BIRODI

English Srpski

Tranzicioni bilans (51)

Ključne reči: ,

1. Da li Vam se nešto od navedenog desilo u poslednjih 30 godina?

Ostajali bez posla i teško nalazili novi:
Da, od 1990. do 2000. godine - 17.65% (9)
Da, od 2000. do 2012. godine - 21.57% (11)
Da, od 2012. godine do danas - 9.80% (5)
Da, od 1990. do danas - 1.96% (1)
Ne, u poslednjih 30 godina - 49.02% (25)

Niste mogli da ostvarite svoja prava (lečenje, školovanje, pravično suđenje ...):
Da, od 1990. do 2000. godine - 5.88% (3)
Da, od 2000. do 2012. godine - 5.88% (3)
Da, od 2012. godine do danas - 15.69% (8)
Da, od 1990. do danas - 17.65% (9)
Ne, u poslednjih 30 godina - 54.90% (28)

Radili posao koji je slabo plaćen i van Vaše struke):
Da, od 1990. do 2000. godine - 17.65% (9)
Da, od 2000. do 2012. godine - 23.53% (12)
Da, od 2012. godine do danas - 17.65% (9)
Da, od 1990. do danas - 3.92% (2)
Ne, u poslednjih 30 godina - 37.25% (19)

Bili direktna žtva konkretnog Vladinog zakona:
Da, od 1990. do 2000. godine - 7.84% (4)
Da, od 2000. do 2012. godine - 11.76% (6)
Da, od 2012. godine do danas - 25.49% (13)
Da, od 1990. do danas - 13.73% (7)
Ne, u poslednjih 30 godina - 41.18% (21)

Vaša porodica osirimašila:
Da, od 1990. do 2000. godine - 37.25% (19)
Da, od 2000. do 2012. godine - 9.80% (5)
Da, od 2012. godine do danas - 3.92% (2)
Da, od 1990. do danas - 13.73% (7)
Ne, u poslednjih 30 godina - 35.29% (18)

Moći i uticaja Vaše porodice smanjen:
Da, od 1990. do 2000. godine - 33.33% (17)
Da, od 2000. do 2012. godine - 5.88% (3)
Da, od 2012. godine do danas - 5.88% (3)
Da, od 1990. do danas - 17.65% (9)
Ne, u poslednjih 30 godina - 37.25% (19)

Morali da zbog rata ili iz nužde menjate gradove u kojima ste živeli:
Da, od 1990. do 2000. godine - 13.73% (7)
Da, od 2000. do 2012. godine - 5.88% (3)
Da, od 2012. godine do danas - 1.96% (1)
Da, od 1990. do danas - 3.92% (2)
Ne, u poslednjih 30 godina - 74.51% (38)

Vi ili neko od članova Vaše porodice su se iselili u inostranstvo i započeli svoj normalan život:
Da, od 1990. do 2000. godine - 17.65% (9)
Da, od 2000. do 2012. godine - 7.84% (4)
Da, od 2012. godine do danas - 21.57% (11)
Da, od 1990. do danas - 9.80% (5)
Ne, u poslednjih 30 godina - 43.14% (22)

Vraćena imovina nacionalizovana nakon II svetskog rata:
Da, od 1990. do 2000. godine - 1.96% (1)
Da, od 2000. do 2012. godine - 7.84% (4)
Da, od 2012. godine do danas - 1.96% (1)
Da, od 1990. do danas - 3.92% (2)
Ne, u poslednjih 30 godina - 84.31% (43)

Izvršena rehabilitacija članova porodice za optužbe iz II svetskog rata:
Da, od 1990. do 2000. godine - 1.96% (1)
Da, od 2000. do 2012. godine - 3.92% (2)
Da, od 2012. godine do danas - 0%
Da, od 1990. do danas - 0%
Ne, u poslednjih 30 godina - 94.12% (48)

Postali vlasnik nekretnine, akcija u prvatnom preduzeću stekli diplomu fakulteta:
Da, od 1990. do 2000. godine - 15.69% (8)
Da, od 2000. do 2012. godine - 31.37% (16)
Da, od 2012. godine do danas - 23.53% (12)
Da, od 1990. do danas - 3.92% (2)
Ne, u poslednjih 30 godina - 25.49% (13)

Postali većinski vlasnik preduzeća:
Da, od 1990. do 2000. godine - 1.96% (1)
Da, od 2000. do 2012. godine - 5.88% (3)
Da, od 2012. godine do danas - 7.84% (4)
Da, od 1990. do danas - 1.96% (1)
Ne, u poslednjih 30 godina - 82.35% (42)

Vi ili neko od članova porodice postao javnih funkcioner:
Da, od 1990. do 2000. godine - 1.96% (1)
Da, od 2000. do 2012. godine - 11.76% (6)
Da, od 2012. godine do danas - 7.84% (4)
Da, od 1990. do danas - 0%
Ne, u poslednjih 30 godina - 78.43% (40)

Imali, odnosno imate uticajne prijatelje na bitnim društvenim položajima/javnim funkcijama:
Da, od 1990. do 2000. godine - 1.96% (1)
Da, od 2000. do 2012. godine - 13.73% (7)
Da, od 2012. godine do danas - 7.84% (4)
Da, od 1990. do danas - 3.92% (2)
Ne, u poslednjih 30 godina - 72.55% (37)

2. Pol ispitanika

Muško - 70.59% (36)
Žensko - 29.41% (15)

3. Starost ispitanika?

Do 18 godina - 0%
Od 19 do 25 godina - 1.96% (1)
Od 26 do 35 godina - 13.73% (7)
Od 36 do 45 godina - 33.33% (17)
Od 46 do 55 godina - 31.37% (16)
Od 56 do 65 godina - 13.73% (7)
Od 66 do 75 godina - 5.88% (3)
Preko 75 godina - 0%

4. Vaše zanimanje?

Političar višeg ranga (članovi republičkih/pokrajinskih vlada, predsednici skupštinskih odbora, plaćeni članovi izvršnih odbora parlamentarnih stranaka, predsednici, republičkih/pokrajinskih sudova i zamenici) - 0%
Političar srednjeg ranga (ostali plaćeni funkcioneri u republičkoj/pokrajin vladama i skupštinama, članovi izvršnih i plaćeni članovi glavnih odbora parlamentarnih stranaka, sudije republičkih/pokrajinskih sudova) - 0%
Političar nižeg ranga (plaćeni gradski i opštinski funkcioneri,članovi glavnih odbora parlamentarnih stranaka) - 0%
Direktor višeg ranga (generalni direktor/zamenik/pomoćnik u preduzeću sa 500 i više zaposlenih, u državnom/društvenom i mešovitom sektoru gde je država većinski vlasnik; direktor - ne vlasnik! - u privatnom preduzeću sa više od 50 zaposlenih) - 3.92% (2)
Direktor srednjeg ranga (direktor sektora većeg preduzeća; direktor/zamenik/pomoćnik u preduzeću sa 100-500 zaposlenih, u državnom/društvenom/mešovitom vlasništvu; direktor - ne vlasnik! - u privatnom preduzeću sa 31-50 zaposlenih) - 0%
Direktor nižeg ranga (direktor sektora srednjeg preduzeća; direktor u državnom/društvenom/mešovitom preduzeću do 100 zaposlenih; direktor - ne vlasnik! - privatnog preduzeća do30 zaposlenih) - 1.96% (1)
Krupniji preduzetnik (vlasnik ili većinski suvlasnik – veći od ostalih suvlasnika - u privatnom preduzeću sa više od 250 zaposlenih) - 0%
Srednji preduzetnik (vlasnik ili većinski suvlasnik – veći od ostalih suvlasnika - u privatnom preduzeću sa51-250 zaposlenih) - 0%
Mali preduzetnik (vlasnik ili većinski suvlasnik – veći od ostalih suvlasnika - u privatnom preduzeću sa11-50 zaposlenih) - 1.96% (1)
mikro preduzetnik (vlasnik ili većinski suvlasnik – veći od ostalih suvlasnika - u privatnom preduzeću sa 2-10 zaposlenih) - 3.92% (2)
samozaposlen – registrovan (vlasnik privatne firme/radnje/ordinacije/advokatske kancelarije, bez zaposlenih) niži rukovodilac (šef pogona, odeljenja i sl.) - 3.92% (2)
Stručnjak (sa vss i všs) - 58.82% (30)
Slobodna profesija (umetnici, sportisti) - 1.96% (1)
Poslovođa - 0%
Službenik (sa srednjom stručnom spremom) - 7.84% (4)
Tehničar (sa sss) - 5.88% (3)
VKV radnik - 0%
KV radnik - 0%
Službenik (sa nižom stručnom spremom) - 0%
PKV radnik - 0%
NKV radnik - 0%
Osoblje zaštite (vojska, policija, čuvari i sl.) - 0%
Poljoprivrednik (sa vlastitom zemljom) - 0%
Poljoprivredni radnik (radi na tuđoj - privatnoj/državnoj zemlji) - 0%
Penzioner - 5.88% (3)
Nezaposlen(ne radi ni formalno ni neformalno, ni u poljoprivredi i tražio/la je aktivno zaposlenje bar jedanput tokom prethodnog meseca plus može stupiti na radno mesto u roku od dve nedelje ako mu/joj se ponudi posao) - 0%
Domaćica - 0%
Student - 1.96% (1)
Učenik - 0%
Neko drugo, koje? - 0%
Nesto drugo - 1.96% (1)
Lekar, profesor univerziteta •

5. Mesto stanovanja?

U centru grada u kući - 3.92% (2)
U centru grada u zgradi - 47.06% (24)
Na poluperferiji u kući - 9.80% (5)
Na poluperferiji u zgradi - 23.53% (12)
Na perferiji u kući - 3.92% (2)
Na perferiji u zgradi - 3.92% (2)
Na selu - 5.88% (3)
Nesto drugo - 1.96% (1)
podstanar u kući blizu centra •

6. Gde trenutno živite?

Vojvodina - Bačka - 11.76% (6)
Vojvodina - Srem - 1.96% (1)
Vojvodina - Banat - 9.80% (5)
Beograd - centar - 47.06% (24)
Beograd - periferne opštine (Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Surčin) - 7.84% (4)
Zapadna Srbija (Valjevo, Šabac, Loznica, Čačak i Užice) - 3.92% (2)
Sandžak - 0%
Centralna Srbija (Kragujevac, Smederevo, Kraljevo...) - 5.88% (3)
Istočna Srbija (Bor, Negotin, Zaječar, Majdanpek...) - 1.96% (1)
Južna Srbija (Niš, Leskovac...) - 3.92% (2)
Kosovo - 0%
BiH - RS - 0%
BiH - FBH - 0%
Crna Gora - 0%
Makedonija - 0%
Hrvatska - 0%
Slovenija - 0%
EU države - 3.92% (2)
Država u Evropi koja nije članica EU - 0%
SAD - 0%
Kanada - 0%
Australija - 0%
Rusija - 0%
Latinska Amerika - 0%
Afrika - 0%
Azija - 0%
Nesto drugo - 1.96% (1)
Ujedinjeni Arapski Emirati •

7. U kojem sektoru ste zaposleni?

Poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, vodoprivreda - 0%
Industrija i rudarstvo - 5.88% (3)
Građevinarstvo, komunalne delatnosti - 9.80% (5)
Zanatstvo - 1.96% (1)
Saobraćaj i veze - 9.80% (5)
Trgovina, ugostiteljstvo, turizam - 7.84% (4)
Lične usluge - 3.92% (2)
Finansije - 1.96% (1)
Obrazovanje, kultura, zdravstvo, socijalna zaštita - 21.57% (11)
Policija, vojska, zaštita - 0%
Državni organi i organizacije, političke stranke itd. - 3.92% (2)
Domaćica - 0%
Nezaposlen - 0%
Penzioner - 9.80% (5)
Primalac socijalne pomoći - 0%
Učenik ili student - 3.92% (2)
Ne znam - 0%
Nisam zaposen - 1.96% (1)
Navedite koji? - 0%
Nesto drugo - 17.65% (9)
IT • IT sektor • mediji • NVO •

8. Da li ste glasali i za koga na poslednjim izborima za narodne poslanike u Narodnu skupštinu Srbije?

Nisam glasao, jer izborni uslovi nisu bili regularni - 50.00% (24)
Nisam glasao, jer nisam imao za koga da glasam - 16.67% (8)
Nisam glasao, jer ne glasam na izborima - 6.25% (3)
Glasao sam za listu ALEКSANDAR VUČIĆ – ZA NAŠU DECU. - 6.25% (3)
Glasao sam za listu IVICA DAČIĆ – „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma“ - 0%
Glasao sam za listu Dr VOJISLAV ŠEŠELJ – SRPSКA RADIКALNA STRANКA - 0%
Glasao sam za listu Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István – Savez vojvođanskih Mađara – Ištvan Pastor - 2.08% (1)
Glasao sam za listu ALEКSANDAR ŠAPIĆ – POBEDA ZA SRBIJU - 2.08% (1)
Glasao sam za listu ZA КRALJEVINU SRBIJU - 2.08% (1)
Glasao sam za listu UJEDINJENA DEMOКRATSКA SRBIJA - 0%
Glasao sam za listu Akademik Muamer Zukorlić – Samo pravo - 0%
Glasao sam za listu METLA 2020 - 0%
Glasao sam za listu Milan Stamatović – Zdravo da pobedi – Dragan Jovanović – Bolja Srbija – Zdrava Srbija - 0%
Glasao sam za listu SDA Sandžaka – dr. Sulejman Ugljanin - 0%
Glasao sam za listu Milica Đurđević Stamenkovski – Srpska stranka Zavetnici - 0%
Glasao sam za listu NARODNI BLOК – Velimir Ilić – general Momir Stojanović - 0%
Glasao sam za listu SERGEJ TRIFUNOVIĆ – POКRET SLOBODNIH GRAĐANA - 8.33% (4)
Glasao sam za listu SUVERENISTI - 6.25% (3)
Glasao sam za listu “ALBANSКA DEMOКRATSКA ALTERNATIVA – UJEDINJENA DOLINA“ - 0%
Glasao sam za listu NEК MASКE PADNU - 0%
Glasao sam za listu RUSКA STRANКA – SLOBODAN NIКOLIĆ - 0%
Glasao sam za listu Čedomir Jovanović – КOALICIJA ZA MIR - 0%
Glasao sam za listu POКRET LEVIJATAN – ŽIVIM ZA SRBIJU - 0%

Komentari (0)

Slične ankete

Tranzicioni bilans - 2021

(Onlineistrazivanja) Vaše zanimanje? Političar višeg ranga (članovi republičkih/pokrajinskih vlada, predsednici skupštinskih odbora, plaćeni članovi izvršnih odbora parlament

Tranzicioni bilans

(Onlineistrazivanja) Da li Vam se nešto od navedenog desilo u poslednjih 30 godina? Ostajali bez posla i teško nalazili novi Niste mogli da ostvarite svoja prava (lečenje, šk

Bilans 2009. godine

(Onlineistrazivanja) Šta Vam je asocijacija na 2009. godinu? Koliko je bila uspešna 2009. godine kada je u pitanju Vaše/Vaša/Vaš? Zdravlje Karijera Ljubav Porodica Stranka za

Фитес Центри

(BiljanaS) одговортет брзо, искрено и без размислување!!! Пол и Возраст? женски од 16 до 45 год машки од 16 до 45 год Дали к

Social networks

(Zhoomy98) Dobrodosli na anketu ,zeleli bismo cuti vase misljenje! Koje socijalne mreze koristite? Facebook Twitter Myspace

Pneumatik i održavanje

(marijasf) Koliko godina već posedujete vozačku dozvolu? manje od 5 5-15 15-30 preko 30 Koje motorno vozilo najčešće vozite?

Kucni budzet u Srbiji

(srbinusrcu.2415) srdacna dobrodoslica jeste li zaposleni? 1.da 2.ne Gde stanujete? 1.u kuci 2.u stanu 3.u kiriji prosecni m

Auto - COPY

(Saleultra) Auto godine? Bmw 530d Audi A8 Pasat B8 Audi S7 Opel Astra Dacia Duster Reno Talisman Renault Megane Renault Lagu

vlada

(dusan1) dali verujete u vladu srbije?

Anketa

(milancom) Da li znate šta je digitalni potpis ? Da li ste čuli za digitalne sertifikate JP PTT Srbija ? Da li ste čuli za e

Muzička TOP LISTA br. 202, 22. 12. 2019.

(AleksaM) U ovoj anketi glasajte za omiljene hitove na listi. Lista se kreira samo na osnovu vaših glasova, zato glasajte! S

Uticaj TV serija na svakodnevni zivot

(aleksijenko) Medju najgledanijim serijama na TV stanicama Srbije su turske serije. Anketa je anonimna i njome ćemo pokušati

Kupovina pridonih sapuna od lekovitog bilja

(slobodan1990) Postovani korisinici ,ovom anketom zelimo istraziti strukturu I razloge traznje za prirodnim rucno radjenim s

NAJLJUBAZNIJI I NAJNELJUBAZNIJI RADNICI

(glasgacka) NAJNELJUBAZNIJI RADNICI ( šalteri,javne ustanove,hitne službe,ugostiteljski objekti,prodavnice i dr. ) NAJLJUBA

Muzička TOP LISTA br. 177, 30.6.2019.

(AleksaM) U ovoj anketi glasajte za omiljene hitove na listi. Lista se kreira na osnovu vaših glasova, zato glasajte! Svake