BIRODI

English Srpski

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije (201)

Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove i razmišljanja. Rezultati istraživanja će biti obrađeni i dostavljeni Radnoj grupi za izradu ovog dokumenta. Ovo je prilika da kažete svoje stavove i razmišljanja i tako date doprinos borbi protiv korupcije.Posebno ćemo ceniti Vaše sugestije i predloge. Unapred zahvalni, BIRODI

Ključne reči: korupcija,strategija,aktivno javno mnjenje,

1. Šta je za Vas pre svega korupcija?

Davanje i uzimanje mita - 17.70% (114)
Pristrasnost i protekcija - 6.21% (40)
Sukob interesa državnih i lokalnih funkcionera - 5.28% (34)
Zloupotreba položaja u javnom sektoru - 15.68% (101)
Zloupotreba položaja u privatnom sektoru - 6.99% (45)
Kršenje zakona - 13.04% (84)
Iznuda novca od strane nekoga ko radi u državnom sektoru - 7.92% (51)
Trgovina uticajem - 11.96% (77)
Nanošenje nepravde - 6.83% (44)
Uskraćivanje prava - 6.52% (42)
Nesto drugo - 1.86% (12)
sve to • Ma citava drzava • Kad normalna osoba mora da plati da bi se zaposlila!! • Naplata uskuga • Sve navedeno. • sve ovo što ste naveli • Najveća i hronična bolest srpskog društva • najvece zlo za postenog gradjanina i opstanak same drzave • prilika da BIRODI ućari neki dinar, umisli da zna nešto oko istraživanja i da se uvuče Vučićevima :) • sve iznad navedeno • rak drustva • zloupotreba institucija •

2. Šta je za Vas pre svega borba protiv korupcije?

Otkrivanje i kažnjavanje počinilaca dela korupcije - 18.72% (111)
Stvaranje mehanizama koji treba da spreče korupciju - 20.91% (124)
Jačanje tela koja se bore protiv korupcije - 10.46% (62)
Unapređenje rada i integriteta državnih organa i institucija - 10.96% (65)
Usvajanje i sprovođenje zakona - 12.98% (77)
Jačanje morala i integriteta zaposlenih u javnom sektoru - 10.29% (61)
Zaštita prava onih koji prijave slučajeve korupcije - 14.17% (84)
Nesto drugo - 1.52% (9)
Kad se BIRODI već uvukao Vučićevoj ekipi pa kad Z. tripuje da se razume u istraživanja a P. se stidi • Sve navedeno. • pokusaj da svi gradjani imaju pravnu sigurnost-na zalost nisam primetila da se nesto menja • sve to • uklanjanje partija iz javnih poslova • Oni koji su činili korupciju da javno priznaju, a da se krivično ne gone (primer: RSA aparthejd). • edukacija gradjana • Promena citave drzava • uklanjanje neistomisljenika •

3. U koje tri obasti društva pre ostalih treba uspostaviti sistem borbe protiv korupcije imajući u vidu negativne posledice koje nastaju po društvo i državu?

Nemam stav - 2.99% (6)
Treba istovremeno delovati u svim oblastima - 69.65% (140)
Treba delovati pre svega, upišite - 0%
Nesto drugo - 27.36% (55)
Zdravstvo, Školstvo • Politika • zdravstvo,visoko obrazovanim ustanovama,policiji • Javne nabavke, javni radovi i uplacivanje doprinosa za zaposlene u privatnom sektoru. • onemogućiti monopol,povećati informisanost i transparentnost i ograničiti ovlašćenja i priilegije • sudstvo,policija,zdracstvo,prosveta • medicini i pravosudju • drzavnim institucijama • Pravosuđe, državna uprava, lokalna samouprava • Zdravstvo,trgovina i sudstvo • treba da deluju oni koji znaju a ne oni koji tripuju da znaju i uklapaju se u ove turbo-folk borbe • pravosuđe, državna uprava, zdravstvo, obrazovanje • zaposljavanje u javnom sektoru, policija, zdravstvo • sudstvo,policija,zdravstvo tim redom • Na konsekventnost u zakonodavnoj, sudskoj i izvrsnoj vlastilast • pravosudje, javna uprava, zdravstvo, prosveta • Sudstvo, Zdravstveno, Inspektoratima .... • zdravstvi,pravosu]e,drzavna administracija,privatni sektor • zdravstvo,pravosudje • privatizacija, zdravstvo, prosveta • Zdravstvo, sudstvo, policija • u drzavnoj upravi, obrazovanju, zdravstvu, policiji... • pravosuđe • Bolnica • zakonodaavnu, sudsku i izvrsnu vlast • policija, sup • pravosudni sistem, državni organi, policija • sudstvo, zdravstvo, drzavna administracija • policiji, tužilaštvu i sudstvu. Treba početi od početka od porodilišta i delovati u svim oblstima. • zdravstvo, pravosudje • sudstvo, zdrvstvo i obrazovanje • zdravstvo, državna uprava • sudstvo, privreda, zdravstvo • obrazovanje, javni sektor, mediji • Zdravstvo , sudstvo , državna administracija • u oblasti drzave,pokrajilne,lokalne samouprave • NA NAVISIM NIVOIMA ,POLITIKA .. • javni sektor, sudstvo, zdravstvo • sudstvo, obrazovni sistem, zdravstvo • u drzavnom sektoru • zdravstvo, zaposljavanje, obrazovanje • zdravstvo, pravosuđe i obrazovanje, policija, zapošljavanje ali i u svim ostalim obl. • politika, sudstvo, zdravstvo • korumpiranost državnih sluzbenika ovlascenih za kontrolu i nadzor nad sprovodjenjem zakona, zdravstv • u oblasti zdravstva • zdravstvo, državna administracija, policija • sudstvo,zdravstvo,policija • zdravstvo,javni sektor,gradjevina • zdravstvo, obrazovanje, politika • zdravstvo,pravosudje,javni sektor •

4. Pred Vama su ciljevi Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Koji od navedenih ciljeva iz predloga Nacionalne strategije za borbu protiv će doprineti borbi protiv korupcije?

Odgovorite za svaki cilj!

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru kontrole finansiranja političkih aktivnosti i subjekata.:
Veoma puno - 28.86% (58)
Puno - 26.87% (54)
Osrednje - 20.90% (42)
Malo - 13.93% (28)
Nimalo - 5.47% (11)
Nemam stav - 3.98% (8)

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru i ojačani kapaciteti u oblasti prevencije sukoba interesa, kontrole imovine i prihoda javnih funkcionera. :
Veoma puno - 33.33% (67)
Puno - 24.88% (50)
Osrednje - 21.39% (43)
Malo - 11.44% (23)
Nimalo - 5.47% (11)
Nemam stav - 3.48% (7)

Usvojen i primenjen delotvoran zakonski okvir kojim se reguliše lobiranje i učešće javnosti u postupku donošenja propisa:
Veoma puno - 24.88% (50)
Puno - 26.37% (53)
Osrednje - 21.89% (44)
Malo - 17.41% (35)
Nimalo - 4.98% (10)
Nemam stav - 4.48% (9)

Utvrđeni jasni kriterijumi za predlaganje, izbor i razrešenje, kao i vrednovanje rezultata rada direktora javnih preduzeća.:
Veoma puno - 32.84% (66)
Puno - 25.37% (51)
Osrednje - 20.90% (42)
Malo - 10.45% (21)
Nimalo - 7.46% (15)
Nemam stav - 2.99% (6)

Usvojeni pokrajinski i lokalni akcioni planovi za borbu protiv korupcije čije sprovođenje nadziru stalna radna tela pokrajinskih, odnosno lokalnih skupština.:
Veoma puno - 25.37% (51)
Puno - 21.89% (44)
Osrednje - 20.40% (41)
Malo - 14.43% (29)
Nimalo - 12.94% (26)
Nemam stav - 4.98% (10)

Sistem e-Porezi u potupnosti je razvijen i podaci se redovno ažuriraju.:
Veoma puno - 20.90% (42)
Puno - 25.37% (51)
Osrednje - 21.89% (44)
Malo - 15.42% (31)
Nimalo - 9.95% (20)
Nemam stav - 6.47% (13)

Uspostavljen pravni i institucionalni okvir za sprovođenje sistema jedinstvenog identifikacionog poreskog broja za fizička i pravna lica.:
Veoma puno - 23.38% (47)
Puno - 21.89% (44)
Osrednje - 25.87% (52)
Malo - 9.95% (20)
Nimalo - 10.95% (22)
Nemam stav - 7.96% (16)

Identifikovati i otkloniti sve nedostatke u pravnom okviru carinskog sistema koji pogoduju korupciji. :
Veoma puno - 31.34% (63)
Puno - 26.87% (54)
Osrednje - 19.40% (39)
Malo - 9.95% (20)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 5.47% (11)

Uspostavljena efikasna kontrola primene carinskih propisa. :
Veoma puno - 22.89% (46)
Puno - 33.83% (68)
Osrednje - 23.88% (48)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 3.98% (8)

Unapređeno učešće javnosti u praćenju trošenja budžetskih sredstava.:
Veoma puno - 33.83% (68)
Puno - 25.87% (52)
Osrednje - 20.40% (41)
Malo - 7.46% (15)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 4.48% (9)

Dosledna primena Zakona o javnim nabavkama i uspostavljena evidencija o postupanju nadležnih organa povodom nepravilnosti utvrđenih u njihovim izveštajima:
Veoma puno - 38.81% (78)
Puno - 26.37% (53)
Osrednje - 17.41% (35)
Malo - 7.46% (15)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 3.48% (7)

Unapređena saradnja i koordinacija aktivnosti na suzbijanju korupcije između relevantnih institucija, na svim nivoima vlasti.:
Veoma puno - 33.33% (67)
Puno - 26.87% (54)
Osrednje - 20.90% (42)
Malo - 9.45% (19)
Nimalo - 5.97% (12)
Nemam stav - 3.48% (7)

Uspostavljen i razvijen sistem javne interne finansijske kontrole u javnom sektoru na svim nivoima vlasti. :
Veoma puno - 38.31% (77)
Puno - 28.86% (58)
Osrednje - 14.43% (29)
Malo - 7.46% (15)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 4.48% (9)

Izmenjen pravni okvir radi obezbeđenja potpune finansijske i operativne nezavisnosti DRI u skladu sa standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i sprovedene revizije svrsishodnosti. :
Veoma puno - 30.85% (62)
Puno - 25.37% (51)
Osrednje - 21.89% (44)
Malo - 8.96% (18)
Nimalo - 5.47% (11)
Nemam stav - 7.46% (15)

Uspostavljen i razvijen sistem prevencije, otkrivanja, izveštavanja i postupanja sa nepravilnostima korišćenja sredstava iz fondova Evropske unije i fondova drugih međunarodnih institucija i organizacija. :
Veoma puno - 32.34% (65)
Puno - 29.35% (59)
Osrednje - 16.42% (33)
Malo - 9.45% (19)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 4.48% (9)

Izmenjen pravni okvir tako da se otklone rizici na korupciju u propisima kojima se uređuje postupak i kontrola privatizacije, reorganizacije i stečaja preduzeća sa državnim i društvenim kapitalom.:
Veoma puno - 40.30% (81)
Puno - 22.39% (45)
Osrednje - 21.39% (43)
Malo - 4.98% (10)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 3.98% (8)

Uspostavljanje sistema efikasne primene i kontrole sprovođenja pozitivnih propisa u oblasti privatizacije, reorganizacije i stečaja:
Veoma puno - 37.31% (75)
Puno - 23.88% (48)
Osrednje - 18.41% (37)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 5.47% (11)

Uklonjeni rizici od korupcije u oblasti javno-privatnih partnerstava i koncesija i njegova dosledna primena:
Veoma puno - 33.83% (68)
Puno - 24.38% (49)
Osrednje - 20.90% (42)
Malo - 7.46% (15)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 6.47% (13)

Puna nezavisnost, odnosno samostalnost i transparetnost pravosuđa u budžetskim ovlašćenjima. :
Veoma puno - 34.33% (69)
Puno - 26.87% (54)
Osrednje - 17.41% (35)
Malo - 7.46% (15)
Nimalo - 7.46% (15)
Nemam stav - 6.47% (13)

Proces izbora, napredovanja i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija zasnovan na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima.:
Veoma puno - 37.31% (75)
Puno - 29.35% (59)
Osrednje - 13.93% (28)
Malo - 7.46% (15)
Nimalo - 7.46% (15)
Nemam stav - 4.48% (9)

Razvijeno efikasno i proaktivno postupanje u otkrivanju i krivičnom gonjenju koruptivnih krivičnih dela. :
Veoma puno - 48.76% (98)
Puno - 25.37% (51)
Osrednje - 9.95% (20)
Malo - 5.97% (12)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 2.99% (6)

Unapređeno materijalno krivično zakonodavstvo i usklađeno sa međunarodnim standardima.:
Veoma puno - 39.80% (80)
Puno - 24.38% (49)
Osrednje - 17.41% (35)
Malo - 6.47% (13)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 3.98% (8)

Uspostavljena efekasna horizontalna i vertikalna saradnja i razmena informacija policije, tužilaštava, sudstva, drugih državnih organa i institucija, regulatornih i nadzornih tela, te evropskih i međunarodnih institucija i organizacija. :
Veoma puno - 43.28% (87)
Puno - 24.88% (50)
Osrednje - 13.93% (28)
Malo - 7.46% (15)
Nimalo - 5.97% (12)
Nemam stav - 4.48% (9)

Uspostavljena jedinstvena evidencija (elektronski upisnik) za krivična dela sa koruptivnim elementom. :
Veoma puno - 36.82% (74)
Puno - 24.38% (49)
Osrednje - 15.92% (32)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 6.47% (13)

Ojačani mehanizmi za prevenciju sukoba interesa u pravosudnim profesijama :
Veoma puno - 34.83% (70)
Puno - 27.36% (55)
Osrednje - 18.41% (37)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 5.47% (11)
Nemam stav - 5.47% (11)

Obezbeđeni adekvatni resursi javnog tužilaštva i sudovaza postupanje u slučajevima korupcije (jačanje kapaciteta):
Veoma puno - 29.85% (60)
Puno - 29.35% (59)
Osrednje - 18.91% (38)
Malo - 8.96% (18)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 6.47% (13)

Donošenje dugoročne strategije koja na sveobuhvatan način unapređuje pitanje finansijskih istraga. :
Veoma puno - 25.87% (52)
Puno - 31.34% (63)
Osrednje - 15.42% (31)
Malo - 12.94% (26)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 6.47% (13)

Ojačani kapaciteti policije za sprovođenje istraga u krivičnim delima sa elementima korupcije.:
Veoma puno - 31.34% (63)
Puno - 28.86% (58)
Osrednje - 14.93% (30)
Malo - 12.94% (26)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 5.47% (11)

Ojačani integritet i mehanizmi unutrašnje kontrole u cilju suzbijanja korupcije u sektoru policije.:
Veoma puno - 43.28% (87)
Puno - 22.89% (46)
Osrednje - 10.95% (22)
Malo - 12.94% (26)
Nimalo - 4.48% (9)
Nemam stav - 5.47% (11)

Sve nepokretnosti u Srbiji i sa njima povezani podaci upisani su u javni elektronski Katastar nepokretnosti.:
Veoma puno - 35.32% (71)
Puno - 23.38% (47)
Osrednje - 18.41% (37)
Malo - 9.95% (20)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 5.97% (12)

Smanjen broj procedura i uvođenje jednošalterskog sistema za izdavanje građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti.:
Veoma puno - 37.81% (76)
Puno - 27.36% (55)
Osrednje - 13.93% (28)
Malo - 9.95% (20)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 4.48% (9)

Transparentni kriterijumi i učešće javnosti u postpuku razmatranja, izmena i usvajanja prostornih i urbanističkih planova na svim nivoima vlasti.:
Veoma puno - 27.36% (55)
Puno - 29.35% (59)
Osrednje - 20.40% (41)
Malo - 7.96% (16)
Nimalo - 9.95% (20)
Nemam stav - 4.98% (10)

Efikasna interna i eksterna kontrola u postupku izdavanja građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti u oblasti urbanizma.:
Veoma puno - 35.32% (71)
Puno - 27.36% (55)
Osrednje - 13.93% (28)
Malo - 9.45% (19)
Nimalo - 8.96% (18)
Nemam stav - 4.98% (10)

Identifikovati i otkloniti sve nedostatke u pravnom okviru koji pogoduju korupciji i obezbediti njihovu punu primenu:
Veoma puno - 38.81% (78)
Puno - 29.35% (59)
Osrednje - 12.44% (25)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 4.48% (9)

Efikasni mehanizmi za integritet, odgovornost i transparentnost u donošenju i sprovođenju odluka :
Veoma puno - 31.34% (63)
Puno - 30.35% (61)
Osrednje - 14.43% (29)
Malo - 10.95% (22)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 4.98% (10)

Transparentan informacioni sistem u zdravstvu i učešće građana u kontroli rada zdravstvenih institucija, u skladu sa zakonskom zaštitom podataka o ličnosti.:
Veoma puno - 36.32% (73)
Puno - 31.34% (63)
Osrednje - 9.45% (19)
Malo - 10.95% (22)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 3.98% (8)

Izmenjen pravni okvir koji se odnosi na izbor, položaj i ovlašćenja direktora osnovnih i srednjih škola, kao i dekana fakulteta :
Veoma puno - 34.83% (70)
Puno - 30.35% (61)
Osrednje - 13.93% (28)
Malo - 9.45% (19)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 4.48% (9)

Usvojeni propisi koji regulišu prosvetnu inspekciju.:
Veoma puno - 34.83% (70)
Puno - 24.88% (50)
Osrednje - 19.40% (39)
Malo - 8.96% (18)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 4.98% (10)

Transparentnost postupka upisa, polaganja ispita, ocenjivanja i evaluacije znanja u svim školskim institucijama. :
Veoma puno - 36.82% (74)
Puno - 23.38% (47)
Osrednje - 19.40% (39)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 4.98% (10)

Proces akreditovanja i naknadne kontrole ispunjenosti uslova za rad državnih i privatnih školskih ustanova zasnovan je na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima.:
Veoma puno - 32.84% (66)
Puno - 28.86% (58)
Osrednje - 17.41% (35)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 7.96% (16)
Nemam stav - 4.48% (9)

Uspostavljena transparentnost finansiranja sporta i vlasničke strukture sportskih klubova i saveza.:
Veoma puno - 34.33% (69)
Puno - 25.87% (52)
Osrednje - 15.92% (32)
Malo - 8.96% (18)
Nimalo - 9.45% (19)
Nemam stav - 5.47% (11)

Transparentno vlasništvo, finansiranje medija i uređivačka politika:
Veoma puno - 39.30% (79)
Puno - 25.87% (52)
Osrednje - 11.94% (24)
Malo - 8.46% (17)
Nimalo - 8.46% (17)
Nemam stav - 5.97% (12)

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće privatnog sektora u borbi protiv korupcije:
Veoma puno - 29.85% (60)
Puno - 29.85% (60)
Osrednje - 17.91% (36)
Malo - 5.97% (12)
Nimalo - 9.45% (19)
Nemam stav - 6.97% (14)

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće civilnog sektora u borbi protiv korupcije.:
Veoma puno - 39.80% (80)
Puno - 22.39% (45)
Osrednje - 15.42% (31)
Malo - 8.96% (18)
Nimalo - 8.46% (17)
Nemam stav - 4.98% (10)

Kontinuirana edukacija o korupciji i načinima borbe protiv korupcije:
Veoma puno - 38.81% (78)
Puno - 22.39% (45)
Osrednje - 16.42% (33)
Malo - 10.45% (21)
Nimalo - 6.97% (14)
Nemam stav - 4.98% (10)

Obezbeđena transparentnost u radu organa javne vlasti:
Veoma puno - 40.80% (82)
Puno - 27.36% (55)
Osrednje - 13.93% (28)
Malo - 5.47% (11)
Nimalo - 5.97% (12)
Nemam stav - 6.47% (13)

Sistem zapošljavanja i napredovanja u organima javne vlasti na osnovu kriterijuma i zasluga:
Veoma puno - 53.73% (108)
Puno - 20.90% (42)
Osrednje - 5.47% (11)
Malo - 5.97% (12)
Nimalo - 8.46% (17)
Nemam stav - 5.47% (11)

Uspostavljena analiza efekata na korupciju u postupku pripreme propisa:
Veoma puno - 32.34% (65)
Puno - 29.85% (60)
Osrednje - 19.90% (40)
Malo - 6.47% (13)
Nimalo - 6.47% (13)
Nemam stav - 4.98% (10)

5. Da li imate kometar za predložene ciljeve? Ako imate molimo Vas da ih upišete uz konkrentan cilj.

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru kontrole finansiranja političkih aktivnosti i subjekata.

:
ciljevi su metodoloski neujednaceni, razlicitog stepena opstosti... neki su veoma neoprecizni i većina nije SMART.. previse ih je i lose su sistematizovani. stice se utisak da se prepoznaju razni problemi, ali se nema ideja sta i kojim redom. •  •  •  •  •  •  •  • osim pravnog okvira veći problrm je dosledna primena propisa •  • Unakrsna provera imovine lica i povezanih lica •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru i ojačani kapaciteti u oblasti prevencije sukoba interesa, kontrole imovine i prihoda javnih funkcionera.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Unakrsna provera imovine lica i povezanih lica •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Usvojen i primenjen delotvoran zakonski okvir kojim se reguliše lobiranje i učešće javnosti u postupku donošenja propisa.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Unakrsna provera imovine lica i povezanih lica •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Utvrđeni jasni kriterijumi za predlaganje, izbor i razrešenje, kao i vrednovanje rezultata rada direktora javnih preduzeća.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Javni konkurs, za unapred poznatim i adekvatnim kriterijumima •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Usvojeni pokrajinski i lokalni akcioni planovi za borbu protiv korupcije čije sprovođenje nadziru stalna radna tela pokrajinskih, odnosno lokalnih skupština.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Unakrsna provera imovine lica i povezanih lica •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Sistem e-Porezi u potupnosti je razvijen i podaci se redovno ažuriraju.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Unakrsna provera imovine lica i povezanih lica •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljen pravni i institucionalni okvir za sprovođenje sistema jedinstvenog identifikacionog poreskog broja za fizička i pravna lica.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Unakrsna provera imovine lica i povezanih lica •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Identifikovati i otkloniti sve nedostatke u pravnom okviru carinskog sistema koji pogoduju korupciji.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Unakrsna provera imovine lica i povezanih lica •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljena efikasna kontrola primene carinskih propisa.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Unakrsna provera imovine lica i povezanih lica •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Unapređeno učešće javnosti u praćenju trošenja budžetskih sredstava.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Svew staviti na sajt. •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Dosledna primena Zakona o javnim nabavkama i uspostavljena evidencija o postupanju nadležnih organa povodom nepravilnosti utvrđenih u njihovim izveštajima.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Unakrsna provera imovine lica i povezanih lica •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Unapređena saradnja i koordinacija aktivnosti na suzbijanju korupcije između relevantnih institucija, na svim nivoima vlasti.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Unakrsna provera imovine lica i povezanih lica •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljen i razvijen sistem javne interne finansijske kontrole u javnom sektoru na svim nivoima vlasti.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Unakrsna provera imovine lica i povezanih lica •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Izmenjen pravni okvir radi obezbeđenja potpune finansijske i operativne nezavisnosti DRI u skladu sa standardima. Međunarodne organizacije vrhovnih revizorskih institucija (INTOSAI) i sprovedene revizije svrsishodnosti.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Unakrsna provera imovine lica i povezanih lica •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljen i razvijen sistem prevencije, otkrivanja, izveštavanja i postupanja sa nepravilnostima korišćenja sredstava iz fondova Evropske unije i fondova drugih međunarodnih institucija i organizacija.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Unakrsna provera imovine lica i povezanih lica •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Izmenjen pravni okvir tako da se otklone rizici na korupciju u propisima kojima se uređuje postupak i kontrola privatizacije, reorganizacije i stečaja preduzeća sa državnim i društvenim kapitalom.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Unakrsna provera imovine lica i povezanih lica •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljanje sistema efikasne primene i kontrole sprovođenja pozitivnih propisa u oblasti privatizacije, reorganizacije i stečaja.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Unakrsna provera imovine lica i povezanih lica •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uklonjeni rizici od korupcije u oblasti javno-privatnih partnerstava i koncesija i njegova dosledna primena

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Unakrsna provera imovine lica i povezanih lica •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Puna nezavisnost, odnosno samostalnost i transparetnost pravosuđa u budžetskim ovlašćenjima.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Unakrsna provera imovine lica i povezanih lica •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Proces izbora, napredovanja i odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija zasnovan na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  • Unakrsna provera imovine lica i povezanih lica •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Razvijeno efikasno i proaktivno postupanje u otkrivanju i krivičnom gonjenju koruptivnih krivičnih dela.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Unapređeno materijalno krivično zakonodavstvo i usklađeno sa međunarodnim standardima.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljena efekasna horizontalna i vertikalna saradnja i razmena informacija policije, tužilaštava, sudstva, drugih državnih organa i institucija, regulatornih i nadzornih tela, te evropskih i međunarodnih institucija i organizacija.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljena jedinstvena evidencija (elektronski upisnik) za krivična dela sa koruptivnim elementom.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Ojačani mehanizmi za prevenciju sukoba interesa u pravosudnim profesijama.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Obezbeđeni adekvatni resursi javnog tužilaštva i sudovaza postupanje u slučajevima korupcije (jačanje kapaciteta)

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Donošenje dugoročne strategije koja na sveobuhvatan način unapređuje pitanje finansijskih istraga.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Ojačani kapaciteti policije za sprovođenje istraga u krivičnim delima sa elementima korupcije.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Ojačani integritet i mehanizmi unutrašnje kontrole u cilju suzbijanja korupcije u sektoru policije.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Sve nepokretnosti u Srbiji i sa njima povezani podaci upisani su u javni elektronski Katastar nepokretnosti.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Smanjen broj procedura i uvođenje jednošalterskog sistema za izdavanje građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Transparentni kriterijumi i učešće javnosti u postpuku razmatranja, izmena i usvajanja prostornih i urbanističkih planova na svim nivoima vlasti.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Efikasna interna i eksterna kontrola u postupku izdavanja građevinskih i drugih dozvola i saglasnosti u oblasti urbanizma.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Identifikovati i otkloniti sve nedostatke u pravnom okviru koji pogoduju korupciji i obezbediti njihovu punu primenu.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Efikasni mehanizmi za integritet, odgovornost i transparentnost u donošenju i sprovođenju odluka.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Transparentan informacioni sistem u zdravstvu i učešće građana u kontroli rada zdravstvenih institucija, u skladu sa zakonskom zaštitom podataka o ličnosti.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Izmenjen pravni okvir koji se odnosi na izbor, položaj i ovlašćenja direktora osnovnih i srednjih škola, kao i dekana fakulteta.

:
 •  •  •  •  •  •  •  • nedoslodnost prosvetnih inspekcija kod nadzora, korumpirani inspektori •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Usvojeni propisi koji regulišu prosvetnu inspekciju.

:
 •  •  •  •  •  •  •  • prosvetna inspekcija pod političkim uticajem i uticajem načelnika školskih uprava je slepa na propuste pojedinih direktora •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Transparentnost postupka upisa, polaganja ispita, ocenjivanja i evaluacije znanja u svim školskim institucijama.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Proces akreditovanja i naknadne kontrole ispunjenosti uslova za rad državnih i privatnih školskih ustanova zasnovan je na jasnim, objektivnim, transparentnim i unapred utvrđenim kriterijumima.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljena transparentnost finansiranja sporta i vlasničke strukture sportskih klubova i saveza.

:
 •  •  •  •  •  •  •  • potrebna hitna privatizacija klubova da bi se što pre prekinulo sa bacanjem budžetskog novca •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Transparentno vlasništvo, finansiranje medija i uređivačka politika.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće privatnog sektora u borbi protiv korupcije.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Stvoreni uslovi za aktivnije učešće civilnog sektora u borbi protiv korupcije.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Kontinuirana edukacija o korupciji i načinima borbe protiv korupcije.

:
 •  •  •  •  •  •  •  • postoji potreba za stalnom edukacijom u ovoj oblasti •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Obezbeđena transparentnost u radu organa javne vlasti

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Sistem zapošljavanja i napredovanja u organima javne vlasti na osnovu kriterijuma i zasluga.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

Uspostavljena analiza efekata na korupciju u postupku pripreme propisa.

:
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  • 

6. Da li smatrate potrebnim?

Da se novom Strategijom predvidi izmena zakona kako bi se obezbedilo da dela korupcije u oblasti privatizacije ne zastarevaju:
Da - 81.59% (164)
Ne - 8.46% (17)
Nemam stav - 9.95% (20)

Da se novom Strategijom predvidi izmena zakona kako bi se obezbedilo da političke stranke moraju da imaju svoje mehanizme za borbu protiv korupcije unutar stranaka i u slučaju da ih nemaju ili ne sprovode bilo bi im uskraćeno finansiranje iz javnih izvora/budžeta:
Da - 77.61% (156)
Ne - 8.46% (17)
Nemam stav - 13.93% (28)

7. Koji rezultat u borbi protiv korupcije treba da bude ostvaren za pet godina da bi Vi bili zadovoljni?

da nema korupcije • 100% • ne znam • mogućnost lečenja u državnim ustanovama bez listi čekanja i šikanoznog odnosa prema pacijentima • Da se sklone svi funkcioneri politickih partija koji su dosli do direktorskih pozicija i uprava preduzeca vrate narodu i tada nece biti korupcije • veoma dobar • Da korupcije bude na nivou od 10% od današnje prisutnosti • Povracaj, zaplena imovine, novca stecenih korupcijom i finansiranje-otvaranje novih radnih mesta za nezaposlene, tako oduzetim sredstvima • da se iskoreni • Za pet godina nista ne moze toliko znacajno da se promeni,ali za buducnost moje dece ,mozda. • da se ne zaposljava po politickoj liniji, • obezbedjenje pravnog okvira za znatno smanjenje korupcije pre svega u zdravstvu, policiji, sudstvu i obrazovanju! • veliki • donetim novih zakona o zastiti • da se demonopolizuje tržište i izvrši transparentna analiza velikih nabavki i da se poveća efikasnost u presudjivanju za dela korupcije • Sprovodjenje plana integriteta • oduzeta tako stecena imovina • Da se korupcija svede na retke slucajeve kao u Kini. • korupcija smanjena na minimum • da se stavi iza resetaka onaj ko je ubio Slavka Curuviju, da se stavi iza resetaka politicki inspirator atentata na dr Zorana Djindjica, da hrana u Srbiji bude iste cene kao u Nemackoj, da Srbija bude podeljena na vise regiona, da likovi poput Dinkica, Dacica, Vucica, Krkobabica, Mrkonjica, Sutanovca, Tadica ne budu na javnoj sceni, da se neko iz inostranstva vrati u Srbiju, da mogu da kupim polovni auto po istoj ceni kao Nemci, da me ne smaraju preopsirne aknete i nerazumljive strategije • Svodjenje nivoa korupcije na minimalni nivo • da se svim gradjanima pruža ista prilika i da se sva prava koja nekom pripadaju ostvaruju • Rezultat u borbi protiv korupcije koji bi zadovoljio moj stav je da standard,bezbednost,obrazovanje budu u konstannoj uzlaznoj liniji,kada bi bilo onemoguceno ili barem svedeno na minimum mesto za delovanje same korupcije kao savremene posati • nemam komentar • efikasno i nezavisno sudstvo • Treba krenuti ,prvo kvalitetna stategija,izmene zakona,edukacija građana,a sve ovo će dati neki rezultat • Radikalno kaznjavanje i oduzimanje imovine REALNO steceno koruptivnim radnjama. Javna osuda i gubljenje statusa (zaposlenja) TRAJNO. Edukacija i koordinacija sa medjunarodnim antikoruptivnim institucijama. • Da se rese svi dosadasnji problemi oko nadleznosti u najkracem roku,isto da se vodi racuna da se ne pretvori borba protiv korupcije u borbu za pomoc pri korupciji jer onda nema vise ko da uvidi i da sprovede pravdu. • obezbedjeni uslovi da se sektor malih i srednjih preduzeca oslobodi nameta korumpiranih inspektora, koji kod malih preduzeca traže dlaku u jajetu a kod velikih ne smeju ni da udju, koji kontrolisu i unistavaju postene ljude koji rade u ovako teskim uslovima, a na pijaci cveta siva ekonomija, bez dinara poreza i placanja doprinosa na radnike. u drzavi trenutno sve funkcionise kroz MSP sektor koji je sada opterećen i placanjem reketa inspekciji kako bi nastavili sa radom • pedest posto • Kad bi u BIRODI-u zaposlili nekog ko se zaista razume u istraživanja a ne samo žele da znaju. Svi bi mi želeli da smo fudbaleri i da igramo za reprezentaciju, ali jbg. nismo... rekreativno možemo pikati loptu svakako, no o tome ne moramo bombardovati sve medije :) • Veće novčane kazne za lica koja su pravosnažno osuđena za slučajeve korupcije, manje naduvanih priča, više oduzimanja nelegalno stečene imovine. Oduzimati licence doktorima koji su osuđeni za uzimanje mita, isti slučaj i u policiji, pravosuđu... • Uvodjenje krivicnog dela politickog uticaja na zaposlene u javnom sektoru. • da nema vise lopva koji otimaju od ovog jadnog naroda • otklanjanje korupcije u zdravstvu • Očistiti sudstvo, zdravstvo i policiju od korupcije. • Pravosnazne presude za pocinioce korupcije • podizanje nivoa svesti gradjana o prijavljivanju korupcije, kvalitetna zastita uzbunjivaca, smanjenje korupcije u sluzbama koje imaju odnos sa gradjanima, da sadasnja vlast ne podlegne koruptivnim radnjama i malverzacijama sa privatnim kompanijama, a da eventualne pocinioce takvih dela adekvantno kazni, smanjenje korupcije u sudstvu... • Da korupcija bude oko 10-15 % • da zapoceti sudski procesi dobiju epilog u vidu zadovoljavajucih presuda - sankcija • Pošteni javni konkursi pri zapošljavanju, pružanju zdravstevnih usluga, upisavanju u škole, fakultete... • Da se korupcija smanji za 80% • Iskoreniti se ne moze i nigde nije,ali da se bar svede na minimum • 70% MANJE KORUMPIRANIH DIREKTORA 100% MANJE KORUPMIRANIH SLUŽBENIKA I RADNIKA NA RUKOVODEĆIM FUNKCIJAMA • da percepcija korupcije od strane građana bude manje za bar 20 % • visoke kazne za funkcionere,narocito u pravosudju .Ukinuti interne konkurse koji su osnovna celija korupcije.Zabrana ulaska volontera u drzavnim ustanovama/skolski primer legalizacije korupcije jer je to dostupno samo maminim i tatinim sinovima,uz to nestrucnim/Javno objavljivanje svih pravosnaznih ppresuda gde se sudi funkcionerima.Finansijska nadoknada za sve sto je posledica nezakonitih radnji funkcionera... • poverenje gradjana u javnu vlast i postovanje institucija • Смањење минимум за 30% • kada se uspostavi pravni sistem i primena zakona • da odgovorni budu adekvatno kaznjeni • da se nivo korupcije vidno smanji makar u onim sferama gde je gradjanima to najpotrebnije a politicke partije postepeno ocistiti od korupcije • Otklonjeni nedostaci u pravnom okviru i ojačani kapaciteti u oblasti prevencije • Da se postuju zakonski propisi •

8. Vi ste?

Rukovodilac u antikorupcijskom telu/organu - 0%
Zaposlen u antikorupcijskom telu/organu - 1.00% (2)
Stručnjak za borbu protiv korupcije - 0.50% (1)
Pravnik/advokat - 3.98% (8)
Rukovodilac u državnom sektoru - 5.47% (11)
Zaposlen u državnom sektoru - 22.39% (45)
Vlasnik kapitala - 0.50% (1)
Zaposlen u privatnom sektoru - 7.96% (16)
Novinar - 3.48% (7)
Aktivista u civilnom društvu - 5.47% (11)
Nezaposlen - 16.92% (34)
Student - 8.96% (18)
Profesor - 1.99% (4)
Osoba koja je ukazivala na nezakonitosti i zloupotrebe - 2.99% (6)
Građanin - 11.94% (24)
Nesto drugo - 6.47% (13)
Penzioner • Građanin • slobodan umetnik • Domacica i vlasnica poljoprivrednog gazdinstva. • članica tima za izradu lokalnog plana borbe protiv korupcije • Advokat i aktivista civilnog društva. • verovatno mislite - neko ko vas minira jer svaka ova borba je teška... ili možda neko ko je REALAN • po obrazovanju magistar mašinstva, statusu preduzetnik, Izviđač 30 godina radim sa decom i mladima. • veciti volonter jer nemam vezu za posao • rukovodilac u ngo sektoru, antikorupcijskom telu, osoba koja je ukazivala na korupciju i inrvenisala • sekretar skupstine gradske opstine •

9. Gde radite?

Državni - 33.33% (67)
Društveni - 7.46% (15)
Privatni - 17.91% (36)
Mešovit - 1.49% (3)
Nezaposlen - 25.87% (52)
Penzioner - 4.98% (10)
Izdržavano lice - 2.99% (6)
U procesu obrazovanja - 5.97% (12)

10. Vi ste član?

Član udruženja građana - 15.06% (36)
Član sindikata - 12.97% (31)
Član verskog udruženja - 1.67% (4)
Član sportskog društva - 5.02% (12)
Član profesionalnog udruženja - 8.79% (21)
Član političke partije - 18.41% (44)
Nisam član ničeg navedenog - 38.08% (91)

11. Gde trenutno živite?

Vojvodina - 18.41% (37)
Beograd - centar - 27.36% (55)
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surčin) - 2.49% (5)
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Čačak i Užica) - 12.44% (25)
Sandžak - 1.49% (3)
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - 10.95% (22)
Istočna Srbija (Bor, Negotin, Zaječar, Majdanpek...) - 7.46% (15)
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - 14.93% (30)
Kosovo - 0%
BiH - RS - 0%
BiH - FBH - 0%
Crna Gora - 0%
Makedonija - 1.00% (2)
Hrvatska - 0.50% (1)
Slovenija - 0%
EU države - 0%
Države nečlanice EU - 0%
SAD - 0%
Kanada - 0.50% (1)
Australija - 0%
Rusija - 0.50% (1)
Latinska Amerika - 0.50% (1)
Afrika - 1.00% (2)
Azija - 0.50% (1)

Komentari (0)

Slične ankete

Antikorupcijska anketa - Kladovo

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja - BIRODI uz podršku Agencije za sprečavanje korupcije, a u saradnji sa Opštinom Kladovo sprovodi projekat, koji za cilj im

ANKETA: BORCI PROTIV KORUPCIJE U 2020. GODINI U REPUBLICI SRBIJI?

(Onlineistrazivanja) Tekuću 2020. godinu obeležila je pandemija virusa COVID19. U ovom periodu uz postojeće, globalno ali i lokalno, javili su se novi, brojni slučajevi koru

Anketa o prvostepenoj presudi Ratku Mladiću

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri ste upoznati sa? Dešavanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini Postupanje Ratka Mladića tokom rata u Bosni i Hercegovni Potpuno Uglavnom Deli

Anketa o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je napadnuta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije? Da, ali ne verujem da je se to desilo Da, i verujem da je s

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

Izborna anketa

(Zoran) Dragi prijatelji, anketa se radi za potrebe naučnog istraživanja. Rezultate, tj. bazu sa odgovorima će moći svako da koristi ko pomogne ovo istraživanje. Zato Vas mol

Anketa o hapšenju Ratka Mladića

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri ste upoznati sa? Dešavanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini Postupanje Ratka Mladića tokom rata u Bosni i Hercegovni Potpuno Uglavnom Deli

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije

(Onlineistrazivanja) Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Institu

Funkcionerska kampanja

(Onlineistrazivanja) Istraživanje "Šta je to funkcionerska kampanja" sprovodi Podrinjski antikorupcijski tim - PAKT u okviru projekta "Funkcioner iz tog džepa" i služi za utv

ANKETA: Korupcija

(jukicmilosav) Reč korupcija (lat. corruptio) znači pokvarenost, izopačenost, razvrat, potkupljivanje, podmićivanje, kvarenje, truljenje, raspadanje, krivotvorenje. Najčešće

Dijalogom do promena na lokalnom nivou

(Onlineistrazivanja) Poštovani/a, pred Vama se nalazi anketa koju sprovodi udruženje građana Dijalog iz Valjeva. Vašim odgovorima na postavljena pitanja doprinosite da utvrd

Anketa o zahtevima protesta "Protiv diktature"

(Onlineistrazivanja) Kakav je Vas stav prema protestima "Protiv diktature?" Podržavam i učestvujem Podržavam ali ne učestvujem Ne podržavam i spreman da učestvujem u kontrapr

Stranica ljubavi izmedju Srba, Hrvata i Bosnjaka.

(Stranica) Dobrodosi na nasu jako kratku anketu. Ovo je anketa koja ce nam prikazati malo vjerniju sliku realnosti. Da li ste nekada bili diskriminisani na vjersko/nacionalno

Porodica

(inira92) Koliko Vasa porodica ima clanova? Koliko u Vasoj porodici ima dece? Da li zivite sa roditeljima? Koliko godina ima