Centar za istraživanja

English Srpski Српски

"Novinari i novinarstvo u Srbiji" (277)

Ključne reči: novinar,novinari,novinarstvo,srbija,

1. U kojem tipu medija radite?

Dnevna novina - 16.25% (45)
Nedeljna novina - 13.72% (38)
Televizija - 15.88% (44)
TV produkacija - 5.05% (14)
Elektronski portal - 13.36% (37)
Radio - 15.16% (42)
Nešto drugo - 20.58% (57)

2. Kako biste sebe predstavili?

Novinar - 43.32% (120)
Urednik rubrike/sektora - 21.66% (60)
Glavni i odgovorni urednik - 16.97% (47)
Vlasnik medija - 3.61% (10)
Nešto drugo - 14.44% (40)

3. Kakva je vlasnička strukura medija u kojem radite?

Privatno - 69.31% (192)
Državno/Javno - 19.13% (53)
Društveno - 1.81% (5)
Zadružno - 1.44% (4)
U procesu privatizacije - 2.17% (6)
Ne znam - 6.14% (17)

4. Kakav je Vaš radni status?

Stalno zaposlen - 51.62% (143)
Honorarno zaposlen - 29.60% (82)
Vlasnik medija - 6.14% (17)
Novinar u penziji - 1.08% (3)
Nešto drugo - 11.55% (32)

5. Koji od navedenih stavova najbolje opisuje Vaše dosadašnje obrazovanje?

Zavšen fakultet za novinarstvo - 23.47% (65)
Završen fakultet za društvene i humanističke nauke - 27.44% (76)
Završen fakultet tehničkih i prirodnih nauka - 7.22% (20)
Završena gimnazija - 12.27% (34)
Završena srednja škola društvenog usmerenja - 7.22% (20)
Završena srednja škola prirodnog ili tehničkog usmerenja - 9.39% (26)
Nešto drugo - 13.00% (36)

6. U kojoj rubrici radite/šta Vam je specijalnost?

Društvo - 100.00% (277)
Politika - 0%
Ekonomija - 0%
Kultura - 0%
Sport - 0%
Crna hronika - 0%
Grad - 0%
Nauka - 0%
Ekologija - 0%
Religija - 0%
Neka druga - 0%
Poljoprivreda - 0%
IT - 0%
Džet set - 0%
Zabava - 0%
Spoljna politika - 0%
Međunarodna trgovina i privreda - 0%

7. Čime ste od navedenog NAJVIŠE ZADOVOLJNI?

Molimo Vas da izaberete najviše tri odgovora

Platom - 2.53% (14)
Tempom rada - 8.84% (49)
Dužinom vremena koje provodite na poslu - 7.58% (42)
Mogućnostima napredovanja - 6.86% (38)
Tehničkim uslovima u kojima radite - 6.32% (35)
Odnosima sa kolegama - 14.62% (81)
Ponašanjem vlasnika prema Vama - 4.87% (27)
Ponašanjem nadređene osobe prema Vama - 5.96% (33)
Slobodom rada u mediju u kojem radite - 20.58% (114)
Poštovanjem Vašeg rada od strane kolega - 12.64% (70)
Nisam zadovoljan ni sa čim od navedenog - 9.21% (51)

8. U celini posmatrano, u kojoj meri ste zadovoljni položajem medija u Srbiji?

Zadovoljan - 1.81% (5)
Više zadovoljan nego nezadovoljan - 5.78% (16)
Ni zadovoljan ni nezadovoljan - 22.02% (61)
Više nezadovoljan nego zadovoljan - 27.08% (75)
Nezadovoljan - 43.32% (120)

9. Ko u Srbiji ima najveći uticaj na rad medija?

Izaberite najviše tri odgovra

Vlada Srbije - 10.66% (76)
Političke stranake koje čine Vladu Republike Srbije - 28.19% (201)
Stranke opozicije - 5.61% (40)
Zakupci reklamnog prostora - 22.72% (162)
Sudije, - 0.70% (5)
Tužioci - 0.56% (4)
Nevladne organizacije - 3.37% (24)
Srpska pravoslavna crkva - 3.51% (25)
Sve tradicionalne verske zajednice (po zakonu iz 2006. godine) - 0.42% (3)
Ambasade SAD i država EU - 3.51% (25)
Ambasada Rusije - 0.84% (6)
Međunarodne organizacije u Srbiji - 2.10% (15)
Agencije za odnose sa javnošću (PR) - 6.03% (43)
Udruženja novinara - 1.82% (13)
Sindikati - 0.70% (5)
Vojska Srbije - 0.42% (3)
Policija - 1.68% (12)
Bezbedonosna informativna agencija (BIA) - 5.19% (37)
Univerziteti u Srbiji - 0.56% (4)
Mediji su potpuno slobodni i na njih niko ne može da izvrši uticaj - 1.40% (10)

10. Šta od navedenog je najviše zastupljeno kao način uticaja na medije?

Izaberite najviše tri odgovora

Uskraćivanje finansiranja iz budžeta - 13.61% (98)
Uskraćivanje kupovine reklamnog prostora - 19.58% (141)
Uticaj na kadrovsku politiku medija - 15.97% (115)
Plaćanje novinara ili urednika da pišu «naručene tekstove» - 16.11% (116)
Pretnje novinaru ili njegovoj porodici - 7.08% (51)
Uticaj na državne organe da vrše stalne inspekcije - 3.19% (23)
Ometanje distribucije medijskog sadržaja (prodajna mreža) - 4.17% (30)
Uskraćivanje informacija na koje mediji imaju pravo - 16.25% (117)
Intenziviranje kontrole finansijskog poslovanja medija - 4.03% (29)

11. Na koji način dolazite do potrebnih informacija za Vaš rad?

Izaberite najviše tri odgovora

Na konferencijama za štampu - 12.25% (97)
Intervjuima sa osobama bitnim za temu - 21.46% (170)
Od novinskih agencija - 5.93% (47)
Pregledom pisanja druge štampe - 5.93% (47)
Traženjem informacija na Internetu - 19.19% (152)
Konsultovanjem sa kolegama iz redakcije - 5.05% (40)
Konsultovanjem sa stručnjacima za temu kojojm se bavim - 15.66% (124)
Razovorima sa neimenovanim izvorma koji su obavešteni o toj temi - 7.58% (60)
Dobijanjem traženih informacija od državnih organa - 4.29% (34)
Pozivanjem na Zakon o slobodnom pristupu informacijama - 2.65% (21)

12. Medij u kojem radite je iz:

Srbije - 94.95% (263)
Inostranstva - u Srbiji je samo dopisništvo - 5.05% (14)

13. Da li ste?

Aktivan član NUNS-a - 7.58% (21)
Aktivan član UNS-a - 3.61% (10)
Pasivan član UNS-a - 9.75% (27)
Pasivan član NUNS-a - 15.52% (43)
Član sam nekog drugog udruženja novinara - 9.03% (25)
Nisam član ni jednog udruženja novinara - 54.51% (151)

14. Da li ste član nekog sindikata?

Da - 9.03% (25)
Bio sam, ali više nisam - 6.50% (18)
Ne - 82.31% (228)
Ne znam - 2.17% (6)

15. Koji su najveći problemi novinarstva kao profesije, odnosno zanimanja u Srbiji?

/ • nemam komentar • ne znam • Spori odgovor ili ne davanje informacija od strane državnih organa, mala plata, stara oprema, samocenyura većina novinara, mali broj istraživačkih tekstova • Nerešen status novinara i ostalih koji su zaposleni u medijskim kućama • Zutilo sve stampe, posebno one koja ne bi trebalo da bude senzacionalisticka, nestrucnost urednika i vlasnika, izuzetno los polozaj novinara u svakom smislu, nemanje prostora za obrazovne sadrzaje u svim medijima, vrlo nizak nivo kulture komunikacije generalno, nenegovanje mladih kadrova • slabo placeni • Nerealni rokovi poslodavaca, radno vreme koje se nakon osam sati rada u redakciji nastavlja i satima kod kuće, nemogućnost da se taj rad naplati, stav poslodavca da su novinari potrošna roba i neka vrsta bednih piskarala. Odabir tema nažalost ne zavisi samo od novinara, zakupci reklamnog prostora u lifestyle magazinima često diktiraju teme. • Nema dovoljno slobode, i korupcija (izkvarenost, podkupljivost). • Premalo placena profesija. Izrabljivanje (posebno mladjih) kolega pod izgovorom praksi, ucenja i ostalog. Jednaka je sa druge strane krivica i samih medija sto su dopustili da se nadju u takvim prilikama. • Male plate, neprofesionalni i potcenjivacki odnos prema novinarima, ignorisanje medija od strane drzavnih organa i uskracivanje informacija, uticaj politickih stranaka i velikih oglasivaca na izbor tema u medijima, nemogucnost kritickog pristupa odredjenim temama, nedovoljno vremena i novca za kvalitetnu analizu odredjene teme, nametanje politicki podobnih sagovornika. • neprofesionalizam • Izuzetno losa primanja zaposlenih u medijima, koji rade odgovoran i rizican posao.... • cenzura • Previše 'kvalifikovanih' ljudi koji ne postuju etiku novinarstva i zavisnost od strane elite i politickog miljea. Kreativnost je sputana i sve se radi po sablonu. Nedovoljna inspirisanos, informisanost i znanje jednog novinara. Medijske kuce malo ulazu u svoje zaposlene. • korupcija • medijska blokada • Uticaj politike i političkih partija na slobodu medija.Ne ljudski uslovi rada. Gledaju Svi daju sebi za pravo da Vam kažu nema snimanja ili zabrane snimanje, iako je zakon vrlo jasan u tome. ... • ekonomski i los odabir kadrova • Slaba plata, veliki uticaj politike, vlasti i korporacija na ono što s eobjavljuje u medijima, zatvorenost i namerno prećutkivanje određenih stvari koje su bitne za ozdravljenje društva, nepoštovanje novinara i medija uopšte • profesionalan stav prema poslu - i novinara, i urednika, i finansijskih izvora, i PR-ova, a najvise odredjenih pojedinaca u organima lokalnih i državnih uprava • stalni pritisak na novinare i naravno nemogucnost egzistencije sa novinarskom platom • finansijska zavisnost od marketinslih agencija, uticaj politicara, manjak opste kulture pogotovu kod mladjih novinara, nepismenost, pisanje tesktova sistemom " kopi-paste" • licna materijalan nesigurnost novinara i razne vrste pritisaka i cenzura na njihov rad • nedostatak kvaliteta i obrazovanijih ljudi • nemaju slobodu govora • nezainteresovanost za temu, prepisivanje tekstova i iformacija, povrsno pisanje, veliki uticaj oglasivaca, jurenje za senzacijama bez osvrtanja na smisao, davanje prevelikog znacaja temama koje izazivaju negativne emocije • Kontrola od strane drzave i politickih stranaka, losa finansijska situacija i uskracenost informacija na koje imaju puno pravo. • neobrazovanost, uticaj centara moci, status novinara.... • Licno smatram da je najveci problem to sto novinare niko i nista ne stiti! • nizak obrazovni nivo stanovništva i agresivan odnos vlasti prema medijima • Male plate • Nepismenost, nemoralnost, neorganizovanost..... • Degradacija • Poltronstvo interesima zapadnih ambasada. • Ja sam mlada novinarka, tek završenog fakulteta, sa nepunih godinu dana radnog iskustva, tako da smatram da je najveći problem što mladi, obrazovani ljudi teško ulaze u medije, a još teže postaju plaćeni za svoj angažman. • Недовољно плаћен посао ( важи за лок.радио станицу: као новинар радим на прилогу или емисији од идеје до реализације сав посао самостално,тако и на емисији...), неусклађено радно време( мислим на то да нас има само два новинара и покривамо све догађаје у граду и селу без обзира када су и после обрађујемо материјал, правимо емисије...), за локалану самоуправу радимо апсолутно сав сервис од обавештења до седница и конференција за штампу, а не поштују нас већ прете гашењем...тако је и код других • ... • loše plate, nerešeni radno statusni odnosi, nepostojanje licenci za profesiju, to što ne stoji ni tačno propisano ko može profesijom novinar da se bavi, loši uslovi rada, prisutnost mobinga u redakcijama - stalna pretnja gubitkom posla... • Ne pokriva troskove a podrazumeva da radis i kad si kod kuce, gledas informativne emisije i tome slicno. Najveci napredak je kad te prime u stalan radni odnos ali se i tada ne menja mnogo stvari. • Bedne plate, pretnje mocnika, losi uslovi rada, ucene, zatvoreni izvori.... • Svako moze da se bavi tim poslom, bez obzira na obrazovanje i iskustvo, samo ako ima "vezu". Plate su minorne. • Neprofesionalnost, nizak nivo kompetencije, ostrascenost, nacionalizam, klerikalizam, ksenofobija, politicka uplivisanost, nepostojanje lustracije (ratni huskaci i dalje su "ugledni" novinari)... • Ponizenost profesije. U svakom smislu. • Pored do sada pomenutog kroz druga pitanja: neobrazovani novinari koji ne znaju jezik kojim pišu, a ne umeju ni da se udube u temu o kojoj pišu... • sloboda • opasnost od posledica objavljivanja informacije • amaterstvo • profesija kojom moze da se bavi biloko, bez kriterujuma • nedovoljna finansijska sredstva, ne-javni rad institucija i funkiconera, uticaj političara i finansijskih moćnika, ... • pristranost u pisanju, velik uticaj određenih "moćnika" na izveštavanje, prikriveno oglašivanje, potplaćeni članci... • Cenzura i autocenzura, siromastvo, neregulisana medijska legislativa • nepostovanje i ponizavanje •

16. Koliko godina radite kao novinar?

15 (21)10 (21)2 (17)3 (16)5 (16)7 (14)20 (14)8 (13)4 (13)1 (13)12 (11)0 (10)9 (10)30 (9)11 (9)16 (9)6 (8)18 (7)13 (6)36 (5)14 (5)22 (4)19 (4)17 (4)25 (3)32 (2)27 (2)35 (2)40 (2)26 (2) • 33 • 23 • 24 • 29 • 21 •

17. Koliko godina imate?

Molimo Vas upišite broj godina starosti, a ne godinu rođenja

33 (19)30 (19)34 (14)27 (13)26 (12)28 (12)37 (12)38 (12)36 (12)32 (9)23 (8)31 (8)35 (8)42 (8)40 (8)41 (7)60 (7)39 (7)24 (6)25 (6)45 (6)46 (6)43 (5)29 (5)48 (4)22 (4)47 (4)49 (4)55 (3)44 (3)61 (2)51 (2)16 (2)54 (2)56 (2)57 (2)50 (2)52 (2)68 (2) • 59 • 58 • 0 • 62 • 1 • 53 • 21 • 63 •

18. Gde živite?

Beograd • U Beogradu • Novi Sad • U Novom Sadu • BG • kragujevac • BGD • Pančevo • U Užicu • Beogradu • Subotica • NIS • beocin • Novi Beograd • Zrenjanin • u inostranstvu • Jagodina • valjevo • kraljevo • u Nisu • Srbija • Zaječar • U Kragujevcu • indjija • Ljubljana, Berlin, Beograd, • У Београду • Nova Varos • Bujanovac • Kragujevac. • Kovin, Srbija • beogrd • banja luka • Paraćinu • Vienna • Velika Plana Srbija • U Valjevu • U Nisu, Srbija • Прокупље • Srbija-Beograd • Vrbas • kosovska mitrovica • U Paracinu • .... • Zivim u Novom Sadu • van Beograda, putujem svaki dan na posao i dotiram prevoz • Saudi Arabia • Kladovo • Uzice • Babusnica • Paracin, Srbija • Svilajnac • u loznici • Svrljig • Pirot • u Njšu • у Косјерићу • Smederevo • van Beograda • Raska • u Gradu • U Srbiji • Vrbasu • U • Pozarevac • nova pazova • Novi Sad - Srbija • U Cacku. • Vrnjacka Banja • ns • Kraljevo, Srbija • U Babusnici • U Beocinu • U Vranju • -- •

Komentari (1)

ciktor / 2010-08-23 20:09 / 200

zweihundert :)

Slične ankete

Fiksna telefonija Telekoma Srbije

(USER13434) Ovde mozete oceniti rad nase najvece telekomunikacione kompanije, i ujedno jedinog operatera fiksne telefonije u

almedina - COPY

(Almedina) Spol: MUŠKO ŽENSKO Status studenta R RP V Godina studija PRVA (1) DRUGA (2) TREĆA (3) ČETVRTA (4) PETA (5) Broj

Da li redovno plaćate račun za telefon?

(Onlineistrazivanja) Da li i koliko često plaćate telefonski račun? Koliko fiksnih telefona imate u domaćinstvu? Kolika je p

coga66

(coga66) kada ce biti ociscena brana na reci gradac ove godine u julu 2018

Parlamentarni izbori

(Pera7080) Za koga bi ste glasali na palmanetarnim izborima SNS SPS SRS DVERI DS DJB SDS ZAVETNICI DSS SAMOSTALNA SRBIJA

BOJKOT

(marofento) Da li ste za Bojkot izbora ili masovnu izlaznost Bojkot ili Izbori Bojkot Izbori

Za koga bi ste glasali da se sada odrze vanredni parlamentarni izbori

(USER16142) Dali mislite da ce biti prevremenih parlamentarnih izbora? Da li bi ste glasali na vanrednim parlamentarnim izbo

Problemi mladih

(Gazela) Šta smatraš da bi trebalo učiniti da se problemi mladih u Vranju počnu delotvornije rešavati? 1. Veća uključenost

Anketa o "Slučaju Vladimir Cvijan"

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli za "Slučaj Vladimir Cvijan"? Da Ne Ocenite ponašanje? Nate Mesarević, predsednice Vrhov

Kancelarija za mlade

(ValentinaV) Pozdrav tebi koji popunjavas ovu anketu. Zanima me da li znate sta je KzM, cemu sluzi, i kakvo je vase iskustvo

Izbori

(17januar) Dobrodošli na anketu o izborima. Anketa je sastavljena da se vide rezultati izbora, ukoliko bi se organizovali va

SRBIJA I SUSEDI

(USER14082) Kakve odnose treba graditi sa Republikom Srpskom, Crnom Gorom, Kosovom i Makedonijom? Kakav je vaš stav prema Ko

Tea survey

(geghalfrunt) Jednom sam se prilično iznenadio kada mi je neko rekao da ne voli vrstu čaja koju ja najviše volim i da mu je

Futsal u Srbiji

(lolasarma88) Nakon nedavno odrzanog Evropskog prvenstva u futsalu u Beogradu ispitujemo da li je porasla popularnost za ovi

LADY GAGA :)

(ivana1987) "JUST DANCE" :) OMILJENAA PESMA LADY GAGE I VASE MISLJENJE O NJOJ. MISLJENJE O LADY GAGI I NJENA OMILJENA PESMA