BIRODI

English Srpski

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije (201)

Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove i razmišljanja. Rezultati istraživanja će biti obrađeni i dostavljeni Radnoj grupi za izradu ovog dokumenta. Ovo je prilika da kažete svoje stavove i razmišljanja i tako date doprinos borbi protiv korupcije.Posebno ćemo ceniti Vaše sugestije i predloge. Unapred zahvalni, BIRODI

Ključne reči: korupcija,strategija,aktivno javno mnjenje,

1. Šta je za Vas pre svega korupcija?

Davanje i uzimanje mita - 17.70% (114)
Pristrasnost i protekcija - 6.21% (40)
Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera - 5.28% (34)
Zloupotreba položaja u javnom sektoru - 15.68% (101)
Zloupotreba položaja u privatnom sektoru - 6.99% (45)
Kršenje zakona - 13.04% (84)
Iznuda novca od strane nekoga ko radi u državnom sektoru - 7.92% (51)
Trgovina uticajem - 11.96% (77)
Nanošenje nepravde - 6.83% (44)
Uskraćivanje prava - 6.52% (42)
Nesto drugo - 1.86% (12)
sve ovo što ste naveli • Najveća i hronična bolest srpskog društva • prilika da BIRODI ućari neki dinar, umisli da zna nešto oko istraživanja i da se uvuče Vučićevima :) • rak drustva • Sve navedeno. • zloupotreba institucija • Naplata uskuga • sve iznad navedeno • Kad normalna osoba mora da plati da bi se zaposlila!! • sve to • najvece zlo za postenog gradjanina i opstanak same drzave • Ma citava drzava •

2. Šta je za Vas pre svega borba protiv korupcije?

Otkrivanje i kažnjavanje počinilaca dela korupcije - 18.72% (111)
Stvaranje mehanizama koji treba da spreče korupciju - 20.91% (124)
Jačanje tela koja se bore protiv korupcije - 10.46% (62)
Unapređenje rada i integriteta državnih organa i institucija - 10.96% (65)
Usvajanje i sprovođenje zakona - 12.98% (77)
Jačanje morala i integriteta zaposlenih u javnom sektoru - 10.29% (61)
Zaštita prava onih koji prijave slučajeve korupcije - 14.17% (84)
Nesto drugo - 1.52% (9)
pokusaj da svi gradjani imaju pravnu sigurnost-na zalost nisam primetila da se nesto menja • edukacija gradjana • Kad se BIRODI već uvukao Vučićevoj ekipi pa kad Z. tripuje da se razume u istraživanja a P. se stidi • sve to • Sve navedeno. • uklanjanje neistomisljenika • uklanjanje partija iz javnih poslova • Promena citave drzava • Oni koji su činili korupciju da javno priznaju, a da se krivično ne gone (primer: RSA aparthejd). •

3. U koje tri obasti društva pre ostalih treba uspostaviti sistem borbe protiv korupcije imajući u vidu negativne posledice koje nastaju po društvo i državu?

Nemam stav - 2.99% (6)
Treba istovremeno delovati u svim oblastima - 69.65% (140)
Treba delovati pre svega, upišite - 0%
Nesto drugo - 27.36% (55)
sudstvo, državna uprava, javni sektor • privatizacija, zdravstvo, prosveta • zdravstvo,javni sektor,gradjevina • Politika • Policija, sudstvo, drzavna administracija • pravosuđe, državna uprava, zdravstvo, obrazovanje • u oblasti zdravstva • onemogućiti monopol,povećati informisanost i transparentnost i ograničiti ovlašćenja i priilegije • medicini i pravosudju • zdravstvo, državna uprava • pravosudni sistem, državni organi, policija • sudstvo,zdravstvo,policija • zdravstvo,pravosudje,javni sektor • u drzavnoj upravi, obrazovanju, zdravstvu, policiji... • Zdravstvo , sudstvo , državna administracija • pravosudje, javna uprava, zdravstvo, prosveta • zdravstvo, obrazovanje, politika • Zdravstvo, Školstvo • u drzavnom sektoru • u oblasti drzave,pokrajilne,lokalne samouprave • sudstvo, zdravstvo, drzavna administracija • zdravstvo, pravosudje • pre svega u politici • sudstvo, zdrvstvo i obrazovanje • javni sektor, sudstvo, zdravstvo • NA NAVISIM NIVOIMA ,POLITIKA .. • korumpiranost državnih sluzbenika ovlascenih za kontrolu i nadzor nad sprovodjenjem zakona, zdravstv • Na konsekventnost u zakonodavnoj, sudskoj i izvrsnoj vlastilast • Pravosuđe, državna uprava, lokalna samouprava • Zdravstvo, sudstvo, policija • Lokalne uprave, carina, policija • zdravstvi,pravosu]e,drzavna administracija,privatni sektor • sudstvo, privreda, zdravstvo • zakonodaavnu, sudsku i izvrsnu vlast • Zdravstvo,trgovina i sudstvo • sudstvo, obrazovni sistem, zdravstvo • pravosuđe • treba da deluju oni koji znaju a ne oni koji tripuju da znaju i uklapaju se u ove turbo-folk borbe • zdravstvo, državna administracija, policija • Bolnica • zdravstvo, pravosuđe i obrazovanje, policija, zapošljavanje ali i u svim ostalim obl. • policija, sup • zdravstvo,pravosudje • sudstvo,policija,zdracstvo,prosveta • zdravstvo,visoko obrazovanim ustanovama,policiji • zaposljavanje u javnom sektoru, policija, zdravstvo • Sudstvo, Zdravstveno, Inspektoratima .... • zdravstvo, zaposljavanje, obrazovanje • pravosudje!!! • sudstvo,policija,zdravstvo tim redom •

4. Pred Vama su ciljevi Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Koji od navedenih ciljeva iz predloga Nacionalne strategije za borbu protiv će doprineti borbi protiv korupcije?

Odgovorite za svaki cilj!

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru kontrole finansiranja političkih aktivnosti i subjekata.:
Veoma puno - 28.86% (58)
Puno - 26.87% (54)
Osrednje - 20.90% (42)
Malo - 13.93% (28)
Nimalo - 5.47% (11)
Nemam stav - 3.98% (8)

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru i ojačani kapaciteti u oblasti prevencije sukoba interesa, kontrole imovine i prihoda javnih funkcionera. :
Veoma puno - 33.33% (67)
Puno - 24.88% (50)
Osrednje - 21.39% (43)
Malo - 11.44% (23)
Nimalo - 5.47% (11)
Nemam stav - 3.48% (7)

Usvojen i primenjen delotvoran zakonski okvir kojim se reguliše lobiranje i učešće javnosti u postupku donošenja propisa:
Veoma puno - 24.88% (50)
Puno - 26.37% (53)
Osrednje - 21.89% (44)
Malo - 17.41% (35)
Nimalo - 4.98% (10)
Nemam stav - 4.48% (9)

Utvrđeni jasni kriterijumi za predlaganje, izbor i razrešenje, kao i vrednovanje rezultata rada direktora javnih preduzeća.:
Veoma puno - 32.84% (66)
Puno - 25.37% (51)
Osrednje - 20.90% (42)
Malo - 10.45% (21)
Nimalo - 7.46% (15)
Nemam stav - 2.99% (6)

Usvojeni pokrajinski i lokalni akcioni planovi za borbu protiv korupcije čije sprovođenje nadziru stalna radna tela pokrajinskih, odnosno lokalnih skupština.:
Veoma puno - 25.37% (51)
Puno - 21.89% (44)
Osrednje - 20.40% (41)
Malo - 14.43% (29)
Nimalo - 12.94% (26)
Nemam stav - 4.98% (10)

Sistem e-Porezi u potupnosti je razvijen i podaci se redovno ažuriraju.:
Veoma puno - 20.90% (42)
Puno - 25.37% (51)
Osrednje - 21.89% (44)
Malo - 15.42% (31)
Nimalo - 9.95% (20)
Nemam stav - 6.47% (13)

Uspostavljen pravni i institucionalni okvir za sprovođenje sistema jedinstvenog identifikacionog poreskog broja za fizička i pravna lica.:
Veoma puno - 23.38% (47)
Puno - 21.89% (44)
Osrednje - 25.87% (52)
Malo - 9.95% (20)
Nimalo - 10.95% (22)
Nemam stav - 7.96% (16)

Identifikovati i otkloniti sve nedostatke u pravnom okviru carinskog sistema koji pogoduju korupciji. :
Veoma puno - 31.34% (63)
Puno - 26.87% (54)
Osrednje - 19.40% (39)
Malo - 9.95% (20)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 5.47% (11)

Uspostavljena efikasna kontrola primene carinskih propisa. :
Veoma puno - 22.89% (46)
Puno - 33.83% (68)
Osrednje - 23.88% (48)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 3.98% (8)

Unapređeno učešće javnosti u praćenju trošenja budžetskih sredstava.:
Veoma puno - 33.83% (68)
Puno - 25.87% (52)
Osrednje - 20.40% (41)
Malo - 7.46% (15)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 4.48% (9)

Dosledna primena Zakona o javnim nabavkama i uspostavljena evidencija o postupanju nadležnih organa povodom nepravilnosti utvrđenih u njihovim izveštajima:
Veoma puno - 38.81% (78)
Puno - 26.37% (53)
Osrednje - 17.41% (35)
Malo - 7.46% (15)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 3.48% (7)

Unapređena saradnja i koordinacija aktivnosti na suzbijanju korupcije između relevantnih institucija, na svim nivoima vlasti.:
Veoma puno - 33.33% (67)
Puno - 26.87% (54)
Osrednje - 20.90% (42)
Malo - 9.45% (19)
Nimalo - 5.97% (12)
Nemam stav - 3.48% (7)

Uspostavljen i razvijen sistem javne interne finansijske kontrole u javnom sektoru na svim nivoima vlasti. :
Veoma puno - 38.31% (77)
Puno - 28.86% (58)
Osrednje - 14.43% (29)
Malo - 7.46% (15)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 4.48% (9)

Izmenjen pravni okvir radi obezbeđenja potpune finansijske i operativne nezavisnosti DRI u skladu sa standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i sprovedene revizije svrsishodnosti. :
Veoma puno - 30.85% (62)
Puno - 25.37% (51)
Osrednje - 21.89% (44)
Malo - 8.96% (18)
Nimalo - 5.47% (11)
Nemam stav - 7.46% (15)

Uspostavljen i razvijen sistem prevencije, otkrivanja, izveštavanja i postupanja sa nepravilnostima korišćenja sredstava iz fondova Evropske unije i fondova drugih međunarodnih institucija i organizacija. :
Veoma puno - 32.34% (65)
Puno - 29.35% (59)
Osrednje - 16.42% (33)
Malo - 9.45% (19)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 4.48% (9)

Izmenjen pravni okvir tako da se otklone rizici na korupciju u propisima kojima se uređuje postupak i kontrola privatizacije, reorganizacije i stečaja preduzeća sa državnim i društvenim kapitalom.:
Veoma puno - 40.30% (81)
Puno - 22.39% (45)
Osrednje - 21.39% (43)
Malo - 4.98% (10)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 3.98% (8)

Uspostavljanje sistema efikasne primene i kontrole sprovođenja pozitivnih propisa u oblasti privatizacije, reorganizacije i stečaja:
Veoma puno - 37.31% (75)
Puno - 23.88% (48)
Osrednje - 18.41% (37)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 5.47% (11)

Uklonjeni rizici od korupcije u oblasti javno-privatnih partnerstava i koncesija i njegova dosledna primena:
Veoma puno - 33.83% (68)
Puno - 24.38% (49)
Osrednje - 20.90% (42)
Malo - 7.46% (15)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 6.47% (13)

Puna nezavisnost, odnosno samostalnost i transparetnost pravosuđa u budžetskim ovlašćenjima. :
Veoma puno - 34.33% (69)
Puno - 26.87% (54)
Osrednje - 17.41% (35)
Malo - 7.46% (15)
Nimalo - 7.46% (15)
Nemam stav - 6.47% (13)

Proces izbora, napredovanja i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija zasnovan na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima.:
Veoma puno - 37.31% (75)
Puno - 29.35% (59)
Osrednje - 13.93% (28)
Malo - 7.46% (15)
Nimalo - 7.46% (15)
Nemam stav - 4.48% (9)

Razvijeno efikasno i proaktivno postupanje u otkrivanju i krivičnom gonjenju koruptivnih krivičnih dela. :
Veoma puno - 48.76% (98)
Puno - 25.37% (51)
Osrednje - 9.95% (20)
Malo - 5.97% (12)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 2.99% (6)

Unapređeno materijalno krivično zakonodavstvo i usklađeno sa međunarodnim standardima.:
Veoma puno - 39.80% (80)
Puno - 24.38% (49)
Osrednje - 17.41% (35)
Malo - 6.47% (13)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 3.98% (8)

Uspostavljena efekasna horizontalna i vertikalna saradnja i razmena informacija policije, tužilaštava, sudstva, drugih državnih organa i institucija, regulatornih i nadzornih tela, te evropskih i međunarodnih institucija i organizacija. :
Veoma puno - 43.28% (87)
Puno - 24.88% (50)
Osrednje - 13.93% (28)
Malo - 7.46% (15)
Nimalo - 5.97% (12)
Nemam stav - 4.48% (9)

Uspostavljena jedinstvena evidencija (elektronski upisnik) za krivična dela sa koruptivnim elementom. :
Veoma puno - 36.82% (74)
Puno - 24.38% (49)
Osrednje - 15.92% (32)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 6.47% (13)

Ojačani mehanizmi za prevenciju sukoba interesa u pravosudnim profesijama :
Veoma puno - 34.83% (70)
Puno - 27.36% (55)
Osrednje - 18.41% (37)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 5.47% (11)
Nemam stav - 5.47% (11)

Obezbeđeni adekvatni resursi javnog tužilaštva i sudovaza postupanje u slučajevima korupcije (jačanje kapaciteta):
Veoma puno - 29.85% (60)
Puno - 29.35% (59)
Osrednje - 18.91% (38)
Malo - 8.96% (18)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 6.47% (13)

Donošenje dugoročne strategije koja na sveobuhvatan način unapređuje pitanje finansijskih istraga. :
Veoma puno - 25.87% (52)
Puno - 31.34% (63)
Osrednje - 15.42% (31)
Malo - 12.94% (26)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 6.47% (13)

Ojačani kapaciteti policije za sprovođenje istraga u krivičnim delima sa elementima korupcije.:
Veoma puno - 31.34% (63)
Puno - 28.86% (58)
Osrednje - 14.93% (30)
Malo - 12.94% (26)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 5.47% (11)

Ojačani integritet i mehanizmi unutrašnje kontrole u cilju suzbijanja korupcije u sektoru policije.:
Veoma puno - 43.28% (87)
Puno - 22.89% (46)
Osrednje - 10.95% (22)
Malo - 12.94% (26)
Nimalo - 4.48% (9)
Nemam stav - 5.47% (11)

Sve nepokretnosti u Srbiji i sa njima povezani podaci upisani su u javni elektronski Katastar nepokretnosti.:
Veoma puno - 35.32% (71)
Puno - 23.38% (47)
Osrednje - 18.41% (37)
Malo - 9.95% (20)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 5.97% (12)

Smanjen broj procedura i uvođenje jednošalterskog sistema za izdavanje građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti.:
Veoma puno - 37.81% (76)
Puno - 27.36% (55)
Osrednje - 13.93% (28)
Malo - 9.95% (20)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 4.48% (9)

Transparentni kriterijumi i učešće javnosti u postpuku razmatranja, izmena i usvajanja prostornih i urbanističkih planova na svim nivoima vlasti.:
Veoma puno - 27.36% (55)
Puno - 29.35% (59)
Osrednje - 20.40% (41)
Malo - 7.96% (16)
Nimalo - 9.95% (20)
Nemam stav - 4.98% (10)

Efikasna interna i eksterna kontrola u postupku izdavanja građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti u oblasti urbanizma.:
Veoma puno - 35.32% (71)
Puno - 27.36% (55)
Osrednje - 13.93% (28)
Malo - 9.45% (19)
Nimalo - 8.96% (18)
Nemam stav - 4.98% (10)

Identifikovati i otkloniti sve nedostatke u pravnom okviru koji pogoduju korupciji i obezbediti njihovu punu primenu:
Veoma puno - 38.81% (78)
Puno - 29.35% (59)
Osrednje - 12.44% (25)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 4.48% (9)

Efikasni mehanizmi za integritet, odgovornost i transparentnost u donošenju i sprovođenju odluka :
Veoma puno - 31.34% (63)
Puno - 30.35% (61)
Osrednje - 14.43% (29)
Malo - 10.95% (22)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 4.98% (10)

Transparentan informacioni sistem u zdravstvu i učešće građana u kontroli rada zdravstvenih institucija, u skladu sa zakonskom zaštitom podataka o ličnosti.:
Veoma puno - 36.32% (73)
Puno - 31.34% (63)
Osrednje - 9.45% (19)
Malo - 10.95% (22)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 3.98% (8)

Izmenjen pravni okvir koji se odnosi na izbor, položaj i ovlašćenja direktora osnovnih i srednjih škola, kao i dekana fakulteta :
Veoma puno - 34.83% (70)
Puno - 30.35% (61)
Osrednje - 13.93% (28)
Malo - 9.45% (19)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 4.48% (9)

Usvojeni propisi koji regulišu prosvetnu inspekciju.:
Veoma puno - 34.83% (70)
Puno - 24.88% (50)
Osrednje - 19.40% (39)
Malo - 8.96% (18)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 4.98% (10)

Transparentnost postupka upisa, polaganja ispita, ocenjivanja i evaluacije znanja u svim školskim institucijama. :
Veoma puno - 36.82% (74)
Puno - 23.38% (47)
Osrednje - 19.40% (39)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 4.98% (10)

Proces akreditovanja i naknadne kontrole ispunjenosti uslova za rad državnih i privatnih školskih ustanova zasnovan je na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima.:
Veoma puno - 32.84% (66)
Puno - 28.86% (58)
Osrednje - 17.41% (35)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 4.48% (9)

Uspostavljena transparentnost finansiranja sporta i vlasničke strukture sportskih klubova i saveza.:
Veoma puno - 34.33% (69)
Puno - 25.87% (52)
Osrednje - 15.92% (32)
Malo - 8.96% (18)
Nimalo - 9.45% (19)
Nemam stav - 5.47% (11)

Transparentno vlasništvo, finansiranje medija i uređivačka politika:
Veoma puno - 39.30% (79)
Puno - 25.87% (52)
Osrednje - 11.94% (24)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 8.46% (17)
Nemam stav - 5.97% (12)

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće privatnog sektora u borbi protiv korupcije:
Veoma puno - 29.85% (60)
Puno - 29.85% (60)
Osrednje - 17.91% (36)
Malo - 5.97% (12)
Nimalo - 9.45% (19)
Nemam stav - 6.97% (14)

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće civilnog sektora u borbi protiv korupcije.:
Veoma puno - 39.80% (80)
Puno - 22.39% (45)
Osrednje - 15.42% (31)
Malo - 8.96% (18)
Nimalo - 8.46% (17)
Nemam stav - 4.98% (10)

Kontinuirana edukacija o korupciji i načinima borbe protiv korupcije:
Veoma puno - 38.81% (78)
Puno - 22.39% (45)
Osrednje - 16.42% (33)
Malo - 10.45% (21)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 4.98% (10)

Obezbeđena transparentnost u radu organa javne vlasti:
Veoma puno - 40.80% (82)
Puno - 27.36% (55)
Osrednje - 13.93% (28)
Malo - 5.47% (11)
Nimalo - 5.97% (12)
Nemam stav - 6.47% (13)

Sistem zapošljavanja i napredovanja u organima javne vlasti na osnovu kriterijuma i zasluga:
Veoma puno - 53.73% (108)
Puno - 20.90% (42)
Osrednje - 5.47% (11)
Malo - 5.97% (12)
Nimalo - 8.46% (17)
Nemam stav - 5.47% (11)

Uspostavljena analiza efekata na korupciju u postupku pripreme propisa:
Veoma puno - 32.34% (65)
Puno - 29.85% (60)
Osrednje - 19.90% (40)
Malo - 6.47% (13)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 4.98% (10)

5. Da li imate kometar za predložene ciljeve? Ako imate molimo Vas da ih upišete uz konkrentan cilj.

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru kontrole finansiranja političkih aktivnosti i subjekata.

:
 •  •  •  • Ko? Kada? Kako? •  •  • Neophodan je bolji monitoring od strane nezavisnih tela i civilnog sektora •  • nisu otklonjeni •  •  •  •  •  • jhjh •  •  •  •  • 

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru i ojačani kapaciteti u oblasti prevencije sukoba interesa, kontrole imovine i prihoda javnih funkcionera.

:
 •  •  •  • Sa ovakvim "elitama"? •  •  • Nedostaci koji se otklanjaju trebaju se analizirati i za potrebe monitoringa •  • nisu otklonjeni •  •  •  • treba •  • jh •  •  •  •  • 

Usvojen i primenjen delotvoran zakonski okvir kojim se reguliše lobiranje i učešće javnosti u postupku donošenja propisa.

:
 •  •  •  • Zakone imamo i sada... •  •  •  •  • nisu usvojeni takvi zakoni •  •  •  •  •  • k •  •  •  •  • 

Utvrđeni jasni kriterijumi za predlaganje, izbor i razrešenje, kao i vrednovanje rezultata rada direktora javnih preduzeća.

:
 •  •  •  • Imamo i to! •  •  • Insistirati na strucnosti i kvalifikovanosti direktora •  • nema jasnih kriterijuma,izbor je stranački a ne stručni •  •  •  • podržavam stroge kriterijume za ovaj predlog •  • nk •  •  •  •  • 

Usvojeni pokrajinski i lokalni akcioni planovi za borbu protiv korupcije čije sprovođenje nadziru stalna radna tela pokrajinskih, odnosno lokalnih skupština.

:
 •  •  •  • Jedno je usvajati, a drugo sprovoditi. •  •  • Ukljucivati javnost i civilni sektor u planiranju i monitoringu •  • nedovoljno aktivni planovi •  •  •  • da •  • jn •  •  •  •  • 

Sistem e-Porezi u potupnosti je razvijen i podaci se redovno ažuriraju.

:
 •  •  •  • To bi bio korak napred. •  •  • Uvesti standarde postupanja i pravovremenog obavestavanja gradjana o porezima •  • neredovno se vrši ažuriranje izmedju stvarnog stanja i upisanog u akastre •  •  •  •  •  • jn •  •  •  •  • 

Uspostavljen pravni i institucionalni okvir za sprovođenje sistema jedinstvenog identifikacionog poreskog broja za fizička i pravna lica.

:
 •  •  •  • Zašto to već nije uradjeno? •  •  •  •  • da •  •  •  • treba •  • jn •  •  •  •  • 

Identifikovati i otkloniti sve nedostatke u pravnom okviru carinskog sistema koji pogoduju korupciji.

:
 •  •  •  • I to! •  •  •  •  • ima mnogo nedostataka •  •  •  •  •  • jn •  •  •  •  • 

Uspostavljena efikasna kontrola primene carinskih propisa.

:
 •  •  •  • Ko će da ih kontroliše? Njihovi šefovi? •  •  •  •  • nema efikasne kontrole carinskih propisa •  •  •  •  •  • j •  •  •  •  • 

Unapređeno učešće javnosti u praćenju trošenja budžetskih sredstava.

:
 •  •  •  • Wishful thinking... •  •  • Edukovati civilni sektor i insistirati na transparentnosti. Neophodan je i monitoring utrosenih budzetskih sredstava. •  • nije unapredjeno •  •  •  •  •  • n •  •  •  •  • 

Dosledna primena Zakona o javnim nabavkama i uspostavljena evidencija o postupanju nadležnih organa povodom nepravilnosti utvrđenih u njihovim izveštajima.

:
 •  •  •  • I da ta evidencija bude javna - na intertnetu. •  •  •  •  • potrebno je doslednije prienjivati zakon o javnim nabavkama •  •  •  •  •  • jn •  •  •  •  • 

Unapređena saradnja i koordinacija aktivnosti na suzbijanju korupcije između relevantnih institucija, na svim nivoima vlasti.

:
 •  •  •  • Za sada odlično saradjuju u primanju mita... •  •  •  •  • nije unapredjena saradnja •  •  •  •  •  • jk •  •  •  •  • 

Uspostavljen i razvijen sistem javne interne finansijske kontrole u javnom sektoru na svim nivoima vlasti.

:
 •  •  •  • I to na internet. •  •  • Vrlo vazan cilj u borbi protiv korupcije. •  • nije uspostavljen sistem •  •  •  •  •  • njk •  •  •  •  • 

Izmenjen pravni okvir radi obezbeđenja potpune finansijske i operativne nezavisnosti DRI u skladu sa standardima. Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i sprovedene revizije svrsishodnosti.

:
 •  •  •  • Uvek ćemo mi naći način da ih "preveslamo"... •  •  •  •  • nedovoljno izmenjen •  •  •  •  •  • n •  •  •  •  • 

Uspostavljen i razvijen sistem prevencije, otkrivanja, izveštavanja i postupanja sa nepravilnostima korišćenja sredstava iz fondova Evropske unije i fondova drugih međunarodnih institucija i organizacija.

:
 •  •  •  • To bi moglo samo kad bi evropski činovnici sedeli u našim kancelarijama. •  •  • Voditi racuna o geografskoj zastupljenosti korisnika fondova. •  • skoro da ga nema •  •  •  •  •  • jkn •  •  •  •  • 

Izmenjen pravni okvir tako da se otklone rizici na korupciju u propisima kojima se uređuje postupak i kontrola privatizacije, reorganizacije i stečaja preduzeća sa državnim i društvenim kapitalom.

:
 •  •  •  • Ovo će ići najteže, jer je to rudnik zlata za "muljatore". •  •  • Neophodna je transparetnost. •  • nedovoljno izmenjen •  •  •  • treba usvojiti strogi kazneni zakon za slučajeve zloupotreba i omogućiti zaposlenima da prijave slučajeve zloupotreba •  • df •  •  •  •  • 

Uspostavljanje sistema efikasne primene i kontrole sprovođenja pozitivnih propisa u oblasti privatizacije, reorganizacije i stečaja.

:
 •  •  •  • Ko će da kontroliše kontrolore? •  •  •  •  • nije uspostavljen •  •  •  • podržavam •  • jkn •  •  •  •  • 

Uklonjeni rizici od korupcije u oblasti javno-privatnih partnerstava i koncesija i njegova dosledna primena

:
 •  •  •  • Lepo je reći... •  •  • Voditi racuna o podeli rizika javnih i privatnih partnera. •  • nisu uklonjeni rizici •  •  •  •  •  • jk •  •  •  •  • 

Puna nezavisnost, odnosno samostalnost i transparetnost pravosuđa u budžetskim ovlašćenjima.

:
 •  •  •  • Jedan od najtežih zadataka, jer se korumpirana vlast toga nikada neće odreći. •  •  •  •  • nema samostalnosti •  •  •  •  •  • n •  •  •  •  • 

Proces izbora, napredovanja i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija zasnovan na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima.

:
 •  •  •  • Vidi prethodni odgovor. •  •  •  •  • nema poštovanja utvrdjenih kriterijuma(odlučuje stranačka pripadnost) •  •  •  •  •  • j •  •  •  •  • 

Razvijeno efikasno i proaktivno postupanje u otkrivanju i krivičnom gonjenju koruptivnih krivičnih dela.

:
 •  •  •  • Vidi prethodne odgovore. •  •  • Voditi racuna o korupciji u policiji. •  • sporo i nefikasno (zbgo sporosti nema prevencije) •  •  •  •  •  • jkn •  •  •  •  • 

Unapređeno materijalno krivično zakonodavstvo i usklađeno sa međunarodnim standardima.

:
 •  •  •  • A Ko će da ga primenjuje - korumpirano pravosudje? •  •  •  •  • nisu uskladjeni sa medjunarodnim standardima •  •  •  •  •  • j •  •  •  •  • 

Uspostavljena efekasna horizontalna i vertikalna saradnja i razmena informacija policije, tužilaštava, sudstva, drugih državnih organa i institucija, regulatornih i nadzornih tela, te evropskih i međunarodnih institucija i organizacija.

:
 •  •  •  • A na vrhu tog sistema sede političari koji odlučuju "šta može, a šta ne može"! •  •  •  •  • takva saradnja je minimalna ili je nema •  •  •  • potrebno je •  • n •  •  •  •  • 

Uspostavljena jedinstvena evidencija (elektronski upisnik) za krivična dela sa koruptivnim elementom.

:
 •  •  •  • Ovo bi moglo da pomogne, ali je pitanje ko bi taj sistem kontrolisao. •  •  • Baza bi trebalo da bude jedinstveno vezana za pocinioce krivicnih dela. •  • nije mi pozatno da postoji takva evidencija(i do opšte se dolazi teško i sporo) •  •  •  • da •  • kol •  •  •  •  • 

Ojačani mehanizmi za prevenciju sukoba interesa u pravosudnim profesijama.

:
 •  •  •  • Teško, u ovakvom sistemu. •  •  •  •  • nisu ojačani •  •  •  •  •  • k •  •  •  •  • 

Obezbeđeni adekvatni resursi javnog tužilaštva i sudovaza postupanje u slučajevima korupcije (jačanje kapaciteta)

:
 •  •  •  • Wishful thinking... •  •  •  •  • kapaciteti nisu ojačani •  •  •  • podržavam •  • k •  •  •  •  • 

Donošenje dugoročne strategije koja na sveobuhvatan način unapređuje pitanje finansijskih istraga.

:
 •  •  •  • Još jedan strategija? •  •  •  •  • nema strategije •  •  •  •  •  • ,l •  •  •  •  • 

Ojačani kapaciteti policije za sprovođenje istraga u krivičnim delima sa elementima korupcije.

:
 •  •  •  • Pod čijom kontrolom? •  •  •  •  • kapaciteti policije su još slabiji •  •  •  •  •  • k •  •  •  •  • 

Ojačani integritet i mehanizmi unutrašnje kontrole u cilju suzbijanja korupcije u sektoru policije.

:
 •  •  •  • Dosadašnja iskustva su za plakanje. •  •  • Neophodna je lustracija policijskih cinovnika. •  • slab ard unutrašnje kontrole •  •  •  •  •  • o •  •  •  •  • 

Sve nepokretnosti u Srbiji i sa njima povezani podaci upisani su u javni elektronski Katastar nepokretnosti.

:
 •  •  •  • Bio bi to dobar početak... •  •  •  •  • upisani ali nedovoljno transparentno •  •  •  • preko potrebno •  • mko •  •  •  •  • 

Smanjen broj procedura i uvođenje jednošalterskog sistema za izdavanje građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti.

:
 •  •  •  • To je u predizbornoj kampanji (pre više od godinu dana!) bilo jedno od najglasnijih obećanja... •  •  •  •  • nije smanjen broj procedura •  •  •  •  •  • io •  •  •  •  • 

Transparentni kriterijumi i učešće javnosti u postpuku razmatranja, izmena i usvajanja prostornih i urbanističkih planova na svim nivoima vlasti.

:
 •  •  •  • Zakonski uslovi za to postoje i danas... •  •  • Monitoring uskladjenosti planova po vertikali. •  • nisu transparentni •  •  •  •  •  • ik •  •  •  •  • 

Efikasna interna i eksterna kontrola u postupku izdavanja građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti u oblasti urbanizma.

:
 •  •  •  • Ko kontroliše? Oni koji ih izdaju (i za to uzimaju mito)? •  •  •  •  • nema kontrole •  •  •  •  •  • jibh •  •  •  •  • 

Identifikovati i otkloniti sve nedostatke u pravnom okviru koji pogoduju korupciji i obezbediti njihovu punu primenu.

:
 •  •  •  • Ako to do sada nije uradjeno, ne treba ni počinjati! •  •  •  •  • nisu utvrdjeni •  •  •  •  •  • bh •  •  •  •  • 

Efikasni mehanizmi za integritet, odgovornost i transparentnost u donošenju i sprovođenju odluka.

:
 •  •  •  • Lepa parola... •  •  •  •  • nema efikasnosti •  •  •  •  •  • bhji •  •  •  •  • 

Transparentan informacioni sistem u zdravstvu i učešće građana u kontroli rada zdravstvenih institucija, u skladu sa zakonskom zaštitom podataka o ličnosti.

:
 •  •  •  • Sve dok postoje monopoli i državni diktat (u ovom slučaju u zdravstvu), od toga neće biti ništa. •  •  •  •  • sve je manjak kontrola rada zdravstvenih institucija •  •  •  • da •  • bjih •  •  •  •  • 

Izmenjen pravni okvir koji se odnosi na izbor, položaj i ovlašćenja direktora osnovnih i srednjih škola, kao i dekana fakulteta.

:
 •  •  •  • I to je jedan od monopola kojih će se država najteže odreći. •  •  •  •  • isključivo stranački izbori •  •  •  •  •  • bijh •  •  •  •  • 

Usvojeni propisi koji regulišu prosvetnu inspekciju.

:
 •  •  •  • Zašto već nisu? •  •  •  •  • usvojeni ali nema primene •  •  •  •  •  • bjhi •  •  •  •  • 

Transparentnost postupka upisa, polaganja ispita, ocenjivanja i evaluacije znanja u svim školskim institucijama.

:
 •  •  •  • Kako kad se i tu vrte velike pare? •  •  •  •  • veoma selektvina •  •  •  •  •  • b •  •  •  •  • 

Proces akreditovanja i naknadne kontrole ispunjenosti uslova za rad državnih i privatnih školskih ustanova zasnovan je na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima.

:
 •  •  •  • Teško, kad se zna ko daje (i dobija) akreditacije... •  •  •  •  • da •  •  •  •  •  • bjh •  •  •  •  • 

Uspostavljena transparentnost finansiranja sporta i vlasničke strukture sportskih klubova i saveza.

:
 •  •  •  • Još jedna mission impossible! •  •  •  •  • nema transparentnosti •  •  •  •  •  • bjh •  •  •  •  • 

Transparentno vlasništvo, finansiranje medija i uređivačka politika.

:
 •  •  •  • A tek ovo! •  •  • Neophodan je monitoring sprovodjenja ugovora o finansiranju. •  • najveći stranački uticaj •  •  •  •  •  • bujh •  •  •  •  • 

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće privatnog sektora u borbi protiv korupcije.

:
 •  •  •  • Kako kad tako uspešno deluje u sistemu korupcije?! •  •  • Osnaziti zajednicke aktivnosti u borbi protiv korupcija privatnog sektora. •  • privatni sektor u tome aktivno učestvuje samo kao davalac mita •  •  •  •  •  • bjh •  •  •  •  • 

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće civilnog sektora u borbi protiv korupcije.

:
 •  •  •  • I u civilnom sektoru ima korupcije... •  •  • Ali i finansiranja civilnog sektora za njihovo akvitno ucesce. •  • nisu stvoreni •  •  •  •  •  • bujh •  •  •  •  • 

Kontinuirana edukacija o korupciji i načinima borbe protiv korupcije.

:
 •  •  •  • I to je teško u društvu je "sposoban" onaj ko ume da ukrade, prevari, da ili dobije mito. •  •  •  •  • nema kontinuiteta •  •  •  •  •  • buj •  •  •  •  • 

Obezbeđena transparentnost u radu organa javne vlasti

:
 •  •  •  • U jednom otvorenom društvu (kakvo Srbija nije i ne želi da postane), to bi bilo normalno. •  •  • Standarizovati redovno mesecno, kvartalno i godisnje izvestavanje organa javne vlasti •  • nema transparentosti  •  •  •  •  •  • dfs •  •  •  •  • 

Sistem zapošljavanja i napredovanja u organima javne vlasti na osnovu kriterijuma i zasluga.

:
 •  •  •  • Vidi prethodni odgovor. •  •  •  •  • to ne postoji •  •  •  • podržavam •  • buj •  •  •  •  • 

Uspostavljena analiza efekata na korupciju u postupku pripreme propisa.

:
 •  •  •  • I ovde: ko kontroliše kontrolore? Ko ocenjuje ocenjivače? •  •  •  •  • nema takvih analiza •  •  •  •  •  • buj •  •  •  •  • 

6. Da li smatrate potrebnim?

Da se novom Strategijom predvidi izmena zakona kako bi se obezbedilo da dela korupcije u oblasti privatizacije ne zastarevaju:
Da - 81.59% (164)
Ne - 8.46% (17)
Nemam stav - 9.95% (20)

Da se novom Strategijom predvidi izmena zakona kako bi se obezbedilo da političke stranke moraju da imaju svoje mehanizme za borbu protiv korupcije unutar stranaka i u slučaju da ih nemaju ili ne sprovode bilo bi im uskraćeno finansiranje iz javnih izvora/budžeta:
Da - 77.61% (156)
Ne - 8.46% (17)
Nemam stav - 13.93% (28)

7. Koji rezultat u borbi protiv korupcije treba da bude ostvaren za pet godina da bi Vi bili zadovoljni?

da nema korupcije • ne znam • 100% • obezbedjeni uslovi da se sektor malih i srednjih preduzeca oslobodi nameta korumpiranih inspektora, koji kod malih preduzeca traže dlaku u jajetu a kod velikih ne smeju ni da udju, koji kontrolisu i unistavaju postene ljude koji rade u ovako teskim uslovima, a na pijaci cveta siva ekonomija, bez dinara poreza i placanja doprinosa na radnike. u drzavi trenutno sve funkcionise kroz MSP sektor koji je sada opterećen i placanjem reketa inspekciji kako bi nastavili sa radom • da se iskoreni • Da korupcije bude na nivou od 10% od današnje prisutnosti • Da se korupcija svede na retke slucajeve kao u Kini. • da svi bivsi i buduci nosioci vlasti krivicno odgovaraju, ukoliko su ucestvovali u korupciju, bilo kog oblika • smanjena korupcoja u oblasti javnih nabavki. • Depolitizacija u javnom sektoru i rešavanje najkrupnijih oblika korupcije, pre svega državnih(političkih) funkcionera i u oblasti pravosuđa • da ucesce u korupciji postane sramota umesto uobicajene svakodnevnice. procesuirati i kazniti dela korupcije na razlicitim nivoima vlasti i oblastima drustvenog zivota.. • UMANJENJE ZA MAKAR 50 PROCENATA • Da se uspostavi kontrola nad javnim nabavkama i tenderima, pre svega definisanju istih, kako bi se izbeglo nameštanje tendera, odnosno stavljanje pojedinih preduzeca u povlascen polozaj na osnovu uslova tendera. • svi • Nacionaliyacija nelegalno ste;ene imovine a ne samo lisavanje slobode pocinioca. • Da se makar sistemska korupcija smanji za 50%. • efikasno sankcionisanje odgovornih za korupciju i njihovo procesuiranje • da se smanji korupcija pri zaposljavanju • Poštovanje i primena zakona od strane svih građana, privrednih subjekata i institucija bez obzira na njihovu finansijsku ili političku moć. • da se ne zaposljava po politickoj liniji, • Смањење минимум за 30% • Oduzeti pravo licima osuđenim za KD zbog korupcije da se bave javnim poslovima, posebno plaćenim iz budžeta, da se nikada ne desi da lice koje duguje državi za porez bude imenovano za ministra. • da se iskoreni korupcija u potpunosti • Svi usvojeni na Vladi. • hapsenje svih korumpiranih bez obzira na ime i titulu..ravnopravnost • da se stavi iza resetaka onaj ko je ubio Slavka Curuviju, da se stavi iza resetaka politicki inspirator atentata na dr Zorana Djindjica, da hrana u Srbiji bude iste cene kao u Nemackoj, da Srbija bude podeljena na vise regiona, da likovi poput Dinkica, Dacica, Vucica, Krkobabica, Mrkonjica, Sutanovca, Tadica ne budu na javnoj sceni, da se neko iz inostranstva vrati u Srbiju, da mogu da kupim polovni auto po istoj ceni kao Nemci, da me ne smaraju preopsirne aknete i nerazumljive strategije • Za 50% ostvareni bolji rezultati u radu javnog sektora • 70% • Smanjenje za 90%, to bi bio podnošljiv nivo • da adekvatno budu sankcionisani svi koji su ucestvovali u korupciji • ekonoski,pravno i zakonodavno jaca drzava,uvazavanje rezultata rada,strucnosti i znanja bez obzira na politicku pripadnost,briga drzave za svoje stanovnistvo • da se smanji za 50 procenata • nemam komentar • Neutralisanje korupcije u zdravstvu na taj nacin sto ce se zdravstvenim radnicima zabraniti istovremeni rad u javnom i privatnom sektoru, takodje potrebno je ograniciti visoke drzavne sluzbenike na samo jednu funkciju i to onu za koju primaju drzavnu platu. Dakle, ne sme se dozvoliti da jedan narodni poslanik pored drzavne funkcije bude i direktor nekog javnog preduzeca i clan nekoliko upravnih odbora, kao ni da bude vlasnik privatnog preduzeca. • veliki • vidljiv!vise zaposlenih gradjana,postovanje radnika • za pocetak, da novac namenjen za opremanje bolnica neophodnim aparatima zaista bude upotrebljen u te svrhe • da se nivo korupcije vidno smanji makar u onim sferama gde je gradjanima to najpotrebnije a politicke partije postepeno ocistiti od korupcije • komletno rekonstruisano sudstvo , tuzilastvo i policija i njihova totalna depolitizacuja .Normalno ostvarivanje gradjanskih prava i potreba u organima uprave na svim nivoima i javnost u prikazivanju otkrivenih koruptivni dela bez ,,zasticenih,, .smanjenje korupcije makar za 30% u delatnostima koje se direktno doticu gradjana ( zdravstvena zastita i sl. ). • da smestite glavne i odgovorne lopurde u zatvore koji su prisvajali državno vlasništvo i prisvojili državnu imovinu radi ličnih ciljeva i bogaćenja na račun države i građana • Pohapseni svi politicari i osudjeni u aferama • DA SE POHAPSI CITAVA POLITICKA STRUKTURA • Potpuna pobeda • Suzbijanje korupcije na lokalnom nivou kao i veca kontrola privatnih preduzetnika! • Za pet godina nista ne moze toliko znacajno da se promeni,ali za buducnost moje dece ,mozda. • znatno smanjiti korupciju u svim oblastima i stvoriti svest kod svih da će ukoliko učestvuju u korupciju za istu i krivično odgovarati • Da se sudski sporovi o korupciji brže rešavaju !!! • pedest posto • Da opstanu efikasne i jake institucije koje će korupciju svesti na najmanji mogući nivo • potpun • lustracija u sudstvu, zdravstvu i obrazovnom sistemu • obezbedjenje pravnog okvira za znatno smanjenje korupcije pre svega u zdravstvu, policiji, sudstvu i obrazovanju! • da se vidno smanji •

8. Vi ste?

Rukovodilac u antikorupcijskom telu/organu - 0%
Zaposlen u antikorupcijskom telu/organu - 1.00% (2)
Stručnjak za borbu protiv korupcije - 0.50% (1)
Pravnik/advokat - 3.98% (8)
Rukovodilac u državnom sektoru - 5.47% (11)
Zaposlen u državnom sektoru - 22.39% (45)
Vlasnik kapitala - 0.50% (1)
Zaposlen u privatnom sektoru - 7.96% (16)
Novinar - 3.48% (7)
Aktivista u civilnom društvu - 5.47% (11)
Nezaposlen - 16.92% (34)
Student - 8.96% (18)
Profesor - 1.99% (4)
Osoba koja je ukazivala na nezakonitosti i zloupotrebe - 2.99% (6)
Građanin - 11.94% (24)
Nesto drugo - 6.47% (13)
Penzioner • članica tima za izradu lokalnog plana borbe protiv korupcije • Građanin • rukovodilac u ngo sektoru, antikorupcijskom telu, osoba koja je ukazivala na korupciju i inrvenisala • veciti volonter jer nemam vezu za posao • Domacica i vlasnica poljoprivrednog gazdinstva. • sekretar skupstine gradske opstine • verovatno mislite - neko ko vas minira jer svaka ova borba je teška... ili možda neko ko je REALAN • Advokat i aktivista civilnog društva. • po obrazovanju magistar mašinstva, statusu preduzetnik, Izviđač 30 godina radim sa decom i mladima. • slobodan umetnik •

9. Gde radite?

Državni - 33.33% (67)
Društveni - 7.46% (15)
Privatni - 17.91% (36)
Mešovit - 1.49% (3)
Nezaposlen - 25.87% (52)
Penzioner - 4.98% (10)
Izdržavano lice - 2.99% (6)
U procesu obrazovanja - 5.97% (12)

10. Vi ste član?

Član udruženja građana - 15.06% (36)
Član sindikata - 12.97% (31)
Član verskog udruženja - 1.67% (4)
Član sportskog društva - 5.02% (12)
Član profesionalnog udruženja - 8.79% (21)
Član političke partije - 18.41% (44)
Nisam član ničeg navedenog - 38.08% (91)

11. Gde trenutno živite?

Vojvodina - 18.41% (37)
Beograd - centar - 27.36% (55)
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surčin) - 2.49% (5)
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Čačak i Užica) - 12.44% (25)
Sandžak - 1.49% (3)
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - 10.95% (22)
Istočna Srbija (Bor, Negotin, Zaječar, Majdanpek...) - 7.46% (15)
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - 14.93% (30)
Kosovo - 0%
BiH - RS - 0%
BiH - FBH - 0%
Crna Gora - 0%
Makedonija - 1.00% (2)
Hrvatska - 0.50% (1)
Slovenija - 0%
EU države - 0%
Države nečlanice EU - 0%
SAD - 0%
Kanada - 0.50% (1)
Australija - 0%
Rusija - 0.50% (1)
Latinska Amerika - 0.50% (1)
Afrika - 1.00% (2)
Azija - 0.50% (1)

Komentari (0)

Slične ankete

ANKETA: BORCI PROTIV KORUPCIJE U 2020. GODINI U REPUBLICI SRBIJI?

(Onlineistrazivanja) Tekuću 2020. godinu obeležila je pandemija virusa COVID19. U ovom periodu uz postojeće, globalno ali i lokalno, javili su se novi, brojni slučajevi koru

Anketa o prvostepenoj presudi Ratku Mladiću

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri ste upoznati sa? Dešavanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini Postupanje Ratka Mladića tokom rata u Bosni i Hercegovni Potpuno Uglavnom Deli

Anketa o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je napadnuta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije? Da, ali ne verujem da je se to desilo Da, i verujem da je s

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

Izborna anketa

(Zoran) Dragi prijatelji, anketa se radi za potrebe naučnog istraživanja. Rezultate, tj. bazu sa odgovorima će moći svako da koristi ko pomogne ovo istraživanje. Zato Vas mol

Anketa o hapšenju Ratka Mladića

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri ste upoznati sa? Dešavanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini Postupanje Ratka Mladića tokom rata u Bosni i Hercegovni Potpuno Uglavnom Deli

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije

(Onlineistrazivanja) Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Institu

Funkcionerska kampanja

(Onlineistrazivanja) Istraživanje "Šta je to funkcionerska kampanja" sprovodi Podrinjski antikorupcijski tim - PAKT u okviru projekta "Funkcioner iz tog džepa" i služi za utv

ANKETA: Korupcija

(jukicmilosav) Reč korupcija (lat. corruptio) znači pokvarenost, izopačenost, razvrat, potkupljivanje, podmićivanje, kvarenje, truljenje, raspadanje, krivotvorenje. Najčešće

Dijalogom do promena na lokalnom nivou

(Onlineistrazivanja) Poštovani/a, pred Vama se nalazi anketa koju sprovodi udruženje građana Dijalog iz Valjeva. Vašim odgovorima na postavljena pitanja doprinosite da utvrd

Anketa o zahtevima protesta "Protiv diktature"

(Onlineistrazivanja) Kakav je Vas stav prema protestima "Protiv diktature?" Podržavam i učestvujem Podržavam ali ne učestvujem Ne podržavam i spreman da učestvujem u kontrapr

Stranica ljubavi izmedju Srba, Hrvata i Bosnjaka.

(Stranica) Dobrodosi na nasu jako kratku anketu. Ovo je anketa koja ce nam prikazati malo vjerniju sliku realnosti. Da li ste nekada bili diskriminisani na vjersko/nacionalno

Predavači teorijske nastave

(USER14082) Poštovani kolege predavači, ova anketa ima za cilj da istraži koje su to nastavne metode i nastavna sredstva koje predavači praktikuju, da li se strogo prdržavamo

Trg "Žrtava fašizma" u Beogradu?

(Onlineistrazivanja) Rezultati ankete će biti dostavljeni nadležnim republičkim i gradskim organima Molimo Vas da link anket