Centar za istraživanja

English Srpski Српски

Upitnik o zadovoljstvu korisnika (189)

Molimo Vas da ocenom od 1 do 5 ocenite naš proizvodni program i ukupnu ponudu.

Ključne reči: ,

1. Pol?

Muški - ?
Žeski - ?

2. Godine starosti?

do 24 - ?
25-34 - ?
35-44 - ?
45-54 - ?
55-64 - ?
preko 65 - ?

3. Zanimanje?

4. Kvalitet posuđa Metalac?

1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

5. Dizajn posuđa Metalac?

1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

6. Ambalaža posuđa Metalac?

1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

7. Cene posuđa Metalac?

1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

8. Da li ste zadovoljni posuđem Metalac?

1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

9. Da li ste imali reklamacije na posuđe Metalac?

Ne - ?
1-2 - ?
Više od 2 - ?
Često - ?

10. Reklamacija se odnosila na?

Ako ste na predhodno pitanje odgovorili sa Ne, na ovo pitanje ne odgovarate!

11. Ako ste imali reklamaciju na posuđe Metalac, problem je rešen?

Ako ste na pitanje broj 7 odgovorili sa Ne, na ovo pitanje ne odgovarate!

Uopšte nije rešen - ?
Rešen je, ali sporo - ?
Brzo je rešen - ?

12. Da li se u proteklih godinu dana desilo da duže vremena nema posuđa Metalac, kada ste ga tražili?

Ne - ?
1-2 - ?
Više od 2 - ?
Često se dešava - ?
Stalno se dešava - ?

13. Da li se Metalac Posuđe dovoljno reklamira?

1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

14. Ocenite prodajni prostor za posuđe Metalac?

1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

15. Da li osoblje u prodavnici ume da objasni karakteristike posuđa Metalac?

1 - ?
2 - ?
3 - ?
4 - ?
5 - ?

16. Vaša poruka Metalcu iz Gornjeg Milanovca?

Komentari (0)

Slične ankete

Upitnik za ocenjivanje zadovoljstva korisnika posuđa Metalac

(milos.planic) Cenjeni i verni korisnici, molimo Vas da ocenom od 1 do 5 ocenite naš proizvodni program. Skala za ocenjivanje: 5 - Veoma zadovoljan 4 - Zadovoljan 3 - Prosečn

Upitnik o zadovoljstvu klijenata igraonice "Oblačak" - COPY

(IvanaFila) Molimo Vas da izdvojite nekoliko minuta Vašeg vremena i popunite našu anketu u cilju pobošljanja rada i usluga igraonice "Oblačak". HVALA, znači nam Vaše mišljenj

Stavovi vezani za Politiku zaštite konkurencije u Republici Srbiji

(Centar) Poštovani, Pred Vama je Upitnik saradnika Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu o stavovima vezanim za Politiku zaštite konkurencije u Republici Srbiji.

Upitnik o letovanju u Grčkoj

(AleksaM) U ovoj anketi me interesuje Vaše mišljenje o načinu putovanja ka grčkom primorju, kao i o uslugama turističkih agencija, ali i o uslugama smeštaja u Grčkoj. Uslugam

Anketa o zadovoljstvu uslugama u zdravstvenim institucijama u BiH

(udruzenjekap) Molimo Vas da popunite kratku anketu o zadovoljstvu zdravstvenim uslugama u BiH. Na kraju godine, na osnovu Vaših glasova, bit će izabran najbolji zdravstveni

UPITNIK O BACANJU HRANE U DOMAĆINSTVIMA

(Onlineistrazivanja) Da li znate da u svetu od proizvedenih količina hrane samo deo bude konzumiran od strane potrošača? Ostatak propadne ili se baci, dok veliki deo svetske

UPITNIK O BACANJU HRANE U DOMAĆINSTVIMA - Panel

(Onlineistrazivanja) Da li znate da u svetu od proizvedenih količina hrane samo deo bude konzumiran od strane potrošača? Ostatak propadne ili se baci, dok veliki deo svetske

Delhaize Serbia - Upitnik

(DelhaizeSR) Dragi partneri, Hvala vam što ste ove godine bili deo tradicionalnog godišnjeg sastanka koje kompanija Delez Srbija organizuje za svoje dobavljače. Bilo nam je

Nepotizam u BIH

(chelsea8410) Poštovani/a, Popunjeni upitnici su u potpunosti anonimni, a Vaši odgovori će biti upotrijebljeni samo za statističko prikazivanje rezultata istraživanja. Upitni

Merenje zadovoljstva studenata na Specijalističkim studijama Visoke turističke škole

(vturkulj) Molimo vas da izdvojite nekoliko minuta i popunite upitnik u cilju unapređenja kvaliteta nastave Specijalističkih studija Visoke turističke škole. Da li ste zadovo

UPITNIK ZADOVOLJSTVO ŽIVOTOM MLADIH U OPŠTINI RAŠKA - COPY

(Ivaomladinka) Dragi mladi, ova anketa je anonimnog tipa. Molim vas da iskreno odgovorite na pitanja. Anketa je kreirana za potrebe izrade Lokalnog akcionog plana Kancelarij

UPITNIK ZADOVOLJSTVO ŽIVOTOM MLADIH U OPŠTINI RAŠKA

(Ivaomladinka) Dragi mladi, ova anketa je anonimnog tipa. Molim vas da iskreno odgovorite na pitanja. Anketa je kreirana za potrebe izrade Lokalnog akcionog plana Kancelarij

Upitnik

(igorcepken1) Pred vama se nalaze pitanja koja se odnose na neke podatke o Vama, Vasem braku i okruzenju. Zaokruzite Vas pol 1.Muski 2.Zenski Upisite koliko godina imate Upis

INPUT - ANKETNI UPITNIK

(Inputdoo) Poštovani kupci, Molimo Vas da na ovaj anketni upitnik što objektivnije odgovorite, radi poboljšanja kvaliteta našeg rada, zaokruživanjem ocena od najmanje (1) do

Potpuni redizajn sistema

(USER14933) Ovo treba da bude inicijalna kapisla za potpuni redizajn sistema kroz direktno narodno odlučivanje na referendum