anketa koju sprovodi udruženje građana Dijalog iz Valjeva. Vašim odgovorima na postavljena pitanja doprinosite da utvrd

Na raskršću

(jukicmilosav) U turbulentnim vremenima često postavljamo pitanje "kako dalje". Želimo od ćujemo Vaše mišljenje Šta mislite o procesu pristupanja EU? Na koji način se građani

Bolje je udvoje - volonterska podrška za decu i mlade sa invaliditetom

(sever.dzigurski) Poštovana/i, Za popunjavanje ankete je dovoljno da izdvojite 10 minuta. Ova anketa je deo procene situacije za sprovođenja Programa "Bolje je udvoje" koj

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije

(Onlineistrazivanja) Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Institu

Koliko često putujete?

(lenkamitic) Poštovani/a, Student sam završne godine smera Turizmologija na PMF-u u Nišu i spremam diplomski rad. Jedan od važnih podataka mog istraživanja je i učestalost pu

Godinu danas posle poplava u Srbiji!

(Onlineistrazivanja) Godinu dana posle velikih poplava u Srbiji želimo da čujemo Vašu ocenu onoga što se dešavalo. Anketa se sprovodi u nekomercijalne svrhe! Hvala za izdvoje

Upitnik javni tužioci

(Onlineistrazivanja) Sa kojim od navedenih tvrdnji se slažete, a sa kojima ne? (Zaokružiti u SVAKOM REDU) U Srbiji nema perspektive za ljude kao što sam ja. Budućnost je ovde

Vase politicko misljenje

(saallee) Da li ste zadovoljni aktuelnom vlascu u nasoj zemlji? ne da ne mogu da se opredelim ako bi sutra bili izbori , upisite koga bi ste glasali za predsednika drzave? ak

Zaštita životne sredine na lokalnom nivou

(USER14773) Dobar dan! Istraživanje je posvećeno analizi kapaciteta i potreba: a. Lokalnih samouprava, b. Organizacija civilnog društva i c. Poslovnog sektora u oblasti zašti

Idealna stranka

(Onlineistrazivanja) Kada bi ste bili u situaciji da definišete glavne ciljeve razvoja Srbije, kojim redom bi ste navedene ciljeve ostvarivali. Šta bi ste ostvarili kao prvo,

Predstavnici građana u upravljačkim i nadzornim telima u javnom sektoru

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Biro za društvena istraživanja namerava da pokrene inicijativu koja za krajni cilj ima stvaranje pravnog okvira za učešće građanskih posmatrač

Studentski protesti, nekad i danas

(Onlineistrazivanja) Da li ste učestvovali u studentskim protestima? Tokom devedesetih Posle 2000. godine Da, na svim Da, na većini Da, na manjini Ne Ne sećam se Šta je bio

Solidarnost

(jukicmilosav) Reč solidarnost potiče iz latinskog jezika /solidus/ i ima značenje čvrst. U srednjem veku je postojao izraz solidum što je značilo da se grupa ljudi pred sudo

Građanski protesti u Srbiji 2018/2019

(jukicmilosav) Želimo saznati Vaše mišljenje o građanskim protestima. Popunite anketu i pozovite prijatelje da urade to isto. Vaše mišljenje je značajno! Kako će se razvijati

Трошкови експлоатације аутомобила

(svastojed) Сва питања су ОБАВЕЗНА. Да ли имате свој аутомобил? да, не. Аутомобил сте купили нов (у салону), коришћен. Да ли