BIRODI

English Srpski

Kakve dnevne novine želimo? (86)

Ključne reči: dnevne novine,časopis,

1. Da li ste zainteresovani da u novinama čitate?

Vesti o političkim događanjima u našoj zemlji:
Da, u potpunosti - 43.02% (37)
Da, u velikoj meri - 17.44% (15)
Da, u maloj meri - 27.91% (24)
Ne - 10.47% (9)
Nisam siguran - 1.16% (1)

Komentari i analize političkim događanjima u našoj zemlji:
Da, u potpunosti - 41.86% (36)
Da, u velikoj meri - 15.12% (13)
Da, u maloj meri - 31.40% (27)
Ne - 10.47% (9)
Nisam siguran - 1.16% (1)

Vesti o međunarodnim događajima:
Da, u potpunosti - 37.21% (32)
Da, u velikoj meri - 29.07% (25)
Da, u maloj meri - 27.91% (24)
Ne - 3.49% (3)
Nisam siguran - 2.33% (2)

Komentari i analize međunarodnih događaja:
Da, u potpunosti - 34.88% (30)
Da, u velikoj meri - 20.93% (18)
Da, u maloj meri - 34.88% (30)
Ne - 6.98% (6)
Nisam siguran - 2.33% (2)

Vesti iz života lokalne sredine:
Da, u potpunosti - 40.70% (35)
Da, u velikoj meri - 27.91% (24)
Da, u maloj meri - 27.91% (24)
Ne - 0%
Nisam siguran - 3.49% (3)

Komentari i analize života u lokalnoj sredini:
Da, u potpunosti - 39.53% (34)
Da, u velikoj meri - 25.58% (22)
Da, u maloj meri - 27.91% (24)
Ne - 2.33% (2)
Nisam siguran - 4.65% (4)

Vesti iz oblasti kulture i umetnosti:
Da, u potpunosti - 36.05% (31)
Da, u velikoj meri - 31.40% (27)
Da, u maloj meri - 23.26% (20)
Ne - 6.98% (6)
Nisam siguran - 2.33% (2)

Komentari i analize događanja iz kulture i umetnosti:
Da, u potpunosti - 30.23% (26)
Da, u velikoj meri - 27.91% (24)
Da, u maloj meri - 29.07% (25)
Ne - 8.14% (7)
Nisam siguran - 4.65% (4)

Vesti iz sporta:
Da, u potpunosti - 26.74% (23)
Da, u velikoj meri - 19.77% (17)
Da, u maloj meri - 36.05% (31)
Ne - 16.28% (14)
Nisam siguran - 1.16% (1)

Komentari i analize događanja u sportu:
Da, u potpunosti - 24.42% (21)
Da, u velikoj meri - 19.77% (17)
Da, u maloj meri - 37.21% (32)
Ne - 17.44% (15)
Nisam siguran - 1.16% (1)

Vesti iz privrede, ekonomije:
Da, u potpunosti - 31.40% (27)
Da, u velikoj meri - 32.56% (28)
Da, u maloj meri - 24.42% (21)
Ne - 10.47% (9)
Nisam siguran - 1.16% (1)

Komentari i analize iz oblasti privrede i ekonomije:
Da, u potpunosti - 30.23% (26)
Da, u velikoj meri - 32.56% (28)
Da, u maloj meri - 23.26% (20)
Ne - 10.47% (9)
Nisam siguran - 3.49% (3)

2. Pojedine novine u svetu, a i kod nas, pored uobičajenih sadržaja imaju i posebne dodatke o pojedinim temama. Da li biste vi želeli da tako nešto imate u novini koju najčešće kupujete ili ne biste želeli? Ako biste želeli, o kojim temama? (moguća su tri odgovora):

“Uradi sam” - 21.88% (49)
TV programi - 10.27% (23)
Ne bih želeo - 0.45% (1)
O automobilima - 6.25% (14)
O zdravlju i bolestima - 16.52% (37)
O kompjuterima - 13.84% (31)
O radu NVO - 9.82% (22)
O biznisu - 11.61% (26)
Nesto drugo - 9.38% (21)
turizam • osobe sa invaliditetom • O POLITICI • opšta kultura • o sportu • O sportu, istoriji i kulturi • feminizam • kultura, turizam, istorija • o kucnim ljubimcima • o muzici • O ŠAKU P. I DRUGIM ESTRADNIM ZVEZDAMA • zaštita životinja • tekstovi o kulturno-umetnickim i knjizevnim fenomenima napisani na jednostavan i zanimljiv nacin • literatura, gradski vodic • o rok muzici • humanističkim naukama • naucna otkrica • kultura i umetnost • Више о Српству, наравно нимало о мањинама... • o kuhinji • lepe misli i poyitivni stavovi •

3. U nekim novinama mogu da pišu i ljudi iz javnog, političkog i kulturnog života, isto kao što i obični građani mogu da pišu o onome što ih tišti i o čemu razmišljaju, dok u drugim novinama mogu da pišu samo njihovi profesionalni novinari. Koje vi novine više cenite?

Novine u kojima pišu samo njihovi profesionalni novinari - 12.79% (11)
Novine u kojima, pored njihovih novinara, mogu da sarađuju i druge javne ličnosti - 13.95% (12)
Novine u kojima, pored njihovih novinara, mogu da pišu i obični građani - 11.63% (10)
Novine u kojima mogu da pišu, pored njihovih novinara, i javne ličnosti i obični građani - 50.00% (43)
Ne zna, ne razmišlja o tome - 9.30% (8)
Nesto drugo - 2.33% (2)
novine u kojima se vodi racuna sta se pise nema veze ko pise • profesionalni (OBRAZOVANI) novinari i obicni gradjani •

4. Koliko su za vas važne sledeće osobine tekstova u dnevnim novinama kada su u pitanju?

Grafički izgled, :
Potpuno važno - 38.37% (33)
Uglavnom važno - 34.88% (30)
I važno i nevažno - 24.42% (21)
Uglavnom nevažno - 0%
Potpuno nevažno - 2.33% (2)

Preglednost:
Potpuno važno - 69.77% (60)
Uglavnom važno - 26.74% (23)
I važno i nevažno - 2.33% (2)
Uglavnom nevažno - 1.16% (1)
Potpuno nevažno - 0%

Zanimljivost:
Potpuno važno - 67.44% (58)
Uglavnom važno - 26.74% (23)
I važno i nevažno - 3.49% (3)
Uglavnom nevažno - 2.33% (2)
Potpuno nevažno - 0%

Informativnost:
Potpuno važno - 79.07% (68)
Uglavnom važno - 18.60% (16)
I važno i nevažno - 2.33% (2)
Uglavnom nevažno - 0%
Potpuno nevažno - 0%

Istinitost, :
Potpuno važno - 89.53% (77)
Uglavnom važno - 10.47% (9)
I važno i nevažno - 0%
Uglavnom nevažno - 0%
Potpuno nevažno - 0%

Objektivnost:
Potpuno važno - 76.74% (66)
Uglavnom važno - 19.77% (17)
I važno i nevažno - 3.49% (3)
Uglavnom nevažno - 0%
Potpuno nevažno - 0%

Kritičnost:
Potpuno važno - 65.12% (56)
Uglavnom važno - 26.74% (23)
I važno i nevažno - 8.14% (7)
Uglavnom nevažno - 0%
Potpuno nevažno - 0%

Raznovrsnost:
Potpuno važno - 59.30% (51)
Uglavnom važno - 30.23% (26)
I važno i nevažno - 8.14% (7)
Uglavnom nevažno - 1.16% (1)
Potpuno nevažno - 1.16% (1)

Razumljivost:
Potpuno važno - 80.23% (69)
Uglavnom važno - 16.28% (14)
I važno i nevažno - 2.33% (2)
Uglavnom nevažno - 1.16% (1)
Potpuno nevažno - 0%

Postojanje slike:
Potpuno važno - 31.40% (27)
Uglavnom važno - 30.23% (26)
I važno i nevažno - 32.56% (28)
Uglavnom nevažno - 5.81% (5)
Potpuno nevažno - 0%

Dužina teksta:
Potpuno važno - 24.42% (21)
Uglavnom važno - 36.05% (31)
I važno i nevažno - 31.40% (27)
Uglavnom nevažno - 6.98% (6)
Potpuno nevažno - 1.16% (1)

Veličina novina:
Potpuno važno - 19.77% (17)
Uglavnom važno - 18.60% (16)
I važno i nevažno - 30.23% (26)
Uglavnom nevažno - 25.58% (22)
Potpuno nevažno - 5.81% (5)

Da je naslov odgovarajući sadržaju teksta:
Potpuno važno - 60.47% (52)
Uglavnom važno - 27.91% (24)
I važno i nevažno - 6.98% (6)
Uglavnom nevažno - 2.33% (2)
Potpuno nevažno - 2.33% (2)

5. Da li ste, i ako jeste, koliko često tokom poslednja tri meseca ?

Čitali “Politiku”:
6-7 puta nedeljno - 6.98% (6)
3-5 puta nedeljno - 17.44% (15)
1-2 puta nedeljno - 13.95% (12)
Bar jednom u tri meseca - 27.91% (24)
Nijednom u poslednja tri meseca - 33.72% (29)

Čitali “Blic”:
6-7 puta nedeljno - 24.42% (21)
3-5 puta nedeljno - 19.77% (17)
1-2 puta nedeljno - 24.42% (21)
Bar jednom u tri meseca - 17.44% (15)
Nijednom u poslednja tri meseca - 13.95% (12)

Čitali “Glas javnosti”:
6-7 puta nedeljno - 1.16% (1)
3-5 puta nedeljno - 2.33% (2)
1-2 puta nedeljno - 6.98% (6)
Bar jednom u tri meseca - 15.12% (13)
Nijednom u poslednja tri meseca - 74.42% (64)

Čitali “Danas”:
6-7 puta nedeljno - 6.98% (6)
3-5 puta nedeljno - 11.63% (10)
1-2 puta nedeljno - 9.30% (8)
Bar jednom u tri meseca - 18.60% (16)
Nijednom u poslednja tri meseca - 53.49% (46)

Čitali “Večernje novosti”:
6-7 puta nedeljno - 13.95% (12)
3-5 puta nedeljno - 16.28% (14)
1-2 puta nedeljno - 17.44% (15)
Bar jednom u tri meseca - 22.09% (19)
Nijednom u poslednja tri meseca - 30.23% (26)

Čitali “Press”:
6-7 puta nedeljno - 8.14% (7)
3-5 puta nedeljno - 10.47% (9)
1-2 puta nedeljno - 10.47% (9)
Bar jednom u tri meseca - 26.74% (23)
Nijednom u poslednja tri meseca - 44.19% (38)

Čitali “Kurir”:
6-7 puta nedeljno - 6.98% (6)
3-5 puta nedeljno - 10.47% (9)
1-2 puta nedeljno - 10.47% (9)
Bar jednom u tri meseca - 23.26% (20)
Nijednom u poslednja tri meseca - 48.84% (42)

Čitali “Borbu”:
6-7 puta nedeljno - 0%
3-5 puta nedeljno - 3.49% (3)
1-2 puta nedeljno - 3.49% (3)
Bar jednom u tri meseca - 13.95% (12)
Nijednom u poslednja tri meseca - 79.07% (68)

Čitali "Pravdu":
6-7 puta nedeljno - 1.16% (1)
3-5 puta nedeljno - 5.81% (5)
1-2 puta nedeljno - 2.33% (2)
Bar jednom u tri meseca - 11.63% (10)
Nijednom u poslednja tri meseca - 79.07% (68)

Kupili “Politiku”:
6-7 puta nedeljno - 5.81% (5)
3-5 puta nedeljno - 5.81% (5)
1-2 puta nedeljno - 11.63% (10)
Bar jednom u tri meseca - 24.42% (21)
Nijednom u poslednja tri meseca - 52.33% (45)

Kupili “Blic”:
6-7 puta nedeljno - 15.12% (13)
3-5 puta nedeljno - 8.14% (7)
1-2 puta nedeljno - 17.44% (15)
Bar jednom u tri meseca - 22.09% (19)
Nijednom u poslednja tri meseca - 37.21% (32)

Kupili “Glas javnosti”:
6-7 puta nedeljno - 1.16% (1)
3-5 puta nedeljno - 2.33% (2)
1-2 puta nedeljno - 5.81% (5)
Bar jednom u tri meseca - 9.30% (8)
Nijednom u poslednja tri meseca - 81.40% (70)

Kupili “Danas”:
6-7 puta nedeljno - 3.49% (3)
3-5 puta nedeljno - 6.98% (6)
1-2 puta nedeljno - 3.49% (3)
Bar jednom u tri meseca - 13.95% (12)
Nijednom u poslednja tri meseca - 72.09% (62)

Kupili “Večernje novosti”:
6-7 puta nedeljno - 10.47% (9)
3-5 puta nedeljno - 8.14% (7)
1-2 puta nedeljno - 8.14% (7)
Bar jednom u tri meseca - 18.60% (16)
Nijednom u poslednja tri meseca - 54.65% (47)

Kupili “Press”:
6-7 puta nedeljno - 5.81% (5)
3-5 puta nedeljno - 4.65% (4)
1-2 puta nedeljno - 4.65% (4)
Bar jednom u tri meseca - 16.28% (14)
Nijednom u poslednja tri meseca - 68.60% (59)

Kupili “Kurir”:
6-7 puta nedeljno - 2.33% (2)
3-5 puta nedeljno - 3.49% (3)
1-2 puta nedeljno - 8.14% (7)
Bar jednom u tri meseca - 15.12% (13)
Nijednom u poslednja tri meseca - 70.93% (61)

Kupili “Borbu”:
6-7 puta nedeljno - 0%
3-5 puta nedeljno - 2.33% (2)
1-2 puta nedeljno - 2.33% (2)
Bar jednom u tri meseca - 10.47% (9)
Nijednom u poslednja tri meseca - 84.88% (73)

Kupili "Pravdu":
6-7 puta nedeljno - 1.16% (1)
3-5 puta nedeljno - 3.49% (3)
1-2 puta nedeljno - 3.49% (3)
Bar jednom u tri meseca - 9.30% (8)
Nijednom u poslednja tri meseca - 82.56% (71)

6. U kojoj meri čitate sledeće novine?

“Politiku”:
Isključivo preko Interneta - 16.47% (14)
Više preko Interneta, manje u papirnoj vernoj verziji - 18.82% (16)
Podjednako - 4.71% (4)
Manje preko Interneta, više u papirnoj vernoj verziji - 5.88% (5)
Isključivo u papirnoj verziji - 17.65% (15)
Ne čitam - 36.47% (31)

“Blic”:
Isključivo preko Interneta - 22.09% (19)
Više preko Interneta, manje u papirnoj vernoj verziji - 27.91% (24)
Podjednako - 17.44% (15)
Manje preko Interneta, više u papirnoj vernoj verziji - 5.81% (5)
Isključivo u papirnoj verziji - 12.79% (11)
Ne čitam - 13.95% (12)

“Glas javnosti”:
Isključivo preko Interneta - 16.87% (14)
Više preko Interneta, manje u papirnoj vernoj verziji - 4.82% (4)
Podjednako - 2.41% (2)
Manje preko Interneta, više u papirnoj vernoj verziji - 2.41% (2)
Isključivo u papirnoj verziji - 3.61% (3)
Ne čitam - 69.88% (58)

“Danas”:
Isključivo preko Interneta - 19.28% (16)
Više preko Interneta, manje u papirnoj vernoj verziji - 10.84% (9)
Podjednako - 7.23% (6)
Manje preko Interneta, više u papirnoj vernoj verziji - 7.23% (6)
Isključivo u papirnoj verziji - 7.23% (6)
Ne čitam - 48.19% (40)

“Večernje novosti”:
Isključivo preko Interneta - 22.09% (19)
Više preko Interneta, manje u papirnoj vernoj verziji - 9.30% (8)
Podjednako - 9.30% (8)
Manje preko Interneta, više u papirnoj vernoj verziji - 13.95% (12)
Isključivo u papirnoj verziji - 17.44% (15)
Ne čitam - 27.91% (24)

“Press”:
Isključivo preko Interneta - 17.65% (15)
Više preko Interneta, manje u papirnoj vernoj verziji - 12.94% (11)
Podjednako - 8.24% (7)
Manje preko Interneta, više u papirnoj vernoj verziji - 3.53% (3)
Isključivo u papirnoj verziji - 10.59% (9)
Ne čitam - 47.06% (40)

“Kurir”:
Isključivo preko Interneta - 17.65% (15)
Više preko Interneta, manje u papirnoj vernoj verziji - 10.59% (9)
Podjednako - 5.88% (5)
Manje preko Interneta, više u papirnoj vernoj verziji - 4.71% (4)
Isključivo u papirnoj verziji - 9.41% (8)
Ne čitam - 51.76% (44)

“Borbu”:
Isključivo preko Interneta - 10.59% (9)
Više preko Interneta, manje u papirnoj vernoj verziji - 1.18% (1)
Podjednako - 3.53% (3)
Manje preko Interneta, više u papirnoj vernoj verziji - 3.53% (3)
Isključivo u papirnoj verziji - 2.35% (2)
Ne čitam - 78.82% (67)

"Pradva":
Isključivo preko Interneta - 9.41% (8)
Više preko Interneta, manje u papirnoj vernoj verziji - 0%
Podjednako - 4.71% (4)
Manje preko Interneta, više u papirnoj vernoj verziji - 3.53% (3)
Isključivo u papirnoj verziji - 3.53% (3)
Ne čitam - 78.82% (67)

7. Pol ispitanika?

Muško - 47.67% (41)
Žensko - 52.33% (45)

8. Koliko godina imate?

28 (7)25 (7)23 (6)20 (5)33 (4)24 (4)18 (4)49 (3)26 (3)17 (3)40 (3)32 (3)35 (2)39 (2)16 (2)48 (2)54 (2)21 (2)43 (2)31 (2)36 (2)22 (2)41 (2)27 (2) • 38 • 12 • 30 • 44 • 63 • 19 • 14 • 46 • 55 • 29 •

9. Vaše obrazovanje?

Osnovna i niže - 1.16% (1)
Srednja - 36.05% (31)
Viša - 20.93% (18)
Visoka, fakultet - 41.86% (36)

10. Kakav je vaš radni status?

Domaćica - 2.33% (2)
Penzioner - 2.33% (2)
Student - 33.72% (29)
Nezaposlen – traži posao - 16.28% (14)
Zaposlen u društvenom sektoru - 8.14% (7)
Zaposlen u privatnom sektoru - 10.47% (9)
Privatnik, vlasnik radnje, preduzeća - 3.49% (3)
Zaposlen u državnim organima - 10.47% (9)
Nesto drugo - 12.79% (11)
učenik • honorarni saradnik u jednoj firmi • Ученик • nezaposlena trudnica • zaposlena kao honorarni saradnik • Zaposlen u nevladinom sektoru • honorarac • uceniki • Javno preduzeće • freelance •

11. Gde trenutno živite?

Vojvodina - Backa - 17.44% (15)
Vojvodina - Srem - 5.81% (5)
Vojvodina - Banat - 9.30% (8)
Beograd - centar - 29.07% (25)
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surcin) - 5.81% (5)
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Cacak i Užica) - 5.81% (5)
Sandžak - 0%
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - 4.65% (4)
Istocna Srbija (Bor, Negotin, Zajecar, Majdanpek...) - 4.65% (4)
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - 8.14% (7)
Kosovo - 0%
BiH - RS - 2.33% (2)
BiH - FBH - 0%
Crna Gora - 2.33% (2)
Makedonija - 1.16% (1)
Hrvatska - 2.33% (2)
Slovenija - 0%
EU države - 0%
Države neclanice EU - 0%
SAD - 1.16% (1)
Kanada - 0%
Australija - 0%
Rusija - 0%
Latinska Amerika - 0%
Afrika - 0%
Azija - 0%
Nesto drugo - 0%

Komentari (1)

USER13498 / 2010-04-25 12:30 / 34

U Londonu je zadovoljstvo citati novine - svako cita. Besplatne novine na sve strane, i to zadovoljavajuceg kvaliteta; ljudi se ne grabe zato sto mogu da ih uzmu gde god da su - na ulici, u prevozu. Svi su uvek informisani. Kako je tamo lako voleti citanje! Kad sam se vratila kuci, tek sam shvatila koliko ne znam o gradu i drzavi u kojoj zivim. Kako je ovde tesko voleti da citas.

Slične ankete

Kakve dnevne novine želimo? - 2015

(Onlineistrazivanja) Da li ste i koliko zainteresovani da u dnevnim novinama čitate o sledećim temama? Spoljna politika Unutrašnja politika Politički život u lokalnoj sredini

Dan posle o utakmici Srbija - Gana

(sportal.rs) Vodeći srpski sportski portal SPORTAL.RS i prvi Web istraživački servis u Srbiji www.tvojstav.com će tokom Svetskog prvenstva u fudbalu organizovati web ankete u

Stav publike -2021

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Tvoj događaj meseca! 2021.

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Da se čujemo: Život u vreme i posle COVID-a 19!

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja (BIRODI) је, uz monitoring centralnih informativnih emisija, pokrenuo i online anketu Život u vreme i posle COVID-a 19! S

Analiza štampanih medija u Crnoj Gori

(n4nadja) Koliko od sljedećih štampanih medija (Vijesti, Dan, Pobjeda, Dnevne novine, Monitor) čitate u cilju dobijanja relevantnih informacija? sve 1 od 5 2 od 5 3 od 5 4 od

Kupovina preko interneta

(maka90) Da li vas vise privlaci popust ili puna cena? Da li kupujete proizvode preko interneta. Ako je odgovor da napisite koji su i kakva su vam iskustva sa prodajom preko

Kvalitet citanja

(Ichabod) Da li volite da citate? Koliko puta nedeljno kupujeste dnevne novine? Kada ste poslednji put procitali neku knjigu? Da li ste jedni od onih osoba koje iskljucivo ci

Dnevne novine i političke partije

(Zoran) Šta Vam je prva asocijacija sledeće dnevne novine? Politika Danas Večernje novosti Blic Kurir Informer Naše novine Alo Koje od navedenih dnevnih novina? Politika Dana

Humana bezbednost i LGBT zajednica

(qcentar) Poštovani/ poštovana, Hvala što ste pristali da učestvujete u istraživanju "Humana bezbednost i LGBT zajednica". Ova anketa je deo istoimenog istraživačkog proje

Čitanost dnevne štampe u Srbiji

(USER16296) Dnevne novine kupujem... svakodnevno više puta nedeljno jednom nedeljno retko kad nikad U dnevnim novinama čitam tekstove na rubrikama... politika ekonomija društ

Povjerenje u Stampane medije!

(USER14049) Dobrodosli! Pol Muski Zenski Obrazovanje Osnovna skola Srednja skola - treci stepen KV Srednja skola - cetvrti stepen Visa skola Fakultet Magisterij Doktorat Da l

Anketa o komunikaciji i poverenju

(BIRODI) Da li ? Redovno pratite TV Redovno slušate radio Redovno čitate dnevne novine Imate profil na Fejsbuku Imate nalog na Tviteru Imate svoj blog Da Ne U koji kanal kom

MLADI, SLOBODNO VREME I MEDIJI

(USER13750) Pol ispitanika Muški Ženski Koliko imate godina? Na koji način provodite slobodno vreme? Čitam knjige Igram kompjuterske igrice Provodim vreme na internetu Gledam

Tvoj stav o Velikom Bratu

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli sa reality show „Veliki Brat“? Da Ne Kakav je Vaš stav prema Velikom Bratu? Pozitivan Vi