BIRODI

English Srpski

Stanje životne sredine u Srbiji (178)

Ključne reči: životna sredina,ekologija,srbija,

1. Kako bi ste opisali stanje životne sredine u Srbiji?

Odlično - 0.56% (1)
Zadovoljavajuće - 1.69% (3)
Više zadovoljavajuće nego nezadovoljavajuće - 8.43% (15)
Više nezadovoljavajuće nego zadovoljavajuće - 21.35% (38)
Nezadovoljavajuće - 23.60% (42)
Loše - 42.13% (75)
Nemam stav - 2.25% (4)

2. Koji je najveći ekološki problem u Srbiji?

otpad • smece • Mentalitet Srba • otpadne vode • Voda • deponije • sve • problem otpada • Zagadjena voda • Odsustvo partnerstva, dijaloga politike i gradjana. Nemar i ekološko neobrazovanje. • nepostojanje reciklaznih centara • Zagađenje svih vitalnih resursa • Odlaganje otpada na nepropisanim lokacija koje ne zadovoljavaju minimum tehnickih mera za zastitu sredine i zdravlja ljudi, kao i cinjenica da samo par gradova u opstini ima pstrojenje za preciscavanje otpadnih voda. • nesavesnost i neodgovornost i građana i vlasti • nestajanje ekosistema • Divlje deponije, zagadjenje reka, jezera,potoka... • Mnogo toga. • reciklaza i nedostatak svesti o ekologiji • zagadjenej vode, vazduha i tla • industrija i svest niska gradjena • Svet i navike građana • smece i prljavstina • Unistavanje prirodnih stanista, neadekvatna reciklaza, upotreba plasticnih kesa, gradjani nedovoljno upuceni u probleme koji se ticu zivotne sredine i njihova nezainteresovanost, smece koje se baca svuda samo ne u kante • Pancevo • Plastika, narocito plasticne kese i nedostatak ekoloske svesti (posebno u dece). • Djubre • uj • stanje svesti • covek • čvrst otpad • nizak nivo ekološke svesti • Pa globalno gledano prvo je ekološki problem čovek, a u srbiji deponije i zagađene reke... • Fabrike • Reke • nedostatak znanja stanovnika o tome šta sve predstavlja i može izazvati ekološko zagađenje • Nerazvijena svest o problemima zagadjenja zivotne sredine. • Nedostatak odgovarajucih propisa i neadekvatna primena postojecih. • Upravljanje otpadom, nedostatak svesti o važnosti reciklaže. • Posledice bombardovanja 1999, industrijsko zagadjenje, loše navike ljudi • Losa zakonska regulativa,bar sto se voda tice,jer se udruzenja sportskih ribolovaca spominju u jednom stavu.Ljudi koji zive pored reka ,udruzenja ribolovaca,nemaju skoro nikakva prava,zavise od korisnika,kojeg osim prodaje dozvola i novca koji prodajom dobija,ne zanima nista,a naj manje zastita zivotne sredine. • Odlaganje otpada, plastične flaše i kese, nerazvijena svest o razdvajanju • Otpad svakog tipa • neodgovornost gradjana po pitanju bacanja otpada • deponije i zagadjene reke • zagadjivanje reka • zagađenje kompletne životne sredine: vazduha, voda, zemljišta, neregulisano odlaganje otpada • Divlje deponije i "veliki" zagađivači (teška industrija) • otpad uopsteno i plastika • Vazduh • odsustvo svesti gradjana/ki o efiktima njihovog neodgovornog ponasanja i interesi velikih zagadjivaca da ne investiraju novac u zastitne mere (filtere, preciscivace i dr) • neadekvatno deponovanje otpada, rudnici • ваѕдух • gust teretni saobraćaj u centru graada • neobrazovanje, neodgovornost i nemar prema okolini • zagadjenje zemljista • svest • Stara vozila koja puštaju više emisionih gasova u atmosferu i jeftino grejanje tokom zimske sezone • ekoloska nesvest • x •

3. Problem životne sredine je za Vas?

Bitan prioritet - 60.67% (108)
Bitan prioritet, ali iza pitanja zapošljavanja i standarda - 17.98% (32)
Bitan prioritet, ali iza pitanja očuvanja teritorijalnog integriteta Srbije i odbrane Kosova - 1.69% (3)
Bitan prioritet, ali iza pitanja EU integracija Srbije - 2.81% (5)
Bitan prioritet, ali iza pitanja borbe protiv kriminala, korupcije i uspostavljanja pravne države - 8.43% (15)
Bitan prioritet, ali iza pitanja poboljšanja položaja marginalnih društvenih grupa - 1.12% (2)
Bitan prioritet, ali iza pitanja suočavanja građana Srbije sa neposrednom ratnom prošlošću - 0.56% (1)
Bitan prioritet, ali iza pitanja ekonomskog rasta i povećanja investicija - 4.49% (8)
Nebitan prioritet - 2.25% (4)

4. Prema Vašem mišljenju, šta najviše utiče na stanje stanje životne sredine?

Molimo Vas da IZABERETE NAJVIŠE TRI ODGOVORA

Građani Srbije i njihova ekološka svest - 26.88% (125)
Niska politička volja vlasti u Srbiji da se posvete rešavanju ovog problema - 16.34% (76)
Neadekvatna zakonska rešenja koja regulišu oblast životne sredine - 11.18% (52)
Nedostatak stručnjaka u nadležnim državnim institucijama na republičkom nivou - 3.66% (17)
Nedostatak stručnjaka u nadležnim državnim institucijama na gradskom/oštinskom nivou nivou - 4.30% (20)
Nizak nivo upoznatosti građana sa posledicama ovakvog stanja životne sredine na njih - 10.75% (50)
Neangažovanje stručnjaka u rešavanju problema životne sredine - 5.38% (25)
Mali uticaj organizacija civilnog društva na rešavanje problema u oblasti zaštite životne sredine - 3.66% (17)
Preduzeća i kompanije koje nepoštuju zakone i podzakonska akta u oblasti životne sredine - 11.83% (55)
Nepostojanje relevantne političke stranke koja bi problem zaštite životne sredine efikasnije predstavila u javnosti i uspela da ga nametne kao prioritet - 4.09% (19)
Nešto drugo - 1.94% (9)

5. Postoje različitia gledišta o tome na kojem nivou državne uprave treba da bude najveći deo odgovornosti za stanje u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji?

Republički - 46.07% (82)
Pokrajinski - 3.93% (7)
Gradski/opštinski - 44.38% (79)
Nemam sta - 5.62% (10)

6. Pol ispitanika?

Muški - 36.52% (65)
Ženski - 63.48% (113)

7. Koliko godina imate?

28 (12)25 (11)29 (9)23 (9)32 (8)30 (8)33 (8)26 (7)19 (6)18 (6)34 (6)38 (6)37 (5)36 (5)43 (5)22 (5)27 (5)20 (4)50 (4)24 (4)48 (4)40 (4)31 (3)17 (3)44 (3)39 (3)35 (2)46 (2)54 (2)41 (2)21 (2)56 (2)58 (2)14 (2) • 2 • 52 • 11 • 60 • 15 • 16 • 45 • 1985 • 8 •

8. Gde živite?

centalni deo opštine - stambene zgrade - 44.38% (79)
centalni deo opštine - porodična kuća - 17.98% (32)
periferni deo opštine - porodična kuća - 20.79% (37)
periferni deo opštine - stambene zgrade - 10.11% (18)
ruralni deo opštine - selo do 500 građana - 1.12% (2)
ruralni deo opštine - selo do 1000 građana - 0%
ruralni deo opštine - selo do 2000 građana - 1.12% (2)
ruralni deo opštine - selo preko 2000 građana - 4.49% (8)

Komentari (0)

Slične ankete

UPITNIK O UPOTREBI ODEVNIH PREDMETA U SRBIJI

(Onlineistrazivanja) Sistem proizvodnje i potrošnje tekstila ima ogroman uticaj na životnu sredinu, klimu i društvo. Odeća, obuća i tekstil za domaćinstvo zauzimaju četvrto m

Najplaćeniji poslovi u Srbiji

(Nemus1) Ova anketa ima za cilj , da otkrije šta vi lično mislite iz koje oblasti zanimanja se može dostići što veća zarada u Srbiji. Iz koje oblasti zanimanja je najveća zar

Ekološka problematika štedljivih sijalica

(USER14059) Studenti postdiplomskih studija na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu. Angelovski Maja Jelena Čađenović Milovanović Upište vaše godine Vaš pol? muški žensk

Protesti u Srbiji?

(Onlineistrazivanja) U susednim državama, Hrvatskoj i Crnoj Gori su odrzani protesti ili su najavljeni. U mobilizaciji i organizaciji protesta značajnu ulogu imaju društveni

Da li i koliko pešačimo?

(geghalfrunt) Kakav je Vaš stav o pešačenju? Ja volim da pešačim i to radim svaki dan Ja volim da pešačim i to radim često Ja volim da pešačim, ali to radim retko Ja volim da

Zaštita životne sredine na lokalnom nivou

(jovancic.natasa@gmail.com) Dobar dan! Istraživanje je posvećeno analizi kapaciteta i potreba: a. Lokalnih samouprava, b. Organizacija civilnog društva i c. Poslovnog sektora

ANKETA: VANREDNO STANJE I LJUDSKA PRAVA I OSNOVNE SLOBODE

(Onlineistrazivanja) Ljudska prava i osnovne slobode u Republici Srbiji zajemčeni su najvišim pravnim aktom i nizom ratifikovanih međunarodnih ugovora o ljudskim pravima. Do

Da se čujemo: Život u vreme i posle COVID-a 19!

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja (BIRODI) је, uz monitoring centralnih informativnih emisija, pokrenuo i online anketu Život u vreme i posle COVID-a 19! S

Kako Korona virus utiče na Vaš posao?

(Centar) Centar za istraživanja (www.centarzaistrazivanja.com) putem online istražičkog portala Tvoj stav (www.tvojstav.com) sprovodi anketu o uticaju COVID-a 19 na ekonomiju

Dijalogom do promena na lokalnom nivou

(Onlineistrazivanja) Poštovani/a, pred Vama se nalazi anketa koju sprovodi udruženje građana Dijalog iz Valjeva. Vašim odgovorima na postavljena pitanja doprinosite da utvrd

ANKETA O ZASTITI ZIVOTNE SREDINE U NISU

(miskogl) 1. IME, POL, STAROST? DSADSDASDSD DASDSDASD DASDFSDFSDF GDFGDFGHDGDFG HFGHFGHFGH ............. 2. STA MISLITE O ........... 3. FSDOKFSDOKJ????

Predavači teorijske nastave 2

(USER14082) Poštovani kolege predavači, evo nastavka ankete pa ko je voljan da učestvuje neka izvoli. Koju nastavnu metudu volite da primenjuju predavači ABS-a na seminarima

Ocena stanja borbe protiv korupcije u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Poštovani, Danas je Međunarodni Dan borbe protiv korupcije, pa želimo da Vas pitamo u kojoj fazi se nalazi borba protiv korupcije u Srbiji? Koja od naved

Anketa o napadu na Miroslavu Milenović, članicu Saveta za borbu protiv korupcije

(Onlineistrazivanja) Da li ste čuli da je napadnuta Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije? Da, ali ne verujem da je se to desilo Da, i verujem da je s

Mehanizmi učešća mladih na lokalnom nivou

(sever.dzigurski) Draga/i, Hvala na interesovanju za ovu anketu. Za popunjavanje je dovoljno da izdvojiš 5-10 minuta. Ovo