Centar za istraživanja

English Srpski Српски

Anketa NUNS 2014 (282)

Poštovani, NUNS u poslednjih nekoliko godina redovno anketira članstvo kako bi, pre svega, utvrdili da li su i koliko članovi zadovoljni radom i aktivnostima svog Udruženja. Ove godine nastavljamo sa tom praksom, jer nam Vaši stavovi i predlozi pomažu u planiranju daljeg rada i konkretnih aktivnosti. Zato Vas molimo da i ovom prilikom odvojite malo vremena i odgovorite na našu anketu. Pitanja su veoma jednostavna, odgovori ne zahtevaju mnogo vremena tako da upitnik prosečno traje 5 minuta. Anketa je potpuno anonimna, a Vaši odgovori će biti korišćeni isključivo za istraživačke potrebe NUNS-a. Na pitanja ćete odgovarati označavanjem polja ispred željenog odgovora (levim klikom miša) ili upisivanjem odgovora u za to predviđeni prostor. Najveći broj pitanja automatski slede jedno drugo. Upitnik se popunjava iz jednog puta i ne postoji mogućnost naknadnog popunjavanja. Na većinu pitanja odgovara se biranjem jednog, a negde i više od nekoliko ponuđenih odgovora. Ukoliko nijedan odgovor ne odražava potpuno Vaš stav, molimo da odaberete najpribližniji odgovor. Molimo Vas da anketu popunite do 7. marta 2014. Hvala na saradnji. S poštovanjem, Sekretarijat NUNS-a

Ključne reči: ,

1. Da li ste informisani o aktivnostima NUNS–a?

Da - 63.12% (178)
Delimično - 36.17% (102)
Ne - 0.71% (2)

2. Na koji način se informišete o aktivnostima NUNS–a?

Moguće je dati više odgovora

Dobijam NUNS Newsletter - 26.18% (144)
Dobijam mejlove od udruženja - 37.82% (208)
Čitam novosti na sajtu NUNS–a - 24.00% (132)
Preko društvenih mreža - 6.91% (38)
Dođem u udruženje i raspitam se šta ima novo - 3.27% (18)
Preko poverenika - 0.91% (5)
Neki drugi način koji? - 0%
Nesto drugo - 0.91% (5)
Medija • putem medija radija,tv.stampe, neta • Prijatelji i članovi NUNSa mi skrenu pažnju na neki konkurs • Od kolega koji povremeno rade za NUNS • informacijama u javnim glasilima •

3. Navedite da li ste upoznati i u kojoj meri koristite usluge koje NUNS nudi svojim članovima?

Edukativne usluge u organizaciji NUNS – a:
Znam i koristim - 19.15% (54)
Znam, ali ne koristim - 70.21% (198)
Ne znam, ali bih koristio/la - 10.64% (30)

Popusti i pogodnosti koje NUNS obezbeđuje svojim članovima:
Znam i koristim - 30.50% (86)
Znam, ali ne koristim - 56.74% (160)
Ne znam, ali bih koristio/la - 12.77% (36)

Besplatna pravna pomoć koju NUNS obezbeđuje:
Znam i koristim - 9.57% (27)
Znam, ali ne koristim - 82.98% (234)
Ne znam, ali bih koristio/la - 7.45% (21)

4. Zbog čega ste se opredelili da budete član NUNS-a?

Moguće je dati više odgovora.

Zato što brani etičke i profesionalne norme novinarstva - 45.68% (217)
Zato što članstvo u NUNS-u pruža niz privilegija - 11.79% (56)
Zato što se slažem sa stavovima za koje se Udruženje zalaže u medijskoj reformi - 30.74% (146)
Zato što je moj medij / moja redakcija član NUNS-a - 7.16% (34)
Neki drugi razlozi, upišite koji - 0%
Nesto drugo - 4.63% (22)
U vreme učlanjenja nisam se slagala sa stavovima UNS-a • Potujem kolege koje su osnovale udruzenje, kao i one koji su pristupili • zato sto je to tada, kad je osnovano, bilo svetlo u mraku • zbog reputacije • Iako je novinarstvo na najnizem nivou otkako je mojoj malenkosti to zanimanje vernost esnafu je jaka • mislila sam da je udruzenje drugacije od UNS-a i da se stvarno zalaze za prava novinara, a ne vlasni • Jer su mi i kolege iz redakcije clanovi NUNSa • zbog informacija u vezi sa medijima • Sigurno ne UNS • NOVI POVERNIK U REGIONU • Tu sam skoro od osnivanja i ne vidim razlog da tako i ne ostane • zato sto je branio eticke i profesionalne norme kad je nastao • Osnovali smo ga kad je morao da brani profesiju • Zato što JE braniO etičke i profesionalne norme novinarstva - u doba kada sam bio mlad novinar! • u vreme osnivanja NUNS-a, UNS nije ništa valjao (doduše ne valja ni danas) • DA I MALE SREDINE IMAJU DOPISNIKE U DNEVNIM LISTOVIMA A DA TO NEBUDE SAMO PRIVILEGIJA VELIKI • Zato sto je "u moje vreme" bilo sramota biti clan UNS-a. • edukacija, istrazivanje • Radio sam u dnevnom telegrafu i smatrao sam da je NUNS progresivno opredeljeno. • Jedan sam od prvih clanova jer sam mislila da ne treba da postoji samo UNS. • zbog osnivackih postulata i aktivnosti do 2002. godine • Kako bih kao freelance novinar dobila šansu da učestvujem u konkursima •

5. Da li ste nam se do sada obraćali za pomoć?

koja je u nadležnosti NUNS–a (zaštita profesionalnih prava i standarda):
Da - 15.96% (45)
Ne - 81.91% (231)
Ne sećam se - 2.13% (6)

koja nije u nadležnosti NUNS–a (sindikalna pitanja, odnosno radna prava medijskih profesionalaca itd.):
Da - 12.41% (35)
Ne - 84.04% (237)
Ne sećam se - 3.55% (10)

6. Da li je i u kojoj meri NUNS uspeo da vam pomogne u rešavanju problema?

koji je u nadležnosti NUNS–a (zaštita profesionalnih prava i standarda):
Nisam se obraćao/la NUNS-u tim povodom - 76.24% (215)
Ne sećam se da li sam se obratio/la NUNS-u tim povodom - 2.48% (7)
Veoma mnogo mi je pomogao - 5.32% (15)
Značajno je pomogao - 2.84% (8)
Donekle je pomogao - 4.61% (13)
Pomogao mi je, ali veoma malo - 2.13% (6)
Uopšte mi nije pomogao - 6.38% (18)

koji nije u nadležnosti NUNS–a (sindikalna pitanja, odnosno radna prava medijskih profesionalaca itd.):
Nisam se obraćao/la NUNS-u tim povodom - 81.21% (229)
Ne sećam se da li sam se obratio/la NUNS-u tim povodom - 1.77% (5)
Veoma mnogo mi je pomogao - 3.19% (9)
Značajno je pomogao - 1.77% (5)
Donekle je pomogao - 4.96% (14)
Pomogao mi je, ali veoma malo - 1.77% (5)
Uopšte mi nije pomogao - 5.32% (15)

7. Da li ste zadovoljni i da li su vam koristili edukativni programi koje ste pohađali u organizaciji NUNS–a?

Zadovoljan/na sam i koristilo mi je - 24.46% (68)
Zadovoljan/na sam, ali mi nije bilo od koristi - 2.16% (6)
Nisam zadovoljan/na, i nije mi bilo od koristi - 0.36% (1)
Nisam pohađao/la nijedan edukativni program u organizaciji NUNS–a - 73.02% (203)

8. Ocenite svoje zadovoljstvo ukupnim radom NUNS-a?

Veoma sam zadovoljan/na - 19.71% (55)
Uglavnom jesam zadovoljan/na - 51.97% (145)
I jesam i nisam zadovoljan/na - 22.94% (64)
Uglavnom nisam zadovoljan/na - 4.30% (12)
Uopšte nisam zadovoljan/na - 1.08% (3)

9. Čime ste najmanje, odnosno najviše zadovoljni u radu NUNS–a? Ocenom od 1-nezadovoljni i 5-zadovoljni ocenite svaku stavku

Aktivnost u zalaganju za unapređenje profesionalnih standarda:
1 - 7.47% (21)
2 - 7.12% (20)
3 - 17.08% (48)
4 - 32.03% (90)
5 - 29.18% (82)
Nemam stav - 7.12% (20)

Transparentnost u radu:
1 - 5.15% (14)
2 - 6.99% (19)
3 - 17.28% (47)
4 - 34.19% (93)
5 - 29.04% (79)
Nemam stav - 7.35% (20)

Komunikacija sa članstvom:
1 - 6.93% (19)
2 - 7.66% (21)
3 - 18.61% (51)
4 - 32.85% (90)
5 - 30.29% (83)
Nemam stav - 3.65% (10)

Broj usluga koje NUNS nudi:
1 - 4.41% (12)
2 - 5.88% (16)
3 - 27.94% (76)
4 - 34.19% (93)
5 - 17.65% (48)
Nemam stav - 9.93% (27)

Kvalitet usluga:
1 - 4.83% (13)
2 - 4.83% (13)
3 - 21.93% (59)
4 - 31.60% (85)
5 - 20.45% (55)
Nemam stav - 16.36% (44)

10. Da li ste nečim zadovoljni, a da nije navedeno u prethodnom pitanju?

Molimo Vas da iz tehničkih razloga odgovor upišete latinicom

Ne • sve je navedeno • nemam sta posebno da izdvojim • U prethodnom pitanju je sve navedeno, nemam ništa da dodam. • Mirjana Kalinic posebno brine o svim clanovima • To više i nije važno, u opštoj bespomoćnosti profesije • Kominikacijom sa Sekretarom, Predsednikom, Mirjanom Kalinić • Predusretljivoscu • odabirom profesorke engleskog jezika Jasminom Radivojsom • Treba da budite i malo vise komunikacije za novinara iz manine. • prijatnoscu zaposlenih • Ljubaznošću vaše sekretarice. • PRITISAK NA MOCNIKE U SENCI • odnosom administracije prema clanstvu • Uglavnom je sve navedeno • personalnost • Zadovoljan sam posebno koleginocom Kalinic Mirjanom, koja me redovno obavestava i putem mejla posebno kada se nalazim u inostranstvu t.j. u Austriji, tako da zelim svojim iskustvom (nemackim jezikom, i pravnim savetima) da ucestvuem, ukoliko je potrebno i savetodavno u razl. projektima • ne sećam se • Efikasnošću i delotvornošću organizacije • ... • Pohađao sam vašu školu novinarstva u Novom Pazaru, mislim da je to bilo 2005., i veoma sam zadovoljan stručnošću i profesionalnošću vaših urednika. • Zadovoljna sam cinjenicom da se moze biti i ostati clan udruzenja i ukoliko se napravi "izlet" u druge profesije • Nikad me ne zaboravite bez obzira da li sam aktivna u profesiji ili ne. • angažovanjem na realizaciji seminara za edukaciju članova • Izuzetno korektan odnos u neposrednim komunikacijama • Mogucnoscu saradnje na raznim projektima NUNS-a. • zadovoljan postojanjem CINS-a. • brzinom reagovanja na aktuelne probleme profesije • AAA • razumevanje ekonomske situacije.hvala.pozdrav • besplatnom članarinom • Zadovoljna sam godinama unazad ljubaznošću kolega iz uprave, radom kancelarije za rad sa članstvom, na čelu sa koleginicom Mirom Kalinić. Ažurni su, puni razumevanja, saveta i redovno nas obaveštavaju o novinama, pogodnostima, edukativnim kursevima u našem udruženju. Na pravi način prezentuju NUNS, savremen, nezavistan, svetski skup ljudi koji se bave slobodnom misli i reči zarad opšteg dobra. • Ohrabrenjem koje organizacija pruža • Zadovoljan sam propmptnim i nepolitiziranim reakcijama na napade na novine i novinare. • Ljubaznoscu ljudi koji rade u NUNS-u • pitanja su uglevnom obuhvatila sve vezano za organizaciju • n.a. • Izabrao sam odgovore u predhodnom potanju • Sve je već rečeno • dopada mi se imidž NUNS - a i saopštenja • brigom o članstvu • --- • malo više pažnje na pojedince koji su stariji • Nuns se pretvorio u sektu vraceva • Da programi edukacije i sl. budu organizovani i u Novom Sadu (ja sam Novosađanka) i u drugim gradovima, pogotovo tamo gde su, u Vojvodini, prisutne nacionalne zajednice u većem broju (recimo Zrenjanin je, kao i NS, okružen selima gde živi dosta Slovaka, samo primer). A ne samo u "prestonici". Ipak nama iz recimo Novog Sada treba dosta novaca da dođemo do Bg-a i još da plaćamo tramvaj ili bus u gradu, pogotovo mi koji nemamo kola. • niste agresivni • Postoji značajna aktivnost, briga i nepatvorena podrška članstva. • k • nisam • Nicim posebno • zadovoljna sam stavom udruzenja da medije treba osloboditi pre svega politickog pritiska • Ne, ne mogu da se setim bilo cega iz rada NUNSa sto bi bilo uzrok mog nezadovoljstva... •

11. Koje još usluge/servise bi, prema vašem mišljenju, NUNS trebalo da razvija?

Moguće je dati više odgovora. Upišite svoj odgovor što detaljnije.

- • Ne znam • Nemam stav • Nemam predloga • Više edukativnih programa • ne • Nemam predlog • Mogućnosti radnog angažovanja članova koji ostanu bez posla, honorarnog ili stalnog • Medjunarodna saradnja sa udruzenjima novinara iz drugih zemalja. Biti u kontaktu sa novinarima koji su clanovi Nuns-a a zive i rade u inostranstvu. • novinarska skola, multimedijalni treninzi... • Usluge edukacije i profesionalnog razvoja • razvijanjem radio difuzne agencije,dodele frekfencija za radio stanice itd • pravnu pomoć servise-prevoza • 1 • s obzirom da sam clan udruzenja koji zivi i radi u unutrasnjosti Srbije,predlozila bih da se udruzenje malo vise aktivira na radu sa nama koji ne mozemo najcesce iz finansijskih razloga da stignemo do Beograda i drugih vecih centara,kako bismo Vas upoznali sa problemima koji postoje u lokalnim medijima,koji su prepusteni milosti i nemilosti politicara • U ovom trenutku mi ne pada na pamet šta bi to još moglo biti, ali sigurno da ima dosta toga. • -edukacija mladih novinara -zastita prava novinara • Više novinarskih istraživanja na terenu. • Eventualno savetodavno prema kolegama vezano za sengensko odnosno e vropsko politicko pravo! • Jos neke povlastice iz oblasti socijale, poput osnivanja fonda solidarnosti • Obilazak redakcija • ne pada mi ništa na pamet • Konkursi za posao- stalni , honorarni, .... • edukacija novinara • zaštita autorskih prava • koordinacija i saradnja sa civilnim sektorom • Radionice za decu zainteresovane za novinarstvo, posebno za decu čiji su roditelji članovi NUNS-a • Trebalo bi da ima više uticaja na rad medijskih kuća... moždamalo više diskusija o tome šta je i čemu služi javni servis zalaganja za bolji društveni i finansijski standard novinara • Nepunih godinu dana sam clan tako da ne znam da li bih bio u pravu kada bih rekao da je produkacija (kao sastavni deo medija) manje zastupljena u edukacijama. Licno, meni je kurs engleskog znaci ali bih voleo da postoji isti program i za druge strane jezike. • Uslugre informisanja. • veca informisanost o svom radu clanova • Kratki strucni edukativni profesionalni kursevi, u smislu raznih specijalizacija u pojedinim oblastima. • vise edukativnih radionica za novinare • Profesionalni standardi - kroz stalne edukacije novinara u njihovim redakcijama, dakle posete redakcijama sirom Srbije, da bi se i na mestima gde dominira " autocenzura'' ili urednicka cenzura, stvari bar malo pomerile na bolje. • odbrana profesionalnih vrednosti i standarda nvinara koji je ugrozen posebno u provincijama • Mislim da NUNS-u treba profesionalni menadžer, koji bi se bavio pribavljanjem sredstava za rad NUNS-a ali i povlastica za članstvo. • da bude mnogo aktivniji u kritici zzute sstampe • Mislim da bi NUNS morao pored dnevnih reacija na turbulentne dogadjaje, oformi strategiju (ne taktiku) dugorocnog razvoja kvalitetnog novinarstva, uvodjenja kriterijuma u novinarsku profesiju, lobiranje za uslove koji ce poboljsati uslove poslovanja medija (a kojih je mnogo vise od trazenja pomoci od drzave i donatora). Predlazem osnivanje Sekcije/Odbora/Fondacije za strateska pitanja u kojoj ne bi bili samo pravnici i novinari nego i ekonomisti i socijolozi, apsolutno nezavisne licnosti. • Unapređenje informisanja putem dostupnosti agencijskihm servisima ili pristup elektronskim izdanjima medija Jednostavniji pristup arhivama (Ebart) ili neke druge • nisam u toj meri upoznata sa uslugama koje NUNS pruza da bih mogla da predlozim sta treba unaprediti • Mozda jos edukativnih seminara. • Pravnu zaštitu novinara • Profesionalna specijalizacija, rešavanje stambenog pitanja novinara, finansiranje. • Da malo vise obratite paznju na nas iz Vojvodine.Utisak je da se NUNS najvise obraca Beogradu. • Što više akreditacija za dogadjaje u gradu i Republici • Veće promovisanje sindikalnog delovanja, ili čak neka vrsta prekomponovanja NUNS kao udruženja u klasičan novinarski sindikat • da se zalaze za prava novinara a ne vlasnika medija • Ne mogu trenutno da se setim. • cesce kurseve stranih jezika • A pa koje ima? • Da u rukovodstvu udruženju budu osobe koje su u novinarstvu više od dve decenije ,vanstranačke ličnosti a ne pojedinci koji sebe proglašavaju žrtvama pisanja iako im nikada nije falila ni dlaka sa glave. Da tu budu oni čiji je auto demoliran, koji su dobili batine ili šikanirani od strane lokalnih političkih moćnika o čemu uns i nuns imaju podatke • znate vi bolje • Možda dogovoriti sa provajderima jeftiniji internet članovima? • Vise popusta, online edukacije, vise edukacija, sajt je nepregledan treba ga srediti • Edukativne aktivnosti i dešavanja koja se ne organiyuju radim danima tokom radnog vremena; Aktivnosti vezane za zaposlene u medijima, koje nisu namenjene samo novinarima/urednicima • Mogli bi da povecamo saradnju sa novinarima,pa i nasima koji zive i rade u inostranstvu,da bi primenili njihova dobra radna iskustva i ostvarili kvalitetnu kulturno-socijalnu razmenu • Ipak ne pratim dovoljno rad i sve aktivnosti da bih delile savete. •

12. Koje edukativne radionice vezane za medijsku profesiju bi, prema vašem mišljenju, NUNS najpre trebalo da razvija?

Tri odgovora. Navedite po prioritetima, odnosno rangirajte pomeranjem odgovora na način da najvažniji bude prvi na listi, zatim drugi i treći.

Osnove novinarstva - 13.08% (3.6631205673759)
Specijalizovane kurseve iz ekonomskog, političkog, sportskog … novinarstva - 12.26% (3.4326241134752)
Internet novinarstvo - 12.23% (3.4255319148936)
Istraživačko novinarstvo - 10.39% (2.9078014184397)
Napredni kursevi novinarstva za iskusne novinare - 15.03% (4.209219858156)
Neke druge? - 21.97% (6.1524822695035)
Korišćenje onlajn oruđa u svrhe novinarskog posla - 15.03% (4.209219858156)

13. Koliko ste zadovoljni sadašnjim rukovodstvom NUNS-a? Izrazite Vaš stav ocenom od 1-nezadovoljan do 5-zadovoljan

Aktivnost u zalaganju za unapređenje profesionalnih standarda:
1 - 5.05% (14)
2 - 12.64% (35)
3 - 21.30% (59)
4 - 37.18% (103)
5 - 23.83% (66)

Aktivnost u zalaganju za medijsku reformu:
1 - 5.05% (14)
2 - 13.00% (36)
3 - 26.35% (73)
4 - 31.41% (87)
5 - 24.19% (67)

Komunikacija sa članstvom :
1 - 7.22% (20)
2 - 10.83% (30)
3 - 22.02% (61)
4 - 32.13% (89)
5 - 27.80% (77)

14. Da li redovno plaćate članarinu?

Da - 50.33% (151)
Ne, zbog loše materijalne situacija - 22.00% (66)
Ne, zbog nezadovoljstva radom NUNS-a - 2.33% (7)
Ne, zbog komplikovane procedure plaćanja - 5.00% (15)
Ne, zbog previsoke članarine - 2.67% (8)
Ne, jer zaboravim da platim - 12.00% (36)
Neki drugi razlozi za neplaćanje članarine NUNS-u, navest - 0%
Nesto drugo - 5.67% (17)
nisam vise clan • Nezaposlenost • povremeno sam duže van zemlje • student sam i ne radim trenutno nigde a voleo bih da nastavim s clanstvom • Placam, ali kasnim...da budem iskren. • Kad nemam posao, pa cak i tad nastojim da izvrsavam svoje obaveze • ne, jer zaboravljam - uvedite kaznu • trazili smo kao penzioneri oslobadjanje od obaveze placanja /inace redovno placali • Placam uglavnom redovno i to sama jer je odnos poverenika prema clanovima je los • Zivim u inostranstvu pa nemam opciju kako da platim clanarinu. • a nekada nisam u mogućnosti zbog finansija. • ne jer nemam redovan posao (tezgarim) • nemarnost i zaboravnost • Placam sa zakasnjenjem. Ali platim u prvom kvartalu :) • Nemoguće je van Beograda. • Predhodnom rukovodstvu nisam želeo da plaćam • zivim u inostranstvu i platim kad dodjem u Beograd (iako vrlo redovno) •

15. Da li bi se redovnost plaćanja članarine poboljšala ukoliko: Moguće je dati više odgovora

Ja redovno plaćam članarinu - 38.44% (118)
Ako bismo vas češće podsećali mejlom - 24.76% (76)
Ako bismo vam omogućili da plaćate na rate - 22.15% (68)
Nešto treće, šta? - 0%
Nesto drugo - 14.66% (45)
pojednostavili, osavremenili nacin placanja • Ukoliko bi bio manji uticaj izvrsnog odbora. • onlajn uplata • Kad već pitate, kada budem imao stalni angažman, odnosno kada se budem zaposlio • placanje internetom • Online placanje karticom. • ukinuti članarinu • veci honorari • Stalno zaposlenje. • nisam vise clan • Kada se zaposlim, placacu redovno, iznos nije veliki • bi imala konkretnu korist od članstva u mom gradu • Paypal :-) • Honorarnog placenog angazovanja od strane drustva • Ako bi sve to moglo elektronski da se obavi, bez dolaženja u Resavsku. • Kada bih zarađivala pristojno da mogu da platim članarinu • omogucili placanje online • plaćanje kod poverenika • nemozete da uticete na poboljsanje mat. situacije • da moze da se plati karticom preko interneta • Kada bi celokupno clanstvo osecalo da ``ima ledja`` kada su mu prava uskracena • Da imam platu bar 30.000. Trenutno je 22.000 din. • Informacija mailom pocetkom godine o visini i broju racuna za uplatu, a ne tek polovinom marta • . • Cim mi se stabilizuju prihodi. • Rešiti problem slanja/primanja uplatnica i članskih kartica (sešavalo se da ne stignu kartice) • placanje iz mesta u kome sam • slanje nove karte na adresu clana brza dostava • Prošle godine, nakon što sam platio članarinu, dobio sam još dva "podsetnika" da je platim • Dok se ovako bude radilo redovno ću plaćati članarinu • Ukoliko bih našao posao. • tri godine sam radio kao dopisnik blica a zato nisam dobijo ni dinar, a u drugim medijima sa koji • ako bi bilo koristi od toga što sam član • Gde ste u NS ? • POVECATI PLATE PA NEMA PROBLEMA • online placanje • pomozite nekako u pronalazenju posla, onda nece biti problema ni za clanarinu, Nije velika clanarina • ako bi mi poslali uplatnicu pa da je rešim sa ostalim mesečnim obavezama • Ako bi smo uplatnicu kao dokaz o placenoj clanarini mogli slati skeniranu, putem maila. • nastaviti mogucnost oslobadanja za penzionere i nezaposlene/ ili odrediti % deo clanarine • Niza clanarina • DA TO ODREĐUJE GRANICA STAROSTI • Smanjiti clanarinu • Ako bi mi se poboljsala materijalna situacija • da mogu da platim putem e mejla ili preko kompjutera •

16. Pol

Muško - 51.77% (146)
Žensko - 48.23% (136)

17. Vrsta medijske kuće u kojoj radite?

Štampani medij - 37.06% (116)
Elektronski medij - 39.62% (124)
Onlajn medij - 23.32% (73)

18. Mesto prebivališta

Molimo Vas da odgovor iz tehničkih razloga napišete latinicom

beograd • Novi Sad • kragujevac • Vranje • Zrenjanin • Nis • Kruševac • Kikinda • Bor • Pančevo • Alibunar • Backa Palanka • Novi Pazar • bgd • Leskovac • ZEMUN • Vršac • sombor • Wien,Austria • Brisel • Majdanpek • Beograf • Ruma • BG • Kladovo • Dimitrovgrad! • Brus • KNJAZEVAC • Zivim u Italiji. U Srbiji mi je prebivaliste Beograd. • Sremski Karlovci/ Novi Sad • Edirne, Turska • Beograd, Voždovac • Donji Milanovac • Šumarak, opština Kovin • nemacka • NOVI BEOGRAD • SRB-26340 BELA CRKVA. 1. Oktobar 13 • Kraljevo • Frajburg (pa sada se zna o kojoj osobi je rec :-)) • Gardinovci • Raska • Beograd/Zemun povremeno Priboj • Beograd • Vračar, Beograd • Pirot • begrad • Čačak • Oxford, Velika Britanija • Prijepolje • prijepolje • aleksinac • S. Turija, Bujanovac, Serbia • Paris, Francuska • smederevo • Uzice • Kuršumlija. • Смедеревска Паланка • Bela Crkva • Temerin • branka radicevica58 Stara Pazova 22300 • Kovin Beograd • Palilula, Beograd. • Prag Češka • Bavanište, opština Kovin. • Bujanovac • Novi Sad, Vojvodina •

19. Koliko imate godina?

37 (15)53 (14)41 (14)39 (12)49 (11)50 (10)45 (10)32 (10)47 (9)64 (9)52 (9)59 (8)44 (8)43 (8)63 (7)65 (7)30 (7)54 (7)57 (7)56 (7)42 (6)48 (5)62 (5)46 (5)55 (5)36 (5)40 (5)67 (4)58 (4)33 (4)27 (3)34 (3)60 (3)51 (3)29 (3)61 (3)38 (2)66 (2)35 (2)28 (2)31 (2)70 (2)73 (2)26 (2) • 83 • 74 • 99 • 69 • 76 • 71 • 81 • 72 • 25 • 22 • 89 •

20. Koliko godina radite kao novinar?

Upišite broj godina, a ne godinu kada ste počeli da radite!

20 (21)30 (15)18 (14)16 (13)10 (12)12 (12)15 (11)40 (10)25 (10)14 (10)4 (10)35 (10)17 (9)26 (8)7 (8)5 (8)13 (7)8 (7)23 (7)19 (6)24 (6)32 (5)21 (5)1 (4)42 (4)6 (4)28 (4)39 (3)27 (3)34 (3)29 (3)31 (3)33 (2)38 (2)43 (2)41 (2)44 (2)36 (2)53 (2)60 (2)11 (2) • 98 • 3 • 47 • 48 • 50 • 37 • 46 • 2 • 49 •

Komentari (0)

Slične ankete

Izbori ili bojkot?

(UPSS) Ako pristine na izbore kakvi su billi 2014 i 2016 godine, opozicija gubi pravo da govori o neslobodnim medijima, izbornoj krađi, pritiscima na birače, kupovini glaso

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Anketa o navijanju u Srbiji - 2014

(Zoran) Poštovani, Biro za društvena istraživanja (www.birodi.org) u saradnji sa Web istraživačkim servisom TVOJSTAV.COM realizuje online anketu o navijanju Internet populac

Anketa za volontere 2014

(ijovcic) Anketa je anonimna i sadrži 5 pitanja. Da li vam je iskustvo na Green Festu pomoglo da steknete nova znanja i veštine? Da Ne Ne znam Da li mislite da će vam iskus

Anketa o penzijama!

(Zoran) Da li podržavate najavu smanjenja penzija? Da, ako smanjenje bude do 20% Da, ako smanjenje bude do 15% Da, ako smanjenje bude do 10% Da, ako smanjenje bude do 5% Ne N

Izbori 2014 - ZA KOGA GLASATE?

(Aleksandar99) Za koga cete glasati na izborima 16. marta ? Za koga glasate? dveri sns dss ds ldp sps urs nds izbori 2014,anketa,za koga glasati,rezultati,predvidjanja

Aktivistička anketa - COPY

(Kristina98) Kakav je Vaš ____________ (upišite naziv ličnosti, institucije, pojave, fenomena i događaja ... )? Veoma pozitivan Pozitivan Ni pozitivan ni negativan Negativan

Anketa za volontere 2019

(USER13756) Anketa je anonimna i sadrži 5 pitanja. Da li vam je iskustvo na Green Festu pomoglo da steknete nova znanja i veštine? * Da Ne Ne znam 2. Da li mislite da će vam

Anketa #3

(aco031) - Djurdja i Aleksandar, 2019 Koliko su vam vazni sledeci faktori? Cena Kvalitet Ukus Da li koristite voce i povrce u svakodnevnoj ishrani? Da Ne Da li bi ste voleli

Anketa #2

(aco031) - Djurdja i Aleksandar,2019 Koliko novca bi odvojili za voce i povrce? 100-200 210-310 320-420 430-500 Da li vam je bitna cena ili kvalitet? Cena Kvalitet Koje najce

Anketa

(aco031) Dobrodosli - Djurdja i Aleksandar,2019 Koliko imate godina? 8-16 17-25 26-34 35-40 Da li ste zaposleni? Da Ne Da li imate dece? Da Ne Da li konzumirate organsko vo

Aktivistička anketa - COPY

(Jeca86) Kakav je Vaš __stav na______ (upišite naziv ličnosti, institucije, pojave, fenomena i događaja ... )? Veoma pozitivan Pozitivan Ni pozitivan ni negativan Negativan V

ANKETA: Korupcija

(jukicmilosav) Reč korupcija (lat. corruptio) znači pokvarenost, izopačenost, razvrat, potkupljivanje, podmićivanje, kvarenje, truljenje, raspadanje, krivotvorenje. Najčešće

sladja.srce

(sladja.srce) Dragi moji, dobrodosli na ovaj divan sajt pun mogucnosti da iskazete svoje misljenje pomocu anketa koje cemo vam ponuditi Da li se hranite zdravo Da li pratite

Stavovi studenata

(Marijana96) Postovane kolege i koleginice, Molim Vas da odgovorite na sledeca pitanja. Označite polja ispred aktivnosti zb