BIRODI

English Srpski

Anketa NUNS 2014 (282)

Poštovani, NUNS u poslednjih nekoliko godina redovno anketira članstvo kako bi, pre svega, utvrdili da li su i koliko članovi zadovoljni radom i aktivnostima svog Udruženja. Ove godine nastavljamo sa tom praksom, jer nam Vaši stavovi i predlozi pomažu u planiranju daljeg rada i konkretnih aktivnosti. Zato Vas molimo da i ovom prilikom odvojite malo vremena i odgovorite na našu anketu. Pitanja su veoma jednostavna, odgovori ne zahtevaju mnogo vremena tako da upitnik prosečno traje 5 minuta. Anketa je potpuno anonimna, a Vaši odgovori će biti korišćeni isključivo za istraživačke potrebe NUNS-a. Na pitanja ćete odgovarati označavanjem polja ispred željenog odgovora (levim klikom miša) ili upisivanjem odgovora u za to predviđeni prostor. Najveći broj pitanja automatski slede jedno drugo. Upitnik se popunjava iz jednog puta i ne postoji mogućnost naknadnog popunjavanja. Na većinu pitanja odgovara se biranjem jednog, a negde i više od nekoliko ponuđenih odgovora. Ukoliko nijedan odgovor ne odražava potpuno Vaš stav, molimo da odaberete najpribližniji odgovor. Molimo Vas da anketu popunite do 7. marta 2014. Hvala na saradnji. S poštovanjem, Sekretarijat NUNS-a

Ključne reči: ,

1. Da li ste informisani o aktivnostima NUNS–a?

Da - 63.12% (178)
Delimično - 36.17% (102)
Ne - 0.71% (2)

2. Na koji način se informišete o aktivnostima NUNS–a?

Moguće je dati više odgovora

Dobijam NUNS Newsletter - 26.18% (144)
Dobijam mejlove od udruženja - 37.82% (208)
Čitam novosti na sajtu NUNS–a - 24.00% (132)
Preko društvenih mreža - 6.91% (38)
Dođem u udruženje i raspitam se šta ima novo - 3.27% (18)
Preko poverenika - 0.91% (5)
Neki drugi način koji? - 0%
Nesto drugo - 0.91% (5)
Od kolega koji povremeno rade za NUNS • informacijama u javnim glasilima • Medija • Prijatelji i članovi NUNSa mi skrenu pažnju na neki konkurs • putem medija radija,tv.stampe, neta •

3. Navedite da li ste upoznati i u kojoj meri koristite usluge koje NUNS nudi svojim članovima?

Edukativne usluge u organizaciji NUNS – a:
Znam i koristim - 19.15% (54)
Znam, ali ne koristim - 70.21% (198)
Ne znam, ali bih koristio/la - 10.64% (30)

Popusti i pogodnosti koje NUNS obezbeđuje svojim članovima:
Znam i koristim - 30.50% (86)
Znam, ali ne koristim - 56.74% (160)
Ne znam, ali bih koristio/la - 12.77% (36)

Besplatna pravna pomoć koju NUNS obezbeđuje:
Znam i koristim - 9.57% (27)
Znam, ali ne koristim - 82.98% (234)
Ne znam, ali bih koristio/la - 7.45% (21)

4. Zbog čega ste se opredelili da budete član NUNS-a?

Moguće je dati više odgovora.

Zato što brani etičke i profesionalne norme novinarstva - 45.68% (217)
Zato što članstvo u NUNS-u pruža niz privilegija - 11.79% (56)
Zato što se slažem sa stavovima za koje se Udruženje zalaže u medijskoj reformi - 30.74% (146)
Zato što je moj medij / moja redakcija član NUNS-a - 7.16% (34)
Neki drugi razlozi, upišite koji - 0%
Nesto drugo - 4.63% (22)
Kako bih kao freelance novinar dobila šansu da učestvujem u konkursima • zato sto je to tada, kad je osnovano, bilo svetlo u mraku • Sigurno ne UNS • edukacija, istrazivanje • Jer su mi i kolege iz redakcije clanovi NUNSa • Radio sam u dnevnom telegrafu i smatrao sam da je NUNS progresivno opredeljeno. • zbog reputacije • Iako je novinarstvo na najnizem nivou otkako je mojoj malenkosti to zanimanje vernost esnafu je jaka • NOVI POVERNIK U REGIONU • Zato što JE braniO etičke i profesionalne norme novinarstva - u doba kada sam bio mlad novinar! • zato sto je branio eticke i profesionalne norme kad je nastao • Tu sam skoro od osnivanja i ne vidim razlog da tako i ne ostane • Potujem kolege koje su osnovale udruzenje, kao i one koji su pristupili • zbog informacija u vezi sa medijima • Zato sto je "u moje vreme" bilo sramota biti clan UNS-a. • Osnovali smo ga kad je morao da brani profesiju • zbog osnivackih postulata i aktivnosti do 2002. godine • Jedan sam od prvih clanova jer sam mislila da ne treba da postoji samo UNS. • U vreme učlanjenja nisam se slagala sa stavovima UNS-a • mislila sam da je udruzenje drugacije od UNS-a i da se stvarno zalaze za prava novinara, a ne vlasni • u vreme osnivanja NUNS-a, UNS nije ništa valjao (doduše ne valja ni danas) • DA I MALE SREDINE IMAJU DOPISNIKE U DNEVNIM LISTOVIMA A DA TO NEBUDE SAMO PRIVILEGIJA VELIKI •

5. Da li ste nam se do sada obraćali za pomoć?

koja je u nadležnosti NUNS–a (zaštita profesionalnih prava i standarda):
Da - 15.96% (45)
Ne - 81.91% (231)
Ne sećam se - 2.13% (6)

koja nije u nadležnosti NUNS–a (sindikalna pitanja, odnosno radna prava medijskih profesionalaca itd.):
Da - 12.41% (35)
Ne - 84.04% (237)
Ne sećam se - 3.55% (10)

6. Da li je i u kojoj meri NUNS uspeo da vam pomogne u rešavanju problema?

koji je u nadležnosti NUNS–a (zaštita profesionalnih prava i standarda):
Nisam se obraćao/la NUNS-u tim povodom - 76.24% (215)
Ne sećam se da li sam se obratio/la NUNS-u tim povodom - 2.48% (7)
Veoma mnogo mi je pomogao - 5.32% (15)
Značajno je pomogao - 2.84% (8)
Donekle je pomogao - 4.61% (13)
Pomogao mi je, ali veoma malo - 2.13% (6)
Uopšte mi nije pomogao - 6.38% (18)

koji nije u nadležnosti NUNS–a (sindikalna pitanja, odnosno radna prava medijskih profesionalaca itd.):
Nisam se obraćao/la NUNS-u tim povodom - 81.21% (229)
Ne sećam se da li sam se obratio/la NUNS-u tim povodom - 1.77% (5)
Veoma mnogo mi je pomogao - 3.19% (9)
Značajno je pomogao - 1.77% (5)
Donekle je pomogao - 4.96% (14)
Pomogao mi je, ali veoma malo - 1.77% (5)
Uopšte mi nije pomogao - 5.32% (15)

7. Da li ste zadovoljni i da li su vam koristili edukativni programi koje ste pohađali u organizaciji NUNS–a?

Zadovoljan/na sam i koristilo mi je - 24.46% (68)
Zadovoljan/na sam, ali mi nije bilo od koristi - 2.16% (6)
Nisam zadovoljan/na, i nije mi bilo od koristi - 0.36% (1)
Nisam pohađao/la nijedan edukativni program u organizaciji NUNS–a - 73.02% (203)

8. Ocenite svoje zadovoljstvo ukupnim radom NUNS-a?

Veoma sam zadovoljan/na - 19.71% (55)
Uglavnom jesam zadovoljan/na - 51.97% (145)
I jesam i nisam zadovoljan/na - 22.94% (64)
Uglavnom nisam zadovoljan/na - 4.30% (12)
Uopšte nisam zadovoljan/na - 1.08% (3)

9. Čime ste najmanje, odnosno najviše zadovoljni u radu NUNS–a? Ocenom od 1-nezadovoljni i 5-zadovoljni ocenite svaku stavku

Aktivnost u zalaganju za unapređenje profesionalnih standarda:
1 - 7.47% (21)
2 - 7.12% (20)
3 - 17.08% (48)
4 - 32.03% (90)
5 - 29.18% (82)
Nemam stav - 7.12% (20)

Transparentnost u radu:
1 - 5.15% (14)
2 - 6.99% (19)
3 - 17.28% (47)
4 - 34.19% (93)
5 - 29.04% (79)
Nemam stav - 7.35% (20)

Komunikacija sa članstvom:
1 - 6.93% (19)
2 - 7.66% (21)
3 - 18.61% (51)
4 - 32.85% (90)
5 - 30.29% (83)
Nemam stav - 3.65% (10)

Broj usluga koje NUNS nudi:
1 - 4.41% (12)
2 - 5.88% (16)
3 - 27.94% (76)
4 - 34.19% (93)
5 - 17.65% (48)
Nemam stav - 9.93% (27)

Kvalitet usluga:
1 - 4.83% (13)
2 - 4.83% (13)
3 - 21.93% (59)
4 - 31.60% (85)
5 - 20.45% (55)
Nemam stav - 16.36% (44)

10. Da li ste nečim zadovoljni, a da nije navedeno u prethodnom pitanju?

Molimo Vas da iz tehničkih razloga odgovor upišete latinicom

Ne • sve je navedeno • nemam ideju • nisam • Ljubaznoscu ljudi koji rade u NUNS-u • komkunikacijom • Treba da budite i malo vise komunikacije za novinara iz manine. • Svi u NUNSu su ljubazni! • Izborom edukatora koji drze seminare • Ne. • strpljivi • iako efikasni i poslovni ZADOVOLJSTVO cini osecaj neposredne solidarnosti i dobrodoslice u kancelarijama NUNS a i odnosa sa prisutnima • razumevanje ekonomske situacije.hvala.pozdrav • brzinom i kvalitetom delovanja • KADA SU EDUKACIJE U PITANJU TREBA UKLJUCITI I NOVINARE IZ UNUTRAŠNJOSTI KOJI SU OSTALI DOSLEDNI PROFESIJI I KODEKSU PO CENI DA NISU PRISTUPILI NIJEDNOJ POLITIČKOJ STRANCI.TI LJUDI KOJI VIŠE DECENIJA DOPRINOSE PROMOVISANJU VREDNOSTI I ISTINE NEMA U UPRAVNOM ODBORU A OD NJIH BI UDRUŽENJE IMALO STA DA SAZNA I DOVIJE NA UGLEDU. TIM LJUDIMA NISU POTREBNA PRIZNANJA NITI ODLIKOVANJA ,VEC SVATISVAKCIJA ZA SVE STO SU PROŠLI • Vrednovanjem profsionalnih posignuca novinara • Mirjana Kalinic posebno brine o svim clanovima • To što na sajtu NUNS-a mogu da se informišem i o aktuelnim problemima novinara i novinarske profesije. • odnosom administracije prema clanstvu • sve je navedeno. • Zadovoljan sam javnim oglašavanjem povodom profesionalnih pitanja. • n.a. • Predusretljivoscu • Redovnim izveštavanjem o radu NUNSa koje dobijam e-mailom. • Sve je navedeno u prethodonom pitanju • Da, efikasnoscu rada, nadasve ljubaznoscu Mire Kalinic • nisam nicim • --- • Sve je sadržano u prethodnom pitanju • trenutno ne mogu nicega da se setim... • U prethodnom pitanju je sve navedeno, nemam ništa da dodam. • Izuzetno korektan odnos u neposrednim komunikacijama • besplatnom članarinom • Zadovoljna sam reagovanjima NUNS-a povodom raznih aktuelnih događaja u društvu. • Kominikacijom sa Sekretarom, Predsednikom, Mirjanom Kalinić • svim • zadovoljna sam stavom udruzenja da medije treba osloboditi pre svega politickog pritiska • Radom sekretarijata • Osobađanju članarine socijalno ugroženih članova. • Pristojan i profesionalan odnos prema članovima od strane ljudi u sekretarijatu. • Izabrao sam odgovore u predhodnom potanju • Ljubaznošču administrativnog osoblja. • To više i nije važno, u opštoj bespomoćnosti profesije • Zadovoljan sam spremnošću programskog menadžera da razmotri materijalne mogućnosti da kroz edukaciju, NUNS počne osposobljavanje iskusnih novinara za operativno informatičko opismenjavanje i otvaranje manjih informativnih sajtova, budući da su sadašnje redakcije nedovoljne ili nedovoljno zainteresovane za kvalitetno i još potpunije informisanje. • Sve je već rečeno • brzinom reagovanja na aktuelne probleme profesije • pitanja su uglevnom obuhvatila sve vezano za organizaciju • zadovoljan postojanjem CINS-a. • ne sećam se • Sve bitno je navedeno. • Sve ste naveli. • odabirom profesorke engleskog jezika Jasminom Radivojsom •

11. Koje još usluge/servise bi, prema vašem mišljenju, NUNS trebalo da razvija?

Moguće je dati više odgovora. Upišite svoj odgovor što detaljnije.

- • Ne znam • Nemam stav • Više edukativnih programa • ne • Nemam predlog • Nemam predloga • Da ne samo deklarativno brani prava novinara koji su, cini mi se, platili najveci ceh u tranzicionoj Srbiji • specijalizovane obuke novine, za izvestavanje i pracnje tema: pravo, ekonomija, životna sredina itd • besplatne sportske aktivnosti • Nadzor poslodavaca clanstva • STVARNO uvažavanje predloga i mišljenja članstva. • Smatram da akcenat treba staviti na edukativne programe. Kursevi istraživačkog novinarstva su veoma korisni. • dovoljne su usluge • Edukaciju clanstva iz razlicitih oblasti novih tehnologija, siru komunikaciju i povezivanje sa medijima i kolegama iz drugih zemalja, neposredne kontakte clanova NUNSa i tih inostranih kolega i medija, razmenu kroz praksu, gostovanja u stranim medijima, razbijanje stereotipa o nasem novinarstvu i novinarima... • izdavaštvo, pre svega medijologijsko, ali i radove svojih članova • brojne • aviokarte , pojacati rad na drustvenim mrezama , • nisam u toj meri upoznata sa uslugama koje NUNS pruza da bih mogla da predlozim sta treba unaprediti • razvijanjem radio difuzne agencije,dodele frekfencija za radio stanice itd • Veća saradnja sa regionalnim (naročito ex-YU i ostalim srodnim udruženjima) kao i internacionalnim udruženjima. Ostvariti značajnije akcije na domaćem planu koje bi nas vratile na poziciju vodećeg udruženja u Srbiji, a ne da smo u medijskom sivilu zajedno sa UNS. Potrebna je značajnije angažovanje na uvođenju savremene medijske regulative u Srbiji, a ne da to bude "zabran" ekspertske grupe koja ovaj posao razvlači i tretira kao sopstveni profitabilan i dobro honorisan posao. • nije rec o uslugama, vec o privilegiji da se bude cla • One najneophodnije, pa i šire, sasvim su obuhvaćene. • Mislim da bi NUNS morao pored dnevnih reacija na turbulentne dogadjaje, oformi strategiju (ne taktiku) dugorocnog razvoja kvalitetnog novinarstva, uvodjenja kriterijuma u novinarsku profesiju, lobiranje za uslove koji ce poboljsati uslove poslovanja medija (a kojih je mnogo vise od trazenja pomoci od drzave i donatora). Predlazem osnivanje Sekcije/Odbora/Fondacije za strateska pitanja u kojoj ne bi bili samo pravnici i novinari nego i ekonomisti i socijolozi, apsolutno nezavisne licnosti. • Pa mislim da NUNS moze biti, svakako u okviru svojih mogucnosti, medijator izmedju novinara i onih koji bi zaposlili te iste novinare. Naime uopste nisam zadovoljan radom 'zavoda za zaposljavanje" namerno pisem malim slovima jer ne zasluzuju ni to. Za 6 godina niti jedna ponuda za posao. • Sve zavisi šta stiže do NUNS-a. Možda rukovodstvo, na osnovu tih informacija, samo treba da pronađe prostor za nove ponude članovima. • Bolja socijalna i zdravstvena zastita za mnoge koji su ostali bez posla i čiji je status ugrožen. • DA SE NOVINARIMA BAR OBEZBEDI BESPLATANAN PRISTUP INTERNETU TJ. PRETPLATA • Treninge za audio i video snimatelje i montažere. • podsticaje za mlade novinare • Veće zalaganje za profesionalna i radna prava, na svim nivoima. • nemam nista odredjeno • strategija i borba za bolje ugovore zaposlenih članova / novinara praksa medija je da potpisuju ugovore za zaposlenima (uzmi ili ostavi sistem) kojim mediju dajete sva prava za sva vremena. praksa u svetu je da kao tv autor odredjenog dokumentarno zabavnog programa ne dajete prava poslodavcu za uvek, vec su uslovi pogodniji po autore (odredjen broj emitovanja u toku odredjenog vremenskog roka) • nemam ideju • 1 • Više seminara tokom godine. • Pogodnosti koje ste razvili su apsolutno dovoljne. • Vise edukativnih programa. • Mogao bi da se članovima omogući bolji (jeftiniji) pristup institucijama kulture: (popusti na članarine u bibliotekama (Narodna, Gradska, Univerzitetska), popusti na ulaznice u muzeje, pozorišne I bioskopske predstave, koncerte (recimo, saradnja u tomsmislu sa Beogradskom filharmonijom)... • Nažalost, ni na ovo pitanje nemam odgovor. • promovisanje nezavisnog novinarstva • putovanja članova kolektivno • Pravnu zaštitu novinara • projekte koji direktno angažuju novinare na istraživačkim poslovima, ali i druge stručnjake vezane za oblast novinarstva, npr grafičke dizajnere • Možda dogovoriti sa provajderima jeftiniji internet članovima? • Možda više stručnih predavanja u unutrašnjosti Srbije • Malo više bavljenja sindikalnim problemima, što će reći prava profesije od profesionalnih pa do materijalnih koji podrazumevaju razlikovanje novinara i onih koji se tako nazivaju, a u službi su ne novinarstva nego vlasnika koji su obično nepismeni. • ne pada mi ništa na pamet • Direktna pomoc clanstvu, obezbedjenje donatora za povezivanje radnog staza i mladjih novinara koji su poceli da rade i posle 1991. • Mozda neki okrugli sto za novinare pocetnike ili edukacija o terminima iz ekonomije i o izvestavanju o privrednim kretanjima. • nuđenje posla, ukoliko su otvorena neka radna mesta za koja ne znamo...kao berza rada za novinare • Predlažem da svaki dan na sajtu ima CRNU LISTU tekstova iz štampe ili bar naslova koji sramote ovu profesiju • Obilazak redakcija • Nepunih godinu dana sam clan tako da ne znam da li bih bio u pravu kada bih rekao da je produkacija (kao sastavni deo medija) manje zastupljena u edukacijama. Licno, meni je kurs engleskog znaci ali bih voleo da postoji isti program i za druge strane jezike. • Mislim da NUNS-u treba profesionalni menadžer, koji bi se bavio pribavljanjem sredstava za rad NUNS-a ali i povlastica za članstvo. • U radu na projekektima treba uključiti i druge članove NUNS-a a ne samo one koji to vrlo površno rade, uglavnom zbog honorara. • edukacija novinara u domenu primene savremenih tehnologija •

12. Koje edukativne radionice vezane za medijsku profesiju bi, prema vašem mišljenju, NUNS najpre trebalo da razvija?

Tri odgovora. Navedite po prioritetima, odnosno rangirajte pomeranjem odgovora na način da najvažniji bude prvi na listi, zatim drugi i treći.

Osnove novinarstva - 13.08% (3.6631205673759)
Specijalizovane kurseve iz ekonomskog, političkog, sportskog … novinarstva - 12.26% (3.4326241134752)
Internet novinarstvo - 12.23% (3.4255319148936)
Istraživačko novinarstvo - 10.39% (2.9078014184397)
Napredni kursevi novinarstva za iskusne novinare - 15.03% (4.209219858156)
Neke druge? - 21.97% (6.1524822695035)
Korišćenje onlajn oruđa u svrhe novinarskog posla - 15.03% (4.209219858156)

13. Koliko ste zadovoljni sadašnjim rukovodstvom NUNS-a? Izrazite Vaš stav ocenom od 1-nezadovoljan do 5-zadovoljan

Aktivnost u zalaganju za unapređenje profesionalnih standarda:
1 - 5.05% (14)
2 - 12.64% (35)
3 - 21.30% (59)
4 - 37.18% (103)
5 - 23.83% (66)

Aktivnost u zalaganju za medijsku reformu:
1 - 5.05% (14)
2 - 13.00% (36)
3 - 26.35% (73)
4 - 31.41% (87)
5 - 24.19% (67)

Komunikacija sa članstvom :
1 - 7.22% (20)
2 - 10.83% (30)
3 - 22.02% (61)
4 - 32.13% (89)
5 - 27.80% (77)

14. Da li redovno plaćate članarinu?

Da - 50.33% (151)
Ne, zbog loše materijalne situacija - 22.00% (66)
Ne, zbog nezadovoljstva radom NUNS-a - 2.33% (7)
Ne, zbog komplikovane procedure plaćanja - 5.00% (15)
Ne, zbog previsoke članarine - 2.67% (8)
Ne, jer zaboravim da platim - 12.00% (36)
Neki drugi razlozi za neplaćanje članarine NUNS-u, navest - 0%
Nesto drugo - 5.67% (17)
trazili smo kao penzioneri oslobadjanje od obaveze placanja /inace redovno placali • ne, jer zaboravljam - uvedite kaznu • nemarnost i zaboravnost • Predhodnom rukovodstvu nisam želeo da plaćam • ne jer nemam redovan posao (tezgarim) • a nekada nisam u mogućnosti zbog finansija. • Nemoguće je van Beograda. • nisam vise clan • Kad nemam posao, pa cak i tad nastojim da izvrsavam svoje obaveze • povremeno sam duže van zemlje • zivim u inostranstvu i platim kad dodjem u Beograd (iako vrlo redovno) • Placam, ali kasnim...da budem iskren. • Zivim u inostranstvu pa nemam opciju kako da platim clanarinu. • Placam sa zakasnjenjem. Ali platim u prvom kvartalu :) • student sam i ne radim trenutno nigde a voleo bih da nastavim s clanstvom • Nezaposlenost • Placam uglavnom redovno i to sama jer je odnos poverenika prema clanovima je los •

15. Da li bi se redovnost plaćanja članarine poboljšala ukoliko: Moguće je dati više odgovora

Ja redovno plaćam članarinu - 38.44% (118)
Ako bismo vas češće podsećali mejlom - 24.76% (76)
Ako bismo vam omogućili da plaćate na rate - 22.15% (68)
Nešto treće, šta? - 0%
Nesto drugo - 14.66% (45)
Informacija mailom pocetkom godine o visini i broju racuna za uplatu, a ne tek polovinom marta • DA TO ODREĐUJE GRANICA STAROSTI • omogucili placanje online • tri godine sam radio kao dopisnik blica a zato nisam dobijo ni dinar, a u drugim medijima sa koji • POVECATI PLATE PA NEMA PROBLEMA • pojednostavili, osavremenili nacin placanja • Online placanje karticom. • bi imala konkretnu korist od članstva u mom gradu • Kada se zaposlim, placacu redovno, iznos nije veliki • veci honorari • placanje iz mesta u kome sam • Ukoliko bih našao posao. • Da imam platu bar 30.000. Trenutno je 22.000 din. • . • Smanjiti clanarinu • da mogu da platim putem e mejla ili preko kompjutera • nemozete da uticete na poboljsanje mat. situacije • Rešiti problem slanja/primanja uplatnica i članskih kartica (sešavalo se da ne stignu kartice) • Gde ste u NS ? • Prošle godine, nakon što sam platio članarinu, dobio sam još dva "podsetnika" da je platim • Niza clanarina • Ako bi mi se poboljsala materijalna situacija • Kad već pitate, kada budem imao stalni angažman, odnosno kada se budem zaposlio • da moze da se plati karticom preko interneta • Kada bi celokupno clanstvo osecalo da ``ima ledja`` kada su mu prava uskracena • Honorarnog placenog angazovanja od strane drustva • pomozite nekako u pronalazenju posla, onda nece biti problema ni za clanarinu, Nije velika clanarina • Paypal :-) • nisam vise clan • slanje nove karte na adresu clana brza dostava • nastaviti mogucnost oslobadanja za penzionere i nezaposlene/ ili odrediti % deo clanarine • placanje internetom • Kada bih zarađivala pristojno da mogu da platim članarinu • Ako bi sve to moglo elektronski da se obavi, bez dolaženja u Resavsku. • plaćanje kod poverenika • online placanje • ako bi mi poslali uplatnicu pa da je rešim sa ostalim mesečnim obavezama • ako bi bilo koristi od toga što sam član • Ako bi smo uplatnicu kao dokaz o placenoj clanarini mogli slati skeniranu, putem maila. • Stalno zaposlenje. • Ukoliko bi bio manji uticaj izvrsnog odbora. • onlajn uplata • ukinuti članarinu • Dok se ovako bude radilo redovno ću plaćati članarinu • Cim mi se stabilizuju prihodi. •

16. Pol

Muško - 51.77% (146)
Žensko - 48.23% (136)

17. Vrsta medijske kuće u kojoj radite?

Štampani medij - 37.06% (116)
Elektronski medij - 39.62% (124)
Onlajn medij - 23.32% (73)

18. Mesto prebivališta

Molimo Vas da odgovor iz tehničkih razloga napišete latinicom

beograd • Novi Sad • kragujevac • Vranje • Nis • Zrenjanin • Kruševac • Kikinda • Bor • Alibunar • Pančevo • ZEMUN • Backa Palanka • Novi Pazar • bgd • Leskovac • Bela Crkva • Beograd/Zemun povremeno Priboj • Wien,Austria • Negotin • Svilajnac • Kačarevo • Sremski Karlovci/ Novi Sad • Dimitrovgrad! • Brisel • Vranje 17500 ul.Nemanjina broj 96 • Raska • Beograf • Beograd, Voždovac • Zivim u Italiji. U Srbiji mi je prebivaliste Beograd. • Kuršumlija. • sombor • Cuprija • Pirot • Novi Sad, Vojvodina • Prijepolje • prijepolje • Šumarak, opština Kovin • Bujanovac • Čačak • Uzice • Beograd • Paris, Francuska • Donji Milanovac • Bavanište, opština Kovin. • Kraljevo • Edirne, Turska • San Diego, USA • S. Turija, Bujanovac, Serbia • Washington DC • NOVI BEOGRAD • Temerin • Gardinovci • Kladovo • Beograd - Zemun • nemacka • Смедеревска Паланка • BG • Oxford, Velika Britanija • Brus • begrad • Prag Češka • Ljubovija • aleksinac • Niš, Todora Milovanovića 24a • Frajburg (pa sada se zna o kojoj osobi je rec :-)) •

19. Koliko imate godina?

37 (15)53 (14)41 (14)39 (12)49 (11)45 (10)32 (10)50 (10)64 (9)52 (9)47 (9)59 (8)44 (8)43 (8)65 (7)30 (7)54 (7)57 (7)56 (7)63 (7)42 (6)46 (5)55 (5)36 (5)40 (5)48 (5)62 (5)58 (4)33 (4)67 (4)60 (3)51 (3)29 (3)61 (3)27 (3)34 (3)35 (2)28 (2)31 (2)70 (2)73 (2)26 (2)38 (2)66 (2) • 81 • 72 • 25 • 22 • 89 • 83 • 74 • 99 • 69 • 76 • 71 •

20. Koliko godina radite kao novinar?

Upišite broj godina, a ne godinu kada ste počeli da radite!

20 (21)30 (15)18 (14)16 (13)10 (12)12 (12)15 (11)4 (10)35 (10)40 (10)25 (10)14 (10)17 (9)26 (8)7 (8)5 (8)13 (7)8 (7)23 (7)19 (6)24 (6)32 (5)21 (5)28 (4)1 (4)42 (4)6 (4)34 (3)29 (3)31 (3)39 (3)27 (3)60 (2)11 (2)33 (2)38 (2)43 (2)41 (2)44 (2)36 (2)53 (2) • 2 • 49 • 98 • 3 • 47 • 48 • 50 • 37 • 46 •

Komentari (0)

Slične ankete

Izbori ili bojkot?

(UPSS) Ako pristine na izbore kakvi su billi 2014 i 2016 godine, opozicija gubi pravo da govori o neslobodnim medijima, izbornoj krađi, pritiscima na birače, kupovini glaso

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Anketa o navijanju u Srbiji - 2014

(Zoran) Poštovani, Biro za društvena istraživanja (www.birodi.org) u saradnji sa Web istraživačkim servisom TVOJSTAV.COM realizuje online anketu o navijanju Internet populac

Anketa za volontere 2014

(ijovcic) Anketa je anonimna i sadrži 5 pitanja. Da li vam je iskustvo na Green Festu pomoglo da steknete nova znanja i veštine? Da Ne Ne znam Da li mislite da će vam iskus

Anketa o penzijama!

(Zoran) Da li podržavate najavu smanjenja penzija? Da, ako smanjenje bude do 20% Da, ako smanjenje bude do 15% Da, ako smanjenje bude do 10% Da, ako smanjenje bude do 5% Ne N

Izbori 2014 - ZA KOGA GLASATE?

(Aleksandar99) Za koga cete glasati na izborima 16. marta ? Za koga glasate? dveri sns dss ds ldp sps urs nds izbori 2014,anketa,za koga glasati,rezultati,predvidjanja

Tvoj događaj meseca JUNA 2021 - građani! -

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja je započeo novi monitoring izveštavanja o najbitnijim događajima koji su od interesa za građane Srbije u dnevnicima na tel

Anketa za ljude kojima je sluh i govor oštećen - COPY - COPY - COPY - COPY

(Ibolja.app) Poštovani korisnici, ova anketa služi, da bi videli koliko je neophodna aplikacija koja bi bila namenjena prvenstveno ljudima sa oštećenim sluhom i govorom. Mol

Tvoj stav o dešavanju u predsedništvu Srbije

(Onlineistrazivanja) Biro za društvena istraživanja želi da čuje Vaše stavove. Molimo Vas da izdvojite dva minuta i popunite anketu. Anketa se radi za potrebe BIRODI-a. Rezu

Anketa za ljude kojima je sluh i govor oštećen - COPY - COPY

(Ibolja.app) Poštovani korisnici, ova anketa služi, da bi videli koliko je neophodna aplikacija koja bi bila namenjena prvenstveno ljudima sa oštećenim sluhom i govorom. Mol

Anketa za ljude kojima je sluh i govor oštećen - COPY - COPY - COPY

(Ibolja.app) Poštovani korisnici, ova anketa služi, da bi videli koliko je neophodna aplikacija koja bi bila namenjena prvenstveno ljudima sa oštećenim sluhom i govorom. Mol

Žanr Muzike u Srbiji

(Vladax03) Dobrodošli, ovo je anketa o muzici koju slušate. Koji žanr preferirate ? Domaći rock i punk (ekv, goblini, 357, ritam nereda...) ExYu rock-pop (bjelo dugme, parni

Narodna poezija

(vicentijevic) Molim vas, na ova pitanja odgovarajte iskreno, bez gledanja u knjige i pretraživače, samo tako ima smisao.Anketa je anonimna.Hvala. Znate li šta je kulturno na

ANKETA: BORCI PROTIV KORUPCIJE U 2020. GODINI U REPUBLICI SRBIJI?

(Onlineistrazivanja) Tekuću 2020. godinu obeležila je pandemija virusa COVID19. U ovom periodu uz postojeće, globalno ali i lokalno, javili su se novi, brojni slučajevi koru

Letnja vrućina

(cakacaka) Da li volite leto_ Kako podnosite vrućinu? Nepodnosim Umereno Volim vrućinu Kako se rashlađujete? Bazen Klima Viš