BIRODI

English Srpski

Politička participacija mladih (35)

Ključne reči: politička participacija,mladi,

1. Da li smatrate da mladi učešćem u političkom životu mogu biti jedan od uzroka promena u Republici Srbiji?

Da - 94.29% (33)
Ne - 5.71% (2)

2. Da li smatrate izlazak na izbore svojom dužnošću kao građanina Republike Srbije?

Da - 91.43% (32)
Ne - 8.57% (3)

3. Da li ste izašli na izbore 24. aprila 2016. godine?

Da - 51.43% (18)
Ne - 48.57% (17)

4. U kojoj meri, na skali od 1 do 5 (1-potpuno neefikasna, 5-potpuno efikasna), biste ocenili efikasnost trenutne političke vlasti u Republici Srbiji?

1 - 28.57% (10)
2 - 45.71% (16)
3 - 22.86% (8)
4 - 2.86% (1)
5 - 0%

5. U kojoj meri, na skali od 1 do 5 (1-ne verujem uopšte, 5-u potpunosti verujem), verujete da bi politička partija za koju ste glasali mogla da unapredi život u Republici Srbiji?

1 - 0%
2 - 0%
3 - 25.71% (9)
4 - 22.86% (8)
5 - 5.71% (2)
nisam glasao/la - 45.71% (16)

Komentari (0)

Slične ankete

Mehanizmi učešća mladih na lokalnom nivou

(sever.dzigurski) Draga/i, Hvala na interesovanju za ovu anketu. Za popunjavanje je dovoljno da izdvojiš 5-10 minuta. Ovo anketa je deo policy studije na temu "Mehanizmi u

Politička situacija (novembar 2021.)

(sdssokolac) Jeste li zadovoljni ekonomskom i političkom situacijom u Republici Srpskoj? Da su u nedjelju opšti izbori da li bi izašli na izbore? Da li bi podršku dali opozic

Tema za debatu

(BibliotekaB) Izaberite temu o kojoj biste debatovali. O kojoj biste od ovih tema želeli da debatujete? Društvene mreže negativno utiču na psihičko stanje mladih - suprotstav

UPITNIK O UPOTREBI ODEVNIH PREDMETA U SRBIJI

(Onlineistrazivanja) Sistem proizvodnje i potrošnje tekstila ima ogroman uticaj na životnu sredinu, klimu i društvo. Odeća, obuća i tekstil za domaćinstvo zauzimaju četvrto m

Dijalogom do promena na lokalnom nivou

(Onlineistrazivanja) Poštovani/a, pred Vama se nalazi anketa koju sprovodi udruženje građana Dijalog iz Valjeva. Vašim odgovorima na postavljena pitanja doprinosite da utvrd

Desničarski pokreti u Srbiji

(despa1963) Poštovani, kroz nekoliko pitanja nastojim da utvrdim današnju poziciju desničarskih pokreta u Srbiji. Da li podržavate desničarske pokrete u Srbiji? Da li se desn

Problem odliva mladih mozgova?

(jecca.021) Olaaa Sta uciniti za mlade da ih zadrzimo u drzavi? mladi,boljitak,novac,inostranstvo,nostalgija

Ekonomska situacija u Srbiji

(Andrija2001) Ova anketa je srednjoškolski domaći zadatak. Hvala Vam što učestvujete. Da li danas živite bolje ili gore u odnosu na pre četiri godine? bolje gore isto ne znam

Rijaliti program - COPY

(Zorica93) Poštovani, DRUGO PITANJE je namenjeno SAMO RODITELJIMA, a TREĆE je SAMO za OSOBE OD 12 DO 18 godina. Hvala. Termin rijaliti u ovoj anketi se odnosi na televizij

Anketa o strahovima - 2016

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri ste zadovoljni sopstvenim životom? Potpuno Uglavnom Osrednje Malo Nimalo Nemam stav U kojoj meri su prisutne sledeće vrste fobija kod ljudi

KOMUNIKACIJA

(ivanavujic) Molimo te da nam naznačite u kojoj meri te opisuje svaka od navedenih rečenica.Upitinik je anoniman i nema tačnih i netačnih odgovora. Svaki odgovor je dobar, uk

DijanaVasas

(DijanaVasas) Samoubilački terorizam Po Vašem mišljenju, koje ciljeve žele postići teroristi? Novac Političke ciljeve Teritoriju Nešto drugo Da li smatrate da ste dovoljno i

Narkomanija i mladi

(Emir1997) Vaš stav po pitanju narkomanije i mladih? Da li ste za legalizaciju marihuane? Da li smatrate da je ozbiljan problem u svijetu? Da li smatrate da je ozbiljan probl

Sport i Mladi

(Nihadh97) Vaš stav na pitanje da li se mladi dovoljno bave sportom Da li ste vi osoba koja se bavi sportom Koje su po vama najčešći uzroci što se mladi sve manje bave sporto

Forumi

(aleksijenko) Ukoliko niste član nekog foruma, ne morate odgovoriti na ovu anketu. Hvala vam na interesovanju. Da li ste č