English Srpski Српски

Anketa NUNS 2014 (282)

Poštovani, NUNS u poslednjih nekoliko godina redovno anketira članstvo kako bi, pre svega, utvrdili da li su i koliko članovi zadovoljni radom i aktivnostima svog Udruženja. Ove godine nastavljamo sa tom praksom, jer nam Vaši stavovi i predlozi pomažu u planiranju daljeg rada i konkretnih aktivnosti. Zato Vas molimo da i ovom prilikom odvojite malo vremena i odgovorite na našu anketu. Pitanja su veoma jednostavna, odgovori ne zahtevaju mnogo vremena tako da upitnik prosečno traje 5 minuta. Anketa je potpuno anonimna, a Vaši odgovori će biti korišćeni isključivo za istraživačke potrebe NUNS-a. Na pitanja ćete odgovarati označavanjem polja ispred željenog odgovora (levim klikom miša) ili upisivanjem odgovora u za to predviđeni prostor. Najveći broj pitanja automatski slede jedno drugo. Upitnik se popunjava iz jednog puta i ne postoji mogućnost naknadnog popunjavanja. Na većinu pitanja odgovara se biranjem jednog, a negde i više od nekoliko ponuđenih odgovora. Ukoliko nijedan odgovor ne odražava potpuno Vaš stav, molimo da odaberete najpribližniji odgovor. Molimo Vas da anketu popunite do 7. marta 2014. Hvala na saradnji. S poštovanjem, Sekretarijat NUNS-a

Ključne reči: ,

1. Da li ste informisani o aktivnostima NUNS–a?

Da - 63.12% (178)
Delimično - 36.17% (102)
Ne - 0.71% (2)

2. Na koji način se informišete o aktivnostima NUNS–a?

Moguće je dati više odgovora

Dobijam NUNS Newsletter - 26.18% (144)
Dobijam mejlove od udruženja - 37.82% (208)
Čitam novosti na sajtu NUNS–a - 24.00% (132)
Preko društvenih mreža - 6.91% (38)
Dođem u udruženje i raspitam se šta ima novo - 3.27% (18)
Preko poverenika - 0.91% (5)
Neki drugi način koji? - 0%
Nesto drugo - 0.91% (5)
informacijama u javnim glasilima • Prijatelji i članovi NUNSa mi skrenu pažnju na neki konkurs • putem medija radija,tv.stampe, neta • Od kolega koji povremeno rade za NUNS • Medija •

3. Navedite da li ste upoznati i u kojoj meri koristite usluge koje NUNS nudi svojim članovima?

Edukativne usluge u organizaciji NUNS – a:
Znam i koristim - 19.15% (54)
Znam, ali ne koristim - 70.21% (198)
Ne znam, ali bih koristio/la - 10.64% (30)

Popusti i pogodnosti koje NUNS obezbeđuje svojim članovima:
Znam i koristim - 30.50% (86)
Znam, ali ne koristim - 56.74% (160)
Ne znam, ali bih koristio/la - 12.77% (36)

Besplatna pravna pomoć koju NUNS obezbeđuje:
Znam i koristim - 9.57% (27)
Znam, ali ne koristim - 82.98% (234)
Ne znam, ali bih koristio/la - 7.45% (21)

4. Zbog čega ste se opredelili da budete član NUNS-a?

Moguće je dati više odgovora.

Zato što brani etičke i profesionalne norme novinarstva - 45.68% (217)
Zato što članstvo u NUNS-u pruža niz privilegija - 11.79% (56)
Zato što se slažem sa stavovima za koje se Udruženje zalaže u medijskoj reformi - 30.74% (146)
Zato što je moj medij / moja redakcija član NUNS-a - 7.16% (34)
Neki drugi razlozi, upišite koji - 0%
Nesto drugo - 4.63% (22)
zbog reputacije • U vreme učlanjenja nisam se slagala sa stavovima UNS-a • Sigurno ne UNS • Potujem kolege koje su osnovale udruzenje, kao i one koji su pristupili • mislila sam da je udruzenje drugacije od UNS-a i da se stvarno zalaze za prava novinara, a ne vlasni • zato sto je branio eticke i profesionalne norme kad je nastao • Iako je novinarstvo na najnizem nivou otkako je mojoj malenkosti to zanimanje vernost esnafu je jaka • Jedan sam od prvih clanova jer sam mislila da ne treba da postoji samo UNS. • NOVI POVERNIK U REGIONU • Jer su mi i kolege iz redakcije clanovi NUNSa • Tu sam skoro od osnivanja i ne vidim razlog da tako i ne ostane • zbog informacija u vezi sa medijima • u vreme osnivanja NUNS-a, UNS nije ništa valjao (doduše ne valja ni danas) • zbog osnivackih postulata i aktivnosti do 2002. godine • Zato sto je "u moje vreme" bilo sramota biti clan UNS-a. • Radio sam u dnevnom telegrafu i smatrao sam da je NUNS progresivno opredeljeno. • Kako bih kao freelance novinar dobila šansu da učestvujem u konkursima • DA I MALE SREDINE IMAJU DOPISNIKE U DNEVNIM LISTOVIMA A DA TO NEBUDE SAMO PRIVILEGIJA VELIKI • Zato što JE braniO etičke i profesionalne norme novinarstva - u doba kada sam bio mlad novinar! • edukacija, istrazivanje • zato sto je to tada, kad je osnovano, bilo svetlo u mraku • Osnovali smo ga kad je morao da brani profesiju •

5. Da li ste nam se do sada obraćali za pomoć?

koja je u nadležnosti NUNS–a (zaštita profesionalnih prava i standarda):
Da - 15.96% (45)
Ne - 81.91% (231)
Ne sećam se - 2.13% (6)

koja nije u nadležnosti NUNS–a (sindikalna pitanja, odnosno radna prava medijskih profesionalaca itd.):
Da - 12.41% (35)
Ne - 84.04% (237)
Ne sećam se - 3.55% (10)

6. Da li je i u kojoj meri NUNS uspeo da vam pomogne u rešavanju problema?

koji je u nadležnosti NUNS–a (zaštita profesionalnih prava i standarda):
Nisam se obraćao/la NUNS-u tim povodom - 76.24% (215)
Ne sećam se da li sam se obratio/la NUNS-u tim povodom - 2.48% (7)
Veoma mnogo mi je pomogao - 5.32% (15)
Značajno je pomogao - 2.84% (8)
Donekle je pomogao - 4.61% (13)
Pomogao mi je, ali veoma malo - 2.13% (6)
Uopšte mi nije pomogao - 6.38% (18)

koji nije u nadležnosti NUNS–a (sindikalna pitanja, odnosno radna prava medijskih profesionalaca itd.):
Nisam se obraćao/la NUNS-u tim povodom - 81.21% (229)
Ne sećam se da li sam se obratio/la NUNS-u tim povodom - 1.77% (5)
Veoma mnogo mi je pomogao - 3.19% (9)
Značajno je pomogao - 1.77% (5)
Donekle je pomogao - 4.96% (14)
Pomogao mi je, ali veoma malo - 1.77% (5)
Uopšte mi nije pomogao - 5.32% (15)

7. Da li ste zadovoljni i da li su vam koristili edukativni programi koje ste pohađali u organizaciji NUNS–a?

Zadovoljan/na sam i koristilo mi je - 24.46% (68)
Zadovoljan/na sam, ali mi nije bilo od koristi - 2.16% (6)
Nisam zadovoljan/na, i nije mi bilo od koristi - 0.36% (1)
Nisam pohađao/la nijedan edukativni program u organizaciji NUNS–a - 73.02% (203)

8. Ocenite svoje zadovoljstvo ukupnim radom NUNS-a?

Veoma sam zadovoljan/na - 19.71% (55)
Uglavnom jesam zadovoljan/na - 51.97% (145)
I jesam i nisam zadovoljan/na - 22.94% (64)
Uglavnom nisam zadovoljan/na - 4.30% (12)
Uopšte nisam zadovoljan/na - 1.08% (3)

9. Čime ste najmanje, odnosno najviše zadovoljni u radu NUNS–a? Ocenom od 1-nezadovoljni i 5-zadovoljni ocenite svaku stavku

Aktivnost u zalaganju za unapređenje profesionalnih standarda:
1 - 7.47% (21)
2 - 7.12% (20)
3 - 17.08% (48)
4 - 32.03% (90)
5 - 29.18% (82)
Nemam stav - 7.12% (20)

Transparentnost u radu:
1 - 5.15% (14)
2 - 6.99% (19)
3 - 17.28% (47)
4 - 34.19% (93)
5 - 29.04% (79)
Nemam stav - 7.35% (20)

Komunikacija sa članstvom:
1 - 6.93% (19)
2 - 7.66% (21)
3 - 18.61% (51)
4 - 32.85% (90)
5 - 30.29% (83)
Nemam stav - 3.65% (10)

Broj usluga koje NUNS nudi:
1 - 4.41% (12)
2 - 5.88% (16)
3 - 27.94% (76)
4 - 34.19% (93)
5 - 17.65% (48)
Nemam stav - 9.93% (27)

Kvalitet usluga:
1 - 4.83% (13)
2 - 4.83% (13)
3 - 21.93% (59)
4 - 31.60% (85)
5 - 20.45% (55)
Nemam stav - 16.36% (44)

10. Da li ste nečim zadovoljni, a da nije navedeno u prethodnom pitanju?

Molimo Vas da iz tehničkih razloga odgovor upišete latinicom

Ne • sve je navedeno • Zadovoljna sam cinjenicom da se moze biti i ostati clan udruzenja i ukoliko se napravi "izlet" u druge profesije • nemam komentar • svim • Zadovoljan sam posebno koleginocom Kalinic Mirjanom, koja me redovno obavestava i putem mejla posebno kada se nalazim u inostranstvu t.j. u Austriji, tako da zelim svojim iskustvom (nemackim jezikom, i pravnim savetima) da ucestvuem, ukoliko je potrebno i savetodavno u razl. projektima • Sve je sadržano u prethodnom pitanju • Izborom edukatora koji drze seminare • Razumevanje i za probleme koji izlaze van profesionalnih okvira, tj. poverljiv odnos prema ličnosti čoveka uopšte. • pitanja su uglevnom obuhvatila sve vezano za organizaciju • Da, efikasnoscu rada, nadasve ljubaznoscu Mire Kalinic • nemam primedbi • Sve je već rečeno • Istrajni ste i pozitivni u odnosu na teskoce sa kojima se suocavate. • Ugled koji NUNS ima kao udruzenje! • Zadovoljan sam spremnošću programskog menadžera da razmotri materijalne mogućnosti da kroz edukaciju, NUNS počne osposobljavanje iskusnih novinara za operativno informatičko opismenjavanje i otvaranje manjih informativnih sajtova, budući da su sadašnje redakcije nedovoljne ili nedovoljno zainteresovane za kvalitetno i još potpunije informisanje. • komkunikacijom • Treba da budite i malo vise komunikacije za novinara iz manine. • Ljubaznošču administrativnog osoblja. • Zadovoljna sam reagovanjima NUNS-a povodom raznih aktuelnih događaja u društvu. • zadovoljna sam stavom udruzenja da medije treba osloboditi pre svega politickog pritiska • nisam nicim • prijatnoscu zaposlenih • Nikad me ne zaboravite bez obzira da li sam aktivna u profesiji ili ne. • Mirjana Kalinic posebno brine o svim clanovima • besplatnom članarinom • Izabrao sam odgovore u predhodnom potanju • Redovnim izveštavanjem o radu NUNSa koje dobijam e-mailom. • nemam ideju • dopada mi se imidž NUNS - a i saopštenja • Ne. • Sve bitno je navedeno. • Odnosom zaposlenih prema članstvu :) • Uglavnom je sve navedeno • k • ne sećam se • brzinom reagovanja na aktuelne probleme profesije • brzinom i kvalitetom delovanja • sve sam odgovorila • Uglavnom je sve pomenuto. • Pohađao sam vašu školu novinarstva u Novom Pazaru, mislim da je to bilo 2005., i veoma sam zadovoljan stručnošću i profesionalnošću vaših urednika. • Nedostaje jasnija i jaca sindikalna organizovanost . • Nuns se pretvorio u sektu vraceva • personalnost • razumevanje ekonomske situacije.hvala.pozdrav • Radom sekretarijata • To više i nije važno, u opštoj bespomoćnosti profesije • - • S obzirom na sopstvenu neaktivnost u smislu bavljenja Udruženjem, nemam pravi odgovor na ovo pitanje. Zadovoljan sam što i pored takvog angažovanja informacije o radu NUNS uglavnom stižu do mene. • PRITISAK NA MOCNIKE U SENCI • • Zadovoljan sam propmptnim i nepolitiziranim reakcijama na napade na novine i novinare. •

11. Koje još usluge/servise bi, prema vašem mišljenju, NUNS trebalo da razvija?

Moguće je dati više odgovora. Upišite svoj odgovor što detaljnije.

- • Ne znam • Nemam stav • Nemam predloga • Više edukativnih programa • ne • Nemam predlog • Sve što i dosad, ali mnogo bolje i ozbiljnije. • Javne baze podataka o medijima (novinari, blogeri, medijske kuće) • Profesionalni standardi - kroz stalne edukacije novinara u njihovim redakcijama, dakle posete redakcijama sirom Srbije, da bi se i na mestima gde dominira " autocenzura'' ili urednicka cenzura, stvari bar malo pomerile na bolje. • Mogli bi da povecamo saradnju sa novinarima,pa i nasima koji zive i rade u inostranstvu,da bi primenili njihova dobra radna iskustva i ostvarili kvalitetnu kulturno-socijalnu razmenu • stap • kursevi pravilnog govora • Nisam razmišljala o tome • Više seminara tokom godine. • Što više akreditacija za dogadjaje u gradu i Republici • Vise edukacije i rpograma istrazivackog novinarstva • Izdavastvo, medjunarodna saradnja • Mogucnost da povremeno angazujete nekog od kolega,mislim na profesionalni angazman.Pored toga, videla sam nekoliko odlicnih poziva za povremeno stipendiranje.Mislim da je unapred predodredjeno da neko iz Srbije ne dobije jer je veoma ocigledno za koga su. • Veće promovisanje sindikalnog delovanja, ili čak neka vrsta prekomponovanja NUNS kao udruženja u klasičan novinarski sindikat • Zaštita wb portala od copy-paste korisnika. Na taj način manje bi bio obezvređen trud novinara koji nekada i mesecima radi na istraživačkoj priči. Potrebno je dozvoliti, recimo, publikovanje samo dva, tri pasusa, a ostali deo priče bi trebalo da se ponudi linkovanjem do autorskog texta. To bi trebalo da rade i web sajtovi koji su registrovani kao javna glasila, ali i ostali - amaterski sajtovi • Jedinstveni registar osoba od javnog znacaja (javnih licnosti) kako bi onaj novinar koji trazi da uradi intervju sa nekom osobom mogao dobiti broj od udruzenja. • Nažalost, ni na ovo pitanje nemam odgovor. • besplatne sportske aktivnosti • Teško je dati odgoor na ovo pitanje. • Veća saradnja sa regionalnim (naročito ex-YU i ostalim srodnim udruženjima) kao i internacionalnim udruženjima. Ostvariti značajnije akcije na domaćem planu koje bi nas vratile na poziciju vodećeg udruženja u Srbiji, a ne da smo u medijskom sivilu zajedno sa UNS. Potrebna je značajnije angažovanje na uvođenju savremene medijske regulative u Srbiji, a ne da to bude "zabran" ekspertske grupe koja ovaj posao razvlači i tretira kao sopstveni profitabilan i dobro honorisan posao. • Umrežavanje članova u vidu elektronske evidencije ljudskih resursa novinara i drugih medijskih profesionalaca • Specijalizovana edukacija za pojedine medije; insistiranje na usavršavanju književnog srpskog jezika (to je inače ozbiljna boljka i najuticajnijih medija) • U ovom trenutku mi ne pada na pamet šta bi to još moglo biti, ali sigurno da ima dosta toga. • obaveštavanje članova o aktivnostima • cesce kurseve stranih jezika • znate vi bolje • Sopstvenu produkciju • Требало би да портал буде на ћирилици. Ипак је ово Србија. • Saradnja (okupljanje) nasih novinara koji zive i rade u dijaspori. • razvijanje etickih standarda • mislim da NUNS pokriva sve ono sto je neophodno za jedno nezavisno novinarsko udruzenje • Povezivanje novinara u regionu i obezbedjivanje vecih popusta i sireg asortimana pri kupovini opreme neophodne za posao. • specijalizovane obuke novine, za izvestavanje i pracnje tema: pravo, ekonomija, životna sredina itd • veca informisanost o svom radu clanova • mulrimedija komunikacije • Pa da članovi imaju više pogodnosti i to realnih... • nuđenje posla, ukoliko su otvorena neka radna mesta za koja ne znamo...kao berza rada za novinare • Malo više bavljenja sindikalnim problemima, što će reći prava profesije od profesionalnih pa do materijalnih koji podrazumevaju razlikovanje novinara i onih koji se tako nazivaju, a u službi su ne novinarstva nego vlasnika koji su obično nepismeni. • projekte koji direktno angažuju novinare na istraživačkim poslovima, ali i druge stručnjake vezane za oblast novinarstva, npr grafičke dizajnere • Nemam mišljenje • pa naprimer neko neformalno druzenje clanova • ne znam • Možda više stručnih predavanja u unutrašnjosti Srbije • n.a. • Veca zastita novinara u radu • edukacija o mobingu u zurnalizmu • Usluge ucenja stranih jezika za novinare • Unapređenje informisanja putem dostupnosti agencijskihm servisima ili pristup elektronskim izdanjima medija Jednostavniji pristup arhivama (Ebart) ili neke druge • ok • koordinacija i saradnja sa civilnim sektorom • servis penzionera-novinara koji ne rade vise u medijima, ili malo rade •

12. Koje edukativne radionice vezane za medijsku profesiju bi, prema vašem mišljenju, NUNS najpre trebalo da razvija?

Tri odgovora. Navedite po prioritetima, odnosno rangirajte pomeranjem odgovora na način da najvažniji bude prvi na listi, zatim drugi i treći.

Osnove novinarstva - 13.08% (3.6631205673759)
Specijalizovane kurseve iz ekonomskog, političkog, sportskog … novinarstva - 12.26% (3.4326241134752)
Internet novinarstvo - 12.23% (3.4255319148936)
Istraživačko novinarstvo - 10.39% (2.9078014184397)
Napredni kursevi novinarstva za iskusne novinare - 15.03% (4.209219858156)
Neke druge? - 21.97% (6.1524822695035)
Korišćenje onlajn oruđa u svrhe novinarskog posla - 15.03% (4.209219858156)

13. Koliko ste zadovoljni sadašnjim rukovodstvom NUNS-a? Izrazite Vaš stav ocenom od 1-nezadovoljan do 5-zadovoljan

Aktivnost u zalaganju za unapređenje profesionalnih standarda:
1 - 5.05% (14)
2 - 12.64% (35)
3 - 21.30% (59)
4 - 37.18% (103)
5 - 23.83% (66)

Aktivnost u zalaganju za medijsku reformu:
1 - 5.05% (14)
2 - 13.00% (36)
3 - 26.35% (73)
4 - 31.41% (87)
5 - 24.19% (67)

Komunikacija sa članstvom :
1 - 7.22% (20)
2 - 10.83% (30)
3 - 22.02% (61)
4 - 32.13% (89)
5 - 27.80% (77)

14. Da li redovno plaćate članarinu?

Da - 50.33% (151)
Ne, zbog loše materijalne situacija - 22.00% (66)
Ne, zbog nezadovoljstva radom NUNS-a - 2.33% (7)
Ne, zbog komplikovane procedure plaćanja - 5.00% (15)
Ne, zbog previsoke članarine - 2.67% (8)
Ne, jer zaboravim da platim - 12.00% (36)
Neki drugi razlozi za neplaćanje članarine NUNS-u, navest - 0%
Nesto drugo - 5.67% (17)
povremeno sam duže van zemlje • ne, jer zaboravljam - uvedite kaznu • Placam, ali kasnim...da budem iskren. • trazili smo kao penzioneri oslobadjanje od obaveze placanja /inace redovno placali • Placam sa zakasnjenjem. Ali platim u prvom kvartalu :) • Placam uglavnom redovno i to sama jer je odnos poverenika prema clanovima je los • Zivim u inostranstvu pa nemam opciju kako da platim clanarinu. • nisam vise clan • Nemoguće je van Beograda. • zivim u inostranstvu i platim kad dodjem u Beograd (iako vrlo redovno) • a nekada nisam u mogućnosti zbog finansija. • Nezaposlenost • ne jer nemam redovan posao (tezgarim) • Predhodnom rukovodstvu nisam želeo da plaćam • nemarnost i zaboravnost • Kad nemam posao, pa cak i tad nastojim da izvrsavam svoje obaveze • student sam i ne radim trenutno nigde a voleo bih da nastavim s clanstvom •

15. Da li bi se redovnost plaćanja članarine poboljšala ukoliko: Moguće je dati više odgovora

Ja redovno plaćam članarinu - 38.44% (118)
Ako bismo vas češće podsećali mejlom - 24.76% (76)
Ako bismo vam omogućili da plaćate na rate - 22.15% (68)
Nešto treće, šta? - 0%
Nesto drugo - 14.66% (45)
nisam vise clan • Kada bi celokupno clanstvo osecalo da ``ima ledja`` kada su mu prava uskracena • Cim mi se stabilizuju prihodi. • Honorarnog placenog angazovanja od strane drustva • Rešiti problem slanja/primanja uplatnica i članskih kartica (sešavalo se da ne stignu kartice) • Ukoliko bi bio manji uticaj izvrsnog odbora. • POVECATI PLATE PA NEMA PROBLEMA • bi imala konkretnu korist od članstva u mom gradu • onlajn uplata • pojednostavili, osavremenili nacin placanja • Stalno zaposlenje. • Ako bi sve to moglo elektronski da se obavi, bez dolaženja u Resavsku. • nemozete da uticete na poboljsanje mat. situacije • Niza clanarina • ako bi mi poslali uplatnicu pa da je rešim sa ostalim mesečnim obavezama • Smanjiti clanarinu • slanje nove karte na adresu clana brza dostava • Online placanje karticom. • Paypal :-) • ukinuti članarinu • Kada bih zarađivala pristojno da mogu da platim članarinu • tri godine sam radio kao dopisnik blica a zato nisam dobijo ni dinar, a u drugim medijima sa koji • plaćanje kod poverenika • Ako bi mi se poboljsala materijalna situacija • Da imam platu bar 30.000. Trenutno je 22.000 din. • DA TO ODREĐUJE GRANICA STAROSTI • veci honorari • da mogu da platim putem e mejla ili preko kompjutera • Ako bi smo uplatnicu kao dokaz o placenoj clanarini mogli slati skeniranu, putem maila. • placanje internetom • omogucili placanje online • online placanje • Kad već pitate, kada budem imao stalni angažman, odnosno kada se budem zaposlio • Informacija mailom pocetkom godine o visini i broju racuna za uplatu, a ne tek polovinom marta • Prošle godine, nakon što sam platio članarinu, dobio sam još dva "podsetnika" da je platim • pomozite nekako u pronalazenju posla, onda nece biti problema ni za clanarinu, Nije velika clanarina • Gde ste u NS ? • . • ako bi bilo koristi od toga što sam član • placanje iz mesta u kome sam • Ukoliko bih našao posao. • Dok se ovako bude radilo redovno ću plaćati članarinu • da moze da se plati karticom preko interneta • nastaviti mogucnost oslobadanja za penzionere i nezaposlene/ ili odrediti % deo clanarine • Kada se zaposlim, placacu redovno, iznos nije veliki •

16. Pol

Muško - 51.77% (146)
Žensko - 48.23% (136)

17. Vrsta medijske kuće u kojoj radite?

Štampani medij - 37.06% (116)
Elektronski medij - 39.62% (124)
Onlajn medij - 23.32% (73)

18. Mesto prebivališta

Molimo Vas da odgovor iz tehničkih razloga napišete latinicom

beograd • Novi Sad • kragujevac • Vranje • Nis • Zrenjanin • Kikinda • Kruševac • Pančevo • Alibunar • Bor • Novi Pazar • bgd • Leskovac • ZEMUN • Backa Palanka • SRB-26340 BELA CRKVA. 1. Oktobar 13 • Uzice • branka radicevica58 Stara Pazova 22300 • Bavanište, opština Kovin. • Šumarak, opština Kovin • Raska • Zivim u Italiji. U Srbiji mi je prebivaliste Beograd. • Ljubovija • Vršac • Donji Milanovac • prijepolje • Majdanpek • Kuršumlija. • Brus • Brisel • NOVI BEOGRAD • Gardinovci • Beograd/Zemun povremeno Priboj • Kraljevo • KNJAZEVAC • Washington DC • Sremski Karlovci/ Novi Sad • Palilula, Beograd. • Cuprija • Vranje 17500 ul.Nemanjina broj 96 • Ruma • Vračar, Beograd • Kladovo • smederevo • Novi Sad, Vojvodina • San Diego, USA • Čačak • Prijepolje • Pirot • Paris, Francuska • S. Turija, Bujanovac, Serbia • Prag Češka • nemacka • Kačarevo • Oxford, Velika Britanija • begrad • Смедеревска Паланка • Edirne, Turska • Beograd, Voždovac • aleksinac • Dimitrovgrad! • Kovin Beograd • BG • Beograd - Zemun • Beograf •

19. Koliko imate godina?

37 (15)41 (14)53 (14)39 (12)49 (11)45 (10)32 (10)50 (10)47 (9)64 (9)52 (9)59 (8)44 (8)43 (8)65 (7)30 (7)54 (7)57 (7)56 (7)63 (7)42 (6)46 (5)55 (5)36 (5)40 (5)48 (5)62 (5)67 (4)58 (4)33 (4)60 (3)51 (3)29 (3)61 (3)27 (3)34 (3)66 (2)35 (2)28 (2)31 (2)70 (2)73 (2)26 (2)38 (2) • 71 • 81 • 72 • 25 • 22 • 89 • 83 • 74 • 99 • 69 • 76 •

20. Koliko godina radite kao novinar?

Upišite broj godina, a ne godinu kada ste počeli da radite!

20 (21)30 (15)18 (14)16 (13)10 (12)12 (12)15 (11)40 (10)25 (10)14 (10)4 (10)35 (10)17 (9)26 (8)7 (8)5 (8)13 (7)8 (7)23 (7)19 (6)24 (6)32 (5)21 (5)1 (4)42 (4)6 (4)28 (4)39 (3)27 (3)34 (3)29 (3)31 (3)33 (2)38 (2)43 (2)41 (2)44 (2)36 (2)53 (2)60 (2)11 (2) • 98 • 3 • 47 • 48 • 50 • 37 • 46 • 2 • 49 •

Komentari (0)

Slične ankete

Godinu dana rada Vlade Srbije

(Onlineistrazivanja) Postovani panelisti, Sprovodimo anketu o radu Vlade Srbije, godinu dana posle njenog formiranja. Anketa je plaćena. Hvala na učešću, Istraživački tim. D

Anketa o navijanju u Srbiji - 2014

(Zoran) Poštovani, Biro za društvena istraživanja (www.birodi.org) u saradnji sa Web istraživačkim servisom TVOJSTAV.COM realizuje online anketu o navijanju Internet populac

Anketa za volontere 2014

(ijovcic) Anketa je anonimna i sadrži 5 pitanja. Da li vam je iskustvo na Green Festu pomoglo da steknete nova znanja i veštine? Da Ne Ne znam Da li mislite da će vam iskus

Anketa o penzijama!

(Zoran) Da li podržavate najavu smanjenja penzija? Da, ako smanjenje bude do 20% Da, ako smanjenje bude do 15% Da, ako smanjenje bude do 10% Da, ako smanjenje bude do 5% Ne N

Izbori 2014 - ZA KOGA GLASATE?

(Aleksandar99) Za koga cete glasati na izborima 16. marta ? Za koga glasate? dveri sns dss ds ldp sps urs nds izbori 2014,anketa,za koga glasati,rezultati,predvidjanja

Aktivistička anketa - COPY

(dinna1989) Šta je to što bi Vas motivisalo da se angažujete promeni stanja? Lična korist Mogućnost da se promeni stanje Kakav je Vaš ____________ (upišite naziv ličnosti, in

Pojam vehabizma među studentskom populacijom

(omar1234) Poštovani studenti Filozofskog fakulteta, pred vama je anketa o pojmu "vehabizam" koju sprovode studenti Odsjeka za komparativnu književnost. Nadamo se što iskreni

Pojam vehabizma u studentskom diskursu

(omar1234) Poštovani studenti Filozofskog fakulteta, pred Vama je anketa o pojmu "vehabizam" koju sprovode studenti Odsjeka za komparativnu književnost i bibliotekarstvo. Mo

Koliko cesto posecujete Spa centar ?

(Gaga83) Dobro dosli, ovo je mala anketa koju zelimo da vidimo koliko cesto posecujete spa centar Da li cesto idete u spa centar? Mozda Ponekad spa,zdravlje,lepota

Aktivistička anketa - COPY

(Saleultra) Kakav je Vaš ____________ (upišite naziv ličnosti, institucije, pojave, fenomena i događaja ... )? Veoma pozitivan Pozitivan Ni pozitivan ni negativan Negativan V

Aktivistička anketa - COPY

(Sale1010) Kakav je Vaš ____________ (upišite naziv ličnosti, institucije, pojave, fenomena i događaja ... )? Veoma pozitivan Pozitivan Ni pozitivan ni negativan Negativan Ve

Anketa za volontere 2017

(USER13756) Anketa je anonimna i sadrži 5 pitanja. Da li vam je iskustvo na Green Festu pomoglo da steknete nova znanja i veštine? * Da Ne Ne znam 2. Da li mislite da će vam

Anketa o prvostepenoj presudi Ratku Mladiću

(Onlineistrazivanja) U kojoj meri ste upoznati sa? Dešavanjima tokom rata u Bosni i Hercegovini Postupanje Ratka Mladića tokom rata u Bosni i Hercegovni Potpuno Uglavnom Deli

Anketa o idejnom rešenju za spomen obeležje Zoranu Djindjiću

(Onlineistrazivanja) Molimo Vas da nam napišete na šta Vas asocira predmet sa slike? Molimo Vas da ocenite Zorana Đinđića kao: Doktora filozofije Opozicionog lidera Predsedni

Proslava novogodisnjih i Bozicnih praznika (uz zvucne efekte i njihove nezeljene posledice)

(aleksijenko) Svetska istrazivanja "akusticnog zagadjenja" pokazuju zavisnost slucajeva infarkta (dva od 100) direktno ih p