BIRODI

English Srpski

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije (201)

Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove i razmišljanja. Rezultati istraživanja će biti obrađeni i dostavljeni Radnoj grupi za izradu ovog dokumenta. Ovo je prilika da kažete svoje stavove i razmišljanja i tako date doprinos borbi protiv korupcije.Posebno ćemo ceniti Vaše sugestije i predloge. Unapred zahvalni, BIRODI

Ključne reči: korupcija,strategija,aktivno javno mnjenje,

1. Šta je za Vas pre svega korupcija?

Davanje i uzimanje mita - 17.70% (114)
Pristrasnost i protekcija - 6.21% (40)
Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera - 5.28% (34)
Zloupotreba položaja u javnom sektoru - 15.68% (101)
Zloupotreba položaja u privatnom sektoru - 6.99% (45)
Kršenje zakona - 13.04% (84)
Iznuda novca od strane nekoga ko radi u državnom sektoru - 7.92% (51)
Trgovina uticajem - 11.96% (77)
Nanošenje nepravde - 6.83% (44)
Uskraćivanje prava - 6.52% (42)
Nesto drugo - 1.86% (12)
sve ovo što ste naveli • zloupotreba institucija • Ma citava drzava • Naplata uskuga • Najveća i hronična bolest srpskog društva • Kad normalna osoba mora da plati da bi se zaposlila!! • Sve navedeno. • rak drustva • najvece zlo za postenog gradjanina i opstanak same drzave • prilika da BIRODI ućari neki dinar, umisli da zna nešto oko istraživanja i da se uvuče Vučićevima :) • sve iznad navedeno • sve to •

2. Šta je za Vas pre svega borba protiv korupcije?

Otkrivanje i kažnjavanje počinilaca dela korupcije - 18.72% (111)
Stvaranje mehanizama koji treba da spreče korupciju - 20.91% (124)
Jačanje tela koja se bore protiv korupcije - 10.46% (62)
Unapređenje rada i integriteta državnih organa i institucija - 10.96% (65)
Usvajanje i sprovođenje zakona - 12.98% (77)
Jačanje morala i integriteta zaposlenih u javnom sektoru - 10.29% (61)
Zaštita prava onih koji prijave slučajeve korupcije - 14.17% (84)
Nesto drugo - 1.52% (9)
Sve navedeno. • Promena citave drzava • Kad se BIRODI već uvukao Vučićevoj ekipi pa kad Z. tripuje da se razume u istraživanja a P. se stidi • Oni koji su činili korupciju da javno priznaju, a da se krivično ne gone (primer: RSA aparthejd). • pokusaj da svi gradjani imaju pravnu sigurnost-na zalost nisam primetila da se nesto menja • edukacija gradjana • uklanjanje neistomisljenika • uklanjanje partija iz javnih poslova • sve to •

3. U koje tri obasti društva pre ostalih treba uspostaviti sistem borbe protiv korupcije imajući u vidu negativne posledice koje nastaju po društvo i državu?

Nemam stav - 2.99% (6)
Treba istovremeno delovati u svim oblastima - 69.65% (140)
Treba delovati pre svega, upišite - 0%
Nesto drugo - 27.36% (55)
zdravstvo, obrazovanje, politika • Javne nabavke, javni radovi i uplacivanje doprinosa za zaposlene u privatnom sektoru. • drzavnim institucijama • pravosudje, javna uprava, zdravstvo, prosveta • zdravstvo, pravosuđe i obrazovanje, policija, zapošljavanje ali i u svim ostalim obl. • zakonodaavnu, sudsku i izvrsnu vlast • sudstvo, zdravstvo, drzavna administracija • Pravosuđe, državna uprava, lokalna samouprava • pravosudje!!! • pre svega u politici • zdravstvi,pravosu]e,drzavna administracija,privatni sektor • u oblasti zdravstva • sudstvo,zdravstvo,policija • sudstvo,policija,zdravstvo tim redom • privatizacija, zdravstvo, prosveta • u drzavnom sektoru • NA NAVISIM NIVOIMA ,POLITIKA .. • zdravstvo, državna uprava • u oblasti drzave,pokrajilne,lokalne samouprave • zdravstvo,visoko obrazovanim ustanovama,policiji • Lokalne uprave, carina, policija • treba da deluju oni koji znaju a ne oni koji tripuju da znaju i uklapaju se u ove turbo-folk borbe • javni sektor, sudstvo, zdravstvo • pravosuđe, državna uprava, zdravstvo, obrazovanje • sudstvo,policija,zdracstvo,prosveta • obrazovanje, javni sektor, mediji • policija, sup • Politika • zdravstvo, pravosudje • sudstvo, zdrvstvo i obrazovanje • Zdravstvo,trgovina i sudstvo • zaposljavanje u javnom sektoru, policija, zdravstvo • zdravstvo,pravosudje,javni sektor • pravosuđe • u drzavnoj upravi, obrazovanju, zdravstvu, policiji... • zdravstvo, zaposljavanje, obrazovanje • zdravstvo,pravosudje • sudstvo, obrazovni sistem, zdravstvo • zdravstvo, državna administracija, policija • Policija, sudstvo, drzavna administracija • korumpiranost državnih sluzbenika ovlascenih za kontrolu i nadzor nad sprovodjenjem zakona, zdravstv • policiji, tužilaštvu i sudstvu. Treba početi od početka od porodilišta i delovati u svim oblstima. • Zdravstvo, sudstvo, policija • sudstvo, privreda, zdravstvo • onemogućiti monopol,povećati informisanost i transparentnost i ograničiti ovlašćenja i priilegije • politika, sudstvo, zdravstvo • medicini i pravosudju • sudstvo, državna uprava, javni sektor • zdravstvo,javni sektor,gradjevina • pravosudni sistem, državni organi, policija •

4. Pred Vama su ciljevi Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Koji od navedenih ciljeva iz predloga Nacionalne strategije za borbu protiv će doprineti borbi protiv korupcije?

Odgovorite za svaki cilj!

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru kontrole finansiranja političkih aktivnosti i subjekata.:
Veoma puno - 28.86% (58)
Puno - 26.87% (54)
Osrednje - 20.90% (42)
Malo - 13.93% (28)
Nimalo - 5.47% (11)
Nemam stav - 3.98% (8)

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru i ojačani kapaciteti u oblasti prevencije sukoba interesa, kontrole imovine i prihoda javnih funkcionera. :
Veoma puno - 33.33% (67)
Puno - 24.88% (50)
Osrednje - 21.39% (43)
Malo - 11.44% (23)
Nimalo - 5.47% (11)
Nemam stav - 3.48% (7)

Usvojen i primenjen delotvoran zakonski okvir kojim se reguliše lobiranje i učešće javnosti u postupku donošenja propisa:
Veoma puno - 24.88% (50)
Puno - 26.37% (53)
Osrednje - 21.89% (44)
Malo - 17.41% (35)
Nimalo - 4.98% (10)
Nemam stav - 4.48% (9)

Utvrđeni jasni kriterijumi za predlaganje, izbor i razrešenje, kao i vrednovanje rezultata rada direktora javnih preduzeća.:
Veoma puno - 32.84% (66)
Puno - 25.37% (51)
Osrednje - 20.90% (42)
Malo - 10.45% (21)
Nimalo - 7.46% (15)
Nemam stav - 2.99% (6)

Usvojeni pokrajinski i lokalni akcioni planovi za borbu protiv korupcije čije sprovođenje nadziru stalna radna tela pokrajinskih, odnosno lokalnih skupština.:
Veoma puno - 25.37% (51)
Puno - 21.89% (44)
Osrednje - 20.40% (41)
Malo - 14.43% (29)
Nimalo - 12.94% (26)
Nemam stav - 4.98% (10)

Sistem e-Porezi u potupnosti je razvijen i podaci se redovno ažuriraju.:
Veoma puno - 20.90% (42)
Puno - 25.37% (51)
Osrednje - 21.89% (44)
Malo - 15.42% (31)
Nimalo - 9.95% (20)
Nemam stav - 6.47% (13)

Uspostavljen pravni i institucionalni okvir za sprovođenje sistema jedinstvenog identifikacionog poreskog broja za fizička i pravna lica.:
Veoma puno - 23.38% (47)
Puno - 21.89% (44)
Osrednje - 25.87% (52)
Malo - 9.95% (20)
Nimalo - 10.95% (22)
Nemam stav - 7.96% (16)

Identifikovati i otkloniti sve nedostatke u pravnom okviru carinskog sistema koji pogoduju korupciji. :
Veoma puno - 31.34% (63)
Puno - 26.87% (54)
Osrednje - 19.40% (39)
Malo - 9.95% (20)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 5.47% (11)

Uspostavljena efikasna kontrola primene carinskih propisa. :
Veoma puno - 22.89% (46)
Puno - 33.83% (68)
Osrednje - 23.88% (48)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 3.98% (8)

Unapređeno učešće javnosti u praćenju trošenja budžetskih sredstava.:
Veoma puno - 33.83% (68)
Puno - 25.87% (52)
Osrednje - 20.40% (41)
Malo - 7.46% (15)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 4.48% (9)

Dosledna primena Zakona o javnim nabavkama i uspostavljena evidencija o postupanju nadležnih organa povodom nepravilnosti utvrđenih u njihovim izveštajima:
Veoma puno - 38.81% (78)
Puno - 26.37% (53)
Osrednje - 17.41% (35)
Malo - 7.46% (15)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 3.48% (7)

Unapređena saradnja i koordinacija aktivnosti na suzbijanju korupcije između relevantnih institucija, na svim nivoima vlasti.:
Veoma puno - 33.33% (67)
Puno - 26.87% (54)
Osrednje - 20.90% (42)
Malo - 9.45% (19)
Nimalo - 5.97% (12)
Nemam stav - 3.48% (7)

Uspostavljen i razvijen sistem javne interne finansijske kontrole u javnom sektoru na svim nivoima vlasti. :
Veoma puno - 38.31% (77)
Puno - 28.86% (58)
Osrednje - 14.43% (29)
Malo - 7.46% (15)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 4.48% (9)

Izmenjen pravni okvir radi obezbeđenja potpune finansijske i operativne nezavisnosti DRI u skladu sa standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i sprovedene revizije svrsishodnosti. :
Veoma puno - 30.85% (62)
Puno - 25.37% (51)
Osrednje - 21.89% (44)
Malo - 8.96% (18)
Nimalo - 5.47% (11)
Nemam stav - 7.46% (15)

Uspostavljen i razvijen sistem prevencije, otkrivanja, izveštavanja i postupanja sa nepravilnostima korišćenja sredstava iz fondova Evropske unije i fondova drugih međunarodnih institucija i organizacija. :
Veoma puno - 32.34% (65)
Puno - 29.35% (59)
Osrednje - 16.42% (33)
Malo - 9.45% (19)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 4.48% (9)

Izmenjen pravni okvir tako da se otklone rizici na korupciju u propisima kojima se uređuje postupak i kontrola privatizacije, reorganizacije i stečaja preduzeća sa državnim i društvenim kapitalom.:
Veoma puno - 40.30% (81)
Puno - 22.39% (45)
Osrednje - 21.39% (43)
Malo - 4.98% (10)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 3.98% (8)

Uspostavljanje sistema efikasne primene i kontrole sprovođenja pozitivnih propisa u oblasti privatizacije, reorganizacije i stečaja:
Veoma puno - 37.31% (75)
Puno - 23.88% (48)
Osrednje - 18.41% (37)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 5.47% (11)

Uklonjeni rizici od korupcije u oblasti javno-privatnih partnerstava i koncesija i njegova dosledna primena:
Veoma puno - 33.83% (68)
Puno - 24.38% (49)
Osrednje - 20.90% (42)
Malo - 7.46% (15)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 6.47% (13)

Puna nezavisnost, odnosno samostalnost i transparetnost pravosuđa u budžetskim ovlašćenjima. :
Veoma puno - 34.33% (69)
Puno - 26.87% (54)
Osrednje - 17.41% (35)
Malo - 7.46% (15)
Nimalo - 7.46% (15)
Nemam stav - 6.47% (13)

Proces izbora, napredovanja i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija zasnovan na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima.:
Veoma puno - 37.31% (75)
Puno - 29.35% (59)
Osrednje - 13.93% (28)
Malo - 7.46% (15)
Nimalo - 7.46% (15)
Nemam stav - 4.48% (9)

Razvijeno efikasno i proaktivno postupanje u otkrivanju i krivičnom gonjenju koruptivnih krivičnih dela. :
Veoma puno - 48.76% (98)
Puno - 25.37% (51)
Osrednje - 9.95% (20)
Malo - 5.97% (12)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 2.99% (6)

Unapređeno materijalno krivično zakonodavstvo i usklađeno sa međunarodnim standardima.:
Veoma puno - 39.80% (80)
Puno - 24.38% (49)
Osrednje - 17.41% (35)
Malo - 6.47% (13)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 3.98% (8)

Uspostavljena efekasna horizontalna i vertikalna saradnja i razmena informacija policije, tužilaštava, sudstva, drugih državnih organa i institucija, regulatornih i nadzornih tela, te evropskih i međunarodnih institucija i organizacija. :
Veoma puno - 43.28% (87)
Puno - 24.88% (50)
Osrednje - 13.93% (28)
Malo - 7.46% (15)
Nimalo - 5.97% (12)
Nemam stav - 4.48% (9)

Uspostavljena jedinstvena evidencija (elektronski upisnik) za krivična dela sa koruptivnim elementom. :
Veoma puno - 36.82% (74)
Puno - 24.38% (49)
Osrednje - 15.92% (32)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 6.47% (13)

Ojačani mehanizmi za prevenciju sukoba interesa u pravosudnim profesijama :
Veoma puno - 34.83% (70)
Puno - 27.36% (55)
Osrednje - 18.41% (37)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 5.47% (11)
Nemam stav - 5.47% (11)

Obezbeđeni adekvatni resursi javnog tužilaštva i sudovaza postupanje u slučajevima korupcije (jačanje kapaciteta):
Veoma puno - 29.85% (60)
Puno - 29.35% (59)
Osrednje - 18.91% (38)
Malo - 8.96% (18)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 6.47% (13)

Donošenje dugoročne strategije koja na sveobuhvatan način unapređuje pitanje finansijskih istraga. :
Veoma puno - 25.87% (52)
Puno - 31.34% (63)
Osrednje - 15.42% (31)
Malo - 12.94% (26)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 6.47% (13)

Ojačani kapaciteti policije za sprovođenje istraga u krivičnim delima sa elementima korupcije.:
Veoma puno - 31.34% (63)
Puno - 28.86% (58)
Osrednje - 14.93% (30)
Malo - 12.94% (26)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 5.47% (11)

Ojačani integritet i mehanizmi unutrašnje kontrole u cilju suzbijanja korupcije u sektoru policije.:
Veoma puno - 43.28% (87)
Puno - 22.89% (46)
Osrednje - 10.95% (22)
Malo - 12.94% (26)
Nimalo - 4.48% (9)
Nemam stav - 5.47% (11)

Sve nepokretnosti u Srbiji i sa njima povezani podaci upisani su u javni elektronski Katastar nepokretnosti.:
Veoma puno - 35.32% (71)
Puno - 23.38% (47)
Osrednje - 18.41% (37)
Malo - 9.95% (20)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 5.97% (12)

Smanjen broj procedura i uvođenje jednošalterskog sistema za izdavanje građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti.:
Veoma puno - 37.81% (76)
Puno - 27.36% (55)
Osrednje - 13.93% (28)
Malo - 9.95% (20)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 4.48% (9)

Transparentni kriterijumi i učešće javnosti u postpuku razmatranja, izmena i usvajanja prostornih i urbanističkih planova na svim nivoima vlasti.:
Veoma puno - 27.36% (55)
Puno - 29.35% (59)
Osrednje - 20.40% (41)
Malo - 7.96% (16)
Nimalo - 9.95% (20)
Nemam stav - 4.98% (10)

Efikasna interna i eksterna kontrola u postupku izdavanja građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti u oblasti urbanizma.:
Veoma puno - 35.32% (71)
Puno - 27.36% (55)
Osrednje - 13.93% (28)
Malo - 9.45% (19)
Nimalo - 8.96% (18)
Nemam stav - 4.98% (10)

Identifikovati i otkloniti sve nedostatke u pravnom okviru koji pogoduju korupciji i obezbediti njihovu punu primenu:
Veoma puno - 38.81% (78)
Puno - 29.35% (59)
Osrednje - 12.44% (25)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 4.48% (9)

Efikasni mehanizmi za integritet, odgovornost i transparentnost u donošenju i sprovođenju odluka :
Veoma puno - 31.34% (63)
Puno - 30.35% (61)
Osrednje - 14.43% (29)
Malo - 10.95% (22)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 4.98% (10)

Transparentan informacioni sistem u zdravstvu i učešće građana u kontroli rada zdravstvenih institucija, u skladu sa zakonskom zaštitom podataka o ličnosti.:
Veoma puno - 36.32% (73)
Puno - 31.34% (63)
Osrednje - 9.45% (19)
Malo - 10.95% (22)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 3.98% (8)

Izmenjen pravni okvir koji se odnosi na izbor, položaj i ovlašćenja direktora osnovnih i srednjih škola, kao i dekana fakulteta :
Veoma puno - 34.83% (70)
Puno - 30.35% (61)
Osrednje - 13.93% (28)
Malo - 9.45% (19)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 4.48% (9)

Usvojeni propisi koji regulišu prosvetnu inspekciju.:
Veoma puno - 34.83% (70)
Puno - 24.88% (50)
Osrednje - 19.40% (39)
Malo - 8.96% (18)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 4.98% (10)

Transparentnost postupka upisa, polaganja ispita, ocenjivanja i evaluacije znanja u svim školskim institucijama. :
Veoma puno - 36.82% (74)
Puno - 23.38% (47)
Osrednje - 19.40% (39)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 4.98% (10)

Proces akreditovanja i naknadne kontrole ispunjenosti uslova za rad državnih i privatnih školskih ustanova zasnovan je na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima.:
Veoma puno - 32.84% (66)
Puno - 28.86% (58)
Osrednje - 17.41% (35)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 4.48% (9)

Uspostavljena transparentnost finansiranja sporta i vlasničke strukture sportskih klubova i saveza.:
Veoma puno - 34.33% (69)
Puno - 25.87% (52)
Osrednje - 15.92% (32)
Malo - 8.96% (18)
Nimalo - 9.45% (19)
Nemam stav - 5.47% (11)

Transparentno vlasništvo, finansiranje medija i uređivačka politika:
Veoma puno - 39.30% (79)
Puno - 25.87% (52)
Osrednje - 11.94% (24)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 8.46% (17)
Nemam stav - 5.97% (12)

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće privatnog sektora u borbi protiv korupcije:
Veoma puno - 29.85% (60)
Puno - 29.85% (60)
Osrednje - 17.91% (36)
Malo - 5.97% (12)
Nimalo - 9.45% (19)
Nemam stav - 6.97% (14)

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće civilnog sektora u borbi protiv korupcije.:
Veoma puno - 39.80% (80)
Puno - 22.39% (45)
Osrednje - 15.42% (31)
Malo - 8.96% (18)
Nimalo - 8.46% (17)
Nemam stav - 4.98% (10)

Kontinuirana edukacija o korupciji i načinima borbe protiv korupcije:
Veoma puno - 38.81% (78)
Puno - 22.39% (45)
Osrednje - 16.42% (33)
Malo - 10.45% (21)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 4.98% (10)

Obezbeđena transparentnost u radu organa javne vlasti:
Veoma puno - 40.80% (82)
Puno - 27.36% (55)
Osrednje - 13.93% (28)
Malo - 5.47% (11)
Nimalo - 5.97% (12)
Nemam stav - 6.47% (13)

Sistem zapošljavanja i napredovanja u organima javne vlasti na osnovu kriterijuma i zasluga:
Veoma puno - 53.73% (108)
Puno - 20.90% (42)
Osrednje - 5.47% (11)
Malo - 5.97% (12)
Nimalo - 8.46% (17)
Nemam stav - 5.47% (11)

Uspostavljena analiza efekata na korupciju u postupku pripreme propisa:
Veoma puno - 32.34% (65)
Puno - 29.85% (60)
Osrednje - 19.90% (40)
Malo - 6.47% (13)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 4.98% (10)

5. Da li imate kometar za predložene ciljeve? Ako imate molimo Vas da ih upišete uz konkrentan cilj.

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru kontrole finansiranja političkih aktivnosti i subjekata.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru i ojačani kapaciteti u oblasti prevencije sukoba interesa, kontrole imovine i prihoda javnih funkcionera.

:
 •  • sa novim merama pre svega na lokalnom nivou •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Usvojen i primenjen delotvoran zakonski okvir kojim se reguliše lobiranje i učešće javnosti u postupku donošenja propisa.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Utvrđeni jasni kriterijumi za predlaganje, izbor i razrešenje, kao i vrednovanje rezultata rada direktora javnih preduzeća.

:
 •  • preduslov je departizacija u donosenju odluka •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Usvojeni pokrajinski i lokalni akcioni planovi za borbu protiv korupcije čije sprovođenje nadziru stalna radna tela pokrajinskih, odnosno lokalnih skupština.

:
 •  • ali pored pokrajinskih i lokalnih planov za antikorupciju probuditi sektor civilnog drustva •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Sistem e-Porezi u potupnosti je razvijen i podaci se redovno ažuriraju.

:
 •  • trebaju reforme •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljen pravni i institucionalni okvir za sprovođenje sistema jedinstvenog identifikacionog poreskog broja za fizička i pravna lica.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Identifikovati i otkloniti sve nedostatke u pravnom okviru carinskog sistema koji pogoduju korupciji.

:
 •  • doneti nov normativni okvir i pojacati nadzor •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljena efikasna kontrola primene carinskih propisa.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Unapređeno učešće javnosti u praćenju trošenja budžetskih sredstava.

:
 •  • ne samo transparentnost vec odluke da budu jasnije  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Dosledna primena Zakona o javnim nabavkama i uspostavljena evidencija o postupanju nadležnih organa povodom nepravilnosti utvrđenih u njihovim izveštajima.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Unapređena saradnja i koordinacija aktivnosti na suzbijanju korupcije između relevantnih institucija, na svim nivoima vlasti.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljen i razvijen sistem javne interne finansijske kontrole u javnom sektoru na svim nivoima vlasti.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Izmenjen pravni okvir radi obezbeđenja potpune finansijske i operativne nezavisnosti DRI u skladu sa standardima. Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i sprovedene revizije svrsishodnosti.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljen i razvijen sistem prevencije, otkrivanja, izveštavanja i postupanja sa nepravilnostima korišćenja sredstava iz fondova Evropske unije i fondova drugih međunarodnih institucija i organizacija.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Izmenjen pravni okvir tako da se otklone rizici na korupciju u propisima kojima se uređuje postupak i kontrola privatizacije, reorganizacije i stečaja preduzeća sa državnim i društvenim kapitalom.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljanje sistema efikasne primene i kontrole sprovođenja pozitivnih propisa u oblasti privatizacije, reorganizacije i stečaja.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uklonjeni rizici od korupcije u oblasti javno-privatnih partnerstava i koncesija i njegova dosledna primena

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Puna nezavisnost, odnosno samostalnost i transparetnost pravosuđa u budžetskim ovlašćenjima.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Proces izbora, napredovanja i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija zasnovan na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Razvijeno efikasno i proaktivno postupanje u otkrivanju i krivičnom gonjenju koruptivnih krivičnih dela.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Unapređeno materijalno krivično zakonodavstvo i usklađeno sa međunarodnim standardima.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljena efekasna horizontalna i vertikalna saradnja i razmena informacija policije, tužilaštava, sudstva, drugih državnih organa i institucija, regulatornih i nadzornih tela, te evropskih i međunarodnih institucija i organizacija.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljena jedinstvena evidencija (elektronski upisnik) za krivična dela sa koruptivnim elementom.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Ojačani mehanizmi za prevenciju sukoba interesa u pravosudnim profesijama.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Obezbeđeni adekvatni resursi javnog tužilaštva i sudovaza postupanje u slučajevima korupcije (jačanje kapaciteta)

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Donošenje dugoročne strategije koja na sveobuhvatan način unapređuje pitanje finansijskih istraga.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Ojačani kapaciteti policije za sprovođenje istraga u krivičnim delima sa elementima korupcije.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Ojačani integritet i mehanizmi unutrašnje kontrole u cilju suzbijanja korupcije u sektoru policije.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Sve nepokretnosti u Srbiji i sa njima povezani podaci upisani su u javni elektronski Katastar nepokretnosti.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Smanjen broj procedura i uvođenje jednošalterskog sistema za izdavanje građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Transparentni kriterijumi i učešće javnosti u postpuku razmatranja, izmena i usvajanja prostornih i urbanističkih planova na svim nivoima vlasti.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Efikasna interna i eksterna kontrola u postupku izdavanja građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti u oblasti urbanizma.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Identifikovati i otkloniti sve nedostatke u pravnom okviru koji pogoduju korupciji i obezbediti njihovu punu primenu.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Efikasni mehanizmi za integritet, odgovornost i transparentnost u donošenju i sprovođenju odluka.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Transparentan informacioni sistem u zdravstvu i učešće građana u kontroli rada zdravstvenih institucija, u skladu sa zakonskom zaštitom podataka o ličnosti.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Izmenjen pravni okvir koji se odnosi na izbor, položaj i ovlašćenja direktora osnovnih i srednjih škola, kao i dekana fakulteta.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Usvojeni propisi koji regulišu prosvetnu inspekciju.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Transparentnost postupka upisa, polaganja ispita, ocenjivanja i evaluacije znanja u svim školskim institucijama.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Proces akreditovanja i naknadne kontrole ispunjenosti uslova za rad državnih i privatnih školskih ustanova zasnovan je na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljena transparentnost finansiranja sporta i vlasničke strukture sportskih klubova i saveza.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Transparentno vlasništvo, finansiranje medija i uređivačka politika.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće privatnog sektora u borbi protiv korupcije.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće civilnog sektora u borbi protiv korupcije.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Kontinuirana edukacija o korupciji i načinima borbe protiv korupcije.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Obezbeđena transparentnost u radu organa javne vlasti

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Sistem zapošljavanja i napredovanja u organima javne vlasti na osnovu kriterijuma i zasluga.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Zaposljavanje samo konkursom.Za ista radna mesta ista plata.Za loseg radnika odgovornost -disciplinski postupak a ne kao do sada ako od sefa kupis pprike..radis prljave poslove mozes imati,,narocito se istice"i povecanje koeficijenta,plateAko se zali •  •  •  • 

Uspostavljena analiza efekata na korupciju u postupku pripreme propisa.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

6. Da li smatrate potrebnim?

Da se novom Strategijom predvidi izmena zakona kako bi se obezbedilo da dela korupcije u oblasti privatizacije ne zastarevaju:
Da - 81.59% (164)
Ne - 8.46% (17)
Nemam stav - 9.95% (20)

Da se novom Strategijom predvidi izmena zakona kako bi se obezbedilo da političke stranke moraju da imaju svoje mehanizme za borbu protiv korupcije unutar stranaka i u slučaju da ih nemaju ili ne sprovode bilo bi im uskraćeno finansiranje iz javnih izvora/budžeta:
Da - 77.61% (156)
Ne - 8.46% (17)
Nemam stav - 13.93% (28)

7. Koji rezultat u borbi protiv korupcije treba da bude ostvaren za pet godina da bi Vi bili zadovoljni?

da nema korupcije • ne znam • 100% • potpun • mnogo toga • bolja zastita uzbunjivaca, reformisan javni sektor, smanjenje procedura za dobijanje raznih dokumenata • da se svim gradjanima pruža ista prilika i da se sva prava koja nekom pripadaju ostvaruju • efikasno i nezavisno sudstvo • Pohapsiti sve lopove i velike i male! • da se iskoreni korupcija u potpunosti • Pravosnazne presude + Zahtevi za trajno oduzimanje imovine stecene kriminalom. Sto vise njih. • Svodjenje nivoa korupcije na minimalni nivo • Smanjiti koripciju za 80%, storoga kaznena politika, transprentnost. • Da se rese svi dosadasnji problemi oko nadleznosti u najkracem roku,isto da se vodi racuna da se ne pretvori borba protiv korupcije u borbu za pomoc pri korupciji jer onda nema vise ko da uvidi i da sprovede pravdu. • TESKO JE TO OSTVARITI ,DA BI SVI BILI ZADOVOLJNI ... • Da se uspostavi kontrola nad javnim nabavkama i tenderima, pre svega definisanju istih, kako bi se izbeglo nameštanje tendera, odnosno stavljanje pojedinih preduzeca u povlascen polozaj na osnovu uslova tendera. • 70% MANJE KORUMPIRANIH DIREKTORA 100% MANJE KORUPMIRANIH SLUŽBENIKA I RADNIKA NA RUKOVODEĆIM FUNKCIJAMA • uhapsiti sve tajkune • pedest posto • drastično smanjena korupcija • Da se makar sistemska korupcija smanji za 50%. • Смањење минимум за 30% • da ucesce u korupciji postane sramota umesto uobicajene svakodnevnice. procesuirati i kazniti dela korupcije na razlicitim nivoima vlasti i oblastima drustvenog zivota.. • treba da se sprece svi moguci uzroci korupcije koliko je to moguce kroz sistem kontrole, da se uvede kontrola visestruka svih pojedinacnih odluka od strane nezavisnih institucija u svakom smilu a pogptpvp politickom • oduzeta tako stecena imovina • 5 • svi • smanjena korupcoja u oblasti javnih nabavki. • treba potpuno iskoreniti korupciju • Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru i ojačani kapaciteti u oblasti prevencije • da se svi ucesnici osude i oduzme im se sve sto su nezakonito stekli uz informisanje javnosti o tome, mogucnost zaposljavanja i bez `veze` • Da se korupcija smanji za 80% • da se u sverama sudstva,i policije,kao i u zdravstvu bar za 60 procenata smanji korupcija,a bar 10-20 procenata u ostalim sverama zivota • otklanjanje korupcije u zdravstvu • Oduzeti pravo licima osuđenim za KD zbog korupcije da se bave javnim poslovima, posebno plaćenim iz budžeta, da se nikada ne desi da lice koje duguje državi za porez bude imenovano za ministra. • zaposljavanje na osnovu strucnosti, zdravstveni sistem bez korupcije • vidljiv!vise zaposlenih gradjana,postovanje radnika • Izmena zakona o korupciji i privatizaciji kao i izmena zakona o kaznjavanju lica koja krse ove zakone • dobijanje dozvola na svim nivoima da se zna šta treba koliko košta i koliko traje • Da su na rukovodećim mestima stručni ljudi a ne stranački kadrovi. Da su konkursi pošteno raspisani. Prosto da se ljudi osećaju sigurno a ne da misle da za svaku uslugu koja im zakonski pripada moraju da traže vezu. • 400 • Da korupcije bude na nivou od 10% od današnje prisutnosti • Treba krenuti ,prvo kvalitetna stategija,izmene zakona,edukacija građana,a sve ovo će dati neki rezultat • ne razumem se dovoljno • izgradnja moralnog clana drustva • veliki • Državni sektor mora da stvori otpor. I da ima , najmanji stepena korupcije. pet puta manji, nego danas. • da procenat korupcije bude smanjen ber za 50% • Da opstanu efikasne i jake institucije koje će korupciju svesti na najmanji mogući nivo • Povracaj, zaplena imovine, novca stecenih korupcijom i finansiranje-otvaranje novih radnih mesta za nezaposlene, tako oduzetim sredstvima • da se iskoreni • da se nivo korupcije vidno smanji makar u onim sferama gde je gradjanima to najpotrebnije a politicke partije postepeno ocistiti od korupcije • Smanjena korupcija u Srbiji za 40 % •

8. Vi ste?

Rukovodilac u antikorupcijskom telu/organu - 0%
Zaposlen u antikorupcijskom telu/organu - 1.00% (2)
Stručnjak za borbu protiv korupcije - 0.50% (1)
Pravnik/advokat - 3.98% (8)
Rukovodilac u državnom sektoru - 5.47% (11)
Zaposlen u državnom sektoru - 22.39% (45)
Vlasnik kapitala - 0.50% (1)
Zaposlen u privatnom sektoru - 7.96% (16)
Novinar - 3.48% (7)
Aktivista u civilnom društvu - 5.47% (11)
Nezaposlen - 16.92% (34)
Student - 8.96% (18)
Profesor - 1.99% (4)
Osoba koja je ukazivala na nezakonitosti i zloupotrebe - 2.99% (6)
Građanin - 11.94% (24)
Nesto drugo - 6.47% (13)
Penzioner • Građanin • verovatno mislite - neko ko vas minira jer svaka ova borba je teška... ili možda neko ko je REALAN • Advokat i aktivista civilnog društva. • članica tima za izradu lokalnog plana borbe protiv korupcije • po obrazovanju magistar mašinstva, statusu preduzetnik, Izviđač 30 godina radim sa decom i mladima. • Domacica i vlasnica poljoprivrednog gazdinstva. • veciti volonter jer nemam vezu za posao • rukovodilac u ngo sektoru, antikorupcijskom telu, osoba koja je ukazivala na korupciju i inrvenisala • sekretar skupstine gradske opstine • slobodan umetnik •

9. Gde radite?

Državni - 33.33% (67)
Društveni - 7.46% (15)
Privatni - 17.91% (36)
Mešovit - 1.49% (3)
Nezaposlen - 25.87% (52)
Penzioner - 4.98% (10)
Izdržavano lice - 2.99% (6)
U procesu obrazovanja - 5.97% (12)

10. Vi ste član?

Član udruženja građana - 15.06% (36)
Član sindikata - 12.97% (31)
Član verskog udruženja - 1.67% (4)
Član sportskog društva - 5.02% (12)
Član profesionalnog udruženja - 8.79% (21)
Član političke partije - 18.41% (44)
Nisam član ničeg navedenog - 38.08% (91)

11. Gde trenutno živite?

Vojvodina - 18.41% (37)
Beograd - centar - 27.36% (55)
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surčin) - 2.49% (5)
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Čačak i Užica) - 12.44% (25)
Sandžak - 1.49% (3)
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - 10.95% (22)
Istočna Srbija (Bor, Negotin, Zaječar, Majdanpek...) - 7.46% (15)
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - 14.93% (30)
Kosovo - 0%
BiH - RS - 0%
BiH - FBH - 0%
Crna Gora - 0%
Makedonija - 1.00% (2)
Hrvatska - 0.50% (1)
Slovenija - 0%
EU države - 0%
Države nečlanice EU - 0%
SAD - 0%
Kanada - 0.50% (1)
Australija - 0%
Rusija - 0.50% (1)
Latinska Amerika - 0.50% (1)
Afrika - 1.00% (2)
Azija - 0.50% (1)

Komentari (0)

Slične ankete

ANKETA: BORCI PROTIV KORUPCIJE U 2020. GODINI U REPUBLICI SRBIJI?

(Onlineistrazivanja) Tekuću 2020. godinu obeležila je pandemija virusa COVID19. U ovom periodu uz postojeće, globalno ali i lokalno, javili su se novi, brojni slučajevi koru

Anketa o prvostepenoj presudi Ratku Mladiću

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri ste upoznati sa? Dešavanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini Postupanje Ratka Mladića tokom rata u Bosni i Hercegovni Potpuno Uglavnom Deli

Anketa o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je napadnuta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije? Da, ali ne verujem da je se to desilo Da, i verujem da je s

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

Izborna anketa

(Zoran) Dragi prijatelji, anketa se radi za potrebe naučnog istraživanja. Rezultate, tj. bazu sa odgovorima će moći svako da koristi ko pomogne ovo istraživanje. Zato Vas mol

Anketa o hapšenju Ratka Mladića

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri ste upoznati sa? Dešavanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini Postupanje Ratka Mladića tokom rata u Bosni i Hercegovni Potpuno Uglavnom Deli

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije

(Onlineistrazivanja) Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Institu

Funkcionerska kampanja

(Onlineistrazivanja) Istraživanje "Šta je to funkcionerska kampanja" sprovodi Podrinjski antikorupcijski tim - PAKT u okviru projekta "Funkcioner iz tog džepa" i služi za utv

ANKETA: Korupcija

(jukicmilosav) Reč korupcija (lat. corruptio) znači pokvarenost, izopačenost, razvrat, potkupljivanje, podmićivanje, kvarenje, truljenje, raspadanje, krivotvorenje. Najčešće

Dijalogom do promena na lokalnom nivou

(Onlineistrazivanja) Poštovani/a, pred Vama se nalazi anketa koju sprovodi udruženje građana Dijalog iz Valjeva. Vašim odgovorima na postavljena pitanja doprinosite da utvrd

Anketa o zahtevima protesta "Protiv diktature"

(Onlineistrazivanja) Kakav je Vas stav prema protestima "Protiv diktature?" Podržavam i učestvujem Podržavam ali ne učestvujem Ne podržavam i spreman da učestvujem u kontrapr

Stranica ljubavi izmedju Srba, Hrvata i Bosnjaka.

(Stranica) Dobrodosi na nasu jako kratku anketu. Ovo je anketa koja ce nam prikazati malo vjerniju sliku realnosti. Da li ste nekada bili diskriminisani na vjersko/nacionalno

Predavači teorijske nastave

(USER14082) Poštovani kolege predavači, ova anketa ima za cilj da istraži koje su to nastavne metode i nastavna sredstva koje predavači praktikuju, da li se strogo prdržavamo

Anketa o zavejanim putnicima u Vojvodini!

(Zoran) Ko je odgovoran za slučajeve zavejanih putnika po Vojvodini? Građani koji su krenuli na put po nevremenu Zimske slu