BIRODI

English Srpski

Upitnik javni tužioci (3)

Ključne reči: ,

1. Sa kojim od navedenih tvrdnji se slažete, a sa kojima ne? (Zaokružiti u SVAKOM REDU)

U Srbiji nema perspektive za ljude kao što sam ja.:
Slažem se - 0%
I slažem se i ne slažem se - 66.67% (2)
Ne slažem se - 33.33% (1)

Budućnost je ovde neizvesna, tako da ne planiram na duge staze.:
Slažem se - 33.33% (1)
I slažem se i ne slažem se - 66.67% (2)
Ne slažem se - 0%

Građani polako gubimo svoju slobodu, jer je vlast sve više smanjuje.:
Slažem se - 66.67% (2)
I slažem se i ne slažem se - 33.33% (1)
Ne slažem se - 0%

Sve u svemu, Srbija ide napred.:
Slažem se - 33.33% (1)
I slažem se i ne slažem se - 66.67% (2)
Ne slažem se - 0%

Život normalnih ljudi postaje sve teži.:
Slažem se - 100.00% (3)
I slažem se i ne slažem se - 0%
Ne slažem se - 0%

Moji roditelji sve više gube oslonce koje su do nedavno imali.:
Slažem se - 66.67% (2)
I slažem se i ne slažem se - 33.33% (1)
Ne slažem se - 0%

Budućnost Srbije kao države je neizvesna.:
Slažem se - 66.67% (2)
I slažem se i ne slažem se - 33.33% (1)
Ne slažem se - 0%

Broj nezaposlenih u narednim godinama će rasti.:
Slažem se - 66.67% (2)
I slažem se i ne slažem se - 33.33% (1)
Ne slažem se - 0%

Budućnost je ovde vrlo mračna .:
Slažem se - 66.67% (2)
I slažem se i ne slažem se - 33.33% (1)
Ne slažem se - 0%

Ja imam malo poverenja u izvršnu vlast .:
Slažem se - 66.67% (2)
I slažem se i ne slažem se - 0%
Ne slažem se - 33.33% (1)

2. Sa kojim od navedenih tvrdnji se slažete, a sa kojima ne? (Zaokružiti u SVAKOM REDU)

Posao me emocionalno potpuno iscrpljuje .:
Potpuno se slažem - 33.33% (1)
Uglavnom se slažem - 33.33% (1)
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 33.33% (1)
Uopšte se ne slažem - 0%

Osećam da pozitivno utičem na živote drugih ljudi kroz svoj posao.:
Potpuno se slažem - 66.67% (2)
Uglavnom se slažem - 0%
I slažem se i ne slažem se - 33.33% (1)
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 0%

Nekada me zaista ne interesuje šta se dešava sa strankama.:
Potpuno se slažem - 66.67% (2)
Uglavnom se slažem - 33.33% (1)
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 0%

Na kraju radnog vremena sam potpuno isceđen/a.:
Potpuno se slažem - 33.33% (1)
Uglavnom se slažem - 66.67% (2)
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 0%

Posao koji radim čini mi zadovoljnim. :
Potpuno se slažem - 33.33% (1)
Uglavnom se slažem - 33.33% (1)
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 33.33% (1)

Uvek mi je izazovno kada treba da radim sa strankama.:
Potpuno se slažem - 0%
Uglavnom se slažem - 66.67% (2)
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 33.33% (1)

Moj posao me frustrira.:
Potpuno se slažem - 33.33% (1)
Uglavnom se slažem - 0%
I slažem se i ne slažem se - 33.33% (1)
Uglavnom se ne slažem - 33.33% (1)
Uopšte se ne slažem - 0%

Tužioci u Srbiji doprinose razvoju društva.:
Potpuno se slažem - 0%
Uglavnom se slažem - 0%
I slažem se i ne slažem se - 33.33% (1)
Uglavnom se ne slažem - 33.33% (1)
Uopšte se ne slažem - 33.33% (1)

Više mi nije stalo do stranaka kao ranije. :
Potpuno se slažem - 33.33% (1)
Uglavnom se slažem - 0%
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 33.33% (1)
Uopšte se ne slažem - 33.33% (1)

Smatram da radim suviše naporno na poslu.:
Potpuno se slažem - 66.67% (2)
Uglavnom se slažem - 33.33% (1)
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 0%

Posao mi nije zanimljiv kao što je ranije bio.:
Potpuno se slažem - 33.33% (1)
Uglavnom se slažem - 0%
I slažem se i ne slažem se - 33.33% (1)
Uglavnom se ne slažem - 33.33% (1)
Uopšte se ne slažem - 0%

Čim vidim stranku odmah znam sa kim imam posla.:
Potpuno se slažem - 33.33% (1)
Uglavnom se slažem - 33.33% (1)
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 33.33% (1)
Uopšte se ne slažem - 0%

Ne mogu još dugo ovoliko mnogo da radim. :
Potpuno se slažem - 33.33% (1)
Uglavnom se slažem - 0%
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 66.67% (2)
Uopšte se ne slažem - 0%

Kada mogu izbegavam komunikaciju sa kolegama.:
Potpuno se slažem - 0%
Uglavnom se slažem - 0%
I slažem se i ne slažem se - 33.33% (1)
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 66.67% (2)

Svi ljudi su isti. :
Potpuno se slažem - 0%
Uglavnom se slažem - 0%
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 66.67% (2)
Uopšte se ne slažem - 33.33% (1)

Moj privatni život trpi zbog posla. :
Potpuno se slažem - 66.67% (2)
Uglavnom se slažem - 0%
I slažem se i ne slažem se - 33.33% (1)
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 0%

Voleo bih da napredujem u poslu, a ne verujem da ću moći.:
Potpuno se slažem - 33.33% (1)
Uglavnom se slažem - 33.33% (1)
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 33.33% (1)
Uopšte se ne slažem - 0%

Plata je adekvatna za posao koji obavljam. :
Potpuno se slažem - 0%
Uglavnom se slažem - 33.33% (1)
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 66.67% (2)

Osećam se razdražljivo ili tužno kod kuće zbog stvari koje mi se dešavaju na poslu. :
Potpuno se slažem - 33.33% (1)
Uglavnom se slažem - 33.33% (1)
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 33.33% (1)
Uopšte se ne slažem - 0%

Sve više i više osećam stres vezano za posao.:
Potpuno se slažem - 33.33% (1)
Uglavnom se slažem - 33.33% (1)
I slažem se i ne slažem se - 33.33% (1)
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 0%

3. Šta je za Vas javni interes kada je u pitanju Srbija? Molimo odaberite najviše četiri odgovora ili dopišite odgovor ako nije na listi!!!

Javni interes je da se poštuju moralna načela i principi - 12.50% (2)
Javni interes je da postoji red i poredak - 12.50% (2)
Javni interes je da postoji osećaj zajedništva kod svih građana Srbije - 6.25% (1)
Javni interes je da se poštuju sloboda svih građana - 6.25% (1)
Javni interes je povećanje stanovništva - 0%
Javni interes je da se poštuje tradicija - 0%
Javni interes je da u vlasti postoje ljudi kojima građani mogu verovati - 0%
Javni interes je da postoji društvena jednakost - 12.50% (2)
Javni interes je da svaki građanin preduzima odgovornost za svoju budućnost - 6.25% (1)
Javni interes je poštovanje zakona - 18.75% (3)
Javni interese je da imamo što veći ekonomski rast - 18.75% (3)
Javni interes je da imamo društveni razvoj, a to znači unapređenje zdravstva, školstva, nauke - 0%
Javni interes je zaštita prava i interesa najvećeg naroda, u našem slučaju Srba - 6.25% (1)
Nešto drugo, šta? - 0%
Nesto drugo - 0%

4. Koje su to principi i vrednosti koje bi trebalo da poštuje javni tužilac u Srbiji kako bi Vi za njega rekli da je dobar javni tužilac/ dobro obavlja posao?

Etika, Moral, nepristrasnost, Zakon... ... ... • принцип независности у одлучивању уз примену законитости и поштовање грађанских права и слобода • da bude posten i principijelan •

5. Šta ometa/sprečava poštovanje principa i vrednosti koje bi trebalo da poštuje javni tužilac u Srbiji kako bi Vi za njega rekli da je dobar javni tužilac/ dobro obavlja posao?

медијски и политички притисци, као и цензура и аутоцензура • nemam stav • Politicke stranke, mito i korupcija, poznanstva, nezainteresovanost za posao, strah od odgovornosti... •

6. Šta treba uraditi kako bi se unapredilo poštovanje principa i vrednosti koje bi trebalo da poštuje javni tužilac u Srbiji kako bi Vi za njega rekli da je dobar javni tužilac/ dobro obavlja posao?

da dobro i posteno obavlja svoj posao po zakonu i ustavu • променити Устав • Strucno usavrsavanje, osoba visoko moralnih osobina, kvalitetniji i stroziji odabir kadrova... •

7. Molim Vas da u ovom pitanju navedete koje su negativne posledice nepoštovanje principa i vrednosti koje bi trebalo da poštuje javni tužilac u Srbiji kako bi Vi za njega rekli da je dobar javni tužilac/ dobro obavlja posao? Molimo Vas da navedete najmanje tri odgovora! Upišite štampanim slovima!

неквалитетна оптужења, пролонгирање доношења одлука, несамосталност у доношењу одлука • Oslobadjanje odgovornih od krivice, Stvaranje nepoverenje gradjana u sudstvo, tuzilastvo, policiju...u Drzavu generalno... • nemam stav •

8. Sa kojim od navedenih tvrdnji se slažete, a sa kojima ne? (Zaokružiti u SVAKOM REDU)

U Srbiji svi građani imaju iste uslove da ostvare svoja prava.:
Potpuno se slažem - 0%
Uglavnom se slažem - 0%
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 33.33% (1)
Uopšte se ne slažem - 66.67% (2)

Materijalni troškovi istražnog postupka su takvi da je nekim građanima jako teško da zadovolje svoja prava.:
Potpuno se slažem - 66.67% (2)
Uglavnom se slažem - 33.33% (1)
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 0%

Za poziv tužioca važno je šta drugi misle o njemu. :
Potpuno se slažem - 100.00% (3)
Uglavnom se slažem - 0%
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 0%

Ukoliko znam da bi zajednica osudila neki moj postupak u privatnom životu, suzdržao bih se od njega.:
Potpuno se slažem - 100.00% (3)
Uglavnom se slažem - 0%
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 0%

Tužilac uvek mora da se ponaša odmereno, a ne samo na poslu.:
Potpuno se slažem - 66.67% (2)
Uglavnom se slažem - 33.33% (1)
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 0%

Za tužioca važe viši standardi ponašanja nego za druge članove zajednice. :
Potpuno se slažem - 100.00% (3)
Uglavnom se slažem - 0%
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 0%

Nije toliko važno kakav je tužilac osoba, već kako obavlja svoj posao.:
Potpuno se slažem - 33.33% (1)
Uglavnom se slažem - 0%
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 66.67% (2)
Uopšte se ne slažem - 0%

Mnogo je važnije da li je istraga sprovedena kako treba, nego šta zajednica i uključene stranke misle o tome. :
Potpuno se slažem - 100.00% (3)
Uglavnom se slažem - 0%
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 0%

Tužioca niko ne bi smeo da kritikuje i da dovodi u pitanje njegove odluke.:
Potpuno se slažem - 0%
Uglavnom se slažem - 0%
I slažem se i ne slažem se - 66.67% (2)
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 33.33% (1)

Tužilac ne treba da uzima u obzir vrednosti i stanje u zajednici kada donosi odluke.:
Potpuno se slažem - 0%
Uglavnom se slažem - 0%
I slažem se i ne slažem se - 66.67% (2)
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 33.33% (1)

Ukoliko nisam siguran kako da postupim, ponekad potražim uopšten savet kolege, nevezan za konkretan slučaj.:
Potpuno se slažem - 66.67% (2)
Uglavnom se slažem - 33.33% (1)
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 0%

Republička izvršna vlast sa poštovanjem gleda na tužioce. :
Potpuno se slažem - 0%
Uglavnom se slažem - 0%
I slažem se i ne slažem se - 33.33% (1)
Uglavnom se ne slažem - 33.33% (1)
Uopšte se ne slažem - 33.33% (1)

Tužioci su u stanju da u potpunosti istražuju postupke izvršne vlasti.:
Potpuno se slažem - 33.33% (1)
Uglavnom se slažem - 0%
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 66.67% (2)

Tužilaštvo je dovoljno jako da osiguraju vladavinu prava i u svakom slučaju.:
Potpuno se slažem - 0%
Uglavnom se slažem - 0%
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 66.67% (2)
Uopšte se ne slažem - 33.33% (1)

Percepcija zajednice o nezavisnosti tužilaštva je u istoj meri važna kao i sama nezavisnost.:
Potpuno se slažem - 33.33% (1)
Uglavnom se slažem - 33.33% (1)
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 33.33% (1)

Tužilac može da postane predsednik opštine ukoliko to želi i da se nakon isteka mandata vrati na poziciju javnog tužioca.:
Potpuno se slažem - 0%
Uglavnom se slažem - 33.33% (1)
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 66.67% (2)

Ukoliko se muž ili žena tužioca bavi politikom, tužilac je slobodan da pruži svu svoju podršku svom bračnom partneru van radnog vremena.:
Potpuno se slažem - 33.33% (1)
Uglavnom se slažem - 0%
I slažem se i ne slažem se - 33.33% (1)
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 33.33% (1)

Kada nisam siguran/a kako da postupim, ponekad tražim savet kolege koju odluku da donesem u konkretnom slučaju.:
Potpuno se slažem - 66.67% (2)
Uglavnom se slažem - 33.33% (1)
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 0%

Tužilac je kao i svaki drugi državni službenik.:
Potpuno se slažem - 0%
Uglavnom se slažem - 0%
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 100.00% (3)

Pozicija tužioca je dovoljno sigurna da omogućava nezavisnost tužioca.:
Potpuno se slažem - 33.33% (1)
Uglavnom se slažem - 0%
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 66.67% (2)

Iskusniji tužioci treba da budu mentori novim u smislu davanja preporuka kako da reše konkretne slučajeve.:
Potpuno se slažem - 66.67% (2)
Uglavnom se slažem - 33.33% (1)
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 0%

Tužilac slobodno može u javnosti da raspravlja o političkim temama sa kim hoće.:
Potpuno se slažem - 0%
Uglavnom se slažem - 33.33% (1)
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 66.67% (2)

Moj životni standard će značajno opasti kada odem u penziju.:
Potpuno se slažem - 66.67% (2)
Uglavnom se slažem - 0%
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 33.33% (1)

Procedura dodeljivanja slučajeva je takva da ne može da se namesti da određeni tužilac dobije određeni predmet.:
Potpuno se slažem - 33.33% (1)
Uglavnom se slažem - 0%
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 33.33% (1)
Uopšte se ne slažem - 33.33% (1)

Građani imaju poverenje u tužilaštvo.:
Potpuno se slažem - 0%
Uglavnom se slažem - 33.33% (1)
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 33.33% (1)
Uopšte se ne slažem - 33.33% (1)

Posao tužioca je jedna od najboljih poslova u mojoj profesiji.:
Potpuno se slažem - 0%
Uglavnom se slažem - 33.33% (1)
I slažem se i ne slažem se - 33.33% (1)
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 33.33% (1)

Obim posla je takav da kvalitet rada trpi.:
Potpuno se slažem - 33.33% (1)
Uglavnom se slažem - 33.33% (1)
I slažem se i ne slažem se - 0%
Uglavnom se ne slažem - 0%
Uopšte se ne slažem - 33.33% (1)

9. Da li Vam se dešavalo da neko, otvoreno ili suptilno, od vas traži da favorizujete neku stranu u postupku, odnosno da utiče na Vaše odluke?

Da, često - 0%
Da, retko - 33.33% (1)
Ne - 66.67% (2)
Opišite slučajeve! - 0%
Nesto drugo - 0%

10. Da li ste čuli za slučaj da je neko, otvoreno ili suptilno, od nekog drugog tužioca tražio da favorizujete neku stranu u postupku, odnosno da utiče na Vaše odluke?

Ne - 33.33% (1)
Ne sećam se - 33.33% (1)
Da Šta ste čuli - 0%
Nesto drugo - 33.33% (1)
Javna pogovaranja •

11. Da li ste takav slučaja prijavili nadležnim organima?

Da - 0%
Ne sećam se - 66.67% (2)
Ne, jer: - 0%
Nesto drugo - 33.33% (1)
Nije potvrdjeno •

12. U kојој mеri smаtrаtе dа sе kоrupciјоm u tužilaštvu pоstižе žеlјеni ishоd? Vаše mišlјеnjе izrаzitе u prоcеntimа slučајеvа zа kоје smаtrаtе dа pоstојi nеki uticај nа tuzioca (ocena od 0 do 100).

10 • 0 • 70 •

13. U kојој mеri smаtrаtе dа nа prоcеsе u tužilaštvu mоžе dа imа uticај:

Pоlitičkа pripаdnоst strаnkе u pоstupku.:
Nema nikakav uticaj - 33.33% (1)
Veoma mali uticaj - 0%
Umeren uticaj - 33.33% (1)
Jak uticaj - 33.33% (1)
Odlučujući uticaj - 0%

Pоlitičkа pripаdnоst аdvоkаtа strаnkе.:
Nema nikakav uticaj - 33.33% (1)
Veoma mali uticaj - 33.33% (1)
Umeren uticaj - 0%
Jak uticaj - 33.33% (1)
Odlučujući uticaj - 0%

Finаnsiјskо stаnjе strаnkе:
Nema nikakav uticaj - 66.67% (2)
Veoma mali uticaj - 0%
Umeren uticaj - 0%
Jak uticaj - 33.33% (1)
Odlučujući uticaj - 0%

Pripаdnоst strаnkе nеkој оrgаnizоvаnој kriminаlnој grupi:
Nema nikakav uticaj - 66.67% (2)
Veoma mali uticaj - 0%
Umeren uticaj - 0%
Jak uticaj - 33.33% (1)
Odlučujući uticaj - 0%

To što je stranka visоki funkciоnеr lоkаlnе vlаsti :
Nema nikakav uticaj - 33.33% (1)
Veoma mali uticaj - 0%
Umeren uticaj - 33.33% (1)
Jak uticaj - 0%
Odlučujući uticaj - 33.33% (1)

To što je stranka visоki funkciоnеr rеpubličkih оrgаnа vlаsti:
Nema nikakav uticaj - 33.33% (1)
Veoma mali uticaj - 0%
Umeren uticaj - 0%
Jak uticaj - 0%
Odlučujući uticaj - 66.67% (2)

Nаciоnаlnа pripаdnоst strаnkе:
Nema nikakav uticaj - 66.67% (2)
Veoma mali uticaj - 33.33% (1)
Umeren uticaj - 0%
Jak uticaj - 0%
Odlučujući uticaj - 0%

Priјаtеlјski оdnоs zаpоslеnih u tužilaštvu sа strаnkоm ili аdvоkаtоm :
Nema nikakav uticaj - 33.33% (1)
Veoma mali uticaj - 33.33% (1)
Umeren uticaj - 0%
Jak uticaj - 33.33% (1)
Odlučujući uticaj - 0%

Srodstvo zаpоslеnih u tužilaštvo sа strаnkоm ili аdvоkаtоm:
Nema nikakav uticaj - 33.33% (1)
Veoma mali uticaj - 0%
Umeren uticaj - 0%
Jak uticaj - 66.67% (2)
Odlučujući uticaj - 0%

Pоslоvni оdnоs zаpоslеnih u tužilaštvu ili člаnоvа njеgоvе pоrоdicе sа strаnkоm ili аdvоkаtоm:
Nema nikakav uticaj - 33.33% (1)
Veoma mali uticaj - 0%
Umeren uticaj - 33.33% (1)
Jak uticaj - 33.33% (1)
Odlučujući uticaj - 0%

14. Koliko često Vam se dešavalo u poslednjih 5 godina da je neko od sledećih aktera na Vas pokušao da vrši uticaj u vezi sa nekim slučajem? (Zaokružiti u SVAKOM REDU)

Strаnkа dirеktnо:
Nikada - 66.67% (2)
1-2 puta - 33.33% (1)
3-5 puta - 0%
Više od 5 puta - 0%

Аdvоkаt strаnkе:
Nikada - 66.67% (2)
1-2 puta - 33.33% (1)
3-5 puta - 0%
Više od 5 puta - 0%

Vaš poznanik kојi pоznаје strаnku:
Nikada - 33.33% (1)
1-2 puta - 33.33% (1)
3-5 puta - 33.33% (1)
Više od 5 puta - 0%

Člаn pоrоdicе i rоdbinа:
Nikada - 66.67% (2)
1-2 puta - 0%
3-5 puta - 0%
Više od 5 puta - 33.33% (1)

Pоlitičаr nа lоkаlnоm nivоu:
Nikada - 66.67% (2)
1-2 puta - 33.33% (1)
3-5 puta - 0%
Više od 5 puta - 0%

Pоlitičаr nа nаciоnаlnоm nivоu:
Nikada - 66.67% (2)
1-2 puta - 33.33% (1)
3-5 puta - 0%
Više od 5 puta - 0%

Аdministrаtivnо оsоblје:
Nikada - 33.33% (1)
1-2 puta - 66.67% (2)
3-5 puta - 0%
Više od 5 puta - 0%

Nadređeni tužilac:
Nikada - 66.67% (2)
1-2 puta - 0%
3-5 puta - 33.33% (1)
Više od 5 puta - 0%

Tužilac kојi imа viši rаng оd vаšеg:
Nikada - 100.00% (3)
1-2 puta - 0%
3-5 puta - 0%
Više od 5 puta - 0%

Mediji:
Nikada - 33.33% (1)
1-2 puta - 33.33% (1)
3-5 puta - 33.33% (1)
Više od 5 puta - 0%

Policija:
Nikada - 100.00% (3)
1-2 puta - 0%
3-5 puta - 0%
Više od 5 puta - 0%

15. Šta je potrebno uraditi kako bi se unapredila nezavisnost tužilaštva / kako bi tužilaštvo bilo potpuno nezavisno od spoljnih uticaja?

nemam stav • омогућити истинску сталност функције • Veca kontrola rada tuzilastva •

16. Šta je potrebno uraditi kako bi se unapredila otpornost tužilaštva i tužioca na pokušaje korumpiranja?

nemam stav • Strozije zatvorske kazne, oduzimanje imovine... • х •

17. U kojoj meri su javni tužioci svesne da su?

Službenici javnosti, odnosno odgovorni prema građanima:
Potpuno - 0%
Uglavnom - 33.33% (1)
Osrednje - 0%
Malo - 33.33% (1)
Nimalo - 33.33% (1)

Pripadnici profesije, odnosno odgovorni prema profesiji:
Potpuno - 0%
Uglavnom - 33.33% (1)
Osrednje - 33.33% (1)
Malo - 0%
Nimalo - 33.33% (1)

Čuvari zakonitosti, odnosno odgovorni za poštovanje zakonitosti:
Potpuno - 0%
Uglavnom - 33.33% (1)
Osrednje - 33.33% (1)
Malo - 0%
Nimalo - 33.33% (1)

18. Kada bi Vam neko rekao da ste sluga javnosti/sluga građana, šta bi ste mu Vi odgovorili?Upišite štampanim slovima

тачно, штитим друштвени интерес • nemam stav • To je tacno •

19. Ocenama o 1 do 5, gde je 1-veoma nisko do 5 – veoma visoko Vas da ocenite Vaše poverenje u: MOLIMO VAS DA DATE ODGOVOR ZA SVAKI RED !!!

Izvršnu vlast:
1 - 66.67% (2)
2 - 0%
3 - 33.33% (1)
4 - 0%
5 - 0%

Sudsku vlast:
1 - 33.33% (1)
2 - 33.33% (1)
3 - 33.33% (1)
4 - 0%
5 - 0%

Zakonodavnu vlast:
1 - 66.67% (2)
2 - 33.33% (1)
3 - 0%
4 - 0%
5 - 0%

Policiju :
1 - 33.33% (1)
2 - 33.33% (1)
3 - 0%
4 - 0%
5 - 33.33% (1)

20. Ocenama o 1 do 5, gde je 1-veoma nezadovoljan 3- ni zadovoljan ni nezadovoljan do 5 – veoma zadovoljan molimo Vas da ocenite! MOLIMO VAS DA DATE ODGOVOR ZA SVAKI RED !!!

Zakonima koji regulišu oblast rada tužilaštva.:
1 - 33.33% (1)
2 - 0%
3 - 33.33% (1)
4 - 33.33% (1)
5 - 0%
Nemam stav - 0%

Stepenom nezavisnosti tužilaštva u odnosu zakonodavnu vlast.:
1 - 33.33% (1)
2 - 66.67% (2)
3 - 0%
4 - 0%
5 - 0%
Nemam stav - 0%

Stepenom nezavisnosti tužilaštva u odnosu izvršnu vlast na nacionalnom nivou.:
1 - 66.67% (2)
2 - 33.33% (1)
3 - 0%
4 - 0%
5 - 0%
Nemam stav - 0%

Stepenom nezavisnosti tužilaštva u odnosu izvršnu vlast na lokalnom nivou.:
1 - 33.33% (1)
2 - 33.33% (1)
3 - 33.33% (1)
4 - 0%
5 - 0%
Nemam stav - 0%

Stepenom nezavisnosti tužilaštva u odnosu kriminalne grupe.:
1 - 33.33% (1)
2 - 0%
3 - 0%
4 - 66.67% (2)
5 - 0%
Nemam stav - 0%

Stepenom nezavisnosti tužilaštva u odnosu krupnu privredu.:
1 - 33.33% (1)
2 - 33.33% (1)
3 - 0%
4 - 33.33% (1)
5 - 0%
Nemam stav - 0%

Bezbednošću tužioca uključujući i njihove porodice.:
1 - 66.67% (2)
2 - 33.33% (1)
3 - 0%
4 - 0%
5 - 0%
Nemam stav - 0%

Načinom izbora tužioca.:
1 - 66.67% (2)
2 - 0%
3 - 33.33% (1)
4 - 0%
5 - 0%
Nemam stav - 0%

Načinom izbora drugog osoblja zaposlenog u tužilaštvu.:
1 - 100.00% (3)
2 - 0%
3 - 0%
4 - 0%
5 - 0%
Nemam stav - 0%

Kriterijumima i merilima na osnovu kojih je definisano napredovanje u oblasti tužilaštva.:
1 - 66.67% (2)
2 - 33.33% (1)
3 - 0%
4 - 0%
5 - 0%
Nemam stav - 0%

Načinu na koji je regulisano razrešenje tužioca.:
1 - 33.33% (1)
2 - 0%
3 - 66.67% (2)
4 - 0%
5 - 0%
Nemam stav - 0%

Kompetentnošću drugog kadra u Vašem tužilaštvu . :
1 - 33.33% (1)
2 - 0%
3 - 33.33% (1)
4 - 0%
5 - 33.33% (1)
Nemam stav - 0%

Kompetentnošću tužioca u Vašem tužilaštvu.:
1 - 33.33% (1)
2 - 0%
3 - 0%
4 - 33.33% (1)
5 - 33.33% (1)
Nemam stav - 0%

Mogućnostima stručnog usavršavanja tužioca.:
1 - 33.33% (1)
2 - 0%
3 - 66.67% (2)
4 - 0%
5 - 0%
Nemam stav - 0%

Tehničkim uslovima u kojima rade tužioci.:
1 - 66.67% (2)
2 - 0%
3 - 33.33% (1)
4 - 0%
5 - 0%
Nemam stav - 0%

Materijalnim položajem tužioca.:
1 - 33.33% (1)
2 - 66.67% (2)
3 - 0%
4 - 0%
5 - 0%
Nemam stav - 0%

Unutrašnjom organizacijom rada tužilaštva.:
1 - 33.33% (1)
2 - 66.67% (2)
3 - 0%
4 - 0%
5 - 0%
Nemam stav - 0%

Brzinom kojom građani mogu da ostvare svoja prava.:
1 - 66.67% (2)
2 - 33.33% (1)
3 - 0%
4 - 0%
5 - 0%
Nemam stav - 0%

Načinom raspodele predmeta.:
1 - 33.33% (1)
2 - 0%
3 - 33.33% (1)
4 - 33.33% (1)
5 - 0%
Nemam stav - 0%

Stavom društva prema tužilaštvu.:
1 - 66.67% (2)
2 - 33.33% (1)
3 - 0%
4 - 0%
5 - 0%
Nemam stav - 0%

Ugledom tužioca u društvu.:
1 - 33.33% (1)
2 - 0%
3 - 0%
4 - 66.67% (2)
5 - 0%
Nemam stav - 0%

21. Kako bi procenili uticaj sledećih zakona na integritet tužilaca?

Zakon o Državnom veću tužilaca:
Veoma negativno - 33.33% (1)
Negativno - 0%
Ni negativno ni pozitivno - 33.33% (1)
Pozitivno - 33.33% (1)
Veoma pozitivno - 0%
Nemam stav - 0%

Zakon o javnom tužilaštvu:
Veoma negativno - 33.33% (1)
Negativno - 0%
Ni negativno ni pozitivno - 33.33% (1)
Pozitivno - 33.33% (1)
Veoma pozitivno - 0%
Nemam stav - 0%

Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava:
Veoma negativno - 66.67% (2)
Negativno - 0%
Ni negativno ni pozitivno - 0%
Pozitivno - 0%
Veoma pozitivno - 0%
Nemam stav - 33.33% (1)

Krivični zakonik:
Veoma negativno - 33.33% (1)
Negativno - 0%
Ni negativno ni pozitivno - 33.33% (1)
Pozitivno - 33.33% (1)
Veoma pozitivno - 0%
Nemam stav - 0%

Zakon o krivičnom postupku:
Veoma negativno - 33.33% (1)
Negativno - 33.33% (1)
Ni negativno ni pozitivno - 33.33% (1)
Pozitivno - 0%
Veoma pozitivno - 0%
Nemam stav - 0%

22. Šta je to što pozitivno utiče na integritet javnih tužilaca u Zakonu o Državnom veću tužilaca?

л • Ne mogu da se izjasnim • negativno •

23. Šta je to što pozitivno utiče na integritet javnih tužilaca u Zakonu o javnom tužilaštvu ?

nemam stav • Nezavisnost, moc • ћ •

24. Šta je to što pozitivno utiče na integritet javnih tužilaca u Zakonu o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava ?

Nista • л • nista •

25. Šta je to što pozitivno utiče na integritet javnih tužilaca u Krivičnom zakoniku

nista • к • ne znam •

26. Šta je to što pozitivno utiče na integritet javnih tužilaca u Zakonu o krivičnom postupku?

nemam stav • о • ne znam •

27. Šta je to što negativno utiče na integritet javnih tužilaca u Zakonu o Državnom veću tužilaca?

Ne znam • а • nemam stav •

28. Šta je to što negativno utiče na integritet javnih tužilaca u Zakonu o javnom tužilaštvu?

Ne znam • nemam stav • б •

29. Šta je to što negativno utiče na integritet javnih tužilaca u Zakonu o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava?

Ne znam • м • potpuno negativno •

30. Šta je to što negativno utiče na integritet javnih tužilaca u Krivičnom zakoniku?

Ne znam • korupcija • г •

31. Šta je to što negativno utiče na integritet javnih tužilaca u Zakonu o krivičnom postupku?

п • korupcija • Ne znam •

32. Ocenama o 1 do 5, gde je 1-veoma nezadovoljan 3- ni zadovoljan ni nezadovoljan do 5 – veoma zadovoljan molimo Vas da ocenite! MOLIMO VAS DA DATE ODGOVOR ZA SVAKI RED !!!

Uticajem koji tužioci imaju u društvu.:
1 - 33.33% (1)
2 - 33.33% (1)
3 - 0%
4 - 33.33% (1)
5 - 0%

Uvažavanjem stavova i predloga od strane nadležnih državnih organa koje predloži Udruženje tužilaca Srbije.:
1 - 33.33% (1)
2 - 33.33% (1)
3 - 33.33% (1)
4 - 0%
5 - 0%

Učešćem Udruženje tužilaca Srbije u kreiranju i evaluaciji strateških i zakonskih dokumenata koja su značajna tužioce.:
1 - 33.33% (1)
2 - 0%
3 - 0%
4 - 66.67% (2)
5 - 0%

Spremnošću tužioca da doprinesu razvoju autoriteta tužilaštva u društvu.:
1 - 33.33% (1)
2 - 66.67% (2)
3 - 0%
4 - 0%
5 - 0%

Spremnošću tužioca da doprinesu razvoju integriteta tužilaštva.:
1 - 33.33% (1)
2 - 66.67% (2)
3 - 0%
4 - 0%
5 - 0%

Odnosom stranaka/pravnih i fizičkih lica prema tužiocima.:
1 - 66.67% (2)
2 - 33.33% (1)
3 - 0%
4 - 0%
5 - 0%

Stepenom otpornosti tužilaštva i tužioca na zloupotreba u formi kriminala i korupcije.:
1 - 66.67% (2)
2 - 0%
3 - 33.33% (1)
4 - 0%
5 - 0%

Udruženjem tužilaca Srbije generalno.:
1 - 33.33% (1)
2 - 0%
3 - 0%
4 - 33.33% (1)
5 - 33.33% (1)

Upravljanjem Udruženjem tužilaca Srbije.:
1 - 33.33% (1)
2 - 0%
3 - 33.33% (1)
4 - 0%
5 - 33.33% (1)

Komunikacijom Udruženja tužilaca Srbije sa članstvom .:
1 - 33.33% (1)
2 - 0%
3 - 33.33% (1)
4 - 0%
5 - 33.33% (1)

Odnosim Udruženja tužilaca Srbije sa medijima.:
1 - 33.33% (1)
2 - 33.33% (1)
3 - 0%
4 - 0%
5 - 33.33% (1)

Odnosima Udruženja tužilaca Srbije sa članstvom.:
1 - 33.33% (1)
2 - 0%
3 - 33.33% (1)
4 - 0%
5 - 33.33% (1)

33. Da li ste član Udruženja tužilaca Srbije?

Ne - 66.67% (2)
Ne sećam se/ Ne znam - 0%
Da, molimo Vas da upišete koliko godina - 0%
Nesto drugo - 33.33% (1)
10 •

34. Koji je bio Vaš motiv, odnosno šta je bio povod da postanete član Udruženja tužilaca Srbije

Nisam član - 66.67% (2)
Ne sećam se - 0%
Upišite odgovor: - 0%
Nesto drugo - 33.33% (1)
неопходност струковног удруживања •

35. Da li ste do sada kao član imali neku funkciju u Udruženju tužilaca Srbije

Ne - 66.67% (2)
Ne, ali nameravam - 33.33% (1)
Ne želim da odgovorim - 0%
Da, upišite, koju ste funkciju imali i koliko ste na njoj proveli vremena - 0%
Nesto drugo - 0%

36. Pol?

Muško - 33.33% (1)
Žensko - 33.33% (1)
Ne želim da odgovorim - 33.33% (1)

37. Koliko godite imate?

Manje od 30 godina - 33.33% (1)
Od 31 do 35 godina - 0%
Od 36 do 40 godina - 0%
Od 41 do 45 godina - 0%
Od 46 do 50 godina - 33.33% (1)
Od 51 do 55 godina - 33.33% (1)
Preko 55 godina - 0%
Ne želim da odgovorim - 0%

38. Koliko godina radite kao javni tužilac?

Od 1 do 5 godina - 0%
Od od 6 do 10 godina - 0%
Od 11 do 15 godina - 0%
Od 16 do 20 godina - 33.33% (1)
Od 21 do 25 godina - 0%
Preko 25 godina - 0%
Ne želim da odgovorim - 66.67% (2)

39. Na kojoj ste poziciji sada?

Policajac :-D • заменик апел. тужиоца • - •

40. Gde danas živite?

Vojvodina - 33.33% (1)
Beograd - 0%
Centalna Srbija - 66.67% (2)
Istočna Srbija - 0%
Zapadna Srbija - 0%
Južna Srbija - 0%
Kosovo - 0%
BiH - 0%
Crna Gora - 0%
Hrvatska - 0%
Makedonija - 0%
Ne želim da odgovorim - 0%
Nesto drugo - 0%

Komentari (0)

Slične ankete

Korupcija u Srbiji

(Onlineistrazivanja) Kada bi ste bili u situaciji da definišete glavne ciljeve razvoja Srbije, kojim redom bi ste navedene ciljeve ostvarivali. Šta bi ste ostvarili kao prvo,

Koliko znamo o odnosima i saradnji Srbije i Amerike

(Onlineistrazivanja) PG Mreza i BIRODI Vas pozivaju na mali kviz-upitnik o društveno-ekonomskoj istoriji odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država. Da li znate da Beograd

Upitnik za studente VSZŠ

(tara2009) Hvala vam što podržavate naučno istraživanje. Poređajte životne vrednosti prema tome koje su najbitnije za srećan život (od najvažnijih ka manje važnim) Obrazovanj

Tvoj događaj meseca JUNA 2021 - građani! -

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Tvoj događaj meseca MAJA 2021 - građani!

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Tvoj događaj meseca! 2021.

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

ANKETA: BORCI PROTIV KORUPCIJE U 2020. GODINI U REPUBLICI SRBIJI?

(Onlineistrazivanja) Tekuću 2020. godinu obeležila je pandemija virusa COVID19. U ovom periodu uz postojeće, globalno ali i lokalno, javili su se novi, brojni slučajevi koru

Upitnik za studente VSZŠ

(tara2009) Hvala što podržavate naučno istraživanje Za vreme vanrednog stanja, pandemije –korona virusa, sam fizički vežbala/o: Više Manje Isto Internet (aplikacije, društven

upitnik za studente

(tara2009) Hvala za podršku naučnom istraživanju 1. Za vreme vanrednog stanja, pandemije –korona virusa, sam fizički vežbala/o: Više Manje Isto 2. Internet (aplikacije, druš

UPITNIK O UPOTREBI ODEVNIH PREDMETA U SRBIJI

(Onlineistrazivanja) Sistem proizvodnje i potrošnje tekstila ima ogroman uticaj na životnu sredinu, klimu i društvo. Odeća, obuća i tekstil za domaćinstvo zauzimaju četvrto m

Dijalogom do promena na lokalnom nivou

(Onlineistrazivanja) Poštovani/a, pred Vama se nalazi anketa koju sprovodi udruženje građana Dijalog iz Valjeva. Vašim odgovorima na postavljena pitanja doprinosite da utvrd

Upitnik o letovanju u Grčkoj

(AleksaM) U ovoj anketi me interesuje Vaše mišljenje o načinu putovanja ka grčkom primorju, kao i o uslugama turističkih agencija, ali i o uslugama smeštaja u Grčkoj. Uslugam

UPITNIK O BACANJU HRANE U DOMAĆINSTVIMA

(Onlineistrazivanja) Da li znate da u svetu od proizvedenih količina hrane samo deo bude konzumiran od strane potrošača? Ostatak propadne ili se baci, dok veliki deo svetske

UPITNIK O BACANJU HRANE U DOMAĆINSTVIMA - Panel

(Onlineistrazivanja) Da li znate da u svetu od proizvedenih količina hrane samo deo bude konzumiran od strane potrošača? Ostatak propadne ili se baci, dok veliki deo svetske

IZBORI 2017

(Informbiro) Anketa o redovnim predsednickim i mogucim parlamentarnim izborima 2017. Da li podrzavate odluku da se odrze van