istraživanje - deliberacija - medijacija

English Srpski

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji (87)

Poštovani, Danas je Međunarodni Dan borbe protiv korupcije, pa želimo da Vas pitamo u kojoj fazi se nalazi borba protiv korupcije u Srbiji?

Ključne reči: ,

1. Koja od navedenih ocena najbolje opisuje stanje borbe protiv korupcije?

Nema borbe protiv korupcije nema boraca protiv korupcije, - ?
Ne postoji sistemski okvir za borbu protiv korupcije,borci protiv korupcije se sistematski diskriminišu sa ciljem da se borba protiv korupcije učini nemogućom i/ili društveno nepoželjnim ponašanjem - ?
Ne postoji sistemski okvir za borbu protiv korupcije, borci protiv korupcije se tolerišu, odnosno destimulišu kroz mehanizme kooptiranja u korupciju - ?
Ne postoji sistemski okvir za borbu protiv korupcije, borci protiv korupcije imaju svoj/građanski integritet, organizovani i uticajni u društvu na način da mogu da sprovedu efektivne akcije koje dovode do jačanja svesti i interesa o značaju borbe protiv korupcije , odnosno da sa se inicira procesuiranje slučajeva korupcije - ?
Usvojen pravni okvir, a antkorupcijska zajednica je nedovoljno automna, borba protiv korupcije neučinkovita, antikorupicijska tela nemaju na raspolaganju adekvatne resurse (kadrove, nadležnosti, finansijska sredstva i političku podršku) - ?
Usvojen pravni okvir, da postoji antikorupcijska zajednica koja je izgradila mehanizme integriteta, ali da je borba protiv korupcije neučinkovita, i da antikorupicijska tela nemaju na raspolaganju adekvatne resurse (kadrove, nadležnosti, finansijska sredstva i političku podršku) - ?
Usvojen pravni okvir, antikorupcijska zajednica izgradila mehanizme integriteta, antikorupcijska tela sama ili u saradnji sa ostalim antikorupcijskim akterima postupa u skladu sa zakonskim obavezama, vlast je nezainteresovana ili se suprostavlja borbi protiv korupcije - ?
Borba protiv korupcije na nivou otkrivanja, procesuiranja, sankcionisanja u čijoj održivosti je nezavisnost antikorupcijskih organa (pravosuđe) i pripadnika pravosudnih profesija , odnosno postoji efektivna podrške borcima protiv korupcije - ?
Borba protiv korupcije fokusirana na razvoj integriteta na nivou pojedinaca, institucija, građana i organizacija civilnog društva i biznisa, stvaranje antikorupcijskog ambijetna gde se sa koncepta sankcionisanja i represije prešlo na koncept prevencije i razvoja integriteta - ?
Prestala je potreba za antikorupcijskim telima, integritet građana i institucije na nivou koji garantuje efikasno otkrivanje, sankcionisanje i društvenu osudu koruptivnog ponašanja - ?

2. Vi ste?

Građanin - ?
Javni službenik - ?
Javni funkcioner - ?
Uzbunjivač - ?
Borac protiv korupcije - ?
Stručnjak za borbu protiv korupcije - ?
Zaposlen u antikorupcijskom telu/organu - ?
Rukovodilac u antikorupcijskom telu/organu - ?
Novinar - ?
Nesto drugo - ?

Komentari (0)

Slične ankete

Borba protiv korupcije u gradovima i opštinama Srbije

(Onlineistrazivanja) Projekat “Izrada lokalnih planova za borbu protiv korupcije” realizuje Biro za društvena istraživanja (BIRODI), uz finansijsku podršku USAID-a i Institu

Stanje životne sredine u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Kako bi ste opisali stanje životne sredine u Srbiji? Odlično Zadovoljavajuće Više zadovoljavajuće nego nezadovoljavajuće Više nezadovoljavajuće nego z

ANKETA: BORCI PROTIV KORUPCIJE U 2020. GODINI U REPUBLICI SRBIJI?

(Onlineistrazivanja) Tekuću 2020. godinu obeležila je pandemija virusa COVID19. U ovom periodu uz postojeće, globalno ali i lokalno, javili su se novi, brojni slučajevi koru

Tvoj stav o ....

(Onlineistrazivanja) Poštovani panelisti, Tvojstav je krenuo akciju testiranja programa učesnika predstojećih izbora. Promovišući online istraživanja kao način sagledavanja

Anketa o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je napadnuta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije? Da, ali ne verujem da je se to desilo Da, i verujem da je s

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Anketa o antikorupcijskim telima u Srbiji

(Zoran) Na koji način stičete informacije o radu sledećih institucija Agencija za borbu protiv korupcije Biro za koordinacijom sluzbama bezbednosti Državna revizorska institu

Pozicija građana u reformi pravosuđa: Ko zastupa interese građana?

(Zoran) Od avgusta 2012 CLJP – Niš i Birodi se bave slučajem u kome je osoba koja je prijavila veći broj slučajeva zloupotreba i dobila status uzbunjivača od Agencije za borb

Sukob Mitrović - Đilas!

(Zoran) Dva uticajna aktera u oblasti medijske industrije su u sukobu. Kakvo je tvoje mišljenje i predviđanje? Molimo Vas da ocenite: Željka Mitrovića kao ličnost Željka Mitr

Anketa o Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Poštovani ispitanici, Srbija donosi Nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije na period 2013. - 2018. godine. Ovo je prilika da čujemo Vaše stavove

Za i protiv Evropske Unije

(Zoran) U kojoj meri se informišete oko dešavanja u okviru Evropske Unije? Veoma intenzivno Intenzivno Osrednje Slabo Veoma slabo Ne pratim Iz kojih izvora se informišete oko

Uloga organizacija civilnog društva u borbi protiv korupcije u Srbiji

(Partneri) Poštovаne koleginice i kolege, Organizacije Pаrtneri zа demokrаtske promene Srbijа i Pravni skener, uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i Kance

Protesti u Srbiji?

(Onlineistrazivanja) U susednim državama, Hrvatskoj i Crnoj Gori su odrzani protesti ili su najavljeni. U mobilizaciji i organizaciji protesta značajnu ulogu imaju društveni

Anketa o borbi protiv nasilja

(Onlineistrazivanja) Kada je u pitanju nasilje u Srbiji, ono je? Posledica kulturnog modela i tradicije Srbije Posledica stepena i karaktera razvijenosti društva Srbije Posl

Kakvu zabavu posetioci interneta traže?

(USER13703) Nekada ne mogu da dokučim šta je to što prosečan internet korisnik traži na internetu da bi se razonodio. Veruje